FI112529B - Building board and building board mounting method - Google Patents

Building board and building board mounting method Download PDF

Info

Publication number
FI112529B
FI112529B FI20020822A FI20020822A FI112529B FI 112529 B FI112529 B FI 112529B FI 20020822 A FI20020822 A FI 20020822A FI 20020822 A FI20020822 A FI 20020822A FI 112529 B FI112529 B FI 112529B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
adhesive
building
tongue
characterized
groove
Prior art date
Application number
FI20020822A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20020822A (en
FI20020822A0 (en
Inventor
Petri Peltonen
Jarl-Erik Jansson
Jarmo Paavilainen
Mikko Viljanmaa
Harri Jankola
Original Assignee
Kiilto Oy
Karelia Yhtymae Oyj
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kiilto Oy, Karelia Yhtymae Oyj filed Critical Kiilto Oy
Priority to FI20020822 priority Critical
Priority to FI20020822A priority patent/FI112529B/en
Publication of FI20020822A0 publication Critical patent/FI20020822A0/en
Publication of FI20020822A publication Critical patent/FI20020822A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI112529B publication Critical patent/FI112529B/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B5/00Joining sheets or plates, e.g. panels, to one another or to strips or bars parallel to them
  • F16B5/0004Joining sheets, plates or panels in abutting relationship
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/38Connections for building structures in general
  • E04B1/61Connections for building structures in general of slab-shaped building elements with each other
  • E04B1/6108Connections for building structures in general of slab-shaped building elements with each other the frontal surfaces of the slabs connected together
  • E04B1/612Connections for building structures in general of slab-shaped building elements with each other the frontal surfaces of the slabs connected together by means between frontal surfaces
  • E04B1/6125Connections for building structures in general of slab-shaped building elements with each other the frontal surfaces of the slabs connected together by means between frontal surfaces with protrusions on the one frontal surface co-operating with recesses in the other frontal surface
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/07Joining sheets or plates or panels with connections using a special adhesive material
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B11/00Connecting constructional elements or machine parts by sticking or pressing them together, e.g. cold pressure welding
  • F16B11/006Connecting constructional elements or machine parts by sticking or pressing them together, e.g. cold pressure welding by gluing

Description

112529 112529

Rakennuslevy ja rakennuslevyn kiinnitysmenetelmä Keksinnön ala Building board and the surface of the building board mounting process of the invention

Keksinnön kohteena on rakennuslevy, joka käsittää yhden tai useamman ainakin pääosin puumateriaalia olevan rakennekerroksen, kaksi kes-5 kenään yhdensuuntaista sivua, jolla ensimmäisellä sivulla on urospontti ja toisella sivulla naaraspontti, jotka pontit on muotoiltu niin, että rakennuslevy on liitettävissä yhteen vierekkäisten rakennuslevyjen kanssa. The invention relates to a building panel comprising one or more of the at least mainly of wood structural layer, two June-May each other parallel sides of the first page of a tongue and one side of the groove, the tongue and groove are shaped in such a way that the building board is connected with the adjacent building boards.

Edelleen keksinnön kohteena on rakennuslevyn kiinnitysmenetelmä, jossa kiinnitetään toisiinsa rakennuslevyjä, joissa on ainakin kaksi keskenään 10 yhdensuuntaista sivua, jossa ensimmäisessä sivussa on urospontti ja toisessa sivussa naaraspontti. The invention further relates to a building panel attachment method of attaching together building boards, having at least two mutually parallel sides 10, wherein the first side and a second side of the tongue and groove.

Keksinnön tausta background of the invention

Rakennuslevyllä tarkoitetaan tässä hakemuksessa rakennusten sisäpuolisessa verhouksessa käytettäviä levymäisiä elementtejä, kuten lauta-15 parketteja ja laminaattielementtejä tai muita vastaavia. Building on the disc in this application means of plate-like elements for the interior cladding of buildings, such as board 15 parquet and laminate or the like. Parketit ovat tunnetusti joko umpipuuta tai sitten kerrospuuta esimerkiksi niin, että lautaparketissa on kova puu verhottavan tilan puolelle jäävässä kulutuspinnassa ja sen alla havu-puurunko sekä mahdollisesti muita toiminnallisia kerroksia. The hardwood floors are known to be either solid wood or wood, for example, then the layer so that the boarded parquet block, there is hardwood on the space side jäävässä the tread and below the coniferous wooden frame, and possibly other functional layers. Kovapuun alla voi olla myös levymäinen runko, joka on valmistettu MDF tai HDF -materiaalista tai , : 20 muusta vastaavasta. Hard wood may be below the plate-like body, which is made of MDF or HDF material or, 20 otherwise. Laminaateissa ainakin kulutuspinta on esimerkiksi mela- ^ j miinihartsia tai muuta polymeerimateriaalia kun taas laminaatin runko on val- ; Laminates of at least the tread is for example ^ j melamine resins or other polymeric material while the laminate body is manufactured; ' mistettu pääosin puumateriaalista valmistetusta levystä, kuten MDF- tai FIDF- 'Made of mainly made of wood material board, such as MDF or FIDF-

· I · I

'; '; ' ' levystä, lastulevystä, OSB -levystä tai muusta vastaavasta. 'Board, particle board, OSB, of aluminum hydroxide or the like.

Rakennuslevyn ainakin yhdellä reunalla on naaraspontti ja vastak-: 25 kaisella reunalla urospontti. At least one building panel at the edge of the groove and is the opposite: the edge of the tongue 25 on glycemic control achieved. Verhous muodostetaan liittämällä vierekkäisten elementtien uros-ja naaraspontit toisiinsa ponttiliitokseksi. The liner is formed by connecting adjacent elements with male and grooves together with tongue and groove. Rakennuslevyistä muodostettu lattiapäällyste on tyypillisesti kelluva, toisin sanoen rakennusele-menttejä ei kiinnitetä alla olevaan lattiaan, mutta voidaan toki menetellä toisin-: kin. Construction formed in flooring plates is typically floating, i.e. rakennusele-elements is not attached at the underlying floor, but may of course be treated the replication does. Seinä- ja kattoverhoilussa käytettävät rakennuslevyt kiinnitetään paitsi 30 ponttiliitoksin toisiinsa niin myös yleensä niiden alle jäävään rakenteeseen. Wall and ceiling linings used in building panels attached to each other except for the tongue and groove joint 30 also generally lower than the remaining structure.

Jotta rakennuselementit eivät liikkuisi toistensa suhteen, pontit on lukittava toisiinsa jollakin keinoin. In order for the building elements from moving relative to each other, the tongues and grooves must be locked to each other by some means. Perinteisesti rakennuslevyjen asennusvai-heessa jompaan kumpaan ponttiin levitetään liimaa, joka kovetuttuaan kiinnittää elementit toisiinsa. Traditionally, the building boards asennusvai-stage either of the tongue, glue is applied, which is cured securing the panels to each other. Liiman levitys vaatii oman työnsä ja aikansa hidastaen 35 näin verhoustyötä. adhesive application demands of their work and their time slowing down to 35 so Cladding.

2 112529 2 112529

Tunnetaan myös niin sanottuja liimattomia ponttiliitoksia tai lukko-ponttiliitoksia, joissa pontit on muotoiltu siten, että toisiinsa liitetyt pontit lukittuvat mekaanisesti toisiinsa eikä liimaa ainakaan välttämättä tarvita. There are also known so-called non-adhesive tongue and groove joints or the locking tongue and groove joints, which the tongues and grooves are shaped so that when joined, they lock mechanically to each other and glue is not necessarily needed. Kyseisellä ratkaisulla ei välttämättä saavuteta täysin liikkumatonta liitosta, vaan elementit 5 saattavat liikkua aiheuttaen esimerkiksi kiusallista narinaa. That solution may not be achieved completely immobile union, but elements 5, for example, may move, causing embarrassment creaking.

Keksinnön lyhyt selostus Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan uudenlainen ja parannettu rakennuslevyjä rakennuslevyn kiinnitysmenetelmä, joissa vältetään edellä mainittuja ongelmia. BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention is to provide a new and improved building panels of the building board mounting method, which avoid the problems mentioned above.

10 Keksinnön mukaiselle rakennuslevylle on tunnusomaista se, että ponttiin on järjestetty ainakin yksi liima-ainetta sisältävä suljettu pakkaus niin, että liitettäessä yhteen vierekkäin liitettävien rakennuslevyjen urospontti ja naa-raspontti purkautuu suljetusta pakkauksesta liima-ainetta, joka liimaa kyseiset urospontin ja naaraspontin toisiinsa. building plate 10 according to the invention is characterized in that the tongue is provided with at least one adhesive sealed package so that for joining building panels side by side to be joined with a tongue and NAA raspontti discharge of the closed package an adhesive that adheres the tongue and groove together.

15 Edelleen on keksinnön mukaiselle rakennuslevyjen kiinnitysmene telmälle tunnusomaista se, että - ensimmäisessä ja/tai toisessa sivussa olevaan ponttiin on järjestetty ainakin yksi liima-ainetta sisältävä suljettu pakkaus, - kiinnitetään vierekkäiset rakennuslevyt toisiinsa mainituilta keske- 20 nään yhdensuuntaisilta sivuilta liittämällä kyseisillä sivuilla olevat urospontti ja : naaraspontti yhteen niin, että suljetusta pakkauksesta purkautuu liima-ainetta : yhteenliitettäville pinnoille. 15 Further, according to the invention, the building boards of engagement telmälle characterized in that - the first and / or the side of the second tongue is provided with at least one adhesive sealed package, - attaching the adjacent building boards to each other from said with each 20 mutually parallel sides connecting the those sides of the tongue, and : groove together, so that the closed package will discharge the adhesive agent: a joining surfaces.

/ Keksinnön olennainen ajatus on, että rakennuslevyn ponttiin on so- ,; / The essential idea of ​​the invention is that the building board is a cell pile,; vitettu ainakin yksi liima-ainetta sisältävä suljettu pakkaus ja että mainittu liima- · ' 25 aine vapautuu mainitusta suljetusta pakkauksesta kun rakennuslevyjen pontit ' ': liitetään toisiinsa. -matched with at least one adhesive is closed package and that said adhesive · '25 agent is released from said closed package when the building sheets tongues'' are joined together.

;: Keksinnön etuna on, että saavutetaan vaivattomasti ja nopeasti erit täin pitävä ponttiliitos. ;: An advantage of the invention is to achieve a simple and rapid tight tongue and groove joint esp basis.

Kuvioiden lyhyt selostus ' 30 Keksintöä selitetään tarkemmin oheisissa piirustuksissa, joissa ' kuvio 1 esittää kaavamaisesti erästä keksinnön mukaista rakennus- ,.,: levyä päästäpäin ja poikkileikattuna, kuvio 2 esittää kaavamaisesti yksityiskohtaa eräästä toisesta keksinnön mukaisesta rakennuslevystä poikkileikattuna, 3 112529 kuvio 3 esittää kaavamaisesti yksityiskohtaa eräistä kolmansista keksinnön mukaisista rakennuslevyistä poikkileikattuna, kuvio 4 esittää kaavamaisesti yksityiskohtia eräistä neljänsistä keksinnön mukaisista rakennuslevyistä poikkileikattuna, 5 kuviot 5a - 5d esittävät kaavamaisesti eräitä keksinnön mukaisia suljettuja pakkauksia, ja kuvio 6 esittää kaavamaisesti yksityiskohtaa eräästä viidennestä keksinnön mukaisesta rakennuslevystä poikkileikattuna. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS "30 The invention will be described in more detail in the accompanying drawings, in which" Figure 1 shows a schematic view of a construction according to the invention,.,: the plate end view in cross-section, Figure 2 shows schematically a detail of a second cross-section of the building board of the invention, 3 112 529 Figure 3 schematically shows a detail of the certain third cross-sectional view of the building boards according to the invention, Figure 4 shows a schematic view of certain details of the fourth cross-sectional view of the building boards according to the 5 invention, Figures 5a - 5d are schematic views of a number of closed packages according to the invention, and Figure 6 shows a schematic view of a detail of the cross-section of the construction of a fifth sheet according to the present invention.

Kuvioissa keksintö on esitetty selvyyden vuoksi yksinkertaistettuna. Figures show the invention in a simplified manner. 10 Samankaltaiset osat on merkitty kuvioissa samoilla viitenumeroilla. 10, similar parts are denoted by the same reference numerals.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Kuviossa 1 on esitetty kaavamaisesti eräs keksinnön mukainen rakennuslevy päästäpäin ja poikkileikattuna. Figure 1 shows a building panel according to the invention is shown schematically in end view and in cross-section. Kyseinen rakennuslevy 1 on lauta-parketti, jonka rakenne on kolmikerroksinen. The building board 1 is a board, parquet, which is a three-layer structure. Päällimmäisenä on puuaineesta 15 valmistettu kulutuspinta 2, joka asennettaessa tulee huonetilaan päin eli poispäin aluslattiasta. Foremost is made of wood 15 of the tread 2, which is installed toward the room space away from a subfloor. Kulutuspinta 2 voi olla pintakäsitelty lakalla, öljyllä tai muulla vastaavalla. The wear surface 2 can be surface treated with varnish, oil or the like. Lautaparketin kulutuspinnassa 2 on tavallisesti yksi, kaksi tai kolme rinnakkain lautaparketin pituussuuntaan sovitettua pintasauvaa. Parquet board the wear surface 2 usually has one, two, or three arranged parallel to the longitudinal direction of the parquet board pintasauvaa. Edelleen lautaparketissa on kulutuspinnan 2 alla olevat välisälekerros 3 ja pohjasäleker-20 ros 4, jotka muodostavat lautaparketin tukikerroksen. Further, a boarded parquet block is below the wear surface välisälekerros March 2-20 and pohjasäleker layer 4 forming the base layer of the parquet board. Kerrokset 2 - 4 on tyypil-; The layers 2 to 4 is typical; : lisesti kiinnitetty toisiinsa liimaamalla ja ne kaikki on valmistettu puusta. : Ic spread secured together by glue, and they are all made of wood. Välisä- , : lekerroksen 3 pääasiallinen puusyiden suunta on useimmiten oleellisesti koh- tisuorassa kulutuskerroksen 2 ja pohjasälekerroksen 4 puusyiden suhteen. Välisä-,: lekerroksen three principal direction of the grain is usually substantially perpendicular to the wear layer 2 and pohjasälekerroksen 4 with respect to the grain. Tällainen ristiinlaminoitu perusrakenne pitää lautaparketin muodossaan vaikka ; Such ristiinlaminoitu keep the basic structure of the form, even if the multi-layer parquet; t 25 puussa tapahtuukin aina jonkinasteista elämistä. t 25 tree always happens to live in some degree.

: Välisälekerros 3 voi olla myös pääasiassa puusta valmistettua le- : vymateriaalia, kuten MDF-, HDF- tai OSB-materiaalia, lastulevyä tai vastaavaa sinänsä tunnettua materiaalia. : Välisälekerros 3 may also be made mainly of wood spreading: sheet material such as MDF, HDF or OSB materials, particle board or the like per se known material. Pohjasälekerros 4 voi olla puuviilua tai esimer-kiksi paperia. Pohjasälekerros 4 may be of a wood veneer or, for example, example, paper. Lisäksi lautaparketissa voi olla muitakin toiminnallisia kerroksia, :" ': 30 kuten esimerkiksi ääntä vaimentavia kerroksia. In addition, a boarded parquet block can have other functional layers, '' 30, such as sound-insulating layers.

Lautaparketin rakenne voi olla toki toinenkin: siinä ei esimerkiksi ole välttämättä kolmea rakennekerrosta. Parquet board structure may also have some other: for example, it does not necessarily three layers structure. Lautaparketissa voi olla kulutuspinnan lisäksi vain yksi tukikerros. Boarded parquet block may be a tread addition, only one of the base layer. Niin sanotussa massiivipuuparketissa on ainoastaan yksi kerros, joka siis on toiminnallisesti sekä kulutuspinta että tukikerros. So-called massiivipuuparketissa is only one layer which functionally serves as both the wear surface and support layer. Luon-; nature; : 35 nollisesti kerroksia voi olla enemmänkin kuin kolme. : 35 layers of course, can be more than three. Lisäksi kulutuspinnassa 2 olevan puun syiden pääasiallinen suunta voi olla kohtisuora lautaparketin pin- 4 112529 nan suhteen tai muuta vastaavaa. In addition, the tread 2 to the main direction of the wood grain may be perpendicular relative to the surface of the parquet board 4 112 529 nan or the like. Lautaparketin yhdensuuntaisille sivuille on muodostettu pontit, joiden avulla vierekkäin kiinnitettävät lautaparketit liitetään yhteen. Parquet board with parallel sides is formed with tongues and grooves, which means mounted adjacent to each other are joined together boarded. Ensimmäisellä sivulla on urospontti 5 ja toisella sivulla naaraspontti 6. Mainitut pontit 5 ja 6 on luonnollisesti mitoitettu niin, että lautaparketin uros-5 pontti 5 sopii sen puolelle kiinnitettävän vastaavanlaisen lautaparketin naaras-ponttiin 6 ja että vastaavasti naaraspontti 6 sopii sen puolelle kiinnitettävän vastaavanlaisen lautaparketin urosponttiin 5. Lautaparketin päät ovat usein oleellisesti lyhyemmät kuin sivut, mutta päissä voi olla vastaavat pontit 5, 6 kuin sivuillakin. The first page of the tongue 5, and on one side of the groove 6. Said tongues 5 and 6 are, of course, dimensioned in such a way that the parquet male-five tongue 5 fits a similar parquet mounted to the female tongue 6 and, respectively, the groove 6 is suitable for a side of a similar parquet-mounted male joint 5. parquet board ends are often substantially shorter than the sides, but may be at the ends of corresponding tongues and grooves 5, 6 as sivuillakin.

10 Lautaparketti kuten ylipäätään mikä tahansa tässä hakemuksessa tarkoitettu rakennuslevy voi olla jokaiselta reunaltaan yhtä pitkä eli sivu voi olla yhtä pitkä kuin pää. Parquet board 10 as in general any building board referred to in this application may be one long edge on each side, or can be as long as the head.

Kuviossa 1 esitetyn lautaparketin naarasponttiin 6, sen ura 8 molemmin puolin on järjestetty suljettuja pakkauksia 7. Pakkauksia 7 on kiinnitetty 15 lautaparkettiin sopivan etäisyyden päähän toisistaan oleellisesti koko lautaparketin pituudelle. parquet shown in Figure 1, the groove 6, a groove 8 is arranged on both sides of the sealed packaging 7. The package 7 is attached to the boarded parquet block 15 at a suitable distance from each other substantially over the entire length of the parquet board. Suljettu pakkaus 7 on kiinnitetty liimaamalla lautaparkettiin valmistettuun kiinnityssyvennykseen 12. Pakkaukset 7 kiinnittävä liima on edullisesti tärkkelysliimaa, mutta se voi olla myös muuhun sideaineeseen, kuten esimerkiksi polyvinyyliasetaattiin, polyakrylaattiin, epoksiin, polyuretaaniin, po-20 lykloropreeniin, perustuvaa liimaa. Closed pack 7 is attached by gluing boarded retentive recess 12 in the package 7 the fastening adhesive is preferably of starch, glue, but it can also be another binder, such as polyvinyl acetate, polyacrylate, epoxy, polyurethane, acid-20 lykloropreeniin based.

Suljetun pakkauksen 7 sisällä on kammio, jossa on liima-ainetta. within the sealed package has a chamber 7 with an adhesive.

: Huomautettakoon, että tässä hakemuksessa käsitteellä "liima-aine" tarkoite- . : It is noted that in this application, the term "adhesive" is meant. '. '. : taan yksikomponenttista liimaa tai kaksi tai useampikomponenttisen liiman jo- , . : A single-component adhesive or a two TWO-adhesive or iodine. takin komponenttia. Needless component. Nyt kyseessä on yksikomponenttiliima. Now, this is a one-component adhesive.

25 Kun naaraspontin uraan 8 sovitetaan viereisen lautaparketin uros- pontin kieleke 9, pakkaus 7 rikkoutuu ja sen sisältämää liimaa kulkeutuu kielekkeen 9 ja uran 8 välisille pinnoille. When the groove 25 of the groove 8 is placed adjacent parquet male tongue of the tongue 9, the packaging 7 is ruptured and the contained adhesive migrates surfaces of the tongue 9 and the groove 8 between. Kun liima kovettuu, se sitoo yhteen liitettyjä lautaparketteja toisiinsa. When the adhesive cures, it binds the boarded connected to each other.

Liimaa ei tarvitse lisätä ponttiin parketin asennuksen yhteydessä 30 vaan liima on jo valmiiksi esiasennettu naarasponttiin 6. Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa aivan oleellisesti asennustyötä, koska liiman levittämisvaihe jää pois, samoin kuin liima-astioiden käsittely. The adhesive need not be added to the tongue in connection with installation of parquet adhesive 30 but has already been pre-installed in the groove 6. This simplifies and speeds up the assembly work quite substantially, because the adhesive dissemination stage is omitted, and the processing of the adhesive containers. Lisäksi asentaminen on huomattavan siistiä, koska asentajan ei tarvitse lainkaan käsitellä liimaa. Moreover, the installation is remarkably cool because the installer does not need any glue to deal with.

Suljetut pakkaukset 7 voidaan luonnollisesti sijoittaa rakennuslevyn 35 naaraspontin 6 johonkin toiseen kohtaan kuin mitä kuviossa 1 on esitetty: esimerkiksi yhteen tai useampaan riviin uran 8 pohjaan 10 tai ainoastaan yhdelle 5 112529 uran 8 sivulle tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa pakkauksiin 7 kohdistuu urospontin 5 asentamisen 5 yhteydessä fyysistä rasitusta, jonka johdosta pakkauksen 7 liima-ainetta purkautuu ulos pakkauksesta 7. The closed packages 7 may naturally be placed in the building panel 35 of the groove 6 in another position than shown in Figure 1, for example, one or more rows groove 8 of the bottom 10, or only one 5 112 529 the groove 8 to page or to any other location where the packages 7 are subjected to a tongue 5 to be mounted 5 in connection with physical exertion, following which the package 7 the adhesive is discharged from the package 7.

Liima-aine on kuviossa 1 esitetyssä suoritusmuodossa siis yksi-5 komponenttiliimaa. The adhesive in the embodiment shown in Figure 1, therefore, 1 to 5-component adhesive. Liima on fysikaalisesti kuivuvaa, toisin sanoen kuivuminen tapahtuu kun liima-aineen liuotin haihtuu ilmaan. The adhesive is a physically drying, i.e. drying occurs when the adhesive solvent to evaporate into the air. Liima-aine voi olla myös jonkin kemiallisen reaktion vaikutuksesta kovettuvaa liimaa. The adhesive may also be a chemical reaction curable adhesive. Reaktio voi tapahtua esimerkiksi ilman sisältämän kosteuden kanssa. The reaction can be carried out, for example, moisture contained in the air. Liima on edullisesti polyvinyy-liasetaattia, polyakrylaattia, polykloropreeniä tai polyuretaania, mutta se voi olio la myös esimerkiksi tärkkelystä tai muuta luonnonaineeseen pohjautuvaa liimaa kuten kaseiinia. The adhesive is preferably a polyvinyl acetate, polyacrylates, polychloroprene or polyurethane, but it may be objects Ia, for example, starch or other organic-based material such as casein glue.

Kuviossa 2 on esitetty kaavamaisesti yksityiskohta eräästä toisesta keksinnön mukaisesta rakennuslevystä poikkileikattuna. Figure 2 is a schematic detail cross-sectional view of another building board of the invention. Rakennuslevy 1 on tässä laminaattilevy, jollainen tyypillisesti käsittää esimerkiksi melamiinihartsia 15 tai jotakin muuta sinänsä tunnettua polymeerimateriaalia olevan kulutuskerroksen 2. Laminaattilevyn tukikerros käsittää yleensä yhden runkokerroksen 11, joka on valmistettu joko MDF- tai HDF -materiaalista. The building plate 1 is in this laminated sheet, which typically comprises a wheel 15, for example, melamine resin or other polymer material known per se in the wear layer of laminate panels 2. The support layer usually comprises one base layer 11 which is made of either MDF or HDF material. Kyseiset materiaalit ovat kuten tunnettua muodostettu kuidutetusta hakemassasta. These materials are known as chips formed in the fleece mass. Vaihtoehtoisesti runkokerros 11 on valmistettu lastulevystä tai OSB-materiaalista. Alternatively, the base layer 11 is made of particle board or OSB material.

20 Laminaattilevyn reunoilla on uros- ja naaraspontit samalla tavalla kuten kuvion 1 yhteydessä on jo selitetty. 20 is a laminate panels at the edges of the male and grooves in the same manner as in the case of Figure 1 have already been explained. Kuviossa 2 on näkyvissä ainoastaan . Figure 2 is visible only. ' : naaraspontti 6 asian esittämisen yksinkertaistamiseksi. 'In order to simplify the presentation of the groove 6 of the case. Naaraspontin 6 uran 8 : pohjaan 10 on muodostettu kiinnityssyvennys 12, johon on sovitettu liima- [ ainetta sisältävä suljettu pakkaus 7. Pakkauksen 7 rakenne on olennaisesti 25 jäykkä. The groove 6 of the groove 8, the bottom 10 is formed with catch recess 12, which is provided with adhesive [containing substance sealed package the package 7. The structure 7 is substantially rigid to 25. Suljettu pakkaus 7 on kiinnityssyvennyksessä 12 jonkin verran puris-; Sealed package 12 retentive 7 is slightly pressed; ' tuksessa, mistä aiheutuva jännitys estää pakkauksen 7 irtoamisen kiinnityssy- ' * : vennyksestä 12. Suljettu pakkaus 7 on siis kiinnitetty mekaanisella lukituksella :: laminaattilevyyn ilman mitään liimoja tai muita vastaavia kiinnitysaineita. 'Tuksessa, the tension of the resulting package to prevent loosening Screw-7' * valley portion 12. Sealed package 7 is thus attached to a mechanical lock :: laminaattilevyyn without any adhesives or other similar fastening elements. Suljet tu pakkaus 7 voidaan sovittaa kiinnityssyvennykseen 12 välittömästi pontin 6 ' : 30 työstön jälkeen ennen rakennuslevyn jälkikäsittelyä tai jossakin myöhemmässä ; Close the molded container 7 can be arranged immediately retentive recess 12 of the tongue 6 'after machining 30 before the building board or post-processing at some later; vaiheessa ennen laminaattilevyn asentamista paikoilleen. step before the installation of the laminate in place. Kiinnityssyvennys 12 ; Catch recess 12; voi olla muodoltaan esimerkiksi koko naaraspontin 6 pituinen jatkuva ura tai : vaihtoehtoisesti oleellisesti pyöreä pohjareikä tai jokin muu naaraspontin pi tuussuunnassa epäjatkuva syvennys. may take the form of, for example, the entire length of the groove 6 a continuous groove or can alternatively substantially circular hole in the bottom of the groove or any other recess through a discontinuous longitudinal direction.

; ; ; ; 35 Eräässä toisessa keksinnön suoritusmuodossa naaraspontissa 6 ei ole lainkaan erillista kiinnityssyvennystä 12, vaan suljettu pakkaus 7' on sovi- 6 112529 tettu naaraspontin uraan 8. Tämä suoritusmuoto on esitetty kuviossa katkoviivalla. 35 In another embodiment of the invention, the groove 6 is not at all of the separate kiinnityssyvennystä 12, but closed on the packaging 7 'has been arranged 6 112 529 in the groove of the groove 8. This embodiment is shown in dashed line. Kyseisen suoritusmuodon etuna on, että suljettu pakkaus 7' voidaan sovittaa minkä tahansa sinänsä tunnetun rakennuslevyn naarasponttiin, kunhan pakkaus mitoitetaan naarapontin mukaisesti. That embodiment has the advantage that the closed packing 7 'can be adapted to any of a known building panel in the groove, as long as the packing is designed in accordance with naarapontin. Suljettujen pakkausten 7' kiinnit-5 täminen ei edellytä muutoksia pontin profiiliin. In closed containers 7 'is fastened 5-ION does not require any changes in the tongue profile.

Naarasponttiin 6 sovitettava urospontti rikkoo pakkauksen 7 jolloin sen sisältämää liima-ainetta leviää mainittujen ponttien kontaktipinnoille. 6 adapted to the violation of the tongue in the groove 7 of the package when contained in the adhesive spreads to the contact surfaces of said tongues. Pakkausten 7 lukumäärä on valittu siten, että saavutetaan riittävä ponttiliitoksen lujuus. Packaging 7 is selected in such a way that sufficient strength of the tongue and groove joint.

10 Kuviossa 3 on esitetty kaavamaisesti yksityiskohta eräistä kolman sista keksinnön mukaisista rakennuslevyistä poikkileikattuna. 10 Figure 3 shows schematically a detail of certain third Sista cross-sectional view of the building boards according to the invention. Suljettu pakkaus 7 on sovitettu rakennuslevyn urosponttiin, joista kuviossa on esitetty ensimmäisen rakennuslevyn 1a urospontti 5. Vastaavasti rakennuslevyn toiselle reunalle on sovitettu naaraspontti 6, joka on kuviossa esitetty toisen rakennusle-15 vyn 1b yhteydessä. Closed packaging 7 is arranged in the male joint of the building board, which is shown in Figure 1a of the first building board 5. Accordingly, the tongue of the building board to another edge of the groove 6 is arranged, which is shown in Figure 15, the second rakennusle plate 1b context. Rakennuslevyjen 1a ja 1b poikkileikkaukset ovat siis keskenään samanlaiset. Building boards 1a and 1b are cross-sections are thus identical with each other.

Urosponttiin 5 kuuluu sen kielekkeen 9 alapintaan valmistettu luki-tussyvennys 13, johon suljettu pakkaus 7 on sovitettu. 5 of the tongue is made from the lower surface of the tongue 9, the locking tussyvennys 13 to which the sealed package 7 is arranged. Näin sijoitettuna suljettu pakkaus 7 on hyvin suojattu kolhuilta tai muilta vastaavilta vahingossa aiheute-20 tuilta iskuilta, jotka voisivat rikkoa suljetun pakkauksen 7 ja johtaa näin sen sisältämän liima-aineen vuotamisen ulos. Thus, in a closed package 7 is well protected from bumps or other similar cause accidental shock against subsidies-20, which could break the sealed package 7 and the resultant leakage of the contained substance out of the adhesive.

;· : Naarasponttiin 6 kuuluu lukitussyvennykseen 13 sopiva lukitusuloke .·, ; , ·: In the groove 6 includes a locking recess 13 a suitable locking projection ·.,; 14. Uros- ja naaraspontti 5 ja 6 muodostavat yhteen liitettyinä niin sanotun luk- • · > . 14. Male and groove 5 and 6 are joined together to form a so-called lock • ·>. v! v! koponttiliitoksen, jossa ne ovat mekaanisesti lukittuna toisiinsa sekä rakennus- 25 levyjen 1a ja 1b pinnan suhteen kohtisuorassa suunnassa T että mainitun pin- '; koponttiliitoksen, where they are mechanically locked to one another and to the construction 25 plates 1a and 1b relative to the surface perpendicular to the direction T of said surface '; 1! 1! nan ja kuvion 3 leikkaustason suunnassa P. nan, and Figure 3 is a section in the plane direction P.

' ; '; " Lukitusulokkeen 14 päähän on muodostettu puhkaisukärki 15. Kun lukitusuloke 14 viedään lukituskoloon 13 ja rakennuslevyt 1a, 1b kiinnitetään toisiinsa, rikkoo puhkaisukärki 15 pakkauksen 7 päästäen sen sisältämän lii- j ',« 30 ma-aineen levittäytymään ponttien 5, 6 välisille pinnoille. Puhkaisukärki 15 on edullisesti ponttien 5, 6 pituinen Vaihtoehtoisesti pakkaukset 7 voidaan sovittaa kielekkeen 9 yläpinnalle tai kielekkeen 9 päähän. Huomautettakoon kuitenkin, että lukkoponttiliitos voidaan toteuttaa myös ilman puhkaisukärkeä 15 ja että puhkaisukärkeä 15 voidaan luonnollisesti soveltaa muissakin kuin lukko- : 35 ponttiprofiileissa ja silloinkin kun suljettu pakkaus 7 on sovitettu naarasponttiin 6. Viime mainitussa sovellutusmuodossa puhkaisukärki 15 on urospontissa 5. "Of the locking projection 14 of the head is formed of a puncturing 15. When the locking projection 14 are applied to the locking hole 13 and the building panels 1a, 1b to each other, breaking the puncturing adhesive contained 15 of the package 7, letting j ',' 30 ma material to spread to the surfaces of the tongues 5, 6 between. The puncturing 15 is preferably the tongues 5, 6, 7 length Alternatively, the containers may be arranged on the upper surface of the tongue 9 and the end of the tab 9 to be noted, however, that lukkoponttiliitos can be implemented even without puncturing and the puncturing of 15 15 can be naturally applied to other than the lock. 35 even when the sheet piles and closed packing 7 is fitted in the groove 6. In this latter embodiment, the puncturing point 15 is a tongue 5.

7 112529 7 112529

Liima-aineen ansiosta saavutetaan erittäin luja liitos niin edellä mainituissa suunnissa T,P kuin niiden suhteen kohtisuorassakin suunnassa. Thanks to the adhesive achieves a very strong connection in the above-mentioned directions T, P to the direction perpendicular to both directions. Taulukossa 1 on esitetty eräitä keksinnöllä saavutettuja liitoslujuuksia verrattuna tunnettuihin ratkaisuihin. Table 1 shows some liitoslujuuksia achieved by the invention compared with the known solutions is presented. Mitatut arvot on saatu suoralla vetokokeella, jossa 5 ponttiliitoksen muodostaneita lautaparketteja vedettiin irti toisistaan niiden pinnan suuntaisesti. The measured values ​​obtained by direct tensile test, wherein the tongue and groove joint 5 which form a boarded parquet block peeled off from each other in the direction of the surface. Lautaparkettien pituus oli 15 cm. Boarded a length of 15 cm. Sarakkeessa "pakkaus" on keksinnön mukaisen ratkaisun kolmen vetokokeen antamat tulokset ja niiden keskiarvo. The column "kit" is provided by the solution according to the invention, three tensile test and the results averaged. Ponttiprofiili oli kuviossa 2 esitetyn mukainen ilman kiinnityssyven-nystä 12; Of sheet piles shown in Figure 2 without kiinnityssyven apply a reduction-12; suljetut pakkaukset oli sijoitettu naaraspontin uraan 8 kuten kuviossa 10 2 esitetyt pakkaukset 7'. the sealed packages were placed into the groove of the groove 8 shown in Figure 10 as in Figure 2 Package 7 '. Testatussa suoritusmuodossa oli keskelle naarasponttia sovitettu 5 cm:n pituinen suljettu pehmeä polyeteenistä valmistettu pakkaus, joka oli saumattu päistään. The tested embodiment arranged in the center of the groove 5 cm long, enclosed in a soft packaging made of polyethylene, which was sealed at its ends. Tällainen pakkaus on esitetty kuviossa 5d. Such a package is shown in Figure 5d. Sarakkeessa "ei liimaa" on liimattoman liitoksen vetokokeen antamat mittaustulokset. In the column "no adhesive" is an adhesive-free joint results of the measurements by the tensile test. Sarakkeissa "liima 1" ja "liima 2" on perinteisellä 15 tavalla ja kahdella eri liimalla koko ponttiliitoksen pituudelta liimattujen lautaparkettien mittaustulokset. In the columns "adhesive 1" and "adhesive 2" is a conventional way and 15 with two different adhesive over the entire length of glued tongue-boarded the measurement results. Liimattomalla liitoksella ja perinteisillä liimaliitoksilla tehtiin kaksi vetokoetta kullakin ja niistä laskettiin keskiarvo. Glueless connection and glued conventional two tensile tests were conducted on each of them and averaged. Taulukon yksikkö on newton [N]. The table unit is in newtons [N].

Taulukko 1 [N] ei liimaa pakkaus__liima 1 liima 2 1__73__1426__3000__2533 : 2__47__1850__2166___2415 3__^__1638__------- Λ·· ka 60 1 1638 1 2583 2474 20 '· : Keksinnön mukaisilla lautaparketeilla toteutetun liitoksen lujuus oli noin kolmekymmenkertainen verrattuna liimaamattomaan liitokseen ja noin kaksi kolmasosaa verrattuna perinteisellä tavalla liimattuihin liitoksiin. Table 1 [n] is one of adhesive glue pakkaus__liima 2 1__73__1426__3000__2533: 2__47__1850__2166___2415 3 __ __ ^ Λ ·· __------- 1638 KA 1638 60 1 2474 20 January 2583 '· implemented in accordance with the invention, a boarded parquet joint strength of about three to ten times a non-adhesive connection and approximately two-thirds in the traditional way the glued joints. Suljetuilla pakkauksilla saatiin ponttiliitoksen lujuus nostettua riittävälle tasolle, perin-25 teinen liimattu ponttiliitos on useimpiin sovellutuskohteisiin tarpeettoman luja. In closed packages yield strength of sufficient level to raise the tongue and groove joint, originally-25-mediated glued tongue and groove joint is unnecessary for most applications include strong. Muuttamalla pakkausten lukumäärää pontin pituusyksikköä kohti saadaan > säädettyä ponttiliitoksen lujuutta. By varying the number of packages per unit length of the tongue can be> provided for tongue and groove joint strength. Tarvittaessa pakkauksilla voidaan saavuttaa ' : perinteisellä tavalla liimatun ponttiliitoksen lujuus. If necessary, the packages can be achieved by "The strength of the glued tongue and groove joint in a conventional manner.

v Kuviossa 4 on esitetty kaavamaisesti yksityiskohta eräistä neljänsis- 30 tä keksinnön mukaisista rakennuslevyistä päästäpäin ja poikkileikattuna. in Figure 4 is shown schematically in detail certain neljänsis- 30 of the building boards according to the invention seen from the end and sectioned. Nyt sekä urosponttiin 5 että naarasponttiin 6 on sovitettu liima-ainetta sisältävä sul- 8 112529 jettu pakkaus, nimittäin urospontin kielekkeen 9 päähän kiinnitetty ensimmäinen suljettu pakkaus 7a ja naaraspontin pohjaan 10 kiinnitetty toinen suljettu pakkaus 7b. Now both the male joint 5 and the shut-containing adhesive material is arranged in the groove 6 8 112 529 jettu packaging, namely, the tongue of the tongue 9 attached to the first end of the sealed package 7a and fixed to the bottom of the groove 10 of the second closed packaging 7b. Kuviossa 4 esitetyssä suoritusmuodossa käytettävä liima on kak-sikomponenttiliimaa, jonka ensimmäinen komponentti on sovitettu ensimmäi-5 seen suljettuun pakkaukseen 7a ja vastaavasti toinen komponentti toiseen suljettuun pakkaukseen 7b. The adhesive used in the embodiment shown in Figure 4 colo-sikomponenttiliimaa, the first component being arranged as first 5 to a sealed container 7a and the second component, to a second closed container 7b. Painettaessa uros- ja naaraspontit 5, 6 toisiinsa pont-tiliitoksen aikaansaamiseksi, puristuvat pakkaukset 7a ja 7b rikki ja niiden sisältämiä liima-aineita purkautuu ponttien 5, 6 väliin sekoittuen toisiinsa ja muodostaen pontit yhteen kiinnittävän liiman. When pressing the male and grooves 5, 6 with each other to provide a pont-tiliitoksen, compressed packaging 7a and 7b and the sulfur contained in the adhesive material discharged between the tongues 5, 6, mixing with each other and form a tongue and groove together to draw the adhesive. Kaksikomponenttiliima voi olla 10 esimerkiksi polyuretaaniliimaa tai epoksiliimaa. Two-component adhesive may be 10, for example polyurethane or epoxy adhesive. Kaksikomponenttiliimaa voidaan soveltaa myös niin, että liiman että eri komponentteja sisältävät suljettu pakkaus 7a, 7b ovat kaikki kiinnitetty joko uros- tai naarasponttiin 5, 6 ja niin lähekkäin toisiaan, että komponentit varmasti sekoittuvat toisiinsa liitettäessä pontit yhteen. Two-component adhesive can also be applied so that the adhesive containing the various components of the sealed package 7a, 7b are all attached to either the male or the groove 5, 6, and close to each other so that the components are mixed with each other certainly connecting tongues together.

15 Kuviossa 5a - 5d on esitetty kaavamaisesti eräitä keksinnön mukai sia kapseleita. 15 Figure 5a - 5d schematically illustrate in accordance with the invention SIA capsules. Kuviossa 5a on esitetty eräs ympyrälieriön muotoinen suljettu pakkaus 7, jonka pituus on noin 1 cm ja halkaisija noin 0,5 cm, mutta mitoitus voi olla toisenlainenkin Suljettu pakkaus 7 voidaan muotoilla toisinkin, esimerkiksi toisenlaiseksi lieriöksi, palloksi tai muuksi vastaavaksi. Figure 5a is a circular shaped closed package 7 having a length of about 1 cm and a diameter of about 0.5 cm, but the design may have some other closed packaging shown in 7 may be shaped in another way, for example, into another cylinder, a ball, or other equivalent. Esitetty ympyrä-20 lieriön muotoinen suljettu pakkaus 7 voidaan valmistaa sinänsä tunnetuin laittein ja -menetelmin. 20 shown in circle-cylindrical sealed package 7 can be prepared by known apparatus and methods. Kuviossa 5b on esitetty poikkileikkaus eräästä ympyrä-; Figure 5b is a cross-sectional view of a circular; lieriön muotoisesta suljetusta pakkauksesta 7. Suljetussa pakkauksessa 7 on . a cylindrical sealed package 7. In a closed package is 7. umpinainen kuori 16, joka on valmistettu polymeerimateriaalista kuten esimer- ,'X kiksi polyolefiinista, polyeteenitereftalaatista, polyvinyylikloridista, tai metallista ! a closed casing 16 which is made of a polymeric material such examples, 'X example, polyolefin, polyethylene terephthalate, polyvinyl chloride, or metal! . . 25 kuten esimerkiksi alumiinista tai näiden yhdistelmistä. 25 such as, for example, aluminum or combinations thereof. Pakkauksen kuori 16 on ; Package shell 16; , yksiosainen, mutta se voidaan luonnollisesti muodostaa myös kahdesta tai : useammasta osasta tai kerroksesta. One piece, but it can also be formed from two or: more parts or layers. Lisäksi pakkauksen kuori 16 on itsekanta- v. ' va niin, että sen muoto on olennaisesti sama onpa se täytetty liima-aineella tai ei. In addition, the envelope of the package 16 is in self-supporting. 'Va such that its shape is substantially the same whether it be filled with an adhesive or not.

• ' 30 Kuoren 16 sisällä on kaksi kammiota, nimittäin ensimmäinen kam- mio 17a ja toinen kammio 17b. • '30 inside the shell 16 has two chambers, namely a first chamber 17a and second chamber 17b. Kammiot 17a, 17b erottaa toisistaan väliseinä 18, joka on edullisesti samaa materiaalia kuin kuori 16. Ensimmäinen kammio 17a on täytetty kaksikomponenttiliiman ensimmäisellä komponentilla 19a ja ; The chambers 17a, 17b separated from each other the partition wall 18 which is preferably of the same material as the housing with a first component of a two component adhesive 16. The first chamber 17a and 19a is filled; vastaavasti toinen kammio 17b on täytetty kaksikomponenttiliiman toisella : 35 komponentilla 19b. Similarly, the second chamber 17b is filled with two-component adhesive in the second 35 component 19b. Suljetun pakkauksen 7 rikkoutuessa liimakomponentit 19a, 9 112529 19b sekoittuvat ponttien välissä toisiinsa, jolloin liima alkaa kovettua ja rakennuslevyt liimautuvat toisiinsa. The closed package 7 is broken the adhesive components 19a, 19b 112 529 9 between the tongues are mixed with each other, wherein the adhesive begins to harden and construction panels are glued to each other.

Väliseinä 18 voidaan sijoittaa toisinkin: se voi esimerkiksi jakaa pakkauksen pituussuuntaisesti tai pakkauksessa 7 voi olla kaksikuorirakenne niin, 5 että toinen kammio 17b on oleellisesti kokonaisuudessaan ympäröity ensimmäisellä kammiolla 17a. The partition wall 18 may be disposed in another way: for example, it can be divided longitudinally of the package, or the package 7 may be a two shell structure, so 5 that the second chamber 17b are substantially in its entirety surrounded by the first chamber 17a.

Kuviossa 5c esitetty suljettu pakkaus 7 on nauhamainen: se voi olla oleellisesti koko pontin pituinen tai pontissa voi olla useita peräkkäisiä nauhamaisia kapseleita 7. Suljettu pakkaus 7 sisältää kaksikomponenttiliimaa niin, 10 että eri liimakomponentteja sisältävät kammiot 17a ja 17b vuorottelevat pakkauksen pituussuunnassa. Figure 5c shows a closed package 7 is the strip-shaped: it can be substantially the whole of the tongue length, or the tongue may have a plurality of contiguous strip-like capsules 7. Closed pack 7 includes a two-component adhesive, so 10 that the chambers containing different glue components 17a and 17b alternate in the longitudinal direction of the package.

Kuviossa 5c esitettyyn suljettuun pakkaukseen 7 voidaan toki järjestää myös yksikomponenttiliimaa, jolloin kaikki eri kammiot 17 sisältävät luonnollisesti samaa liima-ainetta. a sealed container shown in Figure 5c, 7 can of course be provided with one component of the glue, wherein all of the different chambers 17 include naturally the same adhesive.

15 Kuviossa 5d esitetyn suljetun pakkauksen kuori 16 on pehmeä, toi sin sanoen pakkauksen muotoa on helppo muovata ja kuoren 16 sisällä oleva liima-aineen paine vaikuttaa kuoren 16 muotoon. a closed package 15 shown in Figure 5d, the shell 16 is smooth, ie in the form of the package is easy to mold, and the pressure inside the casing 16 of the adhesive affects the shape of the shell 16. Kuori 16 on valmistettu esimerkiksi putkimaisesta polyolefiinikalvosta. The shell 16 is made of, for example, a tubular polyolefin film. Kalvon sisään on sovitettu liima-ainetta minkä jälkeen se on saumattu päistään saumoilla 21 niin, että on muo-20 dostettu suljettu pakkaus 7. Vastaavanlainen pakkaus 7 voidaan toki tehdä myös tasomaisesta kalvosta tai kalvoista, jolloin päiden lisäksi ainakin toisella : kuoren 16 sivulla on sauma. is arranged an adhesive film in then sealed at its ends by seams 21 so that it is fas-20 constructed as a sealed package 7. A similar pack 7 can of course also be made of a planar film or films, wherein the ends of the addition of at least the second 16 on the shell has a seam .

j Kuviossa 6 on esitetty kaavamaisesti yksityiskohta eräästä viiden- ] nestä keksinnön mukaisesta rakennuslevystä poikkileikattuna. j Figure 6 shows schematically a detail of a fifth] did the same cross-section of the building board of the invention. Osa kuviosta 6 25 on esitetty suurennettuna rakennuslevyn 1 oikealla puolella. Part 25 has a Figure 6 shows an enlarged one on the right side of the building board. Suljetut pakkaukset 7 ovat mikrokapseleita eli niiden koko on noin 1 mm tai pienempi. The sealed packages 7 are microcapsules of a size between about 1 mm or less. Suljetut pakkaukset 7 on sovitettu rakennuslevyn 1 naarasponttiin 6 sekoittamalla ne • ensin kantoaineeseen 20. Kantoaine 20 voi olla esimerkiksi tärkkelystä tai muuta luonnon sideaineisiin perustuvaa liimaa, tai synteettistä sideainetta, ku-30 ten polyvinyyliasetaattia tai polyakrylaattia. Closed packaging 7 is arranged to the building board 1 in the groove 6 • mixing the first carrier 20. The carrier 20 may be, for example starch or other adhesive based on natural binders, and synthetic binders, Ki-30 of polyvinyl acetate or polyacrylate.

; ; Kantoaineen 20 ja suljettujen pakkausten 7 muodostama seos on juoksevaa ja nestemäisenä käsiteltävissä olevaa materiaalia, esimerkiksi gee-limäistä ainetta, vaahtoa tai nestettä. The carrier 20 and the sealed packs 7 the mixture is flowable and can be handled as a liquid material, for example a gel slimy substance, foam or liquid. Mainittu kantoaineen 20 ja suljettu pakkauksen 7 seos voidaan esimerkiksi sivellä, ruiskuttaa tai pursottaa ponttiin 6, : 35 minkä jälkeen kantoaineen 20 annetaan kuivua. Said carrier 20 and a closed package 7 for example, the mixture can be brushed, sprayed or extruded onto the tongue 6, 35 after which the carrier 20 is allowed to dry.

10 112529 10 112529

Kantoaine 20 ja suljetut pakkaukset 7 voidaan sovittaa ponttiin erikseenkin, esimerkiksi järjestämällä ponttiin ensin kantoaine 20 ja sen jälkeen pakkaukset 7. Mikrokapselit voidaan myös pinnoittaa ohuella kantoainekerrok-sella, minkä jälkeen ne esimerkiksi puhalletaan tai sivellään ponttiin. The carrier 20 and the sealed packages 7 can be arranged separately, the tongue, the tongue, for example, by arranging the first carrier 20 and after the packages 7. The microcapsules may also be coated with a thin kantoainekerrok-public, and then, for example, blown or brushed onto the tongue.

5 Suljetun pakkauksen 7 sisältämä liima-aine voi olla yksikomponent- tista liimaa tai kaksi- tai useampikomponenttisen liiman jotakin komponenttia. 5-closed package 7 contained in the adhesive may be a single component adhesive or a two-acetate or any TWO-adhesive component. Liima-aine voi olla esimerkiksi mitä tahansa jo aikaisemmin tässä hakemuksessa mainittua liima-ainetta. The adhesive can be, for example, any of the previously mentioned in this application the adhesive material. Jos liima on kaksi- tai useampikomponenttista, on pontissa 6 edullisesti komponenttien lukumäärää vastaava määrä erilaisia 10 kapseleita 7. Kun urospontti työnnetään naarasponttiin 6, mikrokapselien liima-aine purkautuu kapseleista 7 ja pontit liimautuvat toisiinsa. If the adhesive is a two or useampikomponenttista, the tongue 6 is preferably equal to the number of components the number of different capsules 10 7. When the tongue is inserted into the groove 6, the microcapsules of adhesive is discharged from the capsules 7 and the tongues are glued to each other. Sovellutusmuodon etuna on, että mikrokapselit ovat nopesti ja yksinkertaisesti käsiteltävissä mas-satuotantotyyppisessä tuotannossa. The embodiment has the advantage that the microcapsules are ultraportable and easily handled mas-satuotantotyyppisessä production. Mikrokapselit voidaan sovittaa myös uros-ponttiin tai sekä uros- että naarasponttiin. The microcapsules may also be adapted to the tongue, or male-male, and that the groove.

15 Piirustukset ja niihin liittyvä selitys on tarkoitettu vain havainnollis tamaan keksinnön ajatusta. 15 drawings and the related description are intended to be illustrative only the idea of ​​the invention in its. Yksityiskohdiltaan keksintö voi vaihdella patenttivaatimusten puitteissa. The invention may vary within the scope of the claims. Niinpä huomautettakoon, että kuvioissa esitetyt pontti-profiilit ovat vain esimerkinomaisia: suljettu pakkaus 7 voidaan sovittaa mihin tahansa sinänsä tunnettuun pontti- tai lukkoponttiprofiiliin. Thus, it is noted that the tongue shown in Figs profiles are only exemplary: the closed package 7 can be adapted to any of the tongue or lukkoponttiprofiiliin known per se. Pontit 5, 6 voidaan 20 valmistaa sinänsä tunnetuilla tavoilla, kuten esimerkiksi jyrsimällä, sahaamalla tai puristamalla. Tongues 5, 6, 20 can be prepared by known methods, such as milling, sawing or pressing. Suljettu pakkaus 7 voidaan kiinnittää mekaanisesti lautapar-: kettiin tai liimaamalla laminaattilevyyn. Sealed Pack 7 can be fixed mechanically lautapar-: kettiin or gluing laminaattilevyyn. Suljettua pakkausta 7 voidaan käyttää : myös massiivipuisen laudan pontissa. The sealed packs 7 can be used: the solid wood board tongue. Pääosin puumateriaalia oleva kerros voi : olla myös paperia tai kartonkia. The mainly wooden material layer may: also be of paper or paperboard.

Claims (19)

112529 112529
1. Rakennuslevy, joka käsittää yhden tai useamman ainakin pääosin puumateriaalia olevan rakennekerroksen, kaksi keskenään yhdensuun- 5 täistä sivua, jolla ensimmäisellä sivulla on urospontti (5) ja toisella sivulla naa-raspontti (6), jotka pontit on muotoiltu niin, että rakennuslevy (1) on liitettävissä yhteen vierekkäisten rakennuslevyjen (1) kanssa, tunnettu siitä, että pont-tiin (5, 6) on järjestetty ainakin yksi liima-ainetta sisältävä suljettu pakkaus (7, 7') niin, että liitettäessä yhteen vierekkäin liitettävien rakennuslevyjen (1) uros-10 pontti (5) ja naaraspontti (6) purkautuu suljetusta pakkauksesta (7) liima-ainetta, joka liimaa kyseiset urospontin (5) ja naaraspontin (6) toisiinsa. 1. A building board which comprises one or more of the at least mainly of wood structural layer, two mutually parallel five lice page to the first page of a tongue (5) and on the other side of NAA raspontti (6), the tongue and groove are shaped in such a way that the building board ( 1) can be connected together with the adjacent building boards (1), characterized in that the pont over-(5, 6) are arranged in a sealed package containing at least one adhesive agent (7, 7 ') so that when the one of the building boards side by side to be joined (1 ) and 10 male tongue (5) and the groove (6) is discharged from a sealed package (7) of adhesive that adheres the tongue (5) and a groove (6) to each other.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että se käsittää kaksi keskenään yhdensuuntaista päätä ja niissä ensim- 15 mäisessä päässä urospontti (5) ja toisessa päässä naaraspontti (6), jotka pontit (5, 6) on muotoiltu niin, että rakennuslevy (1) on liitettävissä päistään yhteen vierekkäisten rakennuslevyjen (1) kanssa. 2. A building panel according to claim 1, characterized in that it comprises two mutually parallel ends and in ensim- 15 in the first end has a tongue (5) and the other end of the groove (6), which tongues (5, 6) are shaped so that the building board ( 1) can be connected to one ends of adjacent building boards (1) with.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen rakennuslevy, tunnettu 20 siitä, että sen päät ja sivut ovat oleellisesti eripituiset. 3. The building panel according to claim 1 or 2, characterized 20 in that the ends and sides are substantially different lengths.
4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen rakennuslevy, tunnettu ; 4. The building panel according to claim 1 or 2, wherein; siitä, että sen päät ja sivut ovat oleellisesti yhtäpitkät. in that the ends and sides are substantially equal in length. , 25 , 25
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, . 5. A building panel according to any preceding claim. · i tunnettu siitä, että se on lautaparketti. · I characterized in that it is a parquet board.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että se on laminaattilevy. 6. any one of claims 1 - building board according to claim 4, characterized in that it is a laminated sheet. : * · 30 : * · 30
: 7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen rakennuslevy, tun - ; 7. in any one of claims 1 - building board according to claim 4, c h a -; : ne 11 u siitä, että se on massiivipuinen lauta. : They are 11, characterized in that it is solid wood board.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, 35 tunnettu siitä, että suljettu pakkaus (7, T) on sovitettu urosponttiin (5). 8. A building panel as claimed in claim 35 characterized in that the closed package (7, T) is arranged in a tongue (5). 112529 112529
9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että suljettu pakkaus (7, 7') on sovitettu naarasponttiin (6). 9. A building board according to one of the preceding claims, characterized in that the closed package (7, 7 ') is arranged in the groove (6).
10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, 5 tunnettu siitä, että liima-aine on yksikomponenttiliimaa. 10. Building board according to any one of the preceding claims, 5 characterized in that the adhesive is a one-component adhesive.
11. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että liima-aine on kaksikomponenttiliiman komponentti, joka toisen komponentin kanssa muodostaa liiman. 11. Building board according to any one of claims 1-9, characterized in that the adhesive is a two component adhesive component, which constitutes the second component of the adhesive. 10 10
12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että liiman eri komponentit on sovitettu samaan suljettuun pakkaukseen (7, 7') järjestettyihin, toisistaan eristettyihin kammioihin (17a, 17b). 12. Building board according to claim 11, characterized in that the various components of the adhesive is arranged in the same closed container (7, 7 ') arranged to, from each other isolated chambers (17a, 17b).
13. Patenttivaatimuksen 11 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että liiman eri komponentit on kukin sovitettu omaan suljettuun pakkaukseensa (7, T) ja että pontteihin (5, 6) on sovitettu kaikkia mainitun liiman komponentteja sisältäviä suljettuja pakkauksia (7, 7'). Building panel according to 13 claim 11, characterized in that the various components of the adhesive are each arranged in their own closed packaging (7, T) and the pontteihin (5, 6) are adapted to all the sealed packages containing the adhesive components (7, 7 ').
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että ensimmäistä liimakomponenttia sisältävät suljettu pakkaukset (7, 7') . Building panel according to claim 13 to 14, characterized in that the first adhesive component containing sealed containers (7, 7 '). i on sovitettu urosponttiin (5) ja toista liimakomponenttia sisältävät suljetut pak- ; i is adapted to the male joint (5) and containing the second adhesive component of packaging closed; .: kaukset (7, 7') on sovitettu naarasponttiin (6). .: Kaukset (7, 7 ') is arranged in the groove (6).
15. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, ; 15. Building board according to any one of the preceding claims; tunnettu siitä, että suljettu pakkaus (7,7') on kiinnitetty liimaamalla ponttiin j:··' (5,6). characterized in that the sealed package (7,7 ') is fixed by gluing the tongue j ··' (5,6).
16. Jonkin patenttivaatimuksen 1-14 mukainen rakennuslevy, 30 tunnettu siitä, että suljettu pakkaus (7, T) on kiinnitetty mekaanisesti pont- : : tiin (5, 6). 16. The building panel according to 1 to 14, 30 characterized in that the closed package (7, T) is mechanically attached to the tongue and to one of the claims: the (5, 6).
17. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen rakennuslevy, : tunnettu siitä, että suljettu pakkaus (7, T) on mikrokapseli. 17. Building board according to any one of the preceding claims,: characterized in that the closed package (7, T) is a microcapsule. 13 112529 13 112529
18. Patenttivaatimuksen 17 mukainen rakennuslevy, tunnettu siitä, että mikrokapseli on sovitettu kantoaineen (20) avulla ponttiin (5,6). 18. Building board according to claim 17, characterized in that the microcapsule is arranged in the carrier (20), the tongue (5.6).
19. Rakennuslevyn kiinnitysmenetelmä, jossa 5 kiinnitetään toisiinsa rakennuslevyjä (1), joissa on ainakin kaksi keskenään yhdensuuntaista sivua, jossa ensimmäisessä sivussa on urospontti (5) ja toisessa sivussa naaraspontti (6), tunnettu siitä, että - ensimmäisessä ja/tai toisessa sivussa olevaan ponttiin (5, 6) on järjestetty ainakin yksi liima-ainetta sisältävä suljettu pakkaus (7, 7'), 10. kiinnitetään vierekkäiset rakennuslevyt (1) toisiinsa mainituilta kes kenään yhdensuuntaisilta sivuilta liittämällä kyseisillä sivuilla olevat urospontti (5) ja naaraspontti (6) yhteen niin, että suljetusta pakkauksesta (7, 7') purkautuu liima-ainetta yhteenIiitettäviIle pinnoille. 19. The building panel attachment method, wherein the five are fastened together building boards (1) having at least two mutually parallel sides, wherein the first side and a tongue (5) and the other side of the groove (6), characterized in that - the first and / or second on the side of the the tongue (5, 6) are arranged in at least one closed package containing an adhesive agent (7, 7 ') 10 is attached to the adjacent building panels (1) together with said among themselves in directions parallel sides connecting the those sides of the tongue (5) and the groove (6) together so that the closed package (7, 7 ') discharges the adhesive yhteenIiitettäviIle surfaces. 14 112529 14 112529
FI20020822A 2002-04-30 2002-04-30 Building board and building board mounting method FI112529B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20020822 2002-04-30
FI20020822A FI112529B (en) 2002-04-30 2002-04-30 Building board and building board mounting method

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20020822A FI112529B (en) 2002-04-30 2002-04-30 Building board and building board mounting method
AU2003229803A AU2003229803A1 (en) 2002-04-30 2003-04-29 Building board and method of fastening one
PCT/FI2003/000336 WO2003093686A1 (en) 2002-04-30 2003-04-29 Building board and method of fastening one

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20020822A0 FI20020822A0 (en) 2002-04-30
FI20020822A FI20020822A (en) 2003-10-31
FI112529B true FI112529B (en) 2003-12-15

Family

ID=8563859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20020822A FI112529B (en) 2002-04-30 2002-04-30 Building board and building board mounting method

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003229803A1 (en)
FI (1) FI112529B (en)
WO (1) WO2003093686A1 (en)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7150134B2 (en) 1994-10-24 2006-12-19 Pergo (Europe) Ab Floor strip
US6898911B2 (en) 1997-04-25 2005-05-31 Pergo (Europe) Ab Floor strip
US7131242B2 (en) 1995-03-07 2006-11-07 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
SE9500810D0 (en) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Floor tile
US7992358B2 (en) 1998-02-04 2011-08-09 Pergo AG Guiding means at a joint
SE514645C2 (en) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements intended to be joined by the separate joining profiles
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
US6823638B2 (en) 2001-06-27 2004-11-30 Pergo (Europe) Ab High friction joint, and interlocking joints for forming a generally planar surface, and method of assembling the same
US7559177B2 (en) 2001-11-08 2009-07-14 Pergo (Europe) Ab Smooth flooring transitions
US7207143B2 (en) 2001-11-08 2007-04-24 Pergo (Europe) Ab Transition molding and installation methods therefor
US20030084634A1 (en) 2001-11-08 2003-05-08 Oliver Stanchfield Transition molding
SE525622C2 (en) 2002-12-09 2005-03-22 Pergo Europ Ab Procedure for installation of panels with joining devices, encapsulated and adhesives
SE0300642D0 (en) 2003-03-11 2003-03-11 Pergo Europ Ab Process for sealing a joint
AT500407B8 (en) * 2004-03-23 2007-02-15 Kaindl Flooring Gmbh connecting plate
DE102006048335A1 (en) * 2006-10-12 2008-04-17 Conti Temic Microelectronic Gmbh Joining together two structural parts comprises using a glueing system comprising a core of adhesive surrounded by a casing
DE102010004717A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising holding profiles with a separate clip, and methods for introducing the clips
WO2011141043A1 (en) 2010-05-10 2011-11-17 Pergo AG Set of panels
WO2015161344A1 (en) * 2014-04-23 2015-10-29 Timber Inventions Pty Ltd Timber connection arrangement
EP3075923B1 (en) * 2015-03-30 2017-08-09 SWISS KRONO Tec AG Composite wood board with tongue and groove, and use of the same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4100954A (en) * 1970-12-04 1978-07-18 Dieter Muller Dowel or anchoring means
US4019630A (en) * 1975-07-28 1977-04-26 Fosroc A.G. Cartridge containing a self-setting composition
DE3425724A1 (en) * 1984-07-12 1986-01-23 Siemens Ag Chip component, which can be dip-soldered, for use in boards
US5618602A (en) * 1995-03-22 1997-04-08 Wilsonart Int Inc Articles with tongue and groove joint and method of making such a joint
DE19821938A1 (en) * 1998-05-15 1999-11-18 Basf Ag Rapid assembly and clean, reliable adhesion of tongued- and grooved joints
DE10131248A1 (en) * 2001-06-28 2003-01-23 Kronotec Ag Building plate e.g. floor panel has glue-filled cushion in groove of one tongued and groove panel which is split to spread its contents when tongue of other panel is inserted

Also Published As

Publication number Publication date
FI20020822D0 (en)
FI112529B1 (en)
FI20020822A (en) 2003-10-31
AU2003229803A8 (en) 2003-11-17
FI20020822A0 (en) 2002-04-30
AU2003229803A1 (en) 2003-11-17
WO2003093686A1 (en) 2003-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2002359520B2 (en) Caulkless panelized wall system
US9689159B2 (en) Panel for sheathing system and method
US5814170A (en) Manufacturing method for a wood composite layered material
CA2337442C (en) Prefabricated laminated wood member
US4569873A (en) Composite wood panel
US4012882A (en) Structural building panels
ES2357562T3 (en) Stave laminate flooring.
US7866100B2 (en) Wall sheathing system and method of installation
US20120216472A1 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
US6421970B1 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
US6588166B2 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
US5987845A (en) Post cover with tongue and groove joint
US20130067840A1 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
FI84160B (en) Cargo pallet bestaoende I tvao of the one or more stomdelar.
US6233896B1 (en) Flooring panel and/or flooring of such flooring panels and/or related methods
ES2357324T3 (en) Plywood laminate it is having dimensional stability and resistance to bowing and improved delamination.
CA2597079C (en) Improved structural insulated panel and panel joint
US8029880B2 (en) Water resistant wide flooring boards
CN101004103A (en) Floor covering
CA2369602A1 (en) Floor panel for finished floors
US6715249B2 (en) Structural insulated sheathing and related sheathing methods
HU0401186A2 (en) Floor panels with sealing means
JP2002512662A (en) Composite structural members and wall assembly methods
ES2198599T3 (en) Water activated adhesive tape and paper and plastic.
US7802408B2 (en) Panel joining member

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired