CZ9904328A3 - Způsob a zařízení k výrobě obdélníkových předvalků - Google Patents

Způsob a zařízení k výrobě obdélníkových předvalků Download PDF

Info

Publication number
CZ9904328A3
CZ9904328A3 CZ19994328A CZ432899A CZ9904328A3 CZ 9904328 A3 CZ9904328 A3 CZ 9904328A3 CZ 19994328 A CZ19994328 A CZ 19994328A CZ 432899 A CZ432899 A CZ 432899A CZ 9904328 A3 CZ9904328 A3 CZ 9904328A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
melt
mold
nozzle
ratio
fed
Prior art date
Application number
CZ19994328A
Other languages
English (en)
Inventor
Ulrich Urlau
Hans Jürgen Schemeit
Gerhard Böcher
Peter Müller
Original Assignee
Mannesmann Ag
Salzgitter Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mannesmann Ag, Salzgitter Ag filed Critical Mannesmann Ag
Publication of CZ9904328A3 publication Critical patent/CZ9904328A3/cs

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
  • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
  • B22D11/0408Moulds for casting thin slabs
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
  • B22D11/10Supplying or treating molten metal
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
  • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
  • B22D11/0406Moulds with special profile
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
  • B22D11/04Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds
  • B22D11/041Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into open-ended moulds for vertical casting
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
  • B22D11/12Accessories for subsequent treating or working cast stock in situ
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
  • B22D41/50Pouring-nozzles

Description

ZPŮSOB A ZAŘÍZENÍ K VÝROBĚ OBDÉLNÍKOVÝCH PŘEDVALKŮ
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu výroby obdélníkových předvalků, s tloušťkou D > 100 mm při licích rychlostech v < 3 m/min, v zařízení pro plynulé odlévání, při kterém se kokile ze zásobní nádrže ponornou výlevkou přivádí tavenina a ze strany ústí se kůra slitku, obklopující louži taveniny, odvádí do vodítka předlitků válcovací stolice, především zařízení pro plynulé odlévání s ohybem slitku, a příslušného zařízení k tomu.
Dosavadní stav techniky
Ze Steel research 66 (1995), č. 7, strany 287 až 293
Flow dynamics in thin slab caster moulds je známa pokusná konstrukce, u které ponorná výlevka, upevněná na mezipánvi, vyčnívá do kokily. Zde použitá kokila má s tloušťkou přibližně 60 mm typický rozměr pro zařízení k výrobě tenkých obdélníkových předvalků a znázorňuje při použití ponorné výlevky, mající otevřené ústí (obr. 10), centrální paprsek, který vyčnívá hluboko do louže taveniny obdélníkového předvalků.
V dalším provedení (obrázek 4) je na ústí ponorné výlevky upraven nárazový prvek, který tekutou taveninu
78648 (78648a.doc) '•(VTW-AÍŘ?
• · 1 \· · * ·
vychyluje ke dvěma otvorům na úzkých stranách ponorné výlevky. Obrázek 5 ukazuje, že vznikají dva dílčí proudy, které s vysokou energií vedou každé jednotlivé proudové vlákno k víření taveniny.
Z DE 43 20 723 je známa ponorná výlevka, především k lití tenkých obdélníkových předvalků, která má dolní úsek z paralelně vedených bočních stěn. Před vstupem do dolního úseku je upraven příčný můstek, který vychyluje proudění taveniny ve směru rozšíření dolní proudící šachty. Úzké strany této ponorné výlevky, upravené především pro zařízení pro lití tenkých obdélníkových předvalků, jsou vedeny paralelně.
Ponorné výlevky, známé z uvedených spisů, zhotovují licí proud, který relativně vysokou rychlostí proniká až do příslušných hloubek do louže taveniny.
Podstata vynálezu
S ohledem na známý stav techniky je cílem vynálezu vytvořit způsob a příslušné zařízení k výrobě obdélníkových předvalků, u kterého je zamezeno koncentraci nečistot a u kterého jsou především jakostní oceli, odolné proti kyselým plynům, slévatelné také na zařízení pro odlévání s ohybem slitku.
Cíle vynálezu se dosahuje význakovými znaky nároku 1, týkajícího se způsobu, a význakovými znaky nároku 5, týkajícího se zařízení.
78648 (78648a.doc) *: / ΡρλΛstrana « · · · · · · ·· ···· ··· ···· »· *·
Podle vynálezu tekutá tavenina, přiváděná kokile, v široké frontě rychlostmi, vyššími ve srovnání s rychlostí odvádění předlitku, vstupuje do louže taveniny obdélníkového předvalku. Vzhledem k průřezu má přiváděná tavenina obdélníkový profil a má v hloubce, která není větší než 2 m, již v louži taveniny stejnou rychlost jako obdélníkový předvalek.
Rychlost vK přiváděné taveniny, která vstupuje do kokily, má k rychlosti odvádění předlitku vB poměr vK:vB = 6:1 až 60:1.
Ve výhodném provedení vynálezu se přiváděná tekutá tavenina vede do louže taveniny vstupním profilem, který je vytvořen jako obdélník, přičemž má světlá šířka d obdélníka k úzké straně kokily D poměr d:D = 1:3 až 1:40 a šířka b obdélníka k široké straně kokily B poměr b:B = 1:7 až 1:1,2.
Proudová vlákna, opouštějící ponornou výlevku, proudí v širokém úhlu α = 15 až 30° ke směru odvádění obdélníkových předvalků do louže taveniny. Vzhledem ke straně D úzké strany kokily dopadá přiváděná tekutá tavenina na louži taveniny v hloubce T = 0,1 až 1,5 x D. K tomu použitá ponorná výlevka má úzké boční stěny, které se vzhledem ke střední ose kónicky otevírají pod úhlem α od 15 do 30°. Volný průřez a ústí lité části ponorné výlevky má k vnitřnímu průřezu A kokily vztah a:A = 1:30 až 1:300. Přitom je poměr světlé šířky d lité části ponorné výlevky k úzké straně D kokily d:D = 1:2 až 1:40.
Profil, vyrobený navrhovaným způsobem v kokile, má
78648 (78648a.doc) φ »· ·♦ ·· ·· · · · · · · • · · 9 · · • · · ······
9 9 9 ··· ···· ·· 99 kromě toho pozitivní vliv na pohyb taveniny v oblasti hladiny taveniny v kokile a na její chování vzhledem k licímu prášku.
\
Při odlévání podle vynálezu se překvapujícím způsobem zjistilo, že nedochází ke známým rozdílům v koncentraci po průřezu obdélníkových předvalků a stupeň čistoty vzhledem k nekovovým vměstkům byl podstatně vylepšen.
Navrženým způsobem je možná výroba obdélníkových předvalků pro jakostní oceli s vysokými požadavky jak na nekovový stupeň čistoty, tak i na volnost od vycezování, jak je například vyžadováno u jakostních ocelí, odolných proti kyselému plynu.
Dále se při odlévání podle vynálezu redukovanou rychlostí vtékání oceli do louže taveniny, nacházející se v kůře slitku, redukuje čas protuhnutí. Tím se může jednak zvýšit specifický licí výkon zařízení nebo se může redukovat specifické sekundární chlazení vzhledem k vylepšené povrchové kvalitě.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže vysvětlen prostřednictvím konkrétních příkladů provedení znázorněných na výkresech, na kterých představuje obr. 1 oblast ponorné výlevky/kokily zařízení pro plynulé odlévání a
78648 (78648a.doc) ·· φφ φ ·· ·♦ ·· • ΦΦΦ φφφφ φ φ · φ ·· φ φ φφφφφ • » φ φ φ φφ φφφφφφ • · φ · · · · ·· φφφφ φφφ φφφφ φφ ·· obr. 2 boční pohled na zařízení pro plynulé odlévání s ohybem slitku.
Příklady provedení vynálezu
Obrázek 1 znázorňuje zásobní nádrž 11, na které je upevněna ponorná výlevka 12. Ponorná výlevka 12 má trubkovitou část 13 a ze strany ústí rýčovitou část 14 s úzkými stranami 16 a širokými stranami 17. V přechodové oblasti obou částí ponorné výlevky je škrticí ventil 15.
Ze strany ústí sahá rýčovitá část 14 až do hloubky Tt do kokily 21, která je naplněna taveninou S a má úzké strany 22 a široké strany 23.
V horní části jsou proudová vlákna taveniny S znázorněna přiváděnou taveninou Sz a louží taveniny Sb. Je vidět, že proudová vlákna v pohledu na široké strany pronikají až do hloubky L do taveniny S, obklopené kůrou K slitku. Přiváděná proudová vlákna mají rychlost Vr. V oblasti úzkých stran 16 ponorné výlevky mají proudová vlákna úhel K ke střední ose I_ a pohybují se relativně brzy směrem k úzkým stranám 22 kokily a dostávají se v oblasti hladiny P taveniny ke středu kokily 21.
V dolní oblasti je znázorněn pohled AA s kokilou 21, která má úzké strany 22 a široké strany 23, které tvoří obdélník s šířkou B, jakož i tloušťkou D a plochou A.
78648 (78648a.doc) v · «· · r· ·· ·· • · · r ···· * » · » ·· · · ··»·· « · · · · · * »····· • · · · · · · ·· ···· «···»·· ·· *·
Centricky je v dutém prostoru kokily 21 upravena ponorná výlevka 12 s širokými stranami 17 a úzkými stranami 16, které tvoří obdélník s šířkou b, jakož i tloušťkou d a plochou a.
Obrázek 2 znázorňuje schematicky řez zařízením pro plynulé odlévání, zde zařízení pro plynulé odlévání s ohybem slitku, se zásobní nádrží 11 a ponornou výlevkou 12 s trubkovitou částí 13 a rýčovitou částí 14, zde širokými stranami 17. V přechodové oblasti 13, 14 ponorné výlevky je upraven škrticí ventil 15. Ústí části 14 ponorné výlevky vyčnívá do taveniny S, nacházející se v kokile 21, do hloubky Tt.
Z kokily 21 jsou zobrazeny široké boční stěny 23, jejichž ústní konce od obdélníkového předvalku vytvořily kůru K slitku, která taveninu S obklopuje až ke špičce Ss louže taveniny.
Kokile 21 jsou přiřazeny vodicí válečky 24 na předlitky.
Přiváděná tavenina Ss proniká rychlostí Vk do taveniny Sb, nacházející se v kokile, a sice v hloubce T vzhledem k širokým stranám 23. Potom má louže taveniny rychlost Vb, která se shoduje s rychlostí odvádění obdélníkového předvalku a tím také kůry K slitku.
Zastupuje:
Dr. Miloš Všetečka v.r.
78648 (78648a.doc)
JUDr. Miloš Všetečka advokát
120 00 Praha 2, Hálkova 2 *: * strana

Claims (5)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Způsob výroby obdélníkových předvalků, s tloušťkou
  D > 100 mm při licích rychlostech v < 3 m/min, v zařízení pro plynulé odlévání, u kterého se kokile (21) ze zásobní nádrže (11) ponornou výlevkou (12) přivádí tavenina a ze strany ústí se kůra slitku, obklopující louži taveniny, odvádí do vodítka předlitků válcovací stolice, především do zařízení pro plynulé odlévání s ohybem slitku, vyznačující se tím, že přiváděná tavenina vstupuje do kokily (21) rychlostí (vK), která má k rychlosti (vB) odvádění předlitků poměr vK:vB = 6:1 až 60:1, a že přiváděná tavenina se vede tak, že vzhledem k hladině taveniny proniká do taveniny v široké frontě v délce L < 2 m majíc v průřezu obdélníkový profil. *
 2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že přiváděná tekutá tavenina proudí vstupním profilem, vytvořeným jako obdélník, do louže taveniny, přičemž má světlá šířka (d) obdélníku k úzké straně (D) kokily poměr d:D = 1:3 až 1:40 a šířka (b) obdélníku k široké straně kokily (B) poměr b:B = 1:7 až 1:1,2.
 3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že tavenina, přiváděná přivrácené úzkým stranám (D) kokily, proudí pod úhlem (a) = 15 až 30° ke směru odvádění obdélníkového předvalků do louže taveniny.
 4. 4. Způsob podle některého z předcházejících nároků,
  16 78648 (78648a.doc) « · · · · * · * *: * J strana « · · » ···«··· ·» ·«
  vyzna čující s e tím, že ponornou výlevkou (12) přivedená tekutá tavenina v hloubce (T) dopadá na louži taveniny s T = 0,1 1,5 x D. 5. Zařízení pro plynulé odlévání k výrobě
  obdélníkových předvalků způsobem podle nároku 1 se zásobní nádrží (11), ze které se tavenina ponornou výlevkou (12) přivádí do kokily (21) se světlou šířkou (D) > 100 mm a tato ponorná výlevka (12) má alespoň jednu litou část s podélným průřezem včetně škrticího ventilu (15), který snižuje hlavní proud taveniny, vstupující do této lité části, v rychlosti a formě proudění, vyznačující se tím, že litá část, mající podélný průřez, je vytvarována tak, že úzké boční stěny (22) mají ke střední ose úhel α = 15 až 30°, otevírající se ve směru proudění.
 5. 6. Zařízení pro plynulé odlévání podle nároku 5, vyznačující se tím, že volný průřez (a) ústí lité části ponorné výlevky (12) má k vnitřnímu průřezu (A) kokily (21) poměr a:A =1:30 až 1:300, přičemž světlá šířka (d) lité části ponorné výlevky (12) má k úzké straně (D) kokily poměr d:D = 1:2 až 1:40.
CZ19994328A 1997-06-03 1998-06-03 Způsob a zařízení k výrobě obdélníkových předvalků CZ9904328A3 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19724232A DE19724232C2 (de) 1997-06-03 1997-06-03 Verfahren und Vorrichtung zum Erzeugen von Brammen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ9904328A3 true CZ9904328A3 (cs) 2002-03-13

Family

ID=7831904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ19994328A CZ9904328A3 (cs) 1997-06-03 1998-06-03 Způsob a zařízení k výrobě obdélníkových předvalků

Country Status (19)

Country Link
US (1) US6626229B2 (cs)
EP (1) EP0996513B1 (cs)
JP (1) JP4542631B2 (cs)
KR (1) KR100585413B1 (cs)
AT (1) AT206971T (cs)
AU (1) AU8433298A (cs)
BR (1) BR9810422A (cs)
CA (1) CA2292473A1 (cs)
CZ (1) CZ9904328A3 (cs)
DE (2) DE19724232C2 (cs)
DK (1) DK0996513T3 (cs)
ES (1) ES2162461T3 (cs)
HU (1) HU221712B1 (cs)
PL (1) PL337129A1 (cs)
SK (1) SK166399A3 (cs)
TR (1) TR199903016T2 (cs)
TW (1) TW404867B (cs)
UA (1) UA51790C2 (cs)
WO (1) WO1998055250A1 (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT408962B (de) * 2000-05-31 2002-04-25 Voest Alpine Ind Anlagen Verfahren zum herstellen eines stranggegossenen vorproduktes
AT507590A1 (de) 2008-11-20 2010-06-15 Siemens Vai Metals Tech Gmbh Verfahren und stranggiessanlage zum herstellen von dicken brammen
ES2388900T3 (es) * 2008-12-17 2012-10-19 Kovac, Peter Procedimiento de colada continua
EP3154726B1 (en) * 2014-06-11 2018-08-15 Arvedi Steel Engineering S.p.A. Thin slab nozzle for distributing high mass flow rates

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2105881C3 (cs) * 1971-02-01 1974-12-05 Mannesmann Ag, 4000 Duesseldorf
AT331437B (de) * 1973-06-14 1976-08-25 Voest Ag Kontinuierliches stahlstranggiessverfahren und vorrichtung zu dessen durchfuhrung
US5205343A (en) * 1989-06-03 1993-04-27 Sms Schloemann-Siemag Aktiengesellschaft Pouring tube for feeding molten steel into a continuous casting mold
DE4142447C3 (de) * 1991-06-21 1999-09-09 Mannesmann Ag Tauchgießrohr - Dünnbramme
DE4320723A1 (de) * 1993-06-23 1995-01-05 Didier Werke Ag Eintauchausguß
US5785880A (en) * 1994-03-31 1998-07-28 Vesuvius Usa Submerged entry nozzle
IT1267284B1 (it) * 1994-08-08 1997-01-28 Danieli Off Mecc Scaricatore per colata continua
IT1267299B1 (it) * 1994-09-30 1997-01-28 Danieli Off Mecc Scaricatore per cristallizzatore per colata continua di bramme sottili
DE19512208C1 (de) * 1995-03-21 1996-07-18 Mannesmann Ag Tauchausguß zum Gießen von Metall
EP0798061A4 (en) * 1995-10-18 1999-06-30 Sumitomo Metal Ind METHOD FOR MONITORING THE MELT LEVEL IN A CONTINUOUS CASTING PLANT
DE19623787C2 (de) * 1996-06-04 1998-07-02 Mannesmann Ag Verfahren und Vorrichtung zum Ausgießen von Stahl aus einem Tauchausguß
IT1284035B1 (it) * 1996-06-19 1998-05-08 Giovanni Arvedi Tuffante per la colata continua di bramme sottili

Also Published As

Publication number Publication date
TW404867B (en) 2000-09-11
DE19724232A1 (de) 1998-12-24
ES2162461T3 (es) 2001-12-16
WO1998055250A1 (de) 1998-12-10
DE59801802D1 (de) 2001-11-22
BR9810422A (pt) 2000-07-25
EP0996513B1 (de) 2001-10-17
TR199903016T2 (xx) 2000-07-21
KR100585413B1 (ko) 2006-06-02
UA51790C2 (uk) 2002-12-16
SK166399A3 (en) 2000-07-11
KR20010013247A (ko) 2001-02-26
JP2002501438A (ja) 2002-01-15
HU0004067A2 (en) 2001-03-28
DK0996513T3 (da) 2001-11-19
HU221712B1 (hu) 2002-12-28
AT206971T (de) 2001-11-15
PL337129A1 (en) 2000-07-31
JP4542631B2 (ja) 2010-09-15
HU0004067A3 (en) 2001-05-28
US20030150588A1 (en) 2003-08-14
EP0996513A1 (de) 2000-05-03
US6626229B2 (en) 2003-09-30
AU8433298A (en) 1998-12-21
CA2292473A1 (en) 1998-12-10
DE19724232C2 (de) 1999-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100226530B1 (ko) 박슬래브용 잠입 주조관
US6152336A (en) Submerged nozzle for the continuous casting of thin slabs
KR960004421B1 (ko) 연속 주조용 침지 노즐
EP0685282B1 (en) Submerged nozzle for continuous casting
US6557623B2 (en) Production method for continuous casting cast billet
CZ9904328A3 (cs) Způsob a zařízení k výrobě obdélníkových předvalků
JPH0852547A (ja) 浸漬鋳造管
RU2444414C2 (ru) Способ и устройство для изготовления широких полос из меди или медных сплавов
CN100377815C (zh) 用于连续铸造的浸入式水口
US7302996B2 (en) Feed device for feeding molten metal into a crystallizer
KR20050016086A (ko) 비철 금속의 용융된 매스를 푸어링하기 위한 주조 시스템및 푸어링 방법
US7140521B2 (en) Nozzle for continuous casting
CN112272593B (zh) 薄板坯铸造中的铸模内流动控制装置及铸模内流动控制方法
EP0319544A1 (en) Tundish for mixing alloying elements with molten metal
US4033404A (en) Oscillatory mold equipped with a hollow mold cavity which is curved in the direction of travel of the strand
EP2480356B1 (de) Verfahren und vorrichtung zum vergiessen von metallischer schmelze in einer stranggiessmaschine
WO2005021187A1 (en) Submerged entry nozzle for continuous casting
US20030159796A1 (en) Method for the production of a continously-cast precursor
CN210548072U (zh) 一种薄板坯浸入式水口
JP5239554B2 (ja) スラブの連続鋳造用の浸漬ノズル
SU1209362A1 (ru) Промежуточный ковш машины непрерывного лить заготовок
RU107493U1 (ru) Промежуточный ковш для непрерывной разливки металла
MXPA99010314A (en) Method and device for producing slabs
CZ2004448A3 (cs) Ponorná výlevka
KR20140056712A (ko) 몰드 탕면 유속 예측 방법

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic