CZ2009545A3 - Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby - Google Patents

Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby Download PDF

Info

Publication number
CZ2009545A3
CZ2009545A3 CZ20090545A CZ2009545A CZ2009545A3 CZ 2009545 A3 CZ2009545 A3 CZ 2009545A3 CZ 20090545 A CZ20090545 A CZ 20090545A CZ 2009545 A CZ2009545 A CZ 2009545A CZ 2009545 A3 CZ2009545 A3 CZ 2009545A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
trapezoidal sheet
roof
module
beams
edge
Prior art date
Application number
CZ20090545A
Other languages
English (en)
Inventor
Máslo@Miroslav
Fryc@Antonín
Original Assignee
Warex Spol. S R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Warex Spol. S R.O. filed Critical Warex Spol. S R.O.
Priority to CZ20090545A priority Critical patent/CZ2009545A3/cs
Publication of CZ2009545A3 publication Critical patent/CZ2009545A3/cs

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/348Structures composed of units comprising at least considerable parts of two sides of a room, e.g. box-like or cell-like units closed or in skeleton form
  • E04B1/34815Elements not integrated in a skeleton
  • E04B1/3483Elements not integrated in a skeleton the supporting structure consisting of metal
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H1/00Buildings or groups of buildings for dwelling or office purposes; General layout, e.g. modular co-ordination, staggered storeys small buildings
  • E04H1/12Small buildings or other erections for limited occupation, erected in the open air or arranged in buildings, e.g. kiosks, waiting shelters for bus stops or for filling stations, roofs for railway platforms, watchmens' huts, dressing cubicles
  • E04H2001/1283Small buildings of the ISO containers type

Abstract

Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby obsahující alespon opláštený ocelový rám (1) a strešní konstrukci, kde rám (1) je tvoren dvojicí kratších celních profilu (11) a dvojicí delších bocních profilu (13) v podlahové cásti rámu (1) a tomu odpovídající dvojicí celních nosníku (14) a bocních nosníku (15) ve stropní cásti, pricemž podlahová cást a stropní cást jsou spojeny rohovými sloupky. Bocní nosníky (15) jsou opatreny cástecne zašroubovanými nosnými šrouby (17), na nichž jsou zavešeny strešní nosníky (51). Na strešní nosníky (51) je položen trapézový plech (53), pricemž spoj mezi trapézovým plechem (3) a bocním nosníkem (15) je proveden tak, že k bocním nosníkum (15) je nad okrajem trapézového plechu (53) upevnena strešní lišta (52), která kopíruje mírný spád strechy vytvorený kaskádovým uložením strešních nosníku (51). Spoj mezi trapézovým plechem (3) a celním nosníkem (14) na horní strane spádu je proveden tak, že pod okrajem trapézového plechu (53) je k celnímu nosníku (14) upevnen operný úhelník (59) a nad okrajem trapézového plechu (53) je k celnímu nosníku (14) upevnen prítlacný úhelník (58) s pružným tesnením (581), které kopíruje svým profilem zvlnený profil trapézového plechu (53).

Description

Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby
Oblast vynálezu
Vynález se týká stavebního modulu pro lehké demontovatelné prefabrikované stavby, zejména pro vybavení staveniště, dočasné stavby, dočasné obytné kontejnery.
Dosavadní stav techniky
V současné době se pro lehké prefabrikované stavby používají nej častěji kontejnery se svařeným rámem, do kterého je zabudováno opláštění, podlaha a střecha. Při potřebě většího obestavěného prostoru se spojí potřebný počet kontejnerů s tím, že se demontují některé stěny. Vzhledem k tomu, že se tyto kontejnery nebo přinejmenším jejich rámová konstrukce přepravují ve smontovaném stavu, obvykle na kamionech nebo vagónech, činí dopravní náklady na místo určení často větší položku než náklady výrobní. Pro manipulaci s kontejnery a pro instalaci na místě určení je obvykle nutná těžká technika, autojeřáby, hydraulické ruky, a pod. Je proto nutné vždy brát v potaz i terén v místě určení. Lze je instalovat pouze v místě dojezdu těžké techniky a dosahu ramena jeřábu. Tato skutečnost komplikuje jejich využití například v oblastech postižených živelnými katastrofami nebo v rozvojových zemích s nedostatkem těžké techniky.
Jsou známy i moduly s vyšším stupněm demontovatelnosti, jejich využití je však problematické z důvodu nutnosti použití mnoha dílů a montážních prvků, po smontování konstrukce vykazuje množství tepelných mostů, dochází ke snadnému podfouknutí střešní konstrukce, případně krytiny, případně dochází zatékání při prudkých deštích a v neposlední řadě je nevýhodou i neestetický vzhled. Po demontáži obvykle zůstávají v konstrukčních prvcích nevratné změny, například díry po vrutech či šroubech, případně není demontáž možná z důvodu častého použití montážních tmelů a lepidel. Tyto nevýhody demontovatelných konstrukcí značně omezují teritoriální i funkční oblast využití, a proto žádná ze známých konstrukcí není masově využitelná.
Úkolem vynálezu je vyvinout konstrukci modulu pro montované prefabrikované stavby, která by splňovala celou řadu požadavků. V první řadě se očekává její schopnost skladování a přepravy v demontovaném stavu v malém objemu a bez přepravně problematických rozměrů, aby moduly bylo možné přepravovat například v námořních kontejnerech nebo s maximálním využitím prostoru na vagónech nebo kamionech. Základním požadavkem rovněž je demontovatelnost do základních dílů sestavy, které nepřesahují hmotnost 50 kg, tedy umožňují ruční manipulaci. Smontování na místě určení musí být natolik jednoduché, aby jej s minimálním návodem byli schopni provést i méně zručné nekvalifikované pracovní síly za použití běžných jednoduchých pracovních nástrojů. Kromě uvedených základních požadavků by řešení mělo splňovat i určité tepelně-izolační vlastnosti, tedy konstrukce by měla být s minimem tepelných mostů, aby mohla být využita jak v oblastech s extrémně teplým podnebím, tak v oblastech s mrazivými zimami. Moduly musí být mobilní, musí být tedy jednoduše demontovatelné, aniž by došlo ke změnám na konstrukci, a znovu použitelné při zachování všech užitných vlastností prvotně smontované stavby. Požadavkem je rovněž možnost libovolného ekonomického rozšiřování budovy s minimem konstrukčních prvků, alespoň zrcadlově ze dvou stran kolem základního modulu.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol splňuje stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby obsahující alespoň opláštěný ocelový rám a střešní konstrukci, kde rám je tvořen dvojicí kratších čelních profilů a dvojicí delších bočních profilů v podlahové části rámu a tomu odpovídající dvojicí »··· ·· ·· ·« ·· • · ♦ · · · · · · « · · ·· «··· čelních nosníků a bočních nosníků ve stropní části, přičemž podlahová část a stropní část jsou spojeny rohovými sloupky, který je konstruován podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že:
- boční nosníky jsou opatřeny částečně zašroubovanými nosnými šrouby, na nichž jsou zavěšeny střešní nosníky, přičemž nosné šrouby jsou po délce vnitřní svislé plochy bočních nosníků umístěny v nestejné výšce tak, že jejich vzdálenost od horní hrany bočního nosníku se ve směru k jednomu z čelních nosníků pro dosažení spádu střechy zvětšuje. Na střešní nosníky je položen trapézový plech spádnicemi rovnoběžně s bočními nosníky. Spoj mezi trapézovým plechem a bočním nosníkem je proveden tak, že k bočním nosníkům je nad okrajem trapézového plechu upevněna střešní lišta, která kopíruje mírný spád střechy vytvořený kaskádovým uložením střešních nosníků. Volná strana střešní lišty kopíruje sklon boční plochy první trapézy trapézového plechu a na styku ploch je opatřena těsnící vrstvou. Na horní ploše kolmé k bočnímu nosníku je střešní lišta opatřena navařenými šrouby. Na trapézovém plechu je ve směru kolmém ke spádnici, a tedy ke střešní liště, položeno několik přítlačných tyčí, které jsou na konci opatřeny montážním úchytem s otvorem pro navařený šroub. Spoj mezi trapézovým plechem a čelním nosníkem na horní straně spádu je proveden tak, že pod okrajem trapézového plechu je k čelnímu nosníku upevněn opěrný úhelník a nad okrajem trapézového plechu je k čelnímu nosníku upevněn přítlačný úhelník s pružným těsněním, které kopíruje svým profilem zvlněný profil trapézového plechu. Spoj mezi trapézovým plechem a Čelním nosníkem s odvodem vody, tedy na dolní straně spádu, je proveden tak, že čelní nosník je zde opatřen prostupem pro odvodní trubku a je opatřen na vnitřní straně žlabem, jehož sběrnice je umístěna těsně pod spodním okrajem trapézového plechu. Spodní okraj trapézového plechu je upraven tak, že přesahuje okraj sběrnice vody asi do poloviny její šířky. Okraj odvodní spádové plochy trapézového plechu může být nad sběrnicí vody opatřen okapním přehybem.
Boční nosníky mohou být na spodní ploše v osovém směru opatřeny plochými úchytkami, na které je připevněn směrem do vnitřního prostoru nosný • ···· ♦ · ♦ ♦ • · « # · ♦ · · ♦ « · • · ·«·· ··«· úhelník pro uložení stropních panelů a směrem k vnějšímu plášti budovy, který je tvořen izolačním panelem, je připevněna opěrná lišta, v níž je vytvořen prostor pro izolační hranol.
Stropní panely mohou být na krajním nosném úhelníku, tedy u vnější boční stěny v případě vícemodulové stavby, uloženy s distancí vyplněnou distančním izolačním hranolem.
Přítlačné tyče mohou být na koncové Části opatřeny pružnou dosedací vrstvou, na trapézový plech.
Základní stavební modul může být doplněn rozšiřujícími moduly, které jsou montovány po jedné nebo obou bočních stěnách v sérii v libovolném počtu, přičemž krajní - styčné rohové sloupky, boční profil a boční nosník základního stavebního modulu a rozšiřujícího modulu jsou společné.
Výhod vynálezu je celá řada. Základní požadavek na skladnost konstrukce z logistického hlediska je ideální, je možné ji rozložit a skladovat či přepravovat v kompaktních balících bez přepravně nevhodných rozměrů a o hmotnosti do 50ti kg. Tato výhoda se cení zejména při přepravě a instalaci na místě určení. Další velkou výhodou je možnost montáže na místě určení pouze za pomoci běžných jednoduchých nástrojů, s jednoduchým návodem, i osobami technicky méně zručnými. Pomine-li důvod dočasné stavby, je možné ji opět jednoduchým způsobem demontovat. Vzhledem k tomu, že montáží nevznikají žádné nevratné změny v konstrukci, je zachována pro další instalaci její původní neoslabená užitná hodnota. Strop, podlaha i stěny jsou z tepelně-izolačního materiálu, v místech možných tepelných mostů jsou izolační hranoly. Celá stavba je tedy jednoduchým způsobem zateplená, aniž by bylo nutné zateplení provádět dodatečně zvláštní montáží. K základnímu modulu lze k bočním stěnám základního modulu přidávat libovolný počet rozšiřujících modulů, aniž by docházelo ke zdvojení rohových sloupků nebo čelních nosníků. Vnitřní příčky, které nahrazují uvnitř čelní stěny, mohou být zcela vynechány, aniž by došlo k oslabení pevnosti a nosnosti konstrukce.
* • • to ·· • to · · • to toto • · · · to ·· · • to· to
• ·· ·· ··
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je blíže popsán na příkladu provedení za pomoci doprovodných výkresů. Na obr. 1 je schematicky znázorněný ocelový rám s podlahovými nosníky a se střešními nosníky, na obr. 2 je spoj dvou částí bočního nosníku s naznačeným uložením střešního nosníku, na obr. 3 znázorňuje uložení podlahových nosníků na boční profil, obr. 4 je detail bočního nosníku s úchytkami a naznačeným upevněním opěrné lišty pro boční izolační panel a nosného úhelníku pro stropní panel. Na obr. 5 je detail řezu spojení podlahy a boční stěny -čelní pohled, na obr. 6 je spojení dvou částí bočního profilu s naznačením ukotvením podlahových nosníků a spoj podlahových panelů, na obr. 7 je detail řezu spojení střechy a čelní stěny- boční pohled, na obr. 8 je detail řezu spojení střechy a boční stěny v horní části spádu střechy - čelní pohled. Na obr. 9 je detail řezu spojení střechy a boční stěny v dolní části spádu střechy s odvodem vody - čelní pohled, na obr. 10 je detail řešení odvodu vody - řezčelní pohled. Na obr. 11 je detail napojení dvou modulů, je zde znázorněn rohový sloupek společný pro dva moduly a na obr. 12 je znázorněn jeden boční nosník společný pro dva moduly, a dále vnitřní příčka.
Příklad provedení vynálezu
Základní stavební modul má základní rozměry přibližně 4 m šířka, 7 m hloubka a necelé 3 m výška. Rozměry jsou v tomto příkladu provedení uvedeny pouze pro orientaci, nejsou předmětem ochrany a jejich přiměřená změna nemá na rozsah ochrany vliv. V následujícím popisuje stěna o přibližných rozměrech 4x3 m brána jako stěna čelní a stěna o přibližných rozměrech 7x3 brána jako stěna boční. Základní stavební modul je konstruován s předpokladem rozšíření budovy o rozšiřující moduly, které je možné montovat po obou bočních stěnách, přičemž krajní - styčné nosné prvky základního stavebního modulu a «*·· ·· ·· ·· ·* * · · · v · · · • « · ♦· ···· rozšiřujícího modulu jsou společné. V následujícím textu bude popsána konstrukce základního stavebního modulu a také spojení základního stavebního modulu s rozšiřujícím modulem.
Základní stavební modul má ocelový rám 1 ve tvaru hranolu, jak ukazuje obr. 1, který je tvořený předním a zadním čelním profilem 11 , dvojicí bočních profilů 13 a čtveřicí rohových sloupků 12 . Na horní části rohových sloupků 12 je ukotvena střešní rámová konstrukce tvořená předním a zadním čelním nosníkem 14 a dvojicí bočních nosníků 15 . Bočních profily 13 a bočních nosníky 15 jsou smontovány ze dvou částí. Jde o duté konstrukční prvky, které jsou zaslepené a opatřené montážním otvorem. Spojené jsou v místě zaslepení pomocí spojovacích šroubů. Spoj je patrný na obr. 2 jako spoj dvou částí bočního nosníku 15 .
Boční nosníky 15 jsou opatřeny částečně zašroubovanými nosnými šrouby 17 , na nichž jsou zavěšeny střešní nosníky 51 . Nosné šrouby 17 jsou po délce vnitřní svislé plochy bočních nosníků 15 umístěny v nestejné výšce tak, že jejich vzdálenost od horní hrany bočního nosníku 15 se ve směru k jednomu z čelních nosníků 14 zvětšuje, takže zavěšené střešní nosníky 51 tvoří spád střechy. Vzhledem k celkové konstrukci střechy postačí minimální sklon.
Stejným způsobem jsou na nosné šrouby 17 zašroubované v bočních profilech 13 zavěšeny podlahové nosníky 31 , zde však jsou nosné šrouby 17 umístěny ve stejné výšce. Tato situace je zřejmá z obr. 3. Na podlahových nosnících 31 jsou uloženy tepelně-izolační podlahové panely 32 spojené perodrážka, jak je patrné z obr. 5 a obr. 6.
Boční nosníky 15 jsou dále opatřeny úchytkami 16 , na které je připevněn směrem do vnitřního prostoru nosný úhelník 22 pro uložení stropních panelů 23 z tepelně-izolačního materiálu. Situace je patrná z obr. 4 a obr. 7. Stropní panely 23 jsou na krajním nosném úhelníku 22 , tedy u vnější boční stěny v případě vícemodulové stavby, uloženy s distancí vyplněnou distančním izolačním hranolem 24 . Směrem k vnějšímu plášti budovy je na úchytkách 16 upevněna opěrná lišta 25 , v níž je rovněž vytvořen prostor pro izolační hranol 24 . Vnější φφ φφ
plášť je tvořen izolačním panelem 4 , který je na horní straně přitlačen boční lištou 41 upevněnou k bočnímu nosníku 15 a na spodní straně je ukotven ve spodní podpěrné liště 42 upevněné k bočnímu profilu 13 .Vyobrazení je na obr. 5 a obr. 7. Stejným způsobem jsou upevněny izolační panely 4 i na čelních stěnách, které jsou ovšem obvykle opatřeny okny, dveřmi a jinými stavebními otvory.
Konstrukce střechy je patrná z vyobrazení na obr. 7, kde je v řezu přechod mezi střechou a bočním nosníkem 15, obr. 8 , kde je v řezu kolmém k předchozímu vyobrazen přechod mezí střechou a jedním z čelních nosníků 14 a obr. 9, kde je vyobrazen přechod mezi střechou a čelním nosníkem 14 na opačné straně, kde je proveden odtok dešťové vody.
Na střešní nosníky 51 je položen trapézový plech 53 spádnicemi rovnoběžně s bočními nosníky 15 . K bočním nosníkům 15 je nad okrajem trapézového plechu 53 upevněna střešní lišta 52 , která kopíruje mírný spád střechy vytvořený kaskádovým uložením střešních nosníků 51 . Volná strana střešní lišty 52 kopíruje tvar boční stěny trapézy trapézového plechu 53 a na styku ploch je opatřena těsnící vrstvou 54 . Na horní ploše kolmé k bočnímu nosníku 15 je střešní lišta 52 opatřena navařenými šrouby 55 . Na trapézovém plechu 53 je ve směru kolmém ke spádníci, a tedy ke střešní liště 52 , položeno několik přítlačných tyčí 56 , které jsou na konci opatřeny montážním úchytem 57 s otvorem pro navařený šroub 55 . Na spodní straně je konec přítlačné tyče opatřen pružnou dosedací vrstvou 58 . Vyobrazení spoje trapézového plechu 53 a bočního nosníku 15 je na obr. 7.
Na obr. 8 je vyobrazení spoje trapézového plechu 53 a čelního nosníku 14 bez odvodu dešťové vody. Pod okrajem trapézového plechu 53 je k čelnímu nosníku 14 upevněn opěrný úhelník 59 a nad okrajem trapézového plechu 53 je k čelnímu nosníku 14 upevněn přítlačný úhelník 58 s pružným těsněním 581 , které kopíruje svým profilem profil trapézového plechu 53 .
Na obr. 9 a v detailu na obr. 11 je vyobrazení spoje trapézového plechu 53 a čelního nosníku 14 s odvodem vody, tedy na spodní straně spádu. Čelní nosník je zde opatřen prostupem 61 pro odvodní trubku 62 a je opatřen na vnitřní
···♦ ·· *· • · ·· ·· ·· v · ·
• · · ·· ·· ··
straně žlabem 63 , jehož sběrnice 64 je umístěna těsně pod spodním okrajem trapézového plechu 53 . Spodní okraj trapézového plechu 53 je upraven tak, že přesahuje sběrnici 64 vody asi do poloviny její šířky. Navíc jsou odvodní spádové plochy trapézového plechu 53 opatřeny okapním přehybem 531 . Detail je na obr. 12.
Detaily na obr. 11 a na obr. 12 představují napojení rozšiřujícího modulu k základnímu stavebnímu modulu. Jak je zde patrné, napojení je provedeno bez duplikace rohových sloupků 12 , bočních profilů v podlaze a bočních nosníků 15 ve střeše. Na obr. lije znázorněn rohový sloupek 12 společný pro dva moduly a na obr. 12 je znázorněn jeden boční nosník 15 společný pro dva moduly, a dále vnitřní příčka 43 , která však není nutná, prostor může být libovolně propojený.
Všechny stěny jsou tvořeny izolačními panely 4 , z nichž čelní mají obvykle provedeny stavební otvory, boční jsou stěnami krajovými stěnami budovy při libovolném počtu smontovaných modulů. Stěny zakrývají celou konstrukci rámu, patrný je jen základový rám, takže celá stavba působí esteticky a nevyvolává dojem krátkodobého čistě funkčního provizoria.
Střecha je provedena s dostatečnou nosností, takže je pochozí, mohou zde být instalována doplňková zařízení, například solární panely. Celková konstrukce dovoluje provedení skrytých rozvodů instalací, na obr. 8 je například znázorněno vedení kabelu.
Uvnitř modulu lze zařídit i sociální zařízení, přepážky pro šatny, pro oddělená pracoviště, atd.
Sestavení modulu je natolik jednoduché, že vyplývá z konstrukce, takže není nutné jej uvádět.
Průmyslová využitelnost
Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby konstruovaný podle vynálezu lze průmyslově vyrábět pro využití jako samostatně stojící i jako základní stavební prvek montovaných staveb. Vzhledem k jednoduché montáži i demontáži se uplatní zejména jako dočasná stavba oblastech postižených přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty, ale i jako přechodné ubytovací a kancelářské prostory například na stavbách.
.: ···: ,·*..··. .··..··.(Μ-ηγ • · ♦ · 4 · · · · ··· ·4 4· «« » ··

Claims (8)

 1. Patentové nároky
  1. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby obsahující alespoň opláštěný ocelový rám (1) ve tvaru hranolu a střešní konstrukci, kde rám (1) je tvořen dvojicí kratších čelních profilů (11) a dvojicí delších bočních profilů (13) v podlahové části rámu (1) a tomu odpovídající dvojicí čelních nosníků (14) a bočních nosníků (15) ve stropní části, přičemž podlahová část a stropní část jsou spojeny rohovými sloupky, vyznačující se tím, že :
  boční nosníky (15) jsou opatřeny částečně zašroubovanými nosnými šrouby (17) , na nichž jsou zavěšeny střešní nosníky (51), přičemž nosné šrouby (17) jsou po délce vnitřní svislé plochy bočních nosníků (15) umístěny v nestejné výšce tak, že jejich vzdálenost od horní hrany bočního nosníku (15) se ve směru k jednomu z čelních nosníků (14) pro dosažení spádu střechy zvětšuje,
  - na střešní nosníky (51) je položen trapézový plech (53) spádnicemi rovnoběžně s bočními nosníky (15),
  - spoj mezi trapézovým plechem (3) a bočním nosníkem (15) je proveden tak, že k bočním nosníkům (15) je nad okrajem trapézového plechu (53) upevněna střešní lišta (52), která kopíruje mírný spád střechy vytvořený kaskádovým uložením střešních nosníků (51), kde volná strana střešní lišty (52) kopíruje sklon boční plochy první trapézy trapézového plechu (53) a na styku ploch je opatřena těsnící vrstvou (54), na horní ploše kolmé k bočnímu nosníku (15) je střešní lišta (52) opatřena navařenými šrouby (55), přičemž na trapézovém plechu (53) je ve směru kolmém ke spádnici, a tedy ke střešní liště (52), položeno několik přítlačných tyčí (56), které jsou na konci opatřeny montážním úchytem (57) s otvorem pro navařený šroub (55) ,
  - spoj mezi trapézovým plechem (3) a čelním nosníkem (14) na horní straně spádu je proveden tak, že pod okrajem trapézového plechu (53) je k čelnímu nosníku (14) upevněn opěrný úhelník (59) a nad okrajem trapézového plechu (53) je k čelnímu nosníku (14) upevněn přítlačný úhelník (58) s pružným těsněním (581), které kopíruje svým profilem zvlněný profil trapézového plechu (53,
  - spoj mezi trapézovým plechem (53) a Čelním nosníkem (14) s odvodem vody, tedy na dolní straně spádu, je proveden tak, že čelní nosník (14) je zde opatřen prostupem (61) pro odvodní trubku (62) a je opatřen na vnitřní straně žlabem (63), jehož sběrnice (64) je umístěna těsně pod spodním okrajem trapézového plechu (53) přičemž spodní okraj trapézového plechu (53) je upraven tak, že přesahuje okraj sběrnice (64) vody asi do poloviny její šířky.
 2. 2. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 1, vyznačující se tím, že boční nosníky (15) jsou na spodní ploše v osovém směru opatřeny plochými úchytkami (16).
 3. 3. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 2, vyznačující se tím, že na úchytky (16) je připevněn směrem do vnitřního prostoru nosný úhelník (22) pro uložení stropních panelů (23).
 4. 4. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 2, vyznačující se tím, že na úchytky (16) je připevněna směrem k vnějšímu plášti budovy, který je tvořen izolačním panelem (4), opěrná lišta (25), v níž je vytvořen prostor pro izolační hranol (24).
 5. 5. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 3, vyznačující se tím, že stropní panely (23) jsou na krajním nosném úhelníku (22), tedy u vnější boční stěny v případě vícemodulové stavby, uloženy s distancí vyplněnou distančním izolačním hranolem (24), ··
 6. 6. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 1, vyznačující se tím, že okraj odvodní spádové plochy trapézového plechu (53) je nad sběrnicí (64) vody opatřen okapním přehybem (531).
 7. 7. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 1, vyznačující se tím, že přítlačné tyče (56) jsou na koncové části opatřeny pružnou dosedací vrstvou (58).
 8. 8. Stavební modul pro demontovatelné zejména vícemodulové prefabrikované stavby podle nároku 1, vyznačující se tím, že základní stavební modul je doplněn rozšiřujícími moduly, které jsou montovány po jedné nebo obou bočních stěnách v sérii v libovolném počtu, přičemž krajní - styčné rohové sloupky (12), boční profil (13) a boční nosník (15) základního stavebního modulu a rozšiřujícího modulu jsou společné.
CZ20090545A 2009-08-13 2009-08-13 Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby CZ2009545A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090545A CZ2009545A3 (cs) 2009-08-13 2009-08-13 Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20090545A CZ2009545A3 (cs) 2009-08-13 2009-08-13 Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby
PCT/CZ2009/000143 WO2011018056A1 (en) 2009-08-13 2009-12-01 Construction module for demountable prefabricated buildings

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2009545A3 true CZ2009545A3 (cs) 2011-02-23

Family

ID=42229398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20090545A CZ2009545A3 (cs) 2009-08-13 2009-08-13 Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ2009545A3 (cs)
WO (1) WO2011018056A1 (cs)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2013100359B4 (en) * 2012-07-11 2013-11-28 1Space Pty Ltd Modular Building
CN104074268A (zh) * 2014-07-23 2014-10-01 苏州天地彩钢制造有限公司 便于拆卸的活动板房
CN104999557A (zh) * 2015-08-19 2015-10-28 中交第一公路工程局有限公司 一种用于预制箱梁钢筋绑扎的支架
CN106638970A (zh) * 2017-01-17 2017-05-10 浙江安之捷轻钢房屋有限公司 一种拼装式移动房
CN107100274A (zh) * 2017-05-22 2017-08-29 浙江安之捷轻钢房屋有限公司 一种组装式移动房
FR3079250B1 (fr) * 2018-03-26 2022-06-17 Pic 92 Publicite Impression Creation Structure modulable d’un bungalow transportable et empilement de telles structures

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2161061A1 (de) * 1971-09-06 1973-03-15 Metalleichtbau Veb K Transportable raumzelle
US3925679A (en) * 1973-09-21 1975-12-09 Westinghouse Electric Corp Modular operating centers and methods of building same for use in electric power generating plants and other industrial and commercial plants, processes and systems
RO79813A (ro) * 1974-05-08 1982-09-09 Industrielle De Constructions Mobiles,Fr Constructie usoara prefabricata cu structura metalica
DE3725544A1 (de) * 1987-08-01 1989-02-09 Btm Bedachungstechnik Ges Fuer Raumzelle, insbesondere aus vorgefertigten elementen, wie boden-, wand- oder dachelementen im baukastensystem zusammensetzbare raumzelle

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011018056A1 (en) 2011-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4644708A (en) Prefabricated modular building element and a building comprising such elements
RU2651723C2 (ru) Трехмерный легкий стальной каркас, образованный двусторонними непрерывными двойными балками
US20150121775A1 (en) Light weight modular units for staggered stacked building system
US8141313B2 (en) Interlocking roofing panel system
CZ2009545A3 (cs) Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby
US20140331572A1 (en) Modular system with solar roof
US20100031586A1 (en) Roof joist for modular building and methods
US9453332B2 (en) Building system, particularly a residential building
JP2002021266A (ja) 陸屋根構造
US3466818A (en) Prefabricated buildings
RU2233367C1 (ru) Домокомплект сборного каркасно-панельного здания
CA2615154C (en) Method of building construction
CZ20234U1 (cs) Stavební modul pro demontovatelné prefabrikované stavby
US20200011053A1 (en) Ground beam for a modular constructed building and a building incorporating same
WO2018146202A1 (en) A resuable modular building and a method for erecting the same
RU2317380C1 (ru) Сборная крыша мансардного типа
EP2770131B1 (en) An Improved Roofing Arrangement
KR20120011688A (ko) 조립식 건물
CN212053182U (zh) 装配式一体化住宅
RU2094573C1 (ru) Транспортируемый жилой блок-контейнер
CS199630B2 (en) Box type constuction element
WO1992019826A1 (en) Beam or girder for building construction and a building unit including said beam or girder, and a method of manufacturing the beam or girder
CN111155637A (zh) 装配式一体化住宅
EP2458105B1 (en) Framework unit for modular building structure
JPH08253970A (ja) 建物ユニット