CS221403B1 - Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation - Google Patents

Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation Download PDF

Info

Publication number
CS221403B1
CS221403B1 CS973681A CS973681A CS221403B1 CS 221403 B1 CS221403 B1 CS 221403B1 CS 973681 A CS973681 A CS 973681A CS 973681 A CS973681 A CS 973681A CS 221403 B1 CS221403 B1 CS 221403B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
wt
tocopherol
parts
polyolefins
stabilization
Prior art date
Application number
CS973681A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Bretislav Dolezel
Ludmila Adamirova
Original Assignee
Bretislav Dolezel
Ludmila Adamirova
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bretislav Dolezel, Ludmila Adamirova filed Critical Bretislav Dolezel
Priority to CS973681A priority Critical patent/CS221403B1/en
Publication of CS221403B1 publication Critical patent/CS221403B1/en

Links

Abstract

Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti ternicoxidační a fotooxi- dační degradaci, při kterém se jako stabilizátoru použije lalfa-tokoferolu, beta-tokofero- lu, gama-tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi. Process healthy stabilization of polyolefins against ternicoxidační fotooxi- dační and degradation, in which the stabilizer used lalpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, or mixtures thereof.

Description

Vynález se týká způsobu stabilizace polyolefinů, kterým se dosahuje zvýšení odolnosti proti termooxidačnímu a fotooxidačnímu stárnutí, přičemž polyolefiny stabilizované podle vynálezu jsou zdravotně nezávadné. This invention relates to the stabilization of polyolefins, which achieves increased resistance against thermooxidative aging and fotooxidačnímu wherein polyolefins stabilized according to the invention are safe.

Dosavadní způsob stabilizace polyolefinů proti termooxidačni degradaci a proti fotooxidační degradaci se provádí aplikací antioxidantů, které jsou odvozeny z derivátů fenolů, aromatických aminů, fosfitů. The existing method for the stabilization of polyolefins against thermal oxidative degradation and against photooxidative degradation is carried out by application of antioxidants that are derived from derivatives of phenols, aromatic amines, phosphites. Tyto látky jsou většinou zdravotně závadné a nelze je použít ve styku s potravinami. These substances are usually unhealthy and can not be used in contact with food. Polyolefiny stabilizované těmito látkami vyvolávají nežádoucí zánětlivé procesy, jestliže jsou použity jako implantáty ve styku s tkáněmi organismu. Polyolefins stabilized these agents induce undesirable inflammatory processes, when used as implants in contact with body tissues. U některých z těchto sloučenin byl zjištěn karcinogenní účinek (například u fenyl-beta-naftylaminu j. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny stabilizací polyolefinů podle vynálezu, jejíž podstatou je aplikace 0,01 iaž 5 % alfa-tokoferolu, beta-tokoferolu, gama-tokoferolu, delta-tokoferolu nebo jejich směsi do polyolefinů. For some of these compounds have been found carcinogenic effect (for example, phenyl-beta-naphthylamine j. The above mentioned drawbacks are removed in the stabilization of the polyolefins according to the invention, consisting in the application Iaz 0.01 5% alpha-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol , delta-tocopherol or a mixture thereof into polyolefins.

Polyolefiny stabilizované tokoferolem mají podstatně větší odolnost proti termooxidační degradaci jak při teplotách technického použití těchto materiálů, tak při teplotách zpracovatelských. Polyolefins stabilized tocopherol have significantly higher resistance to thermo-oxidative degradation at temperatures of technological use of these materials and processing temperatures. Mají vyšší odolnost proti fotooxidační degradaci, která se projevuje vyšší životností při expozici polyhlefinů stabilizovaných tokoferolem v přírodních povětrnostních podmínkách. They have greater resistance to photooxidative degradation, resulting in higher durability when exposed polyhlefinů stabilized tocopherol in natural weather conditions. Jsou zdravotně nezávadné. They are wholesome. Lze je použít ve styku s potravinami. They can be used in contact with food. Nevyvolávají nepříznivé reakce tkání, jestliže jsou takto stabilizované polyolefiny použity jako implantáty v organismu. They do not cause adverse tissue reactions when they are thus stabilized polyolefins are used as implants in the body. Mají naopak příznivý vliv na vhojovací procesy. On the contrary, have a positive effect on the healing process.

Claims (2)

  1. PŘEDMĚT OBJECT
    1. Způsob zdravotně nezávadné stabilizace polyolefinů proti termooxidačni a fotooxidační degradaci, vyznačený tím, že se jako stabilizátor použije alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gama-tokoferOl, delta-tokoferol nebo jejich směsi. 1. A method for wholesome stabilization of polyolefins against thermal oxidative and photooxidative degradation, characterized in that the stabilizer used alpha-tocopherol, .beta.-tocopherol, .gamma.-tocopherol, .delta.-tocopherol and mixtures thereof. 4 Způsob stabilizace polyolefinů vyplývá z těchto příkladů: Příklad 1 10i0 hmot. 4 A process for stabilizing polyolefins apparent from the following examples: Example 1 10i0 wt. dílů polyethylenu se smísí s 0,1 hmot. parts of polyethylene were mixed with 0.1 wt. díly alfa-tokoferolu. parts of alpha-tocopherol. Po dokonalé homogenizaci se směs dále zpracovává technologiemi pro zpracováni plastů. After perfect homogenization, the mixture is further processed plastics processing technologies. Příklad 2 100 hmot. Example 2 100 wt. dílů polypropylenu se smísí s 0,05 hmot. parts of polypropylene were mixed with 0.05 wt. díly stearátu vápenatého as 0,5 hmot. parts of calcium stearate and 0.5 wt. díly alfa-tokoferolu. parts of alpha-tocopherol. Po dokonalé homogenizaci se směs zpracovává technologiemi obvyklými pro zpracování plastů. After perfect homogenization, the mixture was treated by conventional technologies for plastics processing. Příklad 3 100 hmot. Example 3 100 wt. dílů polyhutenu se smísí s 0,2 hmot. polyhutenu parts was mixed with 0.2 wt. díly iheta-tokoferolu. Parts īheta tocopherol. Po dokonalé homogenizaci se směs dále zpracovává technologiemi obvyklými pro zpracování plastů. After perfect homogenization, the mixture is further processed by conventional techniques for the processing of plastics. Příklad 4 ICO hmot. Example 4 ICO wt. dílů polymethylpentenu se smísí s 1 hmot. parts of polymethylpentene is mixed with 1 wt. dílem alfa-tokoferolu. part of alpha-tocopherol. Po dokonalé homogenizaci se směs zpracovává technologiemi obvyklými pro zpracování plastů. After perfect homogenization, the mixture was treated by conventional technologies for plastics processing. Polyolefiny stabilizované podle uvedených příkladů vykazovaly při terraooxidačním stárnutí 5krát až 7krát delší indukční periodu, než polyolefiny nestabilizované. The polyolefins stabilized according to the above Examples showed at terraooxidačním aging 5 times to 7 times longer induction period than polyolefins stabilized. Při fotooxidačním stárnutí byla Indukční perioda 3krát až dkrát delší než u polyolefinů nestabilizovaných. When the photooxidative aging the induction period is 3 to dkrát longer than unstabilized polyolefin. Při implantaci v pokusných zvířatech nebyly zjištěny změny tkání v okolí implantátu lani nepříznivé reakce organismu. When implanted in experimental animals were observed changes in the tissues surrounding the implant hind adverse reactions of the organism. YNÁLEZU INVENTION It
  2. 2. Způsob stabilizace polyolefinů podle hodu 1, vyznačený tím, že se uvedené sloučeniny přidávají v množství 0,01 až 5 hmot. 2. A method of stabilization of polyolefins according to the roll 1, wherein the compounds are added in an amount of 0.01 to 5 wt. dílů na 100; parts per 100; hmot. wt. dílů polyolefinů. parts of polyolefin.
CS973681A 1981-12-23 1981-12-23 Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation CS221403B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS973681A CS221403B1 (en) 1981-12-23 1981-12-23 Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS973681A CS221403B1 (en) 1981-12-23 1981-12-23 Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS221403B1 true CS221403B1 (en) 1983-04-29

Family

ID=5446301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS973681A CS221403B1 (en) 1981-12-23 1981-12-23 Method of hygienic faultless stabilization of the polyolefine against thermooxidation and photooxidation degradation

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS221403B1 (en)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7498365B2 (en) 2003-01-16 2009-03-03 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US7833452B2 (en) 2004-05-11 2010-11-16 The General Hospital Corporation Method for making oxidation resistant polymeric material
US7846376B2 (en) 2005-08-18 2010-12-07 Zimmer Gmbh Ultra high molecular weight polyethylene articles and methods of forming ultra high molecular weight polyethylene articles
US8129440B2 (en) 2007-04-10 2012-03-06 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US8303657B2 (en) 2008-08-05 2012-11-06 Howmedica Osteonics Corp. Polyethylene cross-linked with an anthocyanin
US8399535B2 (en) 2010-06-10 2013-03-19 Zimmer, Inc. Polymer [[s]] compositions including an antioxidant
US8652212B2 (en) 2008-01-30 2014-02-18 Zimmer, Inc. Orthopedic component of low stiffness
US8664290B2 (en) 2007-04-10 2014-03-04 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9708467B2 (en) 2013-10-01 2017-07-18 Zimmer, Inc. Polymer compositions comprising one or more protected antioxidants
US10184031B2 (en) 2014-03-12 2019-01-22 Zimmer, Inc. Melt-stabilized ultra high molecular weight polyethylene and method of making the same
US10265891B2 (en) 2014-12-03 2019-04-23 Zimmer, Inc. Antioxidant-infused ultra high molecular weight polyethylene

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8728379B2 (en) 2003-01-16 2014-05-20 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US9943993B2 (en) 2003-01-16 2018-04-17 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US9688004B2 (en) 2003-01-16 2017-06-27 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US9370878B2 (en) 2003-01-16 2016-06-21 The General Hospital Corp. Methods for making oxidation resistant polymeric material
US7906064B2 (en) 2003-01-16 2011-03-15 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US8968628B2 (en) 2003-01-16 2015-03-03 The General Hospital Corp. Methods for making oxidation resistant polymeric material
US8888859B2 (en) 2003-01-16 2014-11-18 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US7498365B2 (en) 2003-01-16 2009-03-03 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US9561306B2 (en) 2004-05-11 2017-02-07 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US7833452B2 (en) 2004-05-11 2010-11-16 The General Hospital Corporation Method for making oxidation resistant polymeric material
US8318065B2 (en) 2004-05-11 2012-11-27 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US8865043B2 (en) 2004-05-11 2014-10-21 The General Hospital Corporation Methods for making oxidation resistant polymeric material
US8470903B2 (en) 2005-08-18 2013-06-25 Zimmer Gmbh Ultra high molecular weight polyethylene articles and methods of forming ultra high molecular weight polyethylene articles
US7846376B2 (en) 2005-08-18 2010-12-07 Zimmer Gmbh Ultra high molecular weight polyethylene articles and methods of forming ultra high molecular weight polyethylene articles
US8673202B2 (en) 2005-08-18 2014-03-18 Zimmer, Gmbh Ultra high molecular weight polyethylene articles and methods of forming ultra high molecular weight polyethylene articles
US7863348B2 (en) 2005-08-18 2011-01-04 Zimmer Gmbh Ultra high molecular weight polyethylene articles and methods of forming ultra high molecular weight polyethylene articles
US8669299B2 (en) 2007-04-10 2014-03-11 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9822224B2 (en) 2007-04-10 2017-11-21 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra high molecular weight polyethylene for medical device applications
US8178594B2 (en) 2007-04-10 2012-05-15 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US8129440B2 (en) 2007-04-10 2012-03-06 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9926432B2 (en) 2007-04-10 2018-03-27 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9277949B2 (en) 2007-04-10 2016-03-08 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra high molecular weight polyethylene for medical device applications
US8664290B2 (en) 2007-04-10 2014-03-04 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9265545B2 (en) 2007-04-10 2016-02-23 Zimmer, Inc. Antioxidant stabilized crosslinked ultra-high molecular weight polyethylene for medical device applications
US9718241B2 (en) 2008-01-30 2017-08-01 Zimmer, Inc. Method of manufacturing an acetabular component
US8652212B2 (en) 2008-01-30 2014-02-18 Zimmer, Inc. Orthopedic component of low stiffness
US8303657B2 (en) 2008-08-05 2012-11-06 Howmedica Osteonics Corp. Polyethylene cross-linked with an anthocyanin
US8439975B2 (en) 2008-08-05 2013-05-14 Howmedica Osteonics Corp. Polyethylene cross-linked with an anthocyanin
US8399535B2 (en) 2010-06-10 2013-03-19 Zimmer, Inc. Polymer [[s]] compositions including an antioxidant
US9708467B2 (en) 2013-10-01 2017-07-18 Zimmer, Inc. Polymer compositions comprising one or more protected antioxidants
US10184031B2 (en) 2014-03-12 2019-01-22 Zimmer, Inc. Melt-stabilized ultra high molecular weight polyethylene and method of making the same
US10265891B2 (en) 2014-12-03 2019-04-23 Zimmer, Inc. Antioxidant-infused ultra high molecular weight polyethylene

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sanders et al. Effects of quercetin on antioxidant defense in streptozotocin‐induced diabetic rats
Makimura et al. Inhibitory effect of tea catechins on collagenase activity
KR100305116B1 (en) Mixture fruit polyphenols
Rice-Evans Implications of the mechanisms of action of tea polyphenols as antioxidants in vitro for chemoprevention in humans
CA2201310C (en) Antineoplastic cocoa extracts and methods for making and using the same
Anese et al. Antioxidant properties of tomato juice as affected by heating
AU563747B2 (en) Microbicidal compositions of 1-cyclopropyl-1,4-di-hydro- 4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid derivatives
JO1605B1 (en) Aminopyrimidinone derivatives
FI972580A0 (en) Formulations and methods of reducing skin irritation
DE3321446A1 (en) Use of chitosan or polygluklosamin for achieving hemostasis, inhibiting fibroplasia the wound and the promotion of tissue regeneration of a
NZ213986A (en) Heterocyclic or aromatic compounds, and pharmaceutical compositions containing such
SE8902701D0 (en) fatty acid composition
NO20075066L (en) Pharmaceutical compositions containing isoflavones
GEP20032925B (en) Benzothiepines Having Activity As Inhibitors of Ileal Bile Acid Transport and Taurocholate Uptake
DK158267C (en) Analogifremgangsmaade for preparing 9-halo-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido (1,2,3-de) (1,4) benzoxazine-6-carboxylic acid derivatives
IL89691D0 (en) Pharmaceutical compositions containing bis(3,4-dihydro-2h-1-benzopyran)derivatives for lowering blood pressure,certain such novel compounds and their preparation
ES2085399T3 (en) Additives for feminine hygiene products.
BG60527B2 (en) Optically active pyrodobenzoxasine derivatives and their antimicrobial application
AR227521A1 (en) Process for the preparation of derivatives of 3,5-diamino-6- (substituted phenyl) -1,2,4-triazines and intermediary for Procedure
Ramanathan et al. Effects of γ-linolenic acid, flavonoids, and vitamins on cytotoxicity and lipid peroxidation
PH25769A (en) Certain cycloalkane-1,1-diphosphonic acids, derivatives thereof having the ability to treat diseases associated with abnormal calcium, phosphate metabolism
SE8503680L (en) indole derivatives
JO1552B1 (en) Novel pridazinamine derivatives
EA005599B1 (en) Substituted benzopyran analogs for the treatment of inflammation
IT1199112B (en) Derivatives of phenethanolamine with stimulating action at the level of beta 2-adrenoreceptors, and process for their preparation