PL68132Y1 - Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney - Google Patents

Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney

Info

Publication number
PL68132Y1
PL68132Y1 PL122908U PL12290810U PL68132Y1 PL 68132 Y1 PL68132 Y1 PL 68132Y1 PL 122908 U PL122908 U PL 122908U PL 12290810 U PL12290810 U PL 12290810U PL 68132 Y1 PL68132 Y1 PL 68132Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
ventilation
roof
leveling
devices
spirit level
Prior art date
Application number
PL122908U
Other languages
Polish (pl)
Other versions
PL122908U1 (en
Inventor
Rafał Więcek
Original Assignee
Więcek Rafał Wirplast F
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Więcek Rafał Wirplast F filed Critical Więcek Rafał Wirplast F
Priority to PL122908U priority Critical patent/PL68132Y1/en
Publication of PL122908U1 publication Critical patent/PL122908U1/en
Publication of PL68132Y1 publication Critical patent/PL68132Y1/en

Links

Description

Opis wzoru Przedmiotem wzoru uzytkowego jest dachowe urzadzenie wentylacyjne, zwlaszcza w postaci kominka. Znane sa dachowe urzadzenia wentylacyjne, przewaznie w postaci kominka posiadajacego korpus z kanalem wentylacyjnym zakonczony od góry zadaszeniem mocowany podstawa do dachu. Urzadzenia te nie posiadaja natomiast przyrzadów do ich poziomowania lub ustalania kierunku pio- nowego takich jak poziomica czy tez pion. Istota wzoru jest dachowe urzadzenie wentylacyjne zwlaszcza w postaci kominka, posiadajace korpus z kanalem wentylacyjnym zakonczony od góry zadaszeniem mocowanym podstawa do dachu. Urzadzenie wentylacyjne ma zamocowany przyrzad do poziomowania. Poziomowanie to ma na celu ustalenia pionowego usytuowania urzadzenia wentylacyjnego. Przyrzad do poziomowania stanowi poziomica umieszczona korzystnie na zadaszeniu urzadzenia wentylacyjnego w jego osi. Przyrzad do poziomowania stanowi korzystnie okragla libelka. Umieszczenie okraglej poziomicy w miejscu, gdzie przebiega pionowa os umozliwia ustalenie polozenia pionowego urzadzenia wentylacyjnego przy pomocy tylko jednego przyrzadu. Rozwiazanie wedlug wzoru pozwala na szybkie a jednoczesnie precyzyjne ustawienie poloze- nia dachowych urzadzen wentylacyjnych bez koniecznosci uzycia dodatkowych przyrzadów jak: po- ziomica czy tez pion. Wzór uzytkowy zostal blizej objasniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urzadzenie w postaci kominka wentylacyjnego w rzucie bocznym, a fig. 2 szczegól w przekroju osiowym pokazu- jacy fragment zadaszenia z miejscem, w którym jest umieszczona okragla poziomica. Kominek wentylacyjny 1 posiada przyrzad do poziomowania 2 umieszczony w zadaszeniu 3 w jego pionowej osi. Mocowanie przyrzadu 2 moze byc rozlaczne lub nierozlaczne, a korzystnie na wcisk w przewidzianym do tego celu zaglebieniu. Na obwodzie korpusu 5 mozliwe jest zamocowanie dodatkowych przyrzadów do poziomowania 4. Przyrzad do poziomowania 2 jest poziomica, korzystnie libelka o okraglym ksztalcie. PL PLDescription of the design The subject of the utility model is a roof ventilation device, especially in the form of a fireplace. Roof ventilation devices are known, usually in the form of a fireplace having a body with a ventilation channel ending at the top with a canopy attached to the roof with a base. However, these devices do not have devices for leveling them or determining the vertical direction, such as a spirit level or plumb line. The essence of the pattern is a roof ventilation device, especially in the form of a fireplace, with a body with a ventilation channel finished at the top with a roof attached to the roof. The ventilation device has a leveling device attached to it. This leveling is to establish the vertical positioning of the ventilation device. The leveling device is a spirit level preferably placed on the roof of the ventilation device along its axis. The leveling device is preferably a circular vial. By placing a round spirit level on a vertical axis it is possible to determine the vertical position of the ventilation device with only one device. The solution according to the pattern allows for quick and precise positioning of roof ventilation devices without the need to use additional devices such as a level or a plumb line. The utility pattern is explained in more detail in the drawing, in which Fig. 1 shows a device in the form of a ventilation chimney in a side view, and Fig. 2 shows a detail in an axial section showing a fragment of the roof with a place where a circular spirit level is placed. The ventilation chimney 1 has a leveling device 2 placed in the roof 3 along its vertical axis. The attachment of the device 2 can be detachable or non-detachable, preferably press-fit in the recess provided for this purpose. On the circumference of the body 5 it is possible to attach additional leveling devices 4. The leveling device 2 is a spirit level, preferably a circular vial. PL PL

Claims (3)

  1. Opis wzoru Przedmiotem wzoru użytkowego jest dachowe urządzenie wentylacyjne, zwłaszcza w postaci kominka. Znane są dachowe urządzenia wentylacyjne, przeważnie w postaci kominka posiadającego korpus z kanałem wentylacyjnym zakończony od góry zadaszeniem mocowany podstawą do dachu. Urządzenia te nie posiadają natomiast przyrządów do ich poziomowania lub ustalania kierunku pionowego takich jak poziomica czy też pion. Istotą wzoru jest dachowe urządzenie wentylacyjne zwłaszcza w postaci kominka, posiadające korpus z kanałem wentylacyjnym zakończony od góry zadaszeniem mocowanym podstawą do dachu. Urządzenie wentylacyjne ma zamocowany przyrząd do poziomowania. Poziomowanie to ma na celu ustalenia pionowego usytuowania urządzenia wentylacyjnego. Przyrząd do poziomowania stanowi poziomica umieszczona korzystnie na zadaszeniu urządzenia wentylacyjnego w jego osi. Przyrząd do poziomowania stanowi korzystnie okrągła libelka. Umieszczenie okrągłej poziomicy w miejscu, gdzie przebiega pionowa oś umożliwia ustalenie położenia pionowego urządzenia wentylacyjnego przy pomocy tylko jednego przyrządu. Rozwiązanie według wzoru pozwala na szybkie a jednocześnie precyzyjne ustawienie położenia dachowych urządzeń wentylacyjnych bez konieczności użycia dodatkowych przyrządów jak: poziomica czy też pion. Wzór użytkowy został bliżej objaśniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia urządzenie w postaci kominka wentylacyjnego w rzucie bocznym, a fig. 2 szczegół w przekroju osiowym pokazujący fragment zadaszenia z miejscem, w którym jest umieszczona okrągła poziomica. Kominek wentylacyjny 1 posiada przyrząd do poziomowania 2 umieszczony w zadaszeniu 3 w jego pionowej osi. Mocowanie przyrządu 2 może być rozłączne lub nierozłączne, a korzystnie na wcisk w przewidzianym do tego celu zagłębieniu. Na obwodzie korpusu 5 możliwe jest zamocowanie dodatkowych przyrządów do poziomowania 4. Przyrząd do poziomowania 2 jest poziomicą, korzystnie libelką o okrągłym kształcie. Zastrzeżenia ochronne 1. Dachowe urządzenie wentylacyjne, zwłaszcza w postaci kominka, posiadające korpus z kanałem wentylacyjnym zakończony od góry zadaszeniem mocowanym podstawą do dachu, znamienne tym, że urządzenie wentylacyjne (1) ma zamocowany przyrząd do poziomowania (2) w celu ustalenia pionowego usytuowania urządzenia (1).Description of the model The subject of the utility model is a roof ventilation device, especially in the form of a fireplace. Roof ventilation devices are known, usually in the form of a fireplace having a body with a ventilation channel ending at the top with a canopy attached to the roof with a base. However, these devices do not have devices for leveling them or determining the vertical direction such as a spirit level or a plumb line. The essence of the design is a roof ventilation device, especially in the form of a fireplace, with a body with a ventilation duct ending at the top with a roof attached to the roof with a base. The ventilation device has a leveling device attached. This leveling is to establish the vertical position of the ventilation device. The leveling device is a spirit level, preferably placed on the roof of the ventilation device along its axis. The leveling device is preferably a round bubble. By placing a round spirit level at the vertical axis it is possible to determine the vertical position of the ventilation device with only one device. The solution according to the formula allows for quick and precise positioning of the roof ventilation devices without the need for additional devices such as a spirit level or a plumb line. The utility model is explained in more detail in the drawing, in which Fig. 1 shows a device in the form of a ventilation chimney in a side view, and Fig. 2 shows a detail in an axial section showing a part of the roof with a place where a round spirit level is placed. The ventilation chimney 1 has a leveling device 2 placed in the roof 3 along its vertical axis. The attachment of the device 2 can be removable or non-detachable, and preferably press-fit in the recess provided for this purpose. On the circumference of the body 5 it is possible to attach additional leveling devices 4. The leveling device 2 is a level, preferably a circular vial. Protective Claims 1. A roof ventilation device, especially in the form of a fireplace, having a body with a ventilation channel ending at the top with a canopy fixed to the roof, characterized in that the ventilation device (1) has a leveling device (2) attached to determine the vertical position of the device (1).
  2. 2. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że przyrząd do poziomowania (2) stanowi poziomica umieszczona korzystnie na zadaszeniu (3) w osi urządzenia wentylacyjnego (1).2. The device according to claim A device according to claim 2, characterized in that the leveling device (2) is a spirit level preferably placed on the canopy (3) along the axis of the ventilation device (1).
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że przyrząd (2) stanowi korzystnie okrągła libelka.3. The device according to claim 2. The device according to claim 2, characterized in that the device (2) is preferably a circular vial.
PL122908U 2010-11-29 2010-11-29 Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney PL68132Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL122908U PL68132Y1 (en) 2010-11-29 2010-11-29 Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL122908U PL68132Y1 (en) 2010-11-29 2010-11-29 Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL122908U1 PL122908U1 (en) 2015-03-16
PL68132Y1 true PL68132Y1 (en) 2015-12-31

Family

ID=52633876

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL122908U PL68132Y1 (en) 2010-11-29 2010-11-29 Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL68132Y1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110296473A (en) * 2019-06-24 2019-10-01 珠海格力电器股份有限公司 Concealable indoor unit and air-conditioning system
EP3859219A1 (en) * 2020-02-03 2021-08-04 WIRPLAST - Wiecek Spolka Jawna Positioning element

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110296473A (en) * 2019-06-24 2019-10-01 珠海格力电器股份有限公司 Concealable indoor unit and air-conditioning system
CN110296473B (en) * 2019-06-24 2020-12-18 珠海格力电器股份有限公司 Hidden indoor unit and air conditioning system
EP3859219A1 (en) * 2020-02-03 2021-08-04 WIRPLAST - Wiecek Spolka Jawna Positioning element

Also Published As

Publication number Publication date
PL122908U1 (en) 2015-03-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR3013281B1 (en) BODYWORK STRUCTURE WITH ROOF GALLERY
FR2868021B1 (en) UTILITY VEHICLE WITH GRADUATED VENT HOLES
DK2185191T3 (en) Influenza vaccines with low levels of additives
AT537922T (en) CONTINUITY CASTING SYSTEM WITH AT LEAST TWO MULTIFUNCTIONAL ROBOTS
DE602005011027D1 (en) Carrying device with lifting table for the tragobjekt
PL68132Y1 (en) Roof-type ventilation equipment, preferably in the form of a chimney
DE602005016138D1 (en) LITHIUMION SECONDARY BATTERY IN THE WAY OF A WINCH CONSTRUCTION
BR112013004499A8 (en) kit for mounting one or more equipment on a pole
CN203349814U (en) Auxiliary settlement observation device
RU2016124236A (en) ROOF SUPPORT AND FENCING CONSTRUCTION CONTAINING SUCH SUPPORT
EP2823731A3 (en) Vertically adjustable table construction
CN205063800U (en) It is upright terraced
RU2015117741A (en) Boom for training dogs
DE502005004735D1 (en) COORDINATE MEASURING DEVICE FOR MEASURING THE DETERMINATION OF A COORDINATE AT A MEASURING OBJECT
CN204421887U (en) Building settlement measures structure
GB202016861D0 (en) Battery counter-weight for wireless sailboat wind instrument
ZA200710501B (en) Guidance device for masts sliding one within the other telescopic arms and guidance method
AT385308T (en) DEVICE FOR DETECTING AT LEAST THE POSITION OF A MOBILE TARGET
CN207528244U (en) The support device of engineering survey equipment in a kind of construction
WO2017021568A1 (en) Brush for delineating edges
CN203497989U (en) Supporting tool
CN203116667U (en) Laying thickness measuring ruler
RU2015149599A (en) Eye training simulator for determining the position of the drilling machine relative to the face plane
KR20090006939U (en) Triangle supporter for surveying apparatus
FR3006016B1 (en) DIRECT FASTENING ON HOLLOW PARPAIN OR BRICK