PL221673B1 - Electrically controlled actuating device and the dispensing device - Google Patents

Electrically controlled actuating device and the dispensing device

Info

Publication number
PL221673B1
PL221673B1 PL397476A PL39747611A PL221673B1 PL 221673 B1 PL221673 B1 PL 221673B1 PL 397476 A PL397476 A PL 397476A PL 39747611 A PL39747611 A PL 39747611A PL 221673 B1 PL221673 B1 PL 221673B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
smw
wire
movable
shape memory
support
Prior art date
Application number
PL397476A
Other languages
Polish (pl)
Other versions
PL397476A1 (en
Inventor
Giuseppe Marone
Sergio Damilano
Original Assignee
Bitron Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bitron Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością filed Critical Bitron Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Priority to PL397476A priority Critical patent/PL221673B1/en
Publication of PL397476A1 publication Critical patent/PL397476A1/en
Publication of PL221673B1 publication Critical patent/PL221673B1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/42Details
  • A47L15/44Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants
  • A47L15/4463Multi-dose dispensing arrangements
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
  • A47L15/42Details
  • A47L15/44Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants
  • A47L15/4409Devices for adding cleaning agents; Devices for dispensing cleaning agents, rinsing aids or deodorants by tipping containers or opening their lids, e.g. with the help of a programmer
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03GSPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS; MECHANICAL-POWER PRODUCING DEVICES OR MECHANISMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR OR USING ENERGY SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F03G7/00Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for
  • F03G7/06Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like
  • F03G7/065Mechanical-power-producing mechanisms, not otherwise provided for or using energy sources not otherwise provided for using expansion or contraction of bodies due to heating, cooling, moistening, drying or the like using a shape memory element
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H37/00Thermally-actuated switches
  • H01H37/02Details
  • H01H37/32Thermally-sensitive members
  • H01H37/323Thermally-sensitive members making use of shape memory materials
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H61/00Electrothermal relays
  • H01H61/01Details
  • H01H61/0107Details making use of shape memory materials
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
  • H01H71/10Operating or release mechanisms
  • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
  • H01H71/14Electrothermal mechanisms
  • H01H71/145Electrothermal mechanisms using shape memory materials
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H2300/00Orthogonal indexing scheme relating to electric switches, relays, selectors or emergency protective devices covered by H01H
  • H01H2300/034Orthogonal indexing scheme relating to electric switches, relays, selectors or emergency protective devices covered by H01H using magnetic shape memory [MSM] also an austenite-martensite transformation, but then magnetically controlled

Abstract

The actuator device (1) comprises: - a stationary support structure (2, 3), - a movable member (5) displaceable relative to said structure (2, 3), and - a wire (SMW) of a shape-memory material, which extends in the structure (2, 3) between two anchoring elements (15, 16) and the movable member (5, 6) such that the wire (SMW) shortens when an electric current flows therethrough, causing a displacement of the movable member (5, 6) against the action of a contrast member (8). In the structure (2, 3) there are provided two deflection members (21, 22; 23, 24) disposed along the path of the shape-memory wire (SMW), each one between the movable member (5, 6) and the corresponding anchoring element (15, 16) of the wire (SMW), such as to cause a deflection of the wire (SMW) between each anchoring element (15, 16) and the movable member (5, 6).

Description

Opis wynalazkuDescription of the invention

Przedmiotem wynalazku jest elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające i urządzenie dozujące, w szczególności do stosowania w elektrycznych urządzeniach gospodarstwa domowego.The invention relates to an electrically operated actuator and dosing device, in particular for use in electric household appliances.

Z opisu patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 7,270,135 B2 znane są elektrycznie sterowane urządzenia uruchamiające, zawierające drut wykonany z materiału z pamięcią kształtu, do stosowania w urządzeniu do dozowania lub rozprowadzania środków do zmywania dla zmywarki do naczyń. W opisie tym, ze szczególnym odniesieniem do jego figur 3 i 4, przedstawione są urządzenia uruchamiające, w których drut z pamięcią kształtu rozciąga się pomiędzy dwoma elementami mocującymi i elementem ruchomym tak, że biegnie on zasadniczo wzdłuż ścieżki w kształcie litery V.U.S. Patent No. 7,270,135 B2 discloses electrically operated actuators comprising a wire made of a shape memory material for use in a dishwasher detergent dispensing or dispensing device. In this description, with particular reference to Figures 3 and 4 thereof, actuators are shown in which the shape memory wire extends between two securing members and a movable member such that it extends substantially along a V-shaped path.

Takie urządzenia uruchamiające umożliwiają jednakże powodowanie tylko ograniczonych przemieszczeń powiązanego elementu ruchomego. Wielkość takich przemieszczeń w rzeczywistości zależy od długości dostępnego drutu z pamięcią kształtu.Such actuators, however, allow only limited movements of the associated movable element to be caused. The magnitude of such displacements in fact depends on the length of the available shape memory wire.

Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie urządzenia uruchamiającego określonego powyżej rodzaju, ulepszonego w taki sposób, żeby przy zasadniczo niezmienionych wymiarach całkowitych, możliwe było spowodowanie przemieszczeń elementu ruchomego o zwiększonej wielkości.The object of the present invention is to provide an actuator of the above-mentioned type, improved in such a way that, with the overall dimensions substantially unchanged, it is possible to cause increased movements of the movable element.

Elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające zawierające strukturę nośną, która podczas działania jest stacjonarna, element ruchomy przemieszczający się względem struktury nośnej, oraz drut wykonany z drutu z pamięcią kształtu, który rozciąga się w strukturze nośnej pomiędzy elementami mocującymi i elementem ruchomym tak, że drut skraca się kiedy płynie przez niego prąd elektryczny, powodując przemieszczenie elementu ruchomego przeciw działaniu środków przeciwdziałających, według wynalazku charakteryzuje się tym, że w strukturze nośnej znajdują się dwa elementy odchylające rozmieszczone wzdłuż ścieżki drutu z pamięcią kształtu, z których każdy znajduje się pomiędzy elementem ruchomym i odpowiadającym elementem mocującym drutu, tak, żeby spowodować odchylenie drutu pomiędzy każdym elementem mocującym i elementem ruchomym.An electrically operated actuator comprising a support structure that is stationary in operation, a movable member moving relative to the support structure, and a wire made of shape memory wire that extends in the support structure between the fasteners and the movable member such that the wire shortens when an electric current flows therethrough causing the movable element to be displaced against the countermeasures, according to the invention, characterized in that in the support structure there are two deflection elements disposed along a shape memory wire path, each between the movable element and the corresponding fastening element wire so as to cause the wire between each fastener and the movable member to deflect.

Korzystnie, elementy mocujące i powiązane elementy odchylające są umieszczone po przeciwnych stronach w stosunku do elementu ruchomego, przy czym układ ten jest taki, że drut z pamięcią kształtu biegnie wzdłuż ścieżki mającej zasadniczo kształt litery M.Preferably, the fastening members and related biasing members are positioned on opposite sides to the movable member, the arrangement being such that the shape memory wire follows a substantially M-shaped path.

Korzystnie, układ jest taki, że skrócenie drutu z pamięcią kształtu może powodować przemieszczenie elementu ruchomego względem struktury nośnej pomiędzy położeniem schowanym i położeniem wysuniętym, przeciwko działaniu środków przeciwdziałających i elementu ruchomego.Preferably, the arrangement is such that shortening the shape memory wire can cause the movable member to move with respect to the support structure between a retracted position and an extended position, against the action of countermeasures and the movable member.

Korzystnie, środki przeciwdziałające zawierają element sprężysty powiązany z elementem ruchomym.Preferably, the counteracting means comprises an elastic element associated with the movable element.

Korzystnie, struktura nośna zawiera obudowę, która ma zasadniczo kształt skrzynki, zaś element ruchomy zawiera pręt ruchomy poprzez odpowiadający otwór obudowy.Preferably, the support structure comprises a housing which is substantially box-shaped, and the movable member comprises a rod movable through a corresponding housing opening.

Korzystnie, w strukturze nośnej jest umieszczona płytka obwodu drukowanego lub płytka, na której znajduje się para elektrycznych elementów łączących, połączonych z końcami drutu z pamięcią kształtu i dostępnych z zewnątrz.Preferably, the support structure houses a printed circuit board or a board on which there is a pair of electrical connecting elements connected to the ends of the shape memory wire and accessible from the outside.

Korzystnie, pomiędzy co najmniej jednym z elementów łączących i drutem z pamięcią kształtu jest umieszczony rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym.Preferably, a positive temperature coefficient resistor is positioned between at least one of the connecting members and the shape memory wire.

Korzystnie, elementy łączące są dostępne z zewnątrz struktury nośnej na stronie przeciwnej do strony, przez którą jest przemieszczany element ruchomy pomiędzy stanem schowanym i stanem wysuniętym.Preferably, the connecting elements are accessible from outside the support structure on the side opposite to the side through which the movable element is moved between the retracted state and the extended state.

Korzystnie, do końców drutu z pamięcią kształtu są przymocowane odpowiednie elementy mocujące, korzystnie ukształtowane jak tarcze, wprowadzone w odpowiednie gniazda utrzymujące wstępnie umieszczone w strukturze nośnej, zaś pomiędzy elementami mocującymi i płytką obwodu drukowanego lub płytką rozciągają się luźne części końcowe drutu.Preferably, suitable fastening elements, preferably shaped like discs, are attached to the ends of the shape memory wire, inserted into respective retaining seats pre-positioned in the support structure, and loose end portions of the wire extend between the fastening elements and the printed circuit board or board.

Korzystnie, elementy odchylające zawierają odpowiednie stacjonarne kołki, lite ze strukturą nośną, na których znajdują się zamontowane obrotowo odpowiednie tuleje, wokół których przechodzi drut z pamięcią kształtu.Preferably, the biasing means comprises respective stationary pins, solid with the support structure, on which are pivotally mounted respective sleeves about which the shape memory wire passes.

Urządzenie dozujące, w szczególności do zmywarki do naczyń, według wynalazku zawiera zespoły dozujące, pierwszy i drugi, przystosowane do wybiórczego kolejnego uruchamiania, dla dozowania pewnej ilości pierwszego a następnie drugiego środka do zmywania, lub tym podobnego, w wyniku kolejnych uruchomień tego samego elementu sterującego za pomocą elektrycznie sterowanego urządzenia uruchamiającego według wynalazku.The dispensing device, in particular for a dishwasher, according to the invention comprises first and second dispensing means adapted to selectively sequentially actuate for dispensing a quantity of a first and then a second washing agent or the like by successive actuations of the same control element by an electrically operated actuator according to the invention.

PL 221 673 B1PL 221 673 B1

Dzięki wspomnianym odchyleniom, zostaje zwiększona dostępna długość użyteczna drutu z pamięcią kształtu i odpowiednio zwiększa się wielkość możliwego regulowanego przemieszczenia elementu ruchomego.Due to the aforementioned deviations, the available useful length of the shape memory wire is increased and the amount of possible adjustable displacement of the movable member increases accordingly.

Przedmiot wynalazku zostanie przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, na który fig. 1 przedstawia rzut perspektywiczny elektrycznie sterowanego urządzenia uruchamiającego według niniejszego wynalazku, fig. 2 przedstawia urządzenie z fig. 1 bez jego konstrukcji nośnej, zaś fig. 3 przedstawia widok perspektywiczny z tyłu urządzenia do dozowania środków do zmywania, dla zm ywarki do naczyń, zawierającego elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające z fig. 1 i 2.The subject of the invention will be illustrated in the drawing in which Fig. 1 shows a perspective view of an electrically operated actuator according to the present invention, Fig. 2 shows the device of Fig. 1 without its supporting structure, and Fig. 3 shows a perspective view from the rear of the device. for dispensing washing agents, for a dishwasher comprising the electrically operated actuator of Figures 1 and 2.

Nawiązując do Figury 1, elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające 1 według niniejszego wynalazku zawiera strukturę nośną 2, która w trakcie działania jest stacjonarna, i która jest wyk onana, na przykład, z materiału izolującego elektrycznie, takiego jak wytłaczany materiał z tworzywa sztucznego.Referring to Figure 1, an electrically operated actuator 1 according to the present invention comprises a support structure 2 which is stationary in operation and which is made, for example, of an electrically insulating material such as extruded plastic material.

W przedstawionym przykładzie wykonania struktura nośna 2 zawiera obudowę 3, ukształtowaną zasadniczo jako skrzynka lub pudełko, wyposażoną ewentualnie w pokrywę zamykającą, której nie pokazano na figurach.In the illustrated embodiment, the support structure 2 comprises a housing 3, essentially shaped as a box or box, possibly provided with a closing lid, which is not shown in the figures.

W przedstawionym przykładzie wykonania, na jednym końcu obudowa 3 ma zewnętrzną strukturę rurową 4, w której znajduje się kanał, przez który rozciąga się przemieszczany osiowo pręt 5.In the embodiment shown, at one end the housing 3 has an outer tubular structure 4 in which there is a channel through which an axially displaced rod 5 extends.

Pręt 5 rozciąga się głównie wewnątrz obudowy 3 i wystaje 5 na zewnątrz swoim końcem 5a (fig. 1).The rod 5 extends mainly inside the casing 3 and projects 5 outwards with its end 5a (Fig. 1).

Na drugim końcu 5b pręta 5, który rozciąga się wewnątrz obudowy 3, znajduje się zasadniczo półokrągła struktura odchylająca 6, zaopatrzona w obwodowy rowek 7, który jest odpowiednio półokrągły.At the other end 5b of the rod 5, which extends inside the housing 3, there is a substantially semicircular deflection structure 6 provided with a circumferential groove 7 which is respectively semicircular.

Wewnątrz obudowy 3, wokół pręta 5, jest umieszczona sprężyna śrubowa 8, która wykazuje skłonność do dociskania tego drugiego do stanu schowanego w obudowie 3.Inside the casing 3, around the rod 5, is a helical spring 8 which tends to press the latter into a hidden state in the casing 3.

Obszar wewnętrzny obudowy 3 jest podzielony na komorę główną 9, w której rozciąga się pręt 5, i komorę sąsiednią 10, w której jest zamocowana płytka 11 obwodu drukowanego.The inner area of the housing 3 is divided into a main compartment 9 in which a rod 5 extends, and an adjacent compartment 10 in which a printed circuit board 11 is mounted.

Wspomniana płytka 11 podtrzymuje dwa elementy łączące 12, 13 wykonane z materiału przewodzącego elektrycznie, które w przedstawionym przykładzie wykonania mają kształt płaskich bolców wtykowych.Said plate 11 supports two connecting elements 12, 13 made of electrically conductive material, which in the illustrated embodiment have the shape of flat plug-in pins.

Same elementy łączące 12, 13 rozciągają się wewnątrz struktury 14, stanowiącej jeden element z obudową 3, na stronie przeciwnej względem struktury rurowej 4.The connection elements 12, 13 themselves extend inside the structure 14, which is one piece with the housing 3, on the side opposite to the tubular structure 4.

Struktura 14 jest co najmniej częściowo otwarta w kierunku na zewnątrz, w celu umożliwienia sprzęgania elementów łączących 12, 13 z zewnętrznym obwodem sterowania (niepokazanym).The structure 14 is at least partially open towards the outside to allow the coupling elements 12, 13 to engage with an external control circuit (not shown).

Na figurach, literami SMW oznaczono drut z pamięcią kształtu, który, wewnątrz obudowy 3, ma swoje końce przylutowane (lub w inny sposób połączone) do płytki 11 (patrz w szczególności fig. 2).In the figures, the letters SMW denote a shape memory wire which, inside the housing 3, has its ends soldered (or otherwise connected) to the board 11 (see in particular Fig. 2).

W przykładzie wykonania przedstawionym na figurach, w pobliżu końców drutu SMW są przymocowane odpowiednie elementy mocujące 15 i 16, na przykład w kształcie tarcz, które są sprzęgnięte i utrzymywane w odpowiednich gniazdach 17, 18 umieszczonych wstępnie w obudowie 3, powyżej komory sąsiedniej 10.In the embodiment shown in the figures, near the ends of the SMW wire, respective fasteners 15 and 16, for example in the shape of a disc, are attached and held in respective seats 17, 18 pre-positioned in the housing 3 above the adjacent chamber 10.

Nawiązując do Figury 1, ściany gniazd 17 i 18, górna i dolna, mają odpowiednie szczeliny umożliwiające przechodzenie części drutu SMW, które rozciągają się z obu stron korespondujących elementów mocujących 15, 16.Referring to Figure 1, the upper and lower socket walls 17 and 18 have respective slots to allow passage of the SMW wire portions that extend from both sides of the corresponding fastening elements 15, 16.

Części 19, 20 drutu SMW znajdujące się pomiędzy elementami mocującymi 15, 16 i płytką 11 są stosunkowo luźne.The parts 19, 20 of the SMW wire between the fasteners 15, 16 and the plate 11 are relatively loose.

Dzięki opisanemu powyżej rozwiązaniu, w trakcie działania, skracanie drutu SMW, z powodu przepływu przez niego prądu elektrycznego, nie powoduje naprężania punktów lutowniczych końców wspomnianego drutu SMW na płytce 11.Due to the solution described above, in operation, the shortening of the SMW wire, due to the flow of electric current through it, does not stress the soldering points of the ends of said SMW wire on the board 11.

Zaczynając od elementu mocującego 15, drut SMW z pamięcią kształtu rozciąga się (w kierunku ku górze dla obserwatora Figur 1 i 2) w komorze głównej 9 obudowy 3 aż do pierwszego elementu odchylającego 21 umieszczonego na wyższym poziomie w stosunku do dolnego końca 5b pręta 5.Starting from the fastener 15, the shape memory SMW wire extends (in an upward direction for the observer of Figures 1 and 2) in the main chamber 9 of the housing 3 until the first biasing member 21 located at a higher level with respect to the lower end 5b of the rod 5.

Korzystnie, element odchylający 21 zawiera kołek, który jest lity z obudową 3, i tuleję 22, na przykład wykonaną z metalu, która jest umieszczona obrotowo wokół niego.Preferably, the biasing member 21 comprises a pin that is solid with the housing 3 and a sleeve 22, for example made of metal, that is rotatable about it.

Drut SMW jest odchylany wokół tulei 22 w dół w kierunku struktury końcowej 6 pręta 5.The SMW wire is biased around the sleeve 22 downwards towards the end structure 6 of the bar 5.

Następnie drut SMW wchodzi przesuwnie w półokrągły rowek 7 wspomnianej struktury 6, i w ychodzi z niego rozciągając się (nadal w kierunku ku górze dla obserwatora Figur 1 i 2) w kierunku drugiego elementu odchylającego 23, również umieszczonego w komorze głównej 9 obudowy 3, naThe SMW wire then slides into the semicircular groove 7 of said structure 6 and extends (still upwards for an observer of Figures 1 and 2) towards the second deflection element 23, also housed in the main chamber 9 of the housing 3, on

PL 221 673 B1 poziomie wyższym niż dolny koniec 5b pręta 5, po stronie pręta 5 przeciwnej względem elementu odchylającego 21.A level higher than the lower end 5b of the bar 5 on the side of the bar 5 opposite to the deflection element 21.

Korzystnie, również element odchylający 21 może zawierać kołek, który jest lity z obudową 3, i na którym jest zamontowana obrotowo tuleja 24, na przykład wykonana z metalu.Advantageously, also the biasing element 21 may comprise a pin which is solid with the housing 3 and on which a sleeve 24, for example made of metal, is rotatably mounted.

Drut SMW z pamięcią kształtu przechodzi wokół tulei 24 i rozciąga się następnie w dół do elementu mocującego 16, a następnie aż do płytki obwodu drukowanego lub płytki 11.The shape memory SMW wire passes around the sleeve 24 and then extends down to the fastener 16 and then as far as the printed circuit board or board 11.

Na płytce obwodu drukowanego lub płytce 11 końce drutu SMW z pamięcią kształtu są połączone z elementami łączącymi 12 i 13, ewentualnie poprzez rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym (rezystor PTC), którego zadaniem jest ograniczanie, w trakcie działania, prądu płynąc ego przez wspomniany drut SMW.On the printed circuit board or board 11, the ends of the shape memory SMW wire are connected to the connecting elements 12 and 13, possibly via a resistor with a positive temperature coefficient (PTC resistor), whose task is to limit the current flowing through said SMW wire during operation. .

Ze względu na obecność elementów odchylających 21, 22 i 23, 24 pomiędzy dolnym końcem 5b, 6 ruchomego pręta 5 a elementami mocującymi 15 i 16, następują dwa odchylenia drutu SMW z pamięcią kształtu, tworzące wyraźne zagięcia na wspomnianych elementach odchylających.Due to the presence of the deflection elements 21, 22 and 23, 24 between the lower end 5b, 6 of the movable rod 5 and the fasteners 15 and 16, there are two deflections of the shape memory SMW wire forming distinct bends on said deflection members.

Jako całość, pomiędzy elementami mocującymi 15 i 16, drut SMW z pamięcią kształtu biegnie wzdłuż ścieżki, która jest ukształtowana zasadniczo jak litera M.As a whole, between the fasteners 15 and 16, the shape memory SMW wire runs along a path that is shaped substantially like the letter M.

Ze względu na wiele odchyleń ścieżki drutu SMW, użyteczna długość wspomnianego drutu SMW jest dość znacząca, i umożliwia powodowanie przemieszczeń pręta 5 o dużej wielkości, chociaż całkowite wymiary urządzenia uruchamiającego 1 pozostają małe.Due to the many path deviations of the SMW wire, the useful length of said SMW wire is quite significant, and allows for a large amount of movement of the rod 5, although the overall dimensions of the actuator 1 remain small.

Podczas przepływu prądu elektrycznego przez drut SMW, ulega on osiowemu skróceniu.As electric current flows through the SMW wire, it is axially shortened.

Ponieważ elementy mocujące 15 i 16 są nieruchome, skrócenie drutu SMW powoduje, że górny koniec 5b pręta 5 wystaje do góry, przechodząc w ten sposób ze stanu schowanego do stanu (stosunkowo bardziej) wysuniętego, w którym wystaje on znacząco na zewnątrz obudowy 3 poprzez jej rurową strukturę 4.Since the fastening elements 15 and 16 are stationary, the shortening of the SMW wire causes the upper end 5b of the rod 5 to protrude upwards, thus passing from a retracted state to a (relatively more) protruding state, in which it protrudes significantly outside the housing 3 through its tubular structure 4.

Po wyłączeniu przepływu prądu w drucie SMW, wspomniany drut SMW ochładza się i ponownie wydłuża się, pozwalając prętowi 5 na powrót do jego stanu schowanego pod działaniem sprężyny przeciwdziałającej 8.After the current flow in the SMW wire is turned off, said SMW wire cools down and lengthens again, allowing the rod 5 to return to its hidden state under the action of the counter spring 8.

Obecność tulei 22, 24 na elementach odchylających 21,23 (kołkach) umożliwia uniknięcie ścierania wspomnianych elementów (kołków) przez drut SMW.The presence of the sleeves 22, 24 on the biasing elements 21,23 (pins) makes it possible to avoid abrasion of said elements (pins) by the SMW wire.

Urządzenie uruchamiające 1, które zostało opisane powyżej w odniesieniu do fig. 1 i 2, jak i w ogóle wszystkie urządzenia uruchamiające, w których stosuje się druty z pamięcią kształtu, cech uje się niezawodnym działaniem i posiada powtarzalne właściwości dla bardzo wysokiej liczby uruchomień lub cykli roboczych.The actuator 1, which has been described above with reference to Figs. 1 and 2, as well as all actuators using shape memory wires in general, is reliable in operation and has reproducible properties for a very high number of actuations or operating cycles. .

Na Figurze 3 literą D oznaczono jako całość urządzenie dozujące środki do zmywania, jako takie znanego rodzaju, szczególnie dla zmywarek do naczyń.In Figure 3, the letter D indicates as a whole a washing agents dispensing device of the per se known kind, particularly for dishwashers.

Wspomniane urządzenie dozujące D zasadniczo zawiera dwie sekcje dozujące 30, 40, do dozowania, odpowiednio, środka do zmywania, takiego jak detergent w proszku, i płynnego środka do płukania.Said dispensing device D essentially comprises two dispensing sections 30,40 for dispensing, respectively, a washing agent, such as powder detergent, and a liquid rinse aid.

Urządzenia dozujące tego rodzaju przedstawiono na przykład w zgłoszeniach patentowych DE 19 756 679 i DE 19 545 773.Dosing devices of this type are disclosed, for example, in DE 19 756 679 and DE 19 545 773.

Urządzenie dozujące D jest takiego (samo przez się znanego) rodzaju, w którym dwie sekcje dozujące 30, 40 mogą być wybiórczo, kolejno uruchamiane, poprzez kolejne uruchamianie tego samego elementu sterującego 50, które to uruchomienia są łatwo powodowane przez elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające 1, takiego rodzaju jaki opisano powyżej, wbudowane w urządzenie dozujące D.The dosing device D is of the (per se known) type in which the two dosing sections 30, 40 can be selectively actuated sequentially by successive actuation of the same control element 50, which actuations are easily caused by the electrically operated actuator 1, of the type described above, built into the dosing device D.

W zastosowaniu pokazanym na fig. 3, urządzenie uruchamiające 1 według wynalazku wygodnie zastępuje tradycyjne elektryczne urządzenie uruchamiające z cewką 15 cylindryczną, będąc znacznie prostszym, mniej kosztownym i bardziej niezawodnym od niego.In the application shown in Fig. 3, the actuator 1 according to the invention conveniently replaces a conventional electric actuator with a cylindrical coil, being considerably simpler, less costly and more reliable than it.

Naturalnie, zasada wynalazku pozostaje ta sama, natomiast przykłady wykonania i szczegóły budowy mogą być znacznie zmieniane względem tego, co opisano i zilustrowano 20 tutaj jedynie w drodze nieograniczającego przykładu, bez wychodzenia poza zakres wynalazku, jak określono w załączonych zastrzeżeniach patentowych.Naturally, the principle of the invention remains the same, while the embodiments and details of construction may be substantially varied from what has been described and illustrated herein by way of non-limiting example only, without departing from the scope of the invention as defined in the appended claims.

Claims (11)

Zastrzeżenia patentowePatent claims 1. Elektrycznie sterowane urządzenie uruchamiające (1) zawierające strukturę nośną (2, 3), która podczas działania jest stacjonarna, element ruchomy (5) przemieszczający się względem struktury nośnej (2, 3) oraz drut (SMW) wykonany z drutu z pamięcią kształtu, który rozciąga się w strukturze nośnej (2, 3) pomiędzy elementami mocującymi (15, 16) i elementem ruchomym (5, 6) tak, że drut (SMW) skraca się kiedy płynie przez niego prąd elektryczny, powodując przemieszczenie elementu ruchomego (5, 6) przeciw działaniu środków przeciwdziałających (8), znamienne tym, że w strukturze nośnej (2, 3) znajdują się dwa elementy odchylające (21, 22; 23, 24) rozmieszczone wzdłuż ścieżki drutu (SMW) z pamięcią kształtu, z których każdy znajduje się pomiędzy elementem ruchomym (5, 6) i odpowiadającym elementem mocującym (15, 16) drutu (SMW), tak, żeby spowodować odchylenie drutu (SMW) pomiędzy każdym elementem mocującym (15, 16) i elementem ruchomym (5, 6).1. An electrically operated actuator (1) comprising a support structure (2, 3) that is stationary when in operation, a movable member (5) that moves relative to the support structure (2, 3), and a wire (SMW) made of shape memory wire which extends in the support structure (2, 3) between the fastening elements (15, 16) and the movable element (5, 6) such that the wire (SMW) shortens when an electric current flows through it, causing the movable element (5) to be displaced. , 6) against the action of countermeasures (8), characterized in that the support structure (2, 3) includes two deflection elements (21, 22; 23, 24) arranged along a shape memory wire path (SMW), of which each is positioned between the movable element (5, 6) and the corresponding wire fastener (15, 16) (SMW), so as to cause the wire deflection (SMW) between each fastener (15, 16) and the movable element (5, 6) ). 2. Urządzenie według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że elementy mocujące (15, 16) i powiązane elementy odchylające (21, 22; 23, 24) są umieszczone po przeciwnych stronach stosunku do elementu ruchomego (5, 6) , przy czym układ ten jest taki, że drut (SMW) z pamięcią kształtu biegnie wzdłuż ścieżki mającej zasadniczo kształt litery M.Device according to claim 1, characterized in that the fastening elements (15, 16) and the associated deflection elements (21, 22; 23, 24) are positioned on opposite sides to the movable element (5, 6), the arrangement being is such that the shape memory wire (SMW) follows a substantially M-shaped path. 3. Urządzenie według zastrzeżenia 1 albo 2, znamienne tym, że układ jest taki, że skrócenie drutu (SMW) z pamięcią kształtu może powodować przemieszczenie elementu ruchomego (5, 6) względem struktury nośnej (2, 3) pomiędzy położeniem schowanym i położeniem wysuniętym, przeciwko działaniu środków przeciwdziałających (15, 16) i elementu ruchomego (5, 6).Device according to claim 1 or 2, characterized in that the arrangement is such that shortening the shape memory wire (SMW) can cause the moving element (5, 6) to move relative to the support structure (2, 3) between a retracted position and an extended position. against the action of countermeasures (15, 16) and the moving element (5, 6). 4. Urządzenie według któregokolwiek z zastrzeżeń poprzednich, znamienne tym, że środki przeciwdziałające zawierają element sprężysty (8) powiązany z elementem ruchomym (5, 6).Device according to any of the preceding claims, characterized in that the countermeasures comprise an elastic element (8) associated with the movable element (5, 6). 5. Urządzenie według któregokolwiek z zastrzeżeń poprzednich, znamienne tym, że struktura nośna (2, 3) zawiera obudowę (3), która ma zasadniczo kształt skrzynki, zaś element ruchomy (5, 6) zawiera pręt (5) ruchomy poprzez odpowiadający otwór (4) obudowy (3).Device according to any of the preceding claims, characterized in that the supporting structure (2, 3) comprises a housing (3) which is substantially box-shaped and the movable element (5, 6) comprises a rod (5) movable through a corresponding opening ( 4) housing (3). 6. Urządzenie według któregokolwiek z zastrzeżeń poprzednich, znamienne tym, że w strukturze nośnej (2, 3) jest umieszczona płytka obwodu drukowanego lub płytka (11), na której znajduje się para elektrycznych elementów łączących (12, 13), połączonych z końcami drutu (SMW) z pamięcią kształtu i dostępnych z zewnątrz.Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the supporting structure (2, 3) is provided with a printed circuit board or a board (11) on which there is a pair of electrical connecting elements (12, 13) connected to the ends of the wire. (SMW) shape memory and externally accessible. 7. Urządzenie według zastrzeżenia 6, znamienne tym, że pomiędzy co najmniej jednym z elementów łączących (12, 13) i drutem (SMW) z pamięcią kształtu jest umieszczony rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym (PTC).Device according to claim 6, characterized in that a positive temperature coefficient (PTC) resistor is arranged between at least one of the connecting elements (12, 13) and the shape memory wire (SMW). 8. Urządzenie według zastrzeżenia 5, i zastrzeżenia 6 albo zastrzeżenia 7, znamienne tym, że elementy łączące (12, 13) są dostępne z zewnątrz struktury nośnej (2, 3) na stronie przeciwnej do strony, przez którą jest przemieszczany element ruchomy (5) pomiędzy stanem schowanym i stanem wysuniętym.Device according to claim 5 and claim 6 or claim 7, characterized in that the connecting elements (12, 13) are accessible from outside the support structure (2, 3) on the side opposite to the side through which the movable element (5) is moved. ) between the retracted state and the extended state. 9. Urządzenie według zastrzeżenia 6, znamienne tym, że do końców drutu (SMW) z pamięcią kształtu są przymocowane odpowiednie elementy mocujące (15, 16), korzystnie ukształtowane jak tarcze, wprowadzone w odpowiednie gniazda utrzymujące (19, 20) wstępnie mieszczone w strukturze nośnej (2, 3), zaś pomiędzy elementami mocującymi (15, 16) i płytką obwodu drukowanego lub płytką (11) rozciągają się luźne części końcowe drutu (SMW).Device according to claim 6, characterized in that corresponding fastening elements (15, 16), preferably shaped like discs, are attached to the ends of the shape memory wire (SMW), inserted into respective retaining seats (19, 20) pre-housed in the structure. carrier (2, 3), and loose end portions of the wire (SMW) extend between the fasteners (15, 16) and the printed circuit board or plate (11). 10. Urządzenie według któregokolwiek z zastrzeżeń poprzednich, znamienne tym, że elementy odchylające zawierają odpowiednie stacjonarne kołki (21, 23), lite ze strukturą nośną (2, 3), na których znajdują się zamontowane obrotowo odpowiednie tuleje (22, 24), wokół których przechodzi drut (SMW) z pamięcią kształtu.Device according to any one of the preceding claims, characterized in that the biasing means comprise respective stationary pins (21, 23) solid with the support structure (2, 3) on which respective sleeves (22, 24) are rotatably mounted around it. which the shape memory wire (SMW) passes through. 11. Urządzenie dozujące (D), w szczególności do zmywarki do naczyń, zawierające zespoły dozujące (30, 40), pierwszy i drugi, przystosowane do wybiórczego kolejnego uruchamiania, dla dozowania pewnej ilości pierwszego a następnie drugiego środka do zmywania, lub tym podobnego, w wyniku kolejnych uruchomień tego samego elementu sterującego (50) za pomocą elektrycznie sterowanego urządzenia uruchamiającego (1) według jednego lub więcej zastrzeżeń poprzednich.11. A dispensing device (D), in particular for a dishwasher, comprising first and second dispensing units (30,40) adapted to be selectively sequentially actuated for dispensing a quantity of a first and then a second dishwasher detergent, or the like, by successive actuation of the same control element (50) by an electrically controlled actuator (1) according to one or more of the preceding claims.
PL397476A 2011-12-20 2011-12-20 Electrically controlled actuating device and the dispensing device PL221673B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL397476A PL221673B1 (en) 2011-12-20 2011-12-20 Electrically controlled actuating device and the dispensing device

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL397476A PL221673B1 (en) 2011-12-20 2011-12-20 Electrically controlled actuating device and the dispensing device
CN201280061115.0A CN104080387B (en) 2011-12-20 2012-12-20 Automatically controlled actuator devices and comprise the detergent dispensing apparatus of this actuator devices
KR1020147016653A KR101967783B1 (en) 2011-12-20 2012-12-20 Electrically-controlled actuator device, and washing agents dispensing device comprising such an actuator device
EP12813837.7A EP2750580B1 (en) 2011-12-20 2012-12-20 Electrically-controlled actuator device, and washing agents dispensing device comprising such an actuator device
PCT/EP2012/076303 WO2013092813A2 (en) 2011-12-20 2012-12-20 Electrically-controlled actuator device, and washing agents dispensing device comprising such an actuator device
US14/362,431 US9462928B2 (en) 2011-12-20 2012-12-20 Electrically-controlled actuator device, and washing agents dispensing device comprising such an actuator device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL397476A1 PL397476A1 (en) 2013-06-24
PL221673B1 true PL221673B1 (en) 2016-05-31

Family

ID=47557080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL397476A PL221673B1 (en) 2011-12-20 2011-12-20 Electrically controlled actuating device and the dispensing device

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9462928B2 (en)
EP (1) EP2750580B1 (en)
KR (1) KR101967783B1 (en)
CN (1) CN104080387B (en)
PL (1) PL221673B1 (en)
WO (1) WO2013092813A2 (en)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9543103B2 (en) 2011-12-22 2017-01-10 GM Global Technology Operations LLC Activation of human-protecting safety mechanisms using smart materials
DE112013006786T5 (en) 2013-03-06 2015-12-03 Kongsberg Automotive Ab Fluid flow path adjustment device with a shape memory alloy element
PL227509B1 (en) * 2013-11-26 2017-12-29 Bitron Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Integrated proportioner of washing agent, in particular for the dishwashing machine
CN105829164B (en) 2013-12-13 2019-01-18 康斯博格汽车股份公司 For controlling the SMA valve to the Pressurized air supply of air element in vehicle seat
DE112013007683B4 (en) * 2013-12-13 2022-01-13 Kongsberg Automotive Ab SMA valve for controlling the air supply to an air cell in a vehicle seat
WO2015086094A1 (en) 2013-12-13 2015-06-18 Kongsberg Automotive Ab Sma valve for controlling air supply to an air cell in a vehicle seat
US9970564B2 (en) 2014-06-04 2018-05-15 Kongsberg Automotive Ab SMA valve for controlling pressurized air supply to an air cell in a vehicle seat
PL227422B1 (en) * 2014-12-12 2017-11-30 Bitron Poland Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Device for dosing detergents and rinsing agents, preferably for dishwashing machine
US9953781B2 (en) * 2015-04-22 2018-04-24 GM Global Technology Operations LLC Resettable sensor assembly and system
DE102015211324B4 (en) * 2015-06-19 2017-07-20 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg Temperature switch with high force
US9785196B1 (en) 2016-08-18 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Capture connector for actuated locking devices
DE102017106084A1 (en) * 2017-03-21 2018-09-27 Eto Magnetic Gmbh Overcurrent protection device
IT201700050295A1 (en) * 2017-05-10 2018-11-10 Bitron Spa Method of coupling a wire with an electrical terminal and an actuator made using this method.
JP6900032B2 (en) * 2017-06-28 2021-07-07 株式会社テージーケー Actuator
US10607798B2 (en) * 2018-05-14 2020-03-31 Te Connectivity Corporation Power switch device with shape memory alloy actuator
DE102018208438A1 (en) * 2018-05-29 2019-12-05 Phoenix Contact Gmbh & Co. Kg switching element
US10982783B2 (en) * 2018-10-30 2021-04-20 Hamilton Sunstrand Corporation Variable flow controlled diaphragm valve based on shape memory alloy

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3634803A (en) * 1969-07-22 1972-01-11 Robertshaw Controls Co Temperature-responsive switch assemblies
US3893055A (en) * 1973-04-16 1975-07-01 Texas Instruments Inc High gain relays and systems
US4544988A (en) * 1983-10-27 1985-10-01 Armada Corporation Bistable shape memory effect thermal transducers
US4700541A (en) * 1986-10-16 1987-10-20 American Telephone And Telegraph Company, At&T Bell Laboratories Shape memory alloy actuator
US4887430A (en) * 1988-12-21 1989-12-19 Eaton Corporation Bistable SME actuator with retainer
US5410290A (en) * 1993-08-02 1995-04-25 Cho; Dong-Il Shape memory alloy relays and switches
IT1267190B1 (en) 1994-12-07 1997-01-28 Elbi Int Spa DEVICE FOR DISPENSING DETERGENT AND A RINSE AGENT OF A DISHWASHER MACHINE
US5684448A (en) * 1995-05-04 1997-11-04 Sarcos, Inc. Shape memory actuated switching device
CA2263142A1 (en) * 1997-06-12 1998-12-17 Jon Skekloff Adaptive appliance control module including switching relay
DE19756679A1 (en) 1997-12-19 1999-07-01 Henkel Ecolab Gmbh & Co Ohg Textile treatment agent for the hydrophobization of textile surfaces
US6494225B1 (en) * 1999-11-23 2002-12-17 Ecp Family Properties Proportional flow control valve
KR20030019442A (en) 2000-06-19 2003-03-06 타이코 일렉트로닉스 에이엠피 게엠베하 Bi-stable electric switch and relay with same
US7027013B2 (en) 2000-12-22 2006-04-11 Ifire Technology, Inc. Shared pixel electroluminescent display driver system
US7270135B2 (en) 2002-10-15 2007-09-18 Illinois Tool Works Inc. Dishwasher dispensing assembly actuator mechanism
EP1626177A1 (en) 2003-05-12 2006-02-15 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Drive device
US7372355B2 (en) * 2004-01-27 2008-05-13 Black & Decker Inc. Remote controlled wall switch actuator
ITTO20040226A1 (en) * 2004-04-13 2004-07-13 Elbi Int Spa INTEGRATED DISPENSING DEVICE FOR WASHING AGENTS, PARTICULARLY FOR DISHWASHER MACHINES
US7628262B2 (en) 2004-05-27 2009-12-08 Borgwarner Inc. Electrical activation of a viscous clutch
ES2277231T3 (en) * 2004-07-13 2007-07-01 C.R.F. Societa Consortile Per Azioni APPLIANCE APPLIANCE, IN PARTICULAR, MACHINE FOR WASHING AND / OR DRYING A DOOR INTERLOCK / RELEASE DEVICE THAT CAN BE ELECTRICALLY OPERATED.
US20080271559A1 (en) * 2005-08-11 2008-11-06 Alfmeier Prazision Ag Baugruppen Und Systemlosungen Turn-actuator with tensile element of shape memory alloy
DE102006043919A1 (en) 2006-09-19 2008-03-27 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH A water-conducting household appliance with a detergent dosing system with a dosing device
EP2086382A1 (en) 2006-10-30 2009-08-12 Reckitt Benckiser N.V. Multi-dosing detergent delivery device
JP2008248881A (en) * 2007-03-05 2008-10-16 Konica Minolta Holdings Inc Stringing method of shape memory alloy, manufacturing method of shape memory alloy actuator, shape memory alloy actuator, and manufacturing device of shape memory alloy actuator
US8051656B1 (en) * 2007-12-21 2011-11-08 Rockwell Collins, Inc. Shape-memory alloy actuator
IT1391186B1 (en) * 2008-08-01 2011-11-18 Eltek Spa DISPENSER OF WASHING AGENTS FOR A WASHING MACHINE
US9086166B2 (en) * 2011-06-27 2015-07-21 Fluid Automation Systems Sa Shape memory alloy actuated valve assembly

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013092813A3 (en) 2013-09-12
KR20140106578A (en) 2014-09-03
US20140339265A1 (en) 2014-11-20
WO2013092813A2 (en) 2013-06-27
EP2750580A2 (en) 2014-07-09
PL397476A1 (en) 2013-06-24
KR101967783B1 (en) 2019-04-10
US9462928B2 (en) 2016-10-11
CN104080387A (en) 2014-10-01
EP2750580B1 (en) 2015-09-09
CN104080387B (en) 2016-05-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL221673B1 (en) Electrically controlled actuating device and the dispensing device
US7270135B2 (en) Dishwasher dispensing assembly actuator mechanism
US7744059B2 (en) Valve actuating device
KR20150110487A (en) Valve device for controlling a fluid flow, in particular for controlling the cold air flow in a household appliance, such as a refrigerator
KR20160090740A (en) An integrated washing agent dispenser, in particular for a dishwasher
PL222234B1 (en) Electric switch, in particular of the microswitch construction
EP3193349A1 (en) Contact point opening-closing device
EP2078891B1 (en) Electrically operated quick-closing valve device
PL221691B1 (en) Electrically operated actuating device and a dispensing device
RU2011152944A (en) DEVICE FOR LOCKING SECOND CANVAS IN CLOSED CONFIGURATION
CN103247473B (en) The proximity switch of magnetic force triggering
WO2021073189A1 (en) Magnetic latching relay having microswitch
US20100253467A1 (en) Thermal overload relay device
KR101729046B1 (en) Contacting apparatus for remote control
CN103794421B (en) Electric circuit protection equipment and the flux shift unit for electric circuit protection equipment
EP2834829A1 (en) Door locking device with integrated door sensing switch
EP1861535B1 (en) Blocking device for the door of an electric household appliance, in particular the door of a washing machine
JP6693890B2 (en) Thermomagnetic trip mechanism
US3600529A (en) Pushbutton switch assembly with actuator and slider complementary latch means
EP3078043B1 (en) Contact arrangement for high power relay
US3559140A (en) Delay action electric switch
CN102782794B (en) Electrical line protection lock mechanism with a differential function
RU2003118936A (en) HOUSEHOLD ELECTRIC CONNECTOR WITH TOW
PL239196B1 (en) Actuator for a home electrical device
EP1944673A2 (en) An improved regulating thermostat