NL8220052A - Flame retardant polyester carbonate containing compositions. - Google Patents

Flame retardant polyester carbonate containing compositions. Download PDF

Info

Publication number
NL8220052A
NL8220052A NL8220052A NL8220052A NL8220052A NL 8220052 A NL8220052 A NL 8220052A NL 8220052 A NL8220052 A NL 8220052A NL 8220052 A NL8220052 A NL 8220052A NL 8220052 A NL8220052 A NL 8220052A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
aromatic
monomeric
sulfonic acids
polymeric
carbonate
Prior art date
Application number
NL8220052A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Gen Electric
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US23659181A priority Critical
Priority to US23659181 priority
Application filed by Gen Electric filed Critical Gen Electric
Priority to US8200078 priority
Priority to PCT/US1982/000078 priority patent/WO1982002895A1/en
Publication of NL8220052A publication Critical patent/NL8220052A/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08KUSE OF INORGANIC OR NON-MACROMOLECULAR ORGANIC SUBSTANCES AS COMPOUNDING INGREDIENTS
  • C08K5/00Use of organic ingredients
  • C08K5/36Sulfur-, selenium-, or tellurium-containing compounds
  • C08K5/41Compounds containing sulfur bound to oxygen
  • C08K5/42Sulfonic acids; Derivatives thereof
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L27/00Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers
  • C08L27/02Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment
  • C08L27/12Compositions of homopolymers or copolymers of compounds having one or more unsaturated aliphatic radicals, each having only one carbon-to-carbon double bond, and at least one being terminated by a halogen; Compositions of derivatives of such polymers not modified by chemical after-treatment containing fluorine atoms
  • C08L27/18Homopolymers or copolymers or tetrafluoroethene
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L69/00Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
  • C08L69/00Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates
  • C08L69/005Polyester-carbonates

Abstract

Compsn. comprises (a) an aromatic polyester-carbonate resin, (b) at least one organic alkali(ne earth) metal salt of sulphobic acid and (c) a fluorinated polyolefin. Component (b) is pref. derived from unsubstd. monomeric or polymeric sulphonic acids, monomeric or polymeric aromatic sulphonesulphonic acids, sulphonic acids or aromatic ketones, heterocyclic sulphonic acids, sulphonic acids of aromatic sulphides, monomeric or polymeric aromatic ether sulphonic acids, olefinic sulphonic acids, monomeric or polymeric phenol ester sulphonic acids, sulphonic acids or monomeric and polymeric aromatic carboxylic acids and esters,halocycloaliphatic aromatic sulphonic acids, monomeric or polymeric aromatic amide sulphonic acids, monomeric or polymeric aromatic sulphonic acids and mixts. of these. (c) is pref. PTFE used in an amt. effective to retard dripping of the compsn. esp. 0.05-0.5 wt.% w.r.t. (a). (b) is present in a flame-retarding amt. esp. 0.2-2 wt.% w.r.t. (a). Specifically, claimed cpd. (b) is Na 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate (I). The compsn.may also contain glass fibre. Prods. have good flame retardant and non-dripping properties.

Description

S 2348-1202 PCT S 2348-1202 PCT

' ' P '' P

: 1 Jr1;. : 1 JR1 ;. 1 .1·· 1 .1 ··

Vlamvertragende, polyestercarbonaat bevattende samenstellingen. Flame retardant polyester carbonate containing compositions.

De uitvinding heeft betrekking op een verbeterd, vlamvertragend poly-estercarbonaatmateriaal van een aromatisch polyestercarbonaat dat gemengd is met een organisch alkalimetaalzout van een sulfonzuur of een organisch aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur of een mengsel hiervan, in welke 5 samenstelling tevens een gefluoreerd poly-alkeen is opgenomen in voldoende hoeveelheid om het polyestercarbonaatmateriaal niet-druipend te maken. The invention concerns an improved, flame-retardant poly-ester-carbonate composition of an aromatic polyester carbonate, which has been mixed has been recorded with an organic alkali metal salt of a sulfonic acid or an organic alkaline earth metal salt of a sulfonic acid or a mixture thereof, in which the fifth composition also contains a fluorinated polyolefin in sufficient quantity to make the polyester carbonate material non-dripping.

Het is bekend om polycarbonaatharsen vlamvertragend en niet-druipend te maken door hiermee een organisch alkalimetaalzout of een organisch \yan een sulfonzuur aardalkalimetaalzout^ en een gefluoreerd poly-alkeen te mengen (Amerikaanse 10 octrooiaanvrage 949.964, ingediend 10 oktober 1978, en op naam van dezelfde aanvraagster als de onderhavige aanvrage). It is known to make polycarbonate resins flame-retardant and non-dripping by this mixing an organic alkali metal salt or an organic \ yan a sulfonic acid alkaline earth metal salt ^, and a fluorinated polyolefin (U.S. 10 Patent Application No. 949,964, filed October 10, 1978, and assigned to the same applicant as the present application). Polyester-carbonaatharsen zijn echter zeer verschillend van polycarbonaatharsen. Polyester carbonate resins, however, are very different from polycarbonate resins. Zo hebben polyester-carbonaten bijvoorbeeld een hogere vervormingstemperatuur onder belasting (in het algemeen ca. 28 °C tot ca. 33°C hoger) dan polycarbonaten, en zijn 15 ze gewoonlijk moeilijker te verwerken (wegens hun hogere intrinsieke visco-si teit) dan polycarbonaten. For example, polyester-carbonates, for example, have a higher heat distortion temperature under load (in general, approximately 28 ° C to about 33 ° C higher) than polycarbonates, and are 15 to process it is usually more difficult (due to their higher intrinsic visco-si viscosity) than polycarbonates.

Het is dit verschil in eigenschappen, in het bijzonder de vervormingstemperatuur, dat een van de hoofdredenen voor het gebruiken van polyester-carbonaten in plaats van polycarbonaten bij bepaalde toepassingen verschaft. It is, in particular, this difference in properties, the heat distortion temperature, which provides one of the main reasons for the use of polyester-carbonates, in place of polycarbonates for certain applications. 20 Dit geldt in het bijzonder in het geval van een milieu van hoge temperatuur. 20, this is particularly true in the case of an environment of high temperature. Ondanks het nadeel van de moeilijkere verwerkbaarheid van de polyester-carbonaathars, verdient deze bij deze toepassingen toch de voorkeur boven de polycarbonaathars wegens zijn hogere vervormingstemperatuur. In spite of the disadvantage of the difficult processability of the polyester-carbonate resin, it is preferred in these applications, nevertheless is preferred to the polycarbonate resin, because of its higher heat distortion temperature. Dit voor-naamste voordeel van polyester-carbonaten maakt het echter in het bijzonder 25 belangrijk dat ze vlamvertragend en niet-druipend gemaakt worden daar ze worden toegepast in milieu's van hoge temperatuur, waarin de kansen op ontvlammen en branden verhoogd zijn. This pre-principal advantage of polyester-carbonates, however, makes it, in particular, 25 is important that they are made flame-retardant and non-dripping are as they are used in environments of high temperature, in which the chances of ignite and burn are raised.

Het is de deskundige bekend dat het modificeren van de fysische eigenschappen van een polymeer, bijvoorbeeld het verlenen van vlamvertragendheid, 30 door hieraan bepaalde toevoegsel toe te voegen, grotendeels een empirische techniek is en niet wetenschappelijk voorspelbaar, dwz de effecten, die een bepaald toevoegsel op een bepaald polymeersysteem zal hebben, zijn weinig of niet voorspelbaar. The skilled worker is well known that modifying the physical properties of a polymer, for example, the provision of flame retardancy, 30 by adding to this particular additive, is largely an empirical art and not scientifically predictable, that is, the effects that a particular additive to a particular polymer system will have, are little or not predictable. Terwijl dus een bepaald toevoegsel een bepaald effect op een bepaald polymeersysteem kan hebben, kan hetzelfde toe-35 voegsel zeer wel geheel verschillende resultaten geven bij toepassing in een ander en verschillend polymeersysteem. Thus, while a particular additive can have a certain effect on a given polymer system, the same far-35 insert may well give entirely different results when used in a different and distinct polymer system. Evenzo kunnen twee tamelijk nauwverwante toevoegsels geheel verschillende resultaten geven wanneer ze gemengd worden met hetzelfde polymeer. Similarly, two relatively closely-related additives can provide entirely different results when they are mixed with the same polymer.

8220052 - 2 - 8220052-2 -

De onderhavige situatie is nog gecompliceerder daar twee volledig on-gelijksoortige toevoegsels, namelijk (i) een organisch alkalimetaalzout van een sulfonzuur of een organisch aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur, en (ii) gefluoreerd poly-alkeen, toegepast worden. The present situation is even more complicated since two completely on-similar additives, namely (i) an organic alkali metal salt of a sulfonic acid or an organic alkaline earth metal salt of a sulfonic acid, and (ii) fluorinated poly-olefin, can be used.

5 Er bestaat derhalve een behoefte aan vlamvertragende en niet-druipende aromatische polyester-carbonaatharsen. 5 There is therefore a need for flame-retardant and non-dripping aromatic polyester-carbonate resins.

Beschrijving van de uitvinding. Description of the invention.

Verrassenderwijs is gevonden dat een aromatisch polyester-carbonaat zowel vlamvertragend als niet-druipend gemaakt kan worden door in het aro-10 matische polyester-carbonaat op te nemen (i) een organisch alkalimetaalzout van een sulfonzuur, een organisch aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur of een mengsel hiervan, en (ii) een gefluoreerd poly-alkeen. Surprisingly, it has been found that an aromatic polyester-carbonate can be made both flame retardant and non-dripping by including matic polyester-carbonate in the aro-10 (i) an organic alkali metal salt of a sulfonic acid, an organic alkaline earth metal salt of a sulfonic acid, or a mixture thereof, and (ii) a fluorinated polyolefin.

De polyester-carbonaten die bij de onderhavige uitvinding worden toegepast en de methoden voor hun bereiding zijn in de techniek zeer bekend, 15 zoals die welke beschreven worden in de Amerikaanse octrooischriften 3.303.331, 3.169.121, 4.194.038 en 4.156.069, alsmede in de Amerikaanse octrooiaanvrage 33.389, ingediend op 26 april 1979 en op naam van dezelfde aanvraagster als de onderhavige aanvrage, die hier alle door verwijzing zijn opgenomen. The polyester-carbonates which are used in the present invention and the methods for their preparation are well known in the art, such as 15 those described in U.S. Patents 3,303,331, 3,169,121, 4,194,038, and 4,156,069, as well as in U.S. patent application 33,389, filed April 26, 1979 and in the name of the same applicant as the present application, all of which are incorporated herein by reference.

20 De polyester-carbonaten kunnen in het algemeen aangeduid worden als co-polyesters/die carbonaatgroepen, carboxylaatgroepen en aromatische carbocyclische groepen in de polymeerketen bevatten, waarbij tenminste sommige van de carboxylaatgroepen en tenminste sommige van de carbonaatgroepen direkt gebonden zijn aan ring-koolstofatomen van de aromatische 25 carbocyclische groepen. 20 The polyester-carbonates may be generally referred to as co-polyesters / which contain carbonate groups, carboxylate groups and aromatic carbocyclic groups in the polymer chain, wherein at least some of the carboxylate groups and at least some of the carbonate groups are bonded directly to ring carbon atoms of the 25 aromatic carbocyclic groups. Deze polyester-carbonaten worden in het algemeen bereid door omzetting van een bifunctioneel carbonzuur of een reactief derivaat van het zuur, zoals het : zuurdihalogenide, een tweewaardig fenol en een carbonaat-voorprodukt. These polyester-polycarbonates are generally prepared by reacting a difunctional carboxylic acid or a reactive derivative of the acid, such as: acid dihalide, a dihydric phenol and a carbonate precursor.

De tweewaardige fenolen die geschikt zijn voor het bereiden van de 30 polyester-carbonaten welke volgens de onderhavige uitvinding van nut zijn, worden in het algemeen voorgesteld door de algemene formule (1) van het formuleblad, waarin A een aromatische groep, zoals fenyleen, bifenyleen, naftyleen, enz. voorstelt. The dihydric phenols which are suitable for the preparation of the 30 polyester-carbonates which are according to the present invention are of use, are generally represented by the general formula (1) of the formula sheet, in which A represents an aromatic group such as phenylene, biphenylene , naphthylene, etc. represents. E kan een alkyleen- of alkylideengroep zijn, zoals methyleen, ethyleen, propyleen, propylideen, isopropylideen, butyleen, 35 butylideen, isobutylideen, pentyleen, isopentyleen,pentylideen, isopentyli-deen, enz. Wanneer E een alkyleen- of alkylideengroep is, kan deze ook be-staan uit twee of meer alkyleen- of alkylideengroepen welke verbonden zijn door een niet-alkyleen- of niet-alkylideengroep, zoals een aromatische brug-groep, een tertiaire amino-bruggroep, een ether-bruggroep, een carbonyl- 8220052 - 3 - bruggroep, een silicium bevattende bruggroep, of door een zwavel bevattende bruggroep zoals sulfide, sulfoxide, sulfon, enz. Verder kan E zijn een cycloalifatische groep (bijvoorbeeld cyclopentyl, cyclohexyl, enz.);een zwavel bevattende bruggroep, zoals sulfide, sulfoxide of sulfon; E may be an alkylene or alkylidene group such as methylene, ethylene, propylene, propylidene, isopropylidene, butylene, butylidene 35, isobutylidene, amylene, isopentyleen, pentylidene, isopentyli-dane, etc. Where E is an alkylene or alkylidene group, it may also be-stand of two or more alkylene or alkylidene groups which are connected by a non-alkylene or non-alkylidene group, such as an aromatic linkage, a tertiary amino linkage, an ether linkage, a carbonyl 8220052-3 - bridging group, a silicon-containing linkage, or by a sulfur-containing linkage such as sulfide, sulfoxide, sulfone, etc. In addition, E may be a cycloaliphatic group (e.g., cyclopentyl, cyclohexyl, etc.), a sulfur-containing linkage, such as sulfide, sulfoxide or. sulfone; een ether-5 bruggroep; a 5-ether bridging group; een carbonylgroep; a carbonyl group; een tertiaire stikstof bevattende groep; a tertiary nitrogen-containing group; of een silicium bevattende bruggroep zoals silaan of siloxy. or a silicon-containing linkage such as silane or siloxy. R stelt waterstof of een eenwaardige koolwaterstofgroep, zoals een alkylgroep (methyl, ethyl, propyl, enz.), arylgroep (fenyl, naftyl, enz.), een aralkylgroep (benzyl, ethylfenyl, enz.), een alkarylgroep of een cycloalifatische groep (cyclo-10 pentyl, cyclohexyl, enz.) voor. R represents hydrogen or a monovalent hydrocarbon group such as an alkyl group (methyl, ethyl, propyl, etc.), aryl group (phenyl, naphthyl, etc.), an aralkyl group (benzyl, ethylphenyl, etc.), an alkaryl group, or a cycloaliphatic group ( 10 cyclo-pentyl, cyclohexyl, etc.) for. Y kan een anorganisch atoom, zoals halogeen (fluor, broom, chloor, jood), een anorganische groep, zoals de nitrogroep, een organische groep zoals de bovengenoemde groep R, of een oxygroep, zoals OR, zijn, waarbij het slechts nodig is dat Y inert is ten opzichte van en niet wordt beinvloed door de reaktiecomponenten en reaktie-omstandigheden. Y may be an inorganic atom such as halogen (fluorine, bromine, chlorine, jew), an inorganic group such as the nitro group; an organic group such as the above-mentioned group R, or an oxy group such as OR, have, in which it is only necessary that Y is inert with respect to, and is not affected by the reactants and reaction conditions. 15 De letter m stelt ieder geheel getal voor uiteenlopend van en met inbegrip van 0 tot het aantal plaatsen dat aan A voor substitutie beschikbaar is; 15 The letter m represents any integer ranging from and including 0 to the number of positions available on A for substitution; p stelt een geheel getal voor uiteenlopend van en met inbegrip van 0 tot het aantal plaatsen dat aan E voor substitutie beschikbaar is; p represents an integer ranging from and including 0 to the number of positions available for substitution on E; t stelt een geheel getal voor met een waarde van tenminste 1; t represents an integer having a value of at least 1; s is 0 of 1; s is 0 or 1; en 20 u stelt ieder geheel getal voor, met inbegrip van 0. 20, and sets each integer, including 0.

Wanneer in de door formule (1) voorgestelde tweewaardige fenolverbin-ding meer dan een substituent Y aanwezig is, kunnen deze substituenten ge-lijk of verschillend zijn. When, in the divalent fenolverbin ratio represented by formula (1) more than one Y substituent is present, these substituents may be D.C. or different. Hetzelfde geldt voor de substituent R. Wanneer s in formule (1) 0 is en u niet 0 is, zijn de aromatische ringen direkt 25 aan elkaar gebonden zonder dat zich daartussen een alkyleengroep of een andere bruggroep bevindt. The same applies to the substituent R. If s in the formula (1) is 0, and u is not 0, the aromatic rings are directly bound to each other without the 25 present therebetween is an alkylene group or another bridging group. De plaatsen van de hydroxylgroepen en van Y aan de aromatische kerngroepen A kunnen gevarieerd worden op de ortho-, meta-of para-plaatsen en de groepen kunnen in vicinale, asymmetrische of symme-trische betrekking tot elkaar staan, wanneer twee of meer ring-koolstof-30 atomen van de koolwaterstofgroep gesubstitueerd zijn door Y en hydroxyl. The positions of the hydroxyl groups and Y on the aromatic nucleus groups A can be varied in the ortho, meta, or para positions and the groupings can be in vicinal, asymmetrical or symmetrical relation to each other, when two or more ring- carbon-30 atoms of the hydrocarbon residue are substituted with Y and hydroxyl.

Enige niet-beperkende voorbeelden van tweewaardige fenolen die onder formule (1) vallen, zijn: 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propaan (bisfenol A); Some non-limiting examples of dihydric phenols falling within formula (1) are: 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) propane (bisphenol A); 2,41-dihydroxydifenylmethaan; 2,41-dihydroxydiphenylmethane; 35 bis(2-hydroxyfenyl)methaan; 35 bis (2-hydroxyphenyl) methane; b is (4-hydroxyfeny1)methaan; b is (4-hydroxyfeny1) methane; bis (4-hydroxy-5-nitrofeny1)methaan; bis (4-hydroxy-5-nitrofeny1) methane; bis(4-hydroxy-2,6-dimethyl-3-methoxyfenyl)methaan; bis (4-hydroxy-2,6-dimethyl-3-methoxyphenyl) methane; 1,1-bis(4-hydroxyfenyl)ethaan; 1,1-bis (4-hydroxyphenyl) ethane; 8220052 8220052

II II

- 4 - 1.1- bis(4-hydroxy-2-chloorfenyl)ethaan; - 4 - 1.1-bis (4-hydroxy-2-chlorophenyl) ethane; 2.2- bis(3-fenyl-4-hydroxyfenyl)propaan; 2,2- bis (3-phenyl-4-hydroxyphenyl) propane; bis (4-hydroxyfenyl)cyclohexylmethaan; bis (4-hydroxyphenyl) cyclohexylmethane; en 2.2- bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenylpropaan. and 2,2- bis (4-hydroxyphenyl) -1-phenylpropane.

5 Deze tweewaardige fenolen kunnen alleen of als mengsels van twee of meer verschillende tweewaardige fenolen gebruikt worden. 5 These dihydric phenols may be used alone or as mixtures of two or more different dihydric phenols.

In het algemeen kan ieder bifunctioneel carbonzuur of reaktief derivaat hiervan, zoals het ;;z.uurdihalogenide, dat voor de bereiding van polyesters gebruikelijk is, toegepast worden voor het bereiden van de polyester-carbo-10 naten die geschikt zijn voor het bereiden van de vlamvertragende, niet-druipende samenstellingen van de onderhavige uitvinding. In general, any difunctional carboxylic acid or reactive derivative thereof, such as ;; z.uurdihalogenide, which is customary for the preparation of polyesters, can be used for the preparation of the polyester-carbonate-10-sulfonates which are suitable for the preparation of the flame retardants, non-dripping compositions of the present invention. In het algemeen zijn de cabonzuren, die kunnen worden toegepast, alifatische carbonzuren, alifatisch-aromatische carbonzuren of aromatische carbonzuren. In general, the cabonzuren, which may be used, aliphatic carboxylic acids, aliphatic-aromatic carboxylic acids or aromatic carboxylic acids. De aroma-tische dicarbonzuren of hun reaktieve derivaten, zoals de aromatische zuur-15 dihalogeniden, verdienen de voorkeur, daar deze de aromatische polyester-carbonaten geven welke volgens de onderhavige uitvinding het meest geschikt zijn. The aromatic dicarboxylic acids or their reactive derivatives such as the aromatic acid dihalides-15, are preferred, since these give the aromatic polyester-carbonates which are most suitable according to the present invention.

Deze carbonzuren kunnen worden voorgesteld door de algemene formule (2) van het formuleblad, waarin R voorstelt: een alkyleengroep, een alkylideen-20 groep of een cycloalifatische groep, analoog als hierboven vermeld voor E in formule (1); These carboxylic acids can be represented by the general formula (2) of the formula sheet, in which R represents: an alkylene group, an alkylidene-20 group or a cycloaliphatic group, analogue as mentioned above for E in Formula (1); een alkyleengroep, alkylideengroep of cycloalifatische groep met alkenische onverzadiging; an alkylene, alkylidene, or cycloaliphatic group containing ethylenic unsaturation; een aromatische groep zoals fenyleen, naftyleen, bifenyleen, gesubstitueerd fenyleen, enz.; an aromatic group such as phenylene, naphthylene, biphenylene, substituted phenylene, etc .; twee of meer aromatische groepen die verbonden zijn door niet-aromatische bruggroepen 25 zoals die welke door E in formule (1) gedefinieerd zijn; two or more aromatic groups connected through non-aromatic linkages 25, such as those defined by E in formula (1); of een aralkyl- 2 groep, zoals tolyleen, xyleen, enz. R is een carboxyl- of hydroxygroep. 2 or an aralkyl group, such as tolylene, xylene, etc., R is a carboxyl or hydroxy group.

2 2

De letter q heeft de waarde 1 wanneer R een hydroxygroep is en de waarde 2 0 of 1 wanneer R een carboxylgroep is. The letter q has the value 1 when R is a hydroxy group, and the value 2 is 0 or 1 when R is a carboxyl group. Het bifunctionele zuur is dus een monohydroxy-monocarbonzuur of een dicarbonzuur. The bifunctional acid is a monohydroxy-monocarboxylic acid or a dicarboxylic acid. Voor de doeleinden van de 30 onderhavige uitvinding wordt de voorkeur gegeven aan de bicarbonzuren of hun reaktieve derivaten, zoals de jzuurdihalogeniden, waarbij de aromatische dicarbonzuren of hun dihalogeniden nog meer de voorkeur verdienen. For the purposes of the 30 present invention, preference is given to the bicarboxylic acids or their reactive derivatives, such as the jzuurdihalogeniden, wherein the aromatic dicarboxylic acids or their dihalides even more preferred.

2 2

In deze meer de voorkeur verdienende zuren is R dus een carboxylgroep 1 en R een tweewaardige aromatische groep, zoals fenyleen,naftyleen, bi-35 fenyleen, gesubstitueerd bifenyleen, enz.; In this more preferred acid is R is therefore a carboxyl group and R 1 is a divalent aromatic group such as phenylene, naphthylene, 35 bi-phenylene, optionally substituted biphenylene, etc .; twee of meer aromatische groepen die gebonden zijn door niet-aromatische bruggroepen; two or more aromatic groups that are bonded through non-aromatic linkages; of een tweewaardige aralkylgroep. or a divalent aralkyl group. Enige niet-beperkende voorbeelden van geschikte, de voorkeur verdienende aromatische en alifatische- aromatische dicarbonzuren die toegepast kunnen worden bij het bereiden van de polyester-carbonaten 82-2 00 5 2 Some nonlimiting examples of suitable preferred aromatic and aliphatic-aromatic dicarboxylic acids which may be employed in the preparation of the polyester-carbonates 82-2 00 5 2

• I • I

- 5 - welke volgens de onderhavige uitvinding geschikt zijn, zijn ftaalzuur, iso-ftaalzuur, tereftaalzuur, homoftaalzuur, ο-, m- en p-fenyleendiazijnzuur; - 5 - which are suitable according to the present invention include phthalic acid, iso-phthalic acid, terephthalic acid, homophthalic acid, ο-, m-, and p-phenylenediacetic acid; de veelkernige aromatische zuren zoals 2,2'-difenyldicerbonzuur en 1,4-naftaleendicarbonzuur. the polynuclear aromatic acids such as 2,2'-difenyldicerbonzuur and 1,4-naphthalene dicarboxylic acid. Deze zuren kunnen afzonderlijk of als mengsel van 5 twee of meer verschillende zuren worden toegepast. These acids may be used individually or as a mixture of 5 two or more different acids.

Het carbonaat-voorprodukt kan een carbonylhalogenide, een carbonaat-ester of een halogeenformiaat zijn. The carbonate precursor may be either a carbonyl halide, a carbonate ester or a haloformate. De carbonylhalogeniden die hier toegepast kunnen worden, zijn carbonylchloride, carbonylbromide en mengsels hiervan. The carbonyl halides which can be employed herein are carbonyl chloride, carbonyl bromide and mixtures thereof. Voorbeelden van carbonaat-esters die hier toegepast kunnen worden, 10 zijn difenylcarbonaat, di(halogeenfenyl)carbonaten zoals di(chloorfenyl)-carbonaat, di(broomfenyl)carbonaat, di(trichloorfenyl)carbonaat, di(tri-broomfenyl)carbonaat, enz.; Examples of carbonate esters which may be employed here, 10 are diphenyl carbonate, di (halophenyl) carbonates such as di (chlorophenyl) carbonate, di (bromophenyl) carbonate, di (trichlorophenyl) carbonate, di- (tri-bromophenyl) carbonate, etc. ; di(alkylfenyl)carbonaten zoals di(tolyl)-carbonaat, enz., di(ndftyl)carbonaat, di(chloornaftyl)carbonaat, fenyl-tolylcarbonaat, chloorfenylchloornaftylcarbonaat, enz., of mengsels hiervan. di (alkylphenyl) carbonates such as di (tolyl) carbonate, etc., di (ndftyl) carbonate, di (chloronaphthyl) carbonate, phenyl tolyl, chlorophenyl, etc., or mixtures thereof. 15 De halogeenformiaten die geschikt zijn om hier toegepast te worden, zijn onder meer bishalogeenformiaten van tweewaardige fenolen (bischloorformiaten van hydrochinon, enz.), of glycolen (bishalogeenformiaten van ethyleen-glycol, neopentylglycol, polyethyleenglycol, enz.). The haloformates 15 which are suitable to be applied here, include the bishaloformates of dihydric phenols (bischloroformates of hydroquinone, etc.) or glycols (bishaloformates of ethylene glycol, neopentyl glycol, polyethylene glycol, etc.). Carbonylchloride, ook wel bekend als fosgeen, verdient de voorkeur. Carbonyl chloride, also known as phosgene, is preferred.

20 Tijdens de co-reaktie tussen het tweewaardige fenol, het carbonaat- voorprodukt en het dicarbonzuur of reaktief derivaat hiervan zijn ook kata-lysatoren, middelen voor het regelen van het molecuulgewicht en zuuraccep-tors aanwezig. 20 During the co-reaction between the dihydric phenol, the carbonate precursor and the dicarboxylic acid or reactive derivative thereof are also catalysts, agents for controlling the molecular weight and acid acceptor tors present. Voorbeelden van geschikte middelen voor het regelen van het molecuulgewicht zijn fenol, p.tert.butylfenol, enz. Voorbeelden van 25 geschikte katalysatoren zijn tertiaire aminen, kwaternaire ammoniumver- bindingen, kwaternaire fosfoniumverbindingen, enz. Voorbeelden van geschikte zuuracceptors zijn tertiaire aminen, alkali- en aardalkalimetaalhydroxiden, enz. Examples of suitable agents for regulating the molecular weight are phenol, p-tertiarybutyl phenol, etc. Examples of 25 suitable catalysts are tertiary amines, quaternary ammonium compounds, quaternary phosphonium compounds, etc. Examples of suitable acid acceptors are tertiary amines, alkali metal and alkaline earth metal hydroxides, etc.

De polyester-carbonaten die volgens de onderhavige uitvinding geschikt 30 zijn, zijn de aromatische polyester-carbonaten die zijn verkregen uit tweewaardige fenolen, aromatische dicarbonzuren of hun reaktieve derivaten, zoals de aromatische rzuurdihalogeniden, bijvoorbeeld dichloriden en fosgeen. The polyester-carbonates which are suitable 30 according to the present invention, the aromatic polyester-carbonates which are obtained from dihydric phenols, aromatic dicarboxylic acids or their reactive derivatives such as the aromatic rzuurdihalogeniden, e.g., dichlorides and phosgene. Een zeer geschikte groep van aromatische polyester-carbonaten zijn die welke zijn verkregen uit bisfenol-A; A very suitable class of aromatic polyester-carbonates are those which are derived from bisphenol-A; tereftaalzuur, isoftaalzuur of een mengsel 35 hiervan of tereftaloyldichloride, isoftaloyldichloride of een mengsel hiervan; terephthalic acid, isophthalic acid or a mixture 35 thereof, or terephthaloyl dichloride, isophthaloyl dichloride or a mixture thereof; en fosgeen. and phosgene. Indien een mengsel van tereftaloyldichlorideienisoftaloyldichloride wordt toegepast, bedraagt de gewichtsverhouding tussen tereftaloyldichloride en isoftaloyldichloride ca. 5:95 - 95:5. If a mixture of tereftaloyldichlorideienisoftaloyldichloride is used, the weight ratio of terephthaloyl dichloride and isophthaloyl dichloride is about 5:95 - 95: 5.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op nieuwe vlamvertragende 8220052 i < - 6 - en niet-druipende samenstellingen, die een mengsel bevatten van: (a) een aromatische po lyes ter-carbonaathars ,- (b) tenminste έέη verbinding die gekozen wordt uit organische alkalimetaal-zouten van sulfonzuren en organische aardalkalimetaalzouten van sulfon- 5 zuren; The present invention relates to new flame retardant 8220052 i <- 6 - and non-dripping compositions containing a mixture of: (a) an aromatic po lyes ter-carbonate resin, - (b) at least έέη compound is selected from organic alkali metal salts of organic sulfonic acids and alkaline earth metal salts of sulfonic acids 5; en (c) een gefluoreerd poly-alkeen. and (c) a fluorinated polyolefin.

De bij de onderhavige uitvinding als middelen voor het tegengaan van druipen toegepaste gefluoreerde poly-alkenen zijn in de handel verkrijgbaar of kunnen bereid worden volgens bekende werkwijzen. The in the present invention, as agents for the prevention of dripping employed fluorinated poly-olefins are commercially available or can be prepared according to known methods. Het zijn witte vaste 10 stoffen, die verkregen worden door polymerisatie van tetrafluoretheen, bijvoorbeeld in waterige media met vrij radicalen vormende katalysatoren, zoals natrium-, kalium- of ammoniumperoxydisulfaat, bij ca. 690-6895 kPa en 0-200°C en bij voorkeur 20-100°C. They are white 10 solid substances, which are obtained by polymerization of tetrafluoroethylene, for example, in aqueous media with free radical catalysts, such as sodium, potassium or ammonium peroxydisulfate, at about 690-6895 kPa, and preferably 0-200 ° C, and 20-100 ° C. Zie het Amerikaanse octrooischrift 2.393.967 (Brubaker), dat hier door verwijzing is opgenomen. See U.S. Patent No. 2,393,967 (Brubaker), which is incorporated herein by reference. Hoewel dit 15 niet essentieel is, verdient het de voorkeur de gefluoreerde poly-alkenen toe te passen in de vorm van betrekkelijk grote deeltjes, bijvoorbeeld met een gemiddelde grootte van 0,3 - 0,7 mm, grotendeels 0,5 mm. Although this 15 is not essential, it is preferred to apply the poly-fluorinated olefins, in the form of relatively large particles, for example with an average size of 0.3 to 0.7 mm, mainly 0.5 mm. Deze zijn beter dan de gebruikelijke polytetrafluoretheenpoeders, waarvan de deeltjes een diameter van 0,05 - 0,5 millimicron bezitten. These are better than the conventional polytetrafluoroethylene powder, whose particles have a diameter of 0.05 - 0.5 possess millimicrons. Het verdient in het bij-20 zonder de voorkeur om het materiaal met betrekkelijk grote deeltjesgrootte te gebruiken omdat dit de neiging heeft gemakkelijk in polymeren gedisper- ^ geerd te worden en deze samen te binden tot vezelvormige materialen. It is in the at-20 without preferable to use the material having a relatively large particle size, because it tends easily dispersed in polymers, ^ to be honored, and to bind them together to form fiber-like materials. Deze de voorkeur verdienende polytetrafluorethenen worden volgens ASTM aangeduid als type 3, en zij zijn in de handel verkrijgbaar bij EI DuPont de Nemour 25 and Company onder de handelsnaam Teflon. These preferred polytetrafluoroethylenes are designated according to ASTM as type 3, and they are commercially available from EI DuPont de Nemour 25 and Company under the trade name Teflon.

De in de samenstellingen van de onderhavige uitvinding toegepaste hoe-veelheid van de gefluoreerde poly-alkenen is een hoeveelheid die het druipen tegengaat. The amount of the fluorinated polyolefins in the compositions of the present invention is an amount which prevents dripping. Hieronder wordt verstaan een hoeveelheid gefluoreerd poly-alkeen die werkzaam is voor wat betreft het tegengaan van het druipen van brandende 30 deeltjes uit een voortbrengsel dat gevormd is uit aromatisch polyester-carbonaat. This is defined as an amount of fluorinated poly-olefin that is effective in terms of the prevention of the dripping of flaming particles from a product 30 which is formed from aromatic polyester-carbonate. In het algemeen bedraagt deze hoeveelheid ca. 0,01-3 gew.%, be-trokken op het gewicht van de aromatische polyestercarbonaathars. In general, this amount ranges from about 0.01-3 wt.%, Be-moved on the weight of the aromatic polyester-carbonate resin. Bij voorkeur bevat de samenstelling ca. 0,02 - 2 gew.% van het poly-alkeen, betrok-ken op het gewicht van het polyester-carbonaat, en nog meer bij voorkeur 35 ca. 0,05 - 0,50 gew.% poly-alkeen. Preferably, the composition contains about 0.02 - 2 wt.% Of the poly-olefin-moved on the weight of the polyester-carbonate, and still more preferably from 35 about 0.05 to 0.50 wt. % of poly-olefin.

De hier toegepaste organische alkalimetaalzouten van sulfonzuren en organische aardalkalimetaalzouten van sulfonzuren worden volledig beschreven in de volgende aanvragen en octrooischriften: (A) Amerikaans octrooischrift 3.933.734 (Victor Mark en Thomas J.Hoogeboom). The here used organic alkali metal salts of organic sulfonic acids and alkaline earth metal salts of sulfonic acids are fully described in the following applications and patents: (A) US Patent No. 3,933,734 (Victor Mark and Thomas J.Hoogeboom).

8220052 i ι - 7 - 8220052 i ι - 7 -

Dit octrooischrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlam-vertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer aromatisch sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric aromatic sulfonic acid, or a mixture of these salts.

5 (B) Amerikaans octrooischrift 3.948.851 (Victor Mark). 5 (B) US Patent No. 3,948,851 (Mark Victor). Dit octrooi schrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer aromatisch sulfon-sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric aromatic sulfonic acid, or a mixture of these salts.

10 (C) Amerikaans octrooischrift 3.928.908 (Victor Mark). 10 (C) US Patent No. 3,928,908 (Mark Victor). Dit octrooi schrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een sulfonzuur van een aromatisch keton, of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a sulfonic acid of an aromatic ketone, or a mixture of these salts.

15 (D) Amerikaans octrooischrift 3.919.167 (Victor Mark). 15 (D) US Patent No. 3,919,167 (Mark Victor). Dit octrooi schrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een heterocyclisch sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition, comprising a mixture of aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a heterocyclic sulfonic acid, or a mixture of these salts.

20 (E) Amerikaanse octrooiaanvrage 429.125, ingediend 28 december 1973, getiteld "Een Vlamvertragend Pcblycarbonaatmateriaal", op naam van dezelfde aanvraagster als de onderhavige aanvrage. 20 (E) United States Patent Application 429,125, filed December 28, 1973, entitled "Flame Retardant A Pcblycarbonaatmateriaal", in the name of the same applicant as the present application. Deze aanvrage beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een alkalimetaal- 25 zout van gehalogeneerd methaansulfonzuur of een mengsel van alkalimetaalzout en aardalkalimetaalzout kan zijn. This application discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive which is an alkali metal salt of 25-halogenated methanesulfonic acid or a mixture of alkali metal salt and alkaline earth metal salt can be.

(F) Amerikaans octrooischrift 3.909.490 (Victor Mark). (F) US Patent No. 3.90949 million (Victor Mark). Dit octrooischrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toe- 30 voegsel, dat een metaalzout van een sulfonzuur van een aromatisch sulfide of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive inlet 30, which may be a metal salt of a sulfonic acid of an aromatic sulfide or a mixture of these salts.

(G) Amerikaans octrooischrift 3.953.396 (Victor Mark). (G) US Patent No. 3,953,396 (Mark Victor). Dit octrooischrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toe- 35 voegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer aromatisch ether-sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant supply 35 insert, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric aromatic ether sulfonic acid or a mixture of these salts.

(H) Amerikaans octrooischrift 3.931.100 (Victor Mark). (H) U.S. 3.9311 million (Victor Mark). Dit octrooischrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend 8220052 - 8 - toevoegsel, dat gekozen kan worden uit metaalzouten van alifatische en alkenische sulfonzuren, en mengsels hiervan. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant 8220052-8 - additive which may be selected from metal salts of aliphatic and olefinic sulfonic acids, and mixtures thereof.

(I) Amerikaans octrooischrift 3.978.024 (Victor Mark). (I) US Patent No. 3,978,024 (Mark Victor). Dit octrooi-schrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende 5 een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer fenolester-sulfonzuur of een mengsel hiervan kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate composition containing 5, a mixture of an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric phenol ester sulfonic acid, or a mixture thereof.

(J) Amerikaans octrooischrift 3.953.399 (Victor Mark). (J) US Patent No. 3,953,399 (Mark Victor). Dit octrooischrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende 10 een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een sulfonzuur van een monomeer of polymeer aromatisch carbonzuur of een ester hiervan of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent discloses a flame retardant polycarbonate material, containing 10, a mixture of an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a sulfonic acid of a monomeric or polymeric aromatic carboxylic acid or an ester thereof or a mixture of these salts.

(K) Amerikaans octrooischrift 3.917.559 (Victor Mark). (K) US Patent No. 3,917,559 (Mark Victor). Dit octrooi-15 schrift beschrijft vlamvertragende polycarbonaatmaterialen, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een halogeen-cyeloalifatisch aromatisch sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent-15 specification describes flame retardant polycarbonate compositions comprising a mixture of an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a halogen-cyeloalifatisch aromatic sulfonic acid or a mixture of these salts.

(L) Amerikaans octrooischrift 3.951.910 (Victor Mark). (L), US Patent No. 3.95191 million (Victor Mark). Dit octrooi-20 schrift beschrijft vlamvertragende polycarbonaatmaterialen, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer aromatisch amide-sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent-20 specification describes flame retardant polycarbonate compositions comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric aromatic amide sulfonic acid or a mixture of these salts.

(M) Amerikaans octrooischrift 3.940.366 (Victor Mark). (M) US Patent No. 3,940,366 (Mark Victor). Dit octrooi-25 schrift beschrijft een vlamvertragend polycarbonaatmateriaal, bevattende een mengsel van een aromatisch carbonaatpolymeer en een vlamvertragend toevoegsel, dat een metaalzout van een monomeer of polymeer aromatisch sulfonzuur of een mengsel van deze zouten kan zijn. This patent-25 discloses a flame retardant polycarbonate composition comprising in admixture an aromatic carbonate polymer and a flame retardant additive, which can be a metal salt of a monomeric or polymeric aromatic sulfonic acid, or a mixture of these salts.

De bovengenoemde literatuurplaatsen A tot en met M zijn hier door ver-30 wijzing opgenomen. The above-mentioned literature references A to M are incorporated herein by reference far-30. Men kan de alkalimetaal- of aardalkalimetaalzouten als-mede mengsels van elk van de alkalimetaal- of aardalkalimetaalzouten van deze literatuurplaatsen gebruiken. One can use the alkali metal or alkaline earth metal salts as a co-mixtures of any of the alkali metal or alkaline earth metal salts of these references.

Deze zouten worden toegepast in een vlamvertragende hoeveelheid. These salts are used in a flame retardant amount. Hier-onder wordt een hoeveelheid van het zout verstaan dat vlamvertragende eigen-35 schappen aan het aromatische polyester-carbonaatmateriaal verleent. Here-below a quantity of the salt is understood to mean that imparts flame-retardant properties to the own-35 aromatic polyester-carbonate material. In het algemeen bedraagt deze hoeveelheid ca. 0,01 - 10 gew.%, betrokken op het gewicht van de aromatische polyester-carbonaathars, en bij voorkeur ca. 0,1-5 gew.%, betrokken op het gewicht van de aromatische polyester-carbonaathars, en nog meer bij voorkeur ca. 0,2 - 2%. In general, this amount ranges from about 0.01 - 10 wt.%, Based on the weight of the aromatic polyester-carbonate resin, and preferably from about 0.1-5% by weight, based on the weight of the aromatic polyester. -carbonaathars, and still more preferably about 0.2 to 2%.

8 2. 2. 0 0 5 2 - 9 - 8 2. 0 2. 0 5 2-9 -

De voorkeur verdienende zouten zijn onder meer natrium 2,4,5-trichloor-benzeensulfonaat; Preferred salts include sodium 2,4,5-trichloro-benzene sulfonate; natrium benzeensulfonaat; sodium benzene sulfonate; dinatrium naftaleen-2,6-disulfo-naat; disodium naphthalene-2,6-disulfo-carbonate; natrium p-joodbenzeensulfonaat; sodium p-joodbenzeensulfonaat; natrium 4,4'-dibroombifenyl-3-sulfo-naat; sodium 4,4'-dibromobiphenyl-3-sulfonate; natrium 2,3,4,5,6-pentachloorbetastyreensulfonaat; sodium 2,3,4,5,6-pentachloorbetastyreensulfonaat; natrium 4,4'-5 dichloordifenylsulfide-3-sulfonaat; sodium 4,4'-dichloordifenylsulfide 5-3-sulfonate; dinatrium tetrachloordifenyletherdi-sulfonaat; tetrachloordifenyletherdi-disodium sulfonate; natrium 4,4'-dichloorbenzofenon-3,3'-disulfonaat; sodium 4,4'-dichlorobenzophenone-3,3-disulfonate; natrium 2,5-dichloorthiofeen-3-sulfonaat; sodium 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonate; het natriumzout van difenylsulfon-3-sul-fonzuur; the sodium salt of diphenylsulfone-3-sulfonic acid; natrium dimethyl 2,4,6-trichloor-5-sulfoisoftalaat; sodium dimethyl 2,4,6-trichloro-5-sulfoisophthalate; het kaliumzout van het sulfonzuur van dichloorfenyl 2,4,5-trichloorbenzeensulfonaat; the potassium salt of the sulfonic acid of dichlorophenyl 2,4,5-trichlorobenzene; het m 10 calciumzout van 2,4,5-trichloorbenzeensulfonanilide-4'sulfonaat; 10 m, the calcium salt of 2,4,5-trichloorbenzeensulfonanilide-4'sulfonaat; natrium 4'-(1,4,5,6,7,7-hexachloorbicyclo-[2.2.1]-hepta-5-en-endo-2-yl)benzeensulfonaat. sodium 4 '- (1,4,5,6,7,7-hexachloorbicyclo- [2.2.1] hepta-5-en-2-endo-yl) benzene sulfonate. Zoals eerder vermeld, kunnen deze zouten van sulfonzuren alleen of als meng-sels van twee of meer verschillende zouten toegepast worden. As previously mentioned, these salts of sulfonic acids may be alone or as mixtures of two or more different salts may be used.

De vlamvertragende, niet-druipende samenstellingen van de onderhavige 15 uitvinding kunnen desgewenst de algemeen bekende en toegepaste toevoegsels bevatten, zoals anti-oxidatiemiddelen, antistatische middelen,- vormlos-middelen, kleurmiddelen, middelen voor het modificeren van de slagvastheid, stabiliseermiddelen voor ultraviolet licht, weekmakers, vulstoffen, glas-vezels, kleurstabiliseermiddelen en middelen voor het stabiliseren tegen 20 hydrolyse. The flame retardant non-dripping compositions of the present 15 invention may optionally contain the commonly known and used additives, such as anti-oxidizing agents, antistatic agents, - mold release agents, coloring agents, agents for modifying the impact resistance, stabilizers for ultra-violet light, plasticizers, fillers, glass fibers, color stabilizers, and means for stabilizing against hydrolysis 20.

Beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvorm. Description of the preferred embodiment. . .

De onderstaande voorbeelden zijn gegeven ter verdere toelichting van de onderhavige uitvinding en beperken de uitvinding niet. The following examples are given to further illustrate the present invention and do not limit the invention. Tenzij anders aangegeven, zijn de vermelde delen of percentages gewichtsdelen of ge-25 wichtspercentages. Unless otherwise indicated, the stated parts or percentages are weight parts or weight percentages ge-25.

VOORBEELD I (controle) EXAMPLE I (Control)

In een van een mechanische roerder voorziene reaktor brengt men 6 1 gedeioniseerd water, 10 1 dichloormethaan, 1910 g (8,36 mol) bisfenol-A, 24 ml trimethylamine, 3,4 g natriumgluconaat en 65 g (0,43 mol) p.tert.-30 butylfenol. In a reactor provided with a mechanical stirrer is charged with 6 1 of deionized water, 10 1 of methylene chloride, 1910 g (8.36 moles) of bisphenol-A, 24 ml of trimethylamine, 3.4 g of sodium gluconate and 65 g (0.43 mol) of p .tert.-butyl phenol 30. Dit reaktiemengsel wordt geroerd en aan het mengsel wordt onder roeren in verloop van 15 minuten een mengsel van 890 g tereftaloyl-dichloride eh 160 g isoftaloyldichloride als een oplossing in dichloormethaan met'25 gew.% vaste stof toegevoegd. This reaction mixture is stirred and to the mixture with stirring over a period of 15 minutes a mixture of 890 g of terephthaloyl dichloride, isophthaloyl dichloride eh 160 g as a solution in dichloromethane met'25 wt.% Solids was added. Tijdens de zuurchloridetoevoe-ging wordt de pH door toevoeging van 25%'s waterig natriumhydroxide in 35 het trajekt van 8,5-11,5 gehouden. During the going-zuurchloridetoevoe the pH is kept by addition of 25% aqueous sodium hydroxide in 35 the range of from 8.5 to 11.5. Het verkregen reaktiemengsel wordt ver-volgens gefosgeneerd door fosgeen met een snelheid van 36 g/minuut gedurende 15 minuten in te voeren, waarbij de pH op een waarde van 9,5-12 geregeld wordt door toevoeging van het waterige natriumhydroxide. The resulting reaction mixture is far-phosgenated in accordance with phosgene at a rate of 36 g / minute to conduct in for 15 minutes, keeping the pH at a value of 9.5 to 12 is controlled by the addition of the aqueous sodium hydroxide. Na beeindiging van de fosgenering voegt men 6 1 dichloormethaan toe, scheidt de laag zoutop- 8220052 I l - 10 - lossing af door centrifugeren en wast de harsoplossing met waterig zuur en met water. After termination of the phosgenation is added 6 1 of dichloromethane, the separating layer I l saline 8220052 - 10 - off solution by centrifugation, and washing the resin with aqueous acid solution and with water. De hars wordt met stoom neergeslagen en in een met stikstof werkende drooginrichting met'gefluM'iseerd bed bij ca. 116°C gedroogd. The resin is beaten down by steam and met'gefluM'iseerd bed dried at about 116 ° C in a drier with nitrogen.

Aan deze als produkt verkregen hars worden geringe hoeveelheden (ca.0,1 5 gew.deel per 100 gew.dln. hars) van een fosfiet als kleurstabiliseermiddel, gemengd met een epoxyharsi d : als stabiliseermiddel toevoegt. To this resin are obtained as a product, minor amounts (ca.0,1 5 parts by weight per 100 parts by weight of resin.) Of a phosphite color stabilizer agent, mixed with a epoxyharsi d: adding as a stabilizing agent. Dit ge- stabiliseerde harsprodukt wordt vervolgens naar een extrudeerinrichting gevoerd die bij een temperatuur van ca. 316°C werkt teneinde de hars te extruderen tot strengen, en de geextrudeerde strengen worden fijngehakt, This GE-stabilized resin product is then fed to an extruder operating at a temperature of about 316 ° C to extrude the resin into strands and the extruded strands are chopped,

10 tot korrels. 10 to granules. De korrels worden vervolgens door spuitgieten bij ca. 327°C The granules are then injection molded at about 327 ° C

gevormd tot proefmonsters met afmetingen van ca. 6,35 cm x 1,27 cm x 0,32 cm. molded into test specimens with dimensions of approximately 6.35 cm x 1.27 cm x 0.32 cm.

Voorbeelden II - VII lichten samenstellingen toe die buiten het raam van de onderhavige uitvinding vallen daar deze samenstellingen wel een alka-limetaal- of aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur maar geen gefluoreerd 15 poly-alkeen bevatten. Examples II - VII to illustrate compositions falling outside the scope of the present invention since these compositions fall or an alkali metal or alkaline earth metal salt of a sulfonic acid but no fluorinated containing 15 poly-olefin.

VOORBEELD II EXAMPLE II

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester-carbonaat wordt 0,25 gew.deel natrium 2,4,5-trichloorbenzeen-sulfonaat per 100 gew.dln. By the following the procedure of Example I produced aromatic polyester-carbonate is 0.25 part by weight of sodium 2,4,5-trichlorobenzene sulfonate per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel 20 wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture 20 is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

VOORBEELD III EXAMPLE III

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester-carbonaat wordt 0,5 gew.deel natrium 2,4,5-trichloorbenzeensulfonaat 25 per 100 gew.dln. By the following the procedure of Example I produced aromatic polyester-carbonate is 0.5 part by weight of sodium 2,4,5-trichlorobenzene sulfonate 25 per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

VOORBEELD IV EXAMPLE IV

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische 30 polyester-carbonaat wordt 0,75 gew.deel natrium 2,4,5-trichloorbenzeen-sulfonaat per 100 gew.dln. By the following the procedure of Example I 30 produced aromatic polyester-carbonate is 0.75 part by weight of sodium 2,4,5-trichlorobenzene sulfonate per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefstaven gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test bars.

VOORBEELD V EXAMPLE V

35 Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester-carbonaat wordt 0,5 gew.deel van een mengsel van (i) het kalium-zout van difenylsulfon-3-sulfonzuur en (ii) het dikaliumzout van difenyl-sulfon-3,3'-disulfonzuur per 100 gew.dln. At the 35 according to the method of Example I produced aromatic polyester-carbonate is 0.5 parts by weight of a mixture of (i) the potassium salt of diphenyl sulfone-3-sulfonic acid and (ii) the dipotassium salt of diphenyl sulfone-3 , 3'-disulfonic acid per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextru- 8220052 The mixture is in the same manner as described in Example I geextru- 8220052

« I «I

- 11 - deerd en tot proefstaven gevormd. - 11 - XHL and molded into test bars.

VOORBEELD VI EXAMPLE VI

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester- carbonaat worden 0,5 gew.deel van een mengsel van (i) het kalium-5 zout van difenylsulfon-3-sulfonzuur en (ii) het dikaliumzout van difenyl-sulfon-3,3'-disulfonzuur en 1,5 gew.dln. By the following the procedure of Example I produced aromatic polyester carbonate, 0.5 part by weight of a mixture of (i) the potassium salt of 5-diphenyl sulfone-3-sulfonic acid and (ii) the dipotassium salt of diphenyl sulfone-3 , 3'-disulphonic acid and 1.5 parts by weight. glasvezels per 100 gew.dln. glass fibers per 100 parts by weight. van de polyester-carbonaathars toegevoegd. of was added to the polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

VOORBEELD VII EXAMPLE VII

10 Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische poly- ester-carbonaat worden 0,5 gew.deel van een mengsel van (i) het kaliumzout van difenylsulfon-3-sulfonzuur en (ii) het dikaliumzout van difenylsulfon-3,3'-disulfonzuur, en 3,0 gew.dln. At the 10 according to the method of Example I produced aromatic polyester-carbonate, 0.5 part by weight of a mixture of (i) the potassium salt of diphenyl sulfone-3-sulfonic acid and (ii) the dipotassium salt of diphenylsulfone-3,3 "-disulfonic acid, and 3.0 parts by weight. glasvezels per 100 gew.dln. glass fibers per 100 parts by weight. polyesterΛ carbonaathars toegevoegd. polyesterΛ added carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschre- 15 ven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I 15-ies extruded and molded into test specimens.

Voorbeelden VIII - X lichten de vlamvertragende, niet-druipende samen-stellingen van de onderhavige uitvinding toe. Examples VIII - X illustrate the flame retardant non-dripping compositions of the present invention.

VOORBEELD VIII EXAMPLE VIII

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische poly- 20 ester-carbonaat worden 0,75 gew.ddel natrium 2,4,5-trichloorbenzeensulfonaat en 0,12 gew.deel polytetrafluoretheen per 100 gew.dln. By the following the procedure of Example I produced aromatic poly- 20 carbonate are ester-0,75 gew.ddel sodium 2,4,5-trichlorobenzene sulfonate, and 0.12 part by weight of polytetrafluoroethylene per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

VOORBEELD IX EXAMPLE IX

25 Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester-carbonaat worden 0,5 gew.deel natrium 2,4,5-trichloorbenzeen-sulfonaat en 0,24 gew.deel polytetrafluoretheen per 100 gew.dln. At the 25 according to the method of Example I produced aromatic polyester-carbonate, 0.5 part by weight of sodium 2,4,5-trichlorobenzene-sulphonate, and 0.24 part by weight of polytetrafluoroethylene per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

30 VOORBEELD X EXAMPLE X 30

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische polyester-carbonaat worden 0,75 gew.deel natrium 2,4,5-trichloorbenzeen-sulfonaat en 0,24 gew.deel polytetrafluoretheen per 100 gew.dln. By the following the procedure of Example I produced aromatic polyester-carbonate is 0.75 part by weight of sodium 2,4,5-trichlorobenzene-sulphonate, and 0.24 part by weight of polytetrafluoroethylene per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin. Het mengsel wordt op dezelfde wijze als 35 beschreven in voorbeeld I geextrudeerd en tot proefmonsters gevormd. The mixture is 35 in the same manner as described in Example I is extruded and molded into test specimens.

De onderstaande voorbeelden lichten een samenstelling van de onderhavige uitvinding toe die tevens facultatief glasvezels bevat. The following examples are illustrative of a composition of the present invention which also optionally contains glass fibers.

VOORBEELD XI EXAMPLE XI

Aan het volgens de werkwijze van voorbeeld I bereide aromatische 8220052 - 12- poly ester-car bonaat worden 0,5 gew.deel van een mengsel van (i) het kaliium-zout van difenylsulfon-sulfonzuur en (ii) het dikaliumzout van difenyl-sulfon-3,3'-disulfonzuur, 0,24 gew.deel polytetrafluoretheen en 1,5 gew. By the following the procedure of Example I produced aromatic 8220052 - 12- poly ester-car carbonate, 0.5 part by weight of a mixture of (i) the kaliium salt of diphenylsulfone-sulfonic acid and (ii) the dipotassium salt of diphenyl sulfone-3,3'-disulfonic acid, 0.24 part by weight of polytetrafluoroethylene, and 1.5 wt. din. Din. glasvezels per 100 gew.din. glass fibers per 100 parts by weight. polyester-carbonaathars toegevoegd. added polyester-carbonate resin.

5 Het mengsel wordt op dezelfde wijze als beschreven in voorbeeld I geextru-deerd en tot proefstaven gevormd. 5 The mixture prepared in the same manner as described in Example I, extruded and molded into test bars.

De in voorbeelden I - XI verkregen proefmonsters werden onderworpen aan een onderzoekmethode ter bepaling van de brandbaarheids- en druipeigen-schappen van deze monsters. The in Examples I - XI test samples obtained were subjected to a screening method for the determination of the Flammable and druipeigen properties of these samples. Deze beproevingsmethode is een modificatie van 10 ASTM D-3713. This test method is a modification of ASTM D-3713 10. De modificatie bestaat hierin dat slechts 5 monsters van ieder materiaal onderzocht worden, waarbij slechts gedurende 60 sekonden een vlam bij het monster wordt gehouden. The modification consists in that only be examined at 5 samples of each material, with only a flame is held at the sample for 60 seconds. Volgens deze gemodificeerde beproevingsmethode worden de aldus onderzochte materialen gewaardeerd als te voldoen en niet te voldoen, op basis van de resultaten die werden ver-15 kregen uit het onderzoek van 5 monsters. According to this modified test procedure, materials so investigated are rated as to satisfy and do not satisfy, on the basis of the results that were far-15, received from the examination of 5 samples. De criteria voor het voldoen of niet voldoen zijn kort gezegd de volgende: "Voldoet": Indien een monster binnen 30 sekonden na verwijdering van de ontstekingsvlam dooft en van geen van de monsters brandende deeltjes afdruipen die zich ca. 30,5 cm daaronder bevindend absorberend katoen doen 20 ontbranden. The criteria for the fulfillment or non-fulfillment to be briefly stated as follows: "Compliant": If a sample within 30 seconds after removal of the igniting flame goes out and burning of particles none of the specimens drip off which is about 30.5 cm below the standing absorbent cotton do 20 ignite.

"Voldoet niet": (i) ieder monster dat niet binnen 30 sekonden na verwijdering van de vlam dooft; "Does not": (i) each of the samples does not go out within 30 seconds after removal of the flame; en/of (ii)ieder monster dat - tijdens de periode dat het zich in kontakt bevindt met de vlam of na verwijdering van de vlam -25 brandende druppels vormt die ca. 30,5 cm hieronder geplaatst absorberend katoen doen ontbranden. and / or (ii) each of the samples in that - during the period that it is in contact with the flame or after removal of the flame -25 burning droplets constitutes approximately 30.5 cm below positioned ignite absorbent cotton.

Verder dienen alle 5 monsters te voldoen opdat de waardering "voldoet" kan worden toegekend. Further, have to meet all the five samples so that the valuation "meets" can be allocated. Indien een van de 5 monsters niet voldoet, worden alle 5 monsterstaven beschouwd als niet te voldoen. If one does not conform to the samples 5, all the five sample rods are considered as failing.

30 De resultaten van deze proef zijn in tabel A gegeven. 30 The results of this test are given in Table I below.

De in voorbeeld VIII - XI verkregen monsters worden ook onderworpen aan de volgende beproevingsmethode: The in Example VIII - XI samples thus obtained are also subjected to the following test method:

Men bepaalde de vervormingstemperatuur onder belasting (VTOL) van de gevormde monsters volgens ASTM D-648, gemodificeerd door het toepassen van 35 staven van het type van voorbeeld I; It was determined the molded samples according to ASTM D-648, modified by the use of 35 bars of the type of Example I deflection temperature under load (VTOL);

Men bepaalde de Izod-kerfslagwaarde (IK) van de gevormde monsters volgens ASTM D-256. It was determined the Izod notch impact value (IK) of the molded samples according to ASTM D-256.

De resultaten van deze proeven zijn in tabel B gegeven. The results of these tests are given in Table II.

Uit de gegevens in tabel A is het duidelijk dat ter verkrijging van 8220052 - 13 - de waardering "voldoet" volgens de methode van ASTM D-3713, het polyester-carbonaatmateriaal zowel het gefluoreerde poly-alkeen als het alkali- of aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur dient te bevatten. From the data in Table I it is clear that in order to obtain 8220052-13 - The mark "meets", according to the method of ASTM D-3713, the polyester-carbonate composition, both the fluorinated polyolefin as the alkali or alkaline earth metal salt of a sulfonic acid should contain. Dit materiaal behoeft echter niet tevens glasvezels te bevatten. This material, however, need not also contain glass fibers. Dit staat in scherpe 5 tegenstelling tot polycarbonaatmaterialen die, om volgens ASTM D-3713 ge-waardeerd te worden als te voldoen, dienen te bevatten (i) een gefluoreerd poly-alkeen, (ii) een alkali- of aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur, en (iii) glasvezels. This is in sharp 5 opposed to polycarbonate materials, which, in order to be in accordance with ASTM D-3713 ge-upgraded as to satisfy, should contain (i) a fluorinated poly-olefin, (ii) an alkali or alkaline earth metal salt of a sulfonic acid, and (iii) glass fibers. Dit is alleen een andere indicatie van het bovenge-noemde verschil tussen polyester-carbonaten en polycarbonaten. This is only a different indication of the difference between the above-mentioned polyester-carbonates and polycarbonates.

10 Door de gegevens in tabel B wordt toegelicht dat deze eigenschappen van vlamvertragendheid en niet-druipen bereikt worden zonder enig belangrijk nadelig effekt op de andere voordelige fysische eigenschappen van de aro-matische polyester-carbonaathars (de VTOL van de hars van voorbeeld I be-draagt ca. 162°C en de IK bedraagt 3,95 joule/cm). 10 by the data is illustrated in Table B that these properties of flame retardancy and non-dripping be achieved without any significant deleterious effect on the other advantageous physical properties of the aromatic polyester-carbonate resin (the VTOL of the resin of Example I Working contributes about 162 ° C and the I amounts to 3.95 joules / cm).

15 Zoals eerder vermeld, kan de samenstelling van de onderhavige uitvin- ding desgewenst glasvezels bevatten. 15 As previously mentioned, may contain the composition of the present invention, if desired thing glass fibers. Onder glasvezels worden hier glaszijde, alsmede alle hieruit verkregen glasvezelmaterialen, waaronder glasweefsel, lonten, stabiele vezels en glasvezelmatten, verstaan. Among glass fibers are here glass silk, as well as all glass fiber materials derived therefrom including glass fabric, wicks, stable fibers, and glass fiber mats, understood. De lengte van de glas-filamenten en of deze al dan niet gebundeld zijn tot vezels en de vezels op 20 hun beurt gebundeld zijn tot garens, koorden of lonten, of tot matten ed geweven zijn, is niet kritisch voor de uitvinding. The length of the glass filaments and whether they have or have not bundled into fibers and the fibers 20 in turn are bundled to yarns, ropes or rovings, or woven into mats, etc. are, it is not critical to the invention. Bij toepassing van vezelachtige glasfilamenten, kan men ze echter eerst vormen en samenvoegen tot een bundel die bekend staat als streng. When using fibrous glass filaments, they may be, however, first forming and joining into a bundle known as a strand. Teneinde de filamenten tot een streng te binden zodat de streng gehanteerd kan worden, wordt een bindmid-25 del op de glasfilamenten aangebracht. In order to bind filaments into a strand so that the strand can be handled, a binder del-25 applied to the glass filaments. Vervolgens kan de streng naar wens gehakt worden tot verschillende lengten. Then the string as desired can be cut to different lengths. Het is geschikt de strengen toe te passen met lengten van ca. 0,32 cm tot ca. 2,54 cm, bij voorkeur met een lengte van minder dan 0,64 cm. It is convenient to use the strands having lengths of from about 0.32 cm to about 2.54 cm, preferably with a length of less than 0.64 cm. Bij voorkeur bevat de samenstelling ca. 1-50 gew.% glasvezels. Preferably, the composition contains about 1-50 wt.% Of glass fibers.

30 Het blijkt dus dat de hierboven in de voorafgaande beschrijving ver- melde doelstellingen doelmatig gerealiseerd worden, en daar binnen het raam van de uitvinding bepaalde veranderingen in de bovengenoemde werk-wijze en samenstellingen kunnen worden aangebracht, is de inhoud van deze aanvrage als toelichting en niet in beperkende zin bedoeld. 30 It is thus apparent that the above in the Description are reported foregoing objectives are realized effectively, and there may be applied, certain changes in the above mentioned work-mode and compositions within the scope of the invention, the content of this application by way of illustration, and not meant in a limiting sense.

8220052 8220052

i I i I

- 14 - +> li +> +5 +j +j co α> a> a) <ua) cu a) O' Ή Ή ·Η *H Ή *H Ή - 14 - +> Li +> + 5 + j + j co α> a> a) <ua) cu a) O 'Ή Ή Η · * H * H Ή Ή

Γ-'GGGGGGGG ,-H Γ-'GGGGGGGG, -H

Ο ·+ >, · Ο +>,

ΐμ+>4->+)+)+)+)4->+>4->+>+> G ΐμ +> 4 -> +) +) +) +) 4 -> +> 4 -> +> +> G

00)0)0)0)0)0)0)0)(1)(1)0)(1) 0) „^00000000000 +4 ΣίΜΌΌΌΌΌΌ'ϋΌ'σΌΌ ·Η 00) 0) 0) 0) 0) 0) 0) 0) (1) (1) 0) (1) 0) "^ 00000000000 +4 ΣίΜΌΌΌΌΌΌ'ϋΌ'σΌΌ · Η

E+ d ι—I i—I i—I i—I i—I i—I i—1 i—1 i—I i—I i—I E + d ι-i-I-I I i I i i-i-i-i i-1 i-1 I i i-i-I-I

WdOOOOOOOOOOO <3? WdOOOOOOOOOOO <3? >>>>"> >'>>>>'> G >>>> ">> >>>>> G

------------- (ΰ > ω <0 +) ------------- (ΰ> ω <0 +)

h G h G

0) o 0) o

Η N Η N

0) S 0) S

N 3 a) ggcgglooggcio -ri N 3 a) -ri ggcgglooggcio

> 0)0)0)0)0)--(1)(1)(1)- rH > 0) 0) 0) 0) 0) - (1) (1) (1) - rH

0)0)0)0)0) ^(^(1)0)(1)^-1 d • 0(01010(01 OiOiOi +! 0) 0) 0) 0) 0) ^ (^ (1) 0) (1) ^ - 1 • d 0 (01010 (01 OiOiOi +!

G G

id +> Ό a) Λ id +> Ό a) Λ

------------- G ------------- G

a) a)

Ό O Ό O

MG MG

0) N 0) N

0) c ^ 0 0 m 0) c ^ 0 0 m

GG cm ^ ^ H GG ^ cm ^ H

HOGGGGGGG^hcncmcn G HOGGGGGGG ^ hcncmcn G

(na)fl)a)a)a)a)0)o) - tn 0)+(0)(1)(1)(1)(1)0)(1)0000 i (After) f) a) a) a) a) 0) o) - t n 0) + (0) (1) (1) (1) (1) 0) (1) 0000 i

OiHOiOiOitJiOiOiOi n OiHOiOiOitJiOiOiOi n

d I I d

• >i G •> i G

G >-4 5 3 & a G> 3 -4 5 & a

1 +) M + 1) M

. . Oi G Oi G

< 0) Ο H <0) Ο H

n SN >* n SN> *

i-3 > · G i-3> · G

H <D +) +) 0) eg o +id μη H <D +) +) 0) ec o + id μη

rtJ+Jr-IGlO LO LD in dH RTJ Jr. + Igloo LO LD in dH

Eh GOJcNLnr-LnLnLnr'Lnn'Ln GO Eh GOJcNLnr-LnLnLnr'Lnn'Ln GO

' COMO) — — — — — — — — — — o H 43 Oioooooooooo m G d 0) hd 01 G > • cn fi η G +1 'COMO) - - - - - - - - - - o H 43 Oioooooooooo m G d 0) hd 01 G> fi cn • η G +1

Ha) a) G IIa) a) G

Ό ω a) 0 Ό ω a) 0

NN NN

" --------------c § "C -------------- §

a) G a) G

. . Λ ·Ή Λ · Ή

I. fH H I. fH H

o) 0 d Οι Ο Λί o) 0 d Οι Ο Λί

iH H

ΰ -6¾. ΰ -6¾.

01 +) u Λ £ 01 +) button £ Λ

Ο) G +) GG Ο) + G) GG

0 0 GI ΊΚ | 0 0 GI ΊΚ | d N d N

>Nfl)pQcQmwcnwmcQrQm m>G > Nfl) pQcQmwcnwmcQrQm m> G

a) flJEHEHEHtncnw EHEHEHW - 0 a) flJEHEHEHtncnw EHEHEHW - 0

O+J&IWWW^WWWWWW -crHOH R + J ^ & IWWW WWWWWW -crHOH

+) r* - 0) r-4 +) R * - 0) R-4

d cm ω G d cm ω G

(0 GO' ω rj J4 SG -r4 <1+3 3 0) Ό (0 GO 'ω rj J4 SG -R 4 -R <1 + 3 3 0) Ό

-------------·Η BI ------------- · Η BI

• >4 0 4-) G ΓΟ £ d 0) - „ HG 0) m TQ |_J |_| •> 4 0 4) G ΓΟ £ d 0) - "HG 0) m TQ | _J | _ | | |

Η · Η Η > HHHX1 Η M 0} G · Η Η Η> Η HHHX1 M 0} G

a) hhhh>>>>hX!X -h-ho o) m a) hhhh >>>> HX! X -h-ho o) m

+3 CQ W nH +3 CQ W nH

3 Eh w G 3 Eh w G

o ra x ω , g _| o ra x ω, g _ | * sf 8220052 - 15 - O' * Sf 8220052 - 15 - O '

G G

Ή ίΗ Φ Ή ίΗ Φ

_ Ό +J +J 4J +J _ Ό + J + J + J 4J

S Η φ φ φ φ Η φ οοοο ω Φ Ό Ό Ό Ό S Η φ φ φ φ Η φ οοοο ω Φ Ό Ό Ό Ό

rtj 15 pH I—{ Γ~\ I—I RTJ 15 pH I- {Γ ~ \ I-I

0 0 0 0 Μ > > > > τΗ Γ* η ι 0 0 0 0 Μ>>>> τΗ Γ η ι *

Q Q

- 'Ε Ο V£> CN 00 C0 ι \ cm t*» ι·'· σι Η Φ - Η ΓΟ (Ί Μ Η 3 b •w> - "Ε Ο V £> CN 00 C0 ι \ cm * t» ι · '· σι Η Φ - Η ΓΟ (Ί Μ Η 3 b • w>

CQ CQ

|J | J

Η ffl ι$| Ffl Η ι $ | υ ο φ" uuu α ρ, ο ο ο ο κΐ Η σι co σι cm ρ > - - * Εη ο γο r- Ρ> CM ID ΙΟ ID Ι£Ι 00 τ—I τΗ *Η τΗ π3 Ο τι Η £ • !§ Ό Η Η Φ Η Φ Η X Η υ ο φ "uuu α ρ, ο ο ο ο κΐ Η σι co σι cm ρ> - - * Εη ο γο r- Ρ> CM ID ΙΟ ID Ι Ι 00 £ τ-I τΗ * Η τΗ π3 Ο τι Η £ •! § Ό Η Η Φ Η Φ Η Η X

Λ > Η XX Λ> Η XX

Ο Ο > 8220052 Ο Ο> 8220052

Claims (14)

1. Verbeterde, vlamvertragende, niet-druipende polyester-carbonaat bevattende samenstelling, bevattende een mengsel van: (i) een aromatische polyester-carbonaathars; 1. An improved, flame-retardants, non-dripping polyester-carbonate-containing composition, comprising a mixture of: (i) an aromatic polyester-carbonate resin; 5 (ii) tenminste een verbinding gekozen uit de groep bestaande uit orga- nische alkalimetaalzouten van sulfonzuren en organische aardalkalimetaal-zouten van sulfonzuren; 5 (ii) at least one compound selected from the group consisting of organic alkali metal salts of organic sulfonic acids and alkaline earth metal salts of sulphonic acids; en (iii) een gefluoreerd poly-alkeen. and (iii) a fluorinated polyolefin.
2. Samenstelling volgens conclusie 1, waarin de organische alkali-10 metaalzouten van sulfonzuren en organische aardalkalimetaalzouten van sulfonzuren afgeleid zijn van zuren die gekozen zijn uit de groep bestaande uit: ongesubstitueerde monomere of polymere sulfonzuren; 2. A composition according to claim 1, wherein the organic alkali 10 metal salts are derived from organic sulfonic acids and alkaline earth metal salts of sulfonic acids of acids which are selected from the group consisting of: unsubstituted monomeric or polymeric sulfonic acids; monomere of polymere aromatische sulfon-sulfonzuren; monomeric or polymeric aromatic sulfone sulfonic acids; 15 sulfonzuren van aromatische ketonen; 15 sulfonic acids of aromatic ketones; heterocyclische sulfonzuren; heterocyclic sulfonic acids; sulfonzuren van aromatische sulfiden; sulfonic acids of aromatic sulfides; monomere of polymere aromatische ether-sulfonzuren; monomeric or polymeric aromatic ether sulfonic acids; alkenische sulfonzuren; olefinic sulfonic acids; 20 monomere of polymere fenolester-sulfonzuren; 20-phenol ester monomeric or polymeric sulfonic acids; sulfonzuren van monomere en polymere aromatische carbonzuren en esters hiervan; sulfonic acids of monomeric and polymeric aromatic carboxylic acids and esters thereof; halogeen-cycloalifatische aromatische sulfonzuren; halo-cycloaliphatic, aromatic sulfonic acids; monomere of polymere aromatische amide-sulfonzuren; monomeric or polymeric aromatic amide sulfonic acids; 25 monomere of polymere aromatische sulfonzuren; 25, monomeric or polymeric aromatic sulfonic acids; en mengsels hiervan. and mixtures thereof.
3. Samenstelling volgens conclusie 2, waarin het gefluoreerde poly-alkeen polytetrafluoretheen is. 3. A composition according to claim 2, wherein the fluorinated polyolefin is polytetrafluoroethylene.
4. Samenstelling volgens conclusie 3, waarin het polytetrafluoretheen 30 aanwezig is in een voor het tegengaan van het druipen van de samenstelling werkzame hoeveelheid. 4. A composition as claimed in claim 3, wherein the polytetrafluoroethylene 30 is present in an effective amount for preventing the dripping of the composition.
5. Samenstelling volgens conclusie 4, waarin de hoeveelheid ca. 0,05-0,5 gew.% bedraagt, betrokken op het gewicht van de polyester-carbonaathars. 5. A composition according to claim 4, wherein the amount is from about 0.05-0.5 wt.%, Based on the weight of the polyester-carbonate resin.
6. Samenstelling volgens conclusie 4, waarin het organische alkali-35 metaalzout van een sulfonzuur of organische aardalkalimetaalzout van een sulfonzuur aanwezig is in een vlamvertragende hoeveelheid. 6. A composition according to claim 4, wherein the organic alkali 35 metal salt of an organic sulfonic acid or alkaline earth metal salt of a sulfonic acid is present in a flame retardant amount.
7. Samenstelling volgens conclusie 6, waarin de vlamvertragende hoeveelheid ca. 0,2 - 2 gew.%, betrokken op het gewicht van de polyester-carbonaathars, bedraagt. 7. A composition according to claim 6, wherein the flame-retardant amount of about 0.2 - 2 wt.%, Based on the weight of the polyester-carbonate resin, amounts to. 8220052 - 17 - 8220052-17 -
8. Samenstelling volgens conclusie 6, waarin het aromatische polyester-car bonaat verkregen is uit een tweewaardig fenol, een carbonaat-voorprodukt en tenminste een aromatisch dicarbonzuur of een reaktief derivaat hiervan. 8. A composition according to claim 6, wherein the aromatic polyester-carbonate car is derived from a dihydric phenol, a carbonate precursor, and at least one aromatic dicarboxylic acid or a reactive derivative thereof.
9. Samenstelling volgens conclusie 8, waarin het tweewaardige fenol 5 bisfenol-A is. 9. A composition according to claim 8, wherein the dihydric phenol is bisphenol-A 5.
10. Samenstelling volgens conclusie 9, waarin het carbonaat-voorprodukt fosgeen is. 10. A composition according to claim 9, in which it is carbonate precursor is phosgene.
11. Samenstelling volgens conclusie 10, waarin het reaktieve derivaat van het aromatische dicarbonzuur gekozen is uit de groep bestaande uit iso- 10 ftaloyldichloride, tereftaloyldichloride en mengsels hiervan. 11. A composition according to claim 10, wherein the reactive derivative of the aromatic dicarboxylic acid is selected from the group consisting of iso-10-phthaloyl dichloride, terephthaloyl dichloride, and mixtures thereof.
12. Samenstelling volgens conclusie 11, waarin het reaktieve derivaat van het aromatische dicarbonzuur een mengsel van isoftaloyldichloride en tereftaloyldichloride., is. 12. A composition according to claim 11, wherein the reactive derivative of the aromatic dicarboxylic acid is a mixture of isophthaloyl dichloride and terephthaloyl dichloride., Is.
13. Samenstelling volgens conclusie 12, waarin het organische alkali-15 metaalzout van een sulfonzuur natrium 2,4,5-trichloorbenzeensulfonaat is. 13. A composition according to claim 12, wherein the organic alkali 15 metal salt of a sulfonic acid is sodium 2,4,5-trichlorobenzene sulfonate.
14. Samenstelling volgens conclusie 2, welke glasvezels bevat. 14. The composition according to claim 2, which is glass fibers. ¥ 8220052 ¥ 8220052
NL8220052A 1981-02-20 1982-01-22 Flame retardant polyester carbonate containing compositions. NL8220052A (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US23659181A true 1981-02-20 1981-02-20
US23659181 1981-02-20
US8200078 1982-01-22
PCT/US1982/000078 WO1982002895A1 (en) 1981-02-20 1982-01-22 Flame retardant polyester-carbonate compositions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8220052A true NL8220052A (en) 1983-01-03

Family

ID=22890129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8220052A NL8220052A (en) 1981-02-20 1982-01-22 Flame retardant polyester carbonate containing compositions.

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JPS58500286A (en)
NL (1) NL8220052A (en)
WO (1) WO1982002895A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4454275A (en) * 1981-02-20 1984-06-12 General Electric Company Flame retardant copolyester-carbonate compositions
US4477632A (en) * 1983-08-01 1984-10-16 General Electric Company Flame retardant copolyester-carbonate compositions
DE4328384A1 (en) * 1993-08-24 1995-03-02 Bayer Ag Stabilized, flame-resistant polycarbonate molding compounds
US7649040B2 (en) 2002-04-11 2010-01-19 Sabic Innovative Plastics Ip B.V. Flame retardant fiber reinforced composition with improved flow
US20050038145A1 (en) * 2003-08-11 2005-02-17 General Electric Company Flame retardant fiber reinforced composition with improved flow
US7259201B2 (en) 2003-08-28 2007-08-21 General Electric Company Flame retardant thermoplastic films and methods of making the same

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE570531A (en) * 1957-08-22
US3876580A (en) * 1971-09-29 1975-04-08 Bayer Ag Flame-resistant thermoplastic molding compositions and moldings made therefrom
US3835089A (en) * 1972-06-23 1974-09-10 Gen Electric Polylactone-modified linear polyesters and molding compositions containing the same
US3940366A (en) * 1973-12-28 1976-02-24 General Electric Company Flame retardant polycarbonate composition
US4156069A (en) * 1976-04-02 1979-05-22 Allied Chemical Corporation Bisphenol-A/terephthalate/carbonate melt processable copolymers
US4297455A (en) * 1977-03-22 1981-10-27 Bayer Aktiengesellschaft Process for the preparation of carbonic acid aryl esters of polyester-diols lengthened via carbonate groups and their use for the preparation of polyester-diol bis-diphenol carbonates and polyester/polycarbonates
US4223100A (en) * 1979-04-18 1980-09-16 Mobay Chemical Corporation Flame retardant aromatic polycarbonate with good mechanical properties and melt stability
DE3023818A1 (en) * 1980-06-25 1982-01-28 Bayer Ag Thermoplastic aromatic polyester (carbonate) moulding compsns. - contg. ammonium or alkali salt(s), opt. halogenated phthalimide(s) and opt. PTFE

Also Published As

Publication number Publication date
WO1982002895A1 (en) 1982-09-02
JPS58500286A (en) 1983-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3334154A (en) Flame retardant mixed polycarbonate resins prepared from tetrabromo bisphenol-a
US4487896A (en) Copolyester-carbonate compositions exhibiting improved processability
US3855277A (en) Flame retardant compounds and thermoplastic compositions containing the same
US4762905A (en) Aromatic thermoplastic polyphosphonatocarbonate
US6660787B2 (en) Transparent, fire-resistant polycarbonate compositions
US4506065A (en) Copolyestercarbonates
US4185009A (en) Branched, high-molecular weight thermoplastic polycarbonates
CN1955214B (en) Flame retardant additive composition
CA1233286A (en) Polycarbonate molding compositions having improved flame retardance
JP4242481B2 (en) Modified weather resistant thermoplastic resin molding compositions and articles molded therefrom
KR100976714B1 (en) Flame-retardant polycarbonate resin composition
JP5480041B2 (en) Semi-transparent flame retardant polycarbonate composition
US4180494A (en) Thermoplastic polyesters
US5354791A (en) Epoxy-functional polyester, polycarbonate with metal phosphate
US3940366A (en) Flame retardant polycarbonate composition
EP0021979B1 (en) Polyarylate blends with copolyesters
CN1938383B (en) Polycarbonate compositions with thin-wall flame retardance
KR100885561B1 (en) Transparent, fire-resistant polycarbonate composition
US3971756A (en) Flame retardant polycarbonate composition
KR101931669B1 (en) Flame retardant polycarbonate compositions, methods of manufacture thereof and articles comprising the same
US3948851A (en) Flame retardant polycarbonate composition
EP0628600B1 (en) Fibre reinforced, impact modified polyester-carbonate compositions
US4328174A (en) Aromatic polyester phosphonates
CA1098244A (en) Glass-filled polycarbonate of improved ductility
US3933734A (en) Flame retardant polycarbonate composition