JPS5111772A - Bisu *22 pirijiruchio * niharogenkasuzu 4 ruino seizoho - Google Patents

Bisu *22 pirijiruchio * niharogenkasuzu 4 ruino seizoho

Info

Publication number
JPS5111772A
JPS5111772A JP8231074A JP8231074A JPS5111772A JP S5111772 A JPS5111772 A JP S5111772A JP 8231074 A JP8231074 A JP 8231074A JP 8231074 A JP8231074 A JP 8231074A JP S5111772 A JPS5111772 A JP S5111772A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pirijiruchio
niharogenkasuzu
ruino
bisu
seizoho
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP8231074A
Other versions
JPS5533717B2 (en
Inventor
Mitsuo Mazaki
Junichiro Kita
Satoshi Matsunami
Susumu Fujimura
Original Assignee
Ube Industries
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ube Industries filed Critical Ube Industries
Priority to JP8231074A priority Critical patent/JPS5533717B2/ja
Publication of JPS5111772A publication Critical patent/JPS5111772A/en
Publication of JPS5533717B2 publication Critical patent/JPS5533717B2/ja
Application status is Expired legal-status Critical

Links

JP8231074A 1974-07-19 1974-07-19 Expired JPS5533717B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8231074A JPS5533717B2 (en) 1974-07-19 1974-07-19

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8231074A JPS5533717B2 (en) 1974-07-19 1974-07-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5111772A true JPS5111772A (en) 1976-01-30
JPS5533717B2 JPS5533717B2 (en) 1980-09-02

Family

ID=13770975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8231074A Expired JPS5533717B2 (en) 1974-07-19 1974-07-19

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5533717B2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59127366U (en) * 1983-02-14 1984-08-27
JPS63317371A (en) * 1987-06-19 1988-12-26 Victor Co Of Japan Ltd Thermal transfer printing device

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2809971A (en) * 1955-11-22 1957-10-15 Olin Mathieson Heavy-metal derivatives of 1-hydroxy-2-pyridinethiones and method of preparing same

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2809971A (en) * 1955-11-22 1957-10-15 Olin Mathieson Heavy-metal derivatives of 1-hydroxy-2-pyridinethiones and method of preparing same

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5533717B2 (en) 1980-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5182236A (en) Mizuniiyoseino 2 4 66 toryoodooisofutarusanamidoruino seiho
JPS5131376A (en) 4 rinsharyoyorotsukuboshichosetsusochi
JPS5173379A (en) 335 zokusochinoseizohohoto sonoseiseibutsu
JPS5118499A (en) 2 channerusekigaisenshinnyukeihosochi
JPS5160855A (en) 2 matsukuruhinji
JPS5182266A (en) 33 aminooindazoorukarubonsanjudotaino seizohoho
JPS5188999A (en) Bisu indoorukagobutsunoshinkiseizohoho
JPS5149719A (en) Kannetsuoyobi kankoseizairyono anteizaitoshiteno 22*5** dodeshiru 2** hidorokishifueniru * benzotoriazooruno bunshisadodeshiruiseitaikongobutsu
JPS5159496A (en) 1 tsumatahatasunobubunyorinaru seramitsukunonyutai
JPS5166698A (en) 2 maihanegatabibukaitenshi
JPS5147893A (en) 6 konokan mataha binnosageyoki
JPS5153117A (en) 2 saikurufukushirindaagatajiizeruenjin
JPS512520A (en) 1 tsuinorenzokujoebu
JPS5191260A (en) Azoriruu*1* metanruioyobi soreranoennoseizohoho
JPS5165157A (en) 3 3 33 torifuruoro 22 torifuruoromechirupuropen*futsukabiniridenkyojugotaito horitetorafuruoroechirentono soseibutsu
JPS5177002A (en) 2 shinparusushingodensosochinimochiiru jushinki
JPS5137420A (en) 2 kanro 2 kairoseidosochi
JPS5162334A (en) 2 jidenkikagakudenchi
JPS5164627A (en) 2 tsunopaipunotanbuosetsuzokusurusochi
JPS5110226A (en) Hibanatenkashiki 4 saikurunainenkikan
JPS5191255A (en) 11 chikan * matahahichikan **33 pirorijiniru arufua arufua jifuenirukagobutsunoseiho
JPS5141366A (en) 33 kinorinkarubonsannoshinkina judotainoseizoho
JPS5119932A (en) 2 shindeeta koodo
JPS51105521A (en) 2 koteinainenkikan
JPS5116659A (en) 22 fueniruuindoorujudotainoseizohoho