HU194596B - Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment - Google Patents

Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment Download PDF

Info

Publication number
HU194596B
HU194596B HU319985A HU319985A HU194596B HU 194596 B HU194596 B HU 194596B HU 319985 A HU319985 A HU 319985A HU 319985 A HU319985 A HU 319985A HU 194596 B HU194596 B HU 194596B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
sole
roller
lifting
base
cylinder
Prior art date
Application number
HU319985A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HUT41091A (en
Inventor
Jenoe Erdoes
Albert Varga
Geza Voeroes
Zoltan Ilyes
Matyas Racz
Original Assignee
Oroszlanyi Szenbanyak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oroszlanyi Szenbanyak filed Critical Oroszlanyi Szenbanyak
Priority to HU319985A priority Critical patent/HU194596B/en
Priority to DE19863625826 priority patent/DE3625826A1/en
Priority to GB08620168A priority patent/GB2180285B/en
Priority to PL26111686A priority patent/PL154460B1/en
Publication of HUT41091A publication Critical patent/HUT41091A/en
Publication of HU194596B publication Critical patent/HU194596B/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
  • E21D23/00Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor
  • E21D23/0004Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor along the working face
  • E21D23/0034Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor along the working face comprising a goaf shield articulated to a base member
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
  • E21D23/00Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor
  • E21D23/0004Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor along the working face
  • E21D23/0034Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor along the working face comprising a goaf shield articulated to a base member
  • E21D23/0043Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor along the working face comprising a goaf shield articulated to a base member and supported by two or more rows of struts parallel to the working face
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
  • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
  • E21D23/00Mine roof supports for step- by- step movement, e.g. in combination with provisions for shifting of conveyors, mining machines, or guides therefor
  • E21D23/08Advancing mechanisms
  • E21D23/081Advancing mechanisms forming parts of the roof supports
  • E21D23/085Advancing mechanisms forming parts of the roof supports acting on a conveyor or a guide for the mining machine

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Mining & Mineral Resources (AREA)
 • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
 • Geology (AREA)
 • Framework For Endless Conveyors (AREA)
 • Attitude Control For Articles On Conveyors (AREA)
 • Invalid Beds And Related Equipment (AREA)
 • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

The supporting unit has two base units 10 between which a beam 25 is arranged to which the longwall conveyor 18 is attached. The unit has means for lifting the two base units 10 with respect to the beam 25 and a hydraulic cylinder 20 acting between the base units 10 and the beam 25 for advancing the two base units 10 towards the longwall (i.e. to the left as shown in the drawing) while the beam 25 engages the ground. The lifting means can be a separate hydraulic cylinder or a bell crank 38 that is attached by a central pivot 30 to the two base units (10) and by a further pivot at one end of the crank to hydraulic cylinder (20). The second end of the bell crank (38) is fitted with a roller (28) that moves over the beam (25) when the base units (10) are being advanced. Once the two base units (10) have been advanced and contact the ground again, the hydraulic cylinder (20) is retracted to advance the beam (25) and the conveyor (18) towards the longwall (i.e. to the left). <IMAGE>

Description

A találmány tárgya biztosító egység föld alatti frontfejtésnél, gépesített biztosító berendezéshez. A javasolt biztosító egység főleg olyan helyen alkalmazható előnyösen, álról a fekü szilárdsága csekély, vagy éppen képlékeny, vagy víz hatására duzzadó.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a securing unit for underground fronts for mechanized securing equipment. The proposed securing unit is particularly suitable for use in areas where the bottom has low or even ductile or swellable water.

A föld alatti bányászatban előforduló frontfejtéseknél ismeretesek gépesített biztosító berendezések, amelyek egymás mellé állított és egymással összekapcsolt biztosító egységekből állnak. Egy-egy biztosító egységhez, talp, süveg, ezeket összekapcsoló csukló rudazat, a talp és süveg köze iktatott hidraulikus tám, valamint előrevontatásra szolgáló, egyik végével közvetve a frontfejtés mentén fekvő szállítóberendezéshez kapcsolt hidraulikus tolóhenger tartozik. Az ismert biztosítóegységek általában az említett részletszerkezetek egyedi kialakításában, vagy például a csukló rudazat alaki kiképzésében, a hidraulikus tárnok számában és milyenségében térnek el egymástól.In underground mining fronts, mechanized securing devices are known which consist of interlocking and interconnected securing units. Each securing unit comprises a base, a cap, a hinged joint connecting them, a hydraulic support between the base and the cap, and a hydraulic sliding cylinder connected to a conveyor device for forward pulling, which is located indirectly at one end. The known locking devices generally differ from each other in the unique design of the said detail structures or, for example, in the design of the articulated link, the number and the nature of the hydraulic ram.

Az ismert és általánosan használt biztosító egységek süvegei a talp fronthomlok felőli végénél jelentősen előrenyúlnak. Ez azt a célt szolgálja, hogy a jövesztés során a főiének alátámasztás nélkül maradó szakaszát a lehető leggyorsabban alá lehessen támasztani. Az előrenyúló süveg esetében a terhelés felvételekor a talp fronthomlok felőli vége jelentősen nagyobb terhelést ad át a fekü kőzeteknek, mint a talp omlás felőli vége. Ez a körülmény különösen kedvezőtlen akkor, ha a fekü kisszilárdságú, képlékeny vagy víz jelenlétében duzzadó anyagú. A kedvezőtlen körülmény azt jelenti, hogy a talp végére ható nagy koncentrált terhelés miatt a talpvég belesüllyed a fekübe. Ennek következtében a biztosító egység előrevontatásakor a talp megakad, és csak külön, illetve különleges intézkedésekkel lehet a talpat kiemelni, majd a biztosító egységet előrevontatni.The caps of the known and commonly used safety devices extend significantly at the front end faces of the sole. This serves the purpose of supporting the unsupported section of the protagonist as quickly as possible during the loss. In the case of a protruding cap, when the load is taken up, the frontal end of the sole transfers significantly more load to the bedrock than the collapsed end of the sole. This condition is particularly unfavorable when the bed is of low strength, ductile, or swellable in the presence of water. The unfavorable circumstance means that due to the high concentrated load acting on the sole of the sole, the sole of the sole sinks into the bed. As a result, the sole is blocked when retracting the fuse unit, and only separate and special measures can be taken to lift the sole and then retract the fuse unit.

A vázlatosan ismertetett káros körülmény legalább részbeni elkerülése érdekében egyes ismert biztosító egységeknél a talpat meghosszabbították a fronthomlok felé. Az ilyen meghosszabbított talp vége a süveg végének a fekü síkjára vonatkoztatott vetületéhez közel került, és a talp végén megszűnt a terhelés-koncentráció. Az ilyen megoldásnak azonban az a hátránya, hogy mivel a talpat csak a szállítóberendezés alatt lehet meghosszabbítani, emiatt a szállítóberendezést a talp vastagságának megfelelő mértékben feljebb kell emelni. A felemelt szállítóberendezés viszont csökkenti a lejövesztett készlet felrakásának hatásfokát. Hátránya még az ilyen megoldásnak az is, hogy a hosszú talp nem tudja követni olyan könnyen a fekü egyenetlenségeit, és ezért nagyobb átmeneti szakasz szükséges az egyenetlenségek áthidalásához, mint a rövidebb talpakkal rendelkező biztosító egységek esetében.In order to avoid, at least in part, the detrimental conditions described schematically, in some known safety devices, the sole has been extended towards the front faces. The end of such an elongated sole was close to the projection of the end of the cap relative to the lying plane, and at the end of the sole the load concentration ceased. However, such a drawback has the disadvantage that, since the sole can only be extended under the conveyor, the conveyor has to be raised to a height corresponding to the thickness of the sole. A raised conveyor, on the other hand, reduces the efficiency of loading the downgraded stock. The disadvantage of such a solution is that the long sole cannot follow the unevenness of the bed so easily, and therefore a larger transition period is required to bridge the unevenness than with fuse units with shorter soles.

Az ismert megoldások egy újabb változatát jelentő biztosító egységnél a talp elsüllyedésének megakadályozására további próbálkozást tettek. Ez a próbálkozás abban nyilvánult meg, hogy a talp meghosszabbítása helyett a talpat két hosszanti talpelemből alkották: ennek megfelelően a terhelést is erre a két gerendaszerű talpeleinre juttatták. A kitámasztást kéthatású hidraulikus tárnokkal biztosították. Az ilyen megoldásnál — ha a talp elsüllyedt — úgy jártak el, hogy az egyik kéthatású hidraulikus tómmal felemel2 ték az egyik talpelemet, mialatt a biztosító egységhez, tartozó másik talpclcm és az ezzel együttműködő tóin segítségével a süveg kifeszített helyzetben maradt. A felemelt talpelemet a szükséges mértékig alápakolták, majd a hozzátartozó tómmal ismét kifeszítették. Ezután hasonló módon jártak el a másik talpelemmel is. Az ily módon felemelt talpú biztosító egységet előre lehetett vontatni.An additional attempt to prevent the sole from sinking has been made with a newer version of the known solutions. This attempt was manifested in the fact that instead of extending the sole, the sole was made of two longitudinal soles: accordingly, the load was applied to these two beam-like soles. The prop was secured with a two-action hydraulic ram. In such a solution, when the sole was lowered, one sole member was lifted with one of the two action hydraulic cylinders while the other sole belonging to the securing unit and the cooperating ponds remained in the extended position. The raised sole was underscored to the required extent and then retracted with the associated tooth. They then proceeded in the same way with the other sole. With this raised base the fuse unit could be pulled forward.

A vázolt kialakítású biztosító egység előreléptetése igen munkaigényes, és emellett jelentősen anyagigényes is volt. Tulajdonképpen az ilyen megoldás sem oldotta ineg teljese .: a biztosító egységek zavartalan előrevontatását. Hátránya még az ilyen szerkezeti kialakításnak az is, hogy a talpat alkotó talpelemek felfekvő felülete kisebb, mint az osztatlan talpclcmé, ezért az azokra ható talpnyomás megnövekszik.The advancement of the outlined fuse unit was very labor-intensive and also significantly material-intensive. In fact, this solution was not the only solution to the problem: the smooth retraction of the fuses. A disadvantage of such a construction is that the sole surface of the sole components forming the sole is smaller than that of the sole sole, and therefore the pressure on the sole is increased.

A találmány szerinti biztosító egység elé kitűzött cél az volt, hogy az ismert biztosító egységek említett hiányosságait, hátrányait nagyrészt kiküszöbölje, és így olyan biztosító egységet jelentsen, amely különösen a kisszilárdságú, felázva duzzadásra hajlamos kőzetű fekü esetén is lehetővé teszi a biztosító egység zavartalan előrcléptetcsct. Cél volt a találmány szerinti biztosító egység előtt, hogy ne tegye szükségessé a talp meghosszabbítását, és ezzel együtt a szállítóberendezés megemelését. Cél volt az is, hogy az egyszerűbb és olcsóbb egyhatású tárnokát igényeljen a talp és a süveg közötti feszítés céljára, cs mindezeken túl cél volt a találmány szerinti biztosító egység előtt, hogy az előreléptetés ne igényeljen az indokoltnál több Fizikai munkát, anyagot, továbbá ne legyen szükséges az előreléptetéshez nagyobb időráfordítás, mint ami általában az ún. jó fekü esetén szükséges.The object of the fuse unit according to the invention was to eliminate, to a large extent, such disadvantages and disadvantages of the known fuse units and thus to provide a fuse unit which, especially in the case of a low-lying rock bed prone to swelling, allows the fuse unit to move smoothly. The object before the safety device according to the invention was not to make it necessary to extend the base and thereby to raise the conveyor. It was also intended to require a simpler and cheaper one-way companion for tensioning the sole and cap, and above all, to ensure that the advancement unit does not require more physical work, materials or it takes more time to advance than is usually the case with the so-called. necessary for good lying.

A találmány szerinti biztosító egység az eléje kitűzött célt azáltal éri el, hogy a talpat olyan talpelcmből és ehhez képest vezetetten elmozgatható talpgerendából alakítja ki, amelynél a talpgerenda front felé néző részével a szállítóberendezéshez van csuklósán kapcsolva, továbbá, hogy a találmány szerinti biztosító egység olyan emelőszerkezettel rendelkezik, amely egyrészt a talpelemhez, másrészt pedig a talp gerendához van kapcsolva, míg az előreléptetés célját szolgáló tolóhenger egyik végével az említett emelőszerkezethez, vagy a talpelemhez, másik végével pedig a talpgerendához van kapcsolva.The safety device of the present invention accomplishes the foregoing object by forming the sole from a sole block and a guide bar that is movable relative thereto, with the front part of the sole beam hinged to the conveying device, and that the safety device according to the invention is which is connected to the base member on the one hand and to the beam on the other, while it is connected at one end to said lifting device or to the base member and at the other end to the base beam.

Előnyös úgy kialakítani a találmány szerinti biztosító egységet, hogy a talp szimmetrikusan elhelyezkedő két talpelemből álljon, és az említett talpelemek által közrefogva foglaljon helyet a talpgerenda. Célszerű úgy kialakítani a szerkezetet, hogy a talpelemek által közrefogott, a talpgerendát befogadó nyitott vezeték alakuljon ki, amely vezetékben a talpgerenda vertikális irányú mozgása felfelé korlátozva van. Ezt a korlátozást biztosíthatják a talpelemckhez tartozó, a vezetékbe nyúló bordák.It is advantageous to form the fitting assembly according to the invention so that the sole comprises two symmetrically arranged sole members and the sole beam is surrounded by said sole members. It is expedient to configure the structure so as to form an open conductor enclosed by the sole members and accommodating the sole beam, in which the vertical movement of the sole beam is restricted upwardly. This restriction may be provided by the ribs extending into the cable in the foot plate.

Sok esetben előnyös lehet, ha a talpgerenda azon része, amely csuklósán csatlakozik a szállítószerkezethez, magába foglalja a talpgerenda egy, a szállítóberendezés felőli részét is. Az ilyen megoldásoknál a talpgerenda tulajdonképpen két részből áll, amelyeket csukló segítségével lehet egymáshoz kapcsolni.In many cases, it may be advantageous to include a portion of the sole beam hinged to the conveyor including a portion of the sole beam facing the conveyor. In such solutions, the sole beam is in fact made up of two parts which can be connected by means of a joint.

Az emelőszerkezet — amely tehát a talpgerenda és a talpgerendát vezető talpelem közé van kapcsolva —The lifting device, which is thus interposed between the sole beam and the base member guiding the sole beam,

194 596 számos kialakításban fordulhat elő. A legegyszerűbb kialakításnak tűnik az olyan szerkezet, amelynél az emelőszerkezetnek lényegében egy szögemelője van, és a szögemelő a talpelemhez képest van ágyazva. A szögemelő egyik karjának a vége előnyösen görgő révén a talpgerendára tud támaszkodni, míg a másik kar szabad végéhez van kapcsolva a tolóhenger egyik vége, amely esetben a tolóhenger másik vége a talpgerendához van csuklósán kapcsolva. Célszerű, ha a korábbiakban említett emelőhöz olyan ütköző tartozik, amely a talpgerenda előretoldsa közben a kétkarú emelő indokolatlan elfordulását megakadályozza, vagyis az említett szögemelőnek az elfordulását korlátozza.194,596 may occur in a variety of designs. The simplest design would appear to be a structure in which the hoisting device has a substantially angled lifter and the angled lifter is embedded relative to the base member. Preferably, the end of one of the arms of the nailer is supported by a roller on the sole beam, while one end of the slide cylinder is connected to the free end of the other arm, in which case the other end of the slide cylinder is hingedly connected to the sole beam. Preferably, the abovementioned hoist has a stop which prevents undue rotation of the two-arm hoist while advancing the sole beam, i.e. limiting the rotation of said angle hoist.

Kialakítható úgy is a találmány szerinti biztosító egységnél alkalmazott emelőszerkezet, hogy a tulajdonképpeni emelést hidraulikus munkahenger végezze. Ilyenkor úgy lehet kialakítani a biztosító egységet, hogy a hidraulikus emelőhenger egyik végével a talpelemhez kapcsolódjon, másik végével pedig a talpgerendára vagy annak nyúlványára támaszkodó görgőhöz. Ilyen esetben a tolóhenger elülső vége a talpclemhez van kapcsolva, a hátuisó vége pedig — mint a többi megoldási változatnál is - a talpgerendához. Ilyen esetekben a görgő és a talpelem közé iktatott emeíőrudazat van alkalmazva.The lifting device used in the locking device according to the invention can also be designed so that the actual lifting is performed by a hydraulic cylinder. In this case, the locking unit can be configured so that it is connected to the sole element at one end of the hydraulic lifting cylinder and to the roller resting on the sole beam or its extension at the other end. In this case, the front end of the sliding cylinder is connected to the sole plate and the rear end is connected to the sole beam, as in other embodiments. In such cases, a lifting bar inserted between the roller and the base member is used.

Előnyös lehet olyan szerkezeti kialakítása is a találmány tárgyát képező biztosító egységnek, amelynél a hidraulikus emelőhenger a talpgerendára vagy annak nyúlványára támaszkodó görgő és a talpelem közé van iktatva, továbbá, ahol a görgő és a tolóhenger elülső vége közé iktatott emeíőrudazat kerül alkalmazásra.It may also be advantageous to provide a securing assembly of the invention, wherein the hydraulic lift cylinder is inserted between the roller supported on the sole beam or its projection and the base member, and wherein a lifting bar is inserted between the roller and the front end of the slide cylinder.

Gyakorlati alkalmazásra tarthat számot az olyan megoldás is, amelynél az emelőszerkezethez olyan szögemelő tartozik, amely a talpelemhez elfordulhatóan van kapcsolva, és amelynek egyik karján a talpgerendára vagy ennek nyúlványára támaszkodó görgő van ágyazva, másik karja és a talpelem közé pedig hidraulikus emelőhenger van iktatva.A practical application may include a lifting device having an angle lifter which is pivotally coupled to the base member and having a roller bearing on one of its arms supported on the sole beam or its extension and having a hydraulic lifting cylinder between the other arm and the base member.

A találmány szerinti biztosító egységnek a szögemelős kialakítása mellett elérhető, hogy a biztosító egység előrevontatásakor az előretolást végző hidraulikus munkahengert jelentő tolóhenger az előrevontatással egyidejűleg a talpelemre szerelt, illetve a talpelemhez képest elfordulhatván ágyazott szögemelőn keresztül megemeli a biztosító egységet, és a közbenső, mármint, a talpelemek között lévő talpgerendán csúsztatva tolja azt előre. A biztosító egység ki-1 feszítésekor — vagyis, amikor a talphoz képest a süveget kifeszítik — a talpelemeken kialakított vezetékek révén a talpelemek a közöttük lévő talpgerendára támaszkodva átadják a terhelésnek egy részét a talpgerendának, így nagyobb lesz a felfekvő felület, ami-, nek eredményeként a fajlagos talpnyomás csökken.In addition to the angled sectional design of the securing unit of the invention, it is possible to raise the securing unit via the angled lever, which is mounted on the base member or rotatably mounted relative to the base member when retracting the securing unit, by sliding it across the sole beam between the base members. When the fuse unit is stretched out, i.e., when the cap is tensioned relative to the sole, the sole members, by means of wires formed on the sole members, transfer a part of the load to the sole member, thereby supporting the bearing surface, which results in specific foot pressure decreases.

A találmány szerinti biztosító egység olyan kiviteli alakjánál, amelynél az emelőszerkezetben külön hidraulikus munkahenger van alkalmazva, hasonló módon biztosítható a talpelemek révén az egész biztosító egység megemelése. Ezekben az esetekben is elkerülhető a talpelemeknek a besüllyedése, illetve megakadása, továbbá elérhető, hogy a fajlagos talpnyomás csökken. Az ilyen hidraulikus munkaliengcrrel rendelkező kiviteli alakja a találmány szerinti biztosító egységnek azzal az előnyös tulajdonsággal is rendelkezik, hogy a kifeszített biztosító egység terhelését is — legalább részben - át tudja származtatni a talpgerendára. A hidraulikus munkahenger rögzítése a talpelemekhez vagy legalább az egyik talpelcnihez csuklós mechanizmus révén történhet, amely a munkahengerre merőlegesen ébredő' erők felvételét is biztosítja.In an embodiment of the safety device according to the invention, in which a separate hydraulic cylinder is used in the lifting device, the whole of the safety device can be raised by means of the base elements. In these cases, too, the sole members can be prevented from sinking or jamming, and it is also possible to reduce the specific sole pressure. An embodiment of such a hydraulic working lance also has the advantageous feature of being able to derive, at least in part, the load of the tensioned securing device on the sole beam. Attachment of the hydraulic cylinder to the base members or at least one of the base members can be achieved by means of an articulated mechanism which also provides for the application of forces perpendicular to the cylinder.

A találmány szerinti biztosító egység lényege tehát, hogy a talpat talpelem és ehhez képest vezetetten clmozgatható, front felé néző részén lévő nyúlványával a szállítóberendezéshez csuklósán kapcsolt talpgerenda képezi, továbbá, hogy egyrészt a talpelemhez, másrészt a talpgerendához kapcsolt emelőszerkezete van, és hogy a tolóhenger egyik végével az emelőszerkezethez vagy a talpelemhez, másik végével a talpgerendához van kapcsolva.Thus, the safety device according to the invention consists in that the sole of the sole and its front-facing projection which is movable relative to the front is formed by a sole beam hingedly connected to the conveyor and has a lifting device connected to the sole element and a sole member. one end of which is connected to the lifting device or the base member and the other end to the sole beam.

A találmány szerinti biztosító egység egy célszerű kiviteli alakját képezi az a megoldás, amelynél a talpat alkotó két, előnyösen szimmetrikus talpelem van, és az ezek által közrefogott talpgerenda kerül alkalmazásra.In a preferred embodiment of the securing unit according to the invention, the sole comprises two, preferably symmetrical, base members, and the sole beams enclosed therein are used.

Egy újabb előnyös kiviteli alakja a találmány szerinti biztosító egységnek az a megoldás, amelynél a talpclcmek által közrefogott, a talpgerendát befogadó nyitott vezeték van.Another preferred embodiment of the fuse assembly according to the invention is an open conductor enclosed by the soles, which receives the soles of the soles.

Egy újabb célszerű kiviteli alakját jelenti a találmány szerinti biztosító egységnek az olyan kialakítás, amelynél a talpelemekhez tartozó, a vezetékbe nyúló, a talpgerenda vertikális mozgását korlátozó bordák vannak.Another preferred embodiment of the present invention is the design of the securing assembly having ribs for the foot members extending into the guide and limiting the vertical movement of the foot beam.

Egy másik előnyös kiviteli alakhoz lehet jutni a találmány szerinti biztosító egység szerkesztésénél, ha úgy alakítják ki a szerkezetet, hogy a talpgerenda egymáshoz csukló révén kapcsolt két részből áll.Another advantageous embodiment may be achieved by designing the safety device according to the invention by forming the structure so that the sole beam is formed by two parts which are hinged to one another.

A találmány szerinti biztosító egység egy alapvető ki ílakílását jelenti az a megoldás, amelynél az emelőszerkezethez tartozó, a talpclemhez elfordulhatóan kapcsolt szögemelő van, és annak együk karján a talpgerendára támaszkodó görgő van ágyazva, másik karjához pedig a tolóhenger elülső vége van kapcsolva.A basic projection of the locking device according to the invention is an arrangement comprising a lifting device which is pivotally connected to the sole plate and has a roller supported on the sole beam on one of its arms and the front end of the slide cylinder connected to the other arm.

Egy másik alapmegoldást jelentő példakénti kiviteli alakja a biztosító egységnek az olyan .szerkezet, amelynél az emelőszerkezethez tartozó, egyik végével a talpelemhez, másik végével a talpgerendára vagy annak nyúlványára támaszkodó görgőhöz kapcsolt hidraulikus emelőhenger van alkalmazva, és ahol a tolóhenger elülső vége a talpelemhez van kapcsolva, továbbá, hogy a görgő és a talpelem közé iktatott emeíőrudazat van.In another exemplary embodiment, the securing assembly is a device having a hydraulic lifting cylinder connected to the lifting device and connected to a roller supported on one end of the base member and on the other end of the base beam or its extension, and wherein the sliding cylinder is , furthermore, there is a lifting bar inserted between the roller and the base member.

Egy további előnyös kiviteli alakja a találmány szerinti biztosító egységnek az a megoldás, hogy emelősze; kezeiének a talpgerendára, vagy annak nyúlványára támaszkodó görgő és a talpelem közé iktatott hidraulikus emelőhenger van, továbbá a görgő és a tok henger elülső vége közé iktatott emeíőrudazat vanA further preferred embodiment of the safety device according to the invention is that it is a lifting device; your hand has a hydraulic lifting cylinder mounted between a roller and a projection on the sole beam or its projection, and a lifting bar mounted between the roller and the front end of the cylinder roll

Egy újabb célszerű kiviteli alakja a találmány tárgyát képező biztosító egységnek akként határozható meg, hogy emelőszerkezetéhez a talpelemhez elfordulhatóan kapcsolt olyan szögemelő tartozik, amelynek egyik kaiján a talpgerendára vagy ennek nyúlványára támaszkodó görgő van ágyazva, másik karja ésA further preferred embodiment of the securing unit of the invention is defined by the fact that its lifting device comprises a pivoting pivotally coupled to the sole element, one of which has a roller supported on the sole beam or a projection thereof, the other arm and

194 596 a talpelem közé pedig hidraulikus emelőhenger van iktatva.194,596 is fitted with a hydraulic lifting cylinder between the base members.

A találmány szerinti biztosító egységet részletesebben a csatolt rajzokon szemléltetett példakénti kiviteli alakok segítségével ismertetjük. A rajzokon azThe fuse assembly according to the invention will be described in more detail with reference to the exemplary embodiments shown in the accompanying drawings. In the drawings it is

1. ábra a találmány szerinti biztosító egység egy példakénti kiviteli alakját szemlélteti oldalnézetben, részben metszetben, aFig. 1 illustrates an exemplary side view, partly in section, of an embodiment of a fuse unit according to the invention;

2. ábra a találmány szerinti biztosító egység egy további példakénti kiviteli alakját szemlélteti; ez az ábra csak az emelőszerkezetre terjed ki; aFigure 2 illustrates a further exemplary embodiment of a fuse unit according to the invention; this figure covers only the lifting device; the

3. ábra az 1. ábrán bejelölt A—A sík mentén vett metszet; aFigure 3 is a sectional view taken along plane A-A in Figure 1; the

4. ábra a találmány szerinti biztosító egység egy újabb példakénti kiviteli alakját szemlélteti oldalnézetben, részben metszve; azFig. 4 is a side elevational view, partly in section, of a further exemplary embodiment of a fuse unit according to the invention; the

5. ábra a találmány szerinti biztosító egység egy olyan újabb példakénti kiviteli alakját mutatja, amely az eddigiektől eltérő emelőszerkezettel rendelkezik.Fig. 5 shows a further exemplary embodiment of the locking device according to the invention, which has a lifting device different from that used hitherto.

A találmány szerinti biztosító egységnek az 1. és 3. ábrán szemléltetett példakénti kiviteli alakjánál az 1 talp és a 12 süveg közé csuklók révén van iktatva a 16 rudazat, amely kapcsolatot biztosít az 1 talp és a 12 süveg között. Az 1 talp és a 12 süveg közé van iktatva a 14 tám is, amely tulajdonképpen egy hidraulikus munkahenger és ennek segítségével lehet szétfeszíteni egymáshoz képest az 1 talpat illetve 12 süveget. A biztosító egységekből összeállított sorozat alkotta biztosító berendezéshez tartozik a 18 szállítóberendezés, amely végigvonul a biztosító berendezés menten a frontfejtés hosszirányában. Általában az a feladat, hogy a biztosító berendezést az egyes biztosító egységek'révén a 18 szállítóberendezés igénybevételével vontassák előre. Ez rendszerint úgy szokott történni, hogy előbb a 18 szállítóberendezést tolják a front felé — az 1. ábra szerint balra — majd a 14 tám fesztelenítése után az egyes biztosító egységeket vontatják a 18 szállítóberendezés után.In the exemplary embodiment of the safety device according to the invention, the link 16 is inserted between the base 1 and the cap 12 by means of hinges, which provides a connection between the base 1 and the cap 12. Also inserted between the base 1 and the cap 12 is the support 14, which is actually a hydraulic cylinder and by means of which it is possible to spread the base 1 and the cap 12 relative to one another. The safety device comprising a series of safety devices comprises a conveying device 18 which extends along the safety device in the longitudinal direction of the front opening. In general, the task is to advance the securing device through the individual securing units by using the conveyor 18. This is usually done by first pushing the conveyor 18 towards the front - to the left as shown in Figure 1 - and then, after dismounting the strut 14, pulling each of the securing units after the conveyor 18.

A találmány szerinti változtatás tulajdonképpen a 26 emelőszerkezet alkalmazásában, valamint az 1 talp kialakításában merül ki. Amint az 1, és 3. ábrán látható, az 1 talp a példakénti esetben a 10 talpelemckből és az ezek által körefogott 24 talpgerendából áll. A 24 talpgerendának a front felőli vége csuklósán van kapcsolva a 18 szállítóberendezéshez. A kapcsolási célt szolgáló részlethez tartozik a 25 nyúlvány is. Kialakítható a 24 talpgerenda úgy, hogy annak elülső, külön része hozzátartozik ahhoz a csuklós szerkezethez, aini a 18 szállítóberendezéshez való kapcsolatot jelenti. Ilyen esetben a 24 talpgerenda két részből állhat, amely két részt csuklók kapcsolják össze. Az 1. ábra szerinti példánál azonban a 24 talpgerenda osztatlan egészt képez, és elülső részénél lévő 25 nyúlvány révén kapcsolódik csuklósán a 18 szállítóberendezéshez.The change according to the invention is in fact related to the use of the lifting device 26 and the design of the sole 1. As shown in Figures 1 and 3, the sole 1 in the exemplary embodiment comprises the sole member 10 and the sole member 24 enclosed therein. The front end of the sole beam 24 is hinged to the conveyor 18. The coupling part also includes a projection 25. The sole beam 24 may be configured so that its front, separate portion is associated with the articulated structure, the sole being the connection to the conveyor 18. In this case, the sole beam 24 may consist of two parts, the two parts being joined by hinges. However, in the example of Figure 1, the sole beam 24 forms an integral whole and is hingedly connected to the conveyor 18 by a projection 25 at its front.

Amint a 3. ábrából megállapítható, az 1 talpat két 10 talpelem és az általuk közrefogott 24 talpgerenda alkotja. A 24 talpgerenda a 10 talpelemek között kialakult 40 vezetékben foglal helyet. Az egész 1 talp és 42 szimmetriasíkhoz képest szimmetrikus kialakítású. A 24 talpgerendának a vertikális irányú elmozdulását felülről határolják a 46 bordák, amelyek a 10 talpelemekből a 40 vezeték belseje felé kiállóan helyezkednek el.As can be seen from Figure 3, the sole 1 is formed by two sole members 10 and the sole beam 24 enclosed by them. The sole beam 24 is housed in a conduit 40 formed between the base members 10. The entire base 1 and the symmetry plane 42 are symmetrical. The vertical displacement of the sole beam 24 is delimited from above by ribs 46 projecting from the sole members 10 toward the inside of the conduit 40.

A tulajdonképpeni 26 emelőszerkezethez tartozik a 38 szögemelő, amely a 30 csukló révén van a 10 talpelcmliez vagy talpclcmekhcz kapcsolva. A 38 szögcmelőnck a hosszabbik karján van ágyazva a 28 görgő. Ez a 28 görgő a 24 talpgerenda 25 nyúlványára támaszkodhat. A 38 szögemelő rövidebb 37 karjához van csuklósán kapcsolva a 20 tolóhenger egyik vége. A 38 szögemelőliöz tartozik még a 27 ütköző, amely a 38 szögemelő egyik irányú elfordulását van hivatva határolni. A 20 tolóhenger másik vége csukló révén a 24 talpgerendához van csatlakoztatva. Az 1. ábra szerinti helyzetben a biztosító egység 1 talpának mindegyik része a 22 feküre támaszkodik.The actual lifting device 26 includes an angle lifter 38 which is connected to the sole 10 by means of the joint 30. The roller 28 is embedded in its long arm with its roller 28. This roller 28 may rest on the projection 25 of the sole beam 24. One end of the slider 20 is pivotally connected to the shorter arm 37 of the angle lever 38. Also included with the lever 38 is a stop 27, which is intended to limit the rotation of the lever 38 in one direction. The other end of the sliding cylinder 20 is hingedly connected to the sole beam 24. In the position shown in Fig. 1, each part of the base unit 1 of the fusing unit rests on the bed 22.

A találmány szerinti berendezés működését abból a helyzetből kiindulva magyarázzuk, amit az 1. ábra tükröz. Ezen az ábrán a 24 talpgerenda - és így a 18 szállítóberendezés is — az előtolás befejezéseken helyzetet tükrözi. A 18 szállító be rendezés előtolásának befejezése után a 14 támot feszteleníteni kell, aminek következtében a biztosító egység lazított állapotba kerül. A 12 süveg a saját súlyának hatására kismértékben lesüllyed. A biztosító egység lazított állapotában a 20 tolóhengert működtetve a 38 szögemelő az 1. ábrán értelmezve az óramutató járásával ellentétes irányban fordul el a 30 csuklónál. E mozgása során a 28 görgő révén támaszkodva a 25 nyúlványra kiemelkednek a 10 talpelemek és így szabaddá vált az egész biztosító egység az előretolás érdekében, ami a 20 tolóhenger további működtetése révén be is következik.The operation of the apparatus according to the invention will be explained by reference to the situation illustrated in Figure 1. In this figure, the sole beam 24, and thus also the conveyor 18, represents the position at the feed ends. After the feeding of the feeder assembly 18 has been completed, the strut 14 must be disassembled, which causes the fusing unit to be released. The 12 caps sink slightly under their own weight. In the loosened state of the securing unit, actuating the sliding cylinder 20, as illustrated in FIG. 1, rotates the lever 38 at an anti-clockwise direction at the hinge 30. During this movement, the base members 10 are raised on the projection 25 by leaning on the roller 28 and thus the entire securing unit is released for the advance, which also occurs by further actuation of the slider 20.

A biztosító egység előrevontatása után a 14 támot ismét kifeszítjük és a szomszédos biztosító egységek előrevontatása történhet meg. A biztosító egységek meghatározott számának előrevontatása után lehetséges újból előretolni a 18 szállítóberendezést. Ennek érdekében a 20 tolóhengert összehúzási értelemben kell működtetni. E működtetési folyamat kezdetén a 38 szögemelő a 30 csuklónál elfordul az 1. ábrán értelmezve az óramutató járásával megegyező irányban mindaddig, amíg a 27 ütköző az 1. ábrán szem léltetett helyzetbe érve megakadályozza a 38 szögemelő további elfordulását. A 27 ütköző felütközése után a 24 talpgerenda a 10 talpclcmck révén vezetve az 1. ábrán értelmezve balfelé elmozdulva maga előtt tolja a 18 szállítóberendezést. A vázolt műveleteket és az előrevontatás lépéseit a frontfejtés előrehaladásának ütemében váltakozva kell ismételni.After the fuse unit has been retracted, the strut 14 is retracted and the adjacent fuse unit can be retracted. After the predetermined number of fuse units has been pulled forward, it is possible to advance the conveyor 18 again. To this end, the sliding cylinder 20 must be operated in a constriction sense. At the start of this actuation process, the angled lever 38 rotates at the wrist 30 as interpreted in FIG. 1 clockwise until the stop 27 prevents further rotation of the angled lever 38 when it reaches the position illustrated in FIG. Following the collision of the stop 27, the sole beam 24 is guided through the sole 10 by moving the conveyor 18 in a direction to the left as interpreted in FIG. The outlined operations and forward steps must be repeated alternately as the front end progresses.

A találmány szerinti biztosító egység 26 emelőszerkezetének egyik előnyös, az előbbitől eltérő példakénti kiviteli alakját szemlélteti a 2. ábra. A 2. ábrán szemléltetett példakénti kiviteli alaknál szintén két 10 talpeleni van alkalmazva, amelyek közrefogják a 24 talpgerendát. Ennél a kiviteli alaknál a 24 talpgerenda két részből áll. A 25 nyúlvány a 23 csukló révén van a 24 talpgerenda hátsó részéhez kapcsolva. Itt nincs szögemelő alkalmazva a 26 emelőszerkezetben, hanem a 32 emelőhenger végzi a tulajdonképpeni emelést. Ez a hidraulikus 30 emelőhenger az alsó végénél lévő 28 görgővel van ellátva, amely 28 görgő a 24 talpgerenda 25 nyúlványának felületén tud gördülni. A 32 emelőhenger felső vége pedig a 31 csuklóA preferred embodiment of the lifting device 26 of the safety device according to the invention is illustrated in FIG. In the exemplary embodiment illustrated in Figure 2, two outsoles 10 are also used which surround the sole beam 24. In this embodiment, the sole beam 24 consists of two parts. The projection 25 is connected by a hinge 23 to the back of the sole beam 24. Here, an angle lifter is not used in the lifting mechanism 26, but the lifting roller 32 actually raises. This hydraulic lifting cylinder 30 is provided with a roller 28 at its lower end, which roller 28 can roll on the surface of the projection 25 of the sole beam 24. The upper end of the lifting roller 32 is the hinge 31

-4Ί segítségével közvetlenül vagy közvetve a 10 talpelemckhcz vagy legalább az egyik 10 lalpclcinhcz van kapcsolva. A 32 emelőhenger alsó végéhez, célszerűen a 28 görgőt ágyazó csaphoz van kapcsolva az a 36 emelőrudazat, amely a másik végével a 30 csukló révén kapcsolódik a 10 talpelemhez. A 10 talpelemhez, vagy az ahhoz mereven kapcsolt szerkezeti részletekhez van rögzítve csuklósán a 20 tolóhenger egyik vége, míg a másik vége ugyanúgy, mint a korábbi példaként! kiviteli alaknál, a 24 talpgerendához van csukló révén kapcsolva.-4Ί is used to directly or indirectly connect the soles 10 or at least one of the soles 10. At the lower end of the lifting roller 32, preferably a roller bearing pin 28, a lifting rod 36 is connected to the other end by a joint 30 to the base member 10. One end of the sliding cylinder 20 and the other end are hinged to the base member 10 or to structural members rigidly attached thereto, as in the previous example! In an embodiment, it is connected to the sole beam 24 by a hinge.

A 2. ábrán szemléltetett példakénti kiviteli alak működése értelemszerűen ugyanúgy folyik le, mint az 1. és 3. ábra kapcsán ismertetett példakénti kiviteli alak esetében. A 2. ábra szerinti biztosító egységnél azonban a tulajdonképpeni emelést a 32 emelőhengernek a szétfeszítésével lehet biztosítani, amikoris a 28 görgő révén a 25 nyúlványra támaszkodó egyik véghez képest megemelkedik a 32 emelőhenger 31 csuklónál lévő másik vége, és ezzel egy időbe a 20 tolóhengert szétfeszítve tudnak a 10 talpelemek előre haladni, vagyis a 2. ábra szerinti értelemben bal felé eltolódni, miközben a 28 görgő a 25 nyúlvány megfelelő felületén tud szintén az előbbi irányba haladni. A 24 talpgerendának az előretolása — és természetesen vele együtt a 2. ábrán fel nem tüntetett 18 szállítóberendezés előretolása is — szintén ugyanúgy megy végbe lényegében, mint ahogy azt az 1. ábra kapcsán ismertettük. Ilyen esetben a 32 emelőhengert összehúzott állapotban lehet tartani és az egész biztosító egységet pedig szétfeszített állapotban. Ilyen állapot mellett a 20 tolóhengert összehúzás! értelemben működtetve a 2. ábrán értelmezett bal felé történik meg a 24 talpgerenda és a hozzá kapcsolódó 25 nyúlvány, valamint 18 szállítóberendezés elmozdulása is.The operation of the exemplary embodiment illustrated in Figure 2 is, of course, the same as that of the exemplary embodiment described in connection with Figures 1 and 3. 2, however, the actual lifting can be achieved by stretching the lifting roller 32, whereby the roller 28 raises the other end of the lifting roller 32 relative to one end of the projection 25, thereby simultaneously stretching the pusher roller 20. the base members 10 moving forward, i.e., moving towards the left in the sense of Figure 2, while the roller 28 can also move in the same direction on the corresponding surface of the projection 25. The feed of the sole beam 24, and of course the feed of the conveyor 18 not shown in Figure 2, also proceeds substantially in the same manner as described in Figure 1. In such a case, the lifting roller 32 may be held in a tightened condition and the entire securing assembly in a stretched position. With this condition, the sliding roller 20 is tightened! 2, the base beam 24 and its associated projection 25 and conveyor 18 are also moved.

A 2. ábrán a 36 emelőrudazat legegyszerűbb kiviteli alakját mutatjuk be. Alkalmas kiviteli alak lehet a találmány szerinti feladat ellátására egy- vagy kétkarú egyenes- vagy szögeinelő, illetve ezek kombinációi is. így tehát lehet a 36 emelőrudazat egykarú egyenes emelő, vagy egykarú szögemelő, továbbá kétkarú egyenes emelő, vagy kétkarú szögemelő. A 2. ábrán látható 36 emelőrudazat az egykarú emelő olyan speciális alakjaként fogható fel, ahol az erő és a teher karja azonos hosszúságú.Figure 2 illustrates the simplest embodiment of the mast 36. One or two-arm straight or angular scavengers, or combinations thereof, may be suitable embodiments of the present invention. Thus, the lever arm 36 may be a single-arm straight lever or a single-arm angle lifter, and a two-arm straight lever or two-arm angle lifter. The lifting arm 36 of Fig. 2 can be understood as a special shape of a single-arm hoist with the same length of force and load arm.

A 24 talpgerendának a 2. ábra szerinti példakénti kiviteli alakja — amely kiviteli alak azt jelenti, hogy a talpgerenda két részből áll, amelyek a 23 csukló révén vannak egymáshoz kapcsolva — olyan esetben előnyös, ha a telep hullámossága miatt rövid szakaszon belül kell a hullámosságot követni.An exemplary embodiment of the sole beam 24 of FIG. 2, which implies that the sole beam is comprised of two parts which are connected to one another by the hinge 23, is advantageous if the ripple of the battery necessitates following the ripple within a short distance. .

A találmány szerinti biztosító egység egy további példakénti kiviteli alakját szemlélteti a 4. ábra. Az ezen ábra szerinti kiviteli alaknál is hidraulikus 32 emelőhengerrel rendelkezik a 26 emelőszerkezet. Ennél a megoldásnál is két részből áll a 24 talpgerenda, ami mellett a 24 talpgerenda és a 25 nyúlvány a 23 csukló segítségével van egymáshoz kapcsolva. Ennél a kiviteli példánál a 32 emelőhenger felső része a 31 csukló révén egy olyan szerkezethez van csuklósán kapcsolva, amely szerkezet a 10 talpelemekhez vagy legalább az egyik 10 talpelemhez van rögzítve. A 32 emelőhenger alsó részéhez van kapcsolva a 28 görgő, j és a görgő tengelyéhez kapcsolódik a 36 emelőruda- .1 zat, míg a 36 emelőrudazat másik végéhez a 30 csukló 3 révén lehet kapcsolva a 20 tolóhenger, amely 30 csukló a 10 talpelemhez van szerelve. A 20 tolóhenger másik vége pedig — éppúgy mint a korábbi kiviteli alakoknál — csukló révén a 24 talpgerenda hátsó észéhez van csatlakoztatva.A further exemplary embodiment of a fuse unit according to the invention is illustrated in Figure 4. Also in the embodiment of this figure, the lifting mechanism 26 has a hydraulic lifting cylinder 32. Again, the sole beam 24 consists of two parts, in which case the sole beam 24 and the projection 25 are connected to one another by means of a joint 23. In this embodiment, the upper part of the lifting cylinder 32 is pivotally connected by means of a joint 31 to a structure which is fixed to the base members 10 or at least one of the base members 10. The roller 28 is connected to the lower part of the lifting roller 32, and the lever 36 is connected to the shaft of the roller, while the other end of the lifting rod 36 is connected to the sliding roller 20 which is mounted on the base member 10. . On the other hand, as in the previous embodiments, the other end of the pusher roller is connected by a hinge to the rear end of the sole beam 24.

A 4. ábra szerinti kiviteli alaknál is ugyanúgy tör- / fénik a működés, mint az előbbiek esetében. Itt is a 32 emelőhenger szétfeszítése esetén a 24 talpgerendához képest megemelkedik a 10 talpelem, és ezzel 4 együtt az egész biztosító egység, ami mellett a 20 j toióhcngernek a szétfeszítése folytán az egész bizto- 1 sító egység a 4. ábrán értelmezve balfclé elmozdulhat. 1In the embodiment of Fig. 4, the operation is the same as in the former. Here, when the lifting roller 32 is tensioned, the sole 10 increases with respect to the sole beam 24 and thus the whole securing unit 4, whereby the entire securing unit 1, as interpreted in FIG. 1

Ezen elmozdulás közben a 32 emelőhenger alsó részé- « hez forgathatóan kapcsolt 28 görgő a 18 szállítóbe- 3 rendezés irányába tud gördülni a 25 nyúlványon vagy j talpgerenda megfelelő szakaszán. Természetesen a biz- j tosító egység előrevontatása idején a 14 táni fesztclenített állapotban van és ennek megfelelően a 12 süveg is lesüllyedt helyzetet foglal el. A 24 talpgerenda előretolása, és vele együtt a 18 szállító be- . ;During this movement, the roller 28, which is pivotally coupled to the lower part of the lifting roller 32, can roll in the direction of the conveyor 18 at the projection 25 or at a corresponding section of the base beam. Of course, at the time of retracting the fuse unit, the support 14 is in a disarmed state and accordingly the cap 12 is in a lowered position. Feeding the sole beam 24 and the conveyor 18 along with it. ;

rendezés előretolása is, a korábbiaknak megfelelően történik. Eszerint ki kell feszíteni a biztosító egysé- .sorting is also advanced as before. This requires stretching of the fuse unit.

get, vagyis a 12 süveget a 14 tám segítségével a főté- :get, that is, the cap 12 with the help of the support 14,

fez kell szorítani, majd a 32 emelőhengernek az öszszehúzása után a 20 tolóhengert is összehúzást érte- j lemben kell működtetni és tulajdonképpen ennek eredményeként a 24 talpgerenda a hozzákapcsolt 18 :and then, after the lifting roller 32 has been tightened, the sliding roller 20 must also be operated in the sense of tightening and, as a result, the bottom beam 24 is connected to it 18:

szállítóberendezéssel együtt a front irányában tud elmozdulni. :with the conveyor, it can move towards the front. :

Az 5. ábrán a találmány szerinti biztosító egység , emelőszerkezetének egy újabb lehetséges kiviteli alakja ismerhető meg. Ennél a példakénti kiviteli alaknál 38 szögemelő és 32 emelőhenger is alkalmazásra , kerül. A 38 szögemelő a 30 csukló révén van a 10 talpelemekhez kapcsolva, és ehhez a 30 csuklóhoz ;Figure 5 illustrates a further embodiment of the lifting device of the safety device according to the invention. In this exemplary embodiment, both an angle lifter 38 and a lifting roller 32 are used. The nail lift 38 is connected to the base members 10 by means of the joint 30 and to this joint 30;

lehet kapcsolni a 20 tolóhenger egyik végét is. Itt is a 38 szögemelő hosszabbik karja végére van ágyazva a 28 görgő, amely a 25 nyúlvány megfelelő felületére támaszkodik. A 26 szögemelő rövidebb 37 karjához van kapcsolva a 32 emelőhenger egyik vége, míg a 32 emelőhenger másik vége a 31 csukló útján a 10 talpelemhez kapcsolódik.it is also possible to engage one end of the slider 20. Here, the roller 28 is mounted at the end of the long arm of the angle lifter 38, which rests on the corresponding surface of the projection 25. One end of the lifting roller 32 is connected to the shorter arm 37 of the angle lift 26, while the other end of the lifting roller 32 is connected to the base member 10 by a hinge 31.

Az 5. ábrán szemléltetett biztosító egység előreléptetése idejére a feszteienített 14 tám, és ennek megfelelően a lesüllyedt helyzetben lévő 12 süveg mellett a 20 tolóhenger nyitóértelmű mozgatása, valamint a 32 emelőhenger ugyancsak nyitó értelmű mű- I kodtetése során a 38 szögemelő a 30 csukló körül az óramutató járásával ellentétes értelemben elfordul, amely elfordulás biztosítja a 10 talpelcmek — és ezzel <During the advancement of the safety unit illustrated in Fig. 5, the angled lever 38 around the hinge 30 during the propulsion of the retractable support 14 and, consequently, the lowered cap 12, during the open movement of the pusher 20 and the actuation of the lifting cylinder 32 it rotates counterclockwise, which rotation secures the soles 10 - and thus <

együtt az egész biztosító egység — felemelését, ugyanakkor a 20 tolóhenger nyitóértelmű működtetése révén a megemelt biztosító egység az 5. ábrán értelmezve balfelé előreléptethető.together lifting the entire fusing unit, however, by actuating the slider 20, the raised fusing unit can be moved to the left as interpreted in FIG.

A 24 talpgerenda előretolása akként történik, hogy a biztosító egységet kifeszített állapotába hozzuk, m ajd a 32 emelőhengert összehúzott helyzetbe juttatjuk. Ezt követően a 20 tolóhengert összehúzó értelemben működtetjük, aminek következtében a 24 talpgerenda és a hozzákapcsolt 18 szállítóberendezés ' ’The sole beam 24 is advanced by bringing the locking unit into its extended position and then moving the lifting cylinder 32 into a collapsed position. The pusher roller 20 is then actuated in a constrictive sense, whereby the sole beam 24 and the conveyor device 18 are connected.

194 596 is az 5. ábra értelmében véve balfelé, vagyis a front felé mozdul el.194,596 also moves to the left in the sense of Figure 5, that is, to the front.

A példakénti biztosító egységek ismertetése kapcsán is látható, hogy a találmány szerinti, emelőszerkezettel rendelkező biztosító egységek egyszerű felépítésűek, nem változtatják meg a biztosító egységek terén kialakult szokásos szerkezeti felépítést, és amellett rendkívül hatásosan szolgálják a biztosító egység kiemelését, olyan esetekben is, amikor a fekü szilárdsága folytán hajlamos a biztosító egység a besüllyedésre. A találmány szerinti szerkezet kialakítása révén a talp megfelelően nagy felületű althoz, hogy a fajlagos talpnyomás tűrhető értékű legyen, de ez a fajlagos talpnyomás a találmány szerinti szerkezeteknél mindenképpen előnyösebb, mint minden más hasonló célú szerkezet alkalmazása mellett. További előnyként kell megjelölni azt a körülményt, hogy a biztosító egységnél a fő hidraulikus elemet vagy elemeket, — példakénti esetben a 14 támot — nem szükséges kétirányú működésre alkalmasnak választani, mert ez csak egyirányú feszítést kell, hogy szolgáljon.It will also be seen from the description of the exemplary fuses that the lifting fuses of the present invention are simple in design, do not alter the conventional structural design of the fuses, and are extremely effective in raising the fuse, even when due to its strength, the fusing unit tends to sink. By designing the structure of the present invention, the sole has a sufficiently large surface to allow for the specific footprint to be tolerated, but this specific footprint is in any case more advantageous for the inventive structure than any other similar purpose structure. A further advantage is the fact that the main hydraulic element or elements, such as the support 14 in the fusing unit, do not need to be selected for bidirectional operation, since this is only required for unidirectional tensioning.

Claims (4)

Szabadalmi igénypontokClaims 1. Biztosító egység föld alatti frontfejtésnél, gépesített biztosító berendezéshez, amelyhez talp, süveg, ezeket összekapcsoló csuklós rudazat, a talp és süveg közé iktatott hidraulikus tám, valamint előrevontata'sra szolgáló, egyik végével közvetve a frontfejtés mentén fekvő szállító berendezéshez kapcsolt hidraulikus tolóhenger tartozik, azzal jellemezve, hogy a talpat (1) talpelem (10) és rhíiez képest vezetetten eimozgathatő, front felé néző részén lévő nyúlványával (25) a szállítóberendezéshez (18) csuklósán kapcsolt talpgerenda (24) képezi, továbbá hogy egyrészt a talpelemhez (10) másrészi a talpgerendához (24) kapcsolt emelőszerkezete (26) van, és hogy a tolóhenger (20) egyik végével az emelőszerkezethez (26) vagy a talpelemhez (10), másik végével a talpgerendához (24) van kapcsolva.1. Securing unit for underground front unloading, with a mechanized securing device comprising a sole, a cap, a hinged link between them, a hydraulic support inserted between the base and the cap, and a hydraulic pusher connected to a conveyor for forward pulling directly along the front. characterized in that connected (18) hinged to the conveyor bottom beam forms (24) projections on the part led to eimozgathatő toward front view (25) relative to the base from the base element (1) (10) and r híiez and that a part of the base member (10 ), on the other hand, has a lifting device (26) connected to the sole beam (24) and is connected at one end to the lifting device (26) or the base element (10) and at the other end to the sole beam (24). 2. Az 1. igénypont szerinti biztosító egység azzal jellemezve, hogy a talpat (1) alkotó két, előnyösen szimmetrikus talpeleme (10), és az ezek által közrefogott talpgerendája (24) van.The fusing unit according to claim 1, characterized in that it comprises two, preferably symmetrical, base members (10) forming the sole (1) and a sole member (24) enclosed therein. 3. A 2. igénypont szerinti biztosító egység azzal jellemezve, hogy a talpclcmck (10) által közrefogott, a talpgerendát (24) befogadó nyitott vezetéke (40) van.The fusing unit according to claim 2, characterized in that it comprises an open conductor (40) enclosed by the sole foot (10) and receiving the sole beam (24). θ 4. A 3. igénypont szerinti biztosító egység azzal jellemezve, hogy a talpelemekhez (10) tartozó, a vezetékbe (40) nyúló, a talpgerenda (24) vertikális mozgatását korlátozó bordái (46) vannak.The fusing unit according to claim 3, characterized in that the sole members (10) have ribs (46) which extend into the guide (40) and restrict the vertical movement of the sole beam (24). 5. Az 1-4. igénypontok bármelyike szerinti bizto1 q sító egység azzal jellemezve, hogy a talpgerenda (24) egymáshoz csukló (23) révén kapcsolt két részből áll.5. A safety device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the sole beam (24) consists of two parts connected by a hinge (23). 6. A? 1—5, igénypontok bármelyike szerinti biztosító egység azzai jellemezve, hogy az emelőszerkezethez (26) tartozó, a talpelemhez (10) elfordulha15 tóan kapcsolt szögcmclője (38) van és annak egyik karján a talpgerendára (24) támaszkodó görgő (28) van ágyazva, ? ’ásik karjához (37) pedig a tolóhenger (20) elülső vége van kapcsolva.6. A? A safety device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the lifting device (26) has an angular tube (38) pivotally connected to the base member (10) and has a roller (28) mounted on one of its arms supported on the sole beam (24). ? And the front end of the sliding cylinder (20) is connected to the digging arm (37). 7. Az í—5. igénypontok bármelyike szerinti biz20 tosító egység azzal jellemezve, hogy emelőszerkezetéhez (26) tartozó, egyik végével a talpelemhez (10), másik végével a talpgerendára (24) vagy annak nyúlványára (25) támaszkodó görgőhöz (28) kapcsolt hidraulikus emelőhengere (32) van, és hogy a tolóhenger7. A safety device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that it comprises a hydraulic lifting cylinder (32) connected to one end of the lifting device (26) and to the sole (10) and to the roller (28) supported on the sole (24) or its extension (25). and that the sliding cylinder 25 (20) elülső vége a talpele mhez (10) van kapcsolva, továbbá hogy a görgő (28) és a talpelem (10) közé iktatott emelőrudazata (36) van.The front end 25 (20) is connected to the sole (10) and has a lifting bar (36) inserted between the roller (28) and the sole (10). 8. Az 1—5. igénypontok bármelyike szerinti biztosító egység azzal jellemezve, hogy emelőszerkezetének (26) a talpgerendára (24) vagy annak nyúlványára (25) támaszkodó görgő (28) és a talpelem (10) közé iktatott hidraulikus emelőhengere (32), továbbá a görgő (28) és a toióhenger (20) elülső vége közé iktatott emelőrudazata (36) van.8. Figures 1-5. A fitting assembly according to any one of claims 1 to 6, characterized in that its lifting mechanism (26) is a hydraulic lifting cylinder (32) mounted between the roller (24) or its projection (25) and the sole (10), and the roller (28) and a lifting bar (36) inserted between the front end of the pushing cylinder (20). 35 9, Az t—5. igénypontok bármelyike szerinti biztosító egység azzal jellemezve, hogy emelőszerkezetéhez (26) a talpelemhez (10) elfordulhatóan kapcsolt olyan szögemelő (38) tartozik, amelynek egyik karján35 9, The t-5. A safety device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that its lifting device (26) comprises an angle lifter (38) pivotally connected to the base member (10), one of whose arms 4Q a talpgerendára (24) vagy ennek nyúlványára (25) támaszkodó görgő (28) van ágyazva, másik karja (37) és a talpelem (10) közé hidraulikus emelőhenger (32) van iktatva.4Q is mounted on a roller (28) supported on the sole beam (24) or its extension (25), and a hydraulic lifting cylinder (32) is inserted between its other arm (37) and the base member (10).
HU319985A 1985-08-22 1985-08-22 Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment HU194596B (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU319985A HU194596B (en) 1985-08-22 1985-08-22 Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment
DE19863625826 DE3625826A1 (en) 1985-08-22 1986-07-30 Support unit for an underground face, for mechanised arrangement of the support
GB08620168A GB2180285B (en) 1985-08-22 1986-08-19 Supporting unit for a mechanized support for underground longwall working
PL26111686A PL154460B1 (en) 1985-08-22 1986-08-21 Moving lining for protecting underground gate ends

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU319985A HU194596B (en) 1985-08-22 1985-08-22 Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HUT41091A HUT41091A (en) 1987-03-30
HU194596B true HU194596B (en) 1988-02-29

Family

ID=10963063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU319985A HU194596B (en) 1985-08-22 1985-08-22 Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment

Country Status (4)

Country Link
DE (1) DE3625826A1 (en)
GB (1) GB2180285B (en)
HU (1) HU194596B (en)
PL (1) PL154460B1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8715774D0 (en) * 1987-07-04 1987-08-12 Dowty Mining Equipment Ltd Roof supports
DE4041527A1 (en) * 1990-12-22 1992-06-25 Westfalia Becorit Ind Tech EXTENSION FRAME, ESPECIALLY SHIELD EXTENSION RACK WITH TREADMILL AND REAR SLIDING DEVICE

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1333921A (en) * 1972-03-01 1973-10-17 Ind Sealants Ltd Sealing windows and the like obturating members
US3879088A (en) * 1973-09-13 1975-04-22 Jr George Sodder Longwall mining system
GB1487553A (en) * 1973-10-18 1977-10-05 Dowty Mining Equipment Ltd Mine roof support
GB1503750A (en) * 1975-05-22 1978-03-15 Fletcher Sutcliffe Wild Ltd Mining equipment
GB1588306A (en) * 1976-10-16 1981-04-23 Dowty Mining Equipment Ltd Mining apparatus
GB1582390A (en) * 1977-12-22 1981-01-07 Gullick Dobson Ltd Self-advancing roof supports
GB2041056B (en) * 1979-02-03 1983-05-05 Fletcher Sutcliffe Wild Ltd Mine roof support
GB2077832B (en) * 1980-06-06 1983-09-28 Babcock Roof Supports Ltd Mine roof support with advancing mechanism
GB2115046B (en) * 1982-01-16 1985-06-26 Dobson Park Ind Self-advancing roof supports
GB2123469A (en) * 1982-07-08 1984-02-01 G Pk Exi Ugolnogo Mash Mine roof support unit
DE3307546A1 (en) * 1983-03-03 1984-09-06 Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, 4670 Lünen Powered support assembly with a skid-lifting device
GB2142075B (en) * 1983-06-22 1986-07-23 Dowty Mining Equipment Ltd Mine-roof supports
DE3400771A1 (en) * 1984-01-12 1985-07-18 Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, 4670 Lünen EXTENSION FRAME, IN PARTICULAR SHIELD EXTENSION FRAME, WITH A LIFTING DEVICE FOR LIFTING THE RECESSED RUNNERS

Also Published As

Publication number Publication date
DE3625826C2 (en) 1990-04-19
HUT41091A (en) 1987-03-30
PL154460B1 (en) 1991-08-30
GB2180285A (en) 1987-03-25
DE3625826A1 (en) 1987-03-26
GB8620168D0 (en) 1986-10-01
PL261116A1 (en) 1987-05-18
GB2180285B (en) 1988-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4345870A (en) Quick attach loader
US4478014A (en) Telescopic boom with angled corner construction
US2128712A (en) Portable gin pole
US3662416A (en) Dockboards
US4103793A (en) Folding gooseneck trailer with positioning system
HU194596B (en) Supporting unit at underground widework for mechanized supporting equipment
MXPA00012130A (en) Grab for excavators of foundation walls and rectangular piles, and an excavator provided with said grab.
US5961254A (en) Hydraulic advancing support frame
US5100263A (en) Mine roof support assembly
US4266892A (en) Hydraulic roof-support frame
US4311417A (en) Mine roof support
US4067595A (en) Stabilizer beam for stabilizing a machine for use on rough ground
JP2958868B2 (en) Chain hoisting equipment
US3642160A (en) Loader with ejector-type bucket
US3396863A (en) Latch means for loader lift arm support
HU182613B (en) Shield supporting device of mine
US4514939A (en) Extensible boom with manual section stored in base
ITVR960029A1 (en) STABILIZER FOOT WITH VARIABLE GEOMETRY, ESPECIALLY FOR EARTH-MOVING VEHICLES.
PL94198B1 (en)
GB2052615A (en) Hydraulic roof-support frame
US3426918A (en) Stabilizing outrigger apparatus for mobile vehicle
GB2063976A (en) Mine Roof Support Unit for Longwall Recesses
GB2209549A (en) Telescopic mine roof-support
KR200251765Y1 (en) Drum Stacker
EP0244000B1 (en) Device to move the legs of a clamber excavator

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee