FI102024B - A method for limiting or preventing a service in a cellular network - Google Patents

A method for limiting or preventing a service in a cellular network Download PDF

Info

Publication number
FI102024B
FI102024B FI960618A FI960618A FI102024B FI 102024 B FI102024 B FI 102024B FI 960618 A FI960618 A FI 960618A FI 960618 A FI960618 A FI 960618A FI 102024 B FI102024 B FI 102024B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
terminal
service
mobile communication
communication network
characterized
Prior art date
Application number
FI960618A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI960618A0 (en
FI960618A (en
Inventor
Tuomo Hokkanen
Tuomo Groehn
Mika Keski-Heikkilae
Jouko Saras
Original Assignee
Finland Telecom Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Finland Telecom Oy filed Critical Finland Telecom Oy
Priority to FI960618 priority Critical
Priority to FI960618A priority patent/FI102024B/en
Publication of FI960618A0 publication Critical patent/FI960618A0/en
Publication of FI960618A publication Critical patent/FI960618A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI102024B publication Critical patent/FI102024B/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8545416&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI102024(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/02Services making use of location information
  • H04W4/021Services related to particular areas, e.g. point of interest [POI] services, venue services or geofences
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/66Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges with means for preventing unauthorised or fraudulent calling
  • H04M1/667Preventing unauthorised calls from a telephone set
  • H04M1/67Preventing unauthorised calls from a telephone set by electronic means
  • H04M1/673Preventing unauthorised calls from a telephone set by electronic means the user being required to key in a code
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/66Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges with means for preventing unauthorised or fraudulent calling
  • H04M1/677Preventing the dialling or sending of predetermined telephone numbers or selected types of telephone numbers, e.g. long distance
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/72Substation extension arrangements; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selecting
  • H04M1/725Cordless telephones
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W12/00Security arrangements, e.g. access security or fraud detection; Authentication, e.g. verifying user identity or authorisation; Protecting privacy or anonymity ; Protecting confidentiality; Key management; Integrity; Mobile application security; Using identity modules; Secure pairing of devices; Context aware security; Lawful interception
  • H04W12/08Access security
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W12/00Security arrangements, e.g. access security or fraud detection; Authentication, e.g. verifying user identity or authorisation; Protecting privacy or anonymity ; Protecting confidentiality; Key management; Integrity; Mobile application security; Using identity modules; Secure pairing of devices; Context aware security; Lawful interception
  • H04W12/005Context aware security
  • H04W12/0051Identity aware
  • H04W12/00514Subscriber identity

Description

, 102024 , 102024

MENETELMÄ PALVELUN RAJOITTAMISEKSI TAI ESTÄMISEKSI MATKAPUHELINVERKOSSA METHOD OF SERVICE TO PREVENT OR CONTROL OF MOBILE NETWORK

Esillä olevan keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa määritelty menetelmä 5 palvelun rajoittamiseksi tai estämiseksi matkaviestinverkossa. The present invention relates to a method as defined in the preamble of one of claims 5 to reduce or prevent service to the mobile network.

Alueella, jossa kiinteän ns. In the area where the so-called fixed. lankapuhelinver-kon rakentaminen on ei ole operaattorin kannalta järkevää taloudellisista tai muista syistä, kuluttajille 10 tarjotaan matkaviestinpalvelulta puhelu- ja dataliike-nettä varten. Construction of lankapuhelinver-con is the operator does not make sense in terms of economic or other reasons, consumers are offered a 10 matkaviestinpalvelulta voice and data carriers designed for business. Eräs matkaviestinpalveluiden ongelma on, että kullakin alueella kulloinkin tarvittavaa kapasiteettia on vaikeata ennustaa. One problem of mobile communication services is that it is difficult to predict the capacity of each region in each case required. Kuitenkin on niin, että asiakastyytyväisyyden takaamiseksi matkaviestinverkko 15 on rakennettava niin laajaksi kuin mahdollista, jolloin syrjäisillä seuduilla usein on ylikapasiteettia. However, it is so that to ensure customer satisfaction, the mobile communication network 15 is constructed so as wide as possible to remote locations often have excess capacity. Näin ollen joudutaan rakentamaan verkkoa laajemmaksi kuin on tarvetta, jolloin verkon rakentamisen ja ylläpitämisen kustannukset kohoavat nostaen puhelutariffe-20 ja. Therefore, it is necessary to build a network broader than necessary to network construction and maintenance cost is raised lifting the telephone tariff-20.

Korvattaessa kiinteätä verkkoa matkaviestinverkolla on oleellista tuntea kapasiteettitarpeen jakaantuminen alueellisesti. By replacing the fixed network to the mobile communication network is essential to know the distribution of the need of capacity regions. Eräs keino vaikuttaa kapasiteetin jakautumiseen operaattorin toimenpitein on 25 tarjota matkaviestimelle, joka on yhdistetty esimerkiksi sovitinlaitteeseen tai sen tapaiseen kiinteään telakointilaitteeseen päätelaitteen muodostamiseksi, halvemmat palvelut ennalta määrätyllä rajatulla alueella. One way to influence the capacity of the distribution measures, the operator has to provide the mobile station 25, which is connected to the adapter, for example, a device or the like to form a solid docking terminal cheaper than services with a predetermined limited area. Tätä kutsutaan paikkaansidotuksi matkaviestin-30 palveluksi. This is known as a positional mobile station service-30. Näin ollen kiinteiden päätelaitteiden ja matkaviestinverkon avulla aikaansaadaan kiinteä, mutta kuitenkin langaton verkko, jossa päätelaitteet ovat eräällä tavalla paikkaansidottuja, kuten normaalissakin kiinteässä verkossa. Thus, the fixed terminal and the mobile network provides a solid, but a wireless network, wherein the terminals are, in a positional manner, as in normal fixed network.

35 Ongelmana tällaisessa paikkaansidotussa mat kaviestinpalvelussa on, että päätelaitteen siirtyessä ennalta määrätyn alueen ulkopuolelle, sille ei ole 2 102024 kannattavaa tarjota halvempia palveluita, koska se edustaa tällöin normaalia matkaviestintä, jonka kapasiteettitarve ei siis ole täysin ennustettavissa. 35 The problem with such a positional mat kaviestinpalvelussa is that the equipment moves outside the predetermined range, it is not profitable 2 102 024 to provide services cheaper, as it represents a normal case the mobile station with the capacity need is not entirely predictable. Palvelun tarjoaminen telakointiasemalle ja siihen yhdis-5 tetylle matkaviestimelle on kyettävä rajoittamaan ennalta määrätyn alueen sisälle. The service provision of the docking station and the noted yhdis-5 to the mobile station is able to limit within a predetermined range.

Entuudestaan tunnetaan palvelunestojärjestel-mä, jossa palvelun käyttö estetään mekaanisesti tela-kointiasemalla esimerkiksi polttamalla telakointiase-10 masta sopiva sulake tai tyhjentämällä sopiva muistipiiri. Previously known palvelunestojärjestel-group, wherein the use of the service is prevented mechanically roll-kointiasemalla for example by burning telakointiase-10 Masta the fuse or clearing the appropriate memory circuit. Tällaisen järjestelmän haittapuolena on, että käytöneston purkaminen vaatii joko huoltomiehen tekemän tai verkon lähettämän salatun käskyn suorittaman laitteen ja paikantunnistuksen alustuksen. Such a system has the drawback that the dissolution of inhibition requires the use of the device and the position detection instruction by the service person, either by the network or the encrypted initialization. Lisäksi on-15 gelmana on, että edellä mainitussa ratkaisussa laite mykistyy täysin, jolloin voidaan ainoastaan estää palvelun käyttö, ei rajoittaa sitä. In addition, 15 drawback of the above-mentioned solution, the unit is muted completely, thereby preventing use of the service only and not to limit it.

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä esitetyt ongelmat. The present invention is to eliminate the problems described above. Erityisesti esillä 20 olevan keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin aikaisempaa yksinkertaisempi ja automaattisempi menetelmä paikkaansidotun palvelun estämiseksi tai rajoittamiseksi ennalta määrätyn alueen ulkopuolella. In particular, the present 20 invention is to provide a more simple and more automatic method for preventing or positional service outside the predetermined range limit.

Lisäksi esillä olevan keksinnön tarkoituksena 25 on tuoda esiin toimintavarma ja kustannuksiltaan edullinen menetelmä paikkaansidotun palvelun estämiseksi tai rajoittamiseksi ennalta määrätyn alueen ulkopuolella. In addition, the present invention is 25 to provide a reliable and cost-effective method to prevent or restrict a positional service outside a predetermined area.

Vielä keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin 30 menetelmä, jossa käytöneston purku voidaan suorittaa käyttäjän ja operaattorin sopimuksella ilman erillistä alustusta tai huoltomiehen käyntiä. In another object of the invention is to provide a method of 30, wherein the deblocking of the user can be carried out and operator agreements without initialization or a maintenance man visits.

Esillä olevan keksinnön tunnusomaisten piirteiden osalta viitataan patenttivaatimuksiin. As for the features of the present invention, reference is made to the claims.

35 Keksinnön mukaisessa menetelmässä paikkaansi dotun palvelun käytön rajoittamiseksi tai estämiseksi ennalta määrätyn alueen ulkopuolella välitetään palve- 3 102024 lu matkaviestinverkossa päätelaitteelle. the method according to the invention paikkaansi 35 to limit or prevent the use of the bound service outside the predetermined area is transmitted to server 3 102 024 Iu mobile communication network to the terminal. Palvelu voi koostua halvemmista puhelumaksuista sekä lähtevien että tulevien puheluiden osalta tai se voi olla mikä tahansa muu teleoperaattorin tarjoama telepalvelu. The service may consist of cheaper call charges both outbound and incoming calls; or it can be any other telecommunications service offered by the telecom operator. Edel-5 leen menetelmässä määritetään päätelaitteen sijainti matkaviestinverkon suhteen ja rajoitetaan tai estetään palvelun käyttö jos päätelaite sijaitsee ennalta määrätyn alueen ulkopuolella. 5-Edel Lee method of determining the location of the mobile terminal with respect to the network and to limit or prevent the use of the service when the terminal is outside the predetermined range. Edullisesti ennalta määrätty alue on tietyn tukiaseman kattama alue, tietyn tu-10 kiaseman kattaman solukkoalueen tietty solu tai muu vastaava matkaviestinverkossa määritettävissä oleva alue. Preferably, the predetermined area is an area covered by a given base station, a given TU-10 covered by the base station's tissue specific cells, or the like can be defined in the mobile network area. Keksinnön mukaisesti päätelaite määrittää sijaintinsa matkaviestinverkon ja/tai päätelaitteen lähettämien signaalien perusteella ja lähettää sijain-15 tinsa perusteella matkaviestinverkkoon signaalin, jonka perusteella matkaviestinverkko rajoittaa tai estää palvelun käyttämisen päätelaitteella. According to the invention the terminal determines its position based on the mobile communication network and / or the signals transmitted by the terminal and transmits the location-based TINSA 15 of the mobile communication network signal, based on the mobile communication network to restrict or prevent the use of the service terminal.

Esillä olevan keksinnön eräässä edullisessa sovellutuksessa päätelaite lähettää matkaviestinver-20 kolle pyyntösignaalin, joka sisältää pyynnön palvelun käytön rajoittamiseksi tai estämiseksi. In a preferred embodiment of the present invention, in the mobile terminal apparatus transmits 20-Kolle request signal including a request to limit or prevent the use of the service. Edullisesti vastauksena pyyntösignaaliin matkaviestinverkko lähettää päätelaitteelle signaalin, jossa pyydetään päätelaitteelta ennalta määrättyä koodia eston aktivoimi-.. 25 seksi. Preferably, the response request signal from the mobile communication terminal transmits the signal requesting the code from the terminal to activate a predetermined block 25 .. sex. Edullisesti koodi on salattu ennalta määrätyn salausalgoritmin avulla ja koodi voi perustua päätelaitteen yksilöivään merkkijonoon tai -sarjaan, kuten IMSI(International Mobile Subscriber Identity, kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus)- tai 30 IMEI(International Mobile Station Equipment Identity, kansainvälinen matkaviestimen laitetunnus)-koodiin. Preferably, the code is encrypted by a predetermined encryption algorithm, and the code may be based on the unique text string of the terminal or series, such as the IMSI (International Mobile Subscriber Identity, the international mobile subscriber identity) - or 30 (IMEI International Mobile Station Equipment Identity, an international mobile equipment identifier) ​​tag. Edelleen matkaviestinverkko vertaa päätelaitteen lähettämää koodia ennalta määrättyyn koodiin tarkastaak-seen päätelaitteen lähettämän koodin oikeellisuuden ja 35 vertailun perusteella matkaviestinverkko aktivoi rajoituksen tai eston ja lähettää päätelaitteelle sig- 4 102024 naalin, joka sisältää tiedon aktivoidusta rajoituksesta tai estosta. Further, the mobile communication terminal compares the transmitted code with a predetermined code tarkastaak, the accuracy of the code transmitted by the terminal and the mobile communication network 35 based on the comparison activates the restriction or the prevention and transmits the signal to the terminal 4 102 024 signal which contains the information on the activated restriction or blockage.

Koska voi olla tilanteita, joissa matkaviestinverkko ei vastaa päätelaitteen lähettämään pyyntö-5 signaaliin johtuen verkon ylikuormituksesta, huonosta yhteydestä tai muusta teknisestä ongelmasta, niin esillä olevan keksinnön eräässä edullisessa sovellutuksessa päätelaite lähettää pyyntösignaalia kunnes se saa matkaviestinverkolta tiedon aktivoidusta estosta. Since there can be situations in which the mobile communication network does not match the terminal to transmit a request-5 due to network overload signal, a bad connection or other technical problem, the present invention in a preferred embodiment, the terminal sends the request signal until it receives the mobile communication network to information on the activated block. 10 Näin varmistutaan siitä, että päätelaitteen siirtymisen aiheuttamat toimenpiteet on suoritettu, ja että esimerkiksi matkaviestin voi jatkaa toimintaansa normaalilla tavalla ilman sovitinlaitetta. 10 This ensures that the measures caused by the displacement of the terminal is completed, and that, for example, the mobile station can continue to operate in the normal way without the adapter unit.

Esillä olevan keksinnön eräässä edullisessa 15 sovellutuksessa päätelaitteen käyttäjälle ilmoitetaan aktivoidusta estosta päätelaitteen avulla. In a preferred embodiment of the present invention 15, the terminal user is notified of the inhibition of the activated terminal. Ilmoitus voidaan suorittaa joko merkkivalolla, äänimerkillä, mykistämällä laite tai muulla havaittavalla merkinannolla . The notification may be carried out either indicator light, an audible signal, muting device or any other detectable signaling.

20 Esillä olevan keksinnön eräässä edullisessa sovellutuksessa päätelaitteen käyttäjä muodostaa yhteyden matkaviestinverkkoon ja pyytää matkaviestinverkkoa poistamaan palvelun käytön rajoituksen tai eston yhteyden kautta. In a preferred embodiment 20 of the present invention, the user terminal connects to the mobile communication network and a mobile communication network to request to remove the restriction or prevention of the service connection. Tämä suoritetaan silloin, kun halu-.. 25 taan kytkeä palvelu uudelleen käyttöön täydessä laa juudessaan eli kun päätelaite on esimerkiksi palannut alkuperäiselle sijaintialueelleen. This is accomplished when desired .. 25 to be switched back on, a full box juudessaan example, when the terminal is returned to the original location territory. Edelleen edullisesti matkaviestinverkko lähettää päätelaitteelle tiedon poistetusta rajoituksesta tai estosta, mistä ilmoite-30 taan käyttäjälle edellä mainitun keinoin. Further preferably, the mobile network sends the terminal information of the removed restricted or prohibited, as reported to the user 30 in the above-mentioned means.

Edullisesti päätelaitteeseen kuuluu matkaviestin ja sovitinlaite, joka on sähköisesti kytketty matkaviestimeen. Preferably, the terminal comprises a mobile communication device and the adapter, which is electrically connected to the mobile station. Matkaviestin on edullisesti tavallinen matkapuhelin, johon kuuluu välineet lisälaitteiden 35 kiinnittämiseksi. The mobile station is preferably a standard mobile phone, which includes a means 35 for attaching attachments. Edelleen edullisesti sovitinlaittee-seen kuuluu välineet matkaviestimen kytkemiseksi siihen . Further preferably, the sovitinlaittee comprises means for connecting to the mobile station.

5 102024 5 102024

Edelleen esillä olevan keksinnön eräässä edullisessa matkaviestin kytketään normaalitoimintaan, kun päätelaite vastaanottaa tiedon sille tarjotun palvelun estosta. Further, the present invention in a preferred mobile station is switched to normal operation, when the terminal receives information on the service provided in the block. Tämä voidaan toteuttaa ainakin siten, 5 että sekä matkaviestimeen että sovitinlaitteeseen kuuluu oma tilaajan tunnistusyksikkö, kuten SIM(Subscriber Identity Module)-kortti. This can be implemented, at least in such a way that 5 and the mobile station that the adapter device has its own subscriber identification unit, such as a SIM (Subscriber Identity Module) card. Riippuen päätelaitteen toimintamoodista ja palvelun tilasta - normaali, rajoitettu tai estetty - käytetään joko sovi-10 tinlaitteen tai matkaviestimen tunnistusyksikköä. Depending on the mode of operation of the terminal and the service mode - normal, reduced or prevented - either the fit-detector device 10 or the mobile station identification unit. Lisäksi matkaviestimen tunnistusyksikkö voidaan muuntaa sopivalla asetuksella koko päätelaitteen tunnistusyk-siköksi matkaviestimen ollessa kytkettynä sovitinlaitteeseen, jolloin sovitinlaitteessa ei välttämättä tar-15 vitse olla omaa tunnistusyksikköä, vaan muunnettu tunnistusyksikkö vastaa sovitinlaitteen tunnistusyksikköä. In addition, the identification unit of the mobile station can be converted to a suitable setting for the entire terminal tunnistusyk-siköksi the mobile device is connected to the adapter, the adapter device does not necessarily tar 15 need have its own identification unit, but modified for the authentication unit corresponding to the adapter device identification unit. Edullisesti päätelaitteen palvelu tarjotaan sovitinlaitteen tunnistusyksikön mukaisesti, jolloin päätelaitteen ja matkaviestinverkon välinen yhteys nou-20 dattaa sovitinlaitteen tunnistusyksikköön sovittuja palveluita ja hinnoittelua. Preferably, the service offered to the terminal adapter device in accordance with a detection unit, wherein the connection between the terminal and the mobile communication network nou-20 dattaa agreed adapter device identification unit and the pricing of services. Kun nämä palvelut estetään, siirtyy päätelaite käyttämään matkaviestimen tunnistusyksikköä, jolloin päätelaitteen ja matkaviestinverkon välinen yhteys noudattaa matkaviestimen tun-25 nistusyksikköön sovittuja palveluita ja hinnoittelua. When these services are blocked, the terminal will use the identity module of the mobile station, wherein the connection between the terminal and the mobile communication network complies with the mobile station detection unit 25, TU-agreed service and pricing. Palvelun rajoittaminen voidaan edullisesti toteuttaa muuttamalla palvelun hinnoitteluperusteita ennalta määrätyn alueen ulkopuolella. Limiting the service can preferably be realized by changing the pricing basis outside the predetermined range.

Edelleen edullisesti matkaviestinverkko voi 30 lähettää sovitinlaitteelle lyhytsanomaviestin, joka sisältää tiedon poistetusta rajoituksesta tai estosta. Further preferably, the mobile communication network to the adapter 30 sends a short message, which contains the information of the removed blockage or restriction.

Esillä olevan keksinnön etuna tunnettuun tekniikkaan nähden on, että rajoituksen tai eston purku voidaan operaattorin näin halutessa suorittaa asiak-35 kaan ilmoituksen jälkeen asiakaspalvelun (ASP) toimesta välittömästi. The advantage over the prior art of the present invention is that the restriction or prevention a vehicle to the operator so chooses carried Doc-35 even after the notification by the client service provider (ASP) immediately. Lisäksi etuna on, että päätelaite voi ilmaista käyttäjälle palvelun rajoituksen tai eston, « 102024 mutta ilmaisimen näytön muuttaminen verkosta tulevalla käskyllä ei tarvitse olla aukottomasti salattu. A further advantage is that the terminal can indicate to the user the service restriction or prevention, «102 024 but the change of the indicator on command from the network monitor does not have to be rigorously encrypted. Edelleen keksinnön etuna on, että palvelun asetuksia voidaan muuntaa verkon toimesta, eikä päätelaitteeseen 5 tarvitse tehdä sellaisia fyysisiä muutoksia, jotka mykistävät laitteen ja vaativat erillistä huoltoa laitteen saamiseksi toimintakuntoon. A further advantage is that the preferences can be converted by the network, and the terminal 5 have to make any physical modifications to mute the device and require separate maintenance of the device for operating state.

Seuraavassa keksintöä selostetaan oheisten suoritusesimerkkien avulla viittaamalla oheiseen piilo rustukseen, jossa kuva 1 esittää kaaviomaisesti erästä keksinnön mukaista tietoliikennejärjestelmää; The invention will be described in the accompanying embodiment examples with reference to the accompanying hidden drawing, in which Figure 1 shows schematically a communication system according to the invention; kuva 2 esittää matkaviestinverkon ja päätelaitteen välistä signalointia eräässä keksinnön edul-15 lisessa sovellutuksessa,· ja kuva 3 esittää erästä keksinnön mukaisessa menetelmässä käytettävää signalointia. Figure 2 shows signaling between the mobile network and another terminal device 15-Pref lisessa embodiment of the invention, and · Figure 3 shows the signaling used in the method according to the invention.

Kuvassa 1 esitetään keksinnön mukaisen menetelmän mukaisen paikkaansidotun matkapuhelinpalvelun 20 tarjoamiseksi tarvittavat komponentit. Figure 1 shows the positional necessary mobile telephone service according to the method of the invention to provide 20 components. Asiakkaalla eli palvelun tilaajalla on oltava päätelaite 2, johon kuuluu sovitinlaite 3, johon on kytketty matkapuhelin 4. Edelleen kuvassa 1 esitettyyn sovitinlaitteeseen on kytketty perinteinen puhelinkone 5, tietokone 6 ja te-.. 25 lekopiolaite 7. Näin ollen voidaan todeta, että pääte laitteen käyttäjä ei havaitse eroa siinä käyttääkö hän keksinnön mukaista päätelaitetta vai normaalia langallista puhelinta. The customer, or service subscriber must have terminal 2, which includes the adapter 3, which is connected to a mobile telephone 4. Further shown in Figure 1, the adapter device is connected to a conventional telephone set 5, a computer 6 and the power .. 25 lekopiolaite 7. Thus, it can be seen that the terminal device the user does not notice any difference if he uses a terminal according to the present invention or a normal wired telephone. Edelleen kuvassa 1 esitetään katkoviivalla matkaviestinverkko 1, johon päätelaite on yh-30 teydessä palvelun käyttämiseksi. Further, in Figure 1 shown by a dashed line in the mobile communication network 1 to which the terminal is SR-30 teydessä to use the service. Matkaviestinverkko 1 on edullisesti yleisesti käytössä oleva verkko, minkä * ' vuoksi sitä ei tässä yhteydessä tarkemmin esitetä. The mobile communication network 1 is preferably a commonly used network, the * 'because it is not shown in more detail here.

Seuraavassa esitetään eräs edullinen suori-tusesimerkki. In the following, a preferred exemplifying is performed at. Kuvissa 2 ja 3 esitetään signalointi, 35 jota käytetään sekä kytkettäessä palvelun rajoitusta tai estoa että purettaessa kytkettyä rajoitusta tai . Figures 2 and 3 show signaling 35 is used for both connecting the service restriction or prevention of the winding coupled to the restriction or. estoa, vastaavasti. inhibition, respectively. Sovitinlaite 3 analysoi matkapuhe- 7 102024 limen 4 verkosta automaattisesti tekemiä mittauksia, kuten signaalin voimakkuutta, liikenteen määrää ja muita vastaavia suureita, joista se voi huomata päätelaitteen 2 sijainnin muuttumisen. The adapter apparatus 3 automatically analyzes made by the mobile phone 7 102 024 lime 4 online measurements, such as signal strength, traffic volume and other such variables, which can detect a change in the location of the terminal device 2. Jos päätelaitteen 2 5 sijainti muuttuu, sovitinlaite 3 aktivoi matkapuhelimen 4 kautta matkapuhelinverkolle 1 palvelun eston, kuten lähtevien ja tulevien puheluiden eston. If the terminal 2 in 5 on is changed, the adapter unit 3 activates the mobile phone via the mobile phone network 4 1 denial of service, such as outgoing and incoming call barring. Käytännössä tämä tapahtuu kuvassa 2 esitetyn signaloinnin mukaisesti siten, että asetetaan matkapuhelinverkkoon 10 1 päätelaitteeseen 2 sisääntulevan ja ulosmenevän pu helun eston aktiiviseksi (BAIC & BAOC). In practice, this takes place in accordance with the signaling shown in Figure 2, so that the mobile phone network 10 is set to 1, the terminals 2 of the incoming and outgoing particular call barring active (BAIC & BAOC).

Kuvassa 2 esitetty signalointi on seuraava. the signaling shown in Figure 2 is as follows. Sovitinlaite 3 (DS, Dock Station) analysoi matkapuhelimen (MS) 4 tekemiä matkapuhelinverkon 1 mittauksia. The adapter 3 (DS Dock Station) analyzes made by the mobile telephone (MS) in a mobile telephone network 1 4 measurements. 15 Näistä se voi päätellä sijainnin muuttumisen. 15 Of these, it can be inferred from changes in the location. Jos sijainti muuttuu, DS lähettää MS: n kautta verkolle 1 pyynnön aktivoida lähtevien ja tulevien puheluiden esto, signaalit Activate barring ja Activate BX. If the location is changed, the DS sends the MS 1 via the network a request to activate the blocking outgoing and incoming calls, and the barring signals Activate Activate BX. Signaali Activate BX etenee matkapuhelinkeskuksen (MSC) 9 ja 20 vierailijarekisterin (VLR) 10 kautta kotirekisteriin (HLR) . Activate BX signal proceeds to a mobile switching center (MSC) 9 and 20 in the visitor location register (VLR) 10 to the home location register (HLR). Eston aktivoimiseen kotirekisteri (HLR) 6 vaatii salasanan, signaali Get password, jota kysytään DS:Itä. inhibition of activation of the home location register (HLR) 6 requires a password, Get password signal, which asked for DS East. Salasana on saatavissa tietyn algoritmin avulla esimerkiksi laitteen IMSI- tai IMEI-koodista. The password is available for a given algorithm, for example the IMSI or IMEI device code. Oi-25 kean salasanan, signaali Password, saatuaan HLR lähettää asiasta kuittauksen DS:lle, signaali Acknowledge. O-25 kean password, the password signal, after receiving the HLR sends an acknowledgment to the DS, Acknowledge signal. Jos DS ei saa kuittausta, se yrittää aktivointia vielä uudelleen. If the DS does not receive an acknowledgment, it tries to activate again. Positiivisen kuittauksen jälkeen DS indikoi epäkäytettävyytensä käyttäjälle esimerkiksi punaisella 30 LEDillä (ei esitetty). After a positive acknowledgment indicating the unavailability DS user, for example the red LEDs 30 (not shown).

Viitaten kuvaan 3, esitetään eräs edullinen sovellutus palvelun eston purkamiseksi. Referring to Figure 3, shows a preferred embodiment for unloading a denial of service. Ensisijaisesti soitonesto puretaan matkaviestinverkon 1 ylläpitämän asiakaspalvelun 12 toimesta. Primarily call barring unloaded a mobile network maintained by one customer service by 12. Käyttäjälle 11 ei ole 35 sallittu mahdollisuutta purkaa soitonestoa omalta päätelaitteeltaan 2. Tämä on toteutettu esimerkiksi siten, että kyseiset toiminnat on disabloitu matkapuhe- β 102024 limestä 4, kun se on kytkettynä sovitinlaitteeseen. 11 to the user 35 is not allowed to decrypt the call blocking own terminal equipment 2. This is accomplished, for example, so that these functions have been disabled, a mobile β 102 024 lime 4, when it is connected to the adapter device. Asiakas 11 ottaa yhteyttä asiakaspalveluun 12, signaali Announcement, joka voi purkaa eston suoraan HLR:stä 8, signaali Deactivate barring. Client 11 to contact the customer service 12, the signal Announcement, which can unblock directly from the HLR 8, a signal Deactivate barring. Kuittauksen, signaali 5 Acknowledge, saatuaan asiakaspalvelu 12 voi lähettää lyhytsanomaviestin, signaalit Indication from deactivation of barring with an SMS-message ja Message, asiakkaan DS:lie. Acknowledgment, 5 Acknowledge signal after a customer 12 may send a short message, the signals from Deactivation Indication of the barring with an SMS-message, and Message, the client DS lie. Tämän viestin saatuaan DS indikoi käyttäjälle olevansa jälleen käyttövalmiina. upon receipt of this message, DS indicates the user to be ready for use again.

10 Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitet tyjä sovellutusesimerkkejä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. 10 The invention is not restricted to the above presented embodiment examples, but many variations are possible within the scope of the inventive idea defined by the claims.

Claims (10)

1. Menetelmä paikkaansidotun palvelun käytön rajoittamiseksi tai estämiseksi ennalta määrätyn alueen ulkopuolella, jossa menetelmässä välitetään palve- 5 lu matkaviestinverkossa (1) päätelaitteelle (2) , määritetään päätelaitteen sijainti matkaviestinverkon suhteen ja rajoitetaan tai estetään palvelun käyttö, jos päätelaite sijaitsee ennalta määrätyn alueen ulkopuolella, tunnettu siitä, että päätelaite (2) 10 määrittää sijaintinsa matkaviestinverkon (1) ja/tai päätelaitteen lähettämien signaalien perusteella,· ja että päätelaite lähettää sijaintinsa perusteella matkaviestinverkkoon palvelun rajoittamista tai estoa tarkoittavan signaalin, jonka perusteella matkavies-15 tinverkko rajoittaa tai estää palvelun käyttämisen päätelaitteella. 1. A method for positional limit or prevent the use of the service outside the predetermined range, wherein the method is transmitted to server 5 Iu mobile communication network (1) to the terminal (2), determining the location of the terminal mobile communication network with respect to and to limit or prevent the use of the service, if the terminal is located outside the predetermined range, characterized in that the terminal (2) 10 to determine the location, the mobile communication network (1) and / or on the basis of the terminal signals, · and that the terminal transmits on the basis of location a mobile communication network, limiting the service or corrosion to mean a signal for matkavies-15 communication network to restrict or prevent the use of the service terminal .
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä," että päätelaite (2) lähettää matkaviestinverkolle (1) pyyntösignaalin, joka sisältää 20 pyynnön palvelun käytön rajoittamiseksi tai estämiseksi; että matkaviestinverkko lähettää päätelaitteelle signaalin, jossa pyydetään päätelaitteelta ennalta määrättyä koodia rajoituksen tai eston aktivoimiseksi; ja että matkaviestinverkko vertaa päätelaitteen lähet-; 25 tämää koodia ennalta määrättyyn koodiin, minkä perus teella matkaviestinverkko aktivoi rajoituksen tai eston ja lähettää päätelaitteelle signaalin, joka sisältää tiedon aktivoidusta rajoituksesta tai estosta. 2. The method according to claim 1, characterized in "that the terminal (2) transmits to the mobile network (1) the request signal, which contains 20 request to restrict or prevent the use of the service, the mobile network sends the terminal a signal requesting the code from the terminal a predetermined activation of restriction or prevention; and that the mobile communication terminal compares the transmit; 25 Tama code with a predetermined code, on the basis of which the mobile communication network activates the restriction or the prevention and transmits to the terminal a signal including information on the activated restriction or blockage.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, 30 tunnettu siitä, että päätelaite (2) lähettää i pyyntösignaalia kunnes se vastaanottaa matkaviestin verkolta (1) tiedon aktivoidusta rajoituksesta tai estosta. 3. A method as claimed in claim 2, 30 characterized in that the terminal (2) transmits the request signal i until it receives a mobile communication network (1) activated restricted or prohibited data.
4. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista l 35 - 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että il moitetaan päätelaitteen (2) käyttäjälle aktivoidusta estosta päätelaitteen avulla. 4. In any one of the preceding claims 35 l - 3, characterized in that the IL complaint to the terminal (2) for the inhibition of the activated terminal. 102024 102024
5. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista 1 - 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että päätelaitteen (2) käyttäjä muodostaa yhteyden matkaviestinverkkoon (1) , käyttäjä pyytää matkaviestinverkkoa 5 poistamaan palvelun käytön rajoituksen tai eston yhteyden kautta, matkaviestinverkko lähettää päätelaitteelle tiedon poistetusta rajoituksesta tai estosta ja ilmoitetaan käyttäjälle palvelun käytettävyys päätelaitteen avulla. 5. In any one of the preceding claims 1 - A method according to claim 4, characterized in that the terminal (2), the user connects the mobile communication network (1), the user requests the mobile communication network 5 to remove the restriction or barring access to the service through the connection, the mobile network sends the terminal information of the removed restricted or prohibited and reported availability of the service to the user terminal.
6. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista 1 - 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että päätelaitteeseen kuuluu matkaviestin (3) ja sovitinlaite (4), joka on sähköisesti kytketty matkaviestimeen. 6 of claims 1 to one of the preceding - The method of claim 5, characterized in that the terminal comprises a mobile station (3) and the adapter (4) which is electrically connected to the mobile station.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, 15 tunnettu siitä, että matkaviestin (3) kytketään normaalitoimintaan, kun päätelaite (2) vastaanottaa tiedon palvelun rajoituksesta tai estosta. 7. A method according to claim 6, 15, characterized in that the mobile station (3) is switched to normal operation, when the terminal (2) receives the information service restriction or blockage.
8. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista 1 - 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ra-20 joitetaan palvelua ennalta määrätyn alueen ulkopuolella muuttamalla palvelun hinnoitteluperusteita. 8. claims 1 to any one of the preceding - A method according to claim 7, characterized in that the trans-20 joitetaan service outside a predetermined range by changing the pricing basis.
9. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista 1 - 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että matkaviestinverkko (1) lähettää sovitinlaitteelle (4) ly- 25 hytsanomaviestin, joka sisältää tiedon poistetusta rajoituksesta tai estosta. 9. claims 1 to any one of the preceding - A method according to claim 7, characterized in that the mobile communication network (1) transmits to the adapter (4) short hytsanomaviestin 25, which contains the information of the removed blockage or restriction.
9 102024 9 102024
10. Jonkin edeltävistä patenttivaatimuksista 1-9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että päätelaitteen (2) lähettämä koodi perustuu päätelait- 30 teen yksilöivään koodiin, kuten laitteen IMSI- tai : IMEI-koodiin. 10. any one of the preceding claims 1-9, characterized in that the code transmitted by the terminal (2) based on the terminal 30 make personally identifiable code, such as a device IMSI or IMEI code. 102024 102024
FI960618A 1996-02-09 1996-02-09 A method for limiting or preventing a service in a cellular network FI102024B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI960618 1996-02-09
FI960618A FI102024B (en) 1996-02-09 1996-02-09 A method for limiting or preventing a service in a cellular network

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI960618A FI102024B (en) 1996-02-09 1996-02-09 A method for limiting or preventing a service in a cellular network
PCT/FI1997/000066 WO1997029607A1 (en) 1996-02-09 1997-02-05 Method for restricting or preventing a service in a mobile phone network
AU16043/97A AU1604397A (en) 1996-02-09 1997-02-05 Method for restricting or preventing a service in a mobile phone network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI960618A0 FI960618A0 (en) 1996-02-09
FI960618A FI960618A (en) 1997-08-10
FI102024B true FI102024B (en) 1998-09-30

Family

ID=8545416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI960618A FI102024B (en) 1996-02-09 1996-02-09 A method for limiting or preventing a service in a cellular network

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1604397A (en)
FI (1) FI102024B (en)
WO (1) WO1997029607A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8615256B1 (en) 1998-03-23 2013-12-24 Nokia Corporation Method and system for exploiting location-dependent services in a cellular radio system

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU6610598A (en) * 1997-03-14 1998-10-22 Dansk Mobiltelefon I/S A central control unit, a mobile telephone network and a docking station for locating a mobile phone subscriber
US5781628A (en) * 1997-08-19 1998-07-14 Ericsson Inc. System and method for selective restriction of ciphering
FI980584A0 (en) 1998-03-17 1998-03-17 Nokia Telecommunications Oy Cellbytesfoerfarande Science cellulaerradiosystem
FI982363A (en) 1998-10-30 2000-05-01 Nokia Mobile Phones Ltd A method and system for limiting the operation of radio apparatus in a certain area
US7263367B1 (en) * 1999-04-28 2007-08-28 Sabot Associates, Inc. Systems and methods for setting a mode of operation of electronic devices
EP1168185A3 (en) * 2000-05-08 2004-01-02 Nokia Corporation Method for protecting a memory card, and a memory card

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2253968B (en) * 1991-03-22 1995-02-15 Racal Vodafone Ltd Cellular telecommunications networks and methods
GB2255474B (en) * 1991-03-22 1995-06-14 Racal Vodafone Ltd Cellular telecommunications networks and methods
EP0641137A3 (en) * 1993-08-27 1995-09-13 Siemens Ag Method and apparatus for access restriction to a mobile radio system.
WO1995026115A1 (en) * 1994-03-22 1995-09-28 Vodafone Limited Telephone apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8615256B1 (en) 1998-03-23 2013-12-24 Nokia Corporation Method and system for exploiting location-dependent services in a cellular radio system

Also Published As

Publication number Publication date
FI960618A0 (en) 1996-02-09
FI960618D0 (en)
FI102024B1 (en)
WO1997029607A1 (en) 1997-08-14
AU1604397A (en) 1997-08-28
FI960618A (en) 1997-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2179217C (en) Land-line supported private base station operable in a cellular system
ES2231100T3 (en) Communications network between mobile.
JP4256071B2 (en) Method and configuration in wireless communication system
US5926760A (en) System for providing features for a land-line supported private base station operable in a cellular system
JP3939397B2 (en) System and method for automatic registration notification for radio activation
CA2259273C (en) Telephone system having land-line supported private base station switchable into cellular network
US6233445B1 (en) Establishing emergency calls within a mobile telecommunications network
US6104928A (en) Dual network integration scheme
US5414750A (en) Automated seamless cellular telephone network
US5890061A (en) Vehicular emergency message system with call restriction defeating
US6826414B1 (en) Mobile communications system having a cellular communications network comprising a public network portion and a private network portion using a common radio interface protocol
US6366777B1 (en) Using two SIM cards with same MSISDN number
CN1107435C (en) Method and telecommunication node for paging mobile station within mobile overlay area
FI109858B (en) The digital mobile telephone system wherein each subscriber is assigned a plurality of telephone number and the subscriber identity module card (SIM),
CN1175703C (en) Methods and apparatus for transferring position data between terminals in wireless communication systems
ES2311593T3 (en) Privacy invocation method for the determination of the location in a telecommunications network.
RU2129760C1 (en) Mobile radio link operating process
US20020025821A1 (en) Location dependent service for mobile telephones
US20040063425A1 (en) Wireless communication terminal
US20060178128A1 (en) Method of operating a mobile communication device and mobile communication system during an emergency situation
FI103469B (en) The copied the prevention of abuse of the subscriber ID matkaviestinjärjeste lmässä
US6574484B1 (en) Method for emergency service access using a mobile phone
US20030017843A1 (en) Method for multple use of a radiotelephone, and radiotelephone system corresponding subscriber identification module and presence detecting device
EP2082554B1 (en) Controlling the use of access points in a telecommunications network
US6078804A (en) Providing different routing treatments for emergency calls based on subscriber specified data

Legal Events

Date Code Title Description
TC Name/ company changed in patent

Owner name: SONERA OY