SK288021B6 - Advertising surface establishing on the slope and/or having sloping surface - Google Patents

Advertising surface establishing on the slope and/or having sloping surface Download PDF

Info

Publication number
SK288021B6
SK288021B6 SK5057-2008A SK50572008A SK288021B6 SK 288021 B6 SK288021 B6 SK 288021B6 SK 50572008 A SK50572008 A SK 50572008A SK 288021 B6 SK288021 B6 SK 288021B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
cellular foil
cells
chambers
foil
advertising
Prior art date
Application number
SK5057-2008A
Other languages
English (en)
Other versions
SK50572008A3 (sk
Inventor
Jiri Benda
Original Assignee
Benda Trade S. R. O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CZ20080144A priority Critical patent/CZ301884B6/cs
Application filed by Benda Trade S. R. O. filed Critical Benda Trade S. R. O.
Publication of SK50572008A3 publication Critical patent/SK50572008A3/sk
Publication of SK288021B6 publication Critical patent/SK288021B6/sk

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
  • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
  • G09F19/00Advertising or display means not otherwise provided for
  • G09F19/22Advertising or display means on roads, walls or similar surfaces, e.g. illuminated
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
  • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
  • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
  • A01G9/033Flat containers for turf, lawn or the like, e.g. for covering roofs

Abstract

Cellular foil (4) is unfolded on a base (1) and the advertising area is created as a mosaic from decorative elements (2, 3) that are situated in chambers (5), different decorative elements (2, 3) are situated intentionally in different neighbouring chambers (5), while at least some chambers (5) of the cellular foil (4) are filled at least partially cultivation substrate (6) suitable for cultivation of vegetation, planted with vegetation elements, where these vegetation elements are laid out in the individual chambers (5) so that the figure of the advertising area or its part is created just by means of said vegetation elements. The whole is reinforced using pins (7) and/or possibly reinforcing fibres (8) with stops (10) and the surface can be equipped with a reticular coat (12) with meshes (13). Filling of the chambers (5) is constituted, besides the decorative elements (2, 3), by cultivation substrate (6) or other loose material, as far as possible, in the form of compacted cushion or possibly in pouches (11). Permeability is attained by the use of cellular foil (4) with perforation (14) and the barrier (15) prevents unwanted rootlet proliferation.

Description

Oblasť techniky
Vynález sa týka oblasti stavebníctva. Ide o dekoratívnu, najmä reklamnú, plochu vytvorenú priamo vo svahu terénu a/alebo na podložke majúcej zvážajúci sa povrch. Riešenie sa týka plochy s obrazcom vytvoreným ako mozaika, skladajúcej sa z rôznych dekoratívnych prvkov, ktorými sú aspoň sčasti prírodniny, ako rastliny, kamene alebo kôra. Navrhnuté riešenie je vhodné najmä pre veľké plochy s nerovnosťou alebo zvažovaním, ako je otvorený terén, svahy na pozemkoch v blízkosti budov, svahy pozdĺž diaľnic a iných komunikácií, svahy pozdĺž splavných riek, terénne vlny v parkoch, terénne výstupky na výstaviskách alebo v mestskej zeleni a pod.
Doterajší stav techniky
V súčasnej dobe sa na reklamu využívajú nielen reklamné panely a špecifické reklamné výrobky, ale je snaha využiť na tieto účely i terénne plochy, pohľadovo dostupné pre potenciálneho zákazníka.
Sú už všeobecne známe vegetačné reklamy, ktoré sa budujú na vhodných vonkajších plochách i v interiéroch na horizontálnych plochách. Ide o dekoratívne zoskupenie farebných rastlín, alebo rôzne farebne kvitnúcich rastlín, prípadne kombinovaných s ďalšími dekoratívnymi prvkami z častíc, ako sú kamene, kôra a pod. Tieto reklamy využívajú obrazce z uvedených stavebných prvkov, vytvorené ich zoskupením v tvare znázorňujúcom reklamnú tému, alebo firemné logo, nápis a pod. Sú však vhodné len na horizontálne povrchy, alebo veľmi málo zošikmené povrchy. Na viac šikmej ploche by totiž došlo k rýchlemu odplaveniu pestovateľského substrátu smerom dole a/alebo k sypaniu dekoratívnych prvkov smerom dole vplyvom gravitácie a pohybu vody pri zrážkach, prúdením vzduchu pri veternom počasí a pod. Na veľmi šikmých plochách bráni vytvoreniu dekoratívnej plochy už samotná gravitácia. Pri uvedených dekoratívnych a reklamných plochách je navyše, i pri málo šikmej ploche, problém s nadbytočnou vodou zo zalievania a zrážok, ktorá môže spôsobiť nežiaduce odplavovanie substrátu na pestovanie a/alebo dekoratívnych častíc do okolia a zanášať chodníky a kanalizáciu. Odplavovaním vegetačného substrátu dochádza tiež k značnému úbytku nosnej a vyživovacej hmoty pre vegetáciu, čo znižuje čas použiteľnosti vybudovaného systému i kvalitu pestovaných vegetačných prvkov.
Nežiaduce odplavovanie vegetačného substrátu a jeho zosuvy sú všeobecne jedným z hlavných problémov terénu na svahových plochách. Na plochách pri stavebných objektoch, najmä mestské i dedinské zástavby, je všeobecne nutné mu maximálne brániť, okrem iného i z dôvodov, aby nedochádzalo k zanášaniu kanalizačných systémov a znečisteniu chodníkov, ciest alebo vodných tokov.
Niektoré terajšie riešenia využívajú pre šikmé plochy dosky z minerálnej vlny, ktoré sú použité ako nosič pre vegetáciu a úplne alebo sčasti nahradzujú substrát na pestovanie. Napríklad prihláška WO 95/08259 navrhuje vytvoriť dekoratívnu vegetačnú plochu na streche budovy, a to ako dosku z minerálnej vlny, na ktorej sú uíožené vegetačné prvky s koreňovým systémom v adhéznom vrecku z organického materiálu. Upevnenie vegetačných prvkov na doske sa dosiahne napríklad tým, že vrecko obsahuje škrob a/alebo je vybavené lepiacou páskou z vhodného polyméru. Toto riešenie počíta s tým, že časom korene zosilnia a samotné prerastú do minerálnej vlny. Použitie dosiek z minerálnej vlny pre horné plochy šikmých povrchov má však značné nevýhody. Tento materiál je značne lámavý, takže vplyvom mrazov alebo pnutia a úkonov pri údržbe, napríklad následkom prejazdu sekačky alebo chodenia, dochádza k vzniku trhlín a vypadávaniu úlomkov. Je nutné vymieňať celé bloky minerálnej vlny, v prípade ulamovania dochádza k nežiaducemu odplaveniu, a tiež vzniku jamiek a dier. Ďalšou nevýhodou je, že minerálna vlna nie je dostatočne pevná a nosná pre korene väčších rastlín, nie je možné povrchové okopávanie rastlín a podobné úkony údržby. Tiež nie je možné opakované použitie, v prípade záujmu o výmenu alebo obnovu vegetačných prvkov musí sa vymeniť celý povrch dekoratívneho útvaru. Tiež estetická stránka týchto riešení nie je dobrá, pretože povrch nevyzerá prirodzene a nepôsobí tak esteticky, ako prírodné povrchy. Ďalšou nevýhodou je, že pri tomto riešení nie je možná tvorba dekoratívnych útvarov zo sypkých materiálov alebo z častíc na povrchu, ako z farebných štrkov, kameňov, farebnej kôry a pod., pretože by došlo k sklzom a zosypú.
Sypké materiály, kamene a pod. sa v súčasnej dobe na použitie na dekoratívne účely v prípade svahových plôch pevne fixujú v podklade jednotnou tmeliacou zložkou, napríklad pomocou betónu. Tým sa však vytvorí blok neprepúšťajúci vzduch a vodu, čím je narušené prirodzené prostredie a zhoršujú sa podmienky pre rastliny a pôdne živočíchy v danom mieste a okolí. Betón a podobné tmely časom praskajú a drobia sa a vzniknuté praskliny alebo drviny svojou nevzhľadnosťou a neupravenosťou narušujú estetický cieľ dekoratívnej plochy. Tiež urýchľujú ďalšiu eróziu a zrýchľuje sa tak nástup skazy celku. V prírodnom prostredí, ako sú zatrávnené svahy, násypové valy a pod., je tvorba umelých pevných blokov nevhodná i z dôvodu ich tiaže, pretože potom namiesto spevnenia dochádza naopak k deštrukcii a búraniu šikmých plôch svahov.
Dokument CZ U 10580 opisuje reklamnú plochu, umiestnenú najmä v svahoch pozdĺž cestných diaľnic a rýchlostných komunikácií, ktorá je vytvorená pomocou systému oporných stien vsadených do svahu. Táto plocha je vytvorená pomocou aspoň jedného svahového kvetníka, ktorý pozostáva v podstate len z ohradenia zvolenej časti terénu stenami, konkrétne zadnou opornou stenou, prednou opornou stenou a dvoma bočnými opornými stenami. Steny vytvárajú spoločne obvodovú konštrukciu svahového kvetníka s rozmermi najmenej 5 m2 a sú vytvorené z betónu, železobetónu, dreva, kovu, plastu, alebo z kombinácie uvedených materiálov. Vnútorný priestor svahového kvetníka je vyplnený vegetačnou vrstvou so zasadenými kvetinami alebo drevinami. Toto riešenie je náročné na materiál a prácnosť a je úplne nevhodné pre viac šikmé podložie. Oporné steny totiž nebránia dostatočne povrchovej erózii a splavovaniu, lebo plocha vnútri priestoru ohraničeného stenami nie je nijako spevnená a navyše steny tvoria nežiaduce hrádze, brániace prirodzenému prestupu vody. Životnosť takto vytvorenej reklamy je preto minimálna.
V súčasnej dobe je v stavebníctve známa tzv. bunková fólia. Je zhotovená z materiálu na báze plastov, takže je relatívne pevná v ťahu i tlaku, nelámavá, ohybná a je vode odolná a nepriepustná. Jej usporiadanie je opísané napríklad v USA pat. 5449543 a WO 97/16604. Pozostáva zo sústavy pruhov nepriepustnej vode odolnej fólie, ktoré sú k sebe navzájom pripojené tak, že medzi ich stenami je vytvorená sústava dutých komôrok, ktorých dutiny sú priechodné vo vertikálnom smere, v praxi bežne nazývaných ako bunky. Bunková fólia sa pre manipulácie a distribúciu dodáva v zloženom stave, kde sú steny buniek stlačené k sebe a na mieste použitia sa plošne rozkladá, čím sa vytvorí štruktúra s otvorenými komôrkami, pripomínajúca plásty medu. Táto bunková fólia je určená na položenie na povrchy eróziou napadnutých vonkajších terénov, ako sú napríklad brehy riek alebo svahy pri cestách, alebo tiež základy banských šácht, kam sa umiestňuje s cieľom, aby tu bránila odpadávaniu uvoľneného kamenia a nežiaducemu drobeniu a odlamovaniu prvkov z povrchu. Používa sa tiež na spevňovanie stavebného podložia, ako sú cesty alebo železnice, kde sa pokladá na zemné podložie po odkrytí a odvoze ornice, alebo na drenážny vankúš zo štrku a/alebo piesku. Tu sa v rozloženom stave presypáva štrkom a zalieva betónom a/alebo cestným asfaltom. Niekedy sa priamo zalieva betónom. Rôzne typy bunkovej fólie sú už dostupné v rôznych typoch a uskutočnení, niektoré z nich majú steny buniek vybavené perforáciou na účel možnosti prestupu vody, najmä z dôvodu eliminácie nežiaducich tlakov v stavebnom objekte. Pri použití na stavbách sa na túto bunkovú fóliu bežne používa ťažká technika, keď jej presypávanie štrkom sa uskutočňuje pomocou bagrov a následne sa uskutočňuje zhutňovanie presypú, alebo prelievaním betónom či asfaltovou hmotou, s prejazdmi cestným zhutňovacím valcom. Bunková fólia má značnú pevnosť. V spise WO9963166 resp. USA pat. 6484473 BI je odporučené bunkovú fóliu fixovať pomocou ohybných vlákien, prepichnutých cez ňu a vedených cez ňu v dĺžkovom a šírkovom smere. Ohybné vlákna sú upevnené okolo okrajov rozprestretej bunkovej fólie na kolíkoch, votknutých do mäkkého podložia otvoreného terénu a v prípade veľkej plochy sú upevňovacie prvky votknuté i v niektorých komôrkach buniek. Všetky doterajšie spisy a metódy počítajú s použitím tejto bunkovej fólie len ako spevňovacieho prvku, s tým cieľom aby táto fólia bola, po rozprestretí na ploche stavby, alebo na odkrytom zemnom podloží v otvorenom teréne, zaplnená vrstvami rovnorodého materiálu. O bunkovej fólii sa teda doteraz uvažovalo len ako o náhradke kovového pletiva alebo sietí na účely povrchového zabezpečenia rozrušeného alebo rizikového prírodného terénu, alebo ako pružnej výstuhy do neživých stavieb, najmä ako spevňujúce siete do betónového podložia a pod asfalt.
FR-A-2840853 opisuje reklamnú plochu, obsahujúcu fóliu a šablónu, prostredníctvom ktorých sú vytvorené rôzne tvarované polia vymedzujúce rôzne plochy na vyplnenie rôznymi druhmi minerálov a/alebo vegetácie, pričom cieľom je vytvoriť mozaiku založenú na rôznych dekoratívnych prvkoch. Z uvedeného spisu nevyplýva možnosť použiť na mozaiku pružnú bunkovú fóliu ako sústavu polí na celú mozaiku rovnakých a vzniknutých naraz pre celý obrazec rozprestretím na ploche a bez dna a nemá ani ďalšie znaky predloženej PP.
CA-A1-2565023 opisuje reklamné plochy využívajúce rôzne moduly vysadenej vegetácie na vytvorenie mozaiky predstavujúcej reklamný dekoratívny prvok na zošikmenej plošine. Z riešenia podľa tohto spisu je známa možnosť vytvoriť reklamný obrazec z vegetácie. Nevyplýva z neho však možnosť použiť pre vegetáciu bunkovú fóliu, ktorá by sa rozprestrela na mieste použitia ako pole pre celý obrazec naraz a tam osadzovala alebo vyplňovala jej jednotlivé polia na mieste rôznymi dekoratívnymi prvkami.
Bunková fólia, ohybná z plastu a s komôrkami sa podľa EP-0378309 používa vo vrstvách, ktoré sa môžu klásť vedľa, nad sebou alebo sa aj krížiť. Bunková fólia s komôrkami sa používa ako spevňovacia sieť s jediným účelom, technicky sceliť nesúrodý alebo nepevný podklad. Používa sa len ako podložie pre novo vybudované cesty.
US-4 778 309 sa zaoberá použitím bunkovej fólie na tvorbu stien, a to vŕšením substrátom vyplnených vrstiev bunkovej fólie do výšky na seba. Podstata tohto riešenia sa netýka predloženej PP, pretože sa zaoberá výlučne problematikou stavebníctva, konkrétne len tým, ako majú byť na seba položené jednotlivé vrstvy, aby bol výsledok použiteľný do stavebných objektov (na cesty, steny podložia stavieb a pod ).
Podstata vynálezu
Uvedené nevýhody odstraňuje v značnej miere vynález. Je vyriešené nové usporiadanie dekoratívnej, najmä reklamnej plochy, dávajúce možnosť vybudovania obrazcov z rastlín a/alebo sypkých častíc na šikmých, a to i veľmi šikmých, podkladoch. Riešenie má za cieľ vytvoriť trvanlivý obrazec v podobe mozaiky, skladajúci sa z rôznych dekoratívnych prvkov, ktorými sú aspoň sčasti prírodniny, ako rastliny, kamene alebo kôra. Podstatou vynálezu je, že na povrchu, najmä svahovom, je dekoratívna, najmä reklamná, plocha vytvorená pomocou na podklad rozloženej plastovej bunkovej fólie, obsahujúcej sústavu priechodných komôrok, ktoré sú vymedzené priestorom, ktorý pri priestorovom rozložení bunkovej fólie vzniká medzi stenami zo k sebe upevnených pásov, tvoriacich steny bunkovej fólie, pričom dekoratívne prvky sú situované v komôrkach tejto bunkovej fólie, a to tak, že v rôznych komôrkach vedľa seba sú zámerne situované navzájom odlišné dekoratívne prvky, líšiace sa od seba aspoň farbou, tak aby sa vytvorili cieľový obrazec, pričom aspoň niektoré komôrky bunkovej fólie sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy, alebo jeho časť, pričom komôrky takto vysadené vegetačnými prvkami sú vyplnené aspoň sčasti substrátom na pestovanie, vhodným na pestovanie vegetácie.
Aspoň niektoré komôrky bunkovej fólie sú výhodne vyplnené vankúšom zo sypkého materiálu, siahajúcim odspodu komôrok prinajmenšom až po horný okraj komôrok. S ďalšou výhodou je tento sypký materiál v komôrkach zhutnený, napríklad prejazdmi valcom alebo zatlačovaním s poklepmi, na zvýšenú hustotu oproti hustote pri bežnom nasypaní, čo dodáva tejto výplni pevnosť a súdržnosť.
Výhodne je bunková fólia vybavená tiež spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej fixáciu na podložke v rozloženom stave a stabilnej polohe. Tým sa rozumie, že sú zvolené prvky, umožňujúce upevnenie fólie proti podložke a poskytujúce súčasne aspoň lokálnu oporu pre steny ich komôrok pri opretí. Dosiahne sa tak zábrany proti schádzaniu po svahu a proti boreniu bunkovej fólie v priebehu plnenia a po ňom. Výhoda tohto riešenia je tým väčšia, čím je väčšie zvažovanie podložky. Fixácia je vhodná na udržanie fólie v roztiahnutom stave, a je nutná, pokiaľ je bunková fólia rozprestretá na ploche, ktorá je odklonená od horizontálnej roviny v sklone. Umožňuje tvorbu dekoratívneho obrazca i na podložke, alebo na povrchu, so sklonom až 90 stupňov proti horizontálnej rovine.
Ako spevňovacie a upevňovacie prvky sa použili najmä kolíky a výhodne sú navyše použité tiež spevňujúce vlákna. Kombinácia týchto prvkov je účinná najlepšie, pokiaľ sú kolíky upevnené tak, že sú votknuté do podložky pod bunkovou fóliou, pričom bunková fólia má vytvorené, v stenách ich komôrok, priechody na spevňujúce vlákna. Cez tieto priechody sú prevlečené spevňujúce vlákna, upevnené pomocou aspoň niektorých zo zmienených kolíkov, tieto spevňujúce vlákna prechádzajú v napnutom stave z jednej strany bunkovej fólie na jej opačnú stranu, cez dutiny a steny komôrok. V dutinách komôrok sú spevňujúce vlákna vybavené zarážkami, umožňujúcimi brániť nežiaducemu posunu a/alebo deformácii bunkovej fólie. Zarážky sa nachádzajú aspoň v niektorých komôrkach a aby mohli plniť danú funkciu, sú väčšie než priechody na spevňujúce vlákna. Ako priechody na spevňujúce vlákna slúžia otvory, zhotovené na trase na vedenie týchto spevňujúcich vláken v stenách bunkovej fólie.
Výhodne, najmä pri veľkom svahovom podklade, má bunková fólia aspoň v niektorých jej komôrkach uložené vrecká so sypkým substrátom na pestovanie, ktorý je vybavený vegetačnými prvkami, ako napríklad semenami rastlín, semenáčikmi, alebo sadenicami. Optimálne je, pokiaľ je vždy v jednej komôrke umiestnené len jedno vrecko. Rozmery vreciek sa volia tak, aby bolo vrecko vtlačené a voľne nevypadávalo, ale zase naopak by nemalo stláčať nežiaducim spôsobom koreňový systém v ňom rastúcich rastlín alebo rastliny.
Je účelné, opäť najmä pre veľmi svahovité povrchy, pokiaľ je nad bunkovou fóliou plošne rozprestretý aspoň jeden sieťovitý povlak so sústavou ôk. V prípade, že sa použili vrecká podľa predchádzajúceho odseku, zvolí sa primeraná veľkosť ôk tak, aby sieťovitý povlak, napríklad plastová mriežka alebo kovové pletivo, pridržovali vrecká v jamkách tvorených komôrkami.
Výhodne sú aspoň niektoré komôrky bunkovej fólie, aspoň v ich povrchovej oblasti, vyplnené dekoratívnymi časticami s nápadne odlišnou farebnosťou proti okoliu, situovanými tak, že ich povrchová plocha spoluvytvára obrazec reklamnej plochy. Komôrky bunkovej fólie sú tak účelne využité ako nosná konštrukcia pre častice mozaiky a súčasne ako jednotlivé prvky pre rôznorodé vyplnenie na účely tvorby vizuálneho efektu mozaiky.
Za určitých podmienok je výhodné, pokiaľ sa použije bunková fólia s rôznymi veľkosťami komôrok, vzhľadom na ich výšku a/alebo obvod, kde táto sa poskladá v pásoch vedľa seba, navzájom pripojených k sebe. Je tak možno dosiahnuť zvýšenie vizuálneho efektu z estetických dôvodov, keď napríklad vložením kruhovito stočeného pásu fólie s väčšou výškou do obrazca vznikne plastický kruhovitý reliéf v celku. Kombináciu väčších a menších, alebo nižších a vyšších pásov bunkovej fólie je možno výhodne použiť tiež na účely dosiahnutia zväčšenia zvažovania povrchu, pokiaľ to napríklad zvýhodní uhol pohľadu diváka na obrazec reklamy.
Naopak je možno dosiahnuť takto i zmiernenie zvažovania povrchovej plochy vytvoreného objektu, napríklad s cieľom zväčšiť stabilitu a trvanlivosť obrazca tvoreného na príliš zvažujúcej sa podložke.
Výhodne sa použije bunková fólia s perforovanými stenami komôrok. Takéto bunkové fólie sa dnes už vyrábajú na účely vyrovnania tlakov a prestupu pár v stavbách, kam sa tieto bunkové fólie v súčasnej dobe používajú. Pri použití bunkovej fólie podľa vynálezu na dekoratívne účely na zvažujúcom sa podloží, umožní perforovanie stien komôrok vznik ekologicky prirodzeného prostredia vo vytváranom obrazci i jeho okolí.
Najväčší efekt pri aplikácii riešení podľa vynálezu sa dosiahne vzájomnou kombináciou všetkých možností rôznorodého obsadenia komôrok bunkovej fólie. Aspoň časť reklamnej plochy je v tom prípade vytvorená ako obrazec z kombinácie rastlín situovaných v komôrkach bunkovej fólie a častíc situovaných v iných komôrkach bunkovej fólie a okolie obrazca je vytvorené ako trávnik, ktorý je rovnako situovaný v komôrkach bunkovej fólie. Výhodne sú pri aplikácii vynálezu všetky komôrky bunkovej fólie vyplnené nejakým materiálom a žiadne nezostávajú prázdne. Vyplnenie je optimálne až po alebo nad horné okraje komôrok, čím sa dosiahne, že horné okraje komôrok bunkovej fólie sa nachádzajú pod povrchovou plochou obrazca, nevystupujú nad ňu a teda nerušia vizuálny efekt celku.
Výhodne, pokiaľ to povaha výplne dovoľuje, výplň komôrok bunkovej fólie presahuje cez horné okraje komôrok. Napríklad v prípade reklamnej plochy s trávnikom to potom dovoľuje bezproblémové prechody sekačkou, údržbu trávnika a pod.
Výhodou je pod bunkovou fóliou situovaná aspoň jedna zábrana proti nežiaducemu prerastaniu korienkov z podkladu do komôrok bunkovej fólie. Má podobu plochej vrstvy z ohybného materiálu, ktorá je rozprestretá aspoň pod obrazcom reklamnej plochy na podklade pod bunkovou fóliou.
Riešenie podľa vynálezu umožní zväčšiť atraktivitu svahových plôch pozdĺž komunikácií a v okolí stavieb a podnikateľských objektov. Pre prevádzkovateľa reklamy sa tým rozšíri možnosť sprístupnenia ďalších plôch na reklamné účely a pre bežných občanov dôjde k zatraktívneniu týchto plôch dosiahnutím estetického výsledku. Je možné použiť dekoratívne prostriedky s nápadne odlišnou farebnosťou na báze prírodnín, ako sú kvetiny, farebné kôry, okruhliaky, farebné štrkové drviny, antuka, farebný piesok a pod., a to i na rozľahlých plochách. Dosiahne sa možnosť stabilného výsledku bez rizika rozsýpania alebo vymývania. Komôrky na odlišnú výplň je možné zvoliť plánovité, v takom počte, vzájomnom usporiadaní a s takou veľkosťou komôrok, aby sa ich prostredníctvom vytvoril optimálne farebne kontrastný, vizuálne nápaditý a dlhodobo stabilný obrazec.
Vynález je využiteľný pre všetky typy svahového podkladu, je možné použitie i na rovné alebo lokálne zvlnené plochy, i na veľmi šikmé až zvislé plochy. Vynález je špecifickým riešením, zameraným najmä na možnosť vytvorenia reklamnej plochy priamo na vonkajšom teréne. Samotným podkladom však technické riešenie podľa vynálezu nie je nijak obmedzené, nie je vylúčená ani tvorba prenosnej reklamnej plochy podľa vynálezu, na pohyblivom alebo prenosnom podklade. Ako podklad môže byť v tomto prípade použitý vhodný pevný predmet, ako napríklad panel, a pod. Technické riešenie je zamerané najmä na možnosť využitia pohľadovo frekventovaných svahových plôch na reklamu. Dosiahne sa možnosť trvalého ozelenenia vegetačnej plochy a vytvorenie atraktívnych obrazcov z prírodnín i na miestach, kde by to inak nebolo možné, ako sú násypy, kamenité alebo betónové svahy a pod. Je však možné využitie i v mestskej a prímestskej zástavbe, v parkoch a pod., kde naopak môže sa pomocou vynálezu umelo vytvoriť atraktívne zvýšenie alebo vystupujúci umelý útvar na rovine, ktoré spestria jednotvárnosť mestskej zástavby a znížia hlučnosť prostredia, alebo vytvoria prirodzenú zábranu napríklad v blízkosti tzv. detských kútikov. Vynález umožňuje ľahkú údržbu, kvalita podľa neho vytvoreného povrchu dovoľuje i prejazdy sekačkou a inými strojmi. Pri budovaní je možné prípadne použiť i ťažkú techniku. Uskutočnenie umožňuje značnú variabilitu. Je možné vybudovať reklamnú plochu alebo jej časť ako trávnik, ale tiež v podobe záhradky, je možné osadzovanie krami, tvorba funkčných chodníkov a pod. Vytvorené obrazce a nápisy sú stabilné, odolné proti erózii, pôdnym tlakom a pôsobeniu poveternostných vplyvov, umožňujú zalievanie a nepraskajú ani sa nezosúvajú. Ďalšou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že vytvorený obrazec je možno ľahko a rýchlo demontovať.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález je objasnený pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. 1 schematický pohľad zboku na konštrukčné usporiadanie reklamnej plochy podľa vynálezu, pri pohľade na v rez vedený v línii A-A naznačenej na nasledujúcom obrázku, obr. 2 čelný pohľad na túto plochu z vonkajšej strany, obr. 3 detail materiálom vyplnených komôrok, vybavených spevňujúcim vláknom a zarážkami, obr. 4 detail prázdnych komôrok pred naplnením materiálom, kde je zrejmá perforácia stien komôrok, spevňujúce vlákno a zarážky, obr. 5 kolmý pohľad zhora na rozprestretú bunkovú fóliu vybavenú spevňujúcimi vláknami napnutými medzi kolíkmi, kde niektoré komôrky bunkovej fólie sú vyplnené v tvare cieľového obrazca a ostatné sú prázdne, obr. 6 schematický obrázok detailu jednej komôrky bunkovej fólie a vrecka zvodu prepúšťajúcej geotextílie na vloženie dovnútra, priestorový pohľad, obr. 7 pohľad zhora na túto komôrku už s vloženým vreckom, obr. 8 stupňovité zmiernenie zvažovania povrchu pomocou k sebe poskladaných pásov rôzne vysokej bunkovej fólie, pri pohľade na v rez vedený v líniu B-B naznačenej na nasledujúcom obrázku, obr. 9 čelný pohľad na túto plochu z vonkajšej strany.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Príklad 1
Názorným príkladom uskutočnenia vynálezu je svahová reklamná plocha podľa obr. 1 až 7.
Reklamná plocha je vytvorená na svahu a má svahovitý povrch, zodpovedajúci zvažovaniu podkladu I. Pre názornosť je vytvorená ako trávnik obsahujúci obrazec v tvare písmen. Pohľadom je reklamná plocha mozaikou, poskladanou z vopred naplánovaného rozmiestnenia rôznych dekoratívnych prvkov 2,3, ktorými sú v tomto konkrétnom prípade rastliny 2 trávnika a dekoratívne kamene 3. Na podklade I je rozložená plastová bunková fólia 4 so sústavou priechodných komôrok 5, ktoré sa v okamihu priestorového rozloženia bunkovej fólie 2 vytvoria ako voľný priestor nachádzajúci sa medzi stenami k sebe upevnených pásov z plastu, z ktorých je bunková fólia 4 zhotovená. Dekoratívne prvky 2,3 sú situované v komôrkach 5 tejto bunkovej fólie 4 zámerne tak, aby sa v niektorých komôrkach 5 vedľa seba nachádzali veľmi vizuálne odlišné dekoratívne prvky 2.3. V tomto prípade sa od seba líšia farbou, tvarom a štruktúrou, pokiaľ ale ide napríklad o kvetinovú reklamu, líšia sa od seba aspoň farbou kvetov a/alebo listov kvetín. Väčšina z komôrok 5 bunkovej fólie 4 je vyplnená substrátom na pestovanie 6, majúcim zloženie umožňujúce pestovanie vegetácie. Až tento substrát 6 nesie vegetačné prvky, znázornené na obrázkoch ako rastliny 2, ale pri samotnej stavbe reklamnej plochy môže ísť i o samotné semienka alebo semenáčiky. Komôrky 5 bunkovej fólie 4 sú vyplnené týmto substrátom 6 a tento je zhutnený na zvýšenú hustotu, napríklad pomocou prejazdov valcom, takže v nich vytvára vcelku pevný vankúš. Vankúš sa môže alternatívne vytvoriť tiež z iného zhutneného sypkého materiálu, výhodne siahajúceho odspodu komôrok 5 prinajmenšom až po horný okraj komôrok 5, napríklad zo štrku, piesku, antuky, kôry a pod., alebo ich kombinácie, ako napríklad v dolnej časti komôrok 5 stavebnícky štrk alebo substrát na pestovanie 6 a v hornej časti materiál dekoratívnej šej povahy.
Bunková fólia 4 je vybavená spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej fixáciu na podklad 1, umožňujúcimi jej dlhodobé zotrvanie v rozloženom stave v stabilnej polohe na mieste určenia, čo je účelné vždy, pokiaľ je bunková fólia 4 rozprestretá na podklade I odklonenom od horizontálnej roviny pri sklone 5 až 90 stupňov. Ako spevňovacie a upevňovacie prvky sa použili jednak kolíky 7, jednak spevňujúce vlákna 8. Môžu stačiť i samotné kolíky 7, ktoré sú votknuté okolo stien bunkovej fólie 4 do podkladu I pod ňou. Pre väčšie svahy a plochy je výhodnejšie použiť i spevňujúce vlákna 8, napríklad oceľové lanká. Bunková fólia 4 má na ne vytvorené priechody 9. Majú podobu vopred vyvŕtaných otvorov, situovaných na priamkach. Cez tieto priechody 9 sú prevlečené spevňujúce vlákna 8, upevnené v napnutom stave pomocou okrajových kolíkov 7. Spevňujúce vlákna 8 prechádzajú v napnutom stave z jedného konca bunkovej fólie 4 na jej opačný koniec, cez dutiny a steny komôrok 5, pričom v dutinách komôrok 5 sú tieto spevňujúce vlákna vybavené zarážkami 10 proti nežiaducemu posunu a/alebo deformácii bunkovej fólie 4. Postačuje, pokiaľ sa zarážky 10 nachádzajú v niektorých komôrkach 5. Sú napríklad vo forme gombíkov alebo uzlíkov, s väčším priemerom než priechody 9 na spevňujúce vlákna 8.
Pokiaľ je reklamná plocha vybudovaná na veľmi sa zvažujúcom alebo zvlnenom podklade 1, je výhodné aspoň na najviac sa zvažujúcich úsekoch situovať v komôrkach 5 vrecká 11 z vodu a paru prepúšťajúcej geotextílie, obsahujúce sypký substrát 6 na pestovanie vybavený vegetačnými prvkami, to je v prípade hotovej reklamnej plochy rastlinami 2, ako je znázornené na obrázkoch 6 a 7. V každej takej komôrke 5 je uložené najlepšie jedno vrecko 11. Pokiaľ je použitý veľmi sypký materiál a/alebo vrecká 11, a/alebo pokiaľ je zvažovanie podkladu I veľké, môže byť nad bunkovou fóliou 4 plošne rozprestretý vhodný sieťovitý povlak 12 so sústavou ôk 13, napríklad plastová sieťka, plastová ohybná mriežka, alebo kovové pletivo, ako je názorne predvedené na obr. 3. Výhodne sa tiež použije bunková fólia s perforáciami 14 v stenách.
Na obr. 3 a 4 je predvedené tiež usporiadanie, pri ňom sa pod bunkovou fóliou 4 nachádza zábrana 15 proti nežiaducemu prerastaniu prípadných korienkov z podkladu 1 do komôrok 5 bunkovej fólie 4. Má podobu plochej vrstvy z ohybného materiálu, ktorá je rozprestretá na podklade 1 pod bunkovou fóliou 4. Podľa druhu podkladu 1 je účelné ju vytvoriť najmä pod obrazcom. Ako vhodná zábrana 15 môže slúžiť napríklad vodu prepúšťajúca netkaná textília, tzv. geotextílie, alebo vodu neprepúšťajúca dostatočne pevná fólia z plastu.
Všetky komôrky 5 bunkovej fólie 4 sú vyplnené materiálom, žiadne nie sú prázdne. Horné okraje bunkovej fólie 4 nie sú nápadné, alebo sa nachádzajú pod povrchovou plochou vytvorenej mozaiky s obrazcom. Pokiaľ materiál vyplňujúci komôrky 5 bunkovej fólie 4 trochu presahuje nad horné okraje komôrok 5, je výsledok stabilný i na svahu a bunkovú fóliu 4 nie je vidieť.
Príklad 2
Iným názorným príkladom uskutočnenia vynálezu je schodovitá reklamná plocha podľa obr. 8 a 9.
Od predchádzajúceho príkladu sa líši tým, že sa použije bunková fólia 4 s rôznou veľkosťou komôrok 5, v tomto prípade sa komôrky 5 líšia tak ich výškami ako i obvodmi. Použili sa tri pásy bunkovej fólie 4, každý s inou veľkosťou komôrok 5. Celok je poskladaný z týchto pásov, ktoré sú položené vedľa seba stupňovité podľa rastúcej veľkosti komôrok 5 a tieto pásy sú navzájom pevne spojené k sebe, napríklad pomocou zošívacích sponiek. Obrázok 8 ukazuje, ako sa týmto poskladaním dosiahne zmiernenie zvažovania sa povrchu reklamnej plochy oproti podkladu L

Claims (12)

 1. PATENTOVÉ NÁROKY
  1. Reklamná plocha, najmä vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch, obsahujúca obrazec vytvorený ako mozaika skladajúca sa z rôznych dekoratívnych prvkov (2,3), ktorými sú aspoň sčasti prírodniny, ako rastliny (2), kamene (3) alebo kôra, s na podklade (1) rozprestretou plastovou bunkovou fóliou (4) obsahujúcou sústavu priechodných komôrok (5), vymedzených stenami pozostávajúcimi z k sebe upevnených pásov, pričom dekoratívne prvky sú situované v komôrkach (5) tejto bunkovej fólie (4), a to tak, že v rôznych komôrkach (5) vedľa seba sa nachádzajú navzájom rôzne dekoratívne prvky (2,3), líšiace sa od seba aspoň farbou, vyznačujúca sa tým, že aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vysadené vegetačnými prvkami rozmiestnenými v jednotlivých komôrkach (5) ako prvky tvoriace obrazec reklamnej plochy alebo jeho časť, pričom komôrky (5) takto vysadené vegetačnými prvkami sú vyplnené aspoň sčasti substrátom (6) na pestovanie, vhodným na pestovanie vegetácie.
 2. 2. Reklamná plocha podľa nárokov 1, vyznačujúca sa tým, že aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vyplnené vankúšom zo zhutneného sypkého materiálu, siahajúcim odspodu komôrok (5) prinajmenšom až po horný okraj komôrok (5).
 3. 3. Reklamná plocha podľa nárokov laž 2, vyznačujúca sa tým, že bunková fólia (4) je vybavené spevňovacími a upevňovacími prvkami na jej fixáciu na podklad (1) v rozloženom stave a v stabilnej polohe, pričom táto bunková fólia (4) je rozprestretá na ploche odklonenej od horizontálnej roviny pri sklone 5 až 90 stupňov.
 4. 4. Reklamná plocha podľa nároku 3, vyznačujúca sa tým, že ako spevňovacie a upevňovacie prvky sa použili kolíky (7) a spevňujúce vlákna (8), kde kolíky (7) sú votknuté do podkladu (1) a opreté o bunkovú fóliu (4), pričom táto bunková fólia (4) má vytvorené priechody (9) na spevňujúce vlákna (8), cez tieto priechody (9) prechádzajú spevňujúce vlákna (8) upevnené pomocou aspoň niektorých z kolíkov (7) a tieto spevňujúce vlákna (8) prechádzajú v napnutom stave z jedného konca bunkovej fólie (4) na jej opačný koniec, cez dutiny a steny komôrok (5), pričom v dutinách komôrok (5) sú tieto spevňujúce vlákna (8) vybavené zarážkami (10) proti nežiaducemu posunu a/alebo deformácii bunkovej fólie (4), tieto zarážky (10) sa nachádzajú aspoň v niektorých komôrkach (5) a sú väčšie než priechody (9) na spevňujúce vlákna (8).
 5. 5. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým, že bunková fólia (4) má aspoň v niektorých jej komôrkach (5) uložené vrecká (11) so sypkým substrátom na pestovanie (6) vybaveným vegetačnými prvkami, v každej takejto komôrke (5) po jednom vrecku (11).
 6. 6. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 5, vyznačujúca sa tým, že nad bunkovou fóliou (4) je plošne rozprestretý aspoň jeden sieťovitý povlak (12) obsahujúci sústavu ôk (13).
 7. 7. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 6, vyznačujúca sa tým, že aspoň niektoré komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú aspoň v povrchovej časti vyplnené dekoratívnymi časticami, napríklad kameňmi (3), s nápadne odlišnou farebnosťou proti okoliu, pričom ich povrchová plocha spoluvytvára obrazec reklamnej plochy.
 8. 8. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 7, vyznačujúca sa tým, že sa použila bunková fólia (4) s rôznou veľkosťou komôrok (5), vzhľadom na ich výšku a/alebo obvod, ktoré sú naskladané v pásoch vedľa seba a navzájom pripojené k sebe.
 9. 9. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 8, vyznačujúca sa tým, že bunková fólia (4) je vybavená perforáciami (14) v stenách.
 10. 10. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 9, vyznačujúca sa tým, že aspoň časť reklamnej plochy je vytvorená ako obrazec z kombinácie rastlín (2) situovaných v komôrkach (5) bunkovej fólie (4) a častíc situovaných v iných komôrkach (5) bunkovej fólie (4) a okolie obrazca je vytvorené ako trávnik rovnako situovaný v komôrkach (5) bunkovej fólie (4), pričom všetky komôrky (5) bunkovej fólie (4) sú vyplnené materiálom, takže horné okraje komôrok (5) sa nachádzajú pod povrchovou plochou obrazca.
 11. 11. Reklamná plocha podľa nárokov 1 až 10, vyznačujúca sa tým, že výplň komôrok (5) presahuje cez horné okraje komôrok (5).
 12. 12. Reklamná plocha podľa nárokov lažlO, vyznačujúca sa tým, že pod bunkovou fóliou (4) sa nachádza aspoň jedna zábrana (15) proti nežiaducemu prerastaniu korienkov z podkladu (1) do
  SK 288021 Β6 komôrok (5) bunkovej fólie (4), majúca podobu plochej vrstvy z ohybného materiálu, ktorá je rozprestretá aspoň pod obrazcom reklamnej plochy na podklade (1) pod bunkovou fóliou (4).
SK5057-2008A 2008-03-10 2008-06-13 Advertising surface establishing on the slope and/or having sloping surface SK288021B6 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20080144A CZ301884B6 (cs) 2008-03-10 2008-03-10 Reklamní plocha vytvorená na svahu a/nebo mající svažitý povrch

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK50572008A3 SK50572008A3 (sk) 2009-10-07
SK288021B6 true SK288021B6 (sk) 2012-12-03

Family

ID=40434863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK5057-2008A SK288021B6 (sk) 2008-03-10 2008-06-13 Advertising surface establishing on the slope and/or having sloping surface

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2257941A1 (sk)
CZ (1) CZ301884B6 (sk)
SK (1) SK288021B6 (sk)
WO (1) WO2009111994A1 (sk)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2531000C2 (ru) * 2010-08-02 2014-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Институт безопасности гидротехнических сооружений" Противофильтрационное геотекстильное покрытие низконапорной земляной плотины
GB2484732B (en) * 2010-10-22 2016-09-14 Anne Linda Avis Ground markers

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB367256A (en) * 1931-05-19 1932-02-18 Eugenio Miozzi Improvements in or relating to paving
FR2085403A1 (sk) * 1970-04-13 1971-12-24 Weber Philippe
JPS5616730A (en) * 1979-02-24 1981-02-18 Kiyoshi Yamamoto Filling soil material for slope face and application of the same
US4717283A (en) * 1985-07-22 1988-01-05 Presto Products, Incorporated Installation frame for a grid soil confinement system
HUT43659A (en) * 1986-01-28 1987-11-30 Laszlo Varkonyi Flexible structure for preventing earthworks, bed walls and for limiting base
US4778309A (en) * 1987-03-30 1988-10-18 Presto Products, Incorporated Stackable grid material for soil confinement
JPH02158686A (en) * 1988-12-13 1990-06-19 Nkk Corp Soil or soil improver containing porous ion exchanger
EP0378309A1 (en) * 1989-01-11 1990-07-18 Reynolds Consumer Products, Inc. Vented cell material for confinement of concrete and earth materials
CA2111063C (en) 1993-02-18 1996-04-23 Gary M. Bach Reinforced cell material
WO1995008259A1 (en) 1993-09-25 1995-03-30 Isover Saint-Gobain Sheet of mineral wool for sustaining vegetation on roofs
US6296924B1 (en) 1995-11-01 2001-10-02 Reynolds Consumer Products, Inc. System perforated cell confinement
DE29707887U1 (de) * 1997-05-02 1998-09-03 Funke Kunststoffe Gmbh Schrägdachbegrünung
AT238461T (de) 1998-06-01 2003-05-15 Alethea Rosalind Melanie Hall Herstellungsverfahren einer tragstruktur mit formschlüssigen zellen
CZ10580U1 (cs) 2000-08-03 2000-11-09 Varil Milan Reklamní plocha
FR2840853B1 (fr) * 2002-06-12 2004-07-30 Canevaflor Dispositif decoratif, en particulier pour amenagement urbain et paysager
CA2565023A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-20 Ecomedia Advertising Inc. Floral arrangement rendering an image and applications thereof

Also Published As

Publication number Publication date
SK50572008A3 (sk) 2009-10-07
EP2257941A1 (en) 2010-12-08
WO2009111994A1 (en) 2009-09-17
CZ2008144A3 (cs) 2009-09-23
CZ301884B6 (cs) 2010-07-21
WO2009111994A4 (en) 2009-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101818499B (zh) 高陡岩质边坡植被重建系统及该系统的实施方法
KR100917790B1 (ko) 제방 생태복원용 격자형 중공블록 및 그것들을 이용한 제방의 구축공법
KR100920027B1 (ko) 토목섬유 보강 커튼 월 구조 및 녹화공법
KR101219289B1 (ko) 녹비 초생식물의 씨앗이 부착된 식생포대
KR100813236B1 (ko) 사면보강을 위한 구조물 및 이를 이용한 친환경사면보강공법
WO2009111995A1 (en) Vegetation roof, especially pitched, and method of its production
KR100830150B1 (ko) 사면 녹화공법 및 그를 위한 수목 식재 기구
KR101482203B1 (ko) 사면 녹화 구조 및 그 시공방법
KR100922466B1 (ko) 식생 돌망태 및 그 시공방법
SK288021B6 (sk) Advertising surface establishing on the slope and/or having sloping surface
KR100821351B1 (ko) 생태하천 조성을 위한 호안의 시공방법
KR101936013B1 (ko) 친환경 식생용 흙망태
KR200461490Y1 (ko) 식생매트
KR101860018B1 (ko) 침목이 구비된 식생매트
CN202214733U (zh) 一种整浇水泥透水混凝土生态护坡
KR20090075476A (ko) 사면녹화공법
SK5135Y1 (sk) Reklamná plocha vytvorená na svahu a/alebo majúca zvažujúci sa povrch
CN212896141U (zh) 一种河道生态护坡
KR102326713B1 (ko) 합포 부직포를 이용한 식생용 유공블록 녹화구조 및 그의 시공방법
KR102293493B1 (ko) 사면 녹화공법
Bayfield et al. Managing the impacts of recreation on vegetation and soils: a review of techniques
CN214613901U (zh) 一种湖泊生态防护坡
KR102223403B1 (ko) 식생 셀
SK5191Y1 (sk) Vegetačná strecha, najmä naklonená, a spôsob jej výroby
JPH08199529A (ja) 河川用覆土ブロックおよびコンクリ−ト覆土ブロック護岸

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20140613