SK13412001A3 - Bočnica navíjacieho bubna a navíjací bubon - Google Patents

Bočnica navíjacieho bubna a navíjací bubon Download PDF

Info

Publication number
SK13412001A3
SK13412001A3 SK1341-2001A SK13412001A SK13412001A3 SK 13412001 A3 SK13412001 A3 SK 13412001A3 SK 13412001 A SK13412001 A SK 13412001A SK 13412001 A3 SK13412001 A3 SK 13412001A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
sidewall
central
winding drum
circle
diameter
Prior art date
Application number
SK1341-2001A
Other languages
English (en)
Inventor
Jean Pierre Orzel
Original Assignee
Jean Pierre Orzel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE1999112366 priority Critical patent/DE19912366C2/de
Priority to FR9916561A priority patent/FR2802907B1/fr
Application filed by Jean Pierre Orzel filed Critical Jean Pierre Orzel
Priority to PCT/FR2000/000654 priority patent/WO2000056653A1/fr
Publication of SK13412001A3 publication Critical patent/SK13412001A3/sk

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02GINSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
  • H02G11/00Arrangements of electric cables or lines between relatively-movable parts
  • H02G11/02Arrangements of electric cables or lines between relatively-movable parts using take-up reel or drum
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H75/00Storing webs, tapes, or filamentary material, e.g. on reels
  • B65H75/02Cores, formers, supports, or holders for coiled, wound, or folded material, e.g. reels, spindles, bobbins, cop tubes, cans, mandrels or chucks
  • B65H75/04Kinds or types
  • B65H75/08Kinds or types of circular or polygonal cross-section
  • B65H75/14Kinds or types of circular or polygonal cross-section with two end flanges
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H75/00Storing webs, tapes, or filamentary material, e.g. on reels
  • B65H75/02Cores, formers, supports, or holders for coiled, wound, or folded material, e.g. reels, spindles, bobbins, cop tubes, cans, mandrels or chucks
  • B65H75/18Constructional details
  • B65H75/22Constructional details collapsible; with removable parts
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/513Cores or reels characterised by the material assembled mainly from rigid elements of the same kind
  • B65H2701/5132Wooden planks or similar material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/513Cores or reels characterised by the material assembled mainly from rigid elements of the same kind
  • B65H2701/5134Metal elements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/514Elastic elements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51522Wooden barrel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51526Metal barrel
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2701/00Handled material; Storage means
  • B65H2701/50Storage means for webs, tapes, or filamentary material
  • B65H2701/51Cores or reels characterised by the material
  • B65H2701/515Cores or reels characterised by the material assembled from parts made of different materials
  • B65H2701/5152End flanges and barrel of different material
  • B65H2701/51528Plastic barrel

Description

BOČNICA NAVÍJACIEHO BUBNA A NAVÍJACÍ BUBON
Oblasť techniky
Vynález sa týka bočnice navíjacieho bubna.
Vynález sa taktiež týka zodpovedajúceho navíjacieho bubna.
Doterajší stav techniky
Veľmi dlhé vlákna sa v praxi skladujú navinuté na navíjacie cievky.
Za účelom realizácie tohto druhu skladovania je vlákno navinuté na provizórne navíjacie puzdro. Týmto provizórnym navíjacím puzdrom sa pritom rozumie konštrukčný prvok, ktorý je použitý na vytvorenie jadra cievky, ktorej vinutie vznikne jednoducho navinutím uvedeného vlákna. Ak chceme vlákno skladovať týmto spôsobom, je tiež možné vlákno navinúť na nosný prvok, ktorý sa označuje termínom navíjací bubon.
Navíjací bubon je typicky tvorený dvoma rovnobežne ubiehajúcimi bočnicami, ktorých vzájomný odstup je zaistený pomocou centrálneho tela, na ktoré sa aspoň nepriamym spôsobom navíja materiál, ktorý má tvar vlákna. Toto centrálne telo má vo všeobecnosti valcovitý tvar, aby bolo možné doňho umiestniť otáčaciu os, ktorá by uľahčovala manipuláciu s navíjacím bubnom.
Uvedené navíjacie bubny môžu byť vyrobené z plastových materiálov, avšak zodpovedajúce výrobné technológie vyžadujú vytvorenie odlievacej formy, čo môže byť relatívne nákladné.
Navíjacie bubny môžu byť vytvorené aj z kovu, čo však vo svojom dôsledku zvyšuje celkovú hmotnosť.
V niektorých prípadoch, napríklad keď je navíjací bubon vyrobený z hliníka, je opäť potreba počítať s nutnosťou vytvoriť pred zahájením výroby odlievaciu formu.
Najčastejšie sa preto bočnice vyrábajú z dreva. Drevo je materiál, ktorý je stále relatívne lacný a možno ho jednoducho obrábať.
Pri výrobe bočnice sa používajú relatívne široké dosky, ktoré sú umiestnené rovnobežne veľa seba, aby bolo možné ich spojiť pomocou väzobných prvkov, ktoré sú umiestnené kolmo na pozdĺžnej osi uvedených dosiek.
Často sú tieto väzobné prvky taktiež realizované drevenými doskami, ktoré potom tvoria druhú vrstvu dosiek, ktorá je orientovaná kolmo na prvú vrstvu.
Za účelom dosiahnutia kruhového tvaru celého prvku sú koncové strany dosiek vyrovnané, pričom toto vyrovnanie je uskutočnené najneskôr po ich naskladaní do susediacich polôh. Dosky sú vyrovnané do podoby disku, ktorý potom určuje kruhový tvar celého prvku.
Celá konštrukcia je potom spevnená klincami.
Ukázalo sa, že mechanické chovanie takto vzniknutých vrstiev je veľmi nepriaznivé.
Niekedy sú bočnice na svojich okrajoch opatrené oceľovým lemom, ktorý slúži na zníženie opotrebovania samotných bočníc.
Uvedené navíjacie bubny je pri použití vyššie popísanej výrobnej technológie možné vyrábať len malovýrobným spôsobom.
Podstata vynálezu
Vynález si preto kladie za cieľ vytvoriť bočnicu navíjacieho bubna, ktorú by bolo možné vyrábať jednoduchým spôsobom.
Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená bočnicou navíjacieho bubna, ktorá obsahuje:
drevené konštrukčné prvky, ktoré sú umiestnené do jednej roviny za účelom vytvorenia kruhu, a uvedené spojovacie prvky, slúžiace na zaistenie požadovanej polohy uvedených drevených konštrukčných prvkov, pričom podstatou tejto bočnice podľa vynálezu je, že:
každý drevený konštrukčný prvok má podobu segmentu, ktoré pri umiestnení do susediacich polôh vytvárajú kruh, a
spojovacie prvky zahrňujú pás, ovíjajúci okraj kruhu, a ďalej dve bočnice, umiestnené v strede kruhu a slúžiace na zaistenie centrálnej časti kruhu.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález bude ďalej podrobnejšie popísaný v nasledujúcom detailnom popise príkladu uskutočnenia vynálezu, na ktoré sa však vynález neobmedzuje. Pritom budú použité sprievodné schematické obrázky.
Obr.1 zobrazuje čelný pohľad na bočnicu navíjacieho bubna.
Obr.2 zobrazuje rez osou navíjacieho bubna v priebehu procesu zostavovania. Obr.3 zobrazuje detail z obr. 2 pred záverečným zostavením.
Obr.4 zobrazuje príklad uskutočnenia vynálezu v rozloženom stave.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Na obr. 1 je zobrazený navíjací bubon J.
Navíjací bubon J sa typicky skladá z dvoch rovnobežných bočníc 2, ktorých vzájomný odstup je zaistený pomocou centrálneho tela 3, na ktoré sa aspoň nepriamym spôsobom navíja materiál, ktorý má tvar vlákna.
Toto centrálne telo 3 má všeobecne valcový tvar, aby bolo možné doň umiestniť navíjaciu os, ktorá by uľahčovala manipuláciu s uvedeným navíjacím bubnom.
Na obrázkoch je tento centrálny prvok realizovaný ako kovový valec , (obr. 2) alebo ako drevená konštrukcia (obr.4).
' Každá z bočníc 2 navíjacieho bubna 1 obsahuje drevené konštrukčné prvky 2A, ktoré sú umiestnené do jednej roviny za účelom vytvorenia kruhu, a ! ďalej obsahuje spojovacie prvky 100, slúžiace na zaistenie požadovanej polohy uvedených drevených konštrukčných prvkov.
Uvedená bočnica 2 obsahuje centrálny otvor 4, ktorý je umiestnený v jej osi otáčania a ktorý slúži na uľahčenie manipulácie s uvedenou bočnicou 2.
Podľa predloženého vynálezu majú drevené konštrukčné prvky podobu í segmentu, ktoré pri umiestnení do susediacich polôh vytvárajú kruh.
í
I
I Podľa predloženého vynálezu spojovacie prvky zahrňujú pás 6, ktorý ΐ ovíja okraj kruhu, a dve bočné dosky 7, ktoré sú umiestnené v strede kruhu a ktoré slúžia na zaistenie centrálnej časti kruhu.
! Rez pásom 6 má s výhodou tvar písmena U. Vďaka tomuto
I ' konštrukčnému opatreniu potom bočné ramená 6A písmena U zboku prekrývajú segmenty 2A.
ί Uvedený pás 6 je vytvorený z pásovej ocele, vo forme vytvarovanej do podoby písmena U, alebo je vytvorený z vytvarovaného profilu s rezom opäť v i tvare písmena U. Pás 6 je pritom zahnutý tak, aby mal tvar obruče.
Obidva konce vytvarovanej pásovej ocele alebo profilu sú potom spojené, pričom toto spojenie je prednostne vyhotovené zvarením.
j Segment 2A, ktorý sa nachádza v oblasti zvaru oboch koncov pásu 6, ί obsahuje v mieste vyhotovenia tohto zvaru priehlbeň 8, ktorá slúži na to, aby oddelila drevo od zvaru, aby sa znížilo riziko toho, že by sa drevo v priebehu
I zvárania vznietilo.
i i
: Bočné dosky 7 s výhodou obsahujú centrálny otvor 9 a jedna z nich je
I zvarená s okrajom valcovej priečky 10.
Presnejšie povedané, zvarom je k priečke 10 pripevnená vonkajšia bočná doska.
Druhá bočná doska'je k prvej bočnej doske pripevnená pomocou skrutiek 11, ktoré prechádzajú niektorými segmentmi a týmto spôsobom vytvárajú náboj.
Priemer centrálneho otvoru bočnej dosky 7, nachádzajúcej sa na vonkajšej strane navíjacieho bubna, je zhodný s vonkajším priemerom valcovej priečky, ku ktorej je pomocou zvaru pripevnená bočná doska 7 (viď obr. 3).
Pri tomto príklade uskutočnenia sa vyššie uvedená bočná doska nedotýka priamo priečky, ale je mierne posunutá dozadu a vzájomné spojenie týchto konštrukčných prvkov je zaistené zvarom 60.
Druhá bočná doska, teda bočná doska, ktorá je v kontakte s vnútornou stranou uvedenej bočnice, obsahuje otvor 9, ktorý je väčší ako väčší ako vonkajší priemer priečky 10. Táto bočná doska je potom zaistená skrutkami H, ktorých telá prechádzajú oboma bočnými doskami a drevenými konštrukčnými prvkami a týmto spôsobom sťahujú centrálnu časť bočnice.
Vnútorný priemer valcovej priečky je s veľkou presnosťou zhodný s vonkajším priemerom centrálneho tela, pretože ten je umiestnený na osi otáčania.
Bočnice sú teda pripevnené k centrálnemu telu pomocou spojovacích prvkov 12. Týmto spôsobom potom vytvárajú navíjací bubon.
Uvedené spojovacie prvky by iste bolo možné realizovať pomocou niekoľkých bodových zvarov alebo pomocou jedného pásového zvaru. Je však treba povedať, že je veľmi praktické, keď uvedené spojovacie prvky je možné uvoľniť či rozpojiť. Z tohto dôvodu sú potom použité skrutky 20.
Z tohto dôvodu potom centrálne telo obsahuje v určitej vzdialenosti od svojich koncov podpery 12A, ktoré ubiehajú kolmo na pozdĺžnu os uvedeného centrálneho tela, pričom väzobné prvky (nezobrazené) zaisťujú polohu bočníc, ktoré sú umiestnené na uvedených podperách.
Podpera 12A má vonkajší priemer zhodný s vnútorným priemerom otvoru 9 vnútornej bočnej dosky, aby bolo možné je zasunúť do vnútorných priestorov tohto otvoru.
Tento otvor 9 má prednostne kruhový tvar a bočná doska je štvorcová.
Pokiaľ sa napríklad stane, že sa bočnica napríklad zlomí, možno vďaka tomuto konštrukčnému usporiadaniu ľahko vymieňať tieto bočnice navíjacieho bubna. Alebo je napríklad možné ich nahradiť inými bočnicami s väčším priemerom.
Niektoré zo segmentov môžu byť tiež vyrobené z iného materiálu, než akým je drevo. Napríklad môžu byť vyrobené z kovu.
Táto skutočnosť je zobrazená na obr. 4, ktorý zobrazuje iný príklad vyhotovenia navíjacieho bubna.
Ako je možné vidieť na tomto obrázku, môžu byť tvary segmentov odlišné, aby bolo možné vytvoriť konštrukciu podobnú lúčom kolesa, medzi ktorými by boli uložené segmenty so zodpovedajúcimi rozmermi.
Užšie segmenty potom môžu byť napríklad vyrobené z omnoho krehkejšieho dreva, než z akého by bolo potrebné vyrobiť segmenty so širšími rozmermi.
Telo navíjacieho bubna je rovnako realizované z drevených lát a má tvar valca 40.
Bočné dosky 20 umožňujú umiestniť tento valec 40 do správnej polohy a pripevniť ho k bočniciam navíjacieho bubna.
Tu sa odvolávame na väzobné prvky 50.

Claims (9)

 1. )ρ -/¼ i - cPATENTOVÉ NÁROKY
  1. Bočnica navíjacieho bubna, obsahujúca drevené konštrukčné prvky (2A), ktoré sú umiestnené do jednej roviny za účelom vytvorenia , kruhu, a ďalej obsahujúca spojovacie prvky (100), slúžiace na zaistenie požadovanej polohy uvedených drevených konštrukčných prvkov, vyznačujúca sa tým, že:
  každý drevený konštrukčný prvok (2A) má podobu segmentu, ktoré pri umiestnení do susediacich polôh vytvárajú kruh, a spojovacie prvky zahrňujú pás (6), ovíjajúci okraj kruhu, a ďalej dve bočné dosky (7), umiestnené v strede kruhu a slúžiace na zaistenie centrálnej časti kruhu.
 2. 2. Bočnica podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že rez pásom (6) má tvar písmena U, pričom bočné ramená (6A) písmena U zboku prekrývajú segmenty (2A).
 3. 3. Bočnica podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že segment (2A), ktorý sa nachádza v oblasti zvaru oboch koncov pásu (6), obsahuje v mieste vyhotovenia tohto zvaru takú priehlbeň (8), oddeľujúcu drevo od zvaru za účelom zníženia rizika vznietenia dreva v priebehu zvárania.
 4. 4. Bočnica podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že bočné dosky (7) obsahujú osový otvor (9) a jedna z nich je pripevnená k valcovej priečke (10) tak, že tvorí náboj.
 5. 5. Bočnica podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že priemer osového otvoru bočnej dosky (7), nachádzajúcej sa na vonkajšej strane navíjacieho bubna, je zhodný s vonkajším priemerom valcovej priečky, ku ktorej je pripevnená zvarom.
 6. 6. Bočnica podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že bočná doska, ktorá sa nachádza na vnútornej strane bočnice, obsahuje otvor, ktorý je väčší ako vonkajší priemer priečky, a je zaistená skrutkami (11), ktorých telá prechádzajú obomi bočnými doskami a drevenými konštrukčnými prvkami a sťahujú centrálnu časť bočnice.
 7. 7. Bočnica podľa nároku 4, vyznačujúca sa tým, že vnútorný priemer valcovej priečky je s veľkou presnosťou rovný vonkajšiemu priemeru centrálneho tela, na ktoré je nasadená bočnica.
 8. 8. Navíjací bubon, obsahujúci centrálny prvok a aspoň jednu bočnicu podľa niektorého z nárokov 1 až 7, vyznačujúci sa tým, že bočnice sú pomocou spojovacích prvkov (12) spojené s centrálnym prvkom za účelom vytvorenia navíjacieho bubna.
 9. 9. Navíjací bubon podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že centrálne telo obsahuje blízko oboch svojich koncov podpery (12A), ktoré ubiehajú kolmo na pozdĺžnu os uvedeného centrálneho tela, pričom väzobné prvky zaisťujú polohu bočníc, ktoré sú umiestnené na uvedených podperách.
SK1341-2001A 1999-03-19 2000-03-17 Bočnica navíjacieho bubna a navíjací bubon SK13412001A3 (sk)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE1999112366 DE19912366C2 (de) 1999-03-19 1999-03-19 Zerlegbare Kabeltrommel
FR9916561A FR2802907B1 (fr) 1999-12-28 1999-12-28 Joue de touret et touret ainsi obtenu
PCT/FR2000/000654 WO2000056653A1 (fr) 1999-03-19 2000-03-17 Joue de touret

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK13412001A3 true SK13412001A3 (sk) 2002-05-09

Family

ID=26052463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1341-2001A SK13412001A3 (sk) 1999-03-19 2000-03-17 Bočnica navíjacieho bubna a navíjací bubon

Country Status (23)

Country Link
US (1) US6478249B1 (sk)
EP (1) EP1165422B1 (sk)
CN (1) CN1344221A (sk)
AT (1) AT252511T (sk)
AU (1) AU3299600A (sk)
BG (1) BG105913A (sk)
BR (1) BR0009108A (sk)
CA (1) CA2362690A1 (sk)
CZ (1) CZ20013363A3 (sk)
DE (1) DE60006085T2 (sk)
DK (1) DK1165422T3 (sk)
EE (1) EE200100493A (sk)
ES (1) ES2209837T3 (sk)
HU (1) HU0105137A3 (sk)
IL (1) IL145467D0 (sk)
MX (1) MXPA01009473A (sk)
NO (1) NO317480B1 (sk)
PL (1) PL350817A1 (sk)
PT (1) PT1165422E (sk)
SK (1) SK13412001A3 (sk)
TR (1) TR200102737T2 (sk)
WO (1) WO2000056653A1 (sk)
YU (1) YU65101A (sk)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2816604B1 (fr) * 2000-11-15 2003-03-21 Nave Atel Touret
FR2816933B1 (fr) * 2000-11-22 2003-01-24 Nave Atel Procede de montage d'une joue de touret, moyens pour la mise en oeuvre du procede et joue de touret ainsi obtenue
US6609676B2 (en) * 2001-06-08 2003-08-26 Mike Wilson Wire reel
US20030189128A1 (en) * 2002-04-05 2003-10-09 Soepnel John W. Reel and method of assembly
US6989012B2 (en) 2002-07-16 2006-01-24 Sdgi Holdings, Inc. Plating system for stabilizing a bony segment
NO319426B1 (no) * 2003-11-13 2005-08-08 Terje H Houen Fremgansmåte og anordning ved trommeltransport
JP2006069789A (ja) * 2004-09-06 2006-03-16 Brother Ind Ltd ロール状印刷媒体保持装置
US8544786B2 (en) * 2009-10-21 2013-10-01 Southwire Company Reel assemblies with customizable and interchangeable drums
US8857753B1 (en) 2011-09-06 2014-10-14 Southwire Company, Llc Split-flange reel and associated disassembly/transport rack system
CN103915527B (zh) * 2014-01-22 2016-10-05 联合光伏(深圳)有限公司 一种太阳能电池片焊带拆卸设备
US10710835B2 (en) * 2016-12-28 2020-07-14 Ademco Inc. Collar retention system for packaging device for dispensing elongated flexible material

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1702242A (en) * 1929-02-19 Abthtjb alfred bureau
AT239354B (de) 1963-11-25 1965-04-12 Sig Schweiz Industrieges Seil- oder Kabeltrommel
US3704838A (en) * 1971-02-18 1972-12-05 Wanskuck Co Metal reel
GB2173171A (en) 1985-04-02 1986-10-08 Askern Saw Mills Limited Drums for the storage and handling of electric cable and the like
US4901939A (en) * 1986-08-07 1990-02-20 Siecor Corporation Reel
US4895316A (en) * 1988-08-15 1990-01-23 Creative Techniques, Inc. Molded sectional reel
US5004179A (en) * 1988-08-15 1991-04-02 Creative Techniques, Inc. Molded sectional reel
DE3842162C2 (de) 1988-12-15 1997-04-03 Hecker & Krosch Gmbh & Co Kg Kabeltrommel
US5242129A (en) * 1992-05-06 1993-09-07 Bailey A Cole Knockdown cable reel
US5806788A (en) * 1997-06-27 1998-09-15 Direct Wire And Cable, Inc. Knockdown reel assembly
US5967454A (en) * 1998-11-30 1999-10-19 Formall, Inc. Twin sheet reel core
US6164588A (en) * 1999-03-08 2000-12-26 Wood Composite Technologies, Inc. Reel assembly

Also Published As

Publication number Publication date
BG105913A (en) 2002-04-30
EP1165422B1 (fr) 2003-10-22
ES2209837T3 (es) 2004-07-01
BR0009108A (pt) 2001-12-18
DE60006085D1 (de) 2003-11-27
PL350817A1 (en) 2003-02-10
CA2362690A1 (fr) 2000-09-28
NO317480B1 (no) 2004-11-01
NO20014517L (no) 2001-09-17
HU0105137A3 (en) 2002-05-28
EP1165422A1 (fr) 2002-01-02
AU3299600A (en) 2000-10-09
PT1165422E (pt) 2004-03-31
NO20014517D0 (no) 2001-09-17
US6478249B1 (en) 2002-11-12
YU65101A (sh) 2003-02-28
CZ20013363A3 (cs) 2002-02-13
AT252511T (de) 2003-11-15
DK1165422T3 (da) 2004-03-01
MXPA01009473A (es) 2003-08-19
EE200100493A (et) 2002-12-16
IL145467D0 (en) 2002-06-30
HU0105137A2 (hu) 2002-04-29
TR200102737T2 (tr) 2002-04-22
WO2000056653A1 (fr) 2000-09-28
DE60006085T2 (de) 2004-08-12
CN1344221A (zh) 2002-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK13412001A3 (sk) Bočnica navíjacieho bubna a navíjací bubon
JP2810707B2 (ja) リール
US3565363A (en) Takedown reel
US5954294A (en) Method of manufacturing a coil of flexible object and core therefor
US7828242B2 (en) Reusable take-apart spool and methods
US3830445A (en) Reel with spring thread
CA1151625A (en) Composite, heavy-duty spool with plastic end cones
US20110101153A1 (en) Modular Reel Structure
US4997142A (en) Plastic reel
KR101350909B1 (ko) 장척물을 권취하기 위한 권취 드럼
US5971317A (en) Warp resistant molded plastic reel
JPH0769537A (ja) 回転リール装置
US4580743A (en) Spool for materials that can be wound, such as ropes, cables and the like
US20100320311A1 (en) Reel with Drum Center Support Ring
CA2225103C (en) Spool having radial support ribs on the flange
CA1265496A (en) Reel to wind packages of wire
US2527520A (en) Flanged bobbin with protected edge
KR970003264Y1 (ko) 권취릴용 릴플렌지
JP2002226140A (ja) 巻き枠
JPH07315695A (ja) 線材巻回用合成樹脂製ボビン
FI76308B (fi) Hopfaellbar vinda.
KR20050024879A (ko) 코오드사직물지 권취용 쉘
KR200244932Y1 (ko) 경강선권취용조립식보빈
JP4594255B2 (ja) 金属線条体用リール
CN214828059U (zh) 卷芯