SI2961887T1 - Device for positioning and fixing a rail on a sleeper - Google Patents

Device for positioning and fixing a rail on a sleeper Download PDF

Info

Publication number
SI2961887T1
SI2961887T1 SI201430754T SI201430754T SI2961887T1 SI 2961887 T1 SI2961887 T1 SI 2961887T1 SI 201430754 T SI201430754 T SI 201430754T SI 201430754 T SI201430754 T SI 201430754T SI 2961887 T1 SI2961887 T1 SI 2961887T1
Authority
SI
Slovenia
Prior art keywords
positioning
support
base plate
attachment
rail
Prior art date
Application number
SI201430754T
Other languages
Slovenian (sl)
Inventor
Francesco Barresi
Original Assignee
Vossloh Cogifer (Societe Anonyme)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR1351659A priority Critical patent/FR3002556B1/en
Application filed by Vossloh Cogifer (Societe Anonyme) filed Critical Vossloh Cogifer (Societe Anonyme)
Priority to PCT/FR2014/050396 priority patent/WO2014131982A1/en
Priority to EP14711827.7A priority patent/EP2961887B1/en
Publication of SI2961887T1 publication Critical patent/SI2961887T1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01BPERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
  • E01B9/00Fastening rails on sleepers, or the like
  • E01B9/38Indirect fastening of rails by using tie-plates or chairs; Fastening of rails on the tie-plates or in the chairs
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01BPERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
  • E01B9/00Fastening rails on sleepers, or the like
  • E01B9/38Indirect fastening of rails by using tie-plates or chairs; Fastening of rails on the tie-plates or in the chairs
  • E01B9/44Fastening the rail on the tie-plate
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01BPERMANENT WAY; PERMANENT-WAY TOOLS; MACHINES FOR MAKING RAILWAYS OF ALL KINDS
  • E01B9/00Fastening rails on sleepers, or the like
  • E01B9/66Rail fastenings allowing the adjustment of the position of the rails, so far as not included in the preceding groups

Abstract

The subject of the present invention is a device for positioning and fixing at least one rail (17) on a sleeper (18) comprising: - two angle guides (9, 10) positioned in such a way as to clamp the rail (17) by a pincer effect, pressing against each of the axial edges of the foot of the rail (17), - a positioning sole (7) on the upper face of which the rail (17) and the angle guides (9, 10) are mounted, the sole (7) being intended to form an interface between the sleeper (18) and the elements mounted on the top face of the sole (7), - two retaining elements (19, 20) which are positioned on each side of the angle guides (9, 10) to keep these angle guides (9, 10) pressed against the edges of the foot of the rail (17), characterized in that the retaining elements (19, 20) and the sole (7) form one and the same single piece and in that, on the face thereof that is intended to press against the angle guides (9, 10) at least one of the retaining elements (19, 20) comprises an interaction surface suited to making it easier to insert a shim (15, 16) of the device between the retaining element (19, 20) and the corresponding angle guide (9, 10).

Description

Original document published without description

Claims (11)

NAPRAVA ZA POZICIONIRANJE IN PRITRDITEV TRAČNICE NA PRAG Patentni zahtevkiDEVICE FOR POSITIONING AND FIXING THE JACKET TO PRAG Patent claims 1. Naprava za pozicioniranje in pritrditev vsaj ene tračnice (17) na prag (18), ki obsega: - dva vodilna kotnika (9, 10), ki sta razporejena, da je med njima tračnica (17) sprejmeta v klešče, tako da te pritiskajo proti vsakokratnemu osnemu robu noge tračnice (17), - pozicionimo osnovno ploščo (7), na zgornji ploskvi katere so montirani tračnica (17) in vodilna kotnika (9, 10), pri čemer je predvidena osnovna plošča (7), da se tvori prerez med pragom (18) in elementi, ki so montirani na zgornji ploskvi osnovne plošče (7), - dva podporna elementa (19, 20), ki sta razporejena na obeh straneh vodilnih kotnikov (9, 10), da se ta vodilna kotnika (9, 10) držita pod tlakom proti robovom noge tračnice (17), pri čemer podporna elementa (19, 20) in osnovna plošča (7) tvorijo edini in enovit sestavni del, označena s tem, da ima vsaj eden od podpornih elementov (19, 20) na svoji strani, ki je predvidena za pritiskanje ob vodilna kotnika (9, 10), interakcijsko površino, ki je prilagojena za držanje klade (15, 16) naprave med držalnim elementom (19, 20) in pripadajočim vodilnim kotnikom (9, 10), pri čemer ta interakcijsko površina enega od podpornih elementov (19, 20) obsega zareze ali žlebe, ki so prilagojeni, da izmenično delujejo z reliefom na pripadajoči površini omenjene klade (15, 16).An apparatus for positioning and attaching at least one rail (17) to the threshold (18), comprising: - two guiding angles (9, 10) arranged so that, between them, the rail (17) is received in the pliers so that (17) and the guide bracket (9, 10), whereby the base plate (7) is provided, so that the base plate (7) is positioned on the upper surface of which the rail a section is formed between the threshold (18) and the elements mounted on the upper surface of the base plate (7), - two support elements (19, 20) arranged on both sides of the guide angles (9, 10) in order to the guide brackets (9, 10) are pressurized against the edges of the foot of the rail (17), wherein the support elements (19, 20) and the base plate (7) form a single and uniform component, characterized in that at least one of the support elements (19, 20) on its side, which is provided for pressing along the guide bracket (9, 10), the interaction surface which is (15, 16) of the device between the holding element (19, 20) and the associated guide wheel (9, 10), said interaction surface of one of the support elements (19, 20) comprising slits or grooves adapted , to act alternately with a relief on the corresponding surface of said block (15, 16). 2. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 1, označena s tem, da se enoviti kos dobi z varjenjem podpornih elementov (19, 20) s pozicionimo osnovno ploščo (7).Positioning device and attachment according to claim 1, characterized in that the single piece is obtained by welding the supporting elements (19, 20) with the positioning of the base plate (7). 3. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 1, označena s tem, da se enoviti kos dobi s kovanjem podpornih elementov (19, 20) na pozicionimo osnovno ploščo (7).Positioning device and attachment device according to claim 1, characterized in that the single piece is obtained by forging the support elements (19, 20) on the positioning base plate (7). 4. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 1, označena s tem, da se enoviti kos dobi z ulivanjem podpornih elementov (19, 20) s pozicionimo osnovno ploščo (7).Positioning and attachment device according to claim 1, characterized in that the uniform piece is obtained by casting the supporting elements (19, 20) with the positioning of the base plate (7). 5. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po enem od zahtevkov od 1 do 4, označena s tem, da je vsak od podpornih elementov (19, 20) tvorjen z ravno strukturo, ki je razporejena v ravnini, ki je po eni strani orientirana pravokotno na ravnino pozicionime osnovne plošče (7) in po drugi strani vzporedno z osjo enega od robov noge tračnice (17).Positioning device and attachment according to one of Claims 1 to 4, characterized in that each of the support elements (19, 20) is formed with a flat structure arranged in a plane which, on the one hand, is oriented perpendicularly to the plane of the positioning time of the base plate (7) and, on the other hand, parallel to the axis of one of the edges of the foot of the rail (17). 6. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 5, označena s tem, da vsaj eden od podpornih elementov (19, 20) obsega vsaj eno ojačitveno strukturo (19‘, 20‘), da drži pravokotno orientacijo podpornega elementa (19, 20) glede na pozicionimo osnovno ploščo (7), pri čemer je ta ojačitvena struktura tvorjen z ravno strukturo, kije razporejena v ravnini, ki je po eni strani orientirana pravokotno glede na ravnino osnovne plošče (7) in po drugi strani pravokotno glede na ravnino strukture podpornega elementa (19, 20).Positioning and attachment device according to claim 5, characterized in that at least one of the support elements (19, 20) comprises at least one reinforcement structure (19 ', 20') in order to maintain the perpendicular orientation of the support element (19, 20) relative to the positioning of the base plate (7), wherein said reinforcing structure is formed with a flat structure arranged in a plane which, on the one hand, is oriented perpendicularly to the plane of the base plate (7) and, on the other hand, perpendicular to the plane of the support structure element (19, 20). 7. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po enem od predhodnih zahtevkov, označena s tem, da naprava obsega tovrstno klado ali zagozdo (15, 16), ki je razporejena med vsakim od podpornih elementov (19, 20) in pripadajočim vodilnim kotnikom (9, 10)Positioning device and attachment according to one of the preceding claims, characterized in that the device comprises such a chuck or wedge (15, 16) arranged between each of the support elements (19, 20) and the associated guide bracket (9, 10) 8. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 7, označena s tem, da imajo klade, ki so razporejene med vsakim od podpornih elementov (19, 20) in ustreznim vodilnim kotnikom (9, 10), različne debeline.Positioning device and attachment device according to claim 7, characterized in that the plates arranged between each of the support elements (19, 20) and the respective guide bracket (9, 10) have different thicknesses. 9. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 8, označena s tem, da imajo omenjene klade (15, 16), ki so razporejene med vsakim od podpornih elementov (19, 20) in ustreznim vodilnim kotnikom (9, 10), razliko v debelini reda velikosti v milimetrih.Positioning device and attachment device according to claim 8, characterized in that said blades (15, 16) arranged between each of the support elements (19, 20) and the respective guide bracket (9, 10) have a difference in the thickness of the order of magnitude in millimeters. 10. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po zahtevku 7, označena s tem, da imajo omenjene klade (15, 16), ki so razporejene med vsakim od podpornih elementov (19, 20) in ustreznim vodilnim kotnikom (9, 10), enako debelino.Positioning device and attachment device according to claim 7, characterized in that said plies (15, 16) arranged between each of the support elements (19, 20) and respective guide bracket (9, 10) have the same thickness . 11. Naprava za pozicioniranje in pritrditev po enem od predhodnih zahtevkov, označena s tem, da so omenjene klade (15, 16), ki so razporejene med vsakim od podpornih elementov (19, 20) in ustreznim vodilnim kotnikom (9, 10), zamenljive.Apparatus for positioning and fastening according to one of the preceding claims, characterized in that said plies (15, 16) arranged between each of the support elements (19, 20) and respective guide bracket (9, 10), replaceable.
SI201430754T 2013-02-26 2014-02-25 Device for positioning and fixing a rail on a sleeper SI2961887T1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1351659A FR3002556B1 (en) 2013-02-26 2013-02-26 DEVICE FOR POSITIONING AND FIXING A RAIL ON A TRAVERSE
PCT/FR2014/050396 WO2014131982A1 (en) 2013-02-26 2014-02-25 Device for positioning and fixing a rail on a sleeper
EP14711827.7A EP2961887B1 (en) 2013-02-26 2014-02-25 Device for positioning and fixing a rail on a sleeper

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SI2961887T1 true SI2961887T1 (en) 2018-08-31

Family

ID=48521224

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SI201430754T SI2961887T1 (en) 2013-02-26 2014-02-25 Device for positioning and fixing a rail on a sleeper

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP2961887B1 (en)
EA (1) EA027838B1 (en)
FR (1) FR3002556B1 (en)
LT (1) LT2961887T (en)
SI (1) SI2961887T1 (en)
WO (1) WO2014131982A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015155421A1 (en) * 2014-04-10 2015-10-15 Vossloh Cogifer Device for positioning and securing a rail on a sleeper
FR3103502A1 (en) * 2019-11-26 2021-05-28 Antoine Marot Adjustment system for adjusting the lateral and / or vertical position of a profile on a support

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2904256A (en) * 1953-12-15 1959-09-15 American Brake Shoe Co Adjustable rail brace
DE3037585C2 (en) * 1980-10-04 1989-04-20 Gewerkschaft Eisenhuette Westfalia Gmbh, 4670 Luenen, De
RU2041304C1 (en) * 1990-08-21 1995-08-09 Гудин Александр Иванович Rail intermediate joint
DE29520973U1 (en) * 1995-03-21 1996-06-27 Holzmann Philipp Ag Ballastless track system
RU2306377C2 (en) * 2005-08-09 2007-09-20 Закрытое Акционерное Общество "Трансроуд Груп" Rail-to-tie attachment system
AT510067T (en) * 2006-01-21 2011-06-15 Vossloh Werke Gmbh SYSTEM FOR FIXING A RAIL
CN102149873A (en) * 2008-08-14 2011-08-10 佛斯洛威克有限公司 Device for mounting railroad tracks on a substructure
US8563858B2 (en) 2009-07-29 2013-10-22 Leviton Manufacturing Co., Inc. Slide mechanism
DE102010060744A1 (en) * 2010-11-23 2012-05-24 Vossloh-Werke Gmbh Combination of a guide plate and a wedge element and system for fastening a rail for a rail vehicle on a substrate
RU117156U1 (en) * 2012-02-14 2012-06-20 Юрий Николаевич Аксёнов NON-BOLT RAIL BOND AND UNDER-RAIL LINING OF NON-BOLT RAIL BIND

Also Published As

Publication number Publication date
FR3002556B1 (en) 2018-10-26
EA201301222A1 (en) 2014-08-29
FR3002556A1 (en) 2014-08-29
EA027838B1 (en) 2017-09-29
WO2014131982A1 (en) 2014-09-04
LT2961887T (en) 2018-06-25
EP2961887A1 (en) 2016-01-06
EP2961887B1 (en) 2018-03-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012142543A (en) METHOD AND DEVICE FOR MEASURING RESIDUAL VOLTAGES IN PARTS
WO2013001010A3 (en) Plate cylinder
SI2961887T1 (en) Device for positioning and fixing a rail on a sleeper
MY159173A (en) Device for grinding a continuous casting product
CN105452566B (en) For the welding unit of the rail of welded rails
CN110935809A (en) Plate shearing machine
CN102672504B (en) Processing clamp of bottom plate of road roller
CN202517390U (en) Clamp
MX370362B (en) Tie bar tensioning system.
CN203922017U (en) A kind of novel trim board feed correction device
US10722931B2 (en) Plate stretcher and plate stretching method
WO2011044600A3 (en) Machining device for skis
EP2018912A1 (en) A protective tool for a bending tool
CN106271352A (en) A kind of variable-length welding clamp apparatus for shaft components
MX350865B (en) Device for fastening a perforated block, and perforated block.
EP2632621A1 (en) Device for clamping a fixture attachment to a wire saw cutting machine
CN104708854B (en) A kind of fixture for automatic window adhering machine
FR3029437B1 (en) ADJUSTABLE STOPPING FOR THE DEVELOPMENT OF TOOLING OF STAMPING.
CN105853123B (en) Anti- falling from bed operating bed guardrail
CN104070485A (en) Balance type pressing plate
CN204237442U (en) For clamping the fixture of I-beam section
TW201741223A (en) Guide rail supporting apparatus and guide rail supporting method
KR200468675Y1 (en) An improved structure of adjustable glass plate machining clamp
UA72567U (en) Press for dressing plates
WO2008142305A3 (en) Method for cambering a profile in at least two cambering directions