SE516233C2 - Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams - Google Patents

Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Info

Publication number
SE516233C2
SE516233C2 SE0000398A SE0000398A SE516233C2 SE 516233 C2 SE516233 C2 SE 516233C2 SE 0000398 A SE0000398 A SE 0000398A SE 0000398 A SE0000398 A SE 0000398A SE 516233 C2 SE516233 C2 SE 516233C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
along
seams
tubular
sheets
heat
Prior art date
Application number
SE0000398A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0000398D0 (en
SE0000398L (en
Inventor
Jan Holst
Original Assignee
Hackman Wedholms Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hackman Wedholms Ab filed Critical Hackman Wedholms Ab
Priority to SE0000398A priority Critical patent/SE516233C2/en
Publication of SE0000398D0 publication Critical patent/SE0000398D0/en
Priority claimed from AU3255101A external-priority patent/AU3255101A/en
Publication of SE0000398L publication Critical patent/SE0000398L/en
Publication of SE516233C2 publication Critical patent/SE516233C2/en
Priority claimed from SE0202384A external-priority patent/SE522923C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
  • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
  • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
  • F28F1/06Tubular elements of cross-section which is non-circular crimped or corrugated in cross-section
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
  • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
  • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits

Abstract

A heat-exchanger has a tubular body comprising first and second elongated sheets extending parallel inside the tube. The sheets are connected to each other along the opposite longitudinal edges of each sheet respectively, and along first and second seams extending parallel to the edges. The sheets, edges and seams delimit three parallel channels in the length direction of sheets. A heat-exchanger comprises a tube (1) for conducting a first medium that is to be cooled; and a tubular body arranged inside the tube for conducting a cooling medium. The tubular body comprises first and second elongated sheets (11, 12) extending in parallel inside the tube. The sheets are connected to each other along the opposite longitudinal edges (28, 29) of each sheet respectively, and along first and second seams (16, 17). The seams extend in parallel to the edges. The sheets, edges, and seams delimit three parallel channels (13, 14, 15) in the length direction of the sheets.

Description

Uppfinningens bakgrund Det är välkänt att ytans storlek på ett värmeöverförande element är en väsentlig faktor för konvektionen. Background of the Invention It is well known that the size of the surface of a heat transfer element is an essential factor for convection.
Rörförångare förses ofta med flänsar eller dylikt på utsidan och/eller insidan för att öka konvektionen mellan rör och media. Pipe evaporators are often fitted with flanges or the like on the outside and / or inside to increase the convection between pipes and media.
I rörförångare för livsmedel används mestadels släta ämnesrör för värmeöverföring som klarar de hygieniska kravet att vara lättdiskat. In pipe evaporators for food, smooth blank pipes are mostly used for heat transfer that meet the hygienic requirement to be easily washed.
Uppfinningens ändamål och viktigaste kännetecken Ändamålet med uppfinningen är att åstadkomma ett rörelement med stor ut- och in-vändig yta och som uppfyller hygieniska krav som ställs vid värmeväxling av livsmedel. The object and most important features of the invention The object of the invention is to provide a tubular element with a large outer and inner surface and which meets hygienic requirements set for heat exchange of foodstuffs.
Detta är löst i uppfinningen genom att två plana långsmala plåtar sammanfogats och formats till ett rörliknande element bestående av tre parallella kanaler som i ändarna övergår till en cylindrisk kanal. This is solved in the invention by joining two flat elongate plates and forming them into a tube-like element consisting of three parallel channels which at the ends merge into a cylindrical channel.
Formningen är gjord så att, om elementet placeras i ett rör med samma innerdiameter som elementets maximala yttermått, så är utrymmet för media utanför och i elementet lika stora. The molding is made so that, if the element is placed in a tube with the same inner diameter as the maximum outer dimension of the element, then the space for media outside and inside the element is equal.
Ritning med beskrivning Fig. 1 visar uppfiningen två projektioner samt snitten a-a och b-b.Drawing with description Fig. 1 shows the invention two projections and sections a-a and b-b.
Fig.2 visar uppfinningen vid snitt a-a placerad i ett rör, streckad linje, med samma innerdiameter som uppfinningens maximala mått.Fig. 2 shows the invention at sections a-a placed in a tube, dashed line, with the same inner diameter as the maximum dimensions of the invention.
Uppfinningen är tillverkad av två plana, långsmala plåtar med avsmalnande ändar. Plåtarna är sammanfogade i överkant (1) och i underkant (2) efter hela dess längd samt sammanfogade med två sömmar (3) parallellt och på samma avstånd från kanterna. Sömmarna (3) slutar där avsmalningarna mot ändarna börjar. The invention is made of two flat, elongate plates with tapered ends. The plates are joined at the top (1) and at the bottom (2) along their entire length and joined at two seams (3) in parallel and at the same distance from the edges. The seams (3) end where the taper towards the ends begins.
Det hopfogade ämnet är sedan format så att tre kanaler enligt snitt a-a bildas där sömmarna (3) finns och som övergår till en kanal med cirkulärt tvärsnitt i ämnets avsmalnande ändar enligt snitt b-b. The joined blank is then shaped so that three channels according to section a-a are formed where the seams (3) are located and which merge into a channel with a circular cross-section in the tapered ends of the blank according to section b-b.
Vid beräkning av uppfinningen överförd värmemängd med ekvationen Image available on "Original document" där A = den värmeöverförande ytan (m<2>), tl= gasen eller vätskans temperatur på något avstånd från den värmeöverförande ytan (°C), t2= den värmeöverförande ytans temperatur (°C), a = värmeövergångstalet W/ m2 °C som är en funktion av de strömmand mediets tillstånd och hastighet, så kan arian (A) användas både för beräkning av värmeöverföring från eller till elementet. When calculating the invention heat transfer with the equation Image available on "Original document" where A = the heat transfer surface (m <2>), tl = the gas or liquid temperature at some distance from the heat transfer surface (° C), t2 = the heat transfer surface temperature (° C), a = heat transfer coefficient W / m2 ° C which is a function of the state and velocity of the flowing medium, then the aria (A) can be used both for calculating heat transfer from or to the element.

Claims (4)

1. l. 51 e 233 2 Patentkrav Rörelement for värmeöverföring, vilket är tillverkat av två långsmala plåtar med av- smalnande ändar, som är sammanfogade i överkant (1) och underkant (2) efter hela rörelementets längd samt sarnmanfogade med två sömmar (3) parallellt och på samma avstånd från kantema (1,2), varvid sömmarna slutar där avsmalningarna börjar, och det hopfogade ämnet är format så att det definierar tre parallella kanaler, kännetecknat av att, om elementet omsluts av ett rör med samma innerdiameter som elementets maximala yttermått, är utrymmet för media utanför elementet (yl) och inuti elementet (y2) lika 51201321.1. l. 51 e 233 2 Patent claims Pipe element for heat transfer, which is made of two elongated plates with tapered ends, which are joined at the upper edge (1) and lower edge (2) along the entire length of the pipe element and joined together with two seams (3 ) parallel and at the same distance from the edges (1,2), the seams ending where the tapers begin, and the joined blank being shaped so as to form three parallel channels, characterized in that, if the element is enclosed by a tube of the same inner diameter as the element maximum outer dimensions, the space for media outside the element (yl) and inside the element (y2) is equal 51201321.
2. Rörelement enligt krav l, kännetecknat av att det vid de avsmalnande ändarna övergår till en kanal med cirkulärt tvärsnitt.Pipe element according to Claim 1, characterized in that it merges at the tapered ends into a channel with a circular cross-section.
3. Rörelement enligt krav l eller 2, kännetecknat av att dess inre och yttre värmeöverfo- rande ytor är lika stora.Tube element according to Claim 1 or 2, characterized in that its inner and outer heat-transferring surfaces are equal in size.
4. Användning av ett rörelement enligt något av kraven 1-3 för värmeväxling med livsmedel.Use of a tubular element according to any one of claims 1-3 for heat exchange with food.
SE0000398A 2000-02-08 2000-02-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams SE516233C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0000398A SE516233C2 (en) 2000-02-08 2000-02-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0000398A SE516233C2 (en) 2000-02-08 2000-02-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams
AU3255101A AU3255101A (en) 2000-02-08 2001-02-08 A heat exchanger and use thereof
PCT/SE2001/000239 WO2001059385A1 (en) 2000-02-08 2001-02-08 A heat exchanger and use thereof
SE0202384A SE522923C2 (en) 2000-02-08 2002-08-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0000398D0 SE0000398D0 (en) 2000-02-08
SE0000398L SE0000398L (en) 2001-08-09
SE516233C2 true SE516233C2 (en) 2001-12-03

Family

ID=20278377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0000398A SE516233C2 (en) 2000-02-08 2000-02-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE516233C2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
SE0000398D0 (en) 2000-02-08
SE0000398L (en) 2001-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2469215A1 (en) Tube heat exchanger
RU2007137333A (en) Axial heat exchanger
JP2006522311A5 (en)
CN107869930A (en) Heat-exchanging component, heat exchanger and mould for heat exchanger
US7546867B2 (en) Spirally wound, layered tube heat exchanger
SE516233C2 (en) Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams
JPH06180194A (en) Shell and tube heat-exchanger
CN207214870U (en) Shell-and-tube oil water heat exchange device
US20140332188A1 (en) Heat exchanger
US10077947B2 (en) Cooling assembly and method for manufacturing the same
RU182249U1 (en) Heat exchanger
CN105953618A (en) Tubular heat exchanger
CN109506501A (en) A kind of turbulent flow movable tube sheets heat exchanger
JP2005147421A (en) Latent heat recovering heat exchanging unit and latent heat recovering heat exchanger
WO2019183503A2 (en) Heat exchangers and methods of manufacture thereof
US20210131747A1 (en) Heat Exchanger
CN107328268A (en) Shell-and-tube oil water heat exchange device and its application
CN209246748U (en) A kind of turbulent flow movable tube sheets heat exchanger
CN212378583U (en) Longitudinal inner and outer micro-rib heat exchange tube for heat exchanger
US20180320979A1 (en) Refrigerant to water heat exchanger
RU182251U1 (en) Heat exchanger
CN110345780A (en) Heat exchanger
RU2039922C1 (en) Tubular heat exchanger
RU98107758A (en) Shell-tube heat exchanger
JP2018054216A (en) Shell-and-tube type heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed