SE1950439A1 - Anordning för montering av bjälklag - Google Patents

Anordning för montering av bjälklag

Info

Publication number
SE1950439A1
SE1950439A1 SE1950439A SE1950439A SE1950439A1 SE 1950439 A1 SE1950439 A1 SE 1950439A1 SE 1950439 A SE1950439 A SE 1950439A SE 1950439 A SE1950439 A SE 1950439A SE 1950439 A1 SE1950439 A1 SE 1950439A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
vibration
wall
spring
damping device
horizontally arranged
Prior art date
Application number
SE1950439A
Other languages
English (en)
Inventor
Alfred Wikner
Tommy Persson
Original Assignee
Masonite Beams Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Masonite Beams Ab filed Critical Masonite Beams Ab
Priority to SE1950439A priority Critical patent/SE1950439A1/sv
Priority to EP20788650.8A priority patent/EP3953537A4/en
Priority to PCT/SE2020/050356 priority patent/WO2020209775A1/en
Publication of SE1950439A1 publication Critical patent/SE1950439A1/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
  • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
  • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
  • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
  • E04H9/02Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate withstanding earthquake or sinking of ground
  • E04H9/021Bearing, supporting or connecting constructions specially adapted for such buildings
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
  • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
  • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
  • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
  • F16F15/06Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with metal springs
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
  • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
  • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
  • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
  • F16F15/08Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with rubber springs ; with springs made of rubber and metal
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/38Connections for building structures in general
  • E04B1/61Connections for building structures in general of slab-shaped building elements with each other
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
  • E04B1/92Protection against other undesired influences or dangers
  • E04B1/98Protection against other undesired influences or dangers against vibrations or shocks; against mechanical destruction, e.g. by air-raids
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/62Insulation or other protection; Elements or use of specified material therefor
  • E04B1/74Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection . Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls
  • E04B1/82Heat, sound or noise insulation, absorption, or reflection . Other building methods affording favourable thermal or acoustical conditions, e.g. accumulating of heat within walls specifically with respect to sound only
  • E04B2001/8254Soundproof supporting of building elements, e.g. stairs, floor slabs or beams, on a structure
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
  • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
  • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems

Abstract

Föreliggande uppfinning avser en vibrationsdämpande anordning (2) avsedd att användas för att förhindra vibrationsspridning, även inkluderande ljud, i byggnader som innefattar byggelement (X) i form av väggblock (1) och bjälklag (3). Den innefattar minst en fjädrande konstruktion (22,23,24) monterad mellan ett väggblock (1) och ett bjälklag (3) för upptagande av vibrationer uppkomna i byggnaden.

Description

3.5 2G Anordning for montering av bjälklag tekniskt owlRÅoE Föreliggande uppfinning avser en anordning och en metod for montering av ett bjälklag vid uppförande av en byggnad, och mer speciellt en byggnad av trä.BAKGRUND Ett bjälklag är en bärande hyggnadsdel som från endera över- eller undersidan, eller båda, avgränsar olika våningar i en byggnad.
Ordet bjälklag förekommer i många olika sammansättningar beroende på dess användnlngsomrdeoch material. Exempel på bjälklag namngivna efter material ärträbjälklag och betongbjälklag. Exempelpå bjälklag namngivna efter dess funktion är golvbjälklag, takbjälklag, vningsbjälklag ochgårdsbjälklag.
En vanlig metod vid husbyggnad är användande av byggbiock eller byggelement, såsom väggblock,golvblock och bjälklagsblock. De olika blocken innefattar ett ramverk av reglar som täcks av enbyggskiva eller gipsskiva på båda sidor på så sätt att en låda bildas. Reglerna kan vara av massivt trä,men kan även innefatta en typ av lättregel eller lättbalk. Lättbalken innefattar en långsmal skiva avbyggboard som vid sina långsidor är försedda med fyrkantreglar av trä, exempel på detta beskrivs i densvenska ansökan SE 0700202-5. Detta ger en regel som är lättare än en massiv träregel, men medmotsvarande hållfasthet. Väggblockets skiva som täcker den av reglarna uppbyggda lådan kaninnefatta gips, spånskiva, OSB, plywood eller liknande board. Valet av skiva bestäms av hållfasthetskravsamt om skivan ska bilda del av en yttervägg eller innervägg. Om den avser en yttervägg förses dennamed exempelvis en träpanel utanpå boarden på känt sätt, och om den avser en innervägg förses dennamed exempelvis gipsskivor utanpå boarden för den slutliga finishen. innan skivorna monteras påramverket kan isolering placeras mellan reglerna, både som värmeisolering och som ljudisolerlng.Bjälklagselementet eller bjälklagsblocket är uppbyggt på samma sätt som våggblocket men dess ena uppåt vända byggskiva utgör golvskiva och dess nedåt vända byggskiva utgår innertak.
Byggelementen kan på ett enkelt sätt snabbt monteras ihop tiil en byggnad eller en byggmodul, ävenkallad volym. lvled byggmodul avses exempelvis ett vardagsrum som färdigstäiis innan dentransporteras som en låda eller volym till platsen där byggnaden ska resas, varefter flera moduler monteras samman och bildar en byggnad. Fördelen med att använda byggelement är att de kan 1G 2G 3G 2tillverkas i en kontrollerad miljö inomhus, vilket ger en fuktsäker tillverkning med minimerad risk attisolering och byggskivor skadas av regn eller snö. Väggblock tillverkas exempelvis med en bredd påmellan ItZOOmm till ZLlOOmm och bjälklag med en bredd mellan 1200 mm till 2400 mm. Längden påbjälklagselementen kan vara upp till 100% mm, men det bör inses att längd och bredd kan överskrida dessa mått.
Byggnaden eller volymen monteras genom att bjälklagselement och väggblock ställs upp och förbindsiblockens kanter och hörn. Bjälklagsblocken utgör både innertak i en nedre våning, och samtidigt golv ien övre våning. Ett vanligt sätt att bygga flervåningshus är att första våningen byggs enligt det nyssbeskrivna, varefter nästa skikt eller våning av väggblock ställs på ljudisolerande band eller remsor somplacerats på biälklaget efter dess kanter. När dessa väggblock monterats ihop placeras ett nytt lager avbjälklag ovanpå dessa väggar. Förblndningen eller läsningen mellan väggblock och bjälklag kan ske meddubbar. Dubbarna är monterade l biälklagens kanter och väggblocken är anordnade med urtag ellerfördjupningar för mottagande av dubbarna, eller vice versa. När dubbarna placerats i urtagen är väggarna och loiälklagen låsta mot rörelse i sidled.
Nackdelen med detta förfarande är att ju fler våningar som byggs desto större krafter verkar på deljudisolerande banden. Slutligen pressas liudisoleringen samman så mycket att dess ljudisolerandeverkan försämras. Ytterligare en nackdel med detta förfarande är om en kraftig tryckstöt skulle inträffai ett nedre våningsplan, exempelvis vid en explosion. En sådan tryckstöt kan lyfta ett bjälklag ett stycke, vilket kan innebära att dubbarna åker ur urtaget vilket kan förorsaka att byggnaden kollapsar.
Ett sätt att undvika detta är att montera biälklagen med krokar eller konsoler som hängs påväggblockens kanter, på väggblockens insida eller på en bäriina, ett exempel på detta beskrivs i densvenska ansökan med nummer SEO7OG202-5. När bjälklagen ska hängas upp placeras ett ljuddämpandematerial i urtag anordnade i väggblockets kant. Krokarna eller konsolerna är fastskruvade i bjälklagetskant och/eller undersida. Biälklaget lyfts på plats med konsolerna i urtagen. När loiälklagen är på platskan nästa vånings väggblock placeras på de tidigare utplacerade väggblockens kant varefter förfarandet upprepas.
SAMMANFATTNING AV UPPl-ïlNNlNGEN Syftet med denna uppfinning är att åstadkomma en anordning som ger enliuddämpande/vlbrationsdämpande montering av bjälklag vid uppförande av en byggnad. Anordningenär avsedd att placeras mellan byggelementen varvid ljud som kan uppkomma från vibrationer i form av musik, röster, steg eller liknande kan begränsas eller helt undanröjas.
FlGURBESKRlVNlNG 3 Figur 1A visar och beskriver oiika typer av byggeiement Figur 18 visar och beskriver ett exempel på en vibrationsdärnpande anordningFigur 2A - 2D visar ytterligare exempel på vibrationsdämpande anordningar, ochFigur 3A «- 3D visar exempel på olika typer av vibrationsdämpande anordningarBESKRiVNlNG AV UTFÖRINGSFGRMER Den i figur 1A visade byggnadskonstruktionen innefattar ett första och ett andra byggeiementX i form av väggöioek 1, den vibrationsdämpande anordningen 2 samt ett byggeiement i formav ett bjäiklag 3. Väggbiocken 1 är stapiade på varandra, med dess ändkanter mot varandrabildande en vägg 4. l ansiutning tiil skarven 5 meiian väggbiocken 1A, 18 piaceras ett öyggeiement i form av ett biäikiag 3. i en utföringsform är den vibrationsdämpande anordningen 2 enligt figur 18 placerad på enkonsoi 6 i form av ett vlnkeijärn. Konsolens ena del Tf' är fastmonterad på väggölocket 1, ianslutning tiii skarven 5 meiian två väggbiock 1A, 18. konsolen 6 är utformad med den enadelen 7 riktad paraiieiit med väggen 1 och den andra deien 8 riktad paraiieiit med bjäikiaget 3.Deien 7 som är parallell med väggen 1 är försedd med skruvnäi 9 genom vilka konsolen 8 kanskruvas fast i väggen 1. Deien 8 som är paraiieii med bjäikiaget 3 utgör fäste för denvlbrationsdämpande anordningen 2. Vidare är den vibrationsdärnpande anordningen 2försedd med ett fäste 18 med viiket biälkiaget 3 kan fästas till den vibrationsdämpande delen Z. i en annan utforingsform som visas i figur 3D innefattar konsolen 6 en dei 6A som vidmontering sträcker sig förbi skarven 5 meiian två väggbiock 1A, 18. Konsolen 6 monteras medförde! innan nästa väggblock 18, i raden av på varandra piacerade väggblock, ska monteras tiiidet första väggbloekets 1A ändparti 11. På detta sätt bildar konsoien 6 ett riktmedei för nästaväggbiock 18, genom att väggblockets yta 12 placeras mot konsolens del 6A. Därmed underiättas monteringen av väggbiocken. i en annan utföringsform enligt figur ZC innefattar den vibrationsdämpande anordningens 2 fäste en andra konsoi 13 eller andra vinkeiiärn, med en dei 14 paraiieii med bjäiklaget 3 och en 1D 4andra dei 15 paraiieii med väggen 1, men sträckande sig iängs med bjäikiagets 3 ändkant 15 eiier kortsida. i en annan utföringsform eniigt figur 28 är den vibrationsdämpande anordningen 2 anordnadmeiian två paraiieiia ytor 17,18, den ena ytan 17 upptagen i väggbiocket 1 och den andra ytan18 upptagen i bjäikiaget 3. Den vibrationsupptagande anordningen 2 monteras tiii en av de tvåytorna 17,18 varefter biäikiaget 3 piaceras med sin oaraiieiia yta 18 mot väggbiockets paraiieiia yta 17 varvid den vibrationsupptagande anordningen 2 positioneras meiian ytorna.
De paraiieiia ytorna 17, 18 kan eniigt figur 2D innefatta en baik 19 av trä eiier metaii eiieraluminium som monteras på väggbiockets 1 yta 2D. Baiken 19 har en tjockiek som är iika medeiier större än den vibrationsdämpande anordningens 2 bredd. På motsvarande sätt monterasen iiknande baik 19 på biäikiagets kant 16. Aiternativt kan bjäikiagets 3 ytskikt 21 i form av enskiva av iimträ eiier tjock byggboard skjuta ut utanför biäikiagets kant 16 eniigt figur 2A, varvid den utstickande deien ersätter baiken 18.
Den vibrationsdämpande anordningen 2 utgörs eniigt figur 3D i sin enkiaste form av ettmateriaistycke 22 av en fjädrande eiier eftergiviigt rnateriai, exempeivis gummi eiier av etteiastomer-materiai, exempeivis poiyuretan. Aiternativt kan rnateriaistycket ersättas med enspiraifjäder 23, se figur 3A. Ytteriigare ett aiternativ är att ersätta rnateriaistycket med en såkaiiad vägfiäder 24 som visas i en exernpiifierad form i figur 3G. En vågfjäder innefattar enenvarvig eiier fiervarvig ring 25 av ett piatt fiädermateriai tiii viiken en vågform 26 äranbringad iängs beia ringen. Detta ger ett fiertai eftergiviiga och vibrationsupptagandeområden viika tiiisarnmans kan ta upp vibrationer på en reiativt kort röreisesträcka viiket ger en reducerad inbyggnadshöjd.
Den vibrationsdämoande anordningen fixeras tiii konsoien eiier den paraiieiia ytan eniigt figur1B och 3D med njäip av skruvar 27. En sjäivborrande skruv monteras först genom den enasidan av den vibrationsdämpande anordningen för att håiia den på piats på den ena paraiieiiaytan eiier konsolen innan biäikiaget iyfts på piats. Därefter skruvas en andra skruv genombiäikiagets ytskikt eiier board in i anordningens andra sida på så sätt att anordningen fixeras utan att kunna förfiyttas från piatsen. 1G 2G Om konsoier 5, 13 eiier baikar 19 används i kombination med ett materiaistycke 22,spiraifiäder 23 eiier vägfjäder 24, kan med fördei en fiädertaiirik 28 piaceras meiian deparaiieiia ytorna 8, 14, 17, 18, 21 och fjädern 22, 23, 24. En siäivgängande skruv 27 skruvasdärefter genom konsoiens dei 8, 14 och genom fiädertaiiriken 28. På detta sätt erhäiis enfixerad montering i sidied men med fuii rörelsefrihet i höjdied för fjädern. i en annanutföringsform innefattar fiädertaiiriken 28 en behåiiare med ett så kaiiat kemiskt ankare 29.När skruven skruvas in aktiveras det kemiska ankarets komponenter varefter ankaret härdaroch iåser fast skruven. i en annan variant kan det kemiska ankaret, exempeivis i form av etttvä-komponentsiim iniiceras in under fjädertaiiriken innan skruven skruvas in varefter det kemiska ankaret härdar vid kontakt med iuft.
Om en spiraifiäder 23 eiier en vågfjäder 24 används, kan med fördei en fjäderstyrninganvändas. Styrningen kan innefatta en hvisa eiier ett kort rörstycke, viiken hyisa eiier rörstyckefästes tiii den ena eiier båda oaraiieiia ytorna innan fjädern piaceras över hyisan eiierrörstvcket. Styrningen har givits en diameter som är något mindre än fjädern, och förhindrarpå så sätt att fjädern kan förflyttas från den paraiieiia ytan när den vihrationsdämpande anordningen är monterad.
Föreiiggande uppfinning är inte begränsad tiii det ovan beskrivna och på ritningarna visade,utan kan ändras och modifieras på en rad oiika sätt inom ramen för den i de efterföijande patentkraven angivna uppfinningstanken.

Claims (16)

1. Vibrationsdämpande anordning (2) avsedd att användas för att förhindra vibrationssoridning, äveninkluderande ljud, i byggnader som innefattar byggelement (X) i form av vägghlock (1) och hjäikiag (3) kännetecknad av att den innefattar minst en fjädrande konstruktion (22,23,24) monterad meilan ett väggbiock (1) ochett bjäiklag (3) för upptagande av vibrationer uppkomna i byggnaden.
2. Vibrationsdämpande anordning (2) enligt krav 1 där den fjädrande konstruktionen (22,23,24) ärmonterad rneiian en yta (8, 19) i huvudsak paralieil med bjälklaget (3) och innefattad ivägglalocket (1),och en yta (14,19,21) i huvudsak paralieli med vägghiocket (1) och innefattad i bjälklaget (3).
3. Vibrationsdämpande anordning enligt krav 2 där varje i huvudsak vågrätt anordnad yta (8, 14, 19,21) utgör en dei av själva väggbiocket (1) och/eller bjäikiaget (3).
4. Vibrationsdärnoande anordning eniigt något av föregående krav innefattande en konsolkonstruktion(6) monterad tiii väggblocket (1) och/eller bjäiklaget (3) innefattande en första dei (8) som erbjuderden i huvudsak vågrätt/horisontellt anordnade ytan innefattad i väggblocket (1) och/eller en ihuvudsak vågrätt anordnad yta (14) innefattad i bjälklaget (3).
5. Vihrationsdämpande anordning eniigt krav 1 innefattande en konsoikonstruktion (ö, 13) monteradtill väggblocket (1) och/eiler lojäikiaget (3) innefattande två delar (7, 8, 14, 15) förbundna vid varandradär den ena delen (8) erbjuder en i huvudsak vågrätt/horisontelit anordnad yta innefattad ivägghlocket (1) och/eller en i huvudsak vågrätt anordnad yta (14) innefattad i hjäikiaget (3).
6. Vihrationsdärnpande anordning enligt krav 5 där konsoikonstruktionens andra del innefattar en ihuvudsak lodrätt/vertikalt anordnad dei (7, 15) monterad vid väggbiocket (1) och/eiier bjäikiagetförbunden med den i huvudsak vågrätt/'horisonteilt anordnade ytan (S, 14).
7. Vibrationsdämpande anordning enligt krav 1 där konsoikonstruktionen (6) innefattar en i huvudsakhorisontellt anordnad dei (7, 8, 19) monterad vid väggbiocket (1) och/eiler bjäiklaget (3).
8. Vibrationsdämpande anordning enligt krav 1, där den fjädrande konstruktionen innefattar en fjäder(22,23,24).
9. Vibrationsdämpande anordning enligt krav 8, där fjädern innefattar ett materiaistycke (22) av etteftergiviigt rnateriai, exempelvis gummi.
10. Vibrationsdämpande anordning enligt krav 8, där fjädern innefattar en spiraifjäder (23),
11. Vibrationsdärnpande anordning enligt krav 8, där fjädern innefattar en vågfjäder (Ze-ii.
12. Vibrationsdämpande anordning eniigt krav 1, där den fjädrande konstruktionen innefattar enfiädertaiirik (28).
13. Vibrationsdämpande anordning eniigt krav 12, där fjädern (22,23,24) fästes rned en skruv (27)genom respektive vågräta ytor (8, 14, 19) och fjädertailriken (28),
14. Vibrationsdärnpande anordning eniigt krav 1, där den fjädrande konstruktionen innefattar enbehåiiare rned ett kemiskt ankare (29) viiket aktiveras när skruven (27) fästes genom de vågräta ytorna(8, 14, 19) och in i ankaret (29).
15. Vibrationsdämpande anordning eniigt krav 1, där den fjädrande konstruktionen innefattar enfjäderstyrning anordnad på den ena eiier båda paraiieiia ytan sträckande sig ett stycke in i fjädern.
16. Vibrationsdämpande anordning eniigt krav 1, där fjäderstyrningen innefattar en hylsa som fästes tiiiden paraiieiia ytan.
SE1950439A 2019-04-08 2019-04-08 Anordning för montering av bjälklag SE1950439A1 (sv)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1950439A SE1950439A1 (sv) 2019-04-08 2019-04-08 Anordning för montering av bjälklag
EP20788650.8A EP3953537A4 (en) 2019-04-08 2020-04-06 DEVICE FOR MOUNTING BEAM ARRANGEMENTS
PCT/SE2020/050356 WO2020209775A1 (en) 2019-04-08 2020-04-06 A device for mounting of beam layouts

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1950439A SE1950439A1 (sv) 2019-04-08 2019-04-08 Anordning för montering av bjälklag

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SE1950439A1 true SE1950439A1 (sv) 2020-10-09

Family

ID=72751187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1950439A SE1950439A1 (sv) 2019-04-08 2019-04-08 Anordning för montering av bjälklag

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3953537A4 (sv)
SE (1) SE1950439A1 (sv)
WO (1) WO2020209775A1 (sv)

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3230839B2 (ja) * 1992-05-25 2001-11-19 ミサワホーム株式会社 建物ユニットの防振構造
JPH09235908A (ja) * 1996-02-29 1997-09-09 Taisei Corp 階段の免震方法及び免震階段棟
JPH11293811A (ja) * 1998-04-09 1999-10-26 Sekisui House Ltd 鉄骨ラーメン構造の制震装置
JP2002201737A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Daiwa House Ind Co Ltd 床衝撃音低減のための構造及び幅木
JP2002201820A (ja) * 2000-12-28 2002-07-19 Nippon Eisei Center:Kk 耐震補強金具
SE532066C2 (sv) 2007-01-26 2009-10-13 Swelite Ab Anordning för sammanfogning av träbaserade byggelement
JP6062390B2 (ja) * 2014-04-24 2017-01-18 大和ハウス工業株式会社 コンクリート板の固定金具
DE102014107701A1 (de) * 2014-06-02 2015-12-03 Lisega SE Teleskopierbare Federstütze
CN207296018U (zh) * 2017-09-15 2018-05-01 倪震宇 一种建筑结构中剪力墙与混凝土墙楼板的连接装置
CN109339321B (zh) * 2018-10-10 2020-04-21 河北水利电力学院 一种便于施工的减震标准预制井格式楼板结构体系

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020209775A1 (en) 2020-10-15
EP3953537A1 (en) 2022-02-16
EP3953537A4 (en) 2023-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7315328B2 (ja) ばねレールを備えた乾式壁構造システム
JP5701263B2 (ja) 天井根太用防振取付金具及びそれを用いた天井構造
SE1950439A1 (sv) Anordning för montering av bjälklag
Ljunggren et al. Elastic layers to reduce sound transmission in lightweight buildings
KR101828708B1 (ko) 층간소음 저감을 위한 시공구조 및 그 시공방법.
JP5878766B2 (ja) 遮音天井構造
JP2009270286A (ja) 天井構造及びその施工方法
JP2017179874A (ja) 遮音構造、施工方法および集合住宅建築物
US20220356701A1 (en) Method and device in a floor structure drying process
JP2013147870A (ja) 遮音床構造
JP2008014073A (ja) 防音構造
JP5554633B2 (ja) 二重床用支持脚及びそれを用いた二重床構造並びにその構築方法
JP6325822B2 (ja) 二重床構造を有する集合住宅の建物構造
JP2009035925A (ja) 建物の防音システム
JP2009030250A (ja) 天井構造
JP2019094681A (ja) 床構造及び当該床構造に用いる床部材
JP7010459B2 (ja) 建物
JPH08199780A (ja) 防音二重床構造
JP2004169429A (ja) 天井遮音構造及び天井遮音方法
JP6612544B2 (ja) 建物の断熱耐火構造
JP2009249996A (ja) 遮音床の施工方法
JP6774318B2 (ja) 階段下防音仕様天井
EP2241696A2 (en) Arrangement for the suspension of suspended ceiling elements.
JP6329002B2 (ja) 床構造
JP2021046754A (ja) 制振天井構造