RO127258A0 - System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body - Google Patents

System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body

Info

Publication number
RO127258A0
RO127258A0 ROa201100939A RO201100939A RO127258A0 RO 127258 A0 RO127258 A0 RO 127258A0 RO 201100939 A RO201100939 A RO 201100939A RO 127258 A0 RO127258 A0 RO 127258A0
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
system
interface
monitoring
human body
received information
Prior art date
Application number
ROa201100939A
Other languages
Romanian (ro)
Inventor
Oliviu Dorin Matei
Original Assignee
Oliviu Dorin Matei
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oliviu Dorin Matei filed Critical Oliviu Dorin Matei
Priority to ROa201100939A priority Critical patent/RO127258A0/en
Publication of RO127258A0 publication Critical patent/RO127258A0/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F19/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific applications
  • G06F19/30Medical informatics, i.e. computer-based analysis or dissemination of patient or disease data
  • G06F19/34Computer-assisted medical diagnosis or treatment, e.g. computerised prescription or delivery of medication or diets, computerised local control of medical devices, medical expert systems or telemedicine
  • G06F19/3418Telemedicine, e.g. remote diagnosis, remote control of instruments or remote monitoring of patient carried devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
  • A61B5/024Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
  • A61B5/02438Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate with portable devices, e.g. worn by the patient
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
  • A61B5/11Measuring movement of the entire body or parts thereof, e.g. head or hand tremor, mobility of a limb
  • A61B5/1112Global tracking of patients, e.g. by using GPS
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
  • A61B5/7465Arrangements for interactive communication between patient and care services, e.g. by using a telephone network
  • A61B5/747Arrangements for interactive communication between patient and care services, e.g. by using a telephone network in case of emergency, i.e. alerting emergency services
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal operating condition and not elsewhere provided for
  • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons
  • G08B21/04Alarms for ensuring the safety of persons responsive to non-activity, e.g. of elderly persons
  • G08B21/0438Sensor means for detecting
  • G08B21/0453Sensor means for detecting worn on the body to detect health condition by physiological monitoring, e.g. electrocardiogram, temperature, breathing

Abstract

The invention relates to a system for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body. According to the invention, the system consists of a sensorial module (8) comprising a sensor (9) for pulse, temperature etc., taking over the signal from a person and transmitting it to an amplifier (10) and further to a micro controller (11) which processes the received information and decides if there are sensible variations, as compared with some acceptable values, which are worth being transmitted by means of a wire or wireless communication interface (12) to a communication equipment (1) consisting of the following components: an interface (2) similar to the communication interface (12), an antenna (3), a telephone interface (4), a processor (6) processing the received information and deciding if the values sensed by the sensor (9) range within the normal limits, otherwise a message being displayed on a screen (7) and the received information together with the geospatial coordinates provided by a GPS (5) being transmitted as a voice or written message, while an application (13) displays on a map (14) the monitored person's location and the shortest ways thereto, by means of a software module (15).

Description

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII Şl MARO. STATE OFFICE FOR INVENTIONS AND BROWN. Cersre de brevet de Invenţie Nr. Cersre patent no. W......... Daiadepozit 2a>i/ W ......... Daiadepozit 2 & gt; and /

V V

SISTEM DE MONITORIZARE ŞI SEMNALIZARE LA DISTANŢA A UNOR PARAMETRI AI CORPULUI UMAN Monitoring and remote signaling SOME PARAMETERS OF HUMAN BODY

Prezenta invenţie se referă la un sistem care monitorizează parametri corpului uman, comparându-i cu cei normali şi transmite la distanţă un semnal de avertizare, pentru ca bolnavul sau aparţinătorii acestuia, sau serviciile speciale de intervenţie să poată lua măsuri, în mod evident, domeniul de aplicare al invenţiei este cel al sănătăţii oamenilor, atât la nivel individual, cât şi la nivelul instituţiilor implicate în asigurarea sănătăţii, cum ar fi: policlinici, spitale, servicii de urgenţă, salvare, SMURD, aşezăminte sociale, etc The present invention relates to a system that monitors the parameters of the human body, comparing them with the normal and sends away an alert because the patient or caregivers thereof, or special services from intervention can take, obviously, the application of the invention is the human health, both at the individual and the institutions involved in health insurance, such as clinics, hospitals, emergency services, ambulance, SMURD, social centers, etc.

Sunt cunoscute, pe plan mondial, mai multe sisteme care monitorizează diferiţi parametri ai corpului uman, cu utilizare, cu precădere, în spitale, sau alte instituţii de sănătate. They are known worldwide, many systems that monitor various parameters of the human body, with use, particularly in hospitals or health care facilities.

Sunt, de asemenea, cunoscute sisteme „casnice”, adică la îndemâna bolnavului şi în afara unei instituţii de îngrijire a sănătăţii, care monitorizează diferiţi parametri ai corpului uman, în special presiunea arterială, valoarea înregistrată fiind adusă la cunoştinţa bolnavului fie printr-un afişaj clasic, fie digital. There are also known systems "household" that reach the patient and outside an institution of health care, which monitors various parameters of the human body, especially the arterial pressure, the registered value being notified to the patient or by a display classic or digital. Dezavantajul acestui sistem este acela că bolnavul trebuie să cunoască intervalul normal de valori ale presiunii arteriale, pentru a putea aprecia dacă valoarea înregistrată se încadrează în limitele normale sau nu The disadvantage of this system is that the patient must be familiar with the normal range of blood pressure values, to judge whether the registered value is within normal limits, or not

Se cunosc diverse sisteme de teletransmisie a semnalelor biologice, care utilizează undele radio sau liniile telefonice. Known television broadcast signals different biological systems, using radio or telephone lines. Dezavantajele acestor soluţii sunt generate de performanţele lor scăzute, de complexitatea lor, ele permiţând identificarea subiectului şi sesizarea apariţiei unei stări de urgenţă către o terţă persoană decât cea în cauză. The disadvantages of these solutions are generated by their poor performance, their complexity, allowing them to identify the subject and the emergence of an emergency notification to a third person than the one in question.

De exemplu, se cunoaşte, în stadiul tehnicii, un “Sistem de monitorizare, teletransmisie şi avertizare privind parametrii fiziologici vitali ai unor persoane expuse la factori de risc prin aceea că activitatea lor se desfăşoară în condiţii extreme” (la adâncime sau la înălţime mare, în spaţii înguste, la temperaturi extreme, în atmosferă rarefiată sau viciată, etc.) conţinut în brevetul cu nr. For example, it is known in the art, a "monitoring system, remote transmission and warning parameters vital physiological of persons exposed to risk factors in that their work is carried out under extreme conditions" (deep or great height, in narrow spaces, temperature extremes, or vice rarefied atmosphere, etc.) contained in U.S. Patent no. RO 122960. Dezavantajul acestei soluţii este acela că este un sistem complex, care necesită o multitudine de aparate: echipament de monitorizare, echipamente portabile şi nişte interfeţe, inclusiv o tehnică de teletransmisie, toate ocupând un spaţiu relativ mare şi fiind manevrate de către altcineva decât persoanele monitorizate. EN 122960. The disadvantage of this solution is that it is a complex system that requires a lot of equipment: monitoring equipment, portable equipment and some interfaces, including remote transmission technique, all occupying a relatively large space and being handled by someone other than people watched. De asemenea, un alt dezavantaj este acela că acest sistem se adresează numai unei anumite categorii de persoane, nefiind destinate oricui. Also, another disadvantage is that this system concerns only a certain category of people, not for anyone.

Se cunoaşte, din stadiul tehnicii, brevetul cu nr. It is known in the prior art, U.S. Patent no. RO 112575, cu titlul “Sistem de teletransmisie şi monitorizare EN 112 575, entitled "System for remote transmission and monitoring

\ MATEI DORIN OLIVIU 2 α-2 011-00939-- Ίϋ 2 3 -09- 2011 deşi poate monitoriza un număr mare de subiecţi, el este destinat exclusiv cabinetelor medicale, care sunt deservite de personal cunoscător a parametrilor biologici umani. \ Matthew Dorin OLIVIU two α-2 011-00939-- Ίϋ February 3 -09- 2011 although it can monitor a large number of subjects, it is exclusively for medical practices, which are served by staff who have human biological parameters.

Se cunoaşte, de asemenea, din stadiul tehnicii, brevetul cu nr. It is also known from the prior art, U.S. Patent no. DE 10029065, cu titlul “Body function detector for monitoring puise, blood pressure, etc. DE 10029065, entitled "Body function detector for monitoring Pulse, blood pressure, etc. transmits measured values for display and storage on everyday Communications terminal”, care se referă la un detector al funcţiilor vitale ale corpului în scopul monitorizării pulsului, presiunii arteriale, etc. transmits Measured values ​​for display and storage on everyday communications terminal ", which refers to a detector of the vital functions of the body to monitor heart rate, blood pressure, etc. şi transmiterea valorilor măsurate pentru afişare şi stocare zilnică pe un terminal de comunicaţii, compus dintr-un modul senzorial, un echipament de comunicaţii şi un sistem exterior GPS. and transmission for display and storage of the measured values ​​on a daily communication terminal, comprising a touch mode, communications equipment and a GPS external system. Dezavantajele acestei soluţii constau în: din cauza modului în care este conceput, sistemul lucrează continuu, transmite valori continuu şi astfel, consumă foarte multă energie, necesitând oprirea periodică a sistemului pentru întreţinere şi cauzând uzura rapidă a echipamentelor din componenţă. The disadvantages of this solution are: because of the way it is designed, the system works continuously transmits values ​​continuously and thus energy-intensive, requiring regular stop for system maintenance and equipment causing rapid wear of the composition.

Problema tehnică pe care îşi propune să o rezolve invenţia revendicată este să realizeze un sistem simplu de monitorizare a unor parametri ai corpului uman, utilizabil chiar de către subiectul în cauză, acelaşi sistem să compare valoarea înregistrată cu cea normală şi să transmită un semnal de avertizare atât subiectului, cât şi la distanţă, unor servicii speciale de intervenţie, toate acestea cu un consum redus de energie şi cu mărirea duratei de viaţă a echipementelor din componenţa sistemului. The technical problem which aims to solve the claimed invention is to provide a simple system for monitoring parameters of the human body, used even by the matter, the same system to compare the recorded value with normal and transmit a warning signal both subjective and remote intervention of special services, all with low power consumption and increase the life of the composition echipementelor system.

Sistemul conform invenţiei înlătură dezavantajele prezentate prin aceea că este format din doar două echipamente, un modul senzorial şi un echipament de comunicaţie inteligent cu sistem GPS înglobat în interior. The system overcomes the disadvantages presented by the present invention that is composed of only two units, a sense mode and a smart communication equipment with GPS system embedded therein.

Sistemul conform invenţiei prezintă următoarele avantaje: - datorită microcontrollerului 11, comunicaţiile între cele două module, 8 şi 1, sunt minimale, ceea ce conduce la economii importante de energie şi, deci, la mărirea duratei de viaţă a echipamentelor; According to the invention has the following advantages: - due to the microcontroller 11, the communication between the two modules 8 and 1 are the minimum, leading to energy savings and thus to increase the life of the equipment; - datorită existenţei microcontrollerului 11 în modulul senzorial, este posibilă compararea în timp util a valorilor cu cele normale iar transmiterea lor la echipamentul 1 de comunicaţie se face doar dacă există variaţii semnificative, realizându-se o economie semnificativă de energie pentru că, mai ales în cazul comunicării fără fir (wireless), interefeţele 2 şi 12 sunt mari consumatoare; - due to the existence of the microcontroller 11 in the module senses, it is possible to compare the time values ​​of the normal and are sent to the device 1 communication is possible only if there are significant variations, achieving a significant energy savings because, especially in If the wireless communication (wireless), 2:12 interefeţele are consuming; - utilizarea a doar două module distincte, prin integrarea GPS-ului 5 în echipamentul 1 de comunicaţie, determină reducerea complexităţii sistemului şi, implicit, reducerea " - the use of only two modules, the integration of GPS 5 in the communication equipment 1 determines that the complexity of the system and, thus, reducing the & quot; , duratei şi forţei de muncă alocate întreţinerii, precum şi mărirea duratei de utilizare a :ί> , Time and labor allocated to the maintenance and increasing the duration of use: ί & gt; ^sistemului. ^ System. ' Λ

MATjSl DORIN OLIVIU 3 0-2011-00939--2 3 -09- 2011 Dorin MATjSl OLIVIU 3 0-2011-00939--2 3 -09- 2011

Se prezintă, în continuare, un exemplu de realizare practică a sistemului conform invenţiei revendicate, în legătură şi cu figura 1. Reference is still a practical embodiment of the system according to the claimed invention, in connection with Figure 1.

Sistemul de monitorizare şi semnalizare la distanţă a unor parametri ai corpului uman, conform invenţiei, cuprinde modulul 8 senzorial şi un echipament 1 de comunicaţie. The monitoring and remote signaling of the parameters of the human body according to the invention comprises a module 8 touch one communication equipment. Modulul 8 senzorial este compus dintr-un senzor 9 pentru puls, temperatură etc., un amplificator 10, un microcontroller 11 şi o interfaţă 12 de comunicare, cu sau fără fir. Module 8 is composed of a touch sensor 9 for the pulse, temperature, etc., an amplifier 10, a microcontroller 12 11:01 communication interface, wired or wireless.

Echipamentul 1 de comunicaţie conţine o interfaţă de comunicaţie 2, similară cu interfaţa 12, o antenă 3, o interfaţă de telefonie 4, un procesor 6, un ecran 7, un GPS 5, o aplicaţie 13, o hartă 14 şi un modul 15 software special. The device 1 of the communication comprises a communication interface 2, similar to the interface 12, an antenna 3, a telephone interface 4, a processor 6, a display 7, a GPS 5, an application 13, a map 2:01 p.m. module 15 software special.

Senzorul 9 pentru puls, temperatură etc., din modulul 8 senzorial, trimite semnalul preluat de la subiect către amplificatorul 10, care, la rândul său, trimite semnalul către microcontrollerul 11. Acesta are rolul de a procesa informaţia şi a decide dacă există variaţii semnificative faţă de valorile admisibile, care merită a fi trimise către echipamentul 1 de comunicaţie. 9 for the sensor pulse, temperature, etc., the touch module 8 sends the signal to the amplifier taken from the subject 10, which, in turn, sends the signal to the microcontroller 11. It is designed to process the information and decide whether there is significant to allowable values ​​that deserve to be sent to one communication equipment. în cazul unor variaţii importante, datele digitale sunt trimise prin intermediul interfeţei 12 de comunicaţie cu sau fără fir şi sunt recepţionate de către echipamentul 1 de comunicaţie prin intermediul interfeţei 2 de comunicaţie, similară cu interfaţa 12 de comunicaţie. in the event of significant variations, digital data are sent through the interface 12 and the wired or wireless communications are received by one communication device via the communication interface 2, similar to the communication interface 12. Datele sunt apoi trimise la procesorul 6 care, pe baza unor algoritmi compleţi, poate decide dacă valorile sesizate de senzorul 9 sunt în limite normale. The data is then sent to the CPU 6 which, on the basis of the complete algorithm can decide whether the values ​​sensed by the sensor 9 is normal. Dacă nu sunt, atunci un mesaj este afişat pe ecranul 7. Totodată, informaţiile împreună cu coordonatele geospaţiale colectate de GPS-ul 5 pot fi trimise ca mesaj vocal sau scris (de exemplu: SMS, MMS) şi prin internet (ca email sau prin conectare la un server, prin intermediul unei aplicaţii client-server). If not, then a message is displayed on the screen 7. However, information collected geospatial coordinates with GPS 5 may be sent as a voice message or writing (eg SMS, MMS) and internet (like email or connect to a server through a client-server applications). în cadrul echipamentului 1 de comunicaţie, se pot configura numerele de telefon pentru mesajele telefonice vocale sau scrise, adresele de email, precum şi serverul de conectare în cadrul aplicaţiilor client-server. within one communication device, I can set phone numbers for voice or text messages, email addresses and server connectivity in client-server applications. Aplicaţia 13 permite afişarea pe harta 14 a locaţiei persoanei monitorizate şi, cu ajutorul modulului 15 software special, afişeaza rutele cele mai scurte până la client. The application allows you to display on the map 13 14 location of the person monitored, using special software module 15 displays the shortest routes to the customer.

Claims (2)

 1. (\-20l 1-00939--2 3 -09- 2011 REVENDICĂRI 1. Sistem de monitorizare şi semnalizare la distanţă a unor parametri ai corpului uman caracterizat prin aceea că, este format dintr-un modul (8) senzorial compus din senzorul (9) pentru puls, temperatură etc., amplificatorul (10), microcontrollerul (11) şi interfaţa (12) de comunicare cu sau fără fir şi dintr-un echipament (1) de comunicaţie care conţine o interfaţă de comunicaţie (2), o antenă (3), o interfaţă de telefonie (4), un procesor (6), un ecran (7), şi un GPS (5). (\ -20l 1-00939--2 3 -09- 2011 CLAIMS 1. System for remote monitoring and signaling parameters of the human body characterized in that it consists of a module (8) touch sensor composed of ( 9) for pulse, temperature, etc., the amplifier (10), the microcontroller (11) and the interface (12) or wireless communication and a device (1) for communication comprising a communication interface (2), a the antenna (3), a telephone interface (4), a processor (6), a screen (7), and a GPS (5).
 2. 2. Sistem de monitorizare şi semnalizare la distanţă a unor parametri ai corpului uman caracterizat prin aceea că, într-o variantă constructivă, echipamentul (1) de comunicaţie este prevăzut cu aplicaţia (13), harta (14) şi modulul (15) software special. 2. System for monitoring and remote signaling of the parameters of the human body, characterized in that, in a constructional variant, the machine (1) is provided with application communication (13), the paper (14) and the module (15) software special.
  '-V., V ) MATEI DORIN OLIVIU 'V. V) Matthew Dorin OLIVIU
ROa201100939A 2011-09-23 2011-09-23 System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body RO127258A0 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROa201100939A RO127258A0 (en) 2011-09-23 2011-09-23 System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROa201100939A RO127258A0 (en) 2011-09-23 2011-09-23 System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body
PCT/RO2012/000025 WO2013085406A1 (en) 2011-09-23 2012-09-17 Remote surveillance and signaling system of the human body parameters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO127258A0 true RO127258A0 (en) 2012-04-30

Family

ID=45990491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROa201100939A RO127258A0 (en) 2011-09-23 2011-09-23 System for monitoring and remotely signalling certain parameters of the human body

Country Status (2)

Country Link
RO (1) RO127258A0 (en)
WO (1) WO2013085406A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103637783B (en) * 2013-11-14 2016-01-06 成都博约创信科技有限责任公司 Based on human health monitoring system for wireless control

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080076972A1 (en) * 2006-09-21 2008-03-27 Apple Inc. Integrated sensors for tracking performance metrics
EP2095178B1 (en) * 2006-12-14 2015-08-12 Oakley, Inc. Wearable high resolution audio visual interface
US8157730B2 (en) * 2006-12-19 2012-04-17 Valencell, Inc. Physiological and environmental monitoring systems and methods
US9044136B2 (en) * 2007-02-16 2015-06-02 Cim Technology Inc. Wearable mini-size intelligent healthcare system
US8926509B2 (en) * 2007-08-24 2015-01-06 Hmicro, Inc. Wireless physiological sensor patches and systems

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013085406A1 (en) 2013-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hassanalieragh et al. Health monitoring and management using Internet-of-Things (IoT) sensing with cloud-based processing: Opportunities and challenges
US7400257B2 (en) Vital signals and glucose monitoring personal wireless system
Jurik et al. Remote medical monitoring
CN201005680Y (en) Wearable low-load physiological monitoring system
US20120220835A1 (en) Wireless physiological sensor system and method
Williams et al. A smart fall and activity monitor for telecare applications
US9384652B2 (en) System and method for transfer of primary alarm notification on patient monitoring systems
CN101516256A (en) IP based monitoring and alarming
CN104305972B (en) Based smart watch multi-parameter monitoring and health management system
WO2011156601A3 (en) Integrated health care system for managing medical device information
CN101491431A (en) Remote medical system
KR100813166B1 (en) Healthcare system and Method for providing healthcare service
WO2010077851A3 (en) Patient monitoring systems and methods
US20090005016A1 (en) Apparatus and method to maintain a continuous connection of a cellular device and a sensor network
US20120169467A1 (en) Patient alert management system
KR20120008524A (en) Reducing medical error
CN104224131A (en) Wearable remote medical health management system
US20120203078A1 (en) Wireless Patient Monitoring System
US8842001B2 (en) System and method for transfer of primary alarm notification on patient monitoring systems
CN103690285B (en) An intelligent care devices
CN103417195A (en) Physiological parameter management monitoring system and method based on internet of things
CN104000562A (en) Health reminding system, health reminding method and health reminding device
EP1670352A1 (en) Healthcare set-top-box monitoring system
Gross et al. Physiologic monitoring alarm load on medical/surgical floors of a community hospital
Abo-Zahhad et al. A wireless emergency telemedicine system for patients monitoring and diagnosis