RO120183B1 - Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means - Google Patents

Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means Download PDF

Info

Publication number
RO120183B1
RO120183B1 ROa200201656A RO200201656A RO120183B1 RO 120183 B1 RO120183 B1 RO 120183B1 RO 200201656 A RO200201656 A RO 200201656A RO 120183 B1 RO120183 B1 RO 120183B1
Authority
RO
Romania
Prior art keywords
cm
weft
polymer
resistance
woven structure
Prior art date
Application number
ROa200201656A
Other languages
Romanian (ro)
Inventor
Petronela Drâmbei
Eugenia Anghel
Carmen Mihai
Mariana Chiţea
Nicolae Nicu
Original Assignee
Institutul Naţional De Cercetare Dezvoltare Pentru Textile Şi Pielărie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institutul Naţional De Cercetare Dezvoltare Pentru Textile Şi Pielărie filed Critical Institutul Naţional De Cercetare Dezvoltare Pentru Textile Şi Pielărie
Priority to ROa200201656A priority Critical patent/RO120183B1/en
Publication of RO120183B1 publication Critical patent/RO120183B1/en

Links

Abstract

The invention relates to a polymer-coated woven structure meant in particular to gangway bellows fitting urban transportation means. According to the invention, the woven structure is made up, both in warp and in weft, of polyethylene-therephthalate multifilament synthetic yarns with a length density of 1100 dtex, each of them comprising 192 filaments, with a twist of 120 tors/m in the Z direction, with a warp count of 105 yarns/10 cm, a weft count of 95 yarns /10 cm and a 1/1 weave, with a breaking strength of 2985 N/5 cm in the warp direction and of 2860 N/5 cm in the weft direction and is polymer-coated on both sides, the main polymer in the formula for coating the fabric already activated, for increasing the adhesiveness being the polyvinyl chloride, the mixture composition being the following: 63...65% polyvinyl chloride, 14.4...15.5% di(2-ethyl-hexyl)phthalate as a pliability increasing plasticizer, 17...19% antimony bloom as a fireproofing agent to increase the fire resistance, 2.3...2.7% titanium dioxide as an oxidation retarder to improve the resistance to ultraviolet rays.

Description

RO 120183 Β1 EN 120 183 Β1

Invenţia se referă la o structură ţesută acoperită cu polimer, destinată burdufurilor pentru echiparea mijloacelor de transport urban. The invention relates to a polymer-coated woven structure, the bellows intended for urban transport equipment.

Se cunoaşte că în ansamblul textilelor tehnice, textilele acoperite cu polimeri combină proprietăţile materialului textil şi ale polimerului, elementul textil constituind elementul de rezistenţă la solicitările mecanice (tracţiune, compresie, forfecare, torsionare) la care este supusă structura, iar depunerea de polimer asigurând protecţia contra mediului în care ţesătura este utilizată. It is known that in all technical textiles, textiles coated with polymers combine the properties of the textile and the polymer component textile is an element of resistance to mechanical stresses (tensile, compression, shear, torsion) which is subjected to the structure, and the deposition of polymer providing protection against the environment in which the fabric is used.

Se mai cunoaşte că proprietăţile produsului finit sunt mult mai performante decât cele ale componentelor; It is also known that the properties of the finished product are more effective than those of the components; astfel, principalele caracteristici sunt următoarele: impermeabilitate la gaze şi lichide, rezistenţă la abraziune, la tăiere şi sfâşiere. Thus, the main features are the following: impermeability to gases and liquids, resistance to abrasion, cutting and tearing.

Se cunoaşte un suport ţesut din fire filamentare sintetice, acoperit cu polivinilclorură, destinat unor obiecte care să reziste la uzură şi la flacără, cu rezistenţa la rupere de 240 daN/5 cm în urzeală, iar în bătătură de 210 daN/5 cm, care prezintă dezavantajul că este uşor inflamabil. It is known a support woven from synthetic filament coated with polyvinyl chloride, for objects to resist abrasion and flame resistance to rupture of 240 daN / 5 cm in the warp and the weft of 210 daN / 5 cm, the drawback of being flammable.

Se mai cunoaşte un suport din fire filamentare poliesterice, acoperit cu PVC, pe o parte şi PU pe cealaltă, destinat articolelor gen prelată, cu rezistenţa la rupere de 320 daN/5 cm în urzeală şi 300 daN/5 cm în bătătură, rezistenţă la sfâşiere de 25 daN/5 cm în urzeală şi 20 daN/5 cm în bătătură, care prezintă dezavantajul că la testul de îmbătrânire accelerată prin expunere la temperatură, îi scade rezistenţa în timp. It is known from a backing of filament yarns of polyester, coated with PVC on one side and PU on the other, for articles such sheet with tensile strength of 320 daN / 5 cm in the warp and 300 daN / 5 cm in the weft resistance tear strength of 25 daN / 5 cm in the warp and 20 daN / 5 cm in the weft which has the disadvantage that the accelerated aging test by exposure to temperature, its resistance decreases over time.

Problema tehnică, pe care o rezolvă invenţia, este stabilirea structurii ţesăturii de bază, astfel încât să prezinte rezistenţă la tracţiune, la sfâşiere şi stabilitate dimensională, precum şi stabilirea formulei amestecului de polimer, astfel încât să asigure rezistenţă la foc, la acţiunea radiaţiilor solare, la abraziune şi impermeabilitate la aer şi apă. The technical problem solved by the invention is to establish the structure of the base fabric so as to have tensile strength, tear strength and dimensional stability and the determination of the formula of the polymer blend, so as to provide fire resistance to the action of solar radiation , abrasion and impermeable to water and air.

Structura ţesută, acoperită cu polimer, conform invenţiei, înlătură dezavantajele menţionate, prin aceea că este realizată din fire sintetice multifilamentare, aceleaşi prin natură, în urzeală, cât şl în bătătură, fire sintetice care sunt din fire de polietilentereftalat cu densitatea de lungime 1100 dtex, formate din câte 192 filamente fiecare, cu torsiunea în sensul Z, de 120 tors/m, cu desimea în urzeală de 105 fire/10 cm, în bătătură de 95 fire/10 cm şi legătura 1/1, iar rezistenţa la rupere este de 2985 N/5 cm în direcţia urzelii şi de 2860 N/5 cm în direcţia bătăturii, iar polimerul de bază din formula de acoperire a ţesăturii activate în vederea măririi aderenţei este polivinilclorură, compoziţia amestecului fiind: 63...65% polivinilclorură, 14,4...15,5 % ftalat de di(2-etil-hexil) ca plastifiant, pentru mărirea flexibilităţii, 17...19% trioxid de stibiu ca ignifugant, pentru mărirea gradului de rezistenţă la foc, 2,3...2,7% b The woven structure coated with the polymer of the present invention, the foregoing object, in that it is made of threads of synthetic multifilament same in kind, the warp, as SL weft yarns synthetic nature are of polyethylene terephthalate with a length density of 1100 dtex , 192 each formed of filaments each with a twist in the meaning of Z, 120 twists / m, with 105 warp yarns / 10 cm, a weft of 95 yarns / 10 cm and 1/1 bond, and the tear strength is to 2985 N / 5 cm in the warp direction and 2860 N / 5 cm in the weft direction and a base polymer of the formula coating to enhance the adhesion of the fabric is turned on polyvinyl chloride, the composition of the mixture: 63 ... 65% polyvinyl chloride, 14.4 ... 15.5% phthalate, di (2-ethylhexyl) as a plasticizer to increase the flexibility of 17 ... 19% antimony trioxide as a flame retardant, in order to improve heat resistance, 2.3 ... 2.7% b ioxid de titan ca antioxidant, pentru mărirea rezistenţei la radiaţii ultraviolete. ioxid titanium as an antioxidant to increase resistance to UV radiation.

Structura ţesută, acoperită cu amestec pe bază de polivinilclorură, are rezistenţa la rupere pe direcţia urzelii de 4220 N/5 cm şi de 3150 N/5 cm pe direcţia bătăturii, rezistenţa la sfâşiere de 430 N pe direcţia urzelii, iar pe direcţia bătăturii de 445 N, aderenţa acoperirii fiind de 70,6 N/5 cm; The woven structure coated with the mixture based on polyvinyl chloride, has a tear strength in the warp direction of 4220 N / 5 cm and 3150 N / 5 cm in the weft direction tear strength of 430 N in the warp direction and the weft of 445 N, adhesion of the coating was 70.6 N / 5 cm; permeabilitatea la aer este de 0 l/m2/s, iar clasa de combustibilitate C2-dificil inflamabil. the air permeability is 0 l / m2 / s, and the combustibility class C2 difficult flammable.

Invenţia prezintă următoarele avantaje: asigură echiparea mijloacelor de transport în comun, cu burdufuri cu flexibilitate şi supleţe la temperaturi scăzute, cu rezistenţă mare la uzură şi îmbătrânire. The invention has the following advantages: it provides the means of transport equipment, with a flexible bellows and flexibility at low temperatures, with high resistance to wear and aging. în continuare, se dă un exemplu de realizare a invenţiei. It is further an example of an embodiment of the invention.

Conform acestui exemplu de realizare, structura ţesută, acoperită cu polimer, este constituită atât în urzeală, cât şi în bătătură, din fire multifilamentare de polietilentereftalet cu densitatea de lungime 1100 dtex, cu sensul Z de 120 tors./m; According to this embodiment, the woven structure, coated with polymer, is made up of both the warp and the weft of multifilament yarns of polietilentereftalet a linear density of 1100 dtex, with the meaning of Z 120 tors./m; desimea în urzeală este 105 fire/10 cm şi de 95 fire/10 cm în bătătură, cu legătura 1/1, iar rezistenţa la rupere în direcţia urzelii este de 2985 N/5 cm şi în direcţia bătăturii de 2860 N/5cm. warp yarn is 105/10 cm and 95 yarns / 10 cm in the weft, with 1/1 bond, and the tear strength in the warp direction is 2985 N / 5 cm and the weft of 2860 N / 5cm. 2 2

Claims (3)

1 1 January 1
RO 120183 Β1 Pentru ai conferi stabilitatea dimensională necesară în procesul de acoperire şi în utilizarea finală, ţesătura este fixată termic printr-un procedeu în sine cunoscut, iar aderenţa stratului de polimer la substratul ţesut se măreşte prin efectuarea tratamentului cu un produs de tip poliuretanic în solvent, cu un conţinut în substanţă activă de 16%, printr-un procedeu în sine cunoscut, de impregnare-stoarcere-condensare. EN 120 183 Β1 order to provide the necessary stability in the coating process and end use, the fabric is fixed thermally by a method known per se, and the adhesion of the polymer layer to the substrate tissue is increased by carrying out treatment with a product type polyurethane solvent, with an active substance content of 16% by a method known per se, impregnation, squeezing condensation. Structura ţesută, activată, a fost acoperită pe ambele feţe, cu un amestec pe bază de polivinilclorură, cu următoarea compoziţie: - 64% polivinilclorură; The woven structure, activity, was coated on both sides with a mixture based on polyvinyl chloride, having the following composition: - 64% polyvinylchloride; -15% ftalat de di(2-etil-hexil) ca plastifant, pentru mărirea flexibilităţii; -15% phthalate, di (2-ethylhexyl) as a plasticized, to increase flexibility; -18% trioxid de stibiu ca ignifugant, pentru mărirea gradului de rezistenţă la foc; -18% antimony trioxide as a flame retardant, for enhancing the fire resistance; - 2,5% bioxid de titan ca antioxidant, pentru mărirea rezistenţei la radiaţii ultraviolete. - 2.5% of titanium dioxide as an antioxidant for increasing the resistance to ultraviolet radiation. Se obţine o structură ţesută, acoperită cu polimer, cu o rezistenţă la rupere pe direcţia urzelii de 4220 N/5 cm şi pe direcţia bătăturii de 3150 N/5 cm, cu o rezistenţă la sfâşiere de 430 N pe direcţia urzelii, iar pe direcţia bătăturii de 445 N, are aderenţa acoperirii de 70,6 N/5 cm, permeabilitatea la aer de 0 l/m2/s şi se încadrează în clasa de combustibilitate C2-dificil inflamabil. It is obtained a woven structure, coated with polymer, with a tensile strength in the warp direction of 4220 N / 5 cm and the weft of 3150 N / 5 cm, a tear strength of 430 N in the warp direction and in the direction the weft of 445 N, the adhesion of the coating is 70.6 N / 5 cm, the air permeability of 0 l / m2 / s and falls within the flammability class C2 difficult flammable. Amestecul pe bază de polivinilclorură, stabilizat împotriva degradării, aplicat pe ţesătură, asigură o acoperire, care conferă produsului: - rezistenţă foarte bună la foc; The mixture based on polyvinyl chloride, stabilized against degradation, applied to the web, gives a coating which gives the product - very good resistance to fire; - rezistenţă bună la acţiunea radiaţiilor UV şi agenţilor atmosferici; - good resistance to UV radiation and atmospheric agents; - rezistenţă la abraziune; - resistance to abrasion; - supleţe la temperaturi scăzute; - flexibility at low temperatures; - rezistenţă la uleiuri, grăsimi; - resistance to oils, fats; - rezistenţă mare la oboseală şi îmbătrânire; - high resistance to fatigue and aging; - impermeabilitate la aer şi apă; - impermeability to air and water; - protecţie contra atacului datorat activităţilor urbane sau industriale. - protection against attack due to urban and industrial activities. Revendicări 1. Structură ţesută, acoperită cu polimer, destinată, în special, burdufurilor pentru echiparea mijloacelor de transport urban, caracterizată prin aceea că este realizată în urzeală şi bătătură din fire sintetice multifilamentare de polietilentereftalat cu densitatea de lungime 1100 dtex, formate din câte 192 filamente fiecare, cu torsiunea în sensul Z de 120 tors. 1. A woven structure, coated with polymer, intended in particular for equipping the means of transport bellows areas, characterized in that it is carried out in warp and weft of polyethylene terephthalate multifilament synthetic yarn linear density of 1100 dtex, consisting of one 192 filaments each, with the purpose of twisting the spun Z 120. Im, cu desimea în urzeală de 105 fire/10 cm, în bătătură de 95 fire/10 cm şi legătura 1/1, cu rezistenţa la rupere de 2985 N/5 cm în direcţia urzelii şi de 2860 N/5 cm în direcţia bătăturii şi este acoperită cu polimer pe ambele feţe. Im, with 105 warp yarns / 10 cm, a weft of 95 yarns / 10 cm and 1/1 connection with the breaking strength of 2985 N / 5 cm in the warp direction and 2860 N / 5 cm in the weft direction and it is coated with polymer on both sides.
2. Structură ţesută, acoperită cu polimer, conform revendicării 1, caracterizată prin aceea că polimerul de bază, din formula de acoperire a ţesăturii activate în vederea măririi aderenţei, este polivinilclorură, compoziţia amestecului fiind: 63...65% polivinilclorură, 14,4...15,5 % ftalat de di(2-etil-hexil) ca plastifiant, pentru mărirea flexibilităţii, 17..19% trioxid de stibiu ca ignifugant, pentru mărirea gradului de rezistenţă la foc, 2,3...2,7% bioxid de titan ca antioxidant, pentru mărirea rezistenţei la radiaţii ultraviolete. 2. The woven structure covered with polymer according to claim 1, characterized in that the base polymer, the coating formulation of the fabric in order to enhance the adhesion activated, is polyvinyl chloride, the composition of the mixture: 63 ... 65% polyvinyl chloride, 14, 4 ... 15.5% phthalate, di (2-ethylhexyl) as a plasticizer to increase the flexibility, 17..19% antimony trioxide as a flame retardant, in order to improve heat resistance, 2.3 ... 2.7% titanium dioxide as an antioxidant for increasing the resistance to ultraviolet radiation.
3. Structură ţesută, acoperită cu polimer, conform revendicării 2, caracterizată prin aceea că rezistenţa la rupere pe direcţia urzelii este de 4220 N/5 cm şi pe direcţia bătăturii de 3150 N/5 cm, rezistenţa la sfâşiere de 430 N pe direcţia urzelii şi de 445 pe direcţia bătăturii, aderenţa acoperirii fiind de 70,6 N/5 cm, permeabilitatea la aer de 0 l/m2/s, iar încadrarea în clasa de combustibilitate: C2-dificil inflamabil. 3. The woven structure covered with polymer according to claim 2, characterized in that the breaking strength in the warp direction is 4220 N / 5 cm and the weft of 3150 N / 5 cm, tear strength of 430 N in the warp direction and in the weft direction 445, the coating adhesion of 70.6 N / 5 cm, the air permeability of 0 l / m2 / s, and the combustibility class classification: C2-flammable difficult. Editare şi tehnoredactare computerizată - OSIM Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 3 47 Edit and desktop publishing - OSIM Printed: State Office for Inventions and Marks 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 3 47
ROa200201656A 2002-12-20 2002-12-20 Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means RO120183B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROa200201656A RO120183B1 (en) 2002-12-20 2002-12-20 Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ROa200201656A RO120183B1 (en) 2002-12-20 2002-12-20 Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RO120183B1 true RO120183B1 (en) 2005-10-28

Family

ID=35185454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ROa200201656A RO120183B1 (en) 2002-12-20 2002-12-20 Polymer-coated woven structure meant in particular for gangway bellows fitting transportation means

Country Status (1)

Country Link
RO (1) RO120183B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101656126A (en) * 2008-08-21 2010-02-24 蒂萨公司 High abrasion resistance tape, particularly for bandaging cable harnesses in cars

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101656126A (en) * 2008-08-21 2010-02-24 蒂萨公司 High abrasion resistance tape, particularly for bandaging cable harnesses in cars
EP2157147A3 (en) * 2008-08-21 2013-10-30 Tesa Se Extremely friction-resistant belt, particularly for bandaging cable trees in automobiles
CN101656126B (en) * 2008-08-21 2015-11-25 德莎欧洲公司 In particular a high abrasion automotive cables bundled with bundled

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4567738B2 (en) Two-layer structured fabric and heat protective clothing using the same
ES2206181T3 (en) penetration resistant fabric comprising a high linear density ratio of two sets of wire material.
US4992331A (en) Novel conformable adhesive tape
CN1100903C (en) Flame resistant fabrics
CN100415574C (en) Polyester filament woven fabric for air bags
CN1273556C (en) Adhesive tape comprising a polished support surface
AU2002366292B2 (en) Antifouling waterproof sheet
US4116743A (en) Nylon or polyester slip set fabric chemically treated to adhere neoprene, EPDM or butyl film
CN102859055B (en) Having a crystallinity between improved comfort for riot burn and arc-aramid blend
JP4335801B2 (en) Resistance to molten metal fabric
EP0390428B1 (en) Flame retardant rolling door
JP4594379B2 (en) The fabric of protection taking
EP2318579B1 (en) Crystallized meta-aramid blends for improved flash fire and arc protection
CA2066003C (en) Fabric for airbag
CN1476501A (en) Fire resistant textile material
MXPA02007495A (en) Woven stretch fabric.
US6465377B2 (en) Canvass reinforcement
CA1111739A (en) Tarpaulins having great tearing strength
US9371472B2 (en) Abrasion-resistant, woven-fabric adhesive tape
KR20060124659A (en) Composite yarn comprising a filament yarn and a matrix comprising a foamed polymer
US20010031316A1 (en) Flame retardant for mesh sheets and flameproof mesh sheet
US6296023B1 (en) Woven fabric for work clothing parts
US5888652A (en) Metal coated melamine resin fiber and natural fiber mixture
CA2339388C (en) Stab resistant material
JP3874025B2 (en) Enhanced cloth