NL9300443A - Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties. - Google Patents

Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties. Download PDF

Info

Publication number
NL9300443A
NL9300443A NL9300443A NL9300443A NL9300443A NL 9300443 A NL9300443 A NL 9300443A NL 9300443 A NL9300443 A NL 9300443A NL 9300443 A NL9300443 A NL 9300443A NL 9300443 A NL9300443 A NL 9300443A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
animal
milking
time
characterized
functions
Prior art date
Application number
NL9300443A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Prolion Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Prolion Bv filed Critical Prolion Bv
Priority to NL9300443 priority Critical
Priority to NL9300443A priority patent/NL9300443A/nl
Publication of NL9300443A publication Critical patent/NL9300443A/nl
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=19862159&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=NL9300443(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01JMANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
  • A01J5/00Milking machines or devices
  • A01J5/017Automatic attaching or detaching of clusters
  • A01J5/0175Attaching of clusters
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/12Milking stations
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K29/00Other apparatus for animal husbandry
  • A01K29/005Monitoring or measuring activity, e.g. detecting heat or mating

Description

Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het bewaken van dierfuncties door middel van een dierbe-handelingstoestel zoals een melkinrichting, in het bijzonder melkrobot, voorzien van diergeleidende organen, dieraan-rakende middelen en/of dierverzorgende middelen, waarbij een programmeerbaar besturingssysteem wordt gebruikt voor het besturen van genoemde middelen teneinde het dier aan een vooraf bepaalde volgorde van handelingen te onderwerpen, dat wil bijvoorbeeld zeggen het positioneren, het aanleggen van melkbekers, het melken en het achteraf of gelijktijdig voederen, het controleren van het specifieke diergedrag en het verwijderen van het dier.

Het is in de veehouderij in toenemende mater gebruikelijk om programmagestuurde machines te gebruiken voor het behandelen van dieren. In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan een melkrobot, waarbij volkomen onbewaakt het dier via hekvormige geleidingsmiddelen naar een behandel-plaats wordt geleid, gebruik makend van het Pavlov-gedrag van het dier, namelijk dat een beloning in de vorm van voedsel wordt verschaft. De dieren vertonen hierbij een soort gedrag, dat tijdens elke behandeling volgens een zelfde patroon verloopt, zodat de inrichting hierop kan worden voorgeprogrammeerd. Dergelijke inrichtingen vertonen verder de mogelijkheid om bepaalde voorkomende functies van het dier te controleren, waardoor bijvoorbeeld een beeld van de gezondheid van het dier kan worden vastgesteld. Zo is het bij koeien gebruikelijk om de tochtigheid respectievelijk het vaststellen van ziektes te detecteren door middel van een temperatuurvoeler bij melksystemen.

De uitvinding beoogt echter de bewaking uit te breiden naar alle dierfuncties, waardoor het mogelijk wordt met behulp van de geprogrammeerde inrichting buitennormale functies van het dier vast te stellen en daar op te reage ren. Deze malfuncties of buitennormale functies kunnen bijvoorbeeld zijn het niet verschijnen bij de geprogrammeerde inrichting ten gevolge van externe oorzaken, bijvoorbeeld pootbreuk. Andere mogelijkheden zijn het vastlopen van het dier in de inrichting, waarbij de inrichting op zichzelf normaal kan functioneren.

De uitvinding beoogt een inrichting te verschaffen, waarbij bovengenoemde bewaking op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. De inrichting volgens de uitvinding onderscheidt zich doordat de handelingen, waaraan het dier wordt onderworpen, qua tijdsduur worden geprogrammeerd en dat althans een waarschuwingssignaal door het besturingssysteem wordt gegenereerd, indien een in het programma bepaalde tijd voor een behandeling wordt over- of onderschreden teneinde geen of afwijkende functies van het dier te detecteren.

De uitvinding berust op de gedachte dat elke handeling aan het dier een vooraf bepaalde tijd vergt, welke tijd op zichzelf per soort of individueel dier kan verschillen. Wordt bij de sequentie van behandelingen de vooraf bepaalde tijd overschreden dan constateert de inrichting, die op zichzelf goed kan functioneren, dat er iets loos is met de functie van het dier. Ook een onderschrijding van de vooraf bepaalde tijd kan een maatstaf zijn dat er iets loos is. Dit kan gebeuren bij een te kleine melkgift van het dier, waarbij de effectieve melktijd korter is dan normaal. Aangezien dergelijke geprogrammeerde inrichtingen gewoonlijk zijn uitgevoerd met dierherkennende middelen, kan de bewaker, die niet bij de inrichting permanent aanwezig behoeft te zijn, worden gewaarschuwd, waarna deze handelend kan optreden.

Een verdere verbetering wordt bereikt door een meervoudig signaleringssysteem voor de bewaker, zoals bijvoorbeeld een semafoon of een telefonisch oproepapparaat, waarbij de bewaker op de hoogte wordt gebracht van de urgentie van de oproep. Zo kan bij niet verschijnen van het dier de bewaker nog wachten, bij breuk of dergelijke onmiddellijk in actie komen.

De uitvinding wordt nader toegelicht in de hieron-derstaande figuurbeschrijving van een uitvoeringsvoorbeeld.

Een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding is weergegeven in de bijgaande tekening van een melkafnamesysteem voor koeien.

De figuur geeft schematisch de besturing van het systeem weer. Daarbij is 6 het centrale besturingssysteem, dat bediend wordt door middel van terminal 9. Het besturingssysteem geeft bedieningssignalen naar de verschillende onderdelen van de inrichting.

Deze onderdelen kunnen onder meer bestaan uit de mechanisch beweegbare geleidingsmiddelen, zoals hekwerken 11, het identificatiesysteem 12, het voersysteem 13, het aanbrengsysteem 14 en het melkafnamesysteem 15. In deze systemen zijn sensoren aangebracht, die de werking van elk systeem controleren, met name of de bedieningssignalen het gewenste gevolg hebben. Bij elk van deze systemen hoort een besturingssysteem 1 tot en met 5, waarbij in het terugkop-pelsysteem la tot en met 5a de signaalverwerking van de werking van de het systeem controlerende en besturende sensoren plaatsvindt. Het is mogelijk dat het besturingssysteem van een onderdeel van de inrichting is opgebouwd uit meerdere besturingsgroepen, zoals bij 4 en 41 is aangegeven.

Het gedrag van de koe wordt gedetecteerd met de sensoren 10, waarvan de gegevens als sensorinformatie in de besturingssystemen van de diverse onderdelen worden verwerkt. Bovendien wordt deze sensorinformatie doorgestuurd naar het centrale besturingssysteem 6.

In het centrale besturingssysteem worden de verschillende sensorgegevens gecombineerd, waarmee enerzijds de werking van de inrichting wordt geoptimaliseerd, anderzijds de functies en gezondheidstoestand van de koe wordt gedetecteerd, gecontroleerd en geanalyseerd. Er vindt een vergelijking plaats of de functies overeenkomen met het voorgeprogrammeerde patroon van het betreffende dier en met datgene wat verwacht kan worden in de optredende situatie. Vindt er geen of foute functiewaarneming plaats dan constateert het besturingssysteem dat de bewaker gewaarschuwd moet worden, waarbij ook gekozen wordt uit een aantal mogelijke soorten berichten. Met behulp van oproepsysteem 8, bijvoorbeeld een semafoon installatie, wordt de bewaker gewaarschuwd en op de hoogte gebracht van de genomen maatregelen en de urgentie van het bericht.

Daarbij kunnen de maatregelen verschillen, naar gelang het tijdstip waarop de waarneming is gedaan: afwijkingen waarvoor overdag de koe in de melkbox gehouden wordt en de bewaker opgeroepen wordt, zullen 's nachts alleen tot gevolg hebben dat het dier wordt afgezonderd. Het oproepen van de bewaker kan ook gepaard gaan met het aangeven van de urgentie ervan: in situaties dat de koe rustig in de melkbox staat is deze laag, als bijvoorbeeld de loopgang 15 minuten geblokkeerd wordt zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is, dan is er sprake van spoed.

Voorbeelden van situaties, waarbij waarschuwings-signalen door het besturingssysteem worden afgegeven, en de mogelijke reacties erop, worden hieronder gegeven, waarbij deze opsomming niet limitatief is voor de in de programmering op te nemen mogelijkheden.

De hoeveelheid melk die een koe per cyclus geeft is om te zetten in een tijdsindicatie. Als de afwijking bijvoorbeeld meer dan 25 % minder is dan de verwachte hoeveelheid, wordt de bewaker gewaarschuwd. Indien alle spenen aangesloten zijn aan het melkafnamesysteem en uit een van de kwartieren komt geen melk, ook na herhaald aansluiten, dan is dit eveneens aanleiding om de bewaker te waarschuwen.

Ook is er een signalering mogelijk op de komst van de koe naar de melkstal. Indien bijvoorbeeld de tweede melkperiode op een dag ligt tussen 8.00 uur en 11.00 uur 's morgens, en om 10.00 uur zijn enkele koeien nog niet geweest, dan krijgt de bewaker een signaal dat er nog een of meer koeien moeten komen. Op een printer kan dit bijvoorbeeld uitgetypt worden. Vijf a tien minuten voor het verstrijken van de periode wordt de bewaker gealarmeerd als er dan nog dieren zijn die nog niet gemolken zijn. hij kan dan onderzoeken welke de oorzaken zijn dat betreffende dieren niet naar de melkstal zijn gegaan.

Indien een dier in de gang naar de melkstal is gesignaleerd, en eventueel geïdentificeerd, en ze is na bijvoorbeeld 15 minuten niet in de melkbox aangekomen, dan is er iets met haar aan de hand. De bewaker wordt gealarmeerd; de betreffende sectie wordt afgesloten; het melken wordt gestopt en het systeem wordt gereinigd en de hekken worden open gezet.

Ook kan het voorkomen dat een dier bijzonder onrustig is, bijvoorbeeld doordat ze pijn heeft. Het systeem detecteert dit door de hoge frequentie van de bewegingen, bijvoorbeeld tijdens het aanbrengen van het melkstel en/of de bewegingen van een poot. Indien deze onrust niet extreem is, kan de koe in een separatiebox geleid worden. Is de onrust daarentegen groot, dan kan de koe blijven staan en wordt de bewaker gealarmeerd.

Andere situaties waarin het besturingssysteem signaleert dat er iets met een koe aan de hand is zijn;

De koe wordt onwel en ligt in de box of bij de in- of uitgang.

De koe staat verkeerd om in de box.

De koe zit klem met kop of lijf tussen hek, voerhek en dergelijke.

De koe is uitgegleden en heeft poot gebroken.

De koe heeft een van de hekken omgeduwd en ligt tussen de brokstukken.

Hieronder volgen situaties die qua tijd gedetecteerd kunnen worden:

Het hek staat open, de aanwezigheid van de koe wordt gesignaleerd, maar identificatie bij voerhek blijft uit.

De koe loopt niet weg uit melkbox.

De koe eet niet uit voerbak.

Er zijn geen spenen of er is geen uier om te detecteren .

De hekken sluiten niet of gaan niet open, veroorzaakt door de aanwezige koe.

Het bewegingsmechanisme van de melkinrichting wordt geblokkeerd.

Bovengenoemde situaties zijn aanleiding voor al of niet verschillende signalen naar de bewaker. Wezenlijk is echter dat bovengenoemde afwijkingen geen verband houden met de werking van de geprogrammeerde inrichting zelf, maar met de wijze waarop het dier in zo'n inrichting functioneert.

De uitvinding is niet beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvorm.

Claims (4)

1. Werkwijze voor het bewaken van dierfuncties door middel van een dierbehandelingstoestel zoals een melkinrichting, in het bijzonder melkrobot, voorzien van diergeleiden-de organen, dieraanrakende middelen en/of dierverzorgende middelen, waarbij een programmeerbaar besturingssysteem wordt gebruikt voor het besturen van genoemde middelen teneinde het dier aan een vooraf bepaalde volgorde van handelingen te onderwerpen, dat wil bijvoorbeeld zeggen het positioneren, het aanleggen van melkbekers, het melken en het achteraf of gelijktijdig voederen, het controleren van het specifieke diergedrag en het verwijderen van het dier, met het kenmerk, dat de handelingen, waaraan het dier wordt onderworpen, qua tijdsduur worden geprogrammeerd en dat althans een waarschuwingssignaal door het besturingssysteem wordt gegenereerd, indien een in het programma bepaalde tijd voor een behandeling wordt over- of onderschreden teneinde geen of afwijkende functies van het dier te detecteren.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het signaal draadloos wordt verzonden naar een op afstand gelegen ontvanger.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat signalen van verschillende sterkte en/of aard worden afgegeven afhankelijk van de tijdoverschrijding in een bepaalde programmaplaats.
4. Programmagestuurde dierbehandelingsinrichting zoals een melkrobot voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 1 t/m 3, met het kenmerk, dat de programmabesturing is uitgevoerd met een signaal genererende schakeling, welke aanspreekt zodra een vooraf geprogrammeerde tijdsduur in de besturing is overschreden.
NL9300443A 1993-03-11 1993-03-11 Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties. NL9300443A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300443 1993-03-11
NL9300443A NL9300443A (nl) 1993-03-11 1993-03-11 Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300443A NL9300443A (nl) 1993-03-11 1993-03-11 Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties.
US08/522,276 US5832868A (en) 1993-03-11 1994-03-10 Method and a device for surveying animal functions
DE1994606911 DE69406911D1 (de) 1993-03-11 1994-03-10 Verfahren und vorrichtung zur überwachung von tierenlebensfunktionen
PCT/NL1994/000060 WO1994019931A1 (en) 1993-03-11 1994-03-10 A method and a device for surveying animal functions
DE1994606911 DE69406911T3 (de) 1993-03-11 1994-03-10 Verfahren und vorrichtung zur überwachung von tierenlebensfunktionen
EP19940910063 EP0688162B2 (en) 1993-03-11 1994-03-10 A method and a device for surveying animal functions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300443A true NL9300443A (nl) 1994-10-03

Family

ID=19862159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300443A NL9300443A (nl) 1993-03-11 1993-03-11 Werkwijze en inrichting voor het bewaken van dierfuncties.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5832868A (nl)
EP (1) EP0688162B2 (nl)
DE (2) DE69406911T3 (nl)
NL (1) NL9300443A (nl)
WO (1) WO1994019931A1 (nl)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9404539D0 (sv) * 1994-12-28 1994-12-28 Tetra Laval Holdings & Finance Apparatus and method for monitoring animals
EP0800341B1 (en) * 1994-12-28 2001-10-31 Delaval Holding AB An apparatus for and a method of managing animals
NL1000380C2 (nl) * 1995-05-17 1996-11-19 Maasland Nv Dieractiviteitsmeter.
NL1002173C2 (nl) * 1996-01-25 1997-07-29 Maasland Nv Werkwijze voor het automatisch melken van dieren.
JP3856476B2 (ja) * 1996-06-14 2006-12-13 デラヴァール ホルディング アクチボラゲット 家畜群の身体的状態をモニターするためのシステムとその方法
NL1010330C2 (nl) * 1998-10-16 2000-04-18 Prolion Bv Inrichting en werkwijze voor het automatisch melken en voeren van dieren.
DK1126757T3 (da) 1998-11-05 2002-12-30 Chemometec As System til regulering af mælkehåndtering under malkeprocessen samt fremgangsmåde til regulering af malkeprocessen
NL1012137C2 (nl) * 1999-05-25 2000-11-28 Lely Res Holding Onbemand voertuig dat inzetbaar is in een stal of een weide.
SE516916C2 (sv) * 2000-06-22 2002-03-19 Delaval Holding Ab Metod och anordning för detektering av ett avvikande beteende hos ett mjölkdjur
NL1016840C2 (nl) * 2000-12-08 2002-06-11 Nedap Nv Automatisch versturen van alarminformatie.
NL1017749C2 (nl) * 2001-03-30 2002-10-01 Lely Entpr Ag Inrichting voor het automatisch melken van dieren.
NL1018633C2 (nl) * 2001-07-25 2003-01-28 Lely Entpr Ag Werkwijze en inrichting voor het automatisch melken van een melkdier.
DE10350844A1 (de) * 2003-10-31 2005-06-02 Westfaliasurge Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung einer tierbezogenen Behandlung
NZ566631A (en) 2008-03-11 2011-04-29 Scott Milktech Ltd A robotic milking system and a method of attaching milking cups
WO2009113884A2 (en) 2008-03-11 2009-09-17 Scott Milktech Limited A robot milking arm and a method of attaching milking cups

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4034713A (en) * 1975-11-04 1977-07-12 Umbaugh Raymond E Milking system and method
SE430559B (sv) * 1982-04-08 1983-11-28 Alfa Laval Ab Sett att mjolka och anordning herfor
DE3689481D1 (de) * 1985-01-16 1994-02-10 Lely Nv C Van Der Gerät zum Melken von Tieren, z.B. Kühen.
EP0319523B2 (en) * 1985-01-16 1995-10-25 C. van der Lely N.V. Device for automatically milking an animal
NL8500088A (nl) * 1985-01-16 1986-08-18 Lely Nv C Van Der Inrichting voor het automatisch melken van een dier.
DE68928489T2 (de) * 1988-01-08 1998-04-02 Prolion Bv Vorrichtung zum Positionieren eines Tieres, Terminal für ein automatisches Melksystem und Verfahren zum automatischen Melken eines Tieres
NL8802332A (nl) * 1988-09-21 1990-04-17 Lely Nv C Van Der Inrichting voor het melken van een dier.
NL9200091A (nl) * 1992-01-17 1993-08-16 Lely Nv C Van Der Melkmachine.
US5596945A (en) * 1994-07-01 1997-01-28 Van Der Lely; Cornelis Construction for automatically milking animals

Also Published As

Publication number Publication date
DE69406911T3 (de) 2008-10-09
US5832868A (en) 1998-11-10
DE69406911D1 (de) 1998-01-02
EP0688162B1 (en) 1997-11-19
EP0688162B2 (en) 2008-01-16
EP0688162A1 (en) 1995-12-27
WO1994019931A1 (en) 1994-09-15
DE69406911T2 (de) 1998-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6231435B1 (en) Electronic method and system for tracking the carcass of a slaughtered animal through a processing plant
DE69922217T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur steuerung der fütterung von milchtieren wärend des melkens
JP3773529B2 (ja) 家畜管理用装置および管理方法
EP1639889B1 (en) A method of feeding and milking animals
JP2008514228A (ja) 動物の自動搾乳装置および方法
EP1535510A2 (en) Method for controlled breeding of free-range animals
US4508058A (en) Milking method and an apparatus therefor
US5183008A (en) Livestock sorting system having identification sensor and gate mounted exit switch
US6864914B1 (en) Apparatus and a method for monitoring an animal related space
US6167839B1 (en) Arrangement and a method of performing an animal-related action
EP0900522A1 (en) Milking installation
US20120006269A1 (en) Automated Rotary Milking System
US6095086A (en) Device and method for automatic milking of animals
DE60219535T2 (de) Vorrichtung zum Überwachen eines Tieres
JP3891360B2 (ja) 自由に歩いている動物の群れを管理する集合装置と方法
NL1024522C2 (nl) Melkbekerdrager.
EP0657098B1 (en) Information system and method for automatically obtaining data about animals in dairy farming
EP0884942B1 (en) Livestock identification apparatus
JP4033905B2 (ja) 活動度の測定
JP2003500029A (ja) 畜舎または牧草地で使用される無人車両
US5000119A (en) Wedge-shaped milking stall and parlor
NL9101636A (nl) Werkwijze voor het automatisch melken van dieren.
NL1001912C2 (nl) Inrichting voor het melken van dieren.
AU708672B2 (en) An implement for automatically milking animals
CA2073451A1 (en) Method of feeding animals and apparatus suitable for carrying out said method

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed