NL9001287A - Werkwijze en inrichting voor het in een doos verpakken van een aantal voorwerpen. - Google Patents

Werkwijze en inrichting voor het in een doos verpakken van een aantal voorwerpen. Download PDF

Info

Publication number
NL9001287A
NL9001287A NL9001287A NL9001287A NL9001287A NL 9001287 A NL9001287 A NL 9001287A NL 9001287 A NL9001287 A NL 9001287A NL 9001287 A NL9001287 A NL 9001287A NL 9001287 A NL9001287 A NL 9001287A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
box
objects
packaging
supply
blank
Prior art date
Application number
NL9001287A
Other languages
English (en)
Other versions
NL193453C (nl
NL193453B (nl
Original Assignee
Packland Procesmechanisatie Vo
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Packland Procesmechanisatie Vo filed Critical Packland Procesmechanisatie Vo
Priority to NL9001287A priority Critical patent/NL193453C/nl
Priority to NL9001287 priority
Publication of NL9001287A publication Critical patent/NL9001287A/nl
Publication of NL193453B publication Critical patent/NL193453B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL193453C publication Critical patent/NL193453C/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
  • B65B61/00Auxiliary devices, not otherwise provided for, for operating on sheets, blanks, webs, binding material, containers or packages
  • B65B61/20Auxiliary devices, not otherwise provided for, for operating on sheets, blanks, webs, binding material, containers or packages for adding cards, coupons or other inserts to package contents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65BMACHINES, APPARATUS OR DEVICES FOR, OR METHODS OF, PACKAGING ARTICLES OR MATERIALS; UNPACKING
  • B65B5/00Packaging individual articles in containers or receptacles, e.g. bags, sacks, boxes, cartons, cans, jars
  • B65B5/02Machines characterised by incorporation of means for making the containers or receptacles
  • B65B5/024Machines characterised by incorporation of means for making the containers or receptacles for making containers from preformed blanks

Description

Werkwijze en inrichting voor het in een doos verpakken van een aantal voorwerpen.

Bekende inrichtingen voor verpakking betreffen veelal slechts het opzetten van een kartonnen doos, zoals beschreven in het Europese octrooi EP-B-0155005 en het Europese octrooi EP-B-0160333. Bij de verpakkingslijnen die van dergelijke inrichtingen gebruik maken, worden vervolgens door een andere inrichting voorwerpen gebracht in dozen die veelal uit karton zijn vervaardigd. Hierbij dienen twee verschillende inrichtingen op elkaar te worden afgestemd, hetgeen problemen met zich brengt en vertragend werkt.

De onderhavige uitvinding beoogt het in een doos verpakken van een aantal in hoofdzaak langwerpige voorwerpen verder te verbeteren en bovengenoemde problemen te vermijden. Daartoe verschaft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor het in een doos verpakken van een aantal in hoofdzaak langwerpige voorwerpen, omvattende de volgende stappen: - het in een gewenst aantal rij en en kolommen rangschikken van aangevoerde voorwerpen; - het vanuit een planotoestand in opgerichte toestand brengen van een doos, het in de doos schuiven van de voorwerpen in de gewenste rangschikking; - het aan een onderzijde dichtvouwen van de doos, - het kantelen van de aan de onderzijde dichtgevouwen doos; - het dichtvouwen van de bovenzijde van de doos; en - het met kleefband dichtplakken van de onderzijde en de bovenzijde van de doos.

Bij deze werkwijze wordt een doos opgericht en vastgehouden, totdat deze met de te verpakken voorwerpen is gevuld.

Voorts verschaft de onderhavige uitvinding een inrichting volgens conclusie 2.

Verdere voordelen, kenmerken en details van de onderhavige uitvinding zullen duidelijk worden aan de hand van de beschrijving van voorkeursuitvoeringsvormen daarvan met referentie met bijgevoegde tekening waarin tonen: fig. 1-4 opvolgende perspectivische schematische aanzichten van werkwijzestappen van een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding; fig. 5 een perspectivisch aanzicht van detail V uit fig. 1.

fig. 6 een perspectivisch aanzicht van een deel van een voorkeursuitvoeringsvorm voorzien van stortmiddelen; fig. 7 een perspectivisch aanzicht van een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting uit fig. 6, gezien vanaf de zijde van de toevoermiddelen; en fig. 8 een perspectivisch aanzicht van een tweede voor-keursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding, gezien vanaf de toevoermiddelen.

Bij voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwijze en inrichting 1 (fig. l) volgens de onderhavige uitvinding dient een kartonnen plano P gevuld te worden met langwerpige, cy-lindervormige voorwerpen 0 eventueel te voorzien van hulp-voorwerpen, zoals hieronder beschreven zal worden. Met behulp van een telescopisch beweegbaar eerste zuigorgaan 2 wordt een vanuit een voorraad V aangevoerd plano tot in opgerichte stand gebracht (fig. 2) waarin deze wordt vastgehouden door twee verdere zuigmonden 3, 4, die vast staan opgesteld. Met behulp van een duworgaan 5 worden de voorwerpen vervolgens in de gewenste rangschikking over scharnierbare geleidings-organen 6 in de doos B geschoven. Met behulp van bij voorkeur pneumatisch aangedreven duwstangen 7, 8, 9 worden de kleppen of flappen F van de onderzijde van de doos dichtgevouwen, waarna een ondergestel 10 wordt gekanteld (fig. 3) en met behulp van dit ondergestel en een zijgestel 11 (fig. 4) de doos wordt gekanteld en in rechtopstaande stand wordt gebracht. In fig. 4 is voorts de zuignap 12 te zien die aan de onderzijde van de plano's P aangrijpt.

Vanuit de in fig. 4 getoonde stand wordt het zijgestel 11 teruggezwenkt, waarna een nieuw plano kan worden aangevoerd .

Zoals vooral in fig. 1 te zien is, wordt de doos B vervolgens aan de bovenzijde dichtgevouwen met behulp van een duwstang 13 en geleidingsorganen 14, 15 en 16 terwijl de doos met behulp van een opduwer 17 onder de geleidingsorganen wordt langsbewogen en langs een station 18 wordt bewogen, waar de doos aan onder- en bovenzijde van kleef band wordt voorzien.

De getoonde werkwijze en inrichting heeft als belangrijk voordeel dat een kartonnen doos in een inrichting voortdurend wordt vastgehouden en pas wordt vrijgegeven wanneer deze is gevuld en dichtgeplakt.

Een belangrijk voordeel van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding volgens de onderhavige uitvinding is dat het zuigorgaan 12 (fig. 5) dat tot onder de voorraad V plano's beweegbaar is, deze plano's vanaf de onderzijde aangrijpt, opdat de voorraad van bovenaf kan worden aangevuld zonder dat de werking van de inrichting behoeft te worden onderbroken.

Bij voorkeur is de voorraadhouder 20 voorzien van in-stelorganen 21, 22 voor het in breedte en diepte instellen daarvan, waarbij de plano's P bij voorkeur gecentreerd worden gehouden ten opzichte van de zuignap 12.

Bij voorkeur is de voorraadhouder 20 tevens voorzien van een schuin oplopende aanslag 22 ter hoogte van de scheiding tussen flappen Pl en F2 van een plano, opdat wordt voorkomen dat bij het wegtrekken van een onderste plano deze achter een daarboven gelegen plano haakt en wordt tegengehouden. Een hoek 23 aan ondergestel 10 is eveneens instelbaar al naar gelang de grootte van de doos B, bijvoorbeeld geschikt voor het opnemen van vier keer vier, drie keer vier of vijf keer vijf langwerpige, in het onderhavige uitvoeringsvoor-beeld cylindervormige kitspuiten. Zodra zijgestel 11 is teruggezwenkt voor het opnemen van een nieuw plano, kan opduwer 17 via aandrijving 24 in de richting van de peil A worden aangedreven, opdat de doos naar het dichtplakstation 18 kan worden bewogen.

In het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld voor (vullingen van) kitspuiten dienen bij voorkeur spuitmondjes S tussen de langwerpige voorwerpen O gestort te worden. Stortmiddelen 30 omvatten hiervoor kokers 31 en daarboven beweegbaar opgestelde toevoerslangen 32 die een aantal spuitmondjes toevoeren in de gewenste kokers. De tussenafstanden van een koker zijn afgestemd op de vrije ruimtes tussen de voorwerpen 0. Nadat de stortmiddelen 30 langs de zuigerstang 33 naar beneden zijn bewogen, wordt een schuifafsluiter 34 geopend en worden de spuitmondjes S precies tussen de langwerpige voorwerpen 0 gestort.

De langwerpige voorwerpen 0 worden in de juiste rangschikking gebracht door middel van een volgens een pijl A (fig. 7) beweegbaar rek 40. De voorwerpen 0 worden geteld met behulp van een telorgaan 41 en vervolgens in een gewenst aantal, bijv. 4, 5 of 6, doorgelaten tot op een schuine helling 42 die is voorzien van een tegenhoudorgaan 43, dat is afgestemd op de beweging van het rek 40. Bij voorkeur wordt bij het tegenhoudorgaan een tweede telorgaan opgenomen, opdat wordt verzekerd dat het juiste aantal kokers in het rek 40 belandt. Indien het rek 40 naar rechts is opgeschoven en een kolom 44 zich recht onder de helling 42 bevindt, wordt het tegenhoudorgaan 43 vrijgegeven en kunnen de voorwerpen 0 in het rek 44 vallen. Indien het rek 40 gevuld is, in het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld met vier kolommen van 5 kokers, wordt met behulp van een duworgaan de doos B gevuld. Voor het openhouden van de kleppen of flappen F van de doos zijn voorts draagorganen 47 aangebracht.

Zowel het rek 40 alsmede de geleidingsorganen 6 zijn bij voorkeur ingericht om toegepast te worden bij verschillende formaten dozen B. Slechts het duworgaan dient verwisseld te worden bij een ander formaat. Voorts is het uit richten van het rek 40 ten opzichte van de doos gemakkelijker indien de rechterzijde van het rek tot voorbij de doos B steekt en van links naar rechts plaatsvindt. Dit is van voordeel wanneer dozen van verschillend formaat worden gevuld.

Bij een andere voorkeursuitvoeringsvorm volgens de onderhavige uitvinding (fig. 8) zijn toevoermiddelen 50 voor toevoer van voorwerpen 0' voorzien van stations 51 voor het klikkend bevestigen van hulpvoorwerpen AO, waarbij de voorwerpen 0' enigszins dienen te worden opgeheven. Met behulp van een aanslag 52 wordt verzekerd dat de voorwerpen 0' aan het einde van een toevoerband alle in dezelfde stand gedraaid zijn. Met behulp van een duworgaan 54, voorzien van gaten 55 die om de uitstekende einden van de voorwerpen 0 vallen, worden de voorwerpen per rij in een liftrek 56 geschoven. Teneinde te verzekeren dat de hulpvoorwerpen of spuitmonden AO in de juiste stand blijven, is het liftorgaan 56 voorzien van geleidingen 57. Wanneer het liftrek 56 in de gewenste rangschikking gevuld is, wordt het benedenwaarts bewogen tot in de in fig. 8 gestippelde stand en wordt met behulp van een tweede duworgaan 58 de inhoud van het liftrek 56 in een doos B geschoven. Middelen 59 voor het op en neer bewegen van het liftrek 56 zijn slechts schematisch en gedeeltelijk aangeduid. Aan het liftrek 56 zijn voorts organen 60 aangebracht voor het open houden van een flap F1 van de doos B, alsmede een zwenkbare klep 61 aan de linkerbovenhoek, teneinde op deze kritieke positie te verzekeren dat een hulpvoorwerp AO van een kitspuit binnen de doos geraakt.

De onderhavige uitvinding is niet beperkt tot de getoonde voorkeursuitvoeringsvormen; de gevraagde rechten worden bepaald door de navolgende conclusies.

Claims (10)

1. Werkwij ze voor het in een doos verpakken van een aantal in hoofdzaak voorwerpen, omvattende de volgende stappen: - het in een gewenst aantal rijen en kolommen rangschikken van aangevoerde voorwerpen; - het vanuit een planotoestand in opgerichte toestand brengen van een doos, het in de doos schuiven van de voorwerpen in de gewenste rangschikking; - het aan een onderzijde dichtvouwen van de doos, - het kantelen van de aan de onderzijde dichtgevouwen doos ; - het dichtvouwen van de bovenzijde van de doos; en - het met kleefband dichtplakken van de onderzijde en de bovenzijde van de doos.
2. Inrichting voor het in een doos verpakken van een aantal voorwerpen, omvattende: - toevoermiddelen voor het toevoeren van de voorwerpen; - schikmiddelen voor het rangschikken van de voorwerpen in een gewenst aantal rijen en kolommen; - aanvoermiddelen voor het aanvoeren van een doos in planotoestand; - oprichtmiddelen voor het oprichten van de doos; - een duworgaan voor het in de doos schuiven van de voorwerpen; - kantelmiddelen voor het kantelen van de doos; en - plakmiddelen voor het met kleefband dichtmaken van de doos.
3. Verpakkingsinrichting volgens conclusie 1, die is voorzien van stortmiddelen voor het tussen de cylindervormige voorwerpen storten van relatief kleine hulpvoorwerpen.
4. Verpakkingsinrichting volgens conclusie 2, voorzien van middelen voor het aan de voorwerpen bevestigen van hulpvoorwerpen, waarbij de middelen voor het in rijen en kolommen rangschikken van de aangevoerde voorwerpen een liftrek omvatten, die op en neer beweegbaar is tussen het niveau van de aanvoer van voorwerpen en het duworgaan voor het in de doos duwen van de voorwerpen.
5. Verpakkingsinrichting volgens een van de conclusies 2-4, waarbij de toevoermiddelen een transportband omvatten.
6. Verpakkingsinrichting volgens een van de conclusies 2-5, waarbij de schikmiddelen omvatten: - een tegenhoudorgaan dat voor de toevoermiddelen is opgesteld; - een telorgaan voor het tellen van het aantal voorwerpen; en - een rek dat heen en weer beweegbaar is.
7. Verpakkingsinrichting volgens een van de conclusies 2-6, waarbij de aanvoermiddelen omvatten: - een zuigorgaan dat van onder af op een plano aangrijpt.
8. Verpakkingsinrichting volgens een van de conclusies 2-7, waarbij de oprichtingsmiddelen omvatten: - een zuigorgan dat op een heen en weer beweegbare stang is bevestigd.
9. Verpakkingsinrichting volgens een van de conclusies 2-8, waarbij de kantelmiddelen omvatten: - een ondergestel voor de opgerichte doos; en - een zijgestel voor de opgerichte doos.
10. Aanvoermiddelen voor het naar een verpakkingsinrichting aanvoeren van een doos in planotoestand, waarbij een plano vanaf de onderzijde van een voorraad plano's wordt afgenomen.
NL9001287A 1990-06-07 1990-06-07 Inrichting voor het groepsgewijs in een doos verpakken van een aantal voorwerpen. NL193453C (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9001287A NL193453C (nl) 1990-06-07 1990-06-07 Inrichting voor het groepsgewijs in een doos verpakken van een aantal voorwerpen.
NL9001287 1990-06-07

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9001287A NL193453C (nl) 1990-06-07 1990-06-07 Inrichting voor het groepsgewijs in een doos verpakken van een aantal voorwerpen.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL9001287A true NL9001287A (nl) 1992-01-02
NL193453B NL193453B (nl) 1999-07-01
NL193453C NL193453C (nl) 1999-11-02

Family

ID=19857203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9001287A NL193453C (nl) 1990-06-07 1990-06-07 Inrichting voor het groepsgewijs in een doos verpakken van een aantal voorwerpen.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL193453C (nl)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1225128A2 (en) * 2001-01-23 2002-07-24 L.A.J. Van Lunteren Beheer B.V. Packaging apparatus
WO2004042381A2 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and device for stacking and packaging of articles
US6823981B2 (en) 2002-11-04 2004-11-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Conveyor system for an automatic accumulation system
US6877294B2 (en) 2002-11-04 2005-04-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Automatic repacking and accumulation system
US6884016B2 (en) 2002-11-04 2005-04-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Positioning system for an automatic accumulation system
US6918485B2 (en) 2002-11-04 2005-07-19 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Orientation detection and control system
US7108155B2 (en) 2002-11-04 2006-09-19 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Metering drum for an automatic accumulation system
US7159375B2 (en) 2003-10-08 2007-01-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Multi-product accumulating and packing system
CN103129758A (zh) * 2013-02-27 2013-06-05 扬州中欧工业机器人有限公司 软包装食品袋的全自动装箱系统
CN106494681A (zh) * 2016-12-29 2017-03-15 东莞市格瑞机械有限公司 一种自动装箱机

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105691768B (zh) * 2016-03-24 2019-03-01 郑州格锐特机械有限公司 装箱单投放装置、安装有该装置的自动装箱流水线及装箱单投放方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4134247A (en) * 1975-02-19 1979-01-16 Sather Kenneth E Method and apparatus for providing containers with straws
DE3615483A1 (de) * 1986-05-07 1987-11-12 Adolf Stambera Maschine zum verpacken von flaschen od.dgl. in umkartons
US4742670A (en) * 1986-04-02 1988-05-10 Windsor Robert N Carton over product packaging apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4134247A (en) * 1975-02-19 1979-01-16 Sather Kenneth E Method and apparatus for providing containers with straws
US4742670A (en) * 1986-04-02 1988-05-10 Windsor Robert N Carton over product packaging apparatus
DE3615483A1 (de) * 1986-05-07 1987-11-12 Adolf Stambera Maschine zum verpacken von flaschen od.dgl. in umkartons

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1225128A2 (en) * 2001-01-23 2002-07-24 L.A.J. Van Lunteren Beheer B.V. Packaging apparatus
EP1225128A3 (en) * 2001-01-23 2002-12-11 L.A.J. Van Lunteren Beheer B.V. Packaging apparatus
WO2004042381A2 (en) * 2002-11-04 2004-05-21 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method and device for stacking and packaging of articles
WO2004042381A3 (en) * 2002-11-04 2004-09-02 Kimberly Clark Co Method and device for stacking and packaging of articles
US6823981B2 (en) 2002-11-04 2004-11-30 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Conveyor system for an automatic accumulation system
US6877294B2 (en) 2002-11-04 2005-04-12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Automatic repacking and accumulation system
US6884016B2 (en) 2002-11-04 2005-04-26 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Positioning system for an automatic accumulation system
US6918485B2 (en) 2002-11-04 2005-07-19 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Orientation detection and control system
US7108155B2 (en) 2002-11-04 2006-09-19 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Metering drum for an automatic accumulation system
US7159375B2 (en) 2003-10-08 2007-01-09 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Multi-product accumulating and packing system
CN103129758A (zh) * 2013-02-27 2013-06-05 扬州中欧工业机器人有限公司 软包装食品袋的全自动装箱系统
CN106494681A (zh) * 2016-12-29 2017-03-15 东莞市格瑞机械有限公司 一种自动装箱机

Also Published As

Publication number Publication date
NL193453C (nl) 1999-11-02
NL193453B (nl) 1999-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4776148A (en) Automatic packaging machine in particular for bags with at least one flattened edge
US4519504A (en) Wicket bag packet
US7458194B2 (en) Apparatus for producing a self-standing bag for bales of compressed loose material and a method thereof
EP0808770B1 (fr) Procédé et dispositif pour l'ouverture et le remplissage de sachets multipoches et sachets ainsi obtenus
AU2005302282B2 (en) Automated flowable dunnage dispensing system and method
CA1113053A (en) Method and apparatus for automatic filling of bags
JP5581223B2 (ja) 袋を段ボール箱に入れる方法と装置
DE60303240T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken eines Produkts unter Verwendung einer flachen rohrförmigen Verpackung
US4358918A (en) Cartoning apparatus
TW506926B (en) Process of bulk filling
US4730730A (en) Package and method of filling and dispensing a plurality of bottles
US4687462A (en) Process for the automatic insertion of box-shaped bags
US4285679A (en) Apparatus for setting up slit-boxes
US20030103838A1 (en) Apparatus for loading packing carriers into a packaging machine
DE69813315T2 (de) Satz von Zuschnitten, Verfahren und Vorrichtung zum Verpacken eines Produktes oder einer Menge Artikeln nichtspezifischer Form
EP0360310B1 (en) Method and apparatus for arranging articles
US5778640A (en) Apparatus and method for packing stand-up pouches into cartons
DE19838076B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von (Groß-)Packungen
US7823367B2 (en) Method and combined machine for cutting and closing boxes with inserted void-filling bags
EP1190842A2 (en) Case forming machine
AU625942B2 (en) Method and apparatus for packing flexible packages
US4798571A (en) Container forming apparatus and method
US4455117A (en) Apparatus for the emptying of cigarette trays into magazines
IE64249B1 (en) Method and machine for forming cases with polygonal section made from a sheet material and cases thus obtained
US2684799A (en) Casing machine

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
CNR Transfer of rights (patent application after its laying open for public inspection)

Free format text: PACKLAND PROCESMECHANISATIE B.V.

V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20100607