NL8400615A - Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen. - Google Patents

Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen. Download PDF

Info

Publication number
NL8400615A
NL8400615A NL8400615A NL8400615A NL8400615A NL 8400615 A NL8400615 A NL 8400615A NL 8400615 A NL8400615 A NL 8400615A NL 8400615 A NL8400615 A NL 8400615A NL 8400615 A NL8400615 A NL 8400615A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
beams
bolts
plates
concrete
composite floor
Prior art date
Application number
NL8400615A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Cyclops Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US48879583 priority Critical
Priority to US06/488,795 priority patent/US4527372A/en
Application filed by Cyclops Corp filed Critical Cyclops Corp
Publication of NL8400615A publication Critical patent/NL8400615A/nl

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
  • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
  • E04B5/17Floor structures partly formed in situ
  • E04B5/23Floor structures partly formed in situ with stiffening ribs or other beam-like formations wholly or partly prefabricated
  • E04B5/29Floor structures partly formed in situ with stiffening ribs or other beam-like formations wholly or partly prefabricated the prefabricated parts of the beams consisting wholly of metal
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B5/00Floors; Floor construction with regard to insulation; Connections specially adapted therefor
  • E04B5/16Load-carrying floor structures wholly or partly cast or similarly formed in situ
  • E04B5/32Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements
  • E04B5/36Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor
  • E04B5/38Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor with slab-shaped form units acting simultaneously as reinforcement; Form slabs with reinforcements extending laterally outside the element
  • E04B5/40Floor structures wholly cast in situ with or without form units or reinforcements with form units as part of the floor with slab-shaped form units acting simultaneously as reinforcement; Form slabs with reinforcements extending laterally outside the element with metal form-slabs

Description

• j£- H032196 1
Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen
De uitvinding heeft betrekking op een samengestelde vloerconstructie. Meer in het bijzonder worden metalen golfplaten met hellende gesloten eindtopdelen ondersteund door de buitenranden van het bovenoppervlak van op afstand van elkaar liggende balken met I—dwarsdoorsnede.
5 Bouten zijn bevestigd op het midden van het vrij liggende bovenoppervlak van I-balk direkt boven het lijfdeel van de balken. Bij voorkeur zijn verhogingen op de lijfdelen in de platen aangebracht om het verbinden ervan met een plaat beton, die over de balken en platen is gegoten, te verbeteren. Als gevolg van deze uitvoering van de elementen 10 werken de bouten, platen, en de betonnen plaat als een enkele samengestelde constructie. Bovendien verhoogt de plaats van de bouten op één lijn met het lijf van de I-balk het buigmoment van de balk, waardoor hij functioneel equivalent wordt met een veel grotere balk.
Het is wel bekend een samengestelde vloerconstructie te verschaf-15 fen met een metalen golfplaat ondersteund door balken. Deze vloersyste-men verschaffen in het bijzonder een samengesteld effect tussen de erop liggende betonplaat en de golfplaat. Het is ook gewenst een samengesteld effect te verschaffen tussen de betonplaat en de ondersteunings-balken. Om dit type effect te bereiken moet er echter een manier zijn 20 om de ondersteuningsbalken te verbinden met de betonplaat. Bij de meeste bekende constructies bedekt de golfplaat de ondersteuningsbalken volledig waarbij bouten moeten worden gelast op de balken door de dal-delen van de plaat zelf. De duidelijke tekortkomingen van deze uitvoer· ring zijn dat de bouten slechts kunnen worden geplaatst waar een dal 25 aanwezig is, wat een niet geschikt volume beton kan mogelijk maken om de bouten omgeven voor het ontwikkelen van een volledig afschuifvermogen en dat de bouten niet even veilig zijn als bouten die direkt op de balk zijn gelast. In bepaalde gevallen kan de gegalvaniseerde bekleding of de dikte van het uitgangsstaal zelfs het lassen van bouten door de 30 plaat verhinderen. Als gevolg van deze beperkingen zijn vaak vele extra bouten vereist, wat in bepaalde gevallen nog resulteert in enige vermindering van de werking van het samenstel en de totale sterkte van de constructie.
Het is ook bekend dat de bovengenoemde problemen kunnen worden opr-35 geheven door de platen te eindigen waar zij kruisen over de ondersteu-nings-I-balken en afdekkingen verschaffen poor de topdelen van de golfplaten. Met deze uitvoering kunnen bouten direkt op de ondersteuningsbalken worden gelast. Ongelukkigerwijze verschaft deze oplossing twee 84 0 o 6 1 5 2 S' i * extra problemen. In de eerste plaats is het verschaffen van afdekkingen voor de topdelen van de platen om ongewenste stroming van beton te vermijden een veel tijd en kosten vereisende werkwijze. In de tweede plaats is slechts een zeer smal rechthoekig kanaal, geplaatst op het 5 centrale deel van de balk beschikbaar om bouten op te nemen omdat de plaateinden die verticaal georiënteerde afdekkingen bezitten noodzakelijkerwijze moeten worden ondersteund door de rand van de balk. Daarom zijn, hoewel bouten direkt kunnen worden gelast op de balk deze slechts gedeeltelijk effectief omdat er een onvoldoende volume beton aanwezig 10 is dat ze omgeeft. De platen met afdekkingen bevestigd op de topdelen en ondersteund op de balken beperken het volume beton dat elke bout kan omgeven, waardoor het rendement wordt gereduceerd.
Kortgeleden is een gevormde golfplaat beschikbaar gekomen waarvan - de einden van elke top hellend zijn uitgevoerd om elke top te sluiten. 15 Op de punten waar deze helling het vlak van het dal raakt is er een lip aangebracht om het gemakkelijk plaatsen van de plaat op ondersteunings-balken mogelijk te maken. Deze platen zijn echter typisch alleen verschaft als betonvormen om ongewenste betonstroming te vermijden en zijn niet geschikt voor toepassing als een component van de uitvinding omdat 20 de lip zich ver buiten het punt uitstrekt waar de top is geëindigd. Als de plaat is geplaatst op ondersteuningsbalken bedekt de lip een groot deel van de bovenzijde van de balk en verhindert daardoor het plaatsen van de bouten en de stroming van beton om elk van de bouten bevestigd op de balk.
25 Behalve de tekortkomingen van de bovenbeschreven dekplaaten is tot nu toe het belang van de plaatsing van de bouten niet onderkend. In het bijzonder is niet onderkend dat het plaatsen van bouten op één lijn met het lijf van de I-balk de sterkte van een samengestelde balk belangrijk verbeterd.
30 De uitvinding combineert op effectieve wijze de voordelen van twee afzonderlijke typen vloerconstructies. In de eerste plaats wordt een constructie verschaft waarbij een golfmetaalplaat wordt gebruikt bevestigd op een betonplaat. Het samengestelde effect van de plaat en de beton verschaft een grotere sterkte en flexibiliteit dan een betonplaat 35 alleen.
In de tweede plaats verschaft de uitvinding een middel om op effectieve wijze de betonplaten direkt over een vrij liggende I-balk te bevestigen waardoor een samengesteld effect wordt verkregen tussen de beton en de balk. Dit verhoogt in feite het algemene lastopnemende po-40 tentieel van de constructie alsof een grotere I-balk is gebruikt in de 8400615 4 3 eerste plaats.
In tegenstelling tot bekende vloerconstructies resulteert de vorm en uitvoering van de golfplaten gebruikt bij de vloer volgens de uitvinding niet in een verlies aan effectiviteit of beinvloedt op eniger-5 leiwijze het bevestigen van de plaat op de balk niet. Bovendien maken de gegeven hellende toppen met gesloten einden verschaft in de golfplaten de vorming van een continu betonkanaal mogelijk dat de bouten volledig omgeeft voor het verschaffen van een effectief afschuifvermogen van de bouten. Dit betonkanaal maximaliseert het afschuifvermogen van 10 elke bout aan zijn basis waardoor kortere bouten kunnen worden gebruikt. Andere systemen die vereisen dat de golfplaat kruist over de I-balk en dat de bouten door de plaat moeten worden gelast bouten toe die zich uitstrekken boven de platen voor het ontwikkelen van hogere afschuifvermogens. Verder verschaft het gevormde betonkanaal extra ef-15 fectief beton omdat het continu is. In het ideale geval is deze extra beton aangebracht nabij het bovenoppervlak van de I-balk.
Door het combineren van de bovengenoemde kenmerken verschaft de uitvinding op effectieve wijze een samengesteld effect tussen de onder-steuningsbalken, de betonplaat, en de golfplaat waardoor een vloercon-20 structie met groter draagvermogen wordt verkregen die een grotere weerstand biedt zowel tegen verticale belastingen door de zwaartekracht (buigen) als in het horizontale vlak wind of seismische belastingen (afschuiving). Als gevolg van de verhoogde sterkte verschaft door de constructie wordt de gebruiker de mogelijkheid gegeven de dikte van de 25 I-balk te verminderen zonder verlies aan sterkte of met toenemende sterkte van de vloer door het verschaffen van een balk van standaarddikte. De uitvinding kan zelfs worden gebruikt om een zekere mate van veiligheid toe te voegen aan constructies die zijn gebouwd in gebieden met kans op sterke wind en aardbevingen.
30 Een samengestelde vloerconstructie wordt verschaft omvattende een golfplaat, op onderlinge afstand liggende I-balken, een aantal bouten en een bevestigde erover liggende betonplaat waarin de bouten direkt zijn gelast op het bovenoppervlak van de ondersteunende ï-balken. De bouten worden gelast in het midden van de balken boven het verticaal 35 geplaatste lijf van de balken om het gezamenlijke effect van de balk en de plaat te verhogen. De met de uitvinding verschafte constructie geeft een voldoende ruimte om de bouten zodat elke bout volledig effectief is. Om dit te bereiken wordt een golfplaat verschaft met topdelen die naar beneden hellen aan elk einde daarvan om de cellen te sluiten. Het 40 heeft de voorkeur platen te verschaffen waarbij de topeinden naar bene- 8400615 Γ • % >1 4 den hellen onder een hoek van 45°. Een hoek in het gebied van 30 tot 60° is mogelijk.
De met de uitvinding verschafte plaat strekt zich niet ver uit buiten het punt waar de cellen zijn gesloten, maar eindigt op of nabij 5 dat punt.
Beoogd wordt een plaat te verschaffen met stijve einden zodat hij kan worden ondersteund op een betrekkelijk klein deel van de top van de op afstand van elkaar liggende steunbalken, waardoor het grootste deel van de balk vrij blijft voor het opnemen van beton, dat de bouten onr 10 geeft.
Verder heeft het de voorkeur extra smalle golven te verschafen in de topdelen van de plaat om de stijfheid van de plaat te verhogen.
Bij voorkeur worden verhogingen verschaft op de golfplaat om deze te verbinden met de bovenliggende plaat.
15 Aan de hand van een tekening, waarin een uitvoeringsvoorbeeld schematisch is weergegeven, wordt de uitvinding hierna nader beschreven.
Figuur 1 toont een perspectief de vloerconstructie met golfplaten ondersteund op de balken en met de bouten gelast op de balken.
20 Figuur 2 toont een zijaanzicht van een deel van de constructie weergegeven in figuur 1 waarbij ook de betonplaat is aangegeven.
Figuur 3 is een eindaanzicht van een deel van de constructie weer-gegeven in figuur 1.
Figuur 4 is een bovenaanzicht van een deel van de constructie 25 weergegeven in figuur 1.
Figuur 5 is een dwarsdoorsnede over de lijn V-V in figuur 1 en toont eveneens de betonplaat.
In de tekening is een golfmetaalplaat 10 weergegeven die aan elk einde 12 steunt op twee op afstand van elkaar liggende steunbalken 50 30 met I-doorsnede. Elke balk 50 heeft een bovenste orgaan 52, een onderste orgaan 54 en een tussenliggend verticaal georiënteerd lijforgaan 56. Bij voorkeur hebben de platen 10 betrekkelijk stijve einddelen 12 zodat de platen op geschikte wijze kunnen worden ondersteund door een smal randdeel 51 van de top 52 van de balk 50. Op deze wijze blijft een 35 belangrijk deel van het bovendeel 52 van de balk 50 vrij zodat de bouten 60 direkt kunnen worden gelast op de balk 50 in plaats van indirekt door de plaat 10. Direkt lassen van de bouten op de balk verschaft een zekere verbinding.
De bouten 60 zijn gelast op het bovenste deel 52 van de balk 50 op 40 op afstand van elkaar liggende plaatsen direkt boven het lijfdeel 56.
8400615 m 5
Deze plaatsing op de balk verschaft niet alleen een maximale overdracht van een schuifkracht, maar ook een voldoende volume beton 10 om elke bout te omgeven zodat elke bout volledig effectief wordt. Het betonka-naal 81 van de betonplaat 80 draagt op effectieve wijze bij tot de to-5 tale sterkte van het samenstel van de balk 50 en de plaat 80. Dit is het duidelijkst weergegeven in figuur. 2.
Elke plaat 10 heeft een aantal zich in langsrichting uitstrekkende topdelen 14, daldelen 20 en tussenliggende lijfdelen 22 die dwars zijn georiënteerd ten opzichte van de I-balken 50. Om een effectieve werking 10 van het samenstel tussen de golfplaat 10 en de betonplaat 80 (weergegeven in figuur 5) te verschaffen heeft het de voorkeur de plaat op de betonplaat te bevestigen. Dienovereenkomstig heeft het de voorkeur een aantal verhogingen 24 te verschaffen op de lijfdelen 22 van de plaat 10.
15 Om een effectieve werking van het samenstel te verkrijgen tussen de balken 50 en de betonplaat 80 moeten de balken op de betonplaat worden bevestigd. Door de noodzakelijkheid van het indirekt lassen van de bouten op de balk door de plaat, moeten de platen 10 eindigen als zij de balken 50 kruisen. Als eenmaal de platen zijn geëindigd, is het 20 noodzakelijk een type bedekking aan te brengen over de einden van de topdelen om ongewenste betónstroming te vermijden. Verschaft worden toppen 14 met einden 16 die een integraal deel zijn van de plaat 10 en die bij voorkeur naar beneden hellen onder een hoek van 45° ten opzichte van de toppen 14 waardoor de toppen 14 tot cellen worden gesloten.
25 Door het verschaffen van platen 10 met toppen 14 met hellende einddelen 16 kan de hoeveelheid beton 80 die de bouten 60 kan omgeven verhoogd (als weergegeven in figuur 2), waardoor de effectiviteit van de bouten wordt verhoogd.
Het heeft eveneens de voorkeur verdere ondiepe golven 18 te ver-30 schaffen in de topdelen 14 en de topeinddelen 16 van de platen 10 om de totale stijfheid van de plaat te verhogen.
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn dat om een voldoende hoeveelheid beton te verschaffen om de bouten om elke bout volledig effectief te maken, het de voorkeur heeft de volgende kenmerken van de 35 uitvinding te combineren. In de eerste plaats heeft het de voorkeur platen te verschaffen met stijve einden zodat een voldoende ondersteuning mogelijk is terwijl een belangrijk deel van elke balk vrij blijft.
In de tweede plaats heeft het de voorkeur dat de bouten direkt op het bovenoppervlak van de balken worden gelast direkt boven het verticale 40 lijfdeel van elke balk. Tenslotte heeft het de voorkeur golfplaten te 8400515 r
Jfl · * « 6
Verschaffen met einddelen die naar boven hellen ten opzichte van het bovenoppervlak van de balken.
Tijdens gebruik verschaft de samengestelde vloerconstructie met groot draagvermogen een samengestelde werking tussen golfmetaalplaat en 5 daarop liggende betonplaat en ook tussen de betonplaat en de I-balken die de constructie ondersteunen. Door het verschaffen van een vast be-tonkanaal bevestigd direkt op elke ondersteuningsr-I-balk wordt het de belasting-opnemende vermogen van elke balk verhoogd net alsof in de eerste plaats een kleinere I-balk is gebruikt. Door ook golfmetaalpla-10 ten te verschaffen aangebracht onder de betonplaat, wordt de flexibiliteit en de sterkte van de betonplaat overeenkomstig verhoogd. Daardoor werkt de gehele vloerconstructie als een enkele samengestelde eenheid met hoge sterkte. Door de efficiënte uitvoering van de constructie is elke bout volledig effectief. Om te besparen op constructiekosten kuit-15 nen de bouten op de balken worden gelast in een fabriek in plaats van op de werkplaats. Tenslotte behoeven geen veel tijd-vragende einden te worden aangebracht om de cellen te sluiten voordat de betonplaat wordt gegoten.
o 8400615

Claims (4)

1. Samengestelde vloerconstructie gekenmerkt door: (a) een aantal op afstand van elkaar liggende ondersteunings-I-5 balken waarbij elke balk een bovenste deel, een basisdeel en een tussenliggend verticaal georiënteerd lijfdeel bezit; (b) een aantal horizontale golfplaten geplaatst op de I-balken op zodanige wijze dat een een deel van het bovenste deel van de balk vrij is en elke plaat een zich in langsrichting uitstrekkende top, dal en 10 tussenliggend lijfdeel bezit dat dwars is georiënteerd ten opzichte van de balken, waarbij de topdelen naar beneden hellen aan elk einde ervan en de einden van de toppen sluiten; (c) een aantal bouten op onderlinge afstand gelast op het vrij liggende bovenste deel van ten minste één van de balken direkt boven 15 het verticale lijfdeel van de balk; en (d) beton, dat de platen bedekt en de vrij liggende bovendelen van de balken, en de bouten omgeeft.
2. Samengestelde vloerconstructie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de lijfdelen van de platen verhogingen bezitten om de pla- 20 ten te verbinden met de betonlaag.
3. Samengestelde vloerconstructie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de einden van de topdelen van de platen naar beneden hellen onder een hoek van 45° ten opzichte van het horizontaal geplaatste centrale deel van de top. 25
4. Samengestelde vloerconstructie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de topdelen van de platen extra golven bezitten om de stijfheid van de platen te verhogen. SSS3S 8400615
NL8400615A 1983-04-26 1984-02-28 Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen. NL8400615A (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US48879583 1983-04-26
US06/488,795 US4527372A (en) 1983-04-26 1983-04-26 High performance composite floor structure

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8400615A true NL8400615A (nl) 1984-11-16

Family

ID=23941149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8400615A NL8400615A (nl) 1983-04-26 1984-02-28 Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen.

Country Status (14)

Country Link
US (1) US4527372A (nl)
JP (1) JPS59199947A (nl)
KR (1) KR840009127A (nl)
AT (1) AT387252B (nl)
AU (1) AU560619B2 (nl)
CA (1) CA1200113A (nl)
DE (1) DE3343696C2 (nl)
ES (1) ES285927Y (nl)
FR (1) FR2546938B1 (nl)
GB (1) GB2138860B (nl)
IT (1) IT1177512B (nl)
NL (1) NL8400615A (nl)
NO (1) NO834542L (nl)
SE (1) SE8400187L (nl)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4697399A (en) * 1986-01-17 1987-10-06 Cyclops Corporation Universal deck
GB8628436D0 (en) * 1986-11-27 1986-12-31 Quikspan Construction Ltd Structural member
LU86878A1 (de) * 1987-05-14 1989-01-19 Arbed Feuerfester verband biegetraeger-stuetze fuer den stahlbetonbau
GB8715619D0 (en) * 1987-07-02 1987-08-12 Safferson Ltd Shear connectors
US5338499A (en) * 1989-09-26 1994-08-16 Gerestek Oy Method for the fabrication of a composite structure
NZ240185A (en) * 1990-10-11 1993-11-25 Robert Cameron Reid Concrete floor system with metal formwork and bar chairs
GB2250039B (en) * 1990-11-23 1994-10-26 Computer Services Consultants Deck system
DE4113028C2 (de) * 1991-04-20 1995-05-04 Grimm Friedrich Bjoern Stahlbetondecke
FI89961C (fi) * 1992-04-13 1993-12-10 Rannila Steel Oy Foerbindningsskiva avsedd foer en foerbindningsplatta
US5493833A (en) * 1992-05-06 1996-02-27 Trw Inc. Welding stud and method of forming same
FR2691126B1 (fr) * 1992-05-15 1998-06-12 Lohr Ind Element de platelage en tole perforee.
GB9603165D0 (en) * 1996-02-15 1996-04-17 British Steel Plc Floor and ceiling structures
GB9703756D0 (en) * 1997-02-24 1997-04-16 British Steel Plc Composite structures
US6357191B1 (en) 2000-02-03 2002-03-19 Epic Metals Corporation Composite deck
GB2392455A (en) * 2002-08-28 2004-03-03 Corus Uk Ltd Composite floor structure
ECSP034697A (es) * 2003-07-18 2004-06-28 Cabezas Pedro Nel Fernando Ospina Sistema constructivo estructural mixto integral
WO2005042865A1 (en) * 2003-11-01 2005-05-12 Nine Architech Co.,Ltd. Plural direction deck plate.
CN1296578C (zh) * 2003-12-09 2007-01-24 邱则有 一种砼填充用轻质构件
US7721496B2 (en) 2004-08-02 2010-05-25 Tac Technologies, Llc Composite decking material and methods associated with the same
CN101031696B (zh) 2004-08-02 2010-05-05 Tac科技有限责任公司 工程结构构件及其制造方法
US7930866B2 (en) 2004-08-02 2011-04-26 Tac Technologies, Llc Engineered structural members and methods for constructing same
US8266856B2 (en) 2004-08-02 2012-09-18 Tac Technologies, Llc Reinforced structural member and frame structures
US7555800B2 (en) * 2005-01-19 2009-07-07 Consolidated Systems, Inc. Composite deck system
GB2439899A (en) * 2005-04-04 2008-01-09 Fielders Australia Pty Ltd Trapezoidal steel decking with press-folded ends
AU2015203398A1 (en) * 2005-04-04 2015-07-30 Bluescope Steel Limited Trapezoidal steel decking with press-folded ends
AT529581T (de) * 2005-05-02 2011-11-15 Svecon Steel Ab Verfahren zur herstellung einer bodenstruktur aus stahl und beton
US20060283141A1 (en) * 2005-06-17 2006-12-21 Peter Brandstrom Device and method for securing, including earthquake resistant securing of equipment cabinets
US8234827B1 (en) * 2005-09-01 2012-08-07 Schroeder Sr Robert Express framing building construction system
US8065848B2 (en) 2007-09-18 2011-11-29 Tac Technologies, Llc Structural member
US8621806B2 (en) * 2008-01-24 2014-01-07 Nucor Corporation Composite joist floor system
US20090188187A1 (en) * 2008-01-24 2009-07-30 Nucor Corporation Composite wall and floor system
US8661755B2 (en) 2008-01-24 2014-03-04 Nucor Corporation Composite wall system
US8096084B2 (en) 2008-01-24 2012-01-17 Nucor Corporation Balcony structure
US8186122B2 (en) * 2008-01-24 2012-05-29 Glenn Wayne Studebaker Flush joist seat
US8186112B2 (en) * 2008-01-24 2012-05-29 Nucor Corporation Mechanical header
US8245480B2 (en) * 2008-01-24 2012-08-21 Nucor Corporation Flush joist seat
US8230657B2 (en) 2008-01-24 2012-07-31 Nucor Corporation Composite joist floor system
US20090214297A1 (en) * 2008-02-22 2009-08-27 Wilson Michael W Reinforcement rib and overhead structure incorporating the same
IL197620A (en) * 2009-03-16 2010-12-30 Aharon Ravitz Method of reinforcing a waffle-structure ceiling and ceiling reinforced thereby
NZ582003A (en) * 2009-12-14 2011-02-25 Illinois Tool Works Truss and cementitious building element connected via connector ingtegral with element and accessible to connect to truss
US8529178B2 (en) 2010-02-19 2013-09-10 Nucor Corporation Weldless building structures
US9004835B2 (en) 2010-02-19 2015-04-14 Nucor Corporation Weldless building structures
DK178486B1 (en) * 2013-11-18 2016-04-11 Maersk Container Ind As Corrugated steel floor in a shipping container
CN105625621B (zh) * 2015-12-30 2018-04-10 中国一冶集团有限公司 密肋梁模壳固定及机电管线固定多用途装置及方法
CA2964008A1 (en) 2016-05-02 2017-11-02 Nucor Corporation Double threaded standoff fastener

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1550810A (en) * 1923-12-17 1925-08-25 Carl H Jabelonsky Combined floor and ceiling unit
US1703113A (en) * 1924-05-09 1929-02-26 Lally John Fireproof building construction
US2110235A (en) * 1935-02-15 1938-03-08 Roberta Mcn Neeld Bridge structure
US3110049A (en) * 1956-03-01 1963-11-12 Reliance Steel Prod Co Bridge floor
US3094813A (en) * 1961-04-07 1963-06-25 Van Rensselaer P Saxe Bar joist
FR1309835A (fr) * 1961-05-09 1962-11-23 Planchers en complexe acier-béton
GB1012211A (en) * 1962-03-05 1965-12-08 Jungbluth Otto Improvements in or relating to a sheet structure for forming a roof or floor structure
FR1355345A (fr) * 1963-05-06 1964-03-13 Macomber Structure composite de plancher à solives
US3392499A (en) * 1966-05-02 1968-07-16 Ira J. Mcmanus Steel joist connection
US3527007A (en) * 1968-08-12 1970-09-08 Ira J Mcmanus Steel joist connection and end connection therefor
US3624980A (en) * 1970-02-11 1971-12-07 Ira J Mcmanus Composite end connection for steel joists
US3720029A (en) * 1970-07-02 1973-03-13 Robertson Co H H Flooring section and composite floor utilizing the same
US3812636A (en) * 1971-05-26 1974-05-28 Robertson Co H H Sheet metal decking unit and composite floor construction utilizing the same
JPS5215935Y2 (nl) * 1972-04-08 1977-04-11
US3967426A (en) * 1972-05-08 1976-07-06 Epic Metals Corporation Reinforced composite slab assembly
JPS5340247B2 (nl) * 1975-04-30 1978-10-26
JPS5327886B2 (nl) * 1975-11-14 1978-08-11
GB1585471A (en) * 1976-08-27 1981-03-04 Redpath Dorman Long Ltd Composite decks
JPS5336821U (nl) * 1976-09-06 1978-03-31
JPS5689655A (en) * 1979-12-22 1981-07-21 Seiichi Takimori Method of working concrete floor

Also Published As

Publication number Publication date
ES285927U (es) 1986-04-01
CA1200113A (en) 1986-02-04
FR2546938B1 (fr) 1986-12-12
CA1200113A1 (nl)
ATA109684A (de) 1988-05-15
GB2138860A (en) 1984-10-31
AU2528684A (en) 1984-11-01
DE3343696C2 (nl) 1986-08-07
FR2546938A1 (fr) 1984-12-07
DE3343696A1 (de) 1984-11-08
AU560619B2 (en) 1987-04-09
NO834542L (no) 1984-10-29
US4527372A (en) 1985-07-09
SE8400187L (sv) 1984-10-27
JPS59199947A (en) 1984-11-13
SE8400187D0 (sv) 1984-01-16
KR840009127A (ko) 1984-12-24
GB8326223D0 (en) 1983-11-02
GB2138860B (en) 1986-07-23
IT8447602D0 (it) 1984-01-27
ES285927Y (es) 1986-11-16
IT1177512B (it) 1987-08-26
AT387252B (de) 1988-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8400615A (nl) Samengestelde vloerconstructie met hoog draagvermogen.
US3527007A (en) Steel joist connection and end connection therefor
US6672019B1 (en) Multi-storey parking garage
US8281534B2 (en) Formed steel beam for steel-concrete composite beam and slab
US3392499A (en) Steel joist connection
US20060179750A1 (en) Composite beam
US4706319A (en) Lightweight bridge structure
EP0198600A1 (en) Composite, pre-stressed, structural member
US7627921B2 (en) Girder system employing bent steel plating
RU99116049A (ru) Устройство для сборки ферм ажурной металлоконструкции
US2211513A (en) Reinforced structure
KR100485060B1 (ko) 라멘식 복합교량에서 강상부구조와 철근콘크리트하부구조의 연결부
CH651095A5 (de) Bewehrungselement zur uebertragung von querkraeften in plattenartigen traggliedern, z.b. flachdecken.
KR20100044088A (ko) 데크패널
US3300932A (en) Concrete floor with embedded projecting truss
EP0714727B1 (en) Assembly in the vehicle carrying deck of a ship
JP2002302908A (ja) 上下部複合部材の剛結構造
EP0555232A1 (en) FRAME STRUCTURE OF AN ASSEMBLY BEAM.
KR200369707Y1 (ko) 하중 분산형 트러스빔
FI70620B (fi) Foerfarande att uppbaera tak av plaot samt takkonstruktion foer utfoerande av foerfarandet
US10309068B2 (en) Prefabricated bridge including steel abutments
KR100680596B1 (ko) 교량의 상부 구조물 이단 이음 구조
KR101895233B1 (ko) 복합거더 및 복합거더의 시공방법
KR200254783Y1 (ko) 슬래브 교량의 보강빔
FI81166B (fi) Arrangemang bildad av en foerbundsbalk och en foerbundsskiva.

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
A85 Still pending on 85-01-01
BB A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed