NL8105580A - Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card. - Google Patents

Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card.

Info

Publication number
NL8105580A
NL8105580A NL8105580A NL8105580A NL8105580A NL 8105580 A NL8105580 A NL 8105580A NL 8105580 A NL8105580 A NL 8105580A NL 8105580 A NL8105580 A NL 8105580A NL 8105580 A NL8105580 A NL 8105580A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
characterized
card
pressure
image
formed
Prior art date
Application number
NL8105580A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Enschede & Zonen Grafisch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
  • B42D25/30Identification or security features, e.g. for preventing forgery
  • B42D25/36Identification or security features, e.g. for preventing forgery comprising special materials
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D2033/00Structure or construction of identity, credit, cheque or like information-bearing cards
  • B42D2033/20Coloured material; Pigments or inks
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D2033/00Structure or construction of identity, credit, cheque or like information-bearing cards
  • B42D2033/30Plastic material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D2035/00Nature or shape of the markings provided on identity, credit, cheque or like information-bearing cards
  • B42D2035/12Shape of the markings
  • B42D2035/16Bars or lines
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D2035/00Nature or shape of the markings provided on identity, credit, cheque or like information-bearing cards
  • B42D2035/12Shape of the markings
  • B42D2035/20Optical effects
  • B42D2035/26Halftone or interference patterns
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D2035/00Nature or shape of the markings provided on identity, credit, cheque or like information-bearing cards
  • B42D2035/50Corresponding markings appearing in different shapes or at different places
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
  • B42D25/40Manufacture
  • B42D25/45Associating two or more layers
  • B42D25/455Associating two or more layers using heat
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B42BOOKBINDING; ALBUMS; FILES; SPECIAL PRINTED MATTER
  • B42DBOOKS; BOOK COVERS; LOOSE LEAVES; PRINTED MATTER CHARACTERISED BY IDENTIFICATION OR SECURITY FEATURES; PRINTED MATTER OF SPECIAL FORMAT OR STYLE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DEVICES FOR USE THEREWITH AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; MOVABLE-STRIP WRITING OR READING APPARATUS
  • B42D25/00Information-bearing cards or sheet-like structures characterised by identification or security features; Manufacture thereof
  • B42D25/40Manufacture
  • B42D25/45Associating two or more layers
  • B42D25/46Associating two or more layers using pressure

Description

- 1 - - 1 -

Kaart die is gevormd als een laminaat van kunststoffoliën en werkwijze voor het lamineren van een dergelijke kaart. Card which is formed as a laminate of plastic films and a method for the lamination of such a card.

De uitvinding heeft "betrekking op een kaart die 5 is gevormd als een laminaat van tenminste drie lagen die alle een kunststoffolie zijn, en die een beeld draagt dat is uitgevoerd in een druktechniek. The present invention 'relates to a card 5 which is formed as a laminate of at least three layers which are all of a plastic film, and which carries an image which is executed in a printing technique.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze voor het lamineren van een kaart uit kunststoffoliën waarvan 10 tenminste één folie is voorzien van een met inkt opgedrukt beeld. The invention further relates to a method for laminating a card from plastic films 10 of which at least one foil is provided with an ink-printed image.

Kaarten als hier bedoeld, zijn welbekend en vinden toepassing als identiteitskaarten, bijvoorbeeld in het betalingsverkeer. Maps provided herein are well known and are used as identity cards, for example in payment. Bij het lamineren van de kaart wordt het gedrukte beeld als het ware opgesloten tussen de folie die het gedrukte beeld 15 draagt, en een dekfolie. When the lamination of the card, the printed image will be as it were, sandwiched between the film bearing the printed image 15, and a cover sheet. Het beeld is hierdoor onbereikbaar tenzij het laminaat wordt gescheiden. The image is therefore unattainable unless the laminate is separated. Mits de hechting van de foliën goed is, zal de genoemde scheiding leiden tot ernstige en onherstelbare beschadiging van de kaart die daardoor tegen vervalsing is beveiligd. Provided that the adherence of the film is good, said separation would cause serious and irreparable damage to the card thereby protected against forgery. Echter wordt de kwaliteit van de hechting 20 beïnvloed door het gedrukte beeld dat in principe een direkt kontakt van dragerfolie en dekfolie in de weg staat. However, the quality of the bond 20 is affected by the printed image that, in principle, a direct contact of the carrier foil and cover foil in the off state.

De uitvinding nu verschaft middelen om met behoud van het gedrukte beeld een deugdelijke hechting van dragerfolie en dekfolie te bevorderen. The present invention provides means to promote proper adhesion of the carrier foil and cover foil with retention of the printed image.

25 Een kaart volgens de uitvinding is in de eerste plaats gekenmerkt doordat het beeld is verdeeld over tenminste twee laagoppervlakken die door het lamineren zijn bedekt. 25 A card according to the invention, in the first place is characterized in that the image is divided over at least two stratigraphic surfaces that are covered by the lamination.

In een voorkeursuitvoering zijn alle kunststof-folielagen gevormd uit copolymeer of homopolymeer polyvinylchlo-30 ride. In a preferred embodiment, all plastic-film layers are formed of copolymer or polymer gay-30 polyvinyl chloride.

Eveneens bij voorkeur is de druk van het beeld uitgevoerd met een door aanwending van warmte hardende vinylinkt, een zogenaamde HSV-inkt. Also preferably, the pressure of the image formed with a through utilization of thermosetting vinyl ink, a so-called HSV-ink.

Een andere tot de goede hechting bijdragende 35 maatregel in een bijzonder geval houdt in dat het gedrukte beeld 8105580 - 2 - ί» ~~ ^ *>'*·>'* *· in hoofdzaat is een voor waardepapier.gebruikelijk lijnenpatroon waarbij de verhouding bedrukt tot onbedrukt oppervlak in een overgang tussen tweè foliën ten hoogste 50 % bedraagt, waarbij het beeld aflopend in druk is gebracht. Another good adhesion to contributing 35 measure in a particular case means that the printed image 8105580-2 - ί »~~ ^ *> * ·> * * in · hoofdzaat is a waardepapier.gebruikelijk line pattern in which the ratio printed to unprinted surface area is in a transition between two foils at most 50%, wherein the image is brought into pressure descending.

5 Een geschikte werkwijze voor het lamineren van een kaart uit kunststoffoliën waarvan tenminste êên folie is voorzien van een met inkt opgedrukt beeld, is met het oog op een goede hechting gekenmerkt doordat de te lamineren foliën met insluiting van het beeld worden gestapeld en door aanwending van druk over 10 hun gehele oppervlak worden samengeperst, vervolgens bij voortduring van de druk worden verwarmd en, nog steeds bij voortduring van de druk-, tenslotte worden afgekoeld. 5 A suitable method for the lamination of a card out of plastic films of which at least one foil is provided with an ink-printed image, it is with a view to good adhesion, characterized in that the stacked to be laminated film with inclusion of the image and by the use of pressure over 10 are compressed their entire surface, then be heated continuously from the pressure, and, still on a continuous basis the pressure, finally, are cooled.

Ter toelichting van de uitvinding volgt nu een beschrijving van een uitvoeringsvoorbeeld. For a better understanding of the invention, there now follows a description of an exemplary embodiment.

15 15

Voorbeeld example

Een kaart werd vervaardigd door vier foliën van polyvinylchloride met ee» formaat van 350 x U80 mm te lamineren als volgt. A map was produced by four sheets of polyvinyl chloride ee »size of 350 mm x U80 laminating as follows.

20 Twee van de foliën met een dikte van 0,2 mm werden éénzijdig in offset bedrukt met HSV-inkt. 20 Two of the films with a thickness of 0.2 mm were unilaterally offset printed with an HSV-ink.

Als dekfoliën dienen een transparante folie met een dikte van 0,1 mm en een transparante folie met een dikte van 0,3 mm. As should cover films a transparent film having a thickness of 0.1 mm and a transparent film having a thickness of 0.3 mm. De foliën werden verzameld tot een pakket en met U derge-25 lijke pakketten tussen twee ehroomnikkelglansplaten in een lami-neerpers geplaatst en daarin, onder aanwending van een kracht van 1 ton opgevarmd tot 150° C. Tijdens het af koelen werd de kracht verhoogd tot. The foils were collected into a pack and with U the like-25-call packets between two ehroomnikkelglansplaten placed into a lami-down presser and in it, by applying a force of 1 ton opgevarmd to 150 ° C. During cooling the force was raised to . βθ ton. βθ tons. Het proces verliep na het opwarmen in 9 minuten. The process was after warming up in nine minutes.

30 8105580 30 8105580

Claims (5)

 1. 1. Kaart die is gevormd als een laminaat van tenminste drie lagen die alle een . 1. Map formed as a laminate of at least three layers all one. kunststoffolie zijn, en die een beeld draagt dat is uitgevoerd in een druktechniek, met het kenmerk, dat het heeld is verdeeld over tenminste twee laagop- 5 pervlakken die door het lamineren zijn "bedekt. plastic film are, and which bears an image which is executed in a printing technique, characterized in that the heeld is divided over at least two laagop- 5 surfaces which are "covered by laminating.
 2. 2. Kaart volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat alle lagen van het laminaat zijn gevormd uit folie van een en dezelfde kunststof. 2. Card according to claim 1, characterized in that all the layers of the laminate are formed of foil from one and the same plastic material.
 3. 3. Kaart volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 10 de kunststof copolymeer of homopolymeer polyvinylchloride is. 3. Card according to claim 2, characterized in that the plastics material 10 is gay copolymer or polymer of polyvinyl chloride. U. Kaart volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de druk van het heeld is uitgevoerd met een door aanwending van warmte hardende vinylinkt, een zogenoemde HSV-inkt. U. card according to claim 3, characterized in that the pressure of the heeld is formed with a through utilization of thermosetting vinyl ink, a so-called HSV-ink.
 4. 5· Kaart volgens conclusie 3 of k9 met het kenmerk, 15 dat het gedrukte heeld in hoofdzaak is een voor waardepapier gebruikelijk lijnenpatroon waarbij de verhouding bedrukt tot onbedrukt oppervlak in een overgang tussen twee foliën ten hoogste 50 % bedraagt, waarbij het beeld aflopend in druk is gebracht. 5 · card according to claim 3 or k9, characterized 15 in that the printed heeld is substantially a value paper usual line pattern wherein the ratio of printed to unprinted surface area is in a transition between two foils at most 50%, wherein the image descending in pressure is accommodated.
 5. 6. Werkwijze voor het lamineren van een kaart uit 20 transparante kunststoffolien waarvan tenminste een drager is van een met inkt opgedrukt beeld, met het kenmerk, dat de te lamineren foliën met insluiting van het beeld worden gestapeld en door aanwending van druk over hun gehele oppervlak worden samengeperst, vervolgens bij voortduring van de druk worden ver-25 warmd en, nog steeds bij voortduring van de druk, tenslotte worden afgekoeld. 6. A method for laminating a card from 20 transparent presence in plastic of which at least one carrier is of an ink-printed image, characterized in that the are stacked to be laminated film with inclusion of the image and by application of pressure over their entire surface are compressed, then on a continuous basis, the pressure to be far-25 and heated, still with continuous nature of the pressure, finally, are cooled. 30 8105580 30 8105580
NL8105580A 1981-12-11 1981-12-11 Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card. NL8105580A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8105580 1981-12-11
NL8105580A NL8105580A (en) 1981-12-11 1981-12-11 Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8105580A NL8105580A (en) 1981-12-11 1981-12-11 Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card.
DE19823265108 DE3265108D1 (en) 1981-12-11 1982-12-10 Card, formed by laminating a plurality of plastic films, carrying a print within the laminate, and method for forming said card
EP19820201577 EP0086282B2 (en) 1981-12-11 1982-12-10 Card, formed by laminating a plurality of plastic films, carrying a print within the laminate, and method for forming said card

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8105580A true true NL8105580A (en) 1983-07-01

Family

ID=19838523

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8105580A NL8105580A (en) 1981-12-11 1981-12-11 Card which is formed as a laminate of presence in plastic and a method for the lamination of such a card.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0086282B2 (en)
DE (1) DE3265108D1 (en)
NL (1) NL8105580A (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2570101B1 (en) * 1984-09-07 1987-09-25 Sotimag Method for value document fraud
EP0343310A1 (en) * 1988-05-25 1989-11-29 Sicpa Holding S.A. Printing ink for plastics with enhanced lamination properties, and printing method
DE4436302C1 (en) * 1994-10-11 1996-04-18 Hagner Sicht Pack Gmbh ID card
WO2000015430A9 (en) * 1998-09-11 2000-09-08 Imation Corp Method of preparing multilayer articles having printed images visible on two opposing surfaces
US6221545B1 (en) 1999-09-09 2001-04-24 Imation Corp. Adhesives for preparing a multilayer laminate featuring an ink-bearing surface bonded to a second surface
DE102008012424A1 (en) * 2007-10-31 2009-05-07 Bundesdruckerei Gmbh A method for producing a polymer layer with a multilayer composite personalization and / or customization
DE102007052947A1 (en) * 2007-10-31 2009-05-07 Bayer Materialscience Ag A process for producing a polycarbonate-layer composite
DE102008012419A1 (en) 2007-10-31 2009-05-07 Bundesdruckerei Gmbh Polymer composite layer for security and/or valuable documents comprises at least two interlocking polymer layers joined together with a surface printed with a printed layer absorbing in the visible region in and/or on the composite

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1032615A (en) * 1950-11-28 1953-07-03 laminated paper
FR1564311A (en) * 1968-05-10 1969-04-18
FR2279548B1 (en) * 1974-07-26 1977-01-07 Cit Alcatel Method for producing a watermark material and material obtained by said process
GB1590439A (en) * 1977-11-21 1981-06-03 Data Card Uk Ltd Magnetically readable plastics cards
DE3018485C2 (en) * 1980-05-14 1982-02-11 Gao Gesellschaft Fuer Automation Und Organisation Mbh, 8000 Muenchen, De

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0086282B1 (en) 1985-07-31 grant
DE3265108D1 (en) 1985-09-05 grant
EP0086282A1 (en) 1983-08-24 application
EP0086282B2 (en) 1990-11-28 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3413171A (en) Process of making identification cards
US6277232B1 (en) Method of manufacturing a plastic card with a lenticular lens therein
US4101701A (en) I.D. cards
US4801514A (en) Multilayer adhesive label
US4420515A (en) Metallization process for protecting documents of value
US5017417A (en) Multilayer base film for three-dimensional conformability
US4536016A (en) Banknotes and the like
US6736918B1 (en) Process for producing cards
US4540612A (en) Foldable sheet plastic products
US6428051B1 (en) Value-bearing document with window
US4545838A (en) Lamination product and method employing temporary transfer film
US6103326A (en) Multiple layered cards and method of producing same
US20070026204A1 (en) Embedded watermark
EP0249266A1 (en) Data-carrying card, method for producing such a card, and device for carrying out said method
US20060251869A1 (en) Laser markable secure documents
US7383999B2 (en) ID document structure with pattern coating providing variable security features
US3874979A (en) Identification card preform and laminating system utilizing same
US4506915A (en) Identification card with a relief-type surface and a process for producing the same
GB2128581A (en) Self-adhesive transparent film
WO1999024934A1 (en) Method and apparatus for the automatic production of personalized cards and pouches
US5262251A (en) Multilayer adhesive label
US20050230959A1 (en) Security document with biometric or photographic image
US6979141B2 (en) Identification cards, protective coatings, films, and methods for forming the same
EP0789323A2 (en) Contact card
GB2235412A (en) Identity card

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed