NL2018241B1 - Werkwijze voor het aanpassen van een bak - Google Patents

Werkwijze voor het aanpassen van een bak Download PDF

Info

Publication number
NL2018241B1
NL2018241B1 NL2018241A NL2018241A NL2018241B1 NL 2018241 B1 NL2018241 B1 NL 2018241B1 NL 2018241 A NL2018241 A NL 2018241A NL 2018241 A NL2018241 A NL 2018241A NL 2018241 B1 NL2018241 B1 NL 2018241B1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
mesh
slot
main
vivarium
flexible
Prior art date
Application number
NL2018241A
Other languages
English (en)
Inventor
Sebastiaan Ulenberg Arnout
Original Assignee
Sebastiaan Ulenberg Arnout
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sebastiaan Ulenberg Arnout filed Critical Sebastiaan Ulenberg Arnout
Priority to NL2018241A priority Critical patent/NL2018241B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL2018241B1 publication Critical patent/NL2018241B1/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
  • A01K63/003Aquaria; Terraria
  • A01K63/006Accessories for aquaria or terraria

Abstract

Werkwijze voor het aanpassen van een bak , zoals een aquarium, welke bak een bovenzijde omvat met een rechthoekige opening; waarbij de bak aan de bovenzijde van een afscherming wordt voorzien. Om de kans te verkleinen dat ongewenst inhoud de bak verlaat , bijvoorbeeld een vis uit het aquarium springt , - wordt de bak aan de bovenzijde voorzien van een veelheid van zich van de bodem weg uitstrekkende uitsteeksels, - wordt de opening van de bak over ten minste een deel van de omtrek van de opening voorzien van een strook flexibel gaas , waarbij het gaas met de veelheid van uitsteeksels op de bak wordt vastgezet.

Description

Octrooicentrum
Nederland
© 2018241 (21) Aanvraagnummer: 2018241 © Aanvraag ingediend: 27/01/2017 © BI OCTROOI © Int. CL:
A01K 63/00 (2017.01)
0 Aanvraag ingeschreven: © Octrooihouder(s):
07/08/2018 Arnout Sebastiaan Ulenberg te Hilversum.
© Aanvraag gepubliceerd:
- © Uitvinder(s):
Arnout Sebastiaan Ulenberg te Hilversum.
© Octrooi verleend:
07/08/2018
© Gemachtigde:
© Octrooischrift uitgegeven: ir. W.J.J.M. Kempes te Hilversum.
1 October 2018
54) Werkwijze voor het aanpassen van een bak (57) Werkwijze voor het aanpassen van een bak , zoals een aquarium, welke bak een bovenzijde omvat met een rechthoekige opening;
waarbij de bak aan de bovenzijde van een afscherming wordt voorzien. Om de kans te verkleinen dat ongewenst inhoud de bak verlaat, bijvoorbeeld een vis uit het aquarium springt,
- wordt de bak aan de bovenzijde voorzien van een veelheid van zich van de bodem weg uitstrekkende uitsteeksels,
- wordt de opening van de bak over ten minste een deel van de omtrek van de opening voorzien van een strook flexibel gaas, waarbij het gaas met de veelheid van uitsteeksels op de bak wordt vastgezet.
NL Bl 2018241
Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en schriftelijke opinie. Het octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.
Werkwijze voor het aanpassen van een bak
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het aanpassen van een bak, welke bak
-· een bodem omvat,
- vier zich vanaf de bodem uitstrekkende en dwars op elkaar geplaatste zijwanden omvat, en
- een bovenzijde omvat met
- vier hoekpunten, en
- een rechthoekige opening met een inwendige breedte B en een inwendige lengte L waarbij B < L;
waarbij de bak aan de bovenzijde van een afscherming wordt voorzien.
Het is in het vak bekend om een bak van een afdekking te voorzien wanneer het risico bestaat dat de inhoud of een deel daarvan ongewenst de bak kan verlaten. Hierbij kan worden gedacht aan een bak welke droge bladeren bevat die door de wind kunnen worden meegevoerd. Zo zal een hovenier die bladeren afvoert, bijvoorbeeld met een aanhanger welke een dergelijke bak omvat, de bak aan de bovenzijde afdekken. Het aanbrengen van de afscherming is een tijdrovende klus. Indien het niet doelmatig geschiedt, kan een deel van de inhoud ongewenst de bak verlaten. In geval van bladeren kan dit door (rij)wind worden veroorzaakt.
De onderhavige uitvinding heeft tot doel ten minste een van deze problemen te verminderen.
Hiertoe wordt een werkwijze volgens de aanhef gekenmerkt doordat de bak aan de bovenzijde is voorzien van een veelheid van zich van de bodem weg uitstrekkende uitsteeksels, waarbij de opening van de bak over ten minste een deel van de omtrek van de opening wordt voorzien van een strook flexibel gaas, waarbij het gaas met de veelheid van uitsteeksels op de bak wordt vastgezet.
Aldus wordt ten minste een deel van de opening snel en eenvoudig tegen het verlies van inhoud afgeschermd.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de bak aan de bovenzijde op afstand van ten minste een van de van de bodem afgelegen hoekpunten wordt voorzien van een stang welke zich op afstand van een opstaande langsrand van de bak gevormd door twee aanliggende zijwanden zich tussen de beide aanliggende zijwanden uitstrekt;
waarbij het flexibele gaas om ten minste een stang wordt geslagen voor het langs een eerste zijwand en een tweede, aanliggende zijwand aanbrengen van het flexibele gaas.
Het aantal hoekpunten van de bak dat van een dergelijke stang wordt voorzien is bij voorkeur ten minste twee, met meer voorkeur ten minste drie en met de meeste voorkeur vier. Dit maakt het erg gemakkelijk om het flexibele gaas langs twee of meer zijwanden aan te brengen voor het ten minste deels afschermen van de opening van de bak.
De stang maakt een hoek met beide aanliggende zijwanden van 45°, in een vlak evenwijdig met de opening van de bak.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat ten minste een van de van de bodem afgelegen hoekpunten van de bak aan de bovenzijde op een afstand van minder dan 10 cm van het hoekpunt is voorzien van de veelheid zich weg van de bodem uitstrekkende uitsteeksels.
Het aantal hoekpunten van de bak dat van een dergelijke veelheid van uitsteeksels is voorzien is bij voorkeur ten minste twee, met meer voorkeur ten minste drie en met de meeste voorkeur vier. Dit maakt het erg gemakkelijk om het flexibele gaas langs twee of meer zijwanden aan te brengen. De aanwezigheid van de veelheid van uitsteeksels op deze locatie maakt het mogelijk het flexibele gaas gemakkelijk aan de binnenomtrek van de opening aan te brengen voor het geheel of gedeeltelijk afdekken daarvan. Het flexibele gaas strekt zich daarbij uit tussen twee veelheden van zich weg van de bodem uitstrekkende uitsteeksels. Bij gebruik van een stang op een aanliggende hoekpunt hoeft deze niet van dergelijke uitsteeksels te zijn voorzien, en kan een veelheid van een niet-aanliggende hoekpunt van dergelijke uitsteeksels zijn voorzien. In geval van drie stangen kan de strook flexibel gaas op twee plaatsen ervan, gebruikelijk beide uiteinden van de strook flexibel gaas, met een of twee veelheden van uitsteeksels worden vastgezet.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de bak een vivarium is en de strook gaas een breedte BG heeft van ten hoogste 25% van B.
Een vivarium is een dierenverblijf gekozen uit een aquarium, insectarium, paludarium/riparium, en een terrarium. Vivaria worden onder meer aangetroffen in winkels waar dieren worden verkocht en in dierentuinen .
Ten minste een zijwand van een vivarium biedt zicht op het inwendige van het vivarium, d.w.z. is over ten minste een deel van het oppervlak ervan transparant.
Het is in het vak bekend om een vivarium van een kap te voorzien. Deze kap omvat gebruikelijk een lichtbron voor het verschaffen van licht ten gunste van de kijker en ten gunste van de planten en dieren in het vivarium. De afdekking verhindert of bemoeilijkt ook dat dieren uit het vivarium kunnen springen of kruipen. Het flexibele gaas zal in het algemeen niet als alternatief voor deze kap fungeren en hindert de plaatsing daarvan na aanbrengen van het gaas in het algemeen niet.
Een vivarium zoals een aquarium vergt onderhoud en daartoe wordt de kap weggenomen terwijl het flexibele gaas juist aanwezig blijft om ontsnappen van een dier in het vivarium tegen te gaan. De activiteit in of nabij het vivarium kan de rust van het dier verstoren en vluchtgedrag aanwakkeren (zoals bijvoorbeeld bekend van vissen in het aquarium van de tandartspraktijk gevestigd op 42 Wallabyway in Sydney).
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat het vivarium een aquarium is.
Dit is een zeer belangrijke toepassing van de werkwijze volgens de uitvinding. In het bijzonder voor een modern (frameloos) aquarium geldt dat een vis uit het aquarium kan springen. Voorbeelden van vissen waarvan bekend is dat deze dit gedrag kunnen vertonen zijn Plectrogliphidodon, Abudefduf, Chromis, Pseudanthias, Acentrogobae en Amblyeleotris.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat BG ten hoogste 20 cm, bij voorkeur ten hoogste 15 cm, en met meer voorkeur ten hoogste 10 cm.
Dit laat het nog gemakkelijk toe de binnenkant van de zijwanden van het dierenverblijf te bereiken, zoals nodig kan zijn voor het reinigen daarvan.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat BG ten minste 3 cm, bij voorkeur ten minste 5 cm, en met meer voorkeur ten minste 7 cm.
Hiermee kunnen ontsnappingspogingen van een grote verscheidenheid van dieren worden bemoeilijkt.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de maasgrootte van het gaas ten hoogste 10 mm is, bij voorkeur ten hoogste 5 mm.
Hiermee kunnen ontsnappingspogingen van een grote verscheidenheid van dieren worden bemoeilijkt. De maasgrootte is de grootste vrije lengte van een maasopening in het vlak van het gaas.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat het flexibele gaas een flexibel kunststof gaas is met een reversibele elastische uitrekbaarheid van ten minste 4%, bij voorkeur ten minste 8%.
Dergelijk gaas kan gemakkelijk worden gespannen.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat ten minste twee aanliggende hoekpunten aan de bovenzijde van de bak elk worden voorzien van een lichaam, welk lichaam
- een eerste hoofdzijde en een tweede hoofdzijde heeft,
- aan de eerste hoofdzijde een eerste gleufsectie voor het opnemen van een eerste zijwanddeel en een tweede gleufsectie dwars op de eerste gleufsectie voor het opnemen van een tweede zijwand omvat, waarbij het lichaam verder
- aan de tweede hoofdzijde is voorzien van de veelheid van uitsteeksels en/of
- een stang omvat welke zich tussen de eerste gleufsectie en de tweede gleufsectie uitstrekt;
waarbij het flexibele gaas tussen de lichamen wordt aangebracht.
Met dergelijke lichamen kan een bestaande bak snel en eenvoudig worden aangepast om deze van een strook flexibel gaas te voorzien.
De onderhavige uitvinding heeft tevens betrekking op een lichaam voor het aanpassen van een vivarium dat vier dwars op elkaar geplaatste wanddelen omvat, waarbij het lichaam
- een eerste hoofdzijde en een tweede hoofdzijde heeft,
- aan de eerste hoofdzijde een eerste gleufsectie voor het opnemen van een eerste zijwand en een tweede gleufsectie dwars op de eerste gleufsectie voor het opnemen van een tweede zijwand omvat, waarbij het lichaam verder
- aan de tweede hoofdzijde is voorzien van de veelheid van uitsteeksels en/of
- een stang omvat welke zich tussen de eerste gleufsectie en de tweede gleufsectie uitstrekt.
Met dergelijke lichamen kan een opening aan de bovenzijde van een vivarium over ten minste een deel van de binnenomtrek van die bovenzijde van gaas worden voorzien, voor het bemoeilijken van het ontsnappen van een dier dat zich in een aldus aangepast vivarium bevindt.
De gleufsecties zijn geschikt voor het opnemen van een bovenrand van een opstaande glasplaat of frame van een vivarium. De breedte van de gleufsectie is kenmerkend gelegen tussen 2 en 40 mm, meer gebruikelijk tussen 3 en 26 mm.
Tenslotte heeft de onderhavige uitvinding betrekking op een kit voor het aanpassen van een vivarium, waarbij de kit
- ten minste twee lichamen zoals gedefinieerd in claim 11 omvat, waarvan ten minste een lichaam is dat aan de tweede hoofdzijde is voorzien van de veelheid van uitsteeksels, en
- gaas omvat.
Met dergelijke kit kan een opening aan de bovenzijde van een vivarium over ten minste een deel van de binnenomtrek van die bovenzijde van gaas worden voorzien, voor het bemoeilijken van het ontsnappen van een dier dat zich in een aldus aangepast vivarium bevindt.
Een belangrijk voordeel van de kit is dat deze met minimale handelingen door een gebruiker, zoals aquarium-liefhebber, kan worden aangebracht en geleverd kan worden zonder veel kennis van de precieze afmetingen van de bak.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de strook gaas een breedte BG heeft, en BG ten hoogste 20 cm, bij voorkeur ten hoogste 15 cm, en met meer voorkeur ten hoogste 10 cm is.
Dit laat het nog gemakkelijk toe de binnenkant van de zijwanden van het dierenverblijf te bereiken, zoals nodig kan zijn voor het reinigen daarvan.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de strook gaas een breedte BG heeft, en BG ten minste 3 cm, bij voorkeur ten minste 5 cm, en met meer voorkeur ten minste 7 cm.
Hiermee kunnen ontsnappingspogingen van een grote verscheidenheid van dieren worden bemoeilijkt.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat de maasgrootte van het gaas ten hoogste 10 mm is, bij voorkeur ten hoogste 5 mm.
Hiermee kunnen ontsnappingspogingen van een grote verscheidenheid van dieren worden bemoeilijkt. De maasgrootte is de grootste vrije lengte van een maasopening in het vlak van het gaas.
Een gunstige uitvoeringsvorm wordt hierdoor gekenmerkt dat het flexibele gaas een flexibel kunststof gaas is met een reversibele elastische uitrekbaarheid van ten minste 4%, bij voorkeur ten minste 8%.
Dergelijk gaas kan gemakkelijk worden gespannen.
De onderhavige uitvinding zal thans worden toegelicht aan de hand van de tekening, waarin
Fig. 1 een perspectivisch aanzicht op een vivarium toont;
Fig. 2 een explosie aanzicht van een hoek van het vivarium van Fig. 1 toont;
Fig. 3A en Fig. 3B respectievelijk een onderaanzicht en een zijaanzicht op het lichaam weergegeven in Fig. 2 tonen; en
Fig. 4 een perspectivisch aanzicht op een hoekpunt van een vivarium toont voorzien van een alternatief lichaam.
Fig. 1 toont een perspectivisch aanzicht op een rechthoekig vivarium 100 dat een bodem 110, vier zich vanaf de bodem 110 uitstrekkende en dwars op elkaar geplaatste zijwanden 120 omvat. Het vivarium 100, hier aquarium 100, heeft aan de bovenzijde een rechthoekige opening 130 via welke een dier zoals een vis het aquarium 100 zou kunnen verlaten. Om de kans daarop te verkleinen is de rechthoekige opening 130 is aan de binnenomtrek ervan voorzien van een strook flexibel gaas 140 met maasopeningen 141. Daartoe zijn de hoekpunten van aan de bovenzijde van het aquarium 100 voorzien van lichamen 150 welke hierna nader worden toegelicht.
Fig. 2 toont een exploded view van een hoek van het vivarium 100 van Fig. 1, met twee aanliggende zijwanden, te weten zijwand 120' en zijwand 120 en lichaam 150 alsmede een afdekking 270 van het lichaam 150 .
Het lichaam 150 heeft een eerste hoofdzijde 201 en een tweede hoofdzijde 202. Aan de eerste hoofdzijde is een eerste gleufsectie 251 verschaft voor het opnemen van zijwand 120' en een tweede gleufsectie 252 die zich dwars op de lengterichting van de eerste gleufsectie 251 uitstrekt voor het opnemen van de aanliggende zijwand 120.
Het lichaam 150 omvat een stang 253 welke is voorzien van uitsteeksels 254 welke door de maasopeningen 141 van het flexibele gaas 140 kunnen steken en waarmee verschuiven van het flexibele gaas
140 kan worden voorkomen. In het bijzonder maken de uitsteeksels 254 het mogelijk om het flexibele gaas 140 te spannen.
Door het lichaam 150 op de bak aan te brengen wordt de bak volgens de werkwijze volgens de uitvinding van de veelheid van uitsteeksels voorzien.
Bij de hier weergegeven uitvoeringsvorm zijn de uitsteeksels 254 haakvormig uitgevoerd.
De afdekking 270 omvat een wegbreekplaatje 272 voor het verschaffen van een doorvoeropening voor een leiding. De leiding kan een kabel (voor elektriciteit, voor een sensor of dergelijke) of leiding voor lucht, water of dergelijke zijn.
Fig. 3A en Fig. 3B tonen respectievelijk een onderaanzicht en een zijaanzicht op het lichaam 150 weergegeven in Fig. 2. Te zien zijn de eerste gleufsectie 251, de tweede gleufsectie 252, en een verbindingsdeel 353 dat de beide gleufsecties verbindt. Het verbindingsdeel 353 vergroot de stevigheid van het lichaam 150.
De afdekking 270 kan om verschuiven ervan ten opzichte van het lichaam 150 aan de onderzijde ervan uitsteeksels omvatten die, bijvoorbeeld, aangrijpen op de gaten weergegeven in de lijven die de gleufsecties definiëren, of aangrijpen op het verbindingsdeel 353.
Verder is de stang 253 voorzien van de haakvormige uitsteeksels 254 weergegeven welke een lichaamsopening 354 vrijlaat via welke het flexibele gaas 140 kan worden geleid voor het langs meer dan een langsrand van de opening 130 spannen van gaas.
Bij de werkwijze volgens de uitvinding hoeft niet elk lichaam 150 van uitsteeksels te zijn voorzien. Fig. 4 toont een perspectivisch aanzicht op een hoekpunt van het vivarium 100 dat voorzien is van een alternatief lichaam 150 bruikbaar bij de werkwijze volgens de uitvinding. De strook flexibel gaas 140 kan om de gladde stang 253 worden geleid en het gaas wordt aan een lichaam 150 dat wel uitsteeksels 254 omvat vastgezet.
Te zien is dat het verbindingsdeel 353 van de zijwanden af is geplaatst, waardoor ruimte vrij blijft voor doorvoer van een leiding.
Een geschikt gaas is bijvoorbeeld polypropyleen gaas (Hebei Huahao Wire Mesh Co. Ltd, Hengshui City, China) met een maasgrootte van 4x4 mm, gewicht 7,5 g per m.

Claims (5)

CONCLUSIES
1. Werkwijze voor het aanpassen van een bak (100), welke bak (100)
- een bodem (110) omvat,
- vier zich vanaf de bodem (110) uitstrekkende en dwars op elkaar geplaatste zijwanden (120) omvat, en
- een bovenzijde omvat met
- vier hoekpunten, en
- een rechthoekige opening (130) met een inwendige breedte B en een inwendige lengte L waarbij B < L;
waarbij de bak (100) aan de bovenzijde van een afscherming wordt voorzien;
met het kenmerk, dat de bak (100) aan de bovenzijde is voorzien van een veelheid van zich van de bodem (110) weg uitstrekkende uitsteeksels (254), waarbij de opening (130) van de bak (100) over ten minste een deel van de omtrek van de opening (130) wordt voorzien van een strook flexibel gaas (140), waarbij het gaas (140) met de veelheid van uitsteeksels (254) op de bak (100) wordt vastgezet.
2/5
272
O r-
CM
Ó)
LL
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de bak (100) aan de bovenzijde op afstand van ten minste een van de van de bodem (110) afgelegen hoekpunten wordt voorzien van een stang (253) welke zich op afstand van een opstaande langsrand van de bak (100) gevormd door twee aanliggende zijwanden (120) zich tussen de beide aanliggende zijwanden (120) uitstrekt;
waarbij het flexibele gaas (140) om ten minste een stang (253) wordt geslagen voor het langs een eerste zijwand (120') en een tweede, aanliggende zijwand (120) aanbrengen van het flexibele gaas (140).
3/5
CO
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij ten minste een van de van de bodem (110) afgelegen hoekpunten van de bak (100) aan de bovenzijde op een afstand van minder dan 10 cm van het hoekpunt is voorzien van de veelheid zich weg van de bodem (110) uitstrekkende uitsteeksels (254).
4/5
4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bak (100) een vivarium (100) is en de strook gaas (140) een breedte BG heeft van ten hoogste 25% van B.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij het vivarium (100) een aquarium (100) is.
6. Werkwijze volgens een van de conclusies 4 of 5, waarbij BG ten hoogste 20 cm, bij voorkeur ten hoogste 15 cm, en met meer voorkeur ten hoogste 10 cm.
7. Werkwijze volgens een van de conclusies 4 tot 6, waarbij BG ten minste 3 cm, bij voorkeur ten minste 5 cm, en met meer voorkeur ten minste 7 cm.
8. Werkwijze volgens een van de conclusies 4 tot 7, waarbij de maasgrootte van het gaas (140) ten hoogste 10 mm is, bij voorkeur ten hoogste 5 mm.
9. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het flexibele gaas (140) een flexibel kunststof gaas (140) is met een reversibele elastische uitrekbaarheid van ten minste 4%, bij voorkeur ten minste 8%.
10. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij ten minste twee aanliggende hoekpunten aan de bovenzijde van de bak (100) elk worden voorzien van een lichaam (150), welk lichaam (150)
- een eerste hoofdzijde (201) en een tweede hoofdzijde (202) heeft,
- aan de eerste hoofdzijde (201) een eerste gleufsectie (251) voor het opnemen van een eerste zijwanddeel en een tweede gleufsectie (252) dwars op de eerste gleufsectie (251) voor het opnemen van een tweede zijwand (120) omvat, waarbij het lichaam (150) verder
- aan de tweede hoofdzijde (202) is voorzien van de veelheid van uitsteeksels (254) en/of
- een stang (253) omvat welke zich tussen de eerste gleufsectie (251) en de tweede gleufsectie (252) uitstrekt;
waarbij het flexibele gaas (140) tussen de lichamen (150) wordt aangebracht.
11. Lichaam (150) voor het aanpassen van een vivarium (100) dat vier dwars op elkaar geplaatste wanddelen omvat, waarbij het lichaam (150)
- een eerste hoofdzijde (201) en een tweede hoofdzijde (202) heeft,
- aan de eerste hoofdzijde (201) een eerste gleufsectie (251) voor het opnemen van een eerste zijwand (120') en een tweede gleufsectie (252) dwars op de eerste gleufsectie (251) voor het opnemen van een tweede zijwand (120) omvat, waarbij het lichaam (150) verder
- aan de tweede hoofdzijde (202) is voorzien van de veelheid van uitsteeksels (254) en/of
- een stang (253) omvat welke zich tussen de eerste gleufsectie (251) en de tweede gleufsectie (252) uitstrekt.
12. Kit voor het aanpassen van een vivarium (100), waarbij de kit
- ten minste twee lichamen (150) zoals gedefinieerd in claim 11 omvat, waarvan ten minste een lichaam (150) is dat aan de tweede hoofdzijde (202) is voorzien van de veelheid van uitsteeksels (254), en
- gaas (140) omvat.
13. Kit volgens conclusie 12, waarbij de strook gaas (140) een breedte BG heeft, en BG ten hoogste 20 cm, bij voorkeur ten hoogste 15 cm, en met meer voorkeur ten hoogste 10 cm is.
14. Kit volgens een van de conclusies 12 of 13, waarbij de strook gaas (140) een breedte BG heeft, en BG ten minste 3 cm, bij voorkeur ten minste 5 cm, en met meer voorkeur ten minste 7
15. Kit volgens een van de conclusies 12 tot 14, waarbij de maasgrootte van het gaas (140) ten hoogste 10 mm is, bij voorkeur ten hoogste 5 mm. 16. Kit volgens een van de conclusies 12 tot 15, waarbij het flexibele
gaas (140) een flexibel kunststof gaas (140) is met een reversibele elastische uitrekbaarheid van ten minste 4%, bij voorkeur ten minste &
5/5
NL2018241A 2017-01-27 2017-01-27 Werkwijze voor het aanpassen van een bak NL2018241B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2018241A NL2018241B1 (nl) 2017-01-27 2017-01-27 Werkwijze voor het aanpassen van een bak

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2018241A NL2018241B1 (nl) 2017-01-27 2017-01-27 Werkwijze voor het aanpassen van een bak

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2018241B1 true NL2018241B1 (nl) 2018-08-07

Family

ID=59031347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2018241A NL2018241B1 (nl) 2017-01-27 2017-01-27 Werkwijze voor het aanpassen van een bak

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2018241B1 (nl)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5002247A (en) * 1990-04-24 1991-03-26 Component Hardware Group, Inc. Support bracket
EP0671341A1 (en) * 1994-03-09 1995-09-13 Novalek, Inc. Cover arrangement
NL1018099C1 (nl) * 2001-05-18 2001-06-21 Pieter Cornelis Johannes Veerm Net voor het zekeren van lading, samenstel van een dergelijk net en aanhangwagen of transportbak, alsmede gebruik van een dergelijk net.
US20060130774A1 (en) * 2004-11-24 2006-06-22 Michael Chiang Stacking structure for breeding chests
US20110283950A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Schluter Ii Richard C Aquarium accessory

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5002247A (en) * 1990-04-24 1991-03-26 Component Hardware Group, Inc. Support bracket
EP0671341A1 (en) * 1994-03-09 1995-09-13 Novalek, Inc. Cover arrangement
NL1018099C1 (nl) * 2001-05-18 2001-06-21 Pieter Cornelis Johannes Veerm Net voor het zekeren van lading, samenstel van een dergelijk net en aanhangwagen of transportbak, alsmede gebruik van een dergelijk net.
US20060130774A1 (en) * 2004-11-24 2006-06-22 Michael Chiang Stacking structure for breeding chests
US20110283950A1 (en) * 2010-05-21 2011-11-24 Schluter Ii Richard C Aquarium accessory

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7044081B1 (en) Bifurcated habitat for animals
US5163382A (en) Bird feeder apparatus
KR100986747B1 (ko) 나비 애벌레 사육통
US20070084412A1 (en) Hanging feeder for allowing accessing of suet therein by birds and not squirrels
DK157051B (da) Aeglaegningsrede til fjerkrae
US9609846B2 (en) Covering for a pet crate
US5873327A (en) System and method for cultivating amphibians in captivity
CA2951946A1 (en) Crab pot
NL2018241B1 (nl) Werkwijze voor het aanpassen van een bak
Struelens et al. Design of laying nests in furnished cages: influence of nesting material, nest box position and seclusion
EP2248419A1 (de) Falle zum Bekämpfen von Schadnagern
US5479880A (en) Water filtering open tray bird feeder
US5365878A (en) Poultry nest pad
US3994260A (en) Universal poultry cage
FR2789058B1 (fr) Barquette de transport et d&#39;acclimatation de poissons exotiques vivants ou de plantes aquatiques
DE1757713B2 (de) Geflügelkäfig
CN210017520U (zh) 一种光肩星天牛幼虫繁育装置
JP2011115081A (ja) 魚卵及び稚魚の保護装置
KR20170023471A (ko) 곤충 사육 장치
US3157156A (en) Automated poultry ejecting egg nest
US20150047573A1 (en) Removable skin for animal enclosure
US2713323A (en) Breeding cage and pen for small animals
KR20180083232A (ko) 물고기 보호 어항
KR101651552B1 (ko) 자돈 보호를 위한 축사시스템
US3853096A (en) Small animal feeder