NL192436C - Kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel. - Google Patents

Kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel. Download PDF

Info

Publication number
NL192436C
NL192436C NL8602265A NL8602265A NL192436C NL 192436 C NL192436 C NL 192436C NL 8602265 A NL8602265 A NL 8602265A NL 8602265 A NL8602265 A NL 8602265A NL 192436 C NL192436 C NL 192436C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
guide
chain links
flexible cover
chain link
chain
Prior art date
Application number
NL8602265A
Other languages
English (en)
Other versions
NL192436B (nl
NL8602265A (nl
Original Assignee
Rockwell Golde Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE19853537964 priority Critical patent/DE3537964C1/de
Priority to DE3537964 priority
Application filed by Rockwell Golde Gmbh filed Critical Rockwell Golde Gmbh
Publication of NL8602265A publication Critical patent/NL8602265A/nl
Publication of NL192436B publication Critical patent/NL192436B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL192436C publication Critical patent/NL192436C/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60JWINDOWS, WINDSCREENS, NON-FIXED ROOFS, DOORS, OR SIMILAR DEVICES FOR VEHICLES; REMOVABLE EXTERNAL PROTECTIVE COVERINGS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES
  • B60J7/00Non-fixed roofs; Roofs with movable panels, e.g. rotary sunroofs
  • B60J7/02Non-fixed roofs; Roofs with movable panels, e.g. rotary sunroofs of sliding type, e.g. comprising guide shoes
  • B60J7/04Non-fixed roofs; Roofs with movable panels, e.g. rotary sunroofs of sliding type, e.g. comprising guide shoes with rigid plate-like element or elements, e.g. open roofs with harmonica-type folding rigid panels
  • B60J7/057Driving or actuating arrangements e.g. manually operated levers or knobs
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T16/00Miscellaneous hardware [e.g., bushing, carpet fastener, caster, door closer, panel hanger, attachable or adjunct handle, hinge, window sash balance, etc.]
  • Y10T16/35Panel hangers, travelers and/or tracks
  • Y10T16/376Covered, hollow or slotted track

Description

Kabelgeleldlng voor een motorvoertuigschulfdaksamenstel 1 192436

De uitvinding heeft betrekking op een kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel, voorzien van een voorste geleidingsdeel, twee zijdelings ten opzichte van elkaar evenwijdige geleidingsdelen en het 5 voorste geleidingsdeel met de zijdelingse geleidingsdelen verbindende bochtvormige geleidingsdelen, waarbij de zijdelingse geleidingsdelen voorste en achterste, met geleidingsschoenen uitgeruste geleidings* elementen van een schuifdak kunnen geleiden en waarbij alle geleidingsdelen in hoofdzaak een naar boven open U-vomnige, een profielnjimte vormende doorsnede hebben, in de verdikte zijwanden waarvan in spiegelbeeld-plaatsing boven elkaar naar de profielmimte toe open, bovenste kabeigeleidingskanalen en 10 onderste geleidingskanalen voor geleidingsschoenen aangebracht zijn, en voorzien van de bovenzijde van de profielruimte van althans het voorste geleidingsdeel sluitende vaste afdekking.

Een kabelgeleiding van het hierboven bedoelde type is bekend uit de NL terinzagelegging 8302028.

Hierbij is de afdekking vooraan aangebracht, waar de geleidingselementen van het schuifdak niet zullen komen. De afdekking gaat hier vervuiling tegen.

15 Wordt nu het schuifdak vanuit de sluitstand naar achteren verschoven, dan worden achter de afdekking de profielruimtes in de beide zijdelingse geleidingsdelen min of meer vrijgemaakt. De profielruimtes zijn hierbij tegen het van buiten indringen van verontreinigingen zoals bijvoorbeeld stof, zand, bladeren of dergelijke onbeschermd ln de profielmimtes binneridringende veröntremigTrigen ^kunnen 'öok in de naar de holle profielruimtes toe open kabeigeleidingskanalen en in de onderste geleidingskanalen binnendringen, 20 hetgeen tot functionele storingen van het schuifdaksamenstel, in het bijzonder een moeilijke gang van de schuifdakaandrijving kan leiden.

Dergelijke bedrijfsstoringen kunnen uiteraard in die gebieden, bijvoorbeeld woestijngebieden, vaker optreden, waarin overwegend of zelfs altijd met geopend schuifdak gereden wordt.

Aan de uitvinding ligt het probleem ten grondslag een kabelgeleiding te verschaffen, waarbij verontreini* 25 gingen bij naar achteren geschoven schuifdak niet meer van buiten in de profielruimtes van de kabel-geleiding en dus niet in de kabeigeleidingskanalen en de onderste geleidingskanalen voor de geleidingsschoenen van de geleidingselementen van het schuifdak kunnen dringen, in de openingsstand van het schuifdak.

Dit probleem wordt volgens de uitvinding opgelost doordat de kabelgeleiding van de in het voorgaande 30 vermelde soort wordt gekenmerkt, doordat voor het afdekken van profielruimtes in althans de zijdelingse geleidingsdelen, langweipige flexibele afdekelementen verschuifbaar in de profielruimtes opgenomen zijn, welke geleidingsschoenen o.d. hebben, die in de geleidingskanalen ingrijpen en de afdekelementen met hun achtereinden met aan de schuifbewegingen van een schuifdak deelnemende constructiedelen verbindbaar zijn en met hun vooreinden ook bij volledig naar achteren geschoven schuifdak onder de vaste afdekking 35 van althans het voorste geleidingsdeel reiken.

De door de uitvinding voorgestelde langwerpige flexibele afdekelementen bij de kabelgeleiding vullen “praktisch de profielruimte op, zodat van boven af tussen bet schuifdaken de afdekking aafTae voorzijde, geen verontreinigingen in de profielruimte kunnen dringen. Daarvoor worden de flexibele afdekelementen tezamen met het schuifdak verschoven, waarbij zij bij het naar de sluitstand verschuiven van het schuifdak 40 via de bochtvormige geleidingsdelen het voorste geleidingsdeel in schuiven. Op grond van hun flexibiliteit belemmeren hierbij de bochtvormige geleidingsdelen het schuiven niet. De lengte van de flexibele afdekelementen is zodanig bemeten, dat deze ook bij geheel naar achteren geschoven schuifdak met hun. voorste einden nog onder de vaste afdekking van het voorste geleidingsdeel reiken. Verontreinigingen kunnen dus, onafhankelijk van de betreffende schuifstand van het beweegbare dakdeel, niet binnendringen. 45 De ten opzichte van verontreinigingen bijzonder gevoelige kabeigeleidingskanalen en de geleidingskanalen voor de geleidingsschoenen aan de geleidingselementen van het schuifdak zijn dus steeds beschermd.

Voordelig is de constructie zodanig uitgevoerd, dat de flexibele afdekelementen met hun achtereinden met de voorste geleidingselementen van een schuifdak verbindbaar zijn. De verbindbaarheid van de flexibele afdekelementen rechtstreeks met de voorste geleidingselementen van een schuifdak zorgt voor 50 een storingsvrij deelnemen van de flexibele afdekelementen aan de schuifbewegingen.

Voor het verkrijgen van een kabelgeleiding met gladde vlakken is het doelmatig, wanneer de bovenvlakken van de flexibele afdekelementen ongeveer met de naburige bovenvlakken van de geleidingsdelen op . één lijn aangebracht zijn.

Volgens een eerste uitvoeringsvorm is er bij de flexibele afdekelementen in voorzien, dat deze uit een 55 dunwandige, in doorsnede U-vormige naar onderen open staaf gevormd zijn, waarvan de bovenwand tezamen met één van de zijwanden op afstanden ingesneden zijn, zodanig, dat steeds de bovenwand en de betreffende zijwand doorgaand van een sleuf voorzien zijn, terwijl de andere zijwand op de plaats van de sleuf ongedeerd gelaten is. Hierbij zijn dus de sleuven steeds gelijk gericht, vanaf één zijde aangebracht, welke in het bereik van de afgeronde hoeken van de kabelgeleiding buiten ligt. De door de sleuven niet-beïnvloede zijwand zorgt voor een elastische flexibiliteit van de afdekelementen.

Bij een tweede uitvoeringsvorm is erin voorzien, dat de flexibele afdekelementen elk uit een aantal van 5 twee onderscheidend gevormde op een kabel of dergelijke geregen en afwisselend aangebrachte ketting-schalmen gevormd zijn, waarvan de één aan beide einden ongeveer half-cilindervormig convex en de andere daarmee vormsluitend ingrijpend ongeveer half-cilindervormig concaaf uitgevoerd zijn. Ook bij deze kettingachtige afdekelementen is gewaaiboigd, dat gladde nagenoeg spleetvrije buitenvlakken ontstaan, welke het binnendringen van verontreinigingen verhinderen.

10 Volgens een derde uitvoeringsvorm zijn de flexibele afdekelementen elk uit in de vorm en afmetingen overeenstemmende kettingschalmen gevormd, welke aan beide einden half-cilindervormig convex gevormd zijn en aan beide einden dus concentrisch aangebrachte, nagenoeg half-cilindervormige tot aan het horizontale middenvlak van de kettingschalmen reikende uitsparingen hebben, waarvan de straal iets groter dan die van de half-cilindervormig convex gevormde einden is, waarbij aan één einde een concentrisch met 15 de cilinderkromming gelegen schamiertap in de uitsparing en aan het andere einde een overeenkomstige lagerboring aanwezig is. De bij deze uitvoeringsvorm aanwezige kettingschalmen bezitten het voordeel van een identieke uitvoering, wanneer men van geleidingsvingers afziet, welke niet aan elke kettingschalm __________aangebracht moeten zijn.-DeJieschreven uitsparingen kunnen zowel aan beideeinden van elke ketting----------- schalm van één en dezelfde zijde van de kettingschalm uitgaan, dan wel van tegenover liggende zijden. In 20 beide gevallen wordt een naadloze schamierverbinding van de kettingschalmen en dus een sluiten van de holle profielruimtes naar buiten toe bereikt.

De uitvinding wordt hierna aan de hand van de tekening nader toegelicht, Daarin toont: figuur 1 een afgebroken bovenaanzicht op de kabelgeleiding; 25 figuur 2 een doorsnede door de kabelgeleiding volgens de lijn II—II in figuur 1; figuur 3 een afgebroken langsdoorsnede door de kabelgeleiding volgens de lijn lll-lll in figuur 1, doch met afgebroken, ingetekend schuifhefdak en een deel van de daarmee verbonden functionele delen; figuur 4 een afgebroken doorsnede volgens de lijn IV—IV in figuur 3; figuur 5 een bovenaanzicht op een flexibel afdekelement, overeenkomstig een eerste uitvoeringsvorm; 30 figuur 6 een zijaanzicht van het flexibele afdekelement volgens figuur 5; figuur 7 een doorsnede door het afdekelement volgens de lijn VII—VII in figuur 6; figuur 8 een gedeeltelijk afgebroken bovenaanzicht van een flexibel afdekelement volgens een tweede uitvoeringsvorm; figuur 9 een ten dele afgebroken zijaanzicht van het flexibele afdekelement volgens figuur 8; 35 figuur 10 een doorsnede door het afdekelement volgens de lijn X-X in figuur 9; figuur 11 een bovenaanzicht van een flexibel afdekelement volgens een derde uitvoeringsvorm; ~-------------------figuur-12 een ten dele afgebroken zijaanzicht-van-het-afdekelement volgensfiguur 11; .......: .

figuur 13 een doorsnede door het afdekelement volgens de lijn XIII—XIII in figuur 12 en figuur 14 een perspectivische voorstelling van een afzonderiijke kettingschalm van het in figuur 11-13 40 weergegeven afdekelement.

in figuur 1 is een eendelige kabelgeleiding zichtbaar, welke uit een voorste geleidingsdeel 1, het bochtvormige geleidingsdeel 2 en een zijdelings geleidingsdeel 3 bestaat. Vanwege de constructie, die spiegel-symmetrisch is, van de kabelgeleiding is slechts, in de rijrichting gezien, de rechter helft van de kabel-45 geleiding weergegeven. De geleidingsdelen 1-3 hebben een doorgaande identieke profilering, welke bijvoorbeeld uit figuur 2 blijkt.

De geleidingsdelen 1-3 bezitten een enigszins U-vormige dwarsdoorsnede met een naar boven open ruimte 4, welke door onderwand 5 en zijdelings door twee verdikte zijwanden 6 en 7 begrensd is. In de verdikte zijwanden 6, 7 bevinden zich, in spiegelbeeld-piaatsing, boven elkaar naar de profielruimte 4 toe 50 open bovenste kabelgeleidingskanalen 8, 9, voor het opnemen van flexibele aandrijfkabels (niet- weergegeven) voor de beweging van het uit figuur 3 zichtbare schuifdak en onderste geleidingskanalen 11 en 12 voor de geleidingsschoenen 13 van de voorste en achterste geleidingselementen 14,15 van het schuifdak 10 (figuren 1,3).

Zoals in het bijzonder uit figuur 3 blijkt, zijn beide geleidingselementen 14,15 met een langgerekte 55 geleidingscoulisse 16 verbonden, waaraan het schuifdak, dat in het onderhavige geval een stijf dakdeel 10 omvat uit een doorzichtige kunststof of glasmateriaal, of uit metaalplaat bestaat, welke bovenop een dekselversterkingsframe 17 zit, via een lagerblok 18 in hoogterichting verstelbaar bevestigd is. Het voorste 3 192436 geleidingselement 14 heeft een naar boven en naar voren gericht lagerelement 19, waaraan de geleidings-coulisse 16 en daaimede het schuif dak via een horizontale lagerpen 20 zwenkbaar gelagerd is.

Het achterste geleidingselement 15 bezit een eveneens naar boven gericht bedieningselement 21, waaraan een geleidingsvinger 22 horizontaal aangebracht is, welke in een coulissesleuf 23 van de 5 geleidingscoulisse 16 ingrijpt en door de aan het achterste geleidingselement 15 aangrijpende, flexibele bedieningskabel (niet-weergegeven) de verschuivende en uitzettende functies van het schuifdak stuurt. De geleidingselementen 14, 15 en de daarmee verbonden delen bevinden zich in hoofdzaak in de profielruimte 4 van het zijdelingse geleidingsdeel 3, resp. grijpen daarin.

De profielruimte 4 van het voorste geleidingsdeel 1 én het bochtvoimig geleidingsdeel 2 is door een 10 afdekking 24 (figuren 1,2) gesloten, zodat hier geen verontreinigingen in de holle profielruimte 4 kunnen binnendringen. Bij gesloten schuifdak bevindt het voorste geleidingselement 14 zich in het voorste einde van het zijdelingse geleidingsdeel 3 bij het achtereinde van de afdekking 24.

Voor de toelichting van de flexibele afdekelementen voor de profielruimte 4 wordt nu naar drie in de tekening weergegeven onderscheidend uitgevoerde uitvoeringsvoorbeelden verwezen.

15 De eerste uitvoeringsvorm blijkt uit de figuren 1, 2 in samenhang met de figuren 5-7. Het daaruit blijkende flexibele afdekelement 25 is uit een dunwandige, in doorsnede U-vormige naar onderen open staaf, vervaardigd, bijvoorbeeld uit roestvrij staalplaat, gevormd. De staaf is op regelmatige afstanden van ___________ sleuven 26 voorzien, welke elke geheel door de bovenwand 27 en de zijwand 28 doorlopen, de andere zijwand 29 echter ongedeeld laten. De U-vormige profilering van het flexibele afdekelement 25 is zodanig 20 bemeten, dat de onderlinge afstand van de buitenvlakken van de zijwanden 28,29 iets kleiner is dan de afstand van de naar elkaar toegekeerde vlakken van de verdikte zijwanden 6, 7 van de geleidingsdelen 1-3.

De hoogte van de profilering daarentegen is op de diepte van de profielruimte 4 zodanig afgestemd, dat het bovenvlak van het flexibele afdekelement 25 met het bovenvlak van de verdikte zijwanden 6, 7 op één lijn ligt, zoals dit blijkt uit de figuren 2 en 4. Deze figuren tonen ook, dat het flexibele afdekelement 25 de 25 profielruimte 4 praktisch geheel vult, zodat van buiten af verontreinigingen niet in de kabelgeleidingskanalen 8,9 en de geleidingskanalen 11,12 kunnen binnendringen.

Het aanbrengen van de sleuven 26 geeft aan het afdekelement 25 een gelede structuur en uiteraard ook zijn buig-flexibiliteit. Aan ten minste drie van de door de sleuven 26 gevormde leden bevinden zich als één geheel naar buiten paarsgewijs omgezette geleidingsvingers 30, welke van een glijbekleding 31 voorzien 30 zijn en in de geleidingskanalen 11,12 verschuifbaar ingrijpen. Aan het achtereinde is het flexibele afdekelement 25 in zijn bovenwand 27 van een meeneemboring 32 (figuur 5) voorzien, waarin van boven af een aan het voorste geleidingselement 14 aangebrachte meeneemstift 33 (figuren 3,4) ingrijpt. Op grond van het voortdurend ingrijpen van de meeneemboring 32 met de meeneemstift 33 volgt het flexibele afdekelement 25 alle schuifbewegingen, waarbij dit met zijn zijwanden 28,29 tegen de naar elkaar 35 toegekeerde vlakken van de verdikte zijwanden 6, 7 van geleidingsdelen 1-3 zijdelings wordt geleid en door de in de geleidingskanalen 11,12 ingrijpende geleidingsvingers 30 het uit de profielruimte 4 raken " voorkomen wördtTOp grond van de aangebrachte sleuwen 26 wórdt het flexibele afdekelement 25 in het bochtvormige geleidingsdeel 2 in zijn zijwand 29 elastisch gebogen. Bij geheel gesloten schuifdak bevindt het flexibele afdekelement 25 zich in hoofdzaak onder de afdekking 24 in het voorste geleidingsdeel 1 en 40 het bochtvormige geleidingsdeel 2. Bij geheel opengeschoven schuifdak bevindt het flexibele afdekelement 25 zich met zijn voorste einde nog onder de afdekking 24, zodat de gehele vrijliggende lengte van de profielruimte 4 in het zijdelingse geleidingsdeel 3 door het flexibele afdekelement 25 gesloten is. Bij de elastische buiging van het flexibele afdekelement 25 in het bochtvormige geleidingsdeel 2, worden de sleuven 26 wigvoimig wijder, zoals uit figuur 1 blijkt. Zoals figuur 3 toont, bevindt het achtereinde van het 45 flexibele afdekelement 25 zich vanwege zijn verbinding met het voorste geleidingselement 14 achter de door de randspleètafdichting 34 gevormde voorkant van het schuifdak, zodat ook van voren af onder de voorkant van het schuifdak verontreinigingen niet in de holle profielruimte 4 kunnen binnendringen.

Bij de tweede uitvoeringsvorm van het flexibele afdekelement 25', zoals uit de figuren 8-10 blijkt, is een aantal van twee verschillend gevormde kettingschalmen 35 en 36 afwisselend aanwezig, waarmede elk van 50 een niet nader aangeduide centrale boring voorzien zijn, waarmede zij op een flexibele en elastische kabel 37 of dergelijke geregen zijn en door de kabel 37 door het aanbrengen van eindsolderingen 38 onveriies-baar en tegen elkaar aanliggend samengehouden worden.

De kettingschalmen 35, 36, waarvan slechts één kettingschalm 35 in figuur 10 in doorsnede weergegeven is, bezitten een in hoofdzaak overeenstemmende doorsnede, welke de dwarsdoorsnede van de 55 profielruimte 4 in de geleidingsdelen 1-3 nagenoeg opvult. De voor de beweging van het flexibele afdekelement 25' in het bochtvormige geleidingsdeel 2 noodzakelijke lichte loop in de bochten, wordt verkregen door de kettingschalmen 35 aan beide einden ongeveer half-cilindervormig convex uit te voeren,

Claims (6)

1. Kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel, voorzien van een voorste geleidingsdeel, twee 50 zijdelings ten opzichte van elkaar evenwijdige geleidingsdelen en het voorste geleidingsdeel met de zijdelingse geleidingsdelen verbindende bochtvormige geleidingsdelen, waarbij de zijdelingse geleidingsdelen voorste en achterste, met geieidingsschoenen uitgeruste geleidingselementen van een schuifdak kunnen geleiden en waarbij alle geleidingsdelen in hoofdzaak een naar boven open U-votmige, een profielruimte vormende doorsnede hebben, in de verdikte zijwanden waarvan in spiegelbeeldplaatsing boven 55 elkaar naar de profielmimte toe open, bovenste kabelgeleidingskanalen en onderste geleidingskanalen voor geieidingsschoenen aangebracht zijn, en voorzien van de bovenzijde van de profielmimte van althans het voorste geleidingsdeel sluitende vaste afdekking, met het kenmerk, dat voor het afdekken van profielmimtes a I (4) in althans da zijdelingse geleidingsdelen (3), langwerpige flexibele afdekelementen (25, 25', 25") verschuifbaar in de profiel ruimtes (4) opgenomen zijn, welke geleidingsschoenen (30, 30', 30") o.d. hebben, die in de geleidingskanalen (11,12) ingrijpen en de afdekelementen met hun achtereinden met aan de schuifbewegingen van een schuifdak deelnemende constructiedelen verbindbaar zijn en met hun vooreinden 5 ook bij volledig naar achteren geschoven schuifdak onder de vaste afdekking (24) van althans het voorste geleidingsdeel (1) reiken.
1*t terwijl de kettingschalmen 36 aan beide einden ongeveer half-cilindervormig concaaf uitgevoerd zijn. De kromtestraal van de cilinder aan beide kettingschalmen zijn daarbij voor een vormsluitend ingrijpen aan elkaar aangepast. Aan het achtereinde, dat wil zeggen in de laatste kettingschalm 35 bevindt zich wederom een meeneemboring 32' voor het ingrijpen met de meeneemstift 33 van het voorste geleidingselement 14.
2. Kabelgeleiding volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de flexibele afdekelementen (25) met hun achtereinden met de voorste geleidingselementen (14) van een schuifdak verbindbaar zijn.
3. Kabelgeleiding volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de bovenvlakken van de flexibele 10 afdekelementen (25, 25', 25") met de naburige vlakken van de geleidingsdelen (1, 2,3) nagenoeg op één lijn aangebracht zijn.
4. Kabelgeleiding volgens één van de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de flexibele afdekelementen (25) uit een dunwandige, in doorsnede U-vormige naar onderen open staaf gevormd zijn, waarvan de bovenwand (27) tezamen met één van de zijwanden (28) op afstanden ingesneden zijn, zodanig, dat steeds 15 de bovenwand (27) en de betreffende zijwand (28) doorgaand van een sleuf (26) voorzien zijn, terwijl de andere zijwand (29) op de plaats van de sleuf (26) ongedeerd gelaten is.
5. Kabelgeleiding volgens één van de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de flexibele afdekelementen (25*) elk uit een aantel van twee onderscheidend gevormde, op een kabel (37) of dergelijke geregen en afwisselend aangebrachte kettingschalmen (35, 36) gevormd zijn, waarvan de ene (35) aan beide einden 20 nagenoeg half-cilindervormig convex en de andere (36) daarmee vormsluitend ingrijpend nagenoeg half-cirkelvormig concaaf uitgevoerd zijn.
5 In het getekende voorbeeld zijn alle kettingschalmen 35 met paarsgewijs aangebrachte zijdelings uitstekende geleidingsvingers 30' voor het ingrijpen in de geleidingskanalen 11,12 van de geleidingsdelen 1-3 voorzien. Het is hierbij echter ook mogelijk slechts enkele kettingschalmen 35 of die kettingschalmen 36 of slechts enkele kettingschalmen 36 met geleidingsvingers 30' uit te rusten. De kettingschalmen 35,36 kunnen uit een kunststof door spuitgieten gevormd zijn.
10 Voor de toelichting van de derde uitvoeringsvorm van het flexibele afdekelement 25" wordt nu naar de figuren 11-14 verwezen. In dit geval bestaat het flexibele afdekelement 25" uit in de vorm en afmetingen overeenstemmende kettingschalmen 39, waarvan er één uit figuur 14 blijkt. De kettingschalmen 39 bezitten wederom een doorsnede (figuur 13), welke de doorsnede van de profielruimte 4 in de geleidingsdelen 1-3 nagenoeg opvult. De kettingschalmen 39 zijn in bovenaanzicht gezien, aan beide einden half-cilindervormig 15 convex uitgevoerd, waarbij concentrisch met elk van de beide half-cilindeivormige eindafrondingen eveneens ongeveer half-cilindervormige uitsparingen 40 aanwezig zijn, waarvan de één in de bovenzijde en één in de onderzijde zich in de kettingschalmen 39 bevindt. De uitsparingen 40 reiken vanaf de bovenzijde, -----resprvanafdeonderzijde vande kettingschalm toteen gedachthorizontaalmiddenvlakvandelcetting- schalm 39. De kromtestraal van de uitsparingen 40 is iets groter dan de kromtestraal van de half-20 cilindervormig, convex gevormde einden van de kettingschalm 39, opdat het nog toe te lichten ingrijpen met de naburige kettingschalmen met kleine bewegingsspeling mogelijk is. Aan één einde van de kettingschalm bevindt zich concentrisch ten opzichte van de cilinder-kromtestralen in de uitsparing een schamiertap 41, terwijl aan het andere einde van de kettingschalm 39 eveneens concentrisch met de aldaar aanwezige cilinderkromtestralen een overeenkomstige lagerboring 42 voor het 25 opnemen van de schamiertap 41 van een naburige kettingschalm aangebracht is. Enige of alle kettingschalmen 39 kunnen wederom van zijdelings uitstekende geleidingsvingers 30" voor het ingrijpen in de geleidingskanalen 11,12 van de geleidingsdelen 1-3 voorzien zijn. Zoals de figuren 11 en 12 doen zien, kunnen de aldus uitgevoerde kettingschalmen 39 dicht in elkaar grijpend met elkaar verbonden worden, waarbij steeds op de verbindingsplaats van twee kettingschalmen 30 een halfcilindervormig convex gevormd einde van de ene kettingschalm in de uitsparing 40 van de naburige kettingschalm ingrijpt. Bovendien grijpt steeds de schamiertap 41 van het ene kettingschamier in de lagerboring 42 van een naburige kettingschalm in. Op grond van de uitvoeringvorm van de afzonderlijke kettingschalmen 39 kan het flexibele afdekelement 25" zonder meer aan de kromming van de profielruimte 4 in het bochtvormige geleidingsdeel 2 worden aangepast. Aan het achtereinde van het flexibele afdek-35 element 25", dat wil zeggen in de laatste kettingschalm 39, bevindt zich wederom een meeneemboring 32" voor ingrijping met de meenemerstift 33 van het voorste geleidingselement 14. Voor het verbeteren van de aanpassing van het flexibele afdekelement 25*~aankleine1<romtestralen van de in het bochtvormige —--- — geleidingsdeel 2 zich bevindende profielruimte 4, kunnen de kettingschalmen van een gebold buitenvlak 43 voorzien zijn, zoals dit uit figuur 11 blijkt. Ook de kettingschalmen bij deze uitvoeringsvorm kunnen uit 40 kunststof door spuitgieten gevormd zijn. Dat de uitsparingen 40 van verschillende zijden af in de kettingschalm 39 zijn aangebracht is niet noodzakelijk. Beide uitsparingen 40 kunnen ook vanaf één zijde in de kettingschalm 39 aangebracht zijn. In dit geval zijn naburige kettingschalmen 39 bij het samenstellen van het flexibele afdichtelement 25' slechts over 180° om hun langsas te verdraaien opdat zij samengevoegd kunnen worden. 45
6. Kabelgeleiding volgens één van de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de flexibele afdekelementen (25") elk uit in vorm en afmetingen overeenstemmende kettingschalmen (39) gevormd zijn, welke aan beide einden half-cilindervormig convex gevormd zijn en aan beide einden daarmede concentrisch aangebrachte, 25 nagenoeg half-cilindervormig tot aan het horizontale middenvlak van de kettingschalmen reikende uitsparingen (40) hebben, waarvan de straal iets groter dan die van de half-cilindervormig convex gevormde einden is, waarbij aan één einde een met de cilinderkromming concentrische schamiertap (41) in de uitsparing (40) en aan het andere einde een dienovereenkomstige lagerboring (42) aanwezig is. Hierbij 5 bladen tekening «
NL8602265A 1985-10-25 1986-09-09 Kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel. NL192436C (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19853537964 DE3537964C1 (de) 1985-10-25 1985-10-25 Kabelfuehrung fuer Kraftfahrzeug-Schiebedaecher
DE3537964 1985-10-25

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8602265A NL8602265A (nl) 1987-05-18
NL192436B NL192436B (nl) 1997-04-01
NL192436C true NL192436C (nl) 1997-08-04

Family

ID=6284428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8602265A NL192436C (nl) 1985-10-25 1986-09-09 Kabelgeleiding voor een motorvoertuigschuifdaksamenstel.

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4752099A (nl)
JP (1) JPH0251766B2 (nl)
CA (1) CA1282814C (nl)
DE (1) DE3537964C1 (nl)
FR (1) FR2589108B1 (nl)
GB (1) GB2181999B (nl)
IT (1) IT1197310B (nl)
MX (1) MX161400A (nl)
NL (1) NL192436C (nl)
SE (1) SE465262B (nl)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3727720C2 (de) * 1987-08-20 1994-11-17 Webasto Ag Fahrzeugtechnik Rahmenanordnung für ein Fahrzeugdach
USRE34098E (en) * 1987-08-20 1992-10-13 Webasto Ag Fahrzeugtechnik Frame arrangement for a vehicle roof
DE3727719C2 (de) * 1987-08-20 1994-07-21 Webasto Ag Fahrzeugtechnik Rahmenanordnung für ein Fahrzeugdach
DE8809026U1 (nl) * 1988-07-14 1989-11-23 Farmont Produktion Gmbh & Co Kg, 4000 Duesseldorf, De
US5026113A (en) * 1988-09-09 1991-06-25 Sky-Top Sunroofs Ltd. Sliding and venting sunroof
NL1009743C2 (nl) 1998-07-27 2000-01-28 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig, alsmede een met een dergelijke open-dakconstructie uitgevoerd voertuig.
US6533349B2 (en) 1998-07-27 2003-03-18 Inalfa Industries B.V. Open roof construction for a vehicle
WO2000006403A2 (nl) 1998-07-30 2000-02-10 Inalfa Industries B.V. Open roof construction for a vehicle
NL1011864C2 (nl) 1999-04-22 2000-10-24 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
NL1011859C2 (nl) 1999-04-22 2000-10-24 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
US6199944B1 (en) 1999-06-04 2001-03-13 Asc Incorporated Spoiler sunroof
NL1012645C2 (nl) * 1999-07-20 2001-01-23 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
NL1012646C2 (nl) 1999-07-20 2001-01-23 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
NL1012647C2 (nl) 1999-07-20 2001-01-23 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
NL1013053C2 (nl) 1999-09-15 2001-03-16 Inalfa Ind Bv Open-dakconstructie voor een voertuig.
EP1193098B1 (de) * 2000-09-27 2008-01-02 Webasto AG Dichtungssystem für einen Stützhebel an einem öffnungsfähigen Fahrzeugdach
DE10101477C2 (de) * 2001-01-12 2002-11-07 Cts Fahrzeug Dachsysteme Gmbh Abdeckelement zur Abdeckung der Führungsmechanik eines Schiebedeckels
DE10238064A1 (de) * 2002-08-20 2004-03-04 Arvinmeritor Gmbh Dachmodul mit verschiebbarem Deckel und starrer Dichtleiste
US7677812B2 (en) * 2006-07-31 2010-03-16 Tyco Electronics Corporation Strain relief boot for cable connector
EP2265154B1 (de) * 2008-04-25 2017-03-22 Silent Gliss International Ag Zugwagen für eine vorhangeinrichtung
EP2305500B1 (en) * 2009-10-05 2013-09-25 Inalfa Roof Systems Group B.V. Open roof construction for a vehicle
JP6063143B2 (ja) * 2012-04-10 2017-01-18 ベバスト ジャパン株式会社 サンルーフ装置
JP6031189B2 (ja) * 2013-04-30 2016-11-24 旭化成株式会社 ガスケット及び電解槽
JP6295823B2 (ja) * 2014-05-20 2018-03-20 アイシン精機株式会社 車両用ルーフ装置
CN104149584A (zh) * 2014-07-26 2014-11-19 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 一种汽车天窗滑道防尘装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1283687B (de) * 1962-09-26 1968-11-21 Golde Gmbh H T Schiebedachkonstruktion fuer Kraftfahrzeuge
DE1946161C3 (nl) * 1969-09-12 1978-09-14 Rockwell Golde Gmbh, 6000 Frankfurt
DE2656622C2 (nl) * 1976-12-14 1982-07-01 Kurt 8000 Muenchen De Hennig
JPS5749406B2 (nl) * 1978-03-30 1982-10-21
DE3221487C2 (nl) * 1982-06-07 1989-12-14 Rockwell Golde Gmbh, 6000 Frankfurt, De
JPS6218734Y2 (nl) * 1984-05-21 1987-05-14

Also Published As

Publication number Publication date
CA1282814C (en) 1991-04-09
JPS62101517A (en) 1987-05-12
IT8621860D0 (it) 1986-09-30
GB2181999A (en) 1987-05-07
GB2181999B (en) 1989-01-11
GB8623125D0 (en) 1986-10-29
SE8604548D0 (sv) 1986-10-24
FR2589108A1 (fr) 1987-04-30
NL192436B (nl) 1997-04-01
SE8604548L (sv) 1987-04-26
MX161400A (es) 1990-09-21
JPH0251766B2 (nl) 1990-11-08
IT1197310B (it) 1988-11-30
NL8602265A (nl) 1987-05-18
US4752099A (en) 1988-06-21
DE3537964C1 (de) 1987-02-19
SE465262B (sv) 1991-08-19
FR2589108B1 (fr) 1990-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR960011990B1 (ko) 텔레스코핑 덮개
EP0126862B2 (de) Energieführungskette
EP0846599B1 (de) Fahrzeugdach mit Kabelverbindung
DE102008016490B4 (de) Kabelschutz- und Führungsvorrichtung
US5836148A (en) Cable chain
JP5238080B2 (ja) ワイパブレードをウインドウワイパのワイパアームにヒンジ結合するための装置
ES2346926T3 (es) Elemento de conexion para una escobilla limpiaparabrisas, asi como escobilla limpiaparabrisas.
EP1256153B1 (de) Energieführungskette
EP1320420B1 (en) Window regulator channel slider device
US5411443A (en) Dragchain substitute
JP4582440B2 (ja) 摩擦力を減少されたエネルギ伝送装置
JP4266745B2 (ja) ケーブル類保護案内装置
EP1104589B1 (de) Leitungsführungsanordnung
JP2012525296A (ja) ワイパアームに固く結合された結合エレメントを枢着式に結合するための接続装置
DE10349626C5 (de) Konstruktion zum Anordnen und Abstützen eines Kabels einer Schiebetür
EP1375259B1 (en) Cable guide and power supply apparatus for a vehicle slide door
CA2001937C (en) Weather strip for use in automobile
EP1800977B1 (en) Wiper blade
JP3850758B2 (ja) スライドドアのケーブル配索支持部構造
CN100445057C (zh) 用于一种电动链锯的锯链
DE60017268T2 (de) Dichtungs- und führungsschiene für eine scheibe
CN100381674C (zh) 一种门窗附件的传动杆
EP2177406B1 (de) Anschlussvorrichtung zum gelenkigen Verbinden eines Wischblatts in Flachbalkenbauweise mit einem Wischarm
EP1351362B1 (en) Protective guide for flexible elongated article
JP3717071B2 (ja) 密閉型ケーブルドラグチェーン

Legal Events

Date Code Title Description
BA A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20000401