NL1026659C2 - Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen. - Google Patents

Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen. Download PDF

Info

Publication number
NL1026659C2
NL1026659C2 NL1026659A NL1026659A NL1026659C2 NL 1026659 C2 NL1026659 C2 NL 1026659C2 NL 1026659 A NL1026659 A NL 1026659A NL 1026659 A NL1026659 A NL 1026659A NL 1026659 C2 NL1026659 C2 NL 1026659C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
truck
mast
forks
alignment
forklift
Prior art date
Application number
NL1026659A
Other languages
English (en)
Inventor
Robert Van Dalen
Gerrit Reitsma
Cornelis Mollema
Original Assignee
Moffett Kooi B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Moffett Kooi B V filed Critical Moffett Kooi B V
Priority to NL1026659A priority Critical patent/NL1026659C2/nl
Priority to NL1026659 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1026659C2 publication Critical patent/NL1026659C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
  • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
  • B66F9/075Constructional features or details
  • B66F9/12Platforms; Forks; Other load supporting or gripping members
  • B66F9/122Platforms; Forks; Other load supporting or gripping members longitudinally movable
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60PVEHICLES ADAPTED FOR LOAD TRANSPORTATION OR TO TRANSPORT, TO CARRY, OR TO COMPRISE SPECIAL LOADS OR OBJECTS
  • B60P3/00Vehicles adapted to transport, to carry or to comprise special loads or objects
  • B60P3/06Vehicles adapted to transport, to carry or to comprise special loads or objects for carrying vehicles
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
  • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
  • B66F9/075Constructional features or details
  • B66F9/07563Fork-lift trucks adapted to be carried by transport vehicles

Description

•s } ♦
SYSTEEM VOOR KOPPELING VORKHEFTRUCK EN VRACHTWAGEN
5 De onderhavige uitvinding betreft een systeem voor het selectief koppelen van een vorkheftruck en een vrachtwagen met een laadruimte. De vorkheftruck omvat langs de mast beweegbare vorken voor het dragen en transporteren van een last.
10 Dergelijke vrachtwagens en ook vorkheftrucks zijn algemeen bekend. Daarbij zijn voorbeelden bekend van combinaties van vrachtwagens en vorkheftrucks, die bedoeld zijn om deze beide componenten onderling te koppelen voor transport naar een plaats van bestemming, zoals van de onderhavige 15 uitvinders zelf de zogenaamde "Kooi-aap®^. Traditioneel is een dergelijke vorkheftruck dan bedoeld om buiten de laadruimte in een met de vrachtwagen gekoppelde toestand mee te kunnen rijden met de vrachtwagen. Ook zijn er systemen bekend, waarbij een vorkheftruck in hoofdzaak in het binnenste 20 van de laadruimte van een vrachtwagen mee wordt getransporteerd. De onderhavige uitvinding heeft op dit laatste type betrekking. In het bijzonder betreft de onderhavige uitvinding manieren om een vorkheftruck met een last op de vorken daarvan naar het binnenste van de laadruimte te kunnen ver-25 plaatsen en daar ook met die last in de laadruimte te kunnen manoeuvreren, zonder eerst de last neer te zetten.
In het algemeen hebben de bekende systemen als problemen: complexiteit, kosten, veiligheid, etc. Ook wordt veelal het beoogde doel niet bereikt van het in de laadruimte 30 kunnen verplaatsen van een vorkheftruck met een last op de vorken. Bij oplossingen, waar dergelijke mogelijkheden wel worden gecreëerd, is de vorkheftruck vaak vrij licht uitgevoerd en wordt van de gebruiker een hoge mate van behendig- 1026659- * t 2 heid en ervaring vereist bij het tot stand brengen van een koppeling tussen de vrachtwagen en de vorkheftruck, voordat de vorkheftruck de laadruimte in kan worden verplaatst.
De onderhavige uitvinding beoogt de bovengenoemde 5 problemen van de bekende techniek te verhelpen of althans aanzienlijk te verminderen, waartoe een systeem volgens conclusie 1 is verschaft. De aangrijpingsmiddelen dienen voor het tot stand brengen van een koppeling tussen de vorkheftruck en de vrachtwagen, waarbij de uitlijnmiddelen zijn 10 verschaft om het uitlijnen van de vorkheftruck ten opzichte van de vrachtwagen te bewerkstelligen, als de vorkheftruck in de richting van de vrachtwagen rijdt. Doordat de aangrijpingsmiddelen en de uitlijnmiddelen in elk geval niet inwerken op die delen van de vorken van de vorkheftruck, die beno-15 digd zijn om de last te kunnen blijven dragen, ook als de vorkheftruck de laadruimte in wordt verplaatst, kan de vorkheftruck met de last op de vorken in de laadruimte worden gebracht.
Opgemerkt wordt, dat de onderhavige uitvinding niet 20 alleen een dusdanig systeem betreft, maar tevens een vorkheftruck, welke is voorzien van contramiddelen voor samenwerking met ten minste de aangrijpingsmiddelen van het systeem en bij voorkeur ook contramiddelen voor de uitlijnmiddelen. Verder betreft de onderhavige uitvinding een vrachtwagen, uitgerust 25 met een systeem volgens de onderhavige uitvinding. Eveneens betreft de onderhavige uitvinding een werkwijze voor het met een last op de vorken verplaatsen van een vorkheftruck een laadruimte van een vrachtwagen in.
In de diverse afhankelijke conclusies 2-11 zijn niet-30 limitatieve voorkeursuitvoeringsvormen gedefinieerd van systemen volgens de onderhavige uitvinding, die tevens kunnen zijn verwezenlijkt in samenhang met in isolatie de vorkheftruck en/of de vrachtwagen en/of de werkwijze.
1 026659- t / 3
Zo betreft conclusie 2 de eigenschap, dat de uitlijnmiddelen zich uitstrekken tussen een rand van de vrachtwagen bij een toegang daarin en de vorkheftruck in een de vrachtwagen benaderende toestand van de vorkheftruck. Aldus kan reke-5 ning worden gehouden met de aanrij richting van de vorkheftruck naar de vrachtwagen toe, in welke beweging of verplaatsing de uitlijning dient plaats te vinden om de aangrijpings-middelen effectief en doeltreffend te kunnen bekrachtigen, zonder dat dit een aanzienlijke inspanning of behendigheid 10 van een gebruiker van de vorkheftruck vereist. Daarbij kunnen de uitlijnmiddelen een aan de vrachtwagen monteerbaar en in gebruik in hoofdzaak stationair element omvatten, waarover de vorkheftruck te rijden is om zich de laadruimte in te verplaatsen. Dit levert een elegante en eenvoudige configuratie 15 op om de beoogde doelstellingen volledig te bereiken. De truck kan met een last op zijn vorken de laadruimte van de vrachtwagen inrijden, over de uitlijnmiddelen, die dan dus tevens dienst doen om de heftruck de laadruimte in te laten rijden als het gestel op een daartoe geschikte hoogte is 20 gebracht. Bij voorkeur kan het element inklapbaar zijn in een toestand buiten gebruik, zodat een dergelijk element als de vrachtwagen rijdt, niet aan de rand van de laadruimte daarvan uitsteekt. Dit zou voor omstanders een gevaarlijke situatie op kunnen leveren, en dat wordt aldus doeltreffend voorkomen. 25 Als aanvulling of als alternatief kan het element ook op een andere wijze buiten werking worden gesteld, bijvoorbeeld door dit weg te schuiven of iets dergelijks.
Bij voorkeur zijn de uitlijnmiddelen aan de vrachtwagen monteerbaar en omvat de mast van de vorkheftruck een 30 opening voor uitlijning daarvan ten opzichte van de uitlijnmiddelen. De zich tussen de rand van de laadruimte van de vrachtwagen en de vorkheftruck uitstrekkende uitlijnmiddelen en de opening in de mast vormen in combinatie een elegante en 1026659- ♦ 4 eenvoudige manier voor het uitlijnen van de vorkheftruck, in het bijzonder de mast daarvan, ten opzichte van de vrachtwagen. In een specifieke uitvoeringsvorm kan de opening zijn gevormd door een stangenconstructie in de mast, hetgeen bij-5 draagt aan de stevigheid daarvan. In een alternatieve of aanvullende uitvoeringsvorm kunnen tevens of verder geleiders als geleidingsmiddelen zijn verschaft, die dan kunnen inwerken op de zijkanten van de mast.
Verder kunnen de vorken van de vorkheftruck volgens 10 conclusie 7 uitschuifbare of verlengbare vorken zijn, die actief kunnen worden gebruikt bij het liften van het gestel en het ook in horizontale richting daarvan verplaatsen van het gestel ten opzichte van de vrachtwagen om op doeltreffende wijze, bijvoorbeeld met de werkwijze volgens conclusie 15, 15 de vorkheftruck in de vrachtwagen te verplaatsen. In een dergelijke uitvoeringsvorm kunnen de aangrijpmiddelen nabij het naar de mast gerichte uiteinde van het tweede deel van de vorken, dat in horizontale zin heen-en-weer verplaatsbaar is ten opzichte van het eerste deel, werkzaam zijn. Aldus wordt 20 op doeltreffende wijze geleide beweging van het gestel verwezenlijkt zonder het vermogen van de vorkheftruck om de last op de vorken te houden te verminderen, tijdens het bestijgen van de vrachtwagen, in het bijzonder de laadruimte daarvan in. Het gebruik van dergelijke verlengbare vorken minimali-25 seert het aantal ingrepen aan een vrachtwagen, nodig om de heftruck ir> de laadruimte te krijgen. Veelal zal een vorkheftruck een gestel omvatten met zich voorwaarts uitstrekkende benen, d.w.z. in dezelfde richting als die van de vorken. Bij voorkeur zijn de verlengbare vorken in een verlengde toestand 30 daarvan dusdanig lang, dat de benen in opwaartse richting langs en voorbij de uitlijn- en aangrijpingsmiddelen beweegbaar zijn. Aldus vormen de uitlijn- en aangrijpingsmiddelen geen belemmering bij het bestijgen van de vrachtwagen door de 1026653=· i 5 vorkheftruck. Daartoe dient een geschikte opeenvolging van bewegingen te worden gehanteerd, maar dat resulteert in een vermogen van de vorkheftruck om met een last op de vorken in de laadruimte van de vrachtwagen te komen.
5 In een mogelijke uitvoeringsvorm zijn de aangrij- pingsmiddelen en de uitlijnmiddelen een integraal vormgegeven inrichting, hoewel de uitvinding hier niet toe is beperkt en de aangrijpingsmiddelen en de uitlijnmiddelen afzonderlijk kunnen zijn vormgegeven. Het grote voordeel van een integraal 10 vormgegeven inrichting is, dat de inrichting in zijn totaliteit losmaakbaar kan zijn en aan te brengen is aan een willekeurige geselecteerde vrachtwagen. Aldus kan de combinatie van de integraal vormgegeven inrichting behoren bij een overeenkomstig vormgegeven vorkheftruck om gebruikt te worden in 15 combinatie met een willekeurige geselecteerde vrachtwagen, wanneer de integraal vormgegeven inrichting daaraan is gemonteerd.
Hieronder zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van enkele niet-limitatieve voorbeelden en uit-20 voeringsvormen, die in de figuren zijn getoond, waarin soortgelijke of dezelfde componenten zijn aangeduid met dezelfde referentienummers, en waarin: fig. 1 en fig. 2 een uitvoeringsvorm tonen van een vorkheftruck volgens de onderhavige uitvinding in diverse 25 gebruikstoestanden daarvan; fig. 3 en fig. 4 een uitvoeringsvorm tonen van een systeem volgens de onderhavige uitvinding in diverse gebruikstoestanden; fig, 5-7 het principe tonen van het beklimmen van een 30 laadvloer van een laadruimte van een vrachtwagen door een vorkheftruck; en 1026659- » 6 fig. 8 en fig. 9 een alternatieve uitvoeringsvorm tonen van een integraal vormgegeven inrichting als uitvoeringsvorm van een systeem volgens de onderhavige uitvinding.
In fig. 1 en fig. 2 is een uitvoeringsvorm getoond 5 van een vorkheftruck 1 volgens de onderhavige uitvinding.
Deze omvat een gestel 2, waaraan een mast 3 is gemonteerd.
Het gestel 2 met daarop de mast 3 is verplaatsbaar over wielen 4 onder het gestel 2 en aan benen 5. Aldus wordt een draagvlak opgespannen, dat volstaat voor het transporteren 10 van lading of last.
Een dergelijke lading of last is niet weergegeven, maar kan worden gedragen op de vorken 6. De vorken 6 zijn van het verlengbare type. In de hier getoonde uitvoeringsvorm zijn de vorken 6 telescopisch uitschuifbaar. De vorken 6 zijn 15 gemonteerd aan de mast 3 voor in hoogte verstelbare beweging van de lading of last. Een vergelijking van fig. 1 met fig. 2 maakt duidelijk, dat de vorken 6 verlengbaar zijn. Elke van de vorken 6 is aldus samengesteld uit een in horizontale richting ten opzichte van het gestel 2 en de mast 3 statio-20 nair eerste deel 8 en een in dezelfde richting verplaatsbaar tweede deel 7. De gehele vorkheftruck 1 wordt bestuurd met een (niet getoonde) besturing voor hydraulische, pneumatische en elektrische componenten daarvan. Daarbij is de vorkheftruck 1 voorzien van een stuur 9 met daarop bedieningsmidde-25 len, zoals knoppen, etc., voor een beoogde werking van de vorkheftruck 1. Dergelijke bedienbare functies zijn het verplaatsen van de gehele vorkheftruck over een ondergrond, het op-en-neer langs de mast 3 bewegen van de vorken 6, en het uitschuiven van de tweede delen 7 van de vorken 6 ten opzich-30 te van de vaste delen 8.
In fig. 1 en fig. 2 is tevens getoond, dat aan de tweede, uitschuifbare delen 7 van de vorken 6 een blok 10 is aangebracht, welk blok 10 een verbinding vormt tussen de 1026659- > 7 vorken 6. Aan het blok 10 zijn neerwaarts georiënteerde pennen 11 aangebracht, welke contramiddelen vormen voor althans de aangrijpingsmiddelen van een systeem volgens de onderhavige uitvinding, die hieronder nader wordt beschreven. De neer-5 waarts gerichte pennen 11 dienen specifiek als contramiddelen voor de aangrijpingsmiddelen. Tevens is aan de mast 3 een stangenconstructie voorzien, waarmee de stevigheid van de mast 3 wordt verhoogd. De stangenconstructie 12 dient specifiek als contramiddelen voor de uitlijnmiddelen van het sys-10 teem volgens de onderhavige uitvinding, en definieert daartoe een opening.
In fig. 3 is schematisch een systeem 13 volgens de onderhavige uitvinding getoond. Het systeem 13 omvat twee houders 14 voor opname daarin van de in fig. 1 en fig. 2 15 getoonde pennen 11. De houders 14 vormen derhalve in samenhang met de pennen 11 aangrijpingsmiddelen in de zin van de onderhavige uitvinding. Tevens omvat het systeem 13 een plaat 15 als uitvoeringsvorm van uitlijnmiddelen. Deze plaat 15 kan in een uitvoeringsvorm het bovenoppervlak van een balk of U-20 profiel zijn, voor zover het bovenoppervlak daarvan als een plaatvorm geschikt is om het achterwiel daar overheen te laten rijden.
In de hier getoonde uitvoeringsvorm zijn de houders 14 en de plaat 15 afzonderlijk gemonteerd aan een rand 16 van 25 een laadvloer 17 van een vrachtwagen 18, waarvan derhalve maar een gedeelte is getoond.
De houders 14 en de plaat 15 zijn afzonderlijk bij of aan de rand 16 gemonteerd met conventionele middelen, zoals schroefplaten etc. Het is derhalve mogelijk om de plaat 15 en 30 de houders 14 los te maken van de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18 en op een andere vrachtwagen te monteren. Afhankelijk van de gekozen montagemiddelen, die hier niet zijn weergegeven, kan het demonteren van het systeem 13 meer of minder 1026659- > 8 gemakkelijk worden gemaakt. Bij voorkeur wordt een zo gemakkelijk mogelijk demontabele uitvoeringsvorm van montagemidde-len gekozen om het systeem 13 gemakkelijk over te kunnen plaatsen op een andere vrachtwagen.
5 De werking van het systeem 13 is als volgt. Zoals in fig. 4 is getoond, kan een vorkheftruck 1 met de vorken 6 in een omhoog langs de mast 3 verplaatste toestand, en met de tweede delen 7 van de vorken 6 in een naar de mast 3 teruggetrokken stand daarvan rijden naar de rand 16 van de laadruim-10 te 17 van de vrachtwagen 18. In de stangenconstructie 12 is, zoals hierboven reeds is beschreven, een opening 19 of een doorgang gevormd. Als de vorkheftruck 1 de vrachtwagen 18 voldoende dicht is genaderd, en een eerste groffe uitlijning van de gebruiker of bediener van de vorkheftruck 1 is verwe-15 zenlij kt, zal de plaat 15 zich door de opening 19 heen uitstrekken. Daarbij kan de gebruiker doorrijden tot de opwaarts verlopende stangen 20 van de stangenconstructie 12 tegen een aanslag 21 komen. De vorkheftruck kan niet verder en de tweede delen 7 van de vorken 6 met aan de naar de mast gerichte 20 zijde de pennen 11 zijn in hoofdzaak, maar niet noodzakelijkerwijs helemaal, en in ieder geval op een op voorhand goed gedefinieerde positie teruggetrokken naar de mast 3. In de getoonde toestand zijn de pennen 11 recht boven de houders 14 gelegen. Aldus is de voorwaartse beweging van de vorkheftruck 25 1 aangeduid met pijl A om de in fig. 4 getoonde positionering van de vorkheftruck 1 en de vrachtwagen 18 ten opzichte van elkaar in alle relevante richtingen (zijdelings, in de rijrichting en anderszins) te bewerkstelligen. Vervolgens kunnen de vorken 6 omlaag worden bewogen in de richting van pijl B, 30 waarbij de pennen 14 ook in de richting van pijl B omlaag bewegen en uitgelijnd zijn ten opzichte van de houders 14, die dienen voor opname van de pennen 11.
1026659- > 9
Opgemerkt wordt, dat de pennen 11 in opwaartse richting divergeren, en dat de houders 14 een inwendig overeenkomstige vorm hebben als de pennen 11. Als tegen de verwachting in nog een geringe mate van onjuiste uitlijning resteert 5 tussen de pennen 11 en de houders 14, wordt deze mate van onjuiste uitlijning verholpen met behulp van de vormgeving van de pennen 11 en de inwendige vormgeving van de houders 14.
De opening 19 tussen de spijlen 20 is even breed of 10 enigszins breder dan het vrije uiteinde van de plaat 15, en de plaat 15 kan in de richting van de laadvloer .17 van de vrachtwagen enigszins divergeren, tot aan de aanslagen 21 om een juiste uitlijning van in ieder geval de mast en daarbij tevens de vorkheftruck 1 te verzekeren.
15 Als de in fig. 4 getoonde positie is bereikt, worden de vorken 6 langs de mast 3 omlaag bewogen in de richting van pijl B, zodat de pennen 11 in de houders 14 zakken op basis van de hierboven beschreven configuratie of vormgeving van beiden. Aldus is een aangrijping of zijn aangrijpingsmiddelen 20 verschaft voor het koppelen van de vorkheftruck en de vrachtwagen. De plaat 15 doet dienst als uitlijnmiddelen in samenhang met de opening 19 tussen de stangen 20 van de stangen-constructie 12. Als aldus aangrijping tussen de vorkheftruck en de vrachtwagen 18 is bewerkstelligd, rijdt de vorkheftruck 25 achterwaarts, waarbij de tweede delen 7 van de vorken 6 op de laadvloer 17 stationair blijven en waarbij derhalve deze verlengbare tweede delen 7 worden uitgeschoven ten opzichte van de mast 3. Daarbij kan extensie van de tweede delen plaatsvinden met een activeerbare aandrijving en die kan dan 30 tevens dienen om de heftruck achterwaarts te laten rijden.
Wanneer vervolgens de plaat 15 vrij is gekomen uit de opening 19 tussen de stangen 20, kunnen de vorken 6 omlaag worden 1026659- 10 geduwd langs de mast 3, waarbij de mast 3 langs de plaat 15 in feite omhoog wordt getrokken.
In een uitvoeringsvorm met de voorwaarts uitstekende benen 5, zoals die in fig. 1 en fig. 2 zijn getoond, dienen 5 de verlengbare tweede delen 7 van de vorken 6 zo ver vooruitgestoken te worden ten opzichte van de mast 3, dat ook deze benen met de wielen 4 daaraan langs de rand 16 van de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18 kunnen passeren, zoals in fig. 5 is getoond, wanneer de vorken 6 helemaal langs de mast 3 10 omlaag worden gehaald. Daarbij worden de benen 5 en in het bijzonder de wielen 4 op het niveau van de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18 gebracht.
Door vervolgens de tweede delen 7 van de vorken 6 terug te halen in de richting van de mast 3, wordt het gestel 15 2 van de vorkheftruck 1 op de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18 gebracht. Een achterwiel 22, dat in fig. 5 is getoond, van de vorkheftruck 1 kan daarbij rijden over de plaat 15 om de vorkheftruck 1 helemaal in het binnenste van de vrachtwagen op de laadvloer 17 te brengen. Opgemerkt wordt, dat een ge-20 bruiker daarbij kan staan op een plateau 23, dat uitklapbaar is, zoals blijkt uit een vergelijking van fig. 5 en fig. 6. Daarbij kan de gebruiker goed de bedieningsknoppen op het stuur 9 bedienen. Daarbij is het mogelijk om voor een betere bediening nog extra maatregelen te treffen.
25 Zo kan het stuur 9 voor extra bedieningsmak zwenkbaar zijn in de richting van pijl C, zodat een gebruiker op de grond kan blijven staan en toch de bedieningsknoppen aan het stuur 9 kan gebruiken.
Tevens wordt opgemerkt, dat in fig. 5, 6 en 7 gebruik 30 wordt gemaakt van een iets andere uitvoeringsvorm van een systeem volgens de onderhavige uitvinding dan in de fig. 3 en 4. De door de plaat 15 gevormde uitlijnmiddelen en de door de houder 14 gevormde aangrijpingsmiddelen zijn onderdelen van 1026659- 11 een integraal vormgegeven inrichting 24. Deze omvat verder een basis 25, die aan de laadvloer kan worden gemonteerd op een willekeurige conventionele manier. De basis 25 omvat een scharnier 26, waaraan de houders 14 en de plaat 15 gezamen-5 lijk zijn gemonteerd. Aldus is het mogelijk om, zoals in fig. 7 is getoond, de houders 14 en de plaat 15 om het scharnier 26 op te klappen, wanneer de vorkheftruck 1 "aan boord van" de vrachtwagen op de laadvloer 17 is gebracht. De vrachtwagen kan daarna weggereden worden, zonder hinderlijke of zelfs 10 gevaarlijke uitstekende delen daaraan, en met de vorkheftruck 1 op de laadvloer 17.
Tevens wordt opgemerkt, dat het in deze configuratie mogelijk is om met een last op in ieder geval de verlengbare tweede delen 7 van de vorken 6 voor de vorkheftruck 1 om op 15 de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18 te komen. Daartoe is een eenvoudig mechanisme verschaft, en het systeem is uitermate efficiënt, nuttig en bruikbaar.
Tevens wordt opgemerkt, dat een alternatieve uitvoeringsvorm voor een dergelijk systeem, dat bij wijze van voor-20 keursuitvoeringsvorm is vormgegeven als een integrale inrichting 17, in fig. 8 en fig. 9 is getoond. Fig. 8 toont een perspectivisch aanzicht van een dergelijke inrichting 27 als uitvoeringsvorm van een systeem volgens de uitvinding in isolatie, d.w.z. zonder (delen van) de vrachtwagen of de 25 vorkheftruck. Ook deze vertoont een basis 25 uit twee delen, die afzonderlijk aan de laadvloer 17 van een vrachtwagen te bevestigen zijn. Tevens is een set houders 14 verschaft als uitvoeringsvorm van aangrijpingsmiddelen, maar is er een verschil waarneembaar in de uitlijnmiddelen. Weliswaar is een 30 plaat 15 verschaft voor het binnen rijden van het achterwiel 22 van de vorkheftruck 1, maar de uitlijnmiddelen worden gevormd door in de richting van de bases 25 convergerend vormgegeven geleiders 28, waarbij de geleiders 28 toelopen 1026659- 12 naar aanslagen 21. In gebruik zullen aldus de zijkanten van de mast 3 langs de geleiders 28 worden gevoerd naar de aanslagen 21 om de vorkheftruck uit te lijnen, en vervolgens de aangrijping tussen de vorkheftruck en de vrachtwagen tot 5 stand te kunnen brengen middels de houders 14. In een dergelijke uitvoeringsvorm kan worden vermeden, dat een afzonderlijke stangenconstructie nodig is, zoals de stangenconstruc-tie 12, die in fig. 1 en fig. 2 is weergegeven, en hoeft geen opening in de mast te worden verschaft.
10 Tevens omvat de inrichting 27 een dwarsverbinding 29 tussen de balken 30, aan het vrije uiteinde waarvan de geleiders 28 zijn vormgegeven. De dwarsverbinding 29 komt in een neergeklapte toestand van de balken 30 te liggen op of bij de rand 16 van de laadvloer 17 van de vrachtwagen 18.
15 Opgemerkt wordt, dat het tevens zeer nuttig en voor de veiligheid gunstig is, wanneer de aanslagen 21 ook een functie vervullen bij het uit de vrachtwagen halen van de vorkheftruck 1. Dit is om te voorkomen, dat de vorkheftruck in achterwaartse richting over de plaat 15 kan rijden en een 20 gebruiker niet tijdig stopt, met alle ongewenste gevolgen van dien. Als de vorkheftruck achterwaarts rijdt met het achterwiel 22 over de plaat 15, dan komt het frame 2 tegen de achterzijde van de aanslagen 21 in fig. 8. Aldus kan worden voorkomen, dat de vorkheftruck 1 te ver doorrijdt. Daarbij is 25 ook weer rekening gehouden in de positionering van de aanslagen 21 met de uitlijning tussen de houders 14 en de pennen 11, zodat de pennen 11 zo goed als direct in de houders 14 kunnen worden gestoken, wanneer het gestel 2 van de vorkheftruck 1 tegen de (achterzijde van de) aanslagen 21 aan komt. 30 Het zal duidelijk zijn, dat binnen het kader van de onderhavige uitvinding diverse aanvullende en alternatieve uitvoeringsvormen mogelijk zijn, zonder af te wijken van de geest en het bereik van de beschermingsomvang van de uitvin- 1026659- * 13 ding volgens de onderhavige conclusies, hoewel dergelijke aanvullende en alternatieve uitvoeringsvormen hier niet expliciet zijn getoond of beschreven.
Zo kunnen in de plaats van pennen 11 ook platen of 5 blokken of willekeurige andere uitvoeringsvormen worden verwezenlijkt om de aangrijpingsmiddelen te vormen.
1026659-

Claims (17)

1. Systeem voor het selectief koppelen van een vork-5 heftruck en een vrachtwagen met een laadruimte, waarbij de vorkheftruck omvat: een gestel met daaraan een mast en langs de mast beweegbare vorken voor het dragen van een last, en waarbij het systeem omvat: - aangrijpingsmiddelen voor het koppelen van de vorkheftruck 10 en de vrachtwagen; - uitlijnmiddelen voor het tijdens verplaatsing van de vorkheftruck naar of in de vrachtwagen oriënteren van de vorkheftruck ten opzichte van althans de aangrijpingsmiddelen; en waarbij de aangrijpingmiddelen en de uitlijnmiddelen inwerken 15 op andere delen van de vorkheftruck dan distaai ten opzichte van de mast gelegen delen van de vorken.
2. Systeem volgens conclusie 1, waarbij de uitlijnmiddelen zich uitstrekken tussen een rand van de laadruimte bij een toegang daarin en de vorkheftruck in een de vrachtwa- 20 gen benaderende toestand.
3. Systeem volgens conclusie 2, waarbij de uitlijnmiddelen een aan de vrachtwagen monteerbaar en in gebruik in hoofdzaak stationair element omvatten, waarover de vorkheftruck te rijden is om zich de laadruimte in te verplaatsen.
4. Systeem volgens conclusie 3, waarbij althans het element, in een toestand daarvan buiten gebruik, opklapbaar is of anderszins buiten bedrijf te stellen is.
5. Systeem volgens conclusie 2, 3 of 4, waarbij de uitlijnmiddelen aan de vrachtwagen monteerbaar zijn, en de 30 mast van de vorkheftruck een opening omvat voor uitlijning daarvan ten opzichte van de uitlijnmiddelen.
6. Systeem volgens conclusie 5, waarbij de opening is gevormd door een stangenconstructie in de mast. 1026659- ' > ♦
7. Systeem volgens ten minste één van de conclusies 2-6, waarbij de uitlijnmiddelen geleiders (28) omvatten, welke in een gebruikstoestand inwerken op de zijkanten van de mast van de heftruck.
8. Systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies, waarbij de vorken van de vorkheftruck elke tweedelig en verlengbaar zijn, waarbij een eerste deel in de lengterichting daarvan stationair is ten opzichte van de mast en een tweede deel ten opzichte van de mast in de lengterich- 10 ting daarvan selectief heen en weer te bewegen zijn langs het eerste deel.
9. Systeem volgens conclusie 8, waarbij de aangrij-pingsmiddelen nabij het naar de mast gerichte einde van het tweede deel werkzaam zijn.
10. Systeem volgens conclusie 9, waarbij de vorkhef truck een gestel omvat met zich voorwaarts uitstrekkende benen, en de vorken in een verlengde toestand daarvan dusdanig lang zijn, dat de benen in opwaartse richting langs en voorbij de uitlijn- en aangrijpingsmiddelen beweegbaar zijn.
11. Systeem volgens.ten minste één van de voorgaande conclusies, waarbij de aangrijpingsmiddelen en de uitlijnmiddelen een integraal vormgegeven inrichting vormen.
12. Systeem volgens conclusie 11, waarbij de inrichting losmaakbaar is en aan te brengen aan een willekeurige 25 geselecteerde vrachtwagen.
13. Vorkheftruck met een verplaatsbaar gestel, een mast aan het gestel en langs de mast beweegbare vorken, verder omvattende contramiddelen voor de aangrijpingsmiddelen en voor de aangrijpingsmiddelen van het systeem volgens ten 30 minste één van de voorgaande conclusies.
14. Vorkheftruck volgens conclusie 13, verder omvattende middelen voor het besturen van de vorkheftruck, in het bijzonder de vorken en de voortbewegingsmotor daarvan, in een 1026659- « , « met de aangrijpingsmiddelen gekoppelde toestand, zonder dat een gebruiker zich op de vorkheftruck bevindt, zoals een aftandsbediening of een in een bedienbare positie klapbaar stuur met bedieningselementen.
15. Vrachtwagen, omvattende: een rijdbaar gestel; een op het gestel aangebrachte laadruimte; en een systeem volgens ten minste één van de voorgaande conclusies 1-12.
16. Werkwijze voor het van buitenaf een laadruimte van een vrachtwagen in verplaatsen van een vorkheftruck met 10 een gestel een mast en langs de mast beweegbare vorken, omvattende : - het langs de mast omhoog brengen van de vorken, - het uitlijnen van de van de vorkheftruck ten opzichte van de vrachtwagen met behulp van uitlijnmiddelen welke zich 15 vanaf de rand van de laadruimte uitstrekken; - het bij het bereiken van een gewenste stand van de vorkheftruck ten opzichte van de vrachtwagen met de last in de laadruimte tot stand brengen van een koppeling tussen de vrachtwagen en de vorkheftruck; 20. het verlengen van de vorken; - het verheffen van het gestel langs de uitlijnmiddelen en de rand door de vorken omlaag te bewegen langs de mast; - het verkorten van de vorken; - het ontkoppelen van de vrachtwagen en de vorkheftruck; en 25. het de laadruimte in verplaatsen van de vorkheftruck.
17. Werkwijze volgens conclusie 16, waarbij het de laadruimte in verplaatsen van de vorkheftruck omvat: het over de uitlijnmiddelen verrijden van de vorkheftruck. 1026659-
NL1026659A 2004-07-14 2004-07-14 Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen. NL1026659C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026659A NL1026659C2 (nl) 2004-07-14 2004-07-14 Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen.
NL1026659 2004-07-14

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1026659A NL1026659C2 (nl) 2004-07-14 2004-07-14 Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen.
PCT/NL2005/000506 WO2006006860A2 (en) 2004-07-14 2005-07-14 System for coupling fork-lift truck and truck

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1026659C2 true NL1026659C2 (nl) 2006-01-17

Family

ID=34972043

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1026659A NL1026659C2 (nl) 2004-07-14 2004-07-14 Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1026659C2 (nl)
WO (1) WO2006006860A2 (nl)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103523711A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 束小芹 一种装取料移动车
CN103539040A (zh) * 2012-07-16 2014-01-29 周信超 一种叉车装卸装置

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITPD20090138A1 (it) * 2009-05-15 2010-11-16 Benemos S R L Dispositivo anti-ribaltamento per dispositivi di sollevamento auto-caricanti, particolarmente per carrelli sollevatori e simili
DE102013008020B4 (de) * 2013-05-08 2016-02-18 Hoerbiger Holding Ag Ladevorrichtung
FR3082470B1 (fr) * 2018-06-14 2020-12-25 Jean Chereau Sas Systeme d'arrimage d'un chariot elevateur a l'interieur d'une carrosserie de vehicule routier de transport de marchandises

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1451035A (en) * 1975-04-23 1976-09-29 Machinery Lifts Etab Anstalt Device for lifting a lift truck
US4061237A (en) * 1975-07-10 1977-12-06 The Brevet Corporation Forklift truck
US4180363A (en) * 1978-03-30 1979-12-25 Johnson Clifton E Attachment device for a fork lift
DE19613121A1 (de) * 1996-04-02 1997-10-09 Tasbach Alex Vorrichtung zum Auf- und Entladen eines Beladefahrzeugs auf ein Lastfahrzeug
DE19915656C2 (de) * 1999-04-07 2002-04-04 Dieter Urbach Hubstapler mit Selbsthebeeinrichtung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1451035A (en) * 1975-04-23 1976-09-29 Machinery Lifts Etab Anstalt Device for lifting a lift truck
US4061237A (en) * 1975-07-10 1977-12-06 The Brevet Corporation Forklift truck
US4180363A (en) * 1978-03-30 1979-12-25 Johnson Clifton E Attachment device for a fork lift
DE19613121A1 (de) * 1996-04-02 1997-10-09 Tasbach Alex Vorrichtung zum Auf- und Entladen eines Beladefahrzeugs auf ein Lastfahrzeug
DE19915656C2 (de) * 1999-04-07 2002-04-04 Dieter Urbach Hubstapler mit Selbsthebeeinrichtung

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103539040A (zh) * 2012-07-16 2014-01-29 周信超 一种叉车装卸装置
CN103523711A (zh) * 2013-10-29 2014-01-22 束小芹 一种装取料移动车

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006006860A3 (en) 2006-03-09
WO2006006860A2 (en) 2006-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1026659C2 (nl) Systeem voor koppeling vorkheftruck en vrachtwagen.
US7255202B2 (en) Truck mounted forklift with double-acting freelift mast
US8376089B2 (en) Lift for skids and pallets
US9458000B2 (en) Pallet truck adapter
EP1829815B1 (en) A forklift truck
US4688981A (en) Low load lift adapter
NL8601358A (nl) Vorkheftruck en voertuig voor het vervoer daarvan.
US4467893A (en) Folding fork lift with a multiple telescoping top lift attachment
CN213112394U (zh) 用于叉车的防倾倒装置
EP1322541B1 (en) Two sided system for loading trucks
EP1218282B1 (en) Lift-truck
CN211365840U (zh) 一种随行送线工具车
KR200248416Y1 (ko) 화물운반용 지게차
NL8006121A (nl) Inrichting voor het naar keuze afzetten van te transporteren houders, machines of werktuigen op de laadbak van een vrachtwagen of op de grond.
BE1024142B1 (nl) Buisrailwagen
NL9100003A (nl) Voertuig, en werkwijze voor het laden/lossen daarvan.
CN213505837U (zh) 一种升降装置
NL1027167C2 (nl) Vorkheftruck en vorken daarvoor.
NL2020597B1 (nl) Inklapbaar werkplatform en werkwijze voor het in- of uitklappen daarvan
NL1008169C1 (nl) Inrichting voor het heffen van een last en voertuig voorzien van een dergelijke inrichting.
CN211619851U (zh) 一种叉车
BE1027461A1 (nl) Inrichting voor het laden van goederen in en het uitnemen van goederen uit een rek van een magazijn of dergelijke
CN111422787A (zh) 移动车
JPH1111892A (ja) フォークリフト
JP4341906B2 (ja) ローリフトトラック

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: MOFFET B.V.

Effective date: 20060629

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110201