NL1014255C2 - Support arm for surgical purposes. - Google Patents

Support arm for surgical purposes. Download PDF

Info

Publication number
NL1014255C2
NL1014255C2 NL1014255A NL1014255A NL1014255C2 NL 1014255 C2 NL1014255 C2 NL 1014255C2 NL 1014255 A NL1014255 A NL 1014255A NL 1014255 A NL1014255 A NL 1014255A NL 1014255 C2 NL1014255 C2 NL 1014255C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
shaped bodies
member
disc
arm
coupling
Prior art date
Application number
NL1014255A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Eduardus Duiveman
Cornelis Max Ligtvoet
Erik Willem Lodewijk Jansen
Original Assignee
Univ Medisch Centrum Utrecht
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ Medisch Centrum Utrecht filed Critical Univ Medisch Centrum Utrecht
Priority to NL1014255 priority Critical
Priority to NL1014255A priority patent/NL1014255C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1014255C2 publication Critical patent/NL1014255C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16MFRAMES, CASINGS, OR BEDS OF ENGINES OR OTHER MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIC TO AN ENGINE, MACHINE, OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS OR SUPPORTS
  • F16M11/00Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters
  • F16M11/42Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters with arrangement for propelling the support stands on wheels
  • F16M11/425Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters with arrangement for propelling the support stands on wheels along guiding means
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
  • A61B90/50Supports for surgical instruments, e.g. articulated arms
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16MFRAMES, CASINGS, OR BEDS OF ENGINES OR OTHER MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIC TO AN ENGINE, MACHINE, OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS OR SUPPORTS
  • F16M11/00Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters
  • F16M11/02Heads
  • F16M11/18Heads with mechanism for moving the apparatus relatively to the stand
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16MFRAMES, CASINGS, OR BEDS OF ENGINES OR OTHER MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIC TO AN ENGINE, MACHINE, OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS OR SUPPORTS
  • F16M11/00Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters
  • F16M11/20Undercarriages with or without wheels
  • F16M11/24Undercarriages with or without wheels changeable in height or length of legs, also for transport only, e.g. by means of tubes screwed into each other
  • F16M11/40Undercarriages with or without wheels changeable in height or length of legs, also for transport only, e.g. by means of tubes screwed into each other by means of coilable or bendable legs or spiral shaped legs
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/28Surgical forceps
  • A61B17/29Forceps for use in minimally invasive surgery
  • A61B2017/2901Details of shaft
  • A61B2017/2905Details of shaft flexible
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16MFRAMES, CASINGS, OR BEDS OF ENGINES OR OTHER MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIC TO AN ENGINE, MACHINE, OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS OR SUPPORTS
  • F16M2200/00Details of stands or supports
  • F16M2200/02Locking means
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16MFRAMES, CASINGS, OR BEDS OF ENGINES OR OTHER MACHINES OR APPARATUS NOT SPECIFIC TO AN ENGINE, MACHINE, OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS OR SUPPORTS
  • F16M2200/00Details of stands or supports
  • F16M2200/06Arms
  • F16M2200/066Arms being part of the head

Description

i i

Steunarm voor operatiedoeleinden Support arm for surgical purposes

De uitvinding heeft betrekking op een steunarm voor operatiedoeleinden omvattende een voet geschikt voor plaatsing op een stabiele basis, zoals een rail van een operatietafel, en een distaai uiteinde met een klem of dergelijke 5 voor het in positie houden van een gereedschap, in het bijzonder een operatiegereedschap. The present invention relates to a support arm for surgical purposes, comprising a base part suitable to be placed on a stable basis, such as holding a rail of an operating table, and a distaai end with a clamp or the like 5 on the position of a tool, in particular a surgical tools.

Aan een dergelijke steunarm bestaat reeds geruime tijd behoefte. To a such a supporting arm has existed for quite some time need. In de internationale octrooiaanvrage WO 97/10753 wordt een dergelijke steunarm voor operatiedoel-10 einden toegepast om bepaald operatiegereedschap in een stabiele positie te positioneren bij een open hartoperatie. In the international patent application WO 97/10753, such a support arm for operation target-ends 10 applied to particular surgical tool to be positioned in a stable position at an open heart surgery. In deze internationale octrooiaanvrage wordt in algemene termen aan een dergelijke steunarm gerefereerd; In this international patent application reference is made in general terms to such a support arm; de publicatie blijft echter omtrent de precieze uitvoering van de steunarm vaag om 15 reden dat de praktijk nog niet voorziet in een geschikte steunarm voor het onderhavige doel. The publication, however, remains as to the precise implementation of the support arm 15 vague to reason that the practice does not yet provide a suitable support arm for the present purpose. Met de uitvinding is beoogd in deze behoefte te voorzien. The invention has for its object to provide for this need.

De steunarm volgens de uitvinding is erdoor gekenmerkt dat de arm een manipulatiestand heeft in welke de arm 20 in en naar een voorafbepaalde positie stelbaar is, en een fixatiestand in welke de arm star is zodanig dat het distale uiteinde van de arm een gefixeerde positie oplevert voor het operatiegereedschap. The support arm according to the invention is characterized in that the arm has a manipulation position in which the arm 20 is in, and adjustable to a predetermined position, and a fixation position in which the arm is rigid in such a manner that the distal end of the arm a fixed position yields for the surgical tool. Dit biedt het voordeel dat de chirurg de arm geheel naar de gewenste positie kan brengen en dan de 25 fixatiestand van de arm kan activeren waarmee dan de gewenste stabiele positie voor het operatiegereedschap wordt verschaft . This offers the advantage that the surgeon may bring the arm all the way to the desired position and then can activate the 25 fixation position of the arm with which the desired stable position for the surgical tool is provided.

Een zeer geschikt gebleken uitvoeringsvorm waarmee dit kan worden gerealiseerd, is erdoor gekenmerkt dat de arm 30 een geleed uitgevoerd gedeelte heeft waarvan op elkaar aansluitende schijfvormige lichamen en tussen de schijfvormige lichamen geplaatste ringvormige lichamen deel uitmaken, waarbij deze naastliggende schijfvormige lichamen en ringvormige lichamen ten opzichte van elkaar radiaal enigszins verplaats-35 baar zijn. A very been found suitable embodiment with which this may be realized, is characterized in that the arm 30 is an articulated carried out portion of which has connecting to each other disc-shaped bodies and between the disc-shaped bodies disposed annular bodies form part, wherein these adjacent disc-shaped bodies, and ring-shaped bodies with respect to from each other radially-displaceable slightly 35 be adjustable. De onderlinge verplaatsingsmogelijkheid van de schijfvormige lichamen en de ringvormige lichamen verschaft 1014255 2 de mogelijkheid dat de arm zelf tijdens gebruik door een chirurg naar behoefte in een gewenste vorm kan worden gesteld, alsmede dat in verband daarmee het distale uiteinde van de arm in de gewenste positie kan worden gebracht. The mutual displacement possibility of the disc-shaped bodies and the ring-shaped bodies provided 1014255 2 the possibility that the arm itself may be held, during use, by a surgeon as needed into a desired shape, and also that in this connection the distal end of the arm in the desired position, can be introduced.

5 Voor de stabiliteit van de arm is het wenselijk dat de schijfvormige lichamen zijn uitgevoerd met in radiale richting taps toelopende wandvlakken en dat de ringvormige lichamen zijn uitgevoerd met in radiale richting taps wijkende wandvlakken die in hoofdzaak aanliggen tegen wandvlakken 10 van naastliggende schijfvormige lichamen. 5 For the stability of the arm, it is desirable that the disc-shaped bodies are formed with radially tapering wall surfaces, and that the annular bodies are formed with radially tapering diverging wall surfaces which abut substantially against wall surfaces 10 of adjacent disc-shaped bodies.

In een verder aspect van de uitvinding zijn de schijfvormige lichamen en de ringvormige lichamen voorzien van een centraal verlopende boring waarbinnen een spankabel is opgenomen. In a further aspect of the invention, the disc-shaped bodies and the ring-shaped bodies provided with a centrally extending bore within which a tension cable is included. Met behulp van de grootte van de kracht die op 15 de spankabel wordt uitgeoefend, kan daarmee de verstelling tussen de manipulatiestand en de fixatiestand van de steunarm gerealiseerd worden. With the aid of the magnitude of the force which is exerted on the tensioning cable 15 can thus the adjustment between the handling position and the fixation position of the support arm can be realized.

Het is verder voordelig dat de arm gedeeld is uitgevoerd met een onderdeel welke de voet omvat en een op het 20 onderdeel plaatsbaar en daarvan afneembaar bovendeel waarvan het geleed uitgevoerde gedeelte deel uitmaakt, waarbij in het proximale uiteinde van het bovendeel een koppelorgaan aanwezig is waarmee de spankabel is verbonden, en welk koppelorgaan koppelbaar is met een in het onderdeel opgenomen trekor-25 gaan. It is further advantageous that the arm takes a divided form having a part which comprises the base and one at the 20 part can be placed, and of them detachable top part to which the articulated executed part is a part, in which there is provided a coupling member in the proximal end of the upper part, with which the tensioning cable is connected, and which coupling member can be coupled deal with a trekor-25 contained in the part. Dit verschaft de mogelijkheid dat het onderdeel van de steunarm die bijvoorbeeld gekoppeld wordt aan een bevesti-gingsrail van de operatietafel, onder het operatielaken wordt opgesteld, terwijl het bovendeel van de steunarm gesteriliseerd kan worden en boven het operatielaken kan worden ge-30 plaatst. This provides the possibility that the part of the support arm, for example, is coupled is disposed on a fastening rail of the operating table, under the surgical sheet, while the upper portion of the support arm can be sterilized and can be placed ge-30, above the surgical sheet. Het trekorgaan dat in het onderdeel is opgenomen, is bij voorkeur bedienbaar met een op de vloer geplaatst bedie-ningsorgaan, waarmee een hydraulische trekvijzel geactiveerd kan worden teneinde het trekorgaan en daarmee via het koppelorgaan de spankabel aan te trekken. The pulling element which is included in the component, it is preferably operable with a floor-positioned actuation member, with which a hydraulic pulling jack can be actuated to the pull member and thereby pulling the tension cable via the coupling member.

35 Het is onder andere voor het bedieningsgemak nuttig dat het bovendeel is voorzien van een handle voor de bediening van een vastzetorgaan welke de koppeling van het bovendeel op het onderdeel verzorgt, en welk vastzetorgaan tevens 1014255 3 « dient voor het koppelen van het trekorgaan met het koppelor-gaan. 35, it is, inter alia, for the ease of operation useful in that the upper part is provided with a handle for the actuation of a locking member, which provides the connection of the upper part of the component, and which locking member is also 1,014,255 3 "is used for the coupling of the tension member with the koppelor-go.

Een geschikte uitvoeringsvorm van de steunarm is er verder door gekenmerkt, dat het vastzetorgaan is uitgevoerd 5 als tweetandige vork, dat het trekorgaan een paddestoelvormig uiteinde heeft met een steel en een verwijdend uitlopende kop, en dat de tanden van de vork door bediening van de handle aan weerszijden van de steel en onder de kop plaatsbaar zijn, waarbij de tanden van de vork een klemkoppeling opleve-10; A suitable embodiment of the support arm is further characterized in that the locking member is embodied 5 as a two-pronged fork, that the tension element has a mushroom-shaped end with a stem and a flared flared head, and in that the teeth of the fork by operation of the handle on either side of the stem and can be placed under the head, wherein the teeth of the fork a clamp coupling completions-10; ren met een hulsvormig uiteinde van het koppelorgaan waarbinnen het paddestoelvormige uiteinde van het trekorgaan is opgenomen . ate with a sleeve-shaped end of the coupling body in which is contained the mushroom-shaped end of the traction member.

De uitvinding zal nu nader worden toegelicht aan de hand van een niet-beperkend uitvoeringsvoorbeeld; The invention will now be explained in more detail on the basis of a non-limiting embodiment; waarbij 15 fig. 1 de steunarm volgens de uitvinding in een schematische doorsnede nabij de koppeling aan de operatietafel toont; 15, wherein Fig 1 shows the support arm according to the invention in a schematic cross-section near the coupling at the operating table.; en fig. 2 een ten opzichte van fig. 1 over 90° gedraaid detail van de steunarm volgens de uitvinding in de omgeving 20 van de plaatsing van het bovendeel op het onderdeel van de steunarm toont. and Fig. 2 a with respect to FIG. 1, rotated through 90 ° detail of the support arm according to the invention in the area 20 of the placement of the upper part to the part of the support arm showing.

In de figuren gebruikte gelijke verwijzingscijfers verwijzen naar dezelfde onderdelen. In the figures carry identical reference numerals refer to the same parts.

Verwijzend nu eerst naar fig. 1 wordt in een schema-25 tische doorsnede de steunarm 1 volgens de uitvinding gedeeltelijk getoond. Referring first to Fig. 1 is partially shown in a schematic-cross-section, the support arm 25 aliphatic 1 according to the invention. Pig. Pig. 1 toont met name dat de arm 1 een geleed uitgevoerd gedeelte heeft waarvan op elkaar aansluitende schijfvormige lichamen 2 deel uitmaken, alsmede tussen de schijfvormige lichamen 2 geplaatste ringvormige lichamen 3, 30 waarbij de naastliggende schijfvormige lichamen 2 en ringvormige lichamen 3 ten opzichte van elkaar radiaal enigszins verplaatsbaar zijn. 1 shows in particular that the arm 1 is an articulated carried out portion of which has connecting to each other disc-shaped bodies 2 belong, as well as between the disc-shaped bodies 2 positioned ring-shaped bodies 3, 30 in which the adjacent disc-shaped bodies 2 and ring-shaped bodies 3 with respect to each other radially are somewhat movable. Dit verschaft de mogelijkheid dat het geleed uitgevoerde gedeelte van de arm 1 in een gewenste vorm en positie kan worden gebracht. This provides the possibility that the articulated executed part of the arm 1 can be brought into a desired shape and position. Fig. Fig. 1 toont verder dat de 35 schijfvormige lichamen 2 zijn uitgevoerd met in radiale richting taps toelopende wandvlakken 4, en dat de ringvormige lichamen 3 zijn uitgevoerd met in radiale richting taps wijkende wandvlakken 5 die in hoofdzaak aanliggen tegen wandvlakken 4 van naastliggende schijfvormige lichamen 2. Verder 10U255 4 is in fig. 1 getoond dat de schijfvormige lichamen 2 en de ringvormige lichamen 3 zijn voorzien van een centraal verlopende boring 6 waarbinnen een spankabel 7 is opgenomen. 1 further shows that the 35 disc-shaped bodies 2 are formed with radially tapering wall surfaces 4, and that the ring-shaped bodies 3 are carried out to in a radial direction tapered diverging wall surfaces 5 which abut substantially against wall surfaces 4 of adjacent disc-shaped bodies 2. Further, 10U255 4 is shown in FIG. 1 is shown that the disc-shaped bodies 2 and the ring-shaped bodies 3 are provided with a centrally extending bore 6 within which a tensioning cable 7 is received.

Verder is in fig. 1 getoond dat de steunarm een voet 5 8 omvat die de steunarm geschikt maakt voor plaatsing op een stabiele basis zoals een rail 9 van een operatietafel 10. Ook is getoond dat de arm 1 gedeeld is uitgevoerd met een onderdeel 11 welke de voet 8 omvat, en een op het onderdeel 11 plaatsbaar en daarvan afneembaar bovendeel 12 waarvan het 10 geleed uitgevoerde gedeelte deel uitmaakt. Further, in Fig. 1 is shown that the support arm includes a foot 5 8 which makes it suitable to the support arm for placing on a stable basis, such as a rail 9 of an operating table 10. Also shown is that the arm 1 takes a divided form with a part 11 which 8 includes the base, and one on the lower part 11 thereof placeable and removable upper portion 12 to which the executed portion 10 articulated part. Fig. Fig. 1 toont verder het operatielaken 23 dat tussen het onderdeel 11 en bovendeel 12 van de steunarm 1 verloopt. 1 further shows the surgical sheet 23, which extends between the part 11 and upper part 12 of the support arm 1. Het bovendeel 12 is geheel steriliseerbaar. The upper part 12 is completely sterilizable. In het proximale uiteinde van het bovendeel 12 is een koppelorgaan 13 aanwezig, waarmee de 15 spankabel 7 is verbonden. In the proximal end of the upper part 12 is a coupling member 13 is present, with which the 15-tensioning cable 7 is connected. Deze spankabel 7 is niet getoond, maar loopt op voor de vakman duidelijke wijze door de door-voeropening 14 van het met verwijzingscijfer 24 weergegeven element waarop de schijfvormige lichamen 2 en ringvormige lichamen 3 aansluiten. This tensioning cable 7 is not shown, but is running on to the skilled person obvious manner by the through-feed opening 14 of the element indicated by reference numeral 24, to which the disc-shaped bodies 2 and ring-shaped bodies 3 are connected. De spankabel 7 mondt uit in de kous 15 20 en is daarmee vast gekoppeld. The tensioning cable 7 flows into the sleeve 15, 20 and is thus rigidly coupled. De kous 15 maakt deel uit van het koppelorgaan 13 en is op haar beurt vastverbonden met het hierna nog te bespreken hulsvormige uiteinde 16 van het koppelorgaan 13. Het koppelorgaan 13 is koppelbaar op de eveneens hierna te bespreken wijze met een in het onderdeel 11 25 opgenomen trekorgaan 17, in dit geval een met een hydraulische vijzel gekoppelde trekstang. The sleeve 15 forms part of the coupling member 13 and is in its turn fixedly connected to the to be discussed hereinafter sleeve-shaped end 16 of the coupling member 13. The coupling member 13 can be coupled to the well to be described hereinafter manner with a program recorded in the section 11, 25, pull member 17, in this case a tension rod coupled with a hydraulic jack.

De plaatsing en koppeling van het bovendeel 12 op het onderdeel 11 zal nu worden toegelicht aan de hand van fig. 2. Deze fig. 2 toont dat het bovendeel 12 voorzien is 3 0 van een handle 18 voor de bediening van een vastzetorgaan 19 welke de koppeling van het bovendeel 12 op het onderdeel 11 verzorgt, en welk vastzetorgaan 19 tevens dient voor het koppelen van het trekorgaan 17 met het koppelorgaan 13. Fig. The arrangement and coupling of the upper part 12 on the member 11 will now be explained with reference to Fig. 2. This FIG. 2 shows that the upper part 12 is provided with three 0 of a handle 18 for operation of a locking member 19 which is the coupling of the upper part takes care of 12 on the component 11, and which locking member 19 also serves for the coupling of the tension member 17 with the coupling member 13. Fig. 2 toont een ten opzichte van fig. 1 over 90° verdraaid doorsne-35 de-aanzicht. 2 shows a relative to FIG. 1, is rotated 90 ° doorsne-35 is the elevation view. Het vastzetorgaan 19 is, zoals duidelijker zichtbaar in fig. 1, uitgevoerd als tweetandige vork, terwijl het trekorgaan 17 een met deze vork 19 samenwerkend paddestoelvormig uiteinde 20 heeft met een steel 21 en een verwijd uitlopende kop 22, zodat de tanden van de vork 19 door bedie- 1014255 5 ning van de handle 18 aan weerszijden van de steel 21 en onder de kop 22 plaatsbaar zijn. The securing member 19 is, as more clearly visible in Fig. 1, designed as a two-pronged fork, while the pull member 17 a with these fork 19 cooperating mushroom-shaped end 20 with a shank 21 and a widened flared head 22, so that the teeth of the fork 19 by bedie- 1014255 5 ning of the handle 18 on either side of the stem 21 and under the head 22 can be placed. De tanden van de vork 19 leveren tegelijkertijd een klemkoppeling op (zie fig. 1) met het hulsvormige uiteinde 16 van het koppelorgaan 13 waarbinnen 5 het paddestoelvormige uiteinde 20 van het trekorgaan 17 is opgenomen. The teeth of the fork 19, at the same time provide a clamp coupling (see fig. 1) to the coupling member 13 of the sleeve-shaped end 16 in which 5 is the mushroom-shaped end 20 of the pulling element 17 is accommodated. Wanneer de handle 18 bediend is en verplaatst is van de in fig. 2 met A aangeduide stand naar de met B aangeduide stand, is het bovendeel 12 gekoppeld met het onderdeel 11, en is voorts het trekorgaan 17 met het koppelorgaan 13 10 verbonden. When the handle 18 is operated, and is moved from the shown in FIG. 2, indicated by A position to the B position indicated, the upper part 12 is coupled to the member 11, and, furthermore, the pulling element 17 is connected to the coupling member 13, 10. Door belasting van het trekorgaan 17 wordt het paddestoelvormige uiteinde 20 neerwaarts bewogen, en dientengevolge wordt het hulsvormige uiteinde 16 van het koppelorgaan 13 en de van het koppelorgaan 13 deel uitmakende kous 15 eveneens neerwaarts bewogen. By loading of the tension member 17, the mushroom-shaped end 20 is moved downwards, and as a result the sleeve-shaped end 16 of the coupling member 13 and the of the coupling member 13 forming part of sleeve 15 is also moved downward. Met deze neerwaartse beweging 15 wordt de spankabel die vastgekoppeld is met de kous 15, aangetrokken en wordt de steunarm 1 naar behoefte en afhankelijk van de aangelegde spankracht in de manipulatiestand respectievelijk de gefixeerde stand gebracht. With this downward movement 15, the tensioning cable which is fixedly coupled to the sleeve 15, and is attracted to the support arm 1 according to need and depending on the applied tension force in the manipulation mode, the fixed accommodated position, respectively.

f014255 f014255

Claims (7)

9 9
1. Steunarm (1) voor operatiedoeleinden omvattende een voet (8) geschikt voor plaatsing op een stabiele basis, zoals een rail (9) van een operatietafel (10), en een distaai uiteinde met een klem of dergelijke voor het in positie hou- 5 den van een (operatie)gereedschap, met het kenmerk, dat de arm (1) een manipulatiestand heeft in welke de arm in en naar een voorafbepaalde positie stelbaar is, en een fixatiestand in welke de arm (1) star is zodanig dat het distale uiteinde van de arm een gefixeerde positie oplevert voor het operatie-10 gereedschap. 1. A supporting arm (1) for surgical purposes, comprising a base (8) suitable for placement on a stable basis, such as a rail (9) of an operating table (10), and a distaai end with a clamp or the like for Houben in position 5 den of a (surgical) tools, characterized in that the arm (1) has a manipulation position in which the arm and is adjustable to a predetermined position, and a fixation position in which the arm (1) is rigid in such a way that the distal end of the arm results in a fixed position for the surgical tools-10.
2. Steunarm volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de arm (1) een geleed uitgevoerd gedeelte heeft waarvan op elkaar aansluitende schijfvormige lichamen (2) en tussen de schijfvormige lichamen (2) geplaatste ringvormige lichamen 15 (3) deel uitmaken, waarbij deze naastliggende schijfvormige lichamen (2) en ringvormige lichamen (3) ten opzichte van elkaar radiaal enigszins verplaatsbaar zijn. 2. A supporting arm according to claim 1, characterized in that the arm (1) an articulated carried out portion of which has connecting to each other disc-shaped bodies (2) and between the disc-shaped bodies (2) arranged ring-shaped bodies 15 (3) part, wherein these adjacent disc-shaped bodies (2) and ring-shaped bodies (3) relative to one another are slightly movable radially.
3. Steunarm volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de schijfvormige lichamen (2) zijn uitgevoerd met in ra- 20 diale richting taps toelopende wandvlakken (4) en dat de ringvormige lichamen (3) zijn uitgevoerd met in radiale richting taps wijkende wandvlakken (5) die in hoofdzaak aanliggen tegen wandvlakken (4) van naastliggende schijfvormige lichamen (2) . 3. A supporting arm according to claim 2, characterized in that the disc-shaped bodies (2) are carried out to in radio 20 Diale direction tapered wall surfaces (4) and that the ring-shaped bodies (3) are carried out to in a radial direction tapered diverging wall surfaces (5) which substantially abut against wall surfaces (4) of adjacent disc-shaped bodies (2).
4. Steunarm volgens conclusie 2 of 3, met het ken merk, dat de schijfvormige lichamen (2) en de ringvormige lichamen (3) zijn voorzien van een centraal verlopende boring (6) waarbinnen een spankabel (7) is opgenomen. 4. A supporting arm according to claim 2 or 3, has been recorded with the attribute, in that the disc-shaped bodies (2) and the ring-shaped bodies (3) are provided with a centrally extending bore (6) within which a tensioning cable (7).
5. Steunarm volgens een der voorgaande conclusies, 30 met het kenmerk, dat deze gedeeld is uitgevoerd met een onderdeel (11) welke de voet (8) omvat en een op het onderdeel (11) plaatsbaar en daarvan afneembaar bovendeel (12) waarvan het geleed uitgevoerde gedeelte deel uitmaakt, waarbij in het proximale uiteinde van het bovendeel (12) een koppelorgaan 35 (13) aanwezig is waarmee de spankabel (7) is verbonden, en 1014259 * ψ welk koppelorgaan koppelbaar is met een in het onderdeel (11) opgenomen trekorgaan (17). 5. A supporting arm according to any one of the preceding claims 30, characterized in that this shared is carried out with a component (11) comprising the base (8) and one on the lower part (11) can be placed, and of them removable upper part (12) of which the articulated carried out portion forming part, wherein in the proximal end of the upper part (12) has a coupling member 35 (13) is present with which the tensioning cable (7) is connected, and 1,014,259 * ψ which coupling member can be coupled to a in the member (11) incorporated pulling element (17).
6. Steunarm volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het bovendeel (12) is voorzien van een handle voor de 5 bediening van een vastzetorgaan (19) welke de koppeling van het bovendeel (12) op het onderdeel (11) verzorgt, en welk vastzetorgaan (19) tevens dient voor het koppelen van het trekorgaan (17) met het koppelorgaan (13). 6. A supporting arm as claimed in claim 5, takes care of characterized in that the upper part (12) is provided with a handle for the 5 control of a fixing member (19) to which the coupling of the upper part (12) on the member (11), and said fixing member (19) also serves for the coupling of the tension member (17) with the coupling member (13).
7. Steunarm volgens conclusie 6, met het kenmerk, 10 dat het vastzetorgaan (19) is uitgevoerd als tweetandige vork, dat het trekorgaan een paddestoelvormig uiteinde (20) heeft met een steel (21) en een verwijdend uitlopende kop (22), en dat de tanden van de vork (19) door bediening van de handle (18) aan weerszijden van de steel (21) en onder de kop 15 (22) plaatsbaar zijn, waarbij de tanden van de vork (19) een klemkoppeling opleveren met een hulsvormig uiteinde (16) van het koppelorgaan (13) waarbinnen het paddestoelvormige uiteinde (20) van het trekorgaan (17) is opgenomen. 7. A supporting arm according to claim 6, characterized in 10 that the locking member (19) is designed as a two-pronged fork, that the tension element has a mushroom-shaped end (20) having a stem (21) and a widening flared head (22), and that the teeth of the fork (19) by actuation of the handle (18) on either side of the stem (21) and under the head 15 (22) can be placed, wherein the teeth of the fork (19) constitute a clamp coupling with a sleeve-shaped end (16) of the coupling member (13) within which the mushroom-shaped end (20) of the pulling element (17) is accommodated. 1Ό142 55 1Ό142 55
NL1014255A 2000-02-01 2000-02-01 Support arm for surgical purposes. NL1014255C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014255 2000-02-01
NL1014255A NL1014255C2 (en) 2000-02-01 2000-02-01 Support arm for surgical purposes.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014255A NL1014255C2 (en) 2000-02-01 2000-02-01 Support arm for surgical purposes.
PCT/NL2001/000044 WO2001056490A1 (en) 2000-02-01 2001-01-23 Supporting arm for surgical purposes
AU3617901A AU3617901A (en) 2000-02-01 2001-01-23 Supporting arm for surgical purposes

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1014255C2 true NL1014255C2 (en) 2001-08-02

Family

ID=19770721

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1014255A NL1014255C2 (en) 2000-02-01 2000-02-01 Support arm for surgical purposes.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU3617901A (en)
NL (1) NL1014255C2 (en)
WO (1) WO2001056490A1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7124755B2 (en) 2001-12-21 2006-10-24 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Respiratory circuit support arm
EP2170564A4 (en) * 2007-07-12 2015-10-07 Univ Nebraska Methods and systems of actuation in robotic devices
US9980737B2 (en) 2014-08-04 2018-05-29 Medos International Sarl Flexible transport auger
US9924979B2 (en) 2014-09-09 2018-03-27 Medos International Sarl Proximal-end securement of a minimally invasive working channel
US10111712B2 (en) 2014-09-09 2018-10-30 Medos International Sarl Proximal-end securement of a minimally invasive working channel
US10264959B2 (en) 2014-09-09 2019-04-23 Medos International Sarl Proximal-end securement of a minimally invasive working channel
US10299838B2 (en) 2016-02-05 2019-05-28 Medos International Sarl Method and instruments for interbody fusion and posterior fixation through a single incision

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB983560A (en) * 1962-09-18 1965-02-17 Polymathic Engineering Company Supporting stand for instruments, tools and the like
US5513827A (en) * 1993-07-26 1996-05-07 Karlin Technology, Inc. Gooseneck surgical instrument holder
WO1997010753A1 (en) 1995-09-20 1997-03-27 Medtronic, Inc. Method and apparatus for temporarily immobilizing a local area of tissue
US5899425A (en) * 1997-05-02 1999-05-04 Medtronic, Inc. Adjustable supporting bracket having plural ball and socket joints

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB983560A (en) * 1962-09-18 1965-02-17 Polymathic Engineering Company Supporting stand for instruments, tools and the like
US5513827A (en) * 1993-07-26 1996-05-07 Karlin Technology, Inc. Gooseneck surgical instrument holder
WO1997010753A1 (en) 1995-09-20 1997-03-27 Medtronic, Inc. Method and apparatus for temporarily immobilizing a local area of tissue
US5899425A (en) * 1997-05-02 1999-05-04 Medtronic, Inc. Adjustable supporting bracket having plural ball and socket joints

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001056490A1 (en) 2001-08-09
AU3617901A (en) 2001-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6190360B1 (en) Stent delivery handle
CN1267059C (en) Device for propelling thread
JP4097296B2 (en) Applicator for deploying surgical fasteners into the tissue
CA2079259C (en) Suturing apparatus
US5454827A (en) Surgical instrument
EP0554990B1 (en) Apparatus for anastomosis
US5993385A (en) Self-aligning side-loading surgical retractor
US4844065A (en) Intraocular lens inserting tool and method
EP1011468B1 (en) Surgical instrument for fixing soft tissue
US8418906B2 (en) Locking shipping wedge
US5921979A (en) Apparatus and method for tissue and organ stabilization
CA2330658C (en) Illuminated surgical retractor
US7985237B2 (en) Cannula for receiving surgical instruments
US5746216A (en) Endoscopic multiple sample bioptome with enhanced biting action
AU712374B2 (en) Suture assist device
EP2286730A2 (en) Suture retrograder
JP5306184B2 (en) Method and apparatus for meniscal repair
CA2333594C (en) Device to permit offpump beating heart coronary bypass surgery
US20060264972A1 (en) Catheter with an expandable end portion
EP0594004B1 (en) Surgical clip applier
JP4782703B2 (en) Equipment for the treatment of spine
US8328824B2 (en) Suture grasping device
JP4966861B2 (en) Soshiki 鉗子
US7585306B2 (en) Anastomosis device, tools and methods of using
DE69816405T2 (en) Tissue stabilization device for use in surgery

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20040901