NL1011563C2 - Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte. - Google Patents

Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte. Download PDF

Info

Publication number
NL1011563C2
NL1011563C2 NL1011563A NL1011563A NL1011563C2 NL 1011563 C2 NL1011563 C2 NL 1011563C2 NL 1011563 A NL1011563 A NL 1011563A NL 1011563 A NL1011563 A NL 1011563A NL 1011563 C2 NL1011563 C2 NL 1011563C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
sheet
poultry
tissue
cutting
vacuum
Prior art date
Application number
NL1011563A
Other languages
English (en)
Inventor
Edward Johannes Tieleman
Original Assignee
Tieleman Food Equipment B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tieleman Food Equipment B V filed Critical Tieleman Food Equipment B V
Priority to NL1011563 priority Critical
Priority to NL1011563A priority patent/NL1011563C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1011563C2 publication Critical patent/NL1011563C2/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22BSLAUGHTERING
  • A22B5/00Accessories for use during or after slaughtering
  • A22B5/0094Cutting or blocking the rectum of a carcass, e.g. for avoiding fecal contamination
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C21/00Processing poultry
  • A22C21/06Eviscerating devices for poultry

Description

2

Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het maken of vergroten van een opening in het lichaam van gevogelte grenzend aan de aars daarvan, 5 omvattende een werktuig om nabij de aars een ronde of rechte snede aan te brengen.

Het gevaar bestaat daarbij dat ingewanden van het gevogelte beschadigd raken, waardoor het gevogelte besmet raakt.

Doel van de uitvinding is dit bezwaar te vermijden.

Volgens de uitvinding is de inrichting hiertoe voorzien van gasdruk- en/of 10 vacuümmiddelen om het vel en het daaronder liggende met het vel verbonden weefsel van het gevogelte nabij de aan te brengen snede buitenwaarts te verplaatsen weg van in het gevogelte aanwezige ingewanden.

In een voorkeursuitvoeringsvorm is de inrichting voorzien van een mesje dat is aangebracht op een orgaan dat vanaf de aarsopening weg kan bewegen voor het maken 15 van een rechte snede ter vorming van een relatief grote lichaamsopening in het gevogelte. De middelen voor het buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel bestaan in deze uitvoeringsvorm uit een in de aarsopening te brengen buis die is aangesloten op een bron voor een onder druk staand gas.

In een andere uitvoeringsvorm wordt het vel met weefsel weg van de 20 ingewanden verplaatst door een of meer aangebrachte zuigmonden die zijn aangesloten op een vacuümbron. In de stand voorafgaand aan het snijden worden ze tegen of vlak boven het aan te grijpen vel geplaatst. Door middel van zuigkracht wordt de verbinding met het vel verkregen. Door tenslotte de zuigmonden van het gevogelte weg te bewegen wordt het vel met het weefsel weg van de ingewanden in het lichaam 25 verplaatst en kan het insnijden plaats vinden.

"1011563 3

Het is tevens mogelijk de hiervoor genoemde uitvoeringsvormen te combineren zodat het vel met weefsel zowel door de zuigmonden van de ingewanden wordt weggetrokken als dat het van binnenuit wordt opgeduwd door het onder druk staande gas. Het combineren van de beide uitvoeringsvormen kan voordelig zijn omdat er een 5 grotere kracht op het vel uitgeoefend kan worden, waardoor het verder van de ingewanden kan worden weg bewogen.

In een andere uitvoeringsvorm wordt de snijinrichting als een ronde boor, die rondom de aars een ronde snede maakt, uitgevoerd. De middelen voor het weg van de ingewanden verplaatsen van het vel, met daaraan verbonden weefsel, bestaan in deze 10 uitvoeringsvorm uit een of meer nabij de aars in het gevogelte te steken holle naalden die zijn aangesloten op een bron voor een onder druk staand gas.

Ook kunnen de middelen voor de verplaatsing van het vel met weefsel weg van de ingewanden bestaan uit één of meer zuigmonden die zich voor het snijden tegen het vel of er vlak boven bevinden, het vel naar zich toe kunnen zuigen en zich weg van het 15 gevogelte bewegen. Omgekeerd is het, net als bij de eerder beschreven inrichting, ook mogelijk dat het gevogelte van de zuigmonden weg wordt bewogen.

De inrichting kan zowel van zuignappen als van een of meer naalden voor het inbrengen van een onder druk staand gas zijn voorzien.

De uitvinding zal in het hiernavolgende, onder verwijzing naar de figuren, in 20 meer detail worden beschreven aan de hand van een voorkeursuitvoeringsvorm, welke de uitvinding verduidelijkt, maar deze niet beperkt. In de figuren wordt het volgende getoond: »1011563 4

Fig. 1: toont een schematische doorsnede van een deel van een carrousel voor het verwerken van gevogelte, uitgevoerd met een snijinrichting met daaraan verbonden vacuüm- en persluchtorganen.

Fig. 2: toont een perspectivisch aanzicht van de snijinrichting uit figuur 1.

5 Fig. 3: toont een schematisch weergave van de werking van een van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding.

Fig. 4: toont een schematische doorsnede van een deel van een carrousel voor het verwerken van gevogelte, uitgevoerd met een snijinrichting met onafhankelijk van de snijinrichting beweegbare vacuümorganen.

10

Gedetailleerde beschrijving

In figuur 1 wordt een inrichting getoond voor het verwerken van gevogelte. In het bijzonder is de inrichting geschikt voor het maken of vergroten van een opening in het 15 lichaam van het gevogelte in het gebied grenzend aan de aars.

Het gevogelte hangt aan een draaghaak 1 en is ingeklemd in op zichzelf bekende positioneringsmiddelen 2 die bestaan uit heupliftbeugels 3 en tussen de poten van het gevogelte aangebrachte beugels 4. De beweging van de heupliftbeugels 3 wordt via de curverol 6 door de curvebaan 7 aangestuurd.

20 Voor het aanbrengen of vergroten van een snede nabij de aars, is de inrichting voorzien van een snijinrichting 8, die een mes 9 en een meshouder 10 omvat. De meshouder is verbonden met een bevestigingsorgaan 11, dat via een curverol 12 aangrijpt in een curvebaan 13. Het mes is verbonden met een hefboom 14 die, via een scharnierverbinding 15, scharnierbaar met het bevestigingsorgaan 11 is verbonden. De 25 hefboom 14 wordt via een curverol 16 door de curvebaan aangestuurd.

»1011563 5

Al naar gelang de onderlinge afstand tussen de curvebanen 13, 17 bevindt het mes zich in een schede 17 in de meshouder 10 of in een uitgeslagen positie, buiten de schede 17. Als de curvebanen in hoogte variëren terwijl hun onderlinge afstand gelijk blijft, worden de meshouder 10 en het mes 9 in de ingenomen positie samen met het 5 bevestigingsorgaan 11 mee bewogen.

De meshouder 10 is voorzien van twee kanalen 18 die zich uitstrekken vanaf zijn onderkant 19 tot aan zijn bovenkant 20 waar ze verbonden zijn met een bron voor onder druk staand gas (niet getoond), zie figuur 2. Tevens is de meshouder 10 voorzien van twee vacuümmonden 21 waardoor zich kanalen 22 uitstrekken vanaf de onderkant 10 23 van die vacuümmonden 21, door de meshouder 10, naar de bovenkant 20 daarvan, waar ze zijn aangesloten op een vacuümbron (niet getoond).

Het aanbrengen van een snede in het gebied tussen de poten van het gevogelte volgends de onderhavige uitvinding gebeurt met de volgende stappen: - de meshouder 10 met daarin gelegen het mes 9 wordt in de aarsopening van 15 het gevogelte gebracht, zie pijl in figuren 1 en 3; - door de kanalen 18 wordt een gas in het lichaam van het gevogelte gepompt, waardoor het tussen de poten liggende vel met weefsel wat opbolt, - gelijktijdig hiermee grijpen de vacuümmonden 21 aan op het vel en de meshouder wordt over een kleine afstand van het gevogelte verwijderd, 20 waardoor het vel met weefsel weg van de ingewanden van de vogel wordt bewogen; tot slot wordt een snede 25 aangebracht door het mes 9 uit de schede te bewegen zoals aangegeven met de pijl 26.

Een en ander wordt in figuur 3 schematisch weergegeven.

»1011563 6

Een andere, in figuur 4 weergegeven, uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is speciaal geschikt voor het aanbrengen van een ronde snede rond de aars van een gevogelte met een aarsboor 27. Deze uitvoeringsvorm verschilt ten opzichte van de vorige door dat de snij inrichting 8 vervangen is door een boorinrichting 28. De 5 boorinrichting wordt op vergelijkbare wijze aangestuurd door de curvebaan 29 en de curverol 30.

Volgens de onderhavige uitvinding wordt nu een onder druk staand gas via een naald 31 in het lichaam van het gevogelte gebracht, teneinde het vel met weefsel tussen de poten te doen opbollen.

10 Tevens is deze inrichting voorzien van vacuümmonden 4 die bevestigd zijn op een geleider 33 aan de draagstang 5 en die door middel van de curverol 34 en de curvebaan 35 ten opzichte van het gevogelte bewogen kunnen worden. De vacuümmonden 32 omvatten voornamelijk dezelfde organen als de vacuümmonden 21 op de meshouder 10.

15 De vacuümmonden 32 in contact worden gebracht met het vel van het gevogelte door de geleider 33 te bewegen. Door het vel vervolgens aan te grijpen en de vacuümmonden 32 weg van het gevogelte te verplaatsten, wordt de afstand tussen het te snijden vel met weefsel en de onderliggende ingewanden vergroot.

Door de boor 27 te laten draaien en de boorinrichting 28 te laten zakken kan nu 20 de snede worden aangebracht.

In de praktijk zal met de inrichting volgens figuur 4 eerst een snede rond de kringsluitspier worden aangebracht en vervolgens met de inrichting volgens figuur 2 de snede worden aangebracht die de opening in het lichaam vergroot. Bij elk van de beide uitvoeringsvormen kan uitsluitend met perslucht (of een ander persgas), uitsluitend met 25 vacuüm of met perslucht en vacuüm worden gewerkt.

^1011563

Claims (7)

7
1. Inrichting voor het maken of vergroten van een opening in het lichaam van gevogelte grenzend aan de aars daarvan, omvattende een snijwerktuig om nabij de aars 5 een ronde of rechte snede aan te brengen, met het kenmerk, dat nabij genoemd snijwerktuig gasdruk- en/of vacuümmiddelen aanwezig zijn om het vel en het daaronder liggende met het vel verbonden weefsel van het gevogelte nabij de aan te brengen snede buitenwaarts te verplaatsen weg van in het gevogelte aanwezige ingewanddelen. 10
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemd werktuig een mesje omvat dat is aangebracht op een orgaan dat vanaf de aarsopening kan wegbewegen voor het maken van een rechte snede ter vorming van een relatief grote lichaamsopening in het gevogelte, en de middelen voor het weg van de ingewanden 15 buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel bestaan uit een in de aarsopening te brengen buis die is aangesloten op een bron voor een onder druk staand gas.
3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het werktuig een mesje omvat dat is aangebracht op een orgaan dat van de aarsopening kan weg bewegen voor 20 het maken van een rechte snede ter vorming van een relatief grote lichaamsopening in het gevogelte, en de middelen voor het buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel bestaan uit één of meer nabij het mesje aangebrachte zuigmonden die zijn aangesloten op een vacuümbron en die zich in de snij stand van het mesje op of vlakbij het vel bevinden, door zuigkracht een verbinding met het vel kunnen krijgen en het vel 25 met weefsel weg van de ingewanden buitenwaarts kunnen verplaatsen. 7 » % »1011563 8
4. Inrichting volgens conclusies 2 en 3, met het kenmerk, dat de middelen voor het weg van de ingewanden buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel zowel een in de aarsopening te brengen buis, aangesloten op een bron voor onder druk staand 5 gas omvatten als één of meer nabij het mesje aangebrachte op een vacuümbron aangesloten zuigmonden die zich in de snijstand van het mesje op of vlak boven het vel bevinden.
5. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het werktuig een boor 10 is die rondom de kringspier een ronde snede maakt en de middelen voor het weg van de ingewanden buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel bestaan uit een of meerdere nabij de aars in het gevogelte te steken holle naalden die zijn aangesloten op een bron voor een onder druk staand gas.
6. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het werktuig een boor is die rondom de kringspier een ronde snede maakt en de middelen voor het weg van de ingewanden buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel bestaan uit één of meer zuigmonden die zich in de boorstand van genoemde boor op of vlak boven het vel bevinden, het vel naar zich toe kunnen zuigen en omhoog kunnen verplaatsen. 20
7. Inrichting volgens conclusies 5 en 6, met het kenmerk, dat de middelen voor het buitenwaarts verplaatsen van het vel met weefsel zowel bestaan uit een buiten de aarsopening in het karkas in te steken naald die is aangesloten op een bron voor onder druk staand gas als uit één of meer zuigmonden die zich in de boorstand van genoemde 25 boor op of vlak boven het vel bevinden. »1011563 i i
NL1011563A 1999-03-15 1999-03-15 Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte. NL1011563C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011563 1999-03-15
NL1011563A NL1011563C2 (nl) 1999-03-15 1999-03-15 Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011563A NL1011563C2 (nl) 1999-03-15 1999-03-15 Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011563C2 true NL1011563C2 (nl) 2000-09-18

Family

ID=19768842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011563A NL1011563C2 (nl) 1999-03-15 1999-03-15 Inrichting voor het maken van een snede in gevogelte.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1011563C2 (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110037088A (zh) * 2019-05-29 2019-07-23 李剑民 一种肉鸡用的基轨式定点切割的螺旋式物理去皮装置

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2795815A (en) * 1953-10-02 1957-06-18 C A Swanson & Sons Poultry dressing machine
DE1923308A1 (de) * 1969-05-07 1970-11-19 Jarvis Corp Kloaken-Schneidwerkzeug
DE2313092A1 (de) * 1972-03-17 1973-09-27 Gordon Johnson Stephens Ltd Vorrichtung zur verarbeitung von gefluegel
NL7306058A (en) * 1973-05-01 1974-11-05 Automatic cutting open of fowls - hanging on a transporter by the ankles without cutting the intestines
EP0021553A1 (en) * 1979-06-19 1981-01-07 Tieleman B.V. An apparatus to cut out the vent of a bird
AU520376B2 (en) * 1978-06-30 1982-01-28 Gordon Johnson Co. Rotary tube cutter for poultry vent removal
NL8101527A (nl) * 1981-03-27 1982-10-18 Meyn Pieter Inrichting voor het dwars opensnijden van slachtkuikens.
GB2147190A (en) * 1983-09-15 1985-05-09 Johnson Simon Inc Poultry vent removal machine
EP0245543A1 (en) * 1986-05-16 1987-11-19 Linco Holland Engineering B.V. A device for cutting open slaughtered poultry
EP0492735A1 (en) * 1990-12-21 1992-07-01 Stork R.M.S. B.V. Cutting device
US5873774A (en) * 1996-06-04 1999-02-23 Johnson Food Equipment, Inc. Poultry lung removal apparatus

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2795815A (en) * 1953-10-02 1957-06-18 C A Swanson & Sons Poultry dressing machine
DE1923308A1 (de) * 1969-05-07 1970-11-19 Jarvis Corp Kloaken-Schneidwerkzeug
DE2313092A1 (de) * 1972-03-17 1973-09-27 Gordon Johnson Stephens Ltd Vorrichtung zur verarbeitung von gefluegel
NL7306058A (en) * 1973-05-01 1974-11-05 Automatic cutting open of fowls - hanging on a transporter by the ankles without cutting the intestines
AU520376B2 (en) * 1978-06-30 1982-01-28 Gordon Johnson Co. Rotary tube cutter for poultry vent removal
EP0021553A1 (en) * 1979-06-19 1981-01-07 Tieleman B.V. An apparatus to cut out the vent of a bird
NL8101527A (nl) * 1981-03-27 1982-10-18 Meyn Pieter Inrichting voor het dwars opensnijden van slachtkuikens.
GB2147190A (en) * 1983-09-15 1985-05-09 Johnson Simon Inc Poultry vent removal machine
EP0245543A1 (en) * 1986-05-16 1987-11-19 Linco Holland Engineering B.V. A device for cutting open slaughtered poultry
EP0492735A1 (en) * 1990-12-21 1992-07-01 Stork R.M.S. B.V. Cutting device
US5873774A (en) * 1996-06-04 1999-02-23 Johnson Food Equipment, Inc. Poultry lung removal apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110037088A (zh) * 2019-05-29 2019-07-23 李剑民 一种肉鸡用的基轨式定点切割的螺旋式物理去皮装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5634484B2 (ja) 屠殺された家禽の体部位の加工方法とデバイス
JP5433723B2 (ja) 屠殺された家禽の胴体部を処理する方法および装置
ES2206540T3 (es) Dispositivo y metodo para eltratamiento de aves sacrificadas.
ES2362735T3 (es) Procedimiento de preparación y deshuesado de carne y sistema correspondiente.
EP1125505B1 (en) Eviscerator
NL1028561C2 (nl) Bewerken van karkasdelen van geslacht gevogelte.
EP0948895B1 (en) Method and device for deboning leg pieces of slaughtered animals
US6612919B2 (en) Apparatus and method for carrying out a cleaning operation applied to the internal neck skin of slaughtered poultry
ES2138871T5 (es) Procedimiento y dispositivo de tratamiento de un grupo de organos de un animal sacrificado.
US7597615B2 (en) Method and device for processing a slaughter animal
CN101330832B (zh) 去骨机
ES2598283T3 (es) Dispositivo de extracción de órganos y método para extraer órganos
US4418445A (en) Apparatus for cutting open a fowl by a transverse cut
ES2397054T3 (es) Dispositivo y procedimiento para el fileteado de pescado descabezado y eviscerado
CA2045796C (en) Material handling system
CA2650073C (en) Tool, device, and method for gutting fish opened at the stomach cavity
NL1022858C2 (nl) Fileerstraat voor gevogelte.
US4059868A (en) Apparatus for cutting open a fowl
EP1070456B1 (en) Method for obtaining an inner fillet from a poultry carcass part, and device for processing a poultry carcass part.
CA2954039C (en) Poultry tenderloin extraction apparatus
EP0403623B1 (fr) Dispositif d'evisceration automatique de carcasses d'animaux de boucherie apres abattage
CA2320774C (en) Methods and apparatus for performing processing operations on a slaughtered animal or part thereof
EP1728433B1 (en) Neck breaker
US7066806B2 (en) Apparatus for breaking tissue connections in poultry suspended by the feet
US4899421A (en) Method and apparatus for removing fecal matter in poultry

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20031001