NL1011203C2 - Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel. - Google Patents

Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel. Download PDF

Info

Publication number
NL1011203C2
NL1011203C2 NL1011203A NL1011203A NL1011203C2 NL 1011203 C2 NL1011203 C2 NL 1011203C2 NL 1011203 A NL1011203 A NL 1011203A NL 1011203 A NL1011203 A NL 1011203A NL 1011203 C2 NL1011203 C2 NL 1011203C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
fingers
part
scraper
ironing
punch
Prior art date
Application number
NL1011203A
Other languages
English (en)
Inventor
Johannes Lambertus Mar Mensink
Original Assignee
Corus Technology B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Corus Technology B V filed Critical Corus Technology B V
Priority to NL1011203 priority Critical
Priority to NL1011203A priority patent/NL1011203C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1011203C2 publication Critical patent/NL1011203C2/nl

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D45/00Ejecting or stripping-off devices arranged in machines or tools dealt with in this subclass
  • B21D45/06Stripping-off devices
  • B21D45/065Stripping-off devices for deep-drawn cans, e.g. using stripping fingers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D45/00Ejecting or stripping-off devices arranged in machines or tools dealt with in this subclass
  • B21D45/06Stripping-off devices

Description

: # • 9 t

WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR HET AFSTRIJKEN VAN EEN BUS VAN EEN STEMPEL

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het in axiale richting 5 afstrijken van een om een stempel gevormd busachtig onderdeel van de stempel bijvoorbeeld het strippen van een gewandstrekte busromp van de punch waarbij gebruik wordt gemaakt van strijkvingers die bij afstrijken met behulp van opvangmiddelen in axiale richting worden ondersteund en in radiale richting tegen of zeer nabij de stempel positioneerbaar zijn zodanig dat bij axiaal bewegen van het op 10 de stempel zittende onderdeel in de richting van de vingers het onderdeel tegen de vingers aanloopt en bij voortgezet relatief in axiale richting bewegen van de stempel ten opzichte van de vingers het onderdeel en de stempel met een bepaalde afstrijkkracht uit elkaar worden geduwd of getrokken.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een afstrijkgereedschap voor het in 15 axiale richting afstrijken van een om een stempel gevormd busachtig onderdeel van de stempel omvattende een afsteunffame met daarin opgehangen afstrijkvingers die geschikt zijn om aan de omtrek van de stempel met het onderdeel bij relatieve axiale beweging van stempel en afsteunframe zodanig samen te werken dat het onderdeel met de afstrijkvingers in contact komt waardoor bij verdere relatieve beweging 20 stempel en onderdeel stempel met een bepaalde afstrijkkracht uit elkaar geduwd of getrokken worden.

Een dergelijke werkwijze en inrichting zijn bekend uit bijvoorbeeld US 4,324,124. In dit octrooischrift worden als problemen vermeld dat afstrijkring en stempel mogelijk niet goed gecentreerd zijn en dat de weg van de stempel mogelijk 25 niet exact parallel met de centrale as van de afstrijkring verloopt. Voor deze problemen worden oplossingen aangedragen waarbij de afstrijkring radiaal beweegbaar is opgehangen.

Een probleem dat bij de bekende werkwijze en inrichting niet wordt opgelost is dat het als gevolg van diverse factoren kan gebeuren dat de uit een blank gemaakte 30 busachtig onderdeel niet overaL even “hoog” is. Bij gebruik van de bekende werkwijze en inrichting wordt het onderdeel bij het afstrijken dan in eerste instantie door slechts enkele afstrijkvingers opgevangen. Hierdoor bestaat het gevaar van 1011203 k ' -2- zogeheten “roll-back”, het materiaal krult op. “Roll-back” is een bijzonder hinderlijk verschijnsel dat tot afkeur van de geproduceerde onderdelen leidt of tot storingen in vervolgprocessen, bijvoorbeeld in de “trimmer”.

Allereerst is het natuurlijk zaak genoemde hoogteverschillen zo klein 5 mogelijk te houden. De oorzaak is echter niet altijd even gemakkelijk te vinden of te verhelpen, aangezien deze mede gelegen is in intrinsieke anisotropie van het gewalste uitgangsmateriaal. Het terugbrengen van genoemde hoogteverschillen zal nog lastiger worden met het steeds dunner worden van het uitgangsmateriaal terwijl bovendien dunner materiaal een grotere roll-back neiging zal vertonen.

10 Het geschetste probleem wordt verholpen of in omvang teruggebracht indien volgens de uitvinding de opvangmiddelen zodanig worden ingericht, dat axiale verplaatsing van een strijkvinger een door die strijkvinger op het onderdeel uit te oefenen tegengesteld gerichte kracht oplevert die althans voor strijkvingers die eerder in contact komen met het onderdeel dan andere gemaximeerd is op een 15 waarde die in de orde van grootte ligt van de maximale afstrijkkracht gedeeld door het aantal strijkvingers en/of die idealiter voor elke strijkvinger oploopt van een waarde die kleiner dan of gelijk is aan tot een waarde die gelijk is aan de maximale afstrijkkracht gedeeld door het aantal strijkvingers.

Onder maximale afstrijkkracht wordt in dit verband verstaan de grootste op het 20 onderdeel uitgeoefende kracht om het onderdeel tijdens afstrijken van de stempel af te krijgen.

Hiermede is bereikt dat de lokale belasting van het busvormig onderdeel door contact met een strijkvinger nooit (veel) hoger is dan nodig voor het afstrijken en toelaatbaar voor het materiaal van het onderdeel. Het voldoen aan deze functionele 25 eis is bijvoorbeeld te realiseren door elke strijkvinger aan te sluiten op een hydraulische zuiger/cilinder die is voorzien van een drukventiel.

In een uitvoeringsvorm is de werkwijze erdoor gekenmerkt dat de opvangmiddelen zodanig met elkaar zijn gekoppeld dat althans axiale verplaatsing van althans een van de strijkvingers een tegengesteld gerichte in totale omvang 30 gelijke verplaatsing van althans een van de overige strijkvingers tot gevolg heeft.

Hiermede is bereikt dat de axiale locatie van de aangrijppunten van de verschillende vingers zich aanpast aan de vorm van het busachtig onderdeel, i 1011203 -3- waardoor de totale afstrijkkracht wordt verdeeld over de strijkvingers en dus over de omtrek van het onderdeel. De vingers moeten volgens de uitvinding dus afhankelijk van elkaar in axiale richting verplaatst kunnen worden.

De uitvinding is tevens belichaamd in een afstrijkgereedschap voor het in 5 axiale richting afstrijken van een om een stempel gevormd busachtig onderdeel van de stempel omvattende een afsteunframe met daarin opgehangen afstrijkvingers die geschikt zijn om aan met de omtrek van de stempel met het onderdeel bij relatieve axiale beweging van stempel en afsteunframe zodanig samen te werken dat het onderdeel met de afstrijkvingers in contact komt waardoor bij verdere relatieve 10 beweging stempel en onderdeel stempel met een bepaalde afstrijkkracht uit elkaar geduwd of getrokken worden, met het kenmerk, dat het afstrijkgereedschap omvat een tussen afstrijkvingers en afsteunframe opgenomen vereffenmiddel dat bij overschrijding van een bepaalde kracht tussen strijkvinger en vereffenmiddel meegeeft zodanig dat de strijkvinger geen te grote kracht op het onderdeel kan 15 uitoefenen.

Door de kracht die door het vereffenmiddel op een strijkvinger uitgeoefend kan worden te maximeren wordt tevens de kracht die een strijkvinger op het onderdeel kan uitoefenen gemaximeerd en kan beschadiging van het onderdeel worden voorkomen.

20 In een uitvoeringsvorm is het afstrijkgereedschap volgens de uitvinding erdoor gekenmerkt dat het vereffenmiddel zodanig is dat een axiale verplaatsing van een door het onderdeel geraakte afstrijkvinger een tegengestelde in omvang gelijke verplaatsing van althans een andere afstrijkvinger tot gevolg heeft, zonder dat bij die eerstbedoelde axiale verplaatsing een noemenswaardige tegengesteld gerichte kracht 25 optreedt.

Indien verplaatsing van een eerstgeraakte strijkvinger zonder noemenswaardige tegenkracht leidt tot het rondom aanliggen van de strijkvingers tegen de rand van het onderdeel in wat als het ware een evenaar-constructie is, worden de afstrijkkrachten automatisch rondom over de afstrijkvingers verdeeld.

30 In een uitvoeringsvorm is het afstrijkgereedschap erdoor gekenmerkt dat het vereffenmiddel een gesloten met een medium gevuld systeem omvat waarbij de 1011203 -4- afstrijkvingers tijdens bedrijf elk met een op het medium werkende actuator samenwerken die op het systeem is aangesloten.

Op deze wijze kan een effectief afstrijkgereedschap volgens de uitvinding gerealiseerd worden.

5 In een voorkeursuitvoeringsvorm is het afstrijkgereedschap volgens de uitvinding erdoor gekenmerkt dat het hydraulische systeem en de actuatoren worden gevormd door een met een medium gevulde balg.

In de beperkte constructieruimte die het afstrijkgereedschap biedt kan de uitvinding met voordeel worden gerealiseerd indien in een annulaire ruimte achter de 10 afstrijkvingers een ringvormige met een medium bijvoorbeeld hydraulische vloeistof gevulde balg wordt gelegd, of indien het vereffenmiddel een ring is van een zeer gemakkelijk vervormbaar maar moeilijk samendrukbaar materiaal zoals een zacht rubber.

De balg respectievelijk de ring functioneert dan als een meer of minder 15 gesloten hydraulisch systeem daarin mee begrepen actuatoren dat samenwerkt met de afstrijkvingers en deze als het ware koppelt.

De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van een niet beperkend voorbeeld waarbij wordt verwezen naar de tekeningen waarin wordt getoond in:

Fig. 1 een vooraanzicht van een afstrijkgereedschap en een dwarsdoorsnede 20 van het afstrijkgereedschap in de linkerhelft volgens de uitvinding en in de rechterhelft van het bekende afstrijkgereedschap,

Fig. 2 een uitgeslagen busvormig onderdeel in drie stadia van samenwerking met de afstrijkvingers voor een situatie waarin de werkwijze en het afstrijkgereedschap volgens de uitvinding worden toegepast, en 25 Fig. 3 een uitgeslagen busvormig onderdeel in drie stadia van samenwerking met de afstrijkvingers voor een situatie waarin op de bekende manier te werk wordt gegaan.

In de onderste tekening in Fig. 1 beweegt de stempel (niet getoond) met daarop het busvormig onderdeel (niet getoond) van beneden naar boven door het 30 afstrijkgereedschap 1, om vervolgens van relatieve bewegingsrichting om te keren waardoor de rand van het busvormig onderdeel de door een rubber of kunststof O-ring 5 in radiale zin bijeengehouden afstrijkvingers 4 nadert. Indien een i 1011203 -5- vooruitspringend deel van de rand van het onderdeel een afstrijkvinger 4 van het bekende afstrijkgereedschap raakt wordt deze afstrijkvinger tegen de massief rubberen of kunststof O-ring 5 aangeperst waardoor de betreffende afstrijkvinger bij een geringe verplaatsing reeds een behoorlijk hoge tegenkracht op het onderdeel 5 uitoefent.

Wanneer een dergelijk vooruitspringend deel van de rand van het onderdeel echter de afstrijkvinger 4 van het afstrijkgereeedschap 1 volgens de uitvinding raakt wordt deze afstrijkvinger 4 in de balg 3 geduwd waardoor de andere afstrijkvingers 4 naar de rand van het onderdeel worden bewogen, zonder dat dit gepaard gaat met de 10 opbouw van een tegenkracht die door slechts een of enkele afstrijkvingers 4 op de rand van het onderdeel wordt overgebracht.

De balg 3 is bijvoorbeeld gevuld met medium 2, bijvoorbeeld een hydraulische vloeistof of een mengsel van een vloeistof en een gas.

Zoals bij vergelijking van Fig. 2 en Fig. 3 opvalt, kan een vooruitspringend 15 deel van de rand van het busvormige onderdeel 6 in de situatie getoond in Fig. 2 veel beter worden opgevangen dan in de situatie getoond in Fig. 3. In de onderste twee plaatjes waarin de stempel en het busvormige onderdeel 6 het meest in de richting van het afstrijkgereedschap 5 bewogen zijn, ligt de rand van het busvormige onderdeel 6 indien volgens de uitvinding wordt gewerkt bijna geheel aan tegen de 20 afstrijkvingers zoals te zien in Fig. 2, terwijl in het in Fig. 3 getoonde geval waar volgens de bekende werkwijze wordt gewerkt slechts drie afstrijkvingers 4 in contact zijn met de rand van het busvormige onderdeel 6, die ter plaatse van de contactzone dan ook opkrult.

Doordat het optreden van lokale hoge krachten op de rand van het 25 busvormige onderdeel wordt vermeden is het risico op beschadiging en opkrullen van de rand bij afstrijken sterk verkleind, waarmee het aantal storingen bij de vervaardiging van busvormige onderdelen die het gevolg zijn van het mislopen van het afstrijken indien volgens de uitvinding wordt gewerkt sterk wordt gereduceerd.

1011203

Claims (7)

1. Werkwijze voor het in axiale richting afstrijken van een om een stempel gevormd busachtig onderdeel van de stempel bijvoorbeeld het strippen van een 5 gewandstrekte busromp van de punch waarbij gebruik wordt gemaakt van strijkvingers die bij afstrijken met behulp van opvangmiddelen in axiale richting worden ondersteund en in radiale richting tegen of zeer nabij de stempel positioneerbaar zijn zodanig dat bij axiaal bewegen van het op de stempel zittende onderdeel in de richting van de vingers het onderdeel tegen de 10 vingers aanloopt en bij voortgezet relatief in axiale richting bewegen van de stempel ten opzichte van de vingers het onderdeel en de stempel met een bepaalde afstrijkkracht uit elkaar worden geduwd of getrokken, met het kenmerk, dat de opvangmiddelen zodanig worden ingericht, dat axiale verplaatsing van een strijkvinger een door die strijkvinger op het onderdeel uit 15 te oefenen tegengesteld gerichte kracht op levert die althans voor strijkvingers die eerder in contact komen met het onderdeel dan andere gemaximeerd is op een waarde die in de orde van grootte ligt van de maximale afstrijkkracht gedeeld door het aantal strijkvingers en/of die idealiter voor elke strijkvinger oploopt van een waarde die kleiner dan of gelijk is aan tot een waarde die 20 gelijk is aan de maximale afstrijkkracht gedeeld door het aantal strijkvingers.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de opvangmiddelen zodanig met elkaar zijn gekoppeld dat althans axiale verplaatsing van althans een van de strijkvingers een tegengesteld gerichte in totale om vang gelijke 25 verplaatsing van althans een van de overige strijkvingers tot gevolg heeft.
3. Afstrijkgereedschap voor het in axiale richting afstrijken van een om een stempel gevormd busachtig onderdeel van de stempel omvattende een afsteunframe met daarin opgehangen afstrijkvingers die geschikt zijn om aan 30 met de omtrek van de stempel met het onderdeel bij relatieve axiale beweging van stempel en afsteunframe zodanig samen te werken dat het onderdeel met de afstrijkvingers in contact komt waardoor bij verdere relatieve beweging t 011203 -7- stempel en onderdeel stempel met een bepaalde afstrijkkracht uit elkaar geduwd of getrokken worden, met het kenmerk, dat het afstrijkgereedschap omvat een tussen afstrijkvingers en afsteunframe opgenomen vereffenmiddel dat bij overschrijding van een bepaalde kracht Fmax tussen strijkvinger en 5 vereffenmiddel meegeeft zodanig dat de strijkvinger geen te grote kracht op het onderdeel kan uitoefenen.
4. Afstrijkgereedschap volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het vereffenmiddel zodanig is dat een axiale verplaatsing van een door het 10 onderdeel geraakte afstrijkvinger een tegengestelde in omvang gelijke verplaatsing van althans een andere afstrijkvinger tot gevolg heeft, zonder dat bij die eerst bedoelde axiale verplaatsing een noemenswaardige tegengesteld gerichte kracht optreedt.
5. Afstrijkgereedschap volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat het vereffenmiddel een gesloten met een medium gevuld systeem omvat waarbij de afstrijkvingers tijdens bedrijf elk met een op het medium werkende actuator samenwerken die op het systeem is aangesloten.
6. Afstrijkgereedschap volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het hydraulische systeem en de actuatoren worden gevormd door een met een althans een vloeistof omvattend medium gevulde balg.
7. Afstrijkgereedschap volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat het 25 vereffenmiddel een ring is van een zeer gemakkelijk vervormbaar maar moeilijk samendrukbaar materiaal zoals een zacht rubber. 1011203
NL1011203A 1999-02-02 1999-02-02 Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel. NL1011203C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011203 1999-02-02
NL1011203A NL1011203C2 (nl) 1999-02-02 1999-02-02 Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011203A NL1011203C2 (nl) 1999-02-02 1999-02-02 Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel.
PCT/NL2000/000061 WO2000045975A1 (en) 1999-02-02 2000-01-28 Device and method for stripping a can body from a punch, and can body made therewith
AU24681/00A AU2468100A (en) 1999-02-02 2000-01-28 Device and method for stripping a can body from a punch, and can body made therewith

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011203C2 true NL1011203C2 (nl) 2000-08-03

Family

ID=19768591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011203A NL1011203C2 (nl) 1999-02-02 1999-02-02 Werkwijze en inrichting voor het afstrijken van een bus van een stempel.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2468100A (nl)
NL (1) NL1011203C2 (nl)
WO (1) WO2000045975A1 (nl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8375762B2 (en) * 2007-04-25 2013-02-19 Toyo Seikan Kaisha, Ltd. Stripper device for can drawing and ironing apparatus

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886781A (en) * 1974-06-19 1975-06-03 Standun Force equalized external stripper for metalworking machines and the like
US4121447A (en) * 1976-06-11 1978-10-24 Metal Box Limited Stripping apparatus
JPS5689335A (en) * 1979-12-21 1981-07-20 Kishimoto Akira Extracting device of drawn-ironed can barrel body

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886781A (en) * 1974-06-19 1975-06-03 Standun Force equalized external stripper for metalworking machines and the like
US4121447A (en) * 1976-06-11 1978-10-24 Metal Box Limited Stripping apparatus
JPS5689335A (en) * 1979-12-21 1981-07-20 Kishimoto Akira Extracting device of drawn-ironed can barrel body

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 005, no. 162 (M - 092) 17 October 1981 (1981-10-17) *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000045975A1 (en) 2000-08-10
AU2468100A (en) 2000-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160325715A1 (en) Device for Cleaning an Optical Lens of a Parking Assistance Camera
JP4616834B2 (ja) 注入デバイスを保護するためのデバイス
EP1477245B1 (en) Successive forming device
US7290603B2 (en) Downhole plug
CA1154046A (en) Disc brake boot seal method and article
DE69726750T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen einer Dosendeckelrille
EP1846183B1 (de) Greifvorrichtung zum montieren von gummielastischen ringen und finger für eine derartige greifvorrichtung
US4367891A (en) Industrial robot with a gripping mechanism
US6640863B2 (en) Tire building drum
US7017381B2 (en) Fastening apparatus and method
ES2235744T3 (es) Dispositivo de sujecion para un vastago hueco.
EP1298377B1 (en) Coupling assembly
EP0452791B1 (de) Presswerkzeug
DE602004001550T2 (de) Ausrücksvorrichtung
US4212096A (en) Automatic resilient ring fitting device
EP0465887B1 (en) Cylinder piston device
US4086803A (en) Pipe bending mandrel
EP1644142B1 (en) Fatigue enhancement of material surrounding openings in workpieces
US5235836A (en) Seal head for tube expansion apparatus
US5348174A (en) Metal flexible finger ferrule for flanged container closure
US3192949A (en) Spring biased check valve
CN102168773B (zh) 线束护环
US20090269979A1 (en) Cable connector expanding contact
US4034591A (en) Device for enlarging pipe ends
EP0375674B1 (en) A quick coupling for interconnection of two high-pressure fluid conduits

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030901