NL1002379C2 - Printable film. - Google Patents

Printable film. Download PDF

Info

Publication number
NL1002379C2
NL1002379C2 NL1002379A NL1002379A NL1002379C2 NL 1002379 C2 NL1002379 C2 NL 1002379C2 NL 1002379 A NL1002379 A NL 1002379A NL 1002379 A NL1002379 A NL 1002379A NL 1002379 C2 NL1002379 C2 NL 1002379C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
layer
ink
characterized
film according
film
Prior art date
Application number
NL1002379A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Antonius Mar Reinders
Original Assignee
Sallmetall Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sallmetall Bv filed Critical Sallmetall Bv
Priority to NL1002379 priority Critical
Priority to NL1002379A priority patent/NL1002379C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1002379C2 publication Critical patent/NL1002379C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
  • B32B7/04Interconnection of layers
  • B32B7/12Interconnection of layers using interposed adhesives or interposed materials with bonding properties
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B29/00Layered products comprising a layer of paper or cardboard
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B29/00Layered products comprising a layer of paper or cardboard
  • B32B29/002Layered products comprising a layer of paper or cardboard as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
  • B41M5/50Recording sheets characterised by the coating used to improve ink, dye or pigment receptivity, e.g. for ink-jet or thermal dye transfer recording
  • B41M5/502Recording sheets characterised by the coating used to improve ink, dye or pigment receptivity, e.g. for ink-jet or thermal dye transfer recording characterised by structural details, e.g. multilayer materials
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
  • B41MPRINTING, DUPLICATING, MARKING, OR COPYING PROCESSES; COLOUR PRINTING
  • B41M5/00Duplicating or marking methods; Sheet materials for use therein
  • B41M5/50Recording sheets characterised by the coating used to improve ink, dye or pigment receptivity, e.g. for ink-jet or thermal dye transfer recording
  • B41M5/52Macromolecular coatings
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • C09JAdhesives; non-mechanical aspects of adhesive processes in general; adhesive processes not provided for elsewhere; use of material as adhesives
  • C09J7/00Adhesives in the form of films or foils
  • C09J7/20Adhesives in the form of films or foils characterised by their carriers
  • C09J7/21Paper; Textile fabrics
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D21H19/00Coated paper; Coating material
  • D21H19/80Paper comprising more than one coating
  • D21H19/84Paper comprising more than one coating on both sides of the substrate
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B2305/00Condition, form or state of the layers or laminate
  • B32B2305/02Cellular or porous
  • B32B2305/026Porous
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
  • B32B2307/70Other properties
  • B32B2307/75Printability
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • C09JAdhesives; non-mechanical aspects of adhesive processes in general; adhesive processes not provided for elsewhere; use of material as adhesives
  • C09J2400/00Presence of inorganic and organic materials
  • C09J2400/20Presence of organic materials
  • C09J2400/28Presence of paper
  • C09J2400/283Presence of paper in the substrate
  • DTEXTILES; PAPER
  • D21PAPER-MAKING; PRODUCTION OF CELLULOSE
  • D21HPULP COMPOSITIONS; PREPARATION THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASSES D21C OR D21D; IMPREGNATING OR COATING OF PAPER; TREATMENT OF FINISHED PAPER NOT COVERED BY CLASS B31 OR SUBCLASS D21G; PAPER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D21H19/00Coated paper; Coating material
  • D21H19/72Coated paper characterised by the paper substrate
  • D21H19/76Coated paper characterised by the paper substrate the substrate having specific absorbent properties

Description

Bedrukbare folie printable film

De uitvinding heeft betrekking op een met inkt bedrukbare folie, omvattende een voor inkt penetreerbare en inkt vasthoudende poreuze laag, bijvoorbeeld een open, vezelige laag papier. The present invention relates to an ink-printable sheet, comprising a pre-penetrable ink, and ink holding porous layer, for example, an open, fibrous layer of paper. Een dergelijke folie is bekend en 5 kan bijvoorbeeld met gebruikmaking van een ink-jet printer met vloeibare inkt worden bedrukt. Such a film is known, and 5 may, for example, using an ink-jet printer with liquid ink will be printed. De poreuze laag ontvangt aan zijn hierna als buitenzijde aan te duiden zijde tijdens een bedrukkingsbewerking inkt. The porous layer receives at its outer side as hereinafter to denote side during a printing operation ink. Deze inkt penetreert onder meer door capillaire werking de 10 poreuze laag. This ink penetrates, inter alia, by capillary action of the porous layer 10. Deze penetratie kan relatief snel plaatsvinden maar het duurt relatief lang, voordat het buitenvlak, waaraan de inkt is toegevoerd, zodanig droog is, dat de aldus bedrukte folie kan worden afgedekt door een daaraan te hechten transparante laag, bijvoorbeeld 15 van PET of PVC, die daaraan op het bovenvlak dient te worden gehecht, door middel van bijvoorbeeld een drukgevoelige lijm, zoals een acrylaat. This penetration can take place relatively quickly, but it takes a relatively long time, before the outer surface, to which the ink is supplied, is so dry, that the thus printed film may be covered by a to be attached thereto transparent layer, for example, 15 of PET or PVC, which it is to be attached on the top surface, by means of, for example, a pressure sensitive adhesive such as an acrylate.

In het algemeen bestaat de wens bij gebruikers de kleurintensiteit van bedrukkingen zo groot mogelijk te 20 doen zijn, hetgeen de helderheid en levendigheid van de afbeeldingen zeer ten goede kan komen. In general, the desire among users includes the color intensity of prints as large as possible to make 20, which is very beneficial to get the clarity and vividness of the images. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een inkt-jet printer zodanig wordt ingesteld, dat hij relatief grote hoeveelheden inkt per oppervlakte eenheid aan de folie toevoert. For this purpose, it is necessary that an ink-jet printer is set in such a way, that it is relatively large amounts of ink per unit surface area is supplied to the film. Hierdoor 25 treden diverse nadelen op. As a result, 25 experience various drawbacks.

Allereerst is de effectieve droogperiode, zoals boven beschreven nog langer. First of all, the effective drying period, as described above, even longer.

Verder bestaat het risico, in het bijzonder bij de relatief dunne foliën, dat de folie lokaal gaat 30 opzwellen en aldus een min of meer onregelmatige golfvorm gaat ontstaan. Further, there is a risk, in particular in the case of the relatively thin film, foil, that the foil 30 is locally swelling, and thus is a more or less irregular waveform occur. Door een dergelijke golfvorm, in afwijking van de optimaal vlakke structuur, zullen de afstanden tussen de inkt-spuitkoppen van de ink-jet printer en de folie niet meer constant zijn maar gaan variëren. By such a waveform, in deviation from the optimal planar structure, the distances between the ink nozzles of the ink-jet printer and the film will not be constant but will vary.

1002379 2 2 1002379

Hierdoor zullen de vormen van de gebieden, waaraan door een spuitkop inkt is toegevoerd, variëren. As a result, the shapes of the regions will, to which ink is supplied through a nozzle, vary. Het zal duidelijk zijn, dat dit de afbeeldingskwaliteit nadelig beïnvloedt. It will be clear that this affects the image quality adversely.

5 Een verder nadeel van het gebruik van relatief grote hoeveelheden inkt per oppervlakte-eenheid, is hierin gelegen, dat de in de poreuze laag gepenetreerde inkt een zijdelings verspreiding krijgt en de nominale grenzen van een bedrukkingszone gaat overschrijden. 5 A further disadvantage of the use of relatively large amounts of ink per unit surface area, lies in the fact that the in the porous layer of ink penetrated given a lateral diffusion and is going to exceed the nominal boundaries of a printing zone. Dit 10 wordt aangeduid als "bleeding" en geeft aanleiding tot een essentiële vervaging van scherpe contouren en het door elkaar lopen van kleuren van aangrenzende bedrukkingszones. 10 This is referred to as "bleeding" and gives rise to a fundamental blurring of sharp contours and walk through each of colors of adjacent printing zones.

De uitvinding verschaft nu een folie van het in 15 de aanhef vermelde type, die is gekenmerkt door een laag van voor inkt ondoordringbaar materiaal, welke laag de poreuze laag afsluit en in die laag over een zekere afstand is gepenetreerd via de daarin aanwezige poriën, welke voor inkt ondoordringbare laag is aangebracht aan 20 die (binnen)zijde van de poreuze laag, die is afgewend van de (buiten)zijde, waaraan tijdens een bedrukkingsbewerking inkt wordt toegevoerd. The invention now provides a film of the type mentioned in 15, the opening paragraph, which is characterized by a layer of ink-impermeable material, which layer closes off the porous layer, and has penetrated into that layer over a certain distance through the contained pores, which for ink-impervious layer is provided at 20 which (in) side of the porous layer, which is turned away from the (outer) side, which is fed during a printing operation ink.

De voor inkt ondoordringbare laag geeft de poreuze laag een verhoogde dimensionele stabiliteit, 25 waardoor het genoemde bollen of golven in aanzienlijke mate is gereduceerd. The increased dimensional stability, 25, so that said bulbs or waves is reduced to a considerable extent impermeable layer gives the porous layer of ink.

Door het feit, dat de voor inkt ondoordringbare laag over enige diepte in de poreuze laag is gepenetreerd en aldus de daarin aanwezige poriën met een min of meer 30 onregelmatig patroon afsluit, blijkt verrassenderwijze in de praktijk het met "bleeding" aangeduide verschijnsel tot volstrekt onschadelijke proporties te zijn teruggebracht. Due to the fact, that has penetrated into the porous layer impermeable layer over some depth for ink, and thus the therein pores having a more or less the 30 shut-off irregular pattern, have surprisingly been found in practice it with "bleeding" indicated phenomenon to completely innocuous proportions to be reduced. Men zou zich kunnen voorstellen dat de voor inkt ondoordringbare laag door de penetratie van de 35 poriën in de poriën een structuur gaat vertonen, die men gaat beschrijven als een aantal bergtoppen en bergkammen, die samen dalen of kommen begrenzen, waarin een inkt gevangen wordt en niet meer zijdelings kan migreren. One could imagine that the starts showing a structure represented by the penetration of the 35 pores in the pore impervious layer of ink, which one is going to describe a number of peaks and ridges, which fall together or limit bowls, in which an ink is caught and can not migrate more sideways. Met 1002379 3 nadruk wordt opgemerkt, dat deze beschrijving slechts een poging is om op speculatieve wijze inzicht te krijgen in de fysische effecten, die aan de geconstateerde verbeteringen volgens de uitvinding ten grondslag liggen. With 1002379 3 emphasis is to be noted, that this description only one attempt is to get on speculative insight into the physical effects, that lie at the basis of the improvements according to the invention.

5 Een bepaalde uitvoering vertoont de bijzonderheid dat het genoemde materiaal een lijm is. 5 A particular embodiment has the special feature that the said material is an adhesive.

Een dergelijke uitvoering kan op zeer eenvoudige wijze twee functies met elkaar combineren, namelijk die van door inkt ondoordringbare laag en een 10 lijmlaag voor het hechten van een bedrukte folie op een andere laag. Such an embodiment may in a very simple manner to combine two functions with one another, namely, that of ink-impermeable layer, and an adhesive layer 10 for bonding of a printed film on a different layer.

Een specifieke uitvoering van het folie volgens de uitvinding vertoont de bijzonderheid dat het genoemde materiaal in vloeibare vorm is aangebracht en vervolgens 15 is gedroogd of uitgehard. A specific embodiment of the film of the invention has the special feature that said material is applied in liquid form, and then 15 is dried or cured.

Bijvoorbeeld kan gebruik worden gemaakt van een vloeistof, waarin een oplosmiddel, bijvoorbeeld water, aanwezig is, die tot verdamping gebracht kan worden. For example, use can be made of a liquid in which a solvent, for example water, is present, which can be brought to evaporate. Ook kunnen meer componentenmaterialen gebruikt worden, die 20 tot uitharding kunnen worden gebracht. Also can be used multi-component materials, which 20 may be caused to cure. Weer een andere uitvoering is die, waarin de voor inkt ondoordringbare laag als een folie wordt aangebracht en vervolgens tot penetratie van de poreuze laag wordt gebracht door tijdelijke temperatuurverhoging. Yet another embodiment is that in which the foil is arranged an impervious layer of ink as and is then brought to penetration of the porous layer by a temporary increase in temperature.

25 Een voorkeursuitvoering, waarmee in nog verhoogde mate wordt bereikt, dat het buitenvlak van de folie zeer snel effectief droog is, zodat er bijvoorbeeld een dekfolie op kan worden geplakt, vertoont de bijzonderheid dat aan de buitenzijde van de poreuze laag 30 een deklaag voor het ontvangen van van buitenaf toegevoerde inkt is aangebracht. 25 A preferred embodiment, which is achieved in still an increased extent, that the outer surface of the foil is very quickly and effectively dry so that there is, for example, a cover sheet may be stuck on, the special feature that on the outer side of the porous layer 30 has a coating of receiving externally supplied ink has been applied.

Een nog verhoogde weerstand tegen boiling en golven is gerealiseerd in een uitvoering, waarin aan de buitenzijde van de voor inkt ondoordringbare laag een 35 dragerlaag gehecht is. An even increased resistance to boiling, and waves realized in an embodiment in which impermeable layer on the outside of the ink 35 is attached to a support layer.

Deze laatste uitvoering kan met voordeel het kenmerk vertonen dat aan de buitenzijde van de dragerlaag een lijmlaag is aangebracht. This latter embodiment can advantageously have the feature that a layer of glue is arranged on the outer side of the carrier layer. Deze lijmlaag kan van 1002379 4 thermisch activeerbaar of drukgevoelig type zijn. This adhesive layer may be from 4 1002379 thermally activatable or pressure sensitive type. In het laatste geval zal het in het algemeen noodzakelijk zijn, gebruik te maken van de schutfolie, die voorafgaand aan het gebruik van de lijmlaag dient te worden verwijderd. In the latter case, it will generally be necessary to make use of the protective foil, which is to be removed prior to the use of the adhesive layer.

5 De genoemde poreuze laag kan bijvoorbeeld bestaan uit op natuurlijke vezels en/of kunstvezels gebaseerd papier of papierachtig materiaal. 5 The aforementioned porous layer may for example consist of natural fibers and / or synthetic fiber-based paper or paper-like material.

Een specifieke uitvoering vertoont de bijzonderheid dat de voor inkt ondoordringbare laag door 10 lamineren of coëxtrusie aan de poreuze laag is toegevoegd. A specific embodiment has the special feature that the ink impermeable layer 10 has been added by lamination or coextrusion to the porous layer.

De in inkt-jet printers veelal toegepaste inktsoorten bevatten vaak additieven, die bijvoorbeeld als smeermiddel kunnen werken. The mostly applied inks in ink-jet printers often include additives, for example, which can work as a lubricant. Het zijn in het bijzonder 15 deze smeermiddelen, die een goede hechting van de poreuze laag met een lijmlaag verhinderen. They are in particular 15, these lubricants, which prevent a good adhesion of the porous layer with a layer of adhesive. Dit probleem doet zich in het bijzonder voor met warmte-activeerbare lijmsoorten, zoals PE, EVA en dergelijke. This occurs especially for heat-activated adhesives, such as PE, EVA and the like.

De folie volgens de stand der techniek blijkt 20 een lange droogtijd van de inkt noodzakelijk te maken. The film according to the prior art, it appears 20 to necessitate a long drying time of the ink.

Zou een gebruiker betrekkelijke kort na het bedrukkingsproces over het bedrukte oppervlak strijken, dan kan niet vermeden worden, dat zich vegen op het bedrukte oppervlak aftekenen. Should a user relatively short iron after the printing process on the printed surface, it can not be avoided, wipe silhouetted on the printed surface. De folie volgens de 25 uitvinding is na de bedrukkingsbewerking meteen droog, in die zin, dat de vegen over het buitenoppervlak geen nadelig effect op de bedrukkingskwaliteit heeft. The film of the invention 25 is immediately dried after the printing operation, in the sense that the sweep over the outer surface does not have any adverse effect on the printing quality.

De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van bijgaande tekeningen. The invention will now be elucidated on the basis of the accompanying drawings. Hierin tonen: 30 figuur 1 een schematisch zij-aanzicht van een coëxtrusie-inrichting ter vervaardiging van een folie volgens de uitvinding; Herein: 30 Figure 1 is a schematic side view of a coextrusion device for manufacturing a foil according to the invention; figuur 2 een gedeeltelijk weggebroken gedeeltelijk perspectivisch aanzicht van de folie volgens 35 de uitvinding; figure 2 shows a partly broken-away partial perspective view of the foil 35 according to the invention; figuur 3 een gedeeltelijk weggebroken perspectivisch aanzicht van de folie volgens figuur 2; Figure 3 is a partly broken away perspective view of the film of Figure 2; 1002379 5 figuur 4 een met figuur 2 corresponderende aanzicht van een variant; 1002379 5 Figure 4 is a figure 2 corresponding view of a variant; en figuur 5 een met figuur 3 corresponderend aanzicht van de variant volgens figuur 4. and Figure 5 is a view corresponding figure 3 of the variant according to figure 4.

5 Figuur 1 toont een coëxtrusie-inrichting 1 voor het vervaardigen van een uit een laminaat bestaande folie volgens de uitvinding. 5 Figure 1 shows a co-extrusion device 1 for the manufacture of a laminate consisting of a film according to the present invention. Van een rol papier 2 wordt een baan papier 3 afgewikkeld door transportrollen 4. Op een transportband 5 wordt de papierfoliebaan 3 verder 10 getransporteerd. From a roll of paper 2, a paper web 3 unwound by conveyor rollers 4. The paper is transported to the film web 3 further 10 on a conveyor belt 5. Via een extrusie-inrichting 6 wordt een lijmlaag 7 op het papier 3 aangebracht/ gevolgd door een laag dragermateriaal 8 die wordt afgegeven door een extrusie-inrichting 9. Aldus ontstaat in een drietal op elkaar gelegen lagen, die worden samengevoegd in een 15 samenvoegstation 10, waarin bijvoorbeeld door het uitoefenen van enige druk de samenvoeging wordt geëffectueerd. By using an extrusion device 6 is a glue layer 7 is applied to the paper 3 / followed by a layer of carrier material 8 which is dispensed by an extruder 9. Thus is created in a three superposed layers, which are joined together in a 15-joining station 10 in which, for example, by exerting some pressure, the merging is effected.

Figuur 2 toont de uit het samenvoegstation 10 uittredende folie 11. De aandacht wordt er op gevestigd, 20 dat ten opzichte van de in figuur 1 getoonde configuratie de folie 11 is omgedraaid. Figure 2 shows the joining station 10 out of the exiting film 11. Attention is drawn to the 20 that the film 11 is reversed with respect to the configuration shown in Figure 1. De poreuze laag papier 3 kan worden bedrukt met een patroon 12. Dit patroon, bestaande uit inkt, wordt door het poreuze papier 3 opgenomen en wordt ondermeer door capillaire opzuiging omlaag 25 getransporteerd. The porous layer of paper 3 can be printed with a pattern 12. This pattern, consisting of ink is absorbed by the porous paper 3, and is transported downwards, inter alia, 25 by capillary suction.

Figuur 3 toont, dat het papier 3 wordt gepenetreerd door de inkt, en tevens dat de lijmlaag 7 ook lokaal in de papierlaag 3 is gedrongen en daar zodanig patroon heeft gevormd, dat de inkt niet substantieel zijdelings 30 kan migreren. Figure 3 shows that the paper 3 is penetrated by the ink, and also that the adhesive layer 7 also has penetrated locally into the paper layer 3, and there is formed such a pattern that the ink does not substantially laterally 30 can migrate. De getekende structuren zijn volstrekt speculatief en dienen slechts om de gedachte enigszins te bepalen. The illustrated structures are entirely speculative, and only serve to determine the thought to some extent. Duidelijk is, dat de aan de onderzijde gesloten lijmlaag eventueel via een afzonderlijke hechtlaag is gehecht aan de polypropeen drager. It is clear that the closed at the bottom adhesive layer optionally via a separate adhesive layer is adhered to the polypropylene carrier. Figuur 3 toont verder 35 zeer schematisch, dat de lijmlaag 7 aan de bovenzijde als het ware een eenzijdige porositeit vertoont, dus wel inkt kan opnemen maar de zijdelingse migratie van inkt hoofdzakelijk verhindert. Figure 3 further shows, highly diagrammatically, 35, that the adhesive layer 7 on the top side as it were, a one-sided exhibits porosity, so it can absorb ink, but the lateral migration of ink prevents mainly.

1002379 6 1002379 6

Figuur 4 toont een uitvoering, waarin zich boven de papierlaag een inkt opnemende laag 13 bevindt. Figure 4 shows an embodiment, in which recording layer 13, an ink above the paper layer is located.

In het bijzonder deze laatste structuur verzekert, dat de aan de folie 14 toegevoerde inkt 5 effectief penetreert in de poreuze papierlaag 3. In particular, the latter structure ensures that the film 14 to the ink supplied 5 effectively penetrates into the porous paper layer 3.

Voor de goede orde wordt de aandacht erop gevestigd, dat de in de tekening gegeven verhoudingen niet met de realiteit overeenstemmen en dat de verschillende lagen niet in de juiste dikteverhoudingen 10 zijn weergegeven. For the record, the proportions given in the drawing, the attention it does not correspond to reality and that the various layers are not shown in the correct thickness ratios 10. Verder is de ruimtelijke structuur van de gerede lijmlaag 7 slechts op basis van speculatie weergegeven, zonder dat dit bedoeld is als een fysische verklaring in beperkende zin. Furthermore, the spatial structure of the finished adhesive layer 7 shown only on the basis of speculation, without this being meant as a physical explanation in a limiting sense.

1002379 1002379

Claims (7)

1. Met inkt bedrukbare folie, omvattende een voor inkt penetreerbare en inkt vasthoudende poreuze laag, bijvoorbeeld een open, vezelige laag papier, gekenmerkt door 5 een laag van voor inkt ondoordringbaar materi aal, welke laag de poreuze laag afsluit en in die laag over een zekere afstand is gepenetreerd via de daarin aanwezige poriën, welke voor inkt ondoordringbare laag is aangebracht aan die (binnen)zijde van de poreuze laag, 10 die is afgewend van de (buiten)zijde, waaraan tijdens een bedrukkingsbewerking inkt wordt toegevoerd. 1. With ink printable film, comprising a penetrable for ink, and ink holding porous layer, for example, an open, fibrous layer of paper, characterized by 5 a layer of ink materia impermeable material, which layer seals the porous layer and in that layer over a certain distance is penetrated through the pores present therein, which is arranged on the (inner) side of the porous layer, 10, which is turned away from the (outer) side, which is fed during a printing operation ink for ink-impermeable layer.
2. Folie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het genoemde materiaal een lijm is. 2. The film according to claim 1, characterized in that the said material is a glue.
3. Folie volgens conclusie 1, met het kenmerk. 3. The film according to claim 1, characterized in. 15 dat het genoemde materiaal in vloeibare vorm is aangebracht en vervolgens is gedroogd of uitgehard. 15, in that said material is applied in liquid form and is subsequently dried or cured.
4. Folie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat aan de buitenzijde van de poreuze laag een deklaag voor het ontvangen van van buitenaf toegevoerde inkt is 20 aangebracht. 4. A film according to claim 1, characterized in that a cover layer for receiving externally supplied ink 20 is arranged on the outer side of the porous layer.
5. Folie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat aan de buitenzijde van de voor inkt ondoordringbare laag een dragerlaag gehecht is. 5. A film according to claim 1, characterized in that is attached to a support layer on the outer side of the impervious layer of ink.
6. Folie volgens conclusie 5, met het kenmerk. 6. A film according to claim 5, characterized in. 25 dat aan de buitenzijde van de dragerlaag een lijmlaag is aangebracht. 25 in that a layer of glue is arranged on the outer side of the carrier layer.
7. Folie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de voor inkt ondoordringbare laag door lamineren of coëxtrusie aan de poreuze laag is toegevoegd. 7. A film according to claim 1, characterized in that the by lamination or co-extrusion is added to the porous film layer impermeable to ink. 1002379 1002379
NL1002379A 1996-02-19 1996-02-19 Printable film. NL1002379C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1002379 1996-02-19
NL1002379A NL1002379C2 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Printable film.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1002379A NL1002379C2 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Printable film.
AU17360/97A AU1736097A (en) 1996-02-19 1997-02-19 Printable foil
PCT/NL1997/000071 WO1997029916A1 (en) 1996-02-19 1997-02-19 Printable foil

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1002379C2 true NL1002379C2 (en) 1997-08-20

Family

ID=19762337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1002379A NL1002379C2 (en) 1996-02-19 1996-02-19 Printable film.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1736097A (en)
NL (1) NL1002379C2 (en)
WO (1) WO1997029916A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0940427A1 (en) 1998-03-06 1999-09-08 Imation Corp. Method of preparing a microporous film, and image accepting member
US6254711B1 (en) 1998-06-15 2001-07-03 3M Innovative Properties Company Method for making unidirectional graphic article
US7266687B2 (en) 2001-02-16 2007-09-04 Motorola, Inc. Method and apparatus for storing and distributing encryption keys

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1220046A (en) * 1958-12-12 1960-05-20 A method of writing and drawing, and special paper for the implementation of this method
US3802984A (en) * 1971-12-13 1974-04-09 Westvaco Corp Method of manufacture fiberboard carton product
GB2109302A (en) * 1981-10-01 1983-06-02 Chars Display Sheet material
EP0551893A1 (en) * 1992-01-17 1993-07-21 Eastman Kodak Company Receiving element with cellulose paper support for use in thermal dye transfer

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1220046A (en) * 1958-12-12 1960-05-20 A method of writing and drawing, and special paper for the implementation of this method
US3802984A (en) * 1971-12-13 1974-04-09 Westvaco Corp Method of manufacture fiberboard carton product
GB2109302A (en) * 1981-10-01 1983-06-02 Chars Display Sheet material
EP0551893A1 (en) * 1992-01-17 1993-07-21 Eastman Kodak Company Receiving element with cellulose paper support for use in thermal dye transfer

Also Published As

Publication number Publication date
AU1736097A (en) 1997-09-02
WO1997029916A1 (en) 1997-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE10017431C2 (en) Method and apparatus for producing data carriers with integrated transponder
US4204706A (en) Method and multi-layer label having pressure-sensitive mark transfer system
AU718909B2 (en) Self-adhesive labels and manufacture thereof
US5154956A (en) Non-curling pressure-sensitive adhesive labels with release liners
CA1245445A (en) Labels and manufacture thereof
CA2190249C (en) Laminated thermal transfer printable labels
US5021274A (en) Detachable coupon for laminated corrugated packaging material and method of manufacture
AU668256B2 (en) Pressure sensitive label for high speed laser printers
US8960828B2 (en) Process for printing wood-based flat elements and production line
US4664416A (en) Method of making label-equipped business form
US4595931A (en) Recording method
BE1018725A3 (en) Methods for the production of panels and panel hereby obtained
US6214153B1 (en) Self laminating clean release card
EP1371493B1 (en) Method and apparatus for forming an image on a card
TWI241953B (en) Tape for flying splice, method of use, and method of manufacture
EP0973141A1 (en) Label sheet
ES2394744T3 (en) Decorative finish of a wood composite plate
US7377828B2 (en) Multi-layered sports board
US5330232A (en) Clear window label
CA2088155A1 (en) Shipping and return mailing label
US20020192001A1 (en) Method and apparatus for making an album page
US5874371A (en) Removable, non-skid, non-adhesive covering
US6394498B1 (en) Method and apparatus for making an album page
EP0993963B1 (en) Plastic film continuous printing process, apparatus therefore and plastic film printed by the same
JPH11503373A (en) Second substrate, a once-printing a substrate which is printed by this method

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20000901