New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1000970C2 - Houder voor creditcards. - Google Patents

Houder voor creditcards. Download PDF

Info

Publication number
NL1000970C2
NL1000970C2 NL1000970A NL1000970A NL1000970C2 NL 1000970 C2 NL1000970 C2 NL 1000970C2 NL 1000970 A NL1000970 A NL 1000970A NL 1000970 A NL1000970 A NL 1000970A NL 1000970 C2 NL1000970 C2 NL 1000970C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
wall
rear wall
characterized
part
container according
Prior art date
Application number
NL1000970A
Other languages
English (en)
Inventor
Rene Johan Van Geer
Original Assignee
Rene Johan Van Geer
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rene Johan Van Geer filed Critical Rene Johan Van Geer
Priority to NL1000970 priority Critical
Priority to NL1000970A priority patent/NL1000970C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1000970C2 publication Critical patent/NL1000970C2/nl

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
  • A45CPURSES; LUGGAGE; HAND CARRIED BAGS
  • A45C11/00Receptacles for purposes not provided for in groups A45C1/00 - A45C9/00
  • A45C11/18Ticket-holders or the like
  • A45C11/182Credit card holders

Description

Korte beschrijving: Houder voor creditcards

De uitvinding heeft betrekking op een houder voor creditcards 5 en/of andere kaarten of produkten met in hoofdzaak onderling dezelfde uitwendige afmetingen.

Op zichzelf zijn houders voor creditcards of andere soortgelijke produkten uit de stand der techniek in diverse vormen bekend. In de figuren 1A....1G zijn een aantal van deze bekende 10 varianten getoond.

Figuur 1A toont een doosje met een voorwand, een achterwand, twee zijwanden en een bodem, welke doosje vervaardigd is uit een relatief hard en onbuigzaam materiaal. In dit doosje passen slechts enkele (meestal één of twee) creditcards. Moeten meer creditcards 15 worden opgeslagen dan moeten er meer doosjes worden gebruikt en neemt het totale opbergvolume al snel toe.

Figuur 1B toont een hoes uit een relatief flexibel materiaal. De hoes bestaat uit een langgerekte materiaalbaan met nabij de tegenover liggende uiteinden een zak, in elk waarvan een creditcard 20 kan worden gestoken. De hoes wordt om een middellijn dichtgevouwen om de kaarten te beschermen. Ook hier is het bezwaar dat slechts een relatief klein aantal kaarten op deze manier kan worden opgeslagen terwijl bovendien door het gebruik van het relatief slappe materiaal van het hoesje weinig bescherming wordt geboden tegen (te ver) buigen 25 van de kaarten.

Figuur 1C toont een boekvormige houder waarbij elke "pagina" van het boekje bestaat uit een zakje, veelal uit doorzichtig materiaal, waarin vanaf een zijkant telkens één creditcard kan worden gestoken. Omdat voor elke kaart een afzonderlijk zakje aanwezig is 30 zal de totale dikte van deze houder relatief groot zijn. Het opbergen of uitnemen van een kaart kan soms enigszins stroef verlopen, zeker bij warm weer. Bovendien is het verwijderen van zandkorrels of ander schadelijk vuil dat in de loop der tijd in de zakje terecht kan komen en daar kan leiden tot beschadiging van de kaarten, tamelijk lastig.

35 Figuur 1d toont een oplossing waarbij de afzonderlijke insteekzakjes tot een lange band zijn verenigd die zigzag-vormig kan worden opgevouwen. De nadelen van deze oplossing zijn dezelfde als beschreven aan de hand van figuur 1C.

1000970 2

Figuur 1F toont een boekvormige houder waarvan de buitenzijde is vervaardigd uit hard plastic materiaal. De kaarten zijn ingestoken in een harmonika-configuratie die zich openvouwt als de buitenwanden opengevouwen worden. De harde buitenwanden bieden op zich een goede 5 bescherming biedt tegen verbuigen van de kaarten. Een nadeel van deze houder is dat de harmonika-configuratie relatief veel ruimte in beslag neemt en bovendien de kostprijs van de houder wezenlijk verhoogd.

Figuur 1G toont een houder waarbij de insteekvakken onderling 10 verschoven op een rij boven elkaar liggen. Een oplossing van dit type wordt veel toegepast in portefeuilles en dergelijke. Over het algemeen zijn dit soort houders relatief volumineus; zeker ten opzichte van de relatief beperkte afmetingen van het stapeltje creditcards dat in de houder moet worden opgeborgen. Over het 15 algemeen worden portefeuilles vervaardigd uit kunststof materialen waarin weekmakers aanwezig zijn. Deze weekmakers, die geleidelijk aan uit het plastic materiaal naar buiten diffunderen, kunnen echter het materiaal van de creditcards aantasten. De kaarten worden daardoor bros, en eventuele informatie, die op de kaart aanwezig is, kan 20 gemakkelijk verloren gaan.

De uitvinding heeft nu ten doel een houder voor creditcards of andere platte, onderling in hoofdzaak gelijkvormige produkten te verschaffen die klein van afmetingen is, een relatief groot aantal creditcards kan bevatten maar ook geschikt is voor slechts één enkele 25 creditcard, vervaardigd is uit een relatief hard materiaal en waarbij het mogelijk is om snel en gemakkelijk uit de aanwezige creditcards één enkele creditcard te selecteren. In het bijzonder heeft de uitvinding ten doel een houder te verschaffen die een optimaal gebruiksgemak combineert met relatief geringe fabrikagekosten, zodat 30 de houder commercieel gezien geschikt is voor een marktsegment waarin de te produceren aantallen relatief groot zijn.

Aan deze doelstellingen wordt voldaan door middel van een houder voor creditcards of soortgelijke producten, omvattende een doosvormige constructie bestaande uit 35 - een in hoofdzaak rechthoekige voorwand twee zijwanden loodrecht op de voorwand een onderwand die loodrecht staat op de genoemde zijwanden maar een hoek kleiner dan 90° maakt met de voorwand 1 0 0 0 9 7 0 3 een in hoofdzaak rechthoekige achterwand die kan scharnieren rond een scharnier dat evenwijdig loopt aan de onderwand zodanig dat, vanuit een stand waarin de achterwand evenwijdig loopt aan de voorwand, de bovenrand van de achterwand van de 5 bovenrand van de voorwand af beweegt, en omgekeerd waarbij een deel van de achterwand kan scharnieren rond een in de achterwand aanwezig scharnier, dat evenwijdig loopt aan de onderwand zodanig dat, vanuit een stand waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de 10 achterwand, de naar de onderwand gerichte rand van het genoemde deel naar de voorwand toe beweegt, en omgekeerd een veer waarmee het genoemde scharnierbare deel van de achterwand wordt voorgespannen in de richting van de bovenbeschreven scharnierbeweging.

15 Door de schuinstaande onderwand worden de kaarten onderling enigszins verschoven in de houder opgeslagen. De veer, die tegen het scharnierbare deel van achterwand aandrukt, zorgt ervoor dat dit scharnierbare deel van de achterwand tegen de stapel kaarten drukt, waardoor deze stapel in de houder permanent onder voorspanning staat 20 en vastgeklemd wordt. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat de kaarten in de houder kunnen rammelen in het geval dat de houder slechts gedeeltelijk gevuld is. Omdat de achterwand als geheel kan scharnieren ten opzichte van de voorwand van de houder kunnen kaarten tezamen met de achterwand gemakkelijk enigszins naar buiten worden 25 getrokken waarbij het, dankzij de veerspanning, mogelijk is om snel en gemakkelijk door de kaarten heen te bladeren en daarbij één gewenste kaart te selecteren.

Om te vermijden, dat ondanks de veerspanning waarmee de kaarten worden vastgehouden, één of meer kaarten aan de bovenzijde naar 30 buiten kunnen vallen, verdient het de voorkeur dat de houder voorzien is van een bovenwand die evenwijdig loopt aan de onderwand en zich uitstrekt tussen de bovenranden van voorwand en achterwand en over slechts een deel van de ruimte tussen beide zijwanden.

Om de mogelijkheid, om gemakkelijk door de kaarten te bladeren, 35 te behouden ondanks de aanwezigheid van een bovenwand, verdient het de voorkeur dat de bovenwand slechts een deel van de beschikbare ruimte tussen de bovenranden van voorwand achterwand en zijwanden in beslag neemt, waarbij de resterende opening bij voorkeur zo groot dat 1000970 4 de duim van de gebruiker gemakkelijk in deze ruimte past. In het bijzonder verdient het de voorkeur dat de resterende opening aangrenst aan een der zijwanden waardoor het gebruiksgemak van de houder wordt bevorderd.

5 Het verdient de voorkeur dat de in de houder aanwezige kaarten onderling zo min mogelijk langs elkaar bewegen om slijtage van de kaarten te voorkomen. Het stilhouden van de kaarten wordt bevorderd doordat de binnenzijde van de bovenwand is voorzien van een oneffen oppervlak. Bij voorkeur wordt de houder zodanig uitgevoerd dat de 10 binnenzijde van de bovenwand is voorzien van een geribbeld oppervlak, bij voorkeur met ribbels evenwijdig aan de randen van voor- en achterwand. Daarmee wordt bereikt dat de kaarten, als ze in de houder vastgeklemd zijn, niet in langsrichting op en neer kunnen bewegen. De oppervlakteribbels op de bovenwand vermijden dit.

15 Het scharnier waar omheen de achterwand kan scharnieren kan op diverse plaatsen aangebracht zijn, het is bijvoorbeeld mogelijk om de onderwand en de achterwand uit één stuk te vervaardigen en een scharnier aan te brengen op de overgang tussen de onderwand en de voorwand. Het is ook mogelijk om slechts een deel van de onderwand te 20 laten meescharnieren en het scharnier derhalve ergens in de onderwanden aan te brengen. Het verdient echter de voorkeur dat het scharnier waaromheen de achterwand kan scharnieren zich bevindt op de overgang tussen de voorwand en de onderwand.

Het deel van de achterwand dat ten opzichte van het resterende 25 deel kan scharnieren kan op een willekeurige plaats in de achterwand worden gesitueerd. Denkbaar is bijvoorbeeld een zodanige positionering dat dit deel grenst aan één van de zijranden of aan de onderrand. In verband met de stevigheid en stabiliteit verdient het echter de voorkeur dat het genoemde deel van de achterwand in de 30 stand waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de achterwand alzijdig wordt omgeven door de rest van de achterwand.

Toch verdient het in sommige gevallen de voorkeur dat het genoemde deel van de achterwand in de stand waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de achterwand zich bevindt aangrenzend 35 aan een der zijwanden.

De uitvinding zal in het volgende nader worden verduidelijkt aan de hand van de bijgaande figuren.

De figuren 1A...1G tonen diverse uit de stand der techniek 1000970 5 reeds bekende uitvoeringsvormen van een houder voor creditcards.

De figuren 2A en 2B tonen twee aanzichten van een houder volgens de uitvinding.

Figuur 3 toont een doorsnede volgens de lijn III - lil in 5 figuur 2A.

Figuur 4 toont een doorsnede volgens de lijn IV - IV in figuur 2A waarbij tevens schematisch aangegeven is hoe het "bladeren" door de kaarten in zijn werk gaat.

Figuur 5 toont in perspectief een van de mogelijkheden om de 10 houder volgens de uitvinding in de praktijk te gebruiken, in het bijzonder tijdens het bladeren door de in de houder opgeslagen kaarten. Iedere gebruiker zal overigens al snel een eigen "stijl" van gebruik hebben.

Figuur 2A toont een aanzicht van een houder volgens de 15 uitvinding waarbij in hoofdzaak de voorwand, één der zijwanden en de bovenwand zichtbaar zijn terwijl figuur 2B de houder 180° gedraaid toont waarbij in hoofdzaak de achterwand, de onderwand en de andere zijwand zichtbaar zijn. In beide figuren zijn dezelfde referentienummers gebruikt en deze nummers komen ook terug in de 20 figuren 3 en 4.

In de figuren is de voorwand aangeduid met 10, de zijwanden zijn aangeduid met 12 en 14, de onderwand is aangeduid met 16 en de achterwand is aangeduid met 18. In de getoonde uitvoeringsvorm is er van uitgegaan dat de voorwand 10 en de zijwanden 12 en 14 als één 25 geheel met elkaar zijn verbonden. Verder zijn de onderwand 16 en de achterwand 18 als een geheel met elkaar verbonden. De verbinding tussen de voorwand 10 en de onderwand 16 wordt gevormd door een scharnier 20 dat zich bevindt op de gehoekte overgang tussen de onderwand 16 en de voorwand 10. Zoals verder in figuur 2B te zien is, 30 is de achterwand 18 voorzien van een gedeelte 22 dat via een scharnier 24 aan het resterende deel van de achterwand 18 is bevestigd. Dit scharnierende deel 22 wordt door een veer 26 naar binnen gedrukt. Deze veer 26 is in hoofdzaak U-vormig, zij het dat het verbindingsbeen een hoek maakt met de beide hoofdbenen van de U-35 vorm. Deze veer 26 klemt om de voorwand 10, de achterwand 18 en de onderwand 16 en zorgt er derhalve voor dat het scharnierbare deel 22 onder voorspanning staat.

De houder is bij voorkeur verder voorzien van een bovenwand 28, 10 0 0 9 7 0 6 die tenminste vast verbonden is met de voorwand 10 en die zich over een gedeelte van de voor de bovenwand beschikbare ruimte uitstrekt. Het gedeelte dat niet door de bovenwand in beslag wordt genomen biedt de mogelijkheid om, zoals in het volgende nog zal worden verklaard, 5 door de stapel kaarten die in de houder kan worden opgeslagen, te "bladeren".

Figuur 3 toont een doorsnede volgens de lijn III - III in figuur 2A. In figuur 3 is te zien hoe vier kaarten 30, 32, 34, 36 in de houder zijn opgeslagen en op hun plaats worden gehouden door het 10 beweegbare deel 22 van de achterwand 18, welk deel 22 onder voorspanning van de veer 26 tegen de onderste kaart 36 van de stapel drukt en daarmee de gehele stapel tegen de voorwand 10 aandrukt. Uit de figuur blijkt verder dat de lengte van de kaarten 30, 32, 34 en 36 in hoofdzaak overeenstemt met de vrije ruimte die beschikbaar is 15 tussen de onderwand 16 en de bovenwand 28. De plaats waar het scharnierende deel 22 van de onderwand 18 tegen de stapel kaarten drukt ligt, gezien in figuur 3, tamelijk ver naar links. De rechter-uiteinden van de kaarten hebben daardoor een zekere bewegingsvrijheid en in het bijzonder het rechter-uiteinde van de onderste kaart 36 zou 20 langs de bovenwand 28 naar beneden kunnen gaan glijden. Om deze glijbeweging te voorkomen is de binnenzijde van de bovenwand 28 voorzien van een ruw oppervlak. In het bijzonder zijn op het binnenoppervlak van de bovenwand 28 ribbels aangebracht die evenwijdig verlopen aan de kaarten. Door deze ribbels wordt een 25 afglijdende beweging van de kaarten langs de binnenzijde van de bovenwand 28 effectief voorkomen. Bij de onderwand 16 bestaat dit gevaar niet en de binnenzijde van de onderwand 16 kan derhalve glad worden uitgevoerd.

Figuur 4 toont nogmaals een doorsnede door de houder, nu 30 volgens de lijn IV - IV in figuur 2A. Tevens is in deze figuur schematisch aangegeven hoe de stand van de houder is tijdens het "bladeren" in de voorraad kaarten die in de houder is opgeslagen. Figuur 5 laat als aanvulling daarop in perspectief aanzicht als voorbeeld zien hoe de houder door de gebruiker kan worden 35 vastgehouden tijdens het bladeren. Opgemerkt wordt hierbij dat elke gebruiker al snel een eigen "gebruiksstijl" zal ontwikkelen zodat figuur 5 uitsluitend een voorbeeldfunctie heeft.

Zoals blijkt uit figuur 5 wordt de houder als geheel 1000970 7 vastgehouden door de ene hand 40 zodanig dat met de duim en de vingers van deze hand 40 in elk geval de voorwand 10 en de beide zijwanden 12 en 14 worden omklemd. De achterwand 18 blijft in hoofdzaak vrij. Met de andere hand 42 wordt de bladerbeweging 5 uitgevoerd. Daartoe wordt de duim 44 geplaatst op de vrij liggende bovenranden van de stapel kaarten in de houder op de wijze als getoond is in figuur 5. Vervolgens worden deze schuin op elkaar liggende kaarten samen met de achterwand 18 enigszins naar buiten getrokken. De wijsvinger 46 van de hand kan daarbij aandrukken tegen 10 het beweegbare deel 22 van de achterwand 18 en/of tegen de veer 26 en daarbij een extra voorspankracht op dit wandgedeelte 22 uitoefenen. Als gevolg daarvan staan de kaarten onder extra spanning, hetgeen het bladeren verder vergemakkelijkt. Wordt nu de duim 44 geleidelijk aan in de richting van de achterwand 18 verplaatst, dan zullen de kaarten 15 één voor één terugspringen naar de toestand waarin ze zich voorafgaand aan de bladerbeweging bevonden. In figuur 4 is de situatie getoond waarin de kaarten 30 en 32 weer terug in hun oude positie zijn terwijl de kaarten 34 en 36 nog door de duim worden vastgehouden. Een opschrift op kaart 34 kan op dit moment gemakkelijk 20 worden afgelezen. Mocht deze kaart 34 de gezochte kaart zijn, dan kan deze gemakkelijk worden verwijderd uit de houder door aanvankelijk de duim 44 enigszins inwaarts te bewegen en daarmee het oppervlak van de kaart 34 vast te grijpen, en vervolgens de duim 44 buitenwaarts te bewegen waarbij de kaart 34 wordt meegenomen.

25 Het zal duidelijk zijn dat op deze manier elke gewenste kaart kan worden geselecteerd en uit de houder worden uitgenomen. Voor het inbrengen van kaarten in de houder is het alleen nodig om de achterwand 18 samen met de erin te steken kaart (of kaarten) zo ver naar buiten te trekken dat er tussen de achterwand 18 en de bovenwand 30 28 voldoende vrije ruimte is om een kaart (of kaarten) in te steken.

Wordt alleen de achterwand 18 naar buiten getrokken zonder de in de houder aanwezige kaarten of althans een deel daarvan mee te trekken dan zullen de in de houder aanwezige kaarten als gevolg van de druk, die door het deel 22 wordt uitgeoefend, aangedrukt blijven tegen de 35 voorwand zodat het inschuiven van een nieuwe kaart derhalve niet verhinderd wordt. Om het inschuiven nog verder te vergemakkelijken verdient het de voorkeur dat het binnenoppervlak van de achterwand 18 met inbegrip van het binnenoppervlak van het beweegbare deel 22 glad 1000970 8 is uitgevoerd dan wel eventueel voorzien is van een gladde laag waardoor het inschuiven en uitschuiven van kaarten wordt vergemakkelijkt.

Het is echter ook mogelijk om een kaart op een bepaalde plaats 5 in de stapel in te steken. Daartoe is het nodig om met de duim en/of de in te steken kaart niet alleen de achterwand 18 maar ook de in de houder aanwezige stapel kaarten naar buiten te trekken op soortgelijke wijze als in de situatie waarin de gebruiker door de stapel kaarten wil bladeren. Door nu in de stapel te bladeren kan de 10 plaats bepaald worden waar de kaart ingestoken moet worden. Zodra deze plaats bereikt is wordt het bladeren gestopt en wordt de kaart in de nu aanwezige vrije ruimte naar binnen geduwd. Doordat de kaarten in de stapel onderling enigszins zijn verschoven ontstaat er, net als bij het gewone bladeren, een krachtenspel tussen deze kaarten 15 hetgeen er voor zorgt dat de voorste kaarten tegen de voorwand 10 worden aangedrukt blijven liggen onder invloed van veer 26 en het scharnierbare deel 22 van de achterwand 18, terwijl de kaarten die achter de in te steken kaart dienen te liggen tegen de achterwand aangedrukt worden.

20 De houder volgens de uitvinding wordt bij voorkeur vervaardigd in een spuitgiet-proces. Een voorkeurs-uitvoeringsvorm, waarin alle delen van de houder, met uitzondering van de veer 26, als één enkele spuitgiet-component kunnen worden vervaardigd, is getoond in de figuren 6A en 6B, De spuitgiet-component die getoond is in figuur 6A 25 omvat aan de linkerzijde in de figuur de star met elkaar verbonden voorwand 10, de bovenwand 28 en delen van de beide zijwanden, aangeduid met 12a en 14a. Aan de rechterzijde zijn star met elkaar verbonden de achterwand 18, de onderwand 16 en de resterende delen van de beide zijwanden, aangeduid met 12b en 14b. Het scharnier, waar 30 omheen de achterwand 18 kan scharnieren, bevindt zich in dit geval tussen de voorwand 10 en de onderwand 16. Het scharnier is uitgevoerd als een filmscharnier, dat wil zeggen, als een dun wandgedeelte met voldoende flexibiliteit om als scharnier dienst te kunnen doen. Een dergelijke scharnierconstructie is ook toegepast om het beweegbare 35 deel 22 scharnierbaar aan het resterende deel van de achterwand 18 te bevestigen. Ook het scharnier 24 is dus als een filmscharnier uitgevoerd.

In figuur 6B is het linkergedeelte van de spuitgiet-component 1000 9 7 0 i 9 door middel van het scharnier 20 over het rechtergedeelte gedraaid waarbij de wanddelen 12a en 12b respectievelijk 14a en 14b in eikaars verlengde komen te liggen. Om de assemblage te voltooien wordt vervolgens de veer 26 over de houder geschoven teneinde zijn functie 5 te kunnen uitoefenen.

Zoals in figuur 6B is getoond, verdient het de voorkeur om plaatselijk uitsparingen aan te brengen in de bovenwand 10, in de onderwand 16 en in de achterwand 18 waarbij de afmetingen van deze uitsparingen in hoofdzaak overeenstemmen met de afmetingen van de 10 benen van de veer 26. Daarmee wordt bereikt dat de veer zich in de gebruikstoestand in hoofdzaak bevindt binnen het volume dat door de wanden van de houder wordt bepaald zodat de veer geen uitstekend deel vormt en de houder als geheel een zo glad mogelijk buitenoppervlak heeft. Verder verdient het de voorkeur om de beide vrije uiteinden 15 van de benen van de veer 26 te voorzien van fixatiemiddelen waarmee de veer in de operationele toestand op zijn plaats wordt gehouden. In de figuren 3 en 4 zijn de uiteinden van de benen van de veer als voorbeeld voorzien van kraalrandjes, in figuur 6B aangeduid met 48a en 48b, die ingrijpen in corresponderende uitsparingen in de voorwand 20 10 respectievelijk in het beweegbare wandgedeelte 22. Daarmee wordt de veer op zijn plaats gezekerd en wordt losraken van de veer voorkomen. Het is ook mogelijk om in elk van de benen van de veer een gat aan te brengen waarin een uitstulping op de voorwand 10 respectievelijk achterwand 18 invalt zodat de veer wordt gezekerd. 25 Andere f ixatiemiddelen zijn mogelijk en worden op zich voor de deskundige op dit gebied bekend verondersteld.

Zoals in de figuren 6A en 6B verder is getoond, is het wandgedeelte 12a voorzien van een uitstekend nokje 50a, en is het wandgedeelte 12b voorzien van een uitstekend nokje 50b. In de 30 geassembleerde toestand, die getoond is in figuur 6B zorgen deze nokjes 50a en 50b er voor dat de beweging van de achterwand 18 rond het scharnier 20 wordt begrensd. De achterwand 18 kan zover uit de houder worden getrokken tot de beide nokken tegen elkaar stuiten. Soortgelijke nokken met een soortgelijke functie zijn aanwezig aan de 35 wandgedeelten 14a en 14b, ook nokken die in figuur 6A aangeduid zijn met 52a en 52b.

In het bovenstaande is de toepassing van filmscharnieren voor de scharnieren 20 en 24 aangegeven. Het zal voor de deskundige op dit 1000970 10 gebied echter duidelijk zijn dat ook andere scharnierconstructies kunnen worden gebruikt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. Toepassing van een filmscharnierconstructie leidt echter in het algemeen tot een relatief goedkoop fabricageproces.

5 In het bovenstaande is als voorbeeld gewezen op de toepassing van de houder voor het opbergen van kaarten, in het bijzonder creditcards. Het zal echter duidelijk zijn dat de houder ook voor andere produkten kan worden gebruikt zoals chip-cards, floppy disks, visitekaartjes 10 en dergelijke. In principe kan de houder worden gebruikt voor platte produkten met in hoofdzaak dezelfde afmetingen.

In het bovenstaande is aangegeven dat de constructie van de houder relatief goedkoop kan worden uitgevoerd, in het bijzonder indien gebruik wordt gemaakt van spuitgietcomponenten. De uitvinding 15 is daartoe echter niet beperkt. Het zal duidelijk zijn dat ook andere technieken, soms met hogere produktiekosten kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld om "luxere" uitvoeringsvormen van de houder te produceren.

1000970

Claims (24)

1. Houder voor creditcards of soortgelijke producten, omvattende 5 een doosvormige constructie bestaande uit een in hoofdzaak rechthoekige voorwand twee zijwanden loodrecht op de voorwand een onderwand die loodrecht staat op de genoemde zijwanden maar een hoek kleiner dan 90° maakt met de voorwand 10 - een in hoofdzaak rechthoekige achterwand die kan scharnieren rond een scharnier dat evenwijdig loopt aan de onderwand zodanig dat, vanuit een stand waarin de achterwand evenwijdig loopt aan de voorwand, de bovenrand van de achterwand van de bovenrand van de voorwand af beweegt, en omgekeerd waarbij 15 - een deel van de achterwand kan scharnieren rond een in de achterwand aanwezig scharnier, dat evenwijdig loopt aan de onderwand zodanig dat, vanuit een stand waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de achterwand, de naar de onderwand gerichte rand van het 20 genoemde deel naar de voorwand toe beweegt, en omgekeerd een veer waarmee het genoemde scharnierbare deel van de achterwand wordt voorgespannen in de richting van de bovenbeschreven scharnierbeweging.
2. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de houder voorzien is van een bovenwand die evenwijdig loopt aan de onderwand en zich uitstrekt tussen de bovenranden van voorwand en achterwand en over slechts een deel van de ruimte tussen beide zijwanden. 30
3. Houder volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de bovenwand bestaat uit een stuk dat aangrenst aan een der zijwanden zodat een deel van de ruimte tussen de bovenranden van bovenwand en onderwand aangrenzend aan de andere zijwand vrij blijft. 35
4. Houder volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de voorwand voorzien is van een uitsparing die verloopt vanaf dat deel van de bovenrand dat niet grenst aan de bovenwand. 1000970
5. Houder volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat in de zijrand die niet grenst aan de bovenrand eveneens een uitsparing is aangebracht aansluitend aan de uitsparing in de bovenwand.
6. Houder volgens conclusie 3, 4 of 5, met het kenmerk, dat de keuze van de zijwand waaraan de bovenwand wel al dan niet moet grenzen afhangt van het feit of de gebruiker van de houder linkshandig dan wel rechtshandig is.
7. Houder volgens een der voorgaande conclusies 2-6, met het kenmerk, dat de binnenzijde van de bovenwand is voorzien van een oneffen oppervlak.
8. Houder volgens een der voorgaande conclusies 2-7, met het 15 kenmerk, dat de binnenzijde van de bovenwand is voorzien van een geribbeld oppervlak, bij voorkeur met ribbels evenwijdig aan de randen van voor- en achterwand.
9. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 20 dat het scharnier waaromheen de achterwand kan scharnieren zich bevindt op de overgang tussen de voorwand en de onderwand.
10. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het genoemde scharnierbare deel van de achterwand in de stand 25 waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de achterwand alzijdig wordt omgeven door de rest van de achterwand.
11. Houder volgens een der conclusies 1 tot en met 9, met het kenmerk, dat het genoemde scharnierbare deel van de achterwand, in de 30 stand waarin het genoemde deel zich bevindt in het vlak van de achterwand, zich bevindt aangrenzend aan een der zijwanden.
12. Houder volgens conclusie 11, terugverwijzend naar een der conclusies 3, 4 of 5, met het kenmerk, dat het genoemde deel van de 35 achterwand grenst aan de andere zijwand.
13. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het binnenoppervlak van de onderwand glad is afgewerkt dan wel 1000970 voorzien is van een gladde laag.
14. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat althans een deel van het binnenoppervlak van de achterwand glad 5 is afgewerkt dan wel voorzien is van een gladde laag.
15. Houder volgens conclusie 14, met het kenmerk dat het gladde oppervlak zich uitstrekt tussen de bovenrand en de onderrand van de achterwand. 10
16. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de bovenrand van de achterwand afgeschuind is zodanig dat de bovenrand met het buitenoppervlak van de achterwand een scherpe hoek vormt. 15
17 Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de genoemde hoek tussen onderwand en voorwand een waarde heeft tussen 10° en 80°.
18. Houder volgens conclusie 13, met het kenmerk dat de genoemde hoek althans bij benadering gelijk is aan 30°.
19. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de veer wordt gevormd door een in hoofdzaak U-vormig gebogen 25 platte band uit verend materiaal die vanaf de onderzijde over de houder is geschoven zodanig dat het ene been van de U-vorm rust tegen de voorwand, het andere been van de U-vorm rust tegen het genoemde deel van de achterwand, en het verbindingsbeen van de u-vorm in hoofdzaak aanligt tegen de onderwand. 30
20. Houder volgens conclusie 19, met het kenmerk, dat het verbindingsbeen van de U-vorm een hoek maakt met de beide andere benen van de U-vorm, zodanig dat in de geassembleerde toestand van de houder het verbindingsbeen evenwijdig loopt aan de onderwand. 35
21. Houder volgens conclusie 19 of 20, met het kenmerk, dat de van het verbindingsbeen afgekeerde randen van de beide benen van de U-vorm zijn voorzien van fixatiemiddelen die samenwerken met 1000970 corresponderende fixatiemiddelen aan/in de voorwand respectievelijk aan/in het genoemde scharnierbare deel van de achterwand.
22. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, 5 dat de houder met uitzondering van de veer is vervaardigd uit een enkel spuitgietdeel waarbij de voorwand en de bovenwand vast met elkaar zijn verbonden, de achterwand en de onderwand vast met elkaar zijn verbonden, de achterwand via een zogenaamd f xlmschamier is verbonden met de onderwand en het genoemde scharnierbare deel van de 10 achterwand via een filmscharnier is verbonden met de rest van de achterwand.
23. Houder volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en met 21, met het kenmerk, dat de houder met uitzondering van de veer is 15 vervaardigd uit twee spuitgietdelen waarbij het eerste spuitgietdeel omvat tenminste de voorwand en de bovenwand die vast met elkaar zijn verbonden, het tweede spuitgietdeel omvat tenminste de achterwand en de onderwand die vast met elkaar zijn verbonden, waarbij de betreffende randen van onderwand en voorwand zodanig zijn gevormd dat 20 deze onder vorming van een scharnier in elkaar kunnen grijpen, terwijl verder het genoemde scharnierbare deel van de achterwand via een filmscharnier is verbonden met de rest van de achterwand.
24. Houder volgens conclusie 22 of 23, met het kenmerk, dat elk van 25 de zijwanden is verdeeld in twee delen waarvan telkens een deel vast verbonden is met tenminste de voorwand en het andere deel verbonden is met ten miste de achterwand en waarbij de op elkaar aansluitende randen van de beide delen van elke wand zodanig zijn gevormd dat de uitslag van de scharnierbeweging van de achterwand wordt begrensd. 30 ! 1000970
NL1000970A 1995-08-11 1995-08-11 Houder voor creditcards. NL1000970C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1000970 1995-08-11
NL1000970A NL1000970C2 (nl) 1995-08-11 1995-08-11 Houder voor creditcards.

Applications Claiming Priority (17)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1000970A NL1000970C2 (nl) 1995-08-11 1995-08-11 Houder voor creditcards.
JP50917497A JPH11511049A (ja) 1995-08-11 1996-08-08 クレジット・カード用ホルダー
PCT/NL1996/000318 WO1997006709A1 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit cards
TR1998/00189T TR199800189T1 (xx) 1995-08-11 1996-08-08 Kredi kartları için mahfaza.
DE1996603279 DE69603279D1 (de) 1995-08-11 1996-08-08 Halter für kreditkarten
CA 2228638 CA2228638A1 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit cards
AU66325/96A AU702350B2 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit cards
PL32489696A PL181327B1 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Cover for holding credit cards
DE1996603279 DE69603279T2 (de) 1995-08-11 1996-08-08 Halter für kreditkarten
DK96926022T DK0844835T3 (da) 1995-08-11 1996-08-08 Holder til kreditkort
EP19960926022 EP0844835B1 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit cards
EA199800161A EA000185B1 (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit card
ES96926022T ES2133979T3 (es) 1995-08-11 1996-08-08 Soporte para tarjetas de credito.
CN 96196198 CN1128595C (zh) 1995-08-11 1996-08-08 信用卡夹
AT96926022T AT182054T (de) 1995-08-11 1996-08-08 Halter für kreditkarten
US09/011,337 US6026873A (en) 1995-08-11 1996-08-08 Holder for credit cards
GR990401890T GR3030802T3 (en) 1995-08-11 1999-07-20 Holder for credit cards

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1000970C2 true NL1000970C2 (nl) 1997-02-12

Family

ID=19761431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1000970A NL1000970C2 (nl) 1995-08-11 1995-08-11 Houder voor creditcards.

Country Status (16)

Country Link
US (1) US6026873A (nl)
EP (1) EP0844835B1 (nl)
JP (1) JPH11511049A (nl)
CN (1) CN1128595C (nl)
AT (1) AT182054T (nl)
AU (1) AU702350B2 (nl)
CA (1) CA2228638A1 (nl)
DE (2) DE69603279T2 (nl)
DK (1) DK0844835T3 (nl)
EA (1) EA000185B1 (nl)
ES (1) ES2133979T3 (nl)
GR (1) GR3030802T3 (nl)
NL (1) NL1000970C2 (nl)
PL (1) PL181327B1 (nl)
TR (1) TR199800189T1 (nl)
WO (1) WO1997006709A1 (nl)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010137975A2 (en) 2009-05-27 2010-12-02 Van Geer Rene Johan Holder for credit cards
RU175820U1 (ru) * 2017-01-30 2017-12-20 Игорь Васильевич Казаков Футляр для карт

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19701255A1 (de) * 1997-01-16 1998-07-23 Hannecke Wolf D Kunststoff Vorrichtung zur Präsentation flacher oder biegsamer Gegenstände
DE19747194A1 (de) * 1997-10-24 1999-05-06 Busschers Jonker Linda Verschließbares Etui
US6435236B2 (en) * 2000-02-22 2002-08-20 Tpk, Inc. Money clip
US6454096B1 (en) * 2000-06-01 2002-09-24 3M Innovative Properties Company Package for dispensing individual sheets
US6619349B2 (en) 2000-07-17 2003-09-16 Vladimir Gribovsky Billfold
US6490081B1 (en) * 2000-07-28 2002-12-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method of amplifying optical signals using doped materials with extremely broad bandwidths
US6709127B2 (en) 2001-02-15 2004-03-23 Clive S. Lu Handheld personal aid
US6447140B1 (en) * 2001-02-15 2002-09-10 Clive S. Lu Handheld personal aid
WO2002079047A1 (en) * 2001-03-28 2002-10-10 Ts Tech Co., Ltd. Card storage structure and storage box for vehicle with the structure
ITTV20010092A1 (it) * 2001-07-06 2003-01-07 Tecnostyle Di Bau Gianbattista Accessorio porta tessera o moneta di plastica in formato standard, carta di credito
AT500681B1 (de) * 2003-12-17 2007-01-15 Leibetseder Walter Franz Dipl Halterungsvorrichtung
US7571752B1 (en) * 2005-06-20 2009-08-11 Joseph Kudla Security wallet insert for thwarting loss of credit cards
US20070145052A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 Steinhauser Mark R Collapsible package, and methods
CN105639959A (zh) * 2010-09-21 2016-06-08 新秀丽Ip控股有限责任公司 用于封包私人电子设备和卡的盒体
US8596449B2 (en) 2010-09-21 2013-12-03 Speculative Product Design, Llc Case for enclosing a personal electronic device and a card
KR101329031B1 (ko) 2012-08-30 2013-11-14 최택진 인출식 카드 수납구조를 갖는 휴대폰 케이스
US20140096880A1 (en) * 2012-10-09 2014-04-10 Eric Tsz Kin Yeung Security protected credit cards container and billfold
US9615641B2 (en) * 2012-10-09 2017-04-11 Eric Tsz Kin Yeung Security protected credit cards container and billfold
US9097489B2 (en) * 2012-10-24 2015-08-04 Charlie W. Chiang Gun magazine pouch
NL2013197B1 (nl) 2013-07-19 2016-07-19 R J Van Geer Beheer B V Inrichting voor het gescheiden bevatten van kaarten en geld.
US9901151B2 (en) 2015-01-16 2018-02-27 Jacob James Marvin Card holder embedded into a mobile device case

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2185624A (en) * 1935-03-08 1940-01-02 Charles W Beck Container for cards
FR2179341A5 (nl) * 1972-04-07 1973-11-16 Divorne Edouard
EP0287532A2 (en) * 1987-04-14 1988-10-19 Fab Trading S.R.L. Container for cards, in particular, credit cards and similar items
WO1992018031A1 (en) * 1991-04-10 1992-10-29 Diba Keyvan T Ticket container and dispenser
FR2712265A1 (fr) * 1993-11-10 1995-05-19 Lemer Sylvie Réceptacle extracteur de cartes de visite.

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US415457A (en) * 1889-11-19 Frank i
US501279A (en) * 1893-07-11 Island
US646726A (en) * 1899-09-21 1900-04-03 Jacob Chelimer Card-holder.
US1989159A (en) * 1934-01-20 1935-01-29 Shiffman Jerome Display box
US2649193A (en) * 1949-06-28 1953-08-18 Whitney K Munson Sales ticket cartridge
US3302794A (en) * 1964-10-30 1967-02-07 Western States Machine Co Continuous centrifugal with adjustable liquids separator
US3421658A (en) * 1967-06-16 1969-01-14 James D Cooksey Dispenser
US4170914A (en) * 1978-05-30 1979-10-16 Carrier Vernon J Chewing gum carrier and cutter
IT8511633V0 (it) * 1985-04-24 1985-04-24 Ferri Giampiero Astuccio per contenere cartoncini ed altro, con una sede esterna per un cartoncino rimovibile e con una appendice di impegno ad un indumen to od altro
US4717908A (en) * 1986-11-21 1988-01-05 `Totes`, Incorporated Credit card case with alarm system
FR2636215A1 (fr) * 1988-09-12 1990-03-16 Rodel Robin Porte-cartes
FR2654081B1 (fr) * 1989-11-08 1992-03-13 Carre Virginie Distributeur d'objets de faible epaisseur et de forme rectangulaire, par exemple de tickets.
US5060794A (en) * 1990-08-24 1991-10-29 Linn Richard A Reminder system
US5452793A (en) * 1994-09-14 1995-09-26 Quality Stampings, Inc. Business card case
US5718329A (en) * 1996-07-08 1998-02-17 Ippolito; Peter M. Combination multiple credit card holder and money clip

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2185624A (en) * 1935-03-08 1940-01-02 Charles W Beck Container for cards
FR2179341A5 (nl) * 1972-04-07 1973-11-16 Divorne Edouard
EP0287532A2 (en) * 1987-04-14 1988-10-19 Fab Trading S.R.L. Container for cards, in particular, credit cards and similar items
WO1992018031A1 (en) * 1991-04-10 1992-10-29 Diba Keyvan T Ticket container and dispenser
FR2712265A1 (fr) * 1993-11-10 1995-05-19 Lemer Sylvie Réceptacle extracteur de cartes de visite.

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010137975A2 (en) 2009-05-27 2010-12-02 Van Geer Rene Johan Holder for credit cards
EP3165122A1 (en) 2009-05-27 2017-05-10 R.J. van Geer Beheer bv Holder for credit cards
EP3167744A1 (en) 2009-05-27 2017-05-17 R.J. van Geer Beheer bv Holder for credit cards
RU175820U1 (ru) * 2017-01-30 2017-12-20 Игорь Васильевич Казаков Футляр для карт

Also Published As

Publication number Publication date
DE69603279T2 (de) 1999-11-04
EA000185B1 (en) 1998-12-24
EP0844835B1 (en) 1999-07-14
CA2228638A1 (en) 1997-02-27
GR3030802T3 (en) 1999-11-30
TR199800189T1 (xx) 1998-05-21
EP0844835A1 (en) 1998-06-03
DE69603279D1 (de) 1999-08-19
US6026873A (en) 2000-02-22
JPH11511049A (ja) 1999-09-28
ES2133979T3 (es) 1999-09-16
CN1128595C (zh) 2003-11-26
AU702350B2 (en) 1999-02-18
DK844835T3 (nl)
PL181327B1 (en) 2001-07-31
WO1997006709A1 (en) 1997-02-27
AT182054T (de) 1999-07-15
AU6632596A (en) 1997-03-12
EA199800161A1 (ru) 1998-08-27
CN1192662A (zh) 1998-09-09
DK0844835T3 (da) 2000-02-21
PL324896A1 (en) 1998-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5690220A (en) Packaging arrangement for display and storage of compact disks
US5328026A (en) Flat multiple tool holder
US5947279A (en) Storage system
US5193681A (en) Book-like holder and organizer for sets of computer diskettes
US6644488B1 (en) Combination gum and mint caddy
US4871066A (en) Telescoping file folders
US5316404A (en) Page with picture pockets and album containing such pages
US5588528A (en) Optical recording disc storing device
US5422875A (en) Compact disc slip lock case (and booklet)
US5613612A (en) Combination 3-D pop-up display and CD holder
US5275438A (en) File folder with attached computer disc pocket
US5683111A (en) Binder system and kit
US20030213886A1 (en) Surface embedded collapsible support
US4629349A (en) Flexible transparent notebook and the like
US4508366A (en) Holders for computer disks and the like
US5584387A (en) Combination book and package case assembly
US5769217A (en) Compact disc holder
WO1988008602A1 (fr) Conditionnement a double effet publicitaire apparent et non-apparent
US20020197098A1 (en) DVD sleeve
US4667819A (en) Retention device for floppy disk pack
US6880747B1 (en) Document case with expanding and fixed sections
US5749667A (en) Notebook system
US5617982A (en) Coupon holder and dispensing apparatus
US6019540A (en) Devices for inserting and removing labels
US5833063A (en) Plastic loose-leaf bag capable of storing a compact disk therein

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20000301