JPS5191230A - p*p** okishibisu * benzensuruhonirukuroraido * no seizohoho - Google Patents

p*p** okishibisu * benzensuruhonirukuroraido * no seizohoho

Info

Publication number
JPS5191230A
JPS5191230A JP1571075A JP1571075A JPS5191230A JP S5191230 A JPS5191230 A JP S5191230A JP 1571075 A JP1571075 A JP 1571075A JP 1571075 A JP1571075 A JP 1571075A JP S5191230 A JPS5191230 A JP S5191230A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
okishibisu
benzensuruhonirukuroraido
seizohoho
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP1571075A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS5823389B2 (en
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority to JP1571075A priority Critical patent/JPS5823389B2/ja
Publication of JPS5191230A publication Critical patent/JPS5191230A/en
Publication of JPS5823389B2 publication Critical patent/JPS5823389B2/ja
Expired legal-status Critical Current

Links

JP1571075A 1975-02-05 1975-02-05 Expired JPS5823389B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1571075A JPS5823389B2 (en) 1975-02-05 1975-02-05

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1571075A JPS5823389B2 (en) 1975-02-05 1975-02-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5191230A true JPS5191230A (en) 1976-08-10
JPS5823389B2 JPS5823389B2 (en) 1983-05-14

Family

ID=11896312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1571075A Expired JPS5823389B2 (en) 1975-02-05 1975-02-05

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5823389B2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007262044A (en) * 2006-03-27 2007-10-11 Eiwa Kasei Kogyo Kk Method for producing p, p'-oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
CN106588703A (en) * 2016-10-26 2017-04-26 山东天化学股份有限公司 Method for preparing high-purity 4,4'-oxybisbenzensulfonyl chloride

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007262044A (en) * 2006-03-27 2007-10-11 Eiwa Kasei Kogyo Kk Method for producing p, p'-oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
CN106588703A (en) * 2016-10-26 2017-04-26 山东天化学股份有限公司 Method for preparing high-purity 4,4'-oxybisbenzensulfonyl chloride

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5823389B2 (en) 1983-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5187971A (en) Denjiimushoshanyoru rejisutozo no keiseihoho
JPS5190701A (en) Dokokikai no setsusakuguyotsumeadaputashijikenkajudentatsuyoragu
JPS51108026A (en) 2kafuenooru no monoarukirueeteru no seizoho
JPS5191300A (en) Sutebiosaido no seiseihoho
JPS5182466A (en) Kosakukikainiokeru netsuheni no hoshohoho
JPS5180419A (en) Shoseki nootoruino sumikirihyoshikozotai no seizohoho
JPS5182781A (en) Biseibutsunyoru jukikagobutsu no bunkaihoho
JPS5172943A (en) Fuiraawaiya no sonyuichijidochoseihoho
JPS5191230A (en) p*p** okishibisu * benzensuruhonirukuroraido * no seizohoho
JPS51105043A (en) P p** jihidorokishibentsuhidoririden shikurohekisanruinoseizohoho
JPS5191728A (en) Fuaibaashiito no seizohoho
JPS5191787A (en) Senzai no kuriibushikensochi
JPS5180679A (en) Tasunosuijokyoki no chokuretsunonagarenojohatsuki
JPS51106374A (en) Sharyoyotogu no juhyojusetsusochi
JPS5180644A (en) Jidoyosetsuyowaiya no seizohoho
JPS51106375A (en) Sharyoyotogu no jusetsusochi
JPS51106063A (en) Insatsuhaisenban no buhintanshisetsudanorimagesochi
JPS51106929A (en) Sokosha no taiyakankakukenshutsuhoshiki
JPS5183896A (en) Haigasuoryoshita kaabonburatsuku no seizoho
JPS51106061A (en) Insatsuhaisenban no buhintanshisetsudanorimagesochi
JPS5187226A (en) Kutsushon banbaa no koan
JPS51106016A (en) Henatsukikoiru no dankanshisonyuhoho
JPS51106002A (en) Denkimakisen no zetsuenshorihoho
JPS5191668A (en) Shusekikairosochi no kumitatehoho
JPS5191441A (en) Suishatoiriguchiben no seigyohoho