JPS5183498A - Sokosha no hyojisochi - Google Patents

Sokosha no hyojisochi

Info

Publication number
JPS5183498A
JPS5183498A JP828075A JP828075A JPS5183498A JP S5183498 A JPS5183498 A JP S5183498A JP 828075 A JP828075 A JP 828075A JP 828075 A JP828075 A JP 828075A JP S5183498 A JPS5183498 A JP S5183498A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
hyojisochi
sokosha
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP828075A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tomoma Tani
Original Assignee
Teac Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Teac Corp filed Critical Teac Corp
Priority to JP828075A priority Critical patent/JPS5183498A/en
Publication of JPS5183498A publication Critical patent/JPS5183498A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

JP828075A 1975-01-17 1975-01-17 Sokosha no hyojisochi Pending JPS5183498A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP828075A JPS5183498A (en) 1975-01-17 1975-01-17 Sokosha no hyojisochi

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP828075A JPS5183498A (en) 1975-01-17 1975-01-17 Sokosha no hyojisochi

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPS5183498A true JPS5183498A (en) 1976-07-22

Family

ID=11688760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP828075A Pending JPS5183498A (en) 1975-01-17 1975-01-17 Sokosha no hyojisochi

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5183498A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6435499U (en) * 1987-08-25 1989-03-03

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4848108A (en) * 1971-10-20 1973-07-07

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4848108A (en) * 1971-10-20 1973-07-07

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6435499U (en) * 1987-08-25 1989-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5187971A (en) Denjiimushoshanyoru rejisutozo no keiseihoho
JPS5190701A (en) Dokokikai no setsusakuguyotsumeadaputashijikenkajudentatsuyoragu
JPS51108026A (en) 2kafuenooru no monoarukirueeteru no seizoho
JPS5191300A (en) Sutebiosaido no seiseihoho
JPS5182466A (en) Kosakukikainiokeru netsuheni no hoshohoho
JPS5172943A (en) Fuiraawaiya no sonyuichijidochoseihoho
JPS5182781A (en) Biseibutsunyoru jukikagobutsu no bunkaihoho
JPS5180419A (en) Shoseki nootoruino sumikirihyoshikozotai no seizohoho
JPS5191728A (en) Fuaibaashiito no seizohoho
JPS5191787A (en) Senzai no kuriibushikensochi
JPS5180679A (en) Tasunosuijokyoki no chokuretsunonagarenojohatsuki
JPS51106374A (en) Sharyoyotogu no juhyojusetsusochi
JPS51106375A (en) Sharyoyotogu no jusetsusochi
JPS51105654A (en) Kukichowaki no noryokuseigyosochi
JPS5191668A (en) Shusekikairosochi no kumitatehoho
JPS5183896A (en) Haigasuoryoshita kaabonburatsuku no seizoho
JPS5187226A (en) Kutsushon banbaa no koan
JPS5191860A (en) Atsuenki no itaatsuseigyosochi
JPS51106002A (en) Denkimakisen no zetsuenshorihoho
JPS5191360A (en) Daizutanpakuinryo no seizoho
JPS51106063A (en) Insatsuhaisenban no buhintanshisetsudanorimagesochi
JPS51106016A (en) Henatsukikoiru no dankanshisonyuhoho
JPS51106929A (en) Sokosha no taiyakankakukenshutsuhoshiki
JPS5183498A (en) Sokosha no hyojisochi
JPS5191441A (en) Suishatoiriguchiben no seigyohoho