JPS5180644A - Jidoyosetsuyowaiya no seizohoho - Google Patents

Jidoyosetsuyowaiya no seizohoho

Info

Publication number
JPS5180644A
JPS5180644A JP575675A JP575675A JPS5180644A JP S5180644 A JPS5180644 A JP S5180644A JP 575675 A JP575675 A JP 575675A JP 575675 A JP575675 A JP 575675A JP S5180644 A JPS5180644 A JP S5180644A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
jidoyosetsuyowaiya
seizohoho
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP575675A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS5326569B2 (en
Inventor
Makoto Kobayashi
Isao Okazaki
Original Assignee
Matsushita Electric Ind Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Ind Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Ind Co Ltd
Priority to JP575675A priority Critical patent/JPS5326569B2/ja
Publication of JPS5180644A publication Critical patent/JPS5180644A/en
Publication of JPS5326569B2 publication Critical patent/JPS5326569B2/ja
Expired legal-status Critical Current

Links

JP575675A 1975-01-10 1975-01-10 Expired JPS5326569B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP575675A JPS5326569B2 (en) 1975-01-10 1975-01-10

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP575675A JPS5326569B2 (en) 1975-01-10 1975-01-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5180644A true JPS5180644A (en) 1976-07-14
JPS5326569B2 JPS5326569B2 (en) 1978-08-03

Family

ID=11619953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP575675A Expired JPS5326569B2 (en) 1975-01-10 1975-01-10

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5326569B2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57193299A (en) * 1981-05-22 1982-11-27 Nippon Steel Weld Prod & Eng Co Ltd Wire for arc welding and its production

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57193299A (en) * 1981-05-22 1982-11-27 Nippon Steel Weld Prod & Eng Co Ltd Wire for arc welding and its production

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5326569B2 (en) 1978-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5187971A (en) Denjiimushoshanyoru rejisutozo no keiseihoho
JPS5190701A (en) Dokokikai no setsusakuguyotsumeadaputashijikenkajudentatsuyoragu
JPS51108026A (en) 2kafuenooru no monoarukirueeteru no seizoho
JPS5191300A (en) Sutebiosaido no seiseihoho
JPS5182466A (en) Kosakukikainiokeru netsuheni no hoshohoho
JPS5180419A (en) Shoseki nootoruino sumikirihyoshikozotai no seizohoho
JPS5172943A (en) Fuiraawaiya no sonyuichijidochoseihoho
JPS5182781A (en) Biseibutsunyoru jukikagobutsu no bunkaihoho
JPS5191787A (en) Senzai no kuriibushikensochi
JPS5180679A (en) Tasunosuijokyoki no chokuretsunonagarenojohatsuki
JPS5191728A (en) Fuaibaashiito no seizohoho
JPS5191860A (en) Atsuenki no itaatsuseigyosochi
JPS5187226A (en) Kutsushon banbaa no koan
JPS51106061A (en) Insatsuhaisenban no buhintanshisetsudanorimagesochi
JPS51106375A (en) Sharyoyotogu no jusetsusochi
JPS51106017A (en) Henatsukikoiru no dankanshisonyuhohooyobisochi
JPS51106929A (en) Sokosha no taiyakankakukenshutsuhoshiki
JPS51106016A (en) Henatsukikoiru no dankanshisonyuhoho
JPS5188897A (en) Netakiriningen no jidobenjotoriki
JPS51106002A (en) Denkimakisen no zetsuenshorihoho
JPS5183498A (en) Sokosha no hyojisochi
JPS51105654A (en) Kukichowaki no noryokuseigyosochi
JPS5191360A (en) Daizutanpakuinryo no seizoho
JPS5191441A (en) Suishatoiriguchiben no seigyohoho
JPS5191668A (en) Shusekikairosochi no kumitatehoho