JPS5136178A - 2 hachobunkokodokeisochi - Google Patents

2 hachobunkokodokeisochi

Info

Publication number
JPS5136178A
JPS5136178A JP10879274A JP10879274A JPS5136178A JP S5136178 A JPS5136178 A JP S5136178A JP 10879274 A JP10879274 A JP 10879274A JP 10879274 A JP10879274 A JP 10879274A JP S5136178 A JPS5136178 A JP S5136178A
Authority
JP
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
hachobunkokodokeisochi
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP10879274A
Other versions
JPS5314947B2 (en )
Inventor
Takeo Murakoshi
Tadashi Kimura
Tadashi Motokawa
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

JP10879274A 1974-09-24 1974-09-24 Expired JPS5314947B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10879274A JPS5314947B2 (en) 1974-09-24 1974-09-24

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10879274A JPS5314947B2 (en) 1974-09-24 1974-09-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5136178A true true JPS5136178A (en) 1976-03-26
JPS5314947B2 JPS5314947B2 (en) 1978-05-20

Family

ID=14493583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10879274A Expired JPS5314947B2 (en) 1974-09-24 1974-09-24

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5314947B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4910638A (en) * 1972-05-24 1974-01-30
JPS5898893A (en) * 1981-12-09 1983-06-11 Toshiba Corp Information processing device
JPS59130292U (en) * 1984-01-05 1984-09-01

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4960583A (en) * 1972-08-18 1974-06-12
JPS4971981A (en) * 1972-11-10 1974-07-11

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4960583A (en) * 1972-08-18 1974-06-12
JPS4971981A (en) * 1972-11-10 1974-07-11

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4910638A (en) * 1972-05-24 1974-01-30
JPS5228341B2 (en) * 1972-05-24 1977-07-26
JPS5898893A (en) * 1981-12-09 1983-06-11 Toshiba Corp Information processing device
JPH0137773B2 (en) * 1981-12-09 1989-08-09 Tokyo Shibaura Electric Co
JPS59130292U (en) * 1984-01-05 1984-09-01
JPS6319855Y2 (en) * 1984-01-05 1988-06-02

Also Published As

Publication number Publication date Type
JPS5314947B2 (en) 1978-05-20 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5161265A (en) 335 zokukagobutsuhandotaisoshi
JPS511816A (en) 4 saikuruofukupisutonnainenkikan
JPS514627A (en) Pairotsutoshiki 2 hokodenjiben
JPS5120173A (en) 3 jigenidosochi
JPS5143632A (en) 2 jigenjohoyomidashisochi
JPS5123240A (en) 22 arukiru 22 shikuropentenonno seizoho
JPS5138025A (en) Seishigata 3 sokoryudengensochi
JPS5144740A (en) 2 saikuruenjinno junkatsusochi
JPS5160422A (en) Fuairuno 2 jugakino hoshiki
JPS514153A (en) 22 hidorokishinafutarinnoarukarientonisankatansotonohannokongobutsukara 22 hidorokishinafutarinnkarubonsanoshutokusuruhoho
JPS5142270A (en) 2 rinshanojidoritsutaiyotakusochi
JPS5160532A (en) 1 doryokugenoryoshitefukusuno buzaioanteikudoseshimeuruyona doryokudentatsuseigyokikoojusuru fukushaki
JPS5121697A (en) 3 jikusensuishinyo shiriizutaabin
JPS5144772A (en) 2 sokudogatayuatsumoota nyoru ageniki nadono yuatsukairo
JPS5147894A (en) 4 konokan mataha binnosageyoki
JPS5163170A (en) 33 isookisazorirunyosoruino seizoho
JPS5113735A (en) Chikan 2 4 66 toryoodoisofutaruamidosan
JPS5142962A (en) 3 soitsukatsutankugatagasushadanki
JPS5146679A (en) 2 ryuryogoryukairosochi
JPS512850A (en) 2 koteinainenkikanyomafuraa
JPS5121816A (en) 2 konoboisukoiru omotsuta dainamitsu
JPS5119218A (en) Takito 2 saikuruenjin
JPS5141309A (en) 22 echiruhekisanooruno renzokuseiho
JPS512520A (en) 1 tsuinorenzokujoebu
JPS5135723A (en) Horiamido 6 fuiramentoshinoseizohoho