HU187212B - Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise - Google Patents

Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise Download PDF

Info

Publication number
HU187212B
HU187212B HU22883A HU22883A HU187212B HU 187212 B HU187212 B HU 187212B HU 22883 A HU22883 A HU 22883A HU 22883 A HU22883 A HU 22883A HU 187212 B HU187212 B HU 187212B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
noise
test
audiometráló
microprocessor
microphone
Prior art date
Application number
HU22883A
Other languages
English (en)
Inventor
Pal Rajki
Laszlo Balogh
Janos Winter
Original Assignee
Szot Munkavedelmi Tudomanyos K
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Szot Munkavedelmi Tudomanyos K filed Critical Szot Munkavedelmi Tudomanyos K
Priority to HU22883A priority Critical patent/HU187212B/hu
Publication of HU187212B publication Critical patent/HU187212B/hu

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/12Audiometering Evaluation or the auditory system, not limited to hearing capacity

Description

Szabadalmas:

35% SZOT Munkavédelmi Tudományos

50% Kutató Intézet, Budapest

15% (54) ALDIOMETRÁLŐ BERENDEZÉS. ZAJOKOZTA HALLÁSCSÖKKENÉS SZŰRŐVIZSGÁLATÁRA, A KÖRNYEZETI ZAVARÓ ZAJ KIKÜSZÖBÖLÉSÉVEL (57) Kivonat

A találmány tárgya: audiometráló berendezés zaj okozta halláscsökkenés szűrővizsgálatára. A berendezés mikroprocesszort tartalmaz, melynek vezérlő kapcsolata van a memóriákkal és háttérmemóriákkal, a kijelzőegységgel, valamint a vizsgálójel-erősítővel, melyhez a fejhallgató csatlakozik. A berendezés lényege, hogy a halláskiiszöb-vizsgáló me rőburában (10) mikrofon (9) van elrendezve, melynek kimenete össze van kötve a zajerősítő (7) bemenetével, a zajerősítő (7) kimenetelére sávszűrő (C) csatlakozik, melynek kimenete különbségképző (4) áramkörön ál a mikroprocesszor (3) bemenetére kapcsolódik.

A találmány tárgya hallásküszöb meghatározására szolgáló berendezés, amelynek lényege, hogy az audíometráló berendezést egy automatikus zajszabályozóval, valamint egy akusztikus kiképzésű zajcsillapító burával építettük össze.

Ismeretesek olyan audiometerek, melyek szintén hallásküszöb mérésére szolgálnak c-s kézi vagy valamilyen automatikus működéssel rendelkeznek. Ilyen audiometerek a MEDICOR, a BRÜEL—KJAER, a PHILIPS, a PHONAK, az OPTAC, a SIEMENS és a VIENATOXE.

Ezek az audiometerek a környezeti zavaró zajszinteket figyelmen kívül hagyják, ezért ezekkel a készülékekkel megbízható, pontos audiogramokat csak megfelelően csendes vizsgálóhelyiségben, pl. süketszobában lehet végezni.

Egy süketszoba felépítése igen költséges, ezért a vizsgálatokat a szokványos orvosi rendelőkben végzik. így az orvosi rendelőkben (főleg üzemorvosi rendelőben) végzett vizsgálatok, a környezeti zavaró zajszintek figyelmen kívül hagyása miatt az eddig használt audiometerekkel hamis audiológiai eredményeket adnak.

Ismeretes továbbá a szabadalmi irodalomból pl. az amerikai 4276781 lajstromszámú szabadalom, amely csupán céljában hasonló, de szerkezeti felépítése más, és nem biztosítja a környezeti zavaró zajszintek kiküszöbölését·, a pontos audiometrálást.

Az angol 1599367 lajstromszámú szabadalom lényege, hogy több hangfrekvenciás generátor közül kapcsolóval lehet kiválasztani azt·, melynek jelét a vizsgált pácienshez vezetjük.

Ezzel a készülékkel egyidejűleg több személv vizsgálatát lehet a kialakítás segítségével elvégezni, de az eredmény igen szubjektív, a környezeti zaj, valamint a kiválasztott jel miatt.

Ismert még a 172239 lajstromszámú magyar szabadalmi leírásból olyan audiometer, amely egy frekvenciáját automatikusan változtató generátort tartalmaz, melyet vezérlőegység működtet. E generátor jelének nagyságát erősítő szabályozóval változtatják adott ciklus szerint. A vizsgált személj’ visszajelzéseinek alapján számítóegység számítja ki a mérések átlagát. Ez a berendezés azonban a körnj-ezeti zajra igen érzékenj’ és ezért nem megbízható.

A probléma kiküszöbölésére eddig csak szubjektív megfigyeléssel törekedtek, kevés eredménnyel. Továbbá ezek az audiometerek vizsgálat közben fokozott figyelmet követelnek meg a mérést végző személytől (asszisztenstől) és ezért sorozatvizsgálat esetén nagjT a tévedés valószínűsége.

A találmány az audiometrálásra magas szinten automatizálva, és a vizsgálótér pillanatnyi állapotához igazodva biztosít lehetőséget.

A találmány a fenti alapvető hiányosságokat kiküszöböli úgy, bőgj’ a hallásküszöb automatikus mérése közben automatikusan méri a körnj’ezeti zavaró zajszinteket is és a vizsgáló hangjeleket elfedő hangjelenség idejére jelzést ad, illetve az automatikus mérési programot megszakítja.

A zavaró zaj megszűnését ismét jelzi, illetve a program folj’tatását automatikusan biztosítja.

A találmánj’ másik része égj’ olj’an akusztikai hangcsillapító bura, melj’ az esetenként magas körnj’ezeti zajszintet olyan mértékben csillapítja, hogj’ a vizsgálat gyakori megszakítása nem következhet be.

Az akusztikus bura előállítási költsége jóval alatta van a süketszobák vágj’ audiológiai mérőfülkck költségeinek.

A találmányunk lényege tehát olyan audiometráló berendezés zaj okozta halláscsökkenés szűrővizsgálatára, melj’ mikroprocesszort tartalmaz, melynek vezérlőkapcsolata van a memóriákkal és háttérmemóriákkal, a kijelzöegj’séggel, valamint a vizsgálójelerősítővel, melj'hez fejhallgató csatlakozik, és a hallásküszöbvizsgáló mérőburában mikrofon van elrendezve, melj-nek kimenete össze van kötve a zajerősítő bemenetelével, a zajerősítő kimenetelére sávszűrő csatlakozik, melynek kimenete különbségképző áramkörön át mikroprocesszor bemenetére kapcsolódik.

A találmánj’ szerinti berendezésünkhöz tartoznak még a számítógép különböző opciói (tv-képernj’ős kijelzővel, háttérmemória célját szolgáló Floppj’-diskkel, valamint az adatok bevitelére szolgáló nyomógombos taszta túrával).

Ezzel a módszerrel a találmánj’ lehetőséget biztosít süketszobával nem rendelkező orvosi rendelőkben történő mérések elvégzésére is.

A találmány célja olyan megoldás biztosítása, melj’nél a vizsgálat nem igényel az asszisztens részéről fokozott figyelmet·, különösebb szakértelmet.

A találmánj’ gyártása egj’szerű, magas integráltsági foka miatt a berendezés pontossága nagy, meghibásodásának valószínűsége kicsi. Kezelése egyszerű és egyesiti magában a hallásküszöbmérés alulról, ill. felülről történő közelítésének módszerét.

A találmánj’ audiometer és vezérlő zajmérő részei korszerű mikroprocesszoros elektronikai elemekből épülnek fel.

A találmányt égj’ kiviteli példa kapcsán a rajz alapján ismertetjük közelebbről. A mellékelt rajzon az

1. ábra találmánj’ szerinti audiometráló berendezés égj’ lehetséges kiviteli alakjának kapcsolási elrendezését ábrázolja.

A példaként bemutatott találmány szerinti audiometráló berendezés vezérlőegysége a 3 mikroproceszszcr, melj’ közvetlenül kapcsolódik az 1, 2 memóriákhoz (ROM, RAM), a 13, 14 háttérmemóriához, az 5 kijelzőegj’séghez (tv-képcső), a 8 vizsgálójel-erősítőhöz, melj’ a 11 fejhallgatóhoz csatlakozik. A 9 mikrofon a 7 zajerősítőn, a 6 sávszűrőn és a 4 különbségképzőn keresztül csatlakozik a mikroprocesszorhoz. All fejhallgató és a 9 mikrofon a 10 vizsgáló-mérőburával, kagj’lóburóban van elhelj’ezve, ül. elrendezve.

A 3 mikroprocesszor az 1 memória ROM-ba beégetett programot hívja meg. Ugyancsak az 1 memória ROM-ba van tárolva a tiszta szinuszjel is. A programlépések (a frekvenciaszint-változás) az 5 kijelző egj’sége:i láthatók.

A 2 memória RAM-ba van tárolva az audiogram és a Fletscber-görbe — fejhallgató-karakterisztikájának szorzata. A hitelesítés a 8 vizsgálójel-erősítőben végezhető el, és a hitelesített szinuszjel a 10 vizsgálómérőburában elhelyezett 11 fejhallgatóban hallható.

A 9 mikrofon érzékeli a környezeti zajszintet, majd ez a jel a 7 zajerősítőn, valamint a 6 sávszűrőn keresztül a 4 különbségképzőbe jut. Itt az aktuálisan mért zajszintet a 4 összehasonlító szerv összehasonlítja a vizsgálójel-erősítőből kijövő tiszta szinuszjel intenzitásszintjével.

Amennyiben a két jel közötti különbség kisebb, mint 10 dB, a 4 különbségképző utasítást ad a 3 mikroprocesszornak, és megállítja a programot.

A 12 nyomógomb a páciens visszajelzésére szolgál.

A találmányunk szerinti audiometráló berendezés előnyeként kell megemlítenünk:

— hogy teljes mértékben kizárja a szubjektív megfigyeléssel történő hallásvizsgálatot, — lehetővé válik a sorozatvizsgálatok hibamentes elvégzése, — szükségtelen a süketszoba, valamint az audiológiai mérőfülke építése, — a berendezés automatizálható és olcsón előállítható.

Claims (4)

 1. Szabadalmi igénypontok
  1. Audiometráló berendezés zaj okozta halláscsökkenés szűrővizsgálatára, mely mikroprocesszort tartalmaz, melynek vezérlőkapcsolata van a memóriákkal és háttérmemóriákkal, a kijelzőegységgel, valamint a vizsgálójel-erősítővel, melyhez a fejhallgató csatlakozik azzal jellemezve, hogy a hallásküszöb-vizs5 gáló mérőburában (10) mikrofon (9) van elrendezve melynek kimenete össze van kötve a zajerősítő (7) bemenetével, a zajerősítő (7) kimenetelére sávszűrő (6) csatlakozik, melynek kimenete különbségképző (4) áramkörön át a mikroprocesszor (3) bemenetére kapcso10 lódik.
 2. 2. Az 1. igénypont szerinti audiometráló berendezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a vizsgálómérő-burában (10) van elrendezve a mikrofon (9).
 3. 3. 1. vagy 2. igénypont szerinti audiometráló beren15 dezés kiviteli alakja azzal jellemezve, hogy a vizsgálómérő-burán (10) kívül van elhelyezve a mikrofon (9).
 4. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti audiometráló berendezés kiviteli alakja azzal jelle20 m e z v e, hogy a sávszűrő (6) keskeny- vagy szélessávú.
  rajz, 1 ábra
  Kiadásért felel: & Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója
HU22883A 1983-01-25 1983-01-25 Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise HU187212B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU22883A HU187212B (en) 1983-01-25 1983-01-25 Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU22883A HU187212B (en) 1983-01-25 1983-01-25 Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise
NL8400196A NL8400196A (nl) 1983-01-25 1984-01-20 Inrichting voor het onderzoeken en meten van door ruis veroorzaakte gehoorvermindering.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU187212B true HU187212B (en) 1985-11-28

Family

ID=10948589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU22883A HU187212B (en) 1983-01-25 1983-01-25 Audiometer for screening test of hearing defect caused by noise with elimination of ambient disturbing noise

Country Status (2)

Country Link
HU (1) HU187212B (hu)
NL (1) NL8400196A (hu)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7288072B2 (en) 2002-05-23 2007-10-30 Tympany, Inc. User interface for automated diagnostic hearing test
WO2004103158A2 (en) 2003-05-15 2004-12-02 Tympany, Inc. Computer-assisted diagnostic hearing test
US7695441B2 (en) 2002-05-23 2010-04-13 Tympany, Llc Automated diagnostic hearing test
AU2006287713B2 (en) 2005-08-31 2013-05-16 Tympany, Llc. Stenger screening in automated diagnostic hearing test
CA2625886C (en) 2005-08-31 2014-08-19 Tympany, Inc. Interpretive report in automated diagnostic hearing test

Also Published As

Publication number Publication date
NL8400196A (nl) 1984-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zwicker “Negative afterimage” in hearing
Egan et al. On the masking pattern of a simple auditory stimulus
Kidd Jr et al. Release from masking due to spatial separation of sources in the identification of nonspeech auditory patterns
Florentine et al. Temporal integration in normal hearing, cochlear impairment, and impairment simulated by masking
Nabelek et al. Effect of noise and reverberation on binaural and monaural word identification by subjects with various audiograms
Hellman et al. Why can a decrease in dB (A) produce an increase in loudness?
Moore et al. Simulation of the effects of loudness recruitment and threshold elevation on the intelligibility of speech in quiet and in a background of speech
Yeowart et al. The monaural MAP threshold of hearing at frequencies from 1· 5 to 100 c/s
Scharf et al. Model of loudness summation applied to impaired ears
US20020068874A1 (en) Passive fetal heart monitoring system
US6674862B1 (en) Method and apparatus for testing hearing and fitting hearing aids
Kamm et al. Effect of sensorineural hearing loss on loudness discomfort level and most comfortable loudness judgments
US20080298600A1 (en) Automated real speech hearing instrument adjustment system
Killion Revised estimate of minimum audible pressure: Where is the’’missing 6 dB’’?
Anzalone et al. Determination of the potential benefit of time-frequency gain manipulation
Humes et al. Speech identification difficulties of hearing-impaired elderly persons: The contributions of auditory processing deficits
US3818149A (en) Prosthetic device for providing corrections of auditory deficiencies in aurally handicapped persons
Florentine et al. Temporal integration of loudness as a function of level
US4528689A (en) Sound monitoring apparatus
van Buuren et al. Compression and expansion of the temporal envelope: Evaluation of speech intelligibility and sound quality
Ricketts et al. Comparison of performance across three directional hearing aids
Allen et al. Loudness growth in 1/2‐octave bands (LGOB)—A procedure for the assessment of loudness
CN1836465B (zh) 用于听力受损的听者的声音增强的方法和设备
Rosen et al. Auditory filter nonlinearity at 2 kHz in normal hearing listeners
Blauert et al. Some consideration of binaural cross correlation analysis

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee
HPC4 Succession in title of patentee

Owner name: WINTER, JANOS, HU

Owner name: RAJKI, PAL, HU

Owner name: BALOGH, LASZLO, HU

HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee