HU0401541A2 - Multifunctional washing mashine and washing method - Google Patents

Multifunctional washing mashine and washing method Download PDF

Info

Publication number
HU0401541A2
HU0401541A2 HU0401541A HU0401541A HU0401541A2 HU 0401541 A2 HU0401541 A2 HU 0401541A2 HU 0401541 A HU0401541 A HU 0401541A HU 0401541 A HU0401541 A HU 0401541A HU 0401541 A2 HU0401541 A2 HU 0401541A2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
washing
washing machine
detergent
fabric
pressure
Prior art date
Application number
HU0401541A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HU0401541D0 (en
Inventor
Arpad Fischer
Original Assignee
Arpad Fischer
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Arpad Fischer filed Critical Arpad Fischer
Priority to HU0401541A priority Critical patent/HU0401541A2/en
Publication of HU0401541D0 publication Critical patent/HU0401541D0/en
Publication of HU0401541A2 publication Critical patent/HU0401541A2/en

Links

Abstract

The invention relates to a multifunctional washing machine for cleaning textiles, having a washing case (1), in which a perforated base plate (4) and a movable perforated clamp plate (7) are arranged, and the machine is provided by an actuating member (9) being able to actuate said clamp plate (7) and conduits transmitting washing medium and air into said case (1) having a charging opening, and the perforated base plate (4) is a base panel of a washing cassette (6) having an open upper side, and the clamp plate (7) arranged above the base plate (4) is submersible into the cassette (6), and a flexible compression bell (8) is connected to the plate (7). The method according to the invention involves a first step of contacting the textiles to be washed to a washing medium, and further steps of forcing the medium through the web of the textile in a first direction and then in a second direction opposite the first direction.

Description

TÖBBFUNKCIÓS HÁZTARTÁSI ÉS IPARI MOSÓGÉPCSALÁD ÉS MOSÁSI ELJÁRÁSMULTIFUNCTIONAL HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL WASHING MACHINE AND WASHING PROCEDURE

XX

Ρ Ο 4 Ο 1 5 4 1Ρ Ο 4 Ο 1 5 4 1

A találmány tárgya többfunkciós háztartási és ipari mosógép textíliák 5 tisztítására, amelynek mosóházában perforált alaplemez, valamint mozgatható, perforált nyomólap van elrendezve, és a mosógép a nyomólap mozgatását szolgáló mozgatóelemmel, valamint mosóközegnek és levegőnek a mosóházba történő bevezetésére szolgáló vezetékekkel van ellátva, továbbá a mosóházon berakónyilás van kialakítva, valamint mosási eljárás textíliák tisztítására, amelynek során a textíliát mosóközeggel hozzuk érintkezésbe, és a mosóközeget a textílián átpréseljük.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a multifunctional household and industrial washing machine 5 for cleaning textiles having a perforated base plate and a movable perforated pressure plate in a washing house, the washing machine being provided with an actuator for moving the pressure plate and wires for introducing detergent and air into the laundry a loading aperture is provided, as well as a washing process for cleaning textiles, comprising contacting the fabric with a detergent and squeezing the detergent through the fabric.

A mosófolyadékot alkalmazó ismert mosógépeket az alkalmazott mosási eljárás alapján két nagyobb csoportra oszthatjuk.Known washing machines using a washing liquid can be divided into two major groups based on the washing procedure used.

Az első csoportba tartózó mosógépek azon az alapelven működnek, 15 hogy a mosógép mosóterében elrendezett mosandó ruhát mosófolyadékkal, például vízben oldott mosószerrel árasztják el, majd a mosófolyadéknak a textíliák körüli intenzív mozgatásával a mosófolyadékot a textília szálai körüli, állandóan változó irányú áramlásra késztetik. Lényegében ezen az elven mostak a hagyományos, keverőtárcsás mosógépek is, és ilyen, bár forgódobos kialakítá20 sú mosógépet ismertet például az EP 0579069, vagy az EP 1306479 szabadalmi bejelentés, ahol a ruha és a mosófolyadék relatív mozgását a mosódobban elrendezett súrlódó elemekkel fokozzák annak érdekében, hogy az örvénylő folyadék minél nagyobb sebességgel, lehetőleg a textília minden szála mentén átáramoljon.The first group of washing machines operate on the principle that the laundry to be washed in the washing area of the washing machine is flooded with a washing liquid, such as water-soluble detergent, and then, by moving the washing liquid vigorously around the fabrics, Essentially, this principle is also being washed by conventional agitating disc washers, and such a rotary drum-type washing machine is disclosed, for example, in EP 0579069 or EP 1306479, where the relative movement of the laundry and the washing liquid is enhanced by friction elements arranged in the drum. to allow the swirling fluid to flow at the highest possible rate, preferably along all strands of the fabric.

Első pillantásra is világos, hogy bár a mosóhatás a súrlódás fokozásával valamelyest nő, a súrlódás fokozása egyre nagyobb mértékben rongálja a textíliát. A folyadék áramlását a szálak körül továbbra sem nem tudják szabályozni, így az esetleges marad, azonban erős mechanikai igénybevételnek teszik ki a mosandó ruhát Az eljárás további hátránya, hogy a mosási idő a kevesebb súrlódó elemmel, vagy pusztán magával a mosódobbal, esetleg keverőtárcsával dolgozó hagyományos mosógépek mosási idejéhez viszonyítva alig csökken, a víz - és energia-felhasználás jelentős marad. Végül az sem elhanyagol100704-11044/FT-Ko • ·At first glance, it is clear that while the washing effect is slightly increased by increasing friction, increasing friction is increasingly damaging the fabric. The flow of liquid around the fibers is still uncontrolled, so it remains possible, but it is subject to heavy mechanical stress. The drawback is that the washing time is achieved by using a conventional friction-less element or simply using a drum or mixer. barely decreases compared to washing time of washing machines, water and energy consumption remains significant. Last but not least100704-11044 / FT-Ko • ·

-2ható körülmény, hogy ezek a berendezések csak teljes töltéssel érik el amúgy sem kielégítő hatékonyságukat.It is a fact that these devices only achieve their full efficiency at full charge.

A legújabb fejlesztésű úgynevezett légbuborékos mosógépek a fenti problémákon valamelyest javítanak ugyan, de teljesen ezek a típusok sem küszöbölik ki a textíliák súrlódását.The newly developed so-called air bubble washing machines do some of the above to alleviate these problems, but these types do not completely eliminate the friction of textiles.

A mosógépek másik fajtáját a kényszeráramlással működő berendezések képezik. Ezek a mosógépek a mosófolyadék keverése helyett a mosófolyadékot meghatározott irányban átpréselik a textílián. Ilyen berendezést ismertet a GB 189818264 (Sweet) számú szabadalom is, ahol a tisztítandó textíliát két perforált nyomólap között helyezték el, majd a felső nyomólap lenyomásával az előzőleg elárasztott mosótérből kipréselték a mosófolyadékot. Annak ellenére, hogy ez a megoldás lényegesen hatékonyabb és gyorsabb, a technológia fejlesztés az első csoportba tartozó mosóberendezésekre korlátozódott. Ugyanakkor az utóbbi megoldás hátránya, hogy a mosófolyadéknak csak egy részét, és azt is lényegében csak egyszer és egy irányban préselhetjük át a textílián, amivel nem érhetünk el lényeges tisztító hatást, és a folyamat hatásos ismétléséhez, valamint a mosófolyadék ismételt felhasználásához a berendezést részben szét kell szerelni.Another type of washing machine is forced-flow equipment. Instead of mixing the washing liquid, these washing machines push the washing liquid through the fabric in a certain direction. Such a device is also described in GB 189818264 (Sweet), in which the fabric to be cleaned is placed between two perforated pressure plates and the washing liquid is squeezed out of the previously flooded compartment by pressing the upper pressure plate. Although this solution is significantly more efficient and faster, technology development has been limited to the first group of washing machines. However, the latter solution has the disadvantage that it is possible to squeeze only part of the washing liquid, and essentially only once and in one direction, to achieve a substantial cleaning effect, and to partially repeat the process and reuse the washing liquid. need to be mounted.

Célkitűzésünk a találmánnyal tehát az, hogy olyan mosógépet és mosási eljárást dolgozzunk ki, amellyel megszűntethetők az említett hátrányok, vagyis drasztikusan csökken a mosási idő, fokozódik a mosóhatás, nő a mosás energetikai hatásfoka és nagymértékben javul gazdaságossága.It is therefore an object of the present invention to provide a washing machine and a washing process that eliminates the aforesaid disadvantages, such as drastically decreasing the washing time, increasing the washing effect, increasing the energy efficiency of the washing and greatly improving its economy.

A találmány szerinti mosógép és mosási eljárás teljes mértékben kiküszöböli a fentiekben említett hátrányokat és ráadásul teljes mértékben igazodik a mosandó ruha mennyiségéhez és szennyezettségéhez, valamint a találmány szerinti eljárással több fokozatú, akár teljes mértékű szárítás is kímélő módon valósítható meg.The washing machine and washing method of the present invention completely eliminates the above-mentioned drawbacks and, moreover, is fully adapted to the amount and dirt of the laundry to be washed, and the process according to the invention can be carried out in a gentle manner.

A találmány kidolgozásához az a felismerés vezetett, hogy ha a mosandó ruhaneműt perforált mosólapon helyezzük el és ezen keresztül megfelelő módszerrel a mosófolyadékot többször is oda-vissza át tudjuk préselni, a fenti problémák teljes mértékben kiküszöbölhetők.The present invention has led to the discovery that if the laundry to be washed is placed on a perforated washboard and thus can be pressed repeatedly back and forth in a suitable manner, the above problems can be completely eliminated.

-3Célkitűzésünket ennek megfelelően olyan mosógép kialakításával értük el, amely textíliák tisztítására szolgál, és amelynek mosóházában perforált alaplemez, valamint mozgatható, perforált nyomólap van elrendezve, és a mosógép a nyomólap mozgatását szolgáló mozgatóelemmel, valamint mosóközegnek és levegőnek a mosóházba történő bevezetésére szolgáló vezetékekkel van ellátva, továbbá a mosóházon berakónyílás van kialakítva, valamint a perforált alaplemez oldallemezzel határolt, felül nyitott mosókazetta alaplemeze, valamint a mosókazetta a mosóházban rögzített gyűjtőtálcára illeszkedően van elrendezve úgy, hogy a mosókazetta perforált alaplemeze és a gyűjtőtálca között mozgatópálya van kialakítva, továbbá a perforált nyomólap a perforált alaplemez fölött, a mosókazettába süllyeszthetően van elhelyezve, és a nyomólap fölött, a nyomólaphoz csatlakoztatott rugalmas nyomóharang van elrendezve, továbbá a mozgatóelem a nyomóharanghoz van rögzítve.Accordingly, our object has been achieved by providing a washing machine for cleaning textiles having a perforated base plate and a movable perforated pressure plate in the laundry compartment, the washing machine being provided with actuating means for moving the pressure plate and for supplying detergent and air to the laundry compartment. and a loading aperture is formed in the laundry compartment, and the baseplate of the top open cassette bounded by the side plate of the perforated base plate and the wash cassette are arranged in a collecting tray fixed in the laundry compartment, with a above the perforated base plate, which is recessed in the wash cassette, and above the pressure plate, there is arranged an elastic pressure plate attached to the pressure plate , and the actuator is secured to the pressure bell.

A mosógép célszerűen a levegőnek a mosókazettába történő bevezetésére szolgáló légvezetékekkel és légszeleppel van ellátva.The washing machine is preferably provided with air ducts and an air valve for introducing air into the washing cassette.

A mozgatóelem előnyösen egymástól függetlenül mozgatható mosóelemből és helyzetbeállító elemből van kialakítva.Preferably, the actuator is formed independently of a movable washing element and a positioning element.

A mozgatópálya kedvezően görgősor.The moving track is favorably a roller.

A gyűjtőtálcán célszerűen mosóközeg bevezetésére, és/vagy elvezetésére szolgáló zárható nyílás van kialakítva.Preferably, the collection tray is provided with a lockable opening for the introduction and / or discharge of detergent.

A nyíláshoz előnyösen leeresztő szivattyú és/vagy feltöltőszelep van csatlakoztatva.Preferably, a drain pump and / or a fill valve are connected to the orifice.

A rugalmas nyomóharang anyaga kedvezően természetes vagy műkaucsuk.The material of the flexible compression bell is preferably natural or artificial rubber.

A nyomóharanghoz célszerűen hidraulikus vagy pneumatikus mozgatóelem van csatlakoztatva, amely hidraulikus vagy pneumatikus mosóelemből és hidraulikus vagy pneumatikus helyzetbeállító elemből van kialakítva, és a mosógépben hidraulikus és/vagy pneumatikus nyomásforrás van elrendezve.Preferably, a hydraulic or pneumatic actuator member comprising a hydraulic or pneumatic washing element and a hydraulic or pneumatic positioning means is connected to the pressure bell and is provided with a hydraulic and / or pneumatic pressure source in the washing machine.

A légvezeték egy része és a légszelep előnyösen a mozgatóelemben van elrendezve.Part of the duct and the air valve are preferably arranged in the actuator.

-4A mosógép kedvezően a bevezetett mosóközeg hevítésére szolgáló fűtőelemmel és a mosóközeg hőmérsékletének mérésére alkalmas hőelemmel, valamint a mosógép működésének vezérlésére szolgáló programozó és kezelőszervekkel van ellátva.The washing machine is advantageously provided with a heating element for heating the introduced detergent and a thermocouple for measuring the temperature of the detergent, as well as programming and control means for controlling the operation of the washing machine.

A mosóházban célszerűen legalább két perforált alaplemezű és mozgatható mosókazetta, rugalmas nyomóharanggal ellátott perforált nyomólap, valamint gyűjtőtálca, továbbá a nyomólapok mozgatását szolgáló mozgatóelem van elrendezve, és a mosóház a gyűjtőtálcáknak megfelelően szakaszolva van úgy, hogy a mosókazetták a mosóházában elhelyezett gyűjtőtálcákon mozgathatóan vannak elrendezve, és a mosóház legalább egy kiadónyílással van ellátva.Preferably, the laundry is provided with at least two perforated base plates and movable wash cartridges, a perforated pressure plate with a resilient pressure bell, and a collecting tray, and the actuating means for moving the pressure plates. and the laundry is provided with at least one outlet.

A mosógép előnyösen legalább egy adagolóegységgel van ellátva, amelyben mosószer vagy öblítőszer tárolására szolgáló tartály, adagolóhenger, dugattyú, dugattyú szár és szelep van elrendezve, valamint az adagolóhengeren a szeleppel nyitható és zárható, a tartályhoz csatlakozó első járat és a mo15 sóházba csatlakozó második járat van kialakítva.Preferably, the washing machine is provided with at least one dispensing unit having a reservoir for dispensing detergent or rinse aid, a dispensing cylinder, a plunger, a plunger rod and valve, and a first passage connected to the reservoir and a second passage to the mo15 salt house. formed.

A dugattyú szár kedvezően a mozgatóelemhez és a mosóházhoz rögzített mozgatókarhoz van csatlakoztatva.The piston rod is advantageously connected to the actuator and to the actuating lever fixed to the laundry.

A dugattyú szár célszerűen menetes hüvelyből és a hüvelyben elrendezett csavarorsóból van kialakítva, valamint a csavarorsó egyik vége a mozgató20 karon kialakított pályához van csatlakoztatva, és az adagolóegység a csavarorsó (19c) mozgatására szolgáló adagolómotorral van ellátva, és a dugattyú az adagolóhengerben elfordulás ellen biztosítva van.The piston rod is preferably formed of a threaded sleeve and a screw spindle arranged in the sleeve, and one end of the screw is connected to a track formed on the actuating arm and the metering unit is provided with a metering motor for moving the screw spindle (19c). .

Célkitűzésünk megvalósítását szolgálja továbbá az a textíliák tisztítására alkalmas mosási eljárás is, amelynek során a textíliát mosóközeggel hozzuk 25 érintkezésbe, és a mosóközeget a textílián átpréseljük, továbbá a textíliát perforált alaplemezzel ellátott mosókazettába helyezzük, a mosókazettát a textília elfedéséig mosóközeggel töltjük fel, majd nyomóharanggal fedett, perforált nyomólapot süllyesztünk a mosókazettába, és a mosóközegnek a textílián történő átpréselése után a mosóközeget a nyomóharang felemelésével a textílián át visszaáramoltatjuk.A further object of the present invention is to provide a laundry method for cleaning textiles comprising contacting the fabric with a detergent and squeezing the detergent onto the fabric, and placing the fabric in a wash cassette with a perforated base plate, , a perforated pressure plate is lowered into the wash cassette and, after pressing the washing medium on the fabric, the washing medium is returned to the fabric by raising the pressure bell.

-5 —-5 -

A mosóközeget a textílián célszerűen többször átpréseljük, és visszaáramoltatjuk.Preferably, the detergent is pressed through the fabric several times and refluxed.

A mosóközeget előnyösen mosófolyadék, és a textília mennyiségének megfelelően automatikusan adagolt mennyiségű mosószer keverésével állítjuk elő.Preferably, the detergent is prepared by mixing a detergent liquid and an automatically added amount of detergent according to the amount of fabric.

A mosóközeget kedvezően öblítőközegre cseréljük, és az eljárást legalább egyszer megismételjük.Preferably, the detergent is changed to a rinse aid and the process is repeated at least once.

Az öblítőközeget célszerűen öblítőfolyadék, és a textília mennyiségének megfelelően automatikusan adagolt mennyiségű öblítőszer keverésével állítjuk elő.Preferably, the rinse aid is prepared by mixing a rinse liquid and an automatically added amount of rinse aid according to the amount of fabric.

A nyomóharang felemelésével előnyösen a nyomóharangba szárítólevegőt juttatunk.By raising the pressure bell, drying air is preferably introduced into the pressure bell.

A textílián, kedvezően a nyomóharang süllyesztésével, a szárítólevegőt átsajtoljuk, majd a nyomóharang ismételt felemelésével a nyomóharangba szárítólevegőt juttatunk.Preferably, the drying air is pressed through the fabric, preferably by lowering the pressure bell, and then again raising the pressure bell to supply the drying air to the pressure bell.

A találmányt a továbbiakban példaként! kiviteli alakok kapcsán, a csatolt rajzra hivatkozással ismertetjük részletesen. A rajzon azThe invention will now be exemplified below. with reference to the accompanying drawings. In the drawing it is

1. ábra a találmány szerinti mosógép 1 mosóházának keretmetszete, aFIG

2. ábra perforált alaplemezű mosókazettát ábrázol, és aFig. 2 shows a washing cassette with a perforated base plate and a

3. ábra adagolóegységekkel felszerelt találmány szerinti mosógép metszete.Figure 3 is a sectional view of a washing machine according to the invention with dispensing units.

Az 1. ábrán a találmány szerinti mosógép 1 mosóházának keretmetszete látható. Az 1 mosóházban 3 gyűjtőtálca van elrendezve, amely teljes kerülete mentén vízzáró módon az 1 mosóházhoz van rögzítve. A 3 gyűjtőtálcán mosóközeg, például víz bevezetésére és elvezetésére egyaránt alkalmas, legalább egy záróelemmel lezárható 13 nyílás van kiképezve. Kedvező kiviteli alakban a záróelem a 13 nyíláshoz - megfelelő tömlőkkel - csatlakoztatott, a mosófolyadék eltávolítását, vízközmű hálózat hiánya esetén bevezetését is elvégző 2 szivattyú, valamint az 1 mosóház vízközmű hálózatból történő feltöltésére szolgáló 15 feltöltőszelep. A 3 gyűjtőtálcán, annak két szélén, egymással párhuzamos ··· • · mozgatópályák, például 5 görgősorok helyezkednek el, amelyekre perforált 4 alaplaplemezzel kialakított 6 mosókazetta van ki- és betolhatóan felhelyezve.Fig. 1 is a cross-sectional view of the laundry housing 1 of a washing machine according to the invention. In the laundry house 1, a collecting tray 3 is arranged, which is fixed to the laundry house 1 in a watertight manner along its entire circumference. The collecting tray 3 is provided with an aperture 13 which can be closed and closed by at least one closure element, which can be used for both the inlet and outlet of detergent, for example water. In a preferred embodiment, the closure member is connected to the opening 13 by means of suitable hoses, a pump 2 for removing the washing liquid, also for insertion of a water mains supply, and a filling valve 15 for filling the laundry house 1 from the water mains. At the two sides of the collecting tray 3 are parallel parallel movement paths, for example roller rows 5, on which a washing cassette 6 with a perforated base plate 4 is inserted and retracted.

A 6 mosókazetta felett legalább egy nyílással ellátott, célszerűen perforált 7 nyomólap helyezkedik el, amelyhez felülről rugalmas anyagból készített, és az 1 mosóházhoz rögzített 9 mozgatóelemmel, például hidraulikus 9 mozgatóelemmel függőleges irányban mozgatható rugalmas 8 nyomóharang csatlakozik. A 9 mozgatóelemmel a 7 nyomólap a 8 nyomóharanggal együtt a 6 mosókazettába süllyeszthető úgy, hogy a 8 nyomóharang pereme a 6 mosókazetta 11 oldallemeze mentén vízszigetelő módon mozgatható. A rugalmas 8 nyomóharang anyaga célszerűen természetes vagy műkaucsuk.Above the wash cassette 6 there is provided a pressure plate 7, preferably perforated with at least one orifice, which is connected to the flexible housing by a movable actuator 9 which is movable vertically by means of an actuator 9, such as a hydraulic actuator 9. With the actuator 9, the pressure plate 7, together with the pressure bell 8, can be lowered into the wash cassette 6 so that the flange of the pressure bell 8 can be waterproofed along the side plate 11 of the wash cassette. The material of the elastic pressing bell 8 is preferably natural or artificial rubber.

A 8 nyomóharang belső felülete és a 7 nyomólap közötti térbe a 8 nyomóharangon kiképzett 8b nyíláson át szárítólevegőt juttathatunk. Egy kedvező kiviteli alakban a 8 nyomóharanghoz csatlakoztatott 9 mozgatóelem a 8b nyílásban van rögzítve, és a 9 mozgatóelem a szárítólevegő szállítására szolgáló légvezetékkel van ellátva, amely előnyösen a 9 mozgatóelem belsejében van elrendezve. A légvezeték egyutas 8c légszelep közvetítésével van 8 nyomóharang belső felülete és a 7 nyomólap közötti térbe csatlakoztatva.Drying air can be introduced into the space between the inner surface of the pressure bell 8 and the pressure plate 7 through the opening 8b formed on the pressure bell 8. In a preferred embodiment, the actuator 9 connected to the pressure bell 8 is secured in the opening 8b and the actuator 9 is provided with an air conduit for conveying the drying air, preferably located inside the actuator 9. The overhead line is connected via a one-way air valve 8c to the space between the inner surface of the pressure bell 8 and the pressure plate 7.

A mosógép célszerűen el van látva az ábrákon nem látható programozó és kezelő szervekkel, valamint a mosóközeg hevítésére szolgáló fűtőelemmel és hőmérséklet érzékelővel, továbbá meleg szárítólevegő előállítására alkalmas léghevítővei.The washing machine is preferably provided with programming and operating elements not shown in the drawings, as well as a heating element and a temperature sensor for heating the washing medium, as well as an air heater for producing hot drying air.

A 2. ábrán a felül nyitott 6 mosókazettát láthatjuk, amely a perforált 4 alaplemezből és az ehhez rögzített 11 oldallemezből van kialakítva. A 6 mosókazetta 4 alaplemeze az ábrázolt előnyös kiviteli alakban téglalap alakú. Az ábrázolt kiviteli alakban a mozgatópályák 5 görgősorai a 6 mosókazettán vannak elrendezve. A 6 mosókazetta az 1 mosóházon kialakított berakónyíláson át kiés betolható az 1 mosóházba. A berakónyílást a mosógépek vonatkozásában önmagában ismert berakóajtóval zárjuk le.Fig. 2 shows a top open washing cassette 6 formed of a perforated base plate 4 and a side plate 11 attached thereto. In the preferred embodiment shown, the base plate 4 of the washing cassette 6 is rectangular. In the illustrated embodiment, the roller rows 5 of the moving tracks are arranged on the washing cassette 6. The washing cassette 6 can be pushed in and out of the laundry cavity through the inlet opening on the laundry compartment 1. The loading opening is closed with a loading door known per se for washing machines.

A 2. ábrán megfigyelhető, hogy a 6 mosókazettán 6a furatok vannak kialakítva. A 6a furatok a mosóközeg közlekedését szolgálják 6 mosókazetta és az 1 mosóház között. A 6 mosókazetta célszerűen 6b fogantyúval van ellátva.Figure 2 shows that the washing cassette 6 has holes 6a. The holes 6a serve for the passage of the detergent between the washing cassette 6 and the laundry house 1. The washing cassette 6 is preferably provided with a handle 6b.

-ΊΑ 3. ábrán a találmány szerinti mosógép további előnyös kiviteli alakját láthatjuk, ahol az 1. ábrán bemutatott mosógép legalább egy, mosószer vagy öblítőszer szabályozott adagolására alkalmas 16 adagolóegységgel van ellátva. A 16 adagolóegység az 1 mosóházhoz van rögzítve és 22 első járaton át mo5 sószer 17 tartállyal van összeköttetésben, amelyben több mosási ciklus végrehajtásához szükséges mennyiségű mosószert, illetve öblítőszert tárolhatunk. A 16 adagolóegységben 18 adagolóhenger, 19 dugattyú, kétutas 20 szelep és 21 adagolómotor van elrendezve. A 18 adagolóhenger tartalma 23 második járaton át az 1 mosóházba üríthető, célszerűen a 13 nyíláson keresztül. Az elfordulás ellen biztosított 19 dugattyú 19a szára menetes 19b hüvelyként van kialakítva, amelybe s 21 adagolómotorral forgatható 19c csavarorsó illeszkedik. A 19c csavarorsó 19b hüvelyből kiálló vége az 1 mosóházhoz és a 9 mozgatóelemhez rögzített 24 mozgatókarhoz van csatlakoztatva úgy, hogy a 24 mozgatókaron elrendezett 25 pálya mentén elmozdulhat.Figure 3 shows a further preferred embodiment of the washing machine according to the invention, wherein the washing machine shown in Figure 1 is provided with at least one dispensing unit 16 for controlled delivery of detergent or rinse aid. The dosing unit 16 is fixed to the laundry 1 and communicates with the detergent container 17 via a first passage 22 in which it is possible to store a sufficient amount of detergent or rinse aid for several washing cycles. The dosing unit 16 comprises a dosing cylinder 18, a piston 19, a two-way valve 20 and a dosing motor 21. The contents of the dosing roller 18 can be discharged through the second passage 23 into the wash house 1, preferably through the opening 13. The shaft 19a of the anti-rotation piston 19 is formed as a threaded sleeve 19b into which a screw spindle 19c rotatable by a metering motor 21 is inserted. The end of the screw spindle 19c protruding from the sleeve 19b is connected to the movable arm 24 fixed to the wash house 1 and the actuator 9 so that it can move along a path 25 arranged on the movable arm 24.

Megjegyezzük, hogy a mosógép ipari méretekben is elkészíthető. Az ipari méretű, találmány szerinti mosógép 1 mosóházban legalább két perforált 4 alaplemezű és mozgatható 6 mosókazetta, rugalmas 8 nyomóharanggal ellátott perforált 7 nyomólap, valamint 3 gyűjtőtálca, továbbá a 7 nyomólapok mozgatását szolgáló 9 mozgatóelem van elrendezve. Az 1 mosóház a 3 gyűjtőtálcáknak megfelelően szakaszolva van úgy, hogy a 6 mosókazetták az 1 mosóházában elhelyezett 3 gyűjtőtálcákon mozgathatóan vannak elrendezve. Az 1 mosóháznak ebben az esetben a berakónyíláson kívül legalább egy kiadónyílása is van.Note that the washing machine can be manufactured on an industrial scale. The industrial-sized washing machine 1 according to the invention has at least two perforated base plates 4 and movable wash cassettes 6, a perforated pressure plate 7 with an elastic pressure blade 8, and a collecting tray 3 and a moving element 9 for moving the pressure plates 7. The laundry house 1 is spaced according to the collecting trays 3 so that the washing cassettes 6 are arranged movably on the collecting trays 3 located in the laundry house 1. In this case, the wash house 1 has at least one outlet opening in addition to the inlet.

A találmány szerinti mosógéppel az ismert eljárásoknál sokkal hatékonyabb mosási eljárást valósíthatunk meg. A találmány szerinti, szennyezett tex25 tíliák tisztítására alkalmas eljárás során a textíliát mosóközeggel hozzuk érintkezésbe, és a mosóközeget a textílián átpréseljük úgy, hogy a textíliát perforált 4 alaplemezzel ellátott 6 mosókazettába helyezzük, a 6 mosókazettát a textília elfedéséig mosóközeggel töltjük fel, majd 8 nyomóharanggal fedett, perforált 7 nyomólapot süllyesztünk a 6 mosókazettába, és a mosóközegnek a textílián történő átpréselése után a mosóközeget a 8 nyomóharanggal fedett 7 nyomólap felemelésével a textílián át visszaáramoltatjuk. A 8 nyomóharang belső te-8rének periodikus csökkentésével és növelésével, vagyis a 9 mozgatóelem működtetésével tehát a mosófolyadékot egymással ellentétes irányokban préseljük át a textílián, majd ugyanezt a műveletet ismételjük az öblítés folyamatában is. A textília szárítását úgy végezzük, hogy a 8 nyomóharang felemelésével a 8c légszelep nyitásával a 8 nyomóharangba szárítólevegőt juttatunk, majd 8 nyomóharangon lévő 8c légszelepet lezárjuk és a szárító levegőt a 8 nyomóharang lefelé történő mozgatásával átpréseljük a textília szálai között. A szárítás műveletét a szükséges számban megismételhetjük.The washing machine of the present invention provides a more efficient washing process than known methods. In the process of cleaning the contaminated tex25 webs of the present invention, the fabric is contacted with a detergent and pressed through the fabric by placing the fabric in a wash cassette 6 with a perforated base plate 4, , the perforated pressure plate 7 is lowered into the washing cassette 6 and after the washing medium has been pressed through the fabric, the washing medium is raised back through the fabric by lifting the pressure plate 7 covered by the pressure bell 8. Thus, by periodically lowering and increasing the inner tensile of the pressure bell 8, i.e. by actuating the actuator 9, the washing liquid is pressed against the fabric in opposite directions and the same operation is repeated in the rinsing process. Drying of the fabric is accomplished by raising the pressure bell 8 by opening the air valve 8c to supply drying air to the pressure bell 8, then closing the air valve 8c on the pressure bell 8 and squeezing the drying air through the downward movement of the fabric bell. The drying operation may be repeated as many times as necessary.

A találmány szerinti mosógéppel végrehajtott mosási eljárás egyik előnyös változata során az 1 mosóház palástján elhelyezett berakónyílás ajtaját kinyitjuk, és a 6 mosókazettát kihúzzuk, majd ráhelyezzük a mosandó textíliát, és a 6 mosókazettát az 5 görgősoron csúsztatva visszatoljuk az 1 mosóházba. A kezelő szerven beállítjuk a kívánt programot. A 9 mozgatóelem a 8 nyomóharang közvetítésével a perforált 7 nyomólapot a textíliára engedi, majd a 2 szivattyú, vagy a 15 feltöltőszelep megkezdi az 1 mosóház mosóközeggel, célszerűen vízzel való feltöltését a 7 nyomólap szintjéig. Eközben a 19 dugattyú 3. ábrán bemutatott helyzetéből a 24 mozgatókar mozgásának hatására elmozdulva a 18 adagolóhengerben lévő mosószert a 20 szeleppel nyitott 22 első járaton át visszanyomja a 17 tartályba mindaddig, amíg a 7 nyomólap el nem éri a textília szintjét. Ekkor csak a textília mennyiségének megfelelő, a 18 adagolóhenger méretezésével előre meghatározott mennyiségű mosószer marad a 18 adagolóhengerben. A 7 nyomólap mozgásának megszűntével a 20 szelep zárja a 22 első járatot és nyitja a 23 második járatot. A 21 adagolómotor a 19c csavarorsót elforgatja, és a 19 dugattyú a 18 adagolóhengerben maradt mosószert a 23 járaton át az 1 mosóházba üríti, ahol a mosószer a vízzel összekeveredik. A 23 második járatot a 20 szelep lezárja és nyitja a 22 első járatot. A 21 adagolómotor a 19c csavarorsót eredeti helyzetébe mozgatja. A vizet hőmérsékletének függvényében 26 fűtőelemmel melegítjük fel. Ha a mosóközeg (célszerűen víz és mosószer keveréke) szintje elérte a textília szintjét, a 15 feltöltőszelep lezár. Ezt követően a 9 mozgatóelem 9a mosóeleme a 8 nyomóharangot a 7 nyomólap felé nyomja, míg a 9b helyzetbeállító elem mozdulatlan marad. Ennek hatá« ·In a preferred embodiment of the washing machine according to the invention, the door of the inlet opening on the mantle 1 of the laundry house is opened and the laundry cassette 6 is pulled out, the laundry to be washed and the laundry cassette 6 is slid back into the laundry house. The desired program is set on the keypad. The actuator 9 lowers the perforated pressure plate 7 onto the fabric via the pressure bell 8, and then the pump 2 or filler valve 15 begins to fill the laundry 1 with detergent, preferably water, up to the level of the pressure plate 7. Meanwhile, displacing the piston 19 from the position shown in Figure 3 by the movement of the lever 24, the detergent in the dosing roller 18 is pushed back into the container 17 through the first passage 22 opened by the valve 20 until the pressure plate 7 reaches the fabric level. At this time, only a predetermined amount of detergent corresponding to the amount of fabric, by measuring the dispenser roll 18, remains in the dispenser roll 18. When the pressure plate 7 stops moving, the valve 20 closes the first passage 22 and opens the second passage 23. The dosing motor 21 rotates the screw 19c and the piston 19 discharges the detergent remaining in the dosing roller 18 through the passage 23 into the laundry 1, where the detergent is mixed with water. The second passage 23 is closed by the valve 20 and opens the first passage 22. The metering motor 21 moves the screw spindle 19c to its original position. The water is heated with 26 heating elements as a function of temperature. When the level of detergent (preferably a mixture of water and detergent) has reached the level of the fabric, the filling valve 15 closes. Subsequently, the washing element 9a of the actuator 9 pushes the pressure bell 8 towards the pressure plate 7, while the positioner 9b remains stationary. Its effect «

-9sára a mosóközeg átpréselődik a textílián és a 4 alaplemezen át az 1 mosóházba jut. A 9a mosóelem felemeli a 8 nyomóharangot, és a mosóközeget a textílián át visszaáramoltatja a 6 mosókazettába. Ennek a műveletnek előre beállított számú ismétlése lazítja fel a textília szálait, szétpréselve a szennyeződést az előre beállított mértékig. A textília öblítése ugyanezen a módon történik, csak tiszta öblítővíz kerül betáplálásra, vagyis a szennyezett mosóközeget a 2 szivattyú, majd a 15 feltöltőszelep segítségével öblítőközegre cseréljük. További 16 adagolóegység alkalmazásával a mosószer adagolásához hasonlóan meghatározott mennyiségű öblítőszert adagolhatunk az öblítővízhez. Az öblítővizet a 2 szivattyúval távolíthatjuk el.Finally, the detergent is pressed through the fabric and passes through the base plate 4 into the laundry compartment. The washing element 9a raises the pressure cap 8 and returns the washing medium through the fabric to the washing cassette 6. A repetition of this operation will loosen the fibers of the fabric, squeezing the dirt to a preset amount. The fabric is rinsed in the same way, only clean rinse water is supplied, i.e. the impure detergent is replaced by the pump 2 and then the filling valve 15 to the rinse medium. Using a further 16 dosing units, a similar amount of rinse aid can be added to the rinse water, similar to the detergent dosage. The rinse water can be removed by the pump 2.

Az öblítés után szárítást végezhetünk, amely például kétféle lehet: az egyik az ún. vasalási szint, ami a ruhát csak a vasaláshoz szükséges szintre szárítja, a másik a teljes szárítás. A mosógép a szárítást úgy végzi, hogy a 8 nyomóharangon lévő 8c légszelep lezár és a szárítólevegő a 8 nyomóharang lefele történő mozgása során átpréselődik a ruha szálai között, majd a 8c légszelep kinyit, és a felfelé mozgó, kitáguló 8 nyomóharang száraz levegőt szív be a 8c légszelepen át, majd a folyamat tetszőleges számban ismétlődik.After rinsing, drying can be carried out, for example in two ways: ironing level, which dries clothes only to the level needed for ironing, and the other is complete drying. The washing machine performs the drying by closing the air valve 8c on the pressure bell 8 and squeezing the drying air between the strands of the cloth during the downward movement of the pressure bell 8, the air valve 8c opens and the upwardly expanding pressure bell 8 draws in dry air. 8c air valve and the process is repeated as many times as possible.

A szárítás befejezését követően a 9 mozgatóelem 9a mosóeleme felemeli a 8 nyomóharangot, 9b helyzetbeállító eleme pedig felemeli a 9a mosóelemet a 8 nyomóharanggal és a 7 nyomólappal együtt, valamint a 19 dugattyút, vagy 19 dugattyúkat. Ennek hatására a 18 adagolóhenger a 22 első járaton át a 17 tartályból megtelik mosószerrel (illetve öblítőszerrel), és a 6 mosókazetta kihúzható az 1 mosóházból·After drying is complete, the washing element 9a of the actuator 9 raises the pressure bell 8 and the positioner 9b raises the washing element 9a with the bell 8 and the pressure plate 7 and the piston 19 or pistons 19. As a result, the dosing roller 18 is filled with detergent (or rinse aid) from the container 17 through the first passage 22, and the washing cassette 6 can be pulled out of the laundry housing 1 ·

Ipari méretű mosógép esetében a mosandó textíliával megrakott 6 mosókazetták a berakónyíláson át az első 3 gyűjtőtálcára kerülnek, majd a találmány szerinti eljárás első fázisának (pl. előmosás) végrehajtása után továbbmozognak a következő 3 gyűjtőtálcára, ahol a mosási eljárást megismételhetjük, vagy kiöblíthetjük a textíliát. Az előmosás, mosás, öblítés, szárítás így a 6 mosókazetta továbbléptetése után a következő 3 gyűjtőtálcán megy végbe, majd az alagútszerűen kialakított 1 mosóház végén kiképzett kiadónyíláson a 6 mosókazetta kilép az 1 mosóházból, ahol kivehető belőle a mosott textília.In an industrial-sized washing machine, the laundry cassettes 6 loaded with the laundry to be washed are transferred to the first collecting tray 3 through the inlet, and after carrying out the first phase (e.g. prewash) of the process according to the invention, proceeding to the subsequent collecting tray 3, where the washing process can be repeated or rinsed. The prewash, wash, rinse, and drying are then carried out on the next collecting tray 3 after the washing cassette 6 has been advanced, and then through the outlet at the end of the tunnel-shaped laundry chamber 1, the laundry cassette 6 exits the laundry compartment.

··«· ·♦ «· , * * kW < -10Α találmány részletes ismertetése alapján világosan látható, hogy a ta lálmány leglényegesebb előnye a technika állása szerinti megoldásokhoz viszonyítva az, hogy a mosófolyadék jól meghatározott irányban, és nem esetlegesen hatol át mosandó textílián, amely a 6 mosókazettában nem súrlódik, to5 vábbá csak a ruha mennyiségéhez elegendő mosó-öblítő folyadékra van szükség, így a 6 mosókazettában bármilyen kis mennyiségű textíliát elhelyezhetünk, a mosás hatékonysága nem csökken. További előnye, hogy működtetése lényegesen energiatakarékosabb az eddig ismert mosógépeknél, mivel a vízfelhasználás kisebb, a mosási idő lényegesen rövidebb, továbbá a mosandó textí10 lia energiaigényes mozgatására sincs szükség.From the detailed description of the invention, it is clear from the detailed description of the invention that the main advantage of the present invention over the prior art is that the washing liquid does not penetrate the fabric to be washed in a well defined direction. which is not abrasive in the washing cassette 6, moreover, only a sufficient amount of washing-rinse liquid is required for the amount of laundry so that any small amount of fabric can be placed in the cassette 6 without detracting from the washing efficiency. A further advantage is that its operation is significantly more energy efficient than prior art washing machines, since the water consumption is lower, the washing time is considerably shorter, and there is no need for energy intensive movement of the laundry to be washed.

Claims (21)

SZABADALMI IGÉNYPONTOKPATENT CLAIMS 1. Mosógép textíliák tisztítására, amelynek mosóházában perforált alaplemez, valamint mozgatható, perforált nyomólap van elrendezve, és a mosógép a nyomólap mozgatását szolgáló mozgatóelemmel, valamint mosóközegnek és levegőnek a mosóházba történő bevezetésére szolgáló vezetékekkel van ellátva, továbbá a mosóházon berakónyílás van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a perforált alaplemez (4) oldallemezzel (11) határolt, felül nyitott mosókazetta (6) alaplemeze (4), valamint a mosókazetta (6) a mosóházban (1) rögzített gyűjtőtálcára (3) illeszkedően van elrendezve úgy, hogy a mosókazetta (6) perforált alaplemeze (4) és a gyűjtőtálca (3) között mozgatópálya van kialakítva, továbbá a perforált nyomólap (7) a perforált alaplemez (4) fölött, a mosókazettába (6) süllyeszthetően van elhelyezve, és a nyomólap (7) fölött, a nyomólaphoz (7) csatlakoztatott rugalmas nyomóharang (8) van elrendezve, továbbá a mozgatóelem (9) a nyomóharanghoz (8) van rögzítve.A washing machine for cleaning textiles having a perforated base plate and a movable perforated pressure plate in the laundry compartment, the washing machine having an actuator for moving the pressure plate and wires for introducing detergent and air into the laundry compartment, and having an inlet opening in the laundry compartment. that the base plate (4) of the top open washing cassette (6) bordered by the side plate (11) and the wash cassette (6) are arranged in a manner adapted to the collection tray (3) fixed in the laundry house (1) 6) a moving track is formed between the perforated base plate (4) and the collecting tray (3), and the perforated pressure plate (7) is positioned above the perforated base plate (4), in the wash cassette (6) and above the pressure plate (7), a resilient pressure bell (8) connected to the pressure plate (7), and a the actuator (9) is fixed to the pressure bell (8). 2. Az 1. igénypont szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a levegőnek a mosókazettába (6) történő bevezetésére szolgáló légvezetékekkel és légszeleppel (8c) van ellátva.Washing machine according to claim 1, characterized in that it is provided with air ducts and an air valve (8c) for introducing air into the washing cassette (6). 3. Az 1.-2. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a mozgatóelem (9) egymástól függetlenül mozgatható mosóelemből (9a) és helyzetbeállító elemből (9b) van kialakítva.3. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the actuating element (9) is formed independently of a movable washing element (9a) and a positioning element (9b). 4. Az 1.-3. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a mozgatópálya görgősor (5).4. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the conveyor belt is a roller bar (5). 5. Az 1.-4. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a gyüjtötálcán (3) mosóközeg bevezetésére, és/vagy elvezetésére szolgáló zárható nyílás (13) van kialakítva.5. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that a locking opening (13) is provided on the collecting tray (3) for the introduction and / or discharge of the washing medium. 6. Az 5. igénypont szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a nyíláshoz (13) leeresztő szivattyú (2) és/vagy feltöltőszelep (15) van csatlakoztatva.Washing machine according to claim 5, characterized in that a drain pump (2) and / or a filling valve (15) are connected to the opening (13). 7. Az 1.-6. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a rugalmas nyomóharang (8) anyaga természetes vagy műkaucsuk.7. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the material of the elastic pressing bell (8) is natural or artificial rubber. 8. Az 1.-7. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a nyomóharanghoz (8) hidraulikus vagy pneumatikus mozgatóelem (9) van csatlakoztatva, amely hidraulikus vagy pneumatikus mosóelemből (9a) és * /2..8. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that a hydraulic or pneumatic actuator (9) is connected to the pressure bell (8), which is made of a hydraulic or pneumatic washing element (9a) and * / 2. 1 J1 J -12hidraulikus vagy pneumatikus helyzetbeállító elemből (9b) van kialakítva, és a mosógépben hidraulikus és/vagy pneumatikus nyomásforrás van elrendezve.-12hydraulic or pneumatic positioner (9b) and the washing machine is provided with a hydraulic and / or pneumatic pressure source. 9. A 8. igénypont szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a légvezeték egy része és a légszelep (8c) a mozgatóelemben (9) van elrendezve.Washing machine according to claim 8, characterized in that a portion of the overhead line and the air valve (8c) are arranged in the actuator (9). 10. Az 1.-9. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a bevezetett mosóközeg hevítésére szolgáló fűtőelemmel és a mosóközeg hőmérsékletének mérésére alkalmas hőelemmel, valamint a mosógép működésének vezérlésére szolgáló programozó és kezelőszervekkel (10) van ellátva.10. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises a heating element for heating the introduced detergent and a thermocouple for measuring the temperature of the detergent, as well as programming and control means (10) for controlling the operation of the washing machine. 11. Az 1.-10. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a mosóházban (1) legalább két perforált alaplemezű (4) és mozgatható mosókazetta (6), rugalmas nyomóharanggal (8) ellátott perforált nyomólap (7), valamint gyűjtőtálca (3), továbbá a nyomólapok (7) mozgatását szolgáló mozgatóelem (9) van elrendezve, és a mosóház (1) a gyűjtőtálcáknak (3) megfelelően szakaszolva van úgy, hogy a mosókazetták (6) a mosóházában (1) elhelyezett gyűjtőtálcákon (3) mozgathatóan vannak elrendezve, és a mosóház (1) legalább egy kiadónyílással van ellátva.11. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the wash house (1) has at least two perforated base plates (4) and a movable wash cassette (6), a perforated pressure plate (7) with an elastic pressing screw (8) and a collecting tray (3). 7) an actuating member (9) for moving it, and the washing house (1) is spaced according to the collecting trays (3) such that the washing cassettes (6) are movably arranged on the collecting trays (3) located in the washing house (1); (1) is provided with at least one outlet opening. 12. Az 1.-11. igénypontok bármelyike szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy legalább egy adagolóegységgel (16) van ellátva, amelyben mosószer vagy öblítőszer tárolására szolgáló tartály (17), adagolóhenger (18), dugattyú (19), dugattyú szár (19a) és szelep (20) van elrendezve, valamint az adagolóhengeren (18) a szeleppel (20) nyitható és zárható, a tartályhoz csatlakozó első járat (22) és a mosóházba (1) csatlakozó második járat (23) van kialakítva.12. A washing machine according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises at least one dispensing unit (16) comprising a container (17) for detergent or rinse aid, a dispensing cylinder (18), a piston (19), a piston rod (19a) and a valve (20). and a first passage (22) connected to the container and openable and closed by the valve (20) and a second passage (23) connected to the laundry (1). 13. A 12. igénypont szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a dugattyú szár (19a) a mozgatóelemhez (19) és a mosóházhoz (1) rögzített mozgatókarhoz (24) van csatlakoztatva.Washing machine according to Claim 12, characterized in that the piston rod (19a) is connected to the actuator (19) and the actuating lever (24) fixed to the washing housing (1). 14. A 13. igénypont szerinti mosógép, azzal jellemezve, hogy a dugattyú szár (19a) menetes hüvelyből (19b) és a hüvelyben (19b) elrendezett csavarorsóból (19c) van kialakítva, valamint a csavarorsó (19c) egyik vége a mozgatókaron (24) kialakított pályához (25) van csatlakoztatva, és az adagolóegység (16) a csavarorsó (19c) mozgatására szolgáló adagolómotorral (21) van ellátva, és a dugattyú (19) az adagolóhengerben (18) elfordulás ellen biztosítva van.A washing machine according to claim 13, characterized in that the piston rod (19a) is formed of a threaded sleeve (19b) and a screw spindle (19c) arranged in the sleeve (19b) and one end of the screw spindle (19c) on the actuating lever (24). ) is connected to a formed track (25) and the metering unit (16) is provided with a metering motor (21) for moving the screw spindle (19c) and the piston (19) is secured against rotation in the metering cylinder (18). 15. Eljárás textíliák tisztítására, amelynek során a textíliát mosóközeggel hozzuk érintkezésbe, és a mosóközeget a textílián átpréseljük, azzal jellemezve, hogy a textíliát perforált alaplemezzel ellátott mosókazettába helyezzük, a mosókazettát a textília elfedéséig mosóközeggel töltjük fel, majd nyomóharang. st15. A method for cleaning textiles comprising contacting the fabric with a detergent and squeezing the detergent into the fabric, comprising placing the fabric in a wash cassette with a perforated base plate, and filling the wash cassette with a detergent until the fabric is covered. st -13gal fedett, perforált nyomólapot süllyesztünk a mosókazettába, a nyomóharangot a nyomólap felé nyomjuk, és a mosóközegnek a textílián történő átpréselése után a mosóközeget a nyomóharang felemelésével a textílián át visszaáramoltatjuk.The perforated pressure plate covered with -13 is lowered into the wash cassette, the pressure bell is pushed towards the pressure plate, and after pressing the detergent on the fabric, the detergent is returned to the fabric by raising the pressure bell. 16. A 15. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mosóközeget a textílián többször átpréseljük, és visszaáramoltatjuk.16. The method of claim 15, wherein the detergent is repeatedly pressed through the fabric and refluxed. 17. A 15.-16. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mosóközeget mosófolyadék, és a textília mennyiségének megfelelően automatikusan adagolt mennyiségű mosószer keverésével állítjuk elő.17. 15-16. A method according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the detergent is prepared by mixing a washing liquid and an automatically added amount of detergent according to the amount of fabric. 18. A 15.-16. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mosóközeget öblítőközegre cseréljük, és az eljárást legalább egyszer megismételjük.18. 15-16. A process according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the detergent is replaced by a rinse aid and the process is repeated at least once. 19. A 18. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az öblítőközeget öblítőfolyadék, és a textília mennyiségének megfelelően automatikusan adagolt mennyiségű öblítőszer keverésével állítjuk elő.19. The method of claim 18, wherein the rinse aid is prepared by mixing a rinse liquid with an automatically added amount of rinse aid according to the amount of fabric. 20. A 15.-19. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, a nyomóharang felemelésével a nyomóharangba szárítólevegőt juttatunk.20. A 15-19. A method according to any one of claims 1 to 5, characterized in that drying air is introduced into the pressure bell by raising the pressure bell. 21. A 20. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a textílián a nyomóharang süllyesztésével a szárítólevegőt átsajtoljuk, majd a nyomóharang ismételt felemelésével a nyomóharangba szárítólevegőt juttatunk.A method according to claim 20, characterized in that the drying air is pressed through the fabric by lowering the pressure bell, and then, by raising the pressure bell again, the drying air is introduced into the pressure bell.
HU0401541A 2004-07-30 2004-07-30 Multifunctional washing mashine and washing method HU0401541A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0401541A HU0401541A2 (en) 2004-07-30 2004-07-30 Multifunctional washing mashine and washing method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0401541A HU0401541A2 (en) 2004-07-30 2004-07-30 Multifunctional washing mashine and washing method
PCT/HU2005/000085 WO2006010970A1 (en) 2004-07-30 2005-08-01 Multifunctional washing machine and washing method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU0401541D0 HU0401541D0 (en) 2004-10-28
HU0401541A2 true HU0401541A2 (en) 2007-10-29

Family

ID=33187148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0401541A HU0401541A2 (en) 2004-07-30 2004-07-30 Multifunctional washing mashine and washing method

Country Status (2)

Country Link
HU (1) HU0401541A2 (en)
WO (1) WO2006010970A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2100995A1 (en) 2008-03-15 2009-09-16 Georg Dipl.-Ing. Wieckowski Hydraulic-pneumatic method for treating textiles by e.g. washing, dying, refining
SE539513C2 (en) 2016-02-09 2017-10-03 Roderinno Ab Washing machine
SE540050C2 (en) * 2016-03-23 2018-03-06 Roderinno Ab Washing machine
EP3489403B1 (en) * 2016-07-22 2022-02-09 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Washing machine

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5262970A (en) * 1975-11-20 1977-05-24 Hirozou Tanimura Washing machine
JPS5537279B2 (en) * 1975-11-20 1980-09-26
US4149393A (en) * 1977-12-05 1979-04-17 Uhlyarik Emanuel J Compressor type washing machine
DE3578341D1 (en) * 1984-05-04 1990-07-26 Mtm Obermaier Gmbh & Co Kg Waeschepresse.
US5617746A (en) * 1994-10-24 1997-04-08 Lg Electronics Inc. Pressure dehydration low-frequency vibration washing machine

Also Published As

Publication number Publication date
HU0401541D0 (en) 2004-10-28
WO2006010970A1 (en) 2006-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10648113B2 (en) Method for washing laundry in a laundry washing machine and laundry washing machine
US8448277B2 (en) Method for treating laundry in a washing machine, and washing machine
US4941333A (en) Centrifugally draining single drum washing machine
US8578532B2 (en) Laundry treating appliance with controlled mechanical energy
EP1555339A2 (en) Washing machine and control method thereof
US3114919A (en) Method and apparatus for shaking a garment and applying cleaning liquid and drying fluid thereto
US2512394A (en) Self-cleaning lint trap
TW567267B (en) Method of controlling rinsing process of washing machine
HU0401541A2 (en) Multifunctional washing mashine and washing method
US3178913A (en) Washing machine
CA2482369C (en) Clothes washer braking method and apparatus
US1501746A (en) Washing machine
US20200181823A1 (en) Washing machine having flexible washing compartment
JP2004511321A (en) Washing machine
US7636973B2 (en) Clothes washer wash cycle method and apparatus
US2887862A (en) Material dispensing system for combination clothes washing and drying machines
US1956589A (en) Method of cleaning, drying, and aerating wearing apparel or the like and apparatus for carrying out said method
US2927450A (en) Combination washer-dryer
KR20070067389A (en) Linsing conntrol method of washing machine
US1599749A (en) Washing machine
CN109440385B (en) Washing machine
GB2180961A (en) Washing machines and control systems therefor
US2750776A (en) Laundry machine
KR101448629B1 (en) Supplemental cloth treating apparatus
KR101176073B1 (en) A method for controlling a washing water circulating pump according to the state of a motor for a drum and a washing machine to which the method is applied

Legal Events

Date Code Title Description
FD9A Lapse of provisional protection due to non-payment of fees