HU0400740A2 - Floorboard and locking system - Google Patents

Floorboard and locking system Download PDF

Info

Publication number
HU0400740A2
HU0400740A2 HU0400740A HU0400740A HU0400740A2 HU 0400740 A2 HU0400740 A2 HU 0400740A2 HU 0400740 A HU0400740 A HU 0400740A HU 0400740 A HU0400740 A HU 0400740A HU 0400740 A2 HU0400740 A2 HU 0400740A2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
tongue
plane
characterized
surface
hp
Prior art date
Application number
HU0400740A
Other languages
Hungarian (hu)
Inventor
Darko Pervan
Original Assignee
Valinge Aluminium Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to SE0100101A priority Critical patent/SE519768C2/en
Priority to SE0100100A priority patent/SE523823C2/en
Application filed by Valinge Aluminium Ab filed Critical Valinge Aluminium Ab
Priority to PCT/SE2002/000042 priority patent/WO2002055809A1/en
Publication of HU0400740A2 publication Critical patent/HU0400740A2/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26655372&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU0400740(A2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/025Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with tongue and grooves alternating transversally in the direction of the thickness of the panel, e.g. multiple tongue and grooves oriented parallel to each other
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/04Other details of tongues or grooves
  • E04F2201/041Tongues or grooves with slits or cuts for expansion or flexibility
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/04Other details of tongues or grooves
  • E04F2201/042Other details of tongues or grooves with grooves positioned on the rear-side of the panel
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/05Separate connectors or inserts, e.g. pegs, pins, keys or strips
  • E04F2201/0517U- or C-shaped brackets and clamps

Abstract

A találmány tárgyai illesztőrendszer padlóelemek mechanikuscsatlakoztatására csatlakoztató síkban, ahol a padlóelemeknek magja,járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó széleivannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső ésalsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozórész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabadkülső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP)nézve, alámetszett horony (36), amelynek nyílása van, továbbá belsőrésze (35) és belső záró felülete (45), valamint az alsó ajak (40)legalább néhány része egyben van kialakítva a padlóelem magjával,továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy vankialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában(36) lévő belső záró felülettel (45), amikor a két padlóelemet,mechanikusan csatlakoztatják egymáshoz úgy, hogy j The present invention relates coupling adapter system floorboards mechanikuscsatlakoztatására plane, wherein the floorboards have a core, tread surface, rear side and opposite connector széleivannak formed on nyelvhoronyként that also a bottom side upper ésalsó lips delimit, and the other connecting part is formed language having upstanding portion free outer end and the tongue groove (36), the joining plane (VP) for undercut groove (36) having an opening, and an inner portion (35) and the sealing surface of the inner (45) and the lower lip (40) at least a portion is also formed in the floorboard core of a sealing surface of the tongue (38) (65) which is vankialakítva to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában (36) (45) when the two floorboard mechanically connected to each other so that j rófelületükugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban (VP) találkoznak,amely merőleges a járófelületre, valamint ilyen padlóelem. rófelületükugyanabban is plane and (VP) meet connecting plane which is perpendicular to the tread surface, and such floor member. Ó HE

Description

OiOO7 0 OiOO7 0

KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE

PÉLDÁNY COPIES

Padlóelem és illesztőrendszer padlóelemekhez A találmány tárgya padlóelem és illesztőrendszer padlóelemekhez, ahol5 az illlesztőrendszer padlóelemek mechanikus csatlakoztatására szolgál csatla-koztató síkban, ahol a padlóelemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egy-mással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannakkialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és amásik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van 10 szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve,alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső zárófelülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva amaggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgyvan kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában 15 lévő belső záró felü Floorboard and the joint system floor elements The invention relates to the floorboard and the joint system floorboards, ahol5 serves head coupling plane, mechanically connecting the illlesztőrendszer floorboards, wherein the floorboards have a core, tread surface, the back side and connecting opposite side edges of one another are, vannakkialakítva which nyelvhoronyként by upper and lower lips flanked, and a bottom side, and amas connecting portion is formed language having upstanding portion 10 the free outer end, as viewed also in the tongue groove of the joining plane of the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof, and at least some portion of the lower lip is also formed amaggal, which is the floor element and a sealing surface of the tongue, which is formed attorney to cooperate with inner sealing surfaces 15 in the neighboring floorboard nyelvhornyában lettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoz-tatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatla-koztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre. Lett, when the two floorboards are mechanically connected to each other so panelists to járófelületük is in the same plane and meet head coupling plane which is perpendicular to the tread surface. A találmány különösen alkalmas olyan parkettaelemek csatlakoztatásá-ra, amelyek alapjában véve fából készülnek és általában fából készült magjuk 20 van. The invention is particularly suitable for attachment to a floor element, which substantially are made of wood and the core is usually made of wood is 20. A következő leírás, amely a technika állását mutatja be, továbbá a talál-mány célkitűzései és jellemzői ennek folytán erre az alkalmazási területre irá-nyulnak és mindenek előtt olyan szögletes parketta járófelületekre, amelyeketmind hosszú, mind a rövid oldalaiknál egymáshoz csatlakoztatunk. In the following description, illustrating the prior art, further objectives and features of the present detection ranges for the applications directed rabbit and above all a rectangular parquet with surfaces which are both long- and short oldalaiknál ​​interconnecting therefore. A találmányelsősorban lebegőpadlókra vonatkozik, vagyis olyan járófelületekre, amelyek az 25 alap padlóhoz képest elmozdíthatok. The invention relates lebegőpadlókra primarily, i.e. with surfaces which are movable relative to the base 25 floor. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, hogya találmány mindenféle típusú létező kemény padlóra is vonatkoztatható, mintamilyenek a homogén fapadlók, a laminált vagy rétegelt lemezből kialakítottmaggal ellátott fapadlók, továbbá olyan padlók, amelyeknek lemezeit felületükés farost magjuk van, valamint a vékony laminált padlók, továbbá olyan padlók, 30 amelyeknek magja műanyagból készült, stb. However, we must emphasize that the present invention is applicable to all types of existing hard floors, sample what the homogeneous wooden floors, wooden floors with kialakítottmaggal laminate or plywood, and a floor, which plates felületükés wood fiber has a core and the thin laminated floors, as well as flooring, 30 having a core made of plastic, etc. Természetesen a találmány alkal-mazható más típusú padlóelemeknél is, amelyeket forgácsoló gépeken meg-munkálhatunk, mint amilyen a rétegelt lemezből vagy préselt lemezből előállított Of course, the invention can be employed in other types of floorboards which are cutting machines, a work can be such as that produced in the laminated sheet or molded sheet

99078-2636A/FT-KO -2- alátét padlók. 99078-2636A / FT-KO -2- under floors. Még akkor is, ha ez nem célszerű, a padlóelemeket az összeállí-tás után rögzíteni lehet az aljzathoz. Even if this is not practical, the floor panels are fastened together after the adjustment; you can jack. A mechanikus elemkötések rövid idő alatt nagy piaci részesedésre tettekszert elsősorban kiváló lefektetés! During the short time of a mechanical element bonds have gained market share particularly high laying! tulajdonságaiknak köszönhetően, valamint a 5 kötések szilárdságának és minőségének következményeképpen. Thanks to their properties, as well as the strength and quality of the 5 joints result. Még ha a ké-sőbbiekben részletesen ismertetésre kerülő WO 9426999 közzétételi számúszabadalmi leírásban ismertetett, valamint az Alloc védjegy név alatt forgalma-zott padlóelemeknek sok előnyös tulajdonsága is van a hagyományos ragasz-tott padlóhoz képest, további fejlesztések mindazonáltal kívánatosak ezen a te- 10 rületen is. Even if WO discussed later KE-sőbbiekben 9426999 described publication patent number and Alloc distribution-in floor elements have many desirable properties even under the trademark name, compared to conventional adhesive to the floor, further improvements, however, also desirable that the TE 10 roulette . A mechanikus csatlakoztató rendszerek nagyon megfelelőek nem csak alaminált padlóelemek, hanem a tiszta fa padlóelemek és a kompozit padlóele-mek összeillesztésére is. A mechanical connector system is suitable not only alaminált floorboards, but clean wooden floor panels and composite floor panels to assemble it. Az ilyen padlóelemek nagyszámú különböző anyagbólállhatnak a felületükön, továbbá a magjukban és a hátoldalukon. Such floorboards may consist of a large number of different materials on the surface, in addition to their core and back side. Ahogy azt a 15 továbbiakban részletesen is bemutatjuk, ezeket az anyagokat az illesztő rend-szer különböző alkatrészeinél is alkalmazzuk, például felület, záróelem és nyelvkialakítására. 15 as shown in more detail also, they are used in various parts in the joint systems agent such as surfactant, and nyelvkialakítására closure. Ugyanakkor a WO 9426999 vagy a WO 9747834 számú közzé-tételi iratokban ismertetett kialakítású integrált, szalagra épülő megoldás, amelyvízszintes kötést hoz létre, továbbá egy olyan nyelvvel van ellátva, amely a füg- 20 gőleges irányú kötést létesíti, többletköltséget eredményeznek elsősorban ahulladék anyag keletkezése következtében, amely a mechanikus kötéseknek apadlólap anyagából történő kimunkálásakor keletkezik. However, in WO 9426999 or as described in WO 9747834 publication, patent application, are designed integrated based strip solution creates a horizontality bond, further provided with a tongue, which establishes the dependencies 20 bond gőleges direction, resulting in additional costs mainly ahulladék due to formation material which is produced in the elaborate mechanical joints in sheet material adheres horse. A lehető legjobb kezelés elérése érdekében a például 15 mm vastagparkettaelemnek olyan szalagjának kell lennie, amelynek szélessége megköze- 25 lítőleg akkora, mint a padlóelemé, azaz például 15 mm körül van. To achieve the best possible treatment, for example, 15 mm thick parquet element to be a strip of a width of megköze- is as big as the floor element, such as 15 mm around 25 lítőleg. 3 mm-esnyelv esetén a veszteség, vagyis a hulladék anyag 18 mm. With 3 mm esnyelv the loss, i.e., the waste material is 18 mm. A parkettaelem szo-kásos szélessége 200 mm körül van. The parquet-Sat customary element width is about 200 mm. Ennek folytán a hulladék anyag kb. As a result, the waste material is about. 9 'Zó-nák adódik. 9 'Zo does occur. Általában véve a hulladék anyagköltség megnő, ha a parkettaele-mek költséges anyagokat tartalmaznak, vagy ha vastagok, vagy kis formátumú- 30 ak úgy, hogy a padló négyzetméterére vonatkoztatott csatlakozások folyómé-terben kifejezett száma nagy lesz. In general the waste material cost increases if the parkettaele-metals include expensive materials, or if thick or small formátumú- 30 k so as to express Duering-space relative to the number of connections square meter of floor will be great. -3- -3-

Természetesen a hulladék anyag mennyiségét csökkenthetik, ha olyankülön legyártott alumíniumszalagot használnak, amelyet már az üzemben rög-zítettek a padlóelemhez. Of course, reduce the amount of waste material, if any special fabricated aluminum tape is used, which has been in operation zítettek fastening element of the floor. Sőt, az alumíniumszalag számos alkalmazás eseténjobb és olcsóbb csatlakoztató rendszert eredményez, mint egy olyan szalag, 5 amelyet a magból munkálnak ki. Moreover, the aluminum strip results in a number of applications in case of connecting better and cheaper system than a strip 5 which is used to work out the seeds. Mindazonáltal az alumíniumszalag nem túlelőnyös, hiszen a beruházási költség jelentős lehet, továbbá az üzem alaposátalakítására lehet szükség ahhoz, hogy a meglévő hagyományos gyártósortátalakítsák át úgy, hogy az ilyen mechanikus csatlakoztató rendszerrel ellátottpadlóelemeket gyárthassák. However, the aluminum strip is not túlelőnyös, since the investment cost can be considerable, and may require the plant alaposátalakítására to the existing traditional gyártósortátalakítsák over so that the mechanical coupling of these system elements with floor plan to produce. A technika állása szerinti alumíniumszalag egyik 10 előnye mindazonáltal az, hogy a padlóelemek kiindulási formátumát nem kellfeltétlenül megváltoztatni. aluminum strip 10 of the prior art one advantage, however, that the starting format of the floorboards need not be strictly conditional change.

Abban az esetben, ha egy szalagot a padlóelem anyagának megmun-kálásával alakítunk ki a helyzet fordított. In the event that a strip forming the floorboard material machining documentation in the reverse situation. Ekkor a padlóelem formátumát úgy kellkialakítani, hogy elég anyag legyen a szalag és a nyelv kialakítására. If the format of the floor element so kellkialakítani to have enough material to form the strip and the tongue. A laminált 15 padlóknál gyakran szükségessé válik az alkalmazott dekoratív papír szélessé-gének megváltoztatása is. The 15-floor than laminate decorative paper used to change the width-genes is often needed. Mindezek a szabályozások és változtatások továbbiköltséges módosítását jelentik a gyártó berendezésnek és a termék gyártósorralalkalmazásának. All of these are more costly changes to the regulations and changes in equipment manufacturing and product production line application. A fenti problémán kívül, amely a kellemetlen anyagveszteség és terme- 20 lési költségekkel, továbbá a termelés adaptálásával kapcsolatos, a szalag hát-rányai közé tartozik, hogy például érzékeny a szállítás és az összeállítás soránelőforduló sérülésekre. In addition to these problems, which belongs to the associated loss of material and producers inconvenient 20 Lesiak costs and adaptation of the production, the tape backup tar include, for example, sensitive to transportation and assembly occurring during injuries. Összefoglalva, nagy szükség lenne egy olyan mechanikus csatlakoztatórendszerre, amelynek alacsonyabb előállítási költsége van, ugyanakkor meg- 25 maradnak a lefektetéssel, a felszedéssel és a csatlakoztatás minőségével, va-lamint szilárdságával kapcsolatos kitűnő tulajdonságai. In summary, it would be a great need for a mechanical joint, which has a lower production cost while MEG 25 remain of laying the felszedéssel and excellent properties concerning the quality of the connection, va laminate strength. A szakmai gyakorlatbanlétező megoldások esetében nem lehetséges alacsony költséget elérni anélkül,hogy ugyanakkor alacsonyabb legyen a szilárdság és a lefektetés minősége. In professional practice, existing solutions can not be achieved at low cost, without, however, be less than the strength and quality of laying. Atalálmány egyik célkitűzése ezért az, hogy olyan megoldást dolgozzunk ki, 30 amelynek segítségével csökkenthetjük a költségeket, ugyanakkor a szilárdságés a funkcionális tulajdonságok megmaradnak. One of the objectives Atalálmány therefore to work out a solution that helps reduce the cost of 30, while the szilárdságés functional properties are retained. « · -4- A találmányunk ismert padlóelemekből indul ki, amelyeknek magjuk,előlapjuk és hátlapjuk van, továbbá egymással ellentétes csatlakoztató széleikvannak, amelyek közül az egyik nyelvhoronyként van kialakítva, amelyen felsőés alsó ajkak vannak és van egy alsó része is, továbbá a másik nyelvként vankialakítva egy felfelé álló résszel szabad külső végén. «· -4- The invention starts from known floorboards which have a core of, faceplate and back sides is furthermore connecting széleikvannak opposite each other, one of which is formed nyelvhoronyként which felsőés lower lips are and a lower part also, in addition to another language vankialakítva open up a stator outer end. A nyelvhorony alakjaalámetszett horony egy nyílással, egy belső résszel és egy belső záró felülettel.Az alsó ajaknak legalább egyes részei integrális módon vannak kiképezve apadlóelem magjával és a nyelvnek van egy záró felülete, amely úgy van kiala-kítva, hogy érintkezzen, illetve együttműködjön a hozzá csatlakoztatandó pad-lóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülethez, amikor a két padlóelemetmechanikusan összeillesztjük úgy, hogy előlapjaik ugyanabban a síkban van-nak, és egy érintkező síkban találkoznak, amely erre merőleges. The tongue groove alakjaalámetszett groove are formed adhere horse element core of an opening, an inner portion and at least portions of an inner barrier felülettel.Az lower lip integrally and the tongue has a locking surface which is cry kítva to contact and cooperate with the associated inner sealing surface which connect pads nyelvhornyában log element when the two are brought together so padlóelemetmechanikusan to front panel thereof is a, and a contact plane, meet on the same plane which is perpendicular thereto. Ez a technika,amelyet többek között a WO 96^7721, a DE-A-1212275 és a JP 3169967 szá-mú szabadalmi leírások tártak fel, ismert technika, amelyet a továbbiakbanrészletesen is ismertetünk majd. This technique, described in WO 96 ^ 7721, DE-A-1212275 and JP 3169967 Ref-containing patents revealed, inter alia, known technique, which is described in detail further on to it.

Ezt megelőzően azonban a padlóelemek mechanikus összeillesztésénekés csatlakoztatásának zárórendszerét, továbbá a padlóelemek összeillesztésé-nek technikáját ismertetjük részletesen, mint a jelen találmány vonatkozásábanreleváns technika állását. Before that however, the floor elements összeillesztésénekés mechanical connection of the final system and the floorboards splices technique has described in detail, as in the present invention vonatkozásábanreleváns prior art.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a jelen találmány leírásánakmegértését, továbbá a találmány mögötti problémák megismertetését, olyan le-írás következik itt, amely tartalmazza mind a WO 9426999 és a WO 9966151számú közzétételi iratok szerinti padlóelemek funkcióit és alapvető kialakítását,az 1. - 1 θ', ábrák alapján. In order to facilitate description of the understanding of the present invention, as well as visibility of the problems behind the invention, a down-writing occurs here, which includes the functions and basic design floorboards of both WO 9426999 and WO 9966151számú Publication Nos 1 - 1 θ ' based on drawings. Az alkalmazható alkatrészek tekintetében a technikaállásának itt következő leírása szintén alkalmazható a jelen találmányra, ahogyazt a továbbiakban ismertetjük. With respect to the components used in the following description of the prior art may also be used in the present invention, ahogyazt described hereinafter. A 3a. 3a. és 3b. 3b. ábrák a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti 1 pad-lóelemet ábrázolják felülről és alulról. illustrate one pad log element according to WO 9426999 discloses upwards and downwards. Az 1 padlóelem szögletes úgy, hogy 2 fel-ső oldala, 3 alsó oldala, továbbá két egymással ellentétes hosszanti oldala van,amelyeken csatlakoztató 4a és 4b szélrészek vannak kialakítva, valamint két -5- további egymással szembenálló rövidebb oldala, amelyeken 5a, 5b csatlakoz-tató elemek vannak. The floor element 1 is angled so that the two top salt page 3 lower sides and two long sides opposite one another, interconnected by connecting 4a and 4b, the edge portions are formed, and two -5- further short sides opposing each other, 5a which, 5b connector Tatras are elements. A hosszabbik oldalak 4a, 4b szélrészei, továbbá a rövidebb oldalak 5a,5b csatlakoztató elemei egymással mechanikusan ragasztó használata nélkülcsatlakoztathatók az 1 c. The long sides 4a, 4b edge portions and short sides 5a, 5b connecting elements mechanically to each other using adhesive nélkülcsatlakoztathatók 1 c. ábrán jelölt D2 irányban úgy, hogy VP csatlakoztatásisíkban találkoznak (amelyet a 2c. ábrán jelöltünk), továbbá úgy, hogy fekvő ál-lapotban első oldalaik közös HP síkban vannak, amelyet a 2c. FIG direction indicated by D2 so as to meet LP csatlakoztatásisíkban (denoted in Fig. 2c) and so that at a first side-lapotban are common plane HP which is 2c. ábrán jelöltünk. indicated by FIG. A bemutatott kiviteli alakban, amely a WO 9426999 számú közzétételiirat szerinti padlóelem (1.-3. ábrák), az 1 padlóelemnek gyárilag szerelt sík 6szalagja van, amely végighúzódik a 4a szélrész teljes hosszában és amely ru-galmas alumíniumlemezből készült. In the illustrated embodiment, which is described in WO 9426999 are floorboard according közzétételiirat (first-third figures), the floor element 1 with factory-mounted plane 6szalagja is formed over the entire length of the edge 4a section and made of ru-galmas aluminum sheet. A 6 szalag túlnyúlik a VP érintkezési síkona 4a szélrésznél. The strip 6 extends beyond the contact VP síkona wind section 4a. A 6 szalag mechanikusan csatlakoztatható a bemutatott alak-nak megfelelően, vagy más módon, például ragasztóval, vagy egyéb más meg-oldással. The strip 6 can be connected mechanically according to the figure has shown, or other means such as glue or other by-dissolution. Ahogy az említett szabadalmi okiratban feltárják, lehetséges a szalag-nak, illetve a szalagot olyan anyagból is előállítani, amelyet a gyárban rögzíte-nek a padlóelemhez, sőt más anyagokat is, mint például valamely más fémbőlkészült lemez, alumínium vagy műanyag szakaszok. As disclosed by this patent document, it is possible to strip's or tape is produced from a material which at the factory with fixed has a floor element, in fact other materials, such as some other metal plate, aluminum or plastic sections. Ahogy azt a WO 9426999számú közzétételi irat is tárgyalja, és ahogy az a WO 9966151 számú közzété-teli iratban is szerepel, a 6 szalagot ehelyett az 1 padlóelemmel integrális mó-don is ki lehet alakítani, például az 1 padlóelem magjának megfelelő gépi meg-munkálásával. As discussed in WO 9426999számú discloses as well and as stated in WO 9966151 disclosing the six tape instead may also be formed of integral one floor element by adding a base such as as a floor element 1 core machine by-machining of . A jelen találmány különösen olyan padlóelemekhez használható, ahol aszalag vagy legalább annak egy része integrális módon van kialakítva a maggalés a találmány olyan speciális problémákat orvosol, amelyek ilyen padlóelemekösszeillesztésénél, szétszedésénél és gyártásánál merülnek fel. The present invention can be used particularly in floor elements which are aszalag or at least a portion thereof integrally formed maggalés of the invention will address a special problems that arise in such floorboards in the joining, taking apart and manufactured. A padlóelemmagja szükségképpen nem, de célszerűen azonos, egyöntetű anyagból készül-het. The floorboard core may not necessarily but preferably equal, uniform material made-het. A 6 szalag mindazonáltal mindig egyetlen darabból van az 1 padlóelemmel,például kialakítható a padlóelemen vagy a gyárban rászerelhető. The strip 6, however, there is always a single piece of the floor element 1, for example, be formed in the floor element or be mounted at the factory.

Az említett WO 9426999 és WO 9966151 számú közzétételi iratokbanismertetett egyik ismert kiviteli alak szerint a 6 szalag szélessége 30 mm, vas-tagsága pedig 0,5 mm. According to the mentioned WO 9426999 and WO 9966151 A known embodiment are patent applications described the tape width is 6 30 mm, and thickness of 0.5 mm. -6- -6-

Egy hasonló, jóllehet rövidebb 6' szalag van elrendezve az 1 padlóelemrövidebb 5a csatlakoztató eleme mentén. A similar, although less than 6 'strip is arranged along the one floorboard shorter connecting element 5a. A 6 szalag egy része, amely kiáll, túl-nyúlik a VP csatlakozási síkon, 8 záróelemmel van kialakítva, amely az egész 6szalag hossza mentén nyúlik. Part of the strip 6, which protrudes over-stretch the connection plane VP is formed locking element 8 which extends along the entire length 6szalag. A 8 záróelemnek alsó részén működő 10 zárófelülete van, amely szembenéz a VP csatlakoztatási síkkal és magassága pél-dául 0,5 mm. The locking element 8 is operative locking surface 10 lower part which faces the connection plane and the height of the LP examples Daul 0.5mm. Lefektetve ez a 10 záró felület együttműködik egy 14 záró ho-ronnyal, amely a csatlakozó 1' padlóelem szemben lévő hosszanti oldalának 4bszélrészének 3 alsó oldalán van kiképezve. Laying, this locking surface 10 cooperates with a locking ho Ronny 14, which is formed on a lower side of the longitudinal side 3 in the connector 1 'floorboard against 4bszélrészének. A 6' szalag a rövidebbik oldalmentén egy megfelelő 8' záróelemmel van ellátva, és az ellenkező rövidebbikoldal 5b csatlakoztató elemének egy megfelelő 14' csatlakozó hornya van. A 'is a corresponding strip 8 along the shorter side is' 6 is provided with a locking element, and the opposite rövidebbikoldal coupling element 5b has a corresponding groove 14' connector. A14, 14' záró hornyok széle, amely a VP csatlakozó síktól ellentétes iránybanéznek, egy működő 10' záró felületet alkotnak, amely együttműködik azáróelem működő 10 záró felületével. A14, 14 'sealing edge grooves which is opposite to the direction facing the joint plane VP, an existing 10' form a sealing surface, which cooperates with sealing surface 10 of azáróelem operating. A hosszú és a rövidebb oldalak mechanikus csatlakoztatása függőlegesirányban is (az 1c. ábrán D1 irány), úgy történik, hogy az 1 padlóelemnek ahosszanti oldala mentén is (4a szélrész) és rövidebb oldala mentén (5a csatla-koztató elem) egy oldalirányban nyitott horony vagy 16 nyelvhorony van kiké-pezve. The long and short sides also mechanically connected vertical direction (D1 direction in FIG. 1c), it is accomplished by a laterally open along the floor element 1 ahosszanti side (4a edge portion) and along the short side (5a head coupling element) recess or Whose tongue groove is 16-pezve. Ezt felfelé egy felső ajak határolja a 4a szélrésznél, valamint az 5acsatlakoztató elemnél, lefelé pedig egy megfelelő 6, 6' szalag. This upwardly delimited by an upper lip of the edge portion 4a and the 5acsatlakoztató element down to a proper 6, 6 'tape. Az ellentétes 4bszélrésznél és 5b csatlakoztató elemeknél egy felső 18 horony van kialakítva,amely egy 20 záró nyelvet alkot, amely együttműködik a 16 nyelvhoronnyal(lásd 2a. ábra). The opposite coupling elements 5b 4bszélrésznél and an upper groove 18 is formed that forms a lock tab 20 that cooperates with the nyelvhoronnyal 16 (see Fig. 2a).

Az 1a. 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható, hogy a két 1, 1' padlóelem hosszanti 4a, 4bszélrészét U alapon hogyan lehet csatlakoztatni egymáshoz úgy, hogy lefelészögben csuklósán mozgatjuk egy C központ körül, amely közel van a HP felü-let és a VP csatlakoztató sík metszésvonalához, míg a padlóelemeket lényegé-ben egymással csatlakoztatva tartjuk. shown in Figures how the longitudinal two 1, 1 'floorboard 4a, 4bszélrészét can be connected to each other in a U basis by moving lefelészögben hinged around a C center which is close to the HP clea-let and VP joint plane intersection line, whereas the floor elements kept connected with each other in essence. A 2a. 2a. - 2c. - 2c. ábrák azt mutatják, hogy az 1, 1' padlóelemek rövidebbik 5a,5b csatlakoztató elemeit hogy lehet egymáshoz csatlakoztatni egy bepattintóművelettel. Figures show that the elements 1, 1 & apos shorter elements 5a, 5b may be connected together in a connection to a bepattintóművelettel. A hosszabb 4a, 4b szélrészeket mindkét eljárással csatlakoztatnilehet, ahol a rövidebb 5a, 5b csatlakoztató elemek csatlakoztatása, miután az -7- első padlóelem sort lefektettük - szokásos módon csupán bepattintással jön lét-re, miután a hosszanti 4a, 4b szélrészeket először egymáshoz csatlakoztattuk. Longer 4a, 4b edge portions csatlakoztatnilehet both methods with the smaller 5a, 5b connecting means connecting, after having laid the 7- first floorboard line - conventional means only comes being from snapping, after the longitudinal 4a, 4b edge portions for the first time together connected.

Amikor egy új 1' padlóelemet és egy előzőleg már lefektetett 1 padló-elemet kell csatlakoztatni hosszanti oldaluk mentén lévő 4a, 4b szélrészeiknél,ahogy az 1a. When a new one "floor element and a previously laid floorboard 1 must be connected along their long sides 4a, 4b edge portions, as 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható, a hosszanti 4b szélrészt, amely az Γ pad-lóelemen van, nekinyomjuk az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem hosszantioldali 4a szélrészéhez az 1a. shown in the figures, the edge 4b ​​of longitudinal portion which is adjacent to which the Γ-pad, is pressed against the previously laid floorboard one longitudinal side 4a of the edge portion 1a. ábra szerint úgy, hogy a 20 záró nyelvet beil-lesztjük a 16 nyelvhoronyba. According to Figure I, that the tape tab 20 will be the tongue groove insertion-sixteenth Az 1' padlóelemet ezt követően szögben lefelétartjuk az U aljzat felé az 1b. The 'floor element 1 is then angled towards the U lefelétartjuk substrate 1b. ábrán látható módon. It is shown in Fig. A 20 záró nyelv teljesen be-megy a 16 nyelvhoronyba, míg ugyanekkor a 6 szalag 8 záróeleme bepattan a14 záró horonyba. The tape tab 20 is completely inserted into the tongue groove 16 to go, while at the same time the locking element 8 engages belt 6 a14 locking groove. Az ismertetett lefelé szögben történő hajlítás folyamán a 8záróelem 9 felső részét, vagyis felső része megvezeti az új 1 ' padlóelemet azelőzőleg már lefektetett 1 padlóelem irányában. During described bending downward at an angle into the upper part 8záróelem 9, i.e. the upper part is guided by one floorboard new 'floor element 1 already laid azelőzőleg direction.

Az 1c. 1c. ábrán már csatlakoztatott helyzetben látható 1,1' padlóelemeketbiztonságosan rögzítjük D1 irányban és D2 irányban is hosszanti oldali pere-mük 4a, 4b szélrésze mentén, de az 1, Γ padlóelemeket egymáshoz képesthosszanti irányban elmozdíthatjuk a hosszanti oldalaik mentén (vagyis a D3irányban). FIG longer visible when connected 1,1' floorboards securely clamped along the longitudinal D1 direction and D2 direction is left edge-MUK 4a, 4b edge portion, but the floor elements 1, Γ can move together képesthosszanti direction along their longitudinal sides (i.e. D3irányban). A 2a. 2a. -2c. -2c. ábrák azt mutatják be, hogy az 1, 1' padlóelemek rövidebboldali 5a, 5b csatlakoztató elemeit hogy lehet egymáshoz csatlakoztatni mec-hanikus módon D1 irányban és D2 irányban az új Γ padlóelemmel, amelyet lé-nyegében vízszintesen mozdítunk el az előzőleg már elhelyezett 1 padlóelem-hez képest. illustrations show that the elements 1, 1 'floorboards short side 5a, 5b coupling to be connected together in a mec-if electronic means D1 direction and the direction D2, the new Γ floor elements which displace horizontally the one padlóelem- previously placed juice is substantially compared to. Ez különösen azután megy végbe, hogy az 1' padlóelem hosszantioldalát már csatlakoztattuk, mégpedig az 1a. This is especially then proceeds to the 1 'floorboard longitudinal side has been connected, namely 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható módon be-felé szögben történő tartással az előzőleg már elhelyezett 1 padlóelemhez ké-pest egy ehhez csatlakozó sorban. maintenance in a manner shown in Figures adjusted to an angle of one floor element previously placed Cortical fever an adjoining row. A 2a. 2a. ábrán látható első lépésben a 16nyelvhorony és a 20 záró nyelv rézsútos felületei együttműködnek úgy, hogy a6' szalagot erővel lefelé nyomjuk, ami a rövidebb oldali 5a, 5b csatlakoztatóelemek egymáshoz illesztésének közvetlen következménye. a first step shown in Figures 16nyelvhorony and the locking tongue 20 cooperate with inclined surfaces so that a6 'web is pressed downward force, which is a direct consequence of its short sides 5a, 5b connecting elements annealing. A végső összeil-lesztés folyamán a 6' szalag bepattan, amikor a 8' záróelem behatol a 14' csat- • · During the final összeil-lesztés the 'strip engages when the 8' enters the locking piece 6 'csat- 14 • ·

-8- lakozó horonyba úgy, hogy a működő 10, 10' záró felületek, amelyek a 8'záróelemen vannak és a 14' záróhoronyban, egymással csatlakoznak. -8- indwelling groove so that the active 10, 10 'sealing surfaces, which are the 8'záróelemen and 14' locking groove, are connected to each other.

Az 1a. 1a. - 1c. - 1c. továbbá a 2a. Furthermore 2a. - 2c. - 2c. ábrákon látható műveletek ismétlése ré-vén az egész padlót lefektethetjük ragasztó használata nélkül a csatlakoztatóperem mentén. Repeat shown in Figures operations, BASF be laid across the floor without the use of glue along the coupling flange. így a technika állása szerinti ismertetett típusú padlóelemeketmechanikus módon a lefektetés szabályai szerint először csatlakoztatjuk egy-máshoz, úgy, hogy szögben lefelé tartjuk a hosszanti oldalán, és a rövidebbikoldalaival, amikor a hosszanti oldalak már csatlakoztatva vannak, vagyis rögzít-ve, és ezek egymásba pattannak az új 1' padlóelem vízszintes elmozdítása ré-vén, az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem hosszanti oldala mentén (D3irány). Thus the type described padlóelemeketmechanikus manner of the prior art, according to set standards initially attached to one another such that an angle is maintained down to the longitudinal sides, and rövidebbikoldalaival when the longitudinal sides are connected already, i.e., fixed-ve, and these interlocking snap horizontal displacement of the new 1 'floorboard, BASF, along one longitudinal side of the floorboard has already been laid (D3irány). Az 1, 1' padlóelemeket, anélkül, hogy a csatlakozások megsérülnének,felszedhetjük a lerakás sorrendjével ellentétes sorrendben és újra lerakhatjuk.Ezeknek a lerakási elveknek egyes részei alkalmazhatók a jelen találmánnyalkapcsolatban is. The 'floor elements 1 1, without damaging the connections, installation can preclude the deposition sequence to lerakhatjuk.Ezeknek and re-laying parts of the principles applicable to the present találmánnyalkapcsolatban. A technika állása szerinti padlóelemeket ahhoz, hogy optimálisan mű-ködjenek és lehetővé tegyék a könnyű lefektetést és az újra felszedést, csatla-koztatások után hosszú oldaluk mentén el kell, hogy lehessen helyezni egyolyan helyzetben, ahol egy kis játék van a működő záróelem 10 záró felületei ésa működő 14 záró horony 10' záró felülete között. After accession-mation of the art of floor elements to optimally make-work ködjenek and allow easy laying and recycling pickup, to be on the long side, to be placed in a situation where a game is a functioning closure 10 sealing surfaces andthe groove 14 between the final working end surface 10 '. Mindazonáltal nincs szükségholtjátékra a padlóelemek felső felületéhez közeli VP csatlakoztatási síkban apadlóelemek közötti ütközéses érintkezéseken (vagyis a HP felületi síkban).Azért, hogy ezt a helyzetet elérjük, szükség lehet arra, hogy az egyik padlóele-met a másikhoz nyomjuk. However, there is no need for slack near the upper surface of the floor elements VP connection plane .Azért impact contact of from sticking horse elements (i.e. HP surface plane) to achieve this situation, it may be necessary that one padlóele-meth press to the other. Ennek a holtjátéknak a részletesebb leírását megta-láljuk a WO 9426999 számú közzétételi iratban. As the slack in the detailed description of the savings are convenient for attaching WO 9426999 discloses. Ez a holtjáték 0,01 - 0,05 mmnagyságrendű lehet a működő 10, 10' záró felületek között, amikor az egymás-hoz csatlakozó padlóelemek hosszanti oldalát egymáshoz nyomjuk. This backlash 0.01 - 0.05 mmnagyságrendű may be between 10, 10 'operating sealing surfaces, when the longitudinal sides of the adjoining floor elements pressed together. Ez a holt-játék megkönnyíti a 8 záróelemek bejutását a 14, 14' csatlakozó horonyba.Ahogy azt fentebb is már említettük, nincs szükség holtjátékra a padlóelemekközötti érintkezésnél, ahol a HP felületi sík és a VP csatlakoztatási sík a padló-elem felső felén metszi egymást. This dead-play facilitates 8 closures entry of 14, 14 'connecting horonyba.Ahogy hereabove already mentioned, there is no need for clearances within the floorboards between intercourse where HP surface plane and VP connection plane intersect the upper side of the floor element . -9- A csatlakoztatási rendszer lehetővé teszi az elmozdulást az érintkezőperemek között zárt helyzetben is, miután tetszőleges oldalt csatlakoztattunk.Ennek folytán a lefektetés sok különféle módon mehet végbe, amely az alapel-járások összes variációit magában foglalja: > hosszú oldal szögbe állítása és rövid oldal bepattintása; 9- The connection system makes it possible to move from the closed position contacting edges, after any page in the laying can take place in many different ways because of csatlakoztattunk.Ennek, which includes all variations of the basic districts:> angle restore long side and short side Snap; > hosszú oldal bepattintása - rövid oldal bepattintása; > Snap long side - short side can take place; > rövid oldal szögbe állítása, két padlóelem felfelé szögben történő be-állítása, az új padlóelem elmozdítása az előzőleg lefektetett padló-elem rövidebbik oldala mentén és végül a két padlóelem lefelé törté-nő hajlítása (vagy leengedése a padló síkjába). angle> short side contention floorboard upward angled-assertion of the new floor panel moving along the short side of the previously laid floorboard and finally bending the floorboard downward (or lowering the floor plane). A leggyakoribb és legbiztonságosabb lefektetés! The most common and safest laying! eljárás az, hogy ahosszú oldalt először lefelé szögben beállítjuk és egy másik padlóelemhezcsatlakoztatjuk. The method is to first side ahosszú adjusted downward angle and another padlóelemhezcsatlakoztatjuk. Ezt követően a zárt helyzetben egy elmozdítást végzünk aharmadik padlóelem rövidebbik oldala felé úgy, hogy a rövidebbik oldalt pattint-juk be. It was then a displacement in the locked position toward the shorter sides aharmadik floorboard so that the shorter side-cracks in Juk. A lefektetés végbemehet egy oldal mentén, a hosszú vagy a rövidebbikoldal mentén, egy másik további padlóelem együttes bepattintásával. Laying can take place over a page long or rövidebbikoldal along with another band snapping a further floorboard. Ezt kö-vetően a zárt helyzetben egy elmozdítást végzünk mindaddig, amíg a másik ol-dal be nem pattan egy harmadik padlóelembe. Thereafter, the substantially-closed position, a displacement is performed until the other side-it engages in a third floor element. Ez a két eljárás legalább egy ol-dalnak a bepattintását igényli. These two processes require at least one song ol clipped. Mindazonáltal a lefektetés végbemehet bepat-tintással is. However, laying can also take place a snap-service sin. A harmadik lehetőség az, hogy az első padlóelem rövidebbik oldalátbefelé hajlítva először a második padlóelem rövidebb oldala felé hajlítjuk, amelymár csatlakoztatva van hosszanti oldala mentén egy harmadik padlóelemhez.Miután ezeket összeillesztettük, az első és a második padlóelemet enyhén fel-felé szögben meghajlítjuk. The third possibility is that the first floorboard bent shorter oldalátbefelé first bent toward the second floorboard shorter side amelymár is connected along the longitudinal side of a third padlóelemhez.Miután these were annealed to the first and second floor member is bent gently up to an angle. Az első padlóelemet elmozdítjuk felfelé iránybanszögállásba a rövidebbik oldala mentén mindaddig, amíg az első padlóelem ésa harmadik padlóelem felső érintkező peremei egymással kontaktusba kerülnekés ezután a két padlóelemet lefelé hajlítva összeillesztjük. displacing the first floor element in upward direction along the shorter sides of the angle position until the first floorboard andthe upper terminal edges of two floorboards with each other in contact kerülnekés is then folded downwardly and the two floorboard are joined. A fent ismertetett padlóelem és rögzítő mechanizmusa, illetve rendszererendkívül sikeres volt a piacon a laminált padlókkal kapcsolatban, amelyekvastagsága mintegy 7 mm és egy alumínium 6 szalaggal vannak ellátva, ame-lyek vastagsága kb. The above-described floorboard and locking mechanism or system was very successful on the market in connection with laminate floors, amelyekvastagsága about 7 mm and an aluminum strip 6 are provided, those in which a thickness of approx. 0,6 mm. 0.6 mm. Ehhez hasonlóan a WO 9966151 számú közzé- • · -10- tételi irat szerinti padlóelemek kereskedelmi változatai, amelyek a 4a., 4b. Likewise WO 9966151 published • · floorboards according -10- discloses commercial variations that 4a. 4b. ábrá-kon láthatók, szintén sikeresek voltak. fig-kon seen, they were also successful. Mindazonáltal úgy találták, hogy ez atechnika nem kellően alkalmas olyan padlóelemekhez, amelyek fa-szál alapúanyagból készültek, különösen masszív faanyagból vagy ragasztott laminált fá-ból ahhoz, hogy parkettát, parkettafelületet alakítsanak ki belőle. However, it was found that this atechnika not sufficiently suited for floorboards that are made of wood-fiber-based material, especially massive wood material or glued laminated timber from to parquet, parquet surface to develop it. Az egyik okaannak, hogy ez az ismert technika miért nem alkalmas az ilyen termékek lera-kásához, a nagy mennyiségű hulladék anyag, amely a szélrészek megmunká-lása során keletkezik, amikor a nyelvhornyokat a megfelelő mélységben kiala-kítják. One okaannak to why this known technique is not suitable Lera-Kasai of such products, a large amount of waste material generated during the machining-set edge portions, when the respective depths nyelvhornyokat cry kits.

Egy további jobban ismert mechanikai zárási kialakítás a padlóelemeknéllátható a GB-A-1430423 számú közzétételi iratban és a 5a. In a further more known design of mechanical locking of floorboards shown in GB-A-1430423 discloses and 5a. - 5b. - 5b. ábrákon. FIGS. Ez arendszer lényegében egy nyelvhorony csatlakoztatás, amely további tartóho-roggal van ellátva egy kinyúló ajakrészen a nyelvhorony egyik oldalán, amely-nek megfelelő tartó bordája van, amely a nyelv felső oldalán van kialakítva. This system envisages basically a connecting tongue groove, which is provided with a projecting lip portion further supporting bridge-Roggal one side of the tongue groove which corresponding retaining rib is formed on an upper side of the tongue. Arendszer jelentős rugalmasságot kíván az ajaktól, amelyen a horog van elren-dezve, és a szétkapcsolást nem lehet végrehajtani anélkül, hogy ne rongálnánkmeg a padlóelem csatlakoztató peremeit. The system envisages requires significant flexibility in ajaktól, which has a hook configuration as dezve and the disconnection can not be implemented without being rongálnánkmeg connecting edges of the floorboards. A rendkívül szoros illesztés a gyártástnehézkessé teszi és a csatlakoztatás geometriája nagy mennyiségű hulladékanyagot eredményez. The extremely tight fit makes gyártástnehézkessé and connecting geometry results in a large amount of waste material. A WO 9747834 számú közzétételi irat olyan padlóelemeket tár fel, ame-lyek különböző típusú mechanikai záró rendszerekkel vannak ellátva. WO publication No. 9747834 discloses a floor panels are those in which there are provided with different types of mechanical locking systems. A padló-elemek hosszanti oldalainak egymáshoz rögzítését szolgáló záró rendszerek(lásd 2.-4., 11. és 22. -25. ábra az említett dokumentumban) úgy vannak ki-alakítva, hogy egy csatlakoztató és egy szögben elmozdító mozgással lehetőket összeállítani és szétszerelni, míg sok közülük arra szolgál, hogy a padló-elemek rövidebb széleit illessze egybe (5. - 10. ábrák) és ezek úgy vannak ki-alakítva, hogy egymáshoz keresztirányú nyomással csatlakoztathatók egymásirányában és a zárás bepattintással valósul meg, de ezek a záró rendszerek apadlóelemek rövidebb oldalainál nem szerelhetők szét anélkül, hogy tönkre nemennének vagy bizonyos esetekben teljesen használhatatlanná ne válnának. closing systems to one another for mounting the floor elements of the longitudinal sides (see Figure 2, 4,. 11, 22 -25. in that paper) are up-converted to an engaging and compiled to them and disassemble the displacement movement of an angularly , while a lot of them serves the flooring elements fit together shorter edges (5 - FIG.10), and these are up-converted to realized one another transverse pressure to be connected towards one another and the closure snapping, but these locking systems bench horse batteries are not dismantled shorter sides without destroying sex or in some cases they do not become completely unusable. • · - 11 - • '· .1.. A WO 9747834 számú közzétételi iratban feltárt padlóelem némelyike,valamint azok, amelyek szétszerelése és összeszerelése akár szögmozgással,akár bepattintással történik (a 2. - 4. ábrák a WO 9747834 számú iratban és atalálmány mellékletében szereplő 14a. - c. ábrák), egyik peremükön egy ho-ronnyal és egy olyan szalaggal vannak ellátva, amely a horony alatt van, és túl-nyúlik azon a csatlakozási síkon, ahol a két összeillesztett padlóelem felső ré-szei találkoznak. • · - 11 - • '· .1 .. Some floorboards disclosed in the WO 9747834 patent publication, and those which disassembling and assembling can angular motion or by snapping occurs (the 2 - Figures 4 to WO 9747834 discloses and atalálmány annexed 14a -.. c figures), one of the end edges are provided with a ho-Ronny and a tape, which is under the groove, and over-stretching of the connection plane, wherein the two joined floorboards upper particle intrusion meet. A szalag úgy van kialakítva, hogy együttműködjön egy lénye-gében kiegészítő alakra kiképzett résszel, amely a padlóelem másik pereménvan kiképezve úgy, hogy két hasonló padlóelemet lehessen összeilleszteni.Ezeknek a padlóelemeknek a közös tulajdonsága az, hogy a padlóelem nyelvé-nek felső oldala és az ennek megfelelő felső határfelület a hornyon sík és pár-huzamos a padlóelem felső oldalával vagy felületével. The tape is adapted to cooperate with shaped complementary shape of a being-tially portion that is formed so another pereménvan the floorboard that two such floor elements can be összeilleszteni.Ezeknek the floorboards have the common feature is that the floor element Language has a top side and corresponding upper boundary surface of the groove is flat and parallel pair of upper side or surface of the floorboards. A padlóelemek közötticsatlakozás azért, hogy meggátolják azt, hogy a csatlakoztató síkra kereszt-irányban szét lehessen ezeket húzni, úgy van kialakítva, hogy kizárólag ezt zá-ró felületekkel érhetjük el egyrészt a nyelv alsó részén és másrészt a szalag al-só ajkának felső oldalán a horony alatt. The floorboards between connections in order to prevent that the separation can be pulled these coupling plane cross-direction is designed so that this can be achieved either exclusively ZA-imposes faces the lower part of the tongue and on the other hand the upper sides of the strip lower lip of the during recess. Ez a záró rendszer szintén attól a hát-ránytól szenved, hogy olyan szalagrészt igényel, amely túlnyúlik a csatlakozásisíkon és ennek következtében hulladék anyag keletkezik az érintkező peremré-szen belül is, ahol a horony van kialakítva. This closure system also suffers from the so-ránytól that requires a strip portion which extends beyond the csatlakozásisíkon and waste material consequently formed also in the contact flanges Sen, wherein the groove is formed. Különböző típusú padlóelemek mechanikus összeillesztéséhez különö-sen padlóelemek összeillesztéséhez rendkívül sok javaslat létezik, ahol a hulla-dék anyag mennyisége kicsi és ahol a gyártás gazdaságosan megvalósíthatóakkor is, hogyha préselt lemezt használunk vagy prés alapú padlóelem anyago-kat. Different types of floorboards with mechanical seam there are very many suggestions otherwise-sen floor assemble components, wherein the amount of dead-Dek material is small and where production economically megvalósíthatóakkor is that if you are using or die based on the floorboard substance-were pressed disc. így a WO 9627721 számú közzétételi irat (lásd a 5a. - 5b. ábrákat) és a JP3169967 számú szabadalmi leírás (lásd a 7a. -7b. ábrákat) két típusú, bepat-tintós illesztésű kialakítást ismertet, amely kis mennyiségű hulladékot eredmé-nyez, de hátrányuk az, hogy lehetetlenné teszik a padlóelemek könnyű szét-szedését. Thus, WO 9627721 discloses the (see 5a -.. 5b figures) and No. JP3169967 disclosed (see 7a DRAWINGS -7?..) discloses two types, a snap-tintós joint design, which results milieu small amount of waste but the disadvantage is that it is easy to make the floorboards apart-taking impossible. Továbbá ezekben a rendszerekben lehetetlen nagy zárásszögeketalkalmazni úgy, hogy csökkentsük a szétcsúszás lehetőségét. Furthermore, it is impossible to large zárásszögeketalkalmazni these systems to reduce the possibility of sliding. A csatlakoztatógeometria is előnyetlen a bepattintás szempontjából, amely jelentős mértékűanyagdeformációt kíván, továbbá a gyártási tűrések szempontjából is, ahol ···· - 12- nagy felületrészeket kell pontosan egymáshoz illeszteni. The advantage of inorganic csatlakoztatógeometria is the snapping point of view, which requires significant mértékűanyagdeformációt, is also the point of view of manufacturing tolerances, where ···· - 12 large surface areas should include in each other. Ezek a nagy felületré-szek, amelyek egymással érintkezésben vannak a padlóelemeknek a zárt hely-zetükben történő egymáshoz viszonyított elmozdítását rendkívül megnehezítik. These high surface sector, which are in contact with each of the floor elements to move relative to each other into the closed space zetükben extremely difficult. Más típusú az a rendszer, amelyet a DE-A-1212275 számú közzétételiirat, valamint a 8a. Other types of the system, which is the No. DE-A-1212275 közzétételiirat and 8a. - 8b. - 8b. ábrákon látható módszer feltár. the method shown in Figures reveal. Ez az ismert rendszeralkalmas műanyagból készült sport célú padlók előállítására és nem gyárthatónagy méretű korong alakú forgácsolószerszámokkal azért, hogy éles alámet-szett hornyokat alakítsunk ki. This was made known to the system for plastic sports flooring for the production of shaped and can not be manufactured in large disc-cutting tools in order to create a clear set Undercut grooves. Ez az ismert rendszer is, illetve sem szedhetőszét felfelé történő hajlítással anélkül, hogy a rendkívül nagy rugalmasságúanyag, amelyben a felső és alsó ajkak körbefogják az alámetszett hornyot, nagymértékben ne deformálódjanak, miközben széthúzzák őket. This system is known, and not be taken apart without bending upward to the very high elastic material in which the upper and lower lips round the undercut groove will, to a large extent do not deform while pulling them apart. Az ilyen típusú kö-tés ennek folytán nem alkalmas padlóelemek előállítására, amelyek préselt le-mez alapúak, ha jó minőségű kötéseket akarunk kialakítani. These types of stone-floor heating is not therefore suitable for the production of batteries, which are pressed down field-based, if you want to create high-quality bonds.

Az FR-A-2675174 számú közzétételi irat olyan mechanikus csatlakozta-tási rendszert ismertet kerámia csempék számára, amelyeknek kiegészítő alakúegymással ellentétes peremrészeik vannak, és ebben az esetben különálló ru-gókapcsokat alkalmaznak, amelyeket bizonyos távolságban egymástól szerel-nek fel és amelyek arra szolgálnak, hogy megragadják a hozzájuk csatlakozta-tott másik csempe peremét. Document FR-A-2675174 discloses a mechanical was attached trative system is described for ceramic tiles, which are in opposite complementary shape to each other peremrészeik, and in this case employ separate ru-gókapcsokat which are spaced apart mount has top and which is intended, to seize them, each connected to the other edge of the tile. A csatlakoztató rendszer nem úgy van kialakítva,hogy elfordítással szét legyen szerelhető, amely nyilvánvaló a 10a. The coupling system is not designed to be disassembled by rotation in clear 10a. és különö-sen a 10b. And besides-sen 10b. ábrákból. FIGS.

További rendszert ismertet a DE 20001225U1 számú használati mintaleírása, ahol az alsó ajak meggörbül. Additional system is described in DE 20001225U1 utility model description, which will bend the lower lip. Ez a technika állása szerinti kialakításmindazonáltal nagyon érzékeny és nagy hátránya, hogy az alsó ajakot elgyen-gíti a záróhorony. This technique of forming both by the prior art is very sensitive and a large disadvantage that the lower lip elgyen-helps to build the locking groove.

Ugyancsak a DE 199252248 számú szabadalmi leírás ismertet egyolyan rendszert, amelyben felfelé irányuló záróelem van elrendezve. Also in Patent No. DE 199252248 discloses a system, in which a closure is arranged upside.

Ahogy az magától értetődő az előbb elmondottakból, a szakmai gyakor-lat szerinti rendszereknek vannak hátrányai és előnyei is. As a matter of course to what has been said before, according to professional practice-lat systems have disadvantages and advantages. Mindazonáltal nincsolyan illesztőrendszer, amely eléggé megfelelő lenne padlóelemek ésszerűgyártására olyan illesztőrendszerrel, amely optimális, tekintettel a gyártás tech- • · - 13- However, there is no registration system, which would be quite suitable for the manufacture of floorboards reasonable driver system that is optimal with regard to the production tech- • · - 13-

·.? ·.? .»·· nológiájára, az anyag veszteség re, a lefektetés és a felszedés funkciókra ésamely mindemellett felhasználható olyan padlóknál is, amelyek rendkívül jó mi-nőségűek, nagy szilárdságúak lefektetett állapotukban. . »·· nologies, the loss of material from the laying and picking andthe functions are also used for a floor, which is very good, we nőségűek, high strength laid state. A találmány egyik célkitűzése ezért, hogy kielégítsük ezt a szükségletetés egy ilyen optimális illesztőrendszert dolgozzunk ki padlóelemek számára ésilyen optimális padlóelemet fejlesszünk ki. An object of the invention is therefore to meet this szükségletetés work out such an optimal locking system for floorboards develop optimal ésilyen floorboard. További célunk a találmánnyal az,hogy olyan bepattanó kötést alakítsunk ki, amely ésszerű módon gyártható. For further object of the invention is to design a snap bonds, which can be produced in a reasonable manner. Atalálmányunk további célkitűzése nyilvánvaló a fent ismertetettekből, illetve amost következő leírásból. Another object Atalálmányunk apparent from the above-described or amost following description. A találmány szerinti padlóelem és a nyitható illesztő vagy záró rendszertehát egy alámetszett hornyot tartalmaz a padlóelem egyik hosszabb oldalamentén, továbbá a másik oldala mentén egy kiálló nyelvet. floorboard and an openable locking system or adapter of the present invention thus comprise an undercut groove on one long side of the floorboard along and along the other side of a projecting tongue. Az alámetszett ho-ronynak megfelelő felfelé álló belső záró felülete van a csúcsától bizonyos tá-volságra. The appropriate heat-Rony inner end surface of the tip is undercut upward a certain MS-spacings. A nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy bepat-tintással összeilleszthetők és szétszedhetők. The tongue and the undercut groove are designed to be assembled and disassembled a snap-service sin. Egy célszerű kiviteli alakbanszögbe hajlítással is szétszedhetők, ahol a mozgás középpontja közel van afelületek és az összeillesztési sík metszésvonalához, ahol a két padlóelemetösszeillesztjük. In a preferred embodiment alakbanszögbe disassembled even by bending, wherein the movement is centered around afelületek and the joint plane intersect, wherein the two floorboard are joined. Egy ilyen záró rendszerben a horony alámetszése korong alakúforgácsolószerszámmal alakítható ki, amelynek központi tengelye bizonyos fok-ban dőlnek egymáshoz képest, hogy kialakítsák először a horony alámetszettbelső részét, majd ezt követően azt a záró felületet, amely a horony nyílásáhozközelebb helyezkedik el. Such a locking system of the groove formed undercut disc-shaped cutting tool having a central axis inclined by some degrees in relation to each other to form first alámetszettbelső portion of the groove, and then subsequently the final surface which the recess is situated in the opening of the closer.

Mielőtt rátérnénk a találmány specifikus és célszerű kiviteli alakjainakbemutatására a rajzok alapján, a találmány alapelvét, továbbá a szilárdság és afunkcionális követelményeket ismertetjük. Before turning to specific and preferred embodiments alakjainakbemutatására the invention based on the drawings, the principle of the invention and the strength and afunkcionális requirements are provided. A találmány olyan szögletes padlóelemek esetén alkalmazható, ame-lyeknek első pár párhuzamos oldalaik, továbbá második pár párhuzamos olda-lai vannak. The invention is a rectangular floor elements are used, those in which a first pair of parallel sides and a second pair of parallel side-lai. A leírás egyszerűsítése érdekében az első párt a továbbiakbanhosszú oldalnak és a második párt rövid oldalnak fogjuk hívni. In order to simplify the description of the first party will be called 'the long side and the short side of the second party. Meg kell jegyez-nünk ugyanakkor, hogy a találmány négyzet alakú padlóelemekre is alkalmaz-ható. It should be noted, however, we, the present invention may-also be a square floor elements. -14- Jó minőségű csatlakoztatás A jó minőségű csatlakoztatás kifejezés alatt egy szoros illesztést értünka padlóelemek lezárt, összezárt helyzetében mind függőleges, mind pedig víz-szintes irányban. -14- good quality connection during the connection, the term quality is a tight fit értünka floor elements sealed in the closed position of both vertical direction and the water-level. Lehetőség van arra, hogy a padlóelemeket nagyon nagy lát-ható hézagok vagy különbségek nélkül csatlakoztassuk egymáshoz, ahol a kü-lönbségeken szintkülönbségeket értünk, a terheletlen és normális módon terheltállapotban egyaránt a csatlakozó peremek között. It is possible that the floor elements connect to each other without very large see-active gap or gaps, which refers to differences in level in the cuvette lönbségeken, both between the joint edges in the unloaded and normally loaded state. Jó minőségű padló esetén acsatlakoztatási hézagok és szintkülönbségek nem lehetnek nagyobbak, mint0,2 és 0,1 mm. With a good floor acsatlakoztatási gaps and differences in level should not be higher mint0,2 and 0.1 mm.

Felfelé történő hajlítás az érintkező él körül bending upward around the contact edge

Lehetővé kell tenni, hogy a hosszabbik élt felfelé hajlítsuk úgy, hogy apadlóelemeket elválaszthassuk egymástól. It should be possible to bend the longest lived up so as to be separated off from one another bench horse items. Mivel a padlóelemek a kiindulóhelyzetben nagyon szoros érintkezésben vannak egymással, különös tekintetteléleikre, ez a felfelé történő hajlításnak mindenképpen úgy kell végbemennie,hogy a felső csatlakozó élek egymással kapcsolatban vannak és a forgás acsatlakozó élek körül megy végbe. Since the floorboards are in very close contact with each other in the starting position, particularly tekintetteléleikre, bending it upward in any case they must go to the upper terminal edges are connected with each other and the rotation is carried out around the edges acsatlakozó. A felfelé történő hajlításnak ez a lehetőségerendkívül fontos nem csak akkor, amikor padlóelemeket cserélünk vagy elmoz-dítjuk a padlót. bending upward of this opportunity is extremely important not only when changing the httpd.conf or displaceably-floor floorboards. Sok padlóelem csak próbaképpen van letéve vagy nem ponto-san van elhelyezve az ajtók mellett, a sarkoknál, stb. Many floorboards are only tentatively putting down or is not precisely-san placed next to the doors, corners, etc. az elhelyezés folyamán.Rendkívül nagy hátrány, hogyha a padlóelemet nem lehet könnyen felszednianélkül, hogy a csatlakoztató rendszer megsérülne. placement folyamán.Rendkívül big disadvantage is that if the floorboard can not be easily felszednianélkül, the coupling system is damaged. A helyzet nem mindig az,hogy amelyik padlóelemet befelé lehet hajlítani, azt ugyanakkor felfelé is lehethajlítani. The situation is not always that element floor that can be bent inward, however, it is up lehethajlítani. A lefelé történő hajlítással kapcsolatban egy enyhe lefelé hajlítása aszalagnak általában végbemegy úgy, hogy a záróelem hátrafelé hajlik, ugya-nakkor lefelé is és kinyit. The connection bends downward a slight downward bending aszalagnak usually takes place so that the closure member is inclined backwards, while reducing nakkor downwards and opens. Hogyha a csatlakoztató rendszer nincs megfelelő szö-gekkel és rádiuszokkal kialakítva, a padlóelem a lerakás után olyan módon zá-ródik, hogy a felszedés lehetetlen. If the system connection is not established proper tissue activities or radii of the floorboard after laying a manner ZA this varies in that the pickup is impossible. A rövid oldal, miután a hosszú oldali csatla-koztatásnál megnyitottuk egy felfelé történő mozdítással, széthúzható az érint-kező él mentén, de előnyös, hogyha a rövid oldalt is felfelé történő hajlítássalnyithatjuk. The short side after the long side opened accession koztatásnál mozdítással-up on a fold-out in the next touch-Edge, but preferred to hajlítássalnyithatjuk with the short side facing up. Ez különösen akkor előnyös, amikor a padlóelemek hosszúak, pél-dául 2,4 m hosszúak, amely a rövid oldal kihúzását nehézkessé teszi. This is particularly advantageous when the floor elements are long, examples Daul 2.4 m in length, which makes pulling out of short sides difficult. A felfelé • · - 15- hajlítás nagy biztonsággal kell, hogy végbemenjen anélkül, hogy a padlóelemekösszeakadnának vagy becsípődnének egymásba, mert ez a záró rendszer sé-rülésének kockázatát rejtheti magában. • · The up - 15 to be safely bending to occur without the padlóelemekösszeakadnának becsípődnének or another, you hide it involves a sealing system sé-rülésének risk.

Bepattanás snap

Lehetséges az is, hogy a rövid oldalakat vízszintes bepattanással zárjukegymáshoz. It is also possible that the short horizontal snap sites close to each other. Ehhez az szükséges, hogy a csatlakoztató rendszer részei rugal-masak és hajlíthatóak legyenek. This requires that parts of the coupling system can be Rugal, Masha and bent. Még akkor is, hogyha a hosszú oldalak befelétörténő hajlítása sokkal könnyebb és gyorsabb, mint a bepattintás, előnyös,hogyha a hosszú oldalt is bepattinthatjuk, mivel bizonyos lefektetés! Even if the long side befelétörténő bending much easier and quicker than snapping, preferred to be snapped on the long side, as some laying! műveletekesetén például az ajtó körül, szükséges, hogy a padlóelemeket vízszintesenrögzítsük. for example, the case of operations around the door, it is necessary to vízszintesenrögzítsük the floorboards. Bepattanó kötés esetén előfordulhat, hogy a csatlakozó él megemel-kedik, ha a kötés geometriai kialakítása nem megfelelő. In cases of a snap-joint to the edge connector Lift-kedit if the geometry of the bond is not adequate.

Anyagköltség a hosszú és a rövid oldalon Material costs in the long and short side

Hogyha a padlóelem például 1,2 * 0,2 m-es méretű, a padlófelület min-den négyzetmétere mintegy hatszor több hosszú oldali csatlakozást, tartalmaz,mint rövid oldali csatlakozást. If for example the floor panel comprises a plurality of long-side connections, 1.2 * 0.2 m in size, the floor surface min-den square meter to about six times than short side joints. Ennek folytán a nagy mennyiségű hulladék anyagés költséges csatlakozó anyag kevesebb jelentőséggel bír a rövid oldalon, minta hosszú oldalon. As a result, a large amount of waste material anyagés expensive connection is less important on the short side, long side pattern. Vízszintes szilárdság A nagy szilárdság elérése érdekében a záróelemnek törvényszerűennagy zárási szöggel kell rendelkeznie úgy, hogy a záróelem ne pattanjon ki. Horizontal strength to achieve the high strength of the closure must have a closing angle is inevitably high, the closure does not snap out. Azáróelemnek magasnak és olyan szélesnek kell lennie, hogy ne törjön el, ami-kor nagy szakító terhelésnek vagy húzásnak van kitéve, ahogy a padló össze-húzódik télen az alacsony páratartalomnak köszönhetően, amely az évnek eb-ben az időszakában jellemző. Azáróelemnek should be high and wide enough not to be broken, which at high tensile load or pulling is exposed as a floor-runs in winter due to low humidity, which is typical for the time of year eb-in. Ez érvényes másrészt a záró horonyhoz közelianyagokra is. This also applies to other nearby materials involved in the final groove. A rövid oldali kötésnek nagyobb szilárdságnak kell rendelkeznie,mint a hosszú oldali kötésnek, mivel a húzó igénybevétel a téli összehúzódásfolyamán szétoszlik a rövidebb kötéshosszon a rövid oldal mentén inkább, minta hosszú oldal mentén. The short side should have greater bonding strength than the long bond side, since the tensile load is distributed in the winter összehúzódásfolyamán the shorter bond length along the short side prefer to sample along the long side. Függőleges szilárdság - 16- • · Vertical strength - 16 • ·

Lehetővé kell tennünk, hogy a padlóelemeket síkban tudjuk tartani, ami-kor függőleges terhelésnek vannak kitéve. we must allow that the floor elements can be kept flat, which, when exposed to vertical load. Továbbá a kötésben előforduló moz-gásokat el kell kerülnünk, mivel azok a felületek, amelyek nyomásnak vannakkitéve és amelyek egymáshoz képest elmozdulnak, például a felső csatlakozóélek nyikorgást, recsegést okozhatnak. Also present in the Moz-woodcarvings binding should be avoided because they are the surfaces that vannakkitéve pressure and that move relative to one another, for example the upper joint edges could cause squeaking, crackling.

Elmozdíthatóság displaceability

Annak érdekében, hogy megteremtsük mind a négy oldalon történő rög-zítés lehetőségét lehetővé kell tenni egy újonnan lefektetendő padlóelem szá-mára zárt helyzetben egy előzetesen már lefektetett padlóelem mellett elmoz-dítható legyen. In order to create the possibility of both clot-clamping on four sides should be allowed to be laid a new floor element is displaceably may launch-RF is now in the closed position next to a previously laid floorboard. Ez az elmozdítás ésszerű nagyságú erő alkalmazásával kell,hogy végbemenjen, például egy test és egy kalapács egymással együtt történőmegvezetésével anélkül, hogy a csatlakozó élek megsérülnének és anélkül,hogy a kapcsoló rendszer vízszintes és függőleges irányban is látható holtjá-tékkal alakuljon ki. This displacement must be using a reasonable amount of force to take place, such as a body and a hammer történőmegvezetésével with each other without damaging the joint edges and without the coupling system is formed is shown Dead Tekko in horizontal and vertical directions. Az elmozdíthatóság sokkal fontosabb a hosszabbik oldalon,mint a rövidebb oldalon, mivel a súrlódás itt lényegesen nagyobb, tekintettel ahosszabb kötésre. The displaceability more important to the long side than on the shorter side, because the friction in significantly higher regard Longer bond.

Gyártás Production

Lehetővé kell tenni olyan csatlakoztató rendszerek előállítását, amelyekésszerűen nagy méretű forgó forgácsolószerszámokat alkalmaznak, amelyek-nek rendkívül jó pontosságuk és kapacitásuk van. should be the preparation of a possible connection systems, amelyekésszerűen use a large cutting tools question, which has an extremely good accuracy and capacity. Mérés A jó funkcionális gyártási tűrések és minőség elérése érdekében a csat-lakozó profilt folyamatosan mérni és ellenőrizni kell. To achieve good measurement of functional manufacturing tolerances and quality is a must-profile dwelling constantly measured and monitored. A tipikus részek a mecha-nikus illesztő rendszereknél úgy kerülnek kialakításra, hogy a gyártás és a mé-rés könnyű legyen. Typical parts you are a mecha-tronic interface systems designed to manufacture and dimensionally gap should be easy. Lehetővé kell tenni, hogy ezeket néhány század mm pon-tossággal lehessen gyártani és ennek folytán lehetővé kell válnia annak, hogymegmérjük nagy pontossággal őket, például ún. It should be possible to allow them to manufacture accuracy of a few hundredths mm and should therefore become possible in high-precision measuring them, for example, so-called. profil projektor segítségével.Hogyha a csatlakozó rendszert lineáris forgácsolással alakítjuk ki, a csatlakozórendszer bizonyos gyártási tűrések kivételével ugyanolyan profilú lesz a teljesperem hosszában. segítségével.Hogyha profile projector connector system formed by linear cutting, the connector system except for certain production tolerances will have the same profile, the entire length of the edge. Ennek folytán a csatlakoztató rendszert nagy pontossággalmeg lehet mérni úgy, hogy kivágunk néhány mintát fűrésszel a padlóelemből és « * 9 + «Λ -17- •Μ ·· megmérjük itt a profil projektorban vagy egy mérő mikroszkóppal. As a result, the connector system can be measured so large pontossággalmeg to cut out some samples by sawing of the floor element and "* + 9" -17- • Μ Λ ·· measured in the profile projector or a measuring microscope. Az ésszerűgyártás mindazonáltal azt követeli, hogy a csatlakoztató rendszer ezen kívülgyorsan megmérhető legyen és könnyedén anélkül, hogy roncsolásos eljáráso-kat alkalmaznánk, például idomszereket. The rational production, however, requires that the coupling system is in addition can be measured quickly and easily without destructive procedures cookies we use such gauges. Ez könnyűvé válik, hogyha a kritikusrészek a rögzítő rendszerben olyan kis számúak, amilyen kis számúak csak le-hetnek. It becomes easy to see if the critical parts in the locking system are small in number, as small in number, it can only be described. A hosszú és a rövid oldal optimalizálása The long and the short side optimization

Az optimális módon gyártható padlóelemek kialakítása érdekében, ame-lyeket minimális költséggel lehet gyártani, a hosszú és a rövidebb oldaltoptimizálnunk kell a fent ismertetett különféle tulajdonságaik szempontjából.Például a hosszú oldalt a lefelé történő hajlítás, a felfelé hajlítás, a helyzetbeál-lítás és az elmozdíthatóság szempontjából, míg a hosszú oldalt a bepattintás ésa nagy szilárdság szempontjából kell optimalizálni. The optimal way to design to manufacture floorboards those in which can be manufactured at minimum cost, long and short must oldaltoptimizálnunk the above-described various properties szempontjából.Például the long side downward bending, upward bending, the position pseudo-metals and the displaceability of point of view, while the long side should be optimized for snapping high strength andthe terms. Egy optimálisan kialakítottpadlóelem ezért különböző csatlakozó elemekkel rendelkezik hosszú, ill. An optimally kialakítottpadlóelem so different connector elements have long, respectively. rövidoldalán. On the short side. A csatlakozó él keresztirányú elmozdításának lehetősége A fa alapú padlóelemek és azok a padlóelemek, amelyek lényegében ésáltalában azok a padlóelemek, amelyek fa szálakat tartalmaznak azok a relatívpáratartalom változása következtében összehúzódnak, ill. The connection alive the possibility of movement of the transverse-wood floorboards and floor are the elements that are ésáltalában floor elements which contain wood fibers they shrink as a result of changes in relative humidity essentially, respectively. kitágulnak. dilate. A tágulásés az összehúzódás általában felülről kezdődik, és a felületi rétegek ennekfolytán nagyobb mértékben mozognak, mint a mag, vagyis az a rész, amelybőla csatlakoztató rendszer ki van képezve. The tágulásés start of contraction generally from above and the surface layers are moved ennekfolytán greater than the core, i.e. the part of which coupling system is trained. Azért, hogy meggátoljuk azt, hogy afelső csatlakoztató élek kiemelkedjenek vagy a nagymértékű duzzadás, táguláskövetkeztében összetörjenek, vagy hogy a csatlakozó rések kiemelkedjenek,amikor megszáradnak, a csatlakozó rendszert úgy kell kialakítani, hogy lehető-vé tegye azt a mozgást, amely kompenzálja a zsugorodást és a duzzadást. In order to prevent that The supernatant connecting edges emerge or the substantial swelling táguláskövetkeztében összetörjenek, or that the connection slots emerge when they are dry, the connector system should be designed to make the movement as possible-it possible to compensate for shrinkage, swelling. A találmány A találmány először is arra a felismerésre alapul, hogy megfelelő gyártá-si eljárások alkalmazásával lényegében megmunkálással és olyan szerszámokhasználatával, amelyek átmérője jelentősen meghaladja a padlóelem vastagsá-gát, lehetségessé válik előnyös alak kiképzése ésszerűen nagy pontossággal ,ιζ- ..?·· -18- ·*ί r· fából, fa alapú táblákból és műanyagból, és az ilyen típusú megmunkálás anyelvhornyot bizonyos távolságba helyezi a csatlakozás síkjától. The invention The invention is based first of all on the recognition that essentially by machining and using a tool having a diameter substantially greater than a thickness of the floor element dike-si suitable for manufacture processes, it is possible to preferably shape training reasonably high accuracy ιζ- ..? ·· -18- · · * r ί wood, wood-based panels and plastic and place for this type of machining anyelvhornyot certain distance from the plane of the connection. így, a csatla-kozás alakja a csatlakozó rendszer alakja ésszerűen gyártható, úgy, hogy na-gyon szűk tűréseket alkalmazhatunk. Thus, the accession-shape for the shape of the connection system can be manufactured rationally, so that it can be used to narrow tolerances na-object. Egy ilyen alkalmazás mindazonáltal nemengedi meg, hogy a padlóelem és a záró rendszer más fontos tulajdonságai ro-vására kerüljön alkalmazásra. such an application, however, does not allow that the floor elements and other important properties of the final system be used in ro-fair. A találmány második felismerése az, hogy bizonyos igényeket kell felis-merni, amelyeket ki kell elégítenie a mechanikai kötési rendszernek az optimálisműködés érdekében. second recognition of the invention is to be recognized for some needs, which must be satisfied for an optimal operation of the mechanical joining system. Ez a felismerés lehetővé teszi, hogy kielégítsük ezeket azigényeket oly módon, ahogy az előzőleg nem volt ismert, azaz a) a kötési rend-szer kialakításával, például speciális szögek, sugarak, holtjáték, szabad felüle-tek és arányok kialakításával a rendszer különböző részei között és b) a maganyagának tulajdonságainak optimális felhasználásával vagy olyan maggal,mint az összenyomás, a nyújtás, a hajlítás, a szakítószilárdság és az össze-nyomó szilárdság. This discovery makes it possible to satisfy these azigényeket such a way as is has not previously been known, that a) the bonding system design, for example, specific angles, radii, play, free surfaces-tek and proportions developing between different parts of the system and b) using the optimal or core, such as compression, elongation, bending, tensile strength and compressibility properties of the core material. A találmány továbbá egy harmadik felismerésen is alapul, vagyis azon,hogy lehetséges olyan csatlakoztató rendszert kialakítani, amely olcsó és ugya-nakkor funkciója és szilárdsága megmarad vagy akár bizonyos esetekben foko-zódik is a gyártási technikák, a csatlakozás kialakítása, az anyagválasztás és ahosszú, valamint a rövidebb oldal optimalizálása, illetve ezek kombinációja ré-vén. The invention is further based on a third understanding that is to say that it is possible to establish a connection system which is inexpensive and same-nakkor function and strength is maintained or even in some cases enhancer had formed in the manufacturing techniques, establishing connections, material selection and ahosszú, and optimize the short side, or a combination thereof, BASF. A találmány kialakításának negyedik alapelve az, hogy a csatlakoztatórendszer a gyártási technológia és a mérési technológia fejlesztendő és úgyalakítandó, hogy a nagyon kis tűréseket kívánó kritikus részeket a lehető legna-gyobb mértékben olyan kevés számúra kell készíteni, amennyire csak lehetsé-ges és úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyük a folyamatos gyártás körülmé-nyei között a mérést és az ellenőrzést. the fourth principle of the design of the invention is that the joint systems in production technology and measurement technology developed and úgyalakítandó that critical parts are wishing a very small tolerances in Legna, are greater as possible to a small number to be prepared as much as possible in-ges and should be designed to enable continuous production in the circum-beings of the measurement and inspection. Célkitűzésünket olyan illesztőrendszer kialakításával valósítottuk megpadlóelemek mechanikus csatlakoztatására csatlakoztató síkban, ahol a padló-elemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozószélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és al- ·♦ This object is achieved by developing a joint system connecting plane megpadlóelemek mechanical connection, wherein the floor elements nucleus tread surface and the back side, and opposite connecting edge are formed on nyelvhoronyként which upper and sub- · ♦

<1* -19- só ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelv-ként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továb-bá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony,amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal,amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttmű-ködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel,amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogyjárófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak,amely merőleges a járófelületre, valamint a nyelvhorony belső záró felülete a felső ajkon van kialakítva a nyelvho-rony alámetszett részén belül azért, hogy együttműködjön a nyelv megfelelő zá-ró felületév <1 * -19- salt lips delimit, and a bottom side, and the other connecting part is formed as a tongue, having upstanding free outer end portion, and the tongue groove, seen in the plane of connection, an undercut groove, having opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is also formed in the core which is the floor element and a sealing surface of the tongue, which is designed to co-work either operate inside in the adjacent floorboard nyelvhornyában sealing surface when the two floorboards are mechanically joined to each other so as hogyjárófelületük is in the same plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread, and inner sealing surfaces of the tongue groove in the upper lip formed inside the undercut of the tongue groove in order to cooperate ZA-appropriate language interface places a year el, amely záró felület a nyelv felfelé álló részén van kialakítva, hogyellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának B2irányban, amely merőleges a csatlakoztatás VP síkjára, továbbá az alsó ajaknak támasztófelülete van, amely együttműködik egy megfe-lelő támasztófelülettel a nyelven, és az említett támasztófelület arra szolgál,hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatottfóliatábla relatív elmozdításának D1 irányban, amely merőleges a felületi síkra,továbbá az alsó ajak minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pont-ból nézve, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi, kívül esikazon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík(LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a együttműködő zárófelületekre a nyelvhoronyban, továbbá a nyelvre, ahol az említett záró felületeka legjob in which locking surface is formed in the upstanding portion of the tongue to resist two mechanically connected floorboard stretching of B2irányban which is perpendicular to the lower lip is in abutment on the connecting VP to the plane, which cooperates with a corre-priate abutment on the tongue, and said abutment out is intended to cooperate in order to withstand the relative shifting of two mechanically csatlakoztatottfóliatábla D1 direction which is perpendicular to the surface plane, and each portion of the lower lip that is connected to the core, from a point from a to C, where the surface plane and the connection plane each intersect, are outside of the plane (LP2) which is further away from said point than a locking plane (LP1) which is parallel with and which is tangent to the cooperating sealing surfaces of the tongue groove and the tongue where said locking surfaces are best method ban meg vannak döntve a felületi síkhoz viszonyítva, továbbá továbbá az alsó ajak minden része, amely érintkezésben van a maggalrövidebb, mint a felső ajak és az érintkezési síktól bizonyos távolságban ér vé-get, valamint They are inclined in relation to the surface plane, as well as all parts of the lower lip which is in contact with the core is shorter than the upper lip and the contact plane reaches get thin-spaced and

-20- az alsó ajak rugalmas, továbbá a felső ajak merevebb, mint az alsó ajak, valamint az alsó ajak támasztófelülete a felületi síkkal párhuzamosan nézve, egy bizonyos távolságban van elrendezve az érintkező síktól és közelebb van eh-hez a síkhoz, mint az alámetszett horony belső része, és a csatlakozó szélek alsó és felső ajkai úgy vannak kialakítva, hogy le-hetővé tegyék a már lefektetett padlóelem csatlakoztatását egy új padlóelem-mel úgy, hogy ezeket összenyomjuk lényegében párhuzamosan a felületi sík-kal, amely a már lefektetett padlóelemen van azért, hogy összepattintsuk azillesztőrendszer részeit, miközben a nyelvhorony alsó ajka lefelé hajlik. -20- of the lower lip is flexible, and the upper lip is more rigid than the lower lip and the lower lip abutment viewed parallel to the surface plane, is arranged on the contact plane at a distance from and nearer eh With the plane than the undercut the inner part of the groove, and the connecting edges of the upper and lower lips are designed to down-hetővé make the floor panel already laid connection of a new floorboard Å so that these are pressed together substantially parallel to the surface plane, respectively, which is the floor element already laid so that összepattintsuk azillesztőrendszer parts, while the lower lip tongue groove bent downward. A nyelv célszerűen rugalmas és az illesztő szélek úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék egy már lefektetett padlóelemnek egy új padlóelemmeltörténő csatlakoztatását úgy, hogy összenyomást alkalmazunk a lényegébenegy vonalban álló padlóelemek felületi síkjai között, miközben a nyelvet és azalsó ajkat meghajlítjuk, továbbá az illesztő szélek felső és alsó ajkai úgy vannakkialakítva, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan összeillesztett padlóelemszétszedését az egyik padlóelemnek a másik padlóelemhez viszonyított felfelétörténő hajlításával egy olyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík ésa csatlakozási sík metszésvonalához úgy, hogy az egyik padlóelem nyelvét le-csatlakoztatjuk a másik padlóelem nyelvhornyából. The tongue is preferably flexible and the adapter edges are designed to enable connection of a floor element already laid out a new floorboard and hints so that the used compression between fixed the point of alignment floorboards surface planes while bending the tongue and azalsó lip and the adapter edges upper and lower lips so vannakkialakítva to allow two mechanically joined floorboards disassemble one floor element relative to the other floorboard felfelétörténő bending around a pivot point which is close to the surface plane andthe connection plane intersection line so that one of the floorboard tongue down-connected to another floorboard nyelvhornyából.

Az illesztő szélek felső és alsó ajkai előnyösen úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék két mechanikusan illesztett padlóelem szétszedését azegyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított felfelé történő hajlításával egyolyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és az illesztő sík metszés-vonalához azért, hogy az egyik padlóelem nyelvét lecsatlakoztassuk a másikpadlóelem nyelvhornyából, miközben az alsó ajkat lefelé hajlítjuk, és a nyelvho-ronynak legalább az alsó vége a felületi síkkal párhuzamosan nézve, távolabbvan a csatlakozás síkjától, mint a nyelv külső vége, valamint a nyelv és az alsóajak támasztófelületei, amelyek egymással történő együttműködésre alkalma-san vannak kiképezve, kisebb szöggel vannak beállítva a felületi síkhoz, mint afelső ajak és a nyelv együttműködő zárófelületei. The adapter edges upper and lower lips are preferably configured to allow two mechanically fitted floorboard disassemble relative unless one floor member to another by bending upward a about a rotation point which is close to the surface plane and the interface plane intersection line so that one floorboard tongue disconnect the other floorboard nyelvhornyából while the lower lip is bent down and at least the lower end of the nyelvho nut, viewed parallel to the surface plane távolabbvan the connection plane than the outer end of the tongue and the tongue and the lower lip support surfaces, one to the other are configured to cooperate with the application-san, they are configured on the surface plane angle less than the supernatant lip and cooperating locking surfaces of the tongue. • · ·« • * • · ···· ···· ·» ·· -21 - A zárófelületek előnyösen lényegében ugyanolyan szögben állnak a fe-lület síkjához, amely szög egy olyan körív érintője, amely érintőleges az egy-mással csatlakoztatott zárófelületekre egy olyan pontban, amely a legközelebbvan az alámetszett horony alsó részéhez, és amelynek középpontja az a pont,ahol a felületi sík és az érintkező sík egymást metszik, és a zárófelületek na-gyobb szögben állnak a felület síkjához, mint egy érintő egy olyan körívhez,amely érintőleges az egymással érintkező zárófelületekre egy olyan pontban,amely közelebb van az alámetszett horony aljához és amelynek középpontjaegy olyan pontban van, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást met-szik, valamint a felső ajaknak és a nyelvnek érintkezési felületeik vannak, ame-lyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyan tar-tományon belül vannak elre · • «* • • ···· ···· · ·» ·· -21 - The sealing surfaces are preferably substantially the same angle the phenyl site on the plane, which angle is a circular arc tangent to tangent connected to one another sealing surfaces at a point which is legközelebbvan underside of the undercut groove, and whose center is the point where the surface plane and the contact planes intersect each other, and the sealing surfaces are n-greater angles to the surface plane, such as a touch of a circular arc which is tangential to the mating sealing surfaces at a point which is closer to the bottom of the undercut groove and the center of which one is at a point where the surface plane and the connection plane each other meth-based and the upper lip and the tongue have contact surfaces, AME -lyek cooperate with each other in a closed position and food are within a range for ndezve, amely az érintkezési sík és a nyelv, vala-mint a felső ajak zárófelületei között vannak elrendezve, és amely zárófelületekzárt helyzetben egymással együttműködnek. ndezve which are arranged between the contact plane and the tongue-like all sealing surfaces of the upper lip, which locking surfaces cooperate with each other in the closed position.

Az érintkezési felületek a nyelv és a felső ajak egymással együttműködőzárófelületei felöl nézve előnyösen az érintkezési síkhoz viszonyítva felfelé éskifelé dőlnek, valamint az illesztő felületek lényegében párhuzamosak a felületsíkjával, és a csatlakozó felületek lényegében sík felületek. The contact surfaces of the tongue and the upper lip with each other cooperating locking surfaces of the covering is preferably in relation to the contact plane éskifelé upwardly inclined, and the interfaces are substantially parallel to the felületsíkjával and the connecting surfaces are substantially planar.

Az alámetszett horony és a nyelv célszerűen olyan kialakításúak, hogy anyelv külső vége egy bizonyos távolságra van az alámetszett horonytól lénye-gében a felső ajak és a nyelv zárófelületeitől mért teljes távolság mentén, amelyzárófelületek egymással érintkeznek, és a nyelv, valamint az alsó ajak egymás-sal együttműködő támasztófelületei felé néznek, továbbá a nyelv külső végénekfelülete, amely érintkezésben van az alámetszett horony felületi részével, ki-sebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a zárófelületek, amikor a két padló-elemet mechanikusan összeillesztettük, valamint az illesztő szélek nyelvükkelés nyelvhornyukkal úgy vannak kialakítva, hogy amikor a két padlóelemetegyesítettük, egy felületi érintkezés jön létre a szélek között a nyelv alátámasz-tására szolgáló szél felületi szélének 30 %-a mentén legalább, ha a padlóelemfelső szélétől aljáig mérjük. The undercut groove and the tongue preferably designed such that the outer end anyelv a certain distance from the undercut groove being of-tially along the entire distance along the upper lip and the tongue zárófelületeitől which sealing surfaces contact each other, and the tongue and the lower lip each other facing cooperating sal support surfaces, and the outer end surface of the tongue, which is in contact with a surface portion of the undercut groove, and out of a more extensive vertical plane as the sealing surfaces when the two floor elements mechanically fitted and the adapter edges are designed nyelvükkelés nyelvhornyukkal such that when the two padlóelemetegyesítettük, a surface contact between the edge of the edge-supported pouch surface of the tongue edge along at least 30% when measured in a bottom of the upper edge of the floorboard. • · « -22- ···· ···· • · '···· ···· -22-

Az alámetszett horonynak és a nyelvnek kedvezően olyan a kialakítása,hogy egy padlóelemet, amelyek mechanikusan össze vannak illesztve egy ha-sonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztató sík mentén,valamint az együttműködő felületek a nyelven és az alsó ajkon a felületi síkhozviszonyítva legalább 30°-ban vannak beállítva, és a nyelv és az alsó ajakegyüttműködő támasztófelületei a felületi síkkal legfeljebb 20°-os szöget zárnakbe, továbbá az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek legalább egyes részeinagyobb távolságban vannak elrendezve a csatlakozás síkjától, mint a nyelv ésa felső ajak ferde zárófelületei. The undercut groove and the tongue favorably a configuration such that a floor element, which are mechanically joined to a slidable ha a similar floorboard B3 direction along the joint plane and the cooperating surfaces of the tongue and the lower lip surface síkhozviszonyítva least 30 ° - they are set in, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces are arranged in the plane of the connection surface plane up to 20 ° angle zárnakbe, and at least portions of a greater distance than the lower lip and the tongue seat, in such languages ​​andthe upper lip inclined sealing surfaces.

Az alámetszett horonynak és a nyelvnek előnyösen olyan a kialakítása,hogy egy padlóelemet, amelyek mechanikusan össze vannak illesztve egy ha-sonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztató sík mentén,valamint a nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy lehetővétegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy továbbipadlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elforgatjuk,miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést a padlóelemek közöttegy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületi sík ésa csatlakozási sík metszésvonalához, továbbá a nyelv és az alámetszett horonyúgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekapcsolásátés szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest el-fordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyanponton, amel The undercut groove and the tongue preferably being shaped to a floor element, which are mechanically joined to a slidable ha a similar floorboard B3 direction along the joint plane and the tongue and the undercut groove are designed to lehetővétegyék connection of a floor element and disconnecting it an additional floor element to a floor element is rotated relative to the other while maintaining the connection or contact with the floor elements from a point C, which is the floorboard contacts the edge close to the surface plane andthe connection plane intersection line, and the tongue and the undercut horonyúgy are designed to enable the floor elements összekapcsolásátés disconnecting so that one floorboard relative to the other out-turned, while maintaining contact between the floorboards at a point Amel y a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületi sík és acsatlakozási sík metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lennea nyelv oldala, amely a felületi síkkal ellenkező irányba néz és az alsó ajak kö-zött. y is in close contact with the edge of the floor elements in the surface plane and the plane intersection line acsatlakozási without side contact tongue would be substantially facing opposite directions in the surface plane and the lower lip co-guarded. Célszerűen a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) közöttitávolság, amelyen kívül az alsó ajak összes része található, amely csatlakoztat-va van a maggal legalább a padlóelem vastagságának legalább 10 %-át kitevőtávolságban van elrendezve, és a felső ajak záró felületei és a nyelv szöget al-kotnak a felületi síkkal, amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°, továbbá a felsőajak záró felületei és a nyelv a felületi síkkal legalább 30°-os szöget alkotnak, • · · • · • · -23- valamint a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei az érintkezéssíkjával olyan szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb egy olyan tangens-nél, amely egy körívhez húzható lesz, amely érintőleges az egymással érintke-ző támasztófelületekre egy olyan pontban, amely a legközelebb van az alámet-szett horony aljához, és amelynek középpontja ott van, ahol a felületi sík és azérintkezési sík egymást Preferably, the locking plane (LP2) and a parallel plane (LP1) between the distance, outside which all parts of the lower lip, which is connected, va is the core at least at least 10% of the floorboard thickness is arranged kitevőtávolságban, and upper lip sealing surfaces and the tongue form an angle to the surface plane which is smaller than 90 ° but at least 20 °, and the sealing surfaces of the upper lip and the tongue form an angle of at least 30 ° to the surface plane, • • · · · • · 23- and cooperating support surfaces of the tongue and the lower lip of the érintkezéssíkjával at an angle equal to or less than one at a tangent, which is an arc-out, which is tangential to each contact of-forming supporting surfaces at a point that the Undercut is closest to the bottom of the groove sets and whose center is where the surface plane and another plane azérintkezési metszik, ha a padlóelem keresztmetszetében nézzük. intersect when viewed in cross-section of the floorboard.

Egy igen előnyös kiviteli alakban a nyelv és az alsó ajak együttműködőtámasztófelületei célszerűen nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal, mintegy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egy-mással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszetthorony aljához és amelynek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és acsatlakozási sík egymást metszi, valamint a nyelv és az alsó ajak támasztófe-lületei, amelyek egymással együttműködésre képesek kisebb szögben vannakbeállítva a felületi síkhoz viszonyítva, mint az alsó ajak és a nyelv egymássalegyüttműködő záró felületei, és a nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, ame-lyek egymással együttműködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban azirányban dőlnek, de kisebb szöget zárnak be a felületi síkkal, mint a felső ajakés a nyelv egymással együttműködő záró síkjaival. In a highly preferred embodiment, the tongue and the lower lip együttműködőtámasztófelületei lock preferably greater angle to the surface plane, about an arc tangent which touches the support surfaces to one another in contact at a point which is closest to the alámetszetthorony bottom and having center point is a point where the surface plane and acsatlakozási plane intersect, and the tongue and the lower lip bearing wall lületei that are configured for being capable of cooperation with a smaller angle relative to the surface plane than the lower lip and the tongue each cooperating sealing surfaces, and the tongue and the lower lip support surfaces are those in which images are arranged to cooperate with each other in the same inclined azirányban but enclose small angles to the surface plane than the upper ajakés cooperating closing planes of the tongue. A támasztófelületek kedvezően legalább 20°-kal nagyobb szöget zárnaka felületi síkkal, mint a záró síkok, és a felső ajak záró síkjának egy része kö-zelebb van a nyelvhorony aljához, mint a támasztófelületek egy része, továbbáa felső ajak és a nyelv záró felületei lényegében síkok legalább azokon a felületirészeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymással érintkezzenek, ami-kor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz, továbbá a nyelvnek vezetőfelülete van, amely a nyelv záró felületén kívül van elrendezve, ha azt a csatla-kozó síkból nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van a felületi síkhoz,mint a záró felületnek, és a felső ajaknak vezető felülete van, amely közelebbvan a horonyrész nyílásához, mint a felső ajak záró felülete és amely kisebbszöget zár be a felületi síkkal, mint a felső ajak záró felülete. The abutment preferably at least 20 degrees greater than the angle zárnaka plane surface as a part of the locking planes, and the upper plane of the closing lip of the tongue groove is co-zelebb base as a part of the support surfaces, továbbáa upper lip and the end surface of the tongue is substantially planes within the felületirészeken to serve at least to come into contact with each other, which, when connected to each other in two floorboard, and the language has a guide surface, which is located outside the sealing surface of the tongue, if we consider the accession-relevant plane, and having a smaller angle of the surface plane than the closing surface, and the conducting surface of the upper lip is a közelebbvan the groove opening as a sealing surface and which makes a smaller angle to the surface plane, as a locking surface on the upper lip of the upper lip.

Az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek célszerűen legalább egyesrészei nagyobb távolságban vannak az illesztő síktól, mint a felső ajak és a -24- nyelv zárófelületei, valamint a nyelv záró felülete a padlóelem vastagságánaklegalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv csúcsától, ésaz együttműködő záró felületek függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámet-szés függőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából nézve és párhuza-mos a felület síkjával, továbbá a záró felületek, a padlóelem függőleges ke-resztmetszetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padló-elem vastagságának. The lower lip and tongue támasztófelületeinek preferably are at least portions of a greater distance from the interface plane than the upper lip and -24- tongue locking surface and a locking surface of the tongue of the floor element is arranged on the tip of the tongue thickness at least 0.1 times that of a distance, half the vertical extent of the landscape and the cooperating locking surfaces is smaller than the undercuts vertical extent for the contact plane and viewed parallel-washing of the surface plane, and wherein the locking surfaces of the floor member vertical cross-sectional view of an expanse of at least 10% floor element thickness. A nyelv hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, célszerűenlegalább 0,3-ea padlóelem vastagságának, és a nyelvhornyot alátámasztóérintkező szélrész és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél olyan horonnyalvan ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától egy bizo-nyos távolságban végződik, valamint az alámetszett horonyrész keresztmet-szetben nézve olyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül, ésa felső ajaknak lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól távolabbi ré-szen, valamint a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal van kialakít-va. The tongue length of the plane of the connection as viewed perpendicularly, célszerűenlegalább 0,3 whether floorboard thickness, and the tongue groove alátámasztóérintkező edge portion and / or in contact with the edge supporting the tongue so horonnyalvan provided, which is arranged above the tongue and the surface plane of a commission-certain distance ends, as well as for the undercut groove cross-section has an outer opening which is inwardly funnel narrows andthe upper lip is beveled edge of the outer edge away from the surface plane portion of the element carbon and is establish-va conical tip for the cross section of the tongue. A nyelv keresztmetszetében nézve előnyösen metszett csúccsal van el-látva egy felső és alsó nyelvrésszel, valamint a felső és az alsó nyelvrészek anyelven különböző anyagokból készültek, amelyeknek különböző anyagi tulaj-donságaik vannak, és a nyelvhorony és a nyelv egy darabból vannak kialakítvaa padlóelemmel, továbbá a felső ajak vastagabb, mint az alsó ajak, valamint afelső ajak minimális vastagsága az alámetszés szomszédságában nagyobb,mint az alsó ajak maximális vastagsága a támasztófelület szomszédságában,és a támasztófelületek kiterjedése a padlóelem vastagságának legalább 15 %-a. The language for a cross-section of the preferably bevelled tip is off-provided with upper and lower tongue portion and the upper and lower flap portions anyelven made of different materials that have different material owner-details below, and are the tongue groove and the tongue of one piece kialakítvaa floorboard, and the upper lip is thicker than the lower lip, and the supernatant minimum lip thickness is greater adjacent the undercut than the maximum thickness of the lower lip of the support surface adjacent the support surfaces and the extent of at least 15% of the thickness of the floorboard. A nyelvhorony függőleges kiterjedése a felső és az alsó ajak között pár-huzamosan mérve az érintkezés síkjával és a támasztósík külső végénél cél-szerűen legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának, és a nyelvhorony mély-sége az érintkezés síkjától mérve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelvmegfelelő kiterjedése, továbbá a nyelvnek további, illetve más eltérő anyagtu-lajdonságai vannak, mint a felső vagy az alsó ajaknak és a felső és az alsó aj- • · · ·· ·« · * • » -25- ·· ···· ···· ·· ·« kak különböző tulajdonságú anyagokból vannak kialakítva, valamint az illesztőrendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz, amelyben, egy záró horonyvan kialakítva, amely a nyelvet alátámasztó érintkező szél alján van kialakítvaés párhuzamosan nyúlik az érintkezés síkjával, továbbá egy záró szalaggal vanellátva, amely egy darabban van rögzítve a padlóelem érintkező széléhez anyelv a the vertical extent of the tongue groove between the upper and lower lip-pair extended period measured in the plane and at the outer end of támasztósík contact target bounds at least 30% of the floorboard thickness, and depth-of the tongue groove, measured from the contact plane is at least 2% as the extent of the corresponding language, and that language more or other than paint needle-lajdonságai they are like the upper or the lower lip and the upper and lower AJ • · ·· · «· * •» -25- ·· ···· ···· ·· · «kak are formed from materials having different properties, and the adapter system comprises a second mechanical lock, wherein a final horonyvan provided which is in contact with the bottom edge supporting kialakítvaés tongue extends parallel to the plane of contact, Furthermore vanellátva a closure strip which is secured in contact with the edge of the floor element in one piece anyelv latt és lényegében az érintkező szél teljes hosszában kiterjed, továbbáegy záró eleme van, amely kiáll a szalagból és amely, amikor két padlóelemetmechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, beleilleszkedik az illesztett továbbipadlóelem rögzítő hornyába. Latt and extends substantially the entire length of the contact edge, is továbbáegy closure member which protrudes from the strip and which, when mounted together two padlóelemetmechanikusan, fits into the fitted portion fixing groove of another floor. A záró szalag előnyösen túlnyúlik a csatlakozás síkján, és azillesztőrendszer olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt le-mez anyagú magja van, de célszerűen olyan padlóelemen van kialakítva,amelynek fából készült magja van. The sealing strip preferably extends beyond the connection plane, and is formed azillesztőrendszer a floor element, which has a core of pressed wood off-uniform material, but preferably is formed of a floor element, with a core of wood. Célkitűzésünk megvalósítását szolgálja az a padlóelem is, amelynekmagja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak,amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak hatá-rolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van ki-alakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony,amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal,amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttmű-ködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel,amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogyjárófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak,amely m further aspect of the floorboard also amelynekmagja, tread surface, the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként with a boundary-gainful upper and lower lip, and a bottom side, and the other connecting part is formed language, having upstanding portion has a free outer end, and for the tongue groove, the joining plane of the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is also formed in the core which the floor element, there is also a locking surface of the tongue, which is designed to co-work either operate inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában when the two floorboards are mechanically joined to each other so as hogyjárófelületük is in the same plane and meet connecting plane which m erőleges a járófelületre, valamint a nyelvhorony belső záró felülete a felső ajkon van kialakítva a nyelvho-rony alámetszett részén belül azért, hogy együttműködjön a nyelv megfelelő zá-ró felületével, amely záró felület a nyelv felfelé álló részén van kialakítva, hogy • · -26- ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának B2irányban, amely merőleges a csatlakoztatás VP síkjára, továbbá az alsó ajaknak támasztófelülete van, amely együttműködik egy megfe-lelő támasztófelülettel a nyelven, és az említett támasztófelület arra szolgál,hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatottfóliatábla relatív elmozdításának D1 irányban, amely merőleges a felületi síkra,továbbá az alsó ajak minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pont-ból nézve, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi, kívül esikazon a síkon (LP2), amely t forces perpendicular to the tread and the inner sealing surface of the tongue groove is formed on the upper lip within the undercut portion of the tongue groove in order to cooperate with corresponding sealing surfaces of the tongue, which locking surface is formed in the upstanding portion of the tongue that • · -26 - withstand two mechanically connected floorboard stretching of B2irányban which is perpendicular to the lower lip is in abutment on the connecting VP to the plane, which cooperates with a corre-priate abutment on the tongue, and said support surface is intended to cooperate in order to resist two mechanically csatlakoztatottfóliatábla relative displacing D1 direction which is perpendicular to the surface plane, and each portion of the lower lip that is connected to the core, from a point from a to C, where the surface plane and the connection plane intersect, are outside of the plane (LP2) which is volabb van az említett ponttól, mint az a záró sík(LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a 45, 65 együttműködőzáró felületekre a nyelvhoronyban, továbbá a nyelvre, ahol az említett záró fe-lületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz viszonyítva, továbbá továbbá az alsó ajak minden része, amely érintkezésben van a maggalrövidebb, mint a felső ajak és az érintkezési síktól bizonyos távolságban ér vé-get, valamint az alsó ajak rugalmas, továbbá a felső ajak merevebb, mint az alsó ajak, valamint az alsó ajak támasztófelülete a felületi síkkal párhuzamosan nézve, egy bizonyos távolságban van elrendezve az érintkező síktól és közelebb van eh-hez a síkhoz, mint az alámetszett horony belső része, és a csatlakozó szélek alsó és felső ajkai úgy vannak kialakítva, hogy le-hetővé tegyék a már lefektetett padlóelem csatlakoztatását egy új padlóelem-mel úgy, hogy ezeket összenyomjuk further away from to said point than a locking plane (LP1) which is wherein said sealing phenyl lületek the are inclined to the surface plane best parallel to this and which is tangential to the 45, 65 cooperating sealing surfaces of the tongue groove and the tongue, relative, and also any portion of the lower lip, which is the core shorter contact with, as the upper lip and the contact plane spaced vascular thin-get and the lower lip is flexible, and the upper lip is more rigid than the lower lip, and lower lip abutment viewed parallel to the surface plane, it is arranged on the contact plane at a distance from and nearer eh With the plane than the inner part of the undercut groove, and the connecting edges of the upper and lower lips are designed to lay down-hetővé connect the floorboards have been laid out about a new feature floor-mel that they compress lényegében párhuzamosan a felületi sík-kal, amely a már lefektetett padlóelemen van azért, hogy összepattintsuk azillesztőrendszer részeit, miközben a nyelvhorony alsó ajka lefelé hajlik. substantially parallel to the surface plane, respectively, so that the floor element is already set to összepattintsuk azillesztőrendszer parts, while the lower lip tongue groove bent downward. A nyelv célszerűen rugalmas és az illesztő szélek úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék egy már lefektetett padlóelemnek egy új padlóelemmeltörténő csatlakoztatását úgy, hogy összenyomást alkalmazunk a lényegébenegy vonalban álló padlóelemek felületi síkjai között, miközben a nyelvet és azalsó ajkat meghajlítjuk, valamint az illesztő szélek felső és alsó ajkai előnyö- • · -27- » · · »* · ·» sebben úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan össze-illesztett padlóelem szétszedését az egyik padlóelemnek a másik padlóelemhezviszonyított felfelé történő hajlításával egy olyan forgáspont körül, amely közelvan a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához úgy, hogy az egyikpadlóelem nyelvét lecsatlakoztatjuk a másik padlóelem nyelvhornyából, továbbáaz illesztő szélek felső és alsó ajkai még célszerűebben úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék két mecha The tongue is preferably flexible and the adapter edges are designed to enable connection of a floor element already laid out a new floorboard and hints so that the used compression between fixed the point of alignment floorboards surface planes while bending the tongue and azalsó lip and the adapter edges upper and lower lips have advantages • · -27- »·» * · »are designed wound to allow the two mechanically-matched floorboard disassemble one floor element and the other padlóelemhezviszonyított bending upward around a fulcrum which közelvan the planar surface and the connection plane intersection line so that it is disconnected from one language to another floorboard floorboard nyelvhornyából, továbbáaz driver edges have upper and lower lips are designed in appropriate to allow two mecha nikusan illesztett padlóelem szétszedését azegyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított felfelé történő hajlításával egyolyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és az illesztő sík metszés-vonalához azért, hogy az egyik padlóelem nyelvét lecsatlakoztassuk a másikpadlóelem nyelvhornyából, miközben az alsó ajkat lefelé hajlítjuk, valamint anyelvhoronynak legalább az alsó vége a felületi síkkal párhuzamosan nézve,távolabb van a csatlakozás síkjától, mint a nyelv külső vége. gazette fitted floorboard disassemble relative unless one floor member to another by bending upward a about a rotation point which is close to the surface plane and the interface plane intersection line so as to disconnect one floorboard language of the other floorboard nyelvhornyából while the lower lip is bent down and anyelvhoronynak at least the lower end is viewed in parallel with the surface plane further away from the plane of the connection than the outer end of the tongue. A nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással történőegyüttműködésre alkalmasan vannak kiképezve, célszerűen kisebb szöggelvannak beállítva a felületi síkhoz, mint a felső ajak és a nyelv együttműködőzárófelületei, továbbá a zárófelületek lényegében ugyanolyan szögben állnak afelület síkjához, amely szög egy olyan körív érintője, amely érintőleges az egy-mással csatlakoztatott zárófelületekre egy olyan pontban, amely a legközelebbvan az alámetszett horony alsó részéhez, és amelynek középpontja az a pont,ahol a felületi sík és az érintkező sík egymást metszik, és a zárófelületek cél-szerűebben nagyobb szögben állnak a felület síkjához, mint egy érintő egyolyan körívhez, amely érintőleges az egymással érintkező zárófelületekre egyolyan pontban, amely közelebb van az alámetszett horony aljához és amelynekközéppontja egy olyan pontban van, ahol a felületi sík és a csatlakozás The tongue and the lower lip support surfaces, which are mutually on cooperation with suitably formed, preferably smaller angles are set to the surface plane than the upper lip and the tongue co-operating sealing surfaces and the sealing surfaces are essentially in the same angle afelület plane, which angle is a circular arc tangent to tangential to the connected one another sealing surfaces at a point which is legközelebbvan underside of the undercut groove, and whose center is the point where the surface plane and the contact planes intersect each other, and the sealing surfaces are target-like at an angle greater than the surface plane like an arc of a tangent at a point which is tangent to the locking surfaces in contact with each other at a point which is closer to the bottom of the undercut groove and amelynekközéppontja where the surface plane and the connection i síkegymást metszik. i síkegymást intersect. A felső ajaknak és a nyelvnek előnyösen érintkezési felületeik vannak,amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyantartományon belül vannak elrendezve, amely az érintkezési sík és a nyelv, va-lamint a felső ajak zárófelületei között vannak elrendezve, és amelyzárófelületek zárt helyzetben egymással együttműködnek, valamint az érintke- -28- zési felületek a nyelv és a felső ajak egymással együttműködő zárófelületei felölnézve az érintkezési síkhoz viszonyítva felfelé és kifelé dőlnek, és az illesztőfelületek lényegében párhuzamosak a felület síkjával. The upper lip and the tongue are preferably contact surfaces which cooperate with each other in a closed position and arranged within a zone which is arranged in the contact plane and the tongue, va laminate between the upper lip sealing surfaces, said end surfaces cooperating with each other in the closed position, and the contacts -28- life surfaces of the tongue and the upper lip cooperating locking surfaces for covering relative to the contact plane inclined upwardly and outwardly, and the interfaces are substantially parallel to the surface plane. A csatlakozó felületek célszerűen lényegében sík felületek, valamint azalámetszett horony és a nyelv olyan kialakításúak, hogy a nyelv külső vége egybizonyos távolságra van az alámetszett horonytól lényegében a felső ajak és anyelv zárófelületeitől mért teljes távolság mentén, amely zárófelületek egymás-sal érintkeznek, és a nyelv, valamint az alsó ajak egymással együttműködő tá-masztófelületei felé néznek, továbbá a nyelv külső végének felülete, amelyérintkezésben van az alámetszett horony felületi részével, kisebb kiterjedésűfüggőleges síkban, mint a zárófelületek, amikor a két padlóelemet mechaniku-san összeillesztettük, és az illesztő szélek nyelvükkel és nyelvhornyukkal úgyvannak kialakítva, hogy amikor a két padlóelemet egyesítettük, egy felületiérintkezés jön létre a szélek között a nyelv alátámasztására szolgáló szél felü-leti szélének 30 %-a mentén legalább, ha a padlóelem The joint surfaces are preferably substantially planar and azalámetszett groove and tongue are so constructed that the outer end of the tongue a certain distance from the undercut groove along substantially the full distance to the upper lip and anyelv zárófelületeitől which locking surfaces in contact with each other, sal, and tongue and facing the lower lip cooperating support surfaces, and the outer end of the tongue surface, which is engaged with the undercut recess surface portion, small-scale vertical plane as the sealing surfaces when the two floorboard are fitted, mechanical-san, and the adapter edges tongues úgyvannak nyelvhornyukkal and configured so that when combined, the two floor element, a felületiérintkezés is formed between the edges for supporting the edge surfaces of the tongue-lations edge along at least 30% if the floorboard felső szélétől aljáigmérjük. aljáigmérjük upper edge.

Az alámetszett horonynak és a nyelvnek célszerűen olyan a kialakítása,hogy egy padlóelemet, amelyek mechanikusan össze vannak illesztve egy ha-sonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztató sík mentén,előnyösen az együttműködő felületek a nyelven és az alsó ajkon a felületi sík-hoz viszonyítva legalább 30°-ban vannak beállítva, továbbá a nyelv és az alsóajak együttműködő támasztófelületei a felületi síkkal legfeljebb 20°-os szögetzárnak be, valamint az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek legalább egyesrészei nagyobb távolságban vannak elrendezve a csatlakozás síkjától, mint anyelv és a felső ajak ferde zárófelületei, továbbá az alámetszett horonynak és anyelvnek olyan a kialakítása, hogy egy padlóelemet, amelyek mechanikusanössze vannak illesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban acsatlakoztató sík mentén. The undercut groove and the tongue preferably being shaped to a floor element, which are mechanically joined to a slidable ha a similar floorboard B3 direction along the joint plane, preferably the cooperating surfaces of the tongue and the lower lip surface plane relative to at least 30 ° are set, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces of the surface plane of maximum 20 ° angles to and between the lower lip and the tongue támasztófelületeinek are arranged in the plane of the joining at least portions of a greater distance than anyelv and upper lip oblique sealing surfaces and the undercut groove and anyelvnek a configuration such that a floor element, which are joined along mechanikusanössze acsatlakoztató a slidable element such floor plane direction B3. A nyelv és az alámetszett horony célszerűen úgy vannak kialakítva, hogylehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy to-vábbi padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elfor- -29- • · ·· » *4 gatjuk, miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést a padlóelemekközött egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületisík és a csatlakozási sík metszésvonalához, valamint a nyelv és az alámetszetthorony úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekap-csolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhozképest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem közöttegy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületisík és a csatlakozási sík metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintke-zés lenne a nyelv oldala, amely a felületi síkk groove of the tongue and the undercut are preferably configured hogylehetővé make a floorboard connecting and disconnecting a to-PHI floor element so that one of the floor element to the other relative elfor- -29- • · ·· "* 4 obstacle while maintaining the connection or contact with the floor elements from a point C, which is the floorboard contacts the edge close to the felületisík and the connection plane intersection line, and the tongue and alámetszetthorony are designed to allow the floor panels Join-collation and disconnecting so that one floorboard of másikhozképest is rotated, while maintaining contact with the floorboard between a point, which is close contact with the edge of the floor elements of felületisík and the connection plane intersection line without substantially would contact of-ing the tongue side to the surface Sikkim al ellenkező irányba néz és az al-só ajak között, továbbá a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) kö-zötti távolság, amelyen kívül az alsó ajak összes része található, amely csatla-koztatva van a maggal legalább a padlóelem vastagságának legalább 10 %-átkitevő távolságban van elrendezve, és a felső ajak záró felületei és a nyelv szö-get alkotnak a felületi síkkal, amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°. al facing the opposite direction and between the lower lip and the locking plane (LP2) and a parallel plane (LP1) co-Zotti distance outside which all parts of the lower lip is located, which is the accession koztatva-core of at least floorboard thickness of at least 10% -átkitevő is disposed away from the upper lip and the sealing surfaces of the tongue and the tissue-get form the surface plane which is smaller than 90 ° but at least 20 °. A felső ajak záró felületei és a nyelv a felületi síkkal célszerűen legalább30°-os szöget alkotnak, továbbá a nyelv és az alsó ajak együttműködő tá-masztófelületei az érintkezés síkjával olyan szöget zárnak be, amely egyenlővagy kisebb egy olyan tangensnél, amely egy körívhez húzható lesz, amelyérintőleges az egymással érintkező támasztófelületekre egy olyan pontban,amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához, és amelynek közép-pontja ott van, ahol a felületi sík és az érintkezési sík egymást metszik, ha apadlóelem keresztmetszetében nézzük, valamint a nyelv és az alsó ajakegyüttműködő támasztófelületei nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal, mintegy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egy-mással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszetthorony aljához és amelynek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és acsatla The upper lip sealing surfaces and the tongue is preferably in the surface planes form an angle legalább30 ° and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces the plane of the contact at an angle equal to or less than a tangensnél which will be drawn a circular arc that is tangential to the mating supporting surfaces at a point that is closest to the bottom of the undercut groove, and whose central point is where the surface is flat and the contact plane intersect when viewed bench horse element in cross-section, as well as the tongue and lower lip cooperating support surfaces enclose a greater angle to the surface plane around an arc tangent which touches the support surfaces to one another in contact at a point that is closest to the alámetszetthorony bottom and the center of which is a point where the surface plane and acsatla kozási sík egymást metszi. reference plane intersect. A nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttmű-ködésre képesek előnyösen kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhozviszonyítva, mint az alsó ajak és a nyelv egymással együttműködő záró felüle-tei, és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre ké- -30- pesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebb szöget zár-nak be a felületi síkkal, mint a felső ajak és a nyelv egymással együttműködőzáró síkjaival, továbbá a támasztófelületek legalább 20°-kal nagyobb szögetzárnak a felületi síkkal, mint a záró síkok, valamint a felső ajak záró síkjánakegy része közelebb van a nyelvhorony aljához, mint a támasztófelületek egy ré-sze. support surfaces of the tongue and the lower lip that are configured are able to cooperate with each other preferably at a smaller angle to the surface síkhozviszonyítva than the lower lip and the tongue co-operating sealing surfaces uptake, and support surfaces of the lower lip, which cooperate with each other ké- -30 - they are Pesek formed of the same are inclined in the direction at a smaller angle to load the surface plane than the upper lip and the tongue cooperating locking each other planes, as well as the abutment of at least 20 degrees greater than an angle to the surface plane than the closing plane, síkjánakegy and closing of the upper lip of the tongue groove is closer to the bottom, as a part of the support surfaces. A felső ajak és a nyelv záró felületei célszerűen lényegében síkok, lega-lább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymássalérintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz, valamint anyelvnek vezető felülete van, amely a nyelv záró felületén kívül van elrendezve,ha azt a csatlakozó síkból nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van afelületi síkhoz, mint a záró felületnek, továbbá a felső ajaknak vezető felületevan, amely közelebb van a horonyrész nyílásához, mint a felső ajak záró felü-lete és amely kisebb szöget zár be a felületi síkkal, mint a felső ajak záró felü-lete, és az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek legalább egyes részei na-gyobb távolságban vannak az illesztő síktól, mint a felső ajak és a nyelvzárófelületei. The upper lip and the sealing surfaces of the tongue is preferably substantially planar, Lega-least within those surface portions which are intended to egymássalérintkezzenek when two floor elements are connected to each other and anyelvnek has guiding surface which is arranged outside the end surface of the tongue, if we consider the connection plane, and having a smaller angle of afelületi plane as the sealing surface, and a leading surface finishes of the upper lip, which is closer to the groove opening than the upper lip final intaglio printed and which makes a smaller angle to the surface plane as the upper lip final intaglio printed, and the lower lip and the tongue támasztófelületeinek least portions are greater na-spaced from the adapter plane than the upper lip and the tongue locking surface. A nyelv záró felülete célszerűen a padlóelem vastagságának legalább0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv csúcsától, és azegyüttműködő záró felületek függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámetszésfüggőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából nézve és párhuzamos afelület síkjával, valamint a záró felületek, a padlóelem függőleges keresztmet-szetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vas-tagságának, továbbá a nyelv hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve,legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának, és a nyelvhornyot alátámasztóérintkező szélrész és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél olyan horonnyalvan ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától egy bizo-nyos távolságban végződik. sealing surfaces of the tongue is preferably in the floorboard thickness is arranged on the tip of the tongue legalább0,1 times that of a distance, and the vertical extent azegyüttműködő sealing surfaces is smaller than the alámetszésfüggőleges extent half for the contact plane and parallel afelület plane and the locking surfaces of the floor panel It is seen in the vertical cross section of a scope, which is at least 10% of the floorboard thickness and length of the tongue in the joining plane as viewed perpendicular to at least 0.3-ea floorboard thickness, and the tongue groove alátámasztóérintkező edge portion and / or support the language horonnyalvan contact edge is provided which is arranged above the tongue and ends at a certain distance from the commission-plane surface.

Az alámetszett horonyrésznek keresztmetszetben nézve célszerűenolyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül, továbbá a felsőajaknak lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól távolabbi részen, és a ο·· * Λ- -Βί- nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal van kialakítva, valamint anyelv keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső és al-só nyelvrészen, valamint a nyelvhorony és a nyelv egy darabból vannak kiala-kítva a padlóelemmel, továbbá a felső ajak vastagabb, mint az alsó ajak. The undercut groove has, viewed in cross célszerűenolyan outer opening which tapers inwardly in a funnel, and the chamfered edge felsőajaknak is remote from the plane surface portion of the outer edge, and ο ·· * Λ- -Βί- language is formed and tapered tip anyelv viewed in cross-section seen in cross-section is provided with a bevelled tip are an upper and lower flap portion and the tongue groove and the tongue of one piece cry kítva the floor element and the upper lip is thicker than the lower lip. A felső ajak minimális vastagsága az alámetszés szomszédságában cél-szerűen nagyobb, mint az alsó ajak maximális vastagsága a támasztófelületszomszédságában, továbbá a támasztófelületek kiterjedése a padlóelem vas-tagságának legalább 15 %-a, és a nyelvhorony függőleges kiterjedése a felsőés az alsó ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával és a tá-masztósík külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának, valaminta nyelvhorony mélysége az érintkezés síkjától mérve legalább 2 %-kal na-gyobb, mint a nyelv megfelelő kiterjedése, és a nyelvnek további, illetve máseltérő anyagtulajdonságai vannak, mint a felső vagy az alsó ajaknak. The minimum thickness of the upper lip of the undercut adjacent target correspondingly larger than the maximum thickness of the lower lip of támasztófelületszomszédságában and the abutment extension of at least 15% of the floorboard iron membership and vertical extent of the tongue groove in felsőés measured parallel between the lower lip the contact plane and the back-up masztósík outer end of at least 30% of the floorboard thickness, andthe tongue groove depth measured from the contact plane of at least 2% na larger than corresponding dimension of the tongue and the tongue are more or máseltérő material properties, as the upper or lower lip. A felső és az alsó ajkak előnyösen különböző tulajdonságú anyagokbólvannak kialakítva, továbbá az illesztőrendszer egy második mechanikus zárattartalmaz, amelyben, egy záró horony van kialakítva, amely a nyelvet alátá-masztó érintkező szél alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintke-zés síkjával, továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban vanrögzítve a padlóelem érintkező széléhez a nyelv alatt és lényegében az érintke-ző szél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme van, amely kiáll aszalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunkegymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem rögzítő hornyába, ésa záró szalag túlnyúlik a csatlakozás síkján, továbbá a padlóelemnek fából pré-selt lemez anyagú magja van, célszerűen fából készült magja van. formed in the upper and lower lips preferably having different properties of materials are, the adapter system with a second mechanical lock comprises, in which a locking groove formed in the tongue bottom ALT masturbation contact edges and extending parallel to the contact of signaling is plane, and also a It is provided with a closure strip, which vanrögzítve one piece with the contact edge of the floor element with the contact edge extends over the entire length under the tongue and, in essence, also has a locking element which protrudes aszalagból and which, when the two floorboard mechanically csatlakoztatunkegymáshoz, fits into the fitted additional floor element fixing recess andthe locking strip projects beyond the plane of the connection, and the floor element includes a core plate conresponded pré-wood material, preferably a core of wood. A padlóelem célszerűen négy oldalú, amelyek páronként egymássalpárhuzamosak, és a mechanikus illesztőrendszer a padlóelem mind a négy ol-dalán ki van alakítva, valamint a nyelvvel és/vagy illeszkedő szélekkel ellátottillesztő szél részek a nyelvhoronnyal az egymással párhuzamos illeszkedő szélpárok egyikén más anyagtulajdonságokkal van kialakítva, mint az ugyanezenpárhoz tartozó másik párhuzamos illesztő szél, nyelvhoronnyal és/vagy nyelvvelkialakított illesztő széle. The floor element is preferably quadrilateral which egymássalpárhuzamosak pairs and the mechanical locking system of the floorboard all four are formed ol song and the tongue and / or fitting with adapter edges edge portions are formed with other material properties in one of the parallel joint edge pairs nyelvhoronnyal, parallel interface such as another wind nyelvhoronnyal and / or falling edge of the driver nyelvvelkialakított ugyanezenpárhoz. -32- A részletes leírás ezen kívül ismerteti azokat az alapelveket, amelyeket anyelv- és horonykötésnek ki kell elégítenie, amelyet összepattintunk egy mini-mális elhajlásával az egymással érintkező alkatrészeknek és olyan zárófelüle-tekkel van kialakítva a padlóelem, amelyek lényegében ugyanazon a szintbenvagy magasságban vannak. -32- The detailed description explains the principles outside which anyelv- and horonykötésnek should satisfy that összepattintunk a mini-mum deflection of the mating parts and is formed from a zárófelüle cells but the floorboard, which are essentially on the same level or height . A leírás ezen kívül ismerteti azt is, hogy hogyan használjuk fel azanyagtulajdonságokat ahhoz, hogy nagy szilárdságot és alacsony árat, illetveköltséget érjünk el a bepattanás kombinációjával. In addition it also describes how azanyagtulajdonságokat used to achieve high strength and low price, the snap illetveköltséget combination. A találmány tárgyát a továbbiakban példaként! The invention further exemplary kiviteli alakok kapcsán, acsatolt rajzra hivatkozással ismertetjük részletesen. in connection with embodiments described with reference acsatolt drawings. A rajzon az 1a.-c. In the drawings 1a.-c. ábra a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti padlóelemhosszabbik oldalának mechanikus csatlakoztatására szolgálólefelé hajlító eljárást mutatja három lépésben, a 2a. shows szolgálólefelé bending process in three steps 2a mechanically connecting padlóelemhosszabbik page of WO 9426999 discloses. - c. - c. ábrák a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti padlóelem rövi-debbik oldalának mechanikus csatlakoztatására szolgáló bepat-tintó eljárás három lépését mutatja, a 3a. Figures represent three steps a snap inks method for mechanically connecting the floorboard according to WO 9426999 discloses protracted only are shorter side of the 3a. - b. - b. ábra a WO 9426999 közzétételi irat szerinti padlóelemet mutat befelülről és alulról, a 4a.-b. Figure shows a floorboard according to WO 9426999 discloses befelülről and bottom, the 4a.-b. ábra a WO 9966151 számú közzétételi irat szerinti padlóelem kétkülönböző kiviteli alakját mutatja be, az 5a. Figure floorboard according to WO 9966151 discloses shows the embodiment kétkülönböző, 5a. - b. - b. ábrák a DE-A-3343601 számú közzétételi irat szerinti padlóelemeketmutatja, a 6a.-d. Figures padlóelemeketmutatja according to DE-A-3343601 discloses the 6a.-d. ábrák a CA-A-0991373 számú közzétételi irat szerinti padlóelemekhosszú és rövidebb oldalának csatlakoztatására és rögzítéséreszolgáló mechanikus rendszert mutatják be, a 7a. illustrate a mechanical system for connecting and rögzítéséreszolgáló floor elements of the long and short side according discloses the CA-A-0991373, 7a. - b. - b. ábrák a GB-A-1430429 számú közzétételi irat szerinti mechanikuscsatlakoztató és rögzítő rendszert mutatja be, a 8a. Figures shows mechanikuscsatlakoztató and locking system according to GB-A-1430429 discloses 8a. - b. - b. ábrák a DE-A-4242530 számú közzétételi irat szerinti padlóelemeketmutatják be, a 9a. Figures padlóelemeketmutatják according to DE-A-4242530 discloses, 9a. - b. - b. ábrák a WO 9627721 közzétételi irat szerinti bepattanó csatlakoz-tatást mutatják be, a • · -33- 10a.-b. illustrate a snap connect it according to WO 9627721 discloses, in • · -33- 10a.-b. ábrák a JP 3169967 számú szabadalmi leírás szerinti bepattanócsatlakoztatást mutatják be, a 21. old. illustrate bepattanócsatlakoztatást of JP Patent 3169967, 21 pp. 32. sor: a 11a.-b. 32. line: 11a.-b. ábrák sematikusan két párhuzamos csatlakozó szélt mutat be atalálmány egyik kedvező kiviteli alakja szerinti padlóelemen, a 12a. schematically shows two parallel connecting edges in a preferred embodiment of the floor element according atalálmány, 12a. - c. - c. ábrák a találmány egyik variációjának bepattintását ábrázolja, a13a.-c. Figures illustrates one variation of the invention, snap, a13a.-c. ábrák a találmány alkalmazása során felhasznált felfelé hajlító és lefelé hajlító eljárást mutatja be, a 14. ábra a találmány egyik kiviteli alakja szerint gyártott bepattanó kap- csolatot mutatja be, a 15. ábra a találmánynak ezt a variációját ábrázolja azért, hogy bemutas- suk a felfelé történő hajlítással végrehajtott lefektetést, miközbenaz egymással csatlakozó anyag nyomását és hajlítását alkal-mazzuk, a 16a. Figures shows the upwards bending and downwards bending process used in applying the invention, Figure 14 shows a snap your connections manufactured in accordance with an embodiment of the invention, Figure 15 shows this variation of the present invention for use in bemutas- suk made by bending upward laying miközbenaz pressure and bending alkali glaze 16a connecting each material. - c. - c. ábrák a találmány szerinti padlóelemre mutat be példát, a 17a.-c. diagrams showing an example of floorboard according to the invention, the 17a.-c. ábrák azt mutatják be, hogy hogyan kell kialakítani az illesztőrendszert azért, hogy megkönnyítsük a bepattintást, a 18. ábra a bepattintást mutatja szöghelyzetben, a 19. ábra a rövidebbik oldal csatlakoztatását mutatja be bepattintással, a20a. illustrations show how the joint system should be designed so as to facilitate snapping, snapping Figure 18 shows the angular position, Figure 19 shows the connection of the shorter side snap-in, a20a. - b. - b. ábrák a rövidebbik oldal külső és belső sarkának bepattintását áb- rázolja, a 21. ábra a találmány szerinti illesztőrendszert mutatja rugalmas nyelvvel,a 22a. Figures shorter side of the outer and inner corner, snap-pyrazolo Ab-, Figure 21 shows a joint system according to the invention, the flexible tongue 22a. - e. - e. ábrák a találmány egyik kiviteli alakjának felhasználásával mutatjabe a rövidebbik oldal külső sarkának bepattintását részletesen,és a 23a. Figures mutatjabe using an embodiment of the invention, the outer edge of the short side can take place in detail and 23a. - e. - e. ábrák a találmány egyik kiviteli alakjának felhasználásával mutatjabe a rövidebbik oldal belső sarkának bepattintását részletesen. Figures mutatjabe inner corner of the short side can take place in detail using an embodiment of the invention. 1,1' padlóelem első kedvező kiviteli alakja a találmány szerinti mechani-kus rögzítő rendszerrel van ellátva és ezt mutatjuk be a 11a. the first preferred embodiment of 1,1' floor element is provided with a mechanically-specific fastening system of the present invention and is shown in 11a. és 11b. and 11b. ábrák se-gítségével. se aid of FIGS. Azért, hogy megkönnyítsük a találmány megértését, a csatlakoztató • « · · ·* -34- rendszert sematikusan ábrázoltuk. To facilitate understanding of the invention, the connector • "· · · * -34- system is shown schematically. Alá kell húznunk, ill. It is pointed out, respectively. hangsúlyoznunk kell,hogy jobb működést tudunk elérni más kiviteli alakokkal, amelyeket az alábbi-akban tárgyalunk. we must emphasize that we can achieve improved performance in other embodiments, which are discussed below, below. A 11a., 11b. In Fig. 11a, 11b. ábrák sematikusan ábrázolják azt a kötést keresztmetszet-ben, amely az 1 padlóelem hosszanti oldali 4a szélrésze és egy másik 1' padló-elem hosszanti oldali ellenkező 4b szélrésze között van. schematically depict the bond cross-section in which one floorboard between the longitudinal side edge portion 4a and the other 1 'floorboard opposite longitudinal side edge portion 4b. A padlóelemek felső oldalai lényegében közös HP síkban helyezkednekel és a 4a, 4b szélrészek felső részei egymással érintkezésben vannak egyfüggőleges VP érintkezési síkban. The upper sides of floorboards are substantially common plane HP and the upper parts of the helyezkednekel 4a, 4b edge portions contact with each other in a vertical plane VP contact. A mechanikus záró rendszer a padlóelemekegymáshoz történő rögzítését mind függőleges D1 irányban, mind pedig víz-szintes D2 irányban biztosítja, amely utóbbi merőleges a VP csatlakoztatási sík-ra. The mechanical closure system for fastening of the floor panels to each other in both the vertical direction D1 as well as ensures that the water-level D2 direction, which latter plane perpendicular to the VP connection. A padló lefektetése során egymás melletti padlóelem sorokba, az egyik Γpadlóelemet mindazonáltal elmozdíthatjuk a másik 1 padlóelem mentén D3irányban (lásd 19. ábra) a VP csatlakoztató sík mentén. Floor laying in a floor element adjacent rows, one Γpadlóelemet nevertheless be moved along one another floorboard D3irányban (see Figure 19) along the joint plane VP. Egy ilyen elmozdulástpéldául arra használhatunk, hogy a padlóelemeket egymáshoz rögzítsük, még-pedig azokat, amelyek ugyanabban a sorban vannak. Such a elmozdulástpéldául that can be used to secure the floor elements to each other, yet-and those that are in the same line. A VP függőleges síkra merőleges és a vízszintes HP síkkal párhuzamoskét érintkezési szél összeillesztése érdekében a padlóelem széleit önmagábanismert módon egy 36 horonyrésszel látjuk el a padlóelem egyik 4a szélrészén aVP síkon belül, továbbá 38 nyelvet alakítunk ki a másik 4b szélrészen, amelykinyúlik a VP síkból. To párhuzamoskét contact perpendicular to the VP the vertical plane and the horizontal HP plane edge joining the floorboard edges see önmagábanismert as a 36 horonyrésszel the floorboard one 4a edge portion within AVP plane and converted to 38 languages, to the other 4b of the edge portion amelykinyúlik VP plane.

Ebben a kiviteli alakban az 1 padlóelemnek magja vagy fa 30 magja van,amely megtámaszt egy fa 32 felületet elülső síkján és egy kiegyenlítő 34 rétegeta hátoldalán. In this embodiment, the floor element 1 has a core or core 30 of wood which hold up the front plane surface 32 and a balancer 34 rétegeta back of a tree. Az 1 padlóelem szögletes és második mechanikai záró rendszerevan a két párhuzamos rövidebb oldala mentén is. The rectangular floor elements 1 and a system of the second mechanical locking also along the two parallel short sides. Bizonyos kiviteli alakokban eza második záró rendszer ugyanolyan kialakítású lehet, mint a hosszanti oldalizáró rendszer, de a rövidebb oldali záró rendszer különböző kialakítású is leheta találmány szerint vagy egy már előzőleg ismert záró rendszert is alkalmaz-hatunk. In some embodiments, eza second locking system can have the same design as the longitudinal oldalizáró system, but the shorter side closure system can also be differently configured according to the invention or a previously-known closing system can be used. -35- • ·* -35- • · *

További példánkban a padlóelem lehet olyan parketta típus, ahol a vas-tagság 15 mm, a hossz 2,4 m és a szélesség 0,2 m. For further example, the floorboard can be any type of flooring, wherein the thickness of 15 mm and a length of 2.4 m and a width of 0.2 m. A találmányt azonban al-kalmazhatjuk négyzet alakú vagy különböző méretű parketta esetén is. The invention, however, sub-epoxidation case of a square or of various sizes also parquet. A 30 mag rétegelt lemez típusú és keskeny fa blokkokból áll valamilyenolcsó fából. The core 30 of plywood-type and consists of narrow wooden blocks of an inexpensive timber. A 32 felület vastagsága 3-4 mm és dekoratív típusú keményfábóláll és lakkozva van. The surface 32 has a thickness of 3-4 mm and a decorative type keményfábóláll and varnished. A hátoldali 34 réteg 2 mm-es rétegelt lemezréteg. The backing layer 34 of 2 mm plywood layer. Bizonyosesetekben előnyös különböző típusú fák alkalmazása a padlóelem különbözőrészeiben azért, hogy optimális tulajdonságokat alakítsunk ki a padlóelemegyes részeiben. It is preferred in some cases because different types of trees in different parts of the floor element, to provide optimum properties in certain parts of the floorboard.

Ahogy azt fentebb már említettük, a találmány szerinti mechanikus zárórendszer egy 36 horonyrészből áll, amely a padlóelem egyik 4a szélrészén vankialakítva, továbbá egy 38 nyelvből, amely a padlóelem egy másik ellentétes ol-dali 4b szélrészén van kialakítva. As mentioned above, the mechanical locking system of the invention consists of a 36 horonyrészből which vankialakítva the floorboard one edge portion 4a, and a tongue 38, which the floor element is provided opposite one another ol-side edge portion 4b. A 36 horonyrészt 39 felső ajak és 40 alsó ajak határolja és alámetszetthorony típusú, amelynek van egy nyílása a két 39 felső ajak és 40 alsó ajak kö-zött. The groove portion 36 upper lip 39 and lower lip 40 delimit and alámetszetthorony type having an opening at both the upper lip 39 and lower lip 40 KO secured. A 36 horonyrész különböző részei még jobban láthatóak a 11b. 36 Different parts of the groove 11b even more visible. ábrán. FIG. Anyelvhorony a 30 magban van kialakítva és végig halad a padlóelem szélén. Anyelvhorony is formed in the core 30 and passing through the edge of the floorboard. Anyelvhorony fölött egy felső szél vagy érintkező 41 szélfelület van kialakítva,amely felfelé egészen a HP síkig terjed. Anyelvhorony above a top edge or terminal edge surface 41 is formed, which extends upwardly to the plane HP. A nyelvhorony nyílásának belsejébenegy felső csatlakozó 43 felület van kialakítva, amely ebben az esetben párhu-zamos a HP felületi síkkal. The tongue groove opening is formed belsejébenegy upper connecting surface 43 which in this case párhu umerous-surface plane HP. Ez az érintkező sík 43 felület befelé fut egy ferde 41szélfelületbe, amelynek A szöge van a HP vízszintes síkhoz képest. This contact surface 43 running inside a plane inclined 41szélfelületbe having an angle relative to the horizontal plane HP. A záró fe-lületen belül 46 felületrész található, amely a nyelvhorony 35 alámetszett hor-nyának felső határfelületét alkotja. Surface portion 46 is located within the final phenyl lületen which forms the undercut tongue groove 35 hor-Nyan ceiling surface. A nyelvhoronynak továbbá alsó 48 vége van,amely egészen lenyúlik a 40 alsó ajakig. The tongue groove further has a lower end 48 which extends down until the lower lip 40. Ennek az ajaknak a felső oldalán egy50 támasztófelület van kialakítva. This lip on the upper side support surface is formed egy50. Az alsó ajak külső végén csatlakoztató 52 fe-lület van kiképezve, amely ebben az esetben bizonyos távolságra van a VPsíktól. the outer end of the lower lip 52 connecting site on the phenyl is formed, which in this case is spaced from the VPsíktól. A nyelv alakja jobban is látható a 11b. The shape of the tongue is more visible 11b. ábrán. FIG. A nyelv a 30 mag anyagá-ból készült és túlnyúlik a VP síkon, amikor ez a csatlakozó 4b szélrész mecha- -36- • · ·· ♦ ·• · nikusan csatlakoztatva van a szomszédos 1 padlóelem 4a szélrészéhez. The tongue is made from materials of the core 30 and extends beyond the plane VP when this connector edge portion 4b mech- -36- • • · · · ·· ♦ gazette is connected to the adjacent one edge portion 4a of the floorboard. A 4bszélrésznek szintén van egy felső pereme vagy felső csatlakozó 61 felülete,amely a VP sík mentén húzódik lefelé egészen a 38 nyelv gyökeréig. The 4bszélrésznek also has an upper flange or upper connecting surface 61, which extends along a plane VP down to the root of the tongue 38. A 38 nyelvgyökerének felső oldalán egy felső támasztó 64 felület van, amely ebben azesetben egy felfelé irányuló 8 záróelem ferde 65 záró felületéig nyúlik a nyelvhegye felé. The upper side 38 nyelvgyökerének has an upper supporting surface 64 which in this XI, XII with a locking element 8 extending upwardly oblique locking surface 65 towards the nyelvhegye. A 65 záró felület áthalad egy 66 vezető felületen, amely a nyelv fel-felé irányuló 8 záróelemének 67 felső felületén végződik. The locking surface 65 passes through a guide surface 66, terminating in upper surface 67 of the closure member of the tongue 8 up rearward. A 67 felső felület utánegy púpos rész következik, amely 68 vezetőfelületként szolgálhat. The upper surface 67 after a humped portion occurs, which may serve as guiding surfaces 68. Ez a nyelv69 csúcsáig nyúlik. This nyelv69 dating tip. A 69 csúcs alsó végénél egy további 70 vezetőfelület vankiképezve, amely ferdén lefelé nyúlik a nyelv alsó pereméig és egy 71 támasz-tófelület. lower end 69 of the tip 70 to a further guide surface vankiképezve which obliquely extends downward to the lower edge 71 and a backing surface of the tongue. A 71 támasztófelület arra szolgál, hogy együttműködjön az alsó ajak50 támasztófelületével, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjukegymáshoz úgy, hogy felső oldalaik ugyanabban a HP síkban vannak és a VPsíknál találkoznak, amely merőleges arra úgy, hogy a padlóelemek felső érint-kező 41, 61 felületei egymással érintkezésbe kerülnek. 71 support surface intended to cooperate with the lower ajak50 supporting surface when the two floorboard mechanically csatlakoztatjukegymáshoz so that the upper sides are in the same HP plane and meet at the VPsíknál which is perpendicular thereto so that the floorboards the upper contact 41, 61 surfaces each other are in contact. A nyelvnek alsó csatla-koztató 72 peremfelülete van, amely alulra nyúlik. The tongue has a lower head coupling edge surface 72 extending from the bottom.

Ebben a kiviteli alakban különálló támasztó 43, 64 felületek vannak anyelvhoronyban és a nyelven, amelyek zárt állapotban egymással kapcsolód-nak és együttműködnek az alsó ajkon és a nyelven lévő 50, 71 támasztófelüle-tekkel, azért, hogy létrehozzák a D1 irányú zárást, amely merőleges a HP felü-letre. In this embodiment, a separate support 43, 64 surfaces are anyelvhoronyban and language which are closed to each other are bonded has, and cooperate 50 in the lower lip and the tongue 71 abutment cells but, in order to form the seal D1 direction perpendicular HP-clea corner. Egy másik kiviteli alakban, amelyet a továbbiakban ismertetünk majd, a45, 65 záró felületek mindegyike úgy működik, mint a D2 irányban összezárófelület a HP felülettel együtt és mint támasztófelület, amely szemben mozog aD2 iránnyal, amely merőleges a felületre. In another embodiment, which is described hereinafter, A45 65 sealing surfaces are each functions as the direction D2 interlocking surface with the HP surface and a support surface which moves against Ad2 direction which is perpendicular to the surface. A 11a., 2b. 11a., 2b. ábrán látható kiviteli alak-ban a 45, 65 záró felületek és a csatlakozó 43, 64 felületek együttműködnek,mint a rendszer felső támasztófelületei. In the embodiment shown in Figures 45, 65 sealing surfaces and the connector 43, surfaces 64 cooperate as a system of upper support surfaces.

Ahogy az kiviláglik a rajzból is, a 38 nyelv túlnyúlik a VP csatlakozó síkonés egy felfelé álló 8 záróeleme van szabad végén vagy 69 csúcsa. As is evident from the drawing, the tongue 38 extends beyond the terminal VP síkonés an upstanding closure 8 is the free end or tip 69. A nyelvnektovábbá van egy 65 záró felülete, amely úgy van kiképezve, hogy együttmű-ködjön a 45 záró felülettel, amely a szomszédos csatlakoztatandó padlóelem 36horonyrészén van, amikor a két ilyen padlóelemet mechanikusan csatlakoztat- -37- juk egymáshoz úgy, hogy frontfelületük ugyanabban a HP síkban van elrendez-ve és a VP síkban találkoznak, amely merőleges erre. The nyelvnektovábbá one 65 end surface, which is designed to co-work either operate the latch 45 surface which is adjacent floorboard connected 36horonyrészén when two of such floor elements Juk mechanically I connected -37- to each other so that frontfelületük same HP It is arranged in a plane and VP-ve meet plane which is perpendicular to this.

Ahogy az nyilvánvaló a 11b. As it is evident from the 11b. ábrából, a 38 nyelvnek van egy 52 felületirésze az 51 záró felület és a VP sík között. FIG, 38 is a tongue 52 felületirésze between the sealing surface 51 and the plane VP. Amikor a két padlóelemet egyesít-jük, az 52 felület rész érintkezésbe kerül a 8 záróelem 45 záró felület részével.Azért, hogy megkönnyítsük a nyelv behelyezését az alámetszett horonyba, egybefelé történő hajlítással vagy bepattíntással, a nyelvnek, ahogy az a 11a., 11b.ábrákon látható, lehet egy 66 vezető felülete a 65 záró felület és az 57 felület-rész között. When the two floor element unite by combining, for the locations 52 into contact with the locking element 8 45 sealing surface részével.Azért to facilitate the tongue insertion of the undercut groove, bending or snapping-in, the tongue on together to, as shown in 11a., 11b. Figures shown, can have a guide surface 66 between the locking surface 65 and the surface portion 57. Továbbá 68 vezetőfelület helyezhető el az 57 felületrész és a nyelv69 csúcsa között is. Furthermore, conductive surface 68 positioned between the surface portion 57 and the tip nyelv69. A 66 vezető felület vezető részként szolgálhat, tekintettelarra, hogy kisebb dőlésszöge van a felület síkjához, mint a 43, 51 záró felületekA szöge. The guide surface 66 can serve as a guide portion, bearing in mind that the smaller is the inclination of the plane surface, such as 43, 51 sealing surfaces angle. A nyelv 71 támasztófelülete ebben a kiviteli alakban lényegében párhu-zamos a HP felület síkjával. The tongue 71 in this embodiment is substantially the abutment párhu umerous-surface plane HP. A nyelvnek 70 vezetőfelülete van az említett tá-masztófelület és a nyelv 69 csúcsa között. The tongue 70 has a leading surface between said masztófelület MS-69 and the tongue tip. A találmány szerint a 40 alsó ajaknak 50 támasztófelülete van, amelyegyüttműködik a 36 horonyrészen lévő megfelelő 71 támasztófelülettel. According to the invention, the lower lip 40 has support surfaces 50, which interacts with a corresponding support surface 71 in the recess portion 36. Ebbena kiviteli alakban ez a támasztófelület az alámetszett horony 47 belső részétőlbizonyos távolságban helyezkedik el. Ebbena this embodiment, the support surface is located on the inner part of the undercut groove 47 spaced. Amikor a két padlóelemet egyesítjükegymással, az 50, 71 támasztófelületek és a 39 felső ajak 43 felületei közöttegyaránt egy kapcsolat jön létre és a megfelelő 64 felület, amely a nyelven van,között. When the two floorboard egyesítjükegymással, 50, 71 and abutment surfaces 43 of the upper lip 39 between a cost of a link is established and the corresponding surface 64, which is the language in between. Ezen a módon a padlólapok összeillesztése a D1 irányban, amely me-rőleges a HP síkra, megvalósult. In this manner, the sheets of flooring in the D1 direction which is perpendicular to the plane HP, accomplished. A találmány szerint legalább az alámetszett horony alsó 47 belső részé-nek legnagyobb része párhuzamosnak látszik a HP síkkal, és távolabb van el-rendezve a VP csatlakoztató síktól, mint a 36 horonyrész 69 csúcsa vagy he-gye. According to the invention, most of the lower inner portion 47 of the undercut groove has at least appears to be paralleled to the plane HP, and is arranged further away from the joint plane VP, as the groove portion 36 or tip 69 he-GYE. Ezzel a kialakítással a gyártás jelentős mértékben egyszerűsödik, és azegyik padlólapnak az elmozdulása egy másik padlólaphoz képest az érintkezősík mentén könnyebbé válik. With this design, the production is simplified significantly, and unless one of the floorboards along the contact movement becomes easier compared to another floorboard. A találmány szerinti mechanikus záró rendszer másik fontos tulajdonsá-ga az, hogy a 30 maghoz csatlakoztatott 40 alsó ajak összes része, a C pontból -38- nézve, ahol a HP sík és a VP érintkezési sík metszi egymást, egy LP2 síkon kí-vül található. mechanical closure system according to the invention, another important property of ga is connected to all the cores 30 of the lower lip 40, the point C for -38- where the plane HP, and the contact plane VP intersect a plane LP2 ki-expanding It is located. Ez a sík még távolabb van az említett C ponttól, mint az LP1 zárósík, amely párhuzamos az LP2 síkkal, és amely érintőleges a 36 horonyrész 45,65 záró felületeire, továbbá a 38 nyelvre, ahol ezek a záró felületek jobban megvannak döntve a HP síkhoz képest. This plane is even farther away from point of said C than the LP1 area of ​​noise, which is parallel to the LP2 plane which is tangential to the 36 groove 45.65 sealing surfaces, in addition to 38 languages, where these locking surfaces are more has its inclined HP plane in comparison. Ennek a kialakításnak köszönhetően azalámetszett horony, ahogy azt a továbbiakban részletesen is kifejtjük, nagy mé-retű, korong alakú forgácsolószerszámmal készíthető el, amely a padlóelemekszéleinek megmunkálására szolgál. This design allows azalámetszett groove, as will be explained in detail hereinafter, can be made dimensionally Retu large, disc-shaped cutting tool in which the machining is intended padlóelemekszéleinek.

További lényeges tulajdonság az, hogy a 40 alsó ajak rugalmas és rövi-debb, mint a 39 felső ajak. Another essential feature is that the lower flexible lip 40 is protracted and are shorter than the upper lip 39th Ez lehetővé teszi az alámetszés előállítását nagymé-retű forgó forgácsolószerszámokkal, amelyet viszonylag nagy szögben állítha-tunk be a vízszintes síkhoz képest úgy, hogy a 65 zárófelület nagy Azárószöggel készülhessen. This makes possible the production of the undercut cutting tools nagymé Retu-rotating, which are relatively large angle-adjustable were introduced to the horizontal plane so that the sealing surface 65 is made large Hessen Azárószöggel. A nagy zárószög lényegesen csökkenti a lefelé irá-nyuló komponenst, amely a húzási igénybevétellel kapcsolatban lép fel. The high locking angle significantly reduces the downward directed component stretch which occurs in connection with the tensile stress. Ez aztjelenti, hogy az illesztőrendszer nagy szilárdságú lesz, jóllehet az alsó ajak ru-galmas és így korlátozott ellenállóképességű a lefelé irányuló erőkomponensselszemben. This aztjelenti that the joint system will have high strength although the lower lip ru-galmas and therefore limited resistance to erőkomponensselszemben downlink. Ennek eredményeként az optimalizálás azt eredményezi, hogy nagyzáróerőt érjünk el alacsony bepattanással szembeni ellenállás mellett. As a result of the optimization results to achieve high closing forces in addition to resistance to low snap. A nagyellenállás a bepattanással szemben nehézzé teszi a bepattintást és növeli apadlóelem illesztő szélének roncsolódásának veszélyét is. The high resistance against the snap makes it difficult to adhere horse clipped and increase battery adapter edge of the danger of fracturing. A feltaláló úgy talál-ta, hogy a padlóelemek gyártásánál használt legtöbb anyag megfelelően rugal-mas ahhoz, hogy megfelelő vastagságú és hosszúságú ajkakat alakítsunk kibelőle, amelyek működhetnek a célszerű illesztőrendszerben és megfelelőzáróerőt nyújtanak. The inventor has found-ta to most substances used in the manufacture of floor elements Rugal-mas sufficiently to provide appropriate thickness and length lips kibelőle that drivers should operate the system and provide adequate closing force. A 12a. 12a. — c. - c. ábrák azt mutatják be, hogy két padlóelemet bepattintássalegyesítünk, mégpedig a 40 alsó ajak meghajlítása révén. illustrations show that bepattintássalegyesítünk two floor element, through the bending of the lower lip 40. Ahogy az nyilvánvalóa 12b. As obviously 12b. ábráról, a bepattintás az alsó ajak minimális meghajlításával megy végbeés a padlóelemek felületi síkjai lényegében ugyanazon a szinten vannak. FIG, snapping minimum bending of the lower lip goes végbeés surface planes of the floorboards are essentially the same level. Ezcsökkenti a törés kockázatát. Ezcsökkenti risk of fracture. A 13a. 13a. -c. c. ábrák azt mutatják, hogy a 12a.-c. Figures show that the 12a.-c. ábrákon láthatóillesztőrendszert felhasználhatjuk lefelé és felfelé történő hajlítással a lefektetés • · · -39- •··· ·· . Figures may be used to interface system shown by bending up and down in the laying • • ··· ·· · -39-. ·. ·. ♦* «· ··· · ♦ * «· · · · ·

és a felszedés során. and during the picking. A 39 felső ajak és a 40 alsó ajak, valamint a 38 nyelv úgyvan kialakítva, hogy elősegítse a mechanikusan csatlakoztatott padlóelemekszétszedését úgy, hogy az egyik padlóelemet elfordítjuk felfelé a másikhoz ké-pest egy olyan csuklópont körül, amely közel van a HP felületi sík és a VP érint-kezési sík metszésvonalához úgy, hogy ennek a padlóelemnek a nyelvét kifor-dítjuk a másik padlóelem alámetszett hornyából. The upper lip 39 and the bottom 40 of lip, and 38 languages ​​That's right configured to facilitate the mechanically connected floorboards dismantled so that pivoting of one floorboard upwards to another Cortical fever a pivot point which is close to the HP surface plane and VP concerns about flat-line of the intersection so that the language of this floor element httpd.conf-inside-out turning undercut groove of the other floorboard. A találmány szerinti bepattintást alkalmazhatjuk a padlóelem hosszú ésrövidebbik oldalán egyaránt. snapping-in according to the invention may be a long side of the floorboard ésrövidebbik both. A 14. és 15. ábrák azt mutatják ugyanakkor, hogy a találmánynak létezikolyan előnyös kiviteli alakja is, amely mindenek előtt a padlóelem rövidebbik ol-dalán alkalmazott bepattintáshoz alkalmas, amely viszonylag kemény anyagbólkészült, úgy, hogy például keményfából vagy kemény préselt lemezből. Figures 14 and 15 show, however, that the present invention there is a preferred embodiment, which above all is suitable for snap-used short ol song of the floorboard, which is a relatively hard material is made so that, for example, hard wood or hard-pressed sheet.

Ebben a kiviteli alakban a nyelvhorony lényegében mélyebb, mintamennyire szükség lenne ahhoz, hogy befogadja a nyelvet. In this embodiment, the tongue groove is essentially deeper than how would be required to receive the tongue. Ennek eredménye-ként a 40 alsó ajak nagyobb hajlíthatóságát értük el. As a result, as is achieved by the lower lip 40 larger pliability. Továbbá azillesztőrendszernek hosszú nyelve van, vastag 8 záróelemmel. Furthermore azillesztőrendszernek has a long tongue, thick 8 closure. A 45zárófelületek és 65 zárófelületek szintén meredeken dőlnek. The 45zárófelületek 65 and sealing surfaces are also inclined sharply. A szaggatott vonala bepattintási mozgást ábrázolja. The dashed line represents the snappingin movement. A 14. és 15. ábra szerinti kialakítás lehetővé teszi a szétszedést az egyikpadlóelemnek a felfelé történő hajlításával és a másik padlóelem 40 alsó ajká-nak enyhe lefelé történő hajlításával. The embodiment in Figures 14 and 15 allows unlocking by one floor element by bending the upward and the other floorboard lower lip 40 has a slight bending downwards. Mindazonáltal további még előnyösebb ki-viteli alakokban az alsó ajaknál nem alkalmazunk lefelé történő hajlítást, mertez nem szükséges, ha szétszedjük a padlóelemeket. However, further more preferred embodiments out keeping not applied downward bending of the lower ajaknál, mertez not necessary if the floor panels are dismantled. Zárt helyzetben lehetőség van arra, hogy a padlóelemeket a kötéshosszanti irányában egymáshoz képest elcsúsztassuk. In the closed position, it is possible that the floor elements be slid relative to each other in the longitudinal direction of the bond. Ennek eredményeként aszétszedés például a rövidebbik oldalon úgy megy végbe, hogy kihúzzuk a kö-tést hosszanti irányban, miután a hosszabbik oldalt felfelé hajlítással szétcsat-lakoztattuk. As a result, for example, on the shorter side aszétszedés takes place by pulling the stone-loss longitudinal direction, after the long side upwards bending lakoztattuk-decoupling. A gyártás megkönnyítése érdekében, a befelé hajlítás, a felfelé hajlítás,a bepattintás és a zárt helyzetben történő szétszedhetőség, valamint a nyikor-gás veszélyének minimalizálása érdekében az összes olyan felület, amely nem • · -40- vesz részt a felső csatlakozó élek szoros illeszkedésében, és a függőleges,valamint vízszintes kötést úgy kell kialakítani, hogy ezek ne legyenek kapcso-latban egymással zárt helyzetben és célszerűen a zárás alatt sem, továbbá aszétszedés alatt sem. For ease of manufacture, to the inward bending of the upward bending, snapping and folding armature sky in the closed position and minimize nyikor-gas threat of all surfaces that are not • · -40- involved in a close fit of the upper terminal edges and the vertical and horizontal joint should be designed so that they are not connected to each other in the closed position, fitting and preferably during a closing either or aszétszedés further below. Ez lehetővé teszi a gyártást anélkül, hogy nagyon pontostűréseket kellene alkalmazni ezeken az érintkező részeken és csökkenti azérintkező perem menti oldalirányú elmozdítás során fellépő súrlódást is. This allows manufacture without highly precise tolerances would apply these contact portions and reduces the friction in lateral displacement along the flange azérintkező well. Acsatlakoztató rendszer olyan részeire vagy felületeire, amelyek nincsenek kap-csolatban egymással, példaként felhozhatjuk zárt helyzetben a 46 - 67, 48 - 69,50 - 70 és 52 - 72-ig jelölt elemeket vagy felületeket. Acsatlakoztató system to parts or surfaces which are not in fluid connection with each other, will, be raised as an example of the closed position 46 - 72 to the elements or surfaces marked - 67 48 - 69.50 to 70 and the 52nd

Az előnyös kiviteli alak szerinti csatlakoztató rendszer az anyagok szá-mos kombinációjából állhat. Connection system according to the preferred embodiment consist of materials Ref-mos combination. A 39 felső ajak előállítható merev és kemény 32felületből, továbbá egy puhább alsó részből, amely a 30 mag része lehet. The upper lip 39 may be rigid and hard 32felületből and a softer lower part which can be part of the core 30. A 40alsó ajak ugyanaz, illetve ugyanolyan felső puhább 30 magból lehet, továbbáegy alsó puha 34 rétegből állhat, amely másféle fából készülhet. The 40alsó lip may be the same or the same softer upper core 30, may továbbáegy soft bottom layer 34 which may be made of different kinds of wood. A háromféle faszáliránya változhat. The three types of wood fiber direction of change. Ez felhasználható arra, hogy olyan csatlakoztató rendszertalakítsunk ki, amely ezeknek az anyagoknak a tulajdonságait kihasználja. This can be used to create a system of connecting that takes advantage of the properties of these materials. Azáróelem ennek folytán a találmány szerint közelebb helyezkedik el a felső ke-mény és merev részhez, amely így rugalmas és összenyomható bár korlátozottmértékben, amikor a bepattintás funkciót kialakítjuk a puhább alsó és rugalmasrészen. Azáróelem therefore positioned closer to the upper rigid part and curing, according to the invention which thus is flexible and compressible to a limited extent although when forming the snap fit function of the softer lower and flexible part. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a csatlakoztató rendszert homogén pad-lóelemben is elkészíthetjük. It should be emphasized that the system connecting pads adjacent to which can also be made uniform. A 16a.-c. The 16a.-c. ábrák a találmány szerinti egyik padlóelem kedvező kivitelialakját mutatják. illustrate a floorboard according to the invention advantageous embodiments. Ez a kiviteli alak különösen azt mutatja, hogy a hosszú és arövidebbik oldal mentén kialakított illesztőrendszer különbözőképpen van kiala-kítva. This embodiment shows specifically that the joint system and formed along the long side is differently arövidebbik cry kítva. A rövidebbik oldalon az illesztőrendszer bepattintásra van tervezve nagyzárásszöggel, mély nyelvhoronnyal és olyan felső ajakkal, amely rövidebb, mintaz alsó ajak, míg ugyanakkor a zárófelületeknek alacsonyabb a magasságaazért, hogy csökkentsük a befelé történő hajlítás szükségességét. The shorter side is Snap locking system designed for high closing angle, deep nyelvhoronnyal and an upper lip that is shorter, lower lip pattern, while at the same time lower the height of the sealing surfaces in order to reduce the need to bend inward. A hosszabbikoldalon, az illesztőrendszer szögben történő elmozdítással végzett összeillesz-tést, illetve szétszerelést lehetővé tévőén van kiképezve. The hosszabbikoldalon, with the displacement angle of the joint system splice-loss and disassembly is provided enabling. • · -41 - • · -41 -

Továbbá, az illesztőrendszer különböző anyagokból és anyagok 30a,30b és 30c különböző kombinációjából állhat. Moreover, the joint system may consist of different materials and materials 30a, 30b and 30c in different combinations. Lehetséges ugyanakkor különbö-ző anyagok alkalmazása a hosszú, illetve a rövidebbik oldalak mentén is. It is possible, however, can use various kinds of application Zo materials along the long and short sides. Pél-dául a rövidebbik oldal 36 horonyrésze keményebb és rugalmasabb fából állhat,mint például a 38 nyelv rész, amely kemény és merev lehet, továbbá más tulaj-donságai is lehetnek, mint a hosszú oldal magjának tulajdonságai. Examples Daul the shorter side groove portion 36 may consist of a harder and more flexible wood, such as the tongue portions 38, which can be hard and rigid, as well as other properties can also be, as the long side core properties. A rövidebbikoldalon a 36 horonyrész esetében lehetséges az is például, hogy olyan 30b fa-fajtát válasszunk, amely rugalmasabb, mint a rövidebbik oldalon lévő 30c fafaj-ta, ahol a nyelvet kialakítottuk. Rövidebbikoldalon the case of the groove 36 it is also possible, for example, to select a 30b wood species, which is more flexible than in the shorter side 30c species-ta, where the tongue is formed. Ez különösen alkalmas olyan parketták eseté-ben, amelyek rétegelt lemezű magból vannak kialakítva és ahol a felső és azalsó oldal különböző fafajtákból van kiképezve, továbbá a mag egymássalösszeragasztott elemekből áll. This case is particularly suitable for floors in which are formed laminate-plate core, and wherein the upper side is formed and azalsó different species of wood and the core consists of glued together elements. Ez a kialakítás az anyagok összeállításábannagy variáció szabadságot eredményez azért, hogy optimalizáljuk a funkciót, aszilárdságot és a gyártási költséget. This design results in a large variation of materials compilation of freedom in order to optimize the function, aszilárdságot and manufacturing costs.

Lehetséges ugyanakkor az is, hogy az anyagot egy oldal mentén vál-toztassuk. However, it is also possible that the material along a side-vál toztassuk. így például azok az elemek, amelyek a rövid oldalak között vannakelrendezve különböző fafajtákból vagy anyagokból állhatnak úgy, hogy néhányezek közül megfelelő tulajdonságaikra tekintettel legyenek kiválasztva azért,hogy javítsuk a lefektetés!, a szilárdsági, stb. For example, the elements of which they consist vannakelrendezve between the short sides of different types of wood or materials, that some of them can be properly selected in view of their properties in order to improve the laying !, strength, etc. tulajdonságokat. properties. A különböző tu-lajdonságokat elérhetjük a hosszú oldali szálak különböző orientációjával, illetvea rövid oldalon ugyanígy, továbbá műanyagok is alkalmazhatók a rövidebbik ol-dalon és például a hosszú oldal különböző részein. Different tumor lajdonságokat achieve varying the fiber orientation of the long side, short side illetvea same, and plastics may also be used on the shorter side and the long side as different parts. Hogyha a padlóelem vagymagjának bizonyos részei például sok rétegből álló rétegelt lemezből készül-nek, ezeket a rétegeket úgy választhatjuk ki, hogy a felső ajak, a nyelv és az al-só ajak mind a hosszú, mind pedig a rövidebbik oldalon minden részében kü-lönböző anyagösszetételű legyen, továbbá különböző szálorientációjú, amelykülönböző tulajdonságokat biztosít különös tekintettel a szilárdságra, a hajlít-hatóságra és a megmunkálhatóságra, stb. If some parts of the floor element or core, for example made has laminate consisting of several layers, these layers can be selected to the upper lip, tongue and the sub-salt lips and long, as well as the shorter side of each section of dif-margin be material composition, in addition to a variety of szálorientációjú that various properties in particular with regard to the strength, authority flex-and machinability, etc. A 17a. 17a. - c. - c. ábrák azt az alapelvet mutatják be, ahogy a nyelv alsó részétki kell alakítani a 40 alsó ajakhoz viszonyítva úgy, hogy megkönnyítsük a víz-szintes irányú bepattintást a találmány szerint egy olyan illesztőrendszerben, -42- - · · · «. illustrate the principle in as the lower tongue részétki be established in relation to the lower lip 40 so as to facilitate the snapping-water-level direction, according to the invention in a joint system, -42- - · · · ". ♦ · · · ♦ •· ·♦·· ···· * amelynek alámetszett 8 záróeleme van egy merev 39 felső ajakban és rugal-mas 40 alsó ajakkal van ellátva. ♦ · · · · · ♦ • ···· * having undercut locking element 8 is provided with a rigid upper lip 39 and lower 40-mas Rugal lip ♦ ··. Ebben a kiviteli alakban a 39 felső ajak lénye-gesen merevebb többek között annak a ténynek köszönhetően, hogy vastagabblehet, vagy annak hogy keményebb és merevebb anyagokból állhat. In this embodiment, the upper lip 39 due to the fact being is Gesen-rigid, inter alia, that vastagabblehet, or it may consist of harder and more rigid materials. A 40 alsóajak vékonyabb lehet, valamint puhább is és a lényegében bekövetkező hajlításennek folytán a bepattintással kapcsolatban a 40 alsó ajakon mehet végbe. The lower lip 40 can be thinner and softer and is the bending this essentially caused by force of the snap connection can take place in the lower lip 40. Abepattintás lényegesen megkönnyíthető többek között a 40 alsó ajak maximálismeghajlításával, amelyet amennyire csak lehet korlátoznunk kell. Abepattintás significantly facilitated among the 40 maximálismeghajlításával lower lip, which should be limited as much as we have. A 17. ábra aztmutatja be, hogy az alsó ajak hajlítása növeli a B1 maximális hajlítási szintet,amelynek alapvető tulajdonsága, hogy a 38 nyelvet annyira kell benyomni a 36horonyrészbe, hogy a lekerekített vezetőrészek egymással érintkezésbe kerül-jenek. Figure 17 aztmutatja in that bending of the lower lip increases the maximum bending level B1 which is also an essential feature of the tongue 38 so the 36horonyrészbe must be pressed to the guide parts to each other is rounded, with contact. Amikor a 38 nyelvet még jobban beillesztettük, a 40 alsó ajkat visszahaj-lítjuk mindaddig, amíg befejeződik a bepattintás és a 8 záróelem teljesen benem illeszkedett végső helyzetébe a 35 alámetszett horonyba. When the tongue 38 has been inserted even further, the lower lip 40 to hair, maintaining until completed the snap fit and the locking element 8 is completely matched Benet undercut groove 35 in its final position. A 38 nyelv 49elülső részét úgy kell kialakítani, hogy ne hajlítsa le a 40 alsó ajkat, amelyet ép-pen ellenkezőleg, az alsó 50 támasztófelületnek kell lefelé hajlítania. 49elülső of the 38 languages ​​should be designed not to bend your lower lip 40, which on the contrary, the lower support face 50 must bend down intact pen. A nyelvnekez a 49 elülső része olyan alakú, amely a 40 alsó ajak maximális hajlítási szint-jét akár eléri vagy akár egy kis rést hagy, amikor ezt a 40 alsó ajkat a 38 nyelvalsó 50 támasztófelületének külső része mentén meghajlítjuk. The nyelvnekez the front portion 49 of a shape which is either equal to or up to leave a small gap when this lower lip 40 is bent along the outer part of the tongue 38 the bottom abutment 50 st maximum bending level of the lower lip 40. Hogyha a 38nyelvnek olyan alakja van, amely ebben a helyzetben átfedi a 40 alsó ajkat,amelyet a rajzon 49 elülső rész ? If the 38nyelvnek has a shape which overlaps the lower lip 40 in this position, which front portion 49 in the drawing? szaggatott vonallal jelöltünk, a 17b. dashed line 17b. ábra sze-rinti B2 hajlítás lényegesen nagyobb lehet. Figure Rint valve B2 can be substantially greater bending. Ennek következtében nagyobb súr-lódás léphet fel a bepattintás folyamán és megnő annak a veszélye, hogy acsatlakoztatás megsérülhet. greater differentiation in of friction may occur as a result, during the snapping and increases the risk that acsatlakoztatás damaged. A 17c. The 17c. ábra azt mutatja, hogy a maximális hajlításta 36 horonyrész és a 38 nyelvvel korlátozhatjuk, amelyek úgy vannak kialakít-va, hogy egy bizonyos S4 rész van a nyelv 49 elülső része, valamint a 40 alsóajak között. Figure shows that restrict the maximum hajlításta groove 36 and the tongue 38, which are v-establish that a particular part S4 is the front part of the tongue 49 and between the lower lip 40. A felső ajak merevebb és az alsó ajak még rugalmasabb és ezcsökkenti annak a veszélyét, hogy a lefektetett padló felső széle felemelkedjék,ahogy a padló összezsugorodik vagy megduzzad, attól függően, hogy milyen aszoba levegőjének páratartalma. The more rigid upper lip and the lower lip more flexible and ezcsökkenti the danger that the top edge of the laid floor from rising as the floor shrinks and swells depending on what aces air humidity. A felső ajak nagyobb merevsége azárófelületek elrendezésével kombinálva lehetővé teszi, hogy az illesztés fel- -43- szedhető legyen nagy széthúzó erőkkel, amelyek az illesztés irányára merőle-gesek. The greater rigidity of the upper lip in combination azárófelületek arrangement allows the junction to be -43- taken up large stretching forces which are perpendicular to the alignment direction-Gesen. Továbbá az alsó ajak elhajlítása a perem felemelkedésének kockázatátis csökkenti. Furthermore, bending of the lower lip of the flange reduces the risk of rise. A vízszintes bepattintás a hosszú oldal mentén történő összezárást kö-vetően a rövidebbik oldal bepattintásával kapcsolatban értelmezhető. The horizontal snapping up closure along the long side stone-essentially meaningful connection with snapping the shorter side. Amikor ahosszú oldalt bepattintottuk, lehetséges, hogy a találmány szerinti csatlakoztatórendszert összepattintsuk vagy hozzápattintsuk egy padlóelemhez, amely eny-hén fölfelé van döntve. When bepattintottuk ahosszú side, it is possible to joint systems according to the invention összepattintsuk hozzápattintsuk or a floor element that is tilted upwards NW Hen. Ez a fölfelé döntött bepattintó helyzet látható a 18. áb-rán. This situation is illustrated snap decision up to the 18th AB-furan. A 40 alsó ajaknak csak igen kis B3 meghajlítása szükséges ahhoz, hogy azáróelem 66 vezető felülete érintkezésbe kerüljön a záró horony 44 vezetőele-mével, úgy, hogy a záróelem ezt követően lefelé történő hajlítással beillesz-kedjen a 35 alámetszett horonyba. The lower lip 40 only a small bending B3 required to azáróelem guide surface 66 engages with the locking groove 44 mével-guiding element, so that the locking element bends downward insertion-pharmacy and the undercut groove 35 thereafter.

Továbbá az 19. és 20. ábrák egy olyan problémát mutatnak be, amelygyakran felmerül két 2a, 2b padlóelem két rövidebb oldalának összepattintásá-nál, amelyeket már hosszabbik oldalaik mentén összekapcsoltunk egy másikelső 1 padlóelemmel. In addition, the 19 and 20 illustrate a problem that arises in two amelygyakran 2a, 2b two shorter sides of the floorboard than clipping, which has been coupled to each other in a first floor element 1 along the longer sides. Amikor a 2a elemet be akarjuk pattintani a 2b padlóelem-be a 91, 92 belső sarokrészek, amelyek a legközelebb vannak az első 1 padló-elem hosszanti oldalához, ugyanabban a síkban fekszenek. When you want to snap into the floorboard 2b, the inner corner portions 91, 92 of the element 2a, which are closest to the first floor element 1 lengthwise side, lie on the same plane. Ez annak a tény-nek köszönhető, hogy a két 2a, 2b padlóelem megfelelő hosszanti oldalukmentén össze vannak kötve ugyanazzal az 1 padlóelemmel. It's in fact due to the two 2a, 2b floorboards corresponding longitudinal oldalukmentén are connected to the same floor with one element. Az 20b. The 20b. ábránC3 - C4 metszet látható, továbbá az is, hogy a 38 nyelvet nem lehet beilleszte-ni a 36 horonyrészbe azért, hogy megkezdődjön a 40 alsó ajak lefelé történőhajlítása. ábránC3 - C4-section shown, and the fact that the tongue 38 can not be inserted in a female groove 36 in order to begin the lower lip 40 downward bending and hints. A hosszanti oldal mentén a 93, 94 külső sarokrészeknél az 20a. Along the long sides of the outer corner portions 93, 94 to 20a. ábránlátható C1 - C2 metszetben a 38 nyelvet be lehet illeszteni a 36 horonyrészbeazért, hogy megkezdődjék a 40 alsó ajak lefelé történő hajlítása a 2b padlóelemrévén, amely automatikusan fel van szöghelyzetbe emelve a 8 záróelem ma-gasságának megfelelően. shown C1 - C2 sectional view of the tongue 38 can be inserted into the horonyrészbeazért 36, to begin bending of the lower lip 40 downward through the floor panel 2b, which is raised automatically in accordance with the locking element 8 ma gasságának angular position. Úgy találtuk, hogy a belső sarokrészek oldaliránya elmozdításának be-pattintásával kapcsolatos probléma merül föl, ha ezt az elmozdítást ugyanab-ban a síkban hajtjuk végre és hogy ezek a problémák egy nagy bepattintássalszembeni ellenállást okoznak, továbbá a csatlakoztató rendszer töréséhez is -44- » *·· ··• · 0 * « « ··· ·*« vezethetnek. It has been found that the problem of inner corner portions in the lateral direction of movement in-snapping arises when this displacement ugyanab was carried out of the plane and that these problems are caused by a large bepattintássalszembeni resistance, and -44- is to break the connection system »* ·· ·· • · 0 * "" * · · · · «lead. A problémát megfelelő csatlakozáskialakítással kerülhetjük el, to-vábbá olyan anyagok kiválasztásával, amelyek képesek deformálódni, elhajtania csatlakoztató részek számos pontján. The problem is to avoid csatlakozáskialakítással appropriate, is further to the selection of materials that can be deformed, in many parts of elhajtania connecting parts.

Ha egy ilyen speciálisan kiképzett csatlakoztató rendszert összepattin-tunk a következő történik. If one of these specially designed attachment system, we összepattin the following occurs. A vízszintes irányú elcsúsztatás során a nyelv 42, 68vezetőfelületei és a felső ajak együttműködik és a nyelv 8 záróelemét a 39 felsőajak külső része alá kényszeríti. During the shift in the horizontal direction of the tongue 42, and upper lip 68vezetőfelületei cooperates with the tongue 8 and the closing element under the external forces of the upper lip 39. A nyelv lefelé hajlik és a felső ajak felfelé hajlik.Ezt nyilakkal jelöltük az 20b. The tongue bends downward and the upper lip is indicated by the upward arrows hajlik.Ezt 20b. ábrán. FIG. Az 19. ábrán a 92 belső sarokrész fölfelévan nyomva a 40 alsó ajak révén a 2b padlóelem hosszanti oldalán, amely megvan hajlítva és a 91 belső sarokrész lefelé van nyomva a felső ajak révén,amely a felfelé hajló 2a elem hosszanti oldalán helyezkedik el. In Figure 19, hold the inner 92 heel portion fölfelévan through the bottom 40 of lip longitudinal side 2b of floorboard, which has bending and internal 91 heel portion is pressed downward by the upper lip, which extends the longitudinal side of the upwardly inclined 2a element. A csatlakoztatórendszert úgy kell kiképezni, hogy ezeknek a deformációknak az eredője olyannagy legyen, hogy a záróelem elcsúszhasson a felső ajak mentén és bepattan-hasson a záró horonyba. The joint systems must be such that the resultant of these deformations become so great that the locking element to slide-able and engages the locking groove along the upper lip. Nyilvánvaló, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy a 36horonyrész kitáguljon a bepattintás során. It is obvious that it should be possible to expand the 36horonyrész during the snapping. Mindazonáltal nem nyilvánvaló, hogya nyelvnek lehet egy olyan előnye, amely általában merev, hogy kialakíthatóhajlítható módon is a bepattintás érdekében. However, not obvious that this language may be an advantage, which is usually hard to kialakíthatóhajlítható way to snapping.

Egy ilyen kiviteli alak látható az 21. ábrán. Such an embodiment is shown in Figure 21. A 63 horony készülhet a nyelvfelső és alsó részénél a VP függőleges síkon belül. The groove 63 can be made of the upper and lower portion of the tongue inside the vertical plane VP. A nyelv teljes PB kiterjedé-se belső részétől külső részéig például olyan kiterjedésű lehet, hogy nagyobblehet, mint a T padlóvastagság fele. The extensive language full-PB or internal portion of the external part for example, an expanse that can be greater than half the floor thickness T.

Az 22. és 23. ábrák a bepattintással kapcsolatos csatlakoztató rendszerhajlításának mikéntjét mutatják be a 91, 92 belső sarokrészeknél (19. ábra) és a93, 94 külső sarokrészeknél (19. ábra) két 2a, 2b padlóelem esetében. depicted in Figures 22 and 23 relating to the snap connection system of how to bend the 91, the inner corner portions 92 (Figure 19) and A93, outside corner portions 94 (Figure 19) two 2a, 2b floorboard. A gyár-tás egyszerűsítése érdekében szükségessé válik, hogy csak a vékony ajak és anyelv hajoljék. In order to simplify the ex-Tas it is necessary that only the thin lip and inner boot to tilt anyelv. A gyakorlatban természetesen minden olyan elem, amely nyo-másnak van kitéve összenyomható és elhajlítható különböző mértékben vas-tagságuktól, hajlékonyságuktól és anyagösszetételüktől függően. In practice, of course, any battery which is subjected to pressure, another compressible and deflectable to varying degrees depending on the iron-membership status, and hajlékonyságuktól anyagösszetételüktől. A 22a. 22a. ábra 93, 94 külső sarokrészt és a 23a. Figure 93, 94 and the outer corner portion 23a. ábra 91, 92 belső sarok-részt mutat. Figure 91 shows, the inner corner portion 92. Ez a két ábra azt a helyzetet mutatja, amikor a padlóelemek széleiegymással érintkezésbe kerülnek. This figure shows both the situation in which the floor elements are in contact széleiegymással. Az illesztőrendszer úgy van kialakítva, hogy • · -45- • ·· még ebben a helyzetben is a 38 nyelv legkülső csúcsa a 40 alsó ajak külső ré-szén belül van. The joint system is designed such that • • -45- · ·· even in this position the outermost tip of the tongue 38 is at the lower lip 40 within the outer portion of carbon. Amikor a padlóelemeket egymáshoz nyomjuk még jobban, a 38nyelv a 91, 92 belső sarokrészen a 2b padlóelemet felfelé nyomja a 22b. When the floor panels are pressed together even more, the 38nyelv 91, 92 inside the heel area 2b floorboard push up 22b. ábránlátható módon, valamint a 23b. as shown and 23b. ábrán látható módon. It is shown in Fig. A nyelv lefelé hajlik és a2b padlóelem a 93, 94 külső sarokrésznél felfelé szögben mozog. The tongue bends downward and the floorboard 2b of the outer corner portion 93, 94 moves upward at an angle. A 23c. The 23c. ábraazt mutatja be, hogy a 38 nyelv a 91, 92 belső sarokrésznél lefelé hajlik. ábraazt shows that the tongue 38 bends downward 91, 92 inside the corner portion. A 93,94 külső sarokrésznél a 22c. 93.94 The outer corner of the section 22c. ábrán látható módon, a 38 nyelv felfelé, míg a 40alsó ajak lefelé hajlik. shown figure, the tongue 38 upwards, while the 40alsó lip is bent downward. A 22d., 23d. 22d., 23d. ábráknak megfelelően a hajlítás folytatódik,ahogy a padlóelemeket egymás felé nyomjuk még jobban és most a 40 alsóajak is meghajlik a 91, 92 belső sarokrésznél, ahogy az a 23d. Figures according to the bending continues as press floorboards towards each other even more and now also the lower lip 40 bends of 91, 92 inside corner portion, as shown in 23d. ábrán látható. It is shown in Fig. A22d., 23e. A22d., 23e. ábrák a bepattintott helyzetet mutatják. It shows the latched position. így a bepattintás lényegesenmegkönnyíthető, hogyha a 38 nyelv is rugalmas, és hogyha a 38 nyelv külsőrésze a 40 alsó ajak külső részén belül helyezkedik el, amikor a nyelv és a ho-rony egymással kapcsolatba kerülnek, amikor a padlóelemeket ugyanabban asíkban tartjuk a bepattintás érdekében, amely azután megy végbe, hogy apadlóelemeket két másik oldalukon egymáshoz csatlakoztattuk. thus snapping lényegesenmegkönnyíthető that when the tongue 38 is also flexible and that if the 38 languages ​​outer portion located inside the outer part of the bottom 40 of lip when the tongue and ho nut, engaged with one another when the floor elements in the same heated Asik for a snap fit, which then proceeds to adhere horse elements connected to each other two on the other side. A találmány oltalmi körén belül természetesen számos további kivitelialak is elképzelhető. Of course many other embodiments are also conceivable within the scope of the invention. A feltaláló számos variánst előállított és bevizsgált, ahol acsatlakoztató rendszer különböző részeit különböző szélességgel, hosszúság-gal, vastagsággal, szögekkel rendelkező és megmunkált, különböző anyagúpadlóelemeket állított elő és értékelt és ezek között homogén műanyag és fa-elemek is voltak. Wherein acsatlakoztató system prepared and tested a number of variants of the inventor produced, the various parts of different materials floorboards having different width, length-gal, thicknesses, angles and processed and evaluated and that have a homogeneous plastic and wooden elements therebetween. Minden csatlakoztató rendszert felső síkjukkal felfelé fektetetthelyzetben vizsgáltunk és bepattintással és a nyelv, valamint a horonyelemekszögben történő helyezésével egymáshoz képest, továbbá az itt leírt rendsze-rek különböző kombinációival, továbbá a technika állása szerinti rendszerekkeltörténő kombinációval is a hosszú, illetve a rövidebb oldalak mentén egyaránt. Each coupling system upwards tested in straight position upper síkjukkal and snapping and tongue, as well as placing in the horonyelemekszögben relative to each other, as well as the herein described systems of agents with different combinations, as well as systems and hints combination also in the prior art along the long and short sides. A záró rendszereket ott munkáltuk ki, ahol a záró felületek felső érintkező felü-letek is, és ahol a nyelv, valamint a horonynak számos záró eleme és záró hor-nya van, és ahol az alsó ajak és a nyelv alsó része vízszintes záró elemekkelvan kialakítva záróelem és záró horony formájában. Processed to the final systems to where the top contact surfaces in the sealing surfaces, wherein a plurality of locking elements and locking hor-nya the tongue and the groove, and wherein the lower portion of the lower lip and the tongue formed in the horizontal barrier elemekkelvan locking element and locking groove form.

Claims (119)

1. Illesztőrendszer padlóelemek mechanikus csatlakoztatására csatla-koztató síkban, ahol a padlóelemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egy-mással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannakkialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és amásik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része vanszabad külső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett ho-rony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felü-lete (45), valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal(30), amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy van kialakítva, hogyegyüttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső zárófelülettel (45), amikor a két padlóelemet (1, T) mechanikusan csatlakoztatjukegymáshoz úgy, First mechanical connection locking system floorboards head coupling plane, wherein the floorboards have a core, with the surface and the back side and connecting opposite side edges of one another are that vannakkialakítva nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and amas connector part language configured having upstanding part for the outer end vanszabad and the tongue groove (36), the joining plane (VP), said undercut ho nut, (36), having an opening and an inner portion (35) and the inner barrier intaglio printed ( 45) and (40) at least some portion of the lower lip is also formed in the core (30), which is the floor element and a sealing surface of the tongue (38) (65) which is adapted to cooperate with the adjacent flooring element nyelvhornyában ( 36) on the inner sealing surface (45) when the two floorboards (1, T) mechanically csatlakoztatjukegymáshoz by hogy járófelületük (4a, 4b) ugyanabban a síkban (HP) van, éscsatlakoztató síkban (VP) találkoznak, amely merőleges a járófelületre, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) belső záró felülete (45) a felső ajkon (39) van kiala-kítva a nyelvhorony alámetszett részén (35) belül azért, hogy együttműködjön anyelv (38) megfelelő záró felületével (65), amely záró felület a nyelv (38) felfeléálló részén (8) van kialakítva, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatottpadlóelem széthúzásának B2 irányban, amely merőleges a csatlakoztatás VPsíkjára, továbbá az alsó ajaknak (40) támasztófelülete (50) van, amely együttműködik egymegfelelő 71 támasztófelülettel a nyelven (38), és az említett támasztófelület ar-ra szolgál, hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusancsatlakoztatott fóliatábla relatív elmozdításának D1 irányban, amely merőlegesa felületi síkra (HP), továbbá az alsó ajak that járófelületük (4a, 4b) are in the same plane (HP), (VP) meet éscsatlakoztató plane which is perpendicular to the tread, characterized in that the locking surface inside the tongue groove (36) (45) of the upper lip (39) design giv -kítva within the undercut of the tongue groove (35) in order to cooperate anyelv said end surface (38) corresponding locking surface (65), felfeléálló of the tongue (38) (8) designed to withstand two mechanically csatlakoztatottpadlóelem stretching the B2 direction, which is perpendicular to the connecting VPsíkjára, said lower lip (40) abutment (50) which cooperates with a corresponding 71 abutment language (38) and said support surface serves ar to that cooperate so as to resist relative displacing two mechanikusancsatlakoztatott foil board D1 direction which is perpendicular to the surface plane (HP) and the lower lip (40) minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a Cpontból nézve, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást met-szi, kívül esik azon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mintaz a záró sík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a 45, 65 : : -47- »'»*· ·»** együttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre (38),ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz(HP) viszonyítva, továbbá továbbá az alsó ajak (40) minden része, amely érintkezésben van amaggal (30) rövidebb, mint a felső ajak (39) és az érintkezési síktól (VP) bizo-nyos távolságban ér véget, valamint az alsó ajak (40) rugalmas, továbbá a felső ajak (39) merevebb, mint az alsó ajak (40), valamint az alsó ajak (40) támasztófelülete (50) a felületi síkkal (HP) párhuzamo- san nézve, egy bizonyos távolságban van elrendezve az érintkező síktól ( (40) each of which is connected to the core for the Cpontból where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) successively met-silica, is outside of the plane (LP2) which is further away from said point, pattern of the closing plane (LP1) which is parallel with the tangential direction and that the 45, 65:: -47- » '» * · »** cooperating sealing surfaces of the tongue groove (36) and the tongue (38), wherein It said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane (HP) and further (40) of each portion of the lower lip, which is in contact with amaggal (30) is shorter than the upper lip (39) and the contact plane (VP ) ends and between the lower lip (40) is flexible, and the upper lip (39) more rigid than the lower lip (40) and the lower lip (40) support surface (50) of the surface plane (HP commission-certain distance ) for parallel with, the contact plane is arranged at a distance from ( VP)és közelebb van ehhez a síkhoz, mint az alámetszett horony belső része (47),és a csatlakozó szélek (4a, 4b) alsó és felső ajkai úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék a már lefektetett padlóelem csatlakoztatását egy új pad-lóelemmel úgy, hogy ezeket összenyomjuk lényegében párhuzamosan a felületisíkkal (HP), amely a már lefektetett padlóelemen van azért, hogy összepattint-suk az illesztőrendszer részeit, miközben a nyelvhorony alsó ajka (40) lefeléhajlik. VP) and closer to this plane than the inner part of the undercut groove (47), and the connecting edges (4a, 4b) and the upper lips of the bottom are designed to enable connection of the floor element already laid out a new pad journal element is that are substantially parallel to the compressing felületisíkkal (HP) which is the floor element already laid out so that the adapter system összepattint-suk parts, while the lower lip of the tongue groove (40) lefeléhajlik.
2. Az 1. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) rugalmas. 2. The locking system according to claim 1, characterized in that anyelv (38) is flexible.
3. Az 1.-2. 3. The first-second igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővétegyék egy már lefektetett padlóelemnek egy új padlóelemmel történő csatla-koztatását úgy, hogy összenyomást alkalmazunk a lényegében egy vonalbanálló padlóelemek felületi síkjai között, miközben a nyelvet (18) és az alsó ajkatmeghajlítjuk. Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate to the adapter edges (4a, 4b) are designed to lehetővétegyék accession-mers in a floor element already laid out with a new floorboard by employing compressing substantially in a line consisting of floorboards surface planes, ajkatmeghajlítjuk while the tongue (18) and the bottom.
4. Az 1.-3. 4. The first-third igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) felső és alsó ajkai úgy vannak kiala-kítva, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan összeillesztett padlóelem szét-szedését az egyik padlóelemnek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé tör-ténő hajlításával egy olyan forgáspont (C) körül, amely közel van a felületi sík(HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához úgy, hogy az egyik padló-elem nyelvét (38) lecsatlakoztatjuk a másik padlóelem nyelvhornyából (36). Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate to the adapter edges (4a, 4b) of the upper and lower lips are cry kítva to allow two mechanically joined floorboards apart, taking one of the floor element relative upward another floorboard break-Tenon Bending of a pivot point (C) of which is close to the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect, so that one of the floorboard tongue (38) is disconnected from the other floorboard nyelvhornyából (36). -48- -48-
5. A 4. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az il-lesztő szélek (4a, 4b) felső és alsó ajkai úgy vannak kialakítva, hogy lehetővétegyék két mechanikusan illesztett padlóelem szétszedését az egyik padló-elemnek a másikhoz viszonyított felfelé történő hajlításával egy olyan forgás-pont (C) körül, amely közel van a felületi sík (HP) és az illesztő sík (VP) met-szésvonalához azért, hogy az egyik padlóelem nyelvét (38) lecsatlakoztassuk amásik padlóelem nyelvhornyából (36), miközben az alsó ajkat lefelé hajlítjuk. 5. The locking system according to claim 4, characterized in that the IL-ye edges (4a, 4b) of the upper and lower lips are designed to lehetővétegyék two mechanically fitted floorboard disassemble one floor element relative to the other by bending upward a a rotation-point (C) of which is close to the surface plane (HP) and the positioning plane (VP) meth-szésvonalához so that one floorboard tongue (38) disconnect AMAS floorboard nyelvhornyából (36), while the lower lip We are bent downward.
6. Az 1.-5. 6. The first-fifth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy a nyelvhoronynak legalább az alsó vége (48) a felületi síkkal(HP) párhuzamosan nézve, távolabb van a csatlakozás síkjától (VP), mint anyelv külső vége (69). Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate to the lower end of the tongue groove (48), viewed parallel to the surface plane (HP), is further away from at least the connection plane (VP) than anyelv outer end (69).
7. Az 1.-6. 7 of the first-sixth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei (50, 71),amelyek egymással történő együttműködésre alkalmasan vannak kiképezve,kisebb szöggel vannak beállítva a felületi síkhoz (HP), mint a felső ajak (39) ésa nyelv (38) együttműködő zárófelületei (45, 65). Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate to support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) which are adapted to cooperate with each other, are set to the surface plane (HP) smaller angle than cooperating locking surfaces of the upper lip (39) andthe tongue (38) (45, 65).
8. Az 1.-7. 8. In the first-seventh igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy a zárófelületek (45, 65) lényegében ugyanolyan szögben állnaka felület síkjához (HP), amely szög egy olyan körív érintője, amely érintőlegesaz egymással csatlakoztatott zárófelületekre (45, 65) egy olyan pontban, amelya legközelebb van az alámetszett horony (48) alsó részéhez, és amelynek kö-zéppontja (C) az a pont, ahol a felületi sík (HP) és az érintkező sík (VP) egy-mást metszik. Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate in that the locking surfaces (45, 65) substantially at the same angle állnaka surface plane (HP) which is the angle of a circular arc tangent to érintőlegesaz closure surfaces connected to one another (45, 65) in a point which closest to the undercut groove bottom (48) portion and which co-zéppontja (C) is the point where the surface plane (HP) and the contact plane (VP) intersect one else.
9. Az 1.-7. 9. In the first-seventh igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jel-lemezve, hogy a zárófelületek (45, 65) nagyobb szögben állnak a felület síkjá-hoz (HP), mint egy érintő egy olyan körívhez, amely érintőleges az egymássalérintkező zárófelületekre (45, 65) egy olyan pontban, amely közelebb van azalámetszett horony aljához (48) és amelynek középpontja egy olyan pontbanvan, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik. Driver system according to any preceding claim, wherein signals with plate in that the locking surfaces are (45, 65) at a larger angle to the plane of the face to (HP) than a touch of a circular arc which is tangent to each of said sealing surfaces (45, 65) at a point which is closer to the bottom azalámetszett groove (48) and the center of which a pontbanvan where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
10. Az 1.-9. 10. The first-ninth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajaknak (39) és a nyelvnek (38) érintkezési felületeik(43, 64) vannak, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek ésamelyek egy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely az érintkezési -49- .u. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) and the tongue (38) contact surfaces (43, 64) which cooperate with each other andthe closed position are arranged within a range that the contact -49- .u . sík (VP) és a nyelv, valamint a felső ajak zárófelületei (45, 65) között vannak el-rendezve, és amely zárófelületek zárt helyzetben egymással együttműködnek. They are arranged between in-plane (VP) and the tongue and the upper lip sealing surfaces (45, 65) and which cooperate with a closing surface in the closed position.
11. A 10. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy azérintkezési felületek (43, 64) a nyelv és a felső ajak egymással együttműködőzárófelületei felöl nézve az érintkezési síkhoz (VP) viszonyítva felfelé és kifelédőlnek. 11. A locking system according to claim 10, characterized in that azérintkezési surfaces (43, 64) of the tongue and the upper lip upwards relative to each other cooperating locking surfaces for covering the contact plane (VP) and kifelédőlnek.
12. A 10. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy azillesztő felületek (43, 64) lényegében párhuzamosak a felület síkjával (HP). 12. A locking system according to claim 10, characterized in that azillesztő surfaces (43, 64) substantially parallel to the surface plane (HP).
13. A 10.-12. 13. The 10th-12th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében sík felületek. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the connecting surfaces (43, 64) are substantially planar.
14. Az 1.-13. 14. In the first-thirteenth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alámetszett horony (36) és a nyelv (38) olyan kialakítású-ak, hogy a nyelv külső vége (69) egy bizonyos távolságra van az alámetszetthoronytól (36) lényegében a felső ajak (39) és a nyelv (38) zárófelületeitől mértteljes távolság mentén, amely zárófelületek egymással érintkeznek, és a nyelv,valamint az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) felénéznek. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) is shaped-k, with an outer end of the tongue (69) is spaced from the alámetszetthoronytól (36) substantially on the upper lip (39) and measured along the entire zárófelületeitől the tongue (38) distance, which sealing surfaces contact each other, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces facing towards (50, 71).
15. A 14. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv külső végének (69) felülete, amely érintkezésben van az alámetszett ho-rony (36) felületi részével, kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint azárófelületek (45, 65), amikor a két padlóelemet mechanikusan összeillesztet-tük. driver system 15. The method of claim 14, characterized in that the outer end anyelv (69) surface which is in contact with the undercut ho nut, (36) surface part, small-scale vertical plane as azárófelületek (45, 65) when the two floorboard mechanically splicing-needles.
16. Az 1.-15. 16. The first-15th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) nyelvükkel (38) és nyelvhornyukkal(36) úgy vannak kialakítva, hogy amikor a két padlóelemet egyesítettük, egyfelületi érintkezés jön létre a szélek (4a, 4b) között a nyelv (38) alátámasztásáraszolgáló szél felületi szélének 30 %-a mentén legalább, ha a padlóelem felsőszélétől (2) aljáig (34) mérjük. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the adapter edges (4a, 4b) with their tongues (38) and nyelvhornyukkal (36) are configured such that when combined the two floorboard with a surface contact between the edges (4a, 4b) of the tongue (38) edge surface alátámasztásáraszolgáló edge along at least 30% when measured in (2) to the bottom (34) of the upper edge of the floorboard.
17. Az 1.-16. 17. The first-16th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a ki-alakítása, hogy egy padlóelemet (1', 1), amelyek mechanikusan össze vannakillesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztatósík (VP) mentén. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) is in the up-conversion to a floor element (1 ', 1) which are mechanically coupled are inserted into a sliding similar floorboard B3 direction csatlakoztatósík (VP ) along. -50- -50-
18. A 17. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy azegyüttműködő felületek (50, 71) a nyelven és az alsó ajkon a felületi síkhoz(HP) viszonyítva legalább 30°-ban vannak beállítva. adapter 18. The system of claim 17, characterized in that azegyüttműködő surfaces (50, 71) are configured on the tongue and the lower lip in relation to the surface plane (HP) of at least 30 °.
19. A 18. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületisíkkal (HP) legfeljebb 20°-os szöget zárnak be. 19. Driver system according to claim 18, characterized in that the cooperating support surfaces anyelv (38) and the lower lip (40) (50, 71) forming an angle not exceeding 20 ° felületisíkkal (HP).
20. Az 1.-19. 20. The 1st-19th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek (50, 71) legalábbegyes részei nagyobb távolságban vannak elrendezve a csatlakozás síkjától(VP), mint a nyelv és a felső ajak ferde zárófelületei (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that at least portions of the lower lip and the tongue támasztófelületeinek (50, 71) are arranged in the joining plane (VP) at a greater distance than the tongue and the upper lip is inclined locking surfaces (45, 65).
21. Az 1.-20. 21 of the first-20th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a ki-alakítása, hogy egy padlóelemet (Γ, 1), amelyek mechanikusan össze vannakillesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztatósík (VP) mentén. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) is in the up-conversion to a floor element (Γ 1) which are mechanically coupled are inserted into a sliding similar floorboard B3 direction csatlakoztatósík (VP) along.
22. Az 1.-21. The first 22-21st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kiala-kítva, hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoz-tatását egy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhozképest elforgatjuk, miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést apadlóelemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél vanközel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík metszésvonalához. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are cry kítva to enable a floorboard connected and szétcsatlakoz anesthesia is an additional floor element such that one floor element rotated másikhozképest while maintaining the connection or contact between elements of a horse sticking point C, which vanközel contact the edge of the floorboard in the surface plane (HP) and the connection plane intersection line.
23. A 22. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővétegyék a padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy azegyik padlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kap-csolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintke-ző szélénél van közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvo-nalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv (38) oldala, amely afelületi síkkal (HP) ellenkező irányba néz és az alsó ajak között. 23. The locking system according to claim 22, characterized in that anyelv (38) and the undercut groove (36) are designed to lehetővétegyék the floor elements connecting and disconnecting so that unless one floor element is rotated relative to the other while maintaining the CAP relationships were between the floorboards at a point which is close to the floor elements contact of in forming the edge of the surface plane (HP) and the connection plane (VP) cutting--haves without substantially would contact tongue (38) side which afelületi plane (HP) facing the opposite direction and between the lower lip.
24. Az 1.-23. The first 24-23rd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) közöttitávolság, amelyen kívül az alsó ajak (40) összes része található, amely csatla- -51 - »» * · ♦♦ ·* *♦κ · -í * * « * * 1ιΜ^*< ·5»· *w <· koztatva van a maggal (30) legalább a padlóelem vastagságának (T) legalább10 %-át kitevő távolságban van elrendezve. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the locking plane (LP2) and outside which all parts of a parallel plane (LP1) between the distance, the lower lip (40), which is connected -51 - »» * · ♦♦ · * * ♦ κ · -i * «* ^ * 1ιΜ <5 ·» · w * <· koztatva there is the thickness of the floor element (T) is at least 10, at least the core (30)% of the distance provided.
25. Az 1.-24. 25. The 1st-24th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) szögetalkotnak a felületi síkkal (HP), amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°. Driver system according to any preceding claim, characterized in that locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) szögetalkotnak the surface plane (HP) which is smaller than 90 ° but at least 20 °.
26. A 25. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy afelső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) a felületi síkkal (HP) lega-lább 30°-os szöget alkotnak. 26. The locking system according to claim 25, characterized in that the sealing lip The supernatant surfaces (39) (45, 65) and the tongue (38) Lega-least form an angle of 30 ° to the surface plane (HP).
27. Az 1.-26. 27. The 1st-26th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei (50,71) az érintkezés síkjával olyan szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebbegy olyan tangensnél, amely egy körívhez húzható lesz, amely érintőleges azegymással érintkező támasztófelületekre egy olyan pontban, amely a legköze-lebb van az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja (C) ottvan, ahol a felületi sík (HP) és az érintkezési sík (VP) egymást metszik, ha apadlóelem keresztmetszetében nézzük. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue and the lower lip (50.71) to the plane of contact form an angle equal to or less than a tangensnél which will be drawn a circular arc which is in contact with the tangential azegymással supporting surfaces at a point that the legköze, is closest to the bottom of the undercut groove (48) and whose center (C) ottvan where the surface plane (HP) and the contact plane (VP) intersect, when viewed workbench horse element cross-section.
28. A 27. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) na-gyobb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint egy olyan körív érintője,amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egymással egy olyan pontbanérintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amely-nek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík(VP) egymást metszi. 28. The locking system according to claim 27, characterized in that anyelv (38) and the lower lip (40) close the cooperating support surfaces (50, 71) na greater angles to the surface plane (HP) than an arc tangent, which concerns the support surfaces, each of which is a pontbanérintkeznek, which is closest to the bottom of the undercut groove and which has a center point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
29. Az 1.-28. 29. The first-28th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egy-mással együttműködésre képesek kisebb szögben vannak beállítva a felületisíkhoz (HP) viszonyítva, mint az alsó ajak (39) és a nyelv (38) egymássalegyüttműködő záró felületei. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the support surfaces of the tongue and the lower lip (40) which are with one another are able to cooperate less angularly adjusted relative to the felületisíkhoz (HP) than the lower lip (39) and the tongue (38) each cooperating sealing surfaces.
30. A 29. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymással együttmű-ködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebbszöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak (39) és a nyelv egy-mással együttműködő záró síkjaival (50, 71). 30. Driver system according to claim 29, characterized in that anyelv (38) and the lower lip (40) support surfaces which are operably arranged with each other with plastic-operating inclined in the same direction, but lock smaller angle to the surface plane (HP), than the upper lip (39) and the tongue co-operating with one another closing planes (50, 71). -52- ···? -52- · · ·? , % .**. %. **. /*♦ .*%♦ « » * ·* *.·,»* ·Λ*-« ·ϊ>· w / * ♦% ♦ * «» * * * · ·, »· Λ *. * -.« · Ϊ> · w
· 31. Α 27.-30. · 31 Α 27-30th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) legalább 20°-kal nagyobb szögetzárnak a felületi síkkal (HP), mint a záró síkok (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the supporting surfaces (50, 71) of at least 20 degrees greater than an angle of the surface plane (HP) than the closing planes (45, 65).
32. A 31. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy afelső ajak (39) záró síkjának (45) egy része közelebb van a nyelvhorony aljához(48), mint a támasztófelületek (50, 71) egy része. 32. A locking system according to claim 31, characterized in that a part The supernatant lip (39) sealing plane (45) closer to the bottom of the tongue groove (48) as a part of the support surfaces (50, 71).
33. Az 1.-32. 33. The first-32nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv záró felületei (45, 65) lényegébensíkok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogyegymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) and sealing surfaces of the tongue (45, 65) point in planes that are used in contact with, at least to each other within the surface portions, when two floor elements are connected to each other.
34. A 33. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy anyelvnek (38) vezető felülete van, amely a nyelv (38) záró felületén kívül van el-rendezve, ha azt a csatlakozó síkból (VP) nézzük, továbbá amelynek egy ki-sebb szöge van a felületi síkhoz, mint a záró felületnek. 34. The locking system according to claim 33, characterized in that anyelvnek (38) guide surface which is arranged, in addition, the end surface of the tongue (38) when it is (VP) facing the connecting plane, and having a check more angles to the surface plane than the closing surface.
35. Az 1.-34. 35. The 1st-34th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajaknak (39) vezető felülete (42) van, amely közelebbvan a horonyrész (36) nyílásához, mint a felső ajak záró felülete (45) és amelykisebb szöget zár be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak záró felülete (45). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) guide surface (42) which közelebbvan the groove (36) opening as a locking surface of the upper lip (45) and a smaller angle to the surface plane (HP) as end surface of the upper lip (45).
36. Az 1.-35. 36. The 1st-35th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek (50, 71) legalábbegyes részei nagyobb távolságban vannak az illesztő síktól (VP), mint a felsőajak és a nyelv zárófelületei (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the lower lip and at least portions of the tongue támasztófelületeinek (50, 71) are a greater distance from the interface plane (VP) than the upper lip and the tongue locking surfaces (45, 65).
37. Az 1.-35. 37. The 1st-35th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv (38) záró felülete (65) a padlóelem (1, Γ) vastagsá-gának (T) legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv (38)csúcsától (69). Driver system according to any preceding claim, characterized in that locking surface of the tongue (38) (65) of the floorboard (1, Γ) have a thickness Haga (T) is arranged at least 0.1 times that of a distance from the tongue (38) tip (69) .
38. Az 1.-37. 38. The 1st-37th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az együttműködő záró felületek (45, 65) függőleges kiterjedé-se kisebb, mint az alámetszés (35) függőleges kiterjedésének fele az érintkezéssíkjából (VP) nézve és párhuzamos a felület síkjával (HP). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the cooperating locking surfaces (45, 65) vertically-extensive nor smaller than the undercut (35) half of the vertical extent érintkezéssíkjából (VP) and viewed parallel to the surface plane (HP).
39. Az 1. - 38. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a záró felületek (45, 65), a padlóelem függőleges keresztmet-szetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vas-tagságának (T). 39. 1 - adapter system according to claim 38, characterized in that the locking surfaces (45, 65) for the floorboards vertical cross section of a scope, which is at least 10% of the floorboard iron membership (T). -53- •*h -53- • h *
40. Az 1. - 39. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv (38) hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen néz-ve, legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának (T). 40. 1 - adapting system according to any one of claims 39, characterized in that the length of the tongue (38) perpendicular to the plane of the connection look-ve, whether at least 0.3 thickness of the floor element (T).
41. Az 1.-40. The first 41-40th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész (4a) és/vagy anyelvet alátámasztó érintkező szél (4b) olyan horonnyal (63) van ellátva, amelya nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától (HP) egy bizonyos távolságbanvégződik. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the contact edge portion supporting the tongue groove (4a) and / or supporting anyelvet contact edge (4b) has a groove (63) which is arranged above the tongue and the surface plane (HP) a certain távolságbanvégződik.
42. Az 1.-41. 42. The first-41st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az alámetszett horonyrész (36) keresztmetszetben nézveolyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) for an outer opening cross-section which tapers inwards in a funnel.
43. A 42. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy afelső ajaknak (39) lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól (HP) távo-labbi részen. 43. Driver system according to claim 42, characterized in that The supernatant lip (39) has a beveled edge the outer edge of the surface plane (HP) run-foot portion.
44. Az 1. - 43. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal (69) vankialakítva. 44. 1 - adapting system according to any one of claims 43, characterized in that the tongue vankialakítva conical tip (69) viewed in cross-section.
45. Az 1.-44. 45. The 1st-44th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelv (38) keresztmetszetében nézve metszett csúccsalvan ellátva egy felső (38a) és alsó (38b) nyelvrésszel. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue for the uncut csúccsalvan provided with an upper (38a) and lower (38b) tongue part (38) cross-section. 46. A 45. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy afelső (38a) és az alsó (38b) nyelvrészek a nyelven (38) különböző anyagokbólkészültek, amelyeknek különböző anyagi tulajdonságaik vannak. 46. ​​Driver system according to claim 45, characterized in that The supernatant (38a) and lower (38b) tongue parts of the tongue (38) are made of different materials that have different material properties.
-46- SZABADALMI IGÉNYPONTOK -46- CLAIMS
47. Az 1.-46. 47. The 1st-46th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony és a nyelv (38) egy darabból vannak kialakítvaa padlóelemmel (1, T). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove and tongue (38) are integrally kialakítvaa flooring element (1, T).
48. Az 1.-47. 48. The 1st-47th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajak (39) vastagabb, mint az alsó ajak (40). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) is thicker than the lower lip (40).
49. Az 1. - 48. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső ajak (39) minimális vastagsága az alámetszés (35)szomszédságában nagyobb, mint az alsó ajak (40) maximális vastagsága a tá-masztófelület (50) szomszédságában. 49. 1 - adapter system according to claim 48, characterized in that the minimum thickness of the upper lip (39) is greater adjacent to the undercut (35) than the maximum thickness of the lower lip (40) of the back-up masztófelület (50) adjacent. • · * -54- • · * -54-
50. Az 1. - 49. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) kiterjedése a padlóelem vastag-ságának (T) legalább 15 %-a. 50. 1 - adapting system according to any one of claims 49, characterized in that the supporting surfaces (50, 71) the extent of the floorboard thickness of (T) is at least 15%.
51. Az 1.-50. 51. The 1st-50th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony (36) függőleges kiterjedése a felső (39) és azalsó (40) ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával (VP) és a tá-masztósík (43) külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának (T). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the vertical extent of the tongue groove (36), measured between the top (39) and azalsó (40) lip parallel to the contact plane (VP) and the outer end of the back-up masztósík (43) is at least 30% floorboard thickness (T).
52. Az 1.-51. The first 52-51st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony (36) mélysége az érintkezés síkjától (VP) mér-ve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv (38) megfelelő kiterjedése. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove (36) the depth of the contact plane (VP) Measurement -ve greater than 2% higher than the corresponding extent of the tongue (38).
53. Az 1.-52. 53. The first-52nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a nyelvnek (38) további, illetve más eltérő anyagtulajdonságaivannak, mint a felső (39) vagy az alsó (40) ajaknak. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) further or other material properties are different than at the top (39) or the lower (40) lip.
54. Az 1. - 53. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy a felső (39) és az alsó (40) ajkak különböző tulajdonságúanyagokból vannak kialakítva. The first 54 - 53 joint system according to any of the preceding claims, characterized in that the upper (39) and lower (40) lips are made of materials with different properties.
55. Az 1. - 54. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy az illesztő rendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz,amelyben, egy záró horony (14) van kialakítva, amely a nyelvet (38) alátámasztóérintkező szél (4b) alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezéssíkjával (VP), továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a pad-lóelem érintkező széléhez (4a) a nyelv (36) alatt és lényegében az érintkezőszél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme (6) van, amely kiáll aszalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunkegymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem (Γ) rögzítő hornyába(14). 55. 1 - adapter system according to claim 54, characterized in that the adapter system comprises a second mechanical lock, which, in a locking groove (14) formed in the tongue (38) alátámasztóérintkező edge (4b) of the bottom and simultaneously stretching the érintkezéssíkjával (VP), it is further provided with a closure strip which is secured to the pad journal element contact edge (4a) integrally under the tongue (36) and extends substantially over the contact edge entire length, and a closure member (6 ) which protrudes aszalagból and which, when the two floorboard mechanically csatlakoztatunkegymáshoz, it fits into the fitted additional floor element (Γ) fixing recess (14).
56. Az 55. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy azáró szalag (6) túlnyúlik a csatlakozás síkján. 56. Driver system according to claim 55, characterized in that Azar strip (6) projects beyond the plane of the connection.
-57- • · · ··· · tegyék két mechanikusan illesztett padlóelem szétszedését az egyik padló-elemnek a másikhoz viszonyított felfelé történő hajlításával egy olyan forgás-pont (C) körül, amely közel van a felületi sík (HP) és az illesztő sík (VP) met-szésvonalához azért, hogy az egyik padlóelem nyelvét (38) lecsatlakoztassuk amásik padlóelem nyelvhornyából (36), miközben az alsó ajkat lefelé hajlítjuk. -57- • · · · · · · making two mechanically fitted floorboard disassemble one floor element relative to the other by bending upward a pivot point (C) of which is close to the surface plane (HP) and the adapter plane (VP) is met-szésvonalához that one floorboard tongue (38) disconnect AMAS nyelvhornyából floorboard (36), while the lower lip is bent down.
57. Az 1. - 56. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzaljellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt le-mez anyagú magja van. 57. 1 - adapter system according to claim 56, characterized in that it is a floor element, which is pressed wood core down-uniform material. ···· ·· · · · · · • · -55- • · ···· ··«· ·· *· ···· ·· · · · · · · • • -55- · ···· ·· "·· * · ·
58. Az 57. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogyolyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából készült magja van. 58. Driver system according to claim 57, characterized in that a floor element is formed with a core made of wood.
59. Padlóelem, amelynek magja, járófelülete, hátoldala és egymássalellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakít-va, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másikcsatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van sza-bad külső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett ho-rony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felü-lete (45), valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal(30), amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy van kialakítva, hogyegyüttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső zárófelülettel (45), amikor a két padlóelemet (1, Γ) mechanikusan csatlakoztatjukegymáshoz úgy, hogy járófelületük (4a, 4b) ugyanabban a síkban (HP) van, éscsatlakoztató sí 59. Floor element having a core, with the surface and the back side and egymássalellentétes connecting edges are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting part is formed language having upstanding portion sza- for bad outer end, and the tongue groove (36), the joining plane (VP), said undercut ho nut, (36) having an opening and an inner portion (35) and the inner barrier intaglio printed (45) and the lower lip (40) at least in some part is also formed on the core (30), which is the floor element and a sealing surface of the tongue (38) (65) which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában (36) ( 45), when the two floorboards (1, Γ) is mechanically csatlakoztatjukegymáshoz so that járófelületük (4a, 4b) in the same plane (HP) is a ski éscsatlakoztató kban (VP) találkoznak, amely merőleges a járófelületre, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) belső záró felülete (45) a felső ajkon (39) van kiala-kítva a nyelvhorony alámetszett részén (35) belül azért, hogy együttműködjön anyelv (38) megfelelő záró felületével (65), amely záró felület a nyelv (38) felfeléálló részén (8) van kialakítva, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatottpadlóelem széthúzásának B2 irányban, amely merőleges a csatlakoztatás VPsíkjára, továbbá az alsó ajaknak (40) támasztófelülete (50) van, amely együttműködik egymegfelelő 71 támasztófelülettel a nyelven (38), és az említett támasztófelület ar-ra szolgál, hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusancsatlakoztatott fóliatábla relatív elmozdításának D1 irányban, amely merőlegesa felületi síkra (HP), továbbá az alsó ajak (40) minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a Cpontból nézve, ahol a fel (VP) meet in a direction perpendicular to the tread, characterized in that the sealing surface of the interior of the tongue groove (36) (45) of the upper lip (39) cry kítva within the undercut of the tongue groove (35) in order to cooperate anyelv ( 38) corresponding locking surface (65), which locking surface is formed felfeléálló of the tongue (38) (8) to resist two mechanically csatlakoztatottpadlóelem stretching of B2 direction which is perpendicular to the connecting VPsíkjára, said lower lip (40) abutment (50 ) which cooperates with a corresponding 71 abutment language (38) and said support surface serves ar to that cooperate so as to resist relative displacing two mechanikusancsatlakoztatott foil board D1 direction which is perpendicular to the surface plane (HP) and the lower lip ( 40) each of which is connected to the core for the Cpontból, wherein the top leti sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást met-szi, kívül esik azon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mintaz a záró sík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a 45, 65együttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre (38), -56- ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz(HP) viszonyítva, továbbá továbbá az alsó ajak (40) minden része, amely érintkezésben van amaggal (30) rövidebb, mint a felső ajak (39) és az érintkezési síktól (VP) bizo-nyos távolságban ér véget, valamint az alsó ajak (40) rugalmas, továbbá a felső ajak (39) merevebb, mint az alsó ajak (40), valamint az alsó ajak (40) támasztófelülete (50) a felületi síkkal (HP) párhuzamo- san nézve, egy bizonyos távolságban van elrendezve az érintkező síktól (VP)és közelebb van ehhez a síkhoz, mint az alámetszett horony belső része (47),és a csatlakozó sz lations plane (HP) and the connection plane (VP) successively met-silica, is outside of the plane (LP2) which is further away from said point pattern of the closing plane (LP1) which is parallel with and which is tangent to 45 , 65együttműködő sealing surfaces of the tongue groove (36) and the tongue (38), wherein -56- said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane (HP) and further (40) of each portion of the lower lip, which contact with amaggal (30) is shorter than the upper lip (39) and ends in a commission-certain distance from the contact plane (VP) and the lower lip (40) is flexible, and the upper lip (39) is stiffer than the bottom lip (40) and the lower lip (40) abutment (50) for the surface plane (HP) parallel with, is arranged in the contact plane (VP) at a distance from, and closer to this plane than the undercut groove internal part (47) and the connector c élek (4a, 4b) alsó és felső ajkai úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék a már lefektetett padlóelem csatlakoztatását egy új pad-lóelemmel úgy, hogy ezeket összenyomjuk lényegében párhuzamosan a felületisíkkal (HP), amely a már lefektetett padlóelemen van azért, hogy összepattint-suk az illesztőrendszer részeit, miközben a nyelvhorony alsó ajka (40) lefeléhajlik. edges (4a, 4b) and the upper lips of the bottom are designed to enable connection of the floor element already laid out a new pad journal element so that these are pressed together substantially parallel to felületisíkkal (HP), which is therefore the floor element already laid out to összepattint -suk parts of the joint system, while the lower lip tongue groove (40) lefeléhajlik.
60. Az 59. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) rugalmas. 60. Floor element according to claim 59, characterized in that the tongue (38) is flexible.
61. Az 59. - 60. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővétegyék egy már lefektetett padlóelemnek egy új padlóelemmel történő csatla-koztatását úgy, hogy összenyomást alkalmazunk a lényegében egy vonalbanálló padlóelemek felületi síkjai között, miközben a nyelvet (18) és az alsó ajkatmeghajlítjuk. 61. 59. - Floor element according to any one of 60 claims is characterized, comprises using as the adapter edges (4a, 4b) are designed to lehetővétegyék accession-mers in a floor element already laid out with a new floorboard by employing compressing the essentially between a line consisting of floorboards surface planes, while ajkatmeghajlítjuk the tongue (18) and the bottom.
62. Az 59. -61. 62, 59 -61. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) felső és alsó ajkai úgy vannak kialakít-va, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan összeillesztett padlóelem szétsze-dését az egyik padlóelemnek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé történőhajlításával egy olyan forgáspont (C) körül, amely közel van a felületi sík (HP)és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához úgy, hogy az egyik padlóelemnyelvét (38) lecsatlakoztatjuk a másik padlóelem nyelvhornyából (36). Floor element according to any preceding claim is characterized, comprises using as the adapter edges (4a, 4b) of the upper and lower lips are establish-va to allow two mechanically joined floorboards disassembling Deseő one floor element relative upward another floorboard and hints by bending a fulcrum (C) that is close to the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect so that the tongue of one floorboard (38) is disconnected from the other floorboard nyelvhornyából (36).
63. A 62. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az il-lesztő szélek (4a, 4b) felső és alsó ajkai úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé 63. Floor element according to claim 62, characterized in that the IL-ye edges (4a, 4b) of the upper and lower lips are designed to allow
64. Az 59. - 63. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelvhoronynak legalább az alsó vége (48) a felületi síkkal (HP)párhuzamosan nézve, távolabb van a csatlakozás síkjától (VP), mint a nyelvkülső vége (69). 64. 59. - Floor panel according to any claim 63 is characterized, comprises using as the tongue groove in the lower end (48), seen parallel with the surface plane (HP), further away, at least in the joining plane (VP) than the end of the tongue outer (69).
65. Az 59. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei (50, 71), amelyek egymással történőegyüttműködésre alkalmasan vannak kiképezve, kisebb szöggel vannak beállít-va a felületi síkhoz (HP), mint a felső ajak (39) és a nyelv (38) együttműködőzárófelületei (45, 65). 65. Floor element according to claim 59, characterized in that the support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) which are adapted to each other on cooperation with, are set-va in the surface plane by a smaller angle (HP ) than the upper lip (39) and cooperating locking surfaces of the tongue (38) (45, 65).
66. Az 59. - 65. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a zárófelületek (45, 65) lényegében ugyanolyan szögben állnak afelület síkjához (HP), amely szög egy olyan körív érintője, amely érintőleges azegymással csatlakoztatott zárófelületekre (45, 65) egy olyan pontban, amely alegközelebb van az alámetszett horony (48) alsó részéhez, és amelynek kö-zéppontja (C) az a pont, ahol a felületi sík (HP) és az érintkező sík (VP) egy-mást metszik. 66. 59. - Floor panel according to any claim 65, is characterized, comprises using as the sealing surfaces (45, 65) are essentially the same angle afelület plane (HP) which is the angle of a circular arc tangent to closure surfaces connected tangential azegymással (45 , 65) at a point which alegközelebb (48) to the lower part of the undercut groove and which have a binding zéppontja (C) is the point where the surface plane (HP) and the contact plane (VP) in a different intersect.
67. Az 59. - 65. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a zárófelületek (45, 65) nagyobb szögben állnak a felület síkjához(HP), mint egy érintő egy olyan körívhez, amely érintőleges az egymással érint-kező zárófelületekre (45, 65) egy olyan pontban, amely közelebb van az alá-metszett horony aljához (48) és amelynek középpontja egy olyan pontban van,ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik. 67. 59. - Floor panel according to any claim 65, is characterized, comprises using as the sealing surfaces (45, 65) are at a larger angle to the surface plane (HP) than a touch of a circular arc which is tangent to the mutual contact-generated locking surfaces (45, 65) at a point which is closer to the bottom of the under-cut groove (48) and whose center is at a point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
68. Az 59. - 67. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a felső ajaknak (39) és a nyelvnek (38) érintkezési felületeik (43,64) vannak, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyekegy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely az érintkezési sík (VP)és a nyelv, valamint a felső ajak zárófelületei (45, 65) között vannak elrendezve,és amely zárófelületek zárt helyzetben egymással együttműködnek. 68. 59. - Floor panel according to any claim 67, is characterized, it comprises using as the upper lip (39) and the tongue (38) contact surfaces (43.64) which cooperate with each other and a closed position within a range amelyekegy they are arranged, which are arranged between the contact plane (VP) and the tongue and the upper lip sealing surfaces (45, 65) and which cooperate with a closing surface in the closed position. • · « -58- • · "-58-
• ·· · ···· 69. A 68. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az érint-kezési felületek (43, 64) a nyelv és a felső ajak egymással együttműködőzárófelületei felöl nézve az érintkezési síkhoz (VP) viszonyítva felfelé és kifelédőlnek. • ···· ·· · 69. Floor element according to claim 68, characterized in that the contact surfaces (43, 64) of the tongue and the upper lip sealing surfaces cooperating with each other for covering relative to the contact plane (VP) and upwards kifelédőlnek.
70. A 68. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az il-lesztő felületek (43, 64) lényegében párhuzamosak a felület síkjával (HP). 70. Floor element according to claim 68, characterized in that the IL-ye surfaces (43, 64) substantially parallel to the surface plane (HP).
71. A 68.-70. 71. The 68th-70th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében sík felületek. Floor element according to any preceding claim is characterized, comprises using as the connecting surfaces (43, 64) are substantially planar.
72. Az 59. - 71. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az alámetszett horony (36) és a nyelv (38) olyan kialakításúak,hogy a nyelv külső vége (69) egy bizonyos távolságra van az alámetszett ho-ronytól (36) lényegében a felső ajak (39) és a nyelv (38) zárófelületeitől mértteljes távolság mentén, amely zárófelületek egymással érintkeznek, és a nyelv,valamint az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) felénéznek. Floor element according to any one of claims 71, further comprises using, was characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) designed such that the outer end of the tongue (69) is spaced from the undercut sand - 72 59 ronytól (36) substantially on the upper lip (39) and the measured total tongue (38) zárófelületeitől distance along which sealing surfaces contact each other, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces facing towards (50, 71).
73. A 72. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvkülső végének (69) felülete, amely érintkezésben van az alámetszett horony(36) felületi részével, kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a zárófelületek(45, 65), amikor a két padlóelemet mechanikusan összeillesztettük. 73. The claim 72 of the floorboard, characterized in that the end tongue outer (69) surface which is in contact with the undercut groove (36) surface part, small-scale vertical plane as the sealing surfaces (45, 65) when the two floor elements fitted together mechanically.
74. Az 59. - 73. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az illesztő szélek (4a, 4b) nyelvükkel (38) és nyelvhornyukkal (36)úgy vannak kialakítva, hogy amikor a két padlóelemet egyesítettük, egy felületiérintkezés jön létre a szélek (4a, 4b) között a nyelv (38) alátámasztására szol-gáló szél felületi szélének 30 %-a mentén legalább, ha a padlóelem felső szé-létől (2) aljáig (34) mérjük. 74. 59. - Floor panel according to any claim 73, is characterized, comprises using as the adapter edges (4a, 4b) with their tongues (38) and nyelvhornyukkal (36) are configured such that when combined the two floorboard with a felületiérintkezés comes between the edges (4a, 4b), at least when measured in (2) to the bottom (34) of the floorboard higher serum processing, adapted to support the tongue (38) sol detersive edge surface along the edge of 30%.
75. Az 59. - 74. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a kialakí-tása, hogy egy padlóelemet (Γ, 1), amelyek mechanikusan össze vannak il-lesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztatósík (VP) mentén. Floor element according to 74 claims, is characterized, it comprises using as a the formed pouch the undercut groove (36) and the tongue (38) to a floor element (Γ 1) which are mechanically connected - 75 59 yl lesztve a similar floorboard B3 slidable along the csatlakoztatósík (VP).
76. A 75. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy azegyüttműködő felületek (50, 71) a nyelven és az alsó ajkon a felületi síkhoz(HP) viszonyítva legalább 30°-ban vannak beállítva. 76. Floor element according to claim 75, characterized in that azegyüttműködő surfaces (50, 71) are configured on the tongue and the lower lip in relation to the surface plane (HP) of at least 30 °. • · -59- • · -59-
• ·· ·· « » ·· • · · · · · ·• · · · · ···*· ···· ·* *· 77. A 76. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületi sík-kal (HP) legfeljebb 20°-os szöget zárnak be. • ·· ·· «» • ·· · · · · · · · · · · · · · • * * * · · · ···· 77. Floor element according to claim 76, characterized in that the tongue ( 38) and the lower lip (40) co-operating support surfaces (50, 71) forming an angle of at most 20 ° to the surface plane, respectively (HP).
78. Az 59. - 77. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek (50, 71) legalábbegyes részei nagyobb távolságban vannak elrendezve a csatlakozás síkjától(VP), mint a nyelv és a felső ajak ferde zárófelületei (45, 65). 78. 59. - Floor panel according to any claim 77, is characterized, comprises using as at least portions of the lower lip and the tongue támasztófelületeinek (50, 71) are arranged in the joining plane (VP) at a greater distance than the tongue and the upper lip inclined locking surfaces (45, 65).
79. Az 59. - 78. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a kialakí-tása, hogy egy padlóelemet (1', 1), amelyek mechanikusan össze vannak il-lesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztatósík (VP) mentén. 79. 59. - Floor panel according to any claim 78, is characterized, it comprises using as a the formed pouch the undercut groove (36) and the tongue (38) to a floor element (1 ', 1) which are mechanically coupled are-yl lesztve a similar floorboard B3 slidable along the csatlakoztatósík (VP).
80. Az 59. - 79. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva,hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatásátegy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képestelforgatjuk, miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést a padló-elemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közela felületi sík (HP) és a csatlakozási sík metszésvonalához. 80. 59. - Floor panel according to any claim 79 is characterized, comprises using as the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to enable connection of a floorboard and disconnecting an additional floor element so that one képestelforgatjuk floor element to the other while maintaining the connection or contact between the floor elements at a point C, which is in contact with the edge of the floor element proximal surface plane (HP) and the connection plane intersection line.
81. A 80. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyéka padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyikpadlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot akét padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénélvan közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához anél-kül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv (38) oldala, amely a felületi sík-kal (HP) ellenkező irányba néz és az alsó ajak között. Floor element according to 81 claim 80, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to allow tegyéka floor elements connecting and disconnecting so that one floor element is rotated relative to the other while maintaining contact Hatake between the floorboards at a point which the floorboards contact szélénélvan close to the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect Anel-indoors to substantially would contact tongue (38) side, which is the surface plane, respectively (HP ) facing the opposite direction and between the lower lip.
82. Az 59. - 81. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) közötti távol-ság, amelyen kívül az alsó ajak (40) összes része található, amely csatlakoztat-va van a maggal (30) legalább a padlóelem vastagságának (T) legalább 10 %-át kitevő távolságban van elrendezve. 82. 59. - Floor panel according to any one of claims 81, further comprises using, was characterized in that the locking plane (LP2) and outside which all portions of a parallel-ness distance between plane (LP1), the lower lip (40) is located, a connecting-va is the core (30) of the floorboard thickness (T) is arranged at least at least 10% of the distance. -60- • ·« • · « · · ·· « -60 • · «• ·« · · ·· "
83. Az 59.-82. 83. The 59th-82nd igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) szöget al-kotnak a felületi síkkal (HP), amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°. Floor element according to any preceding claim is characterized, comprises using as sealing surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) an angle Al bonds at the surface plane (HP) which is smaller than 90 ° but not less than 20 °.
84. A 83. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felsőajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) a felületi síkkal (HP) legalább30°-os szöget alkotnak. 84. Floor element according to claim 83, characterized in that the locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) form an angle legalább30 ° surface plane (HP).
85. Az 59. - 84. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei (50, 71)az érintkezés síkjával olyan szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb egyolyan tangensnél, amely egy körívhez húzható lesz, amely érintőleges az egy-mással érintkező támasztófelületekre egy olyan pontban, amely a legközelebbvan az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja (C) ott van,ahol a felületi sík (HP) és az érintkezési sík (VP) egymást metszik, ha a padló-elem keresztmetszetében nézzük. 85. 59. - Floor panel according to any claim 84, is characterized, it comprises using as the cooperating support surfaces of the tongue and the lower lip (50, 71) to the plane of contact form an angle equal to or less than a tangensnél, an arc will be pulled to which the legközelebbvan bottom of the undercut groove (48) and having a center point (C) there tangential contact with one another supporting surfaces at a point where the surface plane (HP) and the contact plane (VP), each intersect when viewed in cross-section of the floor element.
86. A 85. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) nagyobb szö-get zárnak be a felületi síkkal (HP), mint egy olyan körív érintője, amely érintiazt a támasztófelületeket, amelyek egymással egy olyan pontban érintkeznek,amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amelynek közép-pontja egy olyan pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egy-mást metszi. Floor element according 86 to claim 85, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) greater tissue get latch (50, 71) to the surface plane (HP) than a circular arc tangent which érintiazt the support surfaces that are in contact with each other at a point that is closest to the bottom of the undercut groove and whose central point is a point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect one else.
87. Az 59. - 86. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelv és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymássalegyüttműködésre képesek kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhoz(HP) viszonyítva, mint az alsó ajak (39) és a nyelv (38) egymással együttműkö-dő záró felületei. 87. 59. - Floor panel according to any claim 86 is characterized, it comprises using as support surfaces of the tongue and the lower lip (40) which are adjusted relative to each other for co-operating at a smaller angle relative to the surface plane (HP) than the lower lip ( 39) and the tongue (38) in cooperation with each other, the closing faces do.
88. A 87. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv(38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei (50, 71), amelyek egymással együtt-működésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de ki-sebb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak (39) és a nyelvegymással együttműködő záró síkjaival (45, 65). 88. Floor element according to claim 87, characterized in that the support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) which are operably configured-operate with each other are inclined in the same direction but out more angle close to the surface plane (HP) than the upper lip (39) and cooperating with each other language closing planes (45, 65).
89. A 85. - 88. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) legalább 20°-kal nagyobb szöget zár-nak a felületi síkkal (HP), mint a záró síkok (45, 65). 89. 85. - Floor panel according to any one of claims 88, is characterized, comprises using as the support surfaces (50, 71) of at least 20 degrees greater than the angle has a surface plane (HP) than the closing planes (45, 65). • · · -61 - a ·· ·* ·« • · « · t • · -61 - the ·· · · * "• ·« · t
·· «»·· ·»« · ·* 90. A 79. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felsőajak (39) záró síkjának (45) egy része közelebb van a nyelvhorony aljához (48),mint a támasztófelületek (50, 71) egy része. ·· «» ·· · »« · * 90. Floor element according to claim 79, characterized in that a part of the upper lip (39) sealing plane (45) is closer to the tongue groove bottom (48) than the abutment ( 50, 71) is a part.
91. Az 59. -90. 91, 59 -90. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv záró felületei (45, 65) lényegében sí-kok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogyegymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz. Floor element according to any preceding claim is characterized, comprises using as the upper lip (39) and sealing surfaces of the tongue (45, 65) substantially ski derivatives within at least those surface parts which are used in contact with one another when two floor elements are connected to one another .
92. A 91. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv-nek (38) vezető felülete van, amely a nyelv (38) záró felületén kívül van elren-dezve, ha azt a csatlakozó síkból (VP) nézzük, továbbá amelynek egy kisebbszöge van a felületi síkhoz, mint a záró felületnek. Floor element according to 92 claim 91, characterized in that the tongue's (38) has a leading surface which is outside of the end surface of the tongue (38) configuration as dezve if it (VP) facing the connection plane and whose a smaller angle to the surface plane than the closing surface.
93. Az 59. - 92. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a felső ajaknak (39) vezető felülete (42) van, amely közelebb vana horonyrész (36) nyílásához, mint a felső ajak záró felülete (45) és amely ki-sebb szöget zár be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak záró felülete (45). 93. 59. - Floor panel according to any claim 92 is characterized, comprises using as the upper lip (39) guide surface (42) which is closer to havana groove (36) opening as a locking surface of the upper lip (45) and a lock-out greater angle to the surface plane (HP) than the upper end surface of the lip (45).
94. Az 59. - 93. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az alsó ajak és a nyelv támasztófelületeinek (50, 71) legalábbegyes részei nagyobb távolságban vannak az illesztő síktól (VP), mint a felsőajak és a nyelv zárófelületei (45, 65). 94. 59. - Floor panel according to any claim 93 is characterized, comprises using as at least portions of the lower lip and the tongue támasztófelületeinek (50, 71) are a greater distance from the interface plane (VP) than the upper lip and the tongue locking surface (45, 65).
95. Az 59. - 94. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelv (38) záró felülete (65) a padlóelem (1, 1') vastagságának(T) legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv (38) csú-csától (69). 95. 59. - Floor panel according to any claim 94 is characterized, it comprises using as locking surface of the tongue (38) (65) of the floorboard (1, 1 ') the thickness (T) is at least 0.1 times that of a distance arranged on the tongue (38) sliding coupler (69).
96. Az 59. -95. 96, 59 -95. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy az együttműködő záró felületek (45, 65) függőleges kiterjedése ki-sebb, mint az alámetszés (35) függőleges kiterjedésének fele az érintkezéssíkjából (VP) nézve és párhuzamos a felület síkjával (HP). Floor element according to any preceding claim is characterized, comprises using as the vertical extent of the cooperating sealing surfaces (45, 65) out more than the undercut (35) vertical extent of half the viewed érintkezéssíkjából (VP) and parallel with the surface plane (HP).
97. Az 59. - 96. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a záró felületek (45, 65), a padlóelem függőleges keresztmetszet-ében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vastag-ságának (T). 97. 59. - Floor panel according to any claim 96, is characterized, comprises using as the sealing surfaces (45, 65) for the floor element is a vertical cross-section of a scope, which is at least 10% of the floor element thickness of ( T).
98. Az 59. - 97. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelv (38) hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, le-galább 0,3-ea padlóelem vastagságának (T). 98. 59. - Floor panel according to any claim 97., is characterized, comprises using as the length of the tongue (38) perpendicular to the plane of the connection for down-0,3 galább whether floorboard thickness (T). -62- -62-
99. Az 59. - 98. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jelle-mezve, hogy a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész (4a) és/vagy anyelvet alátámasztó érintkező szél (4b) olyan horonnyal (63) van ellátva, amelya nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától (HP) egy bizonyos távolságbanvégződik. 99. 59. - Floor panel according to any claim 98, is characterized, comprises using as the contact edge portion supporting the tongue groove (4a) and / or supporting anyelvet contact edge (4b) has a groove (63) which is arranged above the tongue and the surface plane (HP) for a certain távolságbanvégződik.
100. Az 59.-99. 100. The 59th-99th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jel-lemezve, hogy az alámetszett horonyrész (36) keresztmetszetben nézve olyankülső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül. Floor element according to any one of the preceding claims, with plate-signal that, from the undercut groove (36) in cross section has an outer opening which tapers inwardly in a funnel.
101. A 100. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felsőajaknak (39) lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól (HP) távolabbi ré-szen. 101. Floor element according to claim 100, characterized in that the felsőajaknak (39) has a beveled edge at the edge remote from the outer surface plane (HP) portion of charcoal.
102. Az 59.-101. The 59-102 one hundred and first igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal (69) vankialakítva. Floor element according to any preceding claim, characterized in that vankialakítva conical tip (69) viewed in cross-section of the tongue.
103. Az 59.-102. 103. The 59th-102nd igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelv (38) keresztmetszetében nézve metszett csúccsalvan ellátva egy felső (38a) és alsó (38b) nyelvrésszel. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue for the uncut csúccsalvan provided with an upper (38a) and lower (38b) tongue part (38) cross-section.
104. A 103. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy anyelv (38) keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső(38a) és alsó (38b) nyelvrésszel. 104. Floor element according to claim 103, characterized in that it comprises an upper (38a) and lower (38b) tongue part for anyelv bevelled tip (38) cross-section.
105. Az 59.-104. 105. The 59th-104th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony és a nyelv (38) egy darabból vannak kialakítvaa padlóelemmel (1, Γ). Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove and tongue (38) are integrally kialakítvaa floorboard (1, Γ).
106. Az 59.- 105. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a felső ajak (39) vastagabb, mint az alsó ajak (40). Floor element according to any one of claims 106 to 105, 59.-, characterized in that the upper lip (39) is thicker than the lower lip (40).
107. A 61. - 106. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jel-lemezve, hogy a felső ajak (39) minimális vastagsága az alámetszés (35)szomszédságában nagyobb, mint az alsó ajak (40) maximális vastagsága a tá-masztófelület (50) szomszédságában. 107. 61. - Floor element according to any one of 106 claims signal with plate to the minimum thickness of the upper lip (39) is greater adjacent to the undercut (35) than the lower lip (40) of maximum thickness of the back-up masztófelület (50 ) neighborhood.
108. Az 59.-107. 108. The 59th-107th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) kiterjedése a padlóelem vastag-ságának (T) legalább 15 %-a. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the supporting surfaces (50, 71) the extent of the floorboard thickness of (T) is at least 15%.
109. Az 59.- 108. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony (36) függőleges kiterjedése a felső (39) és az »· -· -63- alsó (40) ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával (VP) és a tá-masztósík (43) külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának (T). Floor element according to any one of claims 109 to 108 59.-, characterized in that the vertical extent of the tongue groove (36) of the upper (39) and "· - · -63- measured parallel between the bottom (40) of the contact lip plane (VP ) and TA-masztósík (43) at the outer end of at least 30% of the thickness of the floor element (T).
110. Az 59.-109. 110. The 59th-109th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelvhorony (36) mélysége az érintkezés síkjától (VP) mér-ve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv (38) megfelelő kiterjedése. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove (36) the depth of the contact plane (VP) Measurement -ve least 2% greater than the corresponding extent of the tongue (38).
111. Az 59.-110. 111. The 59th-110th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelvnek (38) további, illetve más eltérő anyagtulajdonságaivannak, mint a felső (39) vagy az alsó (40) ajaknak. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) further or other material properties are different than at the top (39) or the lower (40) lip.
112. Az 59.-111. 112. The 59th-111th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a felső (39) és az alsó (40) ajkak különböző tulajdonságúanyagokból vannak kialakítva. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the upper (39) and lower (40) lips are made of materials with different properties.
113. Az 59.-112. 113. The 59th-112th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaly'e//emezve, hogy az illesztő rendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz,amelyben, egy záró horony (14) van kialakítva, amely a nyelvet (38) alátámasztóérintkező szél (4b) alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezéssíkjával (VP), továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a pad-lóelem érintkező széléhez (4a) a nyelv (36) alatt és lényegében az érintkezőszél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme (6) van, amely kiáll aszalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunkegymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem (Γ) rögzítő hornyába(14). Floor element according to any preceding claim, azzaly'e // emezve that the adapter system comprises a second mechanical lock, which, in a locking groove (14) formed in the tongue (38) alátámasztóérintkező edge (4b) of the bottom and extending parallel is provided with érintkezéssíkjával (VP), and a locking strip which is integrally with the pad journal element contact edge (4a) mounted below the tongue (36) and extends substantially over the contact edge entire length, and a closure member (6), aszalagból which projects and which, when the two floorboard mechanically csatlakoztatunkegymáshoz, fits into the fitted additional floor element (Γ) fixing recess (14).
114. A 113. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a zárószalag (6) túlnyúlik a csatlakozás síkján. 114. Floor element according to claim 113, characterized in that the locking strip (6) projects beyond the plane of the connection.
115. Az 59.-114. 115. The 59th-114th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt le-mez anyagú magja van. Floor element according to any preceding claim, characterized in that it is a floor element, which is pressed wood core down-uniform material.
116. A 115. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy olyanpadlóelemen van kialakítva, amelynek fából készült magja van. 116. Floor element according to claim 115, wherein olyanpadlóelemen is configured with a core of wood.
117. Az 59.-116. 117. The 59th-116th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a padlóelem négy oldalú (4a, 4b, 5a, 5b), amelyek páronkéntegymással párhuzamosak. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the quadrilateral floor element (4a, 4b, 5a, 5b) which are parallel in pairs with each other. -64- -64-
118. A 117. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy amechanikus illesztőrendszer a padlóelem mind a négy oldalán ki van alakítva. 118. Floor element according to claim 117, characterized in that The mechanical locking system of the floorboard is formed on all four sides.
119. A 117.-118. 119 of the 117-118th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzaljellemezve, hogy a nyelvvel és/vagy illeszkedő szélekkel (4a) ellátott illesztő 5 szél részek a nyelvhoronnyal az egymással párhuzamos illeszkedő szél párokegyikén más anyagtulajdonságokkal van kialakítva, mint az ugyanezen párhoztartozó másik párhuzamos illesztő szél, nyelvhoronnyal és/vagy nyelvvel kiala-kított illesztő széle. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the adapter 5, the edge portions with the tongue and / or the mating edges (4a) of nyelvhoronnyal of parallel joint edge pairs one other material properties formed as the same párhoztartozó another parallel interface wind nyelvhoronnyal and / or tongues, It set up drivers cry edge. 10 A bejelentő helyett a meghatalmazott: DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. 10 instead of notifying the Agent: Danubia Patent and Trademark Office Ltd.
Aktaszámunk: 99078-2636A/FT-KoÜgyintézőnk: Farkas Tamás Docket: 99078-2636A / FT-KoÜgyintézőnk Tamás Farkas
HU0400740A 2001-01-12 2002-01-14 Floorboard and locking system HU0400740A2 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0100101A SE519768C2 (en) 2001-01-12 2001-01-12 Locking system for mechanical joining of floorboards has a uppercut groove and a projecting tongue which snap together
SE0100100A SE523823C2 (en) 2001-01-12 2001-01-12 Locking system for mechanical joining of floorboards has a uppercut groove and a projecting tongue which snap together
PCT/SE2002/000042 WO2002055809A1 (en) 2001-01-12 2002-01-14 Floorboard and locking system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU0400740A2 true HU0400740A2 (en) 2004-07-28

Family

ID=26655372

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0400740A HU0400740A2 (en) 2001-01-12 2002-01-14 Floorboard and locking system
HU0303954A HU229924B1 (en) 2001-01-12 2002-01-14 System for mechanical joining of floorboards

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0303954A HU229924B1 (en) 2001-01-12 2002-01-14 System for mechanical joining of floorboards

Country Status (23)

Country Link
EP (6) EP1349994B1 (en)
JP (2) JP4405149B2 (en)
KR (3) KR100842477B1 (en)
CN (2) CN1212462C (en)
AT (2) AT370293T (en)
AU (2) AU2002217740C1 (en)
BR (2) BR0206564A (en)
CA (2) CA2434168C (en)
CY (1) CY1108037T1 (en)
CZ (2) CZ304981B6 (en)
DE (2) DE60224499T3 (en)
DK (2) DK1349995T4 (en)
ES (3) ES2396985T3 (en)
HU (2) HU0400740A2 (en)
IL (4) IL156528D0 (en)
NO (2) NO327717B1 (en)
NZ (2) NZ527355A (en)
PL (2) PL201620B1 (en)
PT (2) PT1349994E (en)
RU (2) RU2277158C2 (en)
SI (1) SI1349995T2 (en)
SK (2) SK287962B6 (en)
WO (2) WO2002055810A1 (en)

Families Citing this family (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE514645C2 (en) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements intended to be joined by the separate joining profiles
SE517183C2 (en) 2000-01-24 2002-04-23 Valinge Aluminium Ab A locking system for mechanical joining of floorboards, floors disc provided with the lock system and method for making such floorboards
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
SE525558C2 (en) 2001-09-20 2005-03-08 Vaelinge Innovation Ab System for forming a floor covering set of floor panels and method for manufacturing two different types of floorboards
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
SE525661C2 (en) 2002-03-20 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab Floor boards decorative joint portion making system, has surface layer with underlying layer such that adjoining edge with surface has underlying layer parallel to horizontal plane
DE60332446D1 (en) 2002-04-03 2010-06-17 Vaelinge Innovation Ab Floor plate with integrated connection means and methods for their preparation
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
PT1497510E (en) * 2002-04-22 2006-11-30 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
US7739849B2 (en) 2002-04-22 2010-06-22 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
EP1416103A1 (en) * 2002-10-31 2004-05-06 Li Co. GmbH Floor covering comprising connectable floorboards
BE1015239A3 (en) * 2002-12-09 2004-11-09 Flooring Ind Ltd Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.
DE602004030766D1 (en) 2003-02-24 2011-02-10 Vaelinge Innovation Ab Floorboards and methods for their preparation
US20040206036A1 (en) 2003-02-24 2004-10-21 Valinge Aluminium Ab Floorboard and method for manufacturing thereof
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
AT501440A1 (en) 2003-03-07 2006-09-15 Kaindl Flooring Gmbh Facing tile
US7442423B2 (en) 2003-04-28 2008-10-28 Shaw Industries Group Hard surface-veneer engineered surfacing tiles
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US20050166516A1 (en) 2004-01-13 2005-08-04 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
US7516588B2 (en) 2004-01-13 2009-04-14 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
FR2871826A1 (en) * 2004-06-22 2005-12-23 Valerie Roy Panel assembly for a wall, ceiling or floor
US20060005498A1 (en) 2004-07-07 2006-01-12 Vincente Sabater Flooring system having sub-panels with complementary edge patterns
EP1786994A4 (en) 2004-08-05 2011-04-27 Paul Maxwell Travis Gaunt Floor tool
DE202004015275U1 (en) 2004-09-17 2005-05-04 Hdm Gmbh Panel, in particular, floor panel comprises a tongue section which carries or interacts with a locking element and has a greater elasticity than the locking element
SE527570C2 (en) 2004-10-05 2006-04-11 Vaelinge Innovation Ab Device and method for surface treatment of sheet material and the floor panel
US7454875B2 (en) 2004-10-22 2008-11-25 Valinge Aluminium Ab Mechanical locking system for floor panels
EP1936068B1 (en) 2004-10-22 2011-11-30 Välinge Innovation AB A method of providing floor panels with a mechanical locking system
DE202004019475U1 (en) * 2004-12-15 2006-04-20 Fritz Egger Gmbh & Co. Panel, in particular floor panel
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US20130139478A1 (en) 2005-03-31 2013-06-06 Flooring Industries Limited, Sarl Methods for packaging floor panels, as well as packed set of floor panels
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US20060260253A1 (en) * 2005-05-23 2006-11-23 Quality Craft Ltd. Laminate flooring panel bevel and method of manufacturing same
DE102005026554B4 (en) * 2005-06-06 2009-06-10 Dirk Dammers A method for introducing a locking groove into a groove flank
CA2616611A1 (en) * 2005-07-28 2007-02-01 Grandbay Holdings Pty Ltd Interlocking members
US20070175144A1 (en) 2006-01-11 2007-08-02 Valinge Innovation Ab V-groove
US7854100B2 (en) 2006-01-12 2010-12-21 Valinge Innovation Ab Laminate floor panels
SE530653C2 (en) 2006-01-12 2008-07-29 Vaelinge Innovation Ab Moisture-proof floor plate and floor with an elastic surface layer comprising a decorative groove
US8464489B2 (en) 2006-01-12 2013-06-18 Valinge Innovation Ab Laminate floor panels
BE1017157A3 (en) 2006-06-02 2008-03-04 Flooring Ind Ltd Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements.
SE533410C2 (en) 2006-07-11 2010-09-14 Vaelinge Innovation Ab Floor panels with a mechanical locking system with a flexible and movable heavy and heavy because
US7861482B2 (en) 2006-07-14 2011-01-04 Valinge Innovation Ab Locking system comprising a combination lock for panels
US8323016B2 (en) 2006-09-15 2012-12-04 Valinge Innovation Belgium Bvba Device and method for compressing an edge of a building panel and a building panel with compressed edges
DE102006052081A1 (en) * 2006-11-04 2008-05-08 Agepan-Tarkett Laminatepark Eiweiler Gmbh & Co. Kg Fastening system for tabular panels
US8689512B2 (en) 2006-11-15 2014-04-08 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical folding
SE531111C2 (en) 2006-12-08 2008-12-23 Vaelinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels
DE202007000310U1 (en) * 2007-01-03 2007-04-19 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel for floor covering has vertical locking element with complementary hook elements that are configured so that connected panels can be unlocked from their hooked and vertically locked state
DE102007041024A1 (en) 2007-03-26 2009-03-05 Kronotec Ag Panel, in particular floor panel
WO2009048482A1 (en) * 2007-10-13 2009-04-16 Alexandre Drannikov Universal device and method for parquet installation
EP2235286B1 (en) 2007-11-07 2019-01-02 Välinge Innovation AB Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding and an installation method to connect such panels
BE1018600A5 (en) * 2007-11-23 2011-04-05 Flooring Ind Ltd Sarl Floor panel.
DE102007062430B3 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Flooring Technologies Ltd. A method for machining a side edge of a panel and apparatus for performing the method
BE1018389A3 (en) * 2008-12-17 2010-10-05 Unilin Bvba Composite element, multi-layer plate, and panel-like element for forming such a composite member.
EP2459355A4 (en) 2009-07-31 2017-05-24 Välinge Innovation AB Methods and arrangements relating to edge machining of building panels
UA108075C2 (en) 2009-07-31 2015-03-25 A method of processing edges of building panels
US8365499B2 (en) 2009-09-04 2013-02-05 Valinge Innovation Ab Resilient floor
KR101778006B1 (en) 2009-12-17 2017-09-13 뵈린게 이노베이션 에이비이 Method and arrangements relating to surface forming of building panels
EP2524093A4 (en) 2010-01-12 2017-11-15 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
DE102010004717A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising holding profiles with a separate clip, and methods for introducing the clips
US8776473B2 (en) 2010-02-04 2014-07-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
WO2011141043A1 (en) 2010-05-10 2011-11-17 Pergo AG Set of panels
DE102010047137A1 (en) 2010-09-30 2012-04-05 Kronoplus Technical Ag Method for monitoring production of profile of e.g. flooring panel, involves redefining measurement of horizontal and vertical reference edges by displacing detection devices comprising laser sources and cameras
LT2705259T (en) 2011-05-06 2018-02-26 VƤlinge Innovation AB Mechanical locking system for furniture panels
US8572922B2 (en) 2011-07-05 2013-11-05 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking of floor panels with a glued tongue
US9725912B2 (en) 2011-07-11 2017-08-08 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8650826B2 (en) 2011-07-19 2014-02-18 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8763340B2 (en) 2011-08-15 2014-07-01 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8857126B2 (en) 2011-08-15 2014-10-14 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
DE202012013358U1 (en) 2011-08-29 2016-08-25 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
CN102409830A (en) * 2011-09-06 2012-04-11 江西南丰振宇实业集团有限公司 Locked floor
BE1020433A3 (en) * 2012-01-05 2013-10-01 Flooring Ind Ltd Sarl Panel.
CN103358405B (en) * 2012-04-09 2015-06-24 深圳市鑫运祥精密刀具有限公司 Method and cutter for machining man-made jade floor
EP2662192B1 (en) 2012-05-08 2017-07-12 Ab Gustaf Kähr Floor panel and method of its production
WO2013167171A1 (en) 2012-05-08 2013-11-14 Ab Gustaf Kähr Core, panel blank, floor panel and methods of their production
WO2013191632A1 (en) 2012-06-19 2013-12-27 Välinge Innovation AB A method for dividing a board into a first panel and a second panel, a method of forming a mechanical locking system for locking of a first and a second panel, and building panels
CN204804040U (en) 2012-06-26 2015-11-25 房屋部分信托与交易有限公司托管会 Building system, floor subassembly and roof subassembly
AU2013348454C1 (en) 2012-11-22 2017-11-09 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
EP2754772A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-16 Spanolux N.V. Div. Balterio Floor panel assembly, floor panel and joining members for use therein
KR20160023780A (en) 2013-06-27 2016-03-03 뵈린게 이노베이션 에이비이 Building panel with a mechanical locking system
BR112015032687A2 (en) 2013-07-09 2017-07-25 Iptech Ab Floor mechanical locking system for floor panels
CN104343228B (en) * 2013-08-06 2017-03-01 王柏泉 Built-in fixed connection with the shaft floor latch
US9726210B2 (en) 2013-09-16 2017-08-08 Valinge Innovation Ab Assembled product and a method of assembling the product
US9714672B2 (en) 2014-01-10 2017-07-25 Valinge Innovation Ab Panels comprising a mechanical locking device and an assembled product comprising the panels
EP3060728B1 (en) 2013-10-25 2019-04-10 Ceraloc Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
KR101462919B1 (en) * 2013-11-15 2014-11-19 현대자동차주식회사 Structure for mounting plantable shift lever onto bracket
CN106460394A (en) 2014-05-14 2017-02-22 瓦林格创新股份有限公司 Building panel with mechanical locking system
US10246883B2 (en) 2014-05-14 2019-04-02 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
CN107027318A (en) 2014-07-11 2017-08-08 瓦林格创新股份有限公司 Panel with a slider
MX2017000380A (en) 2014-07-16 2017-05-01 Välinge Innovation AB Method to produce a thermoplastic wear resistant foil.
FR3023862B1 (en) 2014-07-21 2017-10-20 Jean-Louis Lefort floorboard, set of at least two such blades and assembly METHOD
CN107002411A (en) 2014-11-27 2017-08-01 瓦林格创新股份有限公司 Mechanical locking system for floor panels
KR20170095950A (en) 2014-12-19 2017-08-23 뵈린게 이노베이션 에이비이 Panels comprising a mechanical locking device and an assembled product comprising the panels
JP2019504250A (en) 2015-12-03 2019-02-14 ベーリンゲ、イノベイション、アクチボラグVaelinge Innovation Ab Assembly products including panels and the panels provided with a mechanical locking device

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US274016A (en) 1883-03-13 Shoe-brush
US1124228A (en) 1913-02-28 1915-01-05 Ross Houston Matched flooring or board.
US2740167A (en) 1952-09-05 1956-04-03 John C Rowley Interlocking parquet block
CH345451A (en) 1956-06-27 1960-03-31 Piodi Roberto Floors made of rubber or similar material
BE651734A (en) * 1964-08-12
CH562377A5 (en) * 1971-11-29 1975-05-30 Hebgen Heinrich Form-locked building panel joint connection - with shaped end of one fitting into lipped rounded edge channel of next
DE2238660A1 (en) 1972-08-05 1974-02-07 Heinrich Hebgen Formschluessige joint connection of plattenfoermigen components without separate fasteners
GB1430423A (en) 1973-05-09 1976-03-31 Gkn Sankey Ltd Joint structure
GB1430429A (en) 1973-05-18 1976-03-31 Plessey Co Ltd Telephone system with ringing-path detector
DE3041781A1 (en) 1980-11-05 1982-06-24 Terbrack Kunststoff Gmbh & Co Skating or bowling rink tongue and groove panels - have tongue kink fitting trapezoid or half trapezium groove recess
GB2117813A (en) 1982-04-06 1983-10-19 Leonid Ostrovsky Pivotal assembly of insulated wall panels
DE3343601C2 (en) 1983-12-02 1987-02-12 Buetec Gesellschaft Fuer Buehnentechnische Einrichtungen Mbh, 4010 Hilden, De
JPH03169967A (en) * 1989-11-27 1991-07-23 Matsushita Electric Works Ltd Set-laying floor material
FR2675174A1 (en) 1991-04-12 1992-10-16 Lemasson Paul Construction element
DE4130115C2 (en) 1991-09-11 1996-09-19 Herbert Heinemann Verblendelement of sheet metal
DE4242530C2 (en) 1992-12-16 1996-09-12 Walter Friedl Component for walls, ceilings or roofs of buildings
NL9301551A (en) 1993-05-07 1994-12-01 Hendrikus Johannes Schijf Panel, as well as hinge profile, which, inter alia, is suitable for such a panel.
SE9301595L (en) 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog for thin liquid hard floor
JP3363976B2 (en) 1993-12-24 2003-01-08 ミサワホーム株式会社 Construction structure of floor coverings
SE9500810D0 (en) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Floor tile
IT1287271B1 (en) 1996-04-05 1998-08-04 Antonio Chemello The intramedullary nail for fixation of long bone fractures
BE1010487A6 (en) * 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
US5797237A (en) 1997-02-28 1998-08-25 Standard Plywoods, Incorporated Flooring system
US6345481B1 (en) 1997-11-25 2002-02-12 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
US6324809B1 (en) 1997-11-25 2001-12-04 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
SE512290C2 (en) 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab A locking system for mechanical joining of floorboards and floor plate provided with lock system
EP0976889A1 (en) 1998-07-28 2000-02-02 Kronospan AG Coupling member for panels for forming a floor covering
JP3011930B1 (en) 1998-12-11 2000-02-21 三菱化学産資株式会社 Construction methods of the floorboards
DE19925248C2 (en) 1999-06-01 2002-11-14 Schulte Johannes floorboard
AT266510T (en) * 1999-12-20 2004-05-15 Polymer Sheet Applic Inc A process for producing a composite material and composite material thereof
DE20001225U1 (en) 2000-01-14 2000-07-27 Kunnemeyer Hornitex Profile for form-fitting, adhesive-free and again releasable connection of floor boards, panel or similar components
BE1013569A3 (en) * 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Floor covering.
DE10031639C2 (en) * 2000-06-29 2002-08-14 Hw Ind Gmbh & Co Kg Floor plate
DE20013380U1 (en) 2000-08-01 2000-11-16 Kunnemeyer Hornitex laying aid
DE10101202B4 (en) * 2001-01-11 2007-11-15 Witex Ag parquet board

Also Published As

Publication number Publication date
EP1349995B2 (en) 2013-08-21
KR20030094235A (en) 2003-12-11
AU2002219750B2 (en) 2005-08-25
DK1349994T3 (en) 2007-12-03
NZ527355A (en) 2005-09-30
KR100898652B1 (en) 2009-05-22
JP4092202B2 (en) 2008-05-28
WO2002055809A1 (en) 2002-07-18
EP1349995B1 (en) 2008-01-09
NO20032688L (en) 2003-09-12
ES2291467T3 (en) 2008-03-01
DE60224499D1 (en) 2008-02-21
PT1349995E (en) 2008-04-03
DE60224499T3 (en) 2014-02-06
EP1852563A3 (en) 2009-08-19
EP1903158A2 (en) 2008-03-26
HU0303954A2 (en) 2004-03-01
DE60221788T2 (en) 2008-06-05
KR20030094234A (en) 2003-12-11
PL201620B1 (en) 2009-04-30
JP4405149B2 (en) 2010-01-27
SK287961B6 (en) 2012-07-03
IL156528A (en) 2008-03-20
BR0206563B1 (en) 2010-11-16
CZ305227B6 (en) 2015-06-24
IL156530D0 (en) 2004-01-04
SK287962B6 (en) 2012-07-03
NO327720B1 (en) 2009-09-14
PT1349994E (en) 2007-11-16
SK9242003A3 (en) 2005-08-04
SI1349995T1 (en) 2008-06-30
AU2002217740C1 (en) 2006-02-16
ES2299570T5 (en) 2013-12-23
CZ20031850A3 (en) 2004-03-17
CA2434168A1 (en) 2002-07-18
IL156530A (en) 2009-09-01
DE60221788D1 (en) 2007-09-27
DK1349995T3 (en) 2008-04-28
NO20032688D0 (en) 2003-06-13
WO2002055810A1 (en) 2002-07-18
HU229924B1 (en) 2015-01-28
PL202339B1 (en) 2009-06-30
EP1349995A1 (en) 2003-10-08
CY1108037T1 (en) 2013-09-04
PL363051A1 (en) 2004-11-15
ES2396985T3 (en) 2013-03-01
EP1349994A1 (en) 2003-10-08
EP1852563A2 (en) 2007-11-07
EP2275616A3 (en) 2014-10-01
IL156528D0 (en) 2004-01-04
EP1903158A3 (en) 2009-09-23
EP2275616A2 (en) 2011-01-19
CA2433487C (en) 2010-03-23
KR100842477B1 (en) 2008-07-01
RU2003124759A (en) 2005-01-27
EP1349994B1 (en) 2007-08-15
CN1212462C (en) 2005-07-27
CA2434168C (en) 2009-10-27
NO20032687D0 (en) 2003-06-13
EP1852563B1 (en) 2013-07-31
NO327717B1 (en) 2009-09-14
AU2002217740B2 (en) 2005-08-25
NO20032687L (en) 2003-09-12
AT383480T (en) 2008-01-15
JP2004520502A (en) 2004-07-08
PL362995A1 (en) 2004-11-15
EP2281974A3 (en) 2015-03-11
AT370293T (en) 2007-09-15
RU2277159C2 (en) 2006-05-27
BR0206563A (en) 2004-06-22
DE60224499T2 (en) 2009-01-29
ES2299570T3 (en) 2008-06-01
SI1349994T1 (en) 2008-02-29
CZ304981B6 (en) 2015-03-04
JP2004518042A (en) 2004-06-17
CA2433487A1 (en) 2002-07-18
AU2002219750C1 (en) 2006-02-16
SK9252003A3 (en) 2005-06-02
CN1233914C (en) 2005-12-28
CZ20031846A3 (en) 2004-01-14
SI1349995T2 (en) 2013-12-31
DK1349995T4 (en) 2013-11-25
BR0206564A (en) 2004-02-25
EP2281974A2 (en) 2011-02-09
NZ527354A (en) 2004-09-24
EP1903158B1 (en) 2012-10-03
RU2277158C2 (en) 2006-05-27
CN1484728A (en) 2004-03-24
RU2003124758A (en) 2005-01-27
CN1484727A (en) 2004-03-24
HU0303954A3 (en) 2004-06-28
KR20090028647A (en) 2009-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451783C2 (en) Panel and system of panel joining
EP0969164B1 (en) A method for laying and mechanically joining floor panels and a method for producing a floor
US7337588B1 (en) Panel with slip-on profile
US8763340B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
US7908815B2 (en) Mechanical locking of floor panels with a flexible bristle tongue
EP1898026B1 (en) Hard floor panel with integrated mechanical locking means
CN102753772B (en) Covering panel and method for installing such panels
RU2108432C1 (en) Article with tongue-and-groove joint and method for producing tongue and groove of this joint
US7559179B2 (en) High friction joint, and interlocking joints for forming a generally planar surface, and method of assembling the same
AU2007270100B2 (en) Mechanical locking of floor panels
US6865855B2 (en) Building component structure, or building components
EP1053374B1 (en) Flooring system comprising floorboards with guiding means
RU2549629C2 (en) Mechanical locking system of panels for floor
US8763341B2 (en) Mechanical locking of floor panels with vertical folding
RU2322557C2 (en) Floor laying system and installation method (variants)
CA2824111C (en) Mechanical locking system for floor panels and a method to disconnect floor panels
EP1903158A2 (en) Flooring system comprising mechanically joinable floorboards
KR100566083B1 (en) Sectional floorings
US20050252130A1 (en) Flooring material comprising flooring elements which are assembled by means of separate flooring elements
US9322183B2 (en) Floor covering and locking systems
US6769835B2 (en) Floor board with coupling means
US20090133358A1 (en) Floor panel and method of laying a floor panel
CN100351479C (en) Panel with connecting clamp
AU2005205419B8 (en) Floor covering and locking system and equipment suitable for the production of floorboards
US8234830B2 (en) Mechanical locking system for floor panels

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees