HU0303954A2 - System interface for connecting floor panels and mechanical process and floorboards - Google Patents

System interface for connecting floor panels and mechanical process and floorboards Download PDF

Info

Publication number
HU0303954A2
HU0303954A2 HU0303954A HU0303954A HU0303954A2 HU 0303954 A2 HU0303954 A2 HU 0303954A2 HU 0303954 A HU0303954 A HU 0303954A HU 0303954 A HU0303954 A HU 0303954A HU 0303954 A2 HU0303954 A2 HU 0303954A2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
tongue
plane
characterized
surface
floorboard
Prior art date
Application number
HU0303954A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HU229924B1 (en
HU0303954A3 (en
Inventor
Darko Pervan
Original Assignee
Välinge Aluminium AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to SE0100101A priority Critical patent/SE519768C2/en
Priority to SE0100100A priority patent/SE523823C2/en
Application filed by Välinge Aluminium AB filed Critical Välinge Aluminium AB
Priority to PCT/SE2002/000043 priority patent/WO2002055810A1/en
Publication of HU0303954A2 publication Critical patent/HU0303954A2/en
Publication of HU0303954A3 publication Critical patent/HU0303954A3/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=26655372&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU0303954(A2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publication of HU229924B1 publication Critical patent/HU229924B1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/025Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with tongue and grooves alternating transversally in the direction of the thickness of the panel, e.g. multiple tongue and grooves oriented parallel to each other
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/04Other details of tongues or grooves
  • E04F2201/041Tongues or grooves with slits or cuts for expansion or flexibility
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/04Other details of tongues or grooves
  • E04F2201/042Other details of tongues or grooves with grooves positioned on the rear-side of the panel
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/05Separate connectors or inserts, e.g. pegs, pins, keys or strips
  • E04F2201/0517U- or C-shaped brackets and clamps

Abstract

A találmány tárgya illesztőrendszer, valamint eljárás padlóelemek (1)mechanikus csatlakoztatására csatlakoztató sík mentén (VP), ahol apadlóelemeknek (1) magja, járófelülete, hátoldala és egymássalellentétes oldali csatlakozó széleik vannak, amelyek nyelvhoronykéntvannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbáalsó oldala van, és a másik csatlakozó szél nyelvként van kialakítva,amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá anyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszetthorony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belsőzáró felülete, valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egybenvan kialakítva a maggal (30), továbbá a nyelvnek (38) záró felületevan, és legalább a nyelvhorony alsó vége, illetve ennek legnagyobbrésze a HP-síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból (VP)kiesően, attól távolabb van elrendezve, továbbá az The invention relates to joint systems, and the coupling (1) for connecting mechanical floorboards process along plane (VP), which adheres log elements (1) core, with the surface and the back side and egymássalellentétes side connecting edge, are formed which nyelvhoronykéntvannak bounded by upper and lower lips, továbbáalsó side It is and the other connecting edge is formed language having upstanding portion to the free outer end and anyelvhorony (36), the joining plane (VP), alámetszetthorony (36) having an opening, and an inner portion (35) and inner sealing surface, and (40) at least some portion of the lower lip egybenvan formed in the core (30) and the tongue (38) the final surface finishes, and at least the lower end of the tongue groove and its highest part in parallel with the HP-plane for the contact plane ( VP) eliminations, it is positioned away from, as well as alsó ajaknak (40)támasztófelülete (50) van, amely az alámetszett horony alsó végétől(36) bizonyos távolságban, nyelven (38) elrendezett megfelelőtámasztófelülettel együttműködően van kialakítva, az említetttámasztófelület két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem relatívelmozdításának a felületi síkra (HP) merőleges irányban (D1) ellenállómódon van kiképezve, továbbá az alsó ajak (40) minden része, amelycsatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík(HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszi, kívül esik azon asíkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mint az a zárósík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú azegyüttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre(38), ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve afelületi síkhoz (HP) viszonyítva, valamint ilyen padlóelem (1). the lower lip (40) abutment (50) which is in the lower end of the undercut groove (36) spaced from language (38) arranged megfelelőtámasztófelülettel cooperatively configured to említetttámasztófelület two mechanically connected floorboard relatívelmozdításának perpendicular to the surface plane (HP) direction (D1 ) is formed, and resistance means (40) for each portion of the lower lip, amelycsatlakoztatva is seeded for the point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect, are outside the Asik (LP2) which further away from said point than is the timer function (LP1) which azegyüttműködő sealing surfaces parallel to this and which is tangentially inclined in the tongue groove (36) and the tongue (38) where said locking surfaces are most afelületi plane ( HP) compared, and such floor member (1). Ó HE

Description

PÉLDÁNY COPIES

ρ0303954 ρ0303954

Illesztőrendszer és eljárás padlóelemek mechanikus csatlakoztatására, VALAMINT PADLÓELEM System interface for connecting floor panels and mechanical process FLOOR AND BATTERY

KIVONAT EXTRACT

A találmány tárgya illesztőrendszer, valamint eljárás padlóelemek (1) mechanikus csatlakoztatására csatlakoztató sík mentén (VP), ahol a padlóelemeknek (1) magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes oldali csatlakozó széleik vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó szél nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett horony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felülete (40ξ valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal (30), továbbá a nyelvnek (38) záró felülete van, és legalább a nyelvhorony alsó vége (4>8^ illetve ennek legnagyobb része a HP síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból (VP) kiesőén, attól távolabb van The invention relates to joint systems, and along the connector (1) for connecting mechanical floorboards method plane (VP), wherein: (1) core, with the surface and the back side and side connecting edge opposite the floorboards are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips and a bottom side, and the other connecting edge is formed language having upstanding portion has a free outer end and the tongue groove (36), the joining plane (VP) for undercut groove (36) having an opening, and the inner part (35) and an inner locking surface (40ξ and (40) at least some portion of the lower lip is also formed in the core (30) and the tongue (38) having a sealing surface, and at least the lower end of the tongue groove (4> 8 ^ and most is viewed parallel to the plane HP is farther from the contact plane (VP) casualty, depending elrendezve, továbbá az alsó ajaknak (40) támasztófelülete (50) van, amely az alámetszett horony alsó végétől (36) bizonyos távolságban, nyelven (38) elrendezett megfelelő támasztófelülettel (ptf együttműködőén van kialakítva, az említett támasztófelület két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem relatív elmozdításának a felületi síkra (HP) merőleges irányban (D1) ellenálló módon van kiképezve, továbbá az alsó ajak (40) minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszi, kívül esik azon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú áyégyüttműködő záró felületekre (4^f^) a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre (38), ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz (HP) viszonyítva, valamint ilyen padlóelem (1 arranged such that the lower lip (40) abutment (50) which is in the lower end of the undercut groove (36) spaced from language (38) corresponding abutment arranged formed (ptf cooperatively, a relative shifting of said supporting surface with two mechanically connected floorboard the perpendicular to the surface plane (HP) direction (D1) is resistant therethrough, and (40) any portion of the lower lip that is connected to the core for the point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP), each intersect, are outside of the plane (LP2) which is further away from said point than a locking plane (LP1) which áyégyüttműködő sealing surfaces parallel to this and which is tangential (4 ^ f ^) of the tongue groove (36), and the tongue (38) where said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane (HP) and of such floor elements (1 ). ). (21a. ábra) r (Figure 21a.) R

j j

1/ 1 /

99079-2636A/FT-KO 99079-2636A / FT-KO

KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE

PÉLDÁNY COPIES

Ρ 03 039 54 Ρ 03 039 54

Illesztőrendszer és eljárás padlóelemek mechanikus csatlakoztatására, VALAMINT PADLÓELEM System interface for connecting floor panels and mechanical process FLOOR AND BATTERY

A találmány tárgya illesztőrendszer padlóelemek mechanikus csatlakoztatására csatlakoztató sík mentén, ahol a padlóelemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes oldali csatlakozó széleik vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó szél nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszé15 dós padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük This invention along coupling mechanically connecting the joint system floorboards plane, wherein the floorboards have a core, tread surface, rear side and side connecting edge opposing are that are nyelvhoronyként formed bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting edge language is formed, which upright part has a free outer end and the tongue groove, seen in the plane of connection, the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is also formed in the core which is the final surface of the floorboard, and the tongue, which is configured to cooperate with the inner end surface in the DOS szomszé15 nyelvhornyában floorboard, when the two floorboards are mechanically joined to each other so that járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre, valamint padlóelem, amelynek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként van20 nak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük ugya They are in the same plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread and the floorboard having a core, with the surface and the back side and connecting opposite side edges of each are that van20 has formed nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and another connector part is provided language, having upstanding portion has a free outer end and the tongue groove, seen in the plane of connection, the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is also formed in the core which the floor element and the tongue locking surface which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában (36) when the two floorboards are mechanically joined to each other so that járófelületük same nabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre, és eljárás padlóelemek csatlakoztatására aljzaton, amely padlóelemnek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továb99079-2636A/FT-KO nabb is plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread surface, and a method for connecting floor panels jack, which floor element core tread surface and the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side It is and the other connecting part is formed as a tongue, having upstanding free outer end portion, and the tongue groove, seen in the plane of connection, undercut groove whose opening is továb99079-2636A / FT-KO

-2bá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre, és új padlóelem, amelyet az előzőleg lefektetett padlóelemhez szándékozunk rögzíteni úgy, hogy egymáshoz toljuk a padlóelemeket érintkező szélükkel. The inner part and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip -2bá is also formed in the core which is the floor element and a sealing surface of the tongue, which is configured to cooperate with the inner end surface in the adjacent floorboard nyelvhornyában when the two floorboards are mechanically joined to each other so that járófelületük is in the same plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread, and a new floorboard which is intended to fix the floor elements previously laid out so that each other, move the floor panels are in contact with their edges.

A találmány különösen alkalmas olyan parkettaelemekkel kapcsolatos alkalmazásra, amelyek alapjában véve fából készülnek és általában fából készült magjuk van és mechanikusan egymáshoz csatlakoztathatók. The invention is particularly suitable for use in a parquet-related elements that are essentially made of wood and are usually mechanically connected to each other and the core is made of wood. A következő leírás, amely a technika állását mutatja be, továbbá a találmány célkitűzései és jellemzői ennek folytán erre az alkalmazási területre irányulnak és mindenekelőtt olyan szögletes parketta járófelület elemekre, amelyeket mind hosszú, mind a rövid oldalaiknál egymáshoz csatlakoztatunk. In the following description, illustrating the prior art, further objectives and features of the invention are directed to this application and therefore, above all, rectangular parquet a tread elements which are connected to each other by providing both long- and short oldalaiknál. A találmány elsősorban lebegő járófelületekre vonatkozik, vagyis olyan járófelületekre, amelyek az alap padlóhoz képest elmozdíthatok. The invention particularly concerns associated floating surfaces, i.e. with surfaces which are movable relative to the main floor. Mindazonáltal hangsúlyoznunk kell, hogy a találmány mindenféle típusú létező kemény padlóra is vonatkoztatható, mint amilyenek a homogén fapadlók, a laminált vagy rétegelt lemezből kialakított maggal ellátott fapadlók, továbbá olyan padlók, amelyeknek lemezeit felületük és farost magjuk van, valamint a vékony laminált padlók, továbbá olyan padlók, amelyeknek magja műanyagból készült, stb. However, it must emphasize that is applicable to the present invention, all types of existing hard floors, such as homogeneous wooden floors, wooden floors with a core formed of laminated wood or plywood, and a floor, which plates have their surface and wood fiber inner core and a thin laminate floors, and a flooring having a core made of plastic, etc. Természetesen a találmány alkalmazható más típusú padlóelemeknél is, amelyeket forgácsoló gépeken megmunkálhatunk, mint amilyen a rétegelt lemezből vagy préselt lemezből előállított alátét padlók. Of course, the invention is applicable to other types of floor elements which are contoured cutting machines, such as the washer made of plywood or pressed sheet flooring. Még akkor is, ha ez nem célszerű, a padlóelemeket az összeállítás után rögzíteni lehet az aljzathoz. Even if this is not practical, the floor elements can be fixed after the assembly of the socket.

A mechanikus kötések rövid idő alatt nagy piaci részesedésre tettek szert elsősorban kiváló fektetési tulajdonságaiknak köszönhetően, valamint a kötések szilárdságának és minőségének következményeképpen. The mechanical connections in a short time have gained large market share mainly thanks to their superior laying properties, as well as the strength and quality of the bonds as a consequence. Még ha a későbbiekben részletesen ismertetésre kerülő WO 9426999 közzétételi számú szabadalmi leírásban ismertetett, valamint az Alloc védjegy név alatt forgalmazott padlóelemeknek sok előnyös tulajdonsága van a hagyományos ragasztott Even if described in WO 9426999 disclosed in patent and marketed under the trade name Alloc floorboards discussed later below have many desirable properties of conventional pasted

-3padlóhoz képest, további fejlesztések mindazonáltal kívánatosak ezen a területen is. Compared -3padlóhoz, however, further improvements are desirable in this field as well.

A mechanikus csatlakoztató rendszerek nagyon megfelelőek nem csak a laminált padlóelemek, hanem a fa padlóelemek és a kompozit padlóelemek összeillesztésére is. A mechanical connector system is suitable not only for laminate flooring elements, but the wooden floor panels and composite floor panels to assemble it. Az ilyen padlóelemek nagy számú különböző anyagból állhatnak a felületükön, továbbá a magjukban és a hátoldalukon. Such floorboards may consist of a large number of different materials in the surface, as well as in the core and the back side. Ahogy azt a továbbiakban részletesen is bemutatjuk, ezeket az anyagokat az illesztőrendszer különböző alkatrészeinél is alkalmazzuk, mint például falakként, záróelemként és nyelvként. As shown hereinafter in more detail, these substances are also used for various parts in the joint system, such as walls, clamping means and language. Ugyanakkor a WO 9426999 vagy a WO 9747834 közzétételi számú szabadalmi leírásokban ismertetett kialakítású integrált szalagra épülő megoldás, amely vízszintes kötést hoz létre, továbbá egy olyan nyelvvel van ellátva, amely a függőleges irányú kötést létesíti, többletköltséget eredményeznek elsősorban a hulladék anyag keletkezése következtében, amely a mechanikus kötéseknek a padlólap anyagából történő kimunkálásakor keletkezik. However, WO 9426999 or WO 9747834 built described Publication No. Patent designed integrated strip solution, which creates a horizontal bond, further provided with a tongue, which establishes the vertical joint, results in additional costs mainly due to the generation of waste material, which mechanical joints of the panel is formed by the material recess.

A lehető legjobb működés elérése érdekében a például 15 mm vastag parkettaelemnek olyan szalagjának kell lennie, amelynek szélessége majdnem akkora, illetve megközelítőleg akkora, mint a padlóelemé, azaz például 15 mm körül van. To achieve the best possible operation of elements such as flooring thickness 15 mm must be a tape of a width of almost the same size and approximately the same size as the floorboard, such as 15 mm it is around. 3 mm-es nyelv esetén a veszteség, vagyis a hulladék anyag 18 mm. with 3 mm loss of language, that is, the waste material is 18 mm. A parkettaelem szokásos szélessége 200 mm körül van. The parquet element standard width is about 200 mm. Ennek folytán a hulladék anyag kb. As a result, the waste material is about. 9 %-nak adódik. due to 9%. Általában véve a hulladék anyagköltség megnő, ha a parkettaelemek költséges anyagokat tartalmaznak, vagy ha vastagok, vagy kis formátumúak úgy, hogy a padló négyzetméterére vonatkoztatott csatlakozások folyóméterben kifejezett száma nagy lesz. In general the waste material cost increases if the parquet elements include expensive materials, or if thick or small format such that the number of linear meters expressed relative connections square meter floor will be great.

Természetesen a hulladék anyag mennyiségét csökkenthetik, ha olyan szalagot használnak, amely egy külön legyártott alumíniumszalag, amelyet már rögzítettek a padlóelemhez az üzemben. Of course, reduce the amount of waste material if a tape is used, which is manufactured in a special aluminum strip which is already fixed to the floorboard at the factory. Sőt, az alumíniumszalag számos alkalmazás esetén jobb és olcsóbb csatlakoztató rendszert eredményez, mint egy szalag, amelyet a magból munkálnak ki. Moreover, the aluminum strip for many applications results in better and cheaper connection system such as a ribbon, which is used to work out the seeds. Mindazonáltal az alumíniumszalag nem túl előnyös, hiszen a beruházási költség jelentős lehet, továbbá az üzem kiterjedt átalakítására lehet szükség ahhoz, hogy a meglévő hagyományos gyártósort átalakítsák úgy, hogy az ilyen mechanikus csatlakoztató rendszerrel ellátott padlóelemeket gyárthassák. However, the aluminum strip is not very advantageous, since the investment cost can be considerable and may require extensive conversion plant to the existing traditional production lines are adapted to plan to produce floorboards with such a mechanical joint system. A technika állása szerinti alumíniumszalag egyik előnye mindazonáltal az, hogy a padlóelemek kiindulási formátumát nem kell megváltoztatni szükségképpen. One of the advantages of the prior art aluminum strip is, however, that the starting format of the floorboards need not be changed necessarily.

·«·· ·· ··· « * • · · '·· ·· ··· "* • ·

-4Abban az esetben, ha egy szalagot a padlóelem anyagának megmunkálásával alakítunk ki a helyzet fordított. -4Abban the case where a tape is formed by machining of the floorboard material the situation is reversed. így, a padlóelem formátumát úgy kell kialakítani, hogy elég anyag legyen a szalag és a nyelv kialakítására. Thus, the format of the floorboards must be designed to have enough material to form the strip and the tongue. A laminált padlóknál gyakran szükségessé válik az alkalmazott dekoratív papír szélességének megváltoztatása is. The laminate flooring is often a need to change than the width of the decorative paper used as well. Mindezek a szabályozások és változtatások további költséges módosítását jelentik a gyártó berendezésnek és a termék gyártósorral alkalmazásának. All of these regulations and changes are more costly changes to the device manufacturer's production line and product application.

A fenti problémán kívül, amely a kellemetlen anyagveszteség és termelési költségekkel kapcsolatos, továbbá a termelés adaptálásával, a szalagnak olyan hátrányai is vannak, hogy például érzékeny a szállítás és az összeállítás során előforduló sérülésekre. In addition to the above problem, that is, the band also has drawbacks associated with the loss of offensive material and production costs, as well as the adaptation of production, such as sensitivity to occur during transport and assembly damage.

Összefoglalva, nagy szükség lenne egy olyan mechanikus csatlakoztató rendszerre, amelynek alacsonyabb előállítási költsége van, míg ugyanakkor fennmaradnak kitűnő tulajdonságai a lefektetéssel, a felszedéssel és a csatlakoztatás minőségével, valamint szilárdságával kapcsolatban. In summary, a great need for a mechanical connector system, a production cost is lower, while at the same time retained the excellent properties of laying the felszedéssel and the connection quality and strength of connection. A szakmai gyakorlatban létező megoldások esetében nem lehetséges alacsony költséget elérni anélkül, hogy ugyanakkor alacsonyabb legyen a szilárdság és a fektetési funkció minősége. In professional practice, existing solutions can not be achieved at low cost, without, however, be less than the strength and quality of the laying function. A találmány egyik célkitűzése ezért az, hogy olyan megoldást dolgozzunk ki, amelynek segítségével csökkenthetjük a költségeket, míg ugyanabban az időben a szilárdság és a funkcionális tulajdonságok megmaradnak. An object of the invention is therefore to develop a solution for lowering the costs, while at the same time strength and function are retained.

A találmányunk ismert padlóelemekből indul ki, amelyeknek magjuk, előlapjuk és hátlapjuk van, továbbá egymással ellentétes csatlakoztató széleik, amelyek közül az egyik nyelvhoronyként van kialakítva, amelyen felső és alsó ajkak vannak és van egy alsó része is, továbbá a másik nyelvként van kialakítva egy felfelé álló résszel szabad külső végén. The invention starts from known floorboards which have a core of, faceplate and back sides is furthermore opposite joint edges, one of which is formed nyelvhoronyként on which the upper and lower lips are and a lower part as well, and has un upwardly another language stator free outer end. A nyelvhorony alakja alámetszett horony egy nyílással, egy belső résszel és egy belső záró felülettel. The shape of the tongue groove undercut groove with an opening, an inner portion and an inner locking surface. Az alsó ajaknak legalább egyes részei integrális módon vannak kiképezve a padlóelem magjával, és a nyelvnek van egy záró felülete, amely úgy van kialakítva, hogy érintkezzen, illetve együttműködjön a hozzá csatlakoztatandó padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülethez, amikor a két padlóelemet mechanikusan összeillesztjük úgy, hogy előlapjaik ugyanabban a síkban vannak, és egy érintkező síkban találkoznak, amely erre merőleges. at least portions of the lower lip are integrally formed on the floorboard nucleus, and the tongue has a locking surface that is adapted to contact and cooperate with inner sealing surface in the floor element to be connected nyelvhornyában when the two floorboards are mechanically fitted together so to facilitate their journals are in the same plane and meet at a contact plane which is perpendicular thereto. Ez a technika, amelyet * ·· · This technique, which ·· * ·

-5többek között a DE-A-3041781 számú szabadalmi leírásban tártak fel, ismert technika, amelyet a továbbiakban részletesen is ismertetünk majd. between -5többek disclosed in the DE-A-3041781 discloses known technology, which is described in detail hereinafter.

Ezt megelőzően azonban a padlóelemek mechanikus összeillesztésének és csatlakoztatásának záró rendszerét, továbbá a padlóelemek összeillesztésének technikáját ismertetjük részletesen, mint a jelen találmány szerinti technika állását. However, prior to this final assembly joints and mechanical connection of the system of floor elements and floor elements for joining technique is described in detail, as a technique of the present invention art.

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a jelen találmány leírásának megértését, továbbá a találmány mögötti problémák megismertetését, olyan leírás következik itt, amely tartalmazza mind a WO 9426999 és a WO 9966151 számú közzétételi iratok szerinti padlóelemek funkcióit és alapvető kialakítását, az 1.-17. In order to facilitate the description of the present invention understood, and visibility of the problems behind the invention, a description follows is comprising functions and basic design floorboards of both WO 9426999 and WO 9966151 publication documents, the first-17th ábrák alapján. As shown in Fig. Az alkalmazható alkatrészek tekintetében a technika állásának itt következő leírása szintén alkalmazható a jelen találmányra, ahogy azt a továbbiakban ismertetjük. With respect to the components used in the following description of the prior art may also be used in the present invention, as will be described hereinafter.

A 3a. 3a. és 3b. 3b. ábrák a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti 1 padlóelemet ábrázolják felülről és alulról. illustrate floorboard 1 according to WO 9426999 discloses upwards and downwards. Az 1 padlóelem szögletes úgy, hogy 2 felső oldala, 3 alsó oldala, továbbá két egymással ellentétes hosszanti oldala van, amelyeken csatlakoztató 4a és 4b szélrészek vannak kialakítva, valamint két további egymással szembenálló rövidebb oldala, amelyeken 5a, 5b csatlakoztató elemek vannak. The floor element 1 is angled so that the upper side 2, 3, a bottom side and two long sides opposite one another, interconnected by connecting 4a and 4b, the edge portions are formed, and two other shorter sides opposed to each other, 5a which, 5b connecting means.

A hosszabbik oldalak 4a, 4b szélrészei, továbbá a rövidebb oldalak 5a, 5b csatlakoztató elemei egymással mechanikusan ragasztó használata nélkül csatlakoztathatók az 1 c. The long sides 4a, 4b edge portions and short sides 5a, 5b connecting means are mechanically connected to each other without the use of adhesive to 1 c. ábrán jelölt D2 irányban úgy, hogy VP csatlakoztatási síkban találkoznak (amelyet a 2c. ábrán jelöltünk), továbbá úgy, hogy fekvő állapotban első oldalaik közös HP síkban vannak, amelyet a 2c. FIG direction indicated by D2 so as to meet the VP connection plane (denoted in Fig. 2c) and so that their sides are lying position first common plane HP which is 2c. ábrán jelöltünk. indicated by FIG.

A bemutatott kiviteli alakban, amely a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti padlóelem (1.-3. ábrák), az 1 padlóelemnek gyárilag szerelt sík 6 szalagja van, amely végighúzódik a 4a szélrész teljes hosszában és amely rugalmas alumíniumlemezből készült. In the illustrated embodiment, a floorboard according to WO 9426999 discloses (1-third figures), the one floor element factory-mounted plane strip 6 is formed over the 4a edge portion the entire length and which is made of resilient aluminum sheet. A 6 szalag túlnyúlik a VP érintkezési síkon a 4a szélrésznél. The strip 6 extends beyond the contact plane VP edge portion 4a. A 6 szalag mechanikusan csatlakoztatható a bemutatott alaknak megfelelően, vagy más módon, például ragasztóval, vagy egyéb más megoldással. The strip 6 can be connected mechanically according to the shown shape, or other means such as adhesive or any other solution. Ahogy az említett szabadalmi okiratban feltárják, lehetséges a szalagnak, illetve a szalagot olyan anyagból is előállítani, amelyet a gyárban rögzítenek a padlóelemhez, sőt más anyagokat is, mint például valamely más fémből készült lemez, alumínium vagy műanyag szakaszok. As disclosed by this patent document, it is possible for the tape or the tape is produced from a material which is secured to the floorboard at the factory, and even other materials, such as some other metal plate, aluminum or plastic sections. Ahogy azt a WO 9426999 * * · · • * » ♦»4 · As WO 9426999 * * * · · • »♦» 4 ·

-6számú közzétételi irat is tárgyalja, és ahogy az a WO 9966151 számú közzétételi iratban is szerepel, a 6 szalagot ehelyett az 1 padlóelemmel integrális módon is ki lehet alakítani, például az 1 padlóelem magjának megfelelő gépi megmunkálásával. discusses -6számú discloses as well and as stated in WO 9966151 disclosing the strip 6 can instead be formed integrally of the floor element 1 as such as the core of the floorboard 1 by machining.

A jelen találmány különösen olyan padlóelemekhez használható, ahol a szalag vagy legalább annak egy része integrális módon van kialakítva a maggal és a találmány olyan speciális problémákat orvosol, amelyek ilyen padlóelemeknél merülnek fel, valamint ilyen padlóelemek gyártásánál. The present invention is particularly suitable for floorboards where the strip or at least part thereof is formed integrally with the core and the invention will address a special problems that arise in such floorboards and the production of such floorboards. A padlóelem magjának nem kell szükségképpen, de célszerűen azonos egyöntetű anyagból készülhet. The core of the floorboard need not necessarily, but preferably may be made of the same uniform material. A 6 szalag mindazonáltal mindig egyetlen darabból van az 1 padlóelemmel, például kialakítható a padlóelemen vagy a gyárban rászerelhető. The strip 6, however, there is always a single piece of the floor element 1, for example, be formed in the floor element or be mounted at the factory.

Az említett WO 9426999 és WO 9966151 számú közzétételi iratokban ismertetett egyik ismert kiviteli alak szerint a 6 szalag szélessége 30 mm, vastagsága pedig 0,5 mm. In one known embodiment, described in the mentioned WO 9426999 and WO 9966151 discloses the strip 6 in the width of 30 mm and a thickness of 0.5 mm.

Egy hasonló, jóllehet rövidebb 6' szalag van elrendezve az 1 padlóelem rövidebb 5a csatlakoztató eleme mentén. A similar, although less than 6 'strip is arranged along the floor element 1 is shorter connecting element 5a. A 6 szalag egy része, amely kiáll, túlnyúlik a VP csatlakozási síkon, 8 záróelemmel van kialakítva, amely az egész 6 szalag hossza mentén nyúlik. Part of the strip 6, which protrudes beyond the connection plane VP is formed locking element 8 which extends along the entire length of the conveyor 6. A 8 záróelemnek alsó részén működő 10 záró felülete van, amely szembenéz a VP csatlakoztatási síkkal és magassága például 0,5 mm. The locking element 8 is operative locking surface 10 lower part which faces the connection plane and the height of the VP for example 0.5 mm. Lefektetve ez a 10 záró felület együttműködik egy 14 záró horonnyal, amely a csatlakozó 1' padlóelem szemben lévő hosszanti oldalának 4b szélrészének 3 alsó oldalán van kiképezve. Laying, this locking surface 10 cooperates with a locking groove 14 which is formed on a lower side of the longitudinal side 3 in the connector 1 'floorboard opposite edge portion 4b. A 6' szalag a rövidebbik oldal mentén egy megfelelő 8' záróelemmel van ellátva, és az ellenkező rövidebbik oldal 5b csatlakoztató elemének egy megfelelő 14' csatlakozó hornya van. A 'is a corresponding strip 8 along the shorter side is' 6 is provided with a locking element, and the opposite short side 5b has a recess corresponding connecting element 14' connector. A 14 záró hornyok széle, amelyek a VP csatlakozó síktól a másik irányba néznek, egy működő 10' záró felületet alkotnak, amely együttműködik a záróelem működő 10 záró felületével. The edge of the locking grooves 14 which are facing the joint plane VP in the other direction to form a working 10 'sealing surface which cooperates with the sealing surface of the closure member 10 operated.

A hosszú és a rövidebb oldalak mechanikus csatlakoztatása függőleges irányban is (az 1c. ábrán D1 irány), úgy történik, hogy az 1 padlóelemnek a hosszanti oldala mentén is (4a szélrész) és rövidebb oldala mentén (5a csatlakoztató elem) egy oldalirányban nyitott horony vagy 16 nyelvhorony van kiképezve. mechanically connecting the long and short sides also in the vertical direction (D1 direction in FIG. 1c), it so happens that the floor element 1 along the longitudinal sides (4a edge portion) and short sides along (5a connector component), a laterally open recess or tongue groove 16 is formed. Ezt felfelé egy felső ajak határolja a 4a szélrésznél, valamint az 5a csatlakoztató elemnél, lefelé pedig egy megfelelő 6, 6' szalag. This upwardly delimited by an upper lip of the edge portion 4a, 5a and the coupling element, and a corresponding downward 6, 6 'tape. Az ellentétes 4b szélrésznél és 5b csatlakoztató elemeknél egy felső 18 horony van kialakítva, t The opposite edge portion 4b and 5b of connecting elements of an upper groove 18 is formed, t

·· ,· 4 ·«·· t r ·· · 4 · '·· t r

-7amely egy 20 záró nyelvet alkot, amely együttműködik a 16 nyelvhoronnyal (lásd 2a. ábra). -7amely 20 forms a lock tab which cooperates with the nyelvhoronnyal 16 (see Fig. 2a).

Az 1a. 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható, hogy a két 1, 1' padlóelem hosszanti 4a, 4b szélrészét U alapon hogyan lehet csatlakoztatni egymáshoz úgy, hogy lefelé egy szögben csuklósán mozgatjuk egy C központ körül, amely közel van a HP felület és a VP csatlakoztató sík metszésvonalához, míg a padlóelemeket lényegében egymással csatlakoztatva tartjuk. It is shown in Figures how the longitudinal two 1, 1 'floorboard 4a, 4b edge portion can be connected to each other in a U basis that downward at an angle are moved hinged around a C center which is close to the HP interface and VP joint plane intersection line, whereas floorboards maintained substantially connected to each other.

A 2a. 2a. - 2c. - 2c. ábrák azt mutatják, hogy az 1, 1' padlóelemek rövidebbik 5a, 5b csatlakoztató elemeit hogy lehet egymáshoz csatlakoztatni egy bepattintő művelettel. Figures show that the elements 1, 1 'shorter floor panels 5a, 5b connecting to each other may be connected to a snap action. A hosszabb 4a, 4b szélrészeket mindkét eljárással csatlakoztatni lehet, ahol a rövidebb 5a, 5b csatlakoztató elemek csatlakoztatása, miután az első padlóelem sort lefektettük - szokásos módon csupán bepattintással jön létre, miután a hosszanti 4a, 4b szélrészeket először egymáshoz csatlakoztattuk. It may be longer 4a, 4b edge portions connected to both process wherein the shorter 5a, 5b connecting means connecting, after having laid the first floorboard line - conventional manner simply formed by snapping, after the longitudinal 4a, 4b edge portions for the first time together connected.

Amikor egy új 1' padlóelemet és egy előzőleg már lefektetett 1 padlóelemet kell csatlakoztatni hosszanti oldaluk mentén lévő 4a, 4b szélrészeiknél, ahogy az az 1a.-1c. 1 when a new 'floor element 1 and a floor element to be connected previous floorboards along their long sides 4a, 4b of the edge portions, as will be 1a.-1c. ábrákon látható, a hosszanti 4b szélrészt, amely az Γ padlóelemen van, nekinyomjuk az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem hosszanti oldali 4a szélrészéhez az 1a. shown in Figures 4b to the longitudinal edge portion which is the Γ floor element, is pressed against the previously laid floorboard one longitudinal side 4a of the edge portion 1a. ábra szerint úgy, hogy a 20 záró nyelvet beillesztjük a 16 nyelvhoronyba. According to Figure I, that is inserted into the tongue groove 20 of the tape tab 16th Az 1' padlóelemet ezt követően szögben lefelé tartjuk az U aljzat felé az 1b. The 'floor element 1 is then held at an angle downwards towards the U outlet 1b. ábrán látható módon. It is shown in Fig. A 20 záró nyelv teljesen bemegy a 16 nyelvhoronyba, míg ugyanekkor a 6 szalag 8 záróeleme bepattan a 14 záró horonyba. The locking tongue 20 completely enters the tongue groove 16 while at the same time the locking element 8 strip 6 snaps into the locking groove 14. Az ismertetett lefelé szögben történő hajlítás folyamán a 8 záróelem 9 felső részét, vagyis felső része megvezeti az új 1' padlóelemet az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem irányában. During described bending downward at an angle into the upper portion 9 of the locking element 8, i.e. the upper part is guided to a new 'floor element 1 of the floor panel 1 has already been laid down direction.

Az 1c. 1c. ábrán látható már csatlakoztatott helyzetben az 1, 1' padlóelemeket biztonságosan rögzítjük D1 irányban és D2 irányban is hosszanti oldali peremük 4a, 4b szélrész mentén, de az 1, Γ padlóelemeket egymáshoz képest hosszanti irányban elmozdíthatjuk a hosszanti oldalaik mentén (vagyis a D3 irányban). already connected position shown in FIG recording the 'floor elements 1, 1 securely D1 direction and D2 direction along the longitudinal side edges 4a, 4b edge portion, but 1, Γ floorboards can move longitudinally relative to one another along their longitudinal sides (that is, the D3 direction).

A 2a. 2a. -2c. -2c. ábrák azt mutatják be, hogy az 1, 1' padlóelemek rövidebb oldali 5a, 5b csatlakoztató elemeit hogy lehet egymáshoz csatlakoztatni mechanikus módon D1 irányban és D2 irányban az új Γ padlóelemmel, amelyet lényegében vízszintesen mozdítunk el az előzőleg már elhelyezett 1 padlóelemhez képest. illustrations show that the elements of the floorboards 1, 1 'short side 5a, 5b coupling to be connected together in a mechanical manner D1 direction and D2 direction to Γ floor elements which displace substantially horizontally relative to the floor elements 1 has already been placed. Ez különösen azután megy végbe, hogy az 1' padlóelem hosszanti •'·ί · »4 · « » 4 *r ' **· I* . This occurs especially after that one 'floorboards lengthwise •' ί · · »· 4« »4 * r ** · I *.

-8oldalát már csatlakoztattuk, mégpedig az 1a. -8oldalát we have been connected, namely 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható módon befelé szögben történő tartással az előzőleg már elhelyezett 1 padlóelemhez képest egy ehhez csatlakozó sorban. a maintenance shown in Figs inward angle relative to the floorboard 1 has previously been placed in an adjoining row. A 2a. 2a. ábrán látható első lépésben a 16 nyelvhorony és a 20 záró nyelv rézsútos felületei együttműködnek úgy, hogy a 6' szalagot erővel lefelé nyomjuk, ami a rövidebb oldali 5a, 5b csatlakoztató elemek egymáshoz illesztésének közvetlen következménye. a first step shown in Figure 16 the tongue groove and the locking tongue 20 cooperate with inclined surfaces so as to press the web 6 'power-down strip, which is a direct consequence of its short sides 5a, 5b connecting members annealing. A végső összeillesztés folyamán a 6' szalag bepattan, amikor a 8' záróelem behatol a 14' csatlakozó horonyba úgy, hogy a működő 10, 10' záró felületek, amelyek a 8' záróelemen vannak és a 14 záró horonyban, egymással csatlakoznak. During the final joining of the 'strip engages when the 8' closure means 6 penetrates 14 'connecting groove so that the active 10, 10' sealing surfaces, which are 8 'closure and connected to the barrier 14 groove with each other.

Az 1a. 1a. - 1c. - 1c. ábrákon látható műveletek ismétlése révén, továbbá a 2a. Figures seen by repetition of operations, and 2a. - 2c. - 2c. ábrákon látható műveletek ismétlése révén az egész padlót lefektethetjük ragasztó használata nélkül és az összes csatlakoztató perem mentén. Figures seen by repeating operations be laid across the floor without the use of glue and along all joint edges. így a technika állása szerinti ismertetett típusú padlóelemeket mechanikus módon a lefektetés szabályai szerint először csatlakoztatjuk egymáshoz, úgy, hogy szögben lefelé tartjuk a hosszanti oldalán, és a rövidebbik oldalaival, amikor a hosszanti oldalak már csatlakoztatva vannak, vagyis rögzítve, és ezek egymásba pattannak az új 1' padlóelem vízszintes elmozdítása révén, az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem hosszanti oldala mentén (D3 irány). as described type of floor elements according to the prior art mechanical way according to set standards initially attached to one another such that an angle is maintained down the longer sides and the shorter sides, when the long sides are already connected, or attached, and these interlocking snap into the new moving horizontally through the floorboard 1 ', along the longitudinal side of one floorboard previous floorboards (direction D3). Az 1, T padlóelemeket, anélkül, hogy a csatlakozások megsérülnének, felszedhetjük a lerakás sorrendjével ellentétes sorrendben és újra lerakhatjuk. 1, T floorboards without damaging the connections, installation can preclude the deposition sequence to and deposited upon again. Ezeknek a lerakási elveknek egyes részei alkalmazhatók a jelen találmánnyal kapcsolatban is. Parts of these laying principles are applicable in connection with the present invention as well.

A technika állása szerinti padlóelemeket ahhoz, hogy optimálisan működjenek és lehetővé tegyék a könnyű lefektetést és az újra felszedést, csatlakoztatások után hosszú oldaluk mentén el kell, hogy lehessen helyezni egy olyan helyzetben, ahol egy kis játék van a működő záróelem 10 záró felületei között és a működő 14 záró horony 10' záró felülete között. floor elements according to the prior art in order to optimally cooperate and to allow easy laying and recycling pickup, after the connections to be on the long side, to be placed in a situation where you have a little game between the operational closure 10 sealing surfaces and locking groove 14 between operative locking surface 10 '. Mindazonáltal nincs szükség holtjátékra a padlóelemek felső felületéhez közeli VP csatlakoztatási síkban a padlóelemek közötti ütközéses érintkezéseken (vagyis a HP felületi síkban). However, there is no need for slack near the upper surface of the floor elements VP connection plane impact on contact between the floor elements (i.e. the surface plane HP). Azért, hogy ezt a helyzetet elérjük, szükség lehet arra, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz nyomjuk. To achieve this situation, you may need to press one floor to the other elements. Ennek a holtjátéknak a részletesebb leírását megtaláljuk a WO 9426999 számú közzétételi iratban. the more detailed description of this slack find WO 9426999 discloses. Ez a holtjáték 0,01 - 0,05 mm nagyságrendű lehet a működő 10, 10' záró felületek között, amikor az egymáshoz csatlakozó padlóelemek hosszanti oldalát egymáshoz nyomjuk. This backlash of 0.01 - 0.05 mm in magnitude can be between the active 10, 10 'sealing surfaces when the adjoining floor elements into the longitudinal side of each other. Ez a holtjáték megkönnyíti a 8 záróelemek bejutását a 14, 14' csatlakozó horony• · · · ·«· * « • · • · · • · · · * · • * · This play facilitates entering of the locking element 8 to 14, 14 'connecting groove • · · «· *« • • · · · · · · • * • * · ·

-9ba. -9ba. Ahogy azt fentebb is már említettük, nincs szükség holtjátékra a padlóelemek közötti érintkezésnél, ahol a HP felületi sík és a VP csatlakoztatási sík a padlóelem felső felén metszi egymást. As already mentioned above, there is no need to play dead on contact between the floorboards, where the surface plane HP and VP connection plane intersect the upper side of the floorboard.

A csatlakoztatási rendszer lehetővé teszi az elmozdulást az érintkező peremek között zárt helyzetben, miután tetszőleges oldalt csatlakoztattunk. The connection system allows the displacement between a closed position of the contact flanges allow any site after you have connected. Ennek folytán a lefektetés sok különféle módon mehet végbe, amely az alap eljárások összes variációit magában foglalja: Laying can take place in many different ways therefore, which includes all variations of the basic procedures:

> hosszú oldalszög beállítása és rövid oldal bepattintása; > Set a long side and short side can take place angle;

> hosszú oldal bepattintása - rövid oldal bepattintása; > Snap long side - short side can take place;

> rövid oldal szögbeállítása, két padlóelem felfelé szögben történő beállítása, az új padlóelem elmozdítása az előzőleg lefektetett padlóelem rövidebbik oldala mentén és végül a két padlóelem lefelé történő szögbe állítása. > Set short side corner, set up two floorboards upward angle, moving the new floorboard along the short side of the floorboard had been laid out and finally nail the two floorboards downward adjustment.

A leggyakoribb és legbiztonságosabb lefektetés! The most common and safest laying! eljárás az, hogy a hosszú oldalt először lefelé szögben beállítjuk és egy másik padlóelemhez csatlakoztatjuk. The method is that the long side first downward angle adjusted and connected to another floorboard. Ezt követően a zárt helyzetben egy elmozdítást végzünk a harmadik padlóelem rövidebbik oldala felé úgy, hogy a rövidebbik oldalt pattintjuk be. It was then a displacement in the locked position toward the short side of the third floor element so that it snapped at the shorter side. A lefektetés végbemehet egy oldal mentén, a hosszú vagy a rövidebbik oldal mentén, egy másik további padlóelem együttes bepattintásával. Laying can take place along one side along the long or short side, another additional floor element band snapping. Ezt követően a zárt helyzetben egy elmozdítást végzünk mindaddig, amíg a másik oldal be nem pattan egy harmadik padlóelembe. It was then as long a displacement in the locked position until it engages the other side of a third floorboard. Ez a két eljárás legalább egy oldalnak a bepattintását igényli. These two methods require snapping at least one side. Mindazonáltal a lefektetés végbemehet bepattintással is. However, laying can also take place by snapping. A harmadik lehetőség az, hogy az első padlóelem rövidebbik oldalát befelé hajlítva először a második padlóelem rövidebb oldala felé hajlítjuk, amely már csatlakoztatva van hosszanti oldala mentén egy harmadik padlóelemhez. The third possibility is that the short side of the first floor element is bent inwardly bent first towards the short side of the second floor element that has already been joined along the longitudinal side of a third floorboard. Miután ezeket összeillesztettük, az első és a második padlóelemet enyhén felfelé szögben meghajlítjuk. Once they are fitted on the first floor and the second element is bent slightly upward angle. Az első padlóelemet elmozdítjuk felfelé irányban szögállásba a rövidebbik oldala mentén mindaddig, amíg az első padlóelem és a harmadik padlóelem felső érintkező peremei egymással kontaktusba kerülnek és ezután a két padlóelemet lefelé hajlítva összeillesztjük. displacing the first floor element in upward direction along the shorter sides of the angle position until the first floorboard and the third floorboard top contact edges come in contact with each other and then folded downwardly and the two floorboard are joined.

A fent ismertetett padlóelem és rögzítő mechanizmusa, illetve rendszere rendkívül sikeres volt a piacon a laminált padlókkal kapcsolatban, amelyek vastagsága mintegy 7 mm és egy alumínium 6 szalaggal vannak ellátva, amelyek vastagsága kb. The above-described floorboard and locking mechanism or system has been extremely successful on the market in connection with laminate floors which are provided with a thickness of about 7 mm and an aluminum strip 6 having a thickness of approx. 0,6 mm. 0.6 mm. Ehhez hasonlóan a WO 9966151 számú közzé•r Similarly, WO 9966151 publication • r

-10tételi irat szerinti padlóelemek kereskedelmi változatai, amelyek a 4a., 4b. floorboards according -10tételi commercial versions of documents that are. 4a, 4b. ábrákon láthatók, szintén sikeresek voltak. Figures shown, were also successful. Mindazonáltal úgy találták, hogy ez a technika nem kellően alkalmas olyan padlóelemekhez, amelyek fa-szál alapú anyagból készültek, különösen masszív faanyagból vagy ragasztott laminált fából ahhoz, hogy parkettát, parkettafelületet alakítsanak ki belőle. However, it was found that this technique is not well suited for floorboards that are made of wood-fiber-based material, especially massive wood material or glued laminated wood to parquet, parquet surface to develop it. Az egyik oka annak, hogy ez az ismert technika miért nem alkalmas az ilyen termékek lerakásához, a nagy mennyiségű hulladék anyag, amely a szélrészek megmunkálása során keletkezik, amikor nyelvhornyokat alakítanak ki a megfelelő mélységben. One reason why this known technique is not suitable for placement of such products, a large amount of waste material generated during machining of parts of the wind when nyelvhornyokat establish the correct depth. Azért, hogy részben leküzdjék ezt a problémát, lehetséges lenne olyan technikát alkalmazni, amely az 5a. To partly overcome this problem, it would be possible to apply a technique that 5a. és 5b. 5b. ábrákon látható, és amelyet a DE-A-3343601 számú közzétételi iratban tárnak fel, vagyis lehetséges lenne különálló elemek mindkét illesztő peremét kialakítani, amelyeket a hosszanti oldali peremekhez csatlakoztatnak. Figures shown and which reveal the DE-A-3343601 discloses, that it would be possible to create discrete elements both flanges of which are connected to the longitudinal side edges. Ez a technika is drága alumíniumdarabok felhasználását igényli és jelentős mennyiségű megmunkálást is. This technique also requires the use of expensive aluminum parts and a considerable amount of working well. Továbbá nehéz a szakaszos elemeket a peremek mentén csatlakoztatni gazdaságilag hatékony módon. In addition, intermittent heavy elements connect an economically efficient manner along the edges. Továbbá a bemutatott geometria nem teszi lehetővé a felszerelést és a leszerelést jelentősebb költségek nélkül úgy, hogy felfelé és lefelé hajlítgatják az elemeket, mivel az alkatrészek nem válnak el egymástól ezek alatt a mozgások alatt, hogyha nagyon szoros illesztéssel készültek (lásd az 5b. ábrát). In addition, the geometry presented does not allow without installation and dismantling significant costs, so that hajlítgatják the items up and down, because the parts are not separate from one another during these movements that have been made very tight fit (see Fig. 5b) .

Egy másik ismert padlóelem kialakítás mechanikus záró rendszerrel látható a 6a. Another known floor element construction is shown a mechanical closing system 6a. -6d. -6D. ábrákon, amelyet a CA-A-0991373 számú irat ismertet Ha ezt a mechanikai záró rendszert használjuk, az összes olyan erő, amellyel megpróbáljuk a padlóelemek hosszanti oldalát széthúzni, a záró elemre a szalag külső végénél hat (lásd 6. ábra). Figures disclosed in CA-A-0991373 discloses When using this mechanical locking system, all forces which try to pull apart longitudinal sides of the floor elements, the locking element at the outer end of the tape can (see Figure 6). Amikor lefektetjük, illetve felszedjük a padlót, az anyagnak rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a nyelv kilazítását két központ körül történő forgatással, méghozzá egyidőben. When is laid out and picking up the floor, the material must be flexible enough to allow the tongue to loosen rotation around two centers, even at a time. Az összes felület közötti szoros illesztés lehetetlenné teszi az ésszerű gyártást és az elmozdítást zárt helyzetben. tight fit between all surfaces makes rational manufacture and displacement in the locked position impossible. A rövidebbik 6c oldalnak nincsen vízszintes zárása. The short side 6c has no horizontal closing. Az ilyen típusú mechanikai zárás mindazonáltal nagy mennyiségű hulladék anyagot eredményez, amely a nagy záróelem kialakításnak köszönhető. This type of mechanical lock, however, a large amount of waste material, due to the high locking element configuration.

Egy további jobban ismert mechanikai zárási kialakítás a padlóelemeknél látható a GB-A-1430429 számú közzétételi iratban és a 7a. In a further more known design of mechanical locking of floorboards shown in GB-A-1430429 discloses and No. 7a. - 7b. - 7b. ábrákon. FIGS. Ez a rendszer lényegében egy nyelvhorony csatlakoztatás, amely további tartóhoroggal van ellátva egy kinyúló ajakrészen a nyelvhorony egyik oldalán, amely- 11 nek megfelelő tartó bordája van, amely a nyelv felső oldalán van kialakítva. This system is basically a tongue groove connection, which is provided with a projecting lip portion on one side of the tongue groove further retaining hook 11 amely- corresponding retaining rib is formed on an upper side of the tongue. A rendszer jelentős rugalmasságot kíván az ajaktól, amelyen a horog van elrendezve, és a szétkapcsolást nem lehet végrehajtani anélkül, hogy ne rongálnánk meg a padlóelem csatlakoztató peremeit. The system requires significant flexibility in ajaktól which the hook is arranged, and the disconnection can not be implemented without being rongálnánk the connecting edges of the floorboard. A rendkívül szoros illesztés a gyártást nehézkessé teszi és a csatlakoztatás geometriája nagy mennyiségű hulladék anyagot eredményez. The extremely tight fit makes manufacture difficult and the geometry of the connections results in a large amount of waste material.

További ismert kialakítású mechanikai záró rendszert ismert padlóelemeknél a DE-A-4242530 számú közzétételi irat. Another known design of mechanical locking system for floor elements known from DE-A-4242530 discloses. Egy ilyen záró rendszer látható a 8a. Such a locking system is shown in 8a. - 8b. - 8b. ábrákon is. Figures also. Ez az ismert záró rendszer azonban számos hátránnyal rendelkezik. However, this known closing system has a number of disadvantages. Nem csak nagy mennyiségű hulladék anyag keletkezik a gyártás során, hanem rendkívül nehéz gazdaságosan jó minőségű csatlakozásokat kialakítani, amelyek a jó minőségű padlóknál szükségesek. Not only do a large amount of waste material generated during production, but is extremely difficult to develop economically good quality connections necessary for good quality than the floor. Az alámetszett horony, amely a nyelvhornyot alkotja, kizárólag szármaróval alakítható ki, amely a csatlakoztató perem mentén mozog. The undercut groove that forms the tongue groove, formed exclusively endmill which is moved along the joint edge. így lehetetlen nagy méretű korong alakú forgácsolószerszámokat használni a padlóelemek megmunkálásához az oldalperemtől. so it is impossible to use large disk-shaped cutting tools for machining of the floor elements flank.

Különböző típusú padlóelemek mechanikus összeillesztéséhez különösen padlóelemek összeillesztéséhez rendkívül sok javaslat létezik, ahol a hulladék anyag mennyisége kicsi és ahol a gyártás gazdaságosan megvalósítható akkor is, hogyha préselt lemezt használunk vagy prés alapú padlóelem anyagokat. Different types of floorboards with mechanical seam there are very many proposals in particular floor assemble components, wherein the amount of material waste is small and in which production economically viable even if it is used or compression molded sheet materials based on the floorboard. így a WO 9627721 számú közzétételi irat (lásd a 9a. - 9b. ábrákat) és a JP 3169967 számú szabadalmi leírás (lásd a 10a. - 10b. ábrákat) két típusú, bepattintós illesztésű kialakítást ismertet, amely kis mennyiségű hulladékot eredményez, de hátrányuk az, hogy lehetetlenné teszik a padlóelemek szétszedését felhajlítással. Thus, WO 9627721 discloses the (see 9a -.. 9B) and in the patent JP 3169967 No. (see 10a -.. Figures 10b) discloses two types, snap-fit ​​design, which results in a small amount of waste but disadvantages It is to make the floorboards taking felhajlítással impossible. Igaz az, hogy ezek a csatlakoztató rendszerek gazdaságosan gyárthatók nagy méretű korong alakú forgácsolószerszámokkal, azonban számos hátrányuk van, mivel a felfelé hajlítással történő szétszedés következtében a záró rendszer komolyan megsérülhet és a padlóelemeket még egyszer nem lehet mechanikus rögzítéssel lefektetni. It is true that these coupling systems, however, have several disadvantages economical to manufacture large disk-shaped cutting tools, as a result of dismantling the upward bending of the locking system is damaged seriously and floor elements again can not be laid with mechanical fastening.

Újabb típusú az a rendszer, amelyet a DE-A-1212275 számú közzétételi irat, valamint a 11a. Another type of system, which is disclosed in DE-A-1212275 discloses and 11a. - 11b. - 11b. ábrákon látható módszer feltár. the method shown in Figures reveal. Ez az ismert rendszer alkalmas sport célú padlók műanyagból készült sport célú padlók előállítására és nem gyártható nagy méretű korong alakú forgácsolószerszámokkal azért, hogy éles alámetszett hornyokat alakítsunk ki. This system is known for shape-purpose flooring for sports flooring made of plastic sports production and large disk can not be manufactured cutting tools in order to form a sharp undercut grooves. Ez az ismert rendszer is, This system is also known,

-12illetve sem szedhető szét felfelé történő hajlítással anélkül, hogy a rendkívül nagy rugalmasságú anyag, amelyben a felső és alsó ajkak körbefogják az alámetszett hornyot, nagy mértékben ne deformálódjanak, miközben széthúzzák őket. -12illetve not be disassembled upward bending without the extremely high elastic material in which the upper and lower lips round the undercut groove will not deform greatly while pulling them apart. Az ilyen típusú kötés ennek folytán nem alkalmas padlóelemek előállítására, amelyek préselt lemez alapúak, hogyha jó minőségű kötéseket akarunk kialakítani. This type of connection is not suitable for producing floorboards therefore, which are to be formed based fibreboard, if high-quality joints.

Ferde horonnyal és nyelvvel ellátott nyelvcsap csatlakoztatásokat javasol az US-A-1124228 számú közzétételi irat is. uvula with groove and tongue connections oblique proposed in US-A-1124228 discloses the well. Azok a típusú csatlakoztatások, amelyek a 12c. Those types of connections to 12c. -d. d. ábrákon láthatók, lehetővé teszik egy új padlóelem csatlakoztatását úgy, hogy azt lefelé nyomjuk a ferdén felfelé álló nyelv fölött, amely az előzőleg lefektetett padlóelemen van. Figures are shown, allow connection of a new floor element so that it is pushed down over the obliquely upwardly extending tongue which is previously laid floor element. Azért, hogy az újonnan lefektetendő padlóelemet rögzítsük, körmöket használnak, amelyeket ferdén lefelé hajtanak, illetve vezetnek be a padlóelemen át a ferdén felfelé álló nyelv fölött. In order to secure the newly laid in the floor element, used nails which are driven obliquely down through the floor element and are introduced over the tongue upward angle. A 12a. 12a. - b. - b. ábrán látható kiviteli alakban ezt a technikát nem lehet alkalmazni, mivel fecskefarok illesztést alkalmaztak. there is shown that the technique can not be used since a dovetail fitting employed. Ez a technika egész biztosan kis mennyiségű hulladék anyagot eredményez, de egyáltalán nem alkalmas úszó padló készítésére, amelynek különálló padlóelemei vannak, anélkül, hogy meg ne sérülne, amelyeket össze kell illeszteni és szét kell szedni rendkívül egyszerű módon és amelynek jó minőségű kötései vannak. This technique certainly result in a small amount of waste material, but they are not at all suitable for floating floors for making a separate floor elements, without that you do not get damaged, which must be integrated together and apart to take a very simple manner and which are in good quality bonds.

A DE-A-3041781 számú közzétételi irat olyan záró rendszert ismertet padlóelemek csatlakoztatására különösen görkorcsolya stadionok vagy bóling pályák számára, amelyek műanyagból készültek. In DE-A-3041781 discloses a closure system for connecting floor panels in particular for stadiums skates or bowling tracks made of plastic. Egy ilyen csatlakoztató rendszer látható a 13a. Such a coupling system is shown in 13a. - d. - d. ábrákon. FIGS. A rendszer egy alámetszett hosszanti hornyot tartalmaz a padlóelem széle mentén, továbbá egy felfelé álló hajlított nyelvet, amely a padlóelem ellenkező szélén van kialakítva. The system comprises an undercut longitudinal groove along the edge of the floorboard, and an upstanding curved tongue which is formed opposite the edge of the floorboard. Keresztmetszetben az alámetszett horonynak első része van, amelyet párhuzamos felületi részek alkotnak és párhuzamos a padlóelem fő síkjával, továbbá egy második belső részt, amely trapezoid vagy fél trapezoid keresztmetszetű (lásd 13a. - b. és 13c. - d. ábrák). Cross-section of the undercut groove has a first portion which is defined by and parallel to the main plane of the floorboard, and a second interior portion which is trapezoidal or semi-trapezoidal cross section (see 13a. - b and 13c -... D drawings) parallel surface portions. Keresztmetszetben, a nyelvnek két párhuzamos sík része van, amelyek egymáshoz képest szögben állnak, és ahol a padlóelem közepéhez közelebb lévő rész párhuzamos a padlóelem fő síkjával és ahol a külső szabad rész szögben áll felfelé a megfelelő sík résszel, amely az alámetszett horony trapezoid részén van. In cross section, the tongue has two parallel flat parts that are angled relative to one another, and wherein the portion closer to the floor panel center and where the outer free portion extends upwardly at an angle to the respective planar portion which is trapezoidal part of the undercut groove parallel to the floor member main plane .

♦ ·*« · ··· · ί-13Α nyelv és a horony, valamint a padlóelem széleinek kialakítása olyan, hogy amikor két ilyen padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, a kialakult kapcsolat egyrészt a nyelv felületi részei és az alámetszett horony megfelelő felületi részei között a nyelv külső vége és teljes felső oldala mentén, továbbá a nyelv belső párhuzamos részének alsó része mentén és másrészt az összeillesztett padlóelemek peremei és a horony, valamint a nyelv alatt alakul ki. ♦ · * «· ··· · ί-13Α tongue and groove and form the floor element edges is such that when two such floorboards are mechanically connected to each other, the established connections both between the surface portions and the corresponding surface portions of the undercut groove of the tongue tongue is formed along the entire upper side and outer end and along the bottom of the inner portion parallel to the tongue and on the other hand over the joined edges of the floor elements and the groove and the tongue. Amikor egy új padlóelemet csatlakoztatunk az előzőleg már lefektetett padlóelemhez, az új elemet felfelé megfelelő szögben hajlítva helyezzük el a nyelv ferde külső részéhez képest az összeillesztés céljából a már előzőleg lefektetett padlóelem hornyának külső párhuzamos sík részéhez. When a new floorboard is connected to the floor member previously laid down, a new battery bent upwards at a right angle is placed is inclined with respect to the outside of the tongue for the purpose of joining the outer planar portion parallel to the already previously laid floorboard groove. Ezt követően a nyelvet beillesztjük a horonyba, míg az új padlóelemet lefelé hajlítjuk. Subsequently the tongue is inserted into the groove while the new floor element is bent downward. A nyelv szögszerű alakjának köszönhetően jelentős mennyiségű holtjátékra van szükség a horony első részén, hogy lehetővé tegye ezt az összeillesztést és a befelé szögben történő mozgatást. Due to the angle of the tongue-like shape of a substantial amount of play it is necessary in the first section of the groove to allow this movement of the splice and inward angle. Esetleg a padló anyagának jelentős mértékű rugalmasságára van szükség, amely az irat szerint műanyagból készíthető. Alternatively, the floor material of substantial flexibility is required, which can be made of plastic, according to the file. A lefektetett összeillesztett helyzetben kapcsolat alakul ki a nyelv felületeinek fő része és az alámetszett horony között, kivéve a nyelv szögben álló külső felfelé kialakított része alatt. The assembled position laid engagement between the main part of the tongue and the undercut groove surfaces except over an upstream portion of the outer angled tongue.

A DE-A-3041781 számú közzétételi irat szerinti mechanikus záró rendszernek jelentős hátránya az, hogy rendkívül nehéz előállítani. significant disadvantage is that it is extremely difficult to produce a mechanical locking system according to DE-A-3041781 discloses. Egy javasolt előállítási eljárás gombafejű szármaró alkalmazása, amelynek külső része alakítja ki a keresztmetszetben trapézoid belső részét a nyelvhoronynak. Use of a proposed manufacturing method mushroom head milling cutter, the outer part forms the inner part of the tongue groove of trapezoidal cross-section. Egy ilyen gyártási eljárás nem ésszerű és mindemellett nagy tűrési problémákat is okoz, hogyha a gyártási eljárást padlóelemek esetében alkalmazzuk, vagy más elemek esetében, amelyek fából készültek azért például, hogy lambéria elemeket vagy parkettaelemeket alakítsunk ki, amelyeknek jó minőségű kötéseik vannak. Such a manufacturing process causes tolerance problems are not reasonable and are also high that the manufacturing process is used for floor elements or for other elements which are made because of wood, for example, to form the cladding elements or flooring elements which have high-quality bonds.

Ahogy azt fentebb már említettük, ennek a technika állása szerinti megoldásnak, illetve mechanikus záró rendszernek az egyik hátránya az, hogy a szögben álló nyelvnek a beillesztése a horonyba jelentős mennyiségű holtjátékot igényel a nyelv és a horony között (lásd 5. ábra a DE-A-3041781 számú iratban és a mellékelt 13b. ábra) azért, hogy lefelé történő szögben hajlítást hajtsunk végre, ha éppenséggel nincs megfelelő vagy jelentős mértékű rugalmasság a padló anyagában. As mentioned above, this solution according to the prior art, or mechanical closure system, one drawback is that the insertion of the angled tongue requires the groove considerable amount of play between tongue and groove (see Figure 5 in DE-A No. -3041781 discloses the attached figure 13b.) in order to perform a bending angle downward when actually there are insufficient or excessive elasticity of the floor material. Továbbá egy ilyen lefelé hajlítást nem lehet elvégezni, miközben az új padlóelemet és az előzőleg már lefektetett padlóelemet Furthermore, such a downward bending can not be carried out while the new floor elements and floor elements previously laid out

-14összeillesztjük oly módon, hogy ezek egymáshoz érintkeznek a padlóelemek felső széle fölött, illetve felső széle közelében a nyelv és a horony fölött úgy, hogy a lefelé hajlítás mozgásának csukló középpontja ennél a pontnál helyezkedik el. -14összeillesztjük such a way that they come into contact with each other over the upper edge of the floor elements on or near the upper edge of the tongue and the groove over so that the downward bending movement of the hinge center is at this point.

Ennek a találmány szerinti mechanikai záró rendszernek, amely a DE-A 3041781 számú közzétételi irat szerinti további jelentős hátránya az, hogy valóban vastag fából készült padlóelemek esetében az új padlóelem elmozdítása az előzőleg már lefektetett padlóelem mentén lefektetett vagy részben felemelt helyzetben sokkal nehezebb az egymással kapcsolatban lévő padlóelemek révén a nagy felületek esetén. This mechanical locking system according to the invention which is a further significant drawback is according to DE-A-3041781 discloses that indeed for floor elements made of thick wooden moving the new floorboard position laid or partly raised along the floorboard has already been laid out much harder interconnected through the floorboards in the case of large surfaces. Még akkor is, hogyha a fa padlóelemek megmunkálása vagy fa alapú préselt lemezből készült padlóelemek megmunkálása nagyon pontosan történne, ezek a felületi részek természetes okoknál fogva nem eléggé simák, hanem kiálló szálak vannak rajtuk, amelyek jelentősen növelik a súrlódást. Even if the machining of wooden floorboards or floorboards made of pressed wood-based sheet metal machining happen very precisely, these surface areas by natural reasons not quite smooth, but there are fibers protruding from them, which significantly increase friction. Amikor padlót fektetnek le, vagy hasonló elemeket, a hosszú padlóelemek (gyakran 2 - 2,4 mm hosszúságú vagy 0,2 - 0,4 m széles padlóelemek) és a lényegében természetes anyagok kerülnek alkalmazásra. When laid in the floor, or the like, the long floorboards (often 2 - 2.4 mm in length or 0.2 - 0.4 m wide floorboards) and essentially natural materials are used. Az ilyen típusú hosszú padlóelemek megvetemednek és ennek folytán gyakran eltérnek a teljesen sima falaktól (banán alakjuk van). These types of long floorboards warp and therefore often deviate from a completely smooth walls (there are banana shape). Ezekben az esetekben még nehezebb elmozdítani az újonnan lefektetett padlóelemet egy már lefektetett padlóelem mentén, hogyha a padlóelemek rövidebb széleinél is mechanikai záró rendszert kell alkalmazni. In these cases, even more difficult to move the floor elements laid out along a newly laid floor element has been that if a mechanical locking system should also apply to the shorter edges of floorboards.

További hátránya a DE-A 3041781 számú közzétételi iratban ismertetetett mechanikai záró rendszernek az, hogy nem a legalkalmasabb a nagyon jó minőségű padlók esetében, amelyek fából vagy préselt lemezből készültek, és amelyek ennek folytán szoros illeszkedést igényelnek függőleges irányban a nyelv és a horony között annak érdekében, hogy megakadályozzuk a padló nyikorgását. Another disadvantage described herein, DE-A 3041781 discloses a mechanical locking system is that it is not the most suitable for high quality floors made of wood or pressed cardboard, and which require a tight fit therefore the vertical direction between the tongue and groove to in order to prevent the floor creak.

A WO 9747834 számú közzétételi irat olyan padlóelemeket tár fel, amelyek különböző típusú mechanikai záró rendszerekkel vannak ellátva. WO publication No. 9747834 discloses a flooring elements, which are provided with different types of mechanical locking systems. A padlóelemek hosszanti oldalainak egymáshoz rögzítését szolgáló záró rendszerek (lásd 2.-4., 11. és 22. -25. ábra az említett dokumentumban) úgy vannak kialakítva, hogy egy csatlakoztató és egy szögben elmozdító mozgással lehet őket összeállítani és szétszerelni, míg sok közülük arra szolgál, hogy a padlóelemek rövidebb széleit illessze egybe (5. - 10. ábrák) és ezek úgy vannak ki··· · · closing systems to one another for mounting the floor elements of the longitudinal sides (see Figure 2, 4,. 11, 22 -25. in that paper) they are designed such that they can be assemble and disassemble a coupling and a displacement angle of movement, while many among them is used to insert the floorboards together shorter edges (5 - 10. Figures) and are pointed out ··· · ·

-15alakítva, hogy egymáshoz keresztirányú nyomással csatlakoztathatók egymás irányában és a zárás bepattintással valósul meg, de ezek a záró rendszerek a padlóelemek rövidebb oldalainál nem szerelhetők szét anélkül, hogy tönkre ne mennének vagy bizonyos esetekben teljesen használhatatlanná ne válnának. -15alakítva that takes place can be connected to one another transverse pressure toward each other and snap-closing, but these locking systems can not be dismantled in the short sides of floor panels without having to do would go or in some cases do not become completely useless damage.

A WO 9747834 számú közzétételi iratban feltárt padlóelem némelyike, valamint azok, amelyek szétszerelésre és összeszerelésre vannak kialakítva szögben történő elmozdulással működnek (a 2. - 4. ábrák a WO 9747834 számú iratban és a találmány mellékletében szereplő 14a.-c. ábrák), továbbá egyik peremükön egy horony és egy olyan szalag van kialakítva, amely a horony alatt nyúlik és túlnyúlik azon a csatlakozási síkon, ahol a két összeillesztett padlóelem felső részei találkoznak. Some floorboards disclosed in the WO 9747834 patent publication, and those which are formed on disassembly and assembly, operate the shift angle (2 - 4. FIGS 14a.-c. illustrations in WO 9747834 discloses and annex to the present invention), and one of the end edges of a groove and a strip is formed which extends under the groove and extends in the connection plane with the upper parts of two joined floorboards meet. A szalag úgy van kialakítva, hogy együttműködjön egy lényegében kiegészítő alakra kiképzett résszel, amely a padlóelem másik peremén van kiképezve úgy, hogy két hasonló padlóelemet lehessen összeilleszteni. The tape is adapted to cooperate with a substantially complementary shape formed portion which is formed in the other edge of the floor element so as to be able to combine two such floor elements. Ezeknek a padlóelemeknek a közös tulajdonsága az, hogy a padlóelem nyelvének felső oldala és az ennek megfelelő felső határfelület a hornyon sík és párhuzamos a padlóelem felső oldalával vagy felületével. Such floorboards have the common feature is that the upper side and the corresponding upper boundary surface of the floor panel language of the groove is flat and parallel to the upper side of the floor element or surface. A padlóelemek közötti csatlakozás azért, hogy meggátolják azt, hogy a csatlakoztató síkra keresztirányban szét lehessen ezeket húzni, úgy van kialakítva, hogy kizárólag ezt záró felületekkel érhetjük el egyrészt a nyelv alsó részén és másrészt a szalag alsó ajkának felső oldalán a horony alatt. The connection between the floor elements in order to prevent that the separation can be retightened transversely to the connecting plane is arranged to be achieved by one hand only this sealing surfaces the lower part of the tongue and on the other hand below the upper sides of the strip lower lip of the groove. Ez a záró rendszer szintén attól a hátránytól szenved, hogy olyan szalagrészt igényel, amely túlnyúlik a csatlakozási síkon és ennek következtében hulladék anyag keletkezik az érintkező peremrészen belül is, ahol a horony van kialakítva. This closure system also suffers from the disadvantage that it requires a strip portion which extends beyond the connection plane and waste material consequently formed also in the contact edge portion where the groove is formed.

A WO 9747834 számú közzétételi irat szintén mechanikus csatlakoztató rendszert tár fel, amely egy körív alakú nyelvből és egy ennek megfelelően kialakított horonyból áll, amely a padlóelem átellenes oldalán van kiképezve (14d. - 14e. ábrák). WO 9747834 discloses also discloses a mechanical joining system which is an arc-shaped tongue and a correspondingly formed groove which is formed on the opposite side of the floor panel (14d -.. Figures 14e). Amikor egy ilyen záró rendszert csatlakoztatnak, a nyelv hegyét beillesztik az ívesen kialakított horony nyílásába és ezek után kezdődik a lefelé hajlítás. When such a fastening system is connected, the tip of the tongue is inserted into the arcuate groove formed hole and after that starts the downward bending. Eközben a lefelé hajlítás közben nagy mértékű felületi érintkezés alakul ki a nyelv és a horony összes íves felülete között. Meanwhile, a high degree of surface contact occurs during the downward bending between all the arcuate surfaces of tongue and groove. Ha az ilyen típusú csatlakoztató rendszereket hosszú, fából vagy fa alapú anyagból készült elemek összeillesztésére használnánk, akkor rendkívül nehéz lenne simán és egyszerűen összeilleszteni őket. If this type of connection systems we use long, items made of wood or wood-based materials joining, it would be extremely difficult to fit them together smoothly and easily. Továbbá a súrlódás az íves felületek és a nyelv csúcsa, valamint a horony alja között jelentős erőket igényel az egyik padló- 16• · · · · « · • · · • · · «· ·* 1 elemnek a másikról való lecsatlakoztatásához összeillesztett állapotukban. In addition, the friction between the curved surfaces and the tongue tip and bottom of slot significant forces requires one floor 16 • · · · · «· • · · • · · '· · * 1 element sandwiched disconnect in from the other state. Ez a szakmai gyakorlatban ismert technika nyilvánvalóan jobb, mint az, amelyet az előbb említett DE-A 3041781 számú közzétételi irat feltár, de számos hátránya van. This technique is known in the art is obviously better than that revealed in the aforementioned DE-A 3041781 discloses, but has several disadvantages.

Az US-A 2740167 számú közzétételi irat (lásd a 15a. - b. ábrákat) olyan parkettaelemeket tár fel, amelyek fából készültek és amelyeknek egymással ellentétes peremei olyan részekkel vannak kialakítva, amelyek horgosak és egymásba akaszthatok, amikor számos padlóelemet sorban lefektetünk. US-A-2740167 discloses the (see 15a -.. B figures) discloses a flooring elements which are made of wood and whose opposing edges are formed with parts hook and each other can be hung when several floor element lay line. Az egyik peremrésznek egy lefelé álló horga van, míg a másik ezzel szemben álló pereme egy felfelé álló horga. One edge portion has a downwardly extending hook, and the other edge fixed by contrast, an upstanding hook. Azért, hogy lehetővé tegyük egy új padlóelem beillesztését egy előzőleg már lefektetett elem alá, a felfelé álló horog alsó oldalát leélezzük. In order to allow a new floorboard below the insertion of an element previously laid out, leélezzük the underside of the bar upward. A padlóelemeket, amelyeket függőleges illesztési síkban csatlakoztatunk egymáshoz, pusztán a vízszintes irányban rögzítjük a csatlakoztatási síkra merőlegesen. The floor members that are joined together in a vertical joint plane merely fixed perpendicularly to the connection plane in the horizontal direction. Ahhoz, hogy az elemeket rögzítsük függőleges, vagyis a padlóelem felső felületére merőleges irányban is rögzítsük, ragasztót használunk, ragasztóréteget, amelyet előzetesen az aljzatra terítünk, amelyen a parkettát el akarjuk rendezni. In order to fix the elements to the vertical, that is perpendicular to the upper surface of the floorboard direction mount, adhesive is used, adhesive layer which is laid on the substrate in advance, which we want to resolve the parquet. Egy előzőleg már lefektetett parkettaelemet ezért újra fel kell, vagy meg kell emelni, mielőtt azonban a ragasztóréteg megkötött volna. A previously laid parquet element and it should again, or should be raised before the adhesive layer, however, they have been concluded. A gyakorlatban az ilyen parketta ennek folytán véglegesen az aljzathoz van rögzítve a lefektetést követően. In practice, such flooring is permanently fixed after the laying of the substrate therefore.

A CA-A-2252791 számú közzétételi irat olyan parkettaelemeket ismertet, illetve mutat be, amelyeket különleges hornyokkal láttak el az egyik hosszanti oldal mentén és egy ehhez képest kiegészítő alakú nyelvvel a másik hosszanti oldal mentén. The CA-A-2252791 discloses a flooring elements or shows, which are equipped with special grooves along one long side and a complementarily shaped relative to this tongue along the other long side. Ahogy az a szabadalmi leírásban látható, továbbá a bejelentésünkhöz csatolt 16a. As it is shown in the patent specification and the appended herein by 16a. -b. b. ábrákon is, a nyelv és a horony le van kerekítve és ferde szögben felfelé áll azért, hogy megkönnyítse az egyik padlóelemnek a másik padlóelemhez történő illesztését úgy, hogy az új parkettaelemet közel helyezzük el a lefektetett parkettaelemhez, majd ezt követően mindkettőt együtt felemeljük és szögbe állítjuk, ami után a hornyot lehúzzuk a ferdén felfelé álló nyelvre ráhúzva, mialatt egyszerre összeillesztjük és lefelé mozgatjuk a parkettaelemet. is rounded and is inclined upward angle in order to facilitate the fitting of the one floor member to another floor member, so that the new floor member is positioned close to the floor elements laid out, then both are lifted together and is angled off drawings, the tongue and the groove after which the groove is pulled upward at an angle fitted over the language, while at the same time joined together and moved down the parquet elements. Mivel a nyelv és a horony egymást kiegészítő alakúak, rendkívül nehéz a csatlakozást létrehozni és esetleg még egyszer széthúzni az egymással összeillesztett parkettaelemeket. Given the complementary shape of the tongue and groove, it is extremely difficult to establish a connection and perhaps stretch the floor elements joined together once more. Valamilyen eltérés a síktól, vagyis például banán alakúság, azt eredményezi, hogy további akadály képződik a két pár« · Any deviation from the plane, that is, for example, banana alakúság, will result in further barriers to the formation of two pairs of "·

··»· kettaelem összeillesztése előtt. ·· »· kettaelem before joining. A nyelv sérülésének veszélye ennek folytán igen nagy, és a kialakítás ezen kívül nagy súrlódási erőket eredményez a nyelv és a horony felületei között. Risk of damage to the tongue is very large therefore, the design results in large frictional forces between the tongue and the groove surfaces of the outside.

Az US-A-5797237 számú közzétételi irat bepattanó típusú záró rendszert ismertet padlóelemek összeillesztésére. US-A-5797237 discloses the disclosed snap-type locking system for joining floorboards. A 17a. 17a. ábrán metszetben látható két összeillesztett padlóelem, míg a 17b. Figure shows a sectional view of two joined floorboards, while 17b. ábrán egy ilyen ismert padlóelemet mutat, amelyet nem lehet szétszedni a padlóelem felhasításával a másik padlóelemhez képest, amely már le van fektetve. Figure shows such a known floorboard which can not be dismantled as felhasításával floorboard relative to the other floor element that has already been laid. Ehelyett, ahogy az a 4B. Instead, as shown in 4B. ábrán is látható az említett közzétételi iratban, mind a két padlóelemet el kell távolítani és azt a padlóelemet, amelyhez csatlakozva van és amely a földön marad vagy az aljzaton marad, fel kell emelni, hogy széthúzzuk a nyelvet a horonyból. In the aforementioned patent publication, both of the floor element to be removed and it also shows the floor element to which it is connected and which remains or stays in the jack to be lifted, pulling the tongue out of the groove to the land. A rendszer nagy hasonlóságot mutat azzal, amelyet az előbb említett US-A-2740167 számú szabadalmi leírásban tárnak fel (15a. - b. ábrák), de azzal a különbséggel, hogy a rövidebb alsó ajak a horog alakú nyúlvány vagy alak alatt van kialakítva. The system shown by a great similarity to that reveal the aforementioned US-A-2740167 patent specification (15a -.. B drawings) but with the difference that short lower lip is formed below the hook-shaped projection or shape. Ez a rövidebb alsó ajak mindazonáltal nem létesít csatlakozó hatást, mivel egy rés van a nyelv alsó része és a rövid ajak felső oldala között, amikor a két padlóelemet összeillesztjük. This short lower lip, however, does not establish a connection effect, since there is a gap between the lower and upper part of the short side of the lip of the tongue when the two floorboard are joined. Mindemellett ez a kis hézag szükséges a 17. ábrán látható módon történő szétszedéshez. Furthermore, this gap is required disassembled in the manner shown in Figure 17. Természetesen a közzétételi iratban azt állítják, hogy a csatlakoztató rendszer egy bepattanó csatlakozás, de valószínűleg a lefektetett padlóelem enyhén felfelé hajlik azért, hogy a padlóelem horog kialakítású ajka alatti nyelvet meghagyják. Of course, the published application allege that the coupling system is a snap-in connection, but probably the laid floorboard is bent slightly upwards so that the floorboards are left sublingual hook shaped lips. Ez a mechanikus záró rendszer, ahogy az említett szabadalmi leírásban is látható, gyártható nagy méretű korong alakú forgácsolószerszámmal. This mechanical closure system, as shown in said patent, can be manufactured in large disk-shaped cutting tool. Itt nincsenek alámetszett hornyok, amelynek felső vagy alsó ajkai hozzáütköznének a beillesztett nyelvhez, és zárnák ezt a nyelvet mind függőleges, mind vízszintes irányban, ebben a záró rendszerben. There are no undercut groove, whose upper and lower lips to collide the inserted language, and that language would terminate both the vertical and horizontal direction in the locking system. így a horony függőleges irányban nagy méretű, illetve nagyobb méretű, mint a megfelelő nyelvrészek. Thus, the vertical direction groove large or larger than the corresponding tongue portions. A lefektetett padlóelem ennek folytán elmozdulhat az aljzattól, amely nyikorgást okoz a kötéseknél és elfogadhatatlan függőleges mozgásokat. The floorboard therefore laid out on the substrate may move, which causes squeaking the joints and unacceptable vertical movements. A nem kielégítő zárás következtében jó minőségű kötést nem lehet vele kialakítani. Due to insufficient good quality close bond with him can not be established.

Az FR-A-2675174 számú szabadalmi közzétételi irat olyan mechanikus csatlakoztatási rendszert ismertet kerámia csempék számára, amelyeknek kiegészítő alakú egymással ellentétes peremrészeik vannak, és ebben az esetben különálló rugókapcsokat alkalmaznak, amelyeket bizonyos távolságban • · »·· » · • « • · · aJ. Document FR-A-2675174 patent discloses a mechanical attachment system is disclosed for ceramic tiles which have complementarily shaped opposite peremrészeik, and in this case employ separate rugókapcsokat which are spaced • · »··» · • "• · · aJ.

*· 1 * · 1

a. the.

-18egymástól szerelnek fel és amelyek arra szolgálnak, hogy megragadják a hozzájuk csatlakoztatott másik csempe peremét. -18egymástól fitted and which serve to seize them connected to the other edge of the tile. A csatlakoztató rendszer nem úgy van kialakítva, hogy elfordítással szét legyen szerelhető, amely nyilvánvaló a 18a. The coupling system is not designed to be disassembled by rotation in clear 18a. és különösen a 18b. and especially 18b. ábrákból. FIGS.

A 19a. 19a. és 19b. and 19b. ábrákon padlóelemek láthatók, amelyek a JP 7180333 számú szabadalmi leírás kitanítása szerint vannak kialakítva fém sajtolással. Figures floor elements are shown, which are formed of metal by stamping according to JP Patent No. 7180333 teaches. Szerelés után gyakorlatilag lehetetlen szétszedni az ilyen padlóelemeket a kötés geometriája miatt, amely nyilvánvaló a 19b. After installation is virtually impossible to dismantle such floorboards because the bonding geometry, which is evident 19b. ábrára tekintve. considering FIG.

Végül, a 20a. Finally, 20a. és 20b. and 20b. ábrák egy további kapcsoló rendszert ismertetnek, amelyet a GB-A-2117813 számú közzétételi irat tár fel és amely arra szolgál, hogy nagy méretű szigetelt falpaneleket csatlakoztassanak vele. Figs discloses a further switching system, which are detected by the GB-A-2117813 discloses and which is intended to connect large insulated wall panels with it. Ez a rendszer nagy mértékben emlékeztet a fent ismertetett CA-A-2252791 számú közzétételi iratban leírt rendszerre, továbbá a WO 9747834 számú közzétételi iratból megismerhető rendszerre és ahogy az a 14d. This system is highly reminiscent of the system as described above CA-A-2252791 discloses, as can be known from WO 9747834 published application system and as shown in 14d. és 14e. and 14e. ábrákon látható is. also shown in FIGS. A rendszernek ugyanazok a hátrányai, mint a legutoljára említett két rendszernek és nem alkalmas fa vagy préselt lemezből készült padlóelemek nagy hatásfokkal történő gyártására, különösen olyan jó minőségű csatlakoztatások kialakítására, amelyek jó minőségű padlóknál követelményként jelentkeznek. The system has the same disadvantages as the manufacture of the two systems and is not suitable for wood or floor elements made of pressed sheet last mentioned with high efficiency, particularly in forming high quality connections which occur quality requirement than flooring. A GB közzétételi irat szerinti konstrukció fém szakaszokat alkalmaz csatlakoztató elemekként és nem nyitható fel felfelé történő hajlítással. The construct according to GB publication uses metal sections file connection means as not to be opened by bending upward.

További, a szakmai gyakorlat körébe tartozó rendszereket ismertetnek például a DE 2 0013380U1, JP 2000179137A, DE 30 41781, DE 19925248, DE 20001225, EP 0623724, EP 0976889, EP 1045083 számú szabadalmi leírások. Further, the schemes of the placement are described for example in DE 2 0013380U1, JP 2000179137A, DE 30 41 781, DE 19925248, DE 20001225, EP 0623724, EP 0976889, EP 1045083 patents.

Ahogy az nyilvánvaló a fent elmondottakból, a technika állása szerinti rendszereknek előnyeik és hátrányaik egyaránt vannak. As is evident from the foregoing are alike, the prior art systems have their advantages and disadvantages. Mindazonáltal nincs olyan csatlakoztató rendszer, amely jól alkalmazható padlóelemek racionális termelésében olyan záró rendszerrel, amely a gyártási technológia szempontjából, továbbá a hulladék anyagok szempontjából, a lerakás és az újrafelszedés funkciójának szempontjából optimális és amely mindemellett alkalmazható olyan padlóknál, amelyek jó minőségűeknek kell, hogy legyenek, továbbá szilárdaknak és lefektetett állapotban megfelelő funkcionális tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzenek. However, there is a coupling system, which floor elements useful for rational production of an opening system that is optimal in terms of production technology, also in terms of waste material, the laying and the újrafelszedés function point of view and which are also useful as a floor to be of high quality in that they are and it should be suitable solid acids and functional properties when laid to have.

A jelen találmány egyik célkitűzése az, hogy kielégítse ezt az igényt és egy olyan optimális csatlakoztató rendszert alakítson ki padlóelemek számára, • · • . An object of the present invention is to meet this need and to develop an optimal system for connecting floor elements, • • ·. · * • . · * •. . . · · · •·» ·—· ··,· · · · • · »·· ·· ·

-19amelyekben ilyen optimális padlóelemek alkalmazhatók. -19amelyekben such optimal floorboards can be used. A találmány további célkitűzése az, hogy padlóelemek gyártásának racionális eljárását dolgozzuk ki egy ilyen csatlakoztató rendszerrel. Another object of the invention is to devise a rational method of manufacturing such a coupling system floorboards. A találmány még további célkitűzése az, hogy egy új lefektetés! Yet another object of the invention is to provide a new laying! technológiát, illetve eljárást dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi a könnyebb és sokkal racionálisabb padlófektetést, mint ahogy azt a szakmai gyakorlatban megszoktuk. technology, or develop a method that allows for easier and more rational padlófektetést, as we have got used to the art. A találmány további célkitűzése az is, hogy olyan szerszámot adjon a kezünkbe, amellyel megkönnyíthetjük a padlóelemek lerakását felfelé történő hajlítással és a padlóelemek csatlakoztatásával. Another object of the invention is to provide a tool in the hands, which is facilitated by bending of the floor elements and floor elements connecting the depositing-up. Találmányunk további célkitűzése az, hogy a padlóelemek lerakására szolgáló szerszám használatába is beavasson. Another object is that the floor elements also beavasson tool for depositing use. További célkitűzéseink nyilvánvalóak az imént ismertetettekből és a további leírásból egyaránt. Additional objectives will be apparent from the just described and hereinafter described as well.

Célkitűzésünket olyan illesztőrendszer kialakításával valósítottuk meg, amely padlóelemek mechanikus csatlakoztatására alkalmas csatlakoztató sík mentén, és ahol a padlóelemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes oldali csatlakozó széleik vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó szél nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusa This object is achieved by a locking system design, that there are floor panels with a mechanical connecting coupling along a plane, and wherein the floorboards have a core, tread surface, rear side and side connecting edges opposite each other which are formed nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting edge is formed language having upstanding portion has a free outer end and the tongue groove, seen in the plane of connection, the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip also It is formed on the core, which is the floorboard, and the tongue locking surface which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában when the two floorboard mechanically n csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre, és legalább a nyelvhorony alsó vége, illetve ennek legnagyobb része a síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból kiesőén, attól távolabb van elrendezve, illetve, mint a nyelv külső vége, valamint a nyelvhorony belső záró felülete a felső ajkon van kialakítva a nyelvhorony alámetszett részén belül azért, hogy együttműködjön a nyelv megfelelő záró felületével, amely záró felület a nyelv felfelé álló részén van kialakítva, és két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának a csatlakoztatás síkjára merőleges irányban ellenálló módon van kiképezve, továbbá n is connected to each other so that járófelületük is in the same plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread, and at least the bottom of the tongue groove end and its highest part in parallel with the plane for the contact plane eliminations, it is positioned away from, respectively, as the outer end of the tongue and inner sealing surfaces of the tongue groove is formed on the upper lip within the undercut portion of the tongue groove in order to cooperate with corresponding sealing surfaces of the tongue, which locking surface is formed in the upstanding part of the tongue and two mechanically connected floorboard stretching of the connecting perpendicular direction is formed in resist, and

-20az alsó ajaknak támasztófelülete van, amely az alámetszett horony alsó végétől bizonyos távolságban, nyelven elrendezett megfelelő támasztófelülettel együttműködőén van kialakítva, az említett támasztófelület két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem relatív elmozdításának a felületi síkra merőleges irányban ellenálló módon van kiképezve, továbbá az alsó ajak minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi, kívül esik azon a síkon, amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík, amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a együttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban, továbbá a nyelvre, ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz viszonyítva, továbbá a felső és az alsó ajkak, továbbá a nyelv, amelyek a csatlakozó szélen vannak elrendezve úgy vannak kialakítva, ho -20az lower lip has abutment, which is the lower end of the undercut groove spaced from language corresponding abutment arranged cooperatively formed, said support surface is formed relative shifting of two mechanically connected to the floorboard perpendicular to the surface plane direction resist, and any portion of the lower lip, is connected to the core for the point C, where the surface plane and the connection plane intersect, are outside that plane, that faces away from said point than a locking plane, which is parallel to this and which is tangential to the co-operating closing surfaces of the tongue groove and the tongue where said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane, and the upper and lower lips and tongue, arranged on the connecting side are designed ho gy lehetővé tegyék két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem szétkapcsolását a padlóelemeknek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé történő szögbe állításával egy olyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához azért, hogy a padlóelem nyelvét és a másik padlóelem nyelvhornyát szétcsatlakoztassuk egymásból. Eng allow two mechanically connected floorboard disconnecting the floorboards at an angle relative to another floorboard upwards contention around a pivot point which is close to the surface plane and the connection plane intersection line so that the floor element tongue and the other floorboard tongue groove szétcsatlakoztassuk each other.

A csatlakoztató szélek alsó és felső ajka, továbbá nyelve célszerűen úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két padlóelem csatlakoztatását egy további padlóelem közreműködésével, míg a két padlóelem lényegében érintkezésben van egymással, és amely padlóelemet lefelé döntjük a másikhoz képest egy olyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és az érintkezési sík metszésvonalához annak érdekében, hogy az egyik padlóelem nyelvét a másik padlóelem nyelvhornyával összekapcsoljuk, továbbá az alámetszett horonynak és a nyelvnek olyan a kialakítása, hogy egy padlóelem, amely mechanikusan össze van illesztve egy hasonló padlóelemmel, B3 irányban elcsúsztatható a csatlakoztató sík mentén, és a nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz The joint edges and upper and lower lips and tongue are preferably configured to allow connection of two floor element, a floor element in cooperation possible, while the two floorboards are essentially in contact with each other, and that the floor element is tilted upward relative to the other around a pivot point which is close is the surface plane and the contact plane intersection line so that one of the floorboard tongue joined to the other floorboards nyelvhornyával and the undercut groove and the tongue being shaped to a floor element, which is fitted with a similar floorboard, B3 direction mechanically slidable along the joining plane, and the tongue and the undercut groove are designed to enable connection of a floorboard and disconnecting an additional floor element so that one of the other floor element képest elforgatjuk, miközben fenntartjuk az érintkezést a padlóelemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához. rotated relative to, while maintaining contact between the floorboards at a point C, which is close to the edge of the floorboard contacts the flat surface and the intersection line of the connection plane.

A nyelv és az alámetszett horony előnyösen úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv oldala, amely a felületi síkkal ellenkező irányba néz és az alsó ajak között, valamint a nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék padlóelemek összekapcsolását és szétkapcsolását az egyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított elfordításával, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelem érintkező széle közelében van közel ahhoz a metszésvonalhoz, amelyben a felületi sík és a csatlakozási s groove of the tongue and the undercut are preferably configured to allow the floor panels connecting and disconnecting so that one floor element is rotated relative to the other while maintaining contact between the floorboards at a point which is in close contact with the edge of the floor elements of the surface plane and the connection plane intersection line without substantially would contact the tongue side facing in an opposite direction in the surface plane between the lower lip and the tongue and the undercut groove and adapted to allow floorboards coupling and decoupling one turning the floor element relative to the other while maintaining contact between the floorboards at a point which is close to the edge of the floorboard contacts close to the intersection line, wherein the planar surface and the connection and k metszik egymást és lényegében vonal menti érintkezésben van a nyelv oldalai, amely a felületi sík felé néz és a felületi síkkal ellenkező irányba néző oldalai, valamint a felső és alsó ajak között, továbbá a záró sík és egy ezzel párhuzamos sík közötti távolság, amelyen kívül az alsó ajak összes része található, amely csatlakoztatva van a maggal legalább a padlóelem vastagságának legalább 10 %-át kitevő távolságban van elrendezve, és a felső ajak záró felületei és a nyelv szöget alkotnak a felületi síkkal, amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°, valamint a felső ajak záró felületei és a nyelv a felületi síkkal legalább 30°os szöget alkotnak. k intersect and has a substantially linear contact with the tongue sides facing the surface plane between the surface plane opposite-facing sides, and the upper and lower lips and, in addition to the closing plane and a parallel distance between the flat outside which all portions of the lower lip, which is connected to the core is disposed at least at least 10% of the floorboard thickness representing a distance, and the upper lip sealing surfaces and the tongue form an angle to the surface plane which is smaller than 90 ° but not less than 20 ° and the locking surfaces of the upper lip and the tongue form a plane surface in at least an angle of 30 ° phase.

Az alámetszett horony és a nyelv célszerűen úgy vannak kialakítva, hogy a nyelv külső vége a felső ajak, egymással érintkező záró felületeitől mért teljes távolság mentén adott távolságban vannak elrendezve és a nyelv az együttműködő támasztófelületekhez az alsó ajak és a nyelv, valamint bármely érintkező rész, amely érintkezésben van a nyelv külső vége és az alámetszett horony között kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a záró felületek, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztattunk, és a szélek nyelveikkel és a nyelvhorony úgy vannak kialakítva, hogy amikor két padlóelemet egyesítettünk felületi érintkezés van a szélek között a szél szélfelületének legalább 30 %-a mentén, amely alátámasztja a nyelvet, ha a padlóelem felső szélétől alsó széléig mérjük, továbbá a nyelv és az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei párhuzamosak a felületi síkkal vagy azzal vala The undercut groove and the tongue are formed such that the outer end of the tongue are arranged in a direction along the upper lip, the total distance measured in the closing surfaces of contact with each other a distance, and the tongue of the cooperating support surfaces of the lower lip and tongue, and any contact member, which is in contact with the outer end of the tongue and the undercut between grooves small-scale vertical plane as the sealing surfaces when the two floorboards are mechanically connected, and the edges nyelveikkel and the tongue groove are designed so that when merged two floor element is surface contact between the edges at least 30% of the wind wind along the surface of which supports the tongue, when measured from the top of the bottom edge of the floorboard, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces are parallel to the surface plane or in some mely szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb, mint egy olyan körívhez húzott érintő, amely érinti • · which form an angle that is equal to or less than the touch of a drawn an arc that affects • ·

Λ « » · · **« ·»·< Λ «» ** · «·» · <

-22az egymással érintkező támasztófelületeket egy olyan pontban, amely legközelebb van az alámetszett horony aljához, és amelynek középpontja egy olyan C pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, ha a padlóelem keresztmetszetében nézzük. -22az mating support surfaces at a point which is closest to the bottom of the undercut groove and which has a center point C, where the surface plane and the connection plane intersect, when viewed in cross-section of the floor element.

A nyelv és az alsó ajak együttműködő illesztő felületei a felületi síkkal előnyösen 0 és 30° közötti szögben vannak elrendezve, valamint a nyelv és az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületeí a felületi síkkal legalább 10°-os szögben vannak beállítva, és a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei a felületi síkkal legfeljebb 20°-os szöget zárnak be, valamint a nyelv és az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei a HP felületi síkkal lényegében ugyanolyan szöget zárnak be, amely egy olyan körív érintője, amely érinti a támasztófelületeket és középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, ha azt a padlóelem keresztmetszetében nézzük, továbbá a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal, mint egy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, The tongue and the lower lip cooperating interfaces to the plane surface are preferably arranged at an angle between 0 and 30 ° and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces are set at an angle of at least 10 ° to the surface plane, and the tongue and the lower lip cooperating with support surfaces forming an angle of at most 20 ° to the surface plane, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces in the HP surface plane substantially enclose the same angle, which is a circular arc tangent which touches the support surfaces and the center of a point where the surface is flat and the connection planes intersect, if we consider the floorboard cross-section, as well as co-operating support surfaces of the tongue and lower lip lock a greater angle to the surface plane than an arc tangent which touches the support surfaces, amelyek egymással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amelynek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi. which contact each other at a point which is closest to the bottom of the undercut groove and the center of which is a point where the surface plane and the connection plane intersect.

A nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesek, célszerűen kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhoz viszonyítva, mint az alsó ajak és a nyelv egymással együttműködő záró felületei, valamint a nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebb szöget zárnak be a felületi síkkal, mint a felső ajak és a nyelv egymással együttműködő záró síkjaival, továbbá a támasztófelületek legalább 20°kal nagyobb szöget zárnak a felületi síkkal, mint a záró síkok. support surfaces of the tongue and the lower lip, which are set relative to the surface plane being capable of cooperation, preferably at an angle less than the lower lip and the tongue co-operating sealing surfaces, as well as the tongue and the lower lip support surfaces are formed image to which each cooperate They are inclined in the same direction, but lock smaller angle to the surface plane than the upper lip and the tongue cooperating locking planes, and enclose an angle of more of the support surfaces at least 20 ° relative to the surface plane than the closing planes.

A felső ajak záró síkjának egy része kedvezően közelebb van a nyelvhorony aljához, mint a támasztófelületek egy része, és a felső ajak és a nyelv záró felületei lényegében síkok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz, valamint a nyelvnek vezető felülete van, amely a nyelv záró felületén kívül van elrendezve, ha azt a csatlakozó síkból nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van a felületi síkhoz, mint ennek a záró felületnek, » · · « · »»»· «MC » · 'f »· Part of the upper lip sealing plane advantageously nearer the tongue groove bottom as a portion of the abutment and the upper lip and the sealing surfaces of the tongue essentially plane within at least those surface parts which are intended to come into contact with each other when connecting two floor element to each other, and the leading surface of the tongue is arranged outside the locking surface of the tongue, seen from the connecting plane, and having a smaller angle to the surface plane than this sealing surface, »·« · »» »· «MC» · 'f »·

-23és a felső ajaknak vezető felülete van, amely közelebb van a horonyrész nyílásához, mint a felső ajak záró felülete és amely kisebb szöget zár be a felületi síkkal, mint a felső ajak záró felülete, továbbá az alsó ajak a csatlakozó síkból egy bizonyos távolságra vagy annál végződik. -23és the upper lip has a leading surface which is closer to the groove opening than the closing surface of the upper lip and which forms a smaller angle to the surface plane than the closing surface of the upper lip and the lower lip of the connecting plane at a certain distance or the more it ends.

Az alsó ajak célszerűen rövidebb, mint a felső ajak és a csatlakozó síktól egy bizonyos távolságban végződik, és az alsó ajak támasztósíkjai, illetve ezek legalább részei, valamint a nyelv nagyobb távolságban vannak az érintkezés síkjától, mint a felső ajak és a nyelv ferde záró felületei, valamint a nyelv záró felülete a padlóelem vastagságának legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv csúcsától, és az együttműködő záró felületek függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámetszés függőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából nézve és párhuzamos a felület síkjával. Lower lip terminates preferably shorter than the upper lip and the joint plane a certain distance, and the lower lip támasztósíkjai and their least parts as well as the tongue have a greater distance from the contact plane than the upper lip and the tongue inclined locking surfaces and the locking surface of the tongue is arranged on the tip of the tongue in the floorboard thickness of at least 0.1 times that of a distance, and the vertical extent of the cooperating locking surfaces is smaller than half the vertical extent of the undercut for the contact plane and parallel to the surface plane.

A záró felületek, a padlóelem függőleges keresztmetszetében nézve, célszerűen olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vastagságának, és a nyelv hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának, továbbá a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél olyan horonnyal van ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától egy bizonyos távolságban végződik, és a felső ajak és a nyelv olyan illeszkedő felületekkel van kiképezve, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely a csatlakozó sík és a záró síkok között vannak kialakítva a nyelven és a felső ajakon, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek valamint a csatlakozó felületek lényegében sík felületek, és a csatlakozó felületek felfelé dőlnek a felüle The locking surfaces of the floor elements seen in the vertical cross-section, preferably a-extensive with at least 10% of the floorboard thickness and length of the tongue perpendicular to the plane of the connection for at least 0.3 ea floorboard thickness, and contacting the edge portion and / supporting the tongue groove or contacting edge supporting the tongue is provided with a groove which is provided above the tongue and the surface plane ends at a distance from and on the upper lip and the tongue are formed as mating surfaces which cooperate in the closed position with each other and are within a range they are arranged, which are formed in the tongue and the upper lip between the connecting plane and the end plane, which interact with each other in closed position and the connecting surfaces are substantially planar, and the joint surfaces of the upwardly inclined surfaces ti sík irányában olyan irányban, amely az érintkező sík felé mutat. ti plane toward a direction pointing towards the contact plane.

A csatlakozó felületek kedvezően lényegében párhuzamosak a felület síkjával, továbbá a horonyrész alsó ajka rugalmas. The mating faces advantageously substantially parallel to the surface plane, and the groove lower lip is flexible.

Az illesztőrendszer célszerűen bepattintó csatlakozásként van kialakítva, amely az egyik padlóelem a másikhoz képest történő felfelé hajlításával nyitható, és úgy van kialakítva, hogy egy előzőleg már lefektetett padlóelemet egy új padlóelemmel egyesíthessünk úgy, hogy összenyomjuk őket lényegében párhuzamosan az előzőleg már elhelyezett padlóelem felületével és az illesztőrendszer részeit egymásba pattintjuk, továbbá az alámetszett horonyrész keresztmetszetben nézve olyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen ·'*» The joint system is formed snap connection which is advantageously selected, which can be opened on one floorboard relative to the other upward bending, and is configured to be a floorboard previous floorboards can merge it with a new floorboard by squeezing them substantially parallel to the previously positioned floorboard surface and parts of the joint system are snapped into each other, and for the undercut groove in cross section has an outer opening which is inwardly funnel · '* "

-24 — szűkül, és a felső ajaknak lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól távolabbi részen, valamint a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal van kialakítva, továbbá a nyelv keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső és alsó nyelvrésszel. -24 - narrowing and the upper lip has a beveled distal edge of the plane surface portion of the outer edge, and is formed for the cross section of the conical tip of the tongue, and is provided with an upper and lower flap portions bevelled tip for the cross section of the tongue.

A felső és az alsó nyelvrészek a nyelven célszerűen különböző anyagokból készültek, amelyeknek különböző anyagi tulajdonságaik vannak, és a nyelvhorony és a nyelv egy darabból vannak kialakítva a padlóelemmel, továbbá a záró felületek nagyobb szögben állnak a felületi síkhoz, mint az érintő, amely egy körívet érint, amely érinti a záró felületeket, amelyek egymással kapcsolatban vannak egy olyan pontban, amely közelebb van az alámetszett horony aljához, és amelynek középpontja az a pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, valamint a felső ajak vastagabb, mint az alsó ajak, és a felső ajak minimális vastagsága az alámetszés szomszédságában nagyobb, mint az alsó ajak maximális vastagsága a támasztófelület szomszédságában, és a támasztófelületek kiterjedése a padlóelem vastagságának legalább 15 %-a. The upper and lower flap portions language is preferably made of different materials that have different material properties and the tongue groove and the tongue are formed in the floor element in one piece, and the sealing surfaces are at a larger angle to the surface plane than the touch, which is a circular arc affected, affecting the sealing surfaces, which are connected to each other at a point which is closer to the bottom of the undercut groove, and whose center is the point where the surface plane and the connection plane intersect each other and the upper lip is thicker than the the lower lip, and the minimum thickness of the upper lip adjacent to the undercut is greater than the maximum thickness of the lower lip of the support surface adjacent the support surfaces and the extent of at least 15% of the thickness of the floorboard.

A nyelvhorony függőleges kiterjedése a felső és az alsó ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával és a támasztósík külső végénél célszerűen legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának, és a nyelvhorony mélysége az érintkezés síkjától mérve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv megfelelő kiterjedése, továbbá a nyelvnek további, illetve más eltérő anyagtulajdonságai vannak, mint a felső vagy az alsó ajaknak, valamint a felső ajak merevebb, mint az alsó ajak, és a felső és az alsó ajkak különböző tulajdonságú anyagokból vannak kialakítva, továbbá az illesztőrendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz, amelyben egy záró horony van kialakítva, amely a nyelvet alátámasztó érintkező szél alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezés síkjával, továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a padlóelem érintkező széléhez a nyelv alatt és lényeg the vertical extent of the tongue groove, measured preferably plane and at the outer end of támasztósík contact is at least 30% of the floorboard thickness, and the tongue groove depth is measured from the contact plane is at least 2% lower than the corresponding extent of the tongue in parallel between the upper and the lower lip and the language has additional or other different material properties than the upper or lower lip and the upper lip is more rigid than the lower lip and the upper and lower lips are formed on different properties of materials, and the adapter system with a second mechanical It includes lock in which a locking groove which is formed in contact with the bottom edge supporting the tongue and extends parallel to the plane of contact, is also provided with a closure strip which is secured in contact with the edge of the floor element in one piece under the tongue and the main ben az érintkező szél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme van, amely kiáll a szalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem rögzítő hornyába. In the contact edge extends over the entire length, and has a locking element projecting from the strip and which, when two floor elements are mechanically connected to one another, forms part of the fitted portion fixing groove of another floor.

A záró szalag célszerűen túlnyúlik a csatlakozás síkján, és az illesztőrendszer olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt le** ·1 _ ·· ««<» 4 S w The sealing strip preferably extends beyond the plane of the connection, and the joint system is formed as floor element, whose wood pressed down ** · ·· 1 _ «« < "4 S w

♦t. ♦ t.

-25mez anyagú magja van, valamint előnyösen olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából készült magja van. -25mez core material is, and is preferably designed as a floor element, with a core of wood.

Célkitűzésünk megvalósítását szolgálja továbbá az a padlóelem is, amelynek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találk also further aspect of the floor element having a core, with the surface and the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting part is formed language having up stationary portion to the free outer end and the tongue groove, the plane of the connection, the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is formed on the core also that the floor element, in addition to language has a sealing surface which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában when the two floorboards are mechanically joined to each other so that járófelületük is in the same plane and a plane connecting found oznak, amely merőleges a járófelületre, legalább a nyelvhorony alsó vége, illetve ennek legnagyobb része a HP síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból kiesőén van elrendezve, illetve távolabb attól, mint a nyelv külső vége, valamint a nyelvhorony belső záró felülete a felső ajkon van kialakítva a nyelvhorony alámetszett részén belül azért, hogy együttműködjön a nyelv megfelelő záró felületével, amely záró felület a nyelv felfelé álló részén van kialakítva, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának irányban, amely merőleges a csatlakoztatás síkjára, továbbá az alsó ajaknak támasztófelülete van, amely együttműködik egy megfelelő támasztófelülettel a nyelven az alámetszett horony alsó végétől bizonyos távolságban, az említett támasztófelület arra szolgál, hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott fóliatábla relatív elmo OZNA perpendicular to the tread surface, the lower end of the tongue groove and its major part is, at least for parallel HP plane of the contact plane eliminations arranged or is arranged further away from the one outer end of the tongue and inner sealing surfaces of the tongue groove in the upper lip It is within the undercut of the tongue groove to cooperate with corresponding sealing surfaces of the tongue, which locking surface is formed in the upstanding portion of the tongue to resist two mechanically connected floorboard stretching the direction that said lower lip is support surface perpendicular to the connection plane, which cooperates with a support surface corresponding language from the lower end of the undercut groove spaced from said support surface is designed to cooperate so as to resist relative Elmo two mechanically connected to foil board zdításának irányban, amely merőleges a felületi síkra, továbbá az alsó ajak minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi, kívül esik azon a síkon, amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík, amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú az együttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban, továbbá a nyelvre, ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz viszonyítva és továbbá ha felső és az alsó ajkak, továbbá a nyelv, amelyek a csatlakozó szélen vannak elrendezve úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két mecha• · · zdításának direction which is perpendicular to the surface plane, and each portion of the lower lip that is connected to the core for the point C, where the surface plane and the connection plane intersect, are outside that plane, that faces away from the said point, as the final plane which is parallel to this and which is tangential to the co-operating sealing surfaces of the tongue groove and the tongue where said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane and also when the upper and lower lips and tongue which are arranged in the connecting side are designed to allow two mecha • · ·

-26nikusan csatlakoztatott padlóelem szétkapcsolását a padlóelemeknek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé történő szögbe állításával egy olyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához azért, hogy a padlóelem nyelvét és a másik padlóelem nyelvhornyát szétcsatlakoztassuk egymásból. floorboard -26nikusan connected uncoupling relative to another floorboard of the floor elements angled upward contention around a pivot point which is close to the surface plane and the connection plane intersection line so that the floor element tongue and the other floorboard tongue groove szétcsatlakoztassuk each other.

A csatlakoztató szélek alsó és felső ajka, továbbá nyelve célszerűen úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két padlóelem egy padlóelem révén történő csatlakoztatását, míg padlóelem lényegében érintkezésben van egymással, és amely padlóelemet lefelé döntjük a másikhoz képest egy olyan forgáspont körül, amely közel van a felületi sík és az érintkezési sík metszésvonalához annak érdekében, hogy az egyik padlóelem nyelvét a másik padlóelem nyelvhornyával összekapcsoljuk, valamint az alámetszett horonynak és a nyelvnek olyan a kialakítása, hogy egy padlóelemet, amelyek mechanikusan össze vannak illesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztató sík mentén, valamint a nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest The joint edges and upper and lower lips and tongue may also be constructed to enable two floor elements connected in a through floorboards while the floorboard is in contact with each other substantially, and that the floor element is tilted upward relative to the other around a pivot point which is close to surface flat and the contact plane intersection line so that one of the floorboard tongue joined to the other floorboards nyelvhornyával and the undercut groove and the tongue being shaped to a floor element, which are mechanically joined to a sliding similar floorboard B3 direction of the joint plane along, as well as the tongue and the undercut groove are designed to enable connection of a floorboard and disconnecting an additional floor element so that one floorboard relative to the other elforgatjuk, miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést a padlóelemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához. It is rotated, while maintaining the connection or contact between the floorboards at a point C, which is close to the edge of the floorboard contacts the flat surface and the intersection line of the connection plane.

A nyelv és az alámetszett horony célszerűen úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületi sík és a csatlakozási sík metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv oldala, amely a felületi síkkal ellenkező irányba néz és az alsó ajak között, továbbá a nyelv és az alámetszett horony előnyösen úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék padlóelemek összekapcsolását és szétkapcsolását az egyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított elfordításával, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelem érintkező széle közelében van közel ahhoz a metszésvonalhoz, amelyben a felületi sík és a cs groove of the tongue and the undercut may also be constructed to allow the floor panels connecting and disconnecting so that one floor element is rotated relative to the other while maintaining contact between the floorboards at a point which is close to the floor panels in contact with the edge of the surface plane and the connection plane intersection line without substantially would contact the tongue side facing in an opposite direction in the surface plane and between the lower lip and groove of the tongue and the undercut are preferably configured to allow floorboards coupling and uncoupling of the one floor element turning relative to the other while maintaining contact between the floorboards at a point which is close to the edge of the floorboard contacts close to the intersection line, wherein the planar surface and the pipe atlakozási sík metszik egymást és lényegében vonal menti érintkezésben van a nyelv oldalai, amely a felületi sík felé néz és a felületi síkkal ellenkező irányba néző ol• · atlakozási plane and intersect at a substantially linear contact with the tongue sides facing the flat surface and a surface opposite to the plane facing ol • ·

-27dalai, valamint a felső és alsó ajak között, valamint a záró sík és egy ezzel párhuzamos sík közötti távolság, amelyen kívül az alsó ajak összes része található, amely csatlakoztatva van a maggal legalább a padlóelem vastagságának legalább 10 %-át kitevő távolságban van elrendezve. between -27dalai, and the upper and lower lip, and the sealing plane and a parallel distance between the flat outside which all parts of the lower lip, which is connected to the core is at least arranged on the floorboard thickness of at least 10% of the distance .

A felső ajak záró felületei és a nyelv célszerűen szöget alkotnak a felületi síkkal, amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°, és a felső ajak záró felületei és a nyelv a felületi síkkal legalább 30°-os szöget alkotnak, továbbá az alámetszett horony és a nyelv úgy vannak kialakítva, hogy a nyelv külső vége a felső ajak, egymással érintkező záró felületeitől mért teljes távolság mentén adott távolságban vannak elrendezve és a nyelv az együttműködő támasztófelületekhez az alsó ajak és a nyelv, valamint bármely érintkező rész, amely érintkezésben van a nyelv külső vége és az alámetszett horony között kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a záró felületek, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztattunk. The sealing surfaces of the upper lip and the tongue form an angle of preferably the surface plane which is smaller than 90 ° but at least 20 °, and the end surface of upper lip and the tongue form an angle of at least 30 ° to the surface plane, and the undercut groove and tongue are configured such that the outer end of the tongue are arranged in a direction along the upper lip, the total distance measured in the closing surfaces of the adjoining distance and the tongue, which is in contact with the lower lip and tongue, as well as any contact portion of the cooperating support surfaces small-scale vertical plane as the sealing surfaces when the two floorboard mechanically connected between the outer end of the tongue and the undercut groove.

A szélek nyelveikkel és a nyelvhorony előnyösen úgy vannak kialakítva, hogy amikor két padlóelemet egyesítettünk felületi érintkezés van a szélek között a szél szélfelületének legalább 30 %-a mentén, amely alátámasztja a nyelvet, ha a padlóelem felső szélétől alsó széléig mérjük, a nyelv és az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei párhuzamosak a felületi síkkal vagy azzal valamely szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb, mint egy olyan körívhez húzott érintő, amely érinti az egymással érintkező támasztófelületeket egy olyan pontban, amely legközelebb van az alámetszett horony aljához, és amelynek középpontja egy olyan C pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, ha a padlóelem keresztmetszetében nézzük, továbbá a nyelv és az alsó ajak együttműködő illesztő felületei a felületi síkkal 0 és 30° közötti szögben vannak elrendezve, valamint a nyelv és az als Edges nyelveikkel and the tongue groove are preferably shaped so that when merged two floor element is surface contact between the edges along at least 30% of the wind wind surface, which supports the tongue, if the upper edge of the floor element is measured to the lower edge of the tongue and lower lip cooperating support surfaces are parallel to enclose an angle with the surface plane or in equal to or smaller than a drawn a circular arc tangent which touches the adjoining support surfaces at a point which is closest to the bottom of the undercut groove, and the center of which a a point C, where the surface plane and the connection plane intersect each other when viewed from the floor element in cross-section, and the tongue and the lower lip cooperating interface surfaces are arranged at an angle to the surface plane of 0 to 30 °, and the language and als ó ajak egymással együttműködő támasztófelületei a felületi síkkal legalább 10°-os szögben vannak beállítva. oh lip cooperating support surfaces are set at an angle of at least 10 ° to the surface plane.

A nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei a felületi síkkal előnyösen legfeljebb 20°-os szöget zárnak be, és a nyelv és az alsó ajak egymással együttműködő támasztófelületei a HP felületi síkkal lényegében ugyanolyan szöget zárnak be, amely egy olyan körív érintője, amely érinti a támasztófelületeket és középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, ha azt a padlóelem keresztmetszetében nézzük, • · · · The tongue and the lower lip cooperating support surfaces of the surface plane preferably forming an angle of at most 20 °, and the tongue and the lower lip cooperating support surfaces in the HP surface plane substantially enclose the same angle, which is a circular arc tangent which touches the support surfaces and a center point where the surface plane and the plane intersect connection when viewed in cross-section of the floorboard, • · · ·

-28• · ·» · valamint a nyelv és az alsó ajak együttműködő támasztófelületei nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal, mint egy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egymással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amelynek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszi, továbbá a nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesek kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhoz viszonyítva, mint az alsó ajak és a nyelv egymással együttműködő záró felületei, valamint a nyelv és az alsó ajak támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebb szöget zárnak be a felületi síkkal, mint a felső ajak és a nyelv egymással együttműködő záró síkjaival. -28 • · · »· as well as the tongue and lower lip cooperating support surfaces enclose a greater angle to the surface plane than an arc tangent which touches the support surfaces that contact each other at a point that is closest to the undercut groove the bottom and the center of which is a point where the surface plane and the connection plane intersect, and the tongue and the lower lip support surfaces, which are set relative to the surface plane capable small angle with each other to cooperate than the lower lip and the tongue cooperating sealing surfaces of the tongue and the lower lip and support surfaces, which are operably configured to cooperate with each other are inclined in the same direction, but lock smaller angle to the surface plane than the upper lip and the tongue cooperating locking planes.

A támasztófelületek legalább 20°-kal nagyobb szöget zárnak a felületi síkkal, mint a záró síkok, és a felső ajak az érintkezési síkig terjed, továbbá a felső ajak ferde záró felületének legalább néhány része távolabb van az érintkezés síkjától, mint az alsó ajak támasztófelülete, továbbá a felső ajak és a nyelv záró felületei lényegében síkok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz, és a nyelvnek vezető felülete van, amely a nyelv záró felületén kívül van elrendezve, ha azt a csatlakozó síkból nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van a felületi síkhoz, mint ennek a záró felületnek, továbbá az alsó ajaknak vezetőfelülete van, amely közelebb van a nyelvhorony nyílásához, mint az alsó ajak támasztófelülete, és amely kisebb szöget zár be a felület síkjával, mint az alsó ajak támas The abutment of at least 20 ° greater angle to the surface plane enclose than the closing plane, and the upper lip extends to the contact plane, and at least some portion of the end surface of the upper lip is inclined away from the contact plane than the lower lip abutment, in addition the upper lip and the end surface of tongue are substantially planar at least on those surface parts which are intended to come into contact with each other when two floor elements are connected to each other, and the tongue has a leading surface which is arranged outside the end surface of the tongue when it is let the connecting plane, and having a smaller angle to the surface plane than this closing surface and the lower lip has a leading surface which is closer to the tongue groove opening than the bottom lip support surface and which makes a smaller angle to the surface plane as the lower lip Tamás ztófelülete, és az alsó ajak a csatlakozó síkból egy bizonyos távolságra vagy annál végződik. ztófelülete and the lower lip of the connecting plane ends at a certain distance or more.

Az alsó ajak célszerűen rövidebb, mint a felső ajak és a csatlakozó síktól egy bizonyos távolságban végződik, és az alsó ajak támasztósíkjai, illetve ezek legalább részei, valamint a nyelv nagyobb távolságban vannak az érintkezés síkjától, mint a felső ajak és a nyelv ferde záró felületei, valamint a nyelv záró felülete a padlóelem vastagságának legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv csúcsától, továbbá a nyelv záró felülete a nyelv csúcsától a padlóelem vastagságának legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve, és az együttműködő záró felületek függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámetszés függőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából Lower lip terminates preferably shorter than the upper lip and the joint plane a certain distance, and the lower lip támasztósíkjai and their least parts as well as the tongue have a greater distance from the contact plane than the upper lip and the tongue inclined locking surfaces and the locking surface of the tongue is arranged on the tip of the tongue in the floorboard thickness of at least 0.1 times that of a distance and a sealing surface of the tongue tip of the tongue in the floorboard thickness is arranged at least 0.1 times that of a distance, and the cooperating sealing surfaces vertical dimension is less than half the vertical extent of the undercut in the plane of contact

-29*· · nézve és párhuzamos a felület síkjával, valamint a záró felületek, a padlóelem függőleges keresztmetszetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vastagságának. -29 * · · for the surface and parallel to the plane and the locking surfaces of the floor panel in vertical cross section seen, extend at an at least 10% of the thickness of the floorboard.

A nyelv hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, előnyösen legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának, továbbá a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél olyan horonnyal van ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától egy bizonyos távolságban végződik, és a felső ajak és a nyelv olyan illeszkedő felületekkel van kiképezve, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely a csatlakozó sík és a záró síkok között vannak kialakítva a nyelven és a felső ajakon, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek, valamint a csatlakozó felületek lényegében sík felületek, és a csatlakozó felületek előnyösen felfelé dőlnek a felületi sík irányában olyan irányban, amely az érintkező sík felé mutat. The tongue length of the connection plane viewed perpendicular, preferably at least 0.3 ea floorboard thickness, and the contact edge portion and / or support the language contact edge is provided with a groove which is provided above the tongue and the surface plane of a certain supporting the tongue groove ends away from the upper lip and the tongue are formed as mating surfaces which cooperate with each other in a closed position and arranged within a zone which are formed in the tongue and the upper lip between the connecting plane and the end planes of which are closed They cooperate with each other in position, and the connecting surfaces are substantially planar, and the connecting surfaces are preferably angled upwardly towards the surface plane in a direction pointing towards the contact plane.

A csatlakozó felületek előnyösen lényegében párhuzamosak a felület síkjával, és a horonyrész alsó ajka rugalmas, valamint a padlóelem, bepattintó csatlakozásként van kialakítva, amely az egyik padlóelem a másikhoz képest történő felfelé hajlításával nyitható, továbbá úgy van kialakítva, hogy egy előzőleg már lefektetett padlóelemet egy új padlóelemmel egyesíthessünk úgy, hogy összenyomjuk őket lényegében párhuzamosan az előzőleg már elhelyezett padlóelem felületével és az illesztőrendszer részeit egymásba pattintjuk, és az alámetszett horonyrész keresztmetszetben nézve olyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül, valamint a felső ajaknak lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól távolabbi részen. The connecting surfaces are preferably substantially parallel to the surface plane, and the groove the lower lip is resilient and the floor element, snap connection in which one floorboard relative to the other upwardly bending the opening and is adapted to make a floorboard has already been laid out in a merge what is new floorboard by squeezing them substantially parallel to the previously positioned floorboard surface and parts of the joint system are snapped into one another and for the undercut groove in cross section has an outer opening which is inwardly funnel narrows and the upper lip is beveled edge of the outer rim of the surface distant plane part.

A nyelv keresztmetszetében nézve célszerűen kúpos csúccsal van kialakítva, valamint a nyelv keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső és alsó nyelvrésszel, és a felső) és az alsó nyelvrészek a nyelven különböző anyagokból készültek, amelyeknek különböző anyagi tulajdonságaik vannak, továbbá a nyelvhorony és a nyelv egy darabból vannak kialakítva a padlóelemmel, valamint egy a záró felületek nagyobb szögben állnak a felületi síkhoz, mint az érintő, amely egy körívet érint, amely érinti a záró felületeket, amelyek egymással kapcsolatban vannak egy olyan pontban, amely közelebb van az alámetszett horony aljához, és amelynek középpontja az a pont, ahol a »· •J· The tongue is formed for the cross-section of the preferably conical tip and is bevelled tip for the cross section of the tongue provided with an upper and lower flap portion and the upper) and lower flap portions are made of different materials on the languages ​​that have different material properties, and the tongue groove and language are formed in the floor element in one piece, and one of the sealing surfaces are at a larger angle to the surface plane than the touch which is in contact with a circular arc, which affects the sealing surfaces that are in contact with each other at a point which is closer to the bottom of the undercut groove and whose center is the point where the "J • · ·

-30felületi sík és a csatlakozási sík egymást metszik, továbbá a felső ajak vastagabb, mint az alsó ajak. -30felületi plane and the connection planes intersect, and the upper lip is thicker than the lower lip.

A felső ajak minimális vastagsága az alámetszés szomszédságában célszerűen nagyobb, mint az alsó ajak maximális vastagsága a támasztófelület szomszédságában, és a támasztófelületek kiterjedése a padlóelem vastagságának legalább 15 %-a, valamint a nyelvhorony függőleges kiterjedése a felső és az alsó ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával és a támasztósík külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának, továbbá a nyelvhorony mélysége az érintkezés síkjától mérve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv megfelelő kiterjedése, és a nyelvnek további, illetve más eltérő anyagtulajdonságai vannak, mint a felső vagy az alsó ajaknak. The minimum thickness of the upper lip is expediently greater than the undercut adjacent than the maximum thickness of the lower lip of the support surface adjacent to, and the extent of the support surfaces being at least 15% of the floor panel thickness and the vertical extent of the tongue groove, measured in parallel between the upper and lower lip of the contact plane and at the outer end of támasztósík least 30% of the floorboard thickness and depth of the tongue groove, measured from the contact plane is at least 2% lower than the corresponding extent of the tongue and the tongue are further or other different material properties than the upper or the lower lip.

A felső ajak célszerűen merevebb, mint az alsó ajak, és a felső és az alsó ajkak különböző tulajdonságú anyagokból vannak kialakítva, valamint egy az illesztőrendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz, amelyben, egy záró horony van kialakítva, amely a nyelvet alátámasztó érintkező szél alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezés síkjával, továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a padlóelem érintkező széléhez a nyelv alatt és lényegében az érintkező szél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme van, amely kiáll a szalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem rögzítő hornyába. The upper lip are preferably formed of rigid than the lower lip and the upper and lower lips different properties of materials, and an adapter system comprises a second mechanical lock, which, in a locking groove which is on the bottom contact edge underlying the language shaped and parallel extending plane of the contact, is further provided with a closure strip, which is integrally secured to the contact edge of the floorboard below the tongue and extends substantially over the contact edge entire length, and has a locking element projecting from the strip and which, when two floorboards are mechanically connected to one another, it forms part of the fitted portion fixing groove of another floor.

A padlóelemnek előnyösen fából préselt lemez anyagú magja van, de célszerűen fából készült magja van, valamint négy oldala van és vannak olyan oldalai, amelyek páronként párhuzamosak, továbbá mind a négy oldal élén mechanikus záró rendszerrel van ellátva, és két egymással átellenes szélén mechanikus bepattanó záró rendszerrel van ellátva, továbbá a padlóelem két ellentétes rövidebbik oldalán lévő mechanikus záró rendszerben alámetszett horony és nyelv van kiképezve, amelyeket bepattintó módon lehet egymáshoz csatlakoztatni. Seeds of preferably floor element pressed wooden plate material, but the core is preferably made of wood is, four sides and have pages which is provided with parallel pairs and all four side edges of a mechanical closure system, and two opposing edge mechanical snap locking It is provided with a system as well as an undercut groove and the tongue is formed which can be connected together in a snap-in mechanical locking system on two opposite short side of the floorboard.

Az érintkező szélrész a nyelvvel és/vagy az érintkező szél a nyelv horonyrésszel célszerűen egy pár egymással párhuzamos csatlakoztató szélen vannak kialakítva eltérő tulajdonságú anyagból, mint azok a csatlakozó szélrészek a nyelvvel és/vagy a nyelvhoronnyal, amelyek a másik egymással párhuzamos csatlakoztató szélen vannak elrendezve. The contact edge portion are formed with different characteristics from materials in the tongue and / or the contact edge preferably horonyrésszel language is a parallel pair of each connecting side than the connecting edge of the tongue and / or the nyelvhoronnyal arranged in another parallel joint edge.

• · ··:· • ·· · ·

-31 Célkitűzésünket továbbá olyan eljárás kifejlesztésével valósítottuk meg, amely padlóelemek csatlakoztatására szolgál aljzaton, ahol a padlóelemnek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony, a csatlakozás síkjában nézve, alámetszett horony, amelynek nyílása van, továbbá belső része és belső záró felülete, valamint az alsó ajak legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal, amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek záró felülete van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában lévő belső záró felülettel, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, ho -31 This object is also achieved by developing a method for socket connection of floor elements, which floor element core tread surface and the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and another connector part is provided language, having upstanding portion has a free outer end and the tongue groove, seen in the plane of connection, the undercut groove having an opening, and an inner portion and the inner end surface thereof and at least some portion of the lower lip is also configured the core which is the floor element and a sealing surface of the tongue, which is configured to cooperate with the inner end surface in the nyelvhornyában adjoining floorboard, when the two floorboards are mechanically joined to each other so as ho gy járófelületük ugyanabban a síkban van, és csatlakoztató síkban találkoznak, amely merőleges a járófelületre, egy új padlóelem, amelyet az előzőleg lefektetett padlóelemhez szándékozunk rögzíteni úgy, hogy egymáshoz toljuk a padlóelemeket érintkező szélükkel, és az eljárás során az új padlóelemet egyik szélével a másik már lefektetett padlóelem másik érintkező széléhez mozgatjuk mindaddig, amíg a padlóelem nyelve részlegesen behatol a másik padlóelem nyelvhornyába, továbbá az új padlóelemet ezt követően szögben felemeljük az előzőleg már lefektetett padlóelemhez képest azért, hogy az egyik padlóelemen kiképzett nyelv külső végét beillesszük, és a nyelven csúcsától bizonyos távolságra, záró felület van kialakítva, amely felfelé álló nyelvrészen van kiképezve, és a nyelvet a másik padlóelem nyelvhornyába illesztjük, miközben érintkezést tartunk fenn a nyelv és a nyelvhorony felső és alsó Eng járófelületük is in the same plane and meet connecting plane which is perpendicular to the tread surface of a new floorboard which is intended to fix it to the floor member previously laid to each other, move the floor panels are in contact with their edges, and during the process of the new floor element to one edge of the other already is moved with the other contact edge of the floor panel laid until the floorboard tongue partially penetrates the other floorboard nyelvhornyába and the new floorboard is lifted subsequently angle relative to the floorboard has already been laid out so as to engage the outer end of tongue-one floor element and the language tip certain distance, the closing surface is formed that is formed upright tongue portion and the tongue is inserted into the other floor element nyelvhornyába, while keeping contact with reserve the tongue and tongue groove top and bottom oldalai között mindaddig, amíg a padlóelemek érintkező széleinek felső része egymással érintkezésbe nem kerül, továbbá az új padlóelemet ezt követően lefelé hajlítjuk végső helyzetébe, miközben folytatjuk a nyelv becsúsztatását a horonyba egy olyan helyzetbe, amelyben a támasztófelület, amely a nyelv alján van kiképezve érintkezésbe kerül egy megfelelő támasztófelülettel, amely a másik padlóelem alsó ajkán van kialakítva úgy, hogy a padlóelemeket mechanikusan egymáshoz zárjuk mind vízszintes, mind pedig függőleges irányban. between the sides until the top of the floor elements in contact with the edges will not be contact with each other, and the new floorboard is bent downward after its final position, while continuing the tongue to slide inside the groove to a position in which the support surface which is the bottom of the tongue formed comes into contact a corresponding abutment, which is formed on the lower lip of the other floor element such that the floorboards are mechanically sealed to one another in both horizontal and and vertical directions.

Az új padlóelemet és annak nyelvét célszerűen az előzőleg már lefektetett padlóelem nyelvhornya felé mozgatjuk, és a lefektetés során az új padlóelemet és alámetszett hornyát az előzőleg már lefektetett padlóelem nyelve felé The new floorboard and the tongue preferably moved toward the floorboard tongue groove has already been laid out, and during the laying of a new floor element and undercut groove towards the floorboard has already been laid out tongue

-32·«·· ·· ···· · • · · · · -32 · '···· ·· ·· • · · · · ·

mozgatjuk, valamint az új padlóelem felfelé történő hajlítása akkor megy végbe, amikor a padlóelemet az előzőleg már lefektetett padlóelem felé mozgatjuk, és az új padlóelem lefelé történő hajlítása akkor megy végbe, amikor érintkezésbe hozzuk az új és a már lefektetett padlóelem felső érintkező széleit, valamint az új padlóelemet hozzányomjuk a már előzőleg lefektetett padlóelemhez, miközben lefelé mozgatjuk, és a felfelé történő hajlítást a nyelvnek a nyelvhoronyba történő bepattanásával fejezzük be. moving, and bending of the new floorboard-up occurs when the floor element is moved towards the floorboard has already been laid out, and bending of the new floorboard by downwards occurs when brought into contact with the upper terminal edges of the new and already laid floorboard and the new floor element to press the floor element has already been laid out, while moving downward and the upward bending finish bepattanásával in the language of the tongue groove.

A bepattintás a nyelvhorony felső és alsó ajkainak szétmozgatása révén megy végbe, és a bepattintás a nyelvhorony alsó ajkának lefelé történő enyhe hajlításával megy végbe, továbbá az új padlóelemet az elhelyezés után az előzőleg lefektetett padlóelem mentén mozgatjuk, hogy mechanikus zárást hozzunk létre a csatlakozó szélek mentén is. The snapping occurs through the tongue groove upper and lower lips apart moving, and the snapping occurs a slight bending of the tongue groove bottom lip downward, and the new floorboard is moved after placement along the floorboard previously laid to form a mechanical closure along the connecting edges too.

A találmány szerinti padlóelem és a nyitható illesztő vagy záró rendszer tehát egy alámetszett hornyot tartalmaz a padlóelem egyik hosszabb oldala mentén, továbbá a másik oldala mentén egy kiálló nyelvet. floorboard and an openable locking system or adapter of the present invention thus comprise an undercut groove along one long side of the floorboard, and along the other side of a projecting tongue. Az alámetszett horonynak megfelelő felfelé álló belső záró felülete van a csúcsától bizonyos távolságra. the inner end surface of the corresponding upwardly extending undercut groove has a distance from the tip. A nyelv és az alámetszett horony úgy vannak kialakítva, hogy összeilleszthetők és széthúzhatok egy hajlítási mozdulattal, amelynek középpontja közel van a felületek és az összeillesztési sík metszésvonalához, ahol a két padlóelemet összeillesztjük. The tongue and the undercut groove are designed to be joined are telescopic and a bending movement, the center of which is close to and faces the joint plane intersection line where the two floorboard are joined. Egy ilyen záró rendszerben a horony alámetszése korong alakú forgácsolószerszámmal alakítható ki, amelynek központi tengelye bizonyos fokban dőlnek egymáshoz képest, hogy kialakítsák először a horony alámetszett belső részét, majd ezt követően azt a záró felületet, amely a horony nyílásához közelebb helyezkedik el. Such a locking system of the groove undercut formed by a disc-shaped cutting tool having a central axis inclined by some degrees with respect to each other to form first undercut inner portion of the groove, and then subsequently the sealing surface which is located closer to the groove opening. Ilyen padlóelemekből álló padló lerakásá25 nak eljárása során az új padlóelemet az előzőleg már lerakott padlóelem mellé helyezzük, az új padlóelem nyelvét becsúsztatjuk az előzőleg már elhelyezett padlóelem alámetszett hornyának nyílásába, az új padlóelemet kissé felemelve elfordítjuk az előzőleg lerakotthoz képest, miközben ezzel egyidejűleg a nyelvet behelyezzük az alámetszett horonyba és ugyancsak egyidejűleg az új padló30 elemet lefelé mozdítjuk el egy forgáspont körül végső helyzetébe. Floor lerakásá25 does composed of such floor elements during the process of the new floor element is positioned adjacent to the previously installed floor element is slipped into the new floorboard Language previously positioned floorboard undercut groove opening of the new floorboard is slightly raised is rotated relative to the previously lerakotthoz while simultaneously inserting the tongue the undercut groove and simultaneously also moved to the new element padló30 down around a pivot end position.

Mielőtt rátérnénk a találmány specifikus és célszerű kiviteli alakjainak bemutatására a rajzok alapján, a találmány alapelvét, továbbá a szilárdság és a funkcionális követelményeket ismertetjük. Before turning to illustrate the invention and specific preferred embodiments of the drawings, the principle of the invention and the strength and functional requirements are provided.

-33• · · » * * · • * 9 • · « · * · ·· ·* ** -33 • · · "* * * · • · • 9" * · · · * ·· **

A találmány olyan szögletes padlóelemek esetén alkalmazható, amelyeknek első pár párhuzamos oldalaik, továbbá második pár párhuzamos oldalai vannak. The invention is applicable to rectangular floorboards having a first pair of parallel sides and a second pair of parallel sides are. A leírás egyszerűsítése érdekében az első párt a továbbiakban hosszú oldalnak és a második párt rövid oldalnak fogjuk hívni. In order to simplify the description of the first party will be called 'the long side and the short side of the second party. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a találmány négyzet alakú padlóelemekre is alkalmazható. It should be noted, however, that the invention is also applicable square floor elements.

Jó minőségű csatlakoztatás Good quality connection

A jó minőségű csatlakoztatás kifejezés alatt egy szoros illesztést értünk a padlóelemek lezárt, összezárt helyzetében mind függőleges, mind pedig vízszintes irányban. During the connection, the term quality is meant a tight fit in the completed floor elements, in the closed position, both vertical and horizontal directions. Lehetőség van arra, hogy a padlóelemeket nagyon nagy látható hézagok vagy különbségek nélkül csatlakoztassuk egymáshoz, ahol a különbségeken szintkülönbségeket értünk, a terheletlen és normális módon terhelt állapotban egyaránt a csatlakozó peremek között. It is possible that the floor elements connect to each other without very large visible gaps or differences in level which refers to differences between the differences, the unloaded and loaded condition, both normal fashion between the connection flanges. Jó minőségű padló esetén a csatlakoztatási hézagok és szintkülönbségek nem lehetnek nagyobbak, mint 0,2 és 0,1 mm. With a good connection to the floor gaps and differences in level should not be greater than 0.2 and 0.1 mm.

Lefelé történő hajlítás forgatással a csatlakozó él mellett, tovább megvezetés bending downward rotation by the edge connector, further guidance

Ahogy az hamarosan nyilvánvalóvá válik a következő leírásból, a lezárás legalább az egyik oldal, célszerűen a hosszú oldal mentén lehetséges lefelé történő lehajIrtással. As it will soon become apparent from the following description, the closure of at least one side, preferably along the long side lehajIrtással possible downward. A lefelé történő lehajlítás végbemehet egy forgatással egy olyan központ körül, amely közel van a padlóelem felületi síkja és az érintkezési sík metszésvonalához, vagyis közel a padlóelemek felső érintkező éléhez, amikor egymáshoz csatlakoztatjuk azokat. The downward lehajlítás occur a rotation about a center close to the surface plane of the floorboard and the contact plane intersection line, ie close to the top contact edge of floor elements, when they are joined together. Különben lehetetlen olyan illesztést létrehozni, amely zárt helyzetben szorosan illeszkedő éleket eredményez. Otherwise it is impossible to create the alignment that results in tight-fitting edges in the closed position.

Lehetővé kell tenni, hogy a forgás vízszintes helyzetben befejeződjék, amelyben a padlóelemek függőlegesen holtjáték nélkül össze vannak zárva, mivel a holtjáték nemkívánatos szintkülönbségeket eredményezhet az érintkező élek között. It should be possible to pivot horizontally to completion, in which the floor panels are vertically without backlash are closed because of the backlash may result in undesirable differences in level between the contact edges. A befelé hajlításnak olyan módon kell történnie, amely egyidejűleg a padlóelemeket egymás felé vezeti és szorosan illeszkedő kapcsolódó éleket eredményez, továbbá kiegyenlít, kifeszít bármilyen banán alakot (azaz az eltérést a padlóelem egyenes, sima alakjától). The inward bending must take place in a manner that simultaneously guides the floorboards towards each other and results in a tight-fitting joining edges, and equalization, outspread any banana shape (i.e. deviation from the floorboard straight, smooth shape). A záróelem és a záró horonynak olyan vezető elemekkel kell rendelkeznie, amelyek egymással együttműködnek a lefelé történő hajlítás során. The locking element and the locking groove should have a guide means which cooperate with each other during the downward bending. A lefelé történő hajlításnak nagy biztonsággal kell '„···>· U. The downward bending be safely '' ···> · U.

-34végbemennie anélkül, hogy a padlóelemek beakadnának vagy becsípődnének egymásba úgy, hogy ez a záró rendszer sérülésének kockázatát jelentené. -34végbemennie without having to consider the floorboards beakadnának becsípődnének or another, this would mean that the risk of damage to the locking system.

Felfelé történő hajlítás az érintkező él körül bending upward around the contact edge

Lehetővé kell tenni, hogy a hosszabbik élt felfelé hajlítsuk úgy, hogy a padlóelemeket elválaszthassuk egymástól. It should be possible to bend the longest lived upwards so that the floorboards can be separated off from each other. Mivel a padlóelemek a kiinduló helyzetben nagyon szoros érintkezésben vannak egymással, különös tekintettel éleikre, ez a felfelé történő hajlításnak mindenképpen úgy kell végbemennie, hogy a felső csatlakozó élek egymással kapcsolatban vannak és a forgás a csatlakozó élek körül megy végbe. Since the floorboards are in the starting position, very close contact with each other, in particular to meet them, it's bending the upward they must go all the way to the upper joint edges to each other are associated with the rotation occurs around the joint edges. A felfelé történő hajlításnak ez a lehetősége rendkívül fontos nem csak akkor, amikor padlóelemeket cserélünk vagy elmozdítjuk a padlót. bending upward of this opportunity is extremely important not only when changing floorboards or moving a floor. Sok padlóelem csak próbaképpen van letéve vagy nem pontosan van elhelyezve az ajtók mellett, a sarkoknál, stb. Many floorboards are only tentatively putting down or is not correctly positioned next to the doors, corners, etc. az elhelyezés folyamán. During the placement. Rendkívül nagy hátrány, hogyha a padlóelemet nem lehet könnyen felszedni anélkül, hogy a csatlakoztató rendszer megsérülne. Enormous disadvantage is that if the floorboard can not be easy to pick up without damaging the attachment system. A helyzet nem mindig az, hogy amelyik padlóelemet befelé lehet hajlítani, azt ugyanakkor felfelé is lehet hajlítani. The situation is not always that element floor that can be bent inward, it can be bent upward at the same time. A lefelé történő hajlítással kapcsolatban egy enyhe lefelé hajlítása a szalagnak általában végbemegy úgy, hogy a záróelem hátrafelé hajlik, ugyanakkor lefelé is és kinyit. The connection bends downward a slight downward bending of the strip usually takes place, so that the locking element is inclined rearward, downward and at the same time opens. Hogyha a csatlakoztató rendszer nincs megfelelő szögekkel és rádiuszokkal kialakítva, a padlóelem a lerakás után olyan módon záródik, hogy a felszedés lehetetlen. If the attachment system is formed suitable angles and radii, the floorboard after laying closes so that the pickup is impossible. A rövid oldal, miután a hosszú oldali csatlakoztatásnál megnyitottuk egy felfelé történő mozdítással, széthúzható az érintkező él mentén, de előnyös, hogyha a rövid oldalt is felfelé történő hajlítással nyithatjuk. You can open the short side after the long side when connecting mozdítással opened-up a fold along the contact edge, but it is preferred that the short-side bending upward. Ez különösen akkor előnyös, amikor a padlóelemek hosszúak, például 2,4 m hosszúak, amely a rövid oldal kihúzását nehézkessé teszi. This is particularly advantageous when the floor elements are long, for instance 2.4 meters in length, which makes pulling out of short sides difficult. A felfelé hajlítás nagy biztonsággal kell, hogy végbemenjen anélkül, hogy a padlóelemek összeakadnának vagy becsípődnének egymásba, mert ez a záró rendszer sérülésének kockázatát rejtheti magába. The upward bending be safely to take place without the floorboards becsípődnének jamming or another, because it could create risks of damage to the locking system.

Bepattanás snap

Lehetséges az is, hogy a rövid oldalakat vízszintes bepattanással zárjuk egymáshoz. It is also possible that the short sides are close to each other horizontally snap. Ehhez az szükséges, hogy a csatlakoztató rendszer részei rugalmasak és hajlíthatóak legyenek. This requires that parts of the coupling system are flexible and can be bent. Még akkor is, hogyha a hosszú oldalak befelé történő hajlítása sokkal könnyebb és gyorsabb, mint a bepattintás, előnyös, hogyha a hosszú oldalt is bepattinthatjuk, mivel bizonyos lefektetés! Even if the long side bending inward a lot easier and quicker than snapping, it preferred to be snapped on the long side, as some laying! műveletek operations

• · ·· 'Γ U. • · ·· 'Γ U.

esetén például az ajtó körül, szükséges, hogy a padlóelemeket vízszintesen rögzítsük. for instance, around the door, it is necessary to fix the floor elements horizontally.

Anyagköltség a hosszú és a rövid oldalon Material costs in the long and short side

Hogyha a padlóelem például 1,2 * 0,2 m-es méretű, a padlófelület minden négyzetmétere mintegy hatszor több hosszú oldali csatlakozást tartalmaz, mint rövid oldali csatlakozást. If for example the floor panel comprises a plurality of long-side connections of 1.2 x 0.2 m in size, each square meter of the floor surface is about six times than short side joints. Ennek folytán a nagy mennyiségű hulladék anyag és költséges csatlakozó anyag kevesebb jelentőséggel bír a rövid oldalon, mint a hosszú oldalon. As a result, a large amount of waste material and expensive connection is less important on the short side than the long side.

Vízszintes szilárdság horizontal strength

A nagy szilárdság elérése érdekében a záróelemnek törvényszerűen nagy zárási szöggel kell rendelkeznie úgy, hogy a záróelem ne pattanjon ki. To achieve the high strength of the closure must inevitably have high closing angle so that the locking element does not snap out. A záróelemnek magasnak és olyan szélesnek kell lennie, hogy ne törjön el, amikor nagy szakító terhelésnek vagy húzásnak van kitéve, ahogy a padló összehúzódik télen az alacsony páratartalomnak köszönhetően, amely az évnek ebben az időszakában jellemző. The locking element must be high and wide enough not to be broken when a large tensile loads or pulling is exposed as the floor shrinks in winter owing to the low humidity, which is typical for this time of year. Ez érvényes másrészt a záró horonyhoz közeli anyagokra is. This also applies to substances on the other hand close to the final groove. A rövid oldali kötésnek nagyobb szilárdságnak kell rendelkeznie, mint a hosszú oldali kötésnek, mivel a húzó igénybevétel a téli összehúzódás folyamán szétoszlik a rövidebb kötéshosszon a rövid oldal mentén inkább, mint a hosszú oldal mentén. The short side should have greater bonding strength than the long bond side, since the tensile load is distributed over the winter shorter bond length contraction along the short side rather than along the long side.

Lehetővé kell tennünk, hogy a padlóelemeket síkban tudjuk tartani, amikor függőleges terhelésnek vannak kitéve. It must allow that the floor elements can be kept flat when exposed to vertical load. Továbbá a kötésben előforduló mozgásokat el kell kerülnünk, mivel azok a felületek, amelyek nyomásnak vannak kitéve és amelyek egymáshoz képest elmozdulnak, például a felső csatlakozó élek nyikorgást, recsegést okozhatnak. Furthermore, movements occurring in the joint should be avoided since the surfaces which are exposed to pressure and that move relative to one another, for example the upper joint edges could cause squeaking, crackling.

Elmozdíthatóság displaceability

Annak érdekében, hogy megteremtsük mind a négy oldalon történő rögzítés lehetőségét lehetővé kell tenni egy újonnan lefektetendő padlóelem számára zárt helyzetben egy előzetesen már lefektetett padlóelem mellett elmozdítható legyen. In order to create the possibility of recording on all four sides should be allowed to be moved next to a previously laid floorboard for a new floorboards laid in the closed position. Ez az elmozdítás ésszerű nagyságú erő alkalmazásával kell, hogy végbemenjen, például egy test és egy kalapács egymással együtt történő megvezetésével anélkül, hogy a csatlakozó élek megsérülnének és anélkül, hogy a kapcsoló rendszer vízszintes és függőleges irányban is látható holtjátékkal alakuljon ki. This displacement must be using a reasonable amount of force to effect such a guiding of a hammer body and in conjunction with one another without damaging the joint edges and without the lost motion coupling system is formed is shown in horizontal and vertical directions. Az elmozdíthatóság sokkal fontosabb a hosszabbik oldalon, • · 'í* u. The displaceability is more important to the long side, • · 'f * u.

-36mint a rövidebb oldalon, mivel a súrlódás itt lényegesen nagyobb, tekintettel a hosszabb kötésre. -36mint the short side since the friction is significantly higher in view of the long bond.

Gyártás Production

Lehetővé kell tenni olyan csatlakoztató rendszerek előállítását, amelyek ésszerűen nagy méretű forgó forgácsolószerszámokat alkalmaznak, amelyeknek rendkívül jó pontosságuk és kapacitásuk van. It should be the preparation of a possible connection systems, which are used reasonably large rotating cutting tools having extremely good accuracy and capacity there.

A jó funkcionális gyártási tűrések és minőség elérése érdekében a csatlakozó profilt folyamatosan mérni és ellenőrizni kell. To achieve good functional manufacturing tolerances and quality of the connection profile to be constantly measured and monitored. A tipikus részek a mechanikus illesztőrendszereknél úgy kerülnek kialakításra, hogy a gyártás és a mérés könnyű legyen. The portions are typical of the mechanical joint systems designed to be easy to manufacture and measurement. Lehetővé kell tenni, hogy ezeket néhány század mm pontossággal lehessen gyártani és ennek folytán lehetővé kell válnia annak, hogy megmérjük nagy pontossággal őket, például ún. It should be possible to allow them to manufacture accuracy of a few hundredths mm and should therefore become possible to measure them with high accuracy, for example, so-called. profil projektor segítségével. profiles using the projector. Hogyha a csatlakozó rendszert lineáris forgácsolással alakítjuk ki, a csatlakozó rendszer bizonyos gyártási tűrések kivételével ugyanolyan profilú lesz a teljes perem hosszában. If the coupling system is formed by cutting linear, except for certain production tolerances, the connection system has the same profile of the entire edge length. Ennek folytán a csatlakoztató rendszert nagy pontossággal meg lehet mérni úgy, hogy kivágunk néhány mintát fűrésszel a padlóelemből és megmérjük itt a profil projektorban vagy egy mérő mikroszkóppal. As a result, the connector system can be measured with high precision to cut out some samples by sawing of the floor element and measured in the profile projector or a measuring microscope. Az ésszerű gyártás mindazonáltal azt követeli, hogy a csatlakoztató rendszer ezen kívül gyorsan megmérhető legyen és könnyedén anélkül, hogy roncsolásos eljárásokat alkalmaznánk, például idomszereket. The rational production, however, requires that the connecting system can be quickly and easily be measured without the use of destructive methods would, for example, gauges outside. Ez könnyűvé válik, hogyha a kritikus részek a rögzítő rendszerben olyan kis számúak, amilyen kis számúak csak lehetnek. It becomes easy to see if the critical parts in the locking system are small in number, small in number as may be just.

A hosszú és a rövid oldal optimalizálása The long and the short side optimization

Az optimális módon gyártható padlóelemek kialakítása érdekében, amelyeket minimális költséggel lehet gyártani, a hosszú és a rövidebb oldalt optimizálnunk kell a fent ismertetett különféle tulajdonságaik szempontjából. In order to design the optimal floorboards can be manufactured, which can be manufactured at minimum cost, the need to optimize the long and short side of the above-described various properties point of view. Például a hosszú oldalt a lefelé történő hajlítás, a felfelé hajlítás, a helyzetbeállítás és az elmozdíthatóság szempontjából, míg a hosszú oldalt a bepattintás és a nagy szilárdság szempontjából kell optimalizálni. For example, the long side and the long side should be optimized for snapping and high strength in terms of downward bending of the upward bending, positioning and displaceability of the terms. Egy optimálisan kialakított padlóelem ezért különböző csatlakozó elemekkel rendelkezik hosszú, illetve rövid oldalán. An optimally designed floorboard should therefore have different connecting elements long and short sides.

A csatlakozó él keresztirányú elmozdításának lehetősége The connection alive the possibility of movement transverse

A fa alapú padlóelemek és azok a padlóelemek, amelyek lényegében és általában azok a padlóelemek, amelyek fa szálakat tartalmaznak azok a relatív «« ···· « • ♦ * ·*ί* els »«» * · *♦· The wood floors are the elements and floor elements which are essentially flooring, and usually the elements that contain wood fibers are relatively «« ···· «• ♦ · * * * first ί» «» ♦ * * · ·

-37páratartalom változása következtében összehúzódnak, illetve kitágulnak. due to change -37páratartalom constrict or dilate. A tágulás és az összehúzódás általában felülről kezdődik, és a felületi rétegek ennek folytán nagyobb mértékben mozognak, mint a mag, vagyis az a rész, amelyből a csatlakoztató rendszer ki van képezve. The expansion and contraction of the generally begins from above and the surface layers therefore move to a greater extent than the core, i.e. the part of which the coupling system is trained. Azért, hogy meggátoljuk azt, hogy a felső csatlakoztató élek kiemelkedjenek vagy a nagymértékű duzzadás, tágulás következtében összetörjenek, vagy hogy a csatlakozó rések kiemelkedjenek, amikor megszáradnak, a csatlakozó rendszert úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye azt a mozgást, amely kompenzálja a zsugorodást és a duzzadást. In order to prevent that the upper joint edges emerge or összetörjenek high degree of swelling and expansion as a result, or in that the connection slots emerge when they are dry, the connection system must be designed to allow the movement to compensate for shrinkage, swelling.

A technika állása szerinti rendszerek hátrányai disadvantages of the prior art systems

A 4a. 4a. és 4b. 4b. ábra egy Alloc típusú technika állása szerinti rendszert ábrázol, továbbá egy Alloc Home rendszert, amelyen kinyúló szalag van elrendezve, amelyet hajlíthatunk és összepattinthatunk. Alloc illustrates a system according to a prior art, and an Alloc home system, which is arranged projecting strip which can be bent and clicked together.

A 9.-16. The 9th-16th ábrákon látható technika állása szerinti rendszerek mechanikus kötéssel gyárthatók kevesebb hulladék anyaggal, mint a kinyúló és megmunkált szalaggal ellátott mechanikus záró rendszerek. technique shown in FIGS mechanical linkage systems of the prior art can be produced with less waste than mechanical locking systems with a projecting and machined strip. Mindazonáltal ezek egyike sem elégíti ki a fent ismertetett követelményeket és nem oldja meg azt a problémát, amelyet a jelen találmány megoldani céloz. However, none of them meets the above requirements and does not solve the problem that the invention aims to solve.

A 7., 9., 10., 11., 12. 18. és 19. ábrák szerinti bepattanó csatlakozások megnyithatók vagy zárhatók csuklószerű mozgással az érintkező vagy csatlakozó él felső része körül és a 8., 11., 19. ábrák szerinti kötések nem gyárthatók ésszerű padlóelem anyagmegmunkálással forgó megmunkáló szerszámmal, amelynek nagy átmérője van. The coupling according to claim 7, 9, 10, 11, 12, 18 and 19 can be opened or closed hinge-like movement around the top of the contact or edge connectors and joints according to Figures 8, 11, 19 It can not be manufactured machining tool floorboard anyagmegmunkálással reasonable question, which has a large diameter.

A 12a. 12a. - d. - d. ábrák szerinti padlóelemek nem hajlíthatok vagy pattinthatok, hanem először beillesztendők, benyomhatok párhuzamosan a csatlakozó éllel. floorboards according to Figs not be bent or snapped, but must first be inserted, be pushed parallel to the connecting edge. A 12c. The 12c. - d. - d. ábrákon látható kötés nem pattintható. Figures coupling may not be snapped. Ezt ugyan lehetséges befelé hajlítani, de ebben az esetben túlságosan nagy holtjátékkal kell kialakítani a csatlakoztató rendszert. This is possible because to bend inward, but in this case the connection system should be designed too large dead game. A függőleges irányú szilárdság alacsony, mivel a felső és alsó érintkező felületek párhuzamosak. The vertical strength is low, because the upper and lower contact surfaces are parallel. A kötést továbbá nehéz előállítani és elmozdítani zárt kapcsolódó helyzetében, mivel nem tartalmaz szabad felületeket. Binding was also difficult to produce and move-related closed position, since no free surfaces. Mindazonáltal, azt tanácsolják, hogy az aljzathoz legyen rögzítve olyan körmökkel, amelyeket merőlegesen vezetünk be vagy ferdén a padlóelembe a ferdén felfelé álló nyelvek fölött. Nevertheless, it is advised to be mounted to a nailing to the base, which are introduced at an angle to the floor element or over the obliquely upwardly extending perpendicularly languages.

•••ι ·* ••• ι · *

-38Α 6c. -38Α 6c. -d., valamint a 15a. d., and 15a. - b. - b. és a 17a. and 17a. - b. - b. ábrák szerinti csatlakozó rendszerek olyan kötésekre mutatnak példákat, amelyeknek nincs függőleges irányú zárásuk, azaz lehetővé teszik a padlóelem felső felületére merőleges irányú elmozdulásokat. A system as illustrate examples of joints that have no seal is vertical, i.e. perpendicular to allow the upper surface of the floor element shifts direction.

A 14d.-e. The 14d.-e. ábrák szerinti befelé hajlítható kötésnek számos hátránya van, mivel annak az elvnek alapján gyártják és alakították ki, hogy szoros illesztést hozzanak létre, továbbá hogy a nyelv és a horony alsó és felső részei körívet követnek, amelynek a középpontja a felső csatlakozó élnél van, vagyis a kötő és felső felületek metszésvonalánál. inwardly foldable connection in accordance with Figures has several disadvantages, as manufactured and designed to create a tight fit and that upper and lower parts of the tongue and groove follow circular arcs having its center in the upper joint edge, on the basis of the principle that is and bonding the upper surface intersection line. Ez a kötés nem szolgáltatja a szüksé10 ges megvezető elemeket, és a kötést nehéz elhajlítani együttesen, mivel nem pontos kialakítású és túlságosan nagy az érintkező felületek mérete. This bonding does not supply the szüksé10 ges guide elements, and the bond is difficult to bend together, since not the exact shape and excessively large size of the contact surfaces. Ennek eredményeként beszorul és az ún. As a result, they get stuck and called. húzó effektust is produkálja a befelé történő hajlítás során. also produces tension effect during bending inward. A vízszintes irányú szilárdsága túlságosan kicsi, ami az alacsony felső zárásszögtől és a túlságosan kicsi szögkülönbségtől függ a felső és alsó érintkező felületek között. The strength in the horizontal direction is too low, which depends on a low upper and the zárásszögtől szögkülönbségtől too small between the upper and lower contact surfaces. Továbbá, a nyelvhorony elülső és felső felfelé hajlított része túlságosan kicsi, hogy elviselje azokat az erőket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy jó minőségű kötő, illetve kapcsoló rendszert alakítsunk ki. In addition, the front and upper upwardly angled part of the tongue groove is too small to withstand the forces necessary to provide high quality binding and form a switching system. A túlságosan nagy méretű érintkezési felületek a nyelv és a horony között, valamint a szükséges szabad felületek hiánya, amelyek nem érintkeznek, továbbá a szo20 ros illesztéssel szemben támasztott követelmények az egész kötésben a padlóelem oldalirányú elmozdulását eredményezi az érintkező élek mentén eléggé nehézkesen, és ennek következtében a racionális, ésszerű gyártás lehetősége, illetve a gyártás során annak a lehetősége, hogy jó tűréseket érjünk el rendkívül nehézzé válik. The contact areas are too large between the tongue and the groove, and the necessary free surfaces lack of which does not touch, in addition to Requirements szo20 ros fitting requirements of the complete bonding of the floor panel from moving sideways along the contact edges rather cumbersome, and consequently the possibility of rational, reasonable production and during production, the possibility to achieve an extremely high tolerances become difficult. Ezeket a rendszereket nem is lehet vízszintes irányban egymás25 ba pattintani. These systems can not be clipped horizontally into egymás25.

A 16a.-b. The 16a.-b. ábrák szerinti csatlakoztató rendszernek olyan kialakítása van, hogy nem teszi lehetővé az együttes hajlítást anélkül, hogy lényeges mértékű anyag deformáció ne lépne fel, amelyet nehéz elérni az általában használt padlóelem anyagok esetében, amelyek alkalmasak padlón át történő felhasz30 nálásra. Connection system according to Figures has a design that does not allow bending of the joint without any substantial material deformation does not occur, which is difficult to achieve in the case of commonly used materials floorboard which felhasz30 NaLAS floor through suitable. Ebben az esetben is a nyelv és a horony minden része csatlakozik egymással. In this case, the language and every part of the groove is connected to each other. Ez pedig a zárt helyzetben lévő padlóelem oldalirányú elmozdítását nehézkessé vagy lehetetlenné teszi. This makes the floorboard in the closed position, lateral displacement difficult or impossible. Nem lehetséges az ésszerű megmunkálás sem, mivel minden felület érintkezésben van egymással. It is not possible nor reasonable working, because all surfaces are in contact with each other. A bepattintást sem lehet megvalósítani. The clipped can not be achieved.

♦ · » · * —t.··. ♦ · »· * -t. ··. .. ·? · ..?

, ·. ·. .* . . *. *· ··»· u, · * ·· »· u,

-39A 6a. -39A 6a. - b. - b. rendszer szerinti csatlakoztató rendszert nem lehet együtt hajlítani, mivel úgy van kiképezve, hogy két csuklópont körül fordulhasson el egyszerre. Connection system in accordance with the system can not be bent as it is designed to be able to seize at once around two pivot points. Nincsen vízszintes irányú zárás a nyelvhoronyban. There is no lock on the horizontal tongue groove. Minden felület érintkezésben van egy másik felülettel, mégpedig szorosan. All surfaces in contact with another surface, namely closely. A gyakorlatban ezt a csatlakoztató rendszert nem lehet elmozdítani és ésszerűen megmunkálni. In practice, this coupling system can not be moved and reasonably machined. Ez a rendszer egy olyan záró rendszerben történő használatra képes, amely a 6c. This system can be used with a locking system at which the 6c. és d. and d. ábrákon látható és a padlóelem szomszédos merőleges élein van kialakítva és amely nem kíván oldalirányú elmozdítást a csatlakoztatás céljából. Figures shown are formed and the adjacent perpendicular edges of the floorboard, and that does not require lateral displacement for the purpose of connection.

A 8a. 8a. - b. - b. ábrákon látható csatlakoztató rendszernek nyelvhornya van, amelyet nem lehet forgó forgácsolószerszámban megmunkálni, amelynek az átmérője nagy. Connection system is shown in Figures tongue groove which can not be machined with a rotary cutting tool having a large diameter. Nem bepattintható és úgy van kialakítva, hogy megakadályozza az oldalirányú elmozdulást a kezdeti lökésszerű erőhatás és a szoros illeszkedés miatt, amely a szalag külső függőleges része közelében lép fel. Not snap and is constructed to prevent the lateral displacement due to the initial burst force and the close packing which occurs near the outer vertical part of the strip.

Az 5a. 5a. - b. - b. ábrák szerinti csatlakoztató rendszer két alumínium szakaszból áll. Connection system according to Figures comprises two aluminum sections. Forgó forgácsolószerszámokkal, amelyeknek nagy szerszámátmérőjük van, a nyelvhorony kialakítása megvalósíthatatlan. Rotary cutting tools having large szerszámátmérőjük, form the tongue groove unfeasible. A csatlakozó rendszer úgy van kialakítva, hogy lehetetlen egy új padlóelemet befelé hajlítani felső csatlakozó élénél, amelyet érintkezésben tartunk az előzőleg már elhelyezett padlóelem felső csatlakozó élével úgy, hogy a befelé történő hajlítás egy olyan középpont körüli forgással hajtható végre, amely a csatlakozó sík felület és a felületi sík metszésvonalában van. The coupling system is designed such that it is impossible to bend a new floorboard inside upper joint edge which is maintained in contact with the previously positioned floorboard upper contact side so that bending the inward perform a rotation around a center point to the connecting plane surfaces and the surface is the intersection of plane. Ahhoz, hogy lehetővé tegyék a befelé hajlítást, amikor ezt a technika állása szerinti rendszert használják, szükség van arra, hogy jelentős holtjátékkal alakítsák ki, amely túlmegy azon, amely még elfogadható a szokványos padlóelemeknél, ahol a jó minőség, az esztétikus csatlakoztatások követelményt jelentenek. In order to facilitate the inward bending when this system is state of the art is used, there is a need to develop a significant dead game that goes beyond what is acceptable in normal floorboards where high quality, aesthetically pleasing connections are a requirement. A 13a.-d. The 13a.-d. ábrákon látható csatlakoztató rendszer nehezen gyártható, mivel csatlakozást igényel egy nagy felszínen a nyelv és a nyelvhorony külső részén. Connection system shown in Figures are difficult to manufacture, since it requires a large connection surface on the outside of the tongue and the tongue groove. Ez szintén nehézkessé teszi zárt helyzetben az oldalirányú elmozdítást. This also makes it difficult to lateral displacement in the locked position. A csatlakozás geometriai kialakítása lehetetlenné teszi a felső csatlakozó él körüli felfelé hajlítást. The connection geometry makes upward angling about upper joint edge impossible.

A találmány The invention

A találmány először is arra a felismerésre alapul, hogy megfelelő gyártási eljárások alkalmazásával lényegében megmunkálással és olyan szerszámok használatával, amelyek átmérője jelentősen meghaladja a padlóelem vastagságát, lehetségessé válik előnyös alak kiképzése ésszerűen nagy pontossággal •••t »* «4 ««*· < The invention is firstly based on the recognition that essentially by machining and using tools as a diameter significantly exceeds the thickness of the floor element using suitable production methods, it is possible to preferably shape training reasonably high accuracy ••• t "*" 4 "" · * <

* ·4 Ρ 4 a » Λ * · Ρ 4 of 4 »Λ

C ·* 9 • » > · ·* l· · * C • 9 "> · · · l *

4. 4th

-40fából, fa alapú táblákból és műanyagból, és az ilyen típusú megmunkálás a nyelvhornyot bizonyos távolságba helyezi a csatlakozás síkjától. -40fából, wood-based panels and plastics, and this type of machining puts some distance from the plane of the tongue groove connection. így, a csatlakozás alakja a csatlakozó rendszer alakja ésszerűen gyártható, úgy, hogy nagyon szűk tűréseket alkalmazhatunk. Thus, the connection can be used to form the shape of the connection system can be manufactured rationally, so that very narrow tolerances. Egy ilyen alkalmazás mindazonáltal nem engedi meg, hogy a padlóelem és a záró rendszer más fontos tulajdonságai rovására kerüljön alkalmazásra. Such an application, however, does not allow the floorboard and the locking system be used at the expense of other important properties.

A találmány második felismerése az, hogy bizonyos igényeket kell felismerni, amelyeket ki kell elégítenie a mechanikai kötési rendszernek az optimális működés érdekében. second recognition of the invention that certain requirements must recognize that it must satisfy the mechanical fixation system for optimum performance. Ez a felismerés lehetővé teszi, hogy kielégítsük ezeket az igényeket oly módon, ahogy az előzőleg nem volt ismert, azaz a) a kötési rendszer kialakításával, például speciális szögek, sugarak, holtjáték, szabad felületek és arányok kialakításával a rendszer különböző részei között és b) a mag anyagának tulajdonságainak optimális felhasználásával vagy olyan maggal, mint az összenyomás, a nyújtás, a hajlítás, a szakítószilárdság és az összenyomó szilárdság. This discovery makes it possible to satisfy these needs in a manner as it was not previously known, that a) the bonding system design, for example, specific angles, radii, play, free surfaces and ratios developing between different parts of the system and b) optimal use or core, such as compression, elongation, bending, tensile strength and compressive strength of the core material properties.

A találmány továbbá egy harmadik felismerésen is alapul, vagyis azon, hogy lehetséges olyan csatlakoztató rendszert kialakítani, amely olcsó és ugyanakkor funkciója és szilárdsága megmarad vagy akár bizonyos esetekben fokozódik is a gyártási technikák, a csatlakozás kialakítása, az anyagválasztás és a hosszú, valamint a rövidebb oldal optimalizálása, illetve ezek kombinációja révén. The invention is further based on a third understanding that is to say that it is possible to establish a connection system which is inexpensive and at the same time function and strength is maintained or increased or in some cases, the manufacturing techniques form the connection, the selection of materials and the length and the shorter by page optimization, or a combination thereof.

A találmány kialakításának negyedik alapelve az, hogy a csatlakoztató rendszer a gyártási technológia és a mérési technológia fejlesztendő és úgy alakítandó, hogy a nagyon kis tűréseket kívánó kritikus részeket a lehető legnagyobb mértékben olyan kevés számúra kell készíteni, amennyire csak lehetséges és úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegyük a folyamatos gyártás körülményei között a mérést és az ellenőrzést. the fourth principle of the development of the invention, the coupling system of production technology and measurement technology to be developed and should be designed that critical parts are wishing a very small tolerances to the extent possible a small number to be prepared as much as possible and should be designed to the conditions of the permit continuous production of measurement and control.

A találmányt a továbbiakban a csatolt rajzra hivatkozással ismertetjük részletesen. The invention is described in detail with reference to the accompanying drawings hereinafter. A rajzon az In the drawings:

1a.-c. 1a.-c. ábra a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti padlóelem hosszabbik oldalának mechanikus csatlakoztatására szolgáló lefelé hajlító eljárást mutatja három lépésben, a shows downward bending process for mechanically connecting the floorboard according to WO 9426999 discloses a longer side of the three steps of

-41 2a.3a.4a. -41 2a.3a.4a. 5a.6a. 5a.6a. -

7a. 7a. 8a. 8a. 9a.10a.11a. 9a.10a.11a. 12a.13a. 12a.13a. 14a. 14a. 15a.16a.c. 15a.16a.c. ábrák a WO 9426999 számú közzétételi irat szerinti padlóelem rövidebbik oldalának mechanikus csatlakoztatására szolgáló bepattintó eljárás három lépését mutatja, a Figures shows three snap-step process for mechanically connecting the floorboard according to WO 9426999 discloses a shorter side of the

b. b. ábra a WO 9426999 közzétételi irat szerinti padlóelemet mutat be felülről és alulról, a Figure shows a floorboard according to WO 9426999 discloses in upwards and downwards, the

b. b. ábra a WO 9966151 számú közzétételi irat szerinti padlóelem két különböző kiviteli alakját mutatja be, az Figure floorboard according to WO 9966151 discloses show two different embodiments of the

b. b. ábrák a DE-A-3343601 számú közzétételi irat szerinti padlóelemeket mutatja, a Figures shows floorboards according to DE-A-3343601 discloses the

d. d. ábrák a CA-A-0991373 számú közzétételi irat szerinti padlóelemek hosszú és rövidebb oldalának csatlakoztatására és rögzítésére szolgáló mechanikus rendszert mutatják be, a >. illustrate a mechanical system for connecting and fixing the floorboards according CA-A-0991373 discloses a long and short side of the>. ábrák a GB-A-1430429 számú közzétételi irat szerinti mechanikus csatlakoztató és rögzítő rendszert mutatja be, a Figures shows the mechanical connector and the mounting of GB-A-1430429 discloses a system,

i. i. ábrák a DE-A-4242530 számú közzétételi irat szerinti padlóelemeket mutatják be, a >. Figures illustrate floorboards according to DE-A-4242530 discloses a, a>. ábrák a WO 9627721 közzétételi irat szerinti bepattanó csatlakoztatást mutatják be, a illustrate a snap-in connection according to WO 9627721 discloses the

b. b. ábrák a JP 3169967 számú szabadalmi leírás szerinti bepattanó csatlakoztatást mutatják be, a illustrate a snap-fit ​​connection according to the JP Patent 3169967, the

b. b. ábrák a DE-A-12122275 közzétételi irat szerinti bepattintó csatlakozást mutatják, a show the snap connection according to the DE-A-12122275 discloses the

d. d. ábrák az US-A-1124228 számú közzétételi irat szerinti horony és nyelv rendszerű csatlakoztató rendszer különböző kiviteli alakjait mutatják be, a illustrate various embodiments of groove and tongue system Connection system according to US-A-1124228 discloses the

d. d. ábrák a DE-A-3041781 számú közzétételi irat szerinti sport célú padló mechanikus csatlakoztató rendszerét mutatja be, a Figures shows the mechanical connector system for sport floors according to DE-A-3041781 discloses the

e. e. ábrák a WO 9447834 számú közzétételi irat szerinti csatlakoztató rendszert mutatja be, a Figures shows the coupling system according to WO 9447834 discloses the

b. b. ábrák az US-A-2740167 számú közzétételi irat szerinti parkettát mutatja be, a Figures shows parquet according to US-A-2740167 discloses a number of

b. b. ábrák a CA-A-2252791 számú közzétételi irat szerinti padlóelemek csatlakoztatására szolgáló mechanikus csatlakoztató rendszert mutatja be, a •·ί «ί •l· Figures shows the mechanical connector system for connecting the floorboards according CA-A-2252791 discloses the ί · • «• l · ί

4, 4,

-4217a. -4217a. - b. - b. ábrák az US-A 5797237 számú közzétételi irat szerinti parketta bepattanó záró rendszerét mutatja be, a Figures shows the final flooring system according to US-A 5797237 discloses the snap-on, the

18a.-b. 18a.-b. ábrák az FR-A- 2675174 számú közzétételi irat szerinti csempék csatlakoztatására szolgáló rendszert mutatja be, a Figures illustrates the system of attachment of tiles according to FR-A- 2675174 discloses a number of

19a.-b. 19a.-b. ábrák a JP-7180333 szabadalmi leírásban ismertetett fóliatáblák csatlakoztatására szolgáló rendszert mutatja be, amely fém anyagsajtolásával van kialakítva, a Figures illustrates the system of attachment disclosed in JP-7180333 Patent foil boards formed by pressing a metallic material, the

20a. 20a. - b. - b. ábrák a GB-A-2117813 számú közzétételi irat szerinti nagy méretű falburkoló elemek csatlakoztatási rendszerét mutatja be, a Figures illustrates the connection system for large wall elements according to GB-A-2117813 discloses the

21a.-b. 21a.-b. ábra a találmány szerinti padlóelem egyik első kedvező kiviteli alakjának párhuzamos csatlakoztató élét mutatja be sematikusan, a Figure shows a floor element according to the invention a first preferred embodiment of the parallel connecting edges schematically in

22. ábra a találmány szerinti padlóelem csatlakoztatásánál a felső csatlakozási élek körüli befelé történő elfordítás alapelvét mutatja be, a Figure 22 shows the rotation of the upper region inwardly adjoining edges principle floor element according to the invention, when connecting, the

23a.-b. 23a.-b. ábrák a találmány szerinti padlóelem csatlakozó élének gyártását mutatja be sematikusan, a Figures shows manufacture of floorboards according to the invention the edge connector schematically, the

24a. 24a. - b. - b. ábrák a találmány szerinti padlóelem gyártásának különböző variációját mutatja be, a Figures shows the variation of the production of a floor element according to the invention;

25. ábra a találmány egyik kedvező kiviteli alakját mutatja be bepattanó és felfelé hajlító mozdulat kombinációjával az alsó ajak behajtásával, a 25 shows a preferred embodiment of the present invention to snap upwardly and bending movements in the lower lip combination of the recovery of the

26. ábra a találmány egyik kiviteli alakja rövid ajakkal, a 27a. Figure 26 is an embodiment of the invention short lip 27a. - c. - c. ábra a lefelé és felfelé hajlító eljárás, a Figure the downward and upward bending process, the

28.a - c. 28.a - c. ábra egy lehetséges hajlító eljárást mutat be, a Figure shows a possible bending process, the

29.a - b. 29 a - b. ábra egy bepattintó eljárást mutat be, a illustrates a snap-on procedure, the

30. ábra azt mutatja, hogy két padlóelem hosszú oldalai hogy vannak egyesítve egy harmadik padlóelem hosszú oldalával, amikor két padlóelemet már egyesítettünk egymással rövidebb oldalaik mentén, a Figure 30 shows that the two long sides of floorboards that are joined by a third long side of the floorboard, when two floor elements have been combined with each other along the shorter sides of the

31a. 31a. - b. - b. ábra a találmány szerinti kombinált kötéssel ellátott összeillesztett padlóelemeket mutat be, a Figure shows an assembled floor elements combined with bonding of the invention, the

32a. 32a. - d. - d. ábra a kombinált kötés befelé történő hajlítását mutatja, a shows the combined bending inward bond, the

33. ábra azt mutatja be, illetve arra egy példát mutat, hogy hogyan lehet egy hosszú oldalt kialakítani egy parkettán, a Figure 33 shows, and it is an example of how to create one long page on a parquet floor, the

-4310 -4 310

34. ábra azt mutatja be, hogy hogyan lehet egy rövid oldalt kialakítani egy parkettán, a Figure 34 shows how to create a brief page on a parquet floor, the

35. ábra azt mutatja be, hogy hogyan lehet kialakítani a csatlakoztató rendszert egy hosszú oldal mentén egy parkettán, a Figure 35 shows how to establish the connection system along a long side with a parquet floor, the

36. ábra egy példát mutat a találmány szerinti padlóelem esetében, ahol a csatlakoztató rendszer úgy van kialakítva, hogy a csatlakoztató anyag nyomásával és hajlításával történő behajtást lehet megvalósítani, a Figure 36 shows an example in the case of a floor element according to the invention, wherein the coupling system is designed such that the recovery of the connecting material by pressing and bending can be achieved by the

37. ábra a találmány szerinti padlóelemet mutatja be, a Figure 37 shows a floor element according to the invention;

38a. 38a. - b. - b. ábra a találmány szerinti gyártási eljárás négy lépését mutatja be, a figure shows the four step manufacturing process according to the invention;

39. ábra a padlóelem felületi rétegének összehúzódását és duzzadását kompenzálni képes csatlakoztató rendszert mutat be, a Figure 39 shows the surface layer of the floorboard can compensate for contraction and swelling of the coupling system,

40. ábra a találmány egyik kiviteli alakját mutatja be merev nyelvvel, a Figure 40 shows an embodiment of the invention in a rigid tongue,

41. ábra a találmány egyik kiviteli alakját mutatja, ahol a záró felületek felső érintkezési felületek, a Figure 41 shows an embodiment of the invention where the sealing surfaces contact the top surfaces,

42a. 42a. - b. - b. ábra a találmány egyik kiviteli alakját mutatja be hosszú nyelvvel, továbbá a behajtást és a kihúzást, a Figure shows an embodiment of the invention, a long tongue as well as the recovery and the extrusion of the

43a. 43a. - c. - c. ábra azt mutatja be, hogy hogyan lehet a csatlakoztatási rendszert kialakítani, hogy megkönnyítsük a bepattintást, a Figure shows how to create a connection system to facilitate clipped by the

44. ábra behajtott helyzetben mutatja a bepattintást, a Figure 44 shows snapping-folded position, the

45a. 45a. - b. - b. ábra a találmány szerinti csatlakoztató rendszert mutatja be rugalmas nyelvvel, a shows the coupling system of the invention in a flexible tongue of

46a. 46a. - b. - b. ábra a találmány szerinti csatlakoztató rendszert mutatja be hasított és rugalmas nyelvvel, a shows the coupling system according to the invention carcasses and resilient tongues, the

47a. 47a. - b. - b. ábra a találmány szerinti csatlakoztató rendszert mutatja be olyan alsó ajakkal, amely részben olyan anyagból áll, amely különbözik a mag anyagától, a shows the coupling system according to the invention to a lower lip, which partially consists of a material which is different from the core material used, the

48a. 48a. - b. - b. ábra azt a csatlakoztató rendszert mutatja be, amelyet mind a négy oldalán lezárt padlóelemen bepattintásra lehet használni, a Figure illustrates the attachment system which can be used for all four sides of the floor element Snap closed, the

49. ábra egy olyan csatlakoztató rendszert mutat be, amelyet például egy padlóelem rövidebb oldalán lehet alkalmazni, az Figure 49 shows a connector system that can be used, for example shorter side of a floorboard, the

50. ábra egy további példát mutat be egy olyan csatlakoztató rendszerre, amelyet például egy padlóelem rövidebbik oldalán lehet használni, az • · Figure 50 shows a further example of a coupling system that can be used, for example the short side of a floorboard, of • ·

-4451a. -4451a. - f. - f. ábra lefektetés! Figure laying! eljárást mutat be, az introduces the procedure, the

52a. 52a. - b. - b. ábra különleges szerszámmal történő lefektetést mutat be, az illustrates the laying of a special tool, the

53. ábra rövidebb oldalak csatlakoztatását mutatja be, az Figure 53 shows the connection of the short sides, the

54a. 54a. - b. - b. ábra a rövidebbik oldal bepattintását mutatja be, az figure shows the short side can take place, for

55. ábra a találmány egyik kiviteli alakját mutatja be, ahol rugalmas nyelvet alkalmazunk, amely megkönnyíti a rövidebbik oldal bepattintását, az Figure 55 shows an embodiment of the invention, wherein a flexible tongue is used which facilitates the short side can take place, for

56a. 56a. - e. - e. ábra a rövidebbik oldal külső sarokrészének bepattintását mutatja, az shows the outer corner portion of the short side can take place, for

57a. 57a. - e. - e. ábra a rövidebbik oldal belső sarokrészének bepattintását mutatja. shows the inner corner portion of the short side can take place.

1,1' padlóelem első kedvező kiviteli alakja a találmány szerinti mechanikus rögzítő rendszerrel van ellátva és ezt mutatjuk be a 21a. the first preferred embodiment of 1,1' floor element is provided with a mechanical locking system according to the invention and this is shown in 21a. és b. and b. ábrák segítségével. using FIGS. Azért, hogy megkönnyítsük a találmány megértését, a csatlakoztató rendszert sematikusan ábrázoltuk. To facilitate understanding of the invention, the attachment system is shown schematically. Alá kell húznunk, illetve hangsúlyoznunk kell, hogy jobb működést tudunk elérni más kiviteli alakokkal, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk. It is pointed out, and we must emphasize that we can achieve improved performance in other embodiments, which are discussed below.

A 21a., 21b. 21a. 21b. ábrák sematikusan ábrázolják azt a kötést keresztmetszetben, amely az 1 padlóelem hosszanti oldali 4a szélrésze és egy másik Γ padlóelem hosszanti oldali ellenkező 4b szélrésze között van. schematically depict cross the bond formed between the floor element 1 a longitudinal side edge portion 4a of the floorboard and another Γ opposite longitudinal side edge portion 4b.

A padlóelemek felső oldalai lényegében közös HP síkban helyezkednek el és a 4a, 4b szélrészek felső részei egymással érintkezésben vannak egy függőleges VP érintkezési síkban. The floor elements are located in a common plane HP and the upper parts 4a, 4b, the edge portions are in contact with each other in a vertical plane VP contact upper sides substantially. A mechanikus záró rendszer a padlóelemek egymáshoz történő rögzítését mind függőleges D1 irányban, mind pedig vízszintes D2 irányban biztosítja, amely utóbbi merőleges a VP csatlakoztatási síkra. The mechanical locking system in both the vertical direction D1 as well as the horizontal serve to fix the floor elements to one another in direction D2, the latter perpendicular to the connection plane VP. A padló lefektetése során egymás melletti padlóelem sorokba, az egyik Γ padlóelemet mindazonáltal elmozdíthatjuk a másik 1 padlóelem mentén D3 irányban (lásd 3a. ábra) a VP csatlakoztató sík mentén. Floor laying in a floor element adjacent rows, one Γ floorboard, however, be moved along one another floorboard direction D3 (see Fig. 3a) along the joint plane VP. Egy ilyen elmozdulást például arra használhatunk, hogy a padlóelemeket egymáshoz rögzítsük, mégpedig azokat, amelyek ugyanabban a sorban vannak. Such a movement is for instance be used to fix the floor elements together, namely those which are on the same line.

A VP függőleges síkra merőleges és a vízszintes HP síkkal párhuzamos két érintkezési szél összeillesztése érdekében a padlóelem széleit önmagában ismert módon egy 36 horonyrésszel látjuk el a padlóelem egyik 4a szélrészén a VP síkon belül, továbbá 38 nyelvet alakítunk ki a másik 4b szélrészen, amely kinyúlik a VP síkból. To perpendicular VP the vertical plane and parallel to the horizontal HP plane two contact edges joining the floor panel edges known per se see a 36 horonyrésszel the floorboard one 4a edge portion within the VP level, and converting 38 language, to the other 4b of the edge portion, which extends from the VP plane.

-45• · · ' ·· ····« · • · · · · · · • · · · · · « · · * ····· · • < ···· ·* · (*· · -45 • · · '···· ··' • · · · · · · · · · · · • · «· · · ····· * • <···· · · * (* · ·

Ebben a kiviteli alakban az 1 padlóelemnek magja vagy fa 30 magja van, amely megtámaszt egy fa 32 felületet elülső síkján és egy kiegyenlítő 34 réteget a hátoldalán. In this embodiment, the floor element 1 has a core or core 30 of wood which hold up the front plane surface 32 and a balancing layer 34 on the back side of a timber. Az 1 padlóelem szögletes és második mechanikai záró rendszere van a két párhuzamos rövidebb oldala mentén is. The floor element 1 is rectangular and has a second mechanical locking system along the two parallel short sides. Bizonyos kiviteli alakokban ez a második záró rendszer ugyanolyan kialakítású lehet, mint a hosszanti oldali záró rendszer, de a rövidebb oldali záró rendszer különböző kialakítású is lehet a találmány szerint vagy egy már előzőleg ismert záró rendszert is alkalmazhatunk. In some embodiments, this second locking system can have the same design as the longitudinal side of the closing system, but the shorter-side locking system could be differently configured according to the invention or may be used a previously known locking system.

További példánkban a padlóelem lehet olyan parketta típus, ahol a vastagság 15 mm, a hossz 2,4 m és a szélesség 0,2 m. For further example, the floorboard can be any type of flooring, wherein the thickness of 15 mm and a length of 2.4 m and a width of 0.2 m. A találmányt azonban alkalmazhatjuk négyzet alakú vagy különböző méretű parketta esetén is. However, the invention can be used with different sizes of square or flooring as well.

A 30 mag rétegelt lemez típusú és keskeny fa blokkokból áll valamilyen olcsó fából. The 30-core plywood and type of narrow wooden blocks are some cheap wood. A 32 felület vastagsága 3-4 mm és dekoratív típusú keményfából áll és lakkozva van. The surface 32 has a thickness of 3-4 mm and a decorative kind of hardwood and is varnished. A hátoldali 34 réteg 2 mm-es rétegelt lemezréteg. The backing layer 34 of 2 mm plywood layer. Bizonyos esetekben előnyös különböző típusú fák alkalmazása a padlóelem különböző részeiben azért, hogy optimális tulajdonságokat alakítsunk ki a padlóelem egyes részeiben. In some cases preferable to use different types of trees in different parts of the floorboard in order to provide optimum properties to some parts of the floorboard.

Ahogy azt fentebb már említettük, a találmány szerinti mechanikus záró rendszer egy 36 horonyrészből áll, amely a padlóelem egyik 4a szélrészén van kialakítva, továbbá egy 38 nyelvből, amely a padlóelem egy másik ellentétes oldali 4b szélrészén van kialakítva. As mentioned above, the mechanical locking system of the invention comprises a horonyrészből 36 formed in one edge portion 4a of the floorboard, and a tongue 38, which the floor element is formed with a second opposite side edge portion 4b.

A 36 horonyrészt 39 felső ajak és 40 alsó ajak határolja és alámetszett horony típusú, amelynek van egy nyílása a két 39 felső ajak és 40 alsó ajak között. The groove portion 36 upper lip 39 and lower lip 40 is bounded and undercut groove type, having an opening between the upper lip 39 and lower lip 40.

A 36 horonyrész különböző részei még jobban láthatóak a 21b. 36 Different parts of the groove 21b even more visible. ábrán. FIG. A nyelvhorony a 30 magban van kialakítva és végig halad a padlóelem szélén. The tongue groove is formed in the core 30 and passing through the edge of the floorboard. A nyelvhorony fölött egy felső szél vagy érintkező 41 szélfelület van kialakítva, amely felfelé egészen a HP síkig terjed. Above the tongue groove 41 in contact with an upper edge or edge face is formed, which extends upwardly to the plane HP. A nyelvhorony nyílásának belsejében egy felső csatlakozó 43 felület van kialakítva, amely ebben az esetben párhuzamos a HP felületi síkkal. Inside the opening of the tongue groove of an upper contact surface 43 is formed, which in this case is parallel to the surface plane HP. Ez az érintkező sík 43 felület befelé fut egy ferde 41 szélfelületbe, amelynek A szöge van a HP vízszintes síkhoz képest. This contact a planar surface 43 runs inside an inclined edge surface 41 having an angle relative to the horizontal plane HP. A záró felületen belül 46 felületrész található, amely a nyelvhorony 35 alámetszett hornyának felső határfelületét alkotja. Surface portion 46 is located within the sealing surface, the tongue groove 35 which forms an undercut groove of the ceiling surface. A nyelvhoronynak továbbá alsó 48 vége van, amely egészen lenyúlik a 40 alsó ajakig. The tongue groove further has a lower end 48 which extends down until the lower lip 40. Ennek az ajaknak a felső oldalán egy This is a side of the upper lip

-4650 támasztófelület van kialakítva. -4650 supporting surface is formed. Az alsó ajak külső végén csatlakoztató 52 felület van kiképezve, amely ebben az esetben enyhén túlnyúlik a VP síkon. the outer end of the lower lip engaging surface 52 is formed, which in this case slightly beyond the plane VP.

A nyelv alakja jobban is látható a 21. ábrán. The shape of the tongue can be seen better in Figure 21. A nyelv a 30 mag anyagából készült és túlnyúlik a VP síkon, amikor ez a csatlakozó 4b szélrész mechanikusan csatlakoztatva van a szomszédos 1 padlóelem 4a szélrészéhez. The tongue is made of the material of core 30 and projects beyond the plane VP when this connector edge portion 4b is mechanically connected to the adjacent one edge portion 4a of the floorboard. A 4b szélrésznek szintén van egy felső pereme vagy felső csatlakozó 61 felülete, amely a VP sík mentén húzódik lefelé egészen a 38 nyelv gyökeréig. The edge portion 4b also has an upper flange or upper connecting surface 61, which extends along a plane VP down to the root of the tongue 38. A 38 nyelv gyökerének felső oldalán egy felső támasztó 64 felület van, amely ebben az esetben egy felfelé irányuló 8 záróelem ferde 65 záró felületéig nyúlik a nyelv hegye felé. The upper side of the root of tongue 38 has an upper supporting surface 64, which in this case extends a locking element 8 inclined locking surface 65 upward toward the tip of the tongue. A 65 záró felület áthalad egy 66 vezető felületen, amely a nyelv felfelé irányuló 8 záróelemének 67 felső felületén végződik. The locking surface 65 passes through a guide surface 66, terminating in upper surface 67 of the tongue 8 of the closure member upwardly. A 67 felső felület után egy púpos rész következik, amely 68 vezetőfelületként szolgálhat. After the upper surface of a humped portion 67 occurs, which may serve as guiding surfaces 68. Ez a nyelv 69 csúcsáig nyúlik. This language extends 69 tip. A 69 csúcs alsó végénél egy további 70 vezetőfelület van kiképezve, amely ferdén lefelé nyúlik a nyelv alsó pereméig és egy 71 támasztófelület. lower end 69 of the tip 70 is a further guiding surface is formed, which extends obliquely downwards to the lower edge 71 and an abutment surface of the tongue. A 71 támasztófelület arra szolgál, hogy együttműködjön az alsó ajak 50 támasztófelületével, amikor a két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy felső oldalaik ugyanabban a HP síkban vannak és a VP síknál találkoznak, amely merőleges arra úgy, hogy a padlóelemek felső érintkező 41, 61 felületei egymással érintkezésbe kerülnek. 71 support surface intended to cooperate with the lower lip 50 a supporting surface when the two floorboards are mechanically joined to each other so that the upper sides are in the same HP plane and meet at the VP plane which is perpendicular thereto so that the floorboards top contact 41, 61 surfaces are in contact with each other. A nyelvnek alsó csatlakoztató 72 peremfelülete van, amely alulra nyúlik. The language lower coupling edge surface 72 which extends at the bottom.

Ebben a kiviteli alakban különálló támasztó 43, 64 felületek vannak a nyelvhoronyban és a nyelven, amelyek zárt állapotban egymással kapcsolódnak és együttműködnek az alsó ajkon és a nyelven lévő 50, 71 támasztófelületekkel, azért, hogy létrehozzák a D1 irányú zárást, amely merőleges a HP felületre. In this embodiment, a separate support 43, 64 surfaces are of the tongue groove and the tongue, which engage each other in the closed position and cooperate 50, 71 támasztófelületekkel in the lower lip and on the tongue, so as to form the seal D1 direction which is perpendicular to HP surface . Egy másik kiviteli alakban, amelyet a továbbiakban ismertetünk majd, a 45, 65 záró felületek mindegyike úgy működik, mint a D2 irányban összezáró felület a HP felülettel együtt és mint támasztófelület, amely szemben mozog a D2 iránnyal, amely merőleges a felületre. In another embodiment, which is described hereinafter, the 45, 65 sealing surfaces are each functions as the interlocking D2 directions interface with the HP surface and a support surface which moves against the D2 direction, which is perpendicular to the surface. A 21a., 2b. 21a. 2b. ábrán látható kiviteli alakban a 45, 65 záró felületek és a csatlakozó 43, 64 felületek együttműködnek, mint a rendszer felső támasztófelületei. In the embodiment shown in Figures 45, 65 sealing surfaces and the connector 43, surfaces 64 cooperate as a system of upper support surfaces.

Ahogy az kiviláglik a rajzból is, a 38 nyelv túlnyúlik a VP csatlakozó síkon és egy felfelé álló 8 záróeleme van szabad végén vagy 69 csúcsa. As is evident from the drawing, the tongue 38 extends beyond the plane VP connector and an 8-closure upstanding free end or tip 69. A nyelvnek továbbá van egy 65 záró felülete, amely úgy van kiképezve, hogy együttműködjön a 45 záró felülettel, amely a szomszédos csatlakoztatandó padlóelem 36 • · The language also has a locking surface 65, which is designed to cooperate with the sealing surface 45, which is connected to the adjacent floor elements 36 • ·

-47horonyrészén van, amikor a két ilyen padlóelemet mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy frontfelületük ugyanabban a HP síkban van elrendezve és a VP síkban találkoznak, amely merőleges erre. -47horonyrészén is, when two such floorboards are mechanically joined to each other so that frontfelületük is arranged in the same plane HP and meet at the plane VP which is perpendicular to this.

Ahogy az nyilvánvaló a 21b. As it is evident from the 21b. ábrából, a 38 nyelvnek van egy 52 felületi része az 51 záró felület és a VP sík között. Figure, the tongue 38 has a surface portion 52 between the locking surface 51 and the plane VP. Amikor a két padlóelemet egyesítjük, az 52 felület rész érintkezésbe kerül a 8 záróelem 45 záró felület részével. When the two floorboard are combined, the surface portion 52 comes into contact with part of the locking element 8 seal face 45. Azért, hogy megkönnyítsük a nyelv behelyezését az alámetszett horonyba, egy befelé történő hajlítással vagy bepattintással, a nyelvnek, ahogy az a 21a., 21b. To facilitate insertion of the tongue portion of the undercut groove by inward angling or snapping-bending, the tongue is a, as shown in 21a, 21b,.. ábrákon látható, lehet egy 66 vezető felülete a 65 záró felület és az 57 felületrész között. Figures shown, can have a guide surface 66 between the locking surface 65 and the surface portion 57. Továbbá 68 vezetőfelület helyezhető el az 57 felületrész és a nyelv 69 csúcsa között is. In addition, 68 leading surface is positioned between the 57 and the surface portion of the tongue 69 tip. A 66 vezető felület vezető részként szolgálhat, tekintettel arra, hogy kisebb dőlésszöge van a felület síkjához, mint a 43, 51 záró felületek A szöge. The guide surface 66 can serve as a guide portion, bearing in mind that the smaller is the inclination of the plane surface, such as 43, 51 sealing surfaces of the angle.

A nyelv 71 támasztófelülete ebben a kiviteli alakban lényegében párhuzamos a HP felület síkjával. The language support surface 71 in this embodiment is substantially parallel to the surface plane HP. A nyelvnek 70 vezetőfelülete van az említett támasztófelület és a nyelv 69 csúcsa között. The language has a guide surface 70 between said support surface and the tip of the tongue 69.

A találmány szerint a 40 alsó ajaknak 50 támasztófelülete van, amely együttműködik a 36 horonyrészen lévő megfelelő 71 támasztófelülettel az alámetszett horony 48 végétől bizonyos távolságban. According to the invention, the lower lip 40 has support surfaces 50, which interacts with a corresponding support surface 71 in the recess portion 48 of the end 36 of the undercut groove spaced. Amikor a két padlóelemet egyesítjük egymással, az 50, 71 támasztófelületek és a 39 felső ajak 43 felületei között egyaránt egy kapcsolat jön létre és a megfelelő 64 felület, amely a nyelven van, között. When combined with the two floorboard with each other in 50, and both support surfaces 71 a connection is established between the upper lip 39 surface 43 and the corresponding surface 64, which is the language in between. Ezen a módon a padlólapok összeillesztése a D1 irányban, amely merőleges a HP síkra, megvalósult. In this manner, the sheets of flooring in the direction D1 perpendicular to the plane HP, accomplished.

A találmány szerint legalább az alámetszett horony alsó 48 végének legnagyobb része párhuzamosnak tűnik a HP síkkal, és távolabb van elrendezve a VP csatlakoztató síktól, mint a 36 horonyrész 69 csúcsa vagy hegye. According to the invention, at least most of the undercut groove of the lower end 48 appears to parallel the plane HP, and is positioned away from the joint plane VP than the groove portion 36 or tip 69 tip. Ezzel a kialakítással a gyártás jelentős mértékben egyszerűsödik, és az egyik padlólapnak az elmozdulása egy másik padlólaphoz képest az érintkező sík mentén könnyebbé válik. This design significantly simplifies production and is one of the floor panel of the movement becomes easier along the contact plane relative to another floorboard.

A találmány szerinti mechanikus záró rendszer másik fontos tulajdonsága az, hogy a 30 maghoz csatlakoztatott 40 alsó ajak összes része, a C pontból nézve, ahol a HP sík és a VP érintkezési sík metszi egymást, egy LP2 síkon kívül található. Another important property of the mechanical closure system according to the invention, connected to all the cores 30 of the lower lip 40, as viewed from point C, where the plane HP, and the contact plane VP intersect, are located outside a plane LP2. Ez a sík még távolabb van az említett C ponttól, mint az LP1 záró sík, amely párhuzamos az LP2 síkkal, és amely érintőleges a 36 horonyrész 45, This plane is even farther away from point C is referred as the locking plane LP1 which is parallel with the plane LP2 and which is tangent to the groove 36, 45,

-4865 záró felületeire, továbbá a 38 nyelvre, ahol ezek a záró felületek jobban meg vannak döntve a HP síkhoz képest. -4865 sealing surfaces and the tongue 38, where these locking surfaces are more inclined to the plane HP. Ennek a kialakításnak köszönhetően az alámetszett horony, ahogy azt a továbbiakban részletesen is kifejtjük, nagy méretű, korong alakú forgácsolószerszámmal készíthető el, amely a padlóelemek széleinek megmunkálására szolgál. thanks to the undercut groove of this configuration, as will be explained in more detail below, be made large disk-shaped cutting tool, which is intended for machining the edges of the floor elements.

A találmány szerinti záró rendszer további fontos tulajdonsága az, hogy a 4a, 4b szélrészek 38 nyelvének és 39 felső ajkainak és 40 alsó ajkainak a kialakítása olyan, hogy lehetővé tegyék a két mechanikusan egyesített padlóelem szétszedését úgy, hogy az egyik padlóelemet felfelé hajlítjuk a másikhoz képest egy olyan forgáspont körül, amely közel van a HP felületi sík és a VP csatlakozó sík C metszésvonalához úgy, hogy ennek a padlóelemnek a nyelvét kiforgatjuk a másik padlóelem alámetszett hornyából. A closure system according to the invention further important feature is that the 4a, 4b edge portions 38 language and the upper lips 39 and the bottom 40 the lips of the design is to allow the two mechanically joined floor elements dismantled so that one floor element is bent upward relative to the other a fulcrum which is close to the surface plane HP and VP connection plane intersection line C so that the tongue of this floor element twists the undercut groove of the other floorboard.

A 21a., 21b. 21a. 21b. kiviteli alakoknál egy ilyen szétszedés lehetővé válik a 40 alsó ajak enyhe lefelé történő hajlítása révén. embodiments of such a disassembling is possible by the lower lip 40 slightly bend downward. Egy másik még kedvezőbb kiviteli alakban nincs lefelé hajlítás az alsó ajak esetében, a padlóelemek csatlakoztatása és szétszedése e nélkül megy végbe. No In another more preferred embodiment, in the case of downward bending of the lower lip, the floor panels connecting and dismantling occurs without it.

A 21a., 21b. 21a. 21b. ábrákon bemutatott kiviteli alakokban két padlóelem csatlakoztatása a találmány szerint három különböző módon mehet végbe. Connection of two floorboards can take place in three different ways according to the invention, the embodiments presented in Figs.

Az egyik ilyen mód úgy megy végbe, hogy az 1 ' padlóelemet az aljzatra helyezzük és az előzőleg már lefektetett T padlóelem felé mozgatjuk mindaddig, amíg a 38 nyelv keskeny 69 csúcsa beilleszkedik a 36 horonyrész nyílásába. One such method is carried out so that the 'floor element 1 is placed on the substrate and moved with respect to the T floorboard previous floorboards until the narrow tip 69 of the tongue 38 is inserted into the groove portion 36 opening. Ezt követően az Γ padlóelemet felfelé hajlítjuk úgy, hogy a 41 szélfelületek, és a 61 felülete a padlóelemnek a VP csatlakoztató sík mindkét oldalán egymáshoz érjenek. Subsequently the floorboard Γ is bent upward so that the edge surfaces 41, 61 and the surface contact one another on both sides of the joint plane VP in the floor element. Miközben fenntartjuk ezt az érintkezést, a padlóelemet lefelé hajlítjuk úgy, hogy a C forgáspont körül elforgatjuk lefelé. While maintaining this contact, the floor element is bent downward so as to rotate downward around the fulcrum C. A behelyezés a nyelv vezető felületének csúszásával megy végbe a 39 felső ajak 45 záró felülete mentén, míg ugyanakkor a 38 nyelv 70 vezetőfelülete nekicsúszik a 40 alsó ajak felső oldala külső szélének. The insertion takes place by slip guide surface of the tongue 45 along the end surface of the upper lip 39, while at the same time the tongue 38 will slide guiding surface 70 to the outer edge of the upper side of the lower lip 40. A záró rendszert ezt követően szétlehet nyitni úgy, hogy az Γ padlóelemet felfelé hajlítjuk a C csuklópont körüli forgatással, amely közel van a HP felületi sík és a VP érintkezési sík metszésvonalához. The closure system is opened after separation can be such that the Γ floor element is bent upwards by rotation about a pivot point C, which is close to the surface plane HP and the LP contact plane intersection line.

Az összezárás második módja úgy valósítható meg, hogy az új padlóelemet csatlakoztató 4a szélrészével, amelyen nyelvhorony van kialakítva, az előzőleg már elhelyezett padlóelem nyelvvel ellátott 4b szélrésze felé mozgatjuk. second mode of collapse can be done that the new floor element attachment edge portion 4a, which tongue groove is formed, is moved toward the edge portion 4b with the previously positioned floorboard language. Ezt követően az új padlóelemet felfelé forgatjuk mindaddig, amíg csatlakor .ι. Subsequently, the new floor piece is rotated upward as long as .ι csatlakor.

-49 — zásba kerül a padlóelemek 41, 61 felülete az érintkező sík metszésvonalában, és ezután a padlóelemet lefelé mozgatjuk vagy hajlítjuk azért, hogy a nyelvet és a hornyot összekapcsoljuk mindaddig, amíg a végső záró helyzetet el nem érjük. -49 - will be employed in the floor elements 41, the contact surface 61 at the intersection of the plane and then moved or bent downwards in the floorboard so that the tongue and groove coupling, as long as the final locking position is reached. Az ezt követő leírásban a padlóelemeket úgy is egyesíthetjük, hogy az egyik padlóelemet felfelé hajlított helyzetben a másik felé mozgatjuk. In the ensuing description, the floorboards can also be combined to be one floor element are moved upwardly angled position towards the other.

A padlóelemek összeillesztésének harmadik útja a padlóelemek ebben a találmány szerinti kiviteli alakjában úgy történik, hogy az új T padlóelemet vízszintesen elmozdítjuk az előzőleg már lefektetett 1 padlóelem felé úgy, hogy a 38 nyelv záró elemével együtt vagy felfelé álló 8 záróelemével együtt beilleszkedjen a 36 horonyrészbe, az alsó rugalmas 40 alsó ajkat enyhén lefelé hajlítjuk úgy, azért, hogy a 8 záróelem bepattanjon a nyelvhorony 35 alámetszett hornyába. Third Road floorboards splice is accomplished by embodiments of the floor elements according to this invention that the new T floorboard displaced horizontally towards one floorboard has already been laid out so as to fit into locking element 8 of the stationary together or upstream of the closure of 38 languages ​​with 36 groove portion, the lower elastic lip 40 is bent slightly downwards, so that the locking element 8 snaps into the groove undercut tongue groove 35. Ebben az esetben is a szétszedés a fenti módon, vagyis felfelé történő hajlítással megy végbe. Also in this case the dismantling the above manner, i.e. by bending upwards takes place.

A bepattintással kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a 39 felső ajak nagyon kis fokban történő felfelé hajlítása végbemehet úgy is, hogy a 38 nyelv és a 36 horonyrész összes részét bizonyos fokban összenyomjuk, amelyek a bepattanás alatt érintkezésben vannak egymással. In connection with snapping-in that the upper lip 39 degrees with very little upward bending may also occur that all parts of the tongue 38 and the groove 36 are pressed together with some degree, which are in contact with each other during the snap action. Ez megkönnyíti a bepattintást és optimális illesztőrendszer alkalmazását teszi lehetővé. This facilitates snapping and allows for optimal joint system.

A gyártás megkönnyítése érdekében, a befelé hajlítás, a felfelé hajlítás, a bepattintás és a zárt helyzetben történő szétszedhetőség, valamint a nyikorgás veszélyének minimalizálása érdekében az összes olyan felület, amely nem vesz részt a felső csatlakozó élek szoros illeszkedésében, továbbá azért, hogy függőleges és vízszintes csatlakoztatást hozzunk létre úgy, hogy ezek ne legyenek kapcsolatban egymással zárt helyzetben és célszerűen a zárás alatt sem, továbbá a szétszedés alatt sem. For ease of manufacture, for inwardly bending the upward bending, snapping and minimize folding armature sky into the closed position, and the creak risk of all surfaces that are not involved in an interference fit in the upper joint edges, and so that the vertical and form a horizontal connection so that they do not contact with each other in the closed position, and preferably during a closing either or also during disassembling. Ez lehetővé teszi a gyártást anélkül, hogy nagyon pontos tűréseket kellene alkalmazni ezeken az érintkező részeken és csökkenti az érintkező perem menti oldalirányú elmozdítás során fellépő súrlódást is. This allows manufacture without highly precise tolerances should be applied in those parts of the contact and reduce the contact friction during the lateral displacement is along the flange. A csatlakoztató rendszer olyan részeire vagy felületeire, amelyek nincsenek kapcsolatban egymással, példaként felhozhatjuk zárt helyzetben a 46 - 67, 48 - 69, 50 - 70 és 52 - 72-ig jelölt elemeket vagy felületeket. The coupling system to parts or surfaces which are not in contact with each other in the closed position to be raised as examples 46 - 72 to the elements or surfaces marked - 67, 48-69, 50-70 and 52nd

Az előnyös kiviteli alak szerinti csatlakoztató rendszer az anyagok számos kombinációjából állhat. Connection system according to the preferred embodiment may consist of several combinations of materials. A 39 felső ajak előállítható merev és kemény 32 felületből, továbbá egy puhább alsó részből, amely a 30 mag része lehet. The upper lip 39 may be rigid and hard surface 32 and a softer lower part which can be part of the core 30. A 40 alsó ajak ugyanaz, illetve ugyanolyan felső puhább 30 magból lehet, továbbá The lower lip 40 is the same, or the same may be softer upper core 30, and

Η· · Η

-50egy alsó puha 34 rétegből állhat, amely másféle fából készülhet. -50egy 34 may consist of a soft bottom layer which may be made of different kinds of wood. A háromféle fa száliránya változhat. The three types of wood fiber direction of change. Ez felhasználható arra, hogy olyan csatlakoztató rendszert alakítsunk ki, amely ezeknek az anyagoknak a tulajdonságait kihasználja. This can be used to design a connector system that takes advantage of the properties of these materials. A záróelem ennek folytán a találmány szerint közelebb helyezkedik el a felső kemény és merev részhez, amely így rugalmas és összenyomható bár korlátozott mértékben, amikor a bepattintás funkciót kialakítjuk a puhább alsó és rugalmas részen. The closing element can therefore positioned closer to the upper hard and rigid part of the invention, which thus is flexible and compressible to a limited extent although when forming the snap fit function of the soft and flexible bottom. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a csatlakoztató rendszert homogén padlóelemként is elkészíthetjük, pontosabban ilyen padlóelemben is. It must be emphasized that the connection system can also be made homogeneous flooring element, this is precisely the floorboard.

A 22. ábrán sematikusan mutatjuk be a befelé történő hajlítás folyamatát, illetve elvét a C pont körül (felső csatlakozó élek) a találmány alkalmazása során. Figure 22 shows schematically the bending inwards of the process, and the principle about a point C (upper joint edges) when using the present invention. A 22. ábra sematikusan mutatja be, hogy hogyan kell kialakítani egy záró rendszert azért, hogy lehetővé tegyük a befelé hajlítást a felső csatlakozó élek mentén. Figure 22 shows schematically how a locking system should be designed so as to allow inward bending along the upper joint edges. Ennél a befelé történő hajlításnál a csatlakoztató rendszer részei a szakmai gyakorlatban, illetve a technika állását képviselő gyakorlatban egy körívet követnek, amelynek C középpontja közel van a HP felületi sík és a VP érintkezési sík metszésvonalához. At the bending inward parts of the coupling system in the art and practice of the prior art follow a circular arc whose center point C is close to the surface plane HP and the LP contact plane intersection line. Ha nagy holtjáték van a csatlakoztató rendszer összes eleme között, illetve ezt megengedjük, vagy ha lényeges alakváltozás következik be, illetve ez lehetséges a befelé hajlítás során, a nyelvet és a hornyot számos különféle módon lehet kialakítani. If there is a great play between all elements of the coupling system, and this is allowed, or if essential deformation occurs, and it is possible during the inward bending of the tongue and groove can be formed in many different ways. Egyrészt, ha a csatlakoztató rendszernek olyan csatlakozó felületei kell, hogy legyenek, amelyek megakadályozzák a függőleges és vízszintes szétválasztást bármilyen holtjáték nélkül az érintkező vagy a támasztófelületek között, és ha az anyag deformálása nem lehetséges, a csatlakoztató rendszert a következő alapelvek szerint kell kialakítani. First, if the attachment system should have a connector faces to be that prevent vertical and horizontal separation without any play between the contact or abutment surfaces and if material deformation is not possible, the attachment system should be designed in accordance with the following principles.

A csatlakoztató rendszer felső részét az alábbiak szerint kell kialakítani. The upper part of the coupling system shall be designed as follows. A C1B egy körív, amelynek C középpontja van a 41, 61 felületek tetején és amely ebben a kedvező kiviteli alakban egy olyan érintkezési pontot metsz, amely a 39 felső ajak és a 38 nyelv felső része között a P2 pontban van. The C1B a circular arc C whose center is at the top of 41, and surfaces 61 which intersects a point of contact in this preferred embodiment, which is the point P2 between the upper lip 39 and the upper portion 38 of the tongue. Minden más érintkezési pont a P2, P3, P4 és P5 között, a 39 felső ajak és a 38 nyelv 8 záróeleme között, továbbá a P2 metszéspont és a VP függőleges sík között a C1B köríven belül helyezkedik el, és ahol minden más érintkezési pont P2-től P1-ig a 39 felső ajak és a 38 nyelv felső része között, továbbá a P2 metszéspont és a 38 nyelv felső része között rajta van vagy kívül esik a C1B köríven. in all other contact points between P2, P3, P4 and P5 between the upper lip 39 and 38 languages ​​8 closure and P2 intersection and VP vertical plane inside the C1B arc, where every other point of contact P2 from between the point of intersection P2 and the upper part of the tongue 38 in addition to P1 between the upper lip 39 and the upper part of the tongue 38, on or outside the circular arc C1B. Ezek a feltételek minden érintkezési pontra érvényesnek kell, hogy legye• · These conditions shall be applicable to all points of contact, to be • ·

-51 nek. -51's. A P5 érintkezési pont és a C1A körív esetében az a helyzet, hogy minden más érintkezési pont a P1 és P5 között a C1A köríven kívül helyezkedik el és a P1 érintkezési pont esetében minden más érintkezési pont a P1 és P5 között a C1C körív belsejében helyezkedik el. The P5 point of contact and C1A arc for the case that all other contact points are located and in the case of P1 point of contact for all other contact points between P1 and P5 is inside the C1c arc outside the C1 A circular arc between P1 and P5 .

A csatlakoztató rendszer alsó része a következő elvek szerint épül fel. The underside of the connecting system is made up of the following principles. C2B körív koncentrikus a C1A körívvel és ebben a kedvező kiviteli alakban egy érintkezési pontot metsz a 40 alsó ajak és a 38 nyelv alsó része között P7 pontnál. C2B arc concentric with the circular arc C1A, and in this preferred embodiment intersects a contact point between the lower lip 40 and the lower portion 38 of the tongue point P7. Minden más érintkezési pont a P7, P8 és P9 között, továbbá a 40 alsó ajak és a 38 nyelv alsó része között, valamint P7 metszéspont és a függőleges sík között a C2B köríven kívül helyezkedik el, és minden egyéb érintkezési pont a P6, P7 pontok között, továbbá a 40 alsó ajak és a 38 nyelv alsó része között, valamint a P7 metszéspont és a 38 nyelv külső része között rajta van vagy kívül esik a C2B köríven. in all other contact points between P7, P8 and P9, and among the bottom 40 lip and the bottom of the 38 languages, and P7 intersection and a vertical plane is located outside the C2B arc, and any other contact point P6, P7 points among and between the lower lip 40 and the lower part of the tongue 38 and between the intersection P7 and the outer part of the tongue 38 is in or outside the circular arc C2B it. Ugyanez érvényes a P6 érintkezési pont és a C2A körív viszonyára. The same applies to the P6 point of contact and relationship arc C2A.

Az említett kedvező kiviteli alak szerint megvalósított csatlakoztató rendszer jó befelé hajlítható tulajdonságú. Connection system implemented in accordance with the preferred embodiment mentioned good properties can be folded inwards. Könnyen kombinálható 43, 64 felületekkel, amelyek párhuzamosak lehetnek a HP vízszintes síkkal és amelyek így kitűnő függőleges zárást biztosítanak. Easy to combine 43, 64 surfaces may be parallel to the horizontal plane HP and which thus provide excellent vertical locking.

A 23a., 23b. 23a. 23b. ábrák azt mutatják, hogy a 21a., 2b. Figures show that of the 21. 2b. ábrák szerinti csatlakoztató rendszert hogyan lehet gyártani. connection diagrams of how a system can be manufactured. Az 1 padlóelem, amely a technika állása szerinti 2 felső oldalával lefelé egy golyóscsapágy láncon helyezkedik el egy marógépen, amely a padlóelemeket rendkívül nagy pontossággal számos marószerszám mellett továbbítja, amelyek például 800 és 300 mm közötti átmérőjűek és amelyeket optimális szögbe állíthatunk be a vízszintes síkhoz képest, amelyben a padlóelem van. The floor element 1, which upper side 2 of the prior art down disposed a ball bearing chain in a milling machine which will forward the floor elements in addition to a number of milling cutter with extremely great accuracy, for example, between 800 and 300 mm in diameter and that may be adjusted optimum angle to the horizontal plane which is the floorboard. Azért, hogy megkönnyítsük az összehasonlítás megértését más ábrákkal, a padlóelem HP felületi síkjával felfelé van ábrázolva. To facilitate the understanding of comparison with other symbols, the floorboard is shown upward surface plane HP. A 23a. 23a. ábra azt mutatja, hogy TP1 szerszámhelyzetben lévő első szerszám hogyan alakít ki egy hagyományos nyelvhornyot. Figure shows how the first tool in the tool position TP1 forms a traditional tongue groove. A szerszám ebben az esetben TA1 szerszámszöggel dolgozik, amely 0°, vagyis párhuzamos a vízszintes síkkal. The tool in this case working tool angle TA1 which is 0 °, i.e. parallel to the horizontal plane. Az RA1 forgástengely merőleges a HP síkra. The RA1 axis perpendicular to the plane HP. Az alámetszést egy második szerszám segítségével alakítjuk ki, ahol a TP2 helyzet és a szerszám kialakítása olyan, hogy a 35 alámetszett horony anélkül alakítható ki, hogy a szerszám befolyásolná a 40 alsó ajak alakját. The undercut is formed by means of a second tool, where the position TP2 and the design of the tool are such that the undercut groove 35 can be formed without the tool affecting the shape of the lower lip 40. Ebben az esetben a szerszám TA2 szöge, amely egyenlő a 35 alámetszett horonyban lévő 45 záró felület szögével. In this case, the tool angle TA2 which is equal to 45 in sealing surface 35 of the undercut groove angle. Ez a • · ·· · · This • · ·· · ·

-52gyártási eljárás azért lehetséges, mert az LP1 záró sík olyan távolságban van a csatlakoztató síktól, hogy a szerszám beilleszthető az előzőleg már kialakított nyelvhoronyba. -52gyártási procedure is possible because the locking plane LP1 is a distance from the joint plane that the tool fits into the previously formed tongue groove. Ennek folytán a szerszám vastagsága nem lépheti túl azt a távolságot, amely a két LP1 sík és LP2 sík között van, ahogy azt 21a. Therefore, the die must not exceed the thickness of the distance comprised between the two planes LP1 and LP2 plane as 21a. és 21b. and 21b. ábrákkal kapcsolatban ismertettük. It has been described in FIGS. Ez a gyártási eljárás a technika állásához tartozó technológia és nem képezi részét a találmány szerinti gyártási eljárásnak, ahogy azt a továbbiakban részletesen kifejtjük. This manufacturing process, as will be explained technology and does not form part of the prior art manufacturing method of the present invention in detail hereinafter.

A 24a., 24b. 24a., 24b. ábrák a találmány egyik további kiviteli alakját mutatják be. illustrate a further embodiment of the invention. Erre a kiviteli alakra az jellemző, hogy a csatlakoztató rendszert teljes mértékben a befelé történő hajlítás elvei szerint alakítottuk ki a fent ismertetett módon a felső csatlakoztató él körül. This embodiment is characterized in that the coupling system is fully developed according to the principles of the bending inwards of the above-described manner around the upper joint edge. A 45, 65 záró felületek és az alsó 50, 71 támasztófelületek ebben a kiviteli alakban síkban vannak, de különböző alakjuk van. The 45, 65 and the lower sealing surfaces 50, 71 are in abutment in this embodiment plane, but has a different shape. C1 és C2 két körív, amelynek C középpontja van az egymással csatlakoztatott 41, 61 felületek felső végénél. C1 and C2 are two circular arcs having the center point C connected to each other at the upper end 41, 61 surfaces. A kisebb C1 körív érintőleges arra az alsó érintkezési pontra, amely közelebb van a függőleges síkhoz a 45, 65 záró felületek között a P4 pontnál, amely érintőleges TL1 szöggel van ellátva, amely megfelel az LP1 záró síknak. The smaller circular arc C1 is tangent to the lower contact point which is closer to the vertical plane between the 45, 65 sealing surfaces to the point P4, which is provided with a tangential angle of TL1, corresponding to the locking plane LP1. A 45, 65 záró felületeknek ugyanilyen dőlésük van, mint ez a szög. 45, 65 sealing surfaces have the same inclination as this angle. A nagyobb 62 körív érintőleges a felső érintkezési pontra az 50, 71 támasztófelületek között és közelebb van a nyelvhorony 48 végéhez a P7 pontnál, amelynek szöge TL2. The greater circular arc 62 is tangential to the upper contact point between the 50, 71 and support surfaces 48 closer to the end point P7 of the tongue groove of an angle TL2. Az 50, 71 támasztófelületek dőlésszöge ugyanekkora. 50, support surfaces 71 angle of the same size.

A 38 nyelv és a 39 felső ajak közötti összes érintkezési pont, amelyek a P4 és a függőleges VP sík között helyezkednek el, kielégítik azt a feltételt, hogy a C1 köríven belül vagy ezen helyezkednek el, míg minden olyan érintkezési pont, amely a P4 és a nyelvhorony 48 vége között helyezkedik el - ebben a kiviteli alakban csak a 45, 65 záró felületek - kielégíti azt a feltételt, hogy ezek a C1 köríven kívül vagy ezen helyezkednek el. All points of contact between the 38 tongue and the upper lip 39, which P4 and the vertical VP located between plane satisfy the condition to be located within a C1 arc or that, while all contact points which P4 and the tongue groove located between the end 48 - in this embodiment only the 45, 65 sealing surfaces - satisfying a condition that they are positioned outside the circular arc C1 and such. A megfelelő feltételek kielégítést nyernek azokra az érintkezési felületekre, amelyek a 40 alsó ajak és a 38 nyelv között vannak. The right conditions have been satisfied those of the contact surfaces, which are among the bottom 40 and the lip 38 languages. Minden érintkezési pont a 38 nyelv és a 40 alsó ajak között, amelyek a P7 pont és a függőleges VP sík között helyezkednek el - ebben az esetben csak az alsó 50, 71 támasztófelületek - a C2 köríven kívül vagy ezen helyezkednek el, míg minden olyan érintkezési pont, amely a P7 pont és a nyelvhorony 48 vége között helyezkedik el, a C2 köríven vagy azon belül van. All connections between the 38 language and the bottom 40 of lip, which are positioned between the point P7 and the vertical plane VP - in this case only the lower 50, 71 Support surfaces - outside the circular arc C2 and these are located, while all contact point, which is positioned between the point P7 and the end of the tongue groove 48, the arc is within or C2.

·*·♦ ·· » « * β · · *♦ **♦.· · ♦ · * ·· »« β * · ** * ♦ ♦. ·

Μ· · Μ

-53Ebben a kiviteli alakban nincs érintkezési pont a P7 pont és a nyelvhorony 48 vége között. -53Ebben no contact between the point P7 and the end of the tongue groove 48 in the embodiment.

Ennek a kiviteli alaknak a legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy mindegyik érintkezési felület a P4 érintkezési pont és a VP érintkezési sík között ebben az esetben a P5 pont, továbbá a nyelvhorony 48 vége a C1 körív belsejében vagy azon kívül helyezkedik el, és így nincs rajta a C1 köríven. in this embodiment is the most characteristic feature is that in this case the P5 point, and the tongue groove end 48 is located between each contact surface P4 contact portion and the VP contact plane inside or outside of C1 arc, and thus not on the C1 arc. Ugyanez vonatkozik a P7 érintkezési pontra is, ahol minden érintkezési pont a P7 pont és a függőleges VP sík között, ebben az esetben a P8 pont, továbbá a nyelvhorony 48 vége, a C2 köríven kívül vagy belül helyezkedik el és így nincs rajta a C2 köríven. The same applies to the P7 point of contact where all contact points between the point P7 and the vertical plane VP, in this case located outside the P8 point, and the tongue groove end 48, C2 arc within and thus not on the circular arc C2 . Ahogy az világos a 24a. As the light 24a. ábrán szaggatott vonallal jelölt részre pillantva, a csatlakoztató rendszer, abban az esetben, ha ezek a feltételek teljesülnek úgy van kialakítva, hogy a befelé fordítás úgy mehet végbe, hogy egy hézag van lényegében a teljes szögbe fordítás folyamán, amely befejeződik a szorosan lezárandó padlóelem szoros illesztésével, vagy egy nyomásos illesztéssel, amikor ezek végső vízszintes helyzetükbe kerülnek. looking at parts dashed line represents candidates, the coupling system, in the event that these conditions are fulfilled is designed such that inward translation it may occur that a gap is substantially the entire angle during translation, which ends tightly closed floorboards close fitting, or a press fit when they are final horizontal position. így a találmány lehetővé teszi azt a kombinációt, hogy befelé fordítva és kifelé fordítva a padlóelemeket mindenféle ellenállás nélkül meglehessük, továbbá a zárás rendkívül jó csatlakoztatási minőséget eredményez. Thus, the invention makes it possible for the combinations to inwards and outwards of floorboards we may have, without any resistance, and the locking connection results in extremely good quality. Hogyha az alsó 71, 50 támasztófelületek kissé kisebb szöggel készülnek, akkor a csatlakoztató rendszer olyan csatlakoztató rendszer alakítható ki, ahol csak két fent említett P4 pont van a felső ajakon és a nyelv alsó részén lévő P7 pontok érintkezési pontok a 36 horonyrész és a 38 nyelv között az egész befelé fordító eljárás során mindaddig, amíg a végső zárás létre nem jön, és az egész felfelé hajlítás során mindaddig, amíg a padlóelemeket el nem választottuk egymástól. If the bottom 71, 50 support surfaces are made of a slightly smaller angle, the coupling system is a coupling system can be formed with only two point P4 aforementioned is P7 points in the upper lip and the lower part of the tongue points of contact 36, groove 38 and the tongue between throughout the inward translation process until the final lock is established and the whole upwards until the floor panels are not separated from each other during bending. A réssel vagy csak vonalszerű érintkezéssel megvalósított zárás nagy előny, mivel a súrlódás kicsi és a padlóelemeket könnyen befelé fordíthatjuk, illetve felfelé fordíthatjuk anélkül, hogy a rendszer részei beszorulnának vagy becsípődnének egymásba, amely a rendszer elemeinek sérülésének kockázatát rejti magában. closing implemented in the gap or only in linear contact with a great advantage since the friction is small and the floorboards can be translated easily inwards and can be translated upward without parts of the system become stuck or becsípődnének each other, which may risk damage to the system components. Egy nyomással történő illesztés különösen függőleges irányban rendkívül fontos a szilárdság szempontjából. by pressure fitting, a particular vertical direction is very important for the strength. Hogyha bizonyos játék van a támasztófelületek között, akkor a padlóelemek húzó igénybevételnek kitéve elcsúsznak a záró felületek mentén mindaddig, amíg az alsó érintkező felületek el nem érik azt a pontot, ahol nyomással szorosan zárnak, illetve illeszkednek. If there is a certain play between the support surfaces, the floor elements subjected to tensile stress slide along the locking surfaces until the lower contact surfaces they reach the point where the pressure tightness and fit. így egy holtjáték egyrészt érintkezési rést és bizonyos szintkülönbséget eredményez a felső érintkező élek kő·»·· * « 9 Thus, a backlash in a portion of the contact gap and a certain height difference results in the top contact edges stone · »·· *« 9

Lf-54zött. Lf-54zött. Példaként megemlíthetjük, hogy szoros zárás vagy nyomással történő illesztés esetén nagy szilárdságot érhetünk el, ha a záró felületek szöge kb. As an example may be mentioned that in case of tight closing, or by pressure fitting can achieve high rigidity, if the angle of the locking surfaces approx. 40° a HP síkhoz képest és ha az alsó támasztófelületek szöge kb. 40 ° to the plane HP and if the lower abutment angle of approx. 15° a HP felületi síkhoz képest. 15 ° to the surface plane HP.

A 24a. 24a. ábrán az LP1 záró síknak A zárásszöge a HP vízszintes síkhoz képest, amely kb. FIG locking plane LP1 of the closing angle relative to the horizontal plane HP, which is approx. 39°, míg a TL2 támasztó sík az 50, 71 támasztófelületek mentén 14°-os VLA támasztószöggel van ellátva. 39 °, while the supporting plane TL2 is 50, 71 is provided along the supporting surfaces 14 ° VLA támasztószöggel. A szögkülönbség az LP1 és a TL2 síkok között 25°. The angular difference between the planes LP1 and TL2 is 25 °. A záró szög és a támasztószög közötti nagy szögkülönbségre és nagy zárásszögre kell törekedni, mivel ennek eredményeként nagy vízszintes záró erők lépnek fel. We should strive for high-angle and high-closing angle difference between the final corner and támasztószög as large horizontal forces are closing as a result. A záró felületek és a támasztófelületek ívesek, lépcsősek lehetnek számos szögből lehetnek kialakítva, stb. The locking surfaces and the supporting surfaces curved, stepped may be formed in a wide angle, etc. de ez gyártási nehézségeket okoz. but it will cause production difficulties. Ahogy fent már említettük, a záró felületek kialakíthatók felső támasztófelületekkel vagy különböző felső támasztófelületek kiegészítői lehetnek. As mentioned above, the sealing surfaces may be formed upper or támasztófelületekkel various accessories upper supporting surfaces.

Még abban az esetben is, ha a záró felületek és a támasztófelületek érintkezési pontjai eltérnek bizonyos mértékben ezektől az alapelvektől, ezek befelé hajolhatnak felső érintkezési peremeiknél, hogyha a csatlakoztató rendszer úgy van beszabályozva, hogy érintkezési pontjai vagy felületei kicsik a padló vastagságához viszonyítva és úgy, hogy a padlóelem anyagának tulajdonságai a nyomás, a megnyúlás és a hajlás tekintetében maximálisan ki vannak használva úgy, hogy mindeközben rendkívül kicsi holtjáték van a csatlakozó felületek között. Even in the case where the contact points of the sealing surfaces and the supporting surfaces deviate to some degree from these basic principles, they are inwardly upper bend to contact peripheral edges that when the coupling system is adjusted such that the contact points or surfaces are small in relation to the floor thickness and so the floorboard material properties are the pressure, the elongation and the inclination with regard maximized so that whilst there is very small play between the mating faces. Ezt fel lehet használni arra, hogy növeljük a zárásszöget és a szögkülönbséget a zárásszög és a támasztószög között. It can be used to increase the closing angle and the angle difference between the closing angle and támasztószög.

A befelé hajlítás alapelve így megmutatja, hogy a kritikus részek a 45, 65 záró felületek és az alsó 50, 71 támasztófelületek. The basic principle of inward bending thus shows that the critical parts 45, 65 and the lower sealing surfaces 50, 71 support surfaces. Megmutatja azt is, hogy a szabadságfok viszonylag nagy tekintettel a többi rész kialakítására, például a felső 43, 64 felület kialakítására, valamint a záró horony 44 vezetőelemének kialakítására, valamint a 8 záróelem 67 felső felületének és 66 vezető felületének, valamint a 36 horonyrész 48, 49 elülső részének a 40 alsó ajaknak, az alsó ajak 51 záró felületének és megvezetésének, továbbá a nyelv 69, 70, 72 peremfelületének kialakítására. It also shows that the degree of freedom is relatively large having regard to the development of other parts such as to form the top 43, surface 64, as well as embodiments of the locking groove 44 leading element and the upper surface of the closure element 8. 67 and 66, guide surface and the 36 groove portion 48, 49 front portion 40 of the lower lip, the lower lip 51 and the end surface guiding and forming of the tongue 69, 70, 72 peripheral surface. Ezek célszerűen eltérőek kell, hogy legyenek a két C1, C2 körív alakjától, továbbá az összes rész között, kivéve a 43, 64 felületeket szabad tereknek kell lenniük úgy, hogy ezek a részek zárt helyzetben továbbá a befelé történő hajlítás során és a felfelé történő hajlítás során ne érint-55♦ ·«.·) *·»·»«< These preferably are different must be both C1 and C2 circular arc shape, and between all parts except the 43, 64 surfaces must be free spaces, that these parts are in the closed position also upon bending the inward and bending the upward do not touch during 55 ♦ · '. ·) * · »·» «<

C - · * « « '4 C - · * «« '4

- ,· fc Λ * - · Λ fc *

- 4 » » »*'»<►'* · - 4 »» »* '» <►' * ·

«. «. *»·.. ·» ·*Λ kezzenek egymással. * ».. · ·» · * Λ them- selves known to each other. Ez lényegesen megkönnyíti a gyártást is, mivel ezek a részek kialakíthatók szigorúbb tűrési követelmények nélkül is, és biztonságos befelé és felfelé hajlításhoz vezetnek és ezen kívül kisebb súrlódáshoz is az egymással csatlakoztatott padlóelemeknek a VP érintkező sík mentén (D3 irány) történő oldalirányú elmozdításával kapcsolatos kisebb súrlódáshoz is. This considerably facilitates manufacture, since these parts are lead and in addition is less friction, the joined floorboards have less friction associated lateral displacement along the VP contact plane (the D3 direction) bending inwards and upwards without formulated stringent tolerance requirements, and safe too. A szabad terek azt jelentik, hogy a csatlakozás ezen részei semmiféle funkcionális tulajdonsággal vagy szereppel nem bírnak azért, hogy megakadályozzuk a függőleges vagy vízszintes elmozdulást, továbbá a zárt helyzetben az érintkező perem menti elmozdulást. The open squares indicate that those parts of the connections do not have any functional properties, or because role to prevent vertical or horizontal displacement and in the closed position of the contact periphery displacement. így, a laza fa rostok és kis alakítható csatlakozási pontok tekinthetők szabad felületekkel egyenértékűnek. Thus, the equivalent of loose wood fibers and small deformable attachment points are considered free surfaces.

A felső érintkezési szélek körüli behajlítás, ahogy fent már említettük, könnyebbé válik, hogyha a csatlakoztató rendszert úgy alakítjuk ki, hogy egy kis holtjátékot megengedünk mindenekelőtt az említett 45, 65 záró felületek között, hogyha a padlóelem záró peremei egymáshoz vannak szorítva. flexion around the upper contact edges, as mentioned above, it becomes easier to see if the attachment system is formed by a small backlash we allow, above all, those 45 to 65 sealing surfaces that when the floor element sealing flanges are mutually tightened. A holtjáték megkönnyíti továbbá zárt helyzetben az oldalirányú elmozdítást is, csökkenti a nyikorgás kockázatát és nagyobb szabadságfokot jelent a gyártásban, lehetővé teszi továbbá a befelé történő hajlítást olyan záró felületekkel, amelyeknek nagyobb dőlésszöge van, mint az LP1 érintő és a felső érintkező peremek duzzadásának kompenzálásához vezetnek. The backlash facilitates a closed position, the lateral displacement also reduces the risk of creaking and a greater degree of freedom in manufacture, and makes it bend in an inward allow a closing surfaces having the larger inclination angle than the LP1 touch and cause the top contact flanges swelling compensate . A holtjáték jelentősen kisebb érintkezési hézagot eredményez a padlóelem felső oldalán és sokkal kisebb függőleges elmozdulásokat, mintha holtjáték lenne a támasztófelületek között, mindenekelőtt ennek a játéknak köszönhetően kisebb lesz továbbá annak a ténynek köszönhetően, hogy megfeszített helyzetben történő elcsúszás kisebb támasztófelületi szögben nyilvánul meg, vagyis olyan szögben, amely sokkal kisebb mint a zárásszög. The backlash will result in a contact gap substantially smaller than the top side and a much smaller vertical displacements of the floor element, like a play between the supporting surfaces, above all, be due to this game is less well due to the fact that sliding in under tension manifests less Support surface angle, i.e. at an angle which is much smaller than the locking angle. Ez a minimális holtjáték, ha egyáltalán van a záró felületek között rendkívül kicsi lehet, például mindössze 0,01 mm. This minimal play, if any at all between the locking surfaces can be very small, for instance only 0.01 mm. A normális csatlakoztatott helyzetben a holtjáték gyakorlatilag 0, a csatlakoztató rendszer kialakítható úgy, hogy a holtjáték csak akkor tűnik elő, ha maximális erővel nyomjuk össze a padlóelemek érintkező széleit. In the normal position connected to the backlash is practically 0, the attachment system can be arranged so that the backlash can only emerge when compressed to the maximum force in contact with the edges of the floor elements. Úgy találtuk, hogy kb. It was found that around. 0,05 mm-esnél nagyobb holtjáték rendkívül jó kötésminőséget eredményez, mivel az érintkezési hézag, amelyet a HP felületi síkban találunk, illetve itt található, és amely teljesen széthúzott terhelésnél, illetve ebben a helyzetben is alig észrevehető. greater than 0.05 mm backlash results in extremely high quality bonds, since the contact gap, which can be found in the surface plane HP and can be found here, and that is hardly noticeable load fully stretched and in this situation as well.

Alá kell ugyanakkor húznunk, hogy a csatlakoztató rendszer kialakítható holtjáték nélkül is a záró felületek között. It should, however, is pointed out that the coupling system between the sealing surfaces may be formed without a backlash.

-56A záró felületek közötti anyagnyomás és holtjáték, továbbá a csatlakoztató alkatrészek hajlítása a záró felületeken könnyen mérhető indirekt módon úgy, hogy a csatlakoztató rendszert húzó terhelésnek igénybevételnek tesszük ki és a felső 41, 61 felületeken az érintkezési rést mérjük egy előre meghatározott terhelésnél, amely kisebb, mint a csatlakoztató rendszer szilárdsága, húzószilárdsága. material pressure and backlash as well as bending of the connecting parts between -56A locking surfaces the locking surfaces can easily be measured indirectly by the coupling system tensile load stress exposed and the upper 41, 61 surfaces is measured at the contact gap of a predetermined load that is less like attachment system strength, tensile strength. Húzószilárdságon azt a szilárdságot értjük, amelynél a csatlakoztató rendszer nem törik el vagy nem pattan szét. Tensile strength refers to the strength, wherein the coupling system is not broken or snaps apart. Megfelelő húzószilárdság a szakítószilárdságnak kb. Adequate strength to tensile strength approx. 50 %-a. 50%. Például megemlíthetjük, hogy a hosszú oldali kötés szilárdsága meghaladja a 300 kg-ot folyóméterenként. For example, there may be mentioned that a long side joint strength exceeding 300 kg per running meter. A rövidebb oldali csatlakoztatás még nagyobb szilárdságú lehet. The shorter-side connectors may be even higher strength. Megfelelő találmány szerinti csatlakoztató rendszerrel ellátott padló ellenállhat a csatlakoztatás folyóméterére vetítve 1000 kg-os terhelésnek is. Floor system with a coupling according to the invention corresponding to the connection per linear meter can withstand 1000 kg loads. Egy jó minőségű csatlakoztató rendszer csatlakozási rése a felső 41, 61 felületeknél 0,1 - 0,2 mm, ha a szakítószilárdság kb. A good quality connection system connecting the upper slot 41, surfaces 61 from 0.1 to 0.2 mm if the tensile strength is about. felét elérő húzóterhelésnek vagy igénybevételnek tesszük ki. They reached half a tensile load or stress. A csatlakoztatási rés csökken, amikor a terhelés megszűnik. The connection gap decreases when the load ceases. A húzó igénybevétel változtatásával a szerkezeti holtjáték és az anyag deformációja közötti viszonyt meghatározhatjuk. The tensile load can be determined by varying the ratio between the structural play and material deformation. Kisebb húzóterhelés esetén a csatlakozási rés a szerkezeti hézag mértéke körül van lényegében. In case of lower tensile load, the connection gap is about the extent of structural joints essentially. Nagyobb terhelés esetén a rés növekszik, amely az anyag deformációjának köszönhető. At higher loads the gap is growing, due to deformation of the material. A csatlakoztatási rendszer kialakítható beépített kezdeti feszültséggel, vagyis előfeszítéssel is, továbbá egy illesztő nyomással a záró felületek és a támasztófelületek között úgy, hogy az előbb említett csatlakozási rés nem látható a fent említett terhelés esetében. The connection system may be designed with built-in initial tension, that is prestressed, and an interface pressure between the locking surfaces and supporting surfaces, so that the aforementioned slot connection is not visible in the case of the above-mentioned load.

A csatlakoztató rendszer geometriája, továbbá a holtjáték a záró felületek között kombinálva az anyagminőségből származó nyomással a 41, 61 felületek körül megmérhető úgy, hogy a csatlakoztatást elfűrészeljük a csatlakozó szélre merőleges irányban. The coupling system geometry, and the backlash between the locking surfaces in combination with pressure from the material quality to be measured around the 41, 61 surfaces such that the connection is sawed perpendicular to the direction connecting edge. Mivel a csatlakoztató rendszer lineáris megmunkálással készül ugyanazt a profilt kapjuk, de a teljes csatlakozási szél mentén. Since the coupling system is linear machining obtain the same profile, but along the entire connection edge. Az egyetlen kivétel, illetve eltérés a gyártási tűrés, amely a párhuzamosság hiányában nyilvánulhat meg annak a ténynek köszönhetően, hogy a padlóelemet esetleg elfordíthatták vagy elmozdíthatták függőlegesen vagy vízszintesen, ahogy az a különböző forgácsolószerszámokon átment a megmunkáló gépben. The only exception or deviation from the manufacturing tolerances, which can manifest itself in parallel in the absence of due to the fact that the floor element may elfordíthatták or elmozdíthatták vertically or horizontally as it passed through the various cutting tools in machining machine. Általában az látható, hogy a mind a két csatlakoztató szélből vett minta rendkívül megbízható képet ad arról, hogy hogy néz ki a csatlakoztató rendszer. In general, it appears that all of the samples taken from the two connecting wind gives a very reliable picture of what it looks like the coupling system. Miután megköszörültük a mintákat és megtisztítottuk a laza szálaktól úgy, hogy egy After the samples were cleared and cleaned of loose fibers so that a

éles csatlakozási profilt láthatunk, ezeket a csatlakozás geometria tekintetében vizsgálhatjuk, továbbá az anyagnyomás és elhajlás szempontjából. see Accession sharp profiles, these can be examined in respect of the connection geometry and the material pressure and deflection purposes. A két csatlakoztató részt például összenyomhatjuk egy olyan erővel, amely még nem rongálja a csatlakoztató rendszert, mindenekelőtt a felső 41, 61 felületeket. The two-part connector can be compressed for example, a power that has not abuse the system connector, first of all in the top 41, 61 surfaces. A holtjáték a záró felületek között és a csatlakozás geometriája ezt követően mérhető mérő mikroszkóppal kb. The play between the locking surfaces and the geometry of the connection is then measured microscopically measuring approx. 0,01 mm vagy ennél is kisebb pontossággal a berendezéstől függően. 0.01 mm or even less, depending on the accuracy of the apparatus. Ha stabil és modern gépeket használunk a gyártás során kielégítő, hogyha a profilt a padlóelem két kisebb tartományában vizsgáljuk azért, hogy meghatározzuk az átlagos holtjátékot és a kötési geometriát, stb. If stable and modern machines are used in manufacture satisfactory that when the profile is analyzed in the lower region of the two floorboard to determine the average play and the binding geometry, etc.

Mindenféle mérésnek akkor kell végbemennie, amikor a padlóelemeket kb. All kinds of measurements will have to take place when the floorboards approx. 45 %-os normál relatív páratartalom éri. 45% relative humidity is less than normal.

Ebben az esetben is, a záróelem vagy a nyelv felfelé álló 8 záróelemén vezető 66 vezető felület van. Also in this case, closing element 8 is the leading guide surface 66 of the locking element or the upwardly extending tongue. A záróelem vezető része olyan részeket tartalmaz, amelyeknek dőlése kisebb, mint a záró felület dőlése és ebben az esetben a TL1 szög dőlése is. the leading portion of the closure member comprises portions having a smaller inclination than the locking surface inclination and, in this case, the inclination angle of TL1 also. A szerszám megfelelő dőlése, amely a 45 záró felületet kialakítja TA2, amely ebben a kiviteli alakban egyenlő a TL1 szöggel. Tool corresponding inclination, which forms the closing surface 45 TA2 which in this embodiment is equal to the angle of TL1.

A nyelvhorony 45 záró felületén is 44 vezetőelem van, amely együttműködik a nyelv 66 vezető felületével a befelé történő hajlítás során. 44 there is guide element 45 is also the end surface of the tongue groove which cooperates with the tongue 66 leading surface during bending inward. Ez a 44 vezetőelem is olyan részeket tartalmaz, amelyek dőlésszöge kisebb, mint a záró felület dőlése. This guide means 44 also comprises portions that angle is smaller than the inclination of the sealing surface.

A 40 alsó ajak elülső részén egy lekerekített 51 záró felület van kiképezve, amely együttműködik a nyelv alsó részén kiképzett rádiusszal, amely kapcsolatban van az alsó 71 támasztófelülettel a P7 pontban és amely megkönnyíti a befelé történő hajlítást. the front of the lower lip 40 with a rounded sealing surface 51 is formed which cooperates with the lower part of the tongue formed with a radius, which is associated with the lower support surface 71 of the point P7 and which facilitates the bending inward.

A 40 alsó ajak rugalmas lehet. The lower lip 40 can be resilient. A befelé történő hajlítással kapcsolatban kisfokú nyomást gyakorolhatunk a csatlakozási pontokra a 38 nyelv és a 40 alsó ajak alsó részei között. The connection by bending inward a small degree of pressure on the connection points between the lower parts of the tongue 38 and the lower lip 40. Ez a nyomás lényegesen kisebb, mint abban az esetben, amikor a záró felületek esetében észlelhető nyomás, mivel a 40 alsó ajak lényegesen jobb rugalmassági tulajdonsággal rendelkezik, mint a 39 felső ajak és a 38 nyelv. This pressure is substantially lower than in the case where the detected pressure for the sealing surfaces, whereas the lower lip 40 has a substantially better elastic properties than the upper lip 39 and the tongue 38. A befelé és felfelé történő hajlítással kapcsolatban az ajak így lefelé hajlik. in connection with bending the inward and upward so that the lip is inclined downwards. A hajlítás kapacitása csupán 0,1 mm vagy valamivel több, az anyag minőségből származó összenyomó erővel együtt és kis érintkező felületek esetén, jó esély van arra, hogy például az alsó 50, 71 támasztófelületek alakja megváltozik úgy, hogy dőlésük lehet, amely kisebb, mint a TL2 szög, míg • · The bending capacity in case of only 0.1 mm or in contact with slightly more compressive forces from quality to the material and small surfaces, good chances are that as the shape of the bottom 50, 71 support surfaces is changed so that it can have an inclination which is smaller than TL2 angle, and • ·

-58 — ugyanakkor a befelé történő hajlítás könnyedén végrehajtható. -58 - while bending the inward readily performed. Egy rugalmas ajak kombinálható egy viszonylag nagy zárásszöggel. A resilient lip can be combined with a relatively high locking angle. Ha a zárásszög kicsi, egy nagymértékű húzóterhelés lefelé nyomja az ajkat, amelynek eredményeként nemkívánatos csatlakozási rések, továbbá az érintkező szélek közötti szintbeli különbségek alakulnak ki. If the locking angle is small, a high degree of tensile loading press the lip downward, which results in undesirable access slots, and the level differences between the contact edges are formed.

Mind a 36 horonyrész, mind pedig a 38 nyelv 42, 51 és 68, 70 vezetőfelületekkel van kialakítva, amelyek a nyelvet a horonyba vezetik be és megkönnyítik a bepattanást, továbbá a befelé hajlítási. Both the groove portion 36 as well as the tongue 38 is formed in 42, 51, 68, 70, guide surfaces which guide the tongue into the groove and facilitate snapping, and the inward bending.

A 25. ábra a találmány további kiviteli alakjait mutatja be, ahol a 40 alsó ajak rövidebb, mint a 39 felső ajak és így bizonyos távolságban helyezkedik el a függőleges VP síktól. Figure 25 shows further embodiments of the invention, where the lower lip 40 is shorter than the upper lip 39 and thus is situated at a distance from the vertical plane VP. Ennek az az előnye, hogy nagyobb tervezési szabadságot engedélyez a 45 záró felület esetében egy olyan nagy szerszám TA szöggel, míg ugyanakkor viszonylag nagy szerszámok használhatók. This has the advantage to allow greater design freedom for the sealing surface 45 is a high tool angle TA while at the same time relatively large tools can be used. Azért, hogy megkönnyítsük a bepattintást a 40 alsó ajak lefelé történő hajlításával, a 36 horonyrészt mélyebbre képezzük ki, mint amennyi szükséges lenne a 38 nyelv csúcsának mozgásához szükséges térhez. To facilitate snapping-in of the bending of the lower lip 40 downward, the groove 36 is formed deeper than is necessary for the space necessary for the movement of the tip 38 languages. A 4b pontvonallal jelölt szél mutatja, hogy a rendszer részei hogyan viszonyulnak egymáshoz a befelé történő fiajlításnál a felső érintkező szél körül, míg a szaggatott vonallal jelölt 4b szélrész mutatja, hogy a rendszer részei hogyan viszonyulnak egymáshoz a nyelvnek a nyelvhoronyba történő bepattintásával kapcsolatban a 4b szélrész elmozdítása során a 4a szélrész irányában egyenes vonalban. 4b dotted lines labeled wind shows how parts of the system relate to each other fiajlításnál the inward around the top contact edge, while the dashed line 4b edge portion shows how the parts of the system relate to each other in connection with snapping-in of the tongue into the tongue groove 4b edge portion during movement of the edge portion 4a in the direction of a straight line.

A 26. ábra a fent említett alapelvet további variációját mutatja be. Figure 26 shows a further variation of the above-mentioned principle. A csatlakoztató rendszer itt olyan záró felületekkel van kialakítva, amelyek 90°ban állnak a HP felületi síkhoz viszonyítva és amelyek lényegesen nagyobb szögűek, mint a TL1 szög. The coupling system is formed in a sealing surfaces, which are relative to the surface plane HP in 90 ° and which are substantially larger angle than the angle of TL1. Egy ilyen előnyös záró rendszerben mindazonáltal, illetve záró rendszer mindazonáltal kinyitható úgy, hogy felfelé hajlítjuk a záró felületeket, amelyek rendkívül kicsinyek, továbbá a csatlakoztatás lényegében vonalszerű kontaktust jelent. Such a preferred locking system, however, and the locking system, however, can be opened so that the sealing surfaces are bent upwards, which is very small, also the link is substantially linear contact. Ha a mag kemény, akkor egy ilyen záró rendszer nagyon nagy szilárdságot nyújt. If the hard core, such a sealing system provides very high strength. A záróelem kialakítása és a záró felületek lehetővé teszik a bepattintást rendkívül kicsi lefelé történő hajlítással az alsó ajaknak, ahogy azt az ábrán szaggatott vonallal jelöltük. design and the sealing surfaces of the closure enables the snapping downwards bending of the lower lip is extremely small, as indicated by dashed lines.

A 27a. 27a. - c. - c. ábrák a befelé történő fordítással megvalósítható lefektetés! Figures feasible translation of inward laying! eljárást mutatják be. illustrate the process. Azért, hogy érthetőbbé tegyük ezt a leírást az egyik padlóelemre úgy hivatkozunk, mint horonyelemre a másikra pedig úgy, mint nyelv···* · * · In order to make this more understandable description of one floor element is referred to as recess portions to another is like language * · * · · · ·

-59elemre. -59elemre. A gyakorlatban a padlóelemek azonosak. In practice, the floors are identical. Egy lehetséges fektetési eljárás úgy folyik le, hogy a nyelvelemet lefektetjük az aljzatra akár önmagában akár másik elemekkel egyesített állapotban két vagy három oldala mentén, attól függően, hogy hol helyezkedik el a lefektetési sorban. A possible laying method it flows down to the tongue element is laid on the substrate either alone or combined state, other elements along two or three sides, depending on its location in the laying line. A horonyelemet 39 felső ajkával úgy fektetjük le, hogy részlegesen a 39 felső ajak a 38 nyelv külső része fölé kerüljön, úgy, hogy a felső érintkezési szélek érintkezésben legyenek egymással. The recess portions is laid on the upper lips 39 to be partially on the upper lip 39 is positioned over the outer part of the tongue 38, so as to contact the upper edges are in contact with each other. Ezt követően a horonyelemet átfordítjuk az aljzat felé, miközben nekinyomjuk a nyelvelem csatlakozó élének mindaddig, amíg a végleges zárás létre nem jön a 27c. Then, it flipped into the recess portions of the socket connector while pressed against the edge of the language elements until the final closing is established in 27c. ábra szerint. According to FIG.

A padló oldalainak olykor bizonyos mértékű behajlásuk van. The floor is sometimes a degree of deflection pages. A horonyelemet ezt követően nekinyomjuk, illetve odafordítjuk lefelé mindaddig, amíg a 39 felső ajak részei a nyelv 8 záróelemeinek vagy felfelé álló részeinek bizonyos részeivel érintkezésbe nem kerülnek, továbbá a 40 alsó ajak részei érintkezésbe nem kerülnek a nyelv alsó részének részeivel. The recess portions pressed thereafter and odafordítjuk downwards until parts of the upper lip 39 do not come into contact with the tongue 8 locking elements or parts upstanding certain parts of, and are not part of the bottom 40 of lip contact portion of the lower part of the tongue. Ezen a módon az oldal bármilyen görbesége kiegyenesíthető, majd ezt követően az elemeket végső helyzetükbe szögbe állíthatjuk, majd zárhatjuk. In this manner, the curve of any side straightened, and then the elements may be angled to their final position and then be enclosed.

A 27a. 27a. - c. - c. ábrák azt mutatják be, hogy a befelé történő hajlítás hogyan megy végbe hézaggal, vagy esetleg pusztán a nyelvhorony felső része közötti érintkezés és a nyelv közötti érintkezés révén, vagy a nyelv és a nyelvhorony alsó és felső részei közötti vonal menti érintkezés folytán. illustrations show how the bending inwards of gap occurs, or by contact between the contact tongue and between the upper part of the tongue groove may only, or due to line contact between the upper and lower parts of the tongue and the tongue groove. A vonal menti érintkezés ebben a kiviteli alakban a P4, P7 pontokon látszik. The line contact in this embodiment is shown in P4, P7 points. A befelé hajlítás könnyedén végrehajtható anélkül, hogy jelentős ellenállásba ütköznénk és befejezhető rendkívül szoros zárással, amely a padlóelemeket végső helyzetükben összezárja rendkívül jó minőségű függőleges és vízszintes zárást eredményezve. The inward bending can be carried out easily without having to battle to be finished and extremely tight closure with considerable resistance, which is close to the floor elements together, resulting in very high quality vertical and horizontal locking final position.

Összefoglalva, a lefelé történő hajlítás a gyakorlatban a következőképpen mehet végbe. Summing up, the downward bending can be carried out in practice as follows. A horonyelemet bizonyos szögben a nyelvvel lefelé mozgatjuk, a nyelvhornyot a nyelv fölé vezetjük. The recess portions are moved downwards at an angle in the tongue, the tongue groove is passed over the tongue. A horonyelemet a nyelvelem irányába nyomjuk és fokozatosan lefelé hajlítjuk például nyomást alkalmazva, illetve gyakorolva az elem közepére és ezután mindkét szélére. The recess portions pressed towards the tongue piece is bent downwardly and gradually applied pressure for example, and then practicing the middle and on both the side of the element. Amikor a felső csatlakozó szélek a teljes elem hosszában egymáshoz záródnak vagy kontaktusba kerülnek egymással, és az elemet egy bizonyos szögben tartjuk az aljzathoz képest, a végső lefelé történő hajlítás végbemehet. When the upper joint edges to each other or are closed in contact with each other, and the element is kept at a certain angle relative to the substrate, along the entire element in the final bending down may occur.

-60♦r -60 ♦ r

Ha az elemeket már egyesítettük, szétszedhetjük zárt helyzetükben az összezárás irányában, vagyis párhuzamosan a csatlakozó szélekkel. If the batteries are already combined, the disassembly closed position with the closing direction, i.e. parallel to the connecting edges.

A 28a. 28a. - c. - c. ábrák azt mutatják be, hogy egy ennek megfelelő lefektetést hogy lehet végrehajtani úgy, hogy a nyelvelemet szögben beillesztjük a horonyelembe. illustrations show that a corresponding laying can be carried out so that the tongue element is inserted into the angled recess portions.

A 29a. 29a. - b. - b. ábrák a bepattintással kialakított csatlakoztatást mutatják be. illustrate a connection with the snapping. Amikor az elemeket egymás felé vízszintesen mozgatjuk, a nyelvet bevezetjük a horonyba. When the items are moved horizontally towards each other, the language is introduced in the groove. Az ezután következő folyamatos nyomás alatt, a 40 alsó ajak meghajlik, és a 8 záróelem bepattan a záró horonyba vagy 35 alámetszett horonyba. During the subsequent steady pressure, the lower lip 40 bends, and the locking element 8 snaps into the locking groove 35 or an undercut groove. Hangsúlyoznunk kell, hogy az előnyös csatlakoztató rendszer alapvető tulajdonsága a bepattintás, ahol az alsó ajak rugalmas. It should be emphasized that the essential feature of the preferred system in a snap fit engagement, wherein the lower lip is flexible. A csatlakoztató rendszernek természetesen úgy kell kialakítottnak lennie, hogy az anyag hajlítási képessége és a 36 horonyrész mélysége, továbbá a 8 záróelem magassága és a 40 alsó ajak vastagsága megfelelő legyen, és úgy kell méretezni, hogy a bepattintás végrehajtható legyen. The coupling system is to be construed in course that the bending ability and the 36 groove depth, and the height and thickness of the bottom 40 lip of the locking element 8 of the material is adequate and must be dimensioned so that the snap fit be carried out. A találmány szerinti csatlakoztató rendszer alapvető elve, hogy sokkal kedvezőbben alkalmazható olyan anyagokból, amelyek kevésbé rugalmasak és hajlékonyak és ez nyilvánvalóvá válik az itt következő leírás és a 34. ábra alapján. Connection system according to the invention, the basic principles to be used much more preferably a material which is less resilient and flexible, and it is apparent from the following description and the Figure 34.

Az ismertetett lefektetési eljárások esetleg mind a négy oldal mentén végrehajthatók és egymással kombinálhatok is. The installation methods described above may be carried out along all four sides and can also be combined. Miután az egyik oldalt lefektettük, általában egy oldalirányú elmozdítás megy végbe zárt helyzetben. Having laid down the one side, a lateral displacement usually takes place in a closed position.

Bizonyos esetekben például amikor először a rövidebbik oldalt befelé hajlítva csatlakoztatjuk, a két elem felfelé történő hajlítása általában végbemegy. In some cases, such as when first attached to the shorter sides bent inwards, bending of the two elements generally proceeds upward.

A 30. ábrán egy első elem látható, továbbá egy felfelé hajlított második 2a elem, valamint egy felfelé hajlított új harmadik 2b padlóelem, amely rövidebbik oldala mentén már csatlakoztatva van a második 2b padlóelemhez. Figure 30 shown a first element and a second upwardly curved element 2a and an upwardly angled new third floor panel 2b, which is already connected to the second element along the short side 2b floor. Miután az új 2b padlóelemet oldalirányban eltoltuk a második 2a elem rövidebbik oldala mentén felfelé hajlított és rövidebb oldalon már zárt helyzetében, a két 2a, 2b padlóelemet lefelé hajlítjuk összeillesztve és zárva az első elem hosszabbik oldala mentén. After the new floorboard 2b shifted laterally along the shorter sides of the second element 2a upwardly angled and short side is already in the closed position, the two 2a, 2b is bent floor element assembled and locked down along the long edge of the first element. Ez az eljárás ahhoz, hogy működőképes legyen, azt kívánja, hogy az új 2b padlóelemet be lehessen illeszteni nyelvével a nyelvhoronyba, amikor az elemet párhuzamosan elcsúsztatjuk a második 2a elemmel és amikor a második 2a elemnek a nyelve legalább részben be van illesztve a nyelvhoronyba • · · · • · · · · This process is to be workable, I wish that the new 2b floorboard in order to insert the language of the tongue groove when the element sliding in parallel with the second 2a element, and when the second 2a element of the language, at least in part is inserted into the tongue groove • · • · · · · · ·

-61 és amikor felső csatlakoztató széle érintkezésben van az 1 padlóelem felső érintkező szélével. -61 and when the upper joint edge is in contact with the upper terminal edge of the floorboard first A 30. ábra azt mutatja, hogy a csatlakoztató rendszer hogy állítható elő ilyen nyelvhorony kialakítással, nyelvvel és záróelemmel, vagyis hogy ez lehetséges. Figure 30 shows that the coupling system can be prepared such that design tongue groove, tongue and locking element, so that this is possible.

Az összes fektetési eljárás elcsúsztatást igényel zárt helyzetben. The total offset of laying process requires a closed position. Egyetlen kivétel az oldalirányú eltolással kapcsolatban zárt helyzetben az az eset, amikor számos elemet csatlakoztatunk rövidebb oldalaik mentén, és ezután egy teljes sort egyszerre fektetünk le. The only exception in relation to the lateral displacement of the closed position when connecting a number of elements along the shorter sides and then a full line simultaneously invest it. Ez mindazonáltal nem egy ésszerű fektetési eljárás. It is, however, not a rational laying method.

A 31a., 31b. , 31a. 31b. ábrák egy kombinált csatlakozással kialakított padlóelemet mutatnak be. illustrate a floorboard with a combined connection. A 36 horonyrész és a 38 nyelv kialakítható a fent ismertetett kiviteli alakok egyike szerint. The groove 36 and the tongue 38 may be formed in either of the above-described embodiments. A horonyelem alsó részén egy ismert 6 szalaggal van ellátva, amelyen 8b csatlakoztató elem, valamint 10 záró felület található. The lower part is provided with a known six horonyelem tape on which coupling element 8b and the sealing surface 10 is located. A nyelvoldalnak 35 alámetszett hornya van, egy ismert kiviteli alaknak megfelelően. The tongue side has an undercut groove 35, according to a known embodiment. Ebben a kiviteli alakban, a 8b csatlakoztató elem viszonylag nagy 9 felső részével úgy működik, mint egy extra megvezetés a felfelé, illetve befelé történő hajlítás első részében és jelentősen megkönnyíti a befelé történő hajlításnak ezt az első fázisát, amikor a helyzetbeállítás megy végbe és bármilyen banán alakot kiegyenlít. In this embodiment, 8b coupling element is relatively large upper portion 9 functions as an extra guiding facilitates bending the inward this first phase of the first part and substantially bending in the upward and inward when positioning takes place and any banana countervailing shape. A 8b csatlakoztató elem automatikus helyzetbeállítást eredményez és a padlóelemek Összenyomását mindaddig, amíg a nyelv vezető része érintkezésbe nem kerül a 35 alámetszett horonnyal és a végső zárás meg nem valósul. The coupling element 8b results in an automatic position setting and until the total pressure of the floorboards until the leading end of the tongue is not in contact with the undercut groove 35 and final locking is established. A lefektetés lényegesen könnyebb, és a csatlakozás rendkívül erős lesz a két záró rendszer együttműködése révén. The laying much easier, and connections will be extremely strong through the cooperation of the two locking systems. Ez a csatlakozás rendkívül megfelelő nagyméretű padlók csatlakoztatására különösen közhasználatú helységekben. This connection is extremely suitable for connecting floors particularly large common areas. A bemutatott példában, a 6 szalagot a horonyoldalhoz csatlakoztattuk, de csatlakoztatható lett volna a nyelvoldalhoz is. In the illustrated example, the strip 6 is connected to the groove, but would be connected to the tongue side. A 6 szalag helyzetbeállítása így tetszőleges. The positioning strip 6 thus is optional. Továbbá, a csatlakozás egyaránt bepattintható és felfelé hajlítható is és oldalirányban elmozdítható zárt helyzetében. In addition, both the connection and also deflectable snap upwardly and laterally movable in the closed position.

Természetesen a csatlakozás alkalmazható esetleg különböző variációkban is a hosszú és a rövidebb oldalon, és előnyösen kombinálható más csatlakoztató variációkkal, amelyeket ebben a leírásban ismertetünk és más ismert rendszerekkel is. Of course, the connection may be applied in different variations on the long and short side, and preferably combined with other connecting variations, which are described in this specification, and other known systems.

Célszerű kombináció egy bepattanó rendszer a rövid oldalon alumíniumszalag nélkül. It is appropriate in combination with a snap system on the short side without an aluminum strip. Ez bizonyos esetekben megkönnyítheti a gyártást. This may make it easier to manufacture some cases. Egy szalag, • · ·' · · · A strip • · · '· · ·

-62♦ ·♦ • ·* » · • ♦ amelyet a gyártás után rögzítünk szintén azzal az előnnyel jár, hogy az egész 40 alsó ajak vagy ennek egy részét alkothatja. -62 · ♦ * ♦ • · »· • ♦ being fastened after manufacture also has the advantage that the entire lower lip 40, or may form a part of this. Ez rendkívül nagy mértékű szabadságot nyújt a kialakításban, a forgácsolószerszámok alkalmazásában például úgy, hogy a 39 felső ajak és a kialakuló záró felületek nagy záró szöggel rendelkeznek. This provides an extremely high degree of freedom in the design of cutting tools for the purposes of example, that the upper lip 39 and the sealing surfaces have large emerging closing angle. A jelen kiviteli alak szerinti záró rendszer természetesen összepattintható is lehet, és gyártható a szalag tetszőleges szélességében, például egy olyan 6 szalaggal, amely nem áll ki a 39 felső ajak külső részére, ahogy ez az 50. ábrán bemutatott kiviteli alaknál megfigyelhető. A closure system according to the present embodiment can be, of course, snap-together well and can be manufactured from the strip of any width, such as a six band, which does not protrude outside of the upper lip 39, as can be seen from the embodiment shown in Figure 50. A szalagnak nem kell folyamatosnak lennie, illetve folytonosnak lennie a kötés teljes hossza mentén, hanem számos kis részt alkothat, amelyeket bizonyos térközzel csatlakoztatunk a hosszú és a rövid oldalon. The tape should not be continuous, or be continuous along the entire length to be binding, but can form part of numerous small, which connect a certain spacing of the long and short side.

A 8b csatlakoztató elem és ennek 35 alámetszett hornya kialakítható különböző szögekkel, magasságokkal és rádiuszokkal, amelyeket tetszőlegesen választhatunk meg úgy, hogy vagy megakadályozzák a szétválasztást és/vagy megkönnyítik a befelé hajlítást vagy a bepattanást. The coupling element 8b and its undercut groove 35 may be formed of different angles, heights and radii which can be selected arbitrarily out by either prevent separation and / or facilitate the inward bending or snap action.

A 32a. 32a. - d. - d. ábrák négy lépésben mutatják be azt, hogy hogyan lehet a befelé fordítást megvalósítani. I illustrate a four-step process of how to realize the inward translation. A széles 6 szalag lehetővé teszi a 38 nyelv számára, hogy könnyen ráfektethető legyen a szalagra a befelé hajlítás kezdetekor. The broad strip 6 makes it possible for the tongue 38 to be easily ráfektethető taping the inward bend starts. A nyelvet ezt követően lefelé hajlítással párhuzamosan, lényegében automatikusan becsúsztatjuk a 36 horonyrészbe. The tongue bends downward parallel, is slipped into the groove portion 36 substantially automatically thereafter. Az ennek megfelelő lefektetés végbemehet úgy, hogy a 6 szalagot beillesztjük a nyelvelem alá. The corresponding laying can take place so that the strip 6 is inserted under the tongue element. Minden lefektetés! Laying all! funkció, amelyet fent már ismertettünk, felhasználható az ezzel az előnyös kombinált rendszerrel rendelkező padlóelemek esetében. function, which is already described above, be used for floorboards with this preferred combination system.

A 33. és a 34. ábra gyártás specifikus és optimalizált csatlakoztató rendszert ismertet, illetve mutat be mindenekelőtt egy olyan padlóelem esetében, amelynek a magja fából készült. The production and 33. Figure 34 is the specific and optimized coupling system is described and shows especially in the case of a floorboard having a core made of wood. A 33. ábra azt mutatja be, hogy hogyan alakíthatjuk ki a hosszabbik oldalt. Figure 33 shows how the long side can be formed. Ebben az esetben a csatlakoztató rendszer optimalizált mindenekelőtt a befelé fordítás, a felfelé fordítás és a kis anyagveszteség vonatkozásában. In this case, the connector system optimized for translation of all inward and upward translation and the loss of the little respect. A 34. ábra azt mutatja be, hogy hogyan alakíthatjuk ki a rövidebbik oldalt. Figure 34 shows how the short side can be formed. Ebben az esetben a csatlakoztató rendszer a bepattintás és a nagy szilárdság szempontjából optimalizált. In this case, the coupling system is optimized for snapping and high-strength point of view. A különbségek a következők. The differences are as follows. A 38 nyelv és a rövidebb 5a csatlakoztató elem záró eleme hosszabbak, vízszintes síkban mérve. The closure tongue 38 and the shorter coupling element 5a are longer, measured in a horizontal plane. Ez nagyobb nyírófeszültséget eredményez a 8 záróelem számára. This results in greater shear 8 for closure. A 36 horonyrész mélyebb az 5b csatlakoztató elemen, amely elősegíti, hogy * ·♦;* A deeper groove portion 36 of the connecting element 5b which is conducive to ♦ * · *

-63az alsó ajak lefelé nagyobb mértékben hajlítható legyen. -63az lower lip to be bent downwards to a greater extent. A 8 záróelem az 5a csatlakoztató elemen alacsonyabb függőleges irányban, amely csökkenti az alsó ajak lefelé történő hajlításának követelményét a bepattintás alkalmával. The locking element 8 is lower than the coupling member 5a in the vertical direction, which reduces the requirement of bending of the lower lip downward during snapping. A 45, 65 záró felületeknek nagyobb záró szögük van, és az alsó érintkező felületeknek kisebb szöge. 45, 65 sealing surfaces have a larger locking angle and the lower contact surfaces have a smaller angle. A 4a, 4b szélrészek vezető részei a záróelemen és a záró hornyokon nagyobbak az optimális vezetés miatt, míg ugyanakkor az érintkező felületek a záró felületek között kisebbek, mivel a szilárdsági követelmények kisebbek, mint a rövidebbik oldal esetében. 4a, 4b of conductive parts of the edge portions are larger closure and the locking grooves for optimal management, while at the same time the contact surface between the locking surfaces are smaller because of the smaller than the shorter side in the case of strength requirements. A csatlakoztató rendszer a hosszabbik és a rövidebbik oldalon különböző anyagokból állhat vagy különböző tulajdonságú anyagokból a felső ajakban, az alsó ajakban és a nyelvben, és ezek a tulajdonságok úgy állíthatók be, hogy a különböző tulajdonságok optimalizálásához vezessenek, amelyeket a hosszabbik és a rövidebbik oldallal kapcsolatban megkívánunk legalábbis a funkció és a szilárdság szempontjából. The coupling system may consist of different materials of the longer and the shorter side, or different properties from materials in the upper lip, lower lip and tongue, and these properties can be adjusted to introduce to optimize the various properties that are related to the longer and the shorter edge It is desired, at least in terms of function and strength.

A 35. ábra részletesen bemutatja, hogy a padlóelem csatlakoztató rendszert hogyan alakíthatjuk ki a hosszabbik oldalán. Figure 35 shows in detail how the floorboard attachment system may be formed on the long side. Az itt ismertetett alapelvek természetesen alkalmazhatók egyaránt a hosszú és a rövidebbik oldal esetében is. The principles described herein can be used of course for both the long and the short side as well. Itt csak azokat a részeket ismertetjük, amelyeket korábban részletesebben nem írtunk le. Here it is described only those parts that were previously not described in detail.

A 45, 65 záró felületeknek HLA szögük van, amely nagyobb, mint a TL1 tangens. 45, 65 sealing surfaces have an angle HLA which is greater than the tangent TL1. Ez nagyobb vízszintes záróerőt eredményez. This results in a higher horizontal locking force. Ezt a túlhajlítást úgy kell szabályozni a mag faanyagának vonatkozásában továbbá a rugalmas merevség és összenyomhatóság szempontjából, hogy a befelé és a felfelé történő fordítás végbemehessen. This overbending should be controlled in the wood material of the core in relation to the elastic stiffness and compressibility terms that inward angling and upward translation can occur. A záró felületek érintkező felületeinek minimálisnak kell lennie és úgy kell őket beállítani, amely megfelel a mag tulajdonságainak. contact surfaces of the locking surfaces should be minimized, and they could be set, which corresponds to the core properties.

Amikor a padlóelemeket csatlakoztattuk egy kis részt célszerűen kisebb legyen, mint a záró elem kiterjedése függőleges irányban, alkotja a 8 záróelem érintkező felületeit, továbbá a 14 záró horony érintkező felületeit. When connecting the floor elements have a small part is preferably less than the extent of the locking element in the vertical direction, constitutes the contact surfaces of the locking element 8 and the locking groove 14 contact surfaces. A legnagyobb részben lekerekített és ferde vezető felületek, amelyek zárt helyzetben láthatók és a befelé történő, valamint a felfelé történő hajlítás során nincsenek érintkezésben egymással. The largest part, rounded and inclined guiding surfaces, which in the closed position are not visible and in contact with the bending inwards and upwards in the course of each other.

Felfedeztük, hogy rendkívül kis érintkezési felületek a padlóvastagság T vonatkozásában a 45, 65 záró felületek között például néhányszor 0,1 mm rendkívül jó záró erőt eredményez, és azt, hogy ez a záró erő meghaladhatja a záró elem nyírószilárdságát vízszintes síkban (azaz a HP felületi síkban). It has been discovered that very small contact surfaces results, for example the floor thickness T in relation between the 45, 65 sealing surfaces are 0.1 mm excellent locking force several times, and that this locking force can exceed the closure shear strength of the horizontal plane (i.e., the HP surface plane). Ezt fel it can

-/· a. -/· the.

-64lehet használni arra, hogy olyan záró felületeket alakítsunk ki, amelyek szöge meghaladja a TL1 tangenst. -64lehet were used, to form a locking surface that exceed the angle of the tangent TL1.

Ebben az esetben a 45, 65 záró felületek síkok és párhuzamosak. In this case 45, 65 sealing surfaces and parallel planes. Ez különösen a záró horony 51 záró felülete szempontjából előnyös. This is particularly preferred sealing surface 51 of the locking groove terms. Hogyha a szerszámot párhuzamosan toljuk el a 45 záró felülethez képest, ez nem befolyásolja azt a függőleges távolságot, amely a VP érintkező sík felé irányul és könnyebb rendkívül jó minőségű csatlakoztatási minőséget elérni. If the tool is pushed parallel to the locking surface 45, this does not affect the vertical distance, which is directed towards the contact plane VP and easier to achieve extremely high quality connection quality. Természetesen a síktól bizonyos kis eltérések ugyanilyen, illetve ezzel egyenértékű hatással járnak. Of course, some of the planes are small variations in the same or an equivalent effect.

Ennek megfelelően az alsó 50 támasztófelület és az alsó 71 támasztófelület lényegében síkban készülnek, továbbá VLA 2 szöggel, amely ebben az esetben nagyobb, mint a P7 ponthoz húzott TL2 tangens egyenese, amely a 71 támasztófelületen helyezkedik el a legközelebb a nyelvhorony alsó részéhez. Accordingly, the lower 50 abutment and lower 71 abutment are made essentially plane and VLA 2 an angle, which in this case is larger than drawn P7 point TL2 tangent to a straight line, which extends the 71 support surface to the next lower part of the tongue groove. Ennek következtében a befelé történő fordítás bizonyos réssel valósítható meg tulajdonképpen az egész szögben történő elmozdítás során. As a result of the translation to be done inside a certain gap is actually in the displacement angle throughout. Az 50, 71 támasztófelületek is viszonylag kicsinyek a T padlóvastagsághoz képest. 50, support surfaces 71 is relatively small in relation to the floor thickness T. Ezek a támasztófelületek is lényegében síkban készülhetnek. These supporting surfaces can be made essentially plane. A sík támasztófelületek megkönnyítik a fent leírt alapelvek alapján megvalósított sorozatgyártást. The planar support surfaces facilitate serial production carried out according to the principles described above.

Az 50, 71 támasztófelületek szintén készülhetnek olyan szögekkel, amelyek kisebbek, mint a TL2 tangens dőlésszöge. 50, support surfaces 71 also may be formed from angles that are smaller than the tangent TL2 angle. Ebben az esetben, a behajlítás részlegesen az anyag bizonyos mértékű összenyomásával és a 40 alsó ajak lefelé történő hajlításával valósulhat meg. In this case, the flexion partially achieved a certain degree of squeezing and bending of the lower lip 40 downward into the material. Ha az 50, 71 támasztófelületek a T padlóvastagsághoz képest kicsinyek, annak a lehetősége, hogy a felületeket kisebb vagy nagyobb szöggel alakítsuk ki, mint a TL1 és a TL2 tangensek viszonylag nagyobb. If the 50, support surfaces 71 relative to the floor thickness T small, the possibility that the surfaces to convert a greater or lesser angle than TL1 and TL2 tangents relatively larger.

A 36. ábrán az alapelem, illetve a padlóelem felfelé történő hajlítását láthatjuk, amely padlóelemnek a 35. ábrához hasonló geometriai kialakítása van, és amelynek záró felületei így nagyobb dőléssel vannak kialakítva, mint a TL1 tangens és amelynek támasztófelületei kisebb dőléssel vannak kialakítva, mint a TL2 tangens, míg ugyanakkor ezek a felületek viszonylag kicsinyek. Figure 36 is a bending of the base element or the floorboard upwards, which floor element comprises a geometric configuration similar to that of Figure 35, and whose closing surfaces are formed so that a greater inclination than TL1 tangent and whose support surfaces are formed in a smaller inclination than the tangent TL2 while at the same time these surfaces are relatively small ones. A befelé fordítás és a felfelé fordítás szempontjából a P4 és P7 pontok átfedése ezért rendkívül kicsiny. The turning inward and upward turning point P4 and P7 overlapping points is therefore very small. A P4 pont elhajlítható annak az anyagkombinációnak a függvényében, amelyet összenyomtunk a K1, K2 felső érintkező széleknél és a P4, K3, K4 pontoknál, míg ugyanakkor a 39 felső ajak és a 38 nyelv behajtható a ♦ ·«* « • · ' J· '·/* The point P4 can bend in the material combination as a function of which compressibility can K1, K2 top contact edges and P4, K3, K4 points, while at the same time the upper lip 39 and 38 languages ​​folding the ♦ · «*« • · j · '· / *

u. u.

-65Β1, B2 irányban a P4 pont felöl. -65Β1 B2 direction ranging from the point P4. Az alsó ajak behajlítható lefelé a P7 érintkezési pont irányával ellenkező irányban a B3 irányban. opposite the lower lip can be folded down to the contact point P7 in the direction of the direction B3.

A felső 43, 64 felületek célszerűen merőlegesek a VP érintkezési síkra. The top 43, 64 surfaces are preferably perpendicular to the contact plane VP. A gyártás megkönnyíthető lényegesen, hogyha a felső és alsó támasztófelületek egy síkban vannak és célszerűen vízszintesek. The manufacture is facilitated significantly that when the upper and lower support surfaces are coplanar and preferably horizontal.

Ismét a 35. ábrára hivatkozunk. With reference again to Figure 35. A C1 körív azt mutatja például, hogy a felső támasztófelületet különböző módon kialakíthatjuk a C1 körív belsejében anélkül, hogy befolyásolnánk a szögbe döntés és a bepattintás lehetőségét. The circular arc C1 shows for example, that the upper support surface may be formed in various ways inside the circular arc C1 without affecting the angle of tilt and the possibility of snapping. Ugyanezen a módon, a C2 körív azt mutatja, hogy a nyelvhorony belső részei és a nyelv külső részei az előzőleg kifejtett alapelvek alapján több különböző módon alakítható ki anélkül, hogy ez a szögbe döntés és a bepattanással kapcsolatos befolyásolás megtörténne. In the same way, the circular arc C2 shows that the inner parts of the outer parts of the tongue groove and the tongue can be formed without the basis of the principles previously set in various ways that this angle of tilt and influence on snap action takes place.

A 39 felső ajak teljes kiterjedése mentén vastagabb, mint a 40 alsó ajak. thicker along the full extent of the upper lip 39, as the lower lip 40. Ez a szilárdság szempontjából rendkívül előnyös. This is extremely advantageous in terms of strength. Továbbá parkettákkal kapcsolatban is előnyös ez, amelyek ennek eredményeként kialakíthatók vastagabb keményfa felülettel is. Additionally it is also advantageous in connection with parquet floors, which are formed as a result, also thick hardwood surface.

Az S1 - S5 területek, ahol az érintkező felületek, illetve a csatlakoztatási felületek mindkét oldalon kapcsolatba kell, hogy legyenek egymással legalább összekapcsolt helyzetben, de célszerűen a befelé történő fordítás során is. S1 - S5 areas where the contact surfaces and the connecting surfaces on both sides should be contacted to each other at least be coupled position, but preferably also during inward angling the translation. A nyelv és a nyelvhorony közötti kapcsolat ezekben az S1 - S5 tartományokban csak részben eredményezi a zárás javítását a D1 irányban és aligha járul hozzá a zárás javításához a D2 irányban. The relationship between the tongue and the tongue groove in these S1 - S5 ranges only partly leads to improvements in the locking direction D1 and hardly contribute to improve the closing direction D2. Mindazonáltal az érintkezés megakadályozza a befelé történő hajlítást és az oldalirányú elcsúsztatást, és szükségtelen tűrési problémákat okoz a gyártás során, sőt növeli a nyikorgás és a kellemetlen hatások kialakulásának a veszélyét, minthogy a padlóelemek megdagadnak, megduzzadnak. However, the contact preventing inward flexion and lateral offset of the and causes unnecessary tolerance problems during manufacturing, and even increase the risk of creaking and bad effects such that the floorboards swell swell.

A TA szerszámszög, amelyet a 8d. The tool angle TA, which 8d. ábrán TA4-gyel jelöltünk, alkotja a 35 alámetszett horony 44 vezetőelemét és ugyanazzal a szöggel működik, mint a záró felület szöge, továbbá ennek a szerszámnak egy része, amely a függőleges síkon belül helyezkedik el a nyelvhorony irányában szélességében merőleges a TA szerszámszögre, amelyet TT-vel jelöltünk. Figure indicated by TA4-mixture, made up of 35 undercut groove 44 leading element and can have the same angle as the sealing surface angle, as well as a part of this tool which is positioned perpendicular to the TA bit angle of the tongue groove in the direction of width by TT within the vertical plane We were labeled with. A TA szerszámszög és a TT szélesség részben meghatározza a 40 alsó ajak 52 felületének kialakítási lehetőségeit. The tool angle TA and the width TT determine partly the possibilities of forming the lower surface 40 of lip 52.

♦ ··♦ ·« • · · • · ·* *· ·»·· ♦ ♦ · ·· '• • · · · · · · * »··

-66Számos szög és arány rendkívül fontos az optimális gyártási eljárás, a működés, a költségek és a szilárdság érdekében. -66Számos angles and proportions are extremely important to optimize the manufacturing process, operation, cost and strength.

A csatlakozó felületek kiterjedését minimalizálni kell. The interfaces should be minimized extent. Ez csökkenti a súrlódást és megkönnyíti a zárt helyzetben történő elmozdítást vagy elcsúsztatást, valamint a felfelé, illetve befelé hajlítást és a bepattintást, egyszerűsíti a gyártást és csökkenti a duzzadással és nyikorgással kapcsolatos problémák előfordulásának lehetőségét is. This reduces friction and facilitates displacement or offset of and the upward and inward bending and snapping in the closed position, simplifies manufacture and reduces the possibility of occurrence of the problems associated with swelling and also creaking. Előnyös kiviteli alakban a 38 nyelv felületi részeinek 30 %-ánál kevesebb a 36 horonyrésszel érintkező felületek mérete. Preferred embodiment, the surface portions of the tongue 38 of less size of the contact surfaces 36 horonyrésszel 30%. A 65, 45 záró felületek érintkezési felületei ebben a kiviteli alakban mindössze 2 %-át teszik ki a padló T vastagságának és az alsó támasztófelületek illeszkedő felülete a padló vastagságának T mindössze 10 %-a. The contact surfaces 65, 45 sealing surfaces, which represents only 2% of this embodiment, only 10% of the floor thickness T and the mating surface of the lower supporting surfaces of the floor thickness T. Ahogy azt fent már említettük, a csatlakoztató rendszernek ebben a kiviteli alakban számos S1 - S5 részei vannak, amelyek szabad felületeket alkotnak úgy, hogy egymással nem érintkeznek. As noted above, the attachment system in this embodiment, a number S1 - S5 are parts which form a free surface so that no contact with each other. A tér ezek között a szabad felületek között és a csatlakoztató rendszer többi eleme a találmány oltalmi körén belül feltölthető ragasztóval, szigetelőanyaggal, különböző fajtájú impregnálószerrel, kenőanyaggal és hasonló anyagokkal is. The space between these free surfaces can be filled between the other components of the coupling system and within the scope of the invention is an adhesive insulating material, impregnation of different kinds, lubricant and the like as well. Szabad felületeken itt azokat a felületeket értjük a csatlakoztató rendszerben, amelyeket megfelelő forgácsolószerszámmal történő megmunkálás során nyerünk. Free surfaces is meant here those surfaces of the connecting system, which are obtained during machining with a suitable cutting tool.

Ha a csatlakoztatás, illetve az érintkezés szorosan illeszkedő, a 65, 45 záró felületek meggátolhatják a vízszintes szétválasztást még akkor is, ha ezek HLA szöge a HP vízszintes síkhoz nagyobb, mint 0. A csatlakoztató rendszer szakítószilárdsága mindazonáltal nagy mértékben megnő, ha ez a záró szög nagyobbá válik és ha szögkülönbség van a 45, 65 záró felületek HLA zárásszöge és az alsó 50, 71 támasztófelületek VLA2 illeszkedő szöge között, feltéve, hogy ez a szög kisebb. If the connection and the contact in close fitting, 65, 45 sealing surfaces can prevent horizontal separation even when they are HLA angle greater the horizontal plane HP, as 0. The coupling system tensile strength, however, is greatly increased if this final angle becomes greater and when the angle difference is 45, 65 sealing surfaces locking angle HLA and the bottom 50, between abutment 71 VLA2 mating angle provided that the angle is smaller. Ha nincs szükség nagy szilárdságra, a záró felületeket kialakíthatjuk kis szögekkel és kis szögkülönbségekkel az alsó illeszkedő felületekhez képest. If you do not need high-strength, low angles formed by the sealing surfaces and small angle difference with respect to the lower mating surfaces.

A jó minőségű csatlakozás kialakítása érdekében úszó padlóknál, a HLA zárásszöget és az alsó HLA-tól VLA2 támasztófelületekhez viszonyított szögkülönbségek kb. To achieve a good quality connection than floating floors, the locking angle HLA and angular differences relative to the lower supporting surfaces HLA-VLA2 from approx. 20° körül kell meghatározni. It should be set around 20 degrees. Még nagyobb szilárdságot érhetünk el a HLA zárásszög és a HLA-VLA2 szögek különbsége például 30°. Even greater strength can be achieved by locking angle HLA and the difference in angle HLA-VLA2 for example 30 °. A 35. ábrán látható célszerű kiviteli alakban a zárásszög 50° és a támasztófelületek szöge 20°. preferred embodiment shown in Figure 35 with the locking angle is 50 ° and the abutment angle of 20 °. Ahogy azt már egy korábbi kiviteli alak bemutatásánál láthat- As in an earlier embodiment, the presentation of láthat-

»· * »· *

•X» • X »

-67tűk, a találmány szerinti csatlakoztató rendszer kialakítható nagyobb zárásszögekkel és szögkülönbségekkel is. -67tűk, Connection system according to the invention may more locking angles and differences in angle is.

Nagy számú tesztet végeztünk különböző zárásszögekkel és kapcsolószögekkel. A large number of tests were carried out in different locking angles and switching angles. Ezek a tesztek bebizonyították, hogy elképzelhető nagyon jó minőségű csatlakoztató rendszert létrehozni 40 és 55° közötti záró szögekkel és 0, valamint 25° közötti támasztófelület szögekkel. These tests have demonstrated that it is possible to create a very high quality final coupling system and support surface angles between 0 and 25 ° angles between 40 and 55 degrees. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy más arányok is eredményezhetnek kielégítő működést. However, we must emphasize that other ratios can result in unsatisfactory operation.

A nyelv PA vízszintes kiterjedése a padlóelem T vastagságának 1/3-át is elérheti, és célszerűen kb. Horizontal extent PA of the tongue may reach the floorboard thickness T of third-pass, and preferably approx. 0,5 * T körül kell lennie. It should be about 0.5 * T. Ez a 8 záróelem erős kialakításához szükséges, amely vezetőrésszel van ellátva, amelyet megfelelő anyagból kell kialakítani, amely elérhető, megvalósítható a 39 felső ajakban a 65 záró felület és a függőleges VP sík között. This is necessary to create a strong locking element 8, which is provided with a guide part which is to be constructed of a suitable material which is available and feasible on the upper lip 39 between the locking surface 65 and the vertical plane VP.

A 38 nyelv PA vízszintes kiterjedése két lényegében egyenlő PA1 és PA2 részre osztható, ahol a PA1 alkotja a záró elemet és a PA2 nagyobbik része alkothatja a 64 felületet. The horizontal extent PA tongue 38 is divided into two essentially equal parts PA1 and PA2, where PA1 forms the locking element and the major part of PA2 can form the interface 64. A 8 záróelem PA1 vízszintes kiterjedése nem lehet kisebb, mint 0,2-szerese a padló vastagságának. The horizontal extent PA1 locking element 8 is not less than 0.2 times the floor thickness. A 64 felületnek nem szabad túl nagynak lennie mindenekelőtt a padlóelem hosszabbik oldala mentén. 64 The surface should not be too great, above all along the long side of the floorboard. Egyébként az oldalirányú eltolással kapcsolatos súrlódás túlságosan nagy lesz. Otherwise friction on the lateral offset is too large. Az ésszerű gyártás megvalósíthatósága érdekében, a nyelvhorony G mélysége 2 %-kal mélyebb kell, hogy legyen, mint amennyire a PA nyelv kiáll a VP csatlakozó síkból. To the rational production feasibility, depth G of the tongue groove depth of 2% should be, as far as the PA tongue protrudes from the connecting plane VP. A 35 alámetszett horony körüli padlófelület és a felső ajak közötti legkisebb távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint az alsó 71 támasztófelület és a padlóelem hátoldala közötti alsó ajak legkisebb távolsága. the smallest distance between the floor surface 35 and the undercut of the upper lip region of the groove must be greater than the minimum distance of the lower lip between the lower supporting surface 71 and the rear side of the floorboard. A TT szerszámszélességnek a padlóvastagság T 0,1-szeresének kell lennie. The tool width TT should be 0.1 times the floor thickness T.

A 37a. 37a. - c. - c. ábrák a találmány szerinti padlóelemet mutatják. illustrate floorboards according to the invention. Ez a kiviteli alak azt mutatja különösen, hogy a csatlakoztató rendszer a rövidebbik oldalon különböző anyagokból állhat, illetve különböző 30b, 30c fafajtákból és ezek különbözhetnek a hosszú oldal 30 magjától is. This embodiment is shown in particular in that the coupling system may consist of different materials on the shorter side, and various 30b, 30c species of wood, and these can also differ from the long side 30 core. Például a rövidebbik oldalak 36 horonyrésze keményebb és még rugalmasabb fából készülhet, mint például a 38 nyelv, amely kemény és merev lehet és további tulajdonságai is lehetnek, illetve olyanok, amelyek eltérnek a hosszú oldalétól. For example, the shorter side groove portion 36 may be made of a harder and more flexible wood, such as tongue 38 which can be hard and rigid and may have other properties, or such that they differ from those of the long side. A rövidebbik oldalon a 36 horonyrész esetében lehetséges például 30b fafajtát választani, amely rugalmasabb, mint a 30c fafajta a másik rövidebbik oldalon, ahol a nyelv van kialakítva. The shorter side 30b for example possible to choose the type of wood in the case of groove portion 36 which is more flexible than the kind of wood 30c on the other short side where the tongue is formed. Ez különösen megfelelő olyan parkettáknál, amelyeknek réteges magjuk van, ahol This is particularly appropriate as parkettáknál having layered inner core, wherein

·.«» ·. «»

MM « * * fc « MM «fc *«

- . -. * W » 4 • * » *»< W * »4 * •» * »<

*· *f e · * F * e

-68a felső és alsó oldal különböző fafajtákból van kialakítva és a mag olyan blokkokból áll, amelyeket összeragasztottak. -68a upper and lower side are formed of different types of wood and the core consists of blocks that are glued together. Ez a kialakítás nagy variációs lehetőséget nyújt az anyagösszeállítás tekintetében annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb funkcionális szilárdsági és termelési költségkörülményeket teremtsünk. This design provides great possibilities of variation in respect of the material composition in order to create the most functional strength and production cost conditions.

Lehetséges továbbá az anyagok variálása az egyik oldal hossza mentén, így például azok a blokkok, amelyek a két rövidebbik oldal között vannak elrendezve különböző faanyagból vagy anyagból készülhetnek úgy, hogy ezek közül néhány megfelelő tulajdonságaik alapján választható ki, amely javítja a lefektetést, fokozza a szilárdságot, stb. It is further possible variation of the material along the length of one side, for example, those blocks which are the two shorter side disposed can be made of so different wood materials or materials that they are selected based on some suitable properties which improve laying, increases firmness etc. Különböző tulajdonságokat elérhetünk különböző száliránnyal is a hosszú és a rövid oldalon, továbbá műanyagok is alkalmazhatók a rövidebbik oldalon és például a hosszú oldal különböző részein. Different properties can be achieved with different fiber orientation on long and short side, and also plastic materials can be used on the shorter side and for example, different parts of the long side. Hogyha a padlóelem vagy magjának bizonyos részei például különböző rétegekből összeállított rétegelt lemezből van kialakítva, ezek a rétegek úgy választhatók meg, hogy a felső ajak, a nyelv és az alsó ajak mind a két hosszanti és rövidebb oldalon olyan részekkel lehet kialakítva, amelyek különböző anyagösszetételűek és szálirányúak, amely a szilárdság, a rugalmasság és a megmunkálhatóság vonatkozásában különböző tulajdonságok elérését segíti elő. If certain parts of the floor element or core, is provided, composed of different layers of plywood, these layers can be selected such that the upper lip, the tongue and the lower lip on both long sides and short sides can be formed with parts of different anyagösszetételűek and grain direction, which is conducive to achieving different properties of strength, flexibility and workability respect.

A 38a. 38a. - d. - d. ábrák a találmány szerinti egyik gyártási eljárást mutatják be. Figs one production method of the present invention. A bemutatott kiviteli alak esetében az érintkező szél gyártása, illetve megmunkálása továbbá a nyelvhorony megmunkálása négy lépésben megy végbe. In the present embodiment, the contact edge production or further processing of the tongue groove occurs in four machining step. Az alkalmazott szerszámok szerszámátmérője meghaladja a padló vastagságát. The tools used szerszámátmérője exceeds the floor thickness. A szerszámok arra szolgálnak, hogy alámetszett hornyot alakítsunk ki nagy záró szöggel egy nyelvhoronyban egy alsó ajakkal, amely túlnyúlik az alámetszett hornyon. The tools are designed to create a high barrier undercut groove angle in a tongue groove with a lower lip that extends beyond the undercut groove.

Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a megértést és a fentebb már ismertetett csatlakozó rendszerekkel történő összehasonlítást, a padlóelemek széleit a felfelé álló padlóval mutatjuk be. In order to simplify the understanding and the comparison with the already above described connector systems, the edges of the floor elements is shown in upright floors. Normális esetben a padlóelemek ugyanakkor a megmunkálás során felületükkel lefelé vannak elrendezve. Normally, however, the floor elements are arranged in face downwards during machining. Az első TP1 szerszám egy nagyoló marószerszám, amely TA1 szögben dolgozik a vízszintes síkhoz képest. The first tool TP1 is a roughing milling tool that works TA1 angle to the horizontal plane. A második TP2 szerszám vízszintesen is működhet és a felső és alsó támasztófelületeket alakítja ki. The second tool TP2 can operate horizontally and forms the upper and lower support surfaces. A harmadik TA3 szerszám lé- The third tool TA3 down

-69w -69w

-Γ·. · -Γ.

* nyegében függőlegesen működhet, de olyan szögben is, illetve valamilyen szögben is és a felső csatlakoztató szélt alakítja ki. * operate essentially vertically but also at an angle forms the edge and also at an angle and the upper joint.

A kritikus szerszám a TP4 szerszám, amely a záró horony külső részét és ennek záró felületét alakítja ki. The critical tool is the tool TP4 which forms the outer part and the closure surface of the locking groove. A TA4 a 35. ábrán bemutatott TA-nak felel meg. The TA4 corresponds to TA's shown in Figure 35. Ahogy az nyilvánvaló a 38d. As is evident from the 38d. ábrára tekintve ez a szerszám csak minimális mennyiségű anyagot távolít el és lényegében a záró felületet alakítja ki nagy szöggel. FIG considering this tool removes only a minimum amount of material and is essentially converts the sealing surface from a high angle. Azért, hogy a szerszám ne törjön el, egy széles résszel kell kialakítani, amely túlnyúlik a függőleges síkon kívülre. So that the tool does not break out, it needs to create a wide area which extends beyond the vertical plane. Továbbá az eltávolítandó anyag mennyisége olyan kevés kell, hogy legyen, amennyire ez csak lehetséges azért, hogy csökkentsük a szerszám kopását és igénybevételét. In addition, the amount of material to be removed so there is little need to be, as far as possible in order to reduce tool wear and mobilization. Ezt pedig a nagyoló TP1 marószerszám kialakításával és megfelelő szög megválasztásával érhetjük el. This is achieved by the roughing cutter TP1 tool design and selection of an appropriate angle.

így ez a megmunkálási eljárás különösen olyan, hogy legalább két megmunkáló forgácsolószerszámot igényel, amelyek két különböző szögben dolgoznak ahhoz, hogy kialakítsanak egy alámetszett 35 alámetszett hornyot a 36 horonyrész felső részében. Thus, this machining process in particular is that it requires at least two processing cutting tool with which to work at two different angles to form a undercut undercut groove 35 in the upper part 36 of the groove. A nyelvhorony még több szerszám alkalmazásával is kiképezhető úgy, hogy a szerszámokat különböző sorrendben alkalmazzuk. The tongue groove can also be formed even using a plurality of tools to the tools used in different orders.

A leírás célja a továbbiakban az, hogy részletezzük azt az eljárást, amellyel 36 horonyrészt képezhetünk ki egy padlóelemben, amelynek 2 felső oldala van HP felületi síkban, továbbá 4a szélrésze, amelynek VP csatlakozó síkja van, amely merőleges a felső oldalára. The manual is hereinafter referred to that detailed in the procedure in which 36 groove portion may be formed by a floorboard, having a top side 2 is HP surface plane and 4a edge portion having a VP connection plane is perpendicular to the upper side. A nyelvhorony a 4a szélrésztől indul és két 39, 40 alsó ajak határozza meg, amelyeknek egyaránt egy szabad külső végük van. The tongue groove starts from the edge portion 4a and two 39, lower lip 40 is determined as having both have free outer ends. Legalább az egyik ajkon, a nyelvhoronynak 35 alámetszett hornya van, amely 45 záró felületet képez és még távolabb van a VP csatlakozó síktól, mint a másik ajak 52 felülete. At least one lip, the tongue groove has an undercut groove 35 which forms a sealing surface 45, and is still further away from the joint plane VP than the surface 52 of the other lip. Az eljárás szerint a megmunkálás számos forgó forgácsolószerszám segítségével megy végbe, amelyek átmérője nagyobb, mint a padlóelem T vastagsága. According to the process of machining using a variety of rotary cutting tool takes place with a diameter greater than the thickness T of the floorboard. Az eljárás során a megmunkáló szerszámokat és a padlóelemet egymáshoz képest relatív mozgásra kényszerítjük, amely párhuzamos a padlóelem csatlakozó szélével. During the process, the working tools and the floorboard is forced to move relative to one another parallel to the connecting edge of the floorboard. Az eljárásra rendkívül jellemző, hogy 1) egy alámetszést alakítunk ki legalább két ilyen forgácsolószerszám segítségével, amelyek forgástengelye különböző szögekben áll a padlóelem 2 felső oldalához képest; The method for forming an extremely characteristic that 1) an undercut by means of at least two such cutting tool whose axis of rotation is at different angles relative to the upper side 2 of the floorboard; 2) továbbá egy első szerszámot ezek közül a szerszámok közül hajtunk meg azért, hogy az alámetszés részeit kialakítsa, 2) further comprises a first tool drive of these tools in order to establish the undercut portions,

4. 4th

-70amelyek távolabb vannak a VP csatlakozó síktól, mint a kialakítandó alámetszés 45 záró felülete; -70amelyek are farther away from the joint plane VP than the locking surface 45 formed undercut; valamint 3) a szerszámok közül egy második szerszámot hajtunk meg azért, hogy kialakítsuk az alámetszés 45 záró felületét. and 3) one of the tools carried by a second mold in order to form the undercut sealing surface 45. A szerszámok közül az elsőt olyan forgástengely körül forgatjuk, amelynek nagyobb szöge van a padlóelem 2 felső oldalához képest, mint az említett második szerszámnak. Among the first of the tools are rotated around a rotation axis having a greater angle relative to the upper side 2 of the floorboard than said second tool. A 40 alsó ajkat kialakíthatjuk úgy, hogy túlnyúljon a VP csatlakozó síkon. The lower lip 40 can be formed so that it extends beyond the plane VP connector. A 40 alsó ajkat kialakíthatjuk úgy is, hogy túlnyúljon a VP csatlakozó síkig. The lower lip 40 can be formed so that it extends beyond the connecting plane VP. Esetleg a 40 alsó ajkat kialakíthatjuk úgy is, hogy a VP csatlakozó síktól bizonyos távolságban végződjön. The lower lip 40 may be formed so that it ends at a distance from the joint plane VP.

Az első szerszámot egy kedvező kiviteli alakban forgástengelyénél fogva meghajtva bizonyos szögbe állítjuk, amely legfeljebb 85° a HP felületi síkhoz viszonyítva. The first tool is driven in a preferred embodiment at an angle from the rotational axis of which is up to 85 ° relative to the surface plane HP. A második szerszámot egy kedvező kiviteli alakban forgástengelyénél meghajtva a forgástengelyt legfeljebb 60°-os szögben állítjuk be a HP felületi síkhoz viszonyítva. The second tool is driven in rotation at the axis of a preferred embodiment, the axis of rotation is adjusted relative to the surface plane HP at an angle of at most 60 °. Továbbá a szerszámokat úgy helyezzük el a padlóelemhez képest olyan sorrendben, hogy a sorrend a forgástengelyük és a HP felületi sík által bezárt szögtől függ úgy, hogy a nagyobb szögben forgó forgástengely a padlóelemet azelőtt munkálja meg, mielőtt a kisebb szögben álló tengelyű szerszám megmunkálná. Furthermore, the tools being placed with respect to the floor element in an order of succession depends is the angle between the axis of rotation and HP surface plane angle to the axis of rotation an angle of more rotary prior machine the floorboard before uniaxial tool consisting of a smaller angle machined.

Továbbá egy harmadik szerszámot alkalmazunk arra, hogy kialakítsa a 36 horonyrész alsó részeit. Also used were a third die to form the groove portion 36 and lower portion. Ez a harmadik szerszám a padlóelemmel az első és a második szerszám között érintkezik. This is the third tool in contact with the floor element between the first and the second tool. A harmadik szerszámot a forgástengelyénél fogva úgy állítjuk be, hogy kb. The third tool is adjusted from the axis of rotation to get around. 90°-ot zárjon be a HP felületi síkkal. close to 90 ° to the surface plane HP.

Továbbá az első szerszám meghajtható úgy, hogy a padlóelem 4a szélrészének szélesebb felületi részét munkálja meg, mint a második szerszám. Furthermore, the first tool can be driven so that the floor element machined in a broader surface portion 4a of the edge portion, as the second mold. A második szerszámot úgy alakítjuk ki, hogy a HP felületi sík felé néző felület úgy van kialakítva, hogy a szerszám profilvastagság kisebb, ha párhuzamosan nézzük a tengellyel, a szerszám sugárirányban külső részein belül. The second mold is formed to the surface plane HP to the viewing surface is adapted to the tool profile thickness is less when viewed parallel to the shaft, within the radially outer parts of the tool. Továbbá a szerszámok közül legalább hármat úgy működtetünk, hogy tengelyeik különböző beállításban vannak azért, hogy kialakítsuk a nyelvhorony alámetszett részeit. Further, at least three of the tools are operated so that their axes are so different setting to form the undercut parts of the tongue groove. A szerszámokat arra használhatjuk, hogy fa vagy fa alapú préselt lemezű padlóelemeket munkáljuk meg velük. The tools can be used to machined wood or pressed wood floor-plate items with them.

A 39. ábra azt mutatja, hogy hogyan alakíthatjuk ki a csatlakozó rendszert azért, hogy fokozzuk a duzzadással szembeni kompenzációt. Figure 39 shows how to convert the connector system in order to increase compensation against swelling. Mivel a relatív páratartalom növekszik, amikor az időjárás hidegről melegre fordul, a 32 As the relative humidity increases when the weather turns cold to warm, 32

-71 »♦ · felület megduzzad és a 4a, 4b szélrészek szétnyomódnak. -71 »· ♦ surface swells and 4a, 4b edge portions misaligned. A csatlakozásnak nincsen rugalmassága, a 41, 61 felületek megtörhetnek vagy a 8 záróelem eltörhet. The coupling has no flexibility, the 41, 61 surfaces of the locking element 8 can be broken or broken. Ezt a problémát úgy tudjuk kiküszöbölni, hogy a csatlakozó rendszert úgy tervezzük meg, hogy megvalósíthassuk a következő tulajdonságokat mindegyiket külön-külön és egymással kombinációban, ami a probléma csökkentéséhez vezet. This problem can be eliminated so that the connector system is designed so as to achieve the following properties each one separately and in combination with each other, which leads to a reduction of the problem.

A csatlakoztató rendszert kialakíthatjuk úgy, hogy a padlóelemeknek kicsiny játéka legyen, amikor a csatlakozó széleket vízszintes irányban összenyomjuk például a gyártás körülményei között és normális relatív páratartalom mellett. The coupling system is formed so that the floorboards have a small play when the connecting edges are compressed in the horizontal direction for example, the process conditions, and at normal relative humidity. Néhány század mm-es holtjáték a probléma megoldásához, illetve csökkenéséhez vezet. A few centuries mm backlash leads to solve the problem and decline. Egy negatív holtjáték, vagyis kezdeti feszültség az ellentétes hatáshoz vezethet. A negative play, i.e. initial stress may result in the opposite effect.

Ha a 45, 65 záró felületek közötti érintkező felület kicsiny, a csatlakoztató rendszert úgy alakíthatjuk ki, hogy a záró felületek még könnyebben vannak összenyomva, mint a felső 41, 61 felületek. If the contact surface between the 45, 65 sealing surfaces are small, the attachment system may be formed such that the locking surfaces are more easily compressed than the upper 41, 61 surfaces. A 8 záróelemet kialakíthatjuk 64a horonnyal a záró felület és a felső vízszintes 64 felület között. The locking element 8 formed between the groove 64a of the sealing surface and the upper horizontal surface 64. A 38 nyelv és a 8 záróelem megfelelő kialakításával a nyelv 69 csúcsát kifelé hajlíthatjuk a nyelvhorony 48 végéhez és ekkor úgy működik, mint egy rugalmas elem a duzzadás és a zsugorodás szempontjából a felületi rétegeken. by appropriate design of the tongue 38 and the locking element 8 of the tongue 69 tip can be curved outward end 48 of the tongue groove and then functions as a resilient element in the swelling and shrinkage in terms of the surface layers.

Ebben a kiviteli alakban a csatlakoztató rendszer alsó támasztófelületei párhuzamosak a vízszintes síkkal a maximális függőleges zárás érdekében. In this embodiment the coupling system at the bottom support surfaces are parallel to the horizontal plane for maximum locking vertically. Lehetséges azonban az is, hogy tágulási képességet érjünk el egy összenyomható anyag alkalmazásával például a két 45, 65 záró felület között vagy összenyomható anyag választásával a nyelv vagy a horony részének anyagaként. However, it is also possible to achieve expansion capacity by applying a compressible material such as the two 45, 65 between the sealing surface or selecting compressible materials as the material of the tongue or groove part.

A 40. ábra a találmány szerinti csatlakoztató rendszert mutat be, amelyet a nagy 38 nyelv merevség szempontjából optimalizáltunk. Figure 40 shows a coupling system according to the invention that is optimized for high rigidity in terms of 38 languages. Ebben az esetben a nyelv külső része kapcsolatban van a nyelvhorony belső részével. In this case, the outer part of the tongue is associated with the inner part of the tongue groove. Ha ez a kapcsoló felület kicsiny és hogyha az érintkezés nagyon nagy összenyomás nélkül alakul ki a csatlakoztató rendszer elmozdítható zárt helyzetében. If this coupling surface is small and if the contact occurs in the coupling system displaceable in the closed position without very great compression.

A 41. ábra olyan csatlakoztató rendszert mutat be, ahol az alsó 50, 71 támasztófelületeknek két szögük van. Figure 41 shows a connection system, where the bottom 50, support surfaces 71 have two angles. Az érintkezési síkon kívüli támasztófelületek részei párhuzamosak a vízszintes síkkal. Parts of non-contact support surfaces parallel to the horizontal plane. A nyelvhorony belső részéhez legközelebbi érintkezési síkon belül szögük megfelel a 32 felület tangensének, amely tangens az egymással kapcsolatban lévő támasztófelületek legbelső pe···* ·« ····« < Within nearest the inside of the tongue groove contact angle of the plane corresponds to the surface 32 a tangent of a tangent to the supporting surfaces in contact with each other innermost pe · · · · * "····" <

• · · · « · · • · · · «· ·

-72remének érintője. -72remének tangent. A záró felületeknek viszonylag kis zárásszögük van. The sealing surfaces are relatively small zárásszögük. A szilárdság még kellően erős lehet, mivel a 40 alsó ajak kemény és merev lehet és mivel a szögkülönbség nagy az 50, 71 támasztófelületek párhuzamos részei között. The strength can still be of sufficient strength since the lower lip 40 can be hard and rigid and since the angle between the parallel portions of a large difference between the 50, 71 supporting surfaces. Ebben a kiviteli alakban, a 45, 65 záró felületek felső támasztófelületként is funkcionálnak. In this embodiment, the 45, 65 also function as upper sealing surfaces támasztófelületként. A csatlakoztató rendszernek nincs felső támasztófelületei a záró felületeken kívül, amelyek így meggátolják a függőleges szétkapcsolódást is. The coupling system has no upper support surfaces outside the locking surfaces which thus also prevent vertical disengagement.

A 42a. 42a. és 42b. and 42b. ábrák azt mutatják, illetve egy olyan csatlakoztató rendszert mutatnak be, amely a padlóelemek rövidebbik oldalának zárására szolgál és amelynek szakítószilárdsága nagy még a puhább anyagok esetén is, mivel a 8 záróelemnek nagy vízszintes nyíróerő elnyelő homloklapja van. Figures show and illustrate a connection system that serves as the shorter side of the floorboards since the closing and locking element 8 has a large horizontal shear-absorbing front face high even in a softer material with a tensile strength. A 38 nyelvnek van egy alsó része, amely a C2 köríven kívül helyezkedik el és amely így nem követi a befelé történő hajlítás fent ismertetett alapelveit. The tongue has a lower portion 38, which is located outside the circular arc C2 and which thus does not follow the principles described above, the bending inward. Ahogy az a 42b. As 42b. ábrából is kitűnik, a csatlakoztató rendszert szétkapcsolhatjuk felfelé történő hajlítással a felső érintkezési széle körül, mivel a 38 nyelv 8 záróeleme, miután ez az első felfelé történő hajlítás végbement, vízszintes kihúzással elhagyja a nyelvhornyot. is apparent from the figure, disconnect the coupling system is bending upward around the upper edge of the contact as the closure 38 languages ​​8, after this first bending of the upward occurred, leaving the tongue groove horizontal holding power. Az imént ismertetett alapelvek a befelé történő fordítással és a felfelé hajlítással kapcsolatban a felső csatlakoztató szélek körül így kielégülnek azért, hogy megkönnyítsék a felfelé történő fordítást mindaddig, amíg a csatlakoztató rendszer szét nem kapcsolódik különböző más módokon például úgy, hogy széthúzzuk vagy kipattintjuk vagy akár egyszerre tesszük mind a kettőt, amikor a 40 alsó ajak meghajlott. The just described principles in relation to inward translation and upward bending of the upper joint edges around so have been satisfied in order to facilitate the translation of an upward until the coupling system is fragmented, of a number of other ways such as by pulling or snappingout or simultaneously we put both of them, when the lower lip 40 is bent.

A 43a. 43a. - c. - c. ábrák annak az alapelvét mutatják be, hogy hogyan lehet a nyelv alsó részét kialakítani a 40 alsó ajakhoz viszonyítva, hogy megkönnyítsük a vízszintes bepattintást a találmány szerint egy olyan csatlakoztató rendszernél, amelyben a záró hornyok merev 39 felső ajakban vannak elhelyezve és rugalmas 40 alsó ajka van. illustrate the basic principle of how to create the lower part of the tongue relative to the bottom 40 lip to facilitate horizontal snapping-in according to the present invention is a coupling system in which the locking grooves are disposed on the upper lip stiff 39 and a resilient 40 lower lip . Ebben a kiviteli alakban, a 39 felső ajak lényegesen merevebb, többek között annak a ténynek köszönhetően, hogy vastagabb lehet vagy keményebb és még merevebb anyagból állhat. In this embodiment, the upper lip 39 is significantly more rigid, inter alia owing to the fact that it can be thicker, or may consist of harder and more rigid materials. A 40 alsó ajak vékonyabb lehet és puhább, és a bepattintás tekintetében az alapvető meghajlítás ennek folytán a 40 alsó ajakon megy végbe. The lower lip 40 can be thinner and softer and the essential bending of snapping respect therefore takes place in the lower lip 40. A bepattintás lényegesen könnyebbé tehető többek között a 40 alsó ajak maximális behajlításával, amely behajlítást annyira lekorlátozzuk, amennyire csak lehetséges. The snapping can be made considerably easier, including the maximum bending of the lower lip 40, a flexion limit them as much as possible. A 43a. 43a. ábra azt mutatja, hogy a 40 alsó ajak hajlítása növekszik egy maximális hajlítási B1 szintig, ame·♦ · · Figure shows that the lower lip 40 bending increases a maximum bending level B1, ame ♦ · · ·

• · · · . • · · ·.

-73lyet a 38 nyelv határoz meg, amelyet annyira illesztünk be a 36 horonyrészbe, hogy a lekerekített vezető részek kapcsolatba kerüljenek egymással. -73lyet the 38 language sets, which are so inserted into the groove 36 that the rounded leading parts come into contact with each other. Amikor a 36 horonyrészt még jobban beillesztjük, a 49 elülső rész hátrafelé hajlik mindaddig, amíg be nem fejeződik a bepattintás és a 8 záróelem teljesen beilleszkedik végső helyzetében a 35 alámetszett horonyba. When inserted into groove 36 even better, the front portion 49 is inclined backward until it has finished snapping and the locking element 8 is fully inserted into the final position in the undercut groove 35. A 38 nyelv 49 elülső része úgy lehet kialakítva, hogy a 40 alsó ajak ne hajoljon lefelé, amelyet ehelyett lefelé nyom az 50 támasztófelület. The front part 49 of the tongue 38 may be configured so that the lower lip 40 being bent downward by pressure instead of the abutment surface 50 downwards. A nyelvnek ez a 49 elülső része olyan alakú kell, hogy legyen, amely vagy hozzáér vagy eltávolodik a 40 alsó ajak maximális hajlítási szintjétől, amikor ez a 40 alsó ajak meghajlik a 38 nyelv 50 támasztófelületének külső része körül. it is the front part of the tongue 49 are shaped should be, or which touches or moves away from the maximum bending level of the lower lip 40 when this lower lip 40 is bent around the outer part 38 of the tongue 50 abutment. Hogyha a 38 nyelv alakja, amely ebben a helyzetben átfedi a 40 alsó ajkat, amelyet 49b szaggatott vonallal jelöltünk, a B2 hajlítás a 43b. If the shape of the tongue 38, which overlaps this position the lower lip 40, indicated by dashed line 49b, the B2 bending 43b. ábra szerint jelentősen nagyobb lehet. According to figure may be significantly larger. Ez nagyobb súrlódást okozhat a bepattintásnál és a kötés roncsolódásának veszélyét rejti magában. This can cause more friction and bepattintásnál carries a risk of fracturing the bonds. A 43c. The 43c. ábra azt mutatja, hogy a maximális hajlítás lehatárolható a 36 horonyrész és a 38 nyelvvel, ha úgy alakítjuk ki őket, hogy S4 tér van a 40 alsó ajak és a nyelv 49 elülső része között. Figure shows that the maximum bending distinct volume of groove 36 and the tongue 38, if it is formed them, that there is space S4 between the lower lip 40 and the front portion 49 of the tongue.

A vízszintes bepattintás a hosszú oldal mentén történő összezárást követően a rövidebbik oldal bepattintásával kapcsolatban értelmezhető. After closing the horizontal snapping together along the long side snapping interpreted in relation to the shorter side. Amikor a hosszú oldalt bepattintottuk, lehetséges, hogy a találmány szerinti csatlakoztató rendszert összepattintsuk vagy hozzápattintsuk egy padlóelemhez, amely enyhén fölfelé van döntve. When bepattintottuk the long side, it is possible to összepattintsuk hozzápattintsuk or a floor element that is slightly upwardly inclined connecting system of this invention. Ez a fölfelé döntött bepattintó helyzet látható a 44. ábrán. This snap-on position shown in Figure 44 upwards decided. A 40 alsó ajaknak csak igen kis B3 meghajlítása szükséges ahhoz, hogy a záróelem 66 vezető felülete érintkezésbe kerüljön a záró horony 44 vezetőelemével, úgy, hogy a záróelem ezt követően lefelé történő hajlítással beilleszkedjen a 35 alámetszett horonyba. The lower lip 40 only a small bending B3 necessary for the closure member 66 into contact with the conducting surface of the locking groove 44 of the guide member, so that the closure member fits into the downward bending of the undercut groove 35 thereafter.

A 45. - 50. ábrák a találmány különböző variációit mutatják be, amelyeket a hosszú és a rövidebbik oldal mentén alkalmazhatunk, és amelyet kialakíthatunk nagyméretű forgácsolószerszámokkal. 45 - 50 illustrate different variations of the invention, which can be used on the long and short side, and that can be formed large cutting tools. A modern gyártási technológiák alkalmazásával lehetővé válik a találmány szerinti komplikált anyagok kialakítása megmunkálással a padlóelemek anyagában alacsony költség mellett. Using modern manufacturing technology it is possible in addition to material of the floorboards low cost design of complicated machining materials according to the invention. Alá kell húznunk, hogy a bemutatott geometriai kialakítások ebben és az előzőleg már ismertetett ábrákon látható kiviteli alakok esetében természetesen kialakíthatók például sajtolással is, de ez az eljárás általában lényegesen költsége-74» · · · f · ·+ « **· sebb, mint a megmunkálás és nem megfelelő a legtöbb padlóelem anyag tekintetében, amelyeket általában padlóknál alkalmaznak. It is pointed out that the geometrical configurations described above are formed in the case of the embodiments shown in this and the previously described Figs example is extrusion, but this method is usually considerably cost-74 »· · · f · · +« ** · more than machining and inappropriate for most floorboard material commonly used than the floor.

A 45a., 45b. 45a. 45b. ábrák a találmány szerinti csatlakoztató rendszert mutatják be, ahol a 38 nyelv külső része hajlíthatóan van kiképezve. illustrate a connection system according to the invention where the outer part of the tongue 38 is provided foldably. Ez a hajlíthatóság elérhető úgy, hogy a nyelv csúcsát felhasítjuk. This bending is available so that the tip of the tongue slit. A bepattintás során, a 40 alsó ajak lefelé hajlik és a 38 nyelv külső alsó része felfelé hajlik. In the course of a snap fit, the lower lip 40 bends downwards and the outer lower part of the tongue 38 is bent upwards.

A 46a. 46a. és 46b. and 46b. ábrák a találmány szerinti olyan csatlakoztató rendszert ábrázolnak, amelynek hasított nyelve van. Figures are shown to an attachment system of this invention having a split tongue. A bepattintás során a nyelv két része egymás felé hajlik, miközben a két ajak egymástól eltérő irányban hajlik. During snapping the two parts of the tongue bend towards each other while the two lips are bent in different directions.

Ez a két csatlakoztató rendszer olyan, hogy lehetővé teszi a felfelé és kifelé, illetve befelé és kifelé történő hajlítási is az összeállítás és a szétszerelés során egyaránt. These two coupling system is that it allows an upward and outward and inward and outward bending of the can during assembly and disassembly as well.

A 47a. 47a. és 47b. and 47b. ábrák kombinált kötést mutatnak be, ahol különálló 40b rész alkotja az alsó ajak kinyúló részét és ahol ez a rész rugalmas lehet. illustrate combined bond where a separate part 40b formed by protruding part of the lower lip and where this part can be resilient. A csatlakoztató rendszer dönthető. The attachment tilt system. Az alsó ajak, amely a mag egy részét alkotja, támasztófelületével oly módon van kialakítva, hogy a bepattintás anélkül megy végbe, hogy ez az ajak meghajlana, illetve meg kellene hajlania. The lower lip, which constitutes part of the core, a supporting surface is configured such that the snap fit takes place without this lip to bend or flex should. Csupán a kinyúló különálló rész, amely alumíniumlemezből készülhet, rugalmas. Only the protruding separate part which may be made of aluminum sheet, is flexible. A csatlakoztató rendszer kialakítható úgy is, hogy az ajak mindkét része rugalmas. The coupling system is configured so that both parts of the lip is flexible.

A 48a. 48a. és 48b. and 48b. ábrák kombinált kötés bepattintását mutatják, ahol az alsó ajak két részből áll, és ahol csupán a különálló alak alkotja a támasztófelületet. illustrate bonding, snap-combined with the lower lip consists of two parts, where merely the separate shape forms the abutment. Ez a csatlakoztató rendszer például a rövidebbik oldalak mentén alkalmazható néhány másik találmány szerinti csatlakoztató rendszerrel együtt. for example, the connecting system with coupling system according to the short edge can be used some other invention. Ennek a csatlakoztató rendszernek az előnye az például, hogy a 35 alámetszett horony nagy szabadságfokkal alakítható ki racionális módon és nagyméretű forgácsolószerszámok használhatók a kialakításához. This coupling system has the advantage for example that the undercut groove 35 formed by a high degree of freedom rationally and using large cutting tools in the forming. A megmunkálás után a 40b részt csatlakoztatjuk, és alakja nem befolyásolja a megmunkálás lehetőségét. After machining, the connecting part 40b, and the shape does not affect the possibility of machining. A 40b rész rugalmas és ebben a kiviteli alakban nincs záró eleme. The resilient portion 40b, and in this embodiment no locking element. További előnye az, hogy a csatlakoztató rendszer lehetővé teszi a rendkívül vékony maganyagok csatlakoztatását, mivel az alsó ajak rendkívül vékonyra készülhet. A further advantage is that the connection system allows the connection of a very thin core materials since the lower lip can be made very thin. A maganyag például vékony kompakt rétegelt lemez lehet, és a felső valamint az alsó réteg viszonylag vastagabb, például parafa vagy puha műanyagréteg lehet, amely puha és hangelnyelő padló kialakítását teszi lehetővé. The core material may be for example a thin compact laminate plate and between the upper and lower layers are relatively thicker, such as cork or soft plastic layer can, allowing the development of soft and sound-absorbing floor. Ennek a technológiának az alkalmazásával lehetővé válik olyan maganyagok összeil-75·«· · Using this technology enables a 75-core materials összeil · «· ·

ί. ί.

lesztése, amelyek vastagsága mintegy 2 mm összehasonlítva a normál maganyagokkal, amelyek nem vékonyabbak, mint 7 mm. Reclaiming, which have a thickness of about 2 mm compared with normal core materials which are not thinner than 7 mm. A vastagsággal történő megtakarítást, amelyet így elérhetünk felhasználhatjuk a többi réteg vastagságának növelésére. The saving in thickness that can be achieved thus can be used to increase the thickness of the other layers. Nyilvánvaló, hogy ez a kötés vastagabb anyagoknál is éppúgy alkalmazható. Obviously, this binding as well be used thicker materials.

A 49. és 50. ábrák két kombinált kötésvariációt mutatnak be, amelyek például a rövidebbik oldalon használhatók fel további előnyös rendszerekkel kombinálva. Figures 49 and 50 represent two kötésvariációt combined, for example, for the short side in combination with other preferred systems. A 49. ábra szerinti kombinált kötés olyan kiviteli alakban készülhet, ahol a szalag egy kinyúló rugalmas nyelvrészt alkot, és a rendszer működése hasonló a 45. ábrán bemutatottéhoz. Combination coupling according to Figure 49 may be made of an embodiment where the strip constitutes an extended resilient tongue section and the operation of the system is similar to those shown in Figure 45. Az 50. ábra ezt a kombinált kötést mutatja be, amelyet kialakíthatunk 8b csatlakoztató elemmel a 40b rész, amely a csatlakoztatási sík belsejében van elhelyezve. Figure 50 illustrates this combined bond that can be formed in the portion 8b of adapter 40b that is disposed inside the connection plane.

Az 51a.-f. The 51a.-f. ábrák fektetési eljárást mutatnak be a találmány szerint, amelyet a padlóelemek összekötésére használhatunk úgy, hogy vízszintes összekapcsolást, felfelé történő hajlítást, bepattintást felfelé hajlított helyzetben és lefelé hajlított helyzetben kombinációban alkalmazunk. illustrate laying method according to the invention, which is used for joining such floor elements, the horizontal interconnection bend upward, snapping-up used in combination with a bent condition and downwardly curved position. Ez a fektetési eljárás a találmány szerinti padlóelemek esetében alkalmazható, de felhasználható tetszőleges mechanikai csatlakoztató rendszereknél is padlók esetében, amelyeknek olyan tulajdonságaik vannak, amely megengedi, hogy ezt a fektetési eljárást alkalmazzuk. This laying method for floorboards according to the invention can also be used for floors, but can be used any mechanical coupling systems, which has properties that allow it to the laying procedure. A leírás egyszerűsítése érdekében a fektetési eljárást egyetlen padlóelemmel mutatjuk be, amelyet horonyelemnek fogunk nevezni, és amelyet egy másik padlóelemmel egyesítünk, amelyet nyelvelemnek hívunk. In order to simplify the description of the procedure are shown laying on one floor element, which we will call the recess portions and which is combined with another floor element, which we call language element. A padlóelemek a gyakorlatban egyformák. The floorboards in the same practice. Nyilvánvaló, hogy az egész fektetési sorrend végbemehet úgy, hogy a nyelvoldalt egyesítjük a horonyoldallal ugyanazon a módon. It is obvious that the entire laying sequence can take place such that the tongue is combined with the page horonyoldallal same manner.

nyelvvel ellátott 4a szélrészt, továbbá 36 horonyrésszel ellátott 4b szélrészt kiinduló helyzetben lefektetünk az 51a. Edge part provided with a tongue 4a and 4b, the part with the edge 36 horonyrésszel lays the initial position 51a. ábra szerint az aljzatra. According to the substrate Fig. A 38 nyelv és a 36 horonyrésznek olyan záró eszközei vannak, amelyek függőleges és vízszintes eltérést mutatnak. They have the tongue 38 and the groove 36 comprises closing means which have vertical and horizontal deviation. Következésképpen a 4b szélrész el van tolva vízszintesen az F1 irányban a 4a szélrészhez viszonyítva mindaddig, amíg a 38 nyelv érintkezésbe nem kerül a 36 horonyrésszel és mindaddig, amíg a nyelv alsó és felső részei legalább részben beilleszkednek az 51b. Consequently, the edge portion 4b is displaced horizontally in the direction F1 relative to the edge portion 4a until the tongue 38 will not contact the horonyrésszel 36 and until the upper and lower parts of the tongue is at least partially fitted into 51b. ábra szerint a nyelvhoronyba. the tongue groove according to Fig. Ez az első művelet a padlóelemek csatlakozó széleit arra kény-76»·<· .t. This is the first step in connecting the edges of the floorboards were com-76 »· <· .T.

szeríti, hogy ugyanazt a relatív függőleges helyzetet foglalják el a padlóelem teljes hosszában és minden ív alakú eltérés ennek folytán kiegyenesíthető. szeríti that occupy the same relative vertical position in the floor element and the entire length of each arcuate differential therefore straightened.

Hogyha a horonyelemet nyelvelem felé mozgatjuk, a csatlakozó szél a horonyelemen enyhén felemelkedik feljebb van ebben a helyzetben. When the recess portions to move toward the tongue piece, the connecting edge of the recess portions are slightly raised up in this situation. A 4b szélrészt ezt követően felfelé hajlítjuk S1 szögmozdulattal, míg ugyanakkor érintkezésben tartjuk a nyelvelemmel vagy esetleg F1 irányban a 4a szélrész felé nyomjuk, ahogy az az 51c. The edge part 4b is bent upward stroke angle S1 subsequently, while they are kept in contact with the tongue element, or perhaps by pressing the F1 direction toward the edge portion 4a, as shown in figures 51c. ábrán látható. It is shown in Fig. Amikor a 4b szélrész elér egy SA szöget az aljzathoz viszonyítva, amely megfelel a felfelé hajtott bepattintási helyzetnek, a 44. ábrán látható módon és ahogy fentebb azt már leírtuk, a 4b szélrészt a 4a szélrész felé mozgathatjuk úgy, hogy a 41, 61 felületek érintkezésbe kerülnek egymással, továbbá a nyelv záró elemei részlegesen beilleszkednek a nyelvhorony záró elemeibe egy bepattintás révén. When 4b edge portion reaches a SA angle relative to the substrate, which corresponds to the driven upwards snappingin situation shown in Figure 44, and as explained already described, 4b wind hand move it towards the edge 4a part to the 41, 61 surfaces come into contact They are to each other, as well as elements of the language barrier partially fit into the final elements of the tongue groove by a snap fit.

Ez a bepattintási művelet felfelé hajlított helyzetben olyan, hogy a nyelvhorony külső részei kitágulnak, majd visszarugóznak. This snapping action upwardly bent position such that the outer parts of the tongue groove widen and spring back. A kitágulás lényegében kisebb, mint ha a bepattintást vízszintes helyzetben végeznénk el. The expansion is substantially lower than if we would make it clipped horizontally. Az SA bepattintó szög attól az erőtől függ, amellyel az elemeket egymáshoz nyomtuk a 4b szélrész felfelé történő hajlítása során. The snap angle SA is dependent upon the force with which the elements pressed against each other during bending of the edge portion 4b upward. Hogyha a nyomóerő az F1 irányban nagy, az elemek kisebb SA szögnél pattannak egymásba, mintha az erő kisebb lenne. If the pressure force F1 direction interlocking snap large, the elements smaller angle SA than if the force would be smaller. A bepattintási helyzet jellegzetessége az, hogy a záró eszközök vezető részei érintkezésben vannak egymással úgy, hogy lehetővé tegyék bepattanó funkciójuk megvalósítását. snappingin feature of the situation is that the leading sections of the closure devices are in contact with each other so as to permit the realization of a snap function. Ha az elemek banán alakúak, akkor kiegyenesednek és összezáródnak a bepattintás során. If banana-shaped elements, they can straighten and lock together in a snap fit. A 4b szélrész, a csatlakozó szél felé történő nyomás és S2 szögmozdulat kombinációjával lefelé hajlítható az 51 e. folded downwards pressure and S2 angular movements towards the edge portion 4b, the connecting edge 51 by a combination of these. ábra szerint és lezárható a nyelvelemhez képest a végső helyzetébe. According to Figure and closable relative to the tongue element to the final position. Ezt az 51f. This 51f. ábrán láthatjuk. see FIG.

A kötés kiképzésétől függően lehetséges az is, hogy nagy pontossággal meghatározzuk azt az SA bepattintó szöget, amely a legjobb eredményt nyújtja azzal a követelménnyel kapcsolatban, hogy a bepattintásnak ésszerű nagyságú erővel kell megtörténnie, továbbá hogy a záróelemek vezető részei olyan kapcsolatban kell, hogy legyenek egymással, hogy kiküszöböljenek, illetve együtt tartsanak bármilyen banán alakot úgy, hogy a végső zárás a csatlakoztató rendszer bármilyen sérülésének veszélye nélkül mehessen végbe. Depending on the joint training of it is also possible to accurately determine the SA snap angle that delivers the best results in relation to the requirement that the Snap to take place reasonable sized force and that the leading portions of the closures to be in a relationship to be with each other in order to eliminate or to hold together any banana shape, so that the final locking can take place without any risk of damage to the coupling system.

A padlóelemek a fektető módszer egyik kedvező kiviteli alakjában lefektethetők mindenféle segédeszköz nélkül. The floor elements laid by a preferred embodiment of the method of laying without any auxiliary means. Bizonyos esetekben a lefektetés meg-77» * · · • · ·♦/* f In some cases, the laying-out 77 "* • · · · · ♦ / f *

9* · *·* könnyíthető, hogyha megfelelő segédeszközökkel végezzük az 52a. · · 9 * * * facilitated, if appropriate auxiliary means 52a is carried out. és 52b. and 52b. ábrákon látható módon. as shown in FIGS. A találmány szerint az egyik kedvező segédeszköz lehet egy ütő vagy 80 nyomófa, amelyet úgy alakítunk ki, hogy homlok és 81 alsó oldala van, amelyek szögben felemelik a horonyelemet, amikor azt beillesztjük a padlóelem széle alá. According to the invention, a preferred auxiliary device can be a striking or pressing timber 80, which is shaped to wheel 81 and bottom side, which is raised at an angle to the recess portions when it is inserted under the edge of the floorboard. Ennek van egy felső 82 ütköző széle, amely felfelé hajtott helyzetben érintkezésben van a horonyelem szélével. It has an upper abutment edge 82 which is in contact with the upwardly folded position horonyelem edge. Amikor a 80 nyomófát beillesztettük a horonyelem alá úgy, hogy a 82 ütköző szél érintkezésben van a padlóelemmel, a horonyelemet ezt követően előre meghatározott bepattintási szögbe állíthatjuk. When the pressure timber 80 has been inserted under the horonyelem so that the abutment edge 82 is in contact with the floor element, the recess portions may be snappingin predetermined angle thereafter. A horony 4a szélrész nyelvhornya most bepattintható a nyelvelem nyelvébe, illetve ezzel egymással pattintható úgy, hogy az illesztő fát megnyomjuk vagy ráütünk. The groove 4a wind tongue groove now part of the language element snap tongue and snap it together so that the driver pressing or striking wood. Természetesen az illesztő fa a padlóelem különböző részeihez mozgatható. Of course, the driver moved the wooden floorboards of different parts. Nyilvánvaló az is, hogy ez végbemehet más nyomásokkal is kombinálva, amelyeket a padlóelem más részeire gyakorlunk számos illesztő fa segítségével, továbbá különböző segédeszközök használata mellett, amelyek hasonló eredménnyel járnak, például egy segédszög beállító elemmel, amely a padlóelemet a bepattintás szögébe állítja és más ilyen segédeszközökkel is, amelyek az összenyomást szolgálják. It is also obvious that this can take place in combination with other pressures, which are exerted on other parts of the floorboard by a number of drivers tree, and to use various tools, which have a similar effect, for example, a configuration utility angular element that sets a floor element of the snapping angle of and other such aids, which serve the compression. Ugyanez az eljárás alkalmazható, ha valaki az új padlóelem horonyoldalát bizonyos szögbe akarja állítani és össze akarja illeszteni a már lefektetett padlóelem nyelvoldalával. The same procedure applies if you want to set the groove of the new floor panel at an angle and you want to paste the floorboards have been laid out face up language.

A leírást a továbbiakban a lefektető segédeszköz vagy szerszám különböző aspektusainak vizsgálatával támasztjuk alá. The description is supported with various aspects of the laying tool or die testing hereinafter. Egy ilyen szerszám, amely a padlóelemek lefektetésére szolgál a padlóelemek nyelvének és hornyának összekapcsolásával, 80 nyomófaként alakítható ki, amelynek 82 ütköző széle van, amely a 4a, 4b szélrészekkel érintkezik, amelyek a padlóelem érintkező szélei. Such a tool, which serves as a floorboard of the floor elements tongue and groove joining together the formed 80 discharge timber as having 82 opposing edges, which contacts 4a, 4b edge portions which are the edges of the floorboard contacts. A szerszámot kialakíthatjuk például úgy, mint egy éket, amelyet a padlóelem alá helyezhetünk és 82 ütköző széle, ha az ék vastagabbik végéhez közel van elrendezve. The die is formed, for example, as a wedge, which can be placed under the floor element 82 and abutment edge when the wedge butt end is arranged near. A szerszám 82 ütköző szélét konkáv módon ívesre képezhetjük ki legalább úgy, hogy a padlóelem 4a, 4b szélrészeit legalább részben körülzárják. The tool 82 may be formed with arcuate concave edge opposing manner at least such that the floorboards 4a and 4b the edge portions at least partly encloses. Továbbá az ék S1 ékszöge és a 82 ütköző szél az ék vastagabbik végén úgy van kialakítva, hogy egy előre meghatározott emelési szöget érjünk el a padlóelem tekintetében, amikor azt felemeljük a 80 nyomófával és a padlóelem érintkezési széle érintkezésbe kerül a 82 ütköző széllel. Furthermore, the wedge S1 wedge angle and 82 stop edge thicker end of the wedge is adapted to obtain a predetermined lifting angle of the floorboard in terms of when it is raised to the 80 push timber and comes into contact with the edge of the floorboard contacts the 82 opposing edges. A 80 nyomófa 82 ütköző széle úgy alakítható ki, hogy nekiütközzön a 4b szélrésznek, amelyen 38 nyelv van elrendezve, amely ferdén felfelé áll és arra szolgál, hogy 36 horony·« · *> ·· *·« t « • · · · · * » · Ρ • · · · ···»· •4» ·*»» * 82 abutment edge 80 pressure timber may be configured to abut 4b edge portion on which 38 language is provided which extends upwardly at an angle and intended to grooves 36 · «· *> ·· * ·« t «• · · · · * »· · · · · · · Ρ •» • · 4 »· *» »*

-78résszel kapcsolódjon a már előzőleg lefektetett padlóelem 38 nyelvével érintkezzen a padlóelem átellenes 4a szélrésze. -78résszel engage the floorboard has already been laid out tongue 38 contacts the floor panel opposite the edge part 4a. Esetleg, az ék 82 ütköző szélét kialakíthatjuk úgy, hogy nekiütközzön egy 4a szélrésznek, amelyen alámetszett 36 horonyrész van annak érdekében, hogy a ferdén felfelé álló 38 nyelvvel kapcsolódjon és úgy van kialakítva, hogy a padlóelem másik átellenes 4b szélrészén van. Alternatively, the wedges 82 stop edge formed such that they abut a 4a edge portion on which an undercut 36 Groove portion in order to connect 38 tongue upward obliquely and is configured such that the floor element is another opposite 4b edge portion.

A fent ismertetett szerszámot padlóelemek mechanikus összekötésére használhatjuk a padlóelem felemelésével a másik padlóelemhez képest valamint az ez után történő csatlakoztatáshoz és a padlóelemek mechanikus csatlakozó rendszerének összekötésére. The above-described tool can be used to mechanically join the floorboards floorboard relative to the other by raising the floor element and the connection and mechanical coupling system for joining the floorboards in the thereafter. A szerszámot alkalmazhatjuk egy ilyen padlóelem mechanikus csatlakoztatására egy másik padlóelemmel úgy, hogy ezeket összepattintjuk mechanikus záró rendszerüknek segítségével, míg eközben a padlóelem felemelt állapotban van. The tool can be used in mechanically connecting a floorboard with another such floorboard so that they összepattintjuk means of mechanical locking systems for, and while the floor element is raised. Továbbá a szerszámot használhatjuk úgy is, hogy az ék 82 ütköző széle nekiütközzön a 4b szélrésznek, amelyen 38 nyelv van elrendezve, amely ferdén felfelé áll azért, hogy beilleszkedjen egy olyan 36 horonyrészbe, amely egy már előre lefektetett padlóelem 38 nyelvével képes érintkezésbe lépni, amely a padlóelem ellenkező oldali 4a szélrészén van. Furthermore, you can use the tool is that the wedge 82 opposing edges abut 4b edge portion on which 38 tongue is arranged which is oriented obliquely so up to fit into a 36 groove portion that is capable of a floorboard have been set up in advance 38 tongue contact which the floor element is opposite side edge portion 4a. Esetleg a szerszámot felhasználhatjuk úgy is, hogy az ék 82 ütköző széle nekiütközzön egy olyan 4a szélrésznek, amelyen 36 horonyrész van azért, hogy egy olyan 38 nyelvvel lépjen érintkezésbe, amely ferdén felfelé van kialakítva egy padlóelem átellenes 4b szélrészén, amelyen a már lefektetett padlóelem 38 nyelve van. Possibly the tool can be used to provide that the wedge 82 abutment edge abuts an edge 4a portion on which 36 Groove portion so as to contact a 38 languages, which are obliquely upwardly formed in a floor element opposite 4b edge portion on which the floor panel already laid 38 language is.

Az 53. ábra azt mutatja be, hogy a 2a, 2b padlóelemek, miután hosszanti oldaluk mentén összeillesztettük őket hogyan szedhetők szét zárt helyzetben F2 irányban úgy, hogy a másik két oldal összeillesztése végbemehet vízszintes irányú összepattintásukkal. Figure 53 shows that 2a, 2b floor elements, once fitted together along their long sides be pressed out how they are in the closed position in the direction F2 so that joining of the other two sides can take place összepattintásukkal horizontally.

Felfelé döntött helyzetben a bepattintás végbemehet a hosszanti és a rövidebb oldalon is. Snapping up an inclined position can take place the length and the shorter side. Ha először a padlóelem rövidebbik oldalát egyesítjük, illetve csatlakoztatjuk, akkor hosszanti oldalát bepattinthatjuk felfelé döntött szöghelyzetben is úgy, hogy ezt a padlóelemet zárt rövidebbik oldalánál szögben felemeljük úgy, hogy elérje a bepattintás szögét. When first blended with the short sides of the floor panel and connected, the snap-up longitudinal side is chosen angular position, so that the floor element is raised so that the closed shorter side at an angle to reach the snapping angle. Ezt követően a bepattanás felfelé döntött szög helyzetben megy végbe, míg ugyanakkor az elmozdítás zárt helyzetben a rövidebbik oldal mentén megy végbe. Subsequently, the snap upwardly angled position takes place, while at the same time displacement in the closed position takes place along the short side. A bepattintás után a padlóele-79···« ·· « « · After snapping a 79-padlóele ··· «··« «·

Γ · • · · *»·· ··»♦ * Γ · • · · * »·· ··» * ♦

* • · r* •r • · * r * r •

Hímet lehajtjuk és ekkor az rögzítve van mind rövidebbik mind pedig hosszabbik oldala mentén. Then the male was removed and is mounted along both the shorter and longer sides of both.

Továbbá az 53. és 54. ábrák egy olyan problémát mutatnak be, amely gyakran felmerül két 2a, 2b padlóelem két rövidebb oldalának összepattintásánál, amelyeket már hosszabbik oldalaik mentén összekapcsoltunk egy másik első 1 padlóelemmel. In addition, the 53 and 54 illustrate a problem that often arises in two 2a, 2b floorboards összepattintásánál two shorter sides of which have been coupled to each other in a first floor element 1 along the longer sides. Amikor a 2a elemet be akarjuk pattintani a 2b padlóelembe a 91, 92 belső sarokrészek, amelyek a legközelebb vannak az első 1 padlóelem hosszanti oldalához, ugyanabban a síkban fekszenek. When you want to snap 2b floor element 91, 92 inside the corner portions 2a members extending in the first floorboard one lengthwise side of the next, lie on the same plane. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a két 2a, 2b padlóelem megfelelő hosszanti oldaluk mentén össze vannak kötve ugyanazzal az 1 padlóelemmel. This is due to the fact that the two 2a, 2b floorboards are connected to the same floorboard 1 along with corresponding longitudinal side. Az 54b. 54b. ábrán C3 - C4 metszet látható, továbbá az is, hogy a 38 nyelvet nem lehet beilleszteni a 36 horonyrészbe azért, hogy megkezdődjön a 40 alsó ajak lefelé történő hajlítása. FIG C3 - C4-section shown, and the fact that the tongue 38 can not be inserted in the groove portion 36 in order to commence the bending of the lower lip 40 downward. A hosszanti oldal mentén a 93, 94 külső sarokrészeknél az 54a. Along the long sides of the outer corner portions 93, 94 54a. ábrán látható C1 - C2 metszetben a 38 nyelvet be lehet illeszteni a 36 horonyrészbe azért, hogy megkezdődjék a 40 alsó ajak lefelé történő hajlítása a 2b padlóelem révén, amely automatikusan fel van szöghelyzetbe emelve a 8 záróelem magasságának megfelelően. It is shown in Fig C1 - C2 sectional view of the tongue 38 can be inserted into the groove portion 36 so as to begin bending of the lower lip 40 downward through the floor panel 2b, which is raised automatically in accordance with the height of the locking element 8 angular position.

Úgy találtuk, hogy a belső sarokrészek oldaliránya elmozdításának bepattintásával kapcsolatos probléma merül föl, ha ezt az elmozdítást ugyanabban a síkban hajtjuk végre és hogy ezek a problémák egy nagy bepattintással szembeni ellenállást okoznak, továbbá a csatlakoztató rendszer töréséhez is vezethetnek. It has been found that the problem of inner corner portions in the lateral direction of movement snapping arises when this displacement is carried out in the same plane and that these problems are caused by a resistance to high snap and lead to breakage of the connecting system. A problémát megfelelő csatlakozáskialakítással kerülhetjük el, továbbá olyan anyagok kiválasztásával, amelyek képesek deformálódni, elhajtani a csatlakoztató részek számos pontján. Avoid this problem, appropriate csatlakozáskialakítással completed and, by selecting materials that are able to be deformed, driving away all around the connecting portions.

Ha egy ilyen speciálisan kiképzett csatlakoztató rendszert összepattintunk a következő történik. If összepattintunk such a specially designed attachment system, the following occurs. A vízszintes irányú elcsúsztatás során a nyelv 42, 68 vezetőfelületei és a felső ajak együttműködik és a nyelv 8 záróelemét a 39 felső ajak külső része alá kényszeríti. During the shift in the horizontal direction of the tongue 42, guide surfaces 68 and cooperates with the upper lip and the tongue locking element 8 under the external forces of the upper lip 39th A nyelv lefelé hajlik és a felső ajak felfelé hajlik. The tongue bends downward and the upper lip bends upward. Ezt nyilakkal jelöltük az 54b. This is indicated by arrows 54b. ábrán. FIG. Az 53. ábrán a 92 belső sarokrész fölfelé van nyomva a 40 alsó ajak révén a 2b padlóelem hosszanti oldalán, amely meg van hajlítva és a 91 belső sarokrész lefelé van nyomva a felső ajak révén, amely a felfelé hajló 2a elem hosszanti oldalán helyezkedik el. In Figure 53, the interior 92 heel portion is upwardly pushed by the bottom 40 of lip longitudinal side 2b of floorboard, which is bent and the interior 91 heel portion is pressed downward by the upper lip, which extends the longitudinal side of the upwardly inclined 2a element. A csatlakoztató rendszert úgy kell kiképezni, hogy ezeknek a deformációknak az eredője olyan nagy legyen, hogy a záróelem elcsúszhasson a felső ajak mentén és bepattan- The connection system must be such that the resultant of these deformations become so great that the locking element to slide along the upper lip and bepattan-

-80·««« ·* hasson a záró horonyba. · -80 «« «· * able to lock groove. Nyilvánvaló, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy a 36 horonyrész kitáguljon a bepattintás során. It is obvious that it should be possible to expand during the snapping groove 36. Mindazonáltal nem nyilvánvaló, hogy a nyelvnek lehet egy olyan előnye, amely általában merev, hogy kialakítható hajlítható módon is a bepattintás érdekében. However, no obvious that the tongue may be an advantage, which is usually hard to be formed can be bent in order to snap fit. Egy ilyen kiviteli alak látható az 55. ábrán. Such an embodiment is shown in Figure 55. A 63 horony készülhet a nyelv felső és alsó részénél a VP függőleges síkon belül. The groove 63 can be made of the upper and lower part of the tongue inside the vertical plane VP. A nyelv teljes PB kiterjedése belső részétől külső részéig például olyan kiterjedésű lehet, hogy nagyobb lehet, mint a T padlóvastagság fele. PB full extent of the internal parts of the language such as external part can be so extensive that more than half the floor thickness T.

Az 56. és 57. ábrák a bepattintással kapcsolatos csatlakoztató rendszer hajlításának mikéntjét mutatják be a 91, 92 belső sarokrészeknél (57. ábra) és a 93, 94 külső sarokrészeknél (56. ábra) két 2a, 2b padlóelem esetében. Figures 56 and 57 show the connection system for snapping the bending of how to set the 91, the inner corner portions 92 (Figure 57) and 93, outside corner portions 94 (Figure 56) two 2a, 2b floorboard. A gyártás egyszerűsítése érdekében szükségessé válik, hogy csak a vékony ajak és a nyelv hajoljék. In order to simplify production it is necessary that only the thin lip and tongue inner boot to tilt. A gyakorlatban természetesen minden olyan elem, amely nyomásnak van kitéve összenyomható és elhajlítható különböző mértékben vastagságuktól, hajlékonyságuktól és anyagösszetételüktől függően. In practice, of course, any component which is exposed to pressure compressible and deflectable to varying degrees depending on their thickness, and hajlékonyságuktól anyagösszetételüktől.

Az 56a. 56a. és 57a. and 57a. ábrák azt a helyzetet mutatják, amikor a padlóelemek szélei egymással érintkezésbe kerülnek. illustrate a situation where the edges of the floorboards are in contact with each other. A csatlakoztató rendszer oly módon van kialakítva, hogy még ebben a helyzetben is, a 38 nyelv legkülső csúcsa belül van a 40 alsó ajak külső részében. The coupling system is configured such that, even in this situation, is the outermost tip of the tongue 38 within the outer portion of the lower lip 40. Amikor a padlóelemeket tovább mozgatjuk egymás felé, a 38 nyelv a 91, 92 belső sarokrésznél megnyomja a 2b padlóelemet felfelé az 56b., 57b. When the floor panels are moved further towards each other, the tongue 38 presses the floorboard 2b, 91, 92 up into the inner corner portion, 56a. 57b. ábráknak megfelelően. Figures properly. A nyelv lefelé hajlik és a 2b padlóelem 93, 94 külső sarokrészénél felfelé szögben helyezkedik el. The tongue bends downward and the floorboard 2b, 93, 94 outer corner portion of the upwardly oriented at an angle. Az 57c. The 57c. ábra azt mutatja, hogy a 38 nyelv a 91, 92 belső sarokrésznél lefelé hajlik. Figure shows that the tongue 38 bends downward 91, 92 inside the corner portion. Az 56c. 56c. ábra szerint a 93, 94 külső sarokrészeknél a 38 nyelv felfelé hajlik és a 40 alsó ajak lefelé hajlik. According to Figure outer corner portions 93, 94 of the tongue 38 is bent upwards and the lower lip 40 is bent downward. Az 56d., 57d. 56d., 57d. ábrákon látható, hogy ez a hajlítás folytatódik, amikor a padlóelemek tovább mozognak egymás felé és most a 40 alsó ajak is a 91, 92 belső sarokrésznél behajlik az 57d. shown in the figures, this bending continues when the floor elements are moved further towards each other and now also the lower lip 40 of the inner corner portion 91, 92 is bent to 57d. ábrának megfelelően. refer to Fig. Az 56e., 57e. The 56e., 57e. ábrákon a bepattintott helyzet látható. Figures shown in the latched position. A bepattintás így lényegesen könnyebb, ha a 38 nyelv hajlítható és hogyha a 38 nyelv külső része belül van a 40 alsó ajak külső részében, amikor a nyelv és a horony egymással érintkezésbe kerülnek, ahogy a padlóelemek ugyanabban a síkban vannak egymásba pattintva, amely azután megy végbe, hogy a padlóelemeket már két másik oldaluk mentén összezártuk. The snap fit so much easier when 38 languages ​​bendable and if the outer part 38 tongue has an outer portion of the bottom 40 of lip in which the tongue and groove are in contact with each other, as the floor panels are snapped into each other in the same plane, which subsequently proceed to the floor elements already was closed along with two other sides.

A találmány oltalmi körén belül természetesen számos további kiviteli alak is elképzelhető. Of course many other embodiments are also conceivable within the scope of the invention. A feltaláló számos variánst előállított és bevizsgált, ahol a The inventor prepared and tested a number of variants where the

csatlakoztató rendszer különböző részeit különböző szélességgel, hosszúsággal, vastagsággal, szögekkel és megmunkált különböző anyagú padlóelemeket állított elő és értékelt és ezek között homogén műanyag és faelemek is voltak. Connection system different parts produced in different widths, lengths, thicknesses, angles and different floorboards material processed and evaluated and that have a homogeneous plastic and wooden elements therebetween. Minden csatlakoztató rendszert felső síkjukkal felfelé fektetett helyzetben vizs5 gáltunk és bepattintással és a nyelv, valamint a horonyelemek szögben történő helyezésével egymáshoz képest, továbbá az itt leírt rendszerek különböző kombinációival, továbbá a technika állása szerinti rendszerekkel történő kombinációval is a hosszú, illetve a rövidebb oldalak mentén egyaránt. position each connector system laid up upper síkjukkal vizs5 gal and snapping and placing the tongue and the recess portions angularly relative to one another and different combinations of the systems described herein, and also a combination of systems of the prior art in long and short sides along both. A záró rendszereket ott munkáltuk ki, ahol a záró felületek felső érintkező felületek is, és ahol a nyelv, valamint a horonynak számos záró eleme és záró hornya van, és ahol az alsó ajak és a nyelv alsó része vízszintes záró elemekkel van kialakítva záróelem és záró horony formájában. The locking systems processed to it, where the upper contact surface on the sealing surfaces, wherein a plurality of locking element and locking groove of the tongue and the groove, and wherein the lower lip and the lower part of the tongue is formed in sealing element and closure horizontal closure elements in the form of grooves.

• · • · · · · • · • • · · · • ·

Claims (6)

 1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
  1. Illesztőrendszer padlóelemek mechanikus csatlakoztatására csatlakoztató sík mentén (VP), ahol a padlóelemeknek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes oldali csatlakozó széleik vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó szél nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett horony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felülete (45), valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal (30), amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső záró felülettel (45), amikor a két padlóelemet (1, 1') mechanikusan csatlakozt 1. Driver System floorboards along coupling mechanically connecting plane (VP), wherein the floorboards have a core, tread surface, rear side and side connecting edge opposing are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connection edge formed on the tongue in which the upstanding portion has a free outer end and the tongue groove (36), the joining plane (VP) for undercut groove (36) having an opening, and an inner portion (35) and an inner locking surface ( 45) and (40) at least some portion of the lower lip is also formed in the core (30), which is the floor element and a sealing surface of the tongue (38) (65) which is adapted to cooperate with the adjacent flooring element nyelvhornyában inner sealing surface (36) in (45), when the two floorboards (1, 1 ') are mechanically connected atjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük (4a, 4b) ugyanabban a síkban (HP) van, és csatlakoztató síkban (VP) találkoznak, amely merőleges a járófelületre, azzal jellemezve, hogy legalább a nyelvhorony alsó vége (48), illetve ennek legnagyobb része a HP síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból (VP) kiesőén, attól távolabb van elrendezve, illetve, mint a nyelv (38) külső vége (69), valamint a nyelvhorony (36) belső záró felülete (45) a felső ajkon (39) van kialakítva a nyelvhorony alámetszett részén (35) belül azért, hogy együttműködjön a nyelv (38) megfelelő záró felületével (65), amely záró felület a nyelv (38) felfelé álló részén (8) van kialakítva, és két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának a csatlakoztatás síkjára (VP) merőleges irányban (B2) ellenálló módon van kiképezve, továbbá az alsó ajaknak (40) támasztófelülete (50) van, amely az alámetszett horony alsó végétől (36) crosses to each other so that járófelületük (4a, 4b) are in the same plane (HP) and (LP) meet connecting plane which is perpendicular to the tread, characterized in that at least the lower end of the tongue groove (48) or, in the majority of the viewed parallel HP plane positioned away casualty, depending on the contact plane (VP), as well as the outer end of the tongue (38) (69) and the sealing surface of the interior of the tongue groove (36) (45) of the upper lip (39) formed undercut of the tongue groove inside (35) so as to cooperate with corresponding sealing surfaces of the tongue (38) (65), said end surface having upwardly extending section of the tongue (38) formed in (8), and two mechanically connected floorboard stretching of the connecting perpendicular to the plane (VP) direction is formed (B2) resist, and the lower lip (40) support surfaces (50) extending from the lower end of the undercut groove (36) bizonyos távolságban, nyelven (38) elrendezett megfelelő támasztófelülettel (71) együttműködőén van kialakítva, az említett támasztófelület két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem relatív elmozdításának a felületi síkra (HP) merőleges irányban (D1) ellenálló módon van kiképezve, továbbá • · · · · spaced, tongue (38) is formed from a suitable support surface disposed (71) cooperatively have two mechanically connected floorboard relative shifting of said supporting surface is perpendicular to the surface plane (HP) direction (D1) resist formed, and • · · · ·
  -83.1. -83.1.
  az alsó ajak (40) minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszi, kívül esik azon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a együttműködő záró felületekre (45, 65) a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre (38), ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz (HP) viszonyítva, továbbá a felső és az alsó ajkak (39, 40), továbbá a nyelv (38), amelyek a csatlakozó szélen (4a, 4b) vannak elrendezve úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem szétkapcsolását a padlóelemeknek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé történő szögbe állításával egy olyan forgáspont körül (C), amely közel van a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához azért, hogy All parts of the lower lip (40) which is connected to the core for the point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect, are outside of the plane (LP2) which is further away from the said point than the locking plane (LP1) parallel to this and which is tangential to the co-operating locking surfaces (45, 65) of the tongue groove (36) and the tongue (38) where said locking surfaces are most inclined the surface plane (HP) compared, and the upper and lower lips (39, 40) and the tongue (38) that the connection edge (4a, 4b) are disposed are designed to allow two mechanically connected floorboards uncoupling with respect to the floor elements of the other floor element angled upward contention around a pivot point (C) that is close to the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect so that a padlóelem (T) nyelvét (38) és a másik padlóelem (1) nyelvhornyát (36) szétcsatlakoztassuk egymásból. the floor element (T), tongue (38) and the other floor element (1) tongue groove (36) szétcsatlakoztassuk each other.
 2. 2. Az 1. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a csatlakoztató szélek (4a, 4b) alsó és felső ajka (39, 40), továbbá nyelve (38) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két padlóelem (1, Γ) csatlakoztatását egy további padlóelem közreműködésével, míg a két padlóelem lényegében érintkezésben van egymással, és amely padlóelemet lefelé döntjük a másikhoz képest egy olyan forgáspont (C) körül, amely közel van a felületi sík (HP) és az érintkezési sík (VP) metszésvonalához annak érdekében, hogy az egyik padlóelem nyelvét a másik padlóelem nyelvhornyával összekapcsoljuk. 2. The locking system according to claim 1, characterized in that the joint edges (4a, 4b) of the upper and lower lips (39, 40) and the tongue (38) are designed to allow the two floorboards (1, Γ) connection of an additional floor element in cooperation, while the floorboard is in contact with each other substantially, and that the floor element is tilted upward relative to the other in a pivot point (C) of which is close to the surface plane (HP) and the contact plane (VP) intersect, in order that one floorboard tongue linking the other floorboards nyelvhornyával.
 3. 3. Az 1.-2. 3. The first-second igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a kialakítása, hogy egy padlóelem (T, 1), amely mechanikusan össze van illesztve egy hasonló padlóelemmel, B3 irányban elcsúsztatható a csatlakoztató sík (VP) mentén. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) being shaped to a floor element (T 1) that is mechanically joined to a similar floor element, slidable B3 direction from the joint plane ( VP along).
 4. 4. Az 1.-3. 4. The first-third igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elforgatjuk, miközben fenntartjuk az érintkezést a padlóelemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík metszésvonalához. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to enable a floorboard connecting and disconnecting an additional floor element such that one floor is rotated relative to the other while maintaining the contact between the floorboards at a point C, which is in contact with the floorboard edge closest to the surface plane (HP) and the connection plane intersection line.
  • ··· • · · ·
  -845. -845. Az 1.-4. The first-fourth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv (38) oldala, amely a felületi síkkal (HP) ellenkező irányba néz és az alsó ajak között. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to allow the floor panels connecting and disconnecting so that one floor element is rotated relative to the other while maintaining contact with the two between the floorboards at a point which is in close contact with the edge of the floor elements to the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect without substantially would contact (38) side of the tongue which faces opposite to the surface plane (HP) direction and between the lower lip.
  6. Az 1.-4. 6. The first-fourth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék padlóelemek (1, T) összekapcsolását és szétkapcsolását az egyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított elfordításával, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelem érintkező széle közelében van közel ahhoz a metszésvonalhoz, amelyben a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszik egymást és lényegében vonal menti érintkezésben van a nyelv (38) oldalai, amely a felületi sík (HP) felé néz és a felületi síkkal (HP) ellenkező irányba néző oldalai, valamint a felső (39) és alsó (40) ajak között. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to make floorboards linkage (1, T) and disconnecting the one floor element turning relative to the other possible, while maintaining contact with the at a point which is the floorboard contacts near the edge close to the intersection line, in which the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect each other between two floorboards and essentially is the tongue (38) at the side along the line in contact with which the facing the surface plane (HP) between the surface plane (HP), the opposite-facing sides, and the upper (39) and a lower lip (40).
  7. Az 1.-6. 7 of the first-sixth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) közötti távolság, amelyen kívül az alsó ajak (40) összes része található, amely csatlakoztatva van a maggal (30) legalább a padlóelem vastagságának (T) legalább 10 %-át kitevő távolságban van elrendezve. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the locking plane (LP2) and a parallel distance from the plane (LP1), outside which all parts of the lower lip (40), which is connected to the core (30) at least in the floorboard thickness (T) is arranged at least 10% of the distance.
  8. Az 1.-7. 8. In the first-seventh igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) szöget alkotnak a felületi síkkal (HP), amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) form an angle to the surface plane (HP) which is smaller than 90 ° but at least 20 °.
  9. A 8. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) a felületi síkkal (HP) legalább 30°-os szöget alkotnak. 9. The locking system according to claim 8, characterized in that the locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) form an angle of at least 30 ° to the surface plane (HP).
  10. Az 1.-9. 10. The first-ninth igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horony (36) és a nyelv (38) úgy vannak kialakítva, hogy a nyelv (38) külső vége (69) a felső ajak (39), egymással érintkező záró felületeitől (45, 65) mért teljes távolság mentén adott távolságban vannak Driver system according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) are adapted to the outer end of the tongue (38) (69) adjoining sealing surfaces of the upper lip (39), (45, they are in a distance along 65) at a total distance
  -85• » ·· elrendezve és a nyelv (38) az együttműködő támasztófelületekhez (50, 71) az alsó ajak (40) és a nyelv (38). -85 • »·· arranged and the tongue (38) of the cooperating support surfaces (50, 71) of the lower lip (40) and the tongue (38).
  11. A 10. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy bármely érintkező rész, amely érintkezésben van a nyelv (38) külső vége (69) és az alámetszett horony (36) között kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a záró felületek (45, 65), amikor két padlóelemet (1, T) mechanikusan csatlakoztattunk. 11. The locking system according to claim 10, characterized in that any contact portion which is in contact with small-scale vertical plane between the outer end of the tongue (38) (69) and the undercut groove (36) than the locking faces (45, 65), when two floorboards are mechanically connected (1, T).
  12. Az 1.-11. 12. The first-11th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a szélek (4a, 4b) nyelveikkel (38) és a nyelvhorony (36) úgy vannak kialakítva, hogy amikor két padlóelemet egyesítettünk felületi érintkezés van a szélek (4a, 4b) között a szél (4b) szélfelületének legalább 30 %-a mentén, amely alátámasztja a nyelvet, ha a padlóelem felső szélétől alsó széléig mérjük. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the edges (4a, 4b) nyelveikkel (38) and tongue groove (36) are designed so that when merged two floor element is surface contact between the edges (4a, 4b) of the edge (4b ) edge surface which along at least 30%, which supports the tongue, when the upper edge of the floor panel lower edge is measured.
  13. Az 1.-12. 13. The first-12th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) párhuzamosak a felületi síkkal (HP) vagy azzal valamely szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb, mint egy olyan körívhez húzott érintő, amely érinti az egymással érintkező támasztófelületeket egy olyan pontban, amely legközelebb van az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja egy olyan C pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik, ha a padlóelem keresztmetszetében nézzük. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) parallel to the surface plane (HP) or with an angle with equal to or smaller than a It is drawn a circular arc tangent which touches the adjoining support surfaces at a point which is closest to the bottom of the undercut groove (48) and whose center is a point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect when viewed in cross-section of the floorboard.
  14. A 13. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (30) és az alsó ajak (40) együttműködő illesztő felületei a felületi síkkal (HP) 0 és 30° közötti szögben vannak elrendezve. 14. A locking system according to claim 13, characterized in that the tongue (30) and the lower lip (40) cooperating interface surfaces are arranged at an angle to the surface plane (HP) between 0 and 30 °.
  15. A 14. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületi síkkal (HP) legalább 10°-os szögben vannak beállítva. 15. A locking system according to claim 14, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) are set at an angle of at least 10 ° to the surface plane (HP).
  16. A 14.-15. 16. The 14th-15th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületi síkkal (HP) legfeljebb 20°-os szöget zárnak be. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) forming an angle of at most 20 ° to the surface plane (HP).
  17. A 13. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei a HP felületi síkkal lényegében ugyanolyan szöget zárnak be, amely egy olyan körív érintője, amely érinti a támasztófelületeket (50, 71) és középpontja egy olyan • * • · · · 17. Driver system according to claim 13, characterized in that the tongue (38) and the lower lip (40) co-operating support surfaces are substantially enclose the same angle with the HP surface plane which is a circular arc tangent which touches the support surfaces (50 , 71) and the center point of a • * • · · ·
  -86•·ί· .ί. • · · ί -86 .ί.
  pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik, ha azt a padlóelem keresztmetszetében nézzük. point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect when viewed in cross-section of the floorboard.
  18. A 13. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint egy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egymással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amelynek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszi. 18. Driver system according to claim 13, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) enclose a greater angle to the surface plane (HP) than a circular arc tangent to It concerns the support surfaces that are in contact with each other at a point that is closest to the bottom of the undercut groove and the center of which is a point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
  19. Az 1.-18. 19 of the first-18th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesek kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhoz (HP) viszonyítva, mint az alsó ajak (39) és a nyelv (38) egymással együttműködő záró felületei. Driver system according to any preceding claim, wherein the support surfaces of the tongue and the lower lip (40) which are adjusted relative to each other to cooperate at a smaller angle relative to the surface plane (HP) than the lower lip (39) and the tongue (38) with each other cooperating locking surfaces.
  20. A 19. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak (39) és a nyelv egymással együttműködő záró síkjaival (50, 71). 20. Driver system according to claim 19, characterized in that the support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) which are operably arranged with each other cooperate inclined in the same direction, but lock smaller angle to the surface plane (HP), than the upper lip (39) and the tongue co-operating closing planes (50, 71).
  21. A 13.-20. 21. The 13th-20th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) legalább 20°-kal nagyobb szöget zárnak a felületi síkkal (HP), mint a záró síkok (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the supporting surfaces (50, 71) of at least 20 ° greater angle to the closed surface plane (HP) than the closing planes (45, 65).
  22. Az 1.-21. The first 22-21st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) záró síkjának (45) egy része közelebb van a nyelvhorony aljához (48), mint a támasztófelületek (50, 71) egy része. Driver system according to any preceding claim, characterized in that a part of the upper lip (39) sealing plane (45) closer to the bottom of the tongue groove (48) as a part of the support surfaces (50, 71).
  23. Az 1.-22. 23. The first-22nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv záró felületei (45, 65) lényegében síkok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) and sealing surfaces of the tongue (45, 65) is essentially plane within at least those surface parts which are intended to come into contact with each other when two floor elements are connected to each other.
  24. A 23. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvnek (38) vezető felülete van, amely a nyelv (38) záró felületén kívül van elrendezve, ha azt a csatlakozó síkból (VP) nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van a felületi síkhoz, mint ennek a záró felületnek. Driver system according to claim 24 to claim 23, characterized in that the leading face of the tongue (38) which is arranged outside the end surface of the tongue (38) when viewed in the coupling plane (VP) and having a smaller angle the surface plane than this closing surface.
  • · · · « • · · · "
  -8725. -8 725. Az 1. - 24. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajaknak (39) vezető felülete (42) van, amely közelebb van a horonyrész (36) nyílásához, mint a felső ajak záró felülete (45) és amely kisebb szöget zár be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak záró felülete (45). 1 - adapter system according to claim 24, characterized in that the upper lip (39) guide surface (42) which is closer to the groove (36) opening as a locking surface of the upper lip (45) and which is less angle to the surface plane (HP) than the upper end surface of the lip (45).
  26. Az 1. - 25. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az alsó ajak (40) a csatlakozó síkból (VP) egy bizonyos távolságra vagy annál végződik. 26. 1 - 25. The joint system according to any of the preceding claims, characterized in that the lower lip (40) terminates at a distance from or above the connecting plane (VP).
  27. Az 1.-26. 27. The 1st-26th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az alsó ajak (40) rövidebb, mint a felső ajak (39) és a csatlakozó síktól (VP) egy bizonyos távolságban végződik, és az alsó ajak (40) támasztósíkjai (50, 71), illetve ezek legalább részei, valamint a nyelv (38) nagyobb távolságban vannak az érintkezés síkjától (VP), mint a felső ajak (39) és a nyelv ferde záró felületei (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the lower lip (40) ends is shorter than the upper lip (39) and the joint plane (VP) at a distance therefrom, and the lower lip (40) támasztósíkjai (50, 71); or at least parts thereof, as well as the tongue (38) are a greater distance from the contact plane (VP) than the upper lip (39) of the tongue and inclined locking surfaces (45, 65).
  28. Az 1.-27. 28. The 1st-27th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) záró felülete (65) a padlóelem (1, 1') vastagságának (T) legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv (38) csúcsától (69). Driver system according to any preceding claim, wherein the locking surface of the tongue (38) (65) of the floorboard (1, 1 ') the thickness (T) is arranged at least 0.1 times that of a distance from the tongue (38) tip (69) .
  29. Az 1. - 28. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az együttműködő záró felületek (45, 65) függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámetszés (35) függőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából (VP) nézve és párhuzamos a felület síkjával (HP). 29. 1 - 28. The joint system according to any of the preceding claims, characterized in that the vertical extent of the cooperating sealing surfaces (45, 65) is smaller than the undercut (35) half of the vertical extent of the contact plane (VP) and parallel to the surface for plane (HP).
  30. Az 1.-29. 30. The first-29th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a záró felületek (45, 65), a padlóelem függőleges keresztmetszetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vastagságának (T). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the locking surfaces (45, 65), seen in the vertical cross section of the floor element, so-extensive with at least 10% of the thickness of the floor element (T).
  31. Az 1.-30. 31. The 1st-30th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának (T). Driver system according to any preceding claim, wherein the length of the tongue (38) perpendicular to the plane of the connection for at least 0.3 ea floorboard thickness (T).
  32. Az 1.-31. 32. The first-31st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész (4a) és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél (4b) olyan horonnyal (63) van ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától (HP) egy bizonyos távolságban végződik. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the contact edge portion supporting the tongue groove (4a) and / or support the tongue in contact with the edge (4b) has a groove (63) which is arranged and the surface plane (HP) over the tongue in a It ends some distance.
  • ♦ · · •··· ·» ♦·«· · ♦ • • · · · · · · »· ♦" · ·
  -8833. -8 833. Az 1.-32. The first-32nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv (38) olyan illeszkedő felületekkel (43, 64) van kiképezve, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely a csatlakozó sík (VP) és a záró síkok (45, 65) között vannak kialakítva a nyelven (38) és a felső ajakon (39), amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) and the tongue (38) has a fitting surfaces (43, 64) arranged to cooperate with each other in a closed position and arranged within a range that the coupling plane among (VP) and the end planes (45, 65) formed in the tongue (38) and the upper lip (39) which cooperate with each other in a closed position.
  34. A 33. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében sík felületek. 34. The locking system according to claim 33, characterized in that the connection surfaces (43, 64) are substantially planar.
  35. A 33. - 34. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) felfelé dőlnek a felületi sík (HP) irányában olyan irányban, amely az érintkező sík (VP) felé mutat. 35. The 33 - 34 joint system according to any of claims, characterized in that the connection surfaces (43, 64) are inclined upwards to the surface plane (HP) in the direction of a direction pointing towards the contact plane (VP).
  36. A 33. - 34. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében párhuzamosak a felület síkjával (HP). 36. The 33 - 34 joint system according to any of claims, characterized in that the connection surfaces (43, 64) substantially parallel to the surface plane (HP).
  37. Az 1. - 36. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a horonyrész (36) alsó ajka (40) rugalmas. The first 37 - 36 joint system according to any of the preceding claims, characterized in that the groove (36) of the lower lip (40) is flexible.
  38. Az 1. - 37. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy bepattintó csatlakozásként van kialakítva, amely az egyik padlóelem (Γ) a másikhoz képest történő felfelé hajlításával nyitható. 38. 1 - 37. Driver system according to any of claims, characterized in that it is formed as a snap connection, which can be opened with respect to the other upward bending of one floorboard (Γ).
  39. Az 1. - 38. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy úgy van kialakítva, hogy egy előzőleg már lefektetett padlóelemet egy új padlóelemmel egyesíthessünk úgy, hogy összenyomjuk őket lényegében párhuzamosan az előzőleg már elhelyezett padlóelem felületével (HP) és az illesztőrendszer részeit egymásba pattintjuk. 39. 1 - 38. Claims joint system according to any preceding claim that is arranged to make a floorboard previous floorboards can merge it with a new floorboard by squeezing them substantially parallel to the previously positioned floorboard surface (HP) and the joint system parts snapped together.
  40. Az 1. - 39. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horonyrész (36) keresztmetszetben nézve olyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül. 40. 1 - adapting system according to any one of claims 39, characterized in that, from the undercut groove (36) in cross section has an outer opening which tapers inwardly in a funnel.
  41. A 40. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajaknak (39) lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól (HP) távolabbi részen. 41. Driver system according to claim 40, characterized in that the upper lip (39) has a beveled edge at the edge remote from the outer surface plane (HP) portion.
  42. Az 1.-41. 42. The first-41st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal (69) van kialakítva. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue is formed in a conical tip (69) viewed in cross-section.
  -89t* -t. -89t * -t.
  43. Az 1.-42. The first 43-42nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső (38a) és alsó (38b) nyelvrésszel. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue is provided with an upper (38a) and lower (38b) tongue part for bevelled tip (38) cross-section.
  44. A 43. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső (38a) és az alsó (38b) nyelvrészek a nyelven (38) különböző anyagokból készültek, amelyeknek különböző anyagi tulajdonságaik vannak. adapter 44. The system of claim 43, characterized in that the upper (38a) and lower (38b) tongue parts are made of different materials of the tongue (38) which have different material properties.
  45. Az 1. - 44. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony és a nyelv (38) egy darabból vannak kialakítva a padlóelemmel (1, T). 45. 1 - 44. Driver system according to any of claims, characterized in that the tongue groove and tongue (38) are formed in one piece with the floorboard (1, T).
  46. Az 1.-45. The first 46-45th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a záró felületek (45, 65) nagyobb szögben állnak a felületi síkhoz (HP), mint az az érintő, amely egy körívet érint, amely érinti a záró felületeket (45, 65), amelyek egymással kapcsolatban vannak egy olyan pontban, amely közelebb van az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja az a pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik. claims Driver system according to one, characterized in that the locking surfaces (45, 65) are at a larger angle to the surface plane (HP) than to the touch, which is in contact with a circular arc, which affects the sealing surfaces (45, 65) which are each they are connected at a point which is closer to the bottom of the undercut groove (48) and whose center is the point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
  47. Az 1. - 46. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) vastagabb, mint az alsó ajak (40). 47. 1 - adapting system according to any one of claims 46, characterized in that the upper lip (39) is thicker than the lower lip (40).
  48. Az 1. - 47. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) minimális vastagsága az alámetszés (35) szomszédságában nagyobb, mint az alsó ajak (40) maximális vastagsága a támasztófelület (50) szomszédságában. 48. 1 - adapter system according to claim 47, characterized in that the minimum thickness of the upper lip (39) is greater adjacent to the undercut (35) than the maximum thickness of the lower lip (40) of the support surface (50) adjacent.
  49. Az 1.-48. 49. The 1st-48th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) kiterjedése a padlóelem vastagságának (T) legalább 15 %-a. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the extent of the supporting surfaces (50, 71) of the floorboard thickness (T) of at least 15%.
  50. Az 1.-49. 50. The 1st-49th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) függőleges kiterjedése a felső (39) és az alsó (40) ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával (VP) és a támasztósík (43) külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának (T). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the vertical extent of the tongue groove (36), measured between the top (39) and the lower lip (40) parallel to the contact plane (VP) and at the outer end of támasztósík (43) is at least 30% floorboard thickness (T).
  51. Az 1.-50. 51. The 1st-50th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) mélysége az érintkezés síkjától (VP) mérve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv (38) megfelelő kiterjedése. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove (36) have a depth, measured from the contact plane (VP), is at least 2% lower than the corresponding extent of the tongue (38).
  -90• · » • · ·· -90 • · »· • ··
  52. Az 1.-51. The first 52-51st igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelvnek (38) további, illetve más eltérő anyagtulajdonságai vannak, mint a felső (39) vagy az alsó (40) ajaknak. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) are further or other different material properties than the upper (39) or the lower (40) lip.
  53. Az 1.-52. 53. The first-52nd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) merevebb, mint az alsó ajak (40). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper lip (39) more rigid than the lower lip (40).
  54. Az 1.-53. The first 54-53rd igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a felső (39) és az alsó (40) ajkak különböző tulajdonságú anyagokból vannak kialakítva. Driver system according to any preceding claim, characterized in that the upper (39) and lower (40) lips are made of materials with different properties.
  55. Az 1.-54. 55. The 1st-54th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy az illesztőrendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz, amelyben, egy záró horony (14) van kialakítva, amely a nyelvet (38) alátámasztó érintkező szél (4b) alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezés síkjával (VP), továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a padlóelem érintkező széléhez (4a) a nyelv (36) alatt és lényegében az érintkező szél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme (6) van, amely kiáll a szalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem (Γ) rögzítő hornyába (14). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the adapter system comprises a second mechanical lock, which, in a locking groove (14) is provided which is formed in contact with the edge supporting the tongue (38) (4b) at the bottom and in parallel extending from the contact plane ( VP), is further provided with a closure strip, which is one piece with the floorboard contact edge (4a) mounted below the tongue (36) and extends substantially over the contact edge entire length, and a closure member (6) which projects from the strip and that, when two floorboards are mechanically connected to one another, forms part of the fitted additional floor element (Γ) fixing recess (14).
  56. Az 55. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a záró szalag (6) túlnyúlik a csatlakozás síkján. 56. The locking system according to claim 55, characterized in that the locking strip (6) projects beyond the plane of the connection.
  57. Az 1.-56. 57. The first-56th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt lemez anyagú magja van. Driver system according to any preceding claim, characterized in that it is formed of a floor element having a core of wood fiberboard material.
  58. Az 52. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából készült magja van. 58. Driver system according to claim 52, characterized in that it is formed of a floor element, with a core of wood.
  59. Padlóelem, amelynek magja (30), járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá • · « · · • · 59. Floor element having a core (30), tread surface, the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting part is formed language having upstanding portion it is open at the distal end, and • · «· • · ·
  -91 -l· -91 l ·
  a. the.
  a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett horony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felülete (45), valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal (30), amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső záró felülettel (45), amikor a két padlóelemet (1, Γ) mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük (4a, 4b) ugyanabban a síkban (HP) van, és csatlakoztató síkban (VP) találkoznak, amely merőleges a járófelületre, azzal jellemezve, hogy legalább a nyelvhorony alsó vége (48), illetve ennek legnagyobb része a HP síkkal párhuzamosan nézve az érintkezési síkból (VP) kiesőén van elrendezve, illetve távolabb attól, mint a nyelv (38) külső vége (69), valamint a nyelvhorony (36) belső záró fel the tongue groove (36) for the connection plane (VP), an undercut groove (36) having an opening, and an inner portion (35) and the sealing surface of the inner (45) and (40) at least some portion of the lower lip are in one formed in the core (30) which (65) is a locking surface of the tongue (38) of the floor element, and which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában (36) (45) when the two floorboard (1, Γ) is mechanically connected to each other so that járófelületük (4a, 4b) are in the same plane (HP) and (LP) meet connecting plane which is perpendicular to the tread, characterized in that at least the lower end of the tongue groove (48) and most is parallel to the plane HP, viewed in the contact plane (VP) arranged eliminations and away from the one outer end of the tongue (38) (69) and tongue groove (36) in the inner barrier ülete (45) a felső ajkon (39) van kialakítva a nyelvhorony alámetszett részén (35) belül azért, hogy együttműködjön a nyelv (38) megfelelő záró felületével (65), amely záró felület a nyelv (38) felfelé álló részén (8) van kialakítva, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem széthúzásának B2 irányban, amely merőleges a csatlakoztatás VP síkjára, továbbá az alsó ajaknak (40) támasztófelülete (50) van, amely együttműködik egy megfelelő 71 támasztófelülettel a nyelven (38) az alámetszett horony alsó végétől (36) bizonyos távolságban, az említett támasztófelület arra szolgál, hogy együttműködjön azért, hogy ellenálljon két mechanikusan csatlakoztatott fóliatábla relatív elmozdításának D1 irányban, amely merőleges a felületi síkra (HP), továbbá az alsó ajak (40) minden része, amely csatlakoztatva van a maggal a C pontból nézve, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egym and weighed (45) of the upper lip (39) formed within the undercut of the tongue groove (35) in order to cooperate with corresponding sealing surfaces of the tongue (38) (65), said end surface upwardly extending section of the tongue (38) (8) It is configured to withstand two mechanically connected floorboard stretching of B2 direction which is perpendicular to the lower lip (40) support surface (50) of the connecting VP to the plane, which cooperates with a corresponding 71 abutment language (38) from the bottom end of the undercut groove ( 36) spaced from said support surface is intended to cooperate in order to withstand the relative shifting of two mechanically connected to foil board D1 direction which is perpendicular to the surface plane (HP) and (40) any portion of the lower lip that is connected to the core seen from point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) different are each ást metszi, kívül esik azon a síkon (LP2), amely távolabb van az említett ponttól, mint az a záró sík (LP1), amely párhuzamos ezzel és amely érintő irányú a 45, 65 együttműködő záró felületekre a nyelvhoronyban (36), továbbá a nyelvre (38), ahol az említett záró felületek a legjobban meg vannak döntve a felületi síkhoz (HP) viszonyítva és továbbá ···· ·· ··· • « · • if» intersects AST, lies outside the plane (LP2) which is further away from said point than a locking plane (LP1) which is parallel with and which is tangent to the 45, 65 cooperating sealing surfaces of the tongue groove (36), and the language (38), wherein said locking surfaces are most inclined relative to the surface plane (HP) and further ···· ··· ·· • «· • if"
  -92ha felső és az alsó ajkak (39, 40), továbbá a nyelv (38), amelyek a csatlakozó szélen (4a, 4b) vannak elrendezve úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két mechanikusan csatlakoztatott padlóelem szétkapcsolását a padlóelemeknek a másik padlóelemhez viszonyított felfelé történő szögbe állításával egy olyan forgáspont körül (C), amely közel van a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszésvonalához azért, hogy a padlóelem (1') nyelvét (38) és a másik padlóelem (1) nyelvhornyát (36) szétcsatlakoztassuk egymásból. -92ha upper and lower lips (39, 40) and the tongue (38) that the connection edge (4a, 4b) are disposed are designed to allow two mechanically connected floorboard disconnecting the floorboards relative upwardly from the other floorboard angle of contention around a pivot point (C) which is close because the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect, that the floor element (1 ') of tongue (38) and the other floor element (1) tongue groove ( 36) szétcsatlakoztassuk each other.
  60. Az 59. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a csatlakoztató szélek (4a, 4b) alsó és felső ajka (39, 40), továbbá nyelve (38) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék két padlőelem (1, Γ) egy padlóelem révén történő csatlakoztatását, míg padlóelem lényegében érintkezésben van egymással, és amely padlóelemet lefelé döntjük a másikhoz képest egy olyan forgáspont (C) körül, amely közel van a felületi sík (HP) és az érintkezési sík (VP) metszésvonalához annak érdekében, hogy az egyik padlóelem nyelvét a másik padlóelem nyelvhornyával összekapcsoljuk. Floor element according to 60 claim 59, characterized in that the joint edges (4a, 4b) of the upper and lower lips (39, 40) and the tongue (38) are designed to allow two padlőelem (1, Γ) connecting a through floorboards while the floorboard is in contact with each other substantially, and that the floor element is tilted upward relative to the other in a pivot point (C) of which is close to the surface plane (HP) and the contact plane (VP) intersect, in order to one of the floorboard tongue linking the other floorboards nyelvhornyával.
  61. Az 59. -60. 61, 59 -60. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horonynak (36) és a nyelvnek (38) olyan a kialakítása, hogy egy padlóelemet (1', 1), amelyek mechanikusan össze vannak illesztve egy hasonló padlóelemmel elcsúsztatható B3 irányban a csatlakoztató sík (VP) mentén. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) being shaped to a floor element (1 ', 1) which are mechanically joined to a sliding similar floorboard B3 direction from the joint plane ( VP along).
  62. Az 59.-61. 62. The 59th-61st igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék egy padlóelem csatlakoztatását és szétcsatlakoztatását egy további padlóelemmel úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elforgatjuk, miközben fenntartjuk a csatlakozást, illetve az érintkezést a padlóelemek között egy C pontban, amely a padlóelem érintkező szélénél van közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík metszésvonalához. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to enable connection of a floorboard and disconnecting an additional floor element such that one floor is rotated relative to the other while maintaining the connection or contact between the floorboards at a point C, which is in contact with the edge of the floorboards close to the surface plane (HP) and the connection plane intersection line.
  63. Az 59. - 62. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a padlóelemek összekapcsolását és szétcsatlakoztatását úgy, hogy az egyik padlóelemet a másikhoz képest elfordítjuk, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelemek érintkező szélénél van közel a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík ·**· ·* «*«· ., • · « * w „ \ * · · * * Floor element to any one of 62 claims, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to allow the floor panels connecting and disconnecting so that one floorboard relative to the other - 63 59 is rotated, while maintaining contact between the floorboards at a point that is in contact with the edge of the floorboards close to the surface plane (HP) and the accession flat · ** · * '*' ·., • · «* w" \ * * * · ·
  -93(VP) metszésvonalához anélkül, hogy lényegében érintkezés lenne a nyelv (38) oldala, amely a felületi síkkal (HP) ellenkező irányba néz és az alsó ajak között. -93 (VP) intersect without substantially would contact (38) side of the tongue which faces the opposite direction of the surface plane (HP) and between the lower lip.
  64. Az 59. - 62. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alámetszett horony (36) úgy vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék padlóelemek (1, Γ) összekapcsolását és szétkapcsolását az egyik padlóelemnek a másikhoz viszonyított elfordításával, miközben fenntartjuk a kapcsolatot a két padlóelem között egy olyan ponton, amely a padlóelem érintkező széle közelében van közel ahhoz a metszésvonalhoz, amelyben a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) metszik egymást és lényegében vonal menti érintkezésben van a nyelv (38) oldalai, amely a felületi sík (HP) felé néz és a felületi síkkal (HP) ellenkező irányba néző oldalai, valamint a felső (39) és alsó (40) ajak között. 64. 59. - Floor panel according to any claim 62, characterized in that the tongue (38) and the undercut groove (36) are designed to allow the floor panels linkage (1, Γ) or disconnecting the one floor element to the other relative to rotating while maintaining contact between the floorboards at a point which is close to the floor element in contact with the side edge to the intersection line, in which the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect and has a substantially linear contact with the language (38) sides, facing the surface plane (HP) between the surface plane (HP), the opposite-facing sides, and the upper (39) and a lower lip (40).
  65. Az 59. - 64. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a záró sík (LP2) és egy ezzel párhuzamos sík (LP1) közötti távolság, amelyen kívül az alsó ajak (40) összes része található, amely csatlakoztatva van a maggal (30) legalább a padlóelem vastagságának (T) legalább 10 %át kitevő távolságban van elrendezve. 65. 59. - Floor panel according to any one of claims 64, characterized in that the locking plane (LP2) and a parallel distance from the plane (LP1), outside which all parts of the lower lip (40) is located, which is connected to the the floorboard thickness (T) is provided representing at least 10% of the minimum distance of a core (30).
  66. Az 59. - 65. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) szöget alkotnak a felületi síkkal (HP), amely 90°-nál kisebb, de legalább 20°. 66. 59. - Floor panel according to any claim 65, characterized in that the locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) form an angle to the surface plane (HP) which is at 90 ° less, but at least 20 °.
  67. A 66. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) záró felületei (45, 65) és a nyelv (38) a felületi síkkal (HP) legalább 30°-os szöget alkotnak. 67. Floor element according to claim 66, characterized in that the locking surfaces of the upper lip (39) (45, 65) and the tongue (38) form an angle of at least 30 ° to the surface plane (HP).
  68. Az 59. - 67. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horony (36) és a nyelv (38) úgy vannak kialakítva, hogy a nyelv (38) külső vége (69) a felső ajak (39), egymással érintkező záró felületeitől (45, 65) mért teljes távolság mentén adott távolságban vannak elrendezve és a nyelv (38) az együttműködő támasztófelületekhez (50, 71) az alsó ajak (40) és a nyelv (38). Floor element to any one of claims 67, characterized in that the undercut groove (36) and the tongue (38) are adapted to the outer end of the tongue (38) (69) of the upper lip (39) - 68 59 , end surfaces of contact with each other and are arranged on the tongue (38) of the cooperating support surfaces (50, 71) of the lower lip (40) and the tongue (38) along the entire given distance measured distance (45, 65).
  69. A 68. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy bármely érintkező rész, amely érintkezésben van a nyelv (38) külső vége (69) és az alámetszett horony (36) között kisebb kiterjedésű függőleges síkban, mint a záró felületek (45, 65), amikor két padlóelemet (1, 1') mechanikusan csatlakoztattunk. 69. Floor element according to claim 68, characterized in that any contact portion which is in contact with small-scale vertical plane between the outer end of the tongue (38) (69) and the undercut groove (36) than the locking faces (45, 65), when two floorboards are mechanically connected (1, 1 ').
  «# «·<· χ • · · _ · * » * · · '-Ζ *Ψ "#" · • · · · _ · * »* · '-Ζ Ψ *
  -9470. -9 470. Az 59. - 69. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a szélek (4a, 4b) nyelveikkel (38) és a nyelvhorony (36) úgy vannak kialakítva, hogy amikor két padlóelemet egyesítettünk felületi érintkezés van a szélek (4a, 4b) között a szél (4b) szélfelületének legalább 30 %-a mentén, amely alátámasztja a nyelvet, ha a padlóelem felső szélétől alsó széléig mérjük. Floor element according to any one of 69 claims, characterized in that the edges (4a, 4b) nyelveikkel (38) and tongue groove (36) are designed so that when merged two floorboard surface contact with the edges (4a, 4b - 59 ) for at least 30% of the edge (4b) along the edge of the surface which supports the language when the top edge to the bottom edge of the floorboard is measured.
  71. Az 59. -70. 71, 59 -70. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) párhuzamosak a felületi síkkal (HP) vagy azzal valamely szöget zárnak be, amely egyenlő vagy kisebb, mint egy olyan körívhez húzott érintő, amely érinti az egymással érintkező támasztófelületeket egy olyan pontban, amely legközelebb van az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja egy olyan C pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik, ha a padlóelem keresztmetszetében nézzük. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) parallel to the surface plane (HP) or with an angle with equal to or smaller than a It is drawn a circular arc tangent which touches the adjoining support surfaces at a point which is closest to the bottom of the undercut groove (48) and whose center is a point C, where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect when viewed in cross-section of the floorboard.
  72. Az 59. -71. 72, 59 -71. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (30) és az alsó ajak (40) együttműködő illesztő felületei a felületi síkkal (HP) 0 és 30° közötti szögben vannak elrendezve. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue (30) and the lower lip (40) cooperating interface surfaces are arranged at an angle to the surface plane (HP) between 0 and 30 °.
  73. A 72. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületi síkkal (HP) legalább 10°-os szögben vannak beállítva. 73. Floor element according to claim 72, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) are set at an angle of at least 10 ° to the surface plane (HP).
  74. A 72. - 73. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) a felületi síkkal (HP) legfeljebb 20°-os szöget zárnak be. 74. 72. - Floor panel according to any one of claims 73, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) forming an angle of at most 20 ° to the surface plane (HP) .
  75. A 71. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) egymással együttműködő támasztófelületei a HP felületi síkkal lényegében ugyanolyan szöget zárnak be, amely egy olyan körív érintője, amely érinti a támasztófelületeket (50, 71) és középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik, ha azt a padlóelem keresztmetszetében nézzük. 75. Floor element according to claim 71, characterized in that the tongue (38) and the lower lip (40) co-operating support surfaces are substantially enclose the same angle with the HP surface plane which is a circular arc tangent which touches the support surfaces (50 , 71) and the center point is a point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect when viewed in cross-section of the floorboard.
  76. A 71. igénypont szerinti illesztörendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) együttműködő támasztófelületei (50, 71) nagyobb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint egy olyan körív érintője, amely érinti azt a támasztófelületeket, amelyek egymással egy olyan pontban érintkeznek, amely a legközelebb van az alámetszett horony aljához és amely• · 76. illesztörendszer according to claim 71, characterized in that the cooperating support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) (50, 71) enclose a greater angle to the surface plane (HP) than a circular arc tangent to It concerns the support surfaces that are in contact with each other at a point that is closest to the bottom of the undercut groove and which • ·
  -95nek középpontja egy olyan pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszi. -95nek center point is a point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
  77. Az 59. - 76. igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesek kisebb szögben vannak beállítva a felületi síkhoz (HP) viszonyítva, mint az alsó ajak (39) és a nyelv (38) egymással együttműködő záró felületei. 77. 59 - 76. In the joint system according to any of the preceding claims, characterized in that the support surfaces of the tongue and the lower lip (40) that are configured are able to cooperate with one another at a smaller angle relative to the surface plane (HP) than the lower lip (39 ) and cooperating locking surfaces of the tongue (38).
  78. A 77. igénypont szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) és az alsó ajak (40) támasztófelületei, amelyek egymással együttműködésre képesen vannak kialakítva ugyanabban az irányban dőlnek, de kisebb szöget zárnak be a felületi síkkal (HP), mint a felső ajak (39) és a nyelv egymással együttműködő záró síkjaival (50, 71). 78. Driver system according to claim 77, characterized in that the support surfaces of the tongue (38) and the lower lip (40) which are operably arranged with each other cooperate inclined in the same direction, but lock smaller angle to the surface plane (HP), than the upper lip (39) and the tongue co-operating closing planes (50, 71).
  79. A 71.-78. 79. The 71st-78th igénypontok bármelyike szerinti illesztőrendszer, azzal jellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) legalább 20°-kal nagyobb szöget zárnak a felületi síkkal (HP), mint a záró síkok (45, 65). Driver system according to any preceding claim, characterized in that the supporting surfaces (50, 71) of at least 20 ° greater angle to the closed surface plane (HP) than the closing planes (45, 65).
  80. Az 59. - 79. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak az érintkezési síkig (VP) terjed, továbbá a felső ajak ferde záró felületének (45) legalább néhány része távolabb van az érintkezés síkjától (VP), mint az alsó ajak támasztófelülete (50). 80. 59. - Floor element according to any one of claims 79, characterized in that the upper lip covers the contact plane (VP), and (45) at least some portion of the end surface of the upper lip is inclined further from the contact plane (VP), a support surface of the lower lip (50).
  81. Az 59. - 80. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv záró felületei (45, 65) lényegében síkok legalább azokon a felületi részeken belül, amelyek arra szolgálnak, hogy egymással érintkezzenek, amikor két padlóelemet csatlakoztatunk egymáshoz. 81. 59. - Floor panel according to any claim 80, characterized in that the upper lip (39) and sealing surfaces of the tongue (45, 65) is essentially plane within at least those surface parts which are intended to come into contact with each other, when you connect two elements to one another floor.
  82. A 81. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvnek (38) vezető felülete van, amely a nyelv (38) záró felületén kívül van elrendezve, ha azt a csatlakozó síkból (VP) nézzük, továbbá amelynek egy kisebb szöge van a felületi síkhoz, mint ennek a záró felületnek. Floor element according to 82 claim 81, characterized in that the leading face of the tongue (38) which is arranged outside the end surface of the tongue (38) when viewed in the coupling plane (VP) and having a smaller angle the surface plane than this closing surface.
  83. Az 59. - 82. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alsó ajaknak (40) vezetőfelülete (51) van, amely közelebb van a nyelvhorony nyílásához, mint az alsó ajak (40) támasztófelülete, és amely kisebb szöget zár be a felület síkjával (HP), mint az alsó ajak (40) támasztófelülete. 83. 59. - Floor element according to any one of 82 claims, characterized in that the lower lip (40) guide surface (51) which is closer to the tongue groove opening than the lower lip (40) support surface and which makes a smaller angle the surface plane (HP) than the lower lip (40) support surface.
  -9684. -9 684. Az 59. - 83. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alsó ajak (40) a csatlakozó síkból (VP) egy bizonyos távolságra vagy annál végződik. Floor element according to any one of claims 83, characterized in that the lower lip (40) terminates at a distance from or above the connecting plane (VP), - 59.
  85. Az 59. - 84. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alsó ajak (40) rövidebb, mint a felső ajak (39) és a csatlakozó síktól (VP) egy bizonyos távolságban végződik, és az alsó ajak (40) támasztósíkjai (50, 71), illetve ezek legalább részei, valamint a nyelv (38) nagyobb távolságban vannak az érintkezés síkjától (VP), mint a felső ajak (39) és a nyelv ferde záró felületei (45, 65). 85. 59. - Floor panel according to any claim 84, characterized in that the lower lip (40) is shorter than the upper lip (39) and the joint plane (VP) terminating at a distance therefrom, and the lower lip (40 ) támasztósíkjai (50, 71) or at least parts thereof, as well as the tongue (38) are a greater distance from the contact plane (VP) than the upper lip (39) of the tongue and inclined locking surfaces (45, 65).
  86. Az 59. - 85. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) záró felülete (65) a padlóelem (1, T) vastagságának (T) legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve a nyelv (38) csúcsától (69). Floor element according to 85 claims, characterized in that the locking surface of the tongue (38) (65) of the floorboard (1, T) the thickness (T) is arranged on the tongue at least 0.1 times that of a distance - 86 59 (38) tip (69).
  87. Az 59. - 86. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) záró felülete (65) a nyelv (38) csúcsától (69) a padlóelem vastagságának (T) legalább 0,1-szeresét kitevő távolságban van elrendezve. 87. 59. - Floor panel according to any claim 86, wherein the locking surface of the tongue (38) (65) the tip of the tongue (38) (69) of the floor panel thickness (D) amounting to at least 0.1 times the distance It is arranged.
  88. Az 59. - 87. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az együttműködő záró felületek (45, 65) függőleges kiterjedése kisebb, mint az alámetszés (35) függőleges kiterjedésének fele az érintkezés síkjából (VP) nézve és párhuzamos a felület síkjával (HP). 88. 59. - Floor panel according to any one of claims 87, characterized in that the vertical extent of the cooperating sealing surfaces (45, 65) is smaller than the undercut (35) half of the vertical extent of the contact plane (VP) and parallel to the surface for plane (HP).
  89. Az 59. - 88. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a záró felületek (45, 65), a padlóelem függőleges keresztmetszetében nézve, olyan kiterjedésűek, amely legalább 10 %-aa padlóelem vastagságának (T). 89. 59 - 88. Claims floor element according to one, characterized in that the locking surfaces (45, 65), seen in the vertical cross section of the floor element, so-extensive with at least 10% of the floorboard thickness (T).
  90. Az 59. - 89. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) hossza a csatlakozás síkjától merőlegesen nézve, legalább 0,3-ea padlóelem vastagságának (T). Floor element according to any one of claims 89, characterized in that the length of the tongue (38) viewed perpendicular to the plane of the connection, whether floorboard at least 0.3 thickness (T) - 90 59.
  91. Az 59. - 90. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvhornyot alátámasztó érintkező szélrész (4a) és/vagy a nyelvet alátámasztó érintkező szél (4b) olyan horonnyal (63) van ellátva, amely a nyelv fölött van elrendezve és a felület síkjától (HP) egy bizonyos távolságban végződik. 91. 59 - 90. Claims floor element according to one, characterized in that the contact edge portion supporting the tongue groove (4a) and / or support the tongue in contact with the edge (4b) has a groove (63) which is arranged above the tongue and (HP) ends at a distance from the surface plane.
  • · · · · • · · · ·
  92. Az 59. -91. 92, 59 -91. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) és a nyelv (38) olyan illeszkedő felületekkel (43, 64) van kiképezve, amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek és amelyek egy olyan tartományon belül vannak elrendezve, amely a csatlakozó sík (VP) és a záró síkok (45, 65) között vannak kialakítva a nyelven (38) és a felső ajakon (39), amelyek zárt helyzetükben egymással együttműködnek. Floor element according to any of the preceding claims, characterized in that the upper lip (39) and the tongue (38) has a fitting surfaces (43, 64) arranged to cooperate with each other in a closed position and arranged within a range that the coupling plane among (VP) and the end planes (45, 65) formed in the tongue (38) and the upper lip (39) which cooperate with each other in a closed position.
  93. A 92. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében sík felületek. 93. Floor element according to claim 92, characterized in that the connection surfaces (43, 64) are substantially planar.
  94. A 92. - 93. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) felfelé dőlnek a felületi sík (HP) irányában olyan irányban, amely az érintkező sík (VP) felé mutat. 94. 92. - Floor panel according to any one of claims 93, characterized in that the connection surfaces (43, 64) are inclined upwards to the surface plane (HP) in the direction of a direction pointing towards the contact plane (VP).
  95. A 92. - 93. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a csatlakozó felületek (43, 64) lényegében párhuzamosak a felület síkjával (HP). 95. 92. - Floor panel according to any one of claims 93, characterized in that the connection surfaces (43, 64) substantially parallel to the surface plane (HP).
  96. Az 59. - 95. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a horonyrész (36) alsó ajka (40) rugalmas. Floor element to any one of claims 95, characterized in that the groove (36) of the lower lip (40) of - 96 to 59.
  97. Az 59. - 96. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy bepattintó csatlakozásként van kialakítva, amely az egyik padlóelem (Γ) a másikhoz képest történő felfelé hajlításával nyitható. 97. 59. - Floor panel according to any one of claims 96, characterized in that it is formed as a snap connection, which can be opened with respect to the other upward bending of one floorboard (Γ).
  98. Az 59. - 97. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy úgy van kialakítva, hogy egy előzőleg már lefektetett padlóelemet egy új padlóelemmel egyesíthessünk úgy, hogy összenyomjuk őket lényegében párhuzamosan az előzőleg már elhelyezett padlóelem felületével (HP) és az illesztőrendszer részeit egymásba pattintjuk. 98. 59. - Floor element according to any one of the 97th claim, characterized in that it is designed so that a floor element previous floorboards can merge it with a new floorboard by squeezing them substantially parallel to the previously positioned floorboard surface (HP) and the joint system parts snapped together.
  99. Az 59. - 98. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az alámetszett horonyrész (36) keresztmetszetben nézve olyan külső nyílása van, amely befelé tölcsérszerűen szűkül. 99. 59. - Floor panel according to any claim 98, characterized in that, from the undercut groove (36) in cross section has an outer opening which tapers inwardly in a funnel.
  100. A 99. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajaknak (39) lesarkított éle van külső peremén a felületi síktól (HP) távolabbi részen. 100. A floorboard according to claim 99, characterized in that the upper lip (39) has a beveled edge at the edge remote from the outer surface plane (HP) portion.
  101. Az 59.-100. 101. The 59th-100th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv keresztmetszetében nézve kúpos csúccsal (69) van kialakítva. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue is formed in a conical tip (69) viewed in cross-section.
  -98102. -98 102. Az 59.-101. 59-one hundred and first igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelv (38) keresztmetszetében nézve metszett csúccsal van ellátva egy felső (38a) és alsó (38b) nyelvrésszel. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue is provided with an upper (38a) and lower (38b) tongue part for bevelled tip (38) cross-section.
  103. A 102. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső (38a) és az alsó (38b) nyelvrészek a nyelven (38) különböző anyagokból készültek, amelyeknek különböző anyagi tulajdonságaik vannak. 103. A floorboard as claimed in claim 102, characterized in that the upper (38a) and lower (38b) tongue parts are made of different materials of the tongue (38) which have different material properties.
  104. Az 59.-103. 104. 59-103rd igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony és a nyelv (38) egy darabból vannak kialakítva a padlóelemmel (1, Γ). Floor element according to any one of claims, characterized in that the tongue groove and tongue (38) are formed in one piece with the floorboard (1, Γ).
  105. Az 59.-104. 105. The 59th-104th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a záró felületek (45, 65) nagyobb szögben állnak a felületi síkhoz (HP), mint az az érintő, amely egy körívet érint, amely érinti a záró felületeket (45, 65), amelyek egymással kapcsolatban vannak egy olyan pontban, amely közelebb van az alámetszett horony aljához (48), és amelynek középpontja az a pont, ahol a felületi sík (HP) és a csatlakozási sík (VP) egymást metszik. Claims floor element according to one, characterized in that the locking surfaces (45, 65) are at a larger angle to the surface plane (HP) than to the touch, which is in contact with a circular arc, which affects the sealing surfaces (45, 65) which are each they are connected at a point which is closer to the bottom of the undercut groove (48) and whose center is the point where the surface plane (HP) and the connection plane (VP) intersect.
  106. Az 59.- 105. igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) vastagabb, mint az alsó ajak (40). 106. 59.- Floor element according to any one of claims 105, characterized in that the upper lip (39) is thicker than the lower lip (40).
  107. Az 59.-106. 107. The 59th-106th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) minimális vastagsága az alámetszés (35) szomszédságában nagyobb, mint az alsó ajak (40) maximális vastagsága a támasztófelület (50) szomszédságában. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the minimum thickness of the upper lip (39) is greater adjacent to the undercut (35) than the lower lip (40) of maximum thickness of the support surface (50) adjacent.
  108. Az 59.-107. 108. The 59th-107th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a támasztófelületek (50, 71) kiterjedése a padlóelem vastagságának (T) legalább 15 %-a. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the extent of the supporting surfaces (50, 71) of the floorboard thickness (T) of at least 15%.
  109. Az 59.-108. 109. The 59th-108th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) függőleges kiterjedése a felső (39) és az alsó (40) ajak között párhuzamosan mérve az érintkezés síkjával (VP) és a támasztósík (43) külső végénél legalább 30 %-aa padlóelem vastagságának (T). Floor element according to any preceding claim, characterized in that the vertical extent of the tongue groove (36), measured between the top (39) and the lower lip (40) parallel to the contact plane (VP) and at the outer end of támasztósík (43) is at least 30% floorboard thickness (T).
  110. Az 59.-109. 110. The 59th-109th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvhorony (36) mélysége az érintkezés síkjától (VP) mérve legalább 2 %-kal nagyobb, mint a nyelv (38) megfelelő kiterjedése. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue groove (36) have a depth, measured from the contact plane (VP), is at least 2% lower than the corresponding extent of the tongue (38).
  • · • ·
  4. 4th
  -99111. -99 111. Az 59.-110. The 59-110th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a nyelvnek (38) további, illetve más eltérő anyagtulajdonságai vannak, mint a felső (39) vagy az alsó (40) ajaknak. Floor element according to any preceding claim, characterized in that the tongue (38) are further or other different material properties than the upper (39) or the lower (40) lip.
  112. Az 59.-111. 112. The 59th-111th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső ajak (39) merevebb, mint az alsó ajak (40). Floor element according to any of the preceding claims, characterized in that the upper lip (39) more rigid than the lower lip (40).
  113. Az 59.-112. 113. The 59th-112th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a felső (39) és az alsó (40) ajkak különböző tulajdonságú anyagokból vannak kialakítva. Floor element according to any of the preceding claims, characterized in that the upper (39) and lower (40) lips are made of materials with different properties.
  114. Az 59.-113. 114. The 59-113th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az illesztőrendszer egy második mechanikus zárat tartalmaz, amelyben, egy záró horony (14) van kialakítva, amely a nyelvet (38) alátámasztó érintkező szél (4b) alján van kialakítva és párhuzamosan nyúlik az érintkezés síkjával (VP), továbbá egy záró szalaggal van ellátva, amely egy darabban van rögzítve a padlóelem érintkező széléhez (4a) a nyelv (36) alatt és lényegében az érintkező szél teljes hosszában kiterjed, továbbá egy záró eleme (6) van, amely kiáll a szalagból és amely, amikor két padlóelemet mechanikusan csatlakoztatunk egymáshoz, beleilleszkedik az illesztett további padlóelem (T) rögzítő hornyába (14). Floor element according to any preceding claim, characterized in that the adapter system comprises a second mechanical lock, which, in a locking groove (14) is provided which is formed in contact with the edge supporting the tongue (38) (4b) at the bottom and in parallel extending from the contact plane ( VP), is further provided with a closure strip, which is one piece with the floorboard contact edge (4a) mounted below the tongue (36) and extends substantially over the contact edge entire length, and a closure member (6) which projects from the strip and that, when two floorboards are mechanically connected to one another, it forms part of the fitted additional floor element (T) mounting groove (14).
  116. Az 59.-115. 116. The 59th-115th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából préselt lemez anyagú magja van. Floor element according to any preceding claim, characterized in that it is formed of a floor element having a core of wood fiberboard material.
  117. A 116. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy olyan padlóelemen van kialakítva, amelynek fából készült magja van. 117. Floor element according to claim 116, characterized in that it is formed of a floor element, with a core of wood.
  118. Az 59.-117. 118. The 59th-117th igénypontok bármelyike szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy négy oldala van és vannak olyan oldalai, amelyek páronként párhuzamosak. Floor element according to any preceding claims, characterized in that four sides and there are sides which are parallel in pairs.
  119. A 118. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy mind a négy oldal élén mechanikus záró rendszerrel van ellátva. 119. Floor element according to claim 118, characterized in that it is provided at the head of each of the four side mechanical closure system.
  120. A 119. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy két egymással átellenes szélén mechanikus bepattanó záró rendszerrel van ellátva. 120. A floorboard according to claim 119, characterized in that it is provided with two mutually opposing edge mechanical snap locking system.
  121. A 110. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy a padlóelem két ellentétes rövidebbik oldalán lévő mechanikus záró rendszerben ···· *· ♦·»· V · • · · · · · * 121. Floor element according to claim 110, wherein the mechanical closure system ···· in two opposite short sides of the floorboard ♦ * · · »· V · · · · · · • *
  -100* > · -100 *> ·
  ·. ·. · * »» 'ί· .1. · * »» 'Ί · .1.
  alámetszett horony (36) és nyelv (38) van kiképezve, amelyeket bepattintó módon lehet egymáshoz csatlakoztatni. undercut groove (36) and tongue (38) is provided which can be connected together in a snap manner.
  122. A 118. - 121. igénypont szerinti padlóelem, azzal jellemezve, hogy az érintkező szélrész (4b) a nyelvvel (38) és/vagy az érintkező szél (4a) a nyelv horonyrésszel (36) egy pár egymással párhuzamos csatlakoztató szélen vannak kialakítva eltérő tulajdonságú anyagból, mint azok a csatlakozó szélrészek a nyelvvel és/vagy a nyelvhoronnyal, amelyek a másik egymással párhuzamos csatlakoztató szélen vannak elrendezve. 122 118 - Floor element according to claim 121, characterized in that the contact edge portion (4b) are provided in a parallel pair of each connecting side of the tongue horonyrésszel (36) of the tongue (38) and / or the contact edge (4a) materials with different characteristics than those of the connecting edge portions of the tongue and / or the nyelvhoronnyal which are arranged parallel to the other joint edge.
  123. Eljárás padlóelemek csatlakoztatására aljzaton, amely padlóelemnek magja, járófelülete, hátoldala és egymással ellentétes csatlakozó szélei vannak, amelyek nyelvhoronyként vannak kialakítva, amelyet felső és alsó ajkak határolnak, továbbá alsó oldala van, és a másik csatlakozó rész nyelvként van kialakítva, amelynek felfelé álló része van szabad külső végén, továbbá a nyelvhorony (36), a csatlakozás síkjában (VP) nézve, alámetszett horony (36), amelynek nyílása van, továbbá belső része (35) és belső záró felülete (45), valamint az alsó ajak (40) legalább néhány része egyben van kialakítva a maggal (30), amely a padlóelemé, továbbá a nyelvnek (38) záró felülete (65) van, amely úgy van kialakítva, hogy együttműködjön a szomszédos padlóelem nyelvhornyában (36) lévő belső záró felülettel (45), amikor a két padlóelemet (1, T) mechanikusan csatlakoztatjuk egymáshoz úgy, hogy járófelületük (4a, 4b 123. A method of floorboards for connecting jack, which floor element core tread surface and the back side and connecting opposite side edges of each are formed on nyelvhoronyként bounded by upper and lower lips, and a bottom side, and the other connecting part is formed language having upstanding portion free outer end and the tongue groove (36), the joining plane (VP) for undercut groove (36) having an opening, and an inner portion (35) and the sealing surface of the inner (45) and the lower lip ( 40) at least in some part it is also formed on the core (30), which is the floor element and a sealing surface of the tongue (38) (65) which is adapted to cooperate with inner sealing surface on the adjoining floorboard nyelvhornyában (36) ( 45), when the two floorboards (1, T) are mechanically connected to each other so that járófelületük (4a, 4b ) ugyanabban a síkban (HP) van, és csatlakoztató síkban (VP) találkoznak, amely merőleges a járófelületre, új padlóelem, amelyet az előzőleg lefektetett padlóelemhez szándékozunk rögzíteni úgy, hogy egymáshoz toljuk a padlóelemeket érintkező szélükkel, azzal jellemezve, hogy az új padlóelemet egyik szélével (4b) a másik már lefektetett padlóelem másik érintkező széléhez (4a) mozgatjuk mindaddig, amíg a padlóelem 38 nyelve részlegesen behatol a másik padlóelem nyelvhornyába (36), továbbá az új padlóelemet ezt követően szögben felemeljük az előzőleg már lefektetett padlóelemhez képest azért, hogy az egyik padlóelemen kiképzett nyelv (38) külső végét (69) beillesszük, és a nyelven (38) csúcsától bizonyos távolságra, záró felület (65) van kialakítva, amely felfelé álló nyelvrészen (8) van ki·<*>· >. ) Is in the same plane (HP) and (LP) meet connecting plane which is perpendicular to the tread, new floorboard which is intended to fix it to the floor member previously laid to each other, move the floor panels are in contact with their edges, characterized in that the new floorboard one moved as long edge (4b) of the other floor element already laid another terminal edge (4a) until the floorboard 38 language partially penetrates the other floorboard nyelvhornyába (36) and the new floorboard is lifted subsequently angle relative to the floorboard has already been laid out so that outer end of one of the formed floor element tongue (38) (69) engage the, and is formed at a distance from sealing surface (65), (38) the tip of the tongue, which has a upstanding tongue portion (8) · <*> ·>. · *»« » » · < *· * - · « ♦ * * · » t · *· * f · * »« »» · <* * · - · «* ♦ * ·» · t * · * f
  -101 képezve, és a nyelvet a másik padlóelem nyelvhornyába illesztjük, miközben érintkezést tartunk fenn a nyelv (38) és a nyelvhorony (36) felső és alsó oldalai között mindaddig, amíg a padlóelemek érintkező széleinek felső része egymással érintkezésbe nem kerül, továbbá az új padlóelemet ezt követően lefelé hajlítjuk végső helyzetébe, miközben folytatjuk a nyelv (38) becsúsztatását a horonyba (36) egy olyan helyzetbe, amelyben a támasztófelület (71), amely a nyelv (38) alján van kiképezve érintkezésbe kerül egy megfelelő támasztófelülettel (50), amely a másik padlóelem alsó ajkán (40) van kialakítva úgy, hogy a padlóelemeket mechanikusan egymáshoz zárjuk mind vízszintes, mind pedig függőleges irányban. -101 form, and the tongue is inserted into the other floor element nyelvhornyába, while maintaining contact between the upper and lower sides of the tongue (38) and tongue groove (36) until the top of the floor elements in contact with the edges will not be contact with each other, and the new floor element is bent subsequently down to its final position, while continuing the tongue (38) to slide inside the groove (36) to a position in which the support surface (71) which is at the bottom of the tongue (38) formed into contact with a corresponding supporting surface (50); which is formed on the lower lip of the other floor element (40), such that the floorboards are mechanically sealed to one another in both horizontal and and vertical directions.
  124. A 123. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a lefektetés során az új padlóelemet és annak nyelvét (38) az előzőleg már lefektetett padlóelem nyelvhornya felé mozgatjuk. 124. The method of claim 123, wherein said moving of the new floorboard and the tongue (38) towards the tongue groove in the floorboard in connection with laying previous floorboards.
  125. A 123. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a lefektetés során az új padlóelemet és alámetszett hornyát (36) az előzőleg már lefektetett padlóelem nyelve (38) felé mozgatjuk. 125. The method according to claim 123, characterized by moving the new floor element and the undercut groove (36) towards the floor language of the previous floorboards (38) in connection with laying.
  126. A 123.-125. 126 of the 123-125th igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az új padlóelem felfelé történő hajlítása akkor megy végbe, amikor a padlóelemet az előzőleg már lefektetett padlóelem felé mozgatjuk. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the bending of the new floorboard-up occurs when the floor element is moved towards the floorboard has already been laid.
  127. A 123.-126. A-127 123 126th igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az új padlóelem lefelé történő hajlítása akkor megy végbe, amikor érintkezésbe hozzuk az új és a már lefektetett padlóelem felső érintkező széleit (4a, 4b). A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the bending of the new floorboard by downwards occurs when brought into contact with the upper edges of the new terminal and the already laid floorboards (4a, 4b).
  128. A 123. - 127. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az új padlóelemet hozzányomjuk a már előzőleg lefektetett padlóelemhez, miközben lefelé mozgatjuk. 128, 123 - 127. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that to select the new floor element of the floor element already previously laid, while moving downwards.
  129. A 123.-128. A-129 123 128th igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a felfelé történő hajlítást a nyelvnek (38) a nyelvhoronyba (36) történő bepattanásával fejezzük be. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the bend-up finish bepattanásával the tongue (38) into the tongue groove (36).
  130. A 129. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bepattintás a nyelvhorony felső (39) és alsó (40) ajkainak szétmozgatása révén megy végbe. 130. The method of claim 129, wherein the snap fit takes place by the upper tongue groove (39) and lower (40) lips moving apart.
  -102··*· Ρ -102 ·· * · Ρ
  131. A 130. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bepattintás a nyelvhorony alsó ajkának (40) lefelé történő enyhe hajlításával megy végbe. 131. The method of claim 130, wherein the snapping occurs a slight bending of the lower lip of the tongue groove (40) downwards.
  132. A 123.-131. A-132 123 131st igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jelle5 mezve, hogy az új padlóelemet az elhelyezés után az előzőleg lefektetett padlóelem mentén mozgatjuk, hogy mechanikus zárást hozzunk létre a csatlakozó szélek (4a, 4b) mentén is. The method of any preceding claim, wherein jelle5 comprises using as the new floorboard is moved along the previously laid floorboard after placement to create a mechanical locking also along the connecting edges (4a, 4b).
  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Danubia Patent and Trademark Office Ltd.
  Aktaszámunk: 99079-2636A/FT-KO Ügyintézőnk: Farkas Tamás Docket: 99079-2636A / FT-KO specialist Tamás Farkas
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  7/25 7/25
  20 ÍD1 20 ID1
  3954 3954
  ΛΚνίΓΚΜ najgigzzQX •··· ·· ···· · ΛΚνίΓΚΜ najgigzzQX • · · · · ·· ····
  2/25 2/25
  Fig. Fig. 3a 3a
  Fig. Fig. 3b 3b
  6' 6 '
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  03039& 4 ·»« : ·ί· 03039 & 4 · »« · · ί
  3/25 3/25
  Fig. Fig. 4b 4b
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY ρ Ο3033§ r 4 •· ·*· .1 COPIES Ο3033§ r ρ • 4 · · · .1 *
  4/25 4/25
  Ρ0303954 KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE Ρ0303954
  PÉLDÁNY COPIES
 5. 5/25 5/25
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  Ρ 03 03954 ·«·< ·* ···· · • · • · · *»** '••l· 03 03954 Ρ · «· <* ···· · · · • · • · *» ** '•• l ·
  Fig. Fig. 15a 15a
 6. 6/25 6/25
  Fig. Fig. 15b 15b
  Fig. Fig. 16a 16a
  Fig. Fig. 16b «······» · • « * 4 « *· · 16b "······» · • "* 4" * · ·
  Ρ 0303954 Ρ 0303954
  I '' íz/IELI PÉLDÁNY I '' flavor / IELI COPIES
  I I
  Ρ 03 03934 Ρ 03 03934
  ÖZZÉTÉTELI ÖZZÉTÉTELI
  PÉLDÁNY COPIES
  8/25 8/25
  Fia. 23b 32 Son. 23b 32
  RA2 RA2
  TA2 TA2
  4 »* * » s. 4 »* *» s.
  *» »»í* * »» »Í *
  KÖZZÉTÉTELI féldány DISCLOSURE half Dány
  9/25 9/25
  Fig. Fig. 24a 24a
  Ρ 0303054 Ρ 0303054
  ÖZZÉTÉTEU i'ÉLDÁNY ÖZZÉTÉTEU i'ÉLDÁNY
  10/25 10/25
  ΤΑ ΤΑ
  VP ρ 03 03954 VP ρ 03 03954
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  11/25 11/25
  Fig. Fig. 27c 27c
  Ρ 0303954 Ρ 0303954
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  12/25 12/25
  Ρ 0 3 03954 Ρ 0 3 03954
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  13/25 13/25
  Fig. Fig. 29a 29a
  Ρ 03 03 85 < >ZZÉTÉTELI Ρ 03 03 85 <> ZZÉTÉTELI
  CLUÁNY • ·· · ····· · *· ·»·· ·* · ·· CLUÁNY • ·· ····· · · · · * »* ·· · · ··
  14/25 14/25
  Ρ 03 03 954 //ÓÉTÉTELI 03 Ρ 03 954 // ÓÉTÉTELI
  ULUÁNY ULUÁNY
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  16/25 ρ0303954 16/25 ρ0303954
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  17/25 17/25
  40. 40th
  3954 3954
  ÖZZÉTÉTELI ÖZZÉTÉTELI
  EÉLÜÁNY «· ·» ·* ·« « • » * r · · • · · ♦ ·« ··»« f EÉLÜÁNY «·» · · * «« • »* r • · · · · · ♦" ·· »« f
  18/25 p 0503904 18/25 P 0,503,904
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  Ok» · They" ·
  Fig. Fig. 38d l l 38d
  TA4 * ··«* > TA4 ·· * "*>
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  I I
  Ρ 0303.954 0303.954 Ρ
  20/25 20/25
  Fig. Fig. 40 p0303954 40 p0303954
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  21/25 □? 21/25 □? /1 / 1
  Ρ 0303954 •/.ÉTÉTELI •XUÁNY • Ρ 0303954 / .ÉTÉTELI • XUÁNY
  22/25 22/25
  Fig. Fig. 45b 45b
  Fig. Fig. 45a 45a
  Fig. Fig. 48a 48a
  Fig. Fig. 47a 47a
  Fig. Fig. 48b 48b
  Fig. Fig. 49 49
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY • · • COPIES ·
  P 0P 03 03 954 P 03 03 954 0P
  54 ··· · 54 · · · ·
  23/25 23/25
  Fig.51b Fig.51b
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  Ρ Ο 3 03 9 54 Ρ Ο 3 03 9 54
  24/25 24/25
  KÖZZÉTÉTELI DISCLOSURE
  PÉLDÁNY COPIES
  P0303954 P0303954
  Fig. Fig. 57b 57b
  Fig. Fig. 57c 57c
  Fig. Fig. 56c 56c
HU0303954A 2001-01-12 2002-01-14 System for mechanical joining of floorboards HU229924B1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0100101A SE519768C2 (en) 2001-01-12 2001-01-12 Locking system for mechanical joining of floorboards has a uppercut groove and a projecting tongue which snap together
SE0100100A SE523823C2 (en) 2001-01-12 2001-01-12 Locking system for mechanical joining of floorboards has a uppercut groove and a projecting tongue which snap together
PCT/SE2002/000043 WO2002055810A1 (en) 2001-01-12 2002-01-14 Floorboards and methods for production and installation thereof

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU0303954A2 true HU0303954A2 (en) 2004-03-01
HU0303954A3 HU0303954A3 (en) 2004-06-28
HU229924B1 HU229924B1 (en) 2015-01-28

Family

ID=26655372

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0303954A HU229924B1 (en) 2001-01-12 2002-01-14 System for mechanical joining of floorboards
HU0400740A HU0400740A2 (en) 2001-01-12 2002-01-14 Floorboard and locking system

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0400740A HU0400740A2 (en) 2001-01-12 2002-01-14 Floorboard and locking system

Country Status (23)

Country Link
EP (6) EP1349994B1 (en)
JP (2) JP4405149B2 (en)
KR (3) KR100842477B1 (en)
CN (2) CN1212462C (en)
AT (2) AT370293T (en)
AU (2) AU2002217740C1 (en)
BR (2) BR0206564A (en)
CA (2) CA2434168C (en)
CY (1) CY1108037T1 (en)
CZ (2) CZ304981B6 (en)
DE (2) DE60224499T3 (en)
DK (2) DK1349995T4 (en)
ES (3) ES2396985T3 (en)
HU (2) HU229924B1 (en)
IL (4) IL156528D0 (en)
NO (2) NO327717B1 (en)
NZ (2) NZ527354A (en)
PL (2) PL201620B1 (en)
PT (2) PT1349994E (en)
RU (2) RU2277158C2 (en)
SI (2) SI1349994T1 (en)
SK (2) SK287962B6 (en)
WO (2) WO2002055810A1 (en)

Families Citing this family (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE514645C2 (en) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements intended to be joined by the separate joining profiles
SE517183C2 (en) 2000-01-24 2002-04-23 Valinge Aluminium Ab A locking system for mechanical joining of floorboards, floors disc provided with the lock system and method for making such floorboards
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
SE525558C2 (en) 2001-09-20 2005-03-08 Vaelinge Innovation Ab System for forming a floor covering set of floor panels and method for manufacturing two different types of floorboards
SE525661C2 (en) 2002-03-20 2005-03-29 Vaelinge Innovation Ab Floor boards decorative joint portion making system, has surface layer with underlying layer such that adjoining edge with surface has underlying layer parallel to horizontal plane
US7757452B2 (en) 2002-04-03 2010-07-20 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floorboards
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
PT1497510E (en) * 2002-04-22 2006-11-30 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
US7739849B2 (en) 2002-04-22 2010-06-22 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
EP1416103A1 (en) * 2002-10-31 2004-05-06 Li Co. GmbH Floor covering comprising connectable floorboards
BE1015239A3 (en) * 2002-12-09 2004-11-09 Flooring Ind Ltd Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.
US20040206036A1 (en) 2003-02-24 2004-10-21 Valinge Aluminium Ab Floorboard and method for manufacturing thereof
DE602004030766D1 (en) 2003-02-24 2011-02-10 Vaelinge Innovation Ab Floorboards and methods for their preparation
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
AT501440A1 (en) 2003-03-07 2006-09-15 Kaindl Flooring Gmbh Facing tile
US7442423B2 (en) 2003-04-28 2008-10-28 Shaw Industries Group Hard surface-veneer engineered surfacing tiles
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US20050166516A1 (en) 2004-01-13 2005-08-04 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
US7516588B2 (en) 2004-01-13 2009-04-14 Valinge Aluminium Ab Floor covering and locking systems
FR2871826A1 (en) * 2004-06-22 2005-12-23 Valerie Roy Panel assembly for a wall, ceiling or floor
US20060005498A1 (en) 2004-07-07 2006-01-12 Vincente Sabater Flooring system having sub-panels with complementary edge patterns
EP1786994A4 (en) 2004-08-05 2011-04-27 Paul Maxwell Travis Gaunt Floor tool
DE202004015275U1 (en) 2004-09-17 2005-05-04 Hdm Gmbh Panel, in particular, floor panel comprises a tongue section which carries or interacts with a locking element and has a greater elasticity than the locking element
SE527570C2 (en) 2004-10-05 2006-04-11 Vaelinge Innovation Ab Device and method for surface treatment of sheet material and the floor panel
EP1936068B1 (en) 2004-10-22 2011-11-30 Välinge Innovation AB A method of providing floor panels with a mechanical locking system
US7454875B2 (en) 2004-10-22 2008-11-25 Valinge Aluminium Ab Mechanical locking system for floor panels
DE202004019475U1 (en) * 2004-12-15 2006-04-20 Fritz Egger Gmbh & Co. Panel, in particular floor panel
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US20130139478A1 (en) 2005-03-31 2013-06-06 Flooring Industries Limited, Sarl Methods for packaging floor panels, as well as packed set of floor panels
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US20060260253A1 (en) * 2005-05-23 2006-11-23 Quality Craft Ltd. Laminate flooring panel bevel and method of manufacturing same
DE102005026554B4 (en) * 2005-06-06 2009-06-10 Dirk Dammers A method for introducing a locking groove into a groove flank
CA2616611A1 (en) * 2005-07-28 2007-02-01 Grandbay Holdings Pty Ltd Interlocking members
US20070175144A1 (en) 2006-01-11 2007-08-02 Valinge Innovation Ab V-groove
US8464489B2 (en) 2006-01-12 2013-06-18 Valinge Innovation Ab Laminate floor panels
US7854100B2 (en) 2006-01-12 2010-12-21 Valinge Innovation Ab Laminate floor panels
SE530653C2 (en) 2006-01-12 2008-07-29 Vaelinge Innovation Ab Moisture-proof floor plate and floor with an elastic surface layer comprising a decorative groove
BE1017157A3 (en) 2006-06-02 2008-03-04 Flooring Ind Ltd Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements.
SE533410C2 (en) 2006-07-11 2010-09-14 Vaelinge Innovation Ab Floor panels with a mechanical locking system with a flexible and movable heavy and heavy because
US7861482B2 (en) 2006-07-14 2011-01-04 Valinge Innovation Ab Locking system comprising a combination lock for panels
US8323016B2 (en) 2006-09-15 2012-12-04 Valinge Innovation Belgium Bvba Device and method for compressing an edge of a building panel and a building panel with compressed edges
DE102006052081A1 (en) * 2006-11-04 2008-05-08 Agepan-Tarkett Laminatepark Eiweiler Gmbh & Co. Kg Fastening system for tabular panels
US8689512B2 (en) 2006-11-15 2014-04-08 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical folding
SE531111C2 (en) 2006-12-08 2008-12-23 Vaelinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels
DE202007000310U1 (en) * 2007-01-03 2007-04-19 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Panel for floor covering has vertical locking element with complementary hook elements that are configured so that connected panels can be unlocked from their hooked and vertically locked state
DE102007041024A1 (en) 2007-03-26 2009-03-05 Kronotec Ag Panel, in particular floor panel
WO2009048482A1 (en) * 2007-10-13 2009-04-16 Alexandre Drannikov Universal device and method for parquet installation
EP2235286B1 (en) 2007-11-07 2019-01-02 Välinge Innovation AB Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding and an installation method to connect such panels
BE1018600A5 (en) * 2007-11-23 2011-04-05 Flooring Ind Ltd Sarl Floor panel.
DE102007062430B3 (en) 2007-12-20 2009-07-02 Flooring Technologies Ltd. A method for machining a side edge of a panel and apparatus for performing the method
BE1018389A3 (en) * 2008-12-17 2010-10-05 Unilin Bvba Composite element, multi-layer plate, and panel-like element for forming such a composite member.
EP2459356A4 (en) 2009-07-31 2017-05-17 Välinge Innovation AB Methods and arrangements relating to edge machining of building panels
EP2459355A4 (en) 2009-07-31 2017-05-24 Välinge Innovation AB Methods and arrangements relating to edge machining of building panels
US8365499B2 (en) 2009-09-04 2013-02-05 Valinge Innovation Ab Resilient floor
KR101778006B1 (en) 2009-12-17 2017-09-13 뵈린게 이노베이션 에이비이 Method and arrangements relating to surface forming of building panels
EP2524093A4 (en) 2010-01-12 2017-11-15 Välinge Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
DE102010004717A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising holding profiles with a separate clip, and methods for introducing the clips
US8776473B2 (en) 2010-02-04 2014-07-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
WO2011141043A1 (en) 2010-05-10 2011-11-17 Pergo AG Set of panels
DE102010047137A1 (en) 2010-09-30 2012-04-05 Kronoplus Technical Ag Method for monitoring production of profile of e.g. flooring panel, involves redefining measurement of horizontal and vertical reference edges by displacing detection devices comprising laser sources and cameras
LT2705259T (en) 2011-05-06 2018-02-26 VƤlinge Innovation AB Mechanical locking system for furniture panels
US8572922B2 (en) 2011-07-05 2013-11-05 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking of floor panels with a glued tongue
US9725912B2 (en) 2011-07-11 2017-08-08 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8650826B2 (en) 2011-07-19 2014-02-18 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8763340B2 (en) 2011-08-15 2014-07-01 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
US8857126B2 (en) 2011-08-15 2014-10-14 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
CA2844818A1 (en) 2011-08-29 2013-03-07 Valinge Flooring Technology Ab Mechanical locking system for floor panels
CN102409830A (en) * 2011-09-06 2012-04-11 江西南丰振宇实业集团有限公司 Locked floor
BE1020433A3 (en) * 2012-01-05 2013-10-01 Flooring Ind Ltd Sarl Panel.
CN103358405B (en) * 2012-04-09 2015-06-24 深圳市鑫运祥精密刀具有限公司 Method and cutter for machining man-made jade floor
WO2013167171A1 (en) 2012-05-08 2013-11-14 Ab Gustaf Kähr Core, panel blank, floor panel and methods of their production
EP2662192B1 (en) 2012-05-08 2017-07-12 Ab Gustaf Kähr Floor panel and method of its production
WO2013191632A1 (en) 2012-06-19 2013-12-27 Välinge Innovation AB A method for dividing a board into a first panel and a second panel, a method of forming a mechanical locking system for locking of a first and a second panel, and building panels
CN204804040U (en) 2012-06-26 2015-11-25 房屋部分信托与交易有限公司托管会 Building system, floor subassembly and roof subassembly
AU2013348454C1 (en) 2012-11-22 2017-11-09 Ceraloc Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
EP2754772A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-16 Spanolux N.V. Div. Balterio Floor panel assembly, floor panel and joining members for use therein
BR112015024059A2 (en) 2013-03-25 2017-07-18 Vaelinge Innovation Ab floorboards provided with a mechanical locking system and a method for producing a locking system such
KR20160023780A (en) 2013-06-27 2016-03-03 뵈린게 이노베이션 에이비이 Building panel with a mechanical locking system
BR112015032687A2 (en) 2013-07-09 2017-07-25 Iptech Ab Floor mechanical locking system for floor panels
CN104343228B (en) * 2013-08-06 2017-03-01 王柏泉 Built-in fixed connection with the shaft floor latch
US9714672B2 (en) 2014-01-10 2017-07-25 Valinge Innovation Ab Panels comprising a mechanical locking device and an assembled product comprising the panels
US9726210B2 (en) 2013-09-16 2017-08-08 Valinge Innovation Ab Assembled product and a method of assembling the product
EP3060728B1 (en) 2013-10-25 2019-04-10 Ceraloc Innovation AB Mechanical locking system for floor panels
KR101462919B1 (en) * 2013-11-15 2014-11-19 현대자동차주식회사 Structure for mounting plantable shift lever onto bracket
US10246883B2 (en) 2014-05-14 2019-04-02 Valinge Innovation Ab Building panel with a mechanical locking system
CN106460394A (en) 2014-05-14 2017-02-22 瓦林格创新股份有限公司 Building panel with mechanical locking system
CN107027318A (en) 2014-07-11 2017-08-08 瓦林格创新股份有限公司 Panel with a slider
MX2017000380A (en) 2014-07-16 2017-05-01 Välinge Innovation AB Method to produce a thermoplastic wear resistant foil.
FR3023862B1 (en) 2014-07-21 2017-10-20 Jean-Louis Lefort floorboard, set of at least two such blades and assembly METHOD
CN107002411A (en) 2014-11-27 2017-08-01 瓦林格创新股份有限公司 Mechanical locking system for floor panels
KR20170095950A (en) 2014-12-19 2017-08-23 뵈린게 이노베이션 에이비이 Panels comprising a mechanical locking device and an assembled product comprising the panels
JP2019504250A (en) 2015-12-03 2019-02-14 ベーリンゲ、イノベイション、アクチボラグVaelinge Innovation Ab Assembly products including panels and the panels provided with a mechanical locking device

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US274016A (en) 1883-03-13 Shoe-brush
US1124228A (en) 1913-02-28 1915-01-05 Ross Houston Matched flooring or board.
US2740167A (en) 1952-09-05 1956-04-03 John C Rowley Interlocking parquet block
CH345451A (en) 1956-06-27 1960-03-31 Piodi Roberto Floors made of rubber or similar material
BE651734A (en) * 1964-08-12
CH562377A5 (en) * 1971-11-29 1975-05-30 Hebgen Heinrich Form-locked building panel joint connection - with shaped end of one fitting into lipped rounded edge channel of next
DE2238660A1 (en) 1972-08-05 1974-02-07 Heinrich Hebgen Formschluessige joint connection of plattenfoermigen components without separate fasteners
GB1430423A (en) 1973-05-09 1976-03-31 Gkn Sankey Ltd Joint structure
GB1430429A (en) 1973-05-18 1976-03-31 Plessey Co Ltd Telephone system with ringing-path detector
DE3041781A1 (en) 1980-11-05 1982-06-24 Terbrack Kunststoff Gmbh & Co Skating or bowling rink tongue and groove panels - have tongue kink fitting trapezoid or half trapezium groove recess
GB2117813A (en) 1982-04-06 1983-10-19 Leonid Ostrovsky Pivotal assembly of insulated wall panels
DE3343601C2 (en) 1983-12-02 1987-02-12 Buetec Gesellschaft Fuer Buehnentechnische Einrichtungen Mbh, 4010 Hilden, De
JPH03169967A (en) * 1989-11-27 1991-07-23 Matsushita Electric Works Ltd Set-laying floor material
FR2675174A1 (en) 1991-04-12 1992-10-16 Lemasson Paul Construction element
DE4130115C2 (en) 1991-09-11 1996-09-19 Herbert Heinemann Verblendelement of sheet metal
DE4242530C2 (en) 1992-12-16 1996-09-12 Walter Friedl Component for walls, ceilings or roofs of buildings
NL9301551A (en) 1993-05-07 1994-12-01 Hendrikus Johannes Schijf Panel, as well as hinge profile, which, inter alia, is suitable for such a panel.
SE9301595L (en) 1993-05-10 1994-10-17 Tony Pervan Fog for thin liquid hard floor
JP3363976B2 (en) 1993-12-24 2003-01-08 ミサワホーム株式会社 Construction structure of floor coverings
SE9500810D0 (en) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Floor tile
IT1287271B1 (en) 1996-04-05 1998-08-04 Antonio Chemello The intramedullary nail for fixation of long bone fractures
BE1010487A6 (en) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
US5797237A (en) 1997-02-28 1998-08-25 Standard Plywoods, Incorporated Flooring system
US6345481B1 (en) * 1997-11-25 2002-02-12 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
US6324809B1 (en) 1997-11-25 2001-12-04 Premark Rwp Holdings, Inc. Article with interlocking edges and covering product prepared therefrom
SE512290C2 (en) 1998-06-03 2000-02-28 Valinge Aluminium Ab A locking system for mechanical joining of floorboards and floor plate provided with lock system
EP0976889A1 (en) 1998-07-28 2000-02-02 Kronospan AG Coupling member for panels for forming a floor covering
JP3011930B1 (en) 1998-12-11 2000-02-21 三菱化学産資株式会社 Construction methods of the floorboards
DE19925248C2 (en) 1999-06-01 2002-11-14 Schulte Johannes floorboard
AT266510T (en) * 1999-12-20 2004-05-15 Polymer Sheet Applic Inc A process for producing a composite material and composite material thereof
DE20001225U1 (en) 2000-01-14 2000-07-27 Kunnemeyer Hornitex Profile for form-fitting, adhesive-free and again releasable connection of floor boards, panel or similar components
BE1013569A3 (en) * 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Floor covering.
DE10031639C2 (en) * 2000-06-29 2002-08-14 Hw Ind Gmbh & Co Kg Floor plate
DE20013380U1 (en) 2000-08-01 2000-11-16 Kunnemeyer Hornitex laying aid
DE10101202B4 (en) * 2001-01-11 2007-11-15 Witex Ag parquet board

Also Published As

Publication number Publication date
EP1349995B2 (en) 2013-08-21
KR20030094235A (en) 2003-12-11
AU2002219750B2 (en) 2005-08-25
DK1349994T3 (en) 2007-12-03
NZ527355A (en) 2005-09-30
KR100898652B1 (en) 2009-05-22
JP4092202B2 (en) 2008-05-28
WO2002055809A1 (en) 2002-07-18
EP1349995B1 (en) 2008-01-09
NO20032688L (en) 2003-09-12
ES2291467T3 (en) 2008-03-01
DE60224499D1 (en) 2008-02-21
PT1349995E (en) 2008-04-03
DE60224499T3 (en) 2014-02-06
EP1852563A3 (en) 2009-08-19
EP1903158A2 (en) 2008-03-26
DE60221788T2 (en) 2008-06-05
KR20030094234A (en) 2003-12-11
PL201620B1 (en) 2009-04-30
JP4405149B2 (en) 2010-01-27
SK287961B6 (en) 2012-07-03
IL156528A (en) 2008-03-20
BR0206563B1 (en) 2010-11-16
CZ305227B6 (en) 2015-06-24
IL156530D0 (en) 2004-01-04
SK287962B6 (en) 2012-07-03
NO327720B1 (en) 2009-09-14
PT1349994E (en) 2007-11-16
SK9242003A3 (en) 2005-08-04
SI1349995T1 (en) 2008-06-30
AU2002217740C1 (en) 2006-02-16
ES2299570T5 (en) 2013-12-23
CZ20031850A3 (en) 2004-03-17
CA2434168A1 (en) 2002-07-18
IL156530A (en) 2009-09-01
DE60221788D1 (en) 2007-09-27
DK1349995T3 (en) 2008-04-28
NO20032688D0 (en) 2003-06-13
WO2002055810A1 (en) 2002-07-18
HU229924B1 (en) 2015-01-28
PL202339B1 (en) 2009-06-30
EP1349995A1 (en) 2003-10-08
CY1108037T1 (en) 2013-09-04
PL363051A1 (en) 2004-11-15
ES2396985T3 (en) 2013-03-01
EP1349994A1 (en) 2003-10-08
EP1852563A2 (en) 2007-11-07
EP2275616A3 (en) 2014-10-01
IL156528D0 (en) 2004-01-04
EP1903158A3 (en) 2009-09-23
EP2275616A2 (en) 2011-01-19
CA2433487C (en) 2010-03-23
KR100842477B1 (en) 2008-07-01
RU2003124759A (en) 2005-01-27
EP1349994B1 (en) 2007-08-15
CN1212462C (en) 2005-07-27
CA2434168C (en) 2009-10-27
NO20032687D0 (en) 2003-06-13
EP1852563B1 (en) 2013-07-31
NO327717B1 (en) 2009-09-14
AU2002217740B2 (en) 2005-08-25
NO20032687L (en) 2003-09-12
AT383480T (en) 2008-01-15
JP2004520502A (en) 2004-07-08
PL362995A1 (en) 2004-11-15
EP2281974A3 (en) 2015-03-11
AT370293T (en) 2007-09-15
RU2277159C2 (en) 2006-05-27
BR0206563A (en) 2004-06-22
DE60224499T2 (en) 2009-01-29
ES2299570T3 (en) 2008-06-01
SI1349994T1 (en) 2008-02-29
CZ304981B6 (en) 2015-03-04
JP2004518042A (en) 2004-06-17
CA2433487A1 (en) 2002-07-18
AU2002219750C1 (en) 2006-02-16
SK9252003A3 (en) 2005-06-02
CN1233914C (en) 2005-12-28
CZ20031846A3 (en) 2004-01-14
SI1349995T2 (en) 2013-12-31
HU0400740A2 (en) 2004-07-28
DK1349995T4 (en) 2013-11-25
BR0206564A (en) 2004-02-25
EP2281974A2 (en) 2011-02-09
NZ527354A (en) 2004-09-24
EP1903158B1 (en) 2012-10-03
RU2277158C2 (en) 2006-05-27
CN1484728A (en) 2004-03-24
RU2003124758A (en) 2005-01-27
CN1484727A (en) 2004-03-24
HU0303954A3 (en) 2004-06-28
KR20090028647A (en) 2009-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4652411B2 (en) Mechanical locking of floor panels according to flexible tongue
US7617645B2 (en) Floor panels with edge connectors
CA2856920C (en) Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements
EP2235286B1 (en) Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding and an installation method to connect such panels
EP1084317B1 (en) Locking system and flooring board
CN101932780B (en) Mechanical locking of floor panels, methods to install and uninstall panels, a method and an equipement to produce the locking system, a method to connect a displaceable tongue to a panel and a tongue blank
AU2006276347B2 (en) Mechanical locking of floor panels with a flexible bristle tongue
JP4762473B2 (en) Locking system and a manufacturing method thereof for mechanically joined floorboards
US7856785B2 (en) Floor panel with a tongue, groove and a strip
EP2405073B1 (en) Flooring system comprising mechanically connectable floor panels
CN102282328B (en) Floor panel
US10221576B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP2623686B1 (en) A mechanical locking system for floor panels provided with sliding lock
CN100354491C (en) Panel and interlocking system for panels
US8544234B2 (en) Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding
US9169658B2 (en) Floor panel and method of laying a floor panel
CA2702876C (en) Floor panel
CN101688400B (en) Locking mechanism for flooring boards
EP2599933B1 (en) Mechanical locking of floor panels
US7980039B2 (en) Device for connecting and interlocking of two base plates, especially floor panels
US4449346A (en) Panel assembly
EP1793063B1 (en) Floor covering consisting of hard panels and panel therefor
US20080005999A1 (en) Floor covering and locking systems
US20090193748A1 (en) Mechanical locking of floor panels
US8650826B2 (en) Mechanical locking system for floor panels

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees