HU0202748A2 - Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves - Google Patents

Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves Download PDF

Info

Publication number
HU0202748A2
HU0202748A2 HU0202748A HU0202748A HU0202748A2 HU 0202748 A2 HU0202748 A2 HU 0202748A2 HU 0202748 A HU0202748 A HU 0202748A HU 0202748 A HU0202748 A HU 0202748A HU 0202748 A2 HU0202748 A2 HU 0202748A2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
cleaning
conveyor
unit
rail groove
cleaning device
Prior art date
Application number
HU0202748A
Other languages
Hungarian (hu)
Inventor
Hillbrand
Original Assignee
Florianer Bahn Forschungs & Errichtungsgesellschaft Mbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Florianer Bahn Forschungs & Errichtungsgesellschaft Mbh filed Critical Florianer Bahn Forschungs & Errichtungsgesellschaft Mbh
Publication of HU0202748A2 publication Critical patent/HU0202748A2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
  • E01HSTREET CLEANING; CLEANING OF PERMANENT WAYS; CLEANING BEACHES; DISPERSING OR PREVENTING FOG IN GENERAL CLEANING STREET OR RAILWAY FURNITURE OR TUNNEL WALLS
  • E01H8/00Removing undesirable matter from the permanent way of railways; Removing undesirable matter from tramway rails
  • E01H8/10Removing undesirable matter from rails, flange grooves, or the like railway parts, e.g. removing ice from contact rails, removing mud from flange grooves
  • E01H8/12Removing undesirable matter from rails, flange grooves, or the like railway parts, e.g. removing ice from contact rails, removing mud from flange grooves specially adapted to grooved rails, flangeways, or like parts of the permanent way, e.g. level crossings or switches
  • E01H8/125Pneumatically or hydraulically loosening, removing or dislodging undesirable matter, e.g. removing by blowing, suction or flushing ; Loosening or removing by means of heat

Abstract

A találmány tárgya közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztítóberendezés, különösen villamosvágányok és vasúti vágányok nedvestisztítására, amely berendezés egy kocsialvázra van felszerelve ésamely tartalmaz egy tisztítófolyadékkal, különösen vízzel töltötttisztítóegységet, amely előtt egy, a tisztítófolyadék nagy nyomásátlétrehozó egység, mögötte pedig egy, a tisztítófolyadék és a horonybóleltávolított szenny keverékét összetevőikre elválasztó egység vanelrendezve, mely elválasztó egységnek szennytároló egysége, különösenhordozható vagy önjáró, vontatható szennytároló egysége, továbbászennykitároló vagy szennyátrakodó berendezése van a horonybólszármazó, leválasztott szenny számára, valamint egy ezt követőenelrendezett, használt tisztítófolyadékot leürítő berendezése. Atalálmány lényege az, hogy a berendezés tisztítóegysége (1) egy, anagynyomású tisztítófolyadék-sugarat menetirányban (10) a sínhoronybairányító, nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységből (9), továbbámindkét sínhorony számára egy-egy, a tisztítófolyadék és a kétsínhoronyból felszippantott szenny alkotta keveréket felvevő elvezetőkürtőből (11) áll, amely tisztítóegység (1) egy vele együttműködő ésösszekapcsolt függőleges irányú szállítószerkezettel (12) együtt egyvezetőállványon van ágyazva, ahol a vezetőállvány elöl és hátul két-két nyomkarimás kerékkel (14) halad a vágányon, ugyanakkor akocsialvázon (18), különösen a sínekkel (7) párhuzamosan állíthatómagassággal van megvezetve, amely kocsialvázra (18) legalább az eztkövetően elrendezett elválasztó egység (3) és az azelőtt elrendezett,nagy nyomást létrehozó egység legalább egy finomszűrő vagy dekantálóberendezéssel (21) és egy tisztítófolyadék-tároló berendezéssel együttvan felszerelve. ÓField of the Invention The present invention relates to a liquid rail rack cleaning apparatus, in particular for wet cleaning of tram tracks and railway tracks, which is mounted on a chassis and includes a cleaning fluid filled with a cleaning liquid, in particular water, in front of which a high pressure pressure cleaning unit and a mixture of cleaning fluid and groove removed from the cleaning fluid. a separating unit arranged on their components, said separating unit having a dehumidifying unit, particularly a portable or self-propelled, towable dirt storage unit, a dredger or a dredging device for the groove-derived, detached dirt, and a dehumidifying device for the subsequent cleaning of the used cleaning liquid. The essence of the invention is that the cleaning unit (1) of the apparatus is a high pressure cleaning fluid beam in the direction of travel (10) from the rail groove-guiding high-pressure fluid jet emitter unit (9), to one of two rail grooves, one from the cleaning fluid and the dirt mixture absorbed from the double rail groove. (11), which cleaning unit (1), together with a vertical conveyor (12) cooperating with it, is embedded in a single guide rack, with two rim flanges (14) on the track at the front and rear of the rack and at the same time on the chassis (18), in particular the rails (7) are guided at an adjustable height parallel to the rails (7), at least the separating unit (3) arranged thereafter and the high-pressure assembly previously arranged with at least one fine filter or decanting device (21); fitted with a cleaning fluid storage device. HE

Description

A találmány tárgya közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, főként villamosvágányok és vasúti vágányok nedves tisztítására, amely berendezés egy kocsialvázra van felszerelve és amely tartalmaz egy tisztítófolyadékkal, különösen vízzel töltött tisztítóegységet, amely előtt egy, a tisztítófolyadék nagy nyomását létrehozó egység, mögötte pedig egy, a tisztítófolyadék és a horonyból eltávolított szenny keverékét összetevőikre elválasztó egység van elrendezve, mely elválasztó egységnek szennytároló egysége, különösen hordozható vagy önjáró, vontatható szennytároló egysége, továbbá szennykitároló vagy szennyátrakodó berendezése van a horonyból származó, leválasztott szenny számára, valamint egy ezt követően elrendezett, használt tisztítófolyadékot leürítő berendezése.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a portable liquid rail groove cleaning device, particularly for wet tram and rail tracks, mounted on a wagon chassis and comprising a cleaning unit filled with a cleaning fluid, particularly water, followed by a high pressure cleaning fluid and a cleaning fluid behind it. and separating a mixture of dirt removed from the groove on their components, comprising a wastewater storage unit, in particular a portable or self-propelled, towable wastewater storage unit, and a wastewater or littering device for separating the wastewater from the groove, and equipment.

Az ilyen közlekedtethető, sínen futó vagy közúti járműkocsira szerelt folyadékos tisztítóberendezések részei mechanikus, véső alakú tisztítóelemek, továbbá nagynyomású vízsugarak, amelyek különböző elrendezésekben különböző irányból, akár a haladás szerinti ferde irányból is, a sínhoronyba irányított, kilövellt vízsugarak, amelyek a sínhoronyból kiöblítik a fellazított szennyet.Such transportable, rail-mounted or road-mounted liquid cleaners include mechanical, chisel-shaped cleaning elements, and high-pressure water jets which, in different layouts, in different directions, even from the inclined direction, are ejected from the rail groove and ejected from the rail. filth.

Aktaszám: 95896-7812 Sps • ·File Number: 95896-7812 Sps • ·

A sínről a víz és szenny keverékének felvétele erős szívó hatással történik, miközben az elszívást szolgáló beszívó nyílások közvetlenül a sín fölött vannak. Az elszívott keveréket ezután költséges és terjedelmes elválasztó egységekben megtisztított levegőre és víz-szenny keverékre választják szét, mely utóbbit tárolják és alkalmas lerakóhelyen kiürítik, továbbá előzetes szétválasztás keretében a durva szennyet előbb különválasztják és elkülönítve távolítják el.The water and dirt mixture is picked up from the rail with a strong suction effect while the suction openings are directly above the rail. The exhausted mixture is then separated into expensive and bulky separating units into purified air and water / dirty mixture, which is stored and emptied at a suitable landfill, and pre-separated into coarse dirt and then separated separately.

A jó teljesítményű elszíváshoz ennek során, mindenekelőtt elegendő tisztítási teljesítmény esetén, nagyteljesítményű ventilátorokra és ennek megfelelően nagy energiára van szükség.High-performance extraction requires high-performance fans and correspondingly high energy, above all with sufficient cleaning power.

A horonyban levő szennyeződés mechanikai meglazítása kényszerűen anyaglekoptatáshoz vezet, és ennek következtében erősen károsodik a horony felülete és ez gyakori zavarokhoz vezet, különösen a hornyok lefolyóréseinél.The mechanical loosening of the dirt in the groove forcibly leads to material leaching and consequently severely damages the groove surface and leads to frequent malfunctions, especially in groove drains.

Az ezekkel a berendezésekkel elérhető tisztítási sebesség alacsony marad és a két kiürítési hely közötti korlátozott távolság miatt a tisztítási teljesítmény nem kielégítő módon alacsony marad.The cleaning speeds achieved with these devices remain low and the cleaning performance remains unsatisfactory due to the limited distance between the two evacuation sites.

Ennek az a következménye, hogy a tisztítást a gyér forgalmú időben kell elvégezni, hogy ez a vonatok követési idejét ne nagyon befolyásolja hátrányosan.The consequence of this is that cleaning should be carried out in low traffic times so as not to adversely affect the train running time.

Egy ilyen sínhoronytisztító berendezés leírása található a FRSuch a groove cleaning device is described in FR

2628457 számú iratban.No. 2628457.

• · • · · · · • *··· · ·· • · ······ ········ ·· ·· ··• · · · · · · ················································· ·

A találmánnyal megoldandó feladat olyan elrendezés létrehozása, amellyel lehetséges a kíméletes és intenzív, és ezáltal gyors tisztítás és a sínhoronyban levő szennyeződés csekély energiafelhasználással történő eltávolítása, továbbá a tisztítási teljesítmény megnövelése a nagyobb hatótávolsággal együtt járó, ritkábban szükséges ürítés révén, és a tisztítófolyadék, előnyösen víz, melyben esetleg adalékok vannak, lehetőleg takarékos felhasználása révén, valamint a tisztítási teljesítmény hozzáigazítása a vonatok szokásos sebességéhez, hogy a tisztítási folyamat mindenkor elvégezhető legyen a síneken zajló forgalom akadályozása nélkül.SUMMARY OF THE INVENTION The object of the present invention is to provide an arrangement that enables gentle and intensive, and thus quick cleaning and removal of dirt in the rail groove with low energy consumption, and enhancement of cleaning performance through less frequent emptying with greater range, and preferably cleaning fluid. water, possibly containing additives, by using it as sparingly as possible, and adjusting the cleaning performance to the normal speed of the trains so that the cleaning process can be carried out at all times without impeding the traffic on the rails.

Ezt a feladatot a találmány értelmében olyan közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezéssel, különösen villamosvágányok és vasúti vágányok nedves tisztítására szolgáló berendezéssel oldjuk meg, amely berendezés egy kocsialvázra van felszerelve és amely tartalmaz egy tisztítófolyadékkal, különösen vízzel töltött tisztítóegységet, amely előtt egy, a tisztítófolyadék nyomását létrehozó egység, mögötte pedig egy, a tisztítófolyadék és a horonyból eltávolított szenny keverékét összetevőikre elválasztó egység van elrendezve, mely elválasztó egységnek szennytároló egysége, különösen hordozható vagy önjáró, vontatható szennytároló egysége, továbbá szennyürítő vagy szennyátrakodó berendezése van a horonyból származó, leválasztott szenny számára, valamint egy ezt követően elrendezett, használt tisztítófolyadékot leürítő berendezése és amely berendezésre a találmány értelmében az jellemző, hogy tisztítóegysége egy, a nagynyomású tisztítófolyadék-sugarat menetirányban a sínhoronyba irányító, nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységből, továbbá mindkét sínhorony számára egy-egy, a tisztítófolyadék és a két sínhoronyból felszippantott szenny alkotta keveréket felvevő elvezető kürtőből áll, amely tisztítóegység egy vele együttműködő és összekapcsolt függőleges irányú szállítószerkezettel együtt egy vezetőállványon van ágyazva, ahol a vezetőállvány elöl és hátul két-két nyomkarimás kerékkel halad a vágányon, ugyanakkor a kocsialvázon, különösen a sínekkel párhuzamosan állítható magassággal van megvezetve, amely kocsialvázra legalább az ezt követően elrendezett elválasztó egység és az azelőtt elrendezett, nagy nyomást létrehozó egység legalább egy finomszűrő vagy dekantáló berendezéssel és egy tisztítófolyadék-tároló berendezéssel együtt van felszerelve.According to the present invention, this object is solved by a mobile liquid rail groove cleaning device, in particular a device for wet cleaning of electric and railway tracks, which is mounted on a wagon chassis and comprises a cleaning unit filled with cleaning fluid, in particular water, followed by a unit for separating a mixture of cleaning fluid and debris removed from the groove, which comprises a sludge storage unit, in particular a portable or self-propelled, towable sludge storage unit, and a discharge or transfer device for separating the sludge followed by a device for draining used cleaning fluid and for the purpose of the invention characterized in that its cleaning unit consists of a high pressure fluid jet which directs the high pressure cleaning fluid jet in the direction of travel to the rail groove and a drainage horn for receiving a mixture of cleaning fluid and dirt drawn from the two grooves for each rail groove, with a cooperating and coupled vertical conveyor mounted on a guide rack, the guide rack being driven on the track by two flanged wheels at the front and rear, while being guided to the chassis, in particular, parallel to the rails, the pre-arranged high pressure generating unit being provided with at least one fine filtration or decanter and a cleaning fluid storage device erelve.

Az aligénypontok a találmány különösen előnyös kiviteli alakjait határozzák meg, és ezek az igénypontok az első igényponttal együtt a leírás részét képezik.The dependent claims define particularly preferred embodiments of the invention, and these claims, together with the first claim, form part of the specification.

Egy nagy teljesítményű tisztítóberendezés alkalmazása, amilyen pl. a WO 99/20843 számú iratban olvasható, amely tisztítóberendezésnek nagynyomású folyadéksugarat előállító része van, • · · · mely legalább több száz bar-tól ezer és kétezer bar-nál is nagyobb nyomást állít elő, és a menetirányba eső folyadéksugár-iránya van, nagy tisztítási sebességet tesz lehetővé a tisztítófolyadék alacsony fajlagos felhasználása mellett.Use of a high performance cleaning device such as WO 99/20843, a purifying device having a high pressure fluid jet producing a pressure of at least several hundred bar to a thousand and two thousand bar and having a downstream fluid jet direction, provides a cleaning speed with low specific cleaning fluid usage.

Egy energiatakarékos kényszeráramú függőleges irányú szállítóberendezés alkalmazása az elválasztó egység viszonylagos anyagátbocsátási terhelésének csökkenését eredményezi, ahol a szállítóberendezés célszerű kiviteli alakja egy, a kocsiszekrény külső falain vezetett serleges szállító vagy egy zsebes szállító.The use of an energy-saving forced-flow vertical conveyor device results in a reduction of the relative material throughput of the separation unit, where the conveyor device is preferably a bucket conveyor or a pocket conveyor on the outer walls of the body.

Az elválasztó egység többfokozatú kialakítása a tisztítófolyadék és a horony szennyeződésének nagyfokú elválasztási teljesítményét eredményezi, melynek során mindenekelőtt a legkisebb részecskék leválasztása jelenti a legnagyobb nehézségű feladatot.The multi-stage design of the separation unit results in a high separation efficiency of the cleaning fluid and groove contamination, whereby the removal of the smallest particles is the most difficult task.

Egy rezgő szállítószita alkalmazása, adott esetben egy előtte elrendezett ejtőszitával együtt, lehetővé teszi dús tisztítófolyadék előzetes leválasztását, és ezzel kisebb szükséges szitahosszat eredményez, mely szita keresztrudas, torlasztóéllel rendelkező szitaként lehet kialakítva, melybe visszavezetésre kerül a szilárd szennyeződésekben dús frakció, mely egy leválasztóciklonból egy szitára kerül folyamatosan ráporlasztásra, miáltal nő a szűrési szétválasztási teljesítmény.The use of an oscillating conveyor screen, optionally in combination with a pre-arranged drop screen, allows for the pre-separation of a bulky cleaning fluid and thereby reduces the required screen length, which can be formed as a cross-bar screen with a blocking edge, to which a fraction of solids is continuously sprayed onto the sieve, thereby increasing the filtration separation capacity.

• · • · «····· ········ · · ·» · ·• · • · «·············· · · · · · ·

Egy finomszűrő vagy dekantáló berendezés beiktatása vagy szükség esetén egy előtte elhelyezkedő előszűrő vagy dekantáló berendezés elrendezése lehetővé teszi, hogy a nagyon jól megtisztított tisztítófolyadék újrafelhasználható legyen a nyomáskeltő berendezés táplálásához, az ebből a célból tároló berendezésben tárolható, és ezáltal lényegesen kisebb mennyiségű friss tisztítófolyadékra lesz szükség, miáltal nő a berendezés hatótávolsága, és ezzel együtt nő a tisztítási teljesítménye is.The addition of a fine filtration or decanter or, if necessary, the arrangement of a pre-filter or decanter located in front of it allows the very well-cleaned cleaning fluid to be reused for feeding the pressure generator, for this purpose it can be stored in a storage unit. , which increases the range of the equipment and, consequently, improves cleaning performance.

Az ejtőszitáról származó összeállt, megszilárdult szennyeződés tárolásához rendelkezésre álló nagy kapacitás révén szintén lényegesen megnő az elrendezés hatótávolsága, amelyet két kiürítési járat között megtehet; továbbá mozgató szerkezetek, mint például mozgatott belső tartálykeverők, kaparószerkezettel ellátott tartályfenék vagy csigabetétek, betétes szállítócsövek alkalmazása lehetővé teszi a szenny tárolását annak összeadása, összesülése nélkül, és ezzel lehetővé teszi a kevesebb üzemzavarral járó, ezért nagyobb teljesítményű üzemmenetet.The large capacity available for storing solidified dirt from the dropping screen also significantly increases the range of the arrangement that you can run between two evacuation passages; and the use of moving devices, such as movable internal tank mixers, tank bottom or auger inserts, scraper conveyor pipes, which allow the storage of dirt without adding or aggregating, thus allowing for less malfunctioning and therefore more efficient operation.

Az elválasztó egység nehéz és nagy részeinek a kocsialvázra történő felszerelése tehermentesíti a vezetőállványt, és lehetővé teszi annak a kocsialvázon való, kis vonóerőkkel történő vontatását, és itt különösen előnyös, hogy a nyomban haladva, a kocsi elülső forgózsámolyánál fogva történik a vontatás.Installing heavy and large parts of the separation unit onto the undercarriage relieves the strainer and allows it to be towed on the undercarriage with low traction forces, and here it is particularly advantageous that the traction is carried out by the front bogie of the car.

• ·• ·

A vezetőállvány mozgásszabadságának biztosítása céljából kereszteződésekben, továbbá felfelé menő váltóknál és kanyarban történő haladáskor oldalirányban előnyös a kocsialváz felfelé könyökösen hajlított kialakítása.In order to ensure freedom of movement of the driver's stand at intersections, as well as in upshifts and cornering, it is advantageous to have an upwardly curved design of the undercarriage.

Egy különösen kompakt kivitelű berendezés jön létre olyan járműkocsival, amelynél a kocsialváz legalább egy első és egy hátsó forgózsámolyon nyugszik, amelyen el van rendezve az elválasztó egység és a szennyeződést tároló egység, és amelyhez a tisztítóegységet hordozó vezetőállvány vontatott módon kapcsolódik, miáltal létrejön egy közlekedtethető járműként kialakított stabil elrendezés, különösen sínen haladó járműelrendezés.A particularly compact design is provided by a vehicle with the chassis resting on at least one front and rear bogies, on which the separation unit and the dirt storage unit are disposed, and to which the cleaning unit carrying guide is towed to form a transportable vehicle. a stable arrangement, in particular a rail vehicle.

Annak érdekében, hogy a tisztító járat közben a sínfej is megcsiszolható legyen, nagyon egyszerű és hatásos megoldást ad az a kiviteli alak, amelynek esetében a forgózsámolyok egyikének kerekei között a sínfék helyett egy leereszthető csiszolótest kerül elrendezésre.In order to ensure that the rail head can be sanded during the cleaning passage, a very simple and effective solution is provided in which one of the bogie wheels is provided with a lowerable abrasive body instead of a rail brake.

Egy másik előnyös kiviteli alak a vezetőállvány vontatott vagy tolatott üzemű csatolása egy jármű olyan kocsialvázához, amelyen legalább egy nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egység, egy elvezető kürtő és az elválasztó egység szállítóberendezése van elrendezve.Another preferred embodiment is the towed or reversed attachment of the guide rack to a vehicle chassis having at least one high pressure fluid jet unit, a drain horn and a separation unit conveyor.

Egy másik előnyös kiviteli alak esetében a folyadékos sínhoronytisztító berendezés részei több kocsira elosztva vannak • ·In another preferred embodiment, the parts of the fluid rail cleaning device are distributed over several carts.

8· · ······ ····«··· ·· ·· ·· elrendezve, és ezáltal a más vágányrendszerre történő átirányítás, ottani tisztítási feladatok elvégzése céljából könnyebb lesz. Ez az előnyös elrendezés olyan, hogy a tisztítóegységgel felszerelt vezetőállvány mint külön kocsi van kialakítva és az egy másik kocsi alvázához kapcsolva kerül vontatásra, miközben elöl egy kocsi van elrendezve legalább egy szennytároló egységgel és folyadék nagy nyomását létrehozó egységgel, valamint a tisztítófolyadék-tároló berendezéssel, e mögött egy vezetőállást és a folyadékos tisztítóberendezés irányítására szolgáló vezérlőberendezést tartalmazó, kabinnal felszerelt kocsi van elrendezve.8 · · ······· ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · This preferred arrangement is such that the guide rack provided with the cleaning unit is formed as a separate trolley and is towed to the chassis of another trolley, while at the front a trolley is provided with at least one sewage storage and high pressure fluid generating unit and a cleaning fluid storage unit, behind this is a cab fitted with a driver's seat and a control device for controlling the liquid purifier.

A rezgő szállítószita mély fekvésű és hosszanti irányú elrendezése révén kis helyigényű - kompakt - elrendezést kapunk, amely különösen olyan készülékek esetén előnyös, amelyek a vágányok közúton történő megközelítésére szolgálnak.The deep and longitudinal arrangement of the vibrating conveyor sieve results in a compact space-saving arrangement, which is particularly advantageous in the case of devices for accessing tracks on the road.

A függőleges irányú szállítóberendezés különleges kialakítása és a nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységgel egy tisztítóegységgé történő egybeépítése révén olyan anyagáramlási útvonalat garantáló elrendezést kapunk, amely anyagáramlási útvonal kanyarban történő haladáskor is megmarad, és egyszerű módon teszi lehetővé a különböző nyomtávolságokhoz történő illesztést, hogy a munka ugyanazzal a berendezéssel elvégezhető legyen, a tisztítóegység két részegységének, a nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységnek és az elvezető • · · kürtőnek a függőleges irányú szállítóberendezés keretének megvezetése mentén történő eltolhatósága révén.The special design of the vertical conveyor and the integration of the high pressure fluid jet into a cleaning unit results in a material flow path arrangement that is maintained even when cornering the material flow path, and allows easy alignment of the machine to different track gauges, This can be done by sliding the two parts of the cleaning unit, the high pressure liquid jet unit and the drain • horn along the guide of the vertical conveyor frame.

Különösen hatékony elrendezést kapunk akkor, ha az elvezető kürtők kilépőnyílásai lényegében előre, menetirányba nézőén vannak elrendezve, és azok egy szállítócsiga csöve hozzárendelt bevezető nyílásaihoz csatlakoznak, mely cső a függőleges irányú szállítószerkezet zárt házának két oldalához csatlakozik. Az elvezető kürtők kifelé, a bevezető nyílások felé nézőén tömítettek annak érdekében, hogy szennyezett tisztítófolyadék permete ellen védve legyen. Egyszerűsödik a meghajtás akkor, ha a csigás szállítócsövekben kétoldalt a függőleges irányú szállítószerkezet mellé rendelt (mellett elrendezett) csigákat közösen hajtjuk meg, azok együtt futnak és a tisztítófolyadék és a szenny alkotta keveréket az ezek között elrendezett függőleges irányú szállítószerkezet terébe vezetjük.An especially efficient arrangement is obtained when the outlet openings of the drainage chimneys are arranged substantially forward, in the forward direction, and are connected to the associated inlet openings of a conveyor screw which is connected to both sides of the closed housing of the vertical conveyor. The drainage chimneys are sealed outward, facing the inlets to protect against dirty cleaning fluid spray. The drive is simplified when the screws (side-by-side) assigned to the vertical conveyor on both sides of the screw conveyor pipes are driven together, run together and led into the vertical conveyor space between the cleaning fluid and dirt.

Különösen egyszerű elrendezést kapunk akkor, ha a csigákat olyan tengely köti össze, amelyen több kefesor van elrendezve, amelyekből a tisztítófolyadék - szenny keverék közvetlenül az ezt követően elrendezett rezgő szállítószitára jut.An especially simple arrangement is obtained when the screws are connected by an axis on which there are a plurality of rows of brushes from which the cleaning fluid-dirty mixture is passed directly to a subsequent vibrating conveyor.

A találmány szerinti berendezésnek különböző nyomtávú vágányokon történő alkalmazása érdekében előnyös, ha egy elvezető kürtő kilépőnyílásához hozzárendelt csigás szállítócső bemeneti nyílásának olyan a szélessége, amellyel az elvezető kürtő oldalirányú ···· .... *..* ·.In order to use the device according to the invention on different track gauges, it is advantageous to have the width of the inlet opening of the worm conveyor associated with the outlet of a drain horn, such that the drain horn is laterally ···· .... * .. * ·.

állíthatósága lehetséges a különböző nyomtávú vágányszélességekhez, továbbá takarással, például takarószekrénnyel van felülről lefedve.it is adjustable for different track gauge widths and is covered from above with a cover, such as a cover cabinet.

A függőleges irányú szállítószerkezet akkor éri el a részben nagyon heterogén anyagnál a legkedvezőbb szállítási teljesítményt, ha a függőleges irányú szállítószerkezet több kefesorral ellátott láncos szállítóberendezésként van kialakítva; a kefesorok súrolják a ház alulsó falát, és 30 - 75 fokos, legelőnyösebben 55 fokos emelkedési szögben vannak elrendezve; egy lefolyóaknán keresztül a tisztítófolyadék-szenny keverék rákerül az enyhén felfelé emelkedve ferde helyzetű rezgő szállítószita betápláló oldalára. Freccsenő víz elkerülése érdekében a lefolyóaknában egy alakos gumitölcsér van elrendezve, amely egészen a rezgő szállítószita szitalemezéig ér.The vertical conveyor provides the best transport performance for a partially highly heterogeneous material when the vertical conveyor is configured as a multi-brush chain conveyor; the brush rows scrub the bottom wall of the housing and are arranged at an angle of elevation of 30 to 75 degrees, most preferably 55 degrees; through a drain, the cleaning fluid-dirty mixture is fed to the feed side of the oscillating conveyor screen, which is inclined slightly upwards. To prevent splashing water, a shaped rubber funnel is provided in the drain shaft, which reaches up to the screen plate of the vibrating conveyor.

Fontos a tisztítófolyadék - szenny keverék függőleges irányú szállítószerkezetnek történő zavartalan átadásához és a szállított levegő elvezetéséhez megfelelő nyílások kialakítása és a lefelé menő irányba történő tömítettség.It is important to provide suitable openings and a downward seal to allow the cleaning fluid-dirt mixture to pass smoothly into the vertical conveyor and to discharge the air supplied.

Különösen nagy leválasztás! teljesítményt ér el a rezgő szállítószita az enyhén felfelé irányulóan ferde helyzetbe állítás esetén, mely szita egy szállítóvályúban végződik a keményen összeállt horonyszenny leürítése céljából, emellett a szita végén a szállítási irányhoz képest keresztirányúan, a szita rúdjaival párhuzamosan egy torlasztóél van kialakítva és ez tartósan javítja a leválasztó hatást.Extreme separation! the oscillating conveyor screen achieves performance when slightly upwardly inclined, which terminates in a conveyor trough for draining hard-formed groove dirt, and at the end of the sieve is formed transversely to the conveying direction, and is provided with a stopping edge separating effect.

-1-f ·····«··-1-f ····· «··

X X ···· ···· ·· ·· ··X X ···· ···· ······

Egy ferde kihordóberendezés megtáplálásához, amelynek kialakítása egy alsó végén meghajtott csigás szállítócső, szabadon forgó csigával, az előirányzott betápláló tölcsér puffer zónát alkot az ingadozó betáplált mennyiség szempontjából, ami lehetővé teszi nagyon különböző kihordott anyagösszetétel esetén is az egyenletes és jó szállítási teljesítményt. Az anyagnak a szennytároló tartályban történő egyenletesebb eloszlása végett előnyös egy elosztókerék elrendezése a csigás szállítócső végén.For feeding an oblique delivery device, which is formed with a bottom end driven helical conveyor with a freely rotating auger, the intended feed hopper buffer zone is fluctuating in feed volume, which enables even and good transport performance even with very different dispensed material compositions. In order to distribute the material more evenly in the sewage storage tank, it is advantageous to arrange a distribution wheel at the end of the worm conveyor.

A szennytároló egység szennytároló tartályának gyors cseréje érdekében a tartály egy fordítókoszorún ül rögzítetten, vagy légpárnás forgóasztalra kerül elhelyezésre.For quick replacement of the sump storage tank, the sump is fixed on a swinging crown or placed on an air-cushioned turntable.

A szennytároló tartály kirakodás előtti lemérése és a póttartály felhelyezés utáni lemérése céljából mérlegcellák vannak elrendezve, miáltal a kiürítéskor a hídmérlegen történő munkaigényes mérlegelés elmaradhat.Balance cells are provided for weighing the sludge storage tank before unloading and for weighing the replacement tank after installation, which eliminates the need for laborious weighing on the bridge scales during emptying.

A rezgő szállítószitáról elfolyó folyadék hidraulikus leválasztóciklonval történő megtisztítása nagyfokú leválasztást eredményez, de még marad egy jelentős finomrészecske-tartalom, amely nem vezethető vissza a technológiai körfolyamatba; a leválasztóciklon szilárd anyagokban dús elmenő árama egyszerű módon hozzáadódik / belekerül a rezgő szállítószita elmenő anyagáramához, a ···· ···· • ·· szita kimeneti tartományában, és onnan kitáplálásra kerül a szennytároló tartályba.Purifying the fluid flowing from the vibrating conveyor with a hydraulic separation cyclone results in a high degree of separation, but there is still a significant fine particle content that cannot be traced back to the technological cycle; the solids-rich effluent stream of the separation cyclone is simply added to / fed into the effluent stream of the vibrating conveyor, in the outlet area of the ···· ··············································

A szilárd anyag leválasztásának javítása céljából a legelőnyösebb a specifikus szenny összetételhez igazodó pelyhesítőszer-adagoló állomáson keresztüli beadagolása a leválasztóciklon betápláló vezetékébe a jó kicsapatás elérése érdekében.In order to improve the separation of the solid, it is most preferred to feed it through a flocculant dispensing station adapted to the specific soil composition into the feed line of the separation cycle to achieve good precipitation.

A részben megtisztított tisztítófolyadékot, amelyet a hidraulikus leválasztóciklonból középen vezetünk el, még alá kell vetni egy finom tisztítási folyamatnak, mely egy feldolgozó berendezésben történik. Itt egy pelyhesítő vagy ülepítő berendezésen kívül alkalmazásra kerül egy ezt követően elrendezett előszűrő vagy elődekantáló berendezés, melynek kiviteli alakja lehet lamellás szeparátor vagy lemezes ülepítő (szedimentáló), melyben ferde hullámlamellás elemek vannak elrendezve, vagy a kiviteli alak lehet leválasztóciklon (szeparátor). Utolsó tisztítási fokozatként előnyös egy ezt követően elrendezett finomszűrő vagy dekantáló berendezés, mivel ebben az esetben olyan mértékben megtisztított folyadékot nyerünk, hogy az ismét betáplálható lesz a nagy nyomást keltő egységbe és a nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységbe anélkül, hogy ezek károsodásának veszélye fennállna. Ennek révén jelentős tisztítófolyadék-megtakarítás érhető el.The partially cleaned cleaning fluid that is discharged in the middle of the hydraulic separation cyclone is yet to undergo a fine cleaning process in a processing plant. Here, in addition to a flocculating or settling device, a subsequent pre-filtering or pre-decanting device is used, which may be in the form of a lamellar separator or a sheet settler (sedimenter), in which the waveguide elements are arranged. As a final step of purification, a subsequent fine filtration or decanter is preferred, since in this case a purified liquid is obtained such that it can be re-fed to the high pressure unit and the high pressure liquid jet unit without the risk of damage. This results in significant cleaning fluid savings.

Különösen előnyös, ha olyan dekantáló vagy finomszűrő berendezést használunk, amely egy dekantáló centrifugából áll, mert • ·· ekkor elérhető az igen nagy szilárdanyag-tartalom és a folyadék nagy tisztasági foka.It is particularly advantageous to use a decanter or a fine filtration apparatus consisting of a decanter centrifuge, because of the high solids content and high purity of the liquid.

Egy megelőzően elrendezett lemezes szedimentáló igen jelentősen csökkenti a centrifugának szilárdanyag-tartalommal történő terhelését, és ennek révén erősen megrövidülnek a tisztítási ciklusok.A pre-arranged plate sedimentator greatly reduces the solids content of the centrifuge and thus significantly shortens the cleaning cycles.

A két nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egység és a tisztítóegység hozzájuk rendelt elvezető kürtői a vezetőállványon levő megvezetésekben, a menetirányhoz képest keresztirányban állíthatóan és rögzíthetően vannak elrendezve, a mindenkori vágányszélességhez történő beállíthatóság végett. Ezáltal ez a tisztítóegység felváltva használható tisztítási feladatok elvégzésére különböző nyomtávszélességű szakaszokon.The discharge horns of the two high pressure fluid jet units and the cleaning unit are arranged in guides on the guide rack, adjustable and locked transversely to the direction of travel, for adjusting to the respective track width. Thus, this cleaning unit can be used alternately to perform cleaning tasks on different track width sections.

A kereszteződéseken vagy váltókon történő áthaladás szempontjából előnyös, hogy a tisztítóegység a vezetőállványon úgy van elrendezve, hogy két elülső és két hátulsó, mindkét irányban hatásos hidraulikus vagy pneumatikus henger egy paralelogrammás felfüggesztést alkot, amellyel működési helyzetben kis távolságban a sínek fölött van megtartva, és azokkal párhuzamosan felfelé elmozdíthatóan van elrendezve.It is advantageous for passage through intersections or transmissions that the cleaning unit is arranged on the guide rack so that two front and two rear hydraulic or pneumatic cylinders, effective in both directions, form a parallelogram suspension, which is held at a short distance above the rails, it is arranged to be movable in parallel upwards.

A fölös vízmennyiség levezetése és a sín fejének tisztítása céljából előnyös, ha egyidejűleg a sínhorony tisztításával ez a művelet is elvégezhető, ami azáltal lehetséges egyszerűen, hogy magán a tisztítóegységen vagy a vezetőállvány hátulsó, nyomkarimás kerekén el van rendezve egy sínfejmosó fúvóka és mögötte adott távolságban egy folyadékfölösleget visszavezető vezeték.For the purpose of draining excess water and cleaning the rail head, it is advantageous to perform this operation simultaneously with the rail groove cleaning, simply by having a rail head nozzle located at a distance behind the rail head and a flange wheel excess liquid return line.

A kanyarban történő zavarmentes megvezetettség egyszerű megoldása abban áll, hogy a tisztítóegység vezetőállványe egy függőleges lengőtengellyel a menetirányt tekintve a sínjármű tisztítóegységek előtt elrendezett elülső forgózsámolyának forgástengelye körül elforgatható módon van csatlakoztatva.A simple solution for cornering-free guidance is that the cleaning unit guide rack is pivotally mounted about a rotary axis about a front pivot of the rail vehicle in front of the cleaning units with a vertical pivot axis.

A tisztítóegységnek egy közúti utánfutóra történő rögzítésekor a súlyeloszlás és a kezelhetőség miatt előnyös, ha legalább a nyomást keltő berendezés, a finomszűrő vagy dekantáló berendezés és legalább a tisztítófolyadék-tároló berendezés egy része egy szintén közúti célú vontatójárműre van rögzítve, és az utánfutó össze van kötve egy annak kocsialvázához és a vontatójárműhöz képest függőleges lengőtengelyű vontatórúddal, továbbá a vontatójármű el van látva elülső és hátulsó, hidraulikusan leereszthető nyomkarimás kerekekkel, a sínre történő ráhelyezés céljából.When attaching the cleaning unit to a road trailer, due to weight distribution and handling, it is advantageous that at least part of the pressure generating device, the fine filtering or decanting device and at least part of the cleaning fluid storage device is fixed to a road tractor and the trailer is connected a draw bar with a vertical pivot axis relative to its chassis and to the towing vehicle, and the towing vehicle is provided with front and rear wheels with hydraulically lowering flanges for mounting on the rail.

Lehetséges, hogy szükség szerint az elválasztó egység több fokozatot alkotó, megfelelően illesztett elválasztó egységekből álljon, figyelembe véve azt, hogy el kell érni az egy nagynyomású szivattyú alkalmazásához szükséges határértékeket.If necessary, the separation unit may consist of multi-stage, suitably fitted separation units, taking into account the need to reach the limits required for the application of a single-pressure pump.

I ···· • · · · · · ····« ··· • ···· · *· • · ·«···· ···· ···· ·· ·· ·<I ······························································•

A folyadékos tisztítóberendezés jó kihasználása végett előnyös, ha annak részei mint könnyen cserélhető, fel- és leszerelhető, könnyen rakodható és szállítható egységek vagy részegységek módjára vannak kialakítva annak érdekében, hogy eltérő nyomtávszélességű, több helyen található vágányberendezések legyenek kezelhetőek egy ilyen tisztítóberendezéssel, amelynek eredménye jelentős tőkemegtakarítás.In order to make good use of the liquid purifier, it is advantageous that its parts are designed as easy to replace, disassemble, easily load and transport units or subassemblies so that various track gauges with different gauge widths can be operated with such a purifier capital savings.

Különösen előnyös, hogy a találmány szerinti elrendezés egyaránt alkalmas nagyméretű egységek és kisméretű egységek kialakítására anélkül, hogy ez befolyásolná annak hatékonyságátIt is particularly advantageous that the arrangement according to the invention is suitable for forming both large units and small units without affecting its efficiency.

A találmányt részletesebben kiviteli példák kapcsán, a csatolt rajz alapján ismertetjük.The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

A rajzon az 1. ábra egy sínjármű képe oldalnézetben, részben metszetben; a 2. ábra az 1. ábra szerinti sínjármű felülnézetben, vízszintes metszetben;Figure 1 is a side view, partly in section, of a rail vehicle; Figure 2 is a top plan view of the rail vehicle of Figure 1, in horizontal section;

a 3. ábra a folyadékos tisztítóberendezés egy tisztítóegysége és egy elválasztó egysége oldalnézetben, metszetben, vázlatosan;Figure 3 is a schematic sectional side elevational view of a cleaning unit and a separating unit of the liquid scrubber;

a 4. ábra egy tisztítójármű kocsiszekrényének keresztmetszete vázlatosan, ahol a metszet síkja a menetirányra merőleges;Figure 4 is a schematic cross-sectional view of a wagon body of a cleaning vehicle, wherein the plane of the section is perpendicular to the direction of travel;

az 5. ábra a tisztítóegység vázlatos oldalnézete függőleges irányú szállítóberendezéssel, részben metszetben;Figure 5 is a schematic side view, partly in section, of the cleaning unit with a vertical conveyor;

a 6. ábra az 5. ábra szerinti tisztítóegység vázlatos felülnézete; míg ··· · ···· • · a 7. ábra egy teljes folyadékos tisztítóegységgel felszerelt jármű vázlatos oldalnézete.Figure 6 is a schematic top view of the cleaning unit of Figure 5; and Fig. 7 is a schematic side view of a vehicle equipped with a complete liquid cleaning unit.

Az 1. és 2. ábrán egy 57 sínjármű látható, amely három 60, 60’, 60” kocsirészből áll, és egy 17 vágány 7 sínjein éppen egy kanyarban van ábrázolva.Figures 1 and 2 show a rail vehicle 57 consisting of three trolley sections 60, 60 ', 60' and shown on rails 7 of a track 17 in a single curve.

Az 57 sínjármű második 55 forgózsámolya előtt 10 menetirányban a kocsi keresztmetszetének elkeskenyedő tartományában egy 1 tisztítóegység függőleges irányú 12 szállítószerkezete van elrendezve, amely össze van kötve az 1 tisztítóegységgel; a 12 szállítószerkezetre egy mögötte elrendezett 11 elvezető kürtő adja fel a 8 sínhoronyból az (utalásszerűén jelölt) nagynyomású sugarat kibocsátó 9 egységből származó, nagynyomású vízsugárral kiöblített tisztítófolyadék-szenny keveréket.In front of the second bogie 55 of the rail vehicle 57, a vertical conveyor 12 of a cleaning unit 1 is arranged in the narrowing region 10 of the carriage in cross-section, which is connected to the cleaning unit 1; a discharge chute 11 disposed behind the conveyor 12 discharges a mixture of cleaning fluid-impurities from the rail groove 8, which is flushed with a high-pressure water jet from the high-pressure jet unit 9 (indicated).

A tisztítófolyadék-szenny keverék egy ezt követően elrendezett 3 elválasztó egység rezgő 38 szállítószitájára kerül feladásra, és ott szétválasztásra kerül egy folyadékban dús fázisra és egy szilárd anyagban dús fázisra.The cleaning fluid-dirt mixture is then discharged onto a vibrating conveyor screen 38 of a separating unit 3, where it is separated into a liquid-rich phase and a solid-rich phase.

A rezgő 38 szállítószitáról a szilárd szennyeződés egy 4 szennytároló egység két csöves szállítócsigája közül az elsőre kerül feladásra. A második csöves szállítócsigából a szilárd szennyeződés egy szennykitároló vagy -átrakodó 5 berendezés egy alatta levő, az utolsó kocsirészből oldalirányban kitolható keresztirányú 61 szállítószalagjára kerül ráejtésre, mely azt kitárolja.From the vibrating conveyor 38, solid dirt is dispensed to the first of two tubular conveyors of a waste storage unit 4. From the second tubular conveyor screw, the solid dirt is dropped onto a bottom transverse conveyor belt 61 of a debris extraction or loading device 5, which retrieves it laterally.

A 4 szennytároló egység két csöves szállítócsigája és a rezgő 38 szállítószita közötti átadási pontok a nyolctengelyű 57 sínjármű két középső 55 forgózsámolyának 59 csuklós kapcsolódási pontja fölött vannak.The transfer points between the two tubular conveyor screws of the sludge storage unit 4 and the vibrating conveyor belt 38 are located above the pivot points 59 of the two central bogies 55 of the eight-axle rail 57.

A nagynyomás alatt kipréselt tisztítófolyadékot, szokásosan vizet, egy nagy nyomást létrehozó 2 egységben egy nagynyomású 19 szivattyú bocsátja ki, melynek táplálása egy 22 tisztítófolyadék-tároló berendezésből történik, mely 22 berendezés az 57 sínjármű második és harmadik 60', 60 kocsirészének 24, 24’ külső oldalfalain elrendezett tartályok alakjában van kivitelezve. A tisztítófolyadék a nagynyomású 19 szivattyúba történő belépés előtt még egy finomtisztításon megy keresztül, ami egy finomszűrő vagy dekantáló 21 berendezésben kerül megvalósításra.The high pressure cleaning fluid, usually water, is discharged in a high pressure generating unit 2 by a high pressure pump 19 fed from a cleaning fluid storage device 22 which is provided in the second and third trolleys 60 ', 60' of the rail 57. in the form of containers arranged on its outer sidewalls. Prior to entering the high pressure pump 19, the cleaning fluid undergoes a further fine cleaning, which is carried out in a fine filter or decanter 21.

A rezgő 38 szállítószitából elfolyó, finom részecskéket tartalmazó tisztítófolyadék-szenny keveréket a 3 elválasztó egység egyik 46 tisztítókörének egy 45 szivattyúja egy hidraulikus 47 leválasztóciklonra vezeti, és az ebből a 47 leválasztóciklonból kívül elvett, szilárd anyagban dús rész ismét a rezgő 38 szállítószitára kerül feladásra, a belül elvett, szilárd anyagban szegény rész pedig egy 52 feldolgozó berendezésbe kerül betáplálásra, amelyből a megtisztított tisztítófolyadékot közvetlenül ···· ···· ’·.* a 22 tisztítófolyadék-tároló berendezésbe, vagy a finomszűrő vagy dekantáló 21 berendezésen történő áthaladást követően közvetlenül a nagy nyomást létrehozó 2 egységbe kerül betáplálásra.The fine fluid particle cleaning fluid mixture flowing from the vibrating conveyor 38 is led by a pump 45 of one of the cleaning circuits 46 of the separation unit 3 to a hydraulic separation cyclone 47 and the solids-rich portion removed from this separating cyclone 47 is re-applied to the vibrating conveyor 38. and the solids-poor portion taken inside is fed to a processing unit 52, from which the cleaned cleaning fluid is sent directly to the cleaning fluid storage device 22 or through the fine filter or decanter 21 is fed directly into the high pressure unit 2.

A 3. és 4. ábrán látható az 1 tisztítóegység és a 3 elválasztó egység, melyek vagy egy 57 sínjárműre vagy egy közúti utánfutóra vannak felszerelve. Az utóbbi esetben a 62 közúti kerekek a sínre helyezéshez hidraulikusan felemelhetően vannak kialakítva.Figures 3 and 4 show a cleaning unit 1 and a separating unit 3 mounted on either a rail vehicle 57 or a road trailer. In the latter case, the road wheels 62 are hydraulically lifted for placing on the rail.

Az utánfutót egy teherautó húzza maga után, amely teherautóra van felszerelve a nagy nyomást létrehozó 2 egység, a 22 tisztítófolyadék-tároló berendezés és a finomszűrő vagy dekantáló 21 berendezés. A teherautóhoz az utánfutó egy mindkét végén függőleges tengelyek körül elforgatható vontatórúddal kapcsolódik, megkönnyítendő a sínre helyezést. E célból a teherautó is fel van szerelve leereszthető nyomkarimás kerekekkel.The trailer is towed by a truck mounted on the truck by the high pressure generating unit 2, the cleaning fluid storage device 22 and the fine filter or decanter 21. The trailer is connected to the truck by a tow bar at both ends, which is pivotable about vertical axes, to make it easier to place on the rail. To this end, the truck is also equipped with flip-down wheels.

Az 1 tisztítóegység két nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó 9 egysége és a hozzájuk rendelt 11 elvezető kürtői egy 13 vezetőállványra vannak felszerelve, amely elülső és hátulsó 14 és 15 nyomkarimás kerekekkel fut a 17 vágány 7 sínjein. A 13 vezetőállványon a 14, 15 nyomkarimás kerekek egy 58 megvezetés révén oldalirányban állíthatóan, egy 17 vágány nyomtávolságához beállítható és a beállított helyzetben oldalirányban megtartott és rögzíthető módon vannak elrendezve.The two high pressure fluid jet emitting units 9 of the cleaning unit and the associated exhaust horns 11 are mounted on a guide rack 13 which runs with front and rear flange wheels 14 and 15 on the rails 7 of the track. On the rack 13, the flange wheels 14, 15 are laterally adjustable by a guide 58, adjustable to the track gauge of a track 17, and retained and locked laterally in the set position.

• · · ·• · · ·

A nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó 9 egység és a 11 elvezető kürtő két irányban hatásos pneumatikus 79 hengerekhez csatlakozóan, a sínnel párhuzamosan, állítható magasságúan a nem ábrázolt 13 vezetőállványon van ágyazva, ahol az alvázszerű 13 vezetőállvány a 18 kocsialvázhoz csuklósán van rögzítve.The high pressure liquid jet emitting unit 9 and the drain horn 11 are mounted in a bidirectionally effective pneumatic cylinder 79, mounted parallel to the rail, at an adjustable height 13 on the guide rack (not shown), wherein the chassis guide rack 13 is hinged to the chassis 18.

Egy 57 sínjárműre erősített kiviteli alak esetében a 13 vezetőállványt csak az elülső 14 nyomkarimás kerekek vezetik meg a 17 vágány 7 sínjein, és a 13 vezetőállvány egy mögötte elrendezett 16 lengőtengellyel van ágyazva az 57 sínjármű 55 forgózsámolyának a 10 menetirányra vonatkoztatva e mögött elrendezett forgástengelyében.In an embodiment mounted on a rail 57, the guide rack 13 is guided only by the front flange wheels 7 on the rails 7 of the track 17, and the rack 13 is supported by a pivot axis 16 mounted behind the rotating axle 55 of the trolley 55 of the rail 57.

A 11 elvezető kürtő a kiöblített tisztítófolyadék-szenny keveréket egy lefelé irányított 33 kiadónyíláson át egy alakos 34 gumitölcsérben , amely tölcsér a függőleges irányú 12 szállítószerkezet 37 vázán levő 36 támasztófelületekre támaszkodik, a függőleges irányú 12 szállítószerkezet szabadon billenthető 23 serlegeire vezeti rá, a 11 elvezető kürtő ugyanakkor felfelé egy 35 levegőkibocsátó nyílással rendelkezik a keverékkel együtt felszippantott levegő eltávoztatására.The drain horn 11 is flushed through the downstream outlet 33 through a downwardly directed outlet 33 in a shaped rubber funnel 34 which rests on the support surfaces 36 on the frame 37 of the vertical conveyor 12, the vertical conveyor 12 is free to tilt the horn, on the other hand, has an air outlet 35 upwards to remove the air sucked in with the mixture.

A függőleges irányú 12 szállítószerkezet a 23 serlegekkel együtt a 26 kocsiszekrény oldalsó 24, 24' külső falai, valamint felső és alsó 25, 25' külső falai mentén négy 29 irányváltó ponton keresztül vezetett, mely 29 irányváltó pontok kiviteli alakja irányváltó kerék vagy irányváltó szegmens lehet.The vertical conveying device 12, together with the cups 23, is guided along four sidewall points 29 along the sidewalls 24, 24 'and the top and bottom 25, 25' of the body of the body 26, which may take the form of a reversing wheel or a reversing segment. .

• · · ·· ·· · ···· ···· ·· ·« ».*• · · · · · · · · · · · · · ·

A függőleges irányú 12 szállítószerkezet alsó, sík kiterjedésű 27 szakaszán a 23 serlegek közvetlenül az alsó 25' külső falon vannak megvezetve, és azokat a 11 elvezető kürtők alakos 34 gumitölcséreiből lefolyó tisztítófolyadék-szenny keverék tölti meg. A túlfolyó mennyiség a 25' külső fal (nem ábrázolt) padlónyílásain keresztül a 8 sínhoronyba kerül leeresztésre.In the lower, flat portion 27 of the vertical conveyor 12, the cups 23 are guided directly on the lower outer wall 25 'and are filled with a mixture of cleaning fluid and dirt discharged from the molded rubber funnels 34 of the drain horns 11. The overflow is drained through the floor openings (not shown) of the outer wall 25 'into the groove 8.

A függőleges irányú 12 szállítószerkezet felső vízszintes 28 szakaszán történő áthaladáskor a 23 serlegeket egy betehető vezérlőorr megbillenti és egy 31 serlegmegvezetés ebben a helyzetben tartja azokat a visszafordulásig és a 23 serlegek eközben kiürülnek.When passing through the upper horizontal section 28 of the vertical conveyor 12, the cups 23 are tilted by an insertable guide nose and held by a guide 31 in this position until they are reversed, and the cups 23 are emptied.

A kiürítés egy 32 rázótölcsérbe történik, mely egy 39 ejtőszitát táplál, melynek helyzete 30 fok és 70 fok közötti elrendezésű, mely szita a szilárd anyagban dús tisztítófolyadék-szenny keveréket a rezgő 38 szállítószita 49 szitalemezének 42 betápláló oldalára vezeti rá, eközben a tisztítófolyadékban dús rész egy alatta levő 40 gumiborításra mint gumi takarólemezre jut és onnan a 41 szűrővályúba folyik le.The evacuation is carried out in a shaker funnel 32 which feeds a drop screen 39 in a position of 30 degrees to 70 degrees which passes the solid-rich cleaning fluid-dirty mixture to the inlet side 42 of the screen plate 49 of the vibrating conveyor 38. it reaches a rubber cover plate 40 underneath as a rubber cover plate and flows from there into the filter trough 41.

A keresztirányú rudakkal rendelkező, nagyon kis rúdtávolságú 49 szitalemez a 10 menetirányhoz képest enyhén hátrafelé emelkedőén megdöntötten van elrendezve, és azt rázómotorok hajtják.A very short rod spacing plate 49 with transverse rods is inclined slightly backwardly relative to the driving direction 10 and driven by vibrating motors.

A megszilárdult szennykeverék egy, a 49 szitalemez végén elrendezett 50 torlasztóélen keresztül egy 43 szállítóvályúba kerül át, amelyből egy 4 szennytároló egységbe kerül átadásra, amely 4 • · · · · · · szennytároló egység kiviteli alakja közúti utánfutó esetén lehet egy szállítható tartályként kivitelezett konténeres utánfutó.The solidified debris mixture is conveyed through a stopping edge 50 at the end of the screen plate 49 to a conveyor 43, which is conveyed to a sludge storage unit 4, which in the case of a road trailer may be a container container transported as a transportable container. .

A 41 szűrővályú 44 lefolyójából a keverék tisztítófolyadékban dús frakciója egy 46 tisztítókor 45 szivattyújára kerül rá, melynek kimenete egy hidraulikus 47 leválasztóciklonhoz csatlakozik.From the drain 44 of the filter trough 41, a fraction of the mixture rich in the cleaning fluid is applied to a pump 45 of a purge 46, the outlet of which is connected to a hydraulic separation cyclone 47.

A 47 leválasztóciklon külső kimenetén elvett, szilárd anyagban dús keverék egy 48 betápláló fúvókán keresztül a rezgő 38 szállítószita 49 szitalemezére kerül visszavezetésre a 42 betápláló oldal közelében. A 47 leválasztóciklon belső elvezetéséről elvett, tisztítófolyadékban dús keverék a 46 tisztítókor egy tápvezetékén keresztül egy 52 feldolgozó berendezésbe kerül betáplálásra.The solids-rich mixture taken from the outer outlet of the separation cyclone 47 is recycled through a feeding nozzle 48 to a screen plate 49 of a vibrating conveyor 38 near the feeding side 42. The cleaning fluid-rich mixture taken from the internal drainage of the separation cyclone 47 is fed to a processing plant 52 via a feed line 46 of the cleaning cycle 46.

Egy közúti utánfutó alkalmazása esetén a vontatójárművön kerül elrendezésre legalább a nagy nyomást létrehozó 2 egység, a finomszűrő vagy dekantáló 21 berendezés és a 22 tisztítófolyadék-tároló berendezés.When a road trailer is used, the towing vehicle is provided with at least a high pressure generating unit 2, a fine filter or decanter 21 and a cleaning fluid storage device 22.

Egy ilyen utánfutó esetében a 62 közúti kerekek hidraulikus hengerekkel felemelhetőek vagy az 1 tisztítóegység leereszthető kialakítású, úgy hogy az utánfutó a 17 vágányon a két 8 sínhoronyhoz tartozó két 1 tisztítóegység elülső és hátulsó 14, 15 nyomkarimás kerekein halad.In such a trailer, the road wheels 62 may be raised by hydraulic cylinders or the cleaning unit 1 may be folded down so that the trailer runs on the track 17 on the front and rear track 14, 15 of the two cleaning units 1 for the two rail grooves.

Az 57 sínjárművön és a közúti utánfutón egyaránt el van rendezve egy-egy 51 csörlő nagynyomású tömlők számára, amelyek segítségével a nagynyomású tisztítófolyadékot a 7 sínek váltóinak, öblítőréseinek, és egyéb különleges részeknek a kézzel történő megtisztítására használjuk fel.On the rail 57 and on the road trailer, there is provided a winch 51 for the high pressure hoses 51, whereby the high pressure cleaning fluid is used to manually clean the gears, rinsing gaps, and other special parts of the rails 7.

Az 5. és 6. ábrán egy 1 tisztítóegység látható, amely egy 13 vezetőállványra van felépítve. A 11 elvezető kürtők a nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó 9 egységekkel egy 17 vágány 7 sínjei fölött igen kis távolságban vannak elrendezve, és azokat a 10 menetirányban a 13 vezetőállványon levő elülső és hátulsó 14, 15 nyomkarimás kerekek mozgatják.Figures 5 and 6 show a cleaning unit 1 mounted on a guide rack 13. The exhaust horns 11 are located at very short distances above the rails 7 of the track 17 with the high pressure fluid jet emitting units 9 and are moved by the front and rear flanged wheels 14, 15 in the driving direction 10 on the guide rack 13.

A 8 sínhorony fenekéről visszaverődő szennyes folyadéksugár a 11 elvezető kürtőn keresztül áthalad, kilép az előre irányuló 33 kiadónyíláson, amely egy szállítócsiga 64 csövének hozzárendelt 63 bevezető nyílásába van illesztve, mely szállítócsiga csöve egy függőleges irányú 12 szállítószerkezet minden oldalról zárt 68 háza mindkét oldalán helyezkedik el.A stream of dirty liquid reflected from the bottom of the rail groove 8 passes through the drain horn 11 and exits the forward outlet 33 which is inserted into the associated inlet 63 of a conveyor screw 64, which is located on each side of a vertical conveyor housing 12 .

A szállítócsiga 64 csövének 63 bevezető nyílása kiszélesített kialakítású, úgyhogy a 11 elvezető kürtő a 17 vágány megváltozott nyomtávolságához illeszthető legyen és azt felül és oldalt egy 72 takaróelem borítja, megakadályozandó a porlasztott folyadékköd kilépését.The inlet opening 63 of the conveyor auger tube 64 is widened so that the drain horn 11 can be adapted to the altered track gauge 17 and is covered at the top and side by a cover 72 to prevent the spray liquid from escaping.

A szállítócsiga 68 házában 65 csigák vannak elrendezve, melyek egy függőleges irányú 12 szállítószerkezet alsó 66 tengelyével vannakThe housing 68 of the conveyor auger is provided with augers 65 having a lower axis 66 of a vertical conveyor 12

.....··. *..* ·..· összekötve, azokkal közös meghajtásúak; ezek a 65 csigák a tisztítófolyadék-szenny keveréket középre, a függőleges irányú 12 szállítószerkezet tartományába szállítják...... ··. * .. * · .. · interconnected, jointly driven; these pulleys 65 convey the cleaning fluid-dirt mixture centrally in the region of the vertical conveyor 12.

A függőleges irányú 12 szállítószerkezet 69 kefesorokkal felszerelt láncos felvonóként van kialakítva , mely 55 fokos emelkedő szögben van elrendezve. A 69 kefesorok felveszik a tisztítófolyadék-szenny keveréket és azt a 68 ház alsó 70 falát súrolva a láncos felvonó felső 67 tengelyének magasságában levő 71 lefolyóaknába szállítják, ahonnan az egy nem ábrázolt, ezt követően elrendezett rázó 38 szállítószitára kerül betáplálásra.The vertical conveyor 12 is designed as a chain hoist with brush rows 69 arranged at an incline of 55 degrees. The rows of brushes 69 pick up the cleaning fluid-dirty mixture and, by scrubbing the lower wall 70 of the housing 68, are transported to a drain shaft 71 at the height of the upper shaft 67 of the chain hoist, from where it is fed to a shaker conveyor 38 not shown.

A 7. ábrán egy közlekedtethetően kialakított folyadékos sínhoronytisztító berendezés látható, amely 57 sínjárműként van kialakítva. Ennek 18 kocsialváza van, mely középen felfelé könyökösen hajlított kialakítású annak érdekében, hogy az alatta elrendezett 1 tisztítóegység számára szabad helyet biztosítson.Figure 7 shows a transportable fluid rail groove cleaning device 57 configured as a rail vehicle. It has a car chassis 18 which is curved upwards in the middle so as to provide free space for the cleaning unit 1 located below it.

Az 1 tisztítóegység egy 11 elvezető kürtőt tartalmaz a reá felszerelt, 10 menetirányban lefelé megdöntött helyzetben elrendezett, nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó 9 egységből nagynyomással kilépő tisztítófolyadék, gyakorlatilag víz számára.The cleaning unit 1 comprises a drain horn 11 for the high pressure cleaning fluid exiting the high pressure fluid jet unit 9 arranged in a downwardly inclined position 10, practically water.

Az 1 tisztítóegység egy 13 vezetőállványra van rögzítve, és mindkét irányban működő pneumatikus vagy hidraulikus 79 hengerekkel • · • · · · felemelhetően van felfüggesztve, váltókon és kereszteződéseken történő áthaladás céljából.The cleaning unit 1 is mounted on a guide stand 13 and is suspended by a pneumatic or hydraulic roller 79 operating in both directions for passage through gears and intersections.

A 13 vezetőállvány elülső és hátulsó 14 és 15 nyomkarimás kerekeken fut. A hátulsó 15 nyomkarimás kerekeknél egy sínfejmosó 82 fúvóka és amögött egy vízfölösleget visszavezető 83 vezeték van elrendezve.The guide rack 13 runs on front and rear flange wheels 14 and 15. The rear flange wheels 15 are provided with a rail head nozzle 82 and an excess water return line 83 behind it.

Mindkét 7 sín 11 elvezető kürtője a tisztítófolyadék-szenny keveréket egy előtte elhelyezkedő szállítócsiga 64 csövének adja át, melyben egy hajtott 65 csiga forog és a tisztítófolyadék-szenny keveréket a függőleges irányú 12 szállítószerkezet láncos felvonóként kialakított szerkezetének középső tartományába, a 69 kefesorokhoz szállítja, ahonnan a 69 kefesorok a tisztítófolyadék-szenny keveréket felszállítják a 12 szállítószerkezet minden oldalról zárt házának alsó falán keresztül egészen annak lefelé menő, 40 gumiborítással mint takarólemezzel ellátott 71 lefolyóaknájáig, ahonnan a tisztítófolyadékszenny keverék egy rezgő 38 szállítószita 42 betápláló oldalára jut, mely szita enyhén emelkedő helyzetű és 50 torlasztóélben végződik, melyen át a szilárdanyag-tartalom egy ferde 76 kihordó berendezés 75 betápláló tölcsérébe kerül bele.The drain horns 11 on both rails 7 transfer the cleaning fluid dirt mixture to the pipe of a conveyor screw 64 in front of which the driven auger 65 rotates the cleaning fluid dirt mixture into the middle region of the vertical conveyor 12 as a chain elevator the brush rows 69 convey the cleaning liquid-dirty mixture through the lower wall 71 of the conveyor 12 to the downwardly sloping manhole 71 with a rubber cover 40 as a cover plate, from where the cleaning liquid dirt mixture is fed to a vibrating conveyor 38 and terminating at a blocking edge 50 through which the solids content is introduced into the feed hopper 75 of an oblique delivery device 76.

A ferde 76 kihordó berendezés csöves szállítócsigaként van kialakítva, szabadon forgatható, alsó meghajtású csavarvonalú csigával és az a szilárd szennyeződést a 4 szennytároló egység 77 szennytároló tartályába ejti bele. Az egyenletesebb eloszlás érdekében közvetlenül a leejtési hely alatt el van rendezve egy 87 elosztókerék.The oblique discharge device 76 is designed as a tubular conveyor screw with a freely rotatable lower drive helical auger and drops the solid dirt into the sump container 77 of the sludge storage unit 4. A distribution wheel 87 is arranged just below the drop point for a more even distribution.

A 77 szennytároló tartálynak a hosszanti irányú munkavégző helyzetbe mozgatásához és az ehhez képest 90 fokkal elforgatott le- és felrakodó helyzetbe történő mozgatását lehetővé teendő a 77 szennytároló tartály az 57 sínjárművön egy 78 fordítókoszorúra helyezhető rá és annak helyzete üzem közben biztosított. Az üres 77 szennytároló tartály felhelyezésekor és a teli 77 szennytároló tartály leemelésekor a súly meghatározásához 86 mérlegcellák vannak elrendezve.In order to move the waste storage container 77 into the longitudinal working position and to move the loading and unloading position rotated 90 degrees relative thereto, the waste storage container 77 may be mounted on a rail 78 on a rail 57 and secured during operation. Balance cells 86 are arranged to determine the weight when an empty waste container 77 is installed and a full waste container 77 is removed.

A felfelé könyökösen hajlított 18 kocsialváz tartományában azon el van rendezve egy 3 elválasztó egység, melynek 52 feldolgozó berendezése van, melynek alkotó elemei egy hidraulikus 47 leválasztóciklon, egy lemezes 74 szedimentáló és egy dekantáló 21 berendezés, amelynek dekantáló centrifugaként van kialakítva.In the region of the upwardly curved carriage 18 there is arranged a separating unit 3 having a processing device 52 comprising a hydraulic separating cyclone 47, a plate sedimentation device 74 and a decanter centrifuge 21.

A rezgő 38 szállítószita 41 szűrővályújának 44 lefolyójából az előtisztított folyadékot a 45 szivattyú táplálja be a 46 tisztítókörbe, és az onnan egy leválasztó 47 centrifugába jut, de ezelőtt egy 81 adagolóberendezés pelyhesítőszert adagol be az előtisztított folyadékba.From the drain 44 of the filter trough 41 of the vibrating conveyor 38, the pre-cleaned fluid is fed by the pump 45 to the purge circuit 46 and enters therein into a separating centrifuge 47, but then a dosing device 81 feeds flocculant into the pre-cleaned fluid.

A folyadéknak a szilárd szennyeződésekben dús frakcióját a 48 betápláló fúvóka a rezgő 38 szállítószita kimeneti tartományára öblíti rá.The liquid-rich fraction of solid impurities is flushed by the nozzle 48 into the outlet region of the vibrating conveyor sieve.

• ·• ·

A folyadéknak a szilárd szennyeződésekben szegény frakciója egy 89 elmenő vezetéken át egy lemezes 74 szedimentálóba jut, mely el van látva egy ferde helyzetű lemezes betéttel, amelyből a szedimentumot egy szelep kis adagokban és időközönként leereszti a rezgő 38 szállítószita kimeneti tartományára.The poor fraction of liquid in the solid impurities passes through a passage 89 into a plate-type sedimentator 74 provided with an inclined plate-type insert from which the sediment is lowered into the outlet area of the vibrating conveyor 38 in small portions.

A derített folyadék a dekantáló centrifuga egy 53 tápvezetékén át a dekantáló 21 berendezésbe kerül, amelyből a megtisztított folyadék egy 88 visszafolyó vezetéken át a nagy nyomást létrehozó 2 egységet tápláló tisztítófolyadék 22 tartályába kerül, mely egységek egymás mögött elrendezve közvetlenül az 57 sínjármű 73 vezető- és vezérlőkabinja mögött vannak elrendezve, úgyhogy a nagynyomású 19 szivattyú a meghajtó egységgel együtt ehhez képest háttal van elrendezve.The clarified liquid passes through a feed line 53 of the decanter centrifuge to the decanter 21, from which the cleaned liquid is passed through a return line 88 to a container 22 of high pressure cleaning fluid supply unit 2 arranged one behind the other in the rail 73 are arranged behind their control cabinet, so that the high pressure pump 19, together with the drive unit, is disposed rearward relative thereto.

A leválasztás! folyamatban leülepedett szilárd szennyeződés a rezgő 38 szállítószita 50 torlasztóélének közelében kerül időközönkénti adagokban rátáplálásra és a szennyeződés onnan a ferde 76 kihordó berendezés betápláló 75 betápláló tölcsérébe kerül.Disconnection! in the process, the settled dirt is fed at intervals near the jamming edge 50 of the vibrating conveyor 38 and from there to the feed hopper 75 of the inclined conveyor 76.

A hátulsó 56 forgózsámoly kerekei között egy sínfék helyett egy 84 csiszolótest van elrendezve, hogy egy munkamenetben a sínfej is megcsiszolható legyen. Az elülső 55 forgózsámolyon pedig sínfék van elrendezve.A grinding body 84 is provided between the wheels of the rear bogie 56 instead of a rail brake so that the rail head can also be sanded in one session. A rail brake is provided on the front bogie 55.

2/7 ........ *··’ ’··’ ··’2/7 ........ * ·· '' ·· '··'

Eső elleni védelem céljából a 4 szennytároló egységet hordozó kocsirész egy 85 tolótetővel fedhető le, mely rakodási folyamat közben félretolható.For protection against rain, the trolley carrying the sewage storage unit 4 can be covered by a sliding roof 85 which can be pushed aside during the loading process.

Claims (35)

SZABADALMI IGÉNYPONTOKPATENT CLAIMS 1. Közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, különösen villamosvágányok és vasúti vágányok nedves tisztítására, amely berendezés egy kocsialvázra van felszerelve és amely tartalmaz egy tisztítófolyadékkal, különösen vízzel töltött tisztítóegységet, amely előtt egy, a tisztítófolyadék nagy nyomását létrehozó egység, mögötte pedig egy, a tisztítófolyadék és a horonyból eltávolított szenny keverékét összetevőikre elválasztó egység van elrendezve, mely elválasztó egységnek szennytároló egysége, különösen hordozható vagy önjáró, vontatható szennytároló egysége, továbbá szennykitároló vagy szennyátrakodó berendezése van a horonyból származó, leválasztott szenny számára, valamint egy ezt követően elrendezett, használt tisztítófolyadékot leürítő berendezése, azzal jellemezve, hogy tisztítóegysége (1) egy, a nagynyomású tisztítófolyadék-sugarat menetirányban (10) a sínhoronyba (8) irányító, nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységből (9), továbbá mindkét sínhorony (8) számára egy-egy, a tisztítófolyadék és a két sínhoronyból (8) felszippantott szenny alkotta keveréket felvevő elvezető kürtőből (11) áll, amely tisztítóegység (1) egy vele együttműködő és összekapcsolt függőleges irányú szállítószerkezettel (12) együtt egy vezetőállványon (13) van ágyazva, ahol a vezetőállvány (13) elöl és hátul két-kétTransportable liquid rail groove cleaning apparatus, in particular for wet cleaning of tramways and railway tracks, which is mounted on a wagon chassis and comprises a cleaning unit filled with a cleaning liquid, in particular water, followed by a cleaning fluid high pressure unit and a cleaning liquid behind it. a separation unit for the components of the mixture of dirt removed from the groove, the separation unit having a sludge storage unit, in particular a portable or self-propelled, towable sludge storage unit, and a sludge removal or transfer device for separating the sludge from the groove; , characterized in that its cleaning unit (1) is connected to a rail horn in the driving direction (10) of the high pressure cleaning fluid stream nyba (8) comprising a control high pressure fluid jet discharge unit (9) and a discharge chute (11) for each rail groove (8) for receiving a mixture of cleaning fluid and dirt drawn from the two rail grooves (8). ) is mounted on a guide rack (13) together with a cooperating and connected vertical conveyor (12), wherein the guide rack (13) has two front and rear rails 29 ···· ···* *··’ *··* *·.* nyomkarimás kerékkel (14, 15) halad a vágányon (17), ugyanakkor a kocsialvázon (18), különösen a sínekkel (7) párhuzamosan állítható magassággal van megvezetve, amely kocsialvázra (18) legalább az ezt követően elrendezett elválasztó egység (3) és az azelőtt elrendezett, nagy nyomást létrehozó egység (2) legalább egy finomszűrő vagy dekantáló berendezéssel (21) és egy tisztítófolyadék-tároló berendezéssel (22) együtt van felszerelve.29 ···· ··· * * ·· '* ·· * * ·. * Traverses the track (17) on the track (17), while being adjustable parallel to the chassis (18), in particular the rails (7) at least one of the subsequent separation unit (3) and the pre-arranged high pressure generator (2) with at least one fine filtration or decanter (21) and a cleaning fluid storage device (22) is equipped. 2. Az 1. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a kocsialvázon (18) az ahhoz kapcsolt, különösen az elülső forgózsámolyhoz (55) kapcsolt vezetőállványon (13) kívül a több részből álló elválasztó egység (3) legalább egy része van elrendezve.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1, characterized in that at least part of the multi-part separating unit (3) apart from the guide rack (13) connected to the chassis (18), in particular to the front bogie (55). is arranged. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a kocsialváz (18) előnyösen középen felfelé könyökösen hajlított, és szabad teret képez a kocsialvázon (18) állítható magasságban elrendezett vezetőállványnak (13) a tisztítóegységgel (1) együtt.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1 or 2, characterized in that the carriage chassis (18) is preferably bent upwards in the middle and forms a free space for the guide rack (13) arranged at a height adjustable on the carriage chassis (18). ) together. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az előnyösen egy darabból álló kocsialváz (18) teherviselő részét alkotja egy elülső és hátulsó forgózsámolyon (55, 56) futó, előnyösen közlekedtethető járműnek, amelyen el van rendezve a teljes elválasztó egység (3) és a • · · · · · szennytároló egység (4), és amely jármű kocsialvázához (18) a vezetőállvány (13) és a tisztítóegység (1) vontatható módon kapcsolt elrendezésű.4. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that it comprises a load bearing part of a preferably one-piece chassis (18) of a preferably movable vehicle running on a front and rear bogie (55, 56). ) and the · · · · · · sludge storage unit (4), the vehicle rack (18) of which is arranged in a towable manner with the guide rack (13) and the cleaning unit (1). 5. A 4. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az elülső vagy hátulsó forgózsámoly (55, 56) kerekei között egy meghatározott sínfék helyett leereszthető módon egy csiszolótest (84) van elrendezve.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 4, characterized in that an abrasive body (84) is disposed between the wheels of the front or rear bogie (55, 56) in a releasable manner instead of a specified rail brake. 6. Az 1. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a vezetőállvány (13) legalább a nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységgel (9), az elvezető kürtővel (11) és az elválasztó egység (3) egy szállítóberendezésével ellátva, a kocsialvázra (18) elöl vagy hátul közlekedésre alkalmas módon van rácsatlakoztatva.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1, characterized in that the guide rack (13) is provided with at least a high pressure fluid jet discharge unit (9), a drain horn (11) and a conveyor device for the separation unit (3). (18) connected to the front or to the rear in a manner suitable for traffic. 7. Az 1. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegységgel (1) felszerelt és az elválasztó egységet (3) is hordozó vezetőállvány (13) egy, a kocsialvázon (18) megvezetett külön kocsiként van kialakítva, és a menetirányt (10) tekintve a vezetőállvány (13) egy olyan kocsi előtt van elrendezve, melyen legalább egy szennytároló egység (4), nagy nyomást létrehozó egység (2), valamint tisztítófolyadék-tároló berendezés (22) van elrendezve, és/vagy amely vezetőállvány (13) egy olyan kocsi •··· ·· mögött van elrendezve, mely előnyösen a folyadékos tisztítóberendezés kezelésére szolgáló vezető és vezérlőkabinnal (73) van felszerelve.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1, characterized in that the guide rack (13) provided with the cleaning unit (1) and carrying the separation unit (3) is formed as a separate trolley guided on the chassis (18) and in the direction of travel (10), the guide rack (13) is disposed in front of a carriage having at least one sewage storage unit (4), a high pressure generator (2) and a cleaning fluid storage device (22), and / or (13) is located behind a carriage · ··· ·· which is preferably provided with a driver and control cabin (73) for operating the liquid cleaning device. 8. Az 1. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a függőleges irányú szállítószerkezet (12) a horonyból származó szenny - tisztítófolyadék keveréket az elválasztó egység (3) egy rezgő szállítószitájára (38) továbbítja, amely szita (38) magassági helyzete előnyösen a tisztítóegység (1) fölötti elrendezésű, különösen közvetlenül a tisztítóegység (1) fölötti elrendezésű.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1, characterized in that the vertical conveying device (12) conveys the dirty cleaning fluid mixture from the groove to an oscillating conveying screen (38) of the separation unit (3), which screen (38) its position is preferably located above the cleaning unit (1), in particular directly above the cleaning unit (1). 9. Az 1. vagy 8. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a függőleges irányú szállítószerkezetet (12) képező serleges felvonót himbaszerű felfüggesztéssel rendelkező serlegek (23) alkotják, és a serlegek (23) haladási útvonala a berendezésen a következő: a kocsiszekrény (26) oldalsó külső falai (24, 24’), valamint felső és alsó külső fala (25, 25’) mentén, lényegében egy annak hosszanti kiterjedéséhez képest merőleges síkban, irányváltó pontokon (29) áthaladó módon vezetett és a serlegek (23) az elvezető kürtőknek (11) egy alsó, síkban vezetett része (27) felett elrendezett kiadónyílásain (33) keresztül tisztítófolyadék - szenny keverékkel vannak táplálva, mely keverék egy felső, síkban vezetett részen (28) a serlegek (23) egy betehető vezérlőorrnál (30) megbillentésre kerülnek, és azok egy serlegmegvezetésben (31) egy • · rázótölcsér (32) kerülnek és ott megtartva kiürítésre kerülnek egy, különösen legalább egy rázómotorral meghajtott rezgő szállítószitára (38), mely szita (38) az elválasztó egység (3) része.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1 or 8, characterized in that the serial elevator forming the vertical conveying device (12) is formed by buckets (23) having a hinged suspension and the path of the buckets (23) on the device is as follows. : guided along the lateral outer walls (24, 24 ') and the upper and lower outer walls (25, 25') of the bodywork (26), substantially in a plane perpendicular to its longitudinal extension, passing through the turning points (29) and (23) fed via cleaning outlets (33) through a vent (33) arranged over a lower, flatly guided portion (27) of the drainage chimneys (11), which is provided in a top, flatly guided portion (28), they are tipped at the control nose (30) and in a bucket guide (31) a shaker funnel (3) 2) being discharged and retained thereon on a vibrating conveyor (38) driven by at least one vibrating motor, the screen (38) being part of the separation unit (3). 10. A 9. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a serlegek (23) haladási útvonala a berendezés alsó, vízszintesen húzódó részén (27) közel a sík alsó külső fal (25’) mentén halad, mely falon legalább a serlegek (23) szélességével egyező méretű, előnyösen résszerű ledobónyílások vannak elrendezve a sínhornyok (8) fölötti tartományban, melyek előnyösen tisztítófolyadékkal öblíthető kialakításúak.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 9, characterized in that the path of the buckets (23) extends along the lower, horizontally extending portion (27) of the device, along the lower outer wall (25 ') of the plane; gully (23) are provided in the region above the rail grooves (8), which are preferably of flushable type with cleaning fluid. 11. Az 1-10. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az elvezető kürtőkön (11) alul kiadónyílások (33) vannak elrendezve, melyektől alakos gumitölcsérek (34) vezetnek közvetlenül a függőleges irányú szállítószerkezet (12) serlegeinek (23) felső éléig, mely gumitölcséreket (34) a függőleges irányú szállítószerkezet (12) vázának (37) támasztófelületei (36) tartanak meg, és amely elvezető kürtőkön (11) felfelé irányuló, levegőkibocsátó nyílások (35) vannak elrendezve a függőleges irányú szállítószerkezet (12) közvetlen közelében.11. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the outlet chutes (11) are provided with outlet openings (33) from which shaped rubber funnels (34) extend directly to the upper edge of the buckets (23) of the vertical conveyor (12) (34) retaining support surfaces (36) of the frame (37) of the vertical conveying device (12), on which the upstream air outlet openings (35) are located in the immediate vicinity of the vertical conveying device (12). 12. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóberendezés (1) elvezető kürtői (11) lényegében előre, ·· ···· ·· menetirányba (10) néző helyzetűek, egy szállítócsiga csövének (64) hozzárendelt bevezető nyílásaiba (63) előnyösen tömítetten illeszkednek, amely cső (64) a függőleges irányú szállítószerkezet (12) zárt házához (68) mindkét oldalon csatlakozik, továbbá a függőleges irányú szállítószerkezet (12) mindkét oldalán a csövekben (64) hozzárendelt csigák (65) vannak elrendezve, melyek a szállítószerkezettel (12) előnyösen közös meghajtásúak, és a tisztítófolyadék - szenny keveréket a közöttük elhelyezkedő szállítószerkezet (12) terébe szállítják, és különösen a függőleges irányú szállítószerkezet (12) alsó tengelyével (66) egy vonalban és/vagy annak meghosszabbításain vannak rögzítetten elrendezve.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1 or 2, characterized in that the drain horns (11) of the cleaning device (1) are substantially forward, · · · · · · · · · · · · · · · · · · (64) are preferably sealed in their respective inlet openings (63), which tube (64) is connected to the closed housing (68) of the vertical conveyor (12) on both sides and is connected to the pipes (64) on both sides of the vertical conveyor (12). screws (65) which are preferably co-driven with the conveyor (12) and convey the cleaning fluid-dirty mixture to the space of the conveyor (12) therebetween, in particular in line with the lower axis (66) of the vertical conveyor (12); / or are extensively arranged on its extensions e. 13. A 12. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a csigákat (65) egy tengely köti össze, melyen több kefesor (69) van rögzítve, mely kefesorok (69) a tisztítófolyadék - szenny keveréket közvetlenül a rezgő szállítószitára (38) továbbítják.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 12, characterized in that the screws (65) are connected by a shaft on which a plurality of brush rows (69) are fixed, which brush rows (69) directly on the vibrating conveyor (69). 38) transmitted. 14. A 12. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy egy szállítócsiga csövének (64) az elvezető kürtő (11) kiadónyílásához (33) hozzárendelt bemeneti szélessége olyan, amelynek révén lehetséges az elvezető kürtőnek (11) a különböző, meghatározott nyomtávú vágányrendszerekhez történő illesztése, mely bevezető nyílást (63) felülről egy takaróelem (72), előnyösen takarószekrény takarja le.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 12, characterized in that the inlet width of the conveyor screw (64) associated with the outlet (33) of the drain horn (11) is such that it is possible for the drain horn (11) fitting the track opening system (63) from above with a cover element (72), preferably a cover cabinet. 15. Az 1., a 2. vagy a 12. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a függőleges irányú szállítószerkezet (12) a vízszinteshez képest 30 - 75 fokos, előnyösen 55 fokos ferde szögbe állított, különösen menetirányban (10) lejtő helyzetű, amely szállítószerkezet (12) láncos felvonóként van kialakítva, mely zárt házban (68) több, egymástól távolságban elrendezett kefesorral (69) rendelkezik, mely kefesorok (69) a tisztítófolyadék - szenny keveréket a ház (68) alsó falán (70) át, azt súrolva egy lejtős lefolyóaknába (71) szállítják, és amely kefesorok (69) a szállítószerkezet (12) egy felső tengelyén (67) áthaladva ismét lefelé haladó elrendezésűek.Transportable liquid rail groove cleaning device according to one of claims 1, 2 or 12, characterized in that the vertical conveyor (12) is inclined at an angle of 30 to 75 degrees, preferably 55 degrees, relative to the horizontal, 10) inclined, formed by a conveyor (12) in the form of a chain elevator having a plurality of spaced brush straps (69) in a closed housing (68), the brush straps (69) on the lower wall (68) of the housing (68); 70), it is conveyed by scrubbing it into a sloping manhole (71), and the brush rows (69) are arranged in a downward direction again passing through an upper axis (67) of the conveyor (12). 16. A 15. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a lefolyóakna (71) fel van szerelve egy, a rezgő szállítószita (38) szitalemezéig (49) érő alakos gumitölcsérrel (34).Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 15, characterized in that the drain shaft (71) is provided with a molded rubber funnel (34) which reaches the screen plate (49) of the vibrating conveyor (38). 17. Az 1. vagy a 8-11. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az elválasztó egység (3) rezgő szállítószitája (38) összeköttetésben áll egy előtte 30 - 70 fokos szögben elrendezett helyzetű ejtőszitával (39), melyre a szállítószerkezet (12) a tisztítófolyadék - szenny keveréket • · • · • · · · · · · ········ · · ·· ·· ráadja, mely szitának (39) folyadék kimeneti oldala adott távolságban egy alsó gumiborítással (40) van ellátva, mely gumiborítás (40) a szállítószerkezet (12) vázától (37) a rezgő szállítószita (38) betápláló oldalán (42) levő szűrővályú (41) pereméig ér, és enyhén emelkedőén elrendezve egy szállítóvályúban (43) végződik, mely szállítóvályú (43) a szilárd szennyeződés frakció ledobására szolgál, mely szállítóvályú (43) előtt a szitalemez (49) végén előnyösen egy torlasztóél (50) van elrendezve a szállítási irányhoz képest keresztirányban és a szita rúdjaihoz képest párhuzamosan.17. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the vibrating conveyor screen (38) of the separation unit (3) is connected to a dropping screen (39) positioned at an angle of 30 ° to 70 ° to which the conveying device (12) Indicates which of the screens (39) has a lower rubber cover (40) which has a lower rubber cover (40) at a given distance; ) extends from the frame (37) of the conveyor (12) to the edge of the filter trough (41) on the feed side (42) of the vibrating conveyor (38) and terminates in a slightly sloping manner in a conveyor (43) for ejecting the solid dirt fraction. which is preferably provided with a blocking edge (50) at the end of the sieve plate (49) before the conveyor trough (43). transverse to the direction of adjustment and parallel to the bars of the screen. 18. Az 1-17. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az elválasztó egység (3) rezgő szállítószitája (38) enyhén emelkedőén egy szállítóvályúban (43) végződik, mely szállítóvályú (43) a megszilárdult szenny ledobására szolgál, mely szállítóvályú (43) előtt a szitalemez (49) végén előnyösen egy torlasztóél (50) van a szállítási irányhoz képest keresztben elrendezve, és adott esetben a szállítószita (38) szűrőrúdjaival párhuzamosan van elrendezve.18. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the vibrating conveyor screen (38) of the separation unit (3) ends in a convex trough (43) which is used for ejecting solidified dirt, which conveyor (43) at the end of the sieve plate (49) is preferably a blocking edge (50) transverse to the conveying direction and optionally arranged parallel to the filter rods of the conveying sieve (38). 19. A 18. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a rezgő szállítószitának (38) van egy lefelé lejtő szállítóvályúja (43), mely egy ferde kihordóberendezés (76) betápláló tölcsérében (75) végződik, mely ferde kihordóberendezés (76) különösen egy alsó végén meghajtott, szabadon forgó spirálvonalas •··· ···· szállítócsigaként van kialakítva, mely a rezgő szállítószitáról (38) kihordott szilárd szennyeződést a szennytároló egység (4) egy felül nyitott szennytároló tartályába (77) ejti bele.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 18, characterized in that the vibrating conveyor (38) has a downwardly sloping conveyor (43) terminating in a feed hopper (75) of an inclined discharge device (76), which inclined discharge device (76). ), in particular, is formed as a free-spiral conveyor screw, driven at its lower end, which drops solid dirt from the vibrating conveyor screen (38) into a top open sump container (77) for the sludge storage unit (4). 20. A 18. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sín horonytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a szennytároló egység (4) szennytároló tartálya (77) egy fordítókoszorún (78), arról leemelhetően van elhelyezve, mely fordítókoszorú (78) egy kocsialvázon (18) van elrendezve és/vagy egy légpárnás forgóasztalon leemelhetően és legalább hosszirányú munkavégző helyzetéhez képest 90 fokban elforgathatóan van elrendezve.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 18, characterized in that the sludge storage tank (77) of the sludge storage unit (4) is disposed removably on a swivel crown (78) on a chassis (18). arranged and / or pivotable on an air cushion turntable and pivotable at least 90 degrees relative to the longitudinal position of the worker. 21. Az 1-17. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a szűrővályú (41) lefolyója (44) egy tisztítókor (46) szivattyújához (45) csatlakozik, mely a tisztítófolyadék - szenny keveréket legalább egy, a szivattyút (45) követően elrendezett feldolgozó berendezésbe (52) továbbítja.21. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the drain (44) of the filter trough (41) is connected to a pump (45) of a cleaning station (46) for at least one processing unit arranged after the pump (45). (52). 22. A 21. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítófolyadék - szenny keveréket a tisztítókor (46) legalább egy, a rezgő szállítószita (38) fölött elrendezett hidraulikus leválasztóciklonba (47) vezeti bele, melynek a leválasztóciklonból (47) kívül elvett tisztítófolyadék - durvaszenny frakciója egy előnyösen ferdén lefelé a rezgő szállítószita (38) szállító irányával szemben elhelyezett betápláló fúvókába (48) jut, előnyösen a *3 7 ······· ta* z ····«····· ·· ·· rezgő szállítószita (38) kimeneti oldalán, és a frakció a szállítószita (38) szitalemezére (49) kerül ráfolyatásra.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 21, characterized in that the cleaning fluid-dirt mixture is introduced into the at least one hydraulic separation cyclone (47) arranged above the vibrating conveyor (38) during the cleaning (46). ) outside the cleaning fluid - the coarse dirt fraction is fed into an inlet nozzle (48), preferably inclined downwardly against the conveying direction of the vibrating conveyor screen (38), preferably * 3 7 ································································ ··· ·· ·· on the output side of the vibrating conveyor sieve (38) and the fraction is flushed onto the sieve plate (49) of the conveyor sieve (38). 23. A 22. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítókörben (46) a hidraulikus leválasztóciklon (47) előtt egy adagoló berendezés (81) van elrendezve kicsapató és / vagy pelyhesítő segédanyag hozzáadása céljából.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 22, characterized in that a dosing device (81) is provided in the cleaning circuit (46) in front of the hydraulic separation cyclone (47) for adding precipitating and / or flocculating aids. 24. A 22. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a hidraulikus leválasztóciklonból (47) belül elvezetett tisztítófolyadék - finomszenny keveréket vagy egy használt tisztítófolyadék-tároló berendezésbe, vagy az elválasztó egység (3) egy feldolgozó berendezésébe (52) vezetjük, melynek felépítése: előnyösen egy pelyhesítő és/vagy kicsapató berendezés, mely különösen egy segédanyagokat adagoló tápvezetékkel (53) ellátott csöves pelyhesítő berendezés, ezt követően egy előszűrő vagy elődekantáló berendezés (54) van elrendezve, melynek kialakítása előnyösen lamellás szeparátor vagy lemezes szedimentáló (74), melynek hullámlamellás elemei ferde helyzetben elrendezettek, vagy melynek kialakítása leválasztó centrifuga, melyből a szennyeződésekben dús tisztítófolyadék frakció a rezgő szállítószita (38) betápláló oldalára (42) kerül, és a szennyeződésekben szegény tisztítófolyadék frakció egy köztes tartályba kerül, mely előnyösen leválasztó lamellás betéttel és szedimentum visszatáplálással rendelkezik, mely visszatáplálás a ···· ···· függőleges szállítószerkezetbe (12), és egy közvetlenül azt követő, nagy nyomást létrehozó egység (2) finomszűrő vagy dekantáló berendezésébe (21) történik.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 22, characterized in that the cleaning fluid / fine dirt mixture discharged from the hydraulic separation cyclone (47) is fed either to a used cleaning fluid storage device or to a processing unit (52) of the separation unit (3). having a structure: preferably a flocculation and / or precipitation apparatus, in particular a tubular flocculation apparatus with feeder feed line (53), followed by a pre-filtering or pre-decanting apparatus (54), preferably configured as lamellar separator or plate separator (74). ) with corrugated elements disposed in an oblique position or formed by a separating centrifuge from which the dirty cleaning liquid fraction is fed to the feed side (42) of the vibrating conveyor (38) and contaminated in the lumps, the poor cleaning fluid fraction is fed into an intermediate container, preferably having a separating lamella liner and sediment feed, fed back to the ···· ···· vertical conveyor (12) and a high-pressure unit (2) immediately afterwards or decanter (21). 25. Az 1-9. vagy a 17. igénypontok egyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az elválasztó egység (3) feldolgozó berendezése (52), melyet a hidraulikus leválasztóciklonból (47) belül elvezetett tisztítófolyadék - finomszenny keverék táplál meg a leválasztóciklonhoz (47) csatlakozó tápvezetéken (53) keresztül, és amely legalább egy dekantáló vagy finomszűrő berendezésből (21), különösen dekantáló centrifugából áll, melynek megtisztított tisztítófolyadék frakcióját a nagy nyomást előállító egység (2) tisztítófolyadék tároló berendezésébe (22) vezetjük, és amelynek szilárd anyagokban dús szedimentumát a rezgő szállítószitára (38) vezetjük, előnyösen közvetlenül annak kimenete közelében.25. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 17 or 17, characterized in that the processing unit (52) of the separation unit (3) is fed by a cleaning liquid / fine dirt mixture discharged from the hydraulic separation cyclone (47) to the supply line. (53) and comprising at least one decanting or fine filtration device (21), in particular a decanting centrifuge, the purified liquid fraction of which is fed to the high pressure unit (2) cleaning liquid storage device (22) and whose solids-rich sediment is vibrated is conveyed to a conveying screen (38), preferably directly adjacent to its outlet. 26. A 25. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a dekantáló vagy finomszűrő berendezés (21) tápvezetékében (53) a dekantáló centrifuga előtt el van rendezve egy lemezes szedimentáló (74), melynek lemezei ferdén lefelé irányuló elrendezésűek, melynek szedimentum - szenny kimenetét a rezgő szállítószitára (38), előnyösen annak kimeneti tartományára vezetjük rá.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 25, characterized in that a plate sedimentator (74) is disposed in the feed line (53) of the decanting or fine filtering device (21), the plates of which are inclined downwardly, the outlet of the sediment dirt is directed to the vibrating conveyor (38), preferably to its outlet region. 39 .· :··. · .·· «-Sv, ········ ·· ·· · ·39. ·: ··. ·. ·· «-Sv, ··············· 27. Az 1-26. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegység (1) a két nagynyomású folyadéksugarat kibocsátó egységgel (9) és a hozzájuk rendelt elvezető kürtőkkel (11) a vezetőállványon (13) a menetirányhoz (10) képest keresztirányú megvezetésekben (58) a mindenkori nyomtávhoz beállítható és rögzíthető kialakítású, továbbá az elvezető kürtők (11) túlnyúlnak a függőleges irányú szállítószerkezet (12) vázának (37) nyílásain, amely nyílásokat még gumi takarólebenyek vagy hasonló elemek vagy egy-egy takarószekrény fedik le takaróelem (72) gyanánt.27. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the cleaning unit (1) with the two high pressure liquid jet emitting units (9) and associated drainage chimneys (11) in the transverse guides (58) ), which are adjustable and lockable to the respective track gauge and the drainage chimneys (11) extend beyond the openings of the vertical conveyor (12) frame (37), which are further covered by rubber blankets or similar elements or by a blanket (72) . 28. Az 1-27. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegység (1) a vezetőállványon (13) két elülső és két hátulsó kétirányúan hatásos hidraulikus vagy pneumatikus hengerekkel (79), különösen paralelogrammás felfüggesztést képező módon van felfüggesztve, mely a tisztítóegységet (1) a sínek (7) fölött megtartja, és amely a sínekkel párhuzamosan felfelé elmozdítható elrendezésű.28. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the cleaning unit (1) is suspended on the guide rack (13) by two front and two rear-acting bi-directional hydraulic or pneumatic cylinders (79), in particular a parallelogram suspension. ) above the rails (7) and which is movable upwardly parallel to the rails. 29. Az 1. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy magán a tisztítóegységen (1) vagy a vezetőállvány (13) egy hátulsó, nyomkarimás kerekén (15) egy sínfejmosó fúvóka (82) és attól távolságban egy vízfölösleget visszavezető vezeték (83) van elrendezve.A transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 1, characterized in that a railhead nozzle (82) is provided on the rear of the cleaning unit (1) or on a rear wheel flange wheel (15) and an excess water return line (82). 83) is arranged. • · · · · · · ········ · · ·· ··• · · · · · · · · · · · · 30. Az 1-29. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegység (1) elrendezése a következő, ha az egy többtengelyes, előnyösen négynyolctengelyes villamos kocsin vagy vasúti kocsin, különösen motoros kocsin kerül rögzítésre: a sínjármű (57) egy forgózsámolya (55) előtt van elrendezve, továbbá a függőleges irányú szállítószerkezet (12) a kocsialváz (18) elkeskenyedő helyén van elrendezve, amely hely eredetileg különösen lépcsőszekrény elhelyezésére szolgál.30. Transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the cleaning unit (1) is arranged as follows when it is mounted on a multi-axle, preferably four-axle trolley or railway car, in particular a motor trolley: a bogie (55) and the vertical conveying device (12) is located at a tapering position of the undercarriage (18), which is originally intended to accommodate a staircase in particular. 31. A 30. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegység (1) vezetőállványának (13) függőleges lengőtengelye (16) a tisztítóegységek (1) mögött elrendezett jármű (57) forgózsámoly (55) forgástengelye körül billenthetően és vontatott módon elrendezett.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 30, characterized in that the vertical pivot axis (16) of the guide unit (13) of the cleaning unit (1) is pivotable and towed about the pivot axis (55) of the vehicle (57) behind the cleaning units (1). arranged. 32. Az 1-31. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítófolyadéktároló berendezés (22) fali tartályokként kivitelezett, az oldalsó külső falak (24, 24’) mentén menetirányban (10) a tisztítóegység (1) mögött van elrendezve, és a szennytároló egység (4) közöttük elrendezett, betolható, különösen több darab konténerként van elrendezve, mely konténer(ek) feneke különösen kaparószerkezettel vannak ellátva, vagy csigás vagy csöves szállítószerkezetet tartalmaznak, mely szállítószerkezetek hátrafelé emelkedő helyzetűek és a sínjármű (57) • · • · kocsirészei (60, 60’, 60”) közötti csuklós kapcsolódási pontokon (59) egyik szállítószerkezet a másik szállítószerkezetnek adja át a szállított anyagot, továbbá a sorban utolsó szállítószerkezet kitárolása a szennykitároló vagy szennyátrakodó berendezés (5) fölött történik, és előnyösen egy oldalirányban kibillenthető keresztirányú szállítószalag (61) segítségével megvalósított.32. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the cleaning fluid storage device (22) is implemented as wall tanks, arranged along the side outer walls (24, 24 ') behind the cleaning unit (1) and (4) arranged to be retractable between them, in particular in a plurality of containers, the container (s) of which have a particularly scraper bottom or a screw or tubular conveyor having rearward elevation of the conveyor (57) • · (·) 60, 60 ', 60 "), one conveyor conveys the conveyed material to the other conveyor, and the last conveyor in the queue is discharged above the debris removal or transhipment device and preferably implemented by means of a laterally foldable transverse conveyor (61). 33. Az 1-29. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a berendezésnek közúti utánfutóra történő felszerelése esetén az egységek elrendezése a következő: egy szintén közúti vontatójárművön vannak elrendezve legalább a nagy nyomást létrehozó egység (2), a finomszűrő vagy dekantáló berendezés (21) és a tisztítófolyadék-tároló berendezésnek (22) legalább egy része, és az utánfutó a saját kocsialvázához (18) és a vontatójármű kocsialvázához (18) függőleges lengőtengelyű vonórúddal kapcsolódik, továbbá a sínretétel céljából a vontatójármű fel van szerelve elülső és hátulsó, hidraulikusan leereszthető nyomkarimás kerekekkel.33. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the units are arranged on a road trailer: at least the high pressure generating unit (2), the fine filtering or decanting device (21) and at least a portion of the cleaning fluid storage device (22) and the trailer is connected to its own chassis (18) and to the towing vehicle chassis (18) by means of a vertical pivoting drawbar and the tractor is provided with front and rear hydraulically lowerable swing arms . 34. A 33. igénypont szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy az utánfutón közúti forgalomra alkalmas, hidraulikus hengerekkel felemelhető kerekek (62) vannak elrendezve.Transportable liquid rail groove cleaning device according to claim 33, characterized in that the trailer (62) is equipped with hydraulic cylinders which can be lifted by road by means of hydraulic cylinders. 35. Az 1-33. igénypontok bármelyike szerinti közlekedtethető folyadékos sínhoronytisztító berendezés, azzal jellemezve, hogy a tisztítóegység β · · · · • · · • · · ········ ·· ·· ·· (1), különösen a vezetőállvánnyal (13) és előnyösen az elválasztó egységgel (3) együtt a járművön, különösen a sínjárművön (57) és adott esetben a nagy nyomást létrehozó egységgel (2) és előnyösen a tisztítófolyadék-tároló berendezéssel (22) együtt a szennytároló egységen (4) túlmenően rögzíthető és oldható modulegységekként vannak kialakítva és/vagy ezek a modulegységek részmodulokra bontható és ismét összekapcsolható kialakításúak.35. A transportable liquid rail groove cleaning device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the cleaning unit is a (1), in particular a guide rack (13), and preferably, together with the separating unit (3), can be mounted and disassembled in addition to the sewage storage unit (4) on the vehicle, in particular the rail vehicle (57) and optionally the high pressure generating unit (2) and preferably the cleaning fluid storage device (22) and / or these module units have sub-modules that can be split and reconnected.
HU0202748A 1999-06-01 2000-06-01 Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves HU0202748A2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0097899A AT410810B (en) 1999-06-01 1999-06-01 TRAVELABLE LIQUID CLEANING ARRANGEMENT FOR RAIL GROOVES
PCT/EP2000/005065 WO2000073592A1 (en) 1999-06-01 2000-06-01 Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU0202748A2 true HU0202748A2 (en) 2002-12-28

Family

ID=3504150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0202748A HU0202748A2 (en) 1999-06-01 2000-06-01 Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP1185739B1 (en)
AT (1) AT410810B (en)
AU (1) AU5400600A (en)
DE (1) DE50003912D1 (en)
ES (1) ES2208344T3 (en)
HU (1) HU0202748A2 (en)
PL (1) PL207280B1 (en)
WO (1) WO2000073592A1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004013718A1 (en) * 2004-03-18 2005-10-13 Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik Gmbh Rail cleaning device, has applying mechanism applying impregnating agent on rail, and high pressure cleaning mechanism with cleaning arm that is bent to specified angle
CN102900048B (en) * 2012-06-29 2016-04-06 中国北方车辆研究所 A kind of track cleaning maintenance cart
CN102912757B (en) * 2012-06-29 2016-05-18 中国北方车辆研究所 Vehicle cleaning brush device is safeguarded in a kind of track cleaning
CN102912758B (en) * 2012-06-29 2016-06-22 中国北方车辆研究所 A kind of track cleaning maintenance cart
FR2999621B1 (en) * 2012-12-18 2015-04-03 Const Mecaniques Et Automatisations Rivard CLEANING MACHINE, IN PARTICULAR FOR CLEANING CIRCULATION RAIL (S)
FR3050467B1 (en) * 2016-04-21 2020-10-30 Alstom Transp Tech CLEANING VEHICLE INCLUDING A DIRTY WATER RECYCLING SYSTEM
EP4077176A2 (en) * 2019-12-16 2022-10-26 Laitram, L.L.C. Conveyor scrubbing system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2628457B1 (en) * 1988-03-08 1990-12-28 Perrin Jean APPARATUS FOR CLEANING TRAMWAY TRACKS
DE4343487A1 (en) * 1993-12-20 1995-06-22 Cronau Heinrich Gmbh Suction-cleaning machine for the railway superstructure
CZ297519B6 (en) * 1997-10-20 2007-01-03 Florianer Bahn Forschungs- Und Errichtungsgesellschaft Mbh Method of and unit for cleaning rail grooves

Also Published As

Publication number Publication date
WO2000073592A1 (en) 2000-12-07
DE50003912D1 (en) 2003-11-06
AT410810B (en) 2003-08-25
PL207280B1 (en) 2010-11-30
EP1185739B1 (en) 2003-10-01
ATA97899A (en) 2002-12-15
ES2208344T3 (en) 2004-06-16
EP1185739A1 (en) 2002-03-13
PL352965A1 (en) 2003-09-22
AU5400600A (en) 2000-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6948213B2 (en) Vehicle for sweeping streets
US7824547B2 (en) Filter arrangement
CN108570960A (en) A kind of novel railway railway roadbed cleaning method
US8012265B2 (en) Concrete/asphalt wet washing system
KR101035622B1 (en) In subway tunnel hybrid cleaning train for rail track high speed traveling by ship
HU215003B (en) Machine for sucking up rail ballast
JPH06294101A (en) Ballast sweeper
HU0202748A2 (en) Driven liquid-cleaning device for railtrack grooves
US20130043195A1 (en) Water reclamation systems and methods
CN212120789U (en) Grit separation recovery system
JP3932411B2 (en) Tunnel wall cleaning equipment
US5833868A (en) Portable water recycler
KR100454369B1 (en) a
CN110153117A (en) Rotatory bucket washing car of garbage bin
CS230592B2 (en) Mobile device for forming of protective layer especialy of send layer,running between plain and ballast bad
CN108360448A (en) A kind of novel railway railway roadbed is removed contamination vehicle
JP4146504B1 (en) Special paving function recovery vehicle
US2741878A (en) Mobile pipe cleaning apparatus
KR200393154Y1 (en) Sedimentation tank with syphon and scraper
US20110139179A1 (en) Concrete/Asphalt Wet Washing System
PT1249537E (en) Process for renewing a ballast bed and railway treating train for application thereof
JP3738285B2 (en) Tunnel wall cleaning equipment
RU78808U1 (en) TRAVEL VACUUM LOADER
CN218765548U (en) Weighing weighbridge capable of automatically cleaning foreign matters on surface
KR200297285Y1 (en) a

Legal Events

Date Code Title Description
FD9A Lapse of provisional protection due to non-payment of fees