HU0103350A2 - for advanced electronic signature creation electronic writing tool - Google Patents

for advanced electronic signature creation electronic writing tool Download PDF

Info

Publication number
HU0103350A2
HU0103350A2 HU0103350A HU0103350A HU0103350A2 HU 0103350 A2 HU0103350 A2 HU 0103350A2 HU 0103350 A HU0103350 A HU 0103350A HU 0103350 A HU0103350 A HU 0103350A HU 0103350 A2 HU0103350 A2 HU 0103350A2
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
signature
electronic
characterized
pen
nm
Prior art date
Application number
HU0103350A
Other languages
Hungarian (hu)
Other versions
HU0103350D0 (en
Inventor
Péter Ladányi
József Máthé
Tamás Nagy
Tamás Patkó
Original Assignee
Péter Ladányi
József Máthé
Tamás Nagy
Tamás Patkó
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Péter Ladányi, József Máthé, Tamás Nagy, Tamás Patkó filed Critical Péter Ladányi
Priority to HU0103350A priority Critical patent/HU0103350A2/en
Publication of HU0103350D0 publication Critical patent/HU0103350D0/en
Publication of HU0103350A2 publication Critical patent/HU0103350A2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K9/00Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints
  • G06K9/00154Reading or verifying signatures; Writer recognition
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K9/00Methods or arrangements for reading or recognising printed or written characters or for recognising patterns, e.g. fingerprints
  • G06K9/20Image acquisition
  • G06K9/22Image acquisition using hand-held instruments
  • G06K9/24Construction of the instrument
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
  • G07C9/00Individual entry or exit registers
  • G07C9/00126Access control not involving the use of a pass
  • G07C9/00134Access control not involving the use of a pass in combination with an identity-check
  • G07C9/0015Access control not involving the use of a pass in combination with an identity-check by means of a handwritten signature
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication
  • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
  • H04L9/3226Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials using a predetermined code, e.g. password, passphrase or PIN
  • H04L9/3231Biological data, e.g. fingerprint, voice or retina
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication
  • H04L9/32Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials
  • H04L9/3247Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication including means for verifying the identity or authority of a user of the system or for message authentication, e.g. authorization, entity authentication, data integrity or data verification, non-repudiation, key authentication or verification of credentials involving digital signatures
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L2209/00Additional information or applications relating to cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communication H04L9/00
  • H04L2209/80Wireless
  • H04L2209/805Lightweight hardware, e.g. radio-frequency identification [RFID] or sensor

Abstract

A találmány tárgya olyan fokozott biztonságú elektronikus aláíráslétrehozására alkalmas elektronikus íróeszköz (elektronikus toll),melynek segítségével a hagyományos tollal végzett aláíráshoz hasonlómozdulatsorral fokozott biztonságú elektronikus aláírást hoznak létre.Az eszköz ezt a célt úgy valósítja meg, hogy rendelkezik a dinamikusaláírás érzékelésére alkalmas érzékelőkkel (S1..Sn), amelyek egymikrovezérlőhöz (MCU) csatlakoznak. The invention is suitable for advanced electronic signature generation electronic writing device (electronic pen) with the help of advanced electronic signature to produce the signature in a conventional pen similar movements row hifi setup device this object is accomplished by that provides for the dynamic signature detection sensors (S1. .Sn) connected egymikrovezérlőhöz (MCU). A tollal végzett aláíráskor amikrovezérlő (MCU) adatokat gyűjt az érzékelőkről (S1..Sn) és az ígykeletkezett adatsorokból kiszámítja a dinamikus aláírás jellemzőit.Ezeket a mikrovezérlő (MCU) összehasonlítja a szintén hozzá csatlakozónemfelejtő memóriában (NM) tárolt aláírásmintákkal és megállapítja,hogy az érzékelt aláírás hiteles-e. signing out of the pen to collect amikrovezérlő (MCU) data to calculate the dynamic signature jellemzőit.Ezeket the sensors (S1..Sn) and ígykeletkezett data series micro controller (MCU) compares the signature samples stored also to csatlakozónemfelejtő memory (NM) and states that the detected the signature is authentic. Hiteles aláírás esetén amikrovezérlő (MCU) a kommunikációs interfészen (CI) keresztül fogadegy adatfolyamot egy külső eszközről, majd a szintén a nemfelejtőmemóriában (NM) tárolt titkos kulccsal kódolja azt és a kommunikációsinterfészen (CI) keresztül visszaküldi a külső eszköznek. amikrovezérlő case authentic signature (MCU) via the communication interface (CI) receives a data stream that is encoded by an external device and the secret key is also stored in the nemfelejtőmemóriában (NM), and returns it to the external device through the kommunikációsinterfészen (CI). Ez avisszaküldött adat az elektronikus aláírás. This avisszaküldött data for electronic signature. Ha az aláírás nembizonyult hitelesnek, az adatcsere nem valósul meg a külső eszköz ésaz elektronikus toll között. If the signature is authentic nembizonyult, the data exchange is realized between the external device andthe electronic pen. Ó HE

Description

PÉLDÁNY COPIES

P0103350 ···· ·· ···« • · • · · · · P0103350 ·· ··· ···· «• • · · · · ·

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus íróeszköz for advanced electronic signature creation electronic writing tool

A találmány tárgya olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus íróeszköz (elektronikus toll), melynek segítségével a hagyományos tollal végzett aláíráshoz hasonló mozdulatsorral fokozott biztonságú elektronikus aláírást hozunk létre azáltal, hogy a toll rendelkezik a dinamikus aláírás érzékelésére alkalmas érzékelőkkel, megfelelő tároló és számítási kapacitással ennek egy tárolt aláírásmintával való összehasonlítására, valamint rádiófrekvenciás, infravörös vagy vezetékes kapcsolattal más eszközökkel történő kommunikációra, mely kommunikáció során a másik eszközből érkező adatfolyamot a toll elektronikája a benne tárolt titkos kulcs segítségével kódolja és visszaküldi a másik eszköznek, ha az aláírás azonosítása megfelelő volt. Suitable The invention is an advanced electronic signature generation electronic writing device (electronic pen), which allows forming, by a similar signature in a conventional pen movements row advanced electronic signature that the pen has a dynamic signature capable of detecting sensors, proper storage and computing power this to the signature pattern stored in the comparison a and communication radio frequency, infrared or wired connection to other devices in which communication data stream from the other device of the pen electronics using the secret key stored therein is encoded and sent back to the other device if the identity of the signature was correct.

Az információs társadalom robbanásszerű fejlődése - különös tekintettel az elektronikus üzleti tranzakciókra és az elektronikus közigazgatásra elkerülhetetlenné tették olyan módszer kidolgozását és bevezetését, amely megteremti a hiteteles elektronikus nyilatkozattétel, illetőleg adattovábbítás lehetőségét. the explosive development of the information society - especially their inevitable development and introduction of a method of electronic business transactions and electronic administration, electronic engineering which creates faith declaration, or the possibility of transmission. Ez az úgynevezett elektronikus aláírás. This is known as an electronic signature.

Az elektronikus aláírással szemben ugyanolyan elvárásaink vannak, mint a hagyományos (papíralapú) aláírással szemben: In contrast to the electronic signature has the same expectations as opposed to the traditional (paper-based) signature:

• csak egyetlen személy tudja létrehozni a rá jellemző aláírást, így az nem hamisítható és letagadhatatlan; • Only one person can create a signature characteristic, such as forgery and undeniable;

• könnyen létrehozható, ellenőrizhető; • easy to create verifiable;

• ha az aláíró kényszer hatására cselekszik, a kényszerítő által nem észrevehető módon tudja szabotálni a hiteles aláírás elvégzését; • If you are forced to act due to the signing, can sabotage the completion of the authentic signature is not noticed by coercive means;

• az aláírást követően az aláírt dokumentum már nem módosítható észrevétlenül. • Following the signature of the signed document can not be changed unnoticed.

Az elektronikus aláírás módszere a több nemzetközi szabványosító szervezet által kidolgozott nyilvános kulcsú infrastruktúra (Public Key Infrastructure: PKI) elvén alapszik. The method of electronic signature PKI (Public Key Infrastructure: PKI), developed by the international standardization organization is based more on the principle. Ennek lényege egy olyan rejtjelzö eljárás, amiben egy üzenet The essence of rejtjelzö a procedure in which a message

1. oldal kódolásához és dekódolásához két különböző kulcsra van szükség, amelyek egymás kiegészítő párjai, mégis az egyik kulcs a másikból gyakorlatilag kiszámíthatatlan. to encode and decode two different first page yield is required, which are complementary pairs, but one key from another is virtually incalculable. Egy elektronikus dokumentumot aláíró személynek rendelkeznie kell egy mások által nem ismert titkos, és egy nyilvános kulccsal. person signing an electronic document must be known by others is not a secret, and a public key. Az aláíró személy az elektronikus dokumentumot saját titkos kulcsával írja alá oly módon, hogy az elektronikus dokumentumról egy algoritmus lenyomatot készít, a kódoló algoritmus a titkos kulccsal ezt a lenyomatot kódolja, az így keletkezett adatsor az elektronikus aláírás. The person signing the electronic document describes its own private key subject in a way that creates a hash algorithm in the electronic document, the coding algorithm encodes the impression that the secret key, the resulting series of e-signatures. Az aláíró fél az elektronikus dokumentumot az elektronikus aláírással együtt küldi el a fogadó félhez. The signatories of the electronic document sent to the receiver with the electronic signature. A dokumentumot fogadó fél a dokumentumból az aláíró fél módszerével szintén lenyomatot készít, valamint az elektronikus aláírásból a nyilvános kulcs segítségével dekódol egy másik lenyomatot. The document recipient also creates an impression of the signatory parties to the method of the document, as well as electronic aláírásból using the public key to decode a different impression. A két lenyomat megegyezése jelenti az elektronikus dokumentum hitelességét. The agreement means the two imprints authenticity of electronic documents.

A fentiekből látszik, hogy az elektronikus aláírás nem fizikailag, hanem logikailag kapcsolódik a dokumentumhoz, mindazonáltal ha a dokumentumot megváltoztatjuk az aláírás után, lenyomata nem fog megegyezni az elektronikus aláírásból dekódolható lenyomattal, így az aláírás nem lesz hiteles. The above shows that electronic signatures are not physically but logically linked to the document, however, if the document is changed after signing, the imprint will not agree to electronic aláírásból blueprint decoded, so the signature will not be credible. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus aláírással szembeni elvárásaink utolsó pontja teljesül. This means that the last point is met expectations towards electronic signature.

Természetesen ahhoz, hogy a fenti módszer alkalmazása jogkövetkezményekkel bírjon, megfelelő jogszabályok is kellenek. Of course, to make use of this method review results in legal consequences, should have appropriate legislation. Az Európai Parlament és Tanács 2000. januárjában direktívát adott ki az elektronikus aláírással kapcsolatban, melyben meghatározta az elektronikus aláírással kapcsolatos alapelveket, és elrendelte, hogy minden tagországnak 2001. júliusáig létre kell hoznia saját szabályozási rendszerét, amely a közös alpelveken (PKI) alapul. The European Parliament and the Council gave a directive in January 2000 regarding the electronic signature, setting out principles for electronic signatures and ordered that each member state must create its own regulatory system by July 2001, based on the common alpelveken (PKI). Ennek szellemében fogadta el a Magyar Országgyűlés 2001. május 29-i ülésnapján a 2001. XXXV. In this spirit, it adopted by the Hungarian Parliament session on May 29, 2001 XXXV of 2001. törvényt az elektronikus aláírásról. Law on Electronic Signatures.

Persze a jogi háttér megteremtése nem jelenti az elektronikus aláírás azonnali térhódítását, hiszen szükséges még a megfelelő infrastrukturális háttér megteremtése (hitelesítés-szolgáltatók, biztonságos aláírás-létrehozó eszközök). Of course, creating the legal framework does not mean an immediate expansion of electronic signatures, as required even create the right infrastructure background (certification service providers and secure signature creation devices).

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás követelményeit a törvény a következőkben határozza meg (2. paragrafus 15.): The requirements for advanced electronic signature is defined as follows in the Act (Section 2 15):

a) alkalmas az aláíró azonosítására és egyértelműen hozzá köthető; a) to identify and clearly linked to the signatory;

2. oldal Page 2

b) olyan eszközzel hozták létre, mely kizárólag az aláíró befolyása alatt áll; b) created a device that is exclusively under the control of the signatory;

c) a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett módosítás érzékelhető. c) the content of the document is attached in such a way that all - after the signature change in the placement of the document or the document can be detected.

Jelenleg a mai technológiai eszközök mellett az aláíráshoz szükséges titkos kulcsot többnyire chip-kártyán tárolják, amely képes elvégezni a szükséges kódolásokat is. Currently, in addition to today's technology tools necessary to perform the signature secret key is mostly stored in the chip card, which is able to perform the necessary encodings. Az eltulajdonítás útján történő károkozás, illetve visszaélés lehetőségét mérsékelni lehet jelszó, vagy PIN-kód segítségével úgy, hogy a kártya nem hajlandó aláírást generálni addig, amíg a megfelelő jelszóval nem aktiválták. can reduce the possibility of damage through the theft or misuse password or PIN, using it to generate a signature card refuses until you have activated the correct password. Ez esetben a felhasználó azonosítása birtok (kártya) és tudás (PIN-kód) alapján, kombinált módon történik, ám még mindig nem biztos, hogy a megfelelő személy az, aki a kártyát felhasználja. In this case the user based on the identification of possession (card) and knowledge (PIN), made a combined way, but still not sure that the right person who uses the card. A gyakorlat sajnos azt bizonyítja, hogy sokszor a felhasználókat is megtévesztik, így ők gyanútlanul, vagy tudtuk nélkül szolgáltatnak ki olyan titkos adatokat, mint az aláíró kulcsuk, jelszavuk vagy PIN-kódjuk. The practice unfortunately shows that often confuse users, so they unsuspectingly, without their knowledge or provide any confidential data such as keys, passwords or PIN code in the signatory.

Mivel a hagyományos értelemben vett aláírás - különösen a felhasználó által éppen végzett aláírás, amelynek dinamikus jellemzőit (pl. a toll dőlésének, a papír és a toll hegye közötti nyomás időbeni változása, a toll vonalvezetésének sebessége, gyorsulása, stb.) mérve ún. Since the traditional sense of the signature - in particular signature being performed by the user, as measured with a dynamic characteristics (for example, the pen inclination of pressure between the paper and the pen tip temporal change of the pen line management velocity, acceleration, etc.) So called. dinamikus aláírás érzékelést végezhetünk - nem más, mint az aláíró személy egy biometrikus jellemzője, jogosan merül fel az igény, hogy az elektronikus aláírás is valamely biometrikus paraméter felhasználásával keletkezzen. Dynamic signature detection can be performed - is none other than the person who signs a biometric feature is legitimate to demand that the electronic signature is formed using a biometric parameter.

Biometrikus azonosításkor legtöbbször ujjlenyomatra, tenyérlenyomatra, retina azonosításra, arcfelismerésre gondolunk. Biometric fingerprint identification when they most often mean, palm prints, retinal identification, facial recognition. Miért ne lehetne azonban a kérdéses biometrikus jellemző maga a hagyományos aláírás, az a bizonyos chip-kártya pedig egy, a hagyományos aláírás felismerésére szolgáló elektronikus toll. Why, however, should not be a question of conventional biometric signature itself, some of the smart card is an electronic pen to detect with traditional signature. Ezáltal az elektronikus aláírás idegenszerűségét is át lehetne hidalni, hiszen az elektronikus aláírás elvégzése a hagyományos aláírás mozdulatsorával egyezne meg. Thus, foreign popularity of electronic signatures could be bridged, for carrying out electronic signatures would be identical to the traditional array of signature moves. Ez találmányunk alapötlete. This invention idea.

A fent körvonalazott feladat megoldására olyan elektronikus tollat terveztünk, amely rendelkezik a dinamikus aláírás érzékelésére alkalmas érzékelőkkel, nemfelejtő memóriával, mikrovezérlővel és kommunikációs interfésszel külső eszközök felé. To solve the problem outlined above, we designed an electronic pen, which has a dynamic signatures for detecting sensors, nonvolatile memory, microcontroller and a communication interface to external devices. A mikrovezérlő a hozzákapcsolódó érzékelők segítségével elvégzi az eszközzel végzett hagyományos aláírás dinamikus érzékelését, majd összehasonlítja a memóriában tárolt aláírásmintákkal. The microcontroller via the sensor performs dynamic associated with traditional signature detection performed with the device then compares the signature samples stored in memory. Ha az érzékelt aláírás és az aláírásminták között egyezés áll If there is a match between the signature and the signature detected patterns

3. oldal Page 3

fenn, az elektronikus toll kommunikációs interfészén keresztül fogad egy külső eszközből érkező adatfolyamot. maintained, the electronic pen receives data stream from an external device via the communication interface. A mikrovezérlő a - szintén a memóriában tárolt titkos kulccsal kódolja a beérkezett adatokat, majd a kódolt adatfolyamot (elektronikus aláírás) a kommunikációs interfészen keresztül visszaküldi a külső eszköznek. The microcontroller - also code for the received data a secret key stored in the memory and the encoded data stream (digital signature) sent back to the external device via the communication interface.

Célszerű, ha a toll rendelkezik hagyományos betéttel, így a felhasználó az aláírás megtételekor az elektronikus aláíráson kívül hagyományos (papíralapú) aláírást is létrehoz(hat) a toll segítségével. Preferably, the pen has a traditional liner, allowing users to traditional (paper-based) can also generate signatures (six) with the pen in addition to the electronic signature of the signature is made.

Előnyös, ha a tárolt aláírásminták a toll használata során öntanuló módon változnak, hiszen az ember aláírása az évek folyamán lassan változik. Preferably, the stored signature patterns are changing self learning manner, since the signing of the people is changing slowly over the years in the use of the pen.

Célszerű, ha a kommunikációs interfész vezetékes, infravörös vagy rádiófrekvenciás. Preferably, the wired communication interface, an infrared or radio frequency.

Előnyös, ha mikrovezérlő és a nemfelejtő memória kiolvasás ellen védett, roncsolással sem lehet a bennük tárolt algoritmusokhoz, adatokhoz hozzáférni. Preferably, the microcontroller and non-volatile memory is protected against readout or can access the stored algorithms, data destruction.

Az 1. ábra mutatja be az eszköz felépítését. Figure 1 shows the configuration of the device. Az Sl..Sn szenzorok a toll dőlését, és/vagy a toll hegye és a papír közötti nyomást, és/vagy a toll vonalvezetését érzékelik. Sl..Sn sensors detect the tilt of the pen, and / or pressure between the pen tip and the paper and / or lines of the pen. Az érzékelő eszközök az MCU mikrovezérlőhöz kapcsolódnak, amely a tollal végzett aláírás során adatokat gyűjt a szenzorokról. The sensor means are connected to the microcontroller MCU, which collects data about the sensor during the signature with the pen. Az így keletkezett adatsorokból az MCU mikrovezérlő kiszámítja a dinamikus aláírásmintát és összehasonlítja az NM nemfelejtő memóriában tárolt mintákkal. The resultant sets of data for the microcontroller MCU calculates the dynamic signature pattern and compares patterns stored in the nonvolatile memory NM. Bizonyos, az aláírás azonosítási algoritmusban meghatározott feltételek alapján az MCU mikrovezérlő megállapítja, hogy az érzékelt aláírás hiteles-e. Based on certain conditions specified in the signature authentication algorithm MCU microcontroller determines that the detected signature is authentic. Hiteles aláírás esetén az MCU mikrovezérlő a Cl kommunikációs interfészen - mely interfész lehet vezetékes, infravörös vagy rádiófrekvenciás jelátvitelű - keresztül jelzi egy külső eszköz (pl. egy számítógép) felé, hogy adatfogadásra kész. In case of authentic signatures of the microcontroller MCU to the communication interface CI - signals through to an external device (such as a computer.) that it is ready to receive data - which can be a wired interface, an infrared or radio frequency jelátvitelű. A külső eszköz ekkor egy adatfolyamot (egy elektronikus dokumentum vagy irat lenyomatát) küld az MCU mikrovezérlőnek a Cl kommunikációs interfészen keresztül. The external device then sends a data stream (an electronic document or file hash) the MCU microcontroller via the communications interface Cl. A MCU mikrovezérlő az NM nemfelejtő memóriában tárolt titkos kulccsal kódolja az adatfolyamot, az így keletkezett kódsorozat az elektronikus aláírás. The microcontroller MCU encodes the data stream with a secret key stored in the nonvolatile memory NM, the resulting code series of electronic signatures. Az MCU mikrovezérlő a Cl kommunikációs interfészen keresztül eljuttatja az elektronikus aláírást a külső eszközhöz. The MCU microcontroller transmit the electronic signature in the external device via the communication interface Cl. Ha az aláírás nem bizonyult hitelesnek, az adatcsere nem valósul meg a külső eszköz és az elektronikus toll között. If the signature was not authentic, the data exchange is realized between the external device and the electronic pen. Az MCU mikrovezérlő algoritmusai a felhasználó The MCU microcontroller algorithms the user

4. oldal aláírásának lassú változását az NM nemfelejtő memóriában tárolt mintákban érvényre juttatják. Slow change page 4 of signature of enforced samples stored in the nonvolatile memory NM.

A találmány megvalósítása lehetővé teszi a felhasználók széles körének számára: embodiment of the invention allows for a wide range of users:

• az elektronikus aláírás egyszerű, a hagyományos aláírás mozdulatsorával megegyező létrehozását; • Simple, equivalent to traditional signature moves in creating an electronic signature;

• biztonságos aláírás létrehozását, mivel az így létrehozott elektronikus aláírás sokkal jobban védett másolás ellen, mint a hagyományos aláírás, hiszen az elektronikus toll dinamikus aláírás-azonosítást végez; • secure signature creation, as electronic signatures thus generated is much better protected against copying, than traditional signature as an electronic pen performs dynamic signature authentication;

További előny, hogy a felhasználó még ha akarná sem tudná másra átruházni azonosító eszközét (ellentétben a chip-kártyával + PIN-kóddal). Another advantage is that the user still does not know if he wanted something else to assign identification device (as opposed to the chip-card + PIN).

Mindezen előnyök mellett, ha a felhasználót kényszerítik az aláírás elvégzésére, a kényszerítő személy a felhasználó ujját, tenyerét, stb. In addition to all these benefits, they are forced to carry the signature of the person compelling the user finger, palm, etc. sokkal egyszerűbben az olvasó eszközhöz tudja nyomni, mint ahogy el tudná végeztetni vele a hiteles aláírást. more easily able to push the reader device, as it could be done with the authentic signature.

Összegezve: a találmány szerinti elektronikus toll titkus kulcsunkat tároló, élő aláírásunkkal aktivált kódoló eszköz elektronikus aláírásaink létrehozásához. In summary, an electronic pen according to the invention the key storage titkus our activated live aláírásunkkal encoding means create an electronic signature.

5. oldal Page 5

Claims (7)

 1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK: CLAIMS:
  1. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas elektronikus íróeszköz (elektronikus toll), amely rendelkezik a dinamikus aláírás érzékelésére alkalmas érzékelőkkel, nemfelejtő memóriával, mikrovezérlővel és kommunikációs interfésszel külső eszközök felé, azzal jellemezve, hogy a mikrovezérlő (MCU) a hozzákapcsolódó érzékelők (Sl..Sn) segítségével elvégzi az eszközzel végzett hagyományos aláírás dinamikus érzékelését, összehasonlítja a memóriában (NM) tárolt aláírásmintákkal, egyezés esetén a kommunikációs interfészen (Cl) egy külső eszközből érkező adatfolyamot a szintén a memóriában (NM) tárolt titkos kulccsal kódolja, majd a kódolt adatfolyamot (elektronikus aláírás) a kommunikációs interfészen (Cl) keresztül visszaküldi a külső eszköznek. 1 for the Advanced electronic signature generation electronic writing device (electronic pen) having a dynamic signature capable of detecting sensors, non-volatile memory, a microcontroller and a communication interface to external devices, characterized in that the microcontroller (MCU) of the associated sensors (Sl. .Sn) to carry out a dynamic perception of traditional signature with the device compares the signature patterns stored in the memory (NM), when a match data stream from an external device to the communication interface (CI) encodes also a secret key stored in the memory (NM) and the encoded stream (electronic signature) sent back to the external device via the communication interface (CI).
 2. 2. Az 1. igénypont szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy a toll rendelkezik hagyományos tollbetéttel, így a felhasználó az aláírás megtételekor az elektronikus aláíráson kívül hagyományos (papíralapú) aláírást is létrehoz a toll segítségével. 2. The electronic pen according to claim 1, characterized in that the pen has a conventional refill, so that the user traditional (print) also creates a signature of the signature when effecting addition of electronic signature using the stylus.
 3. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy a tárolt aláírásminták a toll használata során öntanuló módon változnak. 3. The electronic pen according to claim 1 or 2, characterized in that the stored signature patterns vary self-learning manner during pen use.
 4. 4. Az 1-3. 4. 1-3. igénypontok bármelyike szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy a kommunikációs interfész vezetékes, infravörös vagy rádiófrekvenciás. electronic pen according to any preceding claim, characterized in that the wired communication interface, an infrared or radio frequency.
 5. 5. Az 1-4. 5. 1-4. igénypontok bármelyike szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy a mikrovezérlő és a nemfelejtő memória kiolvasás ellen védett. electronic pen according to any preceding claim, characterized in that the protected non-volatile memory of the microcontroller and read-out.
 6. 6. Az 1-5. 6. 1-5. igénypontok bármelyike szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy az eszköz a nemfelejtő memóriájában (NM) olyan aláírásmintát is tárol, amely nem a hiteles elektronikus aláírás generálását indítja el, hanem egy csendes riasztást, jelezve ezzel, hogy a felhasználót kényszerítik az aláírás elvégzésére. electronic pen according to any preceding claim, characterized in that the device also stores a signature sample of the non-volatile memory (NM) which does not start the authentic electronic signature generation, but a silent alarm, indicating that the force the user to perform the signature.
  6. oldal • · Page 6 • ·
 7. 7. Az 1-6. 7. 1-6. igénypontok bármelyike szerinti elektronikus toll, azzal jellemezve, hogy az eszköz a nemfelejtő memóriájában (NM) olyan adatokat is tárol, melyek alkalmassá teszik elektronikus igazolványként való használatára. electronic pen according to any preceding claim, characterized in that the device also stores data, the nonvolatile memory (NM), which make it suitable for use as an electronic card.
  r í r t
  Máthé József Joseph Mathe
  QW, UCöJMfOUU dr. QW, UCöJMfOUU dr. Nagy Tamás Big Thomas
  Patkó Tamás i z · λτ 4 aLL>f 'c_ r Thomas horseshoe i z · λτ 4 aLL> f 'r c_
  y.—— z y z .--
  7. oldal Page 7
  TÉTELI PROPOSALS
  POl03350 POl03350
  l.ábra l.ábra
  1/1. 1/1. oldal side
HU0103350A 2001-08-17 2001-08-17 for advanced electronic signature creation electronic writing tool HU0103350A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0103350A HU0103350A2 (en) 2001-08-17 2001-08-17 for advanced electronic signature creation electronic writing tool

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0103350A HU0103350A2 (en) 2001-08-17 2001-08-17 for advanced electronic signature creation electronic writing tool
EP02755385A EP1421542B1 (en) 2001-08-17 2002-08-09 Electronic writing device and method for generating an electronic signature
PCT/HU2002/000078 WO2003017185A1 (en) 2001-08-17 2002-08-09 Electronic writing device and method for generating an electronic signature
AT02755385T AT366965T (en) 2001-08-17 2002-08-09 An electronic writing device and method for generating an electronic signature
US10/486,804 US20050039015A1 (en) 2001-08-17 2002-08-09 Electronic writing device and method for generating an electronic signature
DE2002621135 DE60221135D1 (en) 2001-08-17 2002-08-09 An electronic writing device and method for generating an electronic signature

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU0103350D0 HU0103350D0 (en) 2001-10-28
HU0103350A2 true HU0103350A2 (en) 2003-04-28

Family

ID=10975002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0103350A HU0103350A2 (en) 2001-08-17 2001-08-17 for advanced electronic signature creation electronic writing tool

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20050039015A1 (en)
EP (1) EP1421542B1 (en)
AT (1) AT366965T (en)
DE (1) DE60221135D1 (en)
HU (1) HU0103350A2 (en)
WO (1) WO2003017185A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090115744A1 (en) * 2007-11-06 2009-05-07 Innovative Material Solutions, Inc. Electronic freeboard writing system
RO126248B1 (en) * 2009-10-26 2012-04-30 Softwin S.R.L. System and method for assessing the authenticity of dynamic holograph signature
SA4248B1 (en) * 2010-07-06 2015-08-10 راكان خالد يوسف الخلف Device, System, and Method for Registering and Authetnticating Handwritten ‎Signatures and Archiving Handwritten Information
US9405893B2 (en) * 2014-02-05 2016-08-02 International Business Machines Corporation Biometric authentication
PL410220A1 (en) * 2014-11-25 2016-06-06 Trusted Information Consulting Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Electronic writing device, the system and method for protecting a document in its digital form, using a handwritten signature
US10277402B2 (en) * 2015-03-09 2019-04-30 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Digitally signing a document

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE450604B (en) * 1986-04-28 1987-07-06 Eric Rothfjell Process Along with a device for signature verification
US5481278A (en) * 1992-10-21 1996-01-02 Sharp Kabushiki Kaisha Information processing apparatus
US5465299A (en) * 1992-12-03 1995-11-07 Hitachi, Ltd. Electronic document processing system and method of forming digital signature
US5544255A (en) * 1994-08-31 1996-08-06 Peripheral Vision Limited Method and system for the capture, storage, transport and authentication of handwritten signatures
US5680460A (en) * 1994-09-07 1997-10-21 Mytec Technologies, Inc. Biometric controlled key generation
US5606609A (en) * 1994-09-19 1997-02-25 Scientific-Atlanta Electronic document verification system and method
US5677955A (en) * 1995-04-07 1997-10-14 Financial Services Technology Consortium Electronic funds transfer instruments
US5790677A (en) * 1995-06-29 1998-08-04 Microsoft Corporation System and method for secure electronic commerce transactions
JPH0950465A (en) * 1995-08-04 1997-02-18 Hitachi Ltd Electronic shopping method, electronic shopping system and document authentication method
US6055333A (en) * 1995-12-28 2000-04-25 Motorola, Inc. Handwriting recognition method and apparatus having multiple selectable dictionaries
US6219423B1 (en) * 1995-12-29 2001-04-17 Intel Corporation System and method for digitally signing a digital agreement between remotely located nodes
JP3475048B2 (en) * 1997-07-18 2003-12-08 シャープ株式会社 Handwriting input device
BR9811737A (en) * 1997-09-02 2001-11-20 Cadix Inc Server and method for digital deassinaturas preparation
US6201903B1 (en) * 1997-09-30 2001-03-13 Ricoh Company, Ltd. Method and apparatus for pen-based faxing
US6453416B1 (en) * 1997-12-19 2002-09-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Secure proxy signing device and method of use
US6189096B1 (en) * 1998-05-06 2001-02-13 Kyberpass Corporation User authentification using a virtual private key
US7106888B1 (en) * 1999-05-25 2006-09-12 Silverbrook Research Pty Ltd Signature capture via interface surface
US6904405B2 (en) * 1999-07-17 2005-06-07 Edwin A. Suominen Message recognition using shared language model
DE10019679A1 (en) * 1999-12-08 2001-06-21 Winrich Hoseit Pin and method for uniquely identifying a user for a particular application
US6970583B2 (en) * 2000-05-25 2005-11-29 Black Gerald R Identity authentication device
US7278017B2 (en) * 2000-06-07 2007-10-02 Anoto Ab Method and device for secure wireless transmission of information
IL137099A (en) * 2000-06-29 2006-12-10 Yona Flink Method for carrying out secure digital signature and a system therefor
WO2002023796A1 (en) * 2000-09-11 2002-03-21 Sentrycom Ltd. A biometric-based system and method for enabling authentication of electronic messages sent over a network
JP3629516B2 (en) * 2000-11-02 2005-03-16 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーションInternational Business Maschines Corporation Proxy server, an electronic signature system, electronic signature verification system, a network system, electronic signature method, an electronic signature verification method and a storage medium
US7216083B2 (en) * 2001-03-07 2007-05-08 Diebold, Incorporated Automated transaction machine digital signature system and method
US6904416B2 (en) * 2001-03-27 2005-06-07 Nicholas N. Nassiri Signature verification using a third party authenticator via a paperless electronic document platform
US20020149630A1 (en) * 2001-04-16 2002-10-17 Parascript Llc Providing hand-written and hand-drawn electronic mail service
US20030012374A1 (en) * 2001-07-16 2003-01-16 Wu Jian Kang Electronic signing of documents
JP2003244139A (en) * 2002-02-20 2003-08-29 Amano Corp Time stamp imprinting system to electronic document, and program medium thereof
JP2003271966A (en) * 2002-03-19 2003-09-26 Fujitsu Ltd Device, method and program for authentication of hand- written input
JP4470384B2 (en) * 2003-03-25 2010-06-02 富士ゼロックス株式会社 The information processing apparatus, the job processing apparatus, an instruction data creating apparatus and the signature proxy device

Also Published As

Publication number Publication date
AT366965T (en) 2007-08-15
EP1421542B1 (en) 2007-07-11
EP1421542A1 (en) 2004-05-26
HU0103350D0 (en) 2001-10-28
DE60221135D1 (en) 2007-08-23
WO2003017185A1 (en) 2003-02-27
US20050039015A1 (en) 2005-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jin et al. Biohashing: two factor authentication featuring fingerprint data and tokenised random number
US7840034B2 (en) Method, system and program for authenticating a user by biometric information
EP1805693B1 (en) Revocable biometrics with robust distance metrics
US7805614B2 (en) Secure local or remote biometric(s) identity and privilege (BIOTOKEN)
US8407480B2 (en) Methods for secure enrollment and backup of personal identity credentials into electronic devices
Teoh et al. Personalised cryptographic key generation based on FaceHashing
US7181621B2 (en) Methods and device for digitally signing data
US5604802A (en) Transaction processing system
EP1454450B1 (en) System, portable device and method for digital authenticating, crypting and signing by generating short-lived cryptokeys
Teoh et al. Cancelable biometrics realization with multispace random projections
Sutcu et al. A secure biometric authentication scheme based on robust hashing
US7712675B2 (en) Physical items for holding data securely, and methods and apparatus for publishing and reading them
EP1912151A1 (en) Biometric authentication system, enrollment terminal, authentication terminal and authentication server
US7711152B1 (en) System and method for authenticated and privacy preserving biometric identification systems
Hoepman et al. Crossing borders: Security and privacy issues of the european e-passport
US8032760B2 (en) Method and system for authentication of a physical object
CA2353989C (en) Secure system using continuously-changing features of a body part as a key
US20050050366A1 (en) Personal website for electronic commerce on a smart Java card with multiple security check points
CN101539980B (en) Method for accessing a data station to an electronic device
US7188362B2 (en) System and method of user and data verification
CN101057448B (en) Calculating the similarity measure safely
US7490240B2 (en) Electronically signing a document
US20070050303A1 (en) Biometric identification device
US6330674B1 (en) Use of biometrics as a methodology for defining components for ECC encryption
EP1861807B1 (en) Biometric identification device with smartcard capabilities