FI88332C - Taetningsanordning foer en troeskelloes doerr - Google Patents

Taetningsanordning foer en troeskelloes doerr Download PDF

Info

Publication number
FI88332C
FI88332C FI890567A FI890567A FI88332C FI 88332 C FI88332 C FI 88332C FI 890567 A FI890567 A FI 890567A FI 890567 A FI890567 A FI 890567A FI 88332 C FI88332 C FI 88332C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
sealing
rail
sealing strip
profile
profile rail
Prior art date
Application number
FI890567A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI88332B (fi
FI890567A0 (fi
FI890567A (fi
Inventor
Matthias Jaggi
Original Assignee
Planet Matthias Jaggi
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CH142488 priority Critical
Priority to CH142488 priority
Application filed by Planet Matthias Jaggi filed Critical Planet Matthias Jaggi
Publication of FI890567A0 publication Critical patent/FI890567A0/fi
Publication of FI890567A publication Critical patent/FI890567A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI88332B publication Critical patent/FI88332B/fi
Publication of FI88332C publication Critical patent/FI88332C/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
  • E06B7/16Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings
  • E06B7/18Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings by means of movable edgings, e.g. draught sealings additionally used for bolting, e.g. by spring force or with operating lever
  • E06B7/20Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings by means of movable edgings, e.g. draught sealings additionally used for bolting, e.g. by spring force or with operating lever automatically withdrawn when the wing is opened, e.g. by means of magnetic attraction, a pin or an inclined surface, especially for sills
  • E06B7/215Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings by means of movable edgings, e.g. draught sealings additionally used for bolting, e.g. by spring force or with operating lever automatically withdrawn when the wing is opened, e.g. by means of magnetic attraction, a pin or an inclined surface, especially for sills with sealing strip being moved to a retracted position by elastic means, e.g. springs

Description

88332
TIIVISTYSSOVITE KYNNYKSETÖNTK OVEA VARTEN
Patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen tiivistyssovite on tunnettu EP-patentista nro 138 771. Se muodostuu oven alareunaan asetetusta ohjauskiskosta, yhdestä sen suhteen ylös-alas liikutettavasta tiivistyskappaleesta sekä lisäksi käyttömekanismista, joka laskee alas jousivoimalla korkealla pidetyn tiivistyskappaleen oven sulkemisen viimeisessä vaiheessa. Tiivistyskappale koostuu yhdestä ylöspäin avoimesta U-muotoisesta profiilikiskosta, yhdestä niiden väliseinään kiinnitetystä tiivistyslistasta, sekä lisäksi kahdesta rulla-kalvosta, jotka profiilikiskojen haarojen ja ohjauskiskojen seinämien välissä olevien tiivistyskappaleiden pystysuorassa liikkeessä pyörivät pois. Tämä tiivistyssovite on hyvin kelvollinen kynnyksettömien ovien tiivistykseen ääntä ja vetoa vastaan. Tosin rullakalvot vaativat suhteellisen leveän oh-jauskiskon, mikä tekee sovitteen sopimattomaksi ohuille oville, ja se on epäedullista asennuksessa.
Edelleen samanlainen tiivistyssovite on tunnettu julkaisusta DE-A-3 237 524. Siinä tiivistyssovite muodostuu alaspäin ..^ avoimesta U-profiilikiskosta, niiden väliseinään kiinnitetys-' . tä elastomeerisesta tiivistyslistasta sekä lisäksi muovisesta U-profiilikiskosta. Tämän listan väliseinä on liimattu kiinni : U-profiilikiskon väliseinän yläpuolelta. Molemmat haarat ovat '...· oh jauskisko jen sivuseinämien vieressä liukuvasti. Tällä mal- : lilla ohjauskisko voidaan tosin muodostaa kapeammaksi, kui- tenkin sen täytyy U-profiilikiskon korkeuden mukaisesti olla syvempi. Myös tämä tiivistyssovite on vaikea asennuksessa.
Edelleen tiivistyssovitteita on tunnettu julkaisuista DE-A-2 730 393 ja FR-A-2 168 583.
Kyseessä olevan keksinnön tehtävänä on kehittää edelleen alussa mainittua tiivistyssovitetta, että se voidaan muodostaa kapeaksi ja valmistaa edullisesti. Tämä tehtävä 2 88332 ratkaistaan patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkillisen osan avulla.
Seuraavassa keksinnön suoritusesimerkki esitetään käsillä olevan piirustuksen kanssa. Ainoa kuva esittää keksinnönmu-kaisen tiivistyssovitteen poikkileikkausta.
Esitetty tiivistyssovite muodostuu oven alareunassa olevaan uraan asetetusta ohjauskiskosta 1 ja tiivistyskappaleesta 2 ja lisäksi ei-esitetystä käyttömekanismista, joka laskee tiivistyskappaletta 2 oven sulkemisliikkeen loppuvaiheessa. Edullisesti tämä käyttömekanismi muodostetaan CH-patentin 631 779 tai CH-patentin 627 228 mukaan. Ohjauskisko 1 on U-pro-fiili, jossa on laipat 3 ovenpuoliskon alareunaan kiinnittämiseksi. Molemmilla haaroilla on yhdensuuntaiset sisäseinämät 5. Ohjauskisko 1 voidaan valmistaa, esimerkiksi suulake-puristusprofiilina alumiinista, kuitenkin myös hinnaltaan edullisemmin pellistä särmäämällä. Tiivistyskappale 2 muodostuu profiilikiskosta 6 ja tiivistyslistasta 7. Profiilikisko 6 on U-muotoinen kevytmetalliseoksinen suulakepuristus-profiili ja sillä on kaksi yhdensuuntaista haaraa 8 ja väliseinä 9. Väliseinään 9 on muodostettu symmetrisesti sovitteen pystysuoran symmetriatason 10 suhteen kaksi koukunmuotoista olaketta 11. Nämä muodostavat yhdessä haarojen 8 kummankin jatkeen 12 kanssa sivulle päin avoimet molemminpuolisesti pohjaltaan levenevät urat 13. Profiilikiskon 6 ulkopinnat, joiden kohdalla urat 13 ovat, muodostavat 16° terävän kulman keskenään. Tiivistyslista 7 on muodostettu pehmeästä sili-konikumia olevasta litteästä vanteesta 15, joista kaksi olaketta 16, jotka muodostuvat kaulasta 17 ja kaulaan 17 verrattuna paksunnetusta päästä 18, on erillään. Molemmat olakkeet 16 on salpautettu uriin 13. Siten olakkeiden 16 välissä oleva vanteen 15 leikkaus muodostaa kaaren, joka on tiivistyskappaleen 2 laskemisessa lattian vieressä. Molemmat olakkeista 16 ulkonevat haarat 19 kohoavat vinosti ylöspäin ja ne on levitetty poispäin profiilikiskon 6 haaroista 8. Va- 88332 päissä päissään 20 ne ovat tiivistävästä ohjauskiskon 1 sisä-seinämien 5 vieressä.
Tiivistyssovitteen kuvattu rakenne suo hyvin solakan rakenne-tavan, niin että myös ovenpuolisko voidaan siten varustaa. Ainoa joustava tiivistyslista 7 täyttää kolme tehtävää, nimittäin tiivistyksen lattian suhteen kuten myös tiivystyk-sen ohjauskiskon 1 molempien haarojen 4 suhteen. Siten tii-vistyssovite on valmistettavissa edullisesti ja on yksinkertainen asentaa.

Claims (5)

1. Tiivistyssovite kynnyksetöntä ovea varten, jossa tiivis-tyssovitteessa .on oven alareunassa olevaan uraan asetettu ohjauskisko (1) ja ohjauskiskossa (1) ylös-alas liikkuva tiivistyskappale (2), jonka muodostaa profiilikisko (6) ja molemmin puolin profiilikiskoa (6) kiinnitetty lattiaa vasten puristettava, joustava tiivistyslista (7), tunnettu siitä, että joustavalla tiivistyslistalla (7) on profiilikis-kon (6) kummallakin puolella kiinnityskohtien (13, 16) yläpuolelle ulottuvat haarat (19), joiden vapaat päät (20) nojaavat liukuvasti ohjauskiskon (1) sivuseinämiä (5) vasten.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen sovite, tunnettu siitä, että profiilikiskon (6) alaosassa on kaksi pohjaltaan ainakin toiselle puolelle levenevää kiskon sivuille päin avointa uraa (13), joilla on kapeampi kaulaosa ja leveämpi pohjaosa, ja että tiivistyslistoissa (7) on kaksi olaketta (16), joilla on kaula (17) ja paksunnettu pää (18) ja jotka on salpautettu molempiin uriin (13).
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen sovite, tunnettu siitä, että ohjauskiskojen (6) ulkopinnat (14), joiden kohdalla urat (13) ovat, muodostavat keskenään terävän kulman.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen sovite, tunnettu siitä, että tiivistyslista (7) on muodostettu nauhaksi, jonka poikkileikkaus on melkein sama koko sen leveydeltä, josta molemmat olakkeet (16) ovat erillään.
4 d8332
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen sovite, tunnettu siitä, että tiivistyslista (7) on silikonikumia. PATENTKRAV 8 8 332
FI890567A 1988-04-19 1989-02-07 Taetningsanordning foer en troeskelloes doerr FI88332C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH142488 1988-04-19
CH142488 1988-04-19

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI890567A0 FI890567A0 (fi) 1989-02-07
FI890567A FI890567A (fi) 1989-10-20
FI88332B FI88332B (fi) 1993-01-15
FI88332C true FI88332C (fi) 1993-04-26

Family

ID=4210135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI890567A FI88332C (fi) 1988-04-19 1989-02-07 Taetningsanordning foer en troeskelloes doerr

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0338974B1 (fi)
AT (1) AT72873T (fi)
DE (1) DE58900845D1 (fi)
FI (1) FI88332C (fi)

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE29717673U1 (de) * 1997-10-02 1997-11-20 Athmer Fa F Gummiprofildichtung für eine Türdichtungsvorrichtung
DE29720854U1 (de) * 1997-11-25 1999-04-01 Kross Manfred Automatische Tür-Bodendichtung
DE20002108U1 (de) * 2000-02-07 2000-04-20 Planet Gdz Ag Nuerensdorf Türflügel für eine schwellenlose Türe
DE20005376U1 (de) * 2000-03-22 2001-07-26 Kross Manfred Bodendichtung für ein Türblatt
IT1315306B1 (it) * 2000-03-31 2003-02-10 Luigi Geron Dispositivo di fissaggio per apparecchi paraspifferi automatici edapparecchio paraspifferi incorporante tale dispositivo
DE10035378B4 (de) 2000-07-20 2004-07-22 Deventer Profile Gmbh & Co Kg Dichtungsanordnung für eine schwellenlose Türe
CH709210B1 (de) 2001-02-15 2015-08-14 Planet Gdz Ag Vorrichtung zum Abdichten der unteren Stirnfläche einer schwellenlosen Türe.
CH702691B1 (de) 2001-07-20 2011-08-31 Planet Gdz Ag Schwellenlose Türe mit mindestens einem Türflügel und mit einer absenkbaren Dichtung .
ES2304425T3 (es) * 2001-07-24 2008-10-16 Planet Gdz Ag Junta de puerta que puede descender.
DE20208182U1 (de) * 2002-05-25 2003-10-16 Athmer Fa F Dichtungsprofil für eine Türdichtungsvorrichtung sowie Türdichtungsvorrichtung
ITVI20020268A1 (it) 2002-12-12 2004-06-13 C C E Costruzioni Chiusure Ermetic He Srl Dispositivo paraspifferi, particolarmente per porte ed infissi similari.
DE20300265U1 (de) 2003-01-08 2003-05-08 Athmer Fa F Dichtung, insbesondere Auflaufdichtung oder sich selbsttätig absenkbare Bodendichtung für Türen mit einstellbarer Befestigung
DE502004012297D1 (de) * 2003-01-28 2011-04-28 Planet Gdz Ag Absenkbare Türdichtung einer Schiebetür
AT554260T (de) 2003-06-10 2012-05-15 Planet Gdz Ag Absenkbare türdichtung
AT510103T (de) * 2003-06-16 2011-06-15 Planet Gdz Ag Absenkbare türdichtung
EP2267263B1 (de) 2003-07-17 2015-05-06 Planet GDZ AG Türdichtung
CH697355B1 (de) 2004-09-07 2008-08-29 Planet Gdz Ag Türdichtung.
EP1719870A3 (de) * 2005-05-02 2012-05-09 Planet GDZ AG Türe mit einer Türdichtung
AT528480T (de) 2006-09-19 2011-10-15 Planet Gdz Ag Türdichtung
EP1936097B1 (de) 2006-12-19 2015-02-11 Planet GDZ AG Türdichtungssystem
DE202007011443U1 (de) 2007-08-16 2008-12-24 Westag & Getalit Ag Türflügel mit einer Türdichtung
DE202007011442U1 (de) 2007-08-16 2008-12-24 Westag & Getalit Ag Türflügel mit einer Türdichtung
PL2050918T3 (pl) * 2007-10-19 2016-04-29 Planet Gdz Ag Uszczelka opadająca wyposażona w otwór przelotowy
EP2055888B1 (de) 2007-11-02 2018-02-28 Planet GDZ AG Tür mit Dichtung und Türdichtung hierfür
EP2055887A3 (de) 2007-11-02 2013-12-25 Planet GDZ AG Verfahren zur Lagerung oder zum Transport einer Türdichtung eines Türflügels
EP3165703B1 (de) 2008-02-04 2021-05-19 ASSA ABLOY (Schweiz) AG Absenkbare dichtungsvorrichtung
EP2378050B1 (en) 2010-04-16 2016-03-09 Luigi Geron Automatic sealing for doors or windows leaves
DE202010010057U1 (de) 2010-07-09 2010-10-28 Planet Gdz Ag Türdichtungssystem mit Befestigungselement
CH705344A1 (de) 2011-08-02 2013-02-15 Planet Gdz Ag Dichtung für eine schwellenlose Tür.
CH705557A1 (de) 2011-09-26 2013-03-28 Planet Gdz Ag Gebäudeinnenwand.
CH705881A1 (de) 2011-12-06 2013-06-14 Planet Gdz Ag Türdichtung für eine schwellenlose Tür.
DE202012100752U1 (de) 2012-03-02 2013-06-04 Athmer Ohg Dichtung, insbesondere Schiebetürdichtung
EP2664741A1 (de) 2012-05-18 2013-11-20 Planet GDZ AG Türdichtungssystem
EP2682556B1 (de) 2012-07-02 2017-06-07 Planet GDZ AG Dichtungsanordnung für eine Tür oder ein Fenster
US9803418B2 (en) 2012-07-30 2017-10-31 Planet Gdz Ag Drop-down seal and building part
EP2824271A1 (de) 2013-07-08 2015-01-14 Planet GDZ AG Türdichtungssystem
EP2876233A1 (de) 2013-11-21 2015-05-27 Planet GDZ AG Kantriegel und Türdichtungssystem
EP2876243B1 (de) 2013-11-25 2017-04-12 Planet GDZ AG Schiebetor mit integrierter Flügeltür
DE202013105687U1 (de) 2013-12-13 2015-03-16 Athmer Ohg Dichtung umfassend wenigstens einen Befestigungswinkel und wenigstens einen Anschlag zur Montage an der Kante einer Nut in einem Türblatt o.ä.
DE202014101295U1 (de) * 2014-03-20 2015-07-01 Athmer Ohg Dichtung für Türen zum Abdichten eines Luftspaltes zwischen einem Türflügel einerseits und einem Türahmen, einem Fußboden, einer Zimmerdecke, einem Sturz o.ä. andererseits
WO2016066577A2 (de) 2014-10-27 2016-05-06 Planet Gdz Ag Dichtungsvorrichtung
US10533369B2 (en) 2015-01-15 2020-01-14 Planet Gdz Ag Seal for a sill-free door
EP3085876B1 (de) 2015-04-20 2020-08-19 ASSA ABLOY (Schweiz) AG Absenkdichtungsvorrichtung
EP3112577B1 (de) 2015-07-01 2017-08-30 Planet GDZ AG Absenkdichtung
DE202015009091U1 (de) 2015-07-01 2016-09-09 Planet Gdz Ag Absenkdichtung
JP2019516885A (ja) 2016-05-04 2019-06-20 プラネット ゲーデーツェット アーゲー シール装置
WO2017191273A1 (de) 2016-05-04 2017-11-09 Planet Gdz Ag Dichtungsvorrichtung für eine schiebetür
DE102016113900A1 (de) * 2016-07-27 2018-02-01 Veka Ag Absenkdichtungseinheit für eine schwellenlose Tür
EP3431948A1 (de) 2017-07-17 2019-01-23 Planet GDZ AG Teststreifen für dichtungen
EP3431695A1 (de) 2017-07-18 2019-01-23 Planet GDZ AG Absenkdichtung
EP3502406A1 (de) 2017-12-19 2019-06-26 Planet GDZ AG Türflügel mit dichtungssystem
EP3524765A1 (de) 2018-02-13 2019-08-14 Planet GDZ AG Absenkbare einbruchsicherung
EP3536888A1 (de) 2018-03-05 2019-09-11 Planet GDZ AG Dichtungseinheit
EP3543452A1 (de) 2018-03-19 2019-09-25 Planet GDZ AG Türdichtung mit einem befestigungselement
EP3818234A1 (de) 2018-07-02 2021-05-12 ASSA ABLOY (Schweiz) AG Einbruchschutzvorrichtung für eine türe
EP3792441A1 (de) 2019-09-16 2021-03-17 ASSA ABLOY (Schweiz) AG Einbruchschutzvorrichtung für eine tür

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3755968A (en) 1972-01-20 1973-09-04 Hough Mfg Corp Floating constant contact seal for operable partitions
NL184124C (nl) 1976-07-07 1989-04-17 Dumenil Claude Georges Automatische afdichtinrichting voor een deur of dergelijk paneel.
CH627228A5 (en) 1978-02-06 1981-12-31 Jaggi Matthias Planet Automatic door seal for doors without thresholds
CH631779A5 (de) 1980-08-15 1982-08-31 Jaggi Matthias Planet Dichtungsanordnung an einer schwellenlosen tuer.
DE3237524C2 (de) 1982-10-09 1986-08-07 Fa. F. Athmer, 5760 Arnsberg Fußbodenseitige Türdichtungsvorrichtung
CH663061A5 (de) 1983-10-11 1987-11-13 Planet Matthias Jaggi Dichtungsanordnung fuer eine schwellenlose tuer.

Also Published As

Publication number Publication date
FI890567A (fi) 1989-10-20
EP0338974B1 (de) 1992-02-26
DE58900845D1 (de) 1992-04-02
EP0338974A2 (de) 1989-10-25
AT72873T (de) 1992-03-15
EP0338974A3 (en) 1990-05-09
FI88332B (fi) 1993-01-15
FI890567A0 (fi) 1989-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI88332C (fi) Taetningsanordning foer en troeskelloes doerr
US5274955A (en) Construction kit for horizontally and vertically sliding window assemblies
IE48837B1 (en) Improvements relating to sash windows
KR101134319B1 (ko) 기밀성이 향상된 슬라이드 창호
CA2242288A1 (en) Sliding door corner connector
KR20190124778A (ko) 창문 또는 도어의 슬라이딩 가능한 슬라이딩 새시 또는 슬라이딩 가능한 리프트-슬라이딩 새시를 위한 바닥 문틀 시스템
US3946524A (en) Blind frame and sash constructions for sash windows, sliding doors, and the like
US4993188A (en) Single hung window jambliner
EP0164601A2 (en) Automotive door glass run
CA2344002A1 (en) Seal for sectional door
CN2849092Y (zh) 上下双轨道全密封推拉窗
GB2511164A (en) Sash sealing system and method
WO2008119968A2 (en) Wooden facing for guiding channels in a sash window frame
AU681864B2 (en) Improvements in and relating to double hung windows
EP0135397A2 (en) Double glazing
EP1061217A3 (en) Plate with engagement selvages for bolts of casements, such as doors and windows
KR200401741Y1 (ko) 분리형 필링피스
CN211714305U (zh) 一种组合式建筑幕墙
CN211818963U (zh) 一种封闭房及其门体结构
EP0644310A2 (en) Set of extruded sections for the realization of door and window casings, frames and the like, provided with special hooking structures for gaskets, accessories and the like
AU617780B2 (en) Double hung window
US3026581A (en) Window sash mounting
CN201627482U (zh) 无框落地玻璃窗型材及其制作的无框落地玻璃窗
CN2378498Y (zh) 推拉式隔热保温铝合金窗
CN2455902Y (zh) 门窗纯阶梯型高气密下滑装置

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
FG Patent granted

Owner name: PLANET GDZ AG

MA Patent expired