FI77294C - Foerband of vaegg- eller takelement bestaoende of a skumplastkaerna Science metalliska taeckskikt. - Google Patents

Foerband of vaegg- eller takelement bestaoende of a skumplastkaerna Science metalliska taeckskikt. Download PDF

Info

Publication number
FI77294C
FI77294C FI841459A FI841459A FI77294C FI 77294 C FI77294 C FI 77294C FI 841459 A FI841459 A FI 841459A FI 841459 A FI841459 A FI 841459A FI 77294 C FI77294 C FI 77294C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
spring
groove
formed
connection
characterized
Prior art date
Application number
FI841459A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI841459A (en
FI841459A0 (en
FI77294B (en
Inventor
Heinz Westhaus
Original Assignee
Hoesch Werke Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE3323778 priority Critical
Priority to DE3323778A priority patent/DE3323778C2/de
Application filed by Hoesch Werke Ag filed Critical Hoesch Werke Ag
Publication of FI841459A0 publication Critical patent/FI841459A0/en
Publication of FI841459A publication Critical patent/FI841459A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI77294B publication Critical patent/FI77294B/en
Publication of FI77294C publication Critical patent/FI77294C/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/35Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation
  • E04D3/351Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation at least one of the layers being composed of insulating material, e.g. fibre or foam material
  • E04D3/355Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation at least one of the layers being composed of insulating material, e.g. fibre or foam material the insulating layers of adjacent slabs having cooperating edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04CSTRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
  • E04C2/00Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
  • E04C2/02Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
  • E04C2/26Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups
  • E04C2/284Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating
  • E04C2/292Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials composed of materials covered by two or more of groups E04C2/04, E04C2/08, E04C2/10 or of materials covered by one of these groups with a material not specified in one of the groups at least one of the materials being insulating composed of insulating material and sheet metal
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/35Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation
  • E04D3/351Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation at least one of the layers being composed of insulating material, e.g. fibre or foam material
  • E04D3/352Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation at least one of the layers being composed of insulating material, e.g. fibre or foam material at least one insulating layer being located between non-insulating layers, e.g. double skin slabs or sheets
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/35Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation
  • E04D3/358Roofing slabs or stiff sheets comprising two or more layers, e.g. for insulation with at least one of the layers being offset with respect to another layer
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/36Connecting; Fastening
  • E04D3/361Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets
  • E04D3/362Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets by locking the edge of one slab or sheet within the profiled marginal portion of the adjacent slab or sheet, e.g. using separate connecting elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/36Connecting; Fastening
  • E04D3/365Connecting; Fastening by simple overlapping of the marginal portions with use of separate connecting elements, e.g. hooks or bolts for corrugated sheets
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
  • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
  • E04D3/36Connecting; Fastening
  • E04D3/361Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets
  • E04D2003/3617Connecting; Fastening by specially-profiled marginal portions of the slabs or sheets with locking or snapping edges located in the thickness of the slab or sheet

Description

1 77294 1 77294

Solumuovisisuksesta ja metallisista päällyskerroksista koostuvien seinä- tai kattoelementtien liitos Solumuovisisuksesta and a metallic top layer consisting of a wall or ceiling of the engagement

Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon 5 mukainen seinä- tai kattoelementtien liitos. The invention relates to a wall 5 of the preamble of claim 1 or the ceiling of the engagement.

Tällaisilla seinäelementeillä on etuna erityisesti helpompi asennus, koska näpsähdysliitoksen ansiosta suoritetaan liitettävien seinä- tai kattoelementtien esi-lukitus. Such wall elements have a particular advantage of the easier installation because, thanks näpsähdysliitoksen performed attached to a wall or ceiling elements in the pre-locking.

10 DE-hyödyllisyysmallin 81 08 886 mukaisessa eris- tyspaneelissa pidetään parannusta kaipaavana seikkana sitä, että ulkona oleva tiiviste on välittömästi säävaiku-tusten alainen. 10 DE Utility Model 81 08 886 of the insulating panels will be held for improvement circumstance that the outside seal is immediately säävaiku-issue licenses. Tämän johdosta tiivisteen haurastuessa on seurauksena tiivistysvaikutuksen heikkeneminen. As a result, the gasket support has the fragile as a result of deterioration of the sealing effect. Tuuli- ja 15 lämpötilavaikutuksista johtuvat paneelien liikkeet pitkittäis- ja poikittaistasossa aiheuttavat tiivistysalueen avautumista, siis tiivistysvaikutuksen vähenemistä. Wind and movements of the panels 15 due to temperature effects in the longitudinal and in the transverse plane causing a seal region of the opening, i.e., reduction in the sealing effect. Palon sattuessa pitkittäismassa avautuu helposti ja seurauksena on kuumuuden ahdistaman tiivisteen välitön tuhoutumi-20 nen. In case of fire pitkittäismassa opens easily, and as a result is immediate destruction of the 20-vex a heat seal. Tiiviste on erikoisprofiili. The seal is a special profile. Sen väri on muutoinkin sovitettava kulloisenkin paneelin ulkonäön mukaiseksi, jolloin paneelin valmistuksessa ei voida käyttää hyväksi erittäin säänkestävien mustien tiivistemateriaalien optimaalisia ominaisuuksia. Its color is otherwise tailored to the exterior appearance of the line to the manufacture of the panel can not be utilized to the optimum properties for highly weather-resistant black sealing materials.

25 Keksinnön tehtävänä on sen vuoksi luoda seinä- tai kattoelementtien liitos, jossa tiivistysvaikutus ympäristön vaikutusten suhteen ja mahdollisesti myös palon sattuessa on varmasti taattu ja joka liitos sallii yksinkertaisempien, optimaalisesti tehokkaiden tiivistemateriaa-30 lien käytön liitoksen stabiliteetin myös parantuessa samalla. 25 the task of the invention is therefore to create a wall or roof elements of a joint with respect to the effects of compaction effect on the environment and possibly even in the event of fire is certainly secured and which allows the connection simply and optimally efficient sealing material 30 signals the connection of stability also improved at the same time.

Keksinnön mukaisesti ehdotetaan tämän tehtävän ratkaisemiseksi että g) tiivisteet on sovitettu urapäätypinnan lisäuriin ja 35 jousipäätypinnan ulokkeet puristavat näitä tiivisteitä, 2 77294 h) kaikki ura-jousi-liitokset on aikaansaatu metallikehys-tyksellä. According to the invention it is proposed to solve this task in g) that seals are arranged urapäätypinnan option slot accommodates a spring 35 and the end surface of these projections compress the seals 77 294 2 h) all groove-spring connections are provided with a metallic frame-tyksellä.

Täten tiivisteet tulevat suojatuiksi välittömiltä ympäristö- ja palovaikutuksilta, ja saavutetaan suuri var-5 muus liitoksen avautumista vastaan. Thus, the seals to protect the environment and the direct effects of the combustion, and achieve high reliability var 5 against the connection opening. Voidaan käyttää yksinkertaisia, erittäin säänkestäviä tiivisteitä ja nimenomaan riippumatta kulloinkin käytetyn elementin ulkonäöstä. simple, highly weather-resistant sealants and specifically independently of each element used in the decoration may be used. Pitkittäisliitoksen erittäin suuri stabiliteetti saavutetaan siten, että pitkittäisreunat muodostavat neljä 10 metallilla kehystettyä ura-jousi-liitosta. Longitudinal beads very high stability is achieved in that the longitudinal edges to form a framed October 4 metal-spring-groove joint.

Tiivistysvaikutusta varten on kohonneen pintapuris-tuksen vuoksi pienten puristusaineiden sattuessa erityisen edullista, jos keksinnön lisätunnusmerkin mukaan jou-sipäätypinnan ulokkeet on muodostettuleikkuuterän muotoi-15 seksi tiivistyssärmäksi. For the sealing effect is increased pintapuris-Regulation therefore particularly advantageous in case of small compression substances, if according to a further feature of the invention, December sipäätypinnan-shaped projections are formed on the cutting blade 15 into tiivistyssärmäksi.

Liitoksen stabiliteetti paranee edelleen, jos tii-vistyssärmä on muodostettu päällyskerroksen 180° taivutetuista päistä ja se limittyy jatkokseen. The connection stability is further improved if the tee vistyssärmä is formed on the top sheet 180 and the bent ends of the overlap splice.

Tarkoituksenmukaisesti lisäurien poikkileikkaus 20 on pyöreä ja että lisäurat muodostavat päällyskerroksen päät on käännetty hakamaisesti taaksepäin. Conveniently, the additional grooves in a cross section 20 is circular and the additional grooves to form the top sheet hook-shaped ends are turned backwards.

Sen johdosta, että ura-jousi-liitos I muodostaa huulloksen, jossa ensimmäisen seinä- tai kattoelementin urapäätypinnan uran rajoittama nokka joustavasti sovit-25 tuu toisen seinä- tai kattoelementin jousen aikaansaamiseksi muodostettuun sisäänpainumaan päällyskerrosta siihen sisään työnnettäessä, on yksinkertaisella tavalla varmistettu samana pysyvä tarkka asennus ja tiivisteiden puristus. As a result, the groove-spring connection I forms a lip, wherein the first wall or roof element urapäätypinnan groove bounded by a cam flexibly you fit-25 Come the second wall, or to provide a roof element of the spring formed in the depression facing layers to the inside is pushed, it is ensured in a simple manner a constant accurate installation and seal compression.

30 Edullisesti nokat on muodostettu huulloksen alueel la puoliympyränmuotoisiksi ja sisäänpainumat särmätty suorakulmaisiksi. Preferably, the cams 30 is formed with a lip regional la-piston and indentations squared.

Tiivisteinä voidaan käyttää yksinkertaisia pyöreitä letkuja. Gaskets made simple round tubes can be used.

35 Tarvittavasta tapauksesta riippuen voivat tiivis teet - elementtien poikkileikkauksessa nähtynä - on sovi- 35, depending on the required incident close to do - viewed in cross-section of the elements - is adapted

II II

3 77294 tettu poikittaissuunnassa toistensa suhteen siirretyiksi ja päällyskerroksen päät on muodostettu pidättimiksi kiinnityslevyä varten. 3 77 294 been shifted in the transverse direction relative to each other and the ends of the covering layer is formed for arresting why the mounting plate.

Keksintöä selitetään seuraavaksi kaaviomaisesti 5 esitettyjen suoritusesimerkkien avulla. The invention will now be explained with exemplary embodiments shown schematically by means of five. Viitataan oheiseen piirustukseen, jossa kuvio 1 esittää poikkileikkausta pitkittäisliitok-sesta suurennetussa mittakaavassa, ja kuvio 2 vastaavaa poikkileikkausta kiinnityslevyΙ-ΙΟ lä varustetusta suoritusmuodosta. Reference is made to the accompanying drawing, in which Figure 1 shows a cross-sectional view of the pitkittäisliitok-enlarged scale, and Figure 2 is a similar cross-sectional kiinnityslevyΙ ΙΟ DO equipped embodiment.

Seinäelementissä on kuvion 1 mukaisesti ylempi päällyskerros 1, alempi päällyskerros 2 ja solumuovisuus 3. Urapäätypinnan 5 pitkittäisreuna 4 ja jousipäätypinnan 7 pitkittäisreuna 6 on muodostettu näpsähdysliitoksena 8, 15 nokalla 9 ja pidätysuralla 10 varustettuina. The element is näpsähdysliitoksena 1 in accordance with an upper covering layer 1, a lower clad layer 2 and 3. solumuovisuus Urapäätypinnan five longitudinal edge 4 and a spring 7 in the longitudinal edge of the end face 6 is formed of Figure 8, 9 and 15 of the cam 10 with a retaining groove.

Pitkittäisreunan 4 pitkittäissärmä 11 on johdettu nokasta 9 ympyränmuotoiseen uraan 12, jossa on tiiviste 13, ja solumuovisisuksen 3 uloke 15 pitää sen 180°:n verran taivutettuja päitä 14 välimatkan päässä. 4 pitkittäissärmä longitudinal edge 11 is derived from the spout 9 of the circular groove 12 with a seal 13, and three solumuovisisuksen projection 15 to keep it 180 ° in the curved ends 14 at a distance away.

20 Pitkittäisreunan 6 pitkittäissärmä 16 on pidätys- urasta 10 lähtien muodostettu leikkuuterän muotoiseksi tiivistyssärmäksi 17, jossa on 180°:n verran taivutetut päät 18, jotka rajoittavat solumuovisisuksen 3 uranmuo-toista välystä 19. 20 6 pitkittäissärmä longitudinal edge 16 has a retaining groove shape tiivistyssärmäksi 10 formed from the cutting blade 17, which is 180 ° in the curved ends 18 which limit the solumuovisisuksen 3-uranmuo second clearance 19.

25 Pitkittäisreunat 4,6 muodostavat siten neljä metal lilla ympäröityä ura-jousi-liitosta, nimittäin I urasta 20 nokalla 9/jousesta 12 pidätysuralla 10, II välyksestä 19/ulokkeesta 15 ja III, IV urasta 12/tiivistyssärmästä 17. 4,6 longitudinal edge 25 thus form a four encircled metal clad with a groove-spring connection, namely I a cam groove 20 9/12 of the spring retaining groove 10, the clearance 19 II / 15 and the projection III, IV, the groove 12/17 tiivistyssärmästä.

Nelinkertaisen liitoksen ansiosta syntyy vastaaval-30 ia rasituksella suuri vastus avautumista vastaan (yhteen liitettyjen seinäelementtien vinoutuminen toistensa suhteen) ja pienentämällä päiden 14 ja tiivistyssärmien 17 välistä välimatkaa saadaan tulokseksi tiivisteiden suurempi muovautuvuus ja parantunut tiivistysvaikutus. Thanks to the quadruple joint arises vastaaval IA-30 strain at a high resistance against the opening (relative to one another by deflection of one of the connected wall elements) and the reducing ends 14 and 17, the distance between the tiivistyssärmien the result is greater plasticity seals and improved sealing effect.

35 Päiden 14 ja 18 otsapinnat 22, 23 on upotettu suo jattuina solumuovisisukseen. 35 the ends 14 and 18 of the end surfaces 22, 23 are embedded in the swamp jattuina solumuovisisukseen.

4 77294 4 77294

Nokat 9 ja pidätysurat 10 muodostavat asennusta helpottavan vasteen 24. The cams 9 and the retaining grooves 10 form in order to facilitate installation of the stop 24.

Elementtejä yhteenliitettäessä työnnetään jousia 21 tiivistyssärmien 17 pinnoilla nokkia 9 pitkin uraan 5 20. Kun jousen 12 paksuin kohta on ohittanut nokan 9, sen jälkeen kun nokkaa 9 on vain hiukan taivutettu elastises-ti, näpsähtää nokka 9 joustavasti pidätysuraan 10 palautuen ylöspäin taivutetusta asennostaan. The elements interconnecting inserted into the springs 21 tiivistyssärmien 17 surfaces of the cams 9 along the groove 5 20. When the spring 12 the thickest point has passed the cam 9, following the cam 9 is only slightly bent elastises-acetate, snaps into the cam 9 resiliently retaining groove 10, returning upwardly bent position. Nokka 9 ja pidä-tysura 10 muodostavat vasteen 24 ja leikkuuteränmuotoiset 10 tiivistyssärmät 17 muovaavat tiivistettä 13. The cam 9 and the hold-tysura 10 form stop 24 and the cutting blade 10 shaped tiivistyssärmät 17 shape the gasket 13.

Kuvion 2 mukaisessa suoritusmuodossa on tiivistykset järjestetty vuorottaisesti toistensa suhteen. In the embodiment of Figure 2 has seals arranged alternately with each other. Molempien urien 12 päät 14 toimivat erillisesti sijoitettujen kiinnityslevyjen 25 pidättiminä lähemmin esittelemättömän, 15 kätkettynä sovitettavan kiinnitysruuvin 24 vastaanottamiseksi. Both ends 14 of the grooves 12 operate separately disposed mounting plates 25 arrested in more detail esittelemättömän I, 15 hidden in an adjustable fastening screw 24 for receiving.

Il Il

Claims (8)

1. Seinä- tai kattoelementtien liitos, jotka elementit kulloinkin koostuvat kahdesta metallisesta 5 päällyskerroksesta, joita solumuovisisus pitää matkan matkan päässä toisistaan, jolloin a) ensimmäinen seinä- tai kattoelementtien liitoskohdassa toisiinsa rajoittuvista päätypinnoista on muodostettu uraksi (20) (urapäätypinnaksi 5), toinen jousek- 10 si (21) (jousipäätypinnaksi 7) (ura-jousi-liitos I), b) urapäätypinta (5) ja jousipäätypinta (7) muodostavat näpsähdysliitoksen (8), jolloin päätypinnat (5,7) näp-sähdysliitoksen alueella ovat metallilla kehystettyjä, c) päätypintojen (5,7) väliin on sovitettu kaksi elastista 15 tiivistettä (13), d) urapäätypintaan (5) on muodostettu kaksi lisäuraa (12), e) jousipäätypinnassa (7) on kaksi jousen (21) yli ulottu vaa uloketta (16), joista kulloinkin toinen työntyy vastaavaan toiseen urapäätypinnan (5) lisäuraan (ura- 20 jousi-liitos III ja IV), f) molempien lisäurien (12) väliin on urapäätypintaan ( 1. Wall or roof elements of the joint, which elements each consist of two metal 5 of the top layer, the foam core must walk away from each other, wherein a) the first wall or ceiling elements, the junction of the adjoining end surfaces is formed by a groove (20) (urapäätypinnaksi 5), the second jousek - 10 Si (21) (jousipäätypinnaksi 7) (a groove-spring connection I), b) urapäätypinta (5) and the spring end surface (7) form näpsähdysliitoksen (8), wherein the end faces (5,7) näpsähdysliitoksen area are metal-framed c) between the end faces (5.7) is provided with two elastic 15 seal (13), d) urapäätypintaan (5) is formed with two additional grooves (12), e) the spring end surface (7) is VAA projections two of the spring (21) over a dimension (16), which protrudes from the other of the respective second urapäätypinnan (5) further into the groove (the groove 20 connecting the spring-III and IV), f) between the two further grooves (12) are urapäätypintaan ( 5) järjestetty jatkos (15) ja jousipäätypinnan (7) molempien ulokkeiden (16) väliin syvennys (19), jolloin jatkos (15) ja syvennys (19) tarttuvat toisiinsa (ura- 25 jousiliitos II), tunnettu siitä, että g) tiivisteet (13) on sovitettu urapäätypinnan (5) lisä-uriin (12) ja jousipäätypinnan (7) ulokkeet (16) puristavat näitä tiivisteitä, 30 h) kaikki ura-jousi-liitokset (I-IV) on aikaansaatu metal- likehystyksellä. 5) arranged on the splice (15) and the spring end surface (7) between the two projections (16) of the recess (19), the splice (15) and the recess (19) engage with each other (the groove 25 spring connecting II), characterized in that g) seals (13) is adapted to urapäätypinnan (5) an auxiliary grooves (12) and the spring end surface (7), the protrusions (16) compressing these seals, 30 h) all groove-spring connections (I to IV) is provided with a metal likehystyksellä.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen liitos, tunnettu siitä, että jousipäätypinnan (7) ulokkeet (16) on muodostettu leikkuuteränmuotoisiksi tiivistyssärmiksi 35 (17). 2. The coupling of claim 1, characterized in that the end surface of the spring (7), the projections (16) are formed leikkuuteränmuotoisiksi tiivistyssärmiksi 35 (17). 77294 77294
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen liitos, tunnettu siitä, että tiivistyssärmä (17) on muodostettu päällyskerroksen 180° taivutetusta päästä (18) ja se limittyy jatkokseen (15). 3. The connection of claim 2, characterized in that the sealing edge (17) is formed on the top layer 180 of a bent end (18) and overlaps the extension (15).
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen liitos, tunnettu siitä, että lisäurien (12) poikkileikkaus on pyöreä ja että lisäurat (12) muodostavat päällyskerroksen päät (14) on käännetty hakamaisesti taaksepäin. 4. The connection of claims 1-3, characterized in that additional grooves (12) have a circular cross-section and the additional grooves (12) form the ends of the covering layer (14) has a hook-shaped turned back.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen liitos, 10 tunnettu siitä, että ura- jousi-liitos I muodostaa huulloksen (24), jossa ensimmäisen seinä-tai kattoelemen-tin urapäätypinnan (5) uran (20) rajoittama nokka (9) joustavasti sovittuu toisen seinä-tai kattoelementin jousen (21) aikaansaamiseksi muodostettuun sisäänpainumaan 15 (10) päällyskerrosta siihen sisään työnnettäessä. 5. any one of claims 1 to 4 connection according to 10 characterized in that the groove-spring connection I forms a lip (24) having a cam limited by first wall or kattoelemen-tin urapäätypinnan (5) of the groove (20) (9) fits flexibly the second wall, ceiling or roof element, a spring (21) to provide a formed in the depression 15 (10), the cover layer is inserted.
5 77294 5 77294
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen liitos, tunnettu siitä, että nokat (9) on muodostettu huulloksen (24) alueella puoliympyränmuotoisiksi ja sisäänpainu-mat (10) särmätty suorakulmaisiksi. 6. The connection of claim 5, characterized in that the cams (9) are formed on the lip (24) of the-piston-and-compressed mat (10) squared.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen liitos, tunnettu siitä, että tiivisteet (13) on muodostettu pyöreistä letkuista. 7. in any one of claims 1 to 6 the connection, characterized in that the seals (13) are formed of circular tubing.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen liitos, tunnettu siitä, että tiivisteet (13) - element-25 tien poikkileikkauksessa nähtynä - on sovitettu poikit-taissuunnassa toistensa suhteen siirretyiksi ja päällys-kerroksen päät (14) on muodostettu pidättimiksi kiinnityslevyä (25) varten. 8. any one of claims 1 to 7 connection, characterized in that the seals (13) - element 25 in the road cross-section as seen - are arranged transverse-segmental extension offset from one another and the coating layer ends (14) are formed for arresting why the mounting plate (25) . 7 77294 7 77294
FI841459A 1983-07-01 1984-04-12 Foerband of vaegg- eller takelement bestaoende of a skumplastkaerna Science metalliska taeckskikt. FI77294C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3323778 1983-07-01
DE3323778A DE3323778C2 (en) 1983-07-01 1983-07-01

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI841459A0 FI841459A0 (en) 1984-04-12
FI841459A FI841459A (en) 1985-01-02
FI77294B FI77294B (en) 1988-10-31
FI77294C true FI77294C (en) 1989-02-10

Family

ID=6202919

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI841459A FI77294C (en) 1983-07-01 1984-04-12 Foerband of vaegg- eller takelement bestaoende of a skumplastkaerna Science metalliska taeckskikt.

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JPH0652004B2 (en)
AT (1) AT396272B (en)
DE (1) DE3323778C2 (en)
FI (1) FI77294C (en)
FR (1) FR2548245B1 (en)
GB (1) GB2142670B (en)
IT (1) IT1176354B (en)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2188345B (en) * 1986-01-11 1989-10-25 Norman Douglas Gill Mutually engageable panels
DE3622253C2 (en) * 1986-07-02 1989-06-29 Hartkorn, Alfred, 8068 Pfaffenhofen, De
AT392813B (en) * 1986-08-05 1991-06-25 Vanicek Viktor Gmbh wall construction
JPS647638U (en) * 1987-07-02 1989-01-17
JPH01263355A (en) * 1988-04-14 1989-10-19 Ig Tech Res Inc Construction panel
FR2633019B1 (en) * 1988-06-21 1990-10-05 Joseph Jean Pierre Method and waterproof junction device of exposed panels to runoff
JPH0261252A (en) * 1988-08-29 1990-03-01 Ig Tech Res Inc Panel for building
FR2652620B1 (en) * 1989-09-29 1992-02-28 Equip Collectif Ste Fse profiles kit for the assembly of various panels, applying and method panels for obtaining such panels.
GB2236774A (en) * 1989-10-04 1991-04-17 Eurobond Laminates Limited Laminated panels
GB8927849D0 (en) * 1989-12-08 1990-02-14 Gavle Limited A connector
JPH0819757B2 (en) * 1990-01-09 1996-02-28 大同鋼板株式会社 The connection structure of the sandwich panel
US5086599A (en) * 1990-02-15 1992-02-11 Structural Panels, Inc. Building panel and method
JP2528161Y2 (en) * 1992-04-27 1997-03-05 日本軽金属株式会社 The mounting structure of the exterior panel
US5613338A (en) * 1992-05-11 1997-03-25 Esposito; Chris Construction arrangement including multiple panels provided with interlocking edges and related methods
US5293728A (en) * 1992-09-17 1994-03-15 Texas Aluminum Industries, Inc. Insulated panel
JPH066689U (en) * 1993-05-19 1994-01-28 大同鋼板株式会社 Partition panel
FR2731029B1 (en) * 1995-02-24 1997-04-04 Faconnage Et Construction En A Element roof type folded sheet metal panel
US7877956B2 (en) 1999-07-05 2011-02-01 Pergo AG Floor element with guiding means
US7131242B2 (en) 1995-03-07 2006-11-07 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
SE9500810D0 (en) 1995-03-07 1995-03-07 Perstorp Flooring Ab Floor tile
BE1010487A6 (en) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
US7992358B2 (en) 1998-02-04 2011-08-09 Pergo AG Guiding means at a joint
CO4870729A1 (en) 1998-02-09 1999-12-27 Steven C Meyerson Building panels
SE514645C2 (en) 1998-10-06 2001-03-26 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements intended to be joined by the separate joining profiles
SE518184C2 (en) 2000-03-31 2002-09-03 Perstorp Flooring Ab Flooring material comprising sheet-shaped floor elements which are joined by interconnection means
BE1013569A3 (en) 2000-06-20 2002-04-02 Unilin Beheer Bv Floor covering.
GB0221824D0 (en) * 2002-09-20 2002-10-30 Ucm Timber Specialities Ltd Securement apparatus
EP1418286A1 (en) 2002-11-05 2004-05-12 Corus Technology BV Method for the production of a liner for a panel, liner, and panel provided with such a liner
FI20022157A (en) 2002-12-05 2004-06-06 Rannila Steel Oy An improved chip in lightweight building panels
RU2009125464A (en) * 2006-12-21 2011-01-27 Раутарукки Ойй (Fi) Insulation panel and binding mechanism for this panel
DE102008012500A1 (en) * 2008-03-04 2009-09-10 Industrial-Building Corp. Pulkovo Sandwich plate for construction and building structure, has sheet metals with edges, where plates of non- combustible thermal insulating material are arranged parallel to pivot connections and lie against to pivot connections
DE102010004717A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for introducing the clip
BR112012026551A2 (en) 2010-05-10 2016-07-12 Pergo Europ Ab panel set
JP5698008B2 (en) * 2011-01-20 2015-04-08 大阪瓦斯株式会社 Floor member, method for manufacturing floor, and method for manufacturing floor member
FI123901B (en) * 2012-06-01 2013-12-13 Rautaruukki Oyj Energy-efficient wall or ceiling construction with panel construction and use of elastic sealing material

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1081647B (en) * 1954-06-10 1960-05-12 Isoleringsaktiebolaget Wmb Waermedaemmende building panel with butt joint
US3587199A (en) * 1969-03-27 1971-06-28 Emhart Corp Locking mechanism for sectional coolers
DE2449917A1 (en) * 1974-10-21 1976-04-29 Acieroid Italiana S P A Prefabricated insulated layered wall panel connection - with edge configuration for multiple tongues and grooves and clamping media
DE2461428B2 (en) * 1974-12-24 1976-10-14 Component with tongue and groove connection
US4123885A (en) * 1976-04-30 1978-11-07 Cyclops Corporation Building panel joint
JPS5651549Y2 (en) * 1977-07-02 1981-12-02
JPS5442311U (en) * 1977-08-30 1979-03-22
GB2125844B (en) * 1979-11-10 1984-08-22 Whitehouse Engineering Limited Connecting building panels
GB2065744B (en) * 1979-11-10 1984-03-14 Whitehouse George Eng Building panels
DE8108886U1 (en) * 1981-03-26 1981-07-09 Eduard Mickeleit U. Sohn, 2409 Pansdorf, De Insulating panels for kuehlraeume

Also Published As

Publication number Publication date
FI841459D0 (en)
FR2548245B1 (en) 1988-06-10
DE3323778C2 (en) 1987-03-05
FI77294B (en) 1988-10-31
GB2142670B (en) 1987-01-07
GB8408159D0 (en) 1984-05-10
FR2548245A1 (en) 1985-01-04
FI841459A (en) 1985-01-02
FI841459A0 (en) 1984-04-12
JPH0652004B2 (en) 1994-07-06
IT1176354B (en) 1987-08-18
JPS6037363A (en) 1985-02-26
AT396272B (en) 1993-07-26
ATA81684A (en) 1992-11-15
GB2142670A (en) 1985-01-23
DE3323778A1 (en) 1985-01-17
IT8421660D0 (en) 1984-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4750310A (en) Storefront framing system
RU2287747C2 (en) Device for transporting and/or treating air
US5579616A (en) Panel-securing system
US4080482A (en) Spacer for glass sealed unit and interlock member therefor
US4757158A (en) Air-vapor barrier box
US4439962A (en) Skylight construction
US6035600A (en) Heat-insulated composite section for doors, windows or facades
FI64971B (en) Distansorgan Foer Skapande of luftspalter
US5155958A (en) Fastening and support system for architectural panels
US5546713A (en) Overlapping framing system for glazing elements
US4126965A (en) Supplemental window
KR101469503B1 (en) External Metal Panel for Construction
US4614060A (en) Automatically actuated seal for sealing buildings, particularly doors and windows
US5213627A (en) Structural element, in particular facade element
US5836118A (en) Door jamb system with protective stop and jamb cladding
US5776262A (en) Solar module with perforated plate
US5373672A (en) Arrangement of mounting sections for the fastening of a pane of glass
US4873803A (en) Insulating a window pane
US4936078A (en) Interconnecting panels
US3696575A (en) Expansion joint cover
CA1061980A (en) Panel connector assembly
EP1043549B1 (en) Frame profile for solar collector
AU2007258784B2 (en) A translucent panel
US4920718A (en) Integral door light and related door construction
ES2621788T3 (en) Facade structure and / or translucent roof

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: HOESCH WERKE AG