FI76021C - Foerfarande och anordning foer bildning av en ask med vaendbart lock. - Google Patents

Foerfarande och anordning foer bildning av en ask med vaendbart lock. Download PDF

Info

Publication number
FI76021C
FI76021C FI823134A FI823134A FI76021C FI 76021 C FI76021 C FI 76021C FI 823134 A FI823134 A FI 823134A FI 823134 A FI823134 A FI 823134A FI 76021 C FI76021 C FI 76021C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
plate
plates
matrix
blank
lid
Prior art date
Application number
FI823134A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI823134L (fi
FI823134A0 (fi
FI76021B (fi
Inventor
Michael George Livens
James Edward Adams
Original Assignee
Wilkinson Sword Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB8101398 priority Critical
Priority to GB8101398 priority
Priority to GB8119630 priority
Priority to GB8119630 priority
Priority to GB8100286 priority
Priority to PCT/GB1981/000286 priority patent/WO1982002534A1/en
Application filed by Wilkinson Sword Ltd filed Critical Wilkinson Sword Ltd
Publication of FI823134A0 publication Critical patent/FI823134A0/fi
Publication of FI823134L publication Critical patent/FI823134L/fi
Publication of FI76021B publication Critical patent/FI76021B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI76021C publication Critical patent/FI76021C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/07Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for compressible or flexible articles
  • B65D85/08Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for compressible or flexible articles rod-shaped or tubular
  • B65D85/10Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for compressible or flexible articles rod-shaped or tubular for cigarettes
  • B65D85/1036Containers formed by erecting a rigid or semi-rigid blank
  • B65D85/1045Containers formed by erecting a rigid or semi-rigid blank having a cap-like lid hinged to an edge
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
  • B31BMAKING CONTAINERS OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
  • B31B50/00Making rigid or semi-rigid containers, e.g. boxes or cartons
  • B31B50/26Folding sheets, blanks or webs
  • B31B50/44Folding sheets, blanks or webs by plungers moving through folding dies
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10S493/00Manufacturing container or tube from paper; or other manufacturing from a sheet or web
  • Y10S493/901Rigid container
  • Y10S493/91Cigarette container
  • Y10S493/911Flip-top

Description

76021

Menetelmä ja laite kääntökansirasian muodostamiseksi Tämän keksinnön kohteena on menetelmä ja laite sentyyppist-5 ten alaslaskettavalla kannella varustettujen rasioiden valmistamiseksi, joita usein kutsutaan kääntökansirasioiksi ja joita käytetään tulitikkujen, savukkeiden, farmaseuttisten tablettien tai pillereiden tai vastaavien säilyttämiseen Keksinnön kohteena on myös edellä mainitulla menetelmällä valmistettu 10 kääntökansiras ia .

Niin kutsuttu '’kääntökansi"-rasia on hyvin tunnettu pakkaus, jota käytetään laajalti savukkeiden säilyttämiseen ja jolle on tunnusomaista säilytysosa, jossa on etu-, taka-,pohja- ja sivu-levyt ja alaslaskettava kansi, jossa on etu-, taka-, ylä- ja 15 sivulevyt. Kannen takalevy muodostaa säilytysosan takalevyyn liittyvän pidentymän ja sisältää taiteviivan nivelakselin määrittämiseksi. Kannen sivut kapenevat kannen etulevystä takalevyyn päin, ja säilytysosan sivut kapenevat vastaavalla tavalla niin, että kun kansi on käännetty avoimeksi, tavarat ovat näyt-20 teillä.

Kannen tukemiseksi säilytysosan päälle suljetussa tilassa on kolmisivuinen sisällönpidätin liitetty säilytysosan etuja sivulevyjen sisäsivun ympärille, ja siinä on leikkaus pidät-timen etupintaosassa, jonka kautta rasian sisällys voidaan nähdä. 25 Pidättimen etulevy ja sivutuet työntyvät siten säilytysosan yläreunan yli ja ne on peitetty kääntökannen etu- ja sivulevyillä, kun se on suljettu. Vaikka viitataan "säilytysosaan" , tavarat eivät itseasiassa ulotu kanteen, kun kansi on suljettu.

Tämäntyyppisellä rasialla on useita etuja. Etenkin, koska 30 kannen liike avoimesta suljettuun asentoon ja päinvastoin vaatii hetkellisen joustavan säilytysosan yhden tai useamman osan muodonmuutoksen, syntyy olennainen vastus kannen avaamiselle suljetusta asemasta. Lisäksi rasian sivujen kolmikerroksinen rakenne antaa huomattavan rypistymättömyyden.

35 Tähän asti tämän rasiarakenteen käyttö on rajoittunut savu- 2 76021 kepakkauksiin, ja tässä käyttömuodossa kootaan kymmenen tai kahdenkymmenen savukkeen ryhmä, kääritään folioon, sijoitetaan aihion päälle, josta rasia on muovattava, pidätin sovitetaan savukkeiden päälle ja kääntökansirasia kootaan savuk-5 keiden ympärille taittamalla aihio. Näin muovattu rasia ei tarvitse mitään huomattavaa kestävyyttä, koska se heitetään pois, kun sisällys on kulutettu, ja tämä kestää useimmiten muutaman päivän tai vähemmänkin.

On tehty ehdotuksia, esimerkiksi GB-patenttijulkaisussa 10 819201+ ja ranskalaisessa patenttijulkaisussa 2,25^+,1+93 aihion aikaansaamiseksi savukepakkauksien valmistamiseksi, joka on muotoiltu yhtenä kappaleena, jolloin pidätin on liitetty rasian etulevyyn 1iitäntälevy11ä. Pidätin saatetaan siten peittävään suhteeseen, ja se on kiinnitetty etulevyyn taittamalla 15 liitäntälevyr. vastakkaisissa päissä olevia taiteviivoja pitkin ja saattamalla liitäntälevy kiinnittymään etulevyyn ja pidätti-meen .

Tapaa, jolla yksikappaleinen aihio on tämän jälkeen taitettu, ei ole esitetty, mutta voidaan olettaa, että se on tai-20 tettu tavanomaisen savukepakkaustekniikan avulla savukkeiden ryhmän ympärille. Jos kääntökansirasia voitaisiin tehdä tarkasti ja kestäväksi muodossa, jossa se voitaisiin täyttää sisällyksellään sen koonnin jälkeen, sillä olisi laaja käyttöalue, ja esillä olevan keksinnön tarkoituksena on ratkaista tämä 25 ongelma.

Esillä olevan keksinnön mukaisesti saadaan aikaan menetelmä ykslkappalelsen aihion taittamiseksi kääntökansira-sian muodostamiseksi, jossa aihiossa on taiteviivat päälevyn määrittelemiseksi, rasian säilytysosan takaosan ja kannen 30 takaosan, oikean ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivulevyn muodostamiseksi, säiliöosan vasemman ja oikean sivun, kannen oikean Ja vasemman, sisäsivu- Ja ulkosivulevyn, etulevyn ja pidätinlevyn, säiliöosan pohjalevyn ja kannen ylälevyn ja etulevyn muodostamiseksi, jolloin määrättyihin levyihin on 35 kiinnitetty liuskat, jolle menetelmälle on tunnusomaista, että painetaan aihio ensimmäisen matriisin suorakulmaiseen I! 3 76021 aukkoon, joka on muotoiltu päälevyn muotoiseksi viereisten oikean ja vasemman sisäsivulevyn Ja siihen kiinnitetyn ylä-ja pohjalevyn taivuttamiseksi tasoihin, jotka ovat kohtisuo-rasti nähden, ja tämän jälkeen, samalla kun aihio pidetään 5 matriisin aukossa, taitetaan säiliöosan etulevy ja kannen etulevy yhdensuuntaiseen suhteeseen päälevyn kanssa ja sen jälkeen, kun liima on levitetty säilytysosan ja kannen ulko-sivuihin, painetaan osittain muotoiltu rasia ensimmäisestä matriisista toiseen matriisiin, jossa ulkolevyt taitetaan 10 alaspäin ja kiinnitetään asentoon suljetun rasiarakenteen viimeistelemiseksi.

Esillä oleva keksintö saa aikaan myös laitteen yksi-kappaleisen aihion taittamiseksi kääntökansirasian muodostamiseksi, jossa aihiossa on taiteviivat päälevyn määrittele-15 miseksi, rasian säilytysosan takaosan ja kannen takaosan, oikean ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivulevyn muodostamiseksi, säiliöosan vasemman ja oikean sivun, kannen oikean ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivulevyn, etulevyn ja pidätinle-vyn, säiliöosan pohjalevyn ja kannen ylälevyn ja etulevyn 20 muodostamiseksi, joka laite käsittää ensimmäisen matriisin, johon aihio voidaan painaa aihion osien saattamiseksi kohti-suorasti valmiin säilytysosan ja rasian takalevyjen kanssa, ja välineet aihion painamiseksi matriisiin, jolle laitteelle on tunnusomaista, että siinä on elimet liiman levittämiseksi 25 rasian ulkolevyihin Ja kanteen, elimet aihion niiden osien taivuttamiseksi, jotka työntyvät matriisista tasoon, joka on yhdensuuntainen takalevyn kanssa, toinen matriisi, joka on sijoitettu vastapäätä ensimmäistä matriisia ja jossa on hieman suurempi aukko kuin ensimmäisen matriisin aukko, johon 30 rasia, sen jälkeen kun se on osittain muotoiltu ensimmäisessä matriisissa, voidaan painaa aihion niiden osien taittamiseksi alaspäin, jotka muodostavat valmiin rasian ulkolevyt ja elimistä osittain muotoillun aihion painamiseksi mainittuun toiseen matriisiin.

k 76021

Sellaisen matriisin käyttö, johon kartonkityökappale puristetaan painimella kartongin sivujen pystyttämiseksi, on tietenkin tunnettu tavanomaisessa kartonginmuotoilukoneistossa, kuten esimerkiksi on selitetty GB-patenttijulkaisussa 89836U.

5 Savukepakkaukset valmistetaan yleensä paksuudeltaan 300 mikronia olevasta kartongista, mutta kestävää täytettävää rasiaa varten pidetään parempana kartonkia, jonka paksuus on suurempi, esim. 500 mikronia. Keksinnön mukainen menetelmä ja laite on tarkoitettu käytettäväksi rasioiden taittamiseksi kar-10 tongista, jonka paksuus on mahdollisimman laaja, kuten 300 -500 mikronia.

Kääntörasiaa , aihioita, josta se voidaan taittaa, ja laitetta rasian taittamiseksi keksinnön mukaisesti selitetään nyt viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa 15 kuv. 1 on perspektiivikuva kootusta kääntökansirasiasta, kuv. 2 on tasokuva yksikappaleisesta aihiosta, josta kuvion 1 mukainen rasia on taitettu; kuv. 2A esittää aihiota sen vastakkaisten päätyosien taittamisen jälkeen, 20 kuv. 3 on kaaviomainen sivupystykuva järjestelmästä yksikappaleisten aihioiden syöttämiseksi kul-jettimelle ja aihioiden kuljettamiseksi asemien läpi, joissa ne liimataan, taitetaan ja puristetaan kääntökansirasioiden muotoilemiseksi, 25 kuv. I* on kaaviomainen perspektiivikuva syöttöaseman laitteesta, joka asema muodostaa kuvion 3 järjestelmän osan, kuviot 5 ja 6 ovat kaaviomaisia perspektiivikuvia kahdesta erillisestä liimausasemasta , 30 kuv. 7 on kaaviomainen perspektiivikuva laitteesta ai hion vastakkaisten päätyosien taittamiseksi, kuviot 8-10 ovat leikkauskuvia kuvion 7 viivoja VIII-VIII-X-X pitkin, kuv. 11 on kaaviomainen perspektiivikuva koontimatriiseis-35 ta,jotka on niveiikkäästi liitetty kuljettimen muodostamiseksi, ja jossa kummassakin on osittain taitettu aihio, kuviot 12, 13 ja 1U ovat leikkauskuvia kuviossa 11 esite-

II

5 76021 tystä matriisista ja esittävät paininta, joka liikkuu matriisionteloon rasian sivujen ja päätyjen pystyttämiseksi, kuviot 15 ja 16 ovat leikkauskuvia kuvion 13 viivaa 5 XV-XV ja kuvion 1b viivaa XVI-XVI pitkin, kuv. 17 on kaaviomainen perspektiivikuva kuvioiden 12 -16 mukaisesta matriisista ja esittää koottua rasiaa, kuviot 18 - 22 ovat leikkauskuvia laitteesta aihion osi-10 en taittamiseksi alas, jotka muodostavat rasian etuosan, ja esittävät laitteen ja rasian osien asentoja taittamisen eri vaiheissa, kuv. 23 on perspektiivikuva rasiasta, kuten se on taitettu kuvioiden 17 - 22 mukaisessa laitteessa, 15 kuviot 2U ja 25 ovat leikkauskuvia laitteesta, joka si sältää toisen matriisin rasian taittamisen viimeistelemiseksi, ja kuv. 26 on perspektiivikuva valmiista rasiasta.

Kuten kuvioissa 1 ja 2 on esitetty, kääntökansirasiassa 20 on kansi, joka käsittää etulevyn 1^, takalevyn L2 ylälevyn ja ulkosivulevyt Lj^ , L,., kun taas säilytysosassa on etulevy takalevy , pohjalevy C^, sisäsivulevyt ja ulkosivule- vyt Cg, C^. Pidätin käsittää sisäetulevyn R1 ja sivutukilevyt ® 2 * ^ 3 · 25 Rasian ulkolevyjen liittämiseksi niiden lopulliseen muo toon on järjestetty liuskat ja sisälevyt, jotka taitetaan sisäänpäin ja liimataan ulkolevyyn niiden vahvistamiseksi ja/tai tuen aikaansaamiseksi ulkolevyille.

Siten, kuten nähdään kuviosta 2, kannen lukitus-/vahvis-30 tusliuska F1 on sovitettu levyn L toiseen päähän tämän levyn vahvistamiseksi, kannen sisäliuskat , F^ on myös sovitettu levyn vahvistamiseksi ja kannen sisäsivulevyt Lg , on sovitettu ulkosivulevyjen L·^, vahvistamiseksi.

Säilytysosassa sisäsivulevyt C^, levyn vastakkais- 35 ten sivujen vieressä on sovitettu säilytysosan ulkosivulevyjen Cg, C^ vahvistamiseksi ja liuskat F^, F^ on sovitettu levyjen C^ , C<_ alapäihin pohjalevyn C^ tukemiseksi.

Pidättimen yhdistävä levy P on sovitettu levyn C1 ja pi-dättimen sisäetulevyn R1 väliin, jonka tarkoitusta selitetään 6 76021 myöhemmin. Erilaiset liuskat ja levyt on liitetty yhteen tai-teviivoja pitkin, kuten on esitetty kuviossa 2. Aihio käsittää myös kaksi lovea 32, 33 takalevyn yläosassa takalevyn yläosan taipumisen mahdollistamiseksi, kun kansi avataan tai sul-5 jetaan ja vähintään osittain jousivoiman aikaansaamiseksi, joka on voitettava, kun kääntökansi avataan' ja suljetaan.

Yleisesti rasian taittomenetelmä on seuraava.

Alkuvaiheessa liimaa levitetään levyn F kohdissa ja niiden väliin, levyn P kohtien A^, A^ väliin ja levyn R1 10 ulkopinnan kohtien A^, Ag väliin. Levy taitetaan sitten 180U levyn päälle ja levy P taitetaan 180° levyn C^ päälle, samanaikaisesti kun levy R^ taitetaan taaksepäin 180°, kun se on asetettu levyn P päälle.

Seuraavia taittovaiheita varten liimaa levitetään levyn 15 kohtiin A^ , Ag ja levyn kohtiin A^ , A^, liuskojen , L kohtiin A^, A1g ja levyjen Cg ja kohtiin A^, A1 ^ · Seuraavassa taittovaiheessa liuskat ja F^ samoin kuin F^ ja Fg taivutetaan ylöspäin asentoon, joka on olennaisesti kohti-suorasti levyyn Cnähden, ja välittömästi tämän jälkeen le-20 vyt Lg, ja Cj^, taivutetaan 90°, jotta ne ovat kohtisuorasta levyn C suhteen.

Koska levyjen C^, Lg ja niihin kiinnitettyjen osien taivutus tapahtuu taiteviivoja 12, 22 pitkin ja levyjen C^, L^. ja niihin kiinnitettyjen osien taittaminen tapahtuu taiteviivoja 25 13, 23 pitkin, levy ja siihen kiinnitetyt osat taitetaan taiteviivaa l6 pitkin ja levy ja siihen kiinnitetyt osat taitetaan taiteviivaa 26 pitkin. Tämä taittaminen jatkuu, kunnes taiteviivoja 12, 13, 1 U , 15, 16, 2b, 25, 26 pitkin taite tut osat ovat kohtisuorasti levyyn nähden, ja ne pysyvät 30 tässä asennossa, kun liima on kovettunut.

Seuraavassa rasian taittovaiheessa levy taitetaan taiteviivaa 27 pitkin ja kun tämä edistyy, levyt R^ ja R^ taitetaan taiteviivoja 30, 31 pitkin levyjen R2, R^ saattamiseksi kohtisuorien levyjen Cj^ , C,. sisäpuolelle. Samassa käsittelyvaihees-35 sa levyt L1 ja F^ jotka on kiinnitetty liimalla toisiinsa, tai tetaan taiteviivaa 11 pitkin, kunnes ne ovat levyn R1 kaarevan päädyn päällä, ja levyt F^, L^ R^, C1 ovat nyt yhdensuuntaisesti etäisyydellä levystä C^.

Il 1 76021

Rasian lopullisessa taittovaiheessa alasivultaan liimalla päällystetyt levyt Cg, ja , L,. taitetaan sitten 90° taite-viivoja 28, 29 ja vastaavasti 17, 18 pitkin kosketuksiin levy jen C^ , C, Lg , ulkosivujen kanssa, joiden päälle vastaavat 5 levyt kiinnittyvät rasian koonnin viimeistelemiseksi.

Rasian koonnin jälkeen rasia avataan sisällyksen laittamiseksi sen sisään. Tulitikkujen tai savukkeiden ollessa kyseessä nämä kootaan ja laitetaan säiliöön yhdessä ainoassa työvaiheessa.

10 Yllä mainitun menetelmän suorittamiseksi tarkoitettua laitetta selitetään seuraavassa.

Kuljetin HO , joka on varustettu etäisyydellä toisistaan olevilla kuljetinketjui11a U1, jotka kulkevat ketjupyörien k2 kautta ja jotka kannattavat ohjausulokkeita U3 yksikappaleisen 15 aihion UU kahden takakulman kytkemiseksi, kulkee syöttölaitteen 1+5 alapuolella aihion syöttöasemalla U6 (ks. kuv. 3 ja U ) .

Imukupit 1+7 liikkuvat ylöspäin aihiopinon 1+8 alapuolella pinon alimman aihion kytkemiseksi ja sen siirtämiseksi alaspäin kytkentään ulokkeiden kanssa. Aihiot ovat säiliössä (ei 20 esitetty), jonka poistoaukko on kooltaan hieman pienempi kuin aihion, niin että vaaditaan hieman voimaa alimman aihion vetämiseksi säiliöstä. Kuppien imu ja niiden imun vapautus on synkronoitu imukuppien ja kuljetinketjujen liikkeen kanssa.

Kuljetinhihna 50 myötävirtaan syöttöasemasta 1+6 vastaan-25 ottaa aihiot etäisyydellä olevassa suhteessa ketjukuljettime1ta. Aihiot painetaan hihnan 50 päälle rullilla 51 , jotka on asennettu hihnan yläpuolelle kiinnitettyyn telineeseen 52. Rullat toimivat kitkavoiman lisäämiseksi aihion ja hihnan välillä ja sen varmistamiseksi, että aihiot eivät liu'u hihnan päällä.

30 Hihna kuljettaa aihion ensimmäiselle 1iimausasemalle 53, jossa liimanruiskutussuuttimet 5*» ruiskuttavat nestemäisen liiman aihion levyjen ja P sisäpinnalle (ks. kuviot 2 ja 5), ja toisen 1iimausaseman 55 (ks. kuv. 6) läpi, jossa liimanle-vitysrullat 56 levittävät nestemäistä liimaa levyn R ^ ulko-35 pintaan, joka peittää levyn P.

Ensimmäisellä taittoasemalla 58, joka on esitetty kuviossa 3 ja 7, taitto-ohjaimet 57, 60, 61 sijaitsevat kuljetti- 8 76021 men vastakkaisia sivuja pitkin ja määrittävät ohjausväylän aihion vastakkaisten päätyosien taittamiseksi, kuten on esitetty kuvioiden 8-10 leikkauskuvissa. Aseman 55 poistopääs-sä aihiot kulkevat kuljetinhihnarullien 51 ja ylempien puris-5 tusrullien 62 välistä taitettujen päätyosien puristamiseksi.

Ensimmäiseltä taittoasemalta syötetyt aihiot kootaan hih-nakuljettimelle 63, joka on kolmas kuljetin, vaakasuorasti ulottuvaan pinoon 6U , ja syötetään toiselta hihnakuljettimelta toiseen syöttölaitteeseen 65, joka on samankaltainen kuin syöttö-10 laite U5. Syöttölaitteelta 65 osittain taitetut aihiot syötetään alaspäin neljännelle kuljettimelle 66 ja sitten nivelik-käästi yhdistettyjen matriisien 70 sarjaan, jotka muodostavat viidennen kuljettimen 71, kuten on esitetty kuvioissa 3 ja 11. Tämä viides kuljetin 71, jota voidaan käyttää keskeytymättöraäs-15 ti tai vaiheittain, kuljettaa aihiot yksittäin syöttölaitteesta 65 ja neljänneltä kuljettimelta liimausaseman 72 kautta, joka on esitetty kuvioissa 3 ja 11, koontiasemalle 73, joka on esitetty kuvioissa 12 - 22. Kuten on esitetty kuviossa 12, matriisi 70 on sellaisen levyn 7^ muodossa, jossa on suora-20 kulmainen aukko 75, joka on muotoiltu levyjen C^, vastaanottamiseksi. Matriisin aukon ympärillä on neljä pylvästä (vain kaksi on esitetty kohdissa 80, 81), jotka ovat ylöspäin koontimatriisin yläpinnasta ja sijaitsevat valituissa kohdissa liuskojen F^ , F^, F^ ja F^_ taivuttamiseksi olennaisesti kohti-25 suorasti levyyn nähden. Lisäksi on järjestetty painin 8U, joka on asennettu liikkumaan kohtisuorasti koontimatriisin tasoon nähden aukkoon päin ja siitä poispäin.

Kun aihio sijaitsee painimen 8H alapuolella, painin 8L saatetaan alas kytkeytymään levyyn ja se painaa aihiota 30 alas pystyssä olevien pylväiden päälle liuskojen F^, F^, , F^_ taittamiseksi ylöspäin.

Koontimatriisin yläpinnalle pylväiden (kuten 80, 81) väliin on asennettu ohjaimet tai muotoiluelimet (85 - 88), joissa on vinot pinnat, jotka päättyvät niiden alimmassa reunassa 35 matriisiaukon reunoihin tai lähelle niitä. Siten, kun painin

II

9 76021 työntää aihiota alaspäin, nämä muotoiluelimet aloittavat levyjen Cu, Ij£ ; C ; C^, taittamisen, jotka painetaan tämän jälkeen painimen sivuja vasten, kun painin saapuu matriisin aukkoon tai syvennykseen 75.

5 Muotoiluelimet 87, 88, jotka toimivat levyjen ,

Ij£ ja taittamiseksi, ovat jousikuormitettuja painimeen 8U päin, niin että kun painin on saapunut täysin matriisin aukkoon, levyjen Cj^, C^; Lg ja L^ ulkoreunat siirtyvät muotoilu-elimien 87, 88 tason alapuolelle ja antavat näiden muotoilu-10 elimien lukkiutua sisäänpäin taivutusjousiensa alapuolelle, kunnes ne kytkevät painimen sivut. Tällä tavalla, kun painin poistetaan matriisin aukosta, taitettu aihio pysyy kohdallaan muotoiluelimien avulla, jotka peittävät levyjen , C,_, ja reunat ja toimivat irroittimina.

15 Seuraava taittovaihe tapahtuu samalla,kun aihio pidetään samassa koontimatriisissa, ja se on esitetty kuvioissa 18 - 22. Useita kuvioissa 18 - 22 esitettyjä osia on jätetty pois kuviosta 17 selvyyden vuoksi.

Tässä taittovaiheessa varsi 90 on järjestetty kääntymään 20 saranan 91 ympäri levyllä 7^ levyn C1 kääntämiseksi alaspäin kuvion 18 asemasta kuvion 20 asemaan päin, jossa se on yhdensuuntainen levyn kanssa.

Toinen varsi 92, joka on nivelletty samaan saranaan 91 ja joka on pitempi kuin varsi 90, on varustettu ulkopäistään 25 yhdensuuntaisilla, etäisyydellä toisistaan olevilla siivillä 93 levyjen ja kanssa tapahtuvaa kytkentää varten.

Tätä vaihetta suoritettaessa molemmat varret 90 ja 92 siirtyvät kuviossa 18 esitetystä asennosta pystyyn asentoon, kun paininta nostetaan, ja se taittaa levyt R^ ja R^ painimen 30 sivuja vasten taivuttaen ne viivoja 30, 31 pitkin. Painin jatkaa sitten liikettään ylöspäin, kunnes se on vapaa varsien 90, 92 1iikeväylästä. Varsi 92, joka pitää edelleen levyjä Rg ja R^ näiden sisäänpäin taitetussa asennossa, kääntyy alaspäin varren 90 kanssa kuvion 19 asennon kautta asentoon, jossa levyt 35 R£ ja R^ on sovitettu täysin matriisin aukkoon ja levyjen , 10 76021

Cj. sisäsivun päälle.

Varsi 90, joka kytkee levyn C ja saa aikaan sen taittamisen, on varustettu ulkonemalla 90a, joka vedetään taakse levyn R1 reunan päälle, niin että levyjen ja R^ kulmat, jot-5 ka rajoittavat aihion kahta kulmaa, pidetään vapaana liuskoista Fg, F^, kun levy C^ saapuu täysin taitettuun asentoonsa.

Rasian tärkeä piirre on se, että levyjen R^, kulmat, jotka määrittävät aihion kulmat, sopivat tarkasti kulmiin, jotka on rajoitettu kootun levyn Lg ja liuskan F^ väliin ja 10 levyn ja liuskan F^ väliin niin, että levyillä muo dostettu takalevy pysyy tukevasti suljetussa asennossa ja kestää tällöin rasian kääntökannen avaamista.

Varsi 92 poistetaan sitten, jolloin varsi 90 pitää alhaalla levyn 15 Kolmas varsi 9^, joka on kääntyvä kohdassa 95 matriisin aukon vastakkaisilla sivuilla nivelestä 91, on järjestetty kääntymään ylöspäin kosketukseen levyn L kanssa ja kääntämään tämä levy alaspäin asentoon tasapintaan levyn C1 kanssa, kuten on esitetty kuviossa 22.

20 Tässä taittovaiheessa rasian 96 ulkonäkö on, kuten kuvios sa 23 on esitetty.

Taiton lopullisessa vaiheessa, kuten on esitetty kuvioissa 2b ja 25, koontimatriisi on saatettu kuivausmatriisia 100 vastapäätä, ja kuivatusmatriisissa on aukko 101, johon viimeis-25 telty rasia sopii. Kuivatusmatriis it on sopivasti nivelletty yhteen jatkuvassa sarjassa kuudennen kuljettimen 102 muodostamiseksi, jonka kulku kulkee koontimatriisikuljett imen kulun vieressä. Koontimatriisin 70 yläpuolella olevaa paininta 103 siirretään rasian työntämiseksi koontimatriisin aukosta kuivatus-30 matriisin aukkoon 10.1, jolloin se. samanaikaisesti saa aikaan liimalla peitettyjen levyjen Cg, ja L^, taittumisen alas rasian sivuja vasten ja kiinnittymisen näihin rasian viimeistelemiseksi, kuten on esitetty kuviossa 26.

Jokainen valmis rasia poistetaan sitten kuivatusmatrii-35 sista poistokuljettimelle, jota ei ole esitetty.

Yllä selitetty käär.torasioiden koontilaite on tarkoitettu korkeiden tuotantonopeuksien, mahdollisesti U00 rasi-aa/min. olevien nopeuksien aikaansaamiseksi.

Il

Claims (8)

1. Menetelmä yksikappaleisen aihion taittamiseksi kääntökan-5 sirasian muodostamiseksi, jossa aihiossa on taiteviivat pää- levyn (C2, tg) määrittelemiseksi, rasian säilytysosan takaosan ja kannen takaosan, oikean Ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivulevyn (C4, Cg, Cg, Cy) muodostamiseksi, säiliöosan vasemman ja oikean sivun, kannen oikean ja vasemman, sisäsi-10 vu- ja ulkosivulevyn (Lg, L^, Ly, L5), etulevyn (C Ί) ja pi-dätinlevyn (Ry), säiliöosan pohjalevyn (C3) ja kannen yläle-vyn CL3) ja etulevyn (Ly) muodostamiseksi, jolloin määrättyihin levyihin on kiinnitetty liuskat, tunnettu siitä, että painetaan aihio ensimmäisen matriisin suorakulmai-15 seen aukkoon, joka on muotoiltu päälevyn (C2» L2) muotoiseksi viereisten oikean Ja vasemman sisäsivulevyn (C4, Lg, Cg, Ly) ja siihen kiinnitetyn ylä- ja pohjalevyn (L3, C 3) taivuttamiseksi tasoihin, jotka ovat kohtisuorasti päälevyyn (C2* L2) nähden, ja tämän jälkeen, samalla kun aihio pide-20 tään matriisin aukossa, taitetaan säiliöosan etulevy (C y) ja kannen etulevy (L^) yhdensuuntaiseen suhteeseen päälevyn (C2> L2) kanssa ja sen jälkeen, kun liima on levitetty säilytysosan ja kannen ulkosivuihin (Cg, Cy, L4, Lg), painetaan osittain muotoiltu rasia ensimmäisestä matriisista toiseen 25 matriisiin, jossa ulkolevyt (Cg, Cy, L4, Lg) taitetaan alaspäin ja kiinnitetään asentoon suljetun rasiarakenteen viimeistelemiseksi.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu 30 siitä, että alkuvaiheessa taivutetaan sisäänpäin liuskat (^2» f3» f5^» on kiinnitetty kannen si-säsivulevyi- hin (C4, Cg), ennen kuin taivutetaan sisäänpäin kannen sisä-sivulevyt (Cu, Cg). 35
3· Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että seuraavassa vaiheessa taitetaan sisäänpäin pidä-tyslevyyn (R1) kiinnitetyt levyt (R2, R3) ennen etulevyn l 12 76021 (C-|) ja pidätyslevyn (R^) Ja säilytysosan oikean ja vasemman ulkosivulevyn (Cg, Cy) taittamista tasoon, joka on yhdensuuntainen ja etäisyydellä päälevystä (C2, L2)» niin että pidätyslevyn (R-|) sivulevyt (R2, R3) ovat säilytysosan oike-5 an ja vasemman sisäsivulevyn (C4, C5) sisäpuolella, jolloin etu-ja pidätyslevy (Ci, R-|) on saatettu limittäiseen pääl-lekkäissuhteeseen toistensa kanssa menetelmän vaiheesa ennen aihion painamista matriisiin.
4. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen mene telmä, tunnettu siitä, että syötetään peräkkäin yk-sikappaleisia aihioita pinosta kuljettimelle, jonka päällä aihiot siirretään poikittaisessa suunnassa niiden pituuteen nähden, levitetään liimaa vahvistuslevyyn (F1 ), Joka on 15 kiinnitetty kannen etulevyyn (Li), Ja liitäntälevyyn P ja kuljetetaan aihioiden päät taitto-ohjainten kautta, joissa vahvistuslevy (F·)) taitetaan ja kiinnitetään kansilevyyn (L1 ) Ja liitäntälevy (P) taitetaan suhteessa sekä säilytysosan etulevyyn (C^) että pidätyslevyyn (R-j) ja kiinnitetään 20 näihin.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että osittain taitetut aihiot siirretään tämän jälkeen kuljettimelle, jonka päällä useita ensimmäisiä matrii- 25 seja siirretään peräkkäin ja ensimmäiset matriisit saatetaan kohdalleen useiden toisten matriisien kanssa.
6. Laite yksikappaleisen aihion taittamiseksi kääntökansira-sian muodostamiseksi, jossa aihiossa on taiteviivat päälevyn 30 (C2, L2) määrittelemiseksi, rasian säilytysosan takaosan ja kannen takaosan, oikean ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivu-levyn (Cij, C5, Cg, Cy) muodostamiseksi, säiliöosan vasemman ja oikean sivun, kannen oikean ja vasemman, sisäsivu- ja ulkosivulevyn (Lg, L, Ly, Lg), etulevyn (C^) ja pidätinlevyn 35 (R1), säiliöosan pohjalevyn (C3) ja kannen ylälevyn (L3) ja etulevyn (L1) muodostamiseksi, joka laite käsittää ensimmäisen matriisin, johon aihio voidaan painaa aihion osien saat- j 11 13 76021 tamiseksi kohtisuorasti valmiin säilytysosan ja rasian takalevyjen kanssa, Ja välineet aihion painamiseksi matriisiin, tunnettu elimistä liiman levittämiseksi rasian ulko-levyihin ja kanteen (L4, L5), elimistä (90, 92, 94) aihion 5 niiden osien taivuttamiseksi, jotka työntyvät matriisista tasoon, joka on yhdensuuntainen takalevyn kanssa, toisesta matriisista (100), joka on sijoitettu vastapäätä ensimmäistä matriisia (70) ja jossa on hieman suurempi aukko kuin ensimmäisen matriisin aukko, johon rasia, sen jälkeen kun se on 10 osittain muotoiltu ensimmäisessä matriisissa, voidaan painaa aihion niiden osien taittamiseksi alaspäin, jotka muodostavat valmiin rasian ulkolevyt ja elimistä osittain muotoillun aihion painamiseksi mainittuun toiseen matriisiin.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laite, tunnettu siitä, että siinä on lisäksi syöttölaite (41) aihioiden syöttämiseksi peräkkäin pinosta (45), kuljetin (50), jonka päällä aihiot kuljetetaan niiden pituuteen nähden poikittaisessa suunnassa, elimet (54, 56) liiman levittämiseksi aihi-20 oiden valittuihin osiin ja taitto-ohjaimet (57, 60, 61) vah-vistuslevyn (F-|) taittamiseksi aihion toisessa päässä kannen etulevyä (L-|) vasten tämän vieressä ja liitäntälevyn (P) taittamiseksi sekä pidätyslevyn (R-|) että säilytysosan etu-levyn (Ci) suhteen, jotka on liitetty toisiinsa liitäntäle-25 vyllä (P), pidätyslevyn (R1) saattamiseksi limittäissuhtee-seen säilytysosan etulevyn (C-|) kanssa.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että siinä on useista ensimmäisistä matriiseista (70) 30 muodostettu kuljetin Ja useista toisista matriiseista (100) muodostettu kuljetin, jotka sijaitsevat rinnakkaisasemassa jokaisen toisen matriisin saattamiseksi kohdalleen vuorollaan jonkin ensimmäisen matriisin kanssa. 35 "* 76021
FI823134A 1981-01-16 1982-09-10 Foerfarande och anordning foer bildning av en ask med vaendbart lock. FI76021C (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8101398 1981-01-16
GB8101398 1981-01-16
GB8119630 1981-06-25
GB8119630 1981-06-25
GB8100286 1981-12-23
PCT/GB1981/000286 WO1982002534A1 (en) 1981-01-16 1981-12-23 A method of,and apparatus for,manufacturing a flip-top box

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI823134A0 FI823134A0 (fi) 1982-09-10
FI823134L FI823134L (fi) 1982-09-10
FI76021B FI76021B (fi) 1988-05-31
FI76021C true FI76021C (fi) 1988-09-09

Family

ID=26278139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI823134A FI76021C (fi) 1981-01-16 1982-09-10 Foerfarande och anordning foer bildning av en ask med vaendbart lock.

Country Status (24)

Country Link
US (1) US4487596A (fi)
EP (1) EP0069743B1 (fi)
JP (1) JPS57502162A (fi)
AU (1) AU546425B2 (fi)
BR (1) BR8108950A (fi)
CA (1) CA1186541A (fi)
CH (1) CH649739A5 (fi)
CS (1) CS229645B2 (fi)
DE (1) DE8200355U1 (fi)
DK (1) DK157791C (fi)
EG (1) EG15295A (fi)
ES (2) ES508804A0 (fi)
FI (1) FI76021C (fi)
GR (1) GR75136B (fi)
IE (1) IE53219B1 (fi)
IN (1) IN156701B (fi)
IT (1) IT1192354B (fi)
MX (1) MX155688A (fi)
NO (1) NO153598C (fi)
NZ (1) NZ199436A (fi)
PT (1) PT74237B (fi)
SU (1) SU1213979A3 (fi)
WO (1) WO1982002534A1 (fi)
ZW (1) ZW682A1 (fi)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI65046C (fi) * 1981-10-01 1984-03-12 Tampella Oy Ab Kragask
DE3429688C2 (fi) * 1984-08-11 1986-06-26 Unilever N.V., Rotterdam, Nl
GB2167042A (en) * 1984-11-12 1986-05-21 Tabac Fab Reunies Sa Cigarette pack
DE3536791C2 (fi) * 1985-10-16 1991-11-21 Focke & Co (Gmbh & Co), 2810 Verden, De
US5151073A (en) * 1989-04-05 1992-09-29 Focke & Co. (Gmbh & Co.) Apparatus for the production of cigarette packs
DE3910986A1 (de) * 1989-04-05 1990-10-11 Focke & Co Verfahren und vorrichtung zum herstellen von (zigaretten -) packungen
DE3941844A1 (de) * 1989-12-19 1991-06-20 Focke & Co Verfahren und vorrichtung zum herstellen von (zigaretten-)packungen
DE4032870A1 (de) * 1990-10-17 1992-04-23 Focke & Co Klappschachtel fuer zigaretten
DE4241176B4 (de) * 1992-12-08 2005-12-22 Focke & Co.(Gmbh & Co. Kg) Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf Zuschnitte für Klappschachteln
IT1280364B1 (it) * 1995-02-14 1998-01-20 Gd Spa Metodo per la gommatura di sbozzati in macchina impacchettatrice di sigarette
IT1281217B1 (it) * 1995-06-07 1998-02-17 Sasib Spa Metodo e dispositivo per la fabbricazione di contenitori d'imballaggio da fogli d'imballaggio, in particolare per sigarette,
DE19720500A1 (de) * 1997-05-16 1998-11-19 Topack Verpacktech Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Falten der Kopflasche eines Zuschnitts für eine Zigarettenschachtel
IT1294165B1 (it) * 1997-08-08 1999-03-22 Gd Spa Metodo e macchina per la realizzazione di pacchetti rigidi a coperchio incernierato.
DE19751484A1 (de) * 1997-11-20 1999-05-27 Focke & Co Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Klappschachteln für Zigaretten
KR100277888B1 (ko) 1997-12-31 2001-02-01 김영환 플래쉬메모리및그의제조방법
DE10031319A1 (de) * 2000-07-03 2002-01-17 Focke & Co Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Klappschachteln mit Schließhilfe
DE10210762A1 (de) * 2002-03-12 2003-10-02 Focke & Co Vorrichtung zum Herstellen von (Zigaretten-)Packungen sowie Packungszuschnitt
ITBO20030014A1 (it) * 2003-01-14 2004-07-15 Gd Spa METHOD FOR THE CREATION OF A CIGARETTE PACKAGE
FI117505B (fi) * 2003-04-16 2006-11-15 M Real Oyj A method of making a hinged lid box
US20050045271A1 (en) * 2003-08-30 2005-03-03 Hunter Robert J. Method of producing reinforced cartons
ES2314359T3 (es) * 2004-07-05 2009-03-16 House Of Prince A/S A ARTICULATED LID BOX FOR SMOKING ITEMS, AND A STARTING PIECE TO FORM A ARTICULATED LID BOX FOR SMOKING ITEMS.
US20060037876A1 (en) * 2004-08-20 2006-02-23 Philip Morris Usa Inc. Method of packaging cigarettes and package
GB0524177D0 (en) * 2005-11-28 2006-01-04 British American Tobacco Co Cigarette packet
DE102006033630A1 (de) * 2006-07-20 2008-01-24 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer hochpräzisen Schachtel
ITBO20060588A1 (it) * 2006-08-03 2008-02-04 Gd Spa METHOD AND UNIT FOR BENDING A REINFORCEMENT PAD OF THE LID OF A RIGID CIGARETTE PACKAGE WITH HINGED LID.
US9969142B2 (en) * 2011-11-10 2018-05-15 Packsize Llc Converting machine
WO2013106180A1 (en) 2012-01-09 2013-07-18 Packsize Llc Converting machine with an upward outfeed guide
ITBO20120700A1 (it) 2012-12-21 2014-06-22 Gd Spa Macchina impacchettatrice e metodo di incarto per realizzare un contenitore interno di una confezione di articoli da fumo con apertura a scorrimento.
ITBO20120703A1 (it) 2012-12-21 2014-06-22 Gd Spa METHOD OF WRAPPING AND MACHINE PACKAGING MACHINE TO MAKE A PACKAGE OF SMOKE ITEMS WITH SLIDING OPENING AND WITH HINGED LID
ITBO20120701A1 (it) * 2012-12-21 2014-06-22 Gd Spa Macchina impacchettatrice e metodo di incarto per realizzare un contenitore interno di una confezione di articoli da fumo con apertura a scorrimento e con coperchio incernierato
ITBO20120702A1 (it) * 2012-12-21 2014-06-22 Gd Spa Macchina impacchettatrice e metodo di incarto per realizzare un contenitore interno piegando uno sbozzato interno attorno ad un gruppo di articoli da fumo incartato.
DE102014001897A1 (de) 2014-02-14 2015-08-20 Focke & Co. (Gmbh & Co. Kg) Ventilanordnung zum Auftragen von fließfähigen Medien auf Oberflächen
US10093438B2 (en) 2014-12-29 2018-10-09 Packsize Llc Converting machine
US10850469B2 (en) 2016-06-16 2020-12-01 Packsize Llc Box forming machine

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR715120A (fr) * 1930-04-16 1931-11-26 Gehr Arehns Mek Verkst Ab Machine à empaqueter
GB384322A (en) * 1930-04-30 1932-11-29 Gerh Arehns Mek Verkst Ab Improvements in or relating to machines for manufacturing boxes or like packages and
GB819204A (en) * 1955-10-05 1959-09-02 Charles Thomas Hall Improvements in or relating to boxes made of cardboard or like material
JPS5322511B1 (fi) * 1970-12-28 1978-07-08
US3858788A (en) * 1973-06-06 1975-01-07 Reynolds Tobacco Co R Composite dispensing package
DE2362427B2 (de) * 1973-12-15 1976-02-05 Zuschnitt fuer eine fuer zigaretten oder zigarillos bestimmte schachtel
DE2426131C3 (fi) * 1974-05-29 1978-04-13 Focke & Pfuhl, 3090 Verden
JPS5179800A (fi) * 1974-12-27 1976-07-12 Reynolds Tobacco Co R
US4392338A (en) * 1976-03-15 1983-07-12 Molins Limited Packets and the manufacture thereof
US4197789A (en) * 1976-08-27 1980-04-15 Moen Lenard E Tray in tray container forming

Also Published As

Publication number Publication date
AU7934782A (en) 1982-08-16
ES508804A0 (es) 1983-03-01
IN156701B (fi) 1985-10-19
EP0069743B1 (en) 1985-03-20
FI823134A (fi)
NO153598C (no) 1986-04-23
CA1186541A (en) 1985-05-07
ES508804D0 (fi)
US4487596A (en) 1984-12-11
CH649739A5 (fr) 1985-06-14
EG15295A (en) 1986-03-31
DK414282A (da) 1982-09-16
SU1213979A3 (ru) 1986-02-23
PT74237B (pt) 1983-07-21
FI76021B (fi) 1988-05-31
ES8304483A1 (es) 1983-03-01
BR8108950A (pt) 1982-12-14
NO822791L (no) 1982-08-16
FI823134L (fi) 1982-09-10
CS229645B2 (en) 1984-06-18
DE8200355U1 (fi) 1982-08-05
NZ199436A (en) 1985-07-31
DK157791B (da) 1990-02-19
GR75136B (fi) 1984-07-13
ZW682A1 (en) 1983-08-03
WO1982002534A1 (en) 1982-08-05
DK157791C (da) 1990-09-24
PT74237A (en) 1982-01-02
IE820070L (en) 1982-07-16
FI823134A0 (fi) 1982-09-10
CA1186541A1 (fi)
IT1192354B (it) 1988-04-13
JPS57502162A (fi) 1982-12-09
AU546425B2 (en) 1985-08-29
ES518140D0 (fi)
EP0069743A1 (en) 1983-01-19
IE53219B1 (en) 1988-09-14
MX155688A (es) 1988-04-13
FI823134D0 (fi)
IT8209308D0 (it) 1982-01-15
NO153598B (no) 1986-01-13
ES8400931A1 (es) 1983-11-16
ES518140A0 (es) 1983-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160297600A1 (en) Product Pusher
CA2484958C (en) Cigarette package
US4308708A (en) Apparatus for folding hinged lid boxes from cardboard blanks and filling them with tinfoil wrapped cigarette blocks
EP1293431B1 (en) Method and machine for producing a rigid packet of cigarettes
JP2565578B2 (ja) 寸法の異なる物品の包装装置
US5211618A (en) Self-centering laminated process for corrugated containers and blank therefor
KR100194302B1 (ko) 시트 재료로 만든 케이스와 그러한 케이스 제조용 블랭크 및 기계
CA1235391A (en) Pack and method and apparatus for its production
US7240469B2 (en) Cigarette packing machine for producing rigid hinged-lid packets
CA1326153C (fr) Procede et machine pour la realisation de caisses a section polygonale en une matiere en feuille et caisses ainsi obtenues
US7866122B2 (en) Equipment for manufacturing cigarette packages
US5400955A (en) Box formed from a sheet material, blank
US4708704A (en) Process for producing packs with rounded or bevelled edges
US4711065A (en) Apparatus for producing packs, especially cigarette cartons
US7134257B2 (en) Method and device for producing hard packs for cigarettes
EP0895946A1 (de) Packung für Zigaretten oder dergleichen sowie Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen derselben
US2441445A (en) Method and machine for forming and filling reclosable cartons
EP2234891B1 (de) Verfahren zum herstellen von packungen für zigaretten
CA1121199A (en) Method and apparatus for forming a flanged tray
EP0414532B1 (en) Flip-top cartons
CN101573223B (zh) 一种装配复合式纸板箱的方法和装置
JPH1045183A (ja) 煙草物品、特に紙巻きタバコ用のパックおよびその製造装置と製造方法
AU675461B2 (en) Polygonal section packaging of sheet material, in particularfor bottles, a blank and a machine for such packaging
US6206815B1 (en) Method and device for manufacturing hinge-lid packets
GB2214482A (en) Apparatus for producing hinge-lid cigarette packs

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: WILKINSON SWORD LIMITED