FI74441C - Flexibel behaollare foer transport av vaetskor. - Google Patents

Flexibel behaollare foer transport av vaetskor. Download PDF

Info

Publication number
FI74441C
FI74441C FI840644A FI840644A FI74441C FI 74441 C FI74441 C FI 74441C FI 840644 A FI840644 A FI 840644A FI 840644 A FI840644 A FI 840644A FI 74441 C FI74441 C FI 74441C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
container
flexible
containers
flexible container
rigid
Prior art date
Application number
FI840644A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI840644A (fi
FI840644A0 (fi
FI74441B (fi
Inventor
Albert S Baris
Peter J Regna
Original Assignee
Aero Tec Lab Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US06/467,910 priority Critical patent/US4574986A/en
Priority to US46791083 priority
Application filed by Aero Tec Lab Inc filed Critical Aero Tec Lab Inc
Publication of FI840644A0 publication Critical patent/FI840644A0/fi
Publication of FI840644A publication Critical patent/FI840644A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI74441B publication Critical patent/FI74441B/fi
Publication of FI74441C publication Critical patent/FI74441C/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/02Wall construction
  • B65D90/04Linings
  • B65D90/046Flexible liners, e.g. loosely positioned in the container
  • B65D90/048Flexible liners, e.g. loosely positioned in the container comprising bracing straps
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D2590/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D2590/02Wall construction
  • B65D2590/04Linings
  • B65D2590/043Flexible liners
  • B65D2590/046Bladders

Description

1 74441

Taipuisa säiliö nesteiden kuljetusta varten Tämä keksintö koskee patenttivaatimuksen 1 johdannon mukaista taipuisaa säiliöjärjestelmää juoksevien aineiden kuljettamiseksi. Tarkeitmin sanoen keksintö koskee taipuisia säiliöitä juoksevien aineiden kuljettamiseksi, jotka säiliöt voidaan panna jäykkien säiliöiden sisään, esimerkiksi tavallisten kuorma-autojen rahtitavarakonttien ja lentokoneiden rahti-tavarakonttien sisään, ja joita taipuisia säiliöitä voidaan käyttää sellaisissa jäykissä säiliöissä ilman rakenteellisia muutoksia tai ilman sellaisten erityisvarusteiden lisäämistä, kuten koukut, metallirenkaat , tuet ja vastaavat.

Uudenaikaisessa kuljetustekniikassa nesteiden kuljetus on tavallisesti vaatinut jäykkien säiliöiden, esimerkiksi tynnyreiden tai lieriöiden käyttöä toisten jäykkien säiliöiden sisällä tai nes-teenvarastointiajoneuvojen varaamista tehtävään. Sellaiset varatut ajoneuvot ovat enimmäkseen säiliötavaravaunuja tai säiliö-autoja. Tavallisesti tynnyrit tai muut jäykät säiliöt hylätään tai palautetaan tyhjinä. Samoin varattujen ajoneuvojen käytön seurauksena juokseva aine tavallisesti kuljetetaan yhteen suuntaan ja ajoneuvo palautetaan tyhjänä (tyhjänäsiirto) seuraavaa käyttöä varten. Kuten selvästi on havaittu tällä teollisuuden alalla, tyhjänäsiirtämiseen menevien kulujen lisäksi ajoneuvot tai säiliöt, jotka on varattu sellaisten juoksevien aineiden käyttöön, ovat kalliita ostaa, kalliita puhdistaa ja kalliita käyttää.

On aika ajoin ehdotettu ratkaisuksi juoksevien aineiden kuljetukseen varatuille ajoneuvoille kokoonmenevää elintä tai kalvoa kuljetusvälineen sisään. Täten tyypillinen uudenaikainen kuljetusväline muodostuu tavallisesta rahtitavarakontista , esim. noin 6,1 m pitkästä rahtitavarakontista. Tavallisesti sellaisia kontteja käytetään kuivatavaroiden kuljetuksiin. Mutta toisinaan niitä käytetään juoksevien aineiden kuljetukseen. Siellä missä niitä on tarkoitus käyttää juoksevien aineiden kuljetukseen, rahtitavarakontin sisään järjestetään taipuisa säiliö ja 2 74441 se kiinnitetään sinne köysillä tai muilla välineillä, jotka toimivat yhdessä konttien sisäpinnoille laitettujen koukkujen ja/tai metallirenkaiden kanssa.

Sellaiset koukut ja/tai metallirenkaat täytyy asentaa juoksevien aineiden kuljettamista varten ja usein poistaa ennen kontin käyttöä kuivarahtiin, koska ne häiritsevät kontin tila-j ärjestelyä.

Tyypillisiä taipuisia kuljetussäiliöitä esitetään US-patenteissa 2 672 902, 2 969 102, 3 578 050 ja 2 437 058.

Eräs ongelma, joka on koettu tunnettujen taipuisien säiliöiden käytön suhteen on se, että taipuisat säiliöt sallivat säilöttyjen juoksevien aineiden loiskumisen ja heittelehtimisen. Sellaisesta loiskumisesta ja heittelehtimisestä on seurauksena vaarallisia epätasapainot!lanteita, jotka toisinaan ovat rinnastettavissa vapaan pinnan vaikutukseen. Tuloksena on huomattava lastin epätasapaino, joka voi johtaa, ja toisinaan johtaakin, lastia kuljettavan ajoneuvon epätasapainoon, mahdollisena seurauksena onnettomuus ja vahingoittuminen.

Mitä tulee jäykkien säiliöiden käyttöön säiliöiden sisällä , esim. 250 1 lieriöiden käyttöön jäykkien rahtitavarakonttien sisällä, se on huomattavaa tilan haaskausta. Sellaisen puutteen tilan hyötykäytössä on huomattu olevan niin paljon kuin 50-70 % käytettävissä olevasta rahtitilasta.

Tämän keksinnön päämääränä on näin ollen aikaansaada taipuisa säiliöjärjestelmä, joka sallii jäykkien kuljetussäiliöiden , kuten tavallisten rahtitavarakonttien, rekka-autojen, lentokoneen rahtitavarakonttien ja vastaavien käyttämisen juoksevien aineiden turvalliseen ja stabiiliin kuljettamiseen ilman rakenteellisia muutoksia.

Tämän keksinnön toisena päämääränä on aikaansaada taipuisa säiliöjär jestelmä, joka voidaan panna kasaan ja varastoida suhteelli- 3 74441 sen pienessä tilassa, kun se ei ole käytössä, välttäen siten "tyhjäsiirron".

Tämän keksinnön eräänä lisäpäämääränä on aikaansaada taipuisa säiliöjärjestelmä käytettäväksi tavallisten rahtitavarakont-tien kanssa, joka järjestelmä olennaisesti poistaa juoksevien aineiden liikeongelmat kuten loiskumisen ja heittelehtimisen kuljetuksen aikana.

Tämän keksinnön lisäpäämääränä on aikaansaada taipuisa säiliö-järjestelmä, joka on taloudellinen valmistaa, helppo huoltaa, ja jota voi käyttää yksi ainoa ihminen.

Vielä eräs tämän keksinnön päämäärä on aikaansaada taipuisa säiliö järjestelmä, joka olennaisesti poistaa höyryn kehittymisen juoksevan aineen yläpinnan ja säiliön sisäpinnan väliltä.

Vielä eräs tämän keksinnön päämäärä on aikaansaada taipuisa säiliöjärjestelmä, joka on sopiva käytettäväksi erityisten juoksevien aineiden kuljetukseen, kuten ruokien, polttoaineiden, kemikaalien ja vastaavien. Näihin ja muihin päämääriin päästään tämän keksinnön mukaisella taipuisalla säiliöjärjestelmällä, jonka eräs toteutusmuoto voi käsittää ensimmäisen taipuisan säiliön, toisen taipuisan säiliön, jolloin ensimmäinen ja toinen taipuisa säiliö ovat yleensä lieriön muotoisia ja niiden pituus akselisuunnassa on olennaisesti sama kuin sen jäykän säiliön pituus, johon taipuisat säiliöt on tarkoitus laittaa ja halkaisija on olennaisesti puolet sen jäykän säiliön leveydestä, johon taipuisat säiliöt on tarkoitus panna.

Tämän keksinnön perinpohjaisempi ymmärtäminen voi tapahtua sen alla olevasta yksityiskohtaisesta kuvauksesta, varsinkin kun se luetaan mukaan liitettyjen piirustusten valossa, joissa: kuvio 1 on kaaviokuva, osittainen leikkauskuva, esittäen tämän keksinnön mukaista taipuisaa säiliöjärjestelmää varastointi-asennossa tavallisen rahtitavarakontin sisällä; 74441 4 kuvio 2 on kaaviokuva, kuvion 1 kaltainen, esittäen rahtitavara-konttia ovet auki ja tämän keksinnön mukainen taipuisa säiliö-j ärjestelmä täyttövalmiusasennossa; kuvio 3 on kuvion 2 kaltainen kuva, mutta esittäen tämän keksinnön mukaista taipuisaa säiliöjärjestelmää täytön aikana; kuvio 4 on kuvion 1 kaltainen kuva esittäen tämän keksinnön mukaista taipuisaa säiliöjärjestelmää täytettynä ja kuljetus-asennossa; kuvio 5 on päätykuva tavallisesta jäykästä rahtitavarakontista tämän keksinnön mukainen taipuisa säiliöjärjestelmä sisälleen asennettuna ja täytettynä; kuvio 6 on kuvion 5 tasoa 6-6 pitkin otettu leikkauskuva; ja kuvio 7 on sarja kaaviokuvia, jotka esittävät menettelytapaa sisälieriön asettamiseksi sellaiseen taipuisaan säiliöjärjes-telmään, joka on tehty tämän keksinnön mukaan.

Kuten mainittiin yllä tämä keksintö koskee taipuisaa säiliöjär-jestelmää juoksevien aineiden kuljettamiseksi. Erityisesti tämä keksintö koskee taipuisaa säiliöjärjestelmää, joka on ainutlaatuisesta sovitettu käytettäväksi juoksevien aineiden kuljettamiseen jäykissä kuljetussäiliöissä, kuten tavallisissa kuorma-autojen rahtitavarakonteissa, rautateillä, lentokoneiden rahtitavarakonteissa ja vastaavissa.

Viitaten täten kuvioon 1 tämän keksinnön mukaista taipuisaa säiliöjärjestelmää merkitään yleensä viitenumerolla 10, ja se esitetään varastointiasennossa tavallisessa jäykässä rahtitava-rakontissa 12. Taipuisan säiliöjärjestelmän 10 muodostaa ensimmäinen taipuisa säiliö 14 ja toinen taipuisa säiliö 16. Taipuisat säiliöt 14 ja 16 voidaan nähdä käärittyinä ja varastoituina rahtitavarakontin 12 suljettuun päätyyn.

Kun taipuisat säiliöt 14 ja 16 ovat kuvion 1 varastointiasennossa jäykkää tavarakonttia 12 voidaan käyttää kuivalastien tai muiden raaka-aineiden tai tuotteiden kuljettamiseen. Tämä mahdollisuus sallii kontin käyttämisen taipuisan säiliöjärjestelmän jakelusta palautuksen aikana. Aikaisemmin on usein tarvinnut palauttaa sellainen 5 74441 kontti tyhjänä, so. "siirtää tyhjänä”. Tästä aiheutuvat taloudelliset edut ovat tietenkin selviä.

Kuviossa 2 taipuisat säiliöt 14 ja 16 on esitetty aukirullattui-na ja levitettyinä tavarakontin 12 lattialle 19. Tavarakontin 12 ovet 20 on esitetty aukiasennossa, jotta päästään käsiksi taipuisiin säiliöihin 14 ja 16 täyttöä varten. Taipuisien säiliöiden 14 ja 16 ollessa kuviossa 2 esitetyssä asennossa järjestelmä on valmis kunnostettavaksi täyttöä varten kuten selostetaan alla yksityiskohtaisemmin.

Tässä vaiheessa voidaan haluta täyttää säiliöitä 14 ja 16 etukäteen ilmalla, jotta yhden ihmisen olisi helpompi asettaa ne paikoilleen ja myöskin jotta vältettäisiin sellaisia ongelmia kuin toisen säiliön joutuminen puristuksiin toisen alle ja sentapaisia. Sellainen etukäteen ilmalla täyttäminen voi tapahtua pumppuamalla ilmaa, esim. pölynimurin poistoilmaa, säiliöihin niiden tuuletusaukkojen 36 läpi. Kun säiliöt on tällä tavoin etukäteen täytetty ilmalla, täyttäminen yksinkertaistuu ja käsittelytapahtuma helpottuu.

Kuten kaaviomaisesti nähdään kuviosta 3 taipuisien säiliöiden 14 ja 16 täyttäminen tapahtuu yhdistämällä ensimmäinen taipuisa säiliö 14 täyttöletkuun 22 ja toinen taipuisa säiliö 16 täyttö-letkuun 24. Täyttöletkut 22 ja 24 saavat juoksevaa ainetta täyttölähteestä joko painovoimaisesti tai pumppuamalla.

Kun taipuisat säiliöt 14 ja 16 on täytetty, täyttöletkut 22 ja 24 poistetaan, ovet 20 suljetaan ja lukitaan ja kontti on kuljetusvalmis, ks. kuvio 4. Tässä vaiheessa tulisi huomata, että keksint ei vaadi kiinnityslaitteita, sitomista, suojaamista verkolla tai muita varusteita kuljetusstabiliteetin aikaansaamiseksi. Geometrian so. säiliöiden lieriömäisen muodon ja tavan,jolla ne sopivat jäykän rahtitavarakontin sisään on osoitettu aikaansaavan täysin hyväksyttävät vakaat kuljetusolo-suhteet.

c 74441 b

Viitaten nyt kuvioihin 5 ja 6, nähdään keksinnön mukaan rakennettu taipuisa nestesäiliöjärjestelmä täytettynä tavallisen rahti-tavarakontin 12 sisällä. Nestesäiliöjärjestelmä, joka käsittää ensimmäisen ja toisen taipuisan säiliön 14 ja 16, esitetään sisällä kontin 12 lastitilassa 26. Kuten alan ammattimiehet tietävät, tavallisen 6,1 m:n kontin lastitilan 26 sisämitat ovat: pituus 6,1 m, leveys 2,4 m, korkeus 2,4 m. Jotta tämän keksinnön selityksen mukaiset taipuisat säiliöt 14 ja 16 sopisivat lastitilaan 26 siten, että ne säilyttävät dynaamisen vakavuutensa kuljetuksen aikana, on havaittu, että säiliöt 14 ja 16 ovat hyväksyttäviä, kun ne on tehty yleisesti lieriön muotoisiksi, 5,8 m pitkiksi ja läpimitta on 1,2 m. Näin ollen säiliöiden 14 ja 16 yhteisläpimitta, kun säiliöt on täytetty eikä säiliöiden paisumiselle ole esteitä, on luku, joka on hieman suurempi kuin kontin 12 lastitilan 26 leveys. Siten, kun taipuisat säiliöt 14 ja 16 on asetettu lastitilaan 26 ja täytetty ääriään myöten, niiden pinnat painautuvat voimakkaasti toisiaan vasten ja samoin myös kontin 12 sivuja vasten, olivatpa sivut tasaisia tai epätasaisia. Nämä kosketukset aikaansaavat säiliöiden pysymisen vakaasti lastitilassa ja helpottavat kuljetusta.

Erityisesti taipuisien säiliöiden 14 ja 16 rakenteen johdosta kumpikin, kun ne ovat täynnä, pyrkivät olemaan yleensä lieriöitä, joissa on suljetut päädyt. Näin ollen kuvioissa 5 ja 6 säiliön 16 voidaan havaita olevan tavallinen lieriö, jossa on ensimmäinen suljettu pää 28 ja toinen suljettu pää 30.

Ensimmäisessä suljetussa päässä 28 on täyttö-tyhjennysliitäntä 32, joka on valittu mistä tahansa teollisuudessa yleisesti tunnetuista, käytettävien letku- tai putkiyhteyksien tyypistä riippuen. Toisessa suljetussa päässä 30 on puhdistusaukon kansilevy 34, joka myös voidaan valita mistä tahansa teollisuudessa yleisesti tunnetusta. Säiliön 16 yläpinnalle on asennettu paineen-alennuslaite, joka myös voi olla mikä tahansa teollisuudessa yleisesti juoksevia aineita sisältävien säiliöiden ilmanpäästössä käytetty. Taipuisa säiliö 16 voi olla valmistettu mistä tahansa 7 74441 tunnettujen materiaalien joukosta, esim. kumista tai taipuisasta muovista, jota on vahvistettu kankaalla tai kuiduilla, esim. butyyli, buna-N, uretaani PVC tai kloropreeni, kukin vahvistettu nylonilla, polyesterillä, aramidilla, puuvillalla, lasikuiduilla ja vastaavilla.

Käytännössä taipuisien säiliöiden täyttäminen tapahtuu yhdistämällä täyttöliittimet kuten letkut 22 ja 24 säiliöiden täyttö-liitäntöihin ja täyttämällä säiliöt niiden ollessa paikoillaan jäykkien tavarakonttien sisällä. Säiliöt täytetään ääriään myöten, jota osoittaa pienehkö nestepurkautuma ilmanpäästöaukosta.

Kun järjestelmä on täynnä, se, johtuen nesteen painosta ja materiaalin paineesta viereisiä säiliöitä samoin kuin jäykän säiliön seiniä vasten, lukkiutuu kontin sisään ilman, että merkittävä liikkuminen olisi mahdollista. Säilötyn nesteen purkaminen suoritetaan yhdistämällä sopiva putki kummankin säiliön tävttö-tyhjennysliitäntään ja käyttämällä pumppua tai lappotyh-jennystä tunnetulla tavalla. Säiliöt voidaan tyhjentää joko yksi kerrallaan tai yhteisesti ja tapahtuman aikana ne lysähtävät kokoon. Lysähtäneessä tilassa laskostaminen ja varastointi on helppo yhden miehen tehtävä, laskostettujen lieriöiden viedessä murto-osan täydestä tilavuudestaan mahdollistaen siten jäykän tavarasäiliön käyttämisen muuhun lastiin paluumatkalla.

Aika ajoin saatetaan haluta puhdistaa lieriöt. Sellaisessa tapauksessa kumpikin säiliö poistetaan ja tävttö-tyhjennyslait-teet samoin kuin puhdistusaukon kansi poistetaan. Säiliö voidaan sitten ripustaa pystysuoraan täyttö-tyhjennysaukko ylöspäin.

Sopiva letku tai pyörivä korkeapainepesupää voidaan sen jälkeen viedä pussin läpi käyttäen sisäänmenoaukkona täyttö-tyhjennys-aukkoa. Puhdistusnesteen valuminen tapahtuu puhdistusaukon läpi säiliön alapäästä ja säiliö voidaan sitten jättää kuivumaan tai käyttää sopivaa tuulettimen tapaista kuivainta.

Viitaten nyt kuvioon 7 siinä esitetään taipuisa säiliö, jonka kanssa käytettäväksi halutaan järjestää sisälieriö. Tällaista 3 74441 halutaan usein, kun kuljetetaan myrkyllisiä kemikaaleja, helposti pilaantuvia ruokia tai muita helposti saastuvia materiaaleja.

Täten kuviossa 7a esitetään sisälieriö 40, jota voidaan käyttää taipuisan säiliön kanssa, kuten taipuisan säiliön 16 kanssa. Sisälieriö 40 voidaan ottaa kuvion 7a asennosta ja taittaa kuvion 7b asentoon, jotta se voisi mahtua taipuisan säiliön 16 täyttö-tyhjennysaukon läpi. Ohjausnauhaa 42 voidaan käyttää sisälieriöön 40 kiinnitettynä tai vaihtoehtoisesti, milloin taipuisaa säiliötä 40 käytetään korvaamaan aikaisemmin asennettu sisälieriö, sisälieriö 40 voidaan yhdistää aikaisemmin asetettuun sisälieriöön sopivilla välineillä (ei esitetty).

Sisälieriön 40 ollessa sijoitettu näin, taipuisa säiliö 16 täytetään osittain ilmalla käyttämällä sopivaa puhallinta 44, joka yhdistetään letkulla 46 tuuletusaukkoon 36. Ilman pääsy taipuisaan säiliöön aiheuttaa sen osittaisen täyttymisen ilmalla helpottaen sisälieriön kuljettamista sen läpi. Tarkemmin sanoen, kun taipuisa säiliö on täyttynyt ilmalla kuviossa 7c esitetyllä tavalla, joko ohjausnauha 42 tai aikaisemmin asennettu sisälieriö 50 vedetään puhdistusaukon kansilevyä 34 varten olevan aukon läpi, aiheuttaen näin sisälieriön 40 joutumisen säiliön sisään täyttö-tyhjennysliitännän 32 aukon kautta. Kun sisälieriö 40 on täysin taipuisan säiliön sisällä, ohjausnauha 42 tai aikaisempi sisälieriö 50, kuten voi olla mahdollista, irrotetaan ja säiliö kunnostetaan käyttöä varten asentamalla takaisin täyttö-tyhjennysliitännät ja puhdistusaukon kansilevy.

Kuten alan ammattimiehet havaitsevat, sisälieriön käyttö on täten äärettömän helppoa, ja sallii taipuisan säiliön käyttämisen suurelle joukolle erilaisia lasteja, puhdistamistarpeen ollessa pienin mahdollinen ja lastinvaihtoajan hyvin lyhyt.

Alan ammattimiehet käsittävät keksinnön mukaisen taipuisan säiliö-järjestelmän merkittäväksi edistykseksi tekniikan tasoon nähden johtuen taipuisuudesta ja stabiliteetista, joka on saavutettu 74441 9 järjestämällä useita taipuisia olennaisesti lieriön muotoisia säiliöitä ja valitsemalla rajoitetut läpimitat vain hieman suuremmiksi kuin sen rahtitavarakontin läpimitta, jossa taipuisia säiliöitä on tarkoitus käyttää. Tämän alan ammattimiehet käsittävät myös, että useiden sellaisten säiliöiden käyttö ei rajoitu pelkästään tavallisiin rahtitavarakontteihin, vaan se on käyttökelpoinen toisentyyppisten jäykkien säiliöiden kanssa, joilla halutaan kuljettaa juoksevia aineita.

Järjestämällä monta yksikköä, joiden rajoittamaton poikittais-ulottuvuus, yhteenlaskettuna, on hieman suurempi kuin jäykän tavarakontin ulottuvuus, saavutetaan kiilautumisvaikutus, joka tehokkaasti saattaa järjestelmän hieman puristuneeseen tilaan vähentäen näin loiskumista tai liikehdintää kuljetuksen aikana.

Tämän alan ammattimiehet käsittävät edelleen, että voidaan tehdä monia muunnoksia ja vaihteluja yllä kuvattuun parhaana pidettyyn toteutusmuotoon, ilman että poiketaan tämän keksinnön hengestä tai puitteista.

Claims (4)

10 74441 Patentti vaatimukset
1. Taipuisa säiliöjärjestelmä (10) juoksevien aineiden kuljettamiseen jäykän kuljetussäi1iön (12) sisällä, jolla on pituus-, leveys- ja korkeusulottuvuus, tunnettu siitä, että se käsittää: ensimmäisen taipuisan säiliön (14), toisen taipuisan säiliön (16); jolloin mainituilla ensimmäisellä ja toisella säiliöllä on pituusulottuvuus ja poikittaisulottuvuus, ja jossa mainitun ensimmäisen ja toisen taipuisan säiliön (14; 16) poikittainen yhteenlaskettu kokonaisulottuvuus täytettynä on sama tai hieman suurempi kuin sen jäykän tavarasäiliön (12) poikittais-ulottuvuus, johon mainitut ensimmäinen ja toinen taipuisa säiliö on tarkoitus sovittaa; täyttö-tyhjennyselimet (32), asennettuna kummankin mainitun ensimmäisen ja toisen taipuisan säiliön toiseen päähän (28); ja puhdistuselimet (34) asennettuna kummankin mainitun ensimmäisen ja toisen taipuisan säiliön toiseen päähän (30); ja tuuletuselimet (36) asennettuina kumpaankin mainituista an-simmäisestä ja toisesta taipuisasta säiliöstä.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taipuisa säi1iöjärjes-telmä, tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi slsälieriön (40), joka on sijoitettu yhteen mainituista ensimmäisestä ja toisesta taipuisasta säiliöstä (14; 16) sisälieriön (40) ollessa vietävissä taipuisaan säiliöön (14 tai 16) ja poistettavissa sieltä täyttö-tyhjenny sei imien (32) ja puhdistuseli-mien (34) kautta.
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taipuisa säi11öjärjes-telmä, tunnettu siitä, että mainitut ensimmäinen ja toinen taipuisa säiliö (14; 16) voidaan rullata kokoon varastointia varten, kun niitä ei käytetä.
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen taipuisa säiliöjärjes-telmä, tunnettu siitä, että mainitut ensimmäinen ja toinen taipuisa säiliö (14; 16) ovat olennaisesti lieriömäisiä poikki 1 ei kkaukseltaan. π 74441
FI840644A 1983-02-18 1984-02-16 Flexibel behaollare foer transport av vaetskor. FI74441C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/467,910 US4574986A (en) 1983-02-18 1983-02-18 Flexible container system
US46791083 1983-02-18

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI840644A0 FI840644A0 (fi) 1984-02-16
FI840644A FI840644A (fi) 1984-08-19
FI74441B FI74441B (fi) 1987-10-30
FI74441C true FI74441C (fi) 1988-02-08

Family

ID=23857646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI840644A FI74441C (fi) 1983-02-18 1984-02-16 Flexibel behaollare foer transport av vaetskor.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4574986A (fi)
EP (1) EP0116821B1 (fi)
JP (1) JPH048314B2 (fi)
AT (1) AT26689T (fi)
CA (1) CA1215686A (fi)
DE (1) DE3463250D1 (fi)
DK (1) DK74084A (fi)
FI (1) FI74441C (fi)
NO (1) NO159074C (fi)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61205998U (fi) * 1985-06-12 1986-12-26
CA2051577A1 (en) * 1990-10-31 1992-05-01 Norwin C. Derby Variable diameter hollow extruded articles and method of manufacture
DE4127201A1 (de) * 1991-08-14 1993-02-18 Ute Weber Flexibler grossbehaelter mit auswechselbarer innenhuelle
US5353967A (en) * 1993-04-20 1994-10-11 Northbrook Rail Corporation Dry bulk pressure differential container
US5373792A (en) * 1993-05-10 1994-12-20 Gunderson, Inc. Railway gondola car incorporating flexible panels of composite sheet material
US5511681A (en) * 1994-02-04 1996-04-30 Podd; Stephen D. Bulkheadless liner
US5673817A (en) * 1995-04-05 1997-10-07 Rapid Cartridge Dispensing Systems, Inc. All-purpose dispenser for liquids such as milk, cream and juices, and bulk products such as condiments and salad dressings
NO300413B1 (no) * 1995-05-02 1997-05-26 Fermensi As Beholder
GB2302862B (en) * 1995-07-04 1999-01-13 Crestbury Limited Apparatus for use in the transportation of fluid materials or particulate matter
BR9612498A (pt) 1996-02-16 1999-07-20 Aluminum Co Of America Módulo de recipiente para transporte intermodal e armazenagem de produto fluido seco
DE29606239U1 (de) * 1996-04-04 1997-03-20 Jo Ba Maschinen Und Anlagenbau Sammelbehälter
US6015055A (en) * 1996-05-29 2000-01-18 Converta-Vans, Incorporated Convertible freight container
US6065625A (en) 1996-05-29 2000-05-23 Converta-Vans, Incorporated Collapsible tank for convertible freight container
GB9620023D0 (en) * 1996-09-26 1996-11-13 Stafford Stephen A Collapsible fluid vessels
US5960974A (en) * 1996-10-03 1999-10-05 Advance Engineered Products Ltd. Intermodal bulk container
NL1010821C1 (nl) * 1998-12-16 1999-01-29 Erik Jeroen Eenkhoorn Inrichting voor een wegvoertuig of gedeelte daarvan.
US6294761B1 (en) * 1999-12-01 2001-09-25 Raymond David Diederich Heat-resisting package for hot-melt adhesive
US6708741B1 (en) 2000-08-24 2004-03-23 Ocean Spray Cranberries, Inc. Beverage dispenser
US7178474B2 (en) * 2004-06-24 2007-02-20 Daniel Warnes Ballast system for boats
WO2011038140A2 (en) * 2009-09-23 2011-03-31 Brightearth Technologies, Inc. Underwater compressed fluid energy storage system
WO2011051754A1 (en) * 2009-10-28 2011-05-05 Afyheim Ltd Multiple reservoir device
US8985516B2 (en) * 2011-11-08 2015-03-24 The Boeing Company Reducing risk of disbonding in areas of differing strain

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2439562A (en) * 1944-04-01 1948-04-13 Us Rubber Co Fuel tank
FR1100852A (fr) * 1954-03-04 1955-09-26 Vehicules Ind Titan Véhicule mixte pour le transport de solides et de liquides
FR1257065A (fr) * 1960-02-15 1961-03-31 Appareillage pour le transport de matières pulvérulentes
DE1134627B (de) * 1960-04-16 1962-08-09 Karl Dahmen Aus flexiblem Werkstoff bestehender, verhaeltnismaessig formbestaendiger Aussen-behaelter mit einem schwachwandigen Innen-behaelter zur Aufnahme von Fluessigkeiten
US3155305A (en) * 1961-02-27 1964-11-03 Continental Can Co Folded plastic bag in fiber drum
FR1304698A (fr) * 1961-08-16 1962-09-28 Pronal Sa Perfectionnements aux réservoirs souples contenant une masse liquide
US3146017A (en) * 1963-04-29 1964-08-25 Yeary Transfer Company Inc Vehicle for enclosing and carrying diverse forms of cargo
US3811460A (en) * 1968-12-31 1974-05-21 Inst Francais Du Petrole Tank structure for the storage and distribution of several fluids, particularly hydrocarbons
DE1952430A1 (de) * 1969-10-17 1971-07-15 Mehler Ag V Behaelter
US3815772A (en) * 1972-07-24 1974-06-11 A Elmore Drain port valve and improved shipping container
US3918604A (en) * 1973-12-06 1975-11-11 Tekko Corp Convertible compartment container
US4135635A (en) * 1975-12-23 1979-01-23 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha Dual-part cap assembly for sealed fluid reservoirs
DE2748914A1 (de) * 1977-11-02 1979-05-03 Scheibert Dt Schlauchbootfab Faltbarer transportbehaelter
US4409919A (en) * 1980-03-28 1983-10-18 Strain Patrick J Ship's double bottom and bag segregated ballast system

Also Published As

Publication number Publication date
DK74084A (da) 1984-08-19
FI840644A0 (fi) 1984-02-16
FI840644A (fi) 1984-08-19
NO834224L (no) 1984-08-20
EP0116821A1 (en) 1984-08-29
JPH048314B2 (fi) 1992-02-14
JPS59152185A (en) 1984-08-30
DE3463250D1 (en) 1987-05-27
EP0116821B1 (en) 1987-04-22
FI840644D0 (fi)
CA1215686A1 (fi)
NO159074C (no) 1988-11-30
NO159074B (no) 1988-08-22
DK74084D0 (da) 1984-02-17
CA1215686A (en) 1986-12-23
US4574986A (en) 1986-03-11
FI74441B (fi) 1987-10-30
AT26689T (de) 1987-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1013796C2 (nl) Stalen container, in het bijzonder bestemd voor het vervoer van bulkgoederen.
US2894666A (en) Bulk dispensing container
US3160307A (en) Insulated shipper container
US5437384A (en) Container apparatus for fluid material
US4523454A (en) External jacket system as secondary containment for storage tanks
US4817824A (en) Collapsible bulk container
CA1064839A (en) Collapsible container
AU687950B2 (en) Method for unloading a cargo from a cargo container
US3965953A (en) Flexible container for wine and fruit-juice
US4736762A (en) Anti-contamination means
US2913029A (en) Bulk transporting and storing containers
US3282621A (en) Combination lifting pallet and collapsible storage and shipping container
US6079934A (en) Lift-liner apparatus
JP2783319B2 (ja) 貨物を容器に充填し、かつ該容器を空にする方法
US5090588A (en) Portable containment for chemicals
US8690021B2 (en) Container liner and a method of discharging a container liner
US6902061B1 (en) Collapsible liquid box
US5423611A (en) Reinforced bag-like container
US6155772A (en) Lift-liner apparatus with improved weight-carrying capacity
US5911337A (en) Vessel for a shipping container
US4603432A (en) Spill containment bag and method of using the same
US4054226A (en) Lining of containers for bulk cargo
US6000549A (en) Bulk container
US2758747A (en) Multiple compartment tank
US5199826A (en) Pump unloading trailer container for powdered bulk material

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: AERO TEC LABORATORIES, INC.