FI62956B - Foerfarande Foer filtration of a suspension, emulsion, eller satellite filtreringsapparat Foer utfoerande of foerfarandet - Google Patents

Foerfarande Foer filtration of a suspension, emulsion, eller satellite filtreringsapparat Foer utfoerande of foerfarandet Download PDF

Info

Publication number
FI62956B
FI62956B FI770684A FI770684A FI62956B FI 62956 B FI62956 B FI 62956B FI 770684 A FI770684 A FI 770684A FI 770684 A FI770684 A FI 770684A FI 62956 B FI62956 B FI 62956B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
washing
filter
filtering
device
characterized
Prior art date
Application number
FI770684A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI770684A (en
FI62956C (en
Inventor
Ulf Hjelmner
Hans Folke Larsson
Original Assignee
Nordstjernan Rederi Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE7602999 priority Critical
Priority to SE7602999A priority patent/SE396552B/en
Application filed by Nordstjernan Rederi Ab filed Critical Nordstjernan Rederi Ab
Publication of FI770684A publication Critical patent/FI770684A/fi
Publication of FI62956B publication Critical patent/FI62956B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI62956C publication Critical patent/FI62956C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
  • B01D24/46Regenerating the filtering material in the filter
  • B01D24/4668Regenerating the filtering material in the filter by moving the filtering element
  • B01D24/4689Displacement of the filtering material to a compartment of the filtering device for regeneration
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
  • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
  • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
  • B01D24/16Upward filtration
  • HELECTRICITY
  • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
  • H05K13/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or adjusting assemblages of electric components
  • H05K13/04Mounting of components, e.g. of leadless components
  • H05K13/0404Pick-and-place heads or apparatus, e.g. with jaws
  • H05K13/0408Incorporating a pick-up tool
  • H05K13/0409Sucking devices

Description

fSSFH ΓβΙ /nx^UULUTUSjULKAISU /«λγ / JSa lbj (11) utlAgoni nosskript 6^95 6 C Talentti nyTnns Lty 11 04 1933 ^ ^ (51) Kv.lk-WcL3 B 01 D 23/24 SUOH I—FINLAND (21) 77068¾ (22) HtkwnUpOvi—AwStatep^ 03.03.77 ' ' (23) AlkupilYl-CJWeMttfc! fSSFH ΓβΙ / nx ^ UULUTUSjULKAISU / «λγ / jsa LBJ (11) utlAgoni nosskript 6 95 ^ 6 carbon Talentti nyTnns LUT April 11, 1933 ^ ^ (51) Kv.lk-WcL3 B 01 D 23/24 SUOH I FINLAND (21 ) 77068¾ (22) HtkwnUpOvi-AwStatep 03/03/77 ^ '(23) AlkupilYl-CJWeMttfc! 03.03.77 (41) Tullut JulklMkal ·» MMc offtntHg . 3.3.77 (41) Joined JulklMkal · »MMC offtntHg.

Patentti- ja rekisterihallitus ............. , . Patent and Registration Office ............. , . .. ... 04.09.77 _ ,_. .. ... 09/04/77 _, _. * , (44) Nlhtivtlttlyma |» *, (44) Nlhtivtlttlyma | » kimtjullalwin pvm.— kimtjullalwin in Date

Patent- och registarstyrelaan ' ' Anadku uclsgd «k mtafcillkM ptMteersd ^ ±2 g2 (32)(33)(31) yyytewy wudknn-tegifi »narun 03 03 7g Patent and registarstyrelaan '' Anadku uclsgd «k ^ mtafcillkM ptMteersd ± 2 g 2 (32) (33) (31) yyytewy wudknn-tegifi" rope March 03 7g

Ruotsi-Sverige(SE) 7602999-0 (71) Rederiaktiebolaget Nordstjernan, Stureplan 2, Stockholm, Sweden-Sweden (SE) 7602999-0 (71) Rederiaktiebolaget Nordstjernan, Stureplan 2, Stockholm,

Ruotsi-Sverige(SE) (72) Ulf Hjelmner, Nynäshamn, Hans Folke Larsson, Västerhaninge, Sweden-Sweden (SE) (72) Ulf Hjelmner, Nynashamn, Hans Folke Larsson, Västerhaninge,

Ruotsi-Sverige(SE) (7¾) Qy Roister Ab (5¾) Menetelmä suspension tai emulsion suodattamiseksi sekä suodatuslaite menetelmän suorittamiseksi - Förfarande för filtrering av en suspension eller emulsion samt filtreringsapparat för utförande av förfarande t Ireland, Sweden (SE) (7¾) Gly roister Ab (5¾) A method for filtering a suspension or emulsion, as well as filtration device for carrying out the method - a method for the filtration of a suspension, emulsion, samt eller filtreringsapparat for carrying out of the method the T

Esillä olevan keksinnön kohteena on menetelmä suspension tai emulsion suodattamiseksi sekä myös suodatuslaite menetelmän suorittamiseksi. The present invention relates to a method for filtering a suspension or emulsion, as well as to perform the filtering process unit.

On ennestään tunnettua, että suspension tai emulsion suodattamiseksi tämä johdetaan raemäieta suodatusainetta olevaan suodatuskerrokseen, joka on sovitettu suodatuslaitteeseen sisältyvään säiliöön, suspension annetaan virrata ylöspäin suodatuskerroksen läpi sekä jollakin sopivalla tavalla annetaan suodattamalla saadun suodatetun nestefaasin poistua suodatuskerroksesta poiste-aukon kautta, joka on varustettu jollakin sopivalla suojalaitteella, esim. säleseinällä tai sihdillä suodatusaineen ulosvirtaamisen estämiseksi yhdessä suodatetun nestefaasin kanssa. It is well known that a suspension or emulsion, for filtering this derived raemäieta the filtering material filter layer which is arranged in the filter device included in a container, the suspension is allowed to flow upwards through the filter bed, and in any suitable manner provided filtration of the filtered liquid phase from the exit through the filter bed effluent opening, which is provided with a suitable the protection device, e.g. säleseinällä a screen or filter to prevent the outflow of the substance together with the filtered liquid phase. Siten rakennetun suodatuslaitteen eräässä tyypissä on myös tunnettua jatkuvasti toimivan suodatuslaitteen aikaansaamiseksi, ts. keskeyttämättä suodattamista suodatusainetta puhdistettaessa, antaa suoda-tusaineen virrata suodattamisen aikana alaspäin suodatussäiliön läpi, poistaa suodatuksessa likaantunut suodatusaine säiliön pohjasta säiliön sivulle vedet-tyyn putkijohtoon, antaa likaantuneen suodatusaineen kulkea pesulaitteen läpi sekä johtaa pesulaitteesta pesty suodatusaine takaisin säiliössä sijaitsevan suodatuskerroksen yläsivulle. Thus, the integrated filter device in one type is also known continuously operating filtering device to obtain, ie. Without interrupting the filtering in the filter material purification, to provide the filtration medium flow during the filtration down through the filter container, to remove the contaminated filtration of the filter medium from the bottom side of the container tank water-TYY conduit, to give the soiled filter material to pass through the scrubber as well as lead to the washed washing apparatus the filter media filter bed back on top of tank. Eräässä toisessa tunnetussa suodatuslaitteessa, joka samoin on varustettu euodatussäiliön sivulla sijaitsevalla pesulaitteella 2 62956 mutta ilman suodatusaineen ja suspension välistä vastavirtaan tapahtuvaa suodatusta, tapahtuu suodatusaineen peseminen sen virratessa vastavirtaan käytettyä pesunestettä vastaan, joka tällöin poistetaan suspension tai vastaavan suodatettavan aineen tulojohdosta. In another known filtration apparatus, which is also provided with a euodatussäiliön on the side of a washing machine 2 62 956 but not involving the filtration medium and upstream between the suspension filtration, a filtration material by washing it flows upstream of the used washing liquid is received, which is then removed from the suspension or the like to be filtered material from the supply line.

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on luoda jatkuvasti työskentelevä suodatin, joka sen lisäksi, että siinä tehokkaasti käytetään hyväksi suodatuskerrosta sinänsä ennestään tunnetun, suodatusaineen ja suspension välisen vastavirtauksen avulla suodatuksen aikana ja suodatusaineen peseminen paranee samoin toisesta suodatusyhteydestä myös sinänsä ennestään tunnetun, suodatusaineen ja pesunesteen välisen vastavirtauksen ansiosta yksinkertaisin keinoin luotettavalla toiminnalla antaa suuren kapasiteetin vaadittavaan tilaan nähden, jolla on jatkuvasti pääasiallisesti sama suodatuskyky ja joka samanaikaisesti varmistaa suuremman tehon suodatusainetta pestäessä. The present invention is intended to create a continuously working filter, which, in addition to the efficient utilization of the filter layer in itself already known, the filtering material and by means of counter-current flow between the suspension during the filtration and the filter material washing is improved as the second filter connection in itself already known, the filtering medium, and only the flow of the washing liquid, the by simple means to provide reliable operation of high capacity with respect to the required space, which is continuously substantially the same filtering capability, and which at the same time ensuring a greater efficiency filtration medium during washing.

Esillä olevan keksinnön kohteena on tällöin, kuten alussa on osoitettu aikaisemmin tunnetun tekniikan selityksen yhteydessä, menetelmä suspension tai emulsion suodattamiseksi suodatuslaitteessä, joka suspensio tai emulsio tuodaan raemaista suodatusainetta olevaan(suodatuskerroksen muodostavaan vyöhykkeeseen ja se virtaa suodattamisen aikana ylöspöin suodatuskerroksen läpi ja poistuu suodatuskerroksesta suodatettuna nestefaasina, jolloin suodattamisen aikana suodatusaine virtaa alaspäin suodatuskerrosvyöhykkeen läpi vastavirtaan suspensioon nähden sen tulokohdan ohi sekä siirretään sen jälkeen erillään suodatuskerroksesta pesuradalle suodatuksessa saadun likaantuneen suodatusaineen pesemiseksi sen virratessa vastavirtaan pesunesteeseen nähden pesuradalla, minkä jälkeen pesty suodatusaine johdetaan takaisin suodatusker-rosvyöhykkeessen sen yläsivulle. The present invention relates to a case, as in the beginning has been demonstrated previously in the prior art disclosure, a method for the suspension or emulsion to filter the filtering device when the suspension or emulsion is introduced into the granular filter material (forming zone of the filter bed and flows during filtration through ylöspöin filtration layer and exits from the filtering layer of filtered liquid phase, in which case during filtration the filter medium flows downwards through the filter bed zone in counter-current to the suspension over its entry point, and are then transferred to separate from the filter layer cleaning path for filtering the contaminated filtering medium from the washing of it flows countercurrent to the flow of washing liquid in the washing path, and then washing the filter is led back to the suodatusker-rosvyöhykkeessen its upper side.

Keksinnön mukaiselle menetelmälle uutta ja tunnusomaista on tällöin se, että ainakin osa suodatetusta nestefaasista poistuu suodatuskerrosvyöhykkeen ylläpitämiseksi tämän yläpuolella, että likaantuneen suodatusaineen erillinen siirtäminen tapahtuu suodatuskerrosvyöhykkeen läpi ylöspäin ja että likaantuneen suodatusaineen pesuradalla vastavirtaan tapahtuva peseminen tapahtuu tämän virratessa pesunesteenä käytetyn suodatetun nestefaasin virtausta vastaan, joka nestefaasi otetaan pesuradalle suodatetun nestefaasin mainitusta vyöhykkeestä. The method of the invention, a new and characteristic of this case is that at least part of the filtered liquid phase leaves the filter bed zone in order to maintain the above that the soiled filter material a separate transfer takes place through the filter bed zone upwards, and that the soiled filter material washing course the counter-current washing takes place against the flow of filtered spent washing liquid for the liquid phase flow, the liquid phase was into a filtered wash path of the liquid phase from said zone.

Koko suodatus- ja pesutoimenpide voi näin ollen tapahtua suodatuslaitteen sisällä ja pesunesteenä käytetään yksinkertaisella ja edullisella tavalla suodatuksessa saatua suodatettua nestefaasia, kirkasta liuosta. The entire filtration and washing procedure can thus occur within the filter device and the washing liquid used in a simple and advantageous manner from the filtered in filtering the liquid phase, clear solution.

5 62956 5 62956

Keksinnön mukaisen menetelmän puitteissa aikaansaadaan, kuten jäljessä seuraavista patenttivaatimuksista ilmenee, lisäparannuksia, joiden tarkoituksena on yhä tehostaa sekä pesemistä että suodattamista. is obtained, as will be clear from the context of the method according to the invention, the following claims, further improvements with a view to even more efficient and that the washing of the filtering. Siten voidaan pesemisen aikana suorittaa toimenpiteitä suodatusaineen ja pesunesteen suhteellisen nopeuden lisäämiseksi hetkellisesti ainakin kerran, mikä luo erityisen suotuisat edellytykset suodatusaineen pesemiselle, suodatusaineen jarruttamiseksi ainakin kerran, joten suodatusaineen ja pesunesteen välinen kosketusaika plienee, josta on seurauksena pesemisen lisääntynyt tehostuminen, samoin pesemisen suuremmaksi tehostamiseksi mahdollisten likaantumisen aiheuttamien koko onpuri s tune iden suodatusaineosasten harjoittamiseksi ennen pesemistä. Thus, during washing, may be included in the filter medium and the washing liquid in order to increase the relative speed temporarily at least once, thereby creating particularly favorable conditions for the filtration medium for washing, filtering material for braking at least once, so that the filtration medium and the contact time between the wash liquid pliene, which is a result of washing with an increased enhancement, as well as to enlarge to improve the washing of possible contamination onpuri caused by the size p of the tune suodatusaineosasten practicing before washing. Edelleen voidaan keksinnön mukaisesti säädellä pesuradalla virtaavan pesunesteen määrää. Further, according to the invention can be controlled by the amount of the flowing washing course of the washing liquid. Mitä tulee pesuradalle siirretyn suodatusaineen määrään, voidaan myös tätä keksinnön mukaisesti säätää automaattisesti, jotta jatkuvasti saadaan edullisesti sovitettu suodatusaineen virtaus pesuradalle, jolloin tämä säätö tapahtuu suspension määrää tai painetta tuntemalla ennen sen tuomista suodatuekerrosvyöhykkeeseen. As to the wash path of the filtering material transferred amount may also be adjusted in accordance with this invention automatically so that constant filtration is preferably arranged in the washing fluid flow path, wherein this control is the amount or the pressure of the suspension suodatuekerrosvyöhykkeeseen known prior to its introduction. Keksinnön mukaisen menetelmän avulla voidaan lopuksi likaaantuneeseen suodatusaineeseen likaantuneen suodatusaineen kuljettamista varten tuodusta ilmasta tunkeutunutta ilmaa estää tunkeutumasta suodatuekerrosvyöhykkeeseen kokoamalla se sitä ennen ja johtamalla pois, joten suodatuskerroksen paikallinen flui di soi tumlsvaara, joka johtaisi suodatuskerroksen suodatuskyvyn voimakkaaseen alenemiseen,on poistettu. the method according to the invention may finally be likaaantuneeseen filter material contaminated filtering medium for transport of imported air penetrated air is prevented from penetrating into the suodatuekerrosvyöhykkeeseen assembling it before and passing off, so the filter layer local A fluid di rings tumlsvaara, which would result in the filter layer filtering capabilities sharp drop has been removed.

Keksinnön kohteena on myös suodatuslaite edellä mainitun menetelmän suorittamiseksi, jolloin suodatuslaite käsittää pystysuunnassa suodatuslait-teessa olevan vyöhykkeen, joka on raemäista suodatusainetta ja muodostaa suoda tuskerroksen, tuloaukon suodatettavaa suspensiota tai emulsiota varten, joka tuloaukko sijaitsee sellaisessa suhteessa suodatuekerrosvyöhykkeeseen nähden, että suspension virtaaminen suodattamisen aikana tapahtuu suodatuskerroksen läpi ylöspäin tuloaukon alapuolella sijaitsevan ja vapaasti suodatus-kerrosvyöhykkeen kanssa yhteydessä olevan tilan, johon suodatusainetta jatkuvasti johdetaan alaspäin suuntautuvalla virtauksella suodatuskerrosvyöhykkeen läpi, ja tilaan aukeavan kuljetuslaitteen tähän tilaan johdetun ja suodatuksessa likaantuneen suodatusaineen nostamiseksi pesulaitteeseen, joka on sovitettu ja muotoiltu suodatusaineen ja pesunesteen välillä vastavirtaan tapahtuvaa pesemistä varten ja josta pesty suodatusaine johdetaan takaisin su The invention relates also to perform the filtering device the above-mentioned method, wherein the filtration device comprises a vertical direction of the filtering device, tea zone, which is a granular filtering material to form a afford tuskerroksen, for the inlet opening for filtering a suspension or emulsion, which inlet opening is located in such relation to the suodatuekerrosvyöhykkeeseen that the period of the suspension to flow filtration takes place through the filter bed towards the inlet opening located downwards freely with the filter bed zone, the connection space in which the filter is continuously passed in a downward flow through the filter bed zone, and the space-opening of the conveying device in this state of secondary and filtering the contaminated filter medium to raise the cleaning device, which is arranged and formed between the filter medium and the washing liquid upstream of the for the purpose of washing and washing the filter of which is passed back to the Sun odatuskerrosvyöhykkeen yläsivulle. odatuskerrosvyöhykkeen the top side. Keksinnön mukaiselle suodatuslaitteelle on tällöin tunnusomaista, että suodatuskerrosvyöhykkeen yläpuolella pidetään 4 62956 suodatuksessa saadun suodatetun nestefaasin vyöhykettä» että kuljetuslaitteena on putki» joka on vedetty mainitusta tilasta suodatuskerrosvyöhykkeen läpi ainakin suodatetun nestefaasin mainitun vyöhykkeen yläosaan ja liitetty pesu-laitteen yläosaan» ja että pesulaitteen alaosa on varustettu ainakin yhdellä tuloaukolla» joka on liitetty suodatetun nestefaasin vyöhykkeeseen. Filtering device according to the invention is thus characterized in that above the filter bed zone is kept at 4 62 956 to filter the filtered liquid phase from the zone "that the transport device is a tube" which is drawn from said space through the filter bed zone in the upper part of at least the filtered liquid phase in said zone and is connected to the top of the washing machine, "and that the washing machine the lower part is provided with at least one inlet opening »which is connected to the filtered liquid phase zone.

Keksinnön mukaisen suodatuslaitteen edullisessa toiminnallaisesti ja rakenteellisesti yksinkertaisessa suoritusmuodossa on pesulaite upotettu suodatetun nestefaasin vyöhykkeeseen ja sen alapää sijaitsee suodatuskerrosvyöhykkeen yläpuolella. Filtering device according to the invention, a preferred toiminnallaisesti and structurally simple embodiment of the washing device is immersed in the filtered liquid phase zone and its lower end is located above the filter bed zone.

Keksinnön muut tunnusmerkit ja edut ilmenevät jäljessä seuraavista patenttivaatimuksista ja alla olevasta suodatuslaitteen erään suoritusesimerkin selityksestä, jolloin viitataan oheiseen piirustukseen. Further characteristics and advantages of the invention will appear from behind in the following claims and below the filter device to an exemplary embodiment of the description, wherein reference is made to the accompanying drawings.

Kuvio 1 esittää suodatuslaitetta pystyleikkauksena. Figure 1 shows a vertical section of a filtration device.

Kuvio 2 esittää suodatuslaitteen yläosan samaa pystyleikkausta, mutta suuremmassa mittakaavassa suodatuslaitteeseen sisältyvän pesulaitteen tarkempaa havainnollistamista varten. Figure 2 shows the filtering device the top of the vertical section of the same, but a more detailed illustration for a washing machine contained in a larger scale filtering device.

Kuvio 5 esittää lopuksi jonkin verran kaavamaisesti ylhäältäpäin nähtynä kuvantona joukkoa suodatuslaitteistoksi yhteenrakennettuja suodatus-laitteita. Finally, Figure 5 shows a somewhat schematic top plan view of view of a filtering apparatus in one set of filtering devices constructed.

Suoritusmuodossa on, kuten kuviossa 1 on esitetty, raemainen suodatusaine 1 suljettu säiliöön, jossa on seinät 2 ja kartion- tai pyramidinmuotoinen pohja 5, jonka kärki on alaspäin. In the embodiment, as shown in Figure 1, the granular filtering material 1 in a closed container having two walls and a conical or pyramid-shaped base 5, the tip of which faces downwards. Kartion tai pyramidin pohjan tulee edullisesti vastata säiliön muotoa, jonka seinät 2 määrittelevät. A cone or pyramid base preferably should correspond to the shape of the container, the walls of which define two.

Baemaiseksi suodatusaineeksi on hiekka hyvin soveltuva. Baemaiseksi filtration material is sand very suitable. Kuitenkin voidaan käyttää muita materiaaleja, kuten esim. muovia tai useiden materiaalien seoksia, Tämän materiaalin raekoon useiden jakeiden seosta voidaan jatkuvasti toimivassa suodattimessa esillä olevan keksinnön mukaisesti käyttää vastakohtana tavanomaiselle tekniikalle, kuitenkin siitä riippuvaisesti, mitä on suodatettava ja kuinka tehokkaasti suodatue tulee suorittaa. However, other materials can be used, such as e.g. plastic or mixtures of several materials, the grain size of this material was a mixture of several fractions can be continuously operated filter used in the conventional opposed to the technique of the present invention, however, in dependence on what is to be filtered and of the efficiency suodatue be performed. Ammattimies löytää kokeiden jälkeen sopivimman materiaalin ja raekoon jokaisessa yksittäistapauksessa. The skilled person to find after the tests, the most suitable material and grain size in each individual case.

Suodatettava suspensio tai emulsio syötetään, kuten nuolella A on esitetty säiliöön tuloaukon 4 läpi edullisimmin säiliönpohjan kautta. Suspension or emulsion to be filtered is fed, as indicated by arrow A, shown in container 4 through the inlet preferably through the bottom of the container. Suspension sisäänvirtaaminen suodatuskerrokseen tapahtuu suodatuskerroksen alaosassa putkensuilla 6 varustettujen putkien 5 kautta. The suspension in the flow of the filter layer takes place at the bottom of the filter layer pipes with putkensuilla 6 through five. Jokaisen putkensuun yläpuolelle on sovitettu katto 7, jotta estetään suodatusaineen välitön kosketus putken-suiden kanssa ja jotta voidaan paljastaa suurempi suodatusainepinta slsään-tulevaa suspensiota vastaan. above the mouth of each tube is arranged in the roof 7, in order to prevent the filtering substance in direct contact with the mouths of the pipe, and to reveal a larger filter material surface-slsään future of the suspension. Täten vähennetään suodattimen tukkeutumisvaaraa, jota aiheuttaa suodatusaineen voimakas hetkellinen likaantuminen putkensuissa. Thus reducing the risk of plugging of the filter, which causes a strong instantaneous filter material contamination putkensuissa.

62956 62956

Kattojen V-muodolla ja putkeneuiden sijoittamisella yläpuolella olevine katto-aineen aikaansaadaan mahdollisimman pieni este suodatusaineen kululle alaspäin. The roofs of the V-shape and placement of putkeneuiden above the jig is provided a roof material as a small obstacle to the passage of the filter medium downward. Tuloputkien suiden 6 sijoittaminen suodatuskerroksen alaosaan antaa sen edun, että suodatusaineen likaisin osa, ts. se joka kulkee kattojen ja putkeneuiden ohi, jatkaa alaspäin eikä sitä enää käytetä suodattamista varten. The entry mouths of the tubes 6 at the bottom of the placement of the filter layer provides the advantage that the filtration medium with a dirty part, ie. It is passing over the roofs and putkeneuiden, continues downwards and is no longer used for filtering. Täten estetään tuloaukkojen tukkeutuminen ja uutta suodatusainetta paljastetaan jatkuvasti sisääntulevaa suspensiota vastaan. Thus, to prevent clogging of the inlet ports, and a new filter is continuously revealed in the future against the suspension. Sisääntuleva suspensio virtaa vastavirtaan suodatusaineeseen nähden ylöspäin suodatuskerroksen vyöhykkeen läpi aina puhtaampaa suodatusainetta kohti. The incoming suspension flow upstream of the filter material the upwardly through the filter bed zone, always at the cleaner filtering material. Suspension virratessa ylöspäin suodatuskerrosvyöhykkeen läpi saatu suodatettu nestefaasi pidetään suodatetun nestefaasin vyöhykkeenä 8 suodatuskerroksen yläpuolella ja sen taso on esitetyssä suoritueesimerkissä määrätty siten, että suodatettu nestefaasi poistuu suodatuslaitteesta ylijuoksuaukon 9 kautta poistoaukkoon (nuoli B). The resulting suspension flows upwardly through the filter bed zone of filtered liquid phase is kept at a filtered liquid phase zone above the filter bed 8 and is at suoritueesimerkissä shown in such a manner that the filtered liquid phase is removed from the filtering apparatus 9 through overflow openings to the outlet (arrow B).

Alhaalle säiliön kartion- tai pyramidinmuotoiseen osaan 5» johon suodatuksessa likaantunut suodatusaine virtaa, on sijoitettu jonkin sopivan nostolaitteen 10 aukko. At the bottom of the tank conical or pyramid-shaped portion 5 "a dirty filter in the filtering medium flows, is located in an opening 10 of a suitable lifting device. Kuten esitetystä suoritusesimerkistä ilmenee, ulottuu nostolaite keskisesti laitteen läpi ja se voi olla esim. mammutpumppu. As is evident from the example of embodiment, the lifting device extends centrally through the device and it can be e.g. mammutpumppu. Sellainen pumppu toimii ilma kuljetusväliaineena ja ilmaa syötetään ylhäältä alaspäin johtoa 11 pitkin, joka kulkee nostolaitteeseen sisältyvää kuljetusputkea 12 pitkin. Such an air pump operates as a transport medium and air is fed from the top downwards along the cord 11, which passes through the transport tube contained a lifting device 12 along. Ilma syötetään kuljetusputkeen johdon alapäässä olevien ei-esitetty-jen reikien kautta. Air is fed to the conveying pipe at the lower end of the cable, not shown, of the through holes. Ilma kuljettaa suodatusaineen (nuoli C) putken 12 läpi suodatuskerroksen yläpuolella sijaitsevaan pesulaitteeseen 15, jota vielä kuvaillaan seikkaperäisemmin. The air carries the filter material (arrow C) through pipe 12 located above the filter layer cleaning device 15, which is further described in detail.

Jos ilma, jota johdetaan mammutpumppuun, jostain syystä tunkeutuisi ulos kuljetusputken 12 alaosan läpi ja suodatusmateriaaliin, niin on olemassa vaara, että suodatusmateriaali paikallisesti fluidisoituisi. If the air which is supplied to mammutpumppuun, for some reason, penetrating out through the lower part 12 and the filter material of the transport tube, then there is a risk that the filter material locally fluidisoituisi. Tämä aiheuttaisi suodattimen suodatuskyvyn voimakkaan alenemisen. This would result in a sudden reduction of the filtering capacity of the filter.

Sellaisen häiriön estämiseksi on sijoitettu ylösalaisin käännetty suppilo 14 mammutpumpun ympärille alasuuaukon yläpuolelle, joka suppilo ottaa vastaan mahdollisen harhateillä olevan ilman ja johtaa sen suppilon kapeassa pohjaosassa olevien reikien kautta kuljetusputkea pitkin olevaan johtoon 15· Sama suppilo toimii myös ohjauselimenä suodatusaineen alaspäin virtaueta varten, niin että syntyy tasainen virtausprofiili laitteen poikkileikkaukselle. To prevent such a malfunction is placed in an inverted funnel around 14 mammutpumpun above the lower mouth of the hopper to receive any off the mark in the air, and passed through in the hopper in the narrow bottom portion of the holes along the transport pipe to the line 15 · The same hopper also serves as a guide means for the filter material for the down virtaueta, so that a uniform flow profile cross-section of the device.

Edellä selitetyt tuloaukkojen 6 yläpuolella sijaitsevat katot 7 myötävaikuttavat samoin kuin suppilo 14 halutun virtausprofiilin aikaansaamiseen. six roofs located above the above-described inlet holes 7 as well as contribute to the funnel 14 of a desired flow profile of achieving. Tällaisia kattoja voi olla, vaikkei sitä ole esitetty, halutun virtausprofiilin vielä suuremmaksi varmistamiseksi sovitettuna suodatuskerrokseen muihin sopiviin kohtiin ja ilman että niitä on yhdistetty suspension tuloaukkoihin. Such caps can be, although not shown, adapted to a desired flow profile to ensure an even greater filtration layer and other suitable positions without being connected to the inlets of the suspension.

6 62956 6 62956

Kuviossa 2 on pesulalta 13 esitetty suuremmassa mittakaavassa. Figure 2 is a pesulalta 13 on a larger scale.

Kuljetueputken 12 yläosasta tulee suodatusaine pestäväksi, kääntyy (nuoli D) ja valuu alaspäin pesurataa pitkin, joka on muodostettu kuljetusputken 12 ja pesulaitteen ulkovaipan 16 väliin. Kuljetueputken the upper part 12 of the filtering material to be washed, rotates (arrow D), and flows downward along the cleaning path which is formed between the transport pipe 12 and the washing machine outer shell 16. Vaippa 16 on edullisesti muotoiltu saman-keskisesti kuljetusputken 12 ympärille. The diaper 16 is preferably formed of the same medium, a transport tube 12 around it. Suodatusaine voi likaantumisen vuoksi sisältää kokoonpuristuneita osasia. The filter material may contain a compressed because of contamination particles. Nämä mahdolliset osaset rikkoutuvat, kun ne kohtaavat suodatusaineen virtaustiellä sijaitsevan ulokkeen 17 tai sentapaisen, samanaikaisesti kun suodatusaineen putoamisnopeutta jarrutetaan. These particles are broken possible, when they encounter the filter material in the flow path of the projection 17 or the like, while the velocity of falling of the filtration medium is decelerated. Suodatusaine kohtaa tämän jälkeen alempana pesuradalla rei'illä 19 varustetun välipohjan 18, jota edullisesti seuraa vielä joukko samanlaisia välipohjia. The filter material of the floor face with a subsequently lower washing track 18 with holes 19, which is preferably followed by an identical number of intermediate bottoms. Esitetyssä esimerkissä on viisi välipohjaa. In the example shown, there are five intermediate plates. Kahdessa toisiaan seuraavassa välipohjassa olevat reiät 19 on edullisesti siirretty toisiinsa nähden siten, että estetään suodatusaineen pystysuoraan vapaa läpikulku* Näin ollen tapahtuu suodatusaineen jatkuvaa jarruttamista sen kulkiessa pesulaitteen läpi. The two next to each other in the intermediate bottom of the holes 19 are preferably offset with respect to each other so as to prevent the filtering substance in a vertical free passage * Thus, the filtering medium occurs continuous braking during its passage through the washing machine. Suodatusaine kohtaa koko ajan pesulaitteessa pesunesteen vastavirtaan ja välipohjissa olevissa aukoissa tulee pesunesteen nopeus hetkellisesti suuremmaksi, mikä luo erityisen edulliset edellytykset suodatusaineen pesemiselle. The filter material shall throughout the washing apparatus the washing liquid on the upstream and intermediate floors in the openings of the washing liquid will momentarily speed, which creates favorable conditions particularly for washing the filter material.

Pesunesteenä käytetään suodatuskerroksen yläpuolella sijaitsevaa, suodatetusta nestefaasista muodostuvaa vyöhykettä 8. Pesulaite on tällöin upotettu kerrokseen 8, joka on suodatettua nestefaasia, ja kuten esitetyssä suoritus-esimerkissä on nuolella E esitetty, otetaan pesuneste, suodatettu nestefaasi, sisään pesuradalle vaipan 16 alapään ja kuljetusputken 12 välissä sijaitsevan aukon 20 kautta ja se virtaa ylöspäin pesurataa pitkin. Washing liquid used for filtration layer located, formed from the filtered liquid phase zone 8. The cleaning device is then immersed in the layer 8, which is the filtered liquid phase, and as in the embodiment, the example is indicated by the arrow E shown, into the washing liquid, filtered liquid phase in the wash path of the diaper 16 of the lower end and the transportation pipe 12 between the 20 through an opening in and flows upward along the cleaning path. Pesemisessä likaantuva pesuneste, rejekti, johdetaan pois pesuradalta, kuten nuolella F on esitetty, ja poistetaan ylijuoksuaukon 21 kautta sekä johdetaan pois laitteesta kuten nuolella G on esitetty. to get dirty washing, washing liquid, the reject, is led out of the washing path, as shown by the arrow F, and is discharged through the overflow openings 21, and is discharged from the apparatus as indicated by arrow G shown. Tämä ylijuoksuaukko voi olla säädettävissä korkeus-ja leveypsijainniltaan jotta näin säädetään pesunesteen määrää. This overflow openings may be adjustable in height and thus provides leveypsijainniltaan to the amount of the washing liquid. Jos ylijuokeu-aukkoa lasketaan, niin pesunestemäärä lisääntyy. If ylijuokeu-opening is calculated as the amount of washer fluid increases. Pesunestemäärä lisääntyy myös automaattisesti, jos kirkkaan liuoksen taso suodatuskerroksen yläpuolella kohoaa, esim. suodatuslaitteen lisääntyneen kuormituksen vuoksi. The washing liquid quantity is also increased automatically if the level of the clear solution above the filter bed increases, e.g. due to the increased load of the filtering device.

Kuljetusputkesta 12 tulevan suodatusaineen ohjaamiseksi alaspäin pesu-radalle ja rejektin erottamiseksi sisääntulevasta euodatusaineesta on putki 22 sovitettu vaipan 16 ja kuljetusputken 12 väliin ja laskettu jonkin verran kuljetusputken yläpään ohi. Controlling the transport tube 12 in the filter material down in the washing line and the reject separating the incoming euodatusaineesta is a pipe 12 between the shell 16 and the transport tube 22 and arranged to somewhat past the upper end of the transport tube. Putki 22 ulottuu ylöspäin vaipan 16 läpi ja putken läpi on vedetty ilmantulojohto 11 ja ilmanpoistojohto 19· Putki 22 sisältää myös laitteen 23 ilman kokoamiseksi suodatusaineen kanssa kuljetusputkesta 12. Pipe 22 extends upwardly through the skirt 16 and the tube is drawn through an air inlet line 11 and air outlet 19 · The tube 22 also includes assembling the air filtering device 23 with the material conveyor pipe 12.

7 62956 7 62956

Esitetyssä suoritusesimerkissä on t&nä kokoavana laitteena vuorotellen sovitettuja alaspäin käännettyjä kartioita ja ylöspäin olevia katkaistuja kartioita. In the illustrated embodiment, the example is t & as a collecting device arranged alternately inverted cones downwardly and upwardly of truncated cones.

Vaikka ei ole esitetty, voidaan mikäli niin halutaan osa suodatuksessa saadusta suodatetusta nestefaasista poistaa suodatuskerrosvyöhykkeessä sen yläsivun alapuolelta sovittamalla sinne ja edullisesti pääasiallisesti pystysuoraan tuloputkensuiden 6 yläpuolelle poistoputkensuita suodatettua nestefaasia varten. Although not shown, may, if desired, the fraction obtained from the filtration of the filtered liquid phase to remove suodatuskerrosvyöhykkeessä beneath its upper side by fitting thereto and preferably essentially vertically above the tuloputkensuiden poistoputkensuita 6 for the filtered liquid phase. Nämä poistoputkensuut voivat tällöin edullisesti olla varustetut tuloputkensuiden 6 yläpuolella sijaitsevien kattojen 7 mukaisilla katoilla. The outlet nozzle of the tube can then advantageously be provided with 7 according to the roofs tuloputkensuiden 6 located above rooftops. Poistamalla suodatettu nestefaasi sellaisien poistoputkensuiden kautta, jotka sijaitsevat suodatuskerrosvyöhykkeessä suodatuskerroksen yläsivun alapuolella, taataan täysin hyvä suodatettu nestefaasi myös esim. pesulaitteen mahdollisissa käyttöhäiriölssä, jolloin suodatuskerroksen yläpuolella sijaitseva suodatettu nestefaasi voisi likaantua. Removal of the liquid phase was filtered through a public plurality poistoputkensuiden, suodatuskerrosvyöhykkeessä which are located below the upper side of the filter layer, to guarantee a perfectly good filtered liquid phase was also e.g. washing machine in any käyttöhäiriölssä, wherein the filtered liquid phase above the filter bed to be contaminated.

Pesulaitteen alaosan alapuolelle on sijoitettu kartio 24 pesulaitteesta tulevan suodatusaineen hajoittamiseksi suodatuskerroksen pinnalle. below the bottom of the washing apparatus is placed in the cone 24 of the washing apparatus to decompose the finish of the filtration medium surface of the filtration layer. Jotta sitä paitsi aikaansaadaan suodatusainerakeiden tulo kartion alla sijaitsevalle kerroksen pinnalle, varustetaan kartio 24 sopivalla lukumäärällä sopivasti sijoitettuja reikiä 25 rakeiden läpipääsyä varten. In order to suodatusainerakeiden input not only providing a cone located below the surface of the active layer is provided with a cone 24 with a suitable number of suitably spaced holes 25 for the passage of the granules.

Edellä selitetyn pesunestemäärän automaattisen säädön ohella voidaan aikaansaada myös pestävän suodatusalnemäärän automaattinen säätö, vaikka sitä ei ole esitetty. In addition to the above-described wash amount of liquid the automatic adjustment can also be achieved washed suodatusalnemäärän automatic adjustment, although it is not shown. Sovittamalla suspension syöttöjohtoon (kuviossa 1 merkitty nuolella A) määräntunteva tai paineentunteva elin aikaansaadaan signaali, joka ilmoittaa muutoksen, esim. suspendoitun materiaalin kasaantumisesta suo-datuskerrokseen johtuvan paineenlisäyksen. By arranging the suspension feed line (indicated in Figure 1 by arrow A) sensing the amount or pressure sensing element provides a signal indicative of a change, e.g. due to the accumulation of the suspended materials marsh datuskerrokseen pressure increase. Tämä signaali voidaan saattaa tunnetulla tavalla säätämään nostolaitteen 10 kapasiteettia siten, että pesuun kuljetettavan suodatusaineen määrä lisääntyy tai vastaavasti vähenee. This signal may be placed in a known manner to adjust the capacity of the lifting device 10 so that the amount transportable wash the filter material increases or decreases, respectively.

Edellä selitetyssä ja piirustuksessa esitetyssä suodatuslaitteen suoritusmuodossa on pesulaite upotettu suodatetun nestefaasin kerrokseen Θ, josta suodatettua nestefaasia otetaan pesunesteenä ala-aukon 20 kautta. The above described and shown in the drawings of the filtering device embodiment, the cleaning device embedded in the layer of filtered liquid phase Θ from which the filtered liquid phase is taken as the washing liquid 20 through the lower opening. Vaihtoehtoisesti voidaan myös pesemistä varten hyväksi käytetty suodatettu nestefaasi ottaa sivulta yhden tai useamman vaipassa 16 sen alaosassa olevan aukon kautta. Alternatively, also for washing exploited the filtered liquid phase is taken at the one or more of the shell 16 through the bottom of the opening. Eräässä toisessa ei-esitetyssä vaihtoehtoisessa suoritusmuodossa, jossa samoin vyöhykkeen Θ suodatettua nestefaasia käytetään hyväksi pesunesteenä, on ainakin osa pesulaitteesta laskettu suodatuskerrokseen ja sovitettu siihen nähden erilliseksi, jolloin yksi tai useampia johtoja on vedetty vyöhykkeestä Θ pesulaitteen alaosaan pesunesteen tuomiseksi tällä tavalla sijaitsevaan pesu-laitteeseen. In another, not shown, in an alternative embodiment, wherein the same zone Θ of filtered liquid phase is utilized as washing liquid, at least a portion calculated by the washer filtering layer and arranged relative thereto a separate, in which case one or more wires are pulled zone Θ lower part of the washing apparatus the washing liquid introducing located in this manner the washing machine.

8 62956 8 62956

Keksinnön mukaisella suodatuslaitteella, esim. edellä kuvaillulla ja kuvioissa 1 ja 2 esitetyllä edullisella suoritusmuodolla, mahdollistetaan suhteellisesti katsoen mitoiltaan pieni muotoilu, joten saavutetaan se etu, ettei laite ole kömpelö käsiteltäessä ja vaikeasti hoidettava käytössä. Filtering device according to the invention, e.g. the above described and shown in Figures 1 and 2. In the preferred embodiment, allows proportionately small dimensions design, so there is the advantage that the device is clumsy in handling and difficult to treat in use. Koska sen lisäksi kaikki jatkuvasti toimivaa laitetta varten tarpeelliset eri laitteet sijaitsevat suodatuslaitteen sisällä, jolloin myös tietyt laitteet, esim. pesulalta ja nostolaite, voivat olla muotoillut yksiköiksi, soveltuu suodatus-laite hyvin valmistettavaksi modullksi. Since in addition all for a continuously operating device required various devices located within the filtration device, wherein the certain equipment, e.g. pesulalta and the lifting device may be shaped units, suitable for the filter device to be manufactured very modullksi. Täten voidaan tarvittaessa suurempia suodatuskapsiteetteja, kuin mitä yksi ainoa laite voi saada aikaan, yksinkertaisella ja edullisella tavalla rakentaa yhteen useita suodatuslaitteita suodatuslaitteistoksi, Sellainen suodatuslaitteisto on esitetty esimerkkinä kaavamaisesti kuviossa 3 ee esittää kahdeksan kappaleen ryhmää yhteenkyt-kettyjä modulirakenteisia suodatuslaitteita. Thus, the higher suodatuskapsiteetteja can, if necessary, as a single unit can be achieved in a simple and inexpensive way to build one of a plurality of filtering devices to a filtering apparatus, Such a filtration apparatus is shown schematically in Figure 3 as an example ee shows eight groups yhteenkyt-body-coupled, modular filtration devices. Jokaiseen moduliin sisältyvät tällöin kaikki kuvioissa 1 ja 2 havainnollisesti esitettyä, keksinnön aukaista suodatuslaitetta varten vaadittavat erilaitteet lukuunottamatta sitä, että toisiaan vasten ryhmässä rajoittuvat seinät 2 on otettu pois (kuviossa 3 esitetyt katkoviivat on tarkoitettu kuvaamaan pohjaosien 3 yläreunaa), mihkä lisäksi myös suodatuslaltteiden jokaista riviä 29 varten on yhteinen poisto-aukko 26 suodatettua nestefaasia varten, joka lähtee jokaisesta suodatuslait-teesta (nuoli B kuvioissa 1 ja 2), ja molempia rivejä 29 varten on yhteinen poistoaukko 27 pesulaitteesta tulevaa rejektiä varten (nuoli G kuvioissa 1 ja 2). Each module in this case includes the necessary all one and two graphically shown in the figures, the invention open for a filtration device erilaitteet except that face each other within limited to walls 2 is taken out (shown in Figure 3, the dashed lines are intended to illustrate the bottom parts of the three top edge), mihkä also suodatuslaltteiden each row for 29 is a common outlet 26 for the filtered liquid phase, which leaves each filtering device-seal (arrow B in Figures 1 and 2), and both lines 29 to a common outlet opening 27 of the washer for future reject (arrow G in Figures 1 and 2). Näitä yhteisiä poistoaukkoja 26 ja/tai 27 el luonnollisestikaan ole välttämätöntä sovittaa esitetyllä tavalla, mutta ne yksinkertaistavat ilmeisesti suodatuslaitteiston rakennetta. These common outlet openings 26 and / or 27, el, of course, not necessary to arrange as shown, but they appear to simplify the structure of the filtering apparatus. Suodatuslaittoistoa ympäröivä ulkoseinä 28 voi muodostua jokaiseen suodatuslaitteeseen sisältyvistä seinistä 2, mutta vaihtoehtoisesti voidaan myös jokaisen suodatuslaitteen kaikki seinät 2 ottaa pois ja rakentaa erillinen ulkoseinä suodatuslaitteiston ympäri. Filtration Law playback surrounding outer wall 28 may be formed on each of the walls included in the filter device 2, but alternatively may also be each of all the walls of the filtering device 2 to take off and to build a separate outer wall around the filter apparatus.

Kuten kuviosta 3 myös ilmenee, on jokainen laitemoduli poikkileikkaukseltaan kuueikulmion muotoinen, joka muoto mahdollistaa yksinkertaisen yhdistämisen suuremmiksi suodatuslaitteistoiksi, Mutta myös muut muodot, esim. nelikulmainen tai neliömäinen muoto, ovat mahdollisia käytettäviksi, jotka myös sai livat yksinkertaisen yhdistämisen. As also shown in Figure 3, each of the device module kuueikulmion cross-section shape which allows a simple combination of larger filtering apparatus, but also other shapes, e.g. rectangular or square shape, are possible for use, which also received a reflecting this simple connection. Nelikulmainen tai neliömäinen muoto voi kuitenkin esin. However, the rectangular or square shape to-flat. kuusikulmaiseen muotoon verrattuna olla huonommin sopiva siitä syystä, että suodatusaine, joka sijaitsee lähellä kulmia, tulee jarrutetuksi liikkuessaan alaspäin eikä se myöskään niin aktiivisesti osallistu suodatukseen compared to the hexagonal shape to be less suitable due to the fact that the filtering material, which is located near the corners will move braked down and it does not so participate actively filtering

Claims (31)

 1. 9 62956 9 62956
 2. 1. Menetelmä suspension tai emulsion suodattamiseksi suodatuslaitteessa, joka suspensio tai emulsio tuodaan raemaista suodatusainetta olevaan, suodatus-kerroksen muodostavaan vyöhykkeeseen ja se virtaa suodattamisen aikana ylöspäin suodatuskerroksen läpi ja poistuu suodatuskerroksesta suodatettuna nestefaasina, jolloin suodattamisen aikana suodatusaine virtaa alaspäin suodatus-kerro s vyöhykkeen läpi vastavirtaan suspensioon nähden sen tulokohdan ohi sekä siirretään sen jälkeen erillään suodatuskerrokeesta pesuradalle suodatuksessa saadun likaantuneen suodatusaineen pesemiseksi sen virratessa vastavirtaan pesunestettä vastaan pesurataa pitkin, minkä jälkeen pesty suodatusaine viedään takaisin suodatuskerrosvyöhykkeeseen sen yläsivmlle, tunnettu siitä, että ainakin osa suodatetusta nestefaasista poistuu suodatuskerros-vyöhykkeestä suodatettua nestefaasia olevan vyöhykkeen ylläpitämiseksi tämän yläpuolella, että likaantuneen suodatusaineen erillinen siirt 1. Process for the suspension or emulsion to filter the filtering device, a suspension or emulsion is introduced into the granular filtering material forming the zone of the filter bed and flows during filtration upwardly through the filter bed and exits the filter layer of filtered liquid phase, in which case during filtration the filter medium flows downwards filtering Let's through the zone upstream of the the suspension relative to past its entry point, and are then transferred to separate from suodatuskerrokeesta cleaning path for filtering the contaminated filtering medium from the washing of the flow upstream of the wash liquid laundry along the path followed by washing the filter medium is returned to the filter layer zone of the yläsivmlle, characterized in that at least part of the filtered liquid phase removed from the filter layer, the zone of filtered liquid phase of the zone in order to maintain the above that the contaminated filtering medium separate Siirt äminen tapahtuu suodatuskerrosvyöhykkeen läpi ylöspäin ja että pesuradalla vastavirtaan tapahtuva likaantuneen suodatusaineen peseminen tapahtuu tämän virratessa pesunesteenä käytetyn suodatetun nestefaasin virtausta vastaan, joka nestefaasi otetaan pesuradalle suodatetun nestefaasin mainitusta vyöhykkeestä. CNS TOXICITY takes place through the filter bed zone upwards and that the washing course the counter-current washing of the soiled filter material takes place during the inflow of filtered spent washing liquid against the flow of the liquid phase, which liquid phase is a filtered wash path of the liquid phase from said zone.
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pesemisen aikana kasvaa suodatusaineen ja pesunesteen välinen suhteellinen nopeus hetkellisesti ainakin yhden kerran. January 2 The method according to claim, characterized in that during washing the filter medium increases and the relative speed between the washing liquid temporarily at least once.
 4. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siltä, että pesemisen aikana jarrutetaan suodatusaineen virtaamisnopeutta ainakin yhden kerran. 3. claimed in claim 1 or 2, characterized in that during washing the flow velocity is decelerated filtration medium at least once.
 5. 4· Patenttivaatimusten 2 ja 3 mukainen menetelmä tunnettu siitä, että mainittu jarrutus tapahtuu pesuradan vyöhykkeessä ja sitä seuraa mainittu hetkellinen kasvu. 4 · A process according to claims 2 and 3, characterized in that said braking from the washing zone and in the path of the said momentary increase. 5» Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ennen pesua hajoitetaan likaantumisen aiheuttamat, suodatusaineen kokoonpuristuneet osaset. 5 »method according to any one of the preceding claims, characterized in that before washing the decomposed due to fouling, the filter medium, the compressed particles.
 6. 6. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu pesuradalla virtaavan pesunesteen määrän säätämisestä. 6. The method according to any one of the preceding claims, wherein the amount of the flowing washing course of the washing liquid volume.
 7. 7· Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pesunesteen määrää säädetään säätämällä pesemisessä saadun likaantuneen pesunesteen ulosvirtausta. 7 · 6 A method according to claim, characterized in that the washing liquid is adjusted by adjusting the amount of washing of the soiled cleaning fluid from the outflow. 10 62956 10 62956
 8. 8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että pesunesteen määrää säädetään muuttamalla suodatetun nestefaasin vyöhykkeen tasoa. 6 A process according to claim 8, characterized in that the washing liquid volume is adjusted by changing the level of the filtered liquid phase zone.
 9. 9. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu perusradalle siirretyn suodatusaineen määrän säätämisestä tuntemalla suspension määrä tai paine ennen sen tuomista suodatuskerrosvyöhykkeeseen. 9. The method according to any of the preceding claims, wherein the basic path of the filtering material known to adjust the amount of the transferred amount or the pressure before the filter bed zone, the introduction of the suspension.
 10. 10. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, jolloin ilmaa käytetään likaantuneen suodatusaineen siirtämiseksi, tunnettu siitä, että likaantuneeseen suodatusaineeseen ennen sen siirtämistä siirtämistä varten tuodusta ilmasta tunkeutunutta ilmaa estetään tunkeutumasta suodatuskerrosvyöhykkeeseen kokoamalla se sitä ennen ja johtamalla pois. 10. A method according to any one of the preceding claims, wherein the polluted air is used as the filtration medium for the transfer, characterized in that the filtering in contaminated material prior to its transfer to the transfer from air penetrated air is prevented from penetrating into the filter layer, bringing the zone and before passing out.
 11. 11. Suodatuslaite jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukaisen menetelmän suorittamiseksi, joka suodatuslaite käsittää pystysuunnassa suoda-tuslaitteessa olevan vyöhykkeen, joka on raemaista suodatusainetta ja muodostaa suodatuskerroksen, tuloaukon suodatettavaa suspensiota tai emulsiota varten, joka tuloaukko sijaitsee sellaisessa suhteessa suodatuskerrosvyöhykkee-seen, että suspension virtaaminen suodattamisen aikana aikaansaadaan suodatus-kerroksen läpi ylöspäin, tuloaukon alapuolella sijaitsevan ja vapaasti suoda-tuskerrosvyöhykkeen kanssa yhteydessä olevan tilan, johon suodatusainetta jatkuvasti tuodaan alaspäin suuntautuvalla virtauksella suodatuskerrosvyöhykkeen läpi, ja tilaan aukeavan kuljetuslaitteen tähän tilaan tuodun ja suodatuksessa likaantuneen suodatusaineen nostamiseksi pesulaitteeseen, joka on sovitettu ja muotoiltu vastavirtaan suodatusaineen ja pesunesteen välillä tapahtuvaa pesemistä varten ja josta pesty suodatusaine viedään takaisin su 11. The filtering device for carrying out the method according to any one of the preceding claims, in which the filtration unit comprises vertically a filter device, in a zone which is a granular filter material and forms a filter layer, for the inlet opening for filtering a suspension or emulsion of the inlet opening is located in a proportion suodatuskerrosvyöhykkee-tion, the period of the suspension to flow filtration providing a filtration bed of up to below the inlet aperture and freely with the filter bed zone with the space in which the filter is continuously introduced into a downward flow through the filter bed zone, and opening onto the space of the conveying device in this state of the disclosure and filtering to increase the soiled filter material washing apparatus, which is arranged and formed upstream of the filtering agent, and washing taking place between the washing liquid for washing the filter and from which the substance is returned to Sun odatuskerros-vyöhykkeen yläsivulle, tunnettu siitä, että suodatuskerrosvyöhykkeen (l) yläpuolella on pidetty suodatuksessa saadun suodatetun nestefaasin vyöhyke (θ), että kuljetuslaitteena (10) on putki (12), joka on vedetty mainitusta tilasta suodatuskerrosvyöhykkeen (l) läpi suodatetun nestefaasin mainittuun vyöhykkeeseen ja liitetty pesulaitteen (13) yläosaan, ja että pesulaitteen (15) alaosa on varustettu ainakin yhdellä suodatetun nestefaasin vyöhykkeeseen (θ) liitetyllä tuloaukolla (20). odatuskerros zone on the upper side, characterized in that the filter bed zone (I) above has been considered for filtering the filtered liquid phase from the zone (θ), that the transport device (10) is a pipe (12), which is drawn from said space through the filter bed zone (L) of the filtered liquid phase in said zone, and connected to the washing device (13) at the top, and that the washing device (15) of the lower part is provided with at least one zone of filtered liquid phase (θ) connected to the inlet opening (20). 11 62956 11 62956
 12. 12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesulaite (13) on upotettu suodatettua nestefaasia olevaan vyöhykkeeseen (8) ja sen tuloaukko (20) sijaitsee suodatuskerrosvyöhykkeen (l) yläpuolella. 12. claimed in claim 11, the filtering device, characterized in that the washing device (13) is immersed in the filtered liquid phase zone (8) and the inlet (20) is located above the filter bed zone (L).
 13. 13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että kuljetuslaite (10) ja pesulaite (13) sijaitsevat keskikesti laitteessa. 13. claimed in claim 11 or 12, the filtering device, characterized in that the transport device (10) and a cleaning device (13) are located in the center lasted device.
 14. 14. Patenttivaatimuksen 12 tai 13 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesulaitteena (13) on putki (16), jolloin suodatetun nestefaasin tuloaukon pesuputkeen (16) muodostaa tämän avonainen alapää (20). 14. claimed in claim 12 or 13, the filtering device, characterized in that the washing device (13) is a pipe (16), wherein the filtered liquid phase inlet of the washing tube (16) is formed by the open lower end (20).
 15. 13. Patenttivaatimuksen 14 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesuputki (16) on sovitettu samankeskisesti kuljetusputken (12) yläosan ympärille. 13. claimed in claim 14, the filtering device, characterized in that the washing pipe (16) is arranged concentrically around the upper part of the transport tube (12).
 16. 16. Jonkin patenttivaatimuksen 11-13 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesulaite (13) on varustettu ainakin yhdellä elimellä (17,1θ) pesunesteen nopeuden hetkelliseksi lisäämiseksi. 16. any one of claims 11 to 13 the filter device, characterized in that the washing device (13) is provided with at least one member (17,1θ) of the washing liquid momentary speed increase.
 17. 17. Jonkin patenttivaatimuksen 11-16 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesulaite (13) ·η varustettu ainakin yhdellä elimellä (18) suodatusaineen nopeuden jarruttamiseksi. 17 in any one of claims 11 to 16 the filter device, characterized in that the washing device (13) · η with at least one member (18) for braking the velocity of the filtering medium.
 18. 18. Patenttivaatimuksen 16 ja 17 mukainen suoda tuslaite, tunnettu siitä, että mainittu nopeutta lisäävä elin on sama kuin mainittu jarruttava elin. 16 and 17 according to claim 18 to allow process equipment, characterized in that said speed-increasing means is the same as said braking body.
 19. 19· Patenttivaatimuksen 18 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että mainittuna nopeutta lisäävänä ja jarruttavana elimenä (18) on pesulaitteen poikkileikkauksen yli ulottuva, reiällinen levy. 19 · claimed in claim 18 filtration device, characterized in that said speed enhancer, and a braking member (18) is a cleaning device extending over the cross-section of the perforated plate.
 20. 20. Patenttivaatimuksen 19 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että ainakin kaksi levyä (ΐθ) on sovitettu pesulaitteeseen välimatkan päähän toisistaan, jolloin näissä kahdessa levyssä olevat reiät (19) on siirretty toisiinsa nähden. 19 of the filtering device according to claim 20, characterized in that at least two plates (ΐθ) is arranged in the washing machine at a distance from each other, wherein in the two plate holes (19) are moved relative to each other.
 21. 21. Jonkin patenttivaatimuksen 11-20 mukainen suodatuslaite, tunnettu pesulaitteen yläosassa olevasta elimestä (17) likaantumisen aiheuttamien kokoonpuristuneiden suodatusaineen osasien hajoittamiseksi. 21. The filtration device of claims 11-20, wherein the top of the washer member (17) in the compressed due to contamination of the filter material to disintegrate osasien.
 22. 22. Jonkin patenttivaatimuksen 11-21 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että pesulaite (13) on varustettu pesemisessä likaantuneen pesunesteen poistoaukolla (21), joka on säädettävissä korkeus ja/tai leveys-sijainniltaan pesunesteen määrän säätämiseksi. 22. any one of claims 11 to 21 the filter device, characterized in that the washing device (13) is provided for washing the soiled cleaning liquid discharge opening (21) which is adjustable in height and / or width-located for controlling the amount of wash liquid. 12 62956 12 62956
 23. 23. Jonkin patenttivaatimuksen 11-22 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että kuljetusputki (12) on mainittuun tilaan avautuvasta päätyosastaan varustettu ilmansisäänottoaukolla likaantuneen suodatusaineen kuljettamiseksi pesulaitteeseen, jolloin ilmaa tuodaan pesulaitteen (lj) läpi ja pitkin kuljetusputkea (12) vedetyn kanavan (li) kautta. 23. any one of claims 11 to 22 filtration device, characterized in that the transport tube (12) is provided with a pop-up said space end portion to the air intake opening contaminated filtering medium for conveying the washing machine, wherein air is introduced into the washing device (LJ) and into a transport tube (12) through the drawn channel (li) .
 24. 24· Patenttivaatimuksen 23 mukainen suodatuslaite, tunnettu elimestä (24), joka on sovitettu mainitun ilman sisäänottoaukon yläpuolelle tilassa olevaan likaantuneeseen suodatusaineeseen tunkeutuneen ilman kokoamiseksi. 24 · 23 of the filtering device according to claim, characterized by means (24) which is arranged in said air intake opening in the above state of contamination with dirt has penetrated the filtration medium without assembling.
 25. 23. Patenttivaatimuksen 24 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että mainittu ilmaa kokoava elin (24) toimii myös ohjauselimenä suodatusaineen ohjaamiseksi alas mainittuun tilaan. 23. claimed in claim 24 to the filter device, characterized in that said air converging means (24) also serves as a guide means for guiding the filter material down into said space.
 26. 26. Patenttivaatimuksen 24 tai 23 mukainen suoda tuslaite, tunnet-t u siitä, että mainittuna ilmaa kokoavana elimenä (24) on tiiviisti kulje-tusputken (12) ympärille sovitettu, ylösalaisin käännetty suppilo, joka on varustettu sisäpäästään jakelukanavaan (13) aukeavalla poistoaukolla koottua ilmaa varten, joka kanava on vedetty suodatuskerrosvyöhykkeen (l) läpi suoda-tuskerroksesta erillään. 24 or 23 according 26 to claim allow process equipment, c h characterized in that said air from a collecting member (24) is arranged around, the inverted funnel closely pass-conveying pipe (12) which is provided with an internal access to the dispensing channel (13) assembled to open an outlet opening for air, the duct is pulled through the filter bed zone (l), a filter tuskerroksesta separated.
 27. 27· Patenttivaatimuksen 26 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että jakelukanava (15) on vedetty ylöspäin kuljetusputkea (12) pitkin pesulaitteen (13) läpi. 27 · 26 of the filtering device according to claim, characterized in that the distribution channel (15) is pulled towards the transport tube (12) through the washing device (13). 2Θ. 2Θ. Jonkin patenttivaatimuksen 11-27 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että ainakin laitteen se osa, joka ympäröi suodatusker-rosta (l) ja suodatettu nestefaasin vyöhykettä (θ) on rakennettu tasaisista seinistä (2), jotka muodostavat poikkileikkauksessa monikulmion muodon, edullisesti kuusikulmion muodon, ja että useita sellaisia laitteita on kytketty yhteen yhtenäiseksi ryhmäksi niin, että ne sijaitsevat aivan toistensa vieressä muodostaen suodatuslaitteiston, jossa vierekkäisten laitteiden toisiaan kohti olevat seinät (2) on otettu pois ja muut seinät muodostavat suodatus-laitteiston yhtenäisen ulkoseinän (28) tai näitä muita seiniä pitkin on sovitettu tällainen ulkoseinä. To any one of claims 11 to 27 the filter device, characterized in that at least the part of the device which is surrounded by suodatusker-layer (I) and the filtered liquid phase zone (θ) is constructed of flat walls (2) which form the cross-section of polygonal shape, preferably hexagonal shape, and that a plurality of such devices are coupled together as a unitary group so that they are located in the very form next to each other in the filtering apparatus in which the neighboring devices towards each other, the walls (2) is taken off and the other walls forming the filtering apparatus the single outer wall (28) or such other walls is arranged along the outer wall such.
 28. 29· Patenttivaatimuksen 29 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä, että yhteinen poistokanava (26) suodatetun nestefaasin vyöhykkeestä poisvirtaavaa nestefaasia varten on sovitettu useita ryhmässä vierekkäin olevia euodatuslaitteita varten. 29 · 29 of the filtering device according to claim, characterized in that the common outlet channel (26) for the filtered liquid phase flowing out of the liquid phase zone is arranged for the plurality of adjacent groups euodatuslaitteita. 13 62956 13 62956
 29. 30. Fatenttivaatimuksen 29 mukainen euodatuslaite» tunnettu siitä» että ryhmässä olevat suodatuslaitteet on sovitettu ainakin kahteen riviin (29) ja jokaisen rivin kaikkia suodatuslaitteita varten on mainittu yhteinen poistokanava (26). 29 euodatuslaite according Fatenttivaatimuksen 30 "characterized in" that the group of the filtering devices are arranged in at least two rows (29) and each line for all the filtering devices have the common outlet channel (26).
 30. 31. Jonkin patenttivaatimuksen 28-50 mukainen suodatuslaite» tunnettu siitä» että yhteinen poistokanava (27) pesemisessä saatua likaantunutta pesunestettä varten on sovitettu useita ryhmässä virekkäin olevia suodatuslaitteita varten. 31. any one of claims 28-50 filtration device according »characterized by the fact" that a common discharge channel (27) for the washing of the resulting contaminated wash liquid is arranged for a plurality of groups of virekkäin filtration devices.
 31. 32. Patenttivaatimusten 30 ja 31 mukainen suodatuslaite, tunnettu siitä» että yhteinen poistokanava (27) likaantunutta pesunestettä varten on sovitettu kaikkia Vierekkäisiin riveihin (29) sisältyviä suodatuslaitteita varten. 32. The filtration device of claims 31 to 30, characterized in "that the common outlet channel (27) for the contaminated washing liquid is applied to all the adjacent rows (29) contained in the filtering device. 14 Patentkrav: 6295 6 Claim 14: 6295 6
FI770684A 1976-03-03 1977-03-03 Foerfarande Foer filtration of a suspension, emulsion, eller satellite filtreringsapparat Foer utfoerande of foerfarandet FI62956C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7602999 1976-03-03
SE7602999A SE396552B (en) 1976-03-03 1976-03-03 Process for filtering a suspension or emulsion and filtration apparatus for performing the method

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI770684A FI770684A (en) 1977-09-04
FI62956B true FI62956B (en) 1982-12-31
FI62956C FI62956C (en) 1983-04-11

Family

ID=20327223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI770684A FI62956C (en) 1976-03-03 1977-03-03 Foerfarande Foer filtration of a suspension, emulsion, eller satellite filtreringsapparat Foer utfoerande of foerfarandet

Country Status (16)

Country Link
JP (1) JPS5651808B2 (en)
AT (1) AT371362B (en)
AU (1) AU509684B2 (en)
BE (1) BE852061A (en)
CA (1) CA1083976A (en)
CH (1) CH618100A5 (en)
DE (1) DE2708340C3 (en)
DK (1) DK148525C (en)
FI (1) FI62956C (en)
FR (1) FR2342769B1 (en)
GB (1) GB1547497A (en)
IT (1) IT1073281B (en)
MY (1) MY8100365A (en)
NL (1) NL179191C (en)
NO (1) NO143301C (en)
SE (1) SE396552B (en)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE429128B (en) * 1976-11-29 1983-08-15 Nordstjernan Rederi Ab Process for the separation of pollutants in aqueous suspensions or emulsions
JPS6246204B2 (en) * 1979-03-02 1987-10-01 Hitachi Chemical Co Ltd
JPS55137012A (en) * 1979-04-11 1980-10-25 Hitachi Chem Co Ltd Moving bed type filtering operation
JPS6137965B2 (en) * 1979-04-13 1986-08-27 Hitachi Chemical Co Ltd
JPS5628617A (en) * 1979-08-17 1981-03-20 Hitachi Chem Co Ltd Moving bed type filtration method
JPS6137966B2 (en) * 1979-08-22 1986-08-27 Hitachi Chemical Co Ltd
SE448948B (en) * 1980-02-26 1987-03-30 Bengt Ake Karl Moller Apparatus for filtering vetska
JPS6331280B2 (en) * 1981-02-04 1988-06-23 Ebara Infilco
DE3124451C2 (en) * 1981-06-22 1984-10-31 Hager & Elsaesser Gmbh, 7000 Stuttgart, De
SE430126C (en) * 1981-08-17 1987-03-05 Carex Process Ab filtering device
DE3308287A1 (en) * 1983-03-09 1984-09-13 Bergwerksverband Gmbh Method and apparatus for filtering liquids containing solids
JPS6076938U (en) * 1983-10-31 1985-05-29
HU202124B (en) * 1984-05-04 1991-02-28 Magyar Asvanyolaj Es Foeldgaz Method and apparatus for continuous filtering fluids on moving granular bed
FR2572301B1 (en) * 1984-10-29 1989-06-23 Degremont Method and apparatus for filtering a suspension of granular filter layer
CH686366A5 (en) * 1992-03-11 1996-03-15 Ciba Geigy Ag Water purification process.
DE4210571C1 (en) * 1992-03-12 1993-09-16 Dieter 8500 Nuernberg De Hompf
NL9201517A (en) * 1992-08-28 1994-03-16 Astraco Beheer Bv Cleaning device for contaminated liquids with a measuring device.
EP1016633A1 (en) * 1998-12-29 2000-07-05 Pâques Bio Systems B.V. Process for the treatment of waste water containing heavy metals
DE10152047B4 (en) * 2001-10-25 2006-03-09 Washtec Holding Gmbh Apparatus and method for purifying wastewater
KR20120131086A (en) * 2010-01-08 2012-12-04 파크슨 코포레이션 Apparatus for treating liquid containing impurities
JP5350301B2 (en) * 2010-03-25 2013-11-27 株式会社タクマ Sand filter
JP5763503B2 (en) * 2011-11-07 2015-08-12 三機工業株式会社 Moving bed type upflow continuous sand filtration device and operation method thereof
JP5869375B2 (en) * 2012-03-05 2016-02-24 日立造船株式会社 Seawater infiltration device
FR3022537B1 (en) * 2014-06-18 2016-07-29 Veolia Water Solutions & Tech Method for water treatment by adsorption and bed filtration of granular material
FR3075780A1 (en) 2017-12-22 2019-06-28 Veolia Water Solutions & Technologies Support Process for water treatment by discontinuous sequential reactor with injection of active coal

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE721643C (en) * 1938-07-21 1942-06-12 Wasserreinigung Und Waermetech A method and apparatus for operating filtering devices with circulatory washing device for the filter mass
DE1926934C3 (en) * 1969-05-27 1979-08-23 Nikex Nehezipari Kuelkereskedelmi Vallalat, Budapest
GB1443353A (en) * 1973-08-25 1976-07-21 Hartley Simon Ltd Filters
JPS5292167A (en) * 1976-01-29 1977-08-03 Toyobo Co Ltd Filtering method

Also Published As

Publication number Publication date
FR2342769A1 (en) 1977-09-30
DE2708340C3 (en) 1981-11-19
BE852061A1 (en)
MY8100365A (en) 1981-12-31
FI770684A (en) 1977-09-04
FI62956C (en) 1983-04-11
ATA129077A (en) 1982-11-15
AU509684B2 (en) 1980-05-22
JPS52111062A (en) 1977-09-17
NL179191C (en) 1986-08-01
NO143301B (en) 1980-10-06
CH618100A5 (en) 1980-07-15
DE2708340B2 (en) 1981-04-02
CA1083976A (en) 1980-08-19
BE852061A (en) 1977-07-01
AT371362B (en) 1983-06-27
CA1083976A1 (en)
IT1073281B (en) 1985-04-13
AU2263077A (en) 1978-08-31
GB1547497A (en) 1979-06-20
DK148525C (en) 1988-12-27
DK90477A (en) 1977-09-04
SE396552B (en) 1977-09-26
JPS5651808B2 (en) 1981-12-08
NO143301C (en) 1981-01-14
DK148525B (en) 1985-07-29
SE7602999L (en) 1977-09-04
NO770702L (en) 1977-09-06
DE2708340A1 (en) 1977-09-08
NL7702245A (en) 1977-09-06
NL179191B (en) 1986-03-03
FR2342769B1 (en) 1983-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3933654A (en) Oil separator for separating oil lighter than the purified liquid being in a very pure state
US3948768A (en) Method and apparatus for separating oil from aqueous liquids
US3680701A (en) R. h. dual media filter
CA2140245C (en) Deep bed sand filter
US4246102A (en) Method for separating pollutants from liquid
US5454959A (en) Moving bed filters
US4331542A (en) Underdrain unit with air/water backwash for granular filtration system
US2118157A (en) Apparatus for purifying liquids
US3529728A (en) Oil separating device
US4366069A (en) Coolant recovery system
US7488373B2 (en) Device and method for treating a gas/liquid mixture
US5006230A (en) Dual-action aquarium filter
SU1058522A3 (en) Apparatus for cleaning liquid from particles
US3182799A (en) Method and an apparatus for purifying the unclarified waste water in the paper and pulp and like industries
US4617113A (en) Flotation separating system
EP1412059B1 (en) A method and a device for the separation of sulphur dioxide from a gas
US2874842A (en) Process and apparatus for waste liquid purification
US4743382A (en) Method and apparatus for separating suspended solids from liquids
US3997303A (en) Liquid-gas phase separator having a perforated plate and mist eliminator pad
US6143186A (en) Device for continuous filtration of liquids
NL1018909C2 (en) Three-phase separator and biological waste water treatment plant.
US4390422A (en) Apparatus for the biological purification of water
US4265767A (en) Method and apparatus for purification of waste water
US3667604A (en) Moving bed apparatus for the treatment of fluid
US3428175A (en) Process and apparatus for froth flotation

Legal Events

Date Code Title Description
MA Patent expired
MA Patent expired

Owner name: REDERIAKTIEBOLAGET NORDSTJERNAN