FI57692C - Ansiktsmask Foer SURGERY - Google Patents

Ansiktsmask Foer SURGERY Download PDF

Info

Publication number
FI57692C
FI57692C FI319774A FI319774A FI57692C FI 57692 C FI57692 C FI 57692C FI 319774 A FI319774 A FI 319774A FI 319774 A FI319774 A FI 319774A FI 57692 C FI57692 C FI 57692C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
mask
characterized
flaps
slots
form
Prior art date
Application number
FI319774A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI57692B (en
FI319774A (en
Inventor
Gary Aspelin
Richard Caffrey
William Lauer
Original Assignee
Johnson & Johnson
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US41187273 priority Critical
Priority to US41187273 priority patent/US3890966A/en
Application filed by Johnson & Johnson filed Critical Johnson & Johnson
Publication of FI319774A publication Critical patent/FI319774A/fi
Publication of FI57692B publication Critical patent/FI57692B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI57692C publication Critical patent/FI57692C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A41WEARING APPAREL
  • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
  • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
  • A41D13/05Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches protecting only a particular body part
  • A41D13/11Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres
  • A41D13/1107Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres characterised by their shape
  • A41D13/1115Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres characterised by their shape with a horizontal pleated pocket

Description

^/Tnjyryi Γ(ι1 ,,,. KU ULUTUSJULKAISU ^ / Tnjyryi Γ (ι1 ,,,. KU ULUTUSJULKAISU

^ (11) UTLÄGGN I NGSSKRIFT 5 7692 C I45* Patentti .'.'.yor.ue Lty !0 1C 1030 ^ (51) Kv.lkf/lrrt.CI.3 A 61 B 19/00 SUOMI — FINLAND (21) PtMnttlhtkumu* — P»«nt»n*0kninj 3197/7¾ (22) Hakimitplivi —An*öknins*dac 31.10 . ^ (11) UTLÄGGN NGSSKRIFT 5 I 7692 I45 C * to the LUT yor.ue 0 1 C 1030 ^ (51) Kv.lkf / lrrt.CI.3 A 61 B 19/00 FINLAND. '.' -.! FINLAND (21 ) PtMnttlhtkumu * - P »« nt »n * 0kninj 3197 / 7¾ (22) Hakimitplivi -an öknins * * dac 31.10. 7¾ (23) AlkupUvi—Giltl|h«t*da| 7¾ (23) AlkupUvi-Giltl | h «t * da | 31.10.7¾ (41) Tullut |ulklMk(l — Bllvlt offtntllj 02.05-75 31.10.7¾ (41) Joined | ulklMk (l - Bllvlt offtntllj 02.05 to 75

Patentti- ia rekisterihallitut .... .,..., ., , , . Patents ia rekisterihallitut ....., ...,.,,,.

„ * (44) Nihtivtkalpanon )t kuuLJulluliun pvm. "* (44) Nihtivtkalpanon) t kuuLJulluliun date. -

Patent' och registerstyrelsen Ansökin utlajd och utl.skrift*n pubiicend 30.06.60 (32)(33)(31) Pyydetty «uoikeui—Bejird prlorltet Q1.11. Patent 'and Registration Ansökin utlajd Science utl.skrift * n pubiicend 30.06.60 (32) (33) (31) requested «uoikeui-Bejird prlorltet Q1.11. 73 USA(US) itll872 Toteennäytetty-Styrkt (71) Johnson & .Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, USA(US) (72) Gary Aspelin, Somerville, New Jersey, Richard Caffrey, Maplewood, 73 United States (US) itll872 on proven-Styrkt (71) Johnson & .Johnson, 501 George Street, New Brunswick, New Jersey, USA (US) (72) Gary Aspelin, Somerville, New Jersey, Richard Caffrey, Maplewood,

New Jersey, William Lauer, Madison, New Jersey, USA(US) (7¾) Oy Kolster Ab (5¾) Kirurgin suojanaamari - Ansiktsmask för kirurg New Jersey, William Lauer, Madison, New Jersey, USA (US) (7¾) Kolster Oy Ab (5¾) Surgical protective mask - Ansiktsmask for the surgeon

Keksintö koskee kirurgin suojanaamaria, joka sisältää runko-osan, jossa on ylempi ja alempi osa ja joka sisältää bakteerit suodattavan suodatusaineen, välineet naamarin kiinnittämiseksi käyttäjän suun ja nenän päälle ja ilmanpitävää ainetta olevan kalvon, joka on kiinnitetty runko-osan yläosaan, jolloin ilman-pitävän aineen toisen pääpinnan likimain koko alue sijaitsee runko-osan päällä. The invention relates to surgical masks, which includes a body portion having an upper and lower portion and containing a bacteria filtering of the filtering medium, means for attaching the mask wearer's mouth and nose on and air-tight to the material of the film, which is attached to the upper part of the body portion, wherein the air-holding the second major surface of the material almost the entire area is located on the body portion.

Leikkaushuoneiden henkilökunnat ovat jo jonkin aikaa käyttäneet suojanaa-mareita kirurgisten toimenpiteiden aikana. Cutting person rooms municipalities have for some time been using protection, sewers during surgical procedures. Naamarin tarkoituksena on estää kirurgin tai henkilökunnan muun jäsenen uloshengittämiä bakteereita saastuttamasta " leikattavaa potilasta. Naamari sisältää suodatusaineen, jonka huokosten koko on riittävän pieni estämään bakteereita virtaamasta naamarin läpi. The purpose of the mask is to prevent bacteria exhaled by the patient from infecting "cut the surgeon or other staff member. The mask includes a filtration medium having a pore size sufficiently small to prevent bacteria from flowing through the mask.

57692 57692

Vanhemmilla naamareilla, jotka oli tehty liina-, harsokankaan tms. aineiden taitetuista neliöistä, oli verraten pieni ilmavastus ja ne olivat huonoja bakteerinsuodattimia. Parents masks, which had been made liina-, gauze or the like. Folded squares of goods, was relatively small air resistance and were poor bacteria filters. Myöhemmin on tehty naamareita, jotka ovat olleet erittäin hyviä bakteerinsuodattimia, mutta joilla on yleensä ollut suurempi ilmavastus kuin vanhemmilla naamareilla. Later made masks, which have been extremely good bacteria filters, but have generally been higher air resistance than the older masks.

Jälkimmäistä tyyppiä olevat naamarit aiheuttivat joskus ongelmia silmälaseja käyttävälle henkilölle. The latter type by the masks sometimes caused problems to the person using glasses. Naamareiden ilmavastuksen kasvaessa oli käyttäjän uloshengittämällä, kostealla ilmalla taipumus poistua naamarin yläpään kautta. Masks, air resistance increases the user's exhaling, moist air tends to escape through the upper end of the mask. Ympäröivää ilmaa kosteampi ja lämpimämpi uloshengitys oli taipuvainen tiivistymään kirurgin ja henkilökunnan muun jäsenen käyttämille silmälaseille sekä sumuttamaan ne. Ambient air is more humid and warmer exhalation was inclined to condense the surgeon and other members of staff as well as the use of glasses to spray them.

Esillä olevan keksinnön päämääränä on saada aikaan kirurgin naamari, joka oleellisesti vähentää silmälasien sumuttumista ilman että naamarin bakteerin-suodatuksen tehokkuus oleellisesti pienenee. The object of the present invention is to provide a surgical face mask which substantially reduces the fogging of eyewear without the effectiveness of the mask bacteria-filtering is substantially reduced. Tähän tulokseen päästään käyttämällä rakoja ilmanpitävässä elementissä. This result is achieved by using a hermetic slits element.

On huomattu, että ilmanpitävän elementin raot on suunniteltava ja järjestettävä siten, että ne estävät uloshengitysvirtausta kulkemasta ylöspäin naamarista. It has been found that without slits holding element is designed and arranged in such a way as to prevent the flow of exhalation from passing upwardly from the mask. Raoilla, joiden lukumäärä voi vaihdella, voi olla erilaiset muodot ja ne voidaan järjestää eri tavoin suunnattuina, kunhan ne suuntaavat oleellisesti kaiken niiden läpi kulkevan uloshengityksen poispäin naamarin käyttäjän silmistä. Slots, the number of which can vary, may have different shapes and may be arranged in different orientations, as long as substantially all of the way through their passing out of the respiratory mask facing away from the user's eyes.

Puheena olevan keksinnön mukaiselle suojanaamarille on tunnusomaista, että ilmanpitävässä kalvossa on rakoja, jotka muodostavat alaspäin työntyviä läppiä, jotka voivat liikkua ulospäin uloshengityksen vaikutuksesta muodostaen kulkuteitä uloshengitykselle tämän ohjaamiseksi poispäin käyttäjän silmistä. Protective masks of the subject according to the invention is characterized in that a hermetic film has slits which form downwardly projecting flaps which can move outwardly due to tidal exhalations to form passageways for controlling away from the user's eyes.

Keksintöä kuvataan nyt lähemmin oheisiin piirustuksiin viitaten, joissa kuvio 1 esittää kuvantoa keksinnön mukaisen naamarin ensimmäisestä toteutusmuodosta paikallaan käyttäjän kasvoilla; The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 shows a view of a first embodiment of the mask according to the invention in place in a user's face; 5 57692 kuvio 2 esittää pohjakuvantoa, josta osia on leikattu pois kuvion 1 aukaisen naamarin ulkopinnasta; 5 57 692 Figure 2 shows a plan view, with parts cut away of Figure I open one of the outer surface of the mask; kuvio 3 esittää pohjakuvantoa, josta osia on leikattu pois, kuvion 1 mukaisen naamarin sisäpinnasta; Figure 3 shows a plan view, with parts cut away, of the mask of Figure 1 from the inner surface; kuvio 4 esittää poikkileikkauskuvantoa pitkin kuvion 2 viivaa 4-4? Figure 4 shows a cross-sectional view taken along lines 4-4 of Figure 2? kuvio 5 esittää sivukuvantoa, osaksi poikkileikkauksena, kuvion 1 naamarista, joka on paikallaan käyttäjän kasvoilla; Figure 5 shows a side view, partly in cross-section, the mask of Figure 1 which is a place the user's face; kuvio 6 esittää pohjakuvantoa erimuotoisista raoista; Figure 6 shows a plan view of a differently shaped slots; kuvio 7 esittää pohjakuvantoa raoista, joilla on toisenlainen muoto; Figure 7 shows a plan view of the gaps, which has a different shape; ja kuvio 8 esittää pohjakuvantoa rakojen neljännestä modosta. and Figure 8 shows a plan view of a fourth slits Modo ran.

Puheena olevaa keksintöä voidaan käyttää kaikissa hyvin tunnetuissa naamareissa, kuten litteissä naamareissa tai ennalta muotdlluis-sa naamareissa. the subject invention can be used in any well known masks, such as flat masks or pre-SA muotdlluis masks. Litteässä naamarissa on runko-osa, jossa on kaksi pääpintaa, so. The flat mask has a body portion which has two major surfaces, i. sisempi pääpinta ja ulompi pääpinta, ja joka sisältää sopivan suodatusai-- neen. an inner major surface and an outer major surface, and containing a suitable suodatusai-- Neen. Runko-osa voi haluttaessa sisältää etu&ineen, joka sijaitsee suodatus- aineen toisella tai kummallakin pääpinnalla. The body part can, if desired, includes a front & ineen, which is located in the second filtering material or both major surface. Litteä naamari voi olla laskostettu tai haluttaessa laskostamaton. A flat face mask may be pleated or, if desired laskostamaton.

Nimitykset "ulkopuoli" Ja "ulkopinta" tarkoittavat tässä naamarin (tai sen jonkin osan) sitä osaa tai pintaa, joka sijaitsee poispäin käyttäjän kasvoista, kun naamari on paikallaan; The terms "the outside" and "outer surface" refer to the mask (or any part thereof) to the part or surface which is located away from the user's face when the mask is in place; nimitykset "sisäpuoli" ja "sisäpinta" tarkoittavat naamarin (tai sen jonkin osan) sitä osaa tai pintaa, joka koskettaa käyttäjän kasvoja tai on niitä kohti, kun naamari on paikallaan. the designations "inside" and "inner surface" refer to the mask (or any part thereof) or the part of the surface which contacts the user's face or toward them when the mask is in place. Nimitys "ylempi" tarkoittaa tässä naamarin (tai sen jonkin osan) sitä osaa, joka on lähempänä käyttäjän nenää ja silniä, kun naamari on paikallaan; The term "upper" refers to a mask (or any part thereof) that part which is closer to the user's nose and silniä, when the mask is in place; nimitys "alempi" tarkoittaa naamarin (tai sen jonkin osan) sitä osaa, joka on lähempänä käyttäjän leukaa, kun naamari on paikallaan. the term "lower" means the mask (or any part thereof) that part which is closer to the user's jaw when the mask is in place.

Kuviossa 1 näytetään käyttäjän kasvoilla oleva po. Figure 1 shows a user's face acid. keksinnön mukaisen naamarin ensimmäinen toteutusmuoto 20. Naamari 20 sisältää runko-osan 21, jonka yläreunaa pitkin on sitomisväline 24 ja alareunaapitkin sitomisväline 25. Runko-osassa 21 on myös sen sivureunoja pitkin sitomisvälineet 23, jotka voidaan ' pidentää naamarin kulmien kohdalla haluttaessa narujen 28 saamiseksi, jotka voidaan sitoa käyttäjän pään takana niin kuin kuvion 1 kohdassa 26 naamarin kiinnittämiseksi haluttuun asentoon. the mask according to the invention, the first embodiment 20. The mask 20 includes a body portion 21, along which the upper edge is sitomisväline 24 and alareunaapitkin sitomisväline 25. The body portion 21 is also along its side edges by bonding means 23, which can be "extended to mask the corners of the desired order to obtain the cords 28, which may be bonded to the back of the user's head as desired for securing the mask 26 in Figure 1 to the position. Kuten alalla hyvin tiedetään, voivat sivusitomisvälineet 23 ja sidenarut 28 käsittää esijännitetyt kangasnauhat ja niillä V5i haluttaessa olla joustavat ominaisuudet. As is well known in the art, may sivusitomisvälineet sidenarut 23 and 28 includes a biased fabric tapes and, if desired, be they V5i elastic properties. Runko-osan 21 ylempi ulkopinta kantaa ilmanpitävän aineen kalvon 30, jossa on suurin piirtein kaarimai-sia rakoja 30. Naamarin 20 yläosa kantaa nenäsinkilän 27, jonka voi muodostaa esim. ohuesta alumiiniliuskasta. The upper outer surface 21 of the body portion carries an air tight film material 30, which is substantially kaarimai-cracks in the upper part 30 of the mask 20 bears nenäsinkilän 27, which may comprise e.g. a thin aluminum strip.

Seuraavassa kuvataan lähemmin po. The following describes in more detail acid. keksinnön ensimmäistä toteutusmuotoa viitaten piirustusten kuvioihin 2,3 ja 4· The first embodiment of the invention with reference to the drawings of Figures 2,3 and 4 ·

Kuvion 2 mukaisesti päärunko-osa 21 on lasketettu poimujen 29 muodostama- 4 _ 57692 According to Figure 2, the main body portion 21 has corrugations 29 lasketettu muodostama- 4 57 692 _

Beksif jotka avautuvat, niin että naamari saadaan paremmin sovitetuksi käyttäjän kasvojen mukaan, kun naamari pannaan paikalloen. Beksif which open, so that the mask can be better reconciled by the user's face when the mask is placed paikalloen. Jotta uloshengitys ei pää· sisi nousemaan ja sumuttamaan naamaria käyttävän henkilön silmälaseja, on naamari 20 varustettu ilmanpitävän aineen kalvolla 30, joka sijaitsee naamarin ylemmällä ulkopinnalla. In order to exhale no head · placed unintentionally ascend and to spray the person using the mask eyeglasses, mask 20 is provided with air-tight foil material 30 which is located on the upper outer surface of the mask. Kalvon 30 voi kiinnittää runko-osaan 21 jollakin sopivalla kiinnityskeinolla. The film 30 can be attached to body portion 21 by any suitable fastening means.

Kuvion 2 mukainen toteutusmuoto näyttää, että kalvon 30 yläreuna on kiinnitetty ylempään sitomisvälineeseen 24· Kalvon 30 sivureunat sijaitsevat päärunko-osan 21' ja sivusitomisvälineiden 23 välissä ja ne on kiinnitetty nito*· maila katkoviivan 18 mukaisesti. The embodiment of Figure 2 shows that the upper edge of the film 30 is attached to the upper bonding means 24 · 30 side edges of the film are located on the main body portion 21 'and sivusitomisvälineiden between 23 and are attached nito * · racket in accordance with the dashed line 18.

Kalvossa 30 on leikattu raot 31» jotka muodostavat alaspäin ulottuvia läppiä 32, jotka kuvio 5 näyttää parhaiten. The film 30 is cut into the slots 31 "which form a downwardly extending flaps 32 which are best shown in Figure 5. Raoilla 31 on suurin piirtein kaa-rimainen muoto ja niiden kaarien etäisyys on suunnilleenyhtä kuin 1/3 ympyrän kehästä, jonka läpimitta on 7*94 mm. Slits 31 are substantially Priva-bar shape and curves away is suunnilleenyhtä than 1/3 of the circumference of a circle with a diameter of 7 * 94 mm. Kuvio 2 näyttää, että raot 31 on järjestetty kahdessa rivissä, jotka ulottuvat naamarin toiselta puolelta toiselle. Figure 2 shows that the slots 31 are arranged in two rows, which extend from one side of the mask to the other. Kunkin rivin raot on järjestetty pareiksi ja riviä kohti on kuusi rakoparia. Each row of slots are arranged in pairs and a row of six slits. Kuvion 2 toteutusmuodossa välimatka "h" ensimmäisen parin toisen raon ja seuraavan, viereisen parin viereisen raon välillä on noin kolme kertaa etäisyys "a" parin muodostavien rakojen välillä. the embodiment of Figure 2, the distance "h" between the first pair of slit and the next adjacent pair of the adjacent slit is about three times the distance "a" between each pair of slots. Kaksikymmentäneljä kaari-maista rakoa 31 on leikattu kalvossa 30, jonka pystysuora mitta on 3Ö,1 mm ja sivusitomisvälineiden 23 sisäreunojen välimatka on n. 165,1 mm. Twenty four countries arched slot 31 is cut in the film 30 having a vertical dimension of 3 O, 1 mm, and the distance between the inner edges of sivusitomisvälineiden 23 is approx. 165.1 mm.

Kuvion 3 mukaisen toteutusmuodon sisäpinta kantaa sitomisvälineet 23,24,-25» jotka ovat vain naamarin ulkopinnan vastaavien sitomisvälineiden ympäri ta tettuja osia. the embodiment of Figure 3, the inner surface carries bonding means 23,24, -25 "that are responsible for just a mask around the outer surface of lashings tettuja parts. Taitetut sitomisvälineet on kiinnitetty runko-osaan 21 nitomalla kuvion 2 ja 3 katkoviivojen 18 mukaisesti. Folded bonding means is attached to the body portion 21 by stitching in accordance with the broken lines in Figure 2 and 3. 18 Tästä nähdään, että ilmanpitävän aineen kalvo 30 on käännetty naamarin 20 yläreunan ympäri ja sitä on jatkettu alaspäin pitkin naamarin sisäpintaa. It is seen that the air-tight film material 30 is inverted at the top of the mask 20 around and extended downwardly along the inner surface of the face mask. Kalvon 30 pitkin naamarin sisäpintaa olevassa osassa ei ole rakoja. The film of the mask 30 along the inner surface of the part is not nicked. Kalvo 30 on kiinnitetty vain ylä- ja sivureunojanaa pitkin naamarin sisä- ja ulkopintaan, jolloin kalvolle 30 saadaan läppääminen järjestely, jonka kuvio 4 näyttää parhaiten. The membrane 30 is attached only to the top and sivureunojanaa along the inner and outer surface of the mask, wherein a film 30 of a flap arrangement, which is best shown in Figure 4. Kalvon 30 läppämaistä järjestelyä on kuvattu lähemmin mainitussa, yhteisesti jätetyssä hakemuksessa. The film 30 läppämaistä arrangement has been described in detail above, co-filed application.

Tässä voidaan kuitenkin huomauttaa, että ilmanpitävän ainekalvon 30 läppämäi-nen järjestely, joka sallii suurimman osan siitä liikkua enemmän tai vähemmän runko-osan 21 ulkopinnasta riippumattomasti on eri asia kuin läpät, joita muodostavat kalvossa 30 siinä leikatut raot 31* This may, however, pointed out that the air-tight film material 30 läppämäi, an arrangement which allows most of it to move more or less the body portion 21 independently of the outer surface is different than the flaps that make up the film 30 in the cut slits 31 *

Kuviossa 5 näytetään sivukuvanto, osaksi poikkileikkauksena, kuvioiden 1-4 naamarista paikallaan käyttäjän kasvoilla. Figure 5 shows a side view, partly in cross-section, the mask of Figures 1-4 in place in the wearer's face. Läpät 32, joita muodostavat raot 31» on näytetty kuviossa 5 hioman ylös nostetussa asennossa. The flaps 32, formed by slits 31 "is shown in Figure 5 hioman the raised up position. Kuten nuolet näyttävät, voivat nämä läpät liikkua ulospäin kulkuteiden muodostamiseksi, joidon kautta uloohcngitys voi virrata. As the arrows indicate, these flaps may move outwardly to form passageways through joidon uloohcngitys can flow. Tällä tavoin virtaava ulochengitys tu~ 5 57692 lee suunnatuksi poispäin käyttäjän silmälaseista, siten estäen kostean hengityksen pyrkimyksen nousta ylöspäin ja aikaansaada silmälasien sumuttumisen. In this manner, the flowing ulochengitys tu ~ 57 692 5 Lee directed away from the wearer of the spectacles, thus preventing the moist breath tendency to rise upwards and to provide an eyeglass fogging.

Kuvioissa 6,7 ja 8 näytetään rakojen muut muodot ja järjestelyt, Jotka aikaansaavat uloshengitykselle kulkuteitä samalla kun ne estävät silmälasien sumuttumisen. Figures 6,7 and 8 showing other shapes and arrangements of slots which provide exhalations paths while preventing eyeglass fogging. Kuviossa 6 on sarja V-muotoisia rakoja leikattu ilmanpitävään kalvoon 34 kolmiomaisten läppien 36 muodostamiseksi, joiden huiput osoittavat kohti naamarin alaosaa. Figure 6 is a series of V-shaped slits cut into the air tight membrane 36 to form triangular flaps 34, which shows the peaks from the lower part of the mask. V-muotoisten rakojen sivut ovatnoin 4,76 mm pitkiä ja ne muodostavat kulman a, Joka on noin 90°. The V-shaped slits sides are about 4.76 mm in length and form an angle a of about 90 °. V-muotoisten rakojen sivujen pituus voi vaihdella noin 3f 175 mm:stä noin 9»525 mm:iin ja kulma a voi vaihdella noin 75 asteestanoin 115 asteeseen. The length of the V-shaped slots in the sides 3f may vary from about 175 mm to about 9 »525 mm and the angle a can vary from about 75 degrees to about 115 degrees. Raot, jotka muodostavat läpät 36, on järjestetty samalla tavalla kuin on kuvattu edellä kuvion 2 rakojen 31 kohdalla. The slits that form the flaps 36 are arranged in the same manner as described above into the slots 31 of Figure 2. Kuviossa 7 on leikattu raot kalvossa 44« joka on ilmanpitävää ainetta, suorakulmaisten läppien 46 muodostamiseksi, joissa on pystysuorat sivut 46a ja vaakasuora sivu 46b. Figure 7 is a cut slits in the film 44 'which is air-tight material of the flaps 46 to form a rectangular with vertical sides 46a and a horizontal side 46b. Pystysuorien sivujen 46a pituus on noin 3*175 no ja ne muodostavat noin 90° kulmat vaakasuoran sivun 46b kanssa, jonka pituus on noin 6,35 n®· Sivujen 46a pituutta voidaan muuttaa noin hieman alle 3*175 mmsstä noin 9,525 mm:iin. The vertical sides 46a of a length of about 3 * No. 175 and they form angles of about 90 ° horizontal side 46b with a length of about 6.35 · ®, the length 46a of pages can be converted to about a little less than 3 * 175 mmsstä about 9.525 mm. Kuvio 7 näyttää, että sivu 46b on mieluiten hieman pitempi kuin sivu 46a. Figure 7 shows that side 46b is preferably slightly longer than the side 46a. Sivujen 46a ja 46b pituutta voidaan muuttaa muiden suorakulmaisten läppämuotojen aikaansaamiseksi. The sides 46a and 46b may be altered to provide other forms of the rectangular flap. Esim. sivut 46a voidaan tehdä yhtä pitkiksi kuin sivu 46b, jolloin saadaan neliömäiset läpät kalvossa 44* Kuvion 7 toteutusmuodossa voidaan myös tehdä muita muunnoksia. E.g. pages 46a can be made as long as the side 46b, wherein a square in the film flaps 44 * embodiment of Figure 7 can also make other modifications. Esim. läpän 46 sivun 46b pituutta voidaan suurentaa vaakasuorasti pitkänomaisten läppien saamiseksi, samoin voidaan läpän 46 sivujen 46a pituutta suurentaa pystysuorasti pitkänomaisten läppien saamiseksi. Ex. 46 page length of the flap 46b may be increased to obtain a horizontally elongated flaps, as well as to the flap 46 increases the length of the sides 46a vertically to obtain elongated flaps. Kuvion 7 toteutusmuodossa on mieluiten 22-24 läppää ja läpät järjestetään kahdeksi riviksi. the embodiment of Figure 7 is preferably 22 to 24 and flap valves arranged in two rows. Läppien kokonaismäärä voidaan muuttaa noin 10:stä noin 26:een ja tarkka määrä on tietenkin riippuvainen läpän muodosta ja mitoista. the total number of flaps can be changed from about 10 to about 26 and the exact amount is of course dependent on the shape and dimensions of the flap. Kuvion 7 toteutusmuodosta käy ilmi, ettämäärätyssä rivissä olevat raot on erotettu erilleen yksitellen, so. It is the embodiment of Figure 7 shows, in the given row slots are spaced apart one by one, i. yhtä kauaksi toisistaan, eikä parittain, kuten kuvatuissa toteutusmuodoissa. embodiments, the same distance from each other and in pairs, as described.

Kuviossa 8 näytetään po. Figure 8 shows the acid. keksinnön toisenlainen toteutusmuoto. another embodiment of the invention. Ilmanpi-- tävää ainetta olevassa kalvossa 94 on leikattu rakojen muunnettujen, suorakulmaisten läppien 36 saamiseksi, joissa on sivut 56a ja vaakasuora sivu 36b. In ABLE TO Ilmanpi-- agent in the film 94 are cut slits modified, to obtain a rectangular flaps 36 having sides 56a and a horizontal side 36b. Sivujen 56a pituus on noin 3*175 10311 Ja ne muodostavat 125° kulman β vaakasuoran sivun 36b kanssa jonka pituus on 6,35 o®· Kuvion 8 toteutusmuodossa näitä läppiä on yhteensä noin 22-24 ja ne on Järjestetty kahdeksi riviksi ja erotettu yksitellen erilleen. The sides 56a a length of about 3 * 10 311 175 and they form a 125 ° angle β horizontal side 36b with a length of 6.35 · O® embodiment of Figure 8 these flaps has about 22-24, and are arranged in two rows and separated one by one apart . Sivujen 36a ja sivun 36b välisen leikkauksen muodostaman kulman β suuruus voidaan muuttaa noin 90°:sta noin 135°:een ja parhaana pidetty suuruus on noin 115 - noin 135°· Sivujen 56a ja 56b pituus voidaan tässäkin muuttaa annetuista arvoista samoin kuin läppien kokonaismäärä ja niiden järjestely. The sides 36a and section 36b of the side formed by the β angle of the order can be changed from about 90 ° to about 135 ° C and the amount of the preferred about 115 - about 135 ° · sides 56a and 56b of length can also in this change of the values ​​as well as the total number of flaps and their arrangement.

6 57692 6 57692

On huomattu, että läpät 36, 46 ja 56 sekäiiiden edellä kuvatut muunnokset estävät tehokkaasti silmälasien sumuttumisen ja samalla ne lisäävät naamaria käyttävän henkilön mukavuutta. It has been found that the flaps 36, 46 and 56 sekäiiiden conversions described above to effectively prevent fogging of eyewear and at the same time increase the comfort of a person using a face mask.

Ilmanpitävää ainetta oleva kalvo voi käsittää pehmeän, taipuisan muoviai-nekalvon, esim.polyeteeniä, polypropeenia, poly(eteeni-vinyyliasetaattia), polyvinyylikloridia yms. Haot voi tehdä ilmanpitävässä aineessa millä tahansa halutulla tavalla, työssämme sopivaksi välineeksi on huomattu teräsmeisti, jolla on raon haluttu muoto. The temperature-resistant material, the film may comprise a soft, flexible muoviai-film build, esim.polyeteeniä, polypropylene, poly (ethylene-vinyl acetate), polyvinyl chloride and the like. Haot can make hermetic material in any desired manner, for work to fit the instrument has been found to teräsmeisti of the slot desired form.

Eri rakojen koot eivät ole kriitillisiä, vaan haluttaessa niitä voidaan suurentaa tai pienentää, kuten tässä on ehdotettu. The different sizes of the gaps are not critically, but if desired, they may be increased or decreased, as proposed here.

Samoin ei myöskään rakojen muodostamien läppien muoto ole kriitillinen ja sitäkin voidaan muuttaa, kunhan läpät ohjaavat uloshengityksen poispäin käyttäjän silmistä. Nor did the gaps formed by the shape of the flaps is not critical, and it can also be changed, as long as flaps driven by the exhalation away from the user's eyes. On siis selvää, että rakojen lukumäärä, niiden ryhmitys ja rakorivien lukumäärä voidaan muuttaa parhaina pidettyjen toteutusmuotojen edellisessä kuvauksessa mainituista arvoista po. It is clear, therefore, that the number of slots, the slot number and grouping of lines may be converted to the embodiments of the previous description of the preferred values ​​of said acid. keksinnön ajatuksen ja suoja-piirin asettamissa puitteissa. set the idea of ​​the invention and within the scope of the protection circuit.

Tässä tarkoitetaan nraolla,, yleensä aukkoa, joka on tehty ilmanpitävässä kalvossa teräväreunaisella kojeella, kuten parranajoterällä tai ohutsärmäisellä metallimeistillä. This usually means nraolla ,, opening, which is made of a hermetic film, a sharp-edged means of the device, such as shaving blades or ohutsärmäisellä metal mold. Valitsemalla riittävän obutsärmäinen leikkuukoje, jolla tehdään raot muovikalvossa, voidaan aukkojen leveys pitää äärimmäisen pienenä, niin että leikkaustyö ei saa aikaan mitään tyhjää tflaa. By selecting a sufficiently obutsärmäinen leikkuukoje for making slits in the plastics film, the width of the openings may be kept extremely small so that the separating work does not provide any copy tflaa. Leikkuureunan suuremman paksuuden myötä suurenee tietenkin myös aukon leveys, jolloin syntyy suhteellisesti suurempi määrä tyhjää tilaa. the greater the thickness of the cutting edge will, of course, also increases the gap width, to produce a relatively larger amount of empty space. Po. Po. keksinnössä raot tehdään ilmanpitävässä kaivosea mieluiten siten, että tässä ei muodostu oleellisesti lainkaan tyhjää tilaa. invention, the slits are made hermetic MINING preferably in such a way that this does not become substantially no empty space. Kuitenkin on selvää, että on mahdollista tehdä rakoja, jotka saavat aikaanpienen tyhjän tilan ilmanpitävässä kalvossa, kunhan nämä raot muodostavat läppiä, jotka käytössä suuntaavat uloshengityksen alaspäin naamaria käyttävän henkilön silmistä. However, it is clear that it is possible to make the slits, which provide a small hermetic void space in the film, as long as these slits to form flaps, which in use are blown out of the breathing person using the mask down to the eyes.

Claims (8)

 1. 5 7 6 9 2 5 7 6 February 9
 2. 1. Kirurgin suojanaamari, joka sisältää runko-osan (21), jossa on ylempi ja alempi osa ja joka sisältää bakteerit suodattavan suoda-tusaineen, välineet (23, 28) naamarin kiinnittämiseksi käyttäjän suun ja nenän päälle ja ilmanpitävää ainetta olevan kalvon (30), joka on kiinnitetty runko-osan yläosaan, jolloin ilmanpitävän aineen toisen pä"pinnan likimain koko alue sijaitsee runko-osan (21) päällä, tunnettu siitä, että ilmanpitäväss" kalvossa on rakoja (31), jotka muodostavat alaspäin työntyviä läppiä (32, 36, 46, 56), jotka voivat liikkua ulospäin uloshengityksen vaikutuksesta muodostaen kulkuteitä uloshengitykselle tämän ohjaamiseksi poispäin käyttäjän silmistä. 1. The surgical face mask comprising a body portion (21) having an upper and lower portion and containing a bacteria filtering a filter tusaineen, means (23, 28) of the mask to the wearer's mouth and nose on and air-tight to the material of the membrane (30) which is attached to the upper part of the body portion, wherein the second air holding substance head "surface, approximately the whole area is in the body part (21), characterized in that the ilmanpitäväss" film has slits (31) forming a downwardly projecting flaps (32, 36, , 46, 56) which can move outwardly due to tidal exhalations to form passageways for controlling away from the user's eyes.
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot (31) muodostavat läppiä (32), joilla on kaareva muo- " to. 2. The mask according to claim 1, characterized in that the slots (31) forming the flaps (32) having a curved shape "to.
 4. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot (31) on järjestetty riveiksi. 3. The mask according to claim 2, characterized in that the slots (31) are arranged in rows. Patenttivaatimuksen 3 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot (31) on kussakin rivissä järjestetty näreiksi. mask according to claim 3, characterized in that the slots (31) are arranged in each row näreiksi.
 5. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot ovat suurin piirtein V-muotoiset ja muodostavat kolmiomaisia läppiä (35), joiden huiput ovat suunnattuina kohti naamarin alempaa osaa. 5. The mask according to claim 1, characterized in that the slots are substantially V-shaped and form triangular flaps (35), the peaks are oriented towards the lower part of the mask.
 6. 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot muodostavat suorakulmaisia läppiä (46). 6. The mask according to claim 1, characterized in that the slits form the rectangular flaps (46).
 7. 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naamari,tunnettu siitä, että raot muodostavat muunnettuja, suorakulmaisia läppiä (56). 7. The mask according to claim 1, characterized in that the slits form a modified, rectangular flaps (56).
 8. 8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naamari, tunnettu siitä, että raot muodostavat läppiä (56), joissa on kolme sivua (56a, 56b), joista yksi (56b) sijaitsee oleellisen vaakasuorasta ja kaksi (56a) muuta sijaitsevat suurin piirtein pystysuorasti ja näistä; 8. mask, characterized in that the slots to form flaps (56) having three sides (56a, 56b), one of which (56b) is disposed substantially horizontal and two (56a) of the other located as claimed in claim 1 substantially vertically to and from these; kahdesta muusta sivusta kumpikin muodostaa noin 90° - noin 135° kulmat' vaakasuorasta sijaitsevan sivun kanssa. the other two each side makes up about 90 ° - about 135 ° angles "in the page with the horizontal.
FI319774A 1973-11-01 1974-10-31 Ansiktsmask Foer SURGERY FI57692C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US41187273 1973-11-01
US41187273 US3890966A (en) 1973-11-01 1973-11-01 Anti-fog surgical face mask with slits

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI319774A FI319774A (en) 1975-05-02
FI57692B FI57692B (en) 1980-06-30
FI57692C true FI57692C (en) 1980-10-10

Family

ID=23630641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI319774A FI57692C (en) 1973-11-01 1974-10-31 Ansiktsmask Foer SURGERY

Country Status (26)

Country Link
US (1) US3890966A (en)
JP (1) JPS5810099B2 (en)
AR (1) AR211092A1 (en)
AT (1) AT345960B (en)
BE (1) BE821745R (en)
BR (1) BR7409117A (en)
CA (1) CA1022701A (en)
CH (1) CH578865A5 (en)
CS (1) CS178831B2 (en)
DE (1) DE2451402C2 (en)
DK (1) DK137214C (en)
ES (1) ES431532A1 (en)
FI (1) FI57692C (en)
FR (1) FR2249644B1 (en)
GB (1) GB1473925A (en)
HU (1) HU169874B (en)
IE (1) IE40097B1 (en)
IN (1) IN141920B (en)
IT (1) IT1021980B (en)
NL (1) NL181332C (en)
NO (1) NO137109C (en)
PH (1) PH10923A (en)
RO (1) RO70409A (en)
SE (1) SE406272B (en)
SU (1) SU587844A3 (en)
ZA (1) ZA7407018B (en)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4419993A (en) * 1981-12-10 1983-12-13 Minnesota Mining & Manufacturing Company Anti-fogging surgical mask
US4941470A (en) * 1983-11-07 1990-07-17 Tecnol, Inc. Face mask with ear loops and method for forming
US4662005A (en) * 1984-08-06 1987-05-05 Kimberly-Clark Corporation Conformable surgical face mask
US4635628A (en) * 1985-09-11 1987-01-13 Tecnol, Inc. Surgical face mask with improved moisture barrier
US4606341A (en) * 1985-09-23 1986-08-19 Tecnol, Inc. Noncollapsible surgical face mask
DE3638636C2 (en) * 1986-11-12 1988-11-24 Gerd Dr. 6940 Weinheim De Nowak
US5704349A (en) * 1987-10-02 1998-01-06 Tecnol Medical Products, Inc. Surgical face mask with darkened glare-reducing strip and visor
EP0374215A4 (en) * 1988-04-22 1990-10-24 John Patrick Russell Face protector
GR1001027B (en) * 1989-04-07 1993-03-31 Johnson & Johnson Medical Imrpoved means for filtration and mask for the face covering which comprises it
US5107547A (en) * 1991-01-10 1992-04-28 Baxter International Inc. Adjustable medical face mask fastener
US5765556A (en) * 1992-12-16 1998-06-16 Tecnol Medical Products, Inc. Disposable aerosol mask with face shield
US5724964A (en) * 1993-12-15 1998-03-10 Tecnol Medical Products, Inc. Disposable face mask with enhanced fluid barrier
US5699792A (en) * 1994-07-20 1997-12-23 Tecnol Medical Products, Inc. Face mask with enhanced facial seal
US5553608A (en) * 1994-07-20 1996-09-10 Tecnol Medical Products, Inc. Face mask with enhanced seal and method
US5706803A (en) * 1995-06-06 1998-01-13 Bayer; Robert T. Disposable face mask and method of manufacture
US5694927A (en) * 1995-11-08 1997-12-09 Bohmfalk; George L. Disposable mask and suction catheter
US5701892A (en) * 1995-12-01 1997-12-30 Bledstein; Adrien Janis Multipurpose face mask that maintains an airspace between the mask and the wearer's face
US5813398A (en) * 1996-03-29 1998-09-29 Tecnol Medical Products, Inc. Combined anti fog and anti glare features for face masks
US5706804A (en) * 1996-10-01 1998-01-13 Minnesota Mining And Manufacturing Company Liquid resistant face mask having surface energy reducing agent on an intermediate layer therein
US6354296B1 (en) 1998-03-16 2002-03-12 3M Innovative Properties Company Anti-fog face mask
US8100126B2 (en) * 2000-06-14 2012-01-24 Mcauley Alastair Edwin Breathing assistance apparatus
EP1289590B1 (en) * 2000-06-14 2017-08-09 Fisher & Paykel Healthcare Limited Breathing assistance apparatus
US6988500B1 (en) * 2003-05-15 2006-01-24 J. Palmero Sales Company, Inc. Fog free medical face mask
US6754909B1 (en) * 2003-05-21 2004-06-29 John Samelian Neck gator
WO2005021075A1 (en) 2003-09-03 2005-03-10 Fisher & Paykel Healthcare Limited A mask
US7703456B2 (en) * 2003-12-18 2010-04-27 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Facemasks containing an anti-fog / anti-glare composition
JP2008093285A (en) * 2006-10-13 2008-04-24 Michiko Takao mask
EP2114534A4 (en) * 2007-03-02 2011-02-16 Puckett Anne Mcintosh Transparent antimicrobial face mask
US9770611B2 (en) * 2007-05-03 2017-09-26 3M Innovative Properties Company Maintenance-free anti-fog respirator
US20100319105A1 (en) * 2009-06-23 2010-12-23 Cody Fairbanks Facial Spacer Device and Associated Methods
RU2550329C2 (en) * 2013-07-05 2015-05-10 Александр Александрович Атрошенко Filtering half-mask for protection against aerosols and dust
JP5463481B1 (en) * 2013-07-24 2014-04-09 一恵 漆原 mask
US9868002B2 (en) 2014-07-17 2018-01-16 3M Innovative Properties Company Respirator including contrast layer
CN106360847A (en) * 2016-11-17 2017-02-01 季忠杰 Mouth mask with external filtering device
USD824020S1 (en) 2017-02-23 2018-07-24 Fisher & Paykel Healthcare Limited Cushion assembly for breathing mask assembly
USD823455S1 (en) 2017-02-23 2018-07-17 Fisher & Paykel Healthcare Limited Cushion assembly for breathing mask assembly
USD823454S1 (en) 2017-02-23 2018-07-17 Fisher & Paykel Healthcare Limited Cushion assembly for breathing mask assembly

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2012505A (en) * 1934-02-05 1935-08-27 Samuel J Goldsmith Mask
US2655656A (en) * 1952-02-18 1953-10-20 Parmelee Plastics Co Vented face shield for welders
DE1172800B (en) * 1959-07-30 1964-06-25 Oliver Samuel Plantinga Operations Face Mask
US3170461A (en) * 1961-09-18 1965-02-23 Jr Hillary G Watts Disposable surgical mask
US3276445A (en) * 1964-02-25 1966-10-04 Weck & Co Edward Surgical mask
US3288138A (en) * 1965-10-14 1966-11-29 Sachs Louis Surgical mask
SE313144B (en) * 1965-12-30 1969-08-04 E Andersson

Also Published As

Publication number Publication date
AT345960B (en) 1978-10-10
IE40097B1 (en) 1979-03-14
IN141920B (en) 1977-04-30
DK569174A (en) 1975-06-23
ES431532A1 (en) 1976-11-01
JPS5078181A (en) 1975-06-25
DE2451402A1 (en) 1975-05-07
CA1022701A (en) 1977-12-20
BE821745R (en) 1975-04-30
FI57692B (en) 1980-06-30
SE7413601A (en) 1975-05-02
FR2249644A1 (en) 1975-05-30
DK137214C (en) 1978-07-10
CA1022701A1 (en)
RO70409A (en) 1980-07-15
ZA7407018B (en) 1976-06-30
NL7414193A (en) 1975-05-06
IE40097L (en) 1975-05-01
CS178831B2 (en) 1977-10-31
HU169874B (en) 1977-02-28
JPS5810099B2 (en) 1983-02-24
SU587844A3 (en) 1978-01-05
NO137109B (en) 1977-09-26
GB1473925A (en) 1977-05-18
AR211092A1 (en) 1977-10-31
FR2249644B1 (en) 1978-09-29
ATA877474A (en) 1978-02-15
IT1021980B (en) 1978-02-20
FI319774A (en) 1975-05-02
NO137109C (en) 1978-01-04
NO743928L (en) 1975-05-26
NL181332B (en) 1987-03-02
NL181332C (en) 1987-08-03
PH10923A (en) 1977-10-05
DE2451402C2 (en) 1984-10-04
BE821745A4 (en)
SE406272B (en) 1979-02-05
US3890966A (en) 1975-06-24
BR7409117A (en) 1975-11-04
CH578865A5 (en) 1976-08-31
DK137214B (en) 1978-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3545436A (en) Face seal
EP0588949B1 (en) Nasal dilator
US8061357B2 (en) Adhesive nasal respiratory devices
US3288138A (en) Surgical mask
CA2109898C (en) Disposable aerosol mask
US5533499A (en) Nasal dilator
JP3982553B2 (en) Disposable face mask with enhanced fluid barrier properties
CA1333122C (en) Nose-worn air filter
US893213A (en) Respirator.
EP0264772B1 (en) Respirator
AU735479B2 (en) A facial surgical mask with easier breathing device
US4231363A (en) Gas delivery face shield
AU750604B2 (en) Disposable face mask with enhanced fluid barrier
ES2323673T3 (en) nasal mask with integrally molded straps.
US3664335A (en) Surgical face mask
US4549543A (en) Air filtering face mask
ES2214558T3 (en) Reduction of the release force of a dilator.
US8887727B2 (en) Nasal passage opener of a ventilation mask
EP0417026B1 (en) Protective device kit for use in pulmonary ventilation treatment by the mouth-to-mouth or mouth-to-nose methods
EP0650712A1 (en) Adjustable face shield
AU603424B2 (en) Unidirectional fluid valve
US20030154984A1 (en) Disposable breathing mask
ES2205208T3 (en) nasal dilator and method for producing it.
ES2290215T3 (en) Helmets for artificial respiration without the aid of masks.
US5660174A (en) Buccal respiration mask