FI57575B - LINDNINGSAPPARAT FOER EN LEDNING - Google Patents

LINDNINGSAPPARAT FOER EN LEDNING Download PDF

Info

Publication number
FI57575B
FI57575B FI203974A FI203974A FI57575B FI 57575 B FI57575 B FI 57575B FI 203974 A FI203974 A FI 203974A FI 203974 A FI203974 A FI 203974A FI 57575 B FI57575 B FI 57575B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
shaft
coil
door
central
closed
Prior art date
Application number
FI203974A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI203974A (en
FI57575C (en
Inventor
Noel Kemel
Original Assignee
Bekaert Sa Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to GB3162973 priority Critical
Priority to GB3162973A priority patent/GB1440239A/en
Application filed by Bekaert Sa Nv filed Critical Bekaert Sa Nv
Publication of FI203974A publication Critical patent/FI203974A/fi
Publication of FI57575B publication Critical patent/FI57575B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI57575C publication Critical patent/FI57575C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
  • B21C1/00Manufacture of metal sheets, metal wire, metal rods, metal tubes by drawing
  • B21C1/02Drawing metal wire or like flexible metallic material by drawing machines or apparatus in which the drawing action is effected by drums
  • B21C1/14Drums, e.g. capstans; Connection of grippers thereto; Grippers specially adapted for drawing machines or apparatus of the drum type; Couplings specially adapted for these drums
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21CMANUFACTURE OF METAL SHEETS, WIRE, RODS, TUBES OR PROFILES, OTHERWISE THAN BY ROLLING; AUXILIARY OPERATIONS USED IN CONNECTION WITH METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL
  • B21C47/00Winding-up, coiling or winding-off metal wire, metal band or other flexible metal material characterised by features relevant to metal processing only
  • B21C47/24Transferring coils to or from winding apparatus or to or from operative position therein; Preventing uncoiling during transfer
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H54/00Winding, coiling, or depositing filamentary material
  • B65H54/70Other constructional features of yarn-winding machines
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H67/00Replacing or removing cores, receptacles, or completed packages at paying-out, winding, or depositing stations
  • B65H67/04Arrangements for removing completed take-up packages and or replacing by cores, formers, or empty receptacles at winding or depositing stations; Transferring material between adjacent full and empty take-up elements
  • B65H67/0405Arrangements for removing completed take-up packages or for loading an empty core

Description

ESF*1 M (11) KUULUTUS,UUKA.SU rnrnr jwlA 1 j UTLACG N I NGSSKRI FT ^ ' Ο ί 0 ^ T ^ (51) Kv.ik?/int.ci.^ B 65 H 5^-/54 // B 65 H 54/72« B 21 C 47/00 SUOMI —FINLAND (21) Ρμ·««ΙΙμΙμπημ — P«t«ivtt»»eknln| 2039/7^ (22) Hakamliplivl — AiM0knlnpdt| 03 · 07 · 7^ (23) AlkupUvl — GHtigh«ttda| 03.07-7*+ (41) Tullut julklMktl — Bllvlt offwwllg 0*+. 01.75ESF * 1 M (11) ADVERTISEMENT, UUKA.SU rnrnr jwlA 1 j UTLACG NI NGSSKRI FT ^ 'Ο ί 0 ^ T ^ (51) Kv.ik? /Int.ci.^ B 65 H 5 ^ - / 54 / / B 65 H 54/72 «B 21 C 47/00 FINLAND —FINLAND (21) Ρμ ·« «ΙΙμΙμπημ - P« t «ivtt» »eknln | 2039/7 ^ (22) Hakamliplivl - AiM0knlnpdt | 03 · 07 · 7 ^ (23) AlkupUvl - GHtigh «ttda | 03.07-7 * + (41) Tullut julklMktl - Bllvlt offwwllg 0 * +. 01.75
Patentti- ja raklrtarihallitu· Nihttvlk..^ |. kuul.julk.taun pvm._National Board of Patents and Construction · Nihttvlk .. ^ |. hearing date_
Patent- och reglstarctyralaan Amöktn utiagd och uti.tkrift.n pubtinnd 30.05.80 (32)(33)(31) Pyydetty *tuoik*u*— Begird prioritet 03.07.73Patent- och reglstarctyralaan Amöktn utiagd och uti.tkrift.n pubtinnd 30.05.80 (32) (33) (31) Pyydetty * Tuoik * u * - Begird priority 03.07.73
Englanti-England(GB) 31629/73 (71) N.V. Bekaert S.A., Leo Bekaertstraat 1, 8550 Zwevegem, Belgia-Belgien(BE) (72) Noel Kernel, Harelbeke, Belgia-Belgien(BE) (74) Oy Kolster Ab (5*+) Johdon käämintälaite - Lindningsapparat för en ledning Tämän keksinnön kohteena on johdon käämintälaite, joka käsittää kiinteän rungon, oleellisesti vaakasuoran akselin, jonka toinen pää on asennettu pyörivästi runkoon ja pitimen, joka kääntyy rungon suhteen avoimen ja suljetun asennon välillä ja joka on suljetussa asennossa sovitettu tukemaan akselin toista päätä pyörimisen aikana.England-England (GB) 31629/73 (71) N.V. Bekaert SA, Leo Bekaertstraat 1, 8550 Zwevegem, Belgium-Belgium (BE) (72) Noel Kernel, Harelbeke, Belgium-Belgium (BE) (74) Oy Kolster Ab (5 * +) Cable winding device - Lindningsapparat för en ledning the object is a cable winding device comprising a fixed body, a substantially horizontal shaft, one end of which is rotatably mounted on the body and a holder which pivots relative to the body between an open and closed position and which in the closed position is adapted to support the other end of the shaft during rotation.
Johdon vetämistä ja kelaan käämintää varten tarkoitetun koneiston tehoa rajoittaa yleensä se nopeus, jolla johtoa voidaan käämiä kelaan. Erikoisesti kuparia voidaan vetää 50 m/s suuruusluokkaa olevilla nopeuksilla, ja tuottaa vaikeuksia käämintälaitteelle seurata tätä nopeutta, johtuen epätasapainosta ja kelan aiheuttamista keskipakoisvoimista. Tällainen kela voi tyhjänä ollessaan olla tasapainossa, mutta suurin osa epätasapainosta aiheutuu johdosta, sitä mukaa kuin sitä käämitään kelaan ja josta ei ole mitään takeita että sitä käämitään täydellisesti tasapainoiseen muotoon.The power of the machinery for pulling and winding the wire is usually limited by the speed at which the wire can be wound on the coil. In particular, copper can be drawn at speeds of the order of 50 m / s, and makes it difficult for the winding device to monitor this speed, due to the imbalance and the centrifugal forces caused by the coil. Such a coil may be in equilibrium when empty, but most of the imbalance is caused by the wire as it is wound on the coil and there is no guarantee that it will be wound in a perfectly balanced shape.
Edelleen, suuremmat käämintänopeudet ovat vähemmän tehokkaita tuotanto-nopeuden suhteen, koska joudutaan pysähtymään liian usein täysien kelojen vaihtamista varten, ja tästä syystä on toivottavaa käämiä johto suuriin keloihin. Mutta suuremmilla mitoilla epätasapainosta ja värähtelyistä aiheutuvat ongelmat yhä kasvavat.Further, higher winding speeds are less efficient in terms of production speed because they have to stop too often to replace full coils, and for this reason it is desirable to wind the wire into large coils. But on a larger scale, the problems of imbalance and vibration are growing.
2 575752 57575
Ja tällaista suurta nopeutta ja painoa varten tulee välttämättömäksi, turvallisuuden takia, ympäröidä kela suojaavalla kiinteän rungon osalla. Näissä olosuhteissa tulee vaikeaksi siirtää kelaa koneeseen ja siitä pois: ei käy käsin painon takia, turvallisuuden takia ainakin osittain rungon osan ympäröimänä, ja tukevasti laitteessa kiinni mahdollisen epätasapainon takia. Näin ollen, toivomukset suuresta nopeudesta ja kelan suurista mitoista merkitsevät ristiriitaisuutta käsittelyn yksinkertaisuuden kanssa.And for such high speed and weight, it becomes necessary, for safety reasons, to surround the coil with a protective part of the fixed body. Under these conditions, it becomes difficult to move the spool in and out of the machine: it does not go by hand due to weight, for safety at least partially surrounded by a part of the body, and firmly attached to the device due to possible imbalance. Thus, the desires for high speed and large dimensions of the coil represent a contradiction with the simplicity of handling.
Keksintö tarkoittaa rakennetta missä 100 kg tai enemmän painavien raskaiden kelojen siirtäminen sisään ja ulos tulee helpommaksi käämintälaitteessa, joka on muotoiltu suuria, vähintään 20 m/s mieluummin suuruusluokkaa 50 m/s tai enemmän olevia nopeuksia varten, ja joka kykenee kantamaan epätasapainosta aiheutuvia 1000 kg:n tai suurempia voimia.The invention means a structure in which the transfer of heavy coils weighing 100 kg or more in and out becomes easier in a winding device designed for high speeds of at least 20 m / s, preferably of the order of 50 m / s or more, and capable of carrying 1000 kg due to imbalance: n or greater forces.
On olemassa muutamia rakenteita, jotka ovat sopivia kelojen käsittelyä varten, mutta ovat vähemmän sopivia toimimaan suurilla nopeuksilla. Ensinnäkin on se käämintälaitteen tyyppi, jossa on akseli, jonka toinen pää on pyöritettävästä kiinnitetty laakeriin ja toinen pää on jätetty vapaaksi, ja mihin kelaa voidaan helposti asentaa päälle ja pois asettamalla kelan sydän akselille. Tällä rakenteella epätasapaino ja johdon jännitys voivat aiheuttaa suuria vääntömoment-teja akseliin ja erikoisesti laakeriin, mikä tekee sen vähemmän käyttökelpoiseksi suurilla nopeuksilla ja suurilla kelapainoilla. On myöskin käämintälaitteen tyyppi, jossa kelaa puristetaan kahden kiertyvän kärjen, joiden kärkien on sovittava tarkkaan kelan molemmin puolin olevien laippojen tarkasti keskipisteissä oleviin aukkoihin. Nämä kelat kuitenkaan eivät ole tehty korkealaatuisesta teräksestä, ja kärkiä varten olevat aukot ovat alttiita vaurioille huonon käsittelyn takia, eivätkä pitkäksi aikaa takaa sitä että ne sopisivat yhteen kärkien kanssa niin tarkasti että vältyttäisiin epätasapainosta.There are a few structures that are suitable for handling coils but are less suitable for operating at high speeds. First, it is the type of winding device that has a shaft with one end rotatably attached to the bearing and the other end left free, and where the coil can be easily mounted on and off by placing the coil core on the shaft. With this design, unbalance and line tension can cause high torques on the shaft and especially the bearing, making it less usable at high speeds and high coil weights. There is also a type of winding device in which the spool is pressed by two rotating tips, the tips of which must fit exactly into the openings at the exact centers of the flanges on both sides of the spool. However, these coils are not made of high quality steel, and the openings for the tips are prone to damage due to poor handling and do not guarantee for a long time that they will match the tips so precisely to avoid imbalance.
Vanha johdonvetokone on tunnettu (British Patent n:o 353 326), johon on asennettu vetovintturi painavia johtokeloja varten, jossa pystysuora akseli on alapäästään asennettu laakeriin, ja jossa johtokelaa voidaan poistaa yläpään kautta, mutta missä toiminnan aikana tätä päätä pidetään kiinni saranaiaaisesti poiskäännettävällä varrella. Tämä erityinen rakenne ei ollut kovin sopiva käämien helppoa käsittelyä varten, eikä myöskään turvallisuuden suhteen, koska suojaava suojakupu pyöri yhdessä vetovintturin kanssa. Keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista, että pidin on suljetussa asennossa tehty lukituksi oveksi, joka peittää aukon kammioon, joka on suurimmaksi osaksi rungon ympäröimä ja sisältää kelan, joka on asennettu akselille, jonkatoinen pää sijaitsee oveen asennetussa keskiosassa ja että pidin avoimessa asennossa jättää aukon avoimeksi, niin että sen läpi voidaan viedä kela akselille tai vetää se akselilta pois.An old cord puller is known (British Patent No. 353,326) fitted with a pull winch for heavy cord reels, in which a vertical shaft is mounted at a lower end on a bearing, and in which the cord reel can be removed through an upper end, but where during operation this end is held by a hinged arm. This special construction was not very suitable for easy handling of the windings, nor for safety, as the protective hood rotated together with the traction winch. The device according to the invention is characterized in that the holder in the closed position is made as a locked door covering the opening in the chamber, which is largely surrounded by the body and includes a coil mounted on a shaft, the end of which is located in the door-mounted center and leaves the opening open. so that the coil can be passed through the shaft or pulled off the shaft.
3 57575 Näinollen, kun ovi on auki, uutta kelaa voidaan viedä kammioon sisään työntämällä sitä akselin päälle, vaakasuorassa asennossa, mikä on helpompi tehdä kuin pystysuorassa asennossa, ja sitten yksinkertaisella oven kiinnitysliikkeellä, sekä kammio sulkeutuu turvallisuuden takia, että akselin vapaa pää kiinnittyy oveen asennettuun keskiosaan. Tällä tavalla laite on valmis toimintaan, akselin ollessa kannatettuna kahdessa pisteessä kelan molemmin puolin. Tämä sallii akselin kannattamaan suuria epätasapainovoimia. "Ovi" voi paremmin kantaa näitä voimia kuin "varsi", joka on saranalla kytketty runkoon ja joka kiinnittyisi akselin vapaaseen päähän. "Varrella" on todella iso pituusmitta verrattuna kahteen verrattain pieneen paksuusmittaan (esim. 5 kertaa pienempi) ja sen saranalinja menee paksuusmitan suuntaan ja on lyhyt. "Ovella" on kuitenkin kaksi isoa noin samaa suuruusluokkaa olevaa tasomittaa ja yksi paksuusmitta (esim. 5 kertaa pienempi) ja sen saranalinja kulkee pitkin tasomittaa ja on pitkä, ja voi näinollen paremmin kantaa niitä voimia, jotka vaikuttavat keskiosasin ja yhdensuuntaisesti saranan kanssa. Samalla ovelle voidaan antaa lisätehtäväksi sen aukon peittämisen, josta kelaa vietiin kammioon.3,57575 Thus, when the door is open, a new coil can be introduced into the chamber by pushing it onto the shaft, in a horizontal position, which is easier to do than in a vertical position, and then with a simple door closing movement, and the chamber closes for safety. the middle part. In this way, the device is ready for operation, the shaft being supported at two points on both sides of the coil. This allows the shaft to support large unbalance forces. A "door" can better carry these forces than an "arm" hinged to the frame and attached to the free end of the shaft. The "arm" has a really large length measure compared to two relatively small thickness measures (e.g. 5 times smaller) and its hinge line goes in the direction of the thickness measure and is short. However, the "door" has two large planar measures of about the same order of magnitude and one thickness dimension (e.g. 5 times smaller) and its hinge line runs along the planar dimension and is long, and thus can better withstand the forces acting on the central part and parallel to the hinge. At the same time, the door can be given the additional task of covering the opening from which the coil was introduced into the chamber.
Keskiosaa asennetaan mieluummin laakeriin ja pyörii akselin mukana vaikka arvostettaisiinkin, että kärki olisi kuollut (so. ei-kiertyvä) ja akselin toinen pää varustettu laakerirenkaalla.The central part is preferably mounted on a bearing and rotates with the shaft even if it is appreciated that the tip is dead (i.e. non-rotating) and the other end of the shaft is provided with a bearing ring.
Keskiosa olisi mieluummin siirrettävissä akselin pituussuunnassa jotta akselin toisen pään tiukkaaminen keskiöön helpottuisi ja säädön sallimiseksi lämpötilan aiheuttamien ja fysikaalisten liikkeiden kompensoimiseksi. Tämän voi mukavimmin aikaansaada hydraulisella nesteellä.The center portion would preferably be displaceable along the length of the shaft to facilitate tightening of the other end of the shaft to the center and to allow adjustment to compensate for temperature-induced and physical movements. This can best be accomplished with hydraulic fluid.
Ei ole välttämätöntä, että kiinteä runko täydellisesti ympäröi kammion, johon kela on sijoitettu toiminnan aikana. Eräitä osia kammion seinistä, voidaan jättää avoimiksi, tarkoituksena sallia kelan tarkkailemista tai salliakseen nopean pääsyn kammion vähemmän vaarallisiin osiin.It is not necessary that the fixed body completely surround the chamber in which the coil is placed during operation. Some parts of the chamber walls may be left open to allow observation of the coil or to allow rapid access to less hazardous parts of the chamber.
Mieluummin ovi sisältää yhden tai useampia salpoja, jotka ovat 4 57575 varustetut sähköisillä koskettimilla, jotka katkaisevat moottorin syöttöä kun ovi ei ole täydellisesti kiinnitetty. Oven saranalinja on mieluummin pystysuora linja, jotta sen painopiste pysyisi samassa tasossa olipa ovi auki tai kiinni, ja tehdäkseen tämän liikkeen helpommaksi.Preferably, the door includes one or more latches provided with 4,57575 electrical contacts that cut off the motor supply when the door is not fully engaged. The door hinge line is preferably a vertical line so that its center of gravity remains in the same plane whether the door is open or closed, and to make this movement easier.
Kun se on suljettu, oven on kuitenkin oltava pääasiallisesti pystysuorassa asennossa, jotta se pystyisi ottamaan vastaan vaakasuoran varren päätä.However, when closed, the door must be in a substantially vertical position in order to be able to receive the end of the horizontal arm.
Kela voi muodostua lieriömäisestä sydämestä, joka on jommassa kummassa päässä varustettu säteettäisellä laipalla tai pelkästä lieriömäisestä sydämestä. Täyteen käämittynä käämin halkaisija on vähintään 15 cm, tavallisimmin halkaisijat ovat alueella 20 cm - 63 cm. Yleisesti kelat ovat tehdyt keski laatuisesta teräksestä ja käyttöikä-nään niitä voidaan kuljettaa pitkiä matkoja ja käyttää eri tyyppisissä johtojen käsittelylaitteissa. Ajan mukaan lieriömäisen sydämen päitten aukot vaurioituvat. On kuitenkin harvinaista että itse sydän vaurioituu, päittensä välissä, ja varmistuakseen siitä, että kukin kela on keskeisesti akselilla käämitystoiminnan aikana, akseli on mieluummin varustettu aksiaalisesti laajentuvilla kiiloilla, jotka ovat liikuteltavia akselin säteen suuntaisesti tarttuakseen kelan lieriömäisen sydämen sisäpintaan olennaisesti sen koko pituudella.The coil may consist of a cylindrical core provided with a radial flange at either end or of a cylindrical core alone. When fully wound, the diameter of the coil is at least 15 cm, most usually in the range of 20 cm to 63 cm. In general, the coils are made of medium grade steel and during their service life they can be transported long distances and used in various types of wire handling equipment. Over time, the openings in the ends of the cylindrical heart are damaged. However, it is rare for the core itself to be damaged, between its ends, and to ensure that each coil is centrally on the shaft during winding operation, the shaft is preferably provided with axially expanding wedges movable radially along the shaft to grip substantially the entire length of the coil's cylindrical core.
Parhaimpina pidetyt kyseessä olevan keksinnön mukaiset laitteet kykenevät yleensä käämimään johtoa yli 40 m/s nopeuksilla.The preferred devices according to the present invention are generally capable of winding a wire at speeds above 40 m / s.
Eräitä keksinnön mukaisen käämintälaitteen toteutusta kuvataan, esimerkin muodossa, ja viitaten liitteenä oleviin piirustuksiin:Some embodiments of the winding device according to the invention will be described, by way of example, and with reference to the accompanying drawings:
Kuvio 1 on sivukuva, osittain leikkauksena laitteesta, joka on valmiina aloittamaan käämintätoiminnan.Figure 1 is a side view, partly in section, of a device ready to start winding operation.
Kuvio 2 on sivukuva, osittain leikkauksena kelasta, jota juuri tullaan asentamaan laitteeseen, ja kuvio 3 on perspektiivikuva, osittain auki leikattuna, laitteesta kuvion 2 esittämässä tilassa.Fig. 2 is a side view, partly in section, of a coil just to be mounted on the device, and Fig. 3 is a perspective view, partly in section, of the device in the state shown in Fig. 2.
Vastaten kuvioita, käämintälaite sisältää päärungon 1. Vierintälaakeri on tukevasti kiinnitetty päärunkoon 1 ja kantaa pyörivän akselin 3. Kela 4 on lujasti kiinni pyöritettävässä akselissa 3 kiilojen 5 avulla, jotka kiilat ulottuvat pitkin akselia 3 ja joita painetaan säteettäisesti akselista 3, hydraulisella nesteellä, kelan 4 sydäntä vastaan, oleellisesti koko sen akselinsuuntaisella pituudella.Corresponding to the figures, the winding device includes a main body 1. A rolling bearing is firmly attached to the main body 1 and carries a rotating shaft 3. The coil 4 is firmly attached to the rotatable shaft 3 by wedges 5 extending along the shaft 3 and pressed radially from the shaft 3. against the heart, substantially along its axial length.
Keskiosa 6 on asennettu sylinteriin 9 muodostaen osan rungosta ö, joka on saranoitu päärunkoon 1, saranoilla 21. Keskiosaa 6 voidaan siirtää akselin 3 pään 7 kanssa yhteen, ja pois siitä kääntämällä runkoa 8 saranoiden 21 varassa ja liikuttamalla keskiosaa 6 sylinterin 9 57575 suhteen .The central part 6 is mounted on the cylinder 9 forming a part of the body hinged to the main body 1 by hinges 21. The central part 6 can be moved together and out of the shaft 7 by turning the body 8 on the hinges 21 and moving the central part 6 relative to the cylinder 9 57575.
Kun keskiosa 6 on siirretty kuvioiden 2 ja 3 esittämään asentoon ja kiilat 5 ovat takaisin vedetyt, kelaa 4 voidaan asentaa tai poistaa akselista 3 pään 7 kautta.Once the central part 6 has been moved to the position shown in Figures 2 and 3 and the wedges 5 have been retracted, the coil 4 can be mounted or removed from the shaft 3 via the head 7.
Kuvioiden 1 ja 2 mukaisesti keskiosa 6 on asennettu vierintälaakeriin ja pyörii akselin 3 mukana, kun se on kytketty siihen. Keskiosa 6 on siirrettävissä sylinterissä 9 pumppaamalla hydraulista nestettä kammioon 10. Keskiosan liikettä sylinterin 9 suhteen voisi myös saada aikaan niiden välissä vaikuttavan männän ja sylinterin yhdistelmän avulla, tai käyttämällä käsikäyttöistä pyörä- ja mäntä-yhdistelmää tai kierukkakäyttöä käyttämällä.According to Figures 1 and 2, the central part 6 is mounted on a rolling bearing and rotates with the shaft 3 when connected to it. The central part 6 is movable in the cylinder 9 by pumping hydraulic fluid into the chamber 10. The movement of the central part with respect to the cylinder 9 could also be effected by means of a piston and cylinder combination acting between them, or by using a manual wheel and piston combination or a helical drive.
Huomataan, että akselin 3 pää 7 on katkaistun kartion muotoinen ja että keskiosalla on suippenevat reunat kartion ohjaamiseksi kun se tunkeutuu keskiosaan 6.It is noted that the end 7 of the shaft 3 is in the shape of a truncated cone and that the central part has tapered edges to guide the cone as it penetrates the central part 6.
Laite sisältää myöskin nostolaitteen, joka muodostuu sillasta 12 ja sähkömoottorista 14, tukevasti kiinnitettynä runkoon 13. Koko nostolaitetta voidaan siirtää vierintälaakeriin 2 päin tai siitä pois, siirtämällä hammasratasta 18 kaksinkertaisessa hammastankckäytössä, jossa ovat hammastangot 19 ja 20, hydraulisella männällä ja sylinterillä 17. Kun halutaan käämiä johtoa kelaan 4, kelaa ensin vieritetään nostolaitteen sillalle 12. Sähkömoottoria 14 käynnistetään sitten ja hihnapyörä 15 pyörii nostaen kelaa kunnes sen akseli on juuri varren akselin alapuolella (esm.1-2 cm). Mäntä- ja sylinteriyhdistelmää 17 pannaan sitten liikkeelle siirtämään hammaspyörää oikealle päin, kuvion 2 osoittamalla tavalla, täten siirtäen kelaa 4 varrelle 3. Kun kela 4 on asennossaan ja kytketty käämittävään johtoon, siirretään runkoon 8 kuvion 1 esittämään asentoon. Runkoa 8 lukitaan sitten asentoonsa salvalla (ei-esitetty). Kun salpa on käännetty kiinni-asentoonsa .se käynnistää mekanismin, joka aikaansaa hydraulisen nesteen painumisen kammioon 10 painaen täten keskiosan kiinteään kytkentään varren 3 pään 7 kanssa. Hydraulista nestettä toimitetaan kiiloille 5 puristaakseen niitä kelan 4 sydäntä vastaan. Näin tapahtuessa kiilat 5 nostavat kelaa 4 irti sillasta 13 ja saattavat sen akselia linjaan varren 3 akselin kanssa. Tällä hetkellä kelan 4 paino jakautuu laakerin 2 ja keskiosan 6 kesken. Moottoria 11 käynnistetään sitten ja rumpua pyöritetään kunnes kela on täynnä.The device also includes a lifting device consisting of a bridge 12 and an electric motor 14 fixedly attached to the frame 13. The entire lifting device can be moved towards or away from the roller bearing 2 by moving the gear 18 in a double rack drive with racks 19 and 20, a hydraulic piston and a cylinder 17. When winding the wire on the spool 4, the spool is first wound on the bridge 12 of the hoisting device. The piston and cylinder assembly 17 is then moved to move the gear to the right, as shown in Figure 2, thus moving the coil 4 to the arm 3. When the coil 4 is in its position and connected to the winding line, the body 8 is moved to the position shown in Figure 1. The body 8 is then locked in position with a latch (not shown). When the latch is turned to its closed position, it actuates a mechanism which causes the hydraulic fluid to squeeze into the chamber 10, thus pressing the central part into fixed engagement with the end 7 of the arm 3. Hydraulic fluid is supplied to the wedges 5 to press them against the core of the coil 4. In this case, the wedges 5 lift the coil 4 off the bridge 13 and align its axis with the axis of the arm 3. At present, the weight of the coil 4 is distributed between the bearing 2 and the central part 6. The motor 11 is then started and the drum is rotated until the coil is full.
Käämimistoiminnan lopettamiseksi hydraulinen neste poistetaan kammiosta 10 ja myös kiiloista 5, niin että kela omasta painostaan asettuu sillalle 12. Hydraulinen paine tilassa 10 pienennetään ja kun se on loppunut avautuu salpa, joka mahdollistaa sen salvan poistamisen.To stop the winding operation, the hydraulic fluid is removed from the chamber 10 and also from the wedges 5, so that the coil of its own weight settles on the bridge 12. The hydraulic pressure in the space 10 is reduced and when it is finished the latch opens, allowing its latch to be removed.
57575 joka on pitänyt rungon Θ kiinni rungossa 1. Runkoa Θ siirretään sitten kuvion 2 esittämään asentoon ja mäntä- ja sylinteriyhdistelmä 17 pannaan käyntiin siirtämään hammaspyörää 1Θ oikealta vasemmalle, täten siirtäen nostolaitetta kuvion 2 esittämään asentoon. Nostolaitetta alennetaan sitten ja kela poistetaan. Toimintajaksoa uusitaan sitten toisella kelalla.57575 which has held the body Θ in the body 1. The body Θ is then moved to the position shown in Fig. 2 and the piston and cylinder assembly 17 is actuated to move the gear 1Θ from right to left, thus moving the lifting device to the position shown in Fig. 2. The hoist is then lowered and the spool is removed. The operating cycle is then repeated with another coil.
Rajoittimia voidaan sisällyttää nostimekanismiin, niin että silta automaattisesti pysähtyy kun se saavuttaa ennalta valitun korkeuden. Kun useampia eri kelakokoja käytetään samassa koneessa, on edullista varustaa sitä vastaavalla määrällä rajoittimia.The stops can be incorporated into the lifting mechanism so that the bridge automatically stops when it reaches a preselected height. When several different coil sizes are used in the same machine, it is advantageous to provide a corresponding number of stops.
Vaikka silta 12 kannattaakin kelaa aina kun kiilat 5 ovat pai-neettomia ja keskiosaa 6 on siirretty pois kytkennästä varteen 3, vartta 3 olisi mieluummin muotoiltava kannattamaan täytetyn kelan painoa ilman liiallista taipumista.Although the bridge 12 supports the coil whenever the wedges 5 are depressurized and the central portion 6 has been moved out of engagement with the arm 3, the arm 3 should preferably be shaped to support the weight of the filled coil without excessive bending.

Claims (5)

 1. 7 575757 57575
 2. 1. Johdon käämintälaite, joka käsittää kiinteän rungon (1), oleellisesti vaakasuoran akselin (3), jonka toinen pää on asennettu pyörivästi mainittuun runkoon, ja pitimen (8), joka kääntyy rungon suhteen avoimen ja suljetun asennon välillä ja joka on suljetussa asennossa sovitettu tukemaan akselin toista päätä (7) pyörimisen aikana, tunnettu siitä, että pidin on suljetussa asennossa tehty lukituksi oveksi (8), joka peittää aukon kammioon, joka on suurimmaksi osaksi rungon ympäröimä ja sisältää kelan (U), joka on asennettu akselille (3), jonka toinen pää (7) sijaitsee oveen asennetussa keskiosassa (6) ja että pidin avoimessa asennossa jättää aukon avoimeksi, niin että sen läpi voidaan viedä kela (U) akselille (3) tai vetää se akselilta pois,A cable winding device comprising a fixed body (1), a substantially horizontal shaft (3), one end of which is rotatably mounted on said body, and a holder (8) pivotable relative to the body between an open and a closed position and arranged in the closed position to support the other end (7) of the shaft during rotation, characterized in that in the closed position the holder is made as a locked door (8) covering the opening in the chamber, which is largely surrounded by the body and includes a coil (U) mounted on the shaft (3) , the other end (7) of which is located in the central part (6) mounted on the door and that the holder in the open position leaves the opening open so that the coil (U) can be passed through the shaft (3) or pulled off the shaft,
 3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että ovessa olevaan laakeriin (2) on asennettu keskiosa (6), joka on pyöritettävissä mainitun akselin (3) kanssa,Device according to claim 1, characterized in that a central part (6) is mounted on the bearing (2) in the door, which is rotatable with said shaft (3),
 4. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, tunnettu siitä, että mainittu keskiosa (6) on hydraulisen paineen vaikutuksesta aksiaalisesti liikkuva. 1*. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen laite, tunnettu siitä, että siihen kuuluu nostolaite (12), joka on vaakasuorasti siirrettävissä mainitun akselin (3) suuntaisesti mainittuun kammioon (10) ja siitä ulos oven (8) auki ollessaan jättämän aukon kautta, ja sovitettu nostamaan kelaa (U) linjaan mainitun akselin (3) kanssa ja siitä pois.Device according to claim 2, characterized in that said central part (6) is axially movable under the effect of hydraulic pressure. * 1. Device according to any one of claims 1 to 3, characterized in that it comprises a lifting device (12) which can be moved horizontally parallel to said chamber (10) in and out of said axis (3) through an opening left by the door (8), and adapted to lift coil (U) in line with and out of said shaft (3).
 5. 5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-U mukainen laite, tunnettu siitä, että akseli (3) on varustettu akselin suuntaisesti sijoitetuilla kiiloilla (5), jotka ovat siirrettävissä säteittäisesti akselista (3) puristaakseen kelan (1*) sydämen sisäpintaa oleellisesti sen pituudella.Device according to one of Claims 1 to U, characterized in that the shaft (3) is provided with axially arranged wedges (5) which can be moved radially from the shaft (3) to compress the inner surface of the core of the coil (1 *) substantially along its length.
FI203974A 1973-07-03 1974-07-03 LINDNINGSAPPARAT FOER EN LEDNING FI57575C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB3162973 1973-07-03
GB3162973A GB1440239A (en) 1973-07-03 1973-07-03 Apparatus for winding wire onto a bobbin power supply apparatus

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI203974A FI203974A (en) 1975-01-04
FI57575B true FI57575B (en) 1980-05-30
FI57575C FI57575C (en) 1980-09-10

Family

ID=10326034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI203974A FI57575C (en) 1973-07-03 1974-07-03 LINDNINGSAPPARAT FOER EN LEDNING

Country Status (11)

Country Link
JP (1) JPS5070256A (en)
BE (1) BE816861A (en)
BR (1) BR7405440D0 (en)
CS (1) CS191914B2 (en)
DE (2) DE7422326U (en)
ES (1) ES427928A1 (en)
FI (1) FI57575C (en)
FR (1) FR2235743B1 (en)
GB (1) GB1440239A (en)
IT (1) IT1016249B (en)
NL (1) NL7408093A (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3438179C2 (en) * 1984-10-18 1989-11-02 Kabelmetal Electro Gmbh, 3000 Hannover, De
DE3506922A1 (en) * 1985-02-27 1986-09-04 Neuhäuser GmbH + Co, 4670 Lünen Device for winding up a conveying cable, in particular used cable, onto a cable drum
GB2177430B (en) * 1985-07-05 1989-07-19 Reiter Ag Maschf Enclosures for high speed winders
DE3820311C2 (en) * 1988-06-15 1993-06-03 Maschinenfabrik Niehoff Gmbh & Co Kg, 8540 Schwabach, De
CN106825112B (en) * 2016-11-14 2018-07-10 无锡市乾泰金属构件厂 A kind of fine stainless steel wire wind with adjustment effect
CN108163620A (en) * 2017-12-18 2018-06-15 贵州钢绳股份有限公司 Heavy coil steel wires reel active line-putting method and its device
CN109928262B (en) * 2018-11-13 2020-11-20 广州市水电设备安装有限公司 Adjustable cable pay-off rack convenient for installing wire coil
CN112278993B (en) * 2020-10-16 2021-05-28 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 Wire and cable winding device

Also Published As

Publication number Publication date
CS191914B2 (en) 1979-07-31
FR2235743A1 (en) 1975-01-31
GB1440239A (en) 1976-06-23
DE2431515A1 (en) 1975-01-30
NL7408093A (en) 1975-01-07
JPS5070256A (en) 1975-06-11
ES427928A1 (en) 1976-08-16
IT1016249B (en) 1977-05-30
BR7405440D0 (en) 1975-03-25
DE2431515B2 (en) 1979-01-11
DE7422326U (en) 1976-04-22
FR2235743B1 (en) 1977-10-14
FI203974A (en) 1975-01-04
BE816861A (en) 1974-12-27
FI57575C (en) 1980-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI57575B (en) LINDNINGSAPPARAT FOER EN LEDNING
FI57653B (en) VALSVERK
FI85362C (en) ANORDNING FOER BEHANDLING AV TRYCKALSTER SAOSOM TIDNINGAR, TIDSSKRIFTER OCH LIKNANDE.
CN110127457B (en) Winding device for winding cable and using method thereof
US4012001A (en) Cable spinning
US2785866A (en) Machine for wrapping concrete containers with wire
CN207713188U (en) A kind of cable windings draw off gear
CN208869100U (en) A kind of packaged type cable windings draw off gear
US2004634A (en) Cable stranding machine
US3373952A (en) Drum winder for paper and the like
CN104377030A (en) Steel strand pay-off reel with coil pressing devices
SU1007779A1 (en) Apparatus for coiling/uncoiling metallic strips
US4105167A (en) Cable spinning
US2402289A (en) Hoist drum cover
CN214087086U (en) Electric power construction kinking device
CN213112255U (en) Anchoring device for gantry crane
CN210944277U (en) Wire winding and arranging machine
CN209480929U (en) A kind of coil pipe feeding machine
CN210914539U (en) Chemical fiber cloth production is with receiving material removal storage device
CN210824666U (en) Shaftless charging structure of high-speed disc gear shaftless charging winding and unwinding device
CN109292534A (en) A kind of guiding driving mechanism coiled suitable for power cable
CN210594728U (en) High-efficient cloth winding drum for textile machinery
US4093131A (en) Machine for winding tape body insulation on pole coils of electric machines
CN209522343U (en) A kind of core material preparation facilities
SU903195A1 (en) Device for uncoiling belt material