FI56594C - TRANSFORMATOR FOR OIL SPEAKERS AND ENCLOSURES - Google Patents

TRANSFORMATOR FOR OIL SPEAKERS AND ENCLOSURES Download PDF

Info

Publication number
FI56594C
FI56594C FI349073A FI349073A FI56594C FI 56594 C FI56594 C FI 56594C FI 349073 A FI349073 A FI 349073A FI 349073 A FI349073 A FI 349073A FI 56594 C FI56594 C FI 56594C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
winding
air gap
transformer
core
transformator
Prior art date
Application number
FI349073A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI56594B (en
Inventor
Rainer Dangschat
Horst Grobecker
Roman Haas
Original Assignee
Siemens Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE2305957 priority Critical
Priority to DE19732305957 priority patent/DE2305957C3/en
Application filed by Siemens Ag filed Critical Siemens Ag
Application granted granted Critical
Publication of FI56594B publication Critical patent/FI56594B/en
Publication of FI56594C publication Critical patent/FI56594C/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
  • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
  • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
  • H04N3/18Generation of supply voltages, in combination with electron beam deflecting
  • H04N3/19Arrangements or assemblies in supply circuits for the purpose of withstanding high voltages
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
  • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
  • H01F27/24Magnetic cores
  • H01F27/255Magnetic cores made from particles
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
  • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
  • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
  • H01F27/2823Wires
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
  • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
  • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
  • H01F3/14Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
  • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
  • H01F38/42Flyback transformers

Description

r_, /<|4. KUULUTUSjULKAISU _ . „ Ä ^£Fa ^ (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT S6S94 C (45) Patent::·! ayonr.etty 11 £ 1930r_, / <| 4. ANNOUNCEMENT _. „^ ^ Fa ^ (11) UTLÄGGNINGSSKRIFT S6S94 C (45) Patent :: ·! ayonr.etty 11 £ 1930

Patent meddelat ^ ^ (51) Kv.ik.vint.ci.* H 01 F 27/3^ SUOMI — FINLAND (11) Ρ^**·*'*·*·"»1* — P*tent*n*öknlng 3^90/73 (22) Hiknmlspllvft — AmBknlngidaf 12.11.73 (23) Alkuptlvl — Glltlghatsdag 12.11.73 (11) Tullut julkiseksi — Bllvlt offentllg qQ _ Qg (yjjPatent meddelat ^ ^ (51) Kv.ik.vint.ci. * H 01 F 27/3 ^ SUOMI - FINLAND (11) Ρ ^ ** · * '* · * · "» 1 * - P * tent * n * öknlng 3 ^ 90/73 (22) Hiknmlspllvft - AmBknlngidaf 12.11.73 (23) Alkuptlvl - Glltlghatsdag 12.11.73 (11) Become public - Bllvlt offentllg qQ _ Qg (yjj

Patentti- ja rekisterihallitus N*htiv«k,ip«on j. kuuLjuiiuisun pvm—The National Board of Patents and Registration N * htiv «k, ip« is j. date of moonshine—

Patent-ech registerttyrelaen Ansökin utlagd och uti.*krtft#n publicerad 31.10.79 (32)(33)(31) Pyydetty etuoikeus —Begird prloritet 07.02.73Patent-ech registerttyrelaen Ansökin utlagd och uti. * Krtft # n publicerad 31.10.79 (32) (33) (31) Pyydetty etuoikeus —Begird prloritet 07.02.73

Saksan Liittotasavalta-Förbundsrepubliken Tyskland(DE) P 2305957-6 (71) Siemens Aktiengesellschaft, Berlin/Miinchen, DE; Wittelsbacherplatz 2, D-8000 Munchen 2, Saksan Liittotasavalta-Förbundsrepubliken Tyskland(DE) (72) Rainer Dangschat, Landsham, Horst Grobecker, Munchen, Roman Haas,Federal Republic of Germany-Förbundsrepubliken Tyskland (DE) P 2305957-6 (71) Siemens Aktiengesellschaft, Berlin / Miinchen, DE; Wittelsbacherplatz 2, D-8000 Munchen 2, Federal Republic of Germany-Förbundsrepubliken Tyskland (DE) (72) Rainer Dangschat, Landsham, Horst Grobecker, Munich, Roman Haas,

Puchheim, Saksan Liittotasavalta-Förbundsrepubliken Tyskland(DE) (7*0 Berggren Oy Ab (5*0 Väritelevisiovastaanottimessa käytettävän estomuuttajakytkennän muuntaja - Transformator för en spärromvandlarkoppling i en färgtelevisionsmottagarePuchheim, Federal Republic of Germany Förbundsrepubliken Tyskland (DE) (7 * 0 Berggren Oy Ab (5 * 0 Transformer for color television receiver block transformer - Transformator för en spärromvandlarkoppling i en färgtelevisionsmottagare

Esillä oleva keksintö kohdistuu väritelevisiovastaanotti-messa käytettävän estomuuttajakytkennän muuntajaan, jossa on monihaarainen, vähintään yhtä käämitystä kantava sydän ferromagneettisesta aineesta, jossa vain käämityksen sisällä tämän ympäröimässä haarassa on vähintään yksi ilmarako ja joka muutoin on magneettisesti suljettu.The present invention relates to a blocking converter transformer for use in a color television receiver having a multi-branched core carrying at least one winding of a ferromagnetic material having only at least one air gap within the winding surrounding the branch and otherwise magnetically sealed.

Väritelevisiovastaanottimissa tarvitaan estomuuttajakytken-tä, jonka muuntaja toimii määrättyjen tjöjännitteiden kehittämiseksi. Estomuuttaja työskentelee tavallisesti joko juovataajuudella tai synkronisoimattomalla taajuudella 18-25 kHz. Vastaavilla muuntajilla on ferromagneettinen sydän, joka tavallisesti on kokoonpantu E-tai U-muotoisista ferriiteistä. Huomattavana probleemana on tällöin muuntajan korkea tasavirtaesimagnetointi. Niiden vaihtovirtainduk-tanssiin kohdistuvan epäedullisen vaikutuksen alentamiseksi, on välttämätöntä valmistaa ferromagneettinen sydän sinänsä tunnetulla tavalla ilmaraolla. Sydämellä, jossa on mainittavan suuri ilma-rako on toiselta puolen verrattuna magneettisesti suljettuun sydämeen, suurempi magneettinen hajakenttä, joka televisiovastaanotti-missa on vahingollinen, esim. sen vaikutuksen suhteen kuvaputkeen.Color television receivers require a blocking converter connection, the transformer of which operates to generate certain operating voltages. The blocking converter usually operates at either the line frequency or the asynchronous frequency of 18-25 kHz. Corresponding transformers have a ferromagnetic core, usually assembled from E- or U-shaped ferrites. A significant problem in this case is the high DC pre-magnetization of the transformer. In order to reduce their adverse effect on alternating current inductance, it is necessary to manufacture the ferromagnetic core in a manner known per se with an air gap. The heart, which has a large air-gap of is compared to the other side of the closed magnetic core, a higher magnetic stray field of a television receiver mechanism has a deleterious, e.g. in terms of its effect on the tube.

Jos haluttaisiin hajakentän pienentämisen aikaansaamiseksi järjestää ilmarako kelan runkoon, syntyy ilmaraon päällä olevaan käämiin huo- 56594 mättäviä pyörrevirtahäviöitä, aikaansaaden puolan ylikuumenemis-vaaran.If it were desired to provide an air gap in the coil body in order to achieve a reduction in the stray field, eddy current losses in the winding on the coil above the air gap would occur, creating a risk of the coil overheating.

Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada väritelevisiovastaan-ottimia varten tällainen muuttajakytkennän muuntaja, joka täyttää vastakohtaiset vaatimukset riittävästä vaihtovirtainduktanssista, hajakenttävähyydestä ja pienestä häviötehosta. Tämän tehtävän ratkaisemiseksi on keksinnön mukaiselle muuntajalle tunnusomaista, että välittömästi ilmaraon päällä oleva käämitys on suurtaajuuspunosta.It is an object of the invention to provide such a converter switching transformer for color television receivers which meets the opposite requirements of sufficient alternating current inductance, stray field scarcity and low power dissipation. To solve this task, the transformer according to the invention is characterized in that the winding immediately above the air gap is made of a high-frequency braid.

On sinänsä tunnettua käämiä käämit suurempia taajuuksia varten suurtaajuuspunoksesta. Eräs tällainen käämi on esitetty aikaisemmassa saksalaisessa hakemus julkaisussa 1 Ml. Kyseessä on erikoisesti viestitystekniikassa käytettävä kuristus- tai suodatuskäämi, jonka käämityksessä on käytetty suurtaajuuspunosta siinä alueessa, esimerkiksi ilmaraon kohdalla, jossa magneettivuo on voimakkainta. Tarkoituksena on pyörrevirtahäviöiden pienentäminen ja käämin hyvyys luvun parantaminen.It is known per se to winding windings for higher frequencies from a high frequency braid. One such coil is disclosed in a previous German application, 1 Ml. This is a throttling or filtering winding used in particular in communication technology, in the winding of which a high-frequency braid is used in the area, for example at the air gap, where the magnetic flux is strongest. The purpose is to reduce eddy current losses and improve the winding goodness figure.

Esillä oleva keksintö kohdistuu kuitenkin tehomuuntajaan, joka tähän saakka on aina käämitty massiivilangalla. On pidettävä yllättävänä, että tällaisessa tehomuuntajassa osoittautuu edullisesti käyttää samantapaista käämitystä kuin mitä on aikaisemmin käytetty esimerkiksi välivahvistimien tai vastaavien piirien induktansseissa. Tarkoituksenmukaisesti voivat keksinnön mukaisessa muuntajassa ainoastaan käämin sisimmät kerrokset, jotka ovat erikoisesti pyörrevirtahä-viöiden kuumenemiselle alttiina, olla suurtaajuuspunosta; ulompia johdinkierteitä varten käytetään edelleenkin massiivilankaa.However, the present invention relates to a power transformer which has heretofore always been wound with a solid wire. It should be surprising that in such a power transformer it proves advantageous to use a winding similar to that previously used, for example, in the inductances of intermediate amplifiers or similar circuits. Conveniently, in the transformer according to the invention, only the innermost layers of the winding, which are particularly exposed to the heating of eddy current losses, can be made of high-frequency braid; solid wire is still used for the outer conductor threads.

Keksinnön mukaisella muuntajalla on esitetyn rakenteen ansiosta erittäin edullisia ominaisuuksia: häiritsevä, ulkopuolinen magneettinen hajakenttä on, huolimatta vaihtovirtainduktanssia varten välttämättömästä ilmaraosta, mitättömän pieni. Muuntajan lämpeneminen on huomattavasti pienempi kuin aikaisemmin tunnetuissa estomuutta-jakytkentöjen muuntajissa, niin että ylilämpötilat varmuudella ovat vältetyt. Ilmarako voidaan kuitenkin valita suhteellisen leveäksi, esim. suuruusluokkaa 2-3 mm.Due to the structure shown, the transformer according to the invention has very advantageous properties: the interfering, external magnetic stray field, despite the air gap necessary for alternating current inductance, is negligible. The heating of the transformer is considerably lower than that of the previously known blocking-and-circuit transformers, so that overtemperatures are certainly avoided. However, the air gap can be selected to be relatively wide, e.g. on the order of 2-3 mm.

Erikoisen edullisesti on keksinnön mukaisessa muuntajassa kahdesta E-muotoisesta puolikkaasta koottu EE-sydän, jonka keskihaa-ra on keskeltä ilmaraon jakama. Tällainen rakenne on erikoisen haja-kenttäköyhä. Sitä paitsi on sopivia E-sydämiä, lyhennetyin keski-haaroin sarjanmukaisesti käytettävissä.Particularly preferably, the transformer according to the invention has an EE core assembled from two E-shaped halves, the central branch of which is divided in the middle by an air gap. Such a structure is particularly scattered-field-poor. Besides, there are suitable E-cores, with shortened middle branches available in series.

Viitaten piirustuksessa esitettyihin kuvioihin selitetään keksintöä seuraavassa lähemmin.The invention will now be described in more detail with reference to the figures shown in the drawing.

3 565943,56594

Kuvio 1 esittää osittain kaaviollisesti muuntajan, jossa on | edullisimmin ferriittinen sydän 1, joka koostuu kahdesta E-muotoisesta puolikkaasta. Sydämen 1 keskihaara on ilmaraon 2 katkaisema, joka todellisessa suoritusesimerkissä on 3 mm levyinen. Sydämen 1 keskihaara, jossa on ilmaväli 2 on käämin 3 ympäröimä. Tämä käämi 3 on keksinnön mukaisesti siten muotoiltu, että sen sisäpuolinen, ilmaraon 2 päällä j oleva käämi on tehty suurtaajuuspunoksesta, kun taas muut käämitykset I 3 ovat massiivilangasta. Täten on toiselta puolen ilmaraon 2 hajakenttä IFigure 1 is a partial schematic representation of a transformer having | most preferably a ferritic core 1 consisting of two E-shaped halves. The central branch of the core 1 is cut by an air gap 2, which in the actual embodiment is 3 mm wide. The central branch of the core 1 with the air gap 2 is surrounded by the winding 3. According to the invention, this winding 3 is shaped in such a way that its internal winding on the air gap 2 is made of a high-frequency braid, while the other windings I 3 are made of solid wire. Thus, it is the other side of the air gap two stray field I

i pääasiassa varjostettu ulospäin, kun taas pyörrevirtojen aikaansaama käämin 3 liiallinen kuumeneminen on estetty suurtaajuuspunoksella. Käytännössä saavutettiin käämin kuumenemisen pienennys puoleen verrattuna yksinomaan massiivilangasta valmistetun puolan käyttöön.i mainly shaded outwards, while the overheating of the winding 3 caused by the eddy currents is prevented by the high-frequency braid. In practice, a halving of the coil heating was achieved compared to the use of a spool made exclusively of solid wire.

Kuvio 2 esittää samalla esitystavalla kuin kuvio 1 keksinnön suoritus- | esimerkin muuntajaa varten, jonka sydän on koottu kahdesta U-muotoisesta ! puolikkaasta. Havaitaan samoista viitemerkeistä kuin kuviossa 1 ilma-raon 2 sovitus vain käämitystä 3 kantavalla sydämen 1 haaralla, jolloin taas käämityksen 3 sisäkäämin 4 tulee olla suurtaajuuspunosta. Koska sarjamaiset U-sydämet enimmäkseen ovat varustetut samanpituisilla haaroilla, on ilmaraon 2 synnyttämiseksi välitila sydämen vastakkaisessa, käämityksestä vapaassa haarassa silloitettu ferriittilevyllä 5, jotta saataisiin muuten magneettisesti suljettu sydän.Fig. 2 shows in the same way as Fig. 1 an embodiment of the invention for an example transformer whose core is assembled from two U-shapes! halves. It is observed from the same reference numerals as in Fig. 1 the arrangement of the air gap 2 only on the branch of the core 1 carrying the winding 3, whereby the inner winding 4 of the winding 3 must be made of a high-frequency braid. Since the serial U-cores are mostly provided with branches of the same length, in order to create an air gap 2, the intermediate space in the opposite, winding-free branch of the core is crosslinked by a ferrite plate 5 to obtain an otherwise magnetically closed core.

Keksintö ei ole rajoitettu esitettyihin suoritusesimerkkeihin. Erikoisesti voisi yhden ainoan ilmavälin sijaan olla useampia ilmaväle-jä, mikäli nämä keksinnön mukaisella tavalla ovat sovitetut käämityksen sisään, jonka sisäkerrokset ovat suurtaajuuspunosta.The invention is not limited to the embodiments shown. In particular, there could be several air gaps instead of a single air gap, if these are arranged inside a winding, the inner layers of which are made of high-frequency braid, in accordance with the invention.

I.I.

FI349073A 1973-02-07 1973-11-12 TRANSFORMATOR FOR OIL SPEAKERS AND ENCLOSURES FI56594C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2305957 1973-02-07
DE19732305957 DE2305957C3 (en) 1973-02-07 1973-02-07 Transformer for a flyback switch mode power supply in a color television

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI56594B FI56594B (en) 1979-10-31
FI56594C true FI56594C (en) 1980-02-11

Family

ID=5871201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI349073A FI56594C (en) 1973-02-07 1973-11-12 TRANSFORMATOR FOR OIL SPEAKERS AND ENCLOSURES

Country Status (6)

Country Link
DE (1) DE2305957C3 (en)
ES (1) ES422973A1 (en)
FI (1) FI56594C (en)
GB (1) GB1451842A (en)
IT (1) IT1006215B (en)
NO (1) NO134927C (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2739503A1 (en) * 1977-09-02 1979-03-08 Licentia Gmbh LINE TRANSFORMER FOR A TELEVISION RECEIVER
DE3151170A1 (en) * 1981-12-23 1983-06-30 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München SHIELDED TRANSMITTER EMBEDDED IN INSULATING POWDER FOR AN INSBES. SWITCHING POWER SUPPLY OPERATED AT HIGHER FREQUENCIES, IN PARTICULAR. LOCKING CONVERTER POWER SUPPLY IN A COLOR TELEVISION RECEIVER
US4654563A (en) * 1984-03-28 1987-03-31 Energy Technologies Corp. Fluorescent lamp ballast
DE3505976A1 (en) * 1985-02-21 1986-08-21 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh, 7730 Villingen-Schwenningen TRANSFORMER FOR A TELEVISION RECEIVER
DE3614492A1 (en) * 1986-04-29 1987-11-05 Electronic Werke Deutschland ELECTRIC CONVERTER
JPH01180301A (en) * 1988-01-13 1989-07-18 Hitachi Transport Syst Ltd Apparatus for automatically cutting timber
DE3824037A1 (en) * 1988-07-15 1990-01-18 Thomson Brandt Gmbh TRANSFORMER FOR A SWITCHING POWER SUPPLY
DE3828984C2 (en) * 1988-08-26 1990-06-13 Grundig E.M.V. Elektro-Mechanische Versuchsanstalt Max Grundig Hollaend. Stiftung & Co Kg, 8510 Fuerth, De
NL9001350A (en) * 1990-06-14 1992-01-02 Philips Nv TRANSFORMER WITH AIR GAP AND INSULATION FOIL PACKAGE.
JP3348293B2 (en) * 1992-05-18 2002-11-20 ソニー株式会社 Flat CRT monitor
US7701317B2 (en) 2004-03-29 2010-04-20 The Trustees Of Dartmouth College Low AC resistant foil winding for magnetic coils on gapped cores
JP4631529B2 (en) * 2005-04-28 2011-02-23 パナソニック電工株式会社 Trance
JP2017069460A (en) * 2015-09-30 2017-04-06 太陽誘電株式会社 Coil component and manufacturing method therefor
US10692646B2 (en) * 2017-07-19 2020-06-23 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Single litz wire transformers

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1010204B (en) * 1952-03-14 1957-06-13 Siemens Ag Coil arrangement with ferromagnetic core
FR1198126A (en) * 1958-06-02 1959-12-04 Acec Winding conductor for battleship-nested transformers
DE1439441A1 (en) * 1963-09-18 1968-12-05 Sits Soc It Telecom Siemens Low-loss coil winding for an inductance

Also Published As

Publication number Publication date
ES422973A1 (en) 1976-06-01
NO134927C (en) 1977-01-05
NO134927B (en) 1976-09-27
DE2305957C3 (en) 1983-11-24
DE2305957A1 (en) 1974-08-15
IT1006215B (en) 1976-09-30
GB1451842A (en) 1976-10-06
FI56594B (en) 1979-10-31
DE2305957B2 (en) 1977-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI56594C (en) TRANSFORMATOR FOR OIL SPEAKERS AND ENCLOSURES
US6657529B1 (en) Magnetic component
US2786983A (en) High-voltage transformer
US3025480A (en) High frequency balancing units
JP2004207729A (en) Coil structure of variable inductance
US2406045A (en) Inductance device
KR0140181B1 (en) Common mode choke coil
NL7904379A (en) TRANSFORMER.
US2948871A (en) Miniature inductive devices
JP2005353989A (en) Complex inductor
GB947012A (en) Improvements in coil formers for electrical induction apparatus
US20150109090A1 (en) Electrical transformer with a shielded cast coil assembly
JPH0766041A (en) Inductor
US3275839A (en) Parametric device
US1606777A (en) Inductance device
US3458843A (en) Broadband shielded transformers
US2896180A (en) Saturable transformer
US2735989A (en) Variable inductance
US2452679A (en) Radio-frequency transformer
US2288120A (en) Iron-cored coil
JPS61263105A (en) Composite type common mode choke coil
US20200234867A1 (en) Integrated Magnetic Component
US1717347A (en) Transformer
US2558573A (en) Adjustable coupling system
SU706887A1 (en) Inductance coil