FI12312U1 - Renovating element - Google Patents

Renovating element Download PDF

Info

Publication number
FI12312U1
FI12312U1 FIU20184189U FIU20184189U FI12312U1 FI 12312 U1 FI12312 U1 FI 12312U1 FI U20184189 U FIU20184189 U FI U20184189U FI U20184189 U FIU20184189 U FI U20184189U FI 12312 U1 FI12312 U1 FI 12312U1
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
base
renovation
curtain
horizontal
members
Prior art date
Application number
FIU20184189U
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Inventor
Sami Lehto
Asko Partanen
Original Assignee
Pipe Modul Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FI20175974 priority Critical
Application filed by Pipe Modul Oy filed Critical Pipe Modul Oy
Application granted granted Critical
Publication of FI12312U1 publication Critical patent/FI12312U1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/072Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements
  • E04F13/074Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements for accommodating service installations or utility lines, e.g. heating conduits, electrical lines, lighting devices or service outlets
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/072Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements
  • E04F13/073Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements for particular building parts, e.g. corners or columns
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/072Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements
  • E04F13/073Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements for particular building parts, e.g. corners or columns
  • E04F13/0733Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of specially adapted, structured or shaped covering or lining elements for particular building parts, e.g. corners or columns for corners
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F17/00Vertical ducts; Channels, e.g. for drainage
  • E04F17/08Vertical ducts; Channels, e.g. for drainage for receiving utility lines, e.g. cables, pipes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F19/00Other details of constructional parts for finishing work on buildings
  • E04F19/08Built-in cupboards; Masks of niches; Covers of holes enabling access to installations

Abstract

1. Saneerauselementti ainakin yhden putken ja/tai kaapelin suojaamiseksi seinän ja katon välisessä nurkassa, joka elementti käsittää pohjaosan (12) elementin kiinnittämiseksi asennusalustaan, jossa pohja-osassa on seinään ja kattoon tukeutuvat taso-osat (12a, 12b), pohjaosan (12) taso-osien (12a, 12b) ääripäihin liittyvät laitaosat (12.1, 12.2), kannakointivälineet ainakin yhden putken ja/tai kaapelin kiinnittämiseksi, kansiosan (14) suojatilan muodostamiseksi, joka kansiosa käsittää rakennuslevystä valmistetut taso-osat (14a ja 14b), nimittäin pystyosan (14a) ja vaakaosan (14b) tosiinsa liitettyinä muodostaen oleellisesti suljetun piirin pohjaosan (12) kanssa tunnettu siitä, että saneerauselementti on sovitettu verholautaelementiksi asennettavaksi ikkunan yläpuolelle, jolloin siihen kuuluu kansiosan (14) pystyosaan (14a) liittyvä verholevy (16) ulottuen edullisesti vaakaosaa (14b) alemmaksi ja saneerauselementtiin, edullisesti sen vaakaosaan (14b) kuuluu edelleen verhon kiinnitysvälineet (19) tai niiden kiinnitysalusta paikallista kiinnitystä varten. Lisäksi suojavaatimukset 2-5.A renovation element for protecting at least one pipe and / or cable in a corner between wall and ceiling, comprising a base member (12) for attaching the element to a mounting base having base members (12a, 12b) supported on the wall and ceiling, base member (12). peripheral portions (12.1, 12.2) associated with the extremities of the planar members (12a, 12b), supporting means for securing at least one pipe and / or cable, to form a protective space for the deck member (14) comprising the board members (14a and 14b) (14a) and the horizontal section (14b) connected together to form a substantially closed circuit with the base section (12), characterized in that the renovation element is arranged as a curtain panel element for mounting above the window, including a curtain panel (16) associated with the vertical section (14a) of the cover (14b) lower and the renovation element, preferably its horizontal part (14b) curtain fastening means (19) or their mounting base for local fastening. In addition, protection requirements 2-5.

Description

SANEERAUSELEMENTTIREORGANIZATION ELEMENT
Keksinnön kohteena on saneerauselementti ainakin yhden putken ja/tai kaapelin suojaamiseksi seinän ja katon välisessä nurkassa, joka elementti käsittää pohjaosan elementin kiinnittämiseksi asennusalustaan, jossa pohja-osassa on seinään ja kattoon tukeutuvat taso-osat, pohjaosan taso-osien ääripäihin liittyvät laitaosat, kannakointivälineet ainakin yhden putken ja/tai kaapelin kiinnittämiseksi, kansiosan suojatilan muodostamiseksi, joka kansiosa käsittää rakennuslevystä valmistetut taso-osat, nimittäin pys-tyosan ja vaakaosan tosiinsa liitettyinä muodostaen oleellisesti suljetun piirin pohjaosan kanssa.The invention relates to a renovation element for protecting at least one pipe and / or cable in a corner between a wall and a ceiling, comprising a base member for attaching the element to a mounting base having base members supported by the wall and ceiling, edge members associated with the periphery of the base members. for securing the pipe and / or cable, to form a protective space for the deck member, which comprises planar parts made of building board, namely a vertical member and a horizontal member joined together to form a substantially closed circuit with the base member.
Putkistosaneerauksissa käytetään pinta-asennusten suojana erilaisia valmiselementtejä. Tavanomaisesti niitä asennetaan vapaisiin katon nurkkiin. Jos katon nurkka on varattu jollekin rakenteelle, ratkaisu on asentaa saneerauselementti sen viereen tai alle. Asennus ei ole mahdollista esimerkiksi verhotankojen alle.In pipeline renovation, various prefabricated elements are used to protect surface installations. They are usually installed in exposed roof corners. If the corner of the roof is reserved for some structure, the solution is to install the renovation element next to or under it. Installation, for example, under curtain rods is not possible.
Keksinnön tarkoituksena on ratkaista tekniikan tason ongelma. Keksinnön mukaan saneerauselementti on sovitettu verholautaele-mentiksi asennettavaksi ikkunan yläpuolelle, jolloin siihen kuuluu kansiosan pystyosaan liittyvä verholevy ulottuen vaa-kaosaa alemmaksi ja vaakaosaan liittyvät verhon kiinnitysväli-neet. Verhon kiinnitysvälineisiin voi kuulua kisko. Keksinnölle on tunnusomaista se, mitä on ilmaistu suojavaatimuksessa 1.The object of the invention is to solve the problem of the prior art. According to the invention, the renovation element is arranged as a curtain board element to be mounted above the window, thus comprising a curtain plate relating to the vertical part of the cover part extending lower than the horizontal part and the curtain fixing means relating to the horizontal part. Curtain mounting means may include a rail. The invention is characterized by what is stated in claim 1.
Eräässä sovellusmuodossa verholevy on integroitu yhteen kansi-osan kanssa yhteen, jolloin vaakaosa on liitetty siihen T-liitoksella.In one embodiment, the curtain plate is integrated with one of the lid members, wherein the horizontal member is connected to it by a T-joint.
Pohjaosa käsittää joko yhtenäisen kouruprofiilin tai se käsittää määrävälein profiilipätkiä. Kansiosan tyypillinen pituus on 3050 mm ja se on katkaistavissa pituuden sovittamiseksi paikalleen .The bottom part comprises either a continuous gutter profile or comprises regular profile sections. The cover section is typically 3050 mm long and can be cut to fit the length.
Rakennuslevyn paksuus on edullisesti 6-25 mm, edullisimmin 10 - 15 mm. Rakennuslevy on edullisesti MDF-levyä.The thickness of the building board is preferably 6-25 mm, most preferably 10-15 mm. The building board is preferably MDF board.
Seuraavassa keksintöä kuvataan viittaamalla oheiseen kuvaan, jossa on esitetty eräs saneerauselementti ikkunan vastaisessa nurkassa.In the following, the invention will be described with reference to the accompanying figure, which shows a renovation element in a corner opposite the window.
Saneerauselementin pohjaosan 12 muodostaa teräslevyprofiilista valmistettu kouru jossa on taso-osat 12a ja 12b seinää ja kattoa vasten, Kouruun kuuluu pohjaosan 12 ääripäihin sisäänpäin käännetyt kiinnityslaipat 12.1 ja 12.2. Kiinnityslaipoissa on villaeristesuikaleet 12.3 ja 12.4, jotta kansiosan kiinnitys-ruuvit 14.1 ja 14.2 eivät jää näkyviin sähköturvallisuusasetuk-sen mukaisesti.The bottom part 12 of the renovation element is formed by a trough made of sheet steel profile with planar parts 12a and 12b facing the wall and the ceiling, the tongue having mounting flanges 12.1 and 12.2 turned inwards at the extremities of the bottom part 12. The mounting flanges are provided with wool insulation strips 12.3 and 12.4 to prevent the cover section fixing screws 14.1 and 14.2 from being exposed according to the electrical safety setting.
Yhtenäinen kansiosa 14 käsittää toisiinsa kulmaliitoksella liitetyt vaaka- ja pystyosat 14a, 14b. Pystyosaan 14a on kiinni tetty liimaamalla tai ruuviliitoksella verholevy 16, joka muodostaa tavanomaisen näköisen rakenteen ikkunan yläpuolella peittämässä verhokiinnikkeet kuten mm kiskot 19 ja verhopidik-keet näkyvistä. Kiskot 19 tms. voivat olla kiinnitetty välillisesti, esim. lisälevyn kautta vaakaosaan 14b. Yleensä elementin asentaja asentaa kiskot lopuksi työmaalla, kun elementti on muuten asennettu.The integral lid portion 14 comprises horizontal and vertical portions 14a, 14b connected by an angle joint. A curtain plate 16 is attached to the upright portion 14a by gluing or screwing, which forms a conventional-looking structure above the window to cover curtain fasteners such as rails 19 and curtain rails. The rails 19 or the like can be attached indirectly, e.g. via an additional plate, to the horizontal section 14b. Usually, the element installer will eventually install the rails at the site when the element is otherwise installed.
Kansiosan 14 ja kiinnityslaippojen 12.1 ja vastaavasti 12.2 välissä on kuvassa rako, joka käytännössä asettuu sen suuruiseksi, kuin seinän suoruudesta seuraa. Se on siis tietynlainen asennusvara, jolla kumotaan komponenttien mittatoleranssit.Between the cover portion 14 and the fastening flanges 12.1 and 12.2, respectively, there is a gap in the figure which in practice adjusts to the size resulting from the straightness of the wall. It is thus a kind of installation margin that cancels the dimensional tolerances of components.

Claims (5)

 1. Suojavaatimuksetprotection Requirements
  1. Saneerauselementti ainakin yhden putken ja/tai kaapelin suojaamiseksi seinän ja katon välisessä nurkassa, joka elementti käsittää pohjaosan (12) elementin kiinnittämiseksi asennusalustaan, jossa pohja-osassa on seinään ja kattoon tukeutuvat taso-osat (12a, 12b), pohjaosan (12) taso-osien (12a, 12b) ääripäihin liittyvät laitaosat (12.1, 12.2), kannakointivälineet ainakin yhden putken ja/tai kaapelin kiinnittämiseksi, kansiosan (14) suojatilan muodostamiseksi, joka kansiosa käsittää rakennuslevystä valmistetut taso-osat (14a ja 14b), nimittäin pystyosan (14a) ja vaakaosan (14b) tosiinsa liitettyinä muodostaen oleellisesti suljetun piirin pohjaosan (12) kanssa tunnettu siitä, että saneerauselementti on sovitettu verholau-taelementiksi asennettavaksi ikkunan yläpuolelle, jolloin siihen kuuluu kansiosan (14) pystyosaan (14a) liittyvä verholevy (16) ulottuen edullisesti vaakaosaa (14b) alemmaksi ja sanee-rauselementtiin, edullisesti sen vaakaosaan (14b) kuuluu edelleen verhon kiinnitysvälineet (19) tai niiden kiinnitysalusta paikallista kiinnitystä varten.A renovation element for protecting at least one pipe and / or cable in a corner between wall and ceiling, comprising a base member (12) for attaching the element to a mounting base having base members (12a, 12b) supported on the wall and ceiling, base member (12). peripheral portions (12.1, 12.2) associated with the extremities of the planar members (12a, 12b), supporting means for securing at least one pipe and / or cable, to form a protective space for the deck member (14) comprising the board members (14a and 14b) (14a) and the horizontal portion (14b) interconnected to form a substantially closed circuit with the base portion (12), characterized in that the renovation element is arranged as a curtain panel element for mounting above the window, including a curtain plate (16) associated with the vertical preferably lower than the horizontal portion (14b) and the repair element, preferably its horizontal portion (14b) includes the curtain attachment means (19) or their mounting base for local attachment.
 2. 2. Suojavaatimuksen 1 mukainen saneerauselementti, tunnettu siitä, että verhon kiinnitysvälineisiin (19) kuuluu ainakin yksi kisko.Renovation element according to claim 1, characterized in that the curtain fastening means (19) comprises at least one rail.
 3. 3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen saneerauselementti, tunnettu siitä, että verholevy (16) on integroitu yhteen kansiosan (14a) kanssa yhteen, jolloin vaakaosa (14b) on liitetty siihen T-liitoksella.Renovation element according to protection claim 1 or 2, characterized in that the curtain plate (16) is integrated together with the cover part (14a), whereby the horizontal part (14b) is connected thereto by a T-joint.
 4. 4. Jonkin suojavaatimuksen 1-3 mukainen saneerauselementti, tunnettu siitä, että rakennuslevy on MDF-levyä.Renovation element according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the building board is MDF board.
 5. 5. Jonkin suojavaatimuksen 1-4 mukainen saneerauselementti, tunnettu siitä, että pohjaosa (12) käsittää yhtenäisen kouru-profiilin .Renovation element according to one of the claims 1 to 4, characterized in that the bottom part (12) comprises a continuous trough profile.
FIU20184189U 2017-11-02 2018-11-01 Renovating element FI12312U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20175974 2017-11-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FI12312U1 true FI12312U1 (en) 2019-03-15

Family

ID=65728734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FIU20184189U FI12312U1 (en) 2017-11-02 2018-11-01 Renovating element

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI12312U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101161112B1 (en) Panel assembly structures
US11035121B2 (en) Thermal and acoustic insulating and sealing system for a safing slot in a curtain wall
US20070283657A1 (en) Suspended ceiling system
US20150059270A1 (en) Flexible wall system
FI12312U1 (en) Renovating element
US5263295A (en) Suspended security ceiling system
KR200420000Y1 (en) the balcony putted a pane of fireproof glass
US8733043B1 (en) Corner block building trim
KR100668264B1 (en) The fireproof glass frame for balcony
GB2466854A (en) Lintel with improved thermal efficiency
FI12318U1 (en) Renovation unit
RU67134U1 (en) DEVICE FOR FASTENING FRONT PLATES
JP2011214322A (en) Building
FI118726B (en) Ship cabin corridor arrangement
RU2374405C2 (en) Enclosure
KR101057766B1 (en) Panel for building
JP6349207B2 (en) Fireproof structure of balcony
RU2673835C2 (en) Distance fastening for fastening suspension of facade cover on building wall
JP2001065129A (en) Waterproofing structure of parapet
JP2019183517A (en) Partition board installation structure
JP6795906B2 (en) Installation structure of surface grid
JP6944253B2 (en) building
JP2020197084A (en) Outer wall installation structure of building
FI12122U1 (en) Ceiling panel system
JP6795940B2 (en) Connecting member

Legal Events

Date Code Title Description
FGU Utility model registered

Ref document number: 12312

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: U1