FI12225U1 - Ilmanpuhdistusyksikkö - Google Patents

Ilmanpuhdistusyksikkö Download PDF

Info

Publication number
FI12225U1
FI12225U1 FIU20180079U FIU20180079U FI12225U1 FI 12225 U1 FI12225 U1 FI 12225U1 FI U20180079 U FIU20180079 U FI U20180079U FI U20180079 U FIU20180079 U FI U20180079U FI 12225 U1 FI12225 U1 FI 12225U1
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
corona
counter electrode
length
accumulator
particle
Prior art date
Application number
FIU20180079U
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Inventor
Jari Sinkko
Markku Rajala
Original Assignee
Air0 Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FI20150308 priority Critical
Application filed by Air0 Oy filed Critical Air0 Oy
Priority to PCT/FI2016/000027 priority patent/WO2017072393A1/en
Application granted granted Critical
Publication of FI12225U1 publication Critical patent/FI12225U1/fi

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
  • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
  • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
  • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
  • B03C3/40Electrode constructions
  • B03C3/41Ionising-electrodes
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
  • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
  • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
  • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
  • B03C3/86Electrode-carrying means
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
  • H01T19/00Devices providing for corona discharge
  • H01T19/04Devices providing for corona discharge having pointed electrodes
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
  • H01T23/00Apparatus for generating ions to be introduced into non-enclosed gases, e.g. into the atmosphere

Abstract

1. Ilmanpuhdistusyksikkö (11), joka sisältää koronavaraajan (1), joka varaa etenkin halkaisijaltaan välillä 10 - 2500 nm olevia hiukkasia, tunnettu siitä, että: a. koronakärjen (20) ja vastaelektrodin (6) välinen etäisyys on 20-50 mm; ja b. koronakärjen (20) ja neulatuen (4) uloimman pinnan (7) välinen etäisyys on alle 20 mm. Lisäksi suojavaatimukset 2-4.

Description

ILMANPUHDISTUSYKSIKKÖ
KEKSINNÖN ALA
Esillä oleva keksintö koskee ilmanpuhdistusyksikköä eli ilmanpuhdistinta ja joitain hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 johdanto-osan mukaisen ilmanpuhdistusyksikön osia ja epäitsenäisten suojavaatimusten osia.
KEKSINNÖN TAUSTA Sähkövarauksen käyttäminen ilmanpuhdistusyksikön tehokkuuden parantamiseksi on alan ammattimiehelle sinällään tunnettua tekniikkaa. US7 513 933 B2, StrionAir, 17.8.2006, kuvaa menetelmää ilmanpuhdistimen käyttämiseksi. Kyseinen patentti kuvaa ilmavirran kuljettamisen virtausreittiä pitkin ja koronavaraajan käytön ilmavirrassa esiintyvien hiukkasten sähköiseksi varaamiseksi. Kuitumainen suodattimen suodatustehokkuus paranee polarisoimalla suodattimen kuidut sähköisesti. Ilmanpuhdistimeen muodostetaan sähkökenttä purkauselektrodin ja suodattimen välille yhdistämällä suodattimen takapinta useasta kohdasta purkauselektrodin vastaelektrodiin.
Julkaisu ei anna tietoa rakenteellisista yksityiskohtia, ilmavirran heittomatkasta, puhtaan ilman tuottonopeudesta (Clean Air Delivery Rate, CADR tai muusta vastaavasta. US 6364 935B1A, Blueair AB, 6.5.1997, kuvaa laitetta kaasumaisen aineen puhdistamiseksi kyseisessä kaasussa läsnä olevista hiukkasista. Laite joka käsittää pysyvästi positiivisen tai pysyvästi negatiivisen suurjännitelähteen ja suodattimen, joka on erillään mainitusta lähteestä. Suodatin käsittää hienojakoisen suodatinväliaineen, joka koostuu kuiduista, joiden kuidun halkaisija on noin 1 mikronia tai suurempi ja mainitun kuidun keskimääräinen etäisyys noin kymmenen kertaa mainitun kuidun halkaisija. Mainitut kuidut ovat helposti polaroituvia. Mainittu suodatin on edelleen tunnettu siitä, ettei ole muita ulkoisia latausvälineitä kuin mainitut hiukkaset, jotka kulkevat mainitun suodattimen läpi.
Tunnetuissa tekniikoissa ei kuvata ilmanpuhdistusyksiköiden tärkeitä teknisiä ongelmia: se puhdistaa vain osan huoneesta, sillä on liian suuri ilmavirran nopeus puhdistimen läpi, koronavaraajan neulojen huolto ja ylläpito on vaikeasti järjestettävissä. Lisäksi edellä mainittu koronavaraaja likaantuu helposti.
KEKSINNÖN TARKOITUS
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan laite, jolla poistetaan tai ainakin lievennetään ainakin osaa tunnetun tekniikan haitoista. Esillä olevan keksinnön tavoitteet saavutetaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosan mukaisella laitteella tai laitteiston osalla.
Keksintö käsittää ilmanpuhdistusyksikön 11 tai tällaisen ilmanpuhdistusyksikön 11 osia, jotka poistavat ainakin osan tunnetun tekniikan teknisistä ongelmista: huono koko huoneen puhdistus, liian suuri virtausnopeus ilmanpuhdistimen läpi, koronvaraajan vaikea huoltoja koronavaraajan likaantuminen.
KUVALUETTELO
Seuraavassa keksintöä kuvataan yksityiskohtaisemmin edullisten suoritusmuotojen yhteydessä viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa
Kuva 1 on kaaviokuva esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen tärkeimmistä komponenteista; ja
Kuva 2 on keksinnön erään suoritusmuotoisen mukaisen laitteen osan kuvaus.
KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS
Rajoittumatta mihinkään tiettyyn teoriaan esitämme, että vähintään kaksi merkittävää voimaa vaikuttaa ilmanpuhdistusyksikön 11 koronavaraajan 10 kautta kulkevaan hiukkaseen: puhaltimen 19 tuottaman tilavuusvirtauksen Q aiheuttama voima, joka ohjaa hiukkasia suunnassa 18, ja sähkövoima, joka vetää varautuneita hiukkasia kohti koronavaraajan 10 vastaelektrodia 6. Jos vastaelektrodin keräystehokkuus saa olla korkeintaan 1%, vastaelektrodin d (katso kuvio 2) pituus, voi olla maksimissaan Suojavaatimuksen 1 mukainen ilmanpuhdistusyksikkö 11, tunnettu siitä, että koronavaraajan 1 vastaelektrodin 6 pituus, joka on määritetty vastaelektrodin 6 pituudeksi, joka on lähinnä koronaneulan 20 kärkeä ja joka vastaelektrodi 6 on olennaisesti yhdensuuntainen virtauksen 18 kanssa, ei ole suurempi kuin
missä d on vastaelektrodin 6 pituus, Q on tilavuusvirtaus koronavaraajan 10 kautta, m on tarkasteltavan hiukkasen massa, n on hiukkasen alkeisvarausten lukumäärä, lei on alkeisvarauksen ominaisarvo, U on koronavaraajan 10 sähköinen potentiaali ja I on koronavaraajan 10 varauselektrodin pituus. Jos vastaelektrodille 6 sallitaan arvoa 0.01 suurempi keräystehokkuus, yhtälön (1) vakiota 0,01 muutetaan suuremmaksi (vakion arvo on -ln(l-£), missä z?on keräystehokkuus.
Keksinnön eräässä suoritusmuodossa vastaelektrodin 6 virtaussuuntainen pituus on korkeintaan 10 mm.
Esillä olevan keksinnön kannalta on myös oleellista, että koronavaraajan 10 mitat on suunniteltu ilmanpuhdistusyksikön 11 mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Näin ollen esillä olevan keksinnön eräässä suoritusmuodossa koronavaraajan 1 koronakärjen 20 ja sen vastaelektrodin 6 etäisyys on 20-50 mm; ja koronakärjen 20 ja neulatuen 4 uloimman pinnan 7 välinen etäisyys on alle 20 mm. Tällöin saadaan aikaan tehokas ionituotto ja koronavaraajan kuollut alue, jossa siis ei oleellisesti esiinny ioneja on mahdollisimman pieni.
Koronavaraajan 1 vastaeiektrodi 6 on edullisimmin muodostettu yhdestä metailikappaleesta. Järjestelmän sähköiselle toiminnalle on edullista, että vastaeiektrodi 6 on kytketty koronavaraajan 10 maapotentiaaliin.
Alan ammattimiehelle on selvää, että tekniikan kehittyessä keksinnön perusajatus voidaan toteuttaa eri tavoin. Keksintö ja sen suoritusmuodot eivät siten rajoitu edellä esitettyihin esimerkkeihin, vaan ne voivat vaihdella vaatimusten puitteissa.

Claims (4)

SUOJAVAATIMUKSET
1. En iuftreningsenhet (11) innefattande en koronaurladdningsanordning (1) som fördelar partikelpartiklar mellan 10 och 2500 nm, kännetecknad av att: a. Avståndet mellan kronspetsen (20) och diskelektroden (6) är mellan 20 och 50 mm; och b. Avståndet mellan kronspetsen (20) och den yttre ytan (7) hos nålstödet (4) är mindre än 20 mm.
1. Ilmanpuhdistusyksikkö (11), joka sisältää koronavaraajan (1), joka varaa etenkin halkaisijaltaan välillä 10 - 2500 nm olevia hiukkasia, tunnettu siitä, että: a. koronakärjen (20) ja vastaelektrodin (6) välinen etäisyys on 20-50 mm; ja b. koronakärjen (20) ja neulatuen (4) uloimman pinnan (7) välinen etäisyys on alle 20 mm.
2. Luftreningsenhet (11) enligt skydd i krav 1, kännetecknad av att längden av koronaurladdningsanordningens (1) motelektrod (6) inte är större än
. genom m är massan hos partikeln i fråga, n är antalet av elementär laddning, lel är den karakteriska av en elementär laddning, U är koronaurladdningsanordnings (1) elektriska potentialen, och I är längden av kronspetsen (20).
2. Suojavaatimuksen 1 mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, että koronavaraajan (1) vastaelektrodin (6) pituus, joka on määritetty vastaelektrodin (6) pituudeksi, joka on lähinnä koronaneulan (20) kärkeä ja joka vastaelektrodi (6) on olennaisesti yhdensuuntainen virtauksen (18) kanssa, ei ole suurempi kuin d =
missä d on vastaelektrodin (6) pituus, Qon tilavuusvirtaus koronavaraajan (1) kautta, m on tarkasteltavan hiukkasen massa, n on hiukkasen alkeisvarausten lukumäärä, lei on alkeisvarauksen ominaisarvo, U on koronavaraajan (1) sähköinen potentiaali ja I on koronavaraajan (1) varauseiektrodin pituus
3. Luftreningsenhet (11) enligt krav 1 eller krav 2, kännetecknad av att koronaurladdningsanordning (1) innehåller en motelektrod (6) som har en längd upp till 10 mm.
3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, että koronavaraajan (1) vastaelektrodin (6) pituus määritetään vastaelektrodin (6) pituus on enimmillään 10 millimetriä.
4. Jonkin edellisen suojavaatimuksen mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, että koronavaraajan (1) vastaelektrodi (6) on muodostettu yhdestä metallikappaleesta.
SKYDDSKRAV
4. Luftreningsenhet (11) enligt något av föregående patentkrav, kännetecknad av att koronahållarens (1) motelektrod (6) är formad av en metalldel.
FIU20180079U 2015-10-29 2016-10-28 Ilmanpuhdistusyksikkö FI12225U1 (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20150308 2015-10-29
PCT/FI2016/000027 WO2017072393A1 (en) 2015-10-29 2016-10-28 Air cleaning unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FI12225U1 true FI12225U1 (fi) 2018-11-15

Family

ID=58631280

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FIU20180081U FI12252U1 (fi) 2015-10-29 2016-10-28 Ilmanpuhdistusyksikkö
FIU20180080U FI12226U1 (fi) 2015-10-29 2016-10-28 Ilmapuhdistusyksikkö
FIU20180079U FI12225U1 (fi) 2015-10-29 2016-10-28 Ilmanpuhdistusyksikkö

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FIU20180081U FI12252U1 (fi) 2015-10-29 2016-10-28 Ilmanpuhdistusyksikkö
FIU20180080U FI12226U1 (fi) 2015-10-29 2016-10-28 Ilmapuhdistusyksikkö

Country Status (3)

Country Link
CN (4) CN208824168U (fi)
FI (3) FI12252U1 (fi)
WO (1) WO2017072393A1 (fi)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021160683A1 (en) 2020-02-14 2021-08-19 Blueair Ab Air purifier
FI129661B (fi) * 2020-10-25 2022-06-15 Air0 Oy Sähköavusteinen ilmanpuhdistus

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB842075A (en) * 1958-02-27 1960-07-20 Metallgesellschaft Ag Improvements in or relating to corona discharge electrodes for electrostatic precipitators
DE1101372B (de) * 1959-09-02 1961-03-09 Walther & Cie Ag Spruehelektrode mit Stachelaufsaetzen fuer Elektrofilter
GB2154156B (en) * 1984-01-24 1987-10-21 Nippon Light Metal Co Electrostatic air cleaner
US20110056376A1 (en) * 2007-07-12 2011-03-10 Ohio University Low cost composite discharge electrode
NL2011012C2 (en) * 2013-06-19 2014-12-22 Virus Free Air B V Gas flow cleaning device.

Also Published As

Publication number Publication date
CN208194680U (zh) 2018-12-07
CN208832612U (zh) 2019-05-07
FI12252U1 (fi) 2018-12-14
WO2017072393A8 (en) 2017-12-14
CN208824168U (zh) 2019-05-07
CN208194681U (zh) 2018-12-07
FI12226U1 (fi) 2018-11-15
WO2017072393A1 (en) 2017-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100859840B1 (ko) 토출구측에 이온발생기가 장착된 전기집진방식의공기정화장치
KR101039281B1 (ko) 오존발생 저감용 전기집진장치
FI12225U1 (fi) Ilmanpuhdistusyksikkö
CA2985468C (en) Method and arrangement
CN204933696U (zh) 一种复合式静电除尘器
KR101064486B1 (ko) 탄소섬유 직물을 이용한 공기정화장치
CN105107630A (zh) 一种静电除尘器
CN203565196U (zh) 空气净化器及高压发生装置
KR100937944B1 (ko) 탄소섬유를 이용한 공기정화장치
US20160144380A1 (en) Composite dust collector
KR101032612B1 (ko) 탄소섬유 직물을 이용한 공기정화장치
CN102553721A (zh) 静电除尘器及其逐级振打清灰方法
KR20160090459A (ko) 공기체류시간을 연장한 공기청정기
CN105498973A (zh) 一种电晕除尘循环水膜集尘装置及方法
KR20140100819A (ko) 전기집진장치
CN102021694B (zh) 纺织车间电晕反清洗除绒装置及其方法
KR20130024589A (ko) 전기집진 장치 및 그 방법
CN203757877U (zh) 一种静电集尘式空气净化器
CN103216894A (zh) 等离子空气净化机
KR20150136207A (ko) 전기 집진 장치
CN102107158A (zh) 过滤装置、过滤方法以及痕量检测仪器
CN203757878U (zh) 一种设置有净化度指示的静电集尘式空气净化器
KR101569629B1 (ko) 공기정화장치
CN206198934U (zh) 一种动态分离含油有机废气的净化装置
JP2020179369A (ja) 空気浄化装置

Legal Events

Date Code Title Description
FGU Utility model registered

Ref document number: 12225

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: U1