FI119281B - The punch press - Google Patents

The punch press Download PDF

Info

Publication number
FI119281B
FI119281B FI20065256A FI20065256A FI119281B FI 119281 B FI119281 B FI 119281B FI 20065256 A FI20065256 A FI 20065256A FI 20065256 A FI20065256 A FI 20065256A FI 119281 B FI119281 B FI 119281B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
support slide
actuator
tool
press
buffer
Prior art date
Application number
FI20065256A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20065256A (en
FI20065256A0 (en
Inventor
Rauno Lahtinen
Original Assignee
Akseli Lahtinen Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from FI20065256 external-priority
Application filed by Akseli Lahtinen Oy filed Critical Akseli Lahtinen Oy
Priority to FI20065256A priority Critical patent/FI119281B/en
Publication of FI20065256A0 publication Critical patent/FI20065256A0/en
Priority to PCT/FI2007/050213 priority patent/WO2007122294A1/en
Priority to US12/226,167 priority patent/US20090188364A1/en
Priority to RU2008145900/02A priority patent/RU2008145900A/en
Priority to EP20070730700 priority patent/EP2010341A1/en
Publication of FI20065256A publication Critical patent/FI20065256A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI119281B publication Critical patent/FI119281B/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D28/00Shaping by press-cutting; Perforating
  • B21D28/24Perforating, i.e. punching holes
  • B21D28/26Perforating, i.e. punching holes in sheets or flat parts
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
  • B21D28/00Shaping by press-cutting; Perforating
  • B21D28/002Drive of the tools
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/869Means to drive or to guide tool
  • Y10T83/8727Plural tools selectively engageable with single drive
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/869Means to drive or to guide tool
  • Y10T83/8821With simple rectilinear reciprocating motion only
  • Y10T83/8828Plural tools with same drive means
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/869Means to drive or to guide tool
  • Y10T83/8821With simple rectilinear reciprocating motion only
  • Y10T83/8841Tool driver movable relative to tool support
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T83/00Cutting
  • Y10T83/929Tool or tool with support
  • Y10T83/9411Cutting couple type
  • Y10T83/9423Punching tool
  • Y10T83/9425Tool pair

Description

119281119281

LÄVISTYS PURI ST INPERFORMANCE PURI ST IN

Keksinnön kohteena on lävistyspuristin, jossa suoritetaan puristavaa aihioon kohdistuvaa työstöä, joka lävistyspuristin on 5 patenttivaatimuksen 1 johdannon mukaista tyyppiä.The present invention relates to a punching press which performs a stamping work on a preform which is of the type according to the preamble of claim 5.

Lävistyspuristimia, esimerkiksi levytyökeskuksia, tunnetaan hyvin monen tyyppisiä ja patenttijulkaisussa FI 68545 esitetään perusmenetelmä aihion ja työstöpään sijaintien määrittämiseksi 10 ja liikuttamiseksi. Patenteissa US 5199293 ja US 5092151 esitetään mekanismi, jossa työkalua liikuttavaan puskimeen kohdistetaan voima puskimen käyttöpään kautta kahdella tai useammalla vinolla pinnalla. Vinojen pintojen liikkuessa toisiansa suhteen saadaan puskimen käyttöelimen toimilaitteen tuottama liike 15 kohdistettua halutusti työstettävään aihioon. Patentissa FI 108924 on puskimen käyttöpään ja käyttöelimen rakenteena rulla-vinopintapari. Edellä esitetyissä rakenteissa käytetään yleisesti pyörivää revolveri tyyppistä työkalupidintä, vaikka lineaarinen työkalupidin on valmistuskustannuksiltaan edullisempi.Punching presses, for example sheet metal working centers, are known in many types, and FI 68545 discloses a basic method for locating and moving the blank and machining head. US 5199293 and US 5092151 disclose a mechanism for applying a force to a tool-moving buffer through two or more oblique surfaces through a buffer operating end. As the oblique surfaces move relative to one another, the movement 15 produced by the actuator of the buffer actuator is brought to the desired workpiece. The patent FI 108924 has a pair of roller angled surfaces constructed as a buffer end and drive member. In the above structures, a rotary revolver type tool holder is commonly used, although the linear tool holder is less expensive in manufacturing.

2020

Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada entistä edullisemmin valmistettavissa oleva lävistyspuristin, jossa käytetään lineaa- » « · *·ί·* rista työkalupidintä. Tämän keksinnön mukaisen lävistyspuristi- • · • · · ...It is an object of the invention to provide a more advantageously manufactured punching press using a linear tool holder. The piercing press of the present invention has a ...

:.: : men tunnusomaiset piirteet ilmenevät oheisesta patenttivaatimuk- • V*: 25 sesta 1. Kun käytetään samaa tarkasti paikoittavaa toimilaitetta • · ·,· · puskimen paikoittamisessa työkalujen suhteen ja työkalujen J käyttämisessä puskimen kautta, päästään huomattavasti edullisem- ;***: paan lävistyspuristimen toteutukseen. Työkalujen käyttämisellä puskimen kautta tarkoitetaan tarvittavan puristusliikkeen 30 aikaansaamista.The characteristic features of:.:: are apparent from the following claim 1. V *: 25 1. Using the same exact positioning actuator • · ·, · · to position the bumper relative to the tools and to use the tools J via the bumper makes it considerably more advantageous ***; : for the implementation of a punching press. Operating the tools through the buffer means providing the necessary compression movement 30.

• » » * · • · • · ·*« •# Lävistyspuristimessa suoritetaan puristavaa aihioon kohdistuvaa • * · *···* työstöä. Aihio voi olla esimerkiksi latta-, profiili- tai ··· • · ’·.·* levymateriaalia. Lävistyspuristimeen kuuluu aihioiden syöttölin- { 35 ja ja poistolinja, jotka voivat olla toteutettu monilla tavoil- ··· · la. Linjat voivat perustua rulliin, jotka ovat tasossa mahdol- «·· listaen aihioiden liikkumisen syöttölinjoja pitkin lävistyspu- 119281 2 ristimessa. Linjat voivat olla myös robottityyppiset, jolloin robotti asettaa aihion työstettäväksi. Sama tai toinen robotti poistaa työstön jälkeen työstetyn aihion. Tällaisia linjoja tunnetaan alalla laajasti, joten niiden esitteleminen tässä 5 yhteydessä tarkemmin ei ole tarpeen.• # * The punch punch performs a punching work on the preform • * · * ··· *. The blank may be, for example, sheet material, profile material, or ··· • · '·. · * Sheet material. The punching press includes a feed line for the blanks {35 and and a line that can be implemented in many ways. The lines may be based on rolls that are planar, allowing movement of the blanks along the feed lines 119281 2 of the punch. The lines can also be of the robot type, whereby the robot places the blank for machining. The same or another robot removes the machined blank after machining. Such lines are widely known in the art and it is not necessary to present them in more detail in this context.

Lävistyspuristimeen kuuluu myös työkalut. Aihioita työstetään useilla erityyppisillä työkaluilla, joilla aihioihin saadaan halutut reiät ja painaumat. Työkalut koostuvat painimesta ja io vasteesta, joiden yhteistoiminnalla saadaan haluttu työstötulos.The punching press also includes tools. Blanks are machined with many different types of tools that provide the desired holes and indentations for the blanks. The tools consist of a press and an io stop, which together produce the desired machining result.

Tässä hakemuksessa paininta käytetään synonyymina sanalle pistin ja vastetta synonyymina sanalle tyyny. Oleellista on kuitenkin niillä aikaansaatu vastaava toiminta. Työkalut on sijoitettu työkalupitimeen, jolloin muodostuu työkalusarja. Työkalut voivat 15 sisältää työkaluja hyvin monentyyppisiin toimintoihin, kuten lävistämiseen, muovaukseen, särmäykseen, kierteyttämiseen tai taivutukseen. Aihiot syötetään painimen ja vasteen väliin, jossa niiden työstäminen tapahtuu. Tasoa, jossa työstäminen tapahtuu, kutsutaan työtasoksi. Aihioiden työstäminen tapahtuu käytännössä 20 painamalla työkalun paininosaa kohden vastetta, jolloin aihio , muokkautuu näiden välissä.In this application, the press is used synonymously for the word stitch and the response is synonymous with the word cushion. What is essential, however, is the corresponding action they bring about. The tools are housed in a tool holder to form a tool set. Tools can include tools for a wide variety of functions such as punching, forming, edging, threading, or bending. The blanks are fed between the ram and the stop where they are machined. The level at which machining takes place is called the worktop. In practice, the workpieces are machined 20 by pressing against the die part of the tool, whereby the workpiece is shaped between them.

• · · * ♦ * ··· • · t · · *** | Painimen liikuttaminen tapahtuu puskimella. Puskimella on tt· '·*· ainakin kaksi toiminnallista asento, jotka ovat lepoasento ja • · ί·ϊ ί 25 työasento. Lepoasennossa puskin ei kosketa paininta. Työasennos- *.ϊ.* sa puskin on yhteydessä painimen kanssa. Puskimella on kaksi «·· päätä, joista ensimmäinen on työasennossa painimen yhteydessä. Puskimen toinen pää on käyttöpää, josta puskimeen kohdistetaan « « Ϊ voima painimen työstötapahtuman suorittamiseksi, • * 30 • · ^v• · · * ♦ * ··· • · t · · *** | The pusher is moved by the bumper. The bumper has a tt · '· * · at least two functional positions, which are the rest position and the • ί · ϊ ί 25 working positions. In rest position, the buckle does not touch the push button. In the working position * .ϊ. * The pouch communicates with the ram. The ram has two «·· heads, the first of which is in working position with the ram. The other end of the ram is the drive end, which is subjected to a «« Ϊ force to execute the ram machining operation, • * 30 • · ^ v

Puskimen ja välillisesti painimen liikuttaminen suoritetaan :: : "! puskimen käyttöelimellä. Tämä käyttöelin liikkuu kohtisuoraan • * *”* suuntaan puskimen liikesuuntaan nähden. Tällä käyttöelimellä • * ·,· · kohdistetaan puskimen käyttöpäähän tarvittava voima puskimen ίβ* t 35 käyttämiseksi.This actuator moves perpendicularly to the * * * ”* direction relative to the direction of motion of the buffer. With this actuator, the force required to operate the ίβ * t 35 is applied to the buffer end.

119281 3119281 3

Puskimen käyttöelintä liikutetaan toimilaitteella. Toimilaite voi olla esimerkiksi servomoottori. Puskimen käyttöelimen paikoittamisen pitää olla hyvin tarkkaa, jotta puskimella saadaan välitetyksi haluttu liike painimelle, jolloin painin 5 suorittaa halutun liikkeen aihion suhteen. Tämän vuoksi paikoittamisen pitää olla tarkkaa. Puskimen käyttöelin ja puskimen käyttöpää voidaan toteuttaa monilla tavoilla. Ne voivat olla esimerkiksi viistetyt pinnat, jotka on päällystetty jollakin alhaisen liukukitkan omaavalla aineella, kuten teflonilla.The actuator is moved by the actuator. The actuator may be, for example, a servomotor. The positioning of the actuator of the buffer must be very accurate in order for the buffer to impart the desired movement to the press, wherein the press 5 performs the desired movement with respect to the blank. Therefore, positioning must be accurate. The buffer actuator and buffer actuator end can be implemented in many ways. For example, they may be bevelled surfaces coated with a low slip friction material such as Teflon.

10 Käyttöelin ja käyttöpää voivat olla myös nokkarullan ja harja-vasteen muodostama pari, Nokkarulla voi olla joko käyttöelimenä tai käyttöpäänä, ja vastaavasti harjavaste voi olla joko käyttö-elimenä tai käyttöpäänä.10 The actuator and actuator head may also be a pair of cam roller and brush stop, the cam roller may be either actuator or actuator head, and respectively, the brush actuator may be either actuator or actuator head.

15 Oikean työkalun valinta työkaluista perustuu puskimen liikuttamiseen halutun työkalun kohdalle. Tällöin tarvitaan tarkasti paikoittava liikutuselin puskimen liikuttamiseksi työkalurivin suunnassa. Liikutuselintä käytetään toimilaitteella, joka voi olla esimerkiksi servomoottori. Myös tämän liikkumisen pitää 20 olla tarkkaa. Kahdessa edellä mainitussa yhteydessä tarkalla . tarkoitetaan, että paikoittaminen on tehtävissä 0,01 - 0,5 mm, • * · • · · edullisesti 0,05 - 0,2 mm, tarkkuudella. Tällaiset tarkkaan « · · *” | paikoittamiseen kykenevät toimilaitteet ovat hintavia, joten ne • · · *· *· muodostavat merkittävän osan koneen valmistuskustannuksista.15 Selecting the right tool from the tools is based on moving the buffer to the desired tool. An exact positioning actuator is then required to move the buffer in the direction of the toolbar. The actuator is actuated by an actuator which may be, for example, a servomotor. This movement must also be accurate. In the two contexts mentioned above, accurate. it is meant that positioning can be done with an accuracy of 0.01 to 0.5 mm, preferably 0.05 to 0.2 mm. Such carefully «· · *” | Actuators capable of positioning are expensive, so they represent a significant part of the machine's manufacturing costs.

• · • * · ! 25 » • · « *.ϊ·* Työvaiheen jälkeen puskin ja painin pitää palauttaa takaisin ··· lepoasentoon, että aihio voidaan kohdistaa uudelleen työkaluun nähden. Samalla mahdollisesti vaihdetaan myös toinen työkalu • » ·φϊ#ϊ käyttöön. Puskimen palautus lepoasentoon tapahtuu palautusväli- 30 neillä. Palautusvälineinä voi olla esimerkiksi jouset tai ··· *. sylinterit.• · • * ·! 25 • pus «ϊ ϊ jälkeen pus * * Työ Työ Työ Työ Työ Työ Työ Työ Työ pus pus pus pus pus pus pus pus pus pus pus jälkeen jälkeen pus jälkeen jälkeen pus pus pus pus pus pus pus pus pus jälkeen jälkeen pus jälkeen pus pus pus pus pus pus pus pus jälkeen pus jälkeen pus pus pus pus At the same time, another tool may be changed to »» · φϊ # ϊ. The buffer is returned to its resting position by the recovery means. Recovery tools may be, for example, springs or ··· *. cylinders.

» « » • M ··» • » “* Työkalun painimella tehdään lineaarista liikettä kohtisuoraan • · : vastinta vasten. Aihion työstäminen tapahtuu näiden välissä • 1« 35 olevassa työtasossa, joka on kohtisuorassa puskimen liikesuuntaa vasten. Toisin sanoen painimen liikesuunta muodostaa työtasolle 119281 4 normaalin. Työtasossa aihio kohdistetaan oikealla kohdalle liikutusvälineillä. Liikutusvälineillä liikutetaan siten aihiota työkalujen suhteen eli liikutusvälineitä aihion suhteen.»« »• M ··» • »“ * Linear movement of the tool pusher • ·: Against the counter. The workpiece is machined between • 1 «35 work planes perpendicular to the direction of motion of the buffer. In other words, the direction of movement of the ram presses the work surface 119281 4 to normal. In the worktop, the workpiece is moved to the correct position by moving means. The moving means thus move the blank relative to the tools, i.e. the moving means relative to the blank.

5 Keksinnön mukaisessa ratkaisussa puskimen liikutuselin toimii yllättäen samalla puskimen käyttöelintä liikuttavalla toimilaitteella. Kuten edellä on todettu liikutuselimen ja toimilaitteen on molempien toimittava tarkalla paikoituksella. Valmistuskustannuksia pystytään laskemaan huomattavasti, kun käyttöelintä 10 liikuttava toimilaite on samalla myös puskimen liikutuselin. Keksinnön mukaisessa ratkaisussa tarvitaan siten yksi tarkan paikoituksen suorittava komponentti vähemmän kuin tekniikan tason mukaisissa ratkaisuissa.In the solution of the invention, the actuator of the buffer suddenly operates with the same actuator for actuating the actuator of the buffer. As stated above, the actuator and actuator must both operate in precise positioning. The manufacturing cost can be significantly reduced when the actuator for moving the actuator 10 is also the actuator for the buffer. Thus, the solution according to the invention requires one component that performs precise positioning less than the prior art solutions.

15 Rakenteellisen yksinkertaisuuden ja toiminnan kannalta työkalu- pidin on lineaarinen ja samansuuntainen kuin puskimen käyttöeli- men liike. Lisäksi lineaarinen työkalupidin on edullisempi valmistaa. Työkalupitimen ollessa samansuuntainen kuin puskimen käyttöelin päästään rakenteeseen, jossa puskimen käyttöelimenä 20 ja työkalun valinnassa puskimen liikutuselimenä voidaan käyttää , samaa toimilaitetta. Toisin sanoen puskimen liikutuselintä • * · • · · käytetään samalla toimilaitteella, joka liikuttaa puskimen * * * ··· * käyttöelintä. Tällöin tarvitaan vain yksi toimilaite kahden • · f *· ** paikoituksen suorittamiseksi. Suunta, jossa käyttöelimen liike • · f •·ί · 25 tapahtuu, on edullisesti sama suunta kuin toimilaiterungon » liikesuunta.15 For structural simplicity and function, the tool holder is linear and parallel to the movement of the buffer actuator. In addition, a linear tool holder is less expensive to manufacture. With the tool holder parallel to the bumper actuator, the same actuator is provided in a structure in which the buffer actuator 20 and the tool actuator can be used. In other words, the actuator of the buffer • * · • · · is operated by the same actuator which moves the actuator of the buffer * * * ··· *. In this case, only one actuator is required to perform two • · f * · ** positions. The direction in which the motion of the actuator • · f • · ί · 25 occurs is preferably in the same direction as the direction of motion of the actuator body.

··* • · • · ····· * • · · · ···

Eräässä sovellusmuodossa tarkasti paikoittava toimilaite on :Y: vierintaruuvi. Vierintäruuvin käyttöä kyseisessä sovelluksessa ·*”: 30 sen korkeasta hinnasta huolimatta puoltaa etenkin sen hyväIn one embodiment, the actuator, which is precisely positioned, is: Y: Screw. Use of a Screwdriver in this Application · * ”: 30 despite its high price, especially its good

• M• M

tarkkuus. Vierintäruuvilla saavutetaan lisäksi liikutukselle • · « · · "I sopiva nopeus, koska vierintäruuvissa voidaan käyttää korkeita • « • * "* pyörimisnopeuksia. Kyseisellä rakenteella on lisäksi pieni • · ;,· ; kitka, jolloin kuluminen ja lämpeneminen ovat pientä. Keksinnön ··· 35 mukaisessa lävistyspuristin käytettävä vierintäruuvi on edullisesti kuularuuvi. Kuularuuvin etuna vierintäruuveihin kuuluvaan 119281 5 rullaruuviin nähden on sen yksinkertaisempi rakenne. Lisäksi kuularuuvit ovat edullisempia. Koska suurempaan kuormitettavuu-teen ei ole tarvetta kasvattamatta ruuvin läpimittaa, on kuula-ruuvin käyttäminen edullista.accuracy. In addition, the scroll screw achieves a speed suitable for movement • · «· ·" I, since high rotation speeds can be used with the scroll screw. This structure also has a small • ·;, ·; friction, with low wear and warming. The rolling screw used in the punching press of the invention ··· 35 is preferably a ball screw. The ball screw has the advantage over the roller screw 119281 5 of the roller screws that it has a simpler design. In addition, ball screws are more affordable. Since there is no need for higher loadability without increasing the screw diameter, it is advantageous to use a ball screw.

55

Eräässä toisessa sovellusmuodossa lävistyspuristimeen kuuluu konerunko ja toimilaiterunko. Aihion paikoitusvälineet muodostuvat lineaarisista toimilaiterungon liikutusvälineistä sekä lineaarisista syöttövälineistä, jotka ovat keskenään suorassa 10 kulmassa. Lineaarinen liike on toteutettavissa hyvin tarkasti esimerkiksi kiskorakenteiden avulla. Tämän vuoksi paikoitusväli-neiden toteutus erillisillä lineaarisesti liikkuvilla rakenteilla on edullista. Tarkasteltaessa liikettä konerungon suhteen, voidaan todeta, että paikoitusvälineet koostuvat kahdesta 15 osasta. Ensimmäinen osa on toimilaiterunko ja toinen osa on siirtovälineet. Siirtovälineet ovat syöttölinjan ja poistolinjan muodostaman kokonaisuuden yhteydessä. Nämä kaksi kokonaisuutta liikkuvat toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Lisäksi molemmat liikkuvat konerungon suhteen vain yhdessä suunnassa lineaarises-20 ti kiskorakenteen sallimassa suunnassa. Työkalupidin voi olla , kiinnitetty kiinteästi toimilaiterunkoon, jolloin työkalut t f « ,*" siirtyvät toimilaiterungon mukana. Puolestaan aihio on kiinni- • a · **· l tetty siirtovälineisiin ja sitä siirretään siirtovälineillä.In another embodiment, the punching press comprises a machine body and an actuator body. The blank positioning means consist of linear actuator actuator means and linear feed means at right angles to each other. The linear motion can be carried out very precisely, for example by means of rail structures. Therefore, the implementation of the positioning means on separate linearly moving structures is advantageous. Looking at the motion with respect to the machine frame, it can be noted that the positioning means consist of two parts. The first part is the actuator body and the second part is the transfer means. The conveying means are in connection with an assembly formed by the feed line and the discharge line. The two entities move at right angles to each other. In addition, both move in one direction relative to the machine frame in the linear-20 t direction allowed by the rail structure. The tool holder may be fixedly fixed to the actuator body, whereby the tools t f «, *" are carried along with the actuator body. In turn, the blank is fixed to the transfer means and is moved by the transfer means.

I · · • *· • · • · • · » ϊ·ί ί 25 Eräässä kolmannessa sovellusmuodossa käyttöelin ja puskimen * « · * käyttöpää muodostuvat vierintäelimestä ja vinopinnasta. Liuku- «·» ·,«,· kitkan muuntaminen vierintäkitkaksi vähentää osien kulumista.In a third embodiment, the actuator and the actuator end of the bumper are formed by a rolling member and a slanting surface. Converting sliding «·» ·, «, · friction to rolling friction reduces wear on parts.

Tasojen välissä ei tarvitse käyttää voiteluaineita, jolloin lii laitteisto pysyy puhtaana. Edullisessa sovellusmuodossa puskimen ·***· 30 käyttöelin on vierintäelin. Tällöin rakenne on toteutettavissa ··* *. yksinkertaisemmin ja toimintavarmemmin. Vierintäelin on hyvin I · » ♦ * * edullisesti rullanokka, joka on ennestään tunnettu kyseisellä • · *···* tekniikanalalla.There is no need to use lubricants between the levels to keep the equipment clean. In a preferred embodiment, the drive member *** *** 30 is a rolling member. Then the structure is feasible ·· * *. simpler and more reliable. The rolling member is very I · »♦ * * preferably a roll cam which is known in the prior art • · * ··· *.

t · * · · • · · ··· ♦ s”]: 35 Eräässä neljännessä sovellusmuodossa puskimen liikutuselin koostuu sanotusta toimilaitteesta ja sen yhteyteen kuuluvista 119281 6 tartuntavälineistä. Tällöin päästää sovellukseen, jossa käyttö-elin ja toimilaite käyttävät samaa tarkanpaikoituksen komponenttia kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi käyttöelimeen kuuluvat tartuntavälineet. Käytettäessä samaa tarkanpaikoituksen kom-5 ponenttia kokonaisuudessaan päästään sovellukseen, jossa hyvin kallis komponentti hyödynnetään kokonaisuudessaan kahden toiminnon tekemiseen. Edullisesti puskimella on ainakin kolme toiminnallista asentoa, jotka ovat lepoasento, työasento ja siirto-asento. Tällöin tartuntavälineet voivat olla kokoajan toimilait-10 teen nokan alapuolella, mutta ne koskettavat puskinta vain puskimen ollessa siirtoasennossa. Toimilaitteen yhteydessä ei tarvitse olla liikkuvaa tartuntavälinettä, jolloin toimilaitteen yhteydessä olevasta rakenteesta saadaan yksinkertainen ja helposti valmistettavissa oleva.In a fourth embodiment, the actuator of the buffer comprises said actuator and its associated 119281 6 engaging means. This allows access to an application where the actuator and actuator all use the same precision positioning component. In addition, the actuator includes gripping means. Using the same precision positioning component in its entirety results in an application where a very expensive component is fully utilized to perform two functions. Preferably, the buffer has at least three functional positions, which are the rest position, the working position and the transfer position. In this case, the gripping means may be below the cam of the actuator 10 all the time, but they only touch the bumper when the bumper is in the transfer position. The actuator does not need to have a movable gripping means, so that the structure attached to the actuator is simple and easy to manufacture.

1515

Erässä viidennessä sovellusmuodossa tartuntavälineisiin kuuluu puskimen yhteydessä oleva sylinteri, jolla puskin nostetaan siirtoasentoon. Tällöin liikkumisen sallivat osat, jotka mahdollistavat puskimen kolmannen siirtoasennon, voidaan toteuttaa 20 hyväksi koetulla käytetyllä tekniikalla. Edullisesti sylinterei- » ta on kaksi päällekkäin, jolloin ensimmäisellä sylinterillä • · · ,*** saadaan työliikepalautetuksi ja toisella sylinterillä puskin • · · • · t *·** siirtoasentoon. Kaksi päällekkäistä sylinteriä on edullisia » « · *· käyttää, sillä ne voidaan sijoittaa keskelle puskinta ja sen • ·* · ί.ί Ϊ 25 pystysuuntaisia tukijohteita. Tällöin sylintereiden puskimeen kohdistama voima on halutun suuntainen ja nostaa puskinta ··» ylöspäin aiheuttamatta puskinta kääntäviä ja pystysuuntaisia tukijohteita rasittavia sivusuuntaisia voimia. Palautussylinte- ;V: reinä voidaan käyttää pneumaattisia tai hydraulisia sylinterei- ·***; 30 tä. Itsestään selvää on, että palautusvälineiksi sopii monet ··* *. muutkin sylinterit ja jouset, jotka voivat toimia esimerkiksi I « · • · · typellä. Edullisesti sylinterit ovat pneumaattisia, koska • · *·· sovelluskohteessa ei tarvita suuria voimia. Lisäksi pneumaatti- • * ... nen sovellusmuoto on käytössä siistimpi.In a fifth embodiment, the engaging means comprises a cylinder in connection with the buffer for raising the buffer to the transfer position. Hereby, the movable parts which enable the third displacement position of the bumper can be implemented by the proven technique used. Preferably, there are two cylinders on top of each other, whereby the first cylinder • · ·, *** is returned to the work movement and the second cylinder to the displacement position of the buffer • · · · · t * · **. Two overlapping cylinders are inexpensive »« · * · because they can be positioned in the middle of the bumper and its vertical support • · * · ί.ί Ϊ 25. In this case, the force exerted by the cylinders on the bumper will be in the desired direction and will raise the bumper ·· »upwards without causing lateral forces to rotate the bumper and strain the vertical guide rails. V: pneumatic or hydraulic cylinders may be used as reels; ***; 30 yrs. It goes without saying that many ·· * * can be used as recovery tools. other cylinders and springs which may, for example, operate on I «· • · · nitrogen. Preferably, the cylinders are pneumatic because no high forces are required in the application. In addition, the pneumatic • * ... embodiment is cleaner.

··· : : 35 M» 119281 7···:: 35 M »119281 7

Keksintöä kuvataan seuraavassa yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisiin eräitä keksinnön sovelluksia kuvaaviin piirroksiin, joissa 5 Kuva 1 esittää keksinnön mukaisen lävistyspuristimen,The invention will now be described in detail with reference to the accompanying drawings, in which: Fig. 1 shows a piercing press according to the invention,

Kuva 2 esittää keksinnön mukaisen lävistyspuristimen painin- mekanismin lepoasennossaFigure 2 illustrates a press mechanism of a punching press according to the invention in a resting position

Kuva 3 esittää keksinnön mukaisen lävistyspuristimen painin-mekanismin työasennossa, ja 10 Kuva 4 esittää keksinnön mukaisen lävistyspuristimen painin-mekanismin siirtoasennossa.Fig. 3 shows the press mechanism of the punch according to the invention in the working position, and Fig. 4 shows the press mechanism of the punch according to the invention in the transfer position.

Kuvassa 1 esitetyssä keksinnön mukaisessa lävistyspuristimessa 10 aihiot 12 syötetään työstettäviksi aihioiden 12 syöttölinjal-15 la 16 ja poistetaan työstämisen jälkeen poistolinjalla 18. Kuvassa 1 esiintyvä aihio on lattamateriaalia ja se syötetään työstettäväksi yhtämittaisena. Linjoissa voi olla pyörivät rullat, jotka ohjaavat aihioita eteenpäin (ei esitetty). Syöttö-linja 16 voi perustua myös hihnaratkaisuun, jossa päättymätön 20 hihna 17 kiertää syöttölinjalla 16. Aihioiden 12 työstämisessä . käytetään työkaluja 20. Työkalut 20 koostuvat painimesta 22 ja • t t .**’ vasteesta 24, joiden yhteistoiminnalla saadaan aihioihin 12 i · · • · · **· * tarvittavat reiät ja painaumat. Työstäminen tapahtuu painamalla » ( *· ” paininta 22 vastetta 24 vasten. Työkalut 20 on sijoitettuna f » ( ·*ί : 25 työkalupitimeen 26, jolloin muodostuu työkalusarja 28. Aihiot 12 • · · *.ί·* syötetään painimen 22 ja vasteen 24 väliin, jossa niiden työstä- ··· ·...* minen tapahtuu. Tasoa, jossa aihiota työstetään eli tasoa, jossa aihio on .työstämisen aikana, kutsutaan työtasoksi. Painimen 22 • ♦ :#:#ί liikuttaminen tapahtuu puskimella 30. Puskimen ensimmäinen pää 30 on yhteydessä painimeen käytettäessä paininta (ei esitetty) .In the punching press 10 according to the invention shown in Fig. 1, the blanks 12 are fed for machining to the feed line 15a 16 of the blanks 12 and removed after machining by the discharge line 18. The blank in Fig. 1 is flat material and is fed for processing. The lines may have rotating rollers that guide the blanks forward (not shown). The feed line 16 may also be based on a belt arrangement in which the endless belt 20 rotates on the feed line 16. In machining the billets 12. tools 20 are used. Tools 20 consist of a press 22 and • t t. ** 'a stop 24 cooperating to obtain the necessary holes and depressions on the blanks 12 i · · · · ** · *. The machining is done by pressing »(* ·” key 22 against stop 24. Tools 20 are placed f »(· * ί: 25 in tool holder 26 to form tool set 28. Blanks 12 • · · * .ί · * are entered in key press 22 and stop 24) ··· · ... * The plane where the workpiece is machined, ie the level where the workpiece is. during machining, is called the worktop. Moving the pusher 22 • ♦: #: # ί is done by the buffer 30. the first end 30 being in communication with the presser (not shown).

• · · t Lepoasennossa puskin 30 ei kosketa paininta 22. Puskimeen 30 • i · "! kohdistetaan voima käyttöpään 34 kautta painimen työstötapahtu- • · *!' man suorittamiseksi.• · · t In the rest position, the pusher 22 does not touch the pushbutton 22. The pusher 30 • i · "! Is subjected to force through the drive end 34 during the press machining process. man.

• « « « · • · · *#» · • •t •,.,ϊ 35 Kuvassa 1 esitetysti puskimella 30 on käyttöelin 36. Tämä käyttöelin 36 liikkuu kohtisuoraan puskimen 30 liikesuuntaan 119281 8 nähden. Puskimen käyttäminen käyttöelimellä tapahtuu kohdistamalla käyttöelimellä puskimeen haluttu voima, jolloin puskin liikkuu liikuttaen samalla paininta. Lävistyspuristimeen 10 kuuluu toimilaite 38 käyttöelimen 36 liikuttamiseksi. Käyttöeli-5 men liikuttaminen toimilaitteella pitää olla hyvin tarkkaa, jotta käyttöelin liikuttaa puskinta halutusti. Puskimen käyttö-elin 36 ja käyttöpää 34 voidaan toteuttaa monilla tavoilla. Puskimen käyttöelin ja käyttöpää voivat olla viistetyt pinnat (ei esitetty). Kuvassa 1 ne muodostuvat vierintäelimestä ja 10 vinopinnasta 42. Kuvassa 1 vierintäelin on rullanokka 44 ja käyttöpään vinopinta 42 on kaksipuolinen.As shown in Figure 1, the bumper 30 has a driving member 36. This driving member 36 moves perpendicularly to the movement direction of the bumper 30 119281 8. The actuator is actuated by actuating the actuator by applying the desired force to the actuator, whereby the actuator moves while the actuator is moved. The punching press 10 includes an actuator 38 for moving the actuator 36. The actuator 5 must be moved very accurately with the actuator in order for the actuator to move the buffer as desired. The actuator actuator 36 and actuator end 34 can be implemented in many ways. The actuator and actuator end of the buffer may be bevelled surfaces (not shown). In Fig. 1, they consist of a rolling member and a skew surface 42.

Kuvan 1 lävistyspuristimessa oikea työkalu valitaan liikuttamalla puskin halutun työkalun kohdalle. Puskimen 30 liikuttaminen 15 tarkasti oikean työkalun 20 kohdalle työkalupitimen 26 pituussuunnassa tapahtuu liikutuselimellä 40, joka kuvan 1 tapauksessa on myös käyttöelin 36 ja liikkuu siten samalla toimilaitteella 38. Käytettäessä käyttöelintä 36 liikutuselimenä 40 käyttöelimen 36 yhteydessä tulee olla tartuntavälineet 35. Tartuntaväli-20 neisiin kuuluu tartuntatappi 37. Liikuttaminen voidaan keksinnön . mukaisessa ratkaisussa toteuttaa myös liikutuselimellä, joka on • · « eri kuin käyttöelin, mutta toimii silti samalla toimilaitteella • · • · · *·* ; kuin liikutuselin (ei esitetty). Käytettäessä samaa toimilaitet- • · · *· *· ta 38 sekä käyttöelimen 36 vaatimana tarkkana paikoitusvälineenä • · · *·* Σ 25 että puskimen liikutuselimen 40 vaatimana tarkkana paikoitusvä- • ♦*· *«.* lineenä päästään kustannuksiltaan edulliseen ratkaisuun, koska ·...* kalliita tarkanpaikoituksenelimiä tarvitaan vain yksi.In the piercing press of Fig. 1, the right tool is selected by moving the bar to the desired tool. Moving the buffer 30 exactly to the right tool 20 in the longitudinal direction of the tool holder 26 is effected by the actuator 40 which, in the case of Fig. 1, is also actuator 36 and thus moves by the same actuator 38. When actuator 36 is actuated 40 37. Moving may be an invention. in the solution according to the invention is also implemented by a actuator which is different from the actuator but still operates on the same actuator; as a movement member (not shown). By using the same actuator 38 as the precise positioning means required by the actuator 36 as well as the exact positioning position required by the actuator 40, the low cost solution is achieved because: · ... * only one expensive positioning device is needed.

• ♦• ♦

Kuvasta 1 nähdään, että lävistyspuristimeen 10 kuuluu käyttö- : : 30 elin 36, jolla puskinta painetaan halutusti. Puskimen liikutta- ··· *. miseksi ylöspäin puskimen 30 yhteyteen kuuluu palautusvälineet.Figure 1 shows that the punching press 10 includes a drive member 30 for pressing the buffer as desired. Move the bumper- ··· *. for upward engagement, the buffer 30 includes recovery means.

• · · I" Palautusvälineinä voivat toimia esimerkiksi jouset tai sylinte- • · • · *** rit. Eräiden palautusvälineiden rakenne ja toiminta on esitelty • * ·.· · tarkemmin kuvissa 2-4.The recovery means may be, for example, springs or cylinders. The structure and function of some recovery means are illustrated in more detail in Figures 2-4.

«*· : : 35 ··* 119281 9«* ·:: 35 ·· * 119281 9

Kuvan 1 mukaisesti muokkaavat voimat kohdistetaan aihioon 12 työkaluilla 20, jotka koostuvat painimesta 22 ja vasteesta 24. Painimen 22 ja vasteen 24 välissä on työtaso. Aihion muokkaaminen perustuu painimen aihiota vasten tekemään liikkeeseen.As shown in Figure 1, the shaping forces are applied to the blank 12 by tools 20 consisting of a press 22 and a stop 24. There is a working plane between the press 22 and the stop 24. Editing a blank is based on the movement of the ram against the blank.

5 Painin tekee aihiota vasten kohtisuoraa liikettä. Että työstö tapahtuu oikealle kohdalle aihioon, pitää työkalujen olla suhteessa aihioon oikeassa kohdassa aihion työstöhetkellä. Aihion 12 ja työkalujen 20 kohdistamiseksi halutusti, lävistys-puristimeen 10 kuuluu aihion paikoitusvälineet 48. Lävistyspu-io ristimeen 10 kuuluu konerunko 50 ja toimilaiterunko 52. Konerunko on kiinteästi kiinnitettynä tehdashalliin, jolloin osien liikkeistä puhutaan sen suhteen. Kuvaan on merkitty koordinaatiston x-, y- ja z-akselit. Monesti x- ja y-akseli ovat toisin päin (ei esitetty), mutta tässä tekstissä puhuttaessa liikkeestä 15 koordinaatistossa tarkoitetaan kuviin merkittyä koordinaatistoa. Koordinaatisto akselit ovat kuvan tapauksessa 90° kulmissa toistensa suhteen. Syöttölinja 16 ja poistolinja 18 ovat kiinteästi kiinnitetyt konerunkoon 50. Syöttölinjan 16 syöttöhihna 17 liikkuu toki konerungon suhteen, kuten myös poistolinjan 18 20 poistohihna 19. Syöttölinja 16 ja poistolinja 18 ovat siten x- . ,·, akselin suunnassa konerungon 50 suhteen kiinteitä. Aihion 12 ja • · · • · · • työkalun 20 kohdistaminen halutusti y-akselin suunnassa tapahtuu • * · '** I liikuttamalla aihiota 12 konerungon 50 ja siten toimilaiterungon • · · • i* .* .* 52 suhteen. Toimilaiterunko 52 pysyy paikoillaan y-suunnassa 0 · · • · · **· * 25 konerungon suhteen. Aihion 12 y-suuntainen liikuttaminen tapah- • · * *·*·* tuu syöttövälineillä eli kuvan 1 tapauksessa on vetokelkalla 54.5 The presser makes a movement perpendicular to the blank. In order for the machining to take place at the correct position on the workpiece, the tools must be in relation to the workpiece at the correct position at the time of working on the workpiece. For desired alignment of the blank 12 and the tools 20, the punching press 10 includes a blank positioning means 48. The punching punch 10 includes a machine body 50 and an actuator body 52. The machine body is fixedly attached to the mill, where movement of parts is discussed. The image shows the x, y and z axes of the coordinate system. Many times the x and y axes are the other way around (not shown), but in this text, when referring to motion 15, the coordinate system refers to the coordinate system shown in the figures. In the case of the image, the coordinate axes are at 90 ° to each other. The feed line 16 and the discharge line 18 are fixedly connected to the machine frame 50. The supply line 17 of the supply line 16 is of course movable with respect to the machine frame, as does the discharge line 19 of the discharge line 18. , ·, Fixed axially relative to the machine frame 50. The desired alignment of the blank 12 and the tool 20 with respect to the y-axis occurs by moving the blank 12 relative to the machine body 50 and thus to the actuator body • · *. *. 52. The actuator body 52 remains stationary in the y direction with respect to the machine body 0 · · • · · ** · * 25. The y motion of the blank 12 is effected by the feeding means, i.e. in the case of Fig. 1, the drawer 54.

··* • · *···* Vetokelkka 54 liikkuu y-akselin suuntaan. Vetokelkka 54, joka liikkuu vain y-akselin suuntaa, paikoittaa sijaintinsa ja • · *.V samalla aihion 12 sijainnin y-suunnassa hyvin tarkasti. Aihion ·»· 30 12 ja työkalun 20 kohdistaminen halutusti x-suunnassa tapahtuu . .*, liikuttamalla toimilaiterunkoa 52 konerungon 50 ja siten aihion • · · • · · .···. 12 suhteen. Aihio pysyy paikoillaan x-suunnassa konerungon 50 • · ·* suhteen. Toimilaiterunko 52 liikkuu x-akselin suuntaan. Toimi- • · • · ♦ ί.ϊ ϊ laiterunko 52, joka liikkuu vain x-akselin suuntaan, paikoittaa • · · 35 sijaintinsa ja samalla aihion 12 sijainnin hyvin tarkasti. Toimilaitteen liikuttaminen x-suuntaan tapahtuu toimilaiterungon 119281 10 52 liikutusvälineillä 56. Nämä toimilaiterungon 52 liikutusväli-neet 56 koostuvat kiskoista 57 ja niihin tukeutuvista rullaeli-mistä 59. Toisin sanoen vetokelkka ja toimilaite kohdistavat aihion ja työkalun toisiinsa nähden kohtisuoriin suuntiin.·· * • · * ··· * The carriage 54 moves in the direction of the y-axis. The pull carriage 54, which moves only in the y-axis direction, positions its position and • · * .V at the same time very precisely in the y-direction. The desired alignment of the blank · »· 30 12 and the tool 20 takes place in the x direction. . *, by moving the actuator body 52 to the machine body 50 and thus to the preform • · · • · ·. 12 relationships. The blank remains in the x-direction relative to the machine body 50 • · · *. The actuator body 52 moves in the x-axis direction. The action frame 52, which moves only in the x-axis, positions its position 35 · and at the same time the position of the blank 12 very precisely. The actuator is moved in the x direction by the actuating means 56 of the actuator body 119281 10 52. These actuating means 56 of the actuator body 52 consist of rails 57 and supporting roll members 59. In other words, the drawer and actuator align the blank and tool in perpendicular directions.

5 Lineaarinen liike on toteutettu molempiin suuntiin kiskoraken-teen avulla. Toteutettaessa aihion ja työvälineen kohdistus tällä tavoin kaksilla konerungon suhteen kohtisuorasti lineaarisesti liikkuvilla paikoitusvälineillä päästään rakenteeseen, jolla on mahdollista toteuttaa aihion ja työvälineiden paikoitus 10 hyvin tarkasti.5 The linear movement is realized in both directions by means of a rail structure. When this alignment of the blank and the tool is carried out in this way, two positioning means which are linearly perpendicular to the machine frame provide a structure which makes it possible to precisely position the blank and the tools 10.

Kuvien 2-4 yhteydessä esitetään tarkemmin palautusvälineiden toimintaa. Palautusvälineet ovat keksinnön toteutuksen kannalta hyvin keskeiset. Keksinnön mukainen ratkaisu voitaisiin toteut-15 taa monilla muillakin tavoilla, kuten useammilla vierekkäisillä sylintereillä. Edullisesti keksinnön mukaisen ratkaisun toteutuksessa hyödynnetään kuvien 2-4 yhteydessä esiteltävän sylinterirakenteen kaltaista rakennetta, jotta puskimelle saadaan halutusti kolme pääasentoa. Puskimen kolme pääasentoa 20 ovat työasento, lepoasento ja siirtoasento. Tässä toteutusmuodossa puskimen liikutuselin koostuu toimilaitteella toimivasta * * · .**! puskimen käyttölaitteesta ja sen yhteydessä olevista tartuntavä- • · · *Y * lineistä. Kun puskin on lepoasennossa, käyttölaitteen rulla ei • · · 4 · · ,* ,* kosketa puskinta. Työasennossa rulla on puolestaan puskimen • » · ··· · 25 vinonpinnan päällä. Siirtoasennossa käyttölaite on sijoitettu • · ( *·ί·* siten, että käyttölaitteen yhteyteen kuuluvat tartuntavälineet • · · • * *...* ovat kiinni puskimen käyttöpäässä.2-4 illustrates in more detail the operation of the recovery means. The recovery means are very central to the practice of the invention. The solution of the invention could be implemented in many other ways, such as with several adjacent cylinders. Preferably, the embodiment of the solution of the invention utilizes a structure similar to the cylindrical structure shown in Figs. The three main ram positions 20 are the working position, the rest position and the transfer position. In this embodiment, the actuator of the buffer consists of an actuator * * ·. **! • · · * * Y * lines of the bumper actuator and its attachment. When the bucket is in the rest position, the drive roller does not • · · 4 · ·, *, * touch the bumper. In working position, the roller is on top of the bevel • »· ··· · 25. In the transfer position, the drive is positioned • · (* · ί · * with the gripping means • · · • * * ... * attached to the drive) at the end of the bumper.

• · :.V Kuvassa 2 keksinnön mukaisen lävistyspuristin 30 on lepoasennos- 30 sa. Puskimen ensimmäinen pää 32 on lepoasennossa painimen 22 , X yläpuolella, mutta ei kosketa painimeen 22. Puskimen toinen pää » t # on käyttöpää 34. Puskin 30 on johteiden 60 kautta kiinni puskin- • * "* rungossa 66. Puskinrungossa 66 olevat johteet 60 sallivat • * : puskimen 30 liikkumisen z-suunnassa. Puskinta 30 liikuttaa • 4 · ·...· 35 alaspäin käyttöelin 36 eli rullanokka 44. Puolestaan ylöspäin puskimen 30 liikuttaminen tapahtuu sylinteriryhmällä 70. Sylin- 119281 11 terit 62 ja 64 ovat päällekkäin sylinteriryhmässä 70. Sylinteri-ryhmässä 70 alempi sylinteri on palautussylinteri 62 ja ylempi sylinteri on siirtosylinteri 64. Sylinterit koostuvat sylinteri-kammiosta ja männästä. Puskimen 30 lepoasento on mitoitettu 5 siten, että puskimen 30 ensimmäinen pää 32 ei kosketa paininta 22 eikä tartuntatappi 37 puskimen 30 käyttöpäätä 34. Siir-tosylinterin 64 mäntä eli ylämäntä 74 on kiinnitetty puskinrun-gon 66 yläpintaan 67. Tällöin johdettaessa ylämännän 74 päälle yläsylinterikammioon 84 ilmaa nousee yhteen kytketyt sylinteri-io rungot 80 ja 82 eli sylinteriryhmä 70 ylöspäin. Lepoasennossa ilma on yläsylinterikammiossa 84 ylämännän 74 alapuolella, jolloin sylinterirungot 80 ja 82 ovat ala-asennossa. Palautussy-linterin 62 mäntä eli alamäntä 76 on kiinnitetty puskimen 30 ensimmäisen pään 32 yhteyteen. Tällöin johdettaessa alasylinte-15 rikammioon 86 alamännän 76 alle ilmaa, nousee puskin 30 ylöspäin. Kuvan 2 tapauksessa puskin 30 on lepoasennossa, jolloin ylämännän 74 alla on yläsylinterikammiossa 84 ilmaa ja alamännän 76 alla on alasylinterikammiossa 86 ilmaa. Johtamalla ilmaa ylämännän 74 yläpuolelle yläsylinterikammioon 84 saadaan puskin-20 ta 30 liikutettua ylöspäin. Tällöin puskin on siirtoasennossa, joka nähdään kuvassa 4. Puolestaan johtamalla ilmaa alamännän 76 • · · .’** yläpuolelle alasylinterikammioon 86 saadaan puskinta liikutettua · · *!* alaspäin. Puskimen liikuttaminen alaspäin ei tapahdu käyttökoh- « · · • ·· ,* ,* teessä ilman avulla vaan liikuttamalla rullanokkaa puskimen • · · •**t* 25 käyttöpään yhteydessä. Puskimen liikkuessa alaspäin annetaan « « · *·|·' ilman virrata alamännän päälle alasylinterikammioon. Tällöin • · ’·*.* puskin liikkuu työasentoon, joka nähdään kuvassa 3.In Fig. 2, the piercing press 30 of the invention is in a resting position. The first end 32 of the ram is in a resting position above the ram 22, X, but not touching the ram 22. The other end of the ram »t # is the operating end 34. The ram 30 is secured through the guides 60 in the bumper body 66. The guides 60 in the bumper 66 • *: movement of bumper 30 in z direction Blade 30 moves • 4 · · ... · 35 downwardly by actuator 36 or roll cam 44. In turn, upward movement of bumper 30 occurs by cylinder group 70. Cylinders 62 and 64 of cylinder 119281 11 overlap in cylinder group 70 In cylinder group 70, the lower cylinder is a return cylinder 62 and the upper cylinder is a transfer cylinder 64. The cylinders consist of a cylinder chamber and a piston, The rest position of the buffer 30 is dimensioned 5 such that the first end 32 of the buffer 30 does not The piston or upstream 74 of the transfer cylinder 64 is fixed to the upper surface 67 of the bumper body 66. when air is applied to the top piston 74 in the upper cylinder chamber 84, the interconnected cylinder bodies 80 and 82, i.e. the cylinder group 70, are raised. In the rest position, the air in the upper cylinder chamber 84 is below the top piston 74, with the cylinder bodies 80 and 82 in the lower position. The piston, or lower piston 76, of the recovery cylinder 62 is secured to the first end 32 of the buffer 30. In this case, as air is introduced into the lower cylinder 15 chamber 86 beneath the lower piston 76, the blade 30 rises upwards. In the case of Fig. 2, the buffer 30 is in a resting position with air underneath upper ram 74 in the upper cylinder chamber 84 and underneath lower ram 76 in the lower cylinder chamber 86. By introducing air above the top piston 74 into the top cylinder chamber 84, the buffer 20 can be moved up. In this case, the buffer is in the transfer position shown in Figure 4. In turn, by introducing air above the lower piston 76 • · ·. '** into the lower cylinder chamber 86, the buffer is moved · · *! * Downward. The downward movement of the bumper does not occur with the air in the application, but by moving the roller cam at the 25 * operating ends of the bumper. As the ram moves downward, «« · * · | · 'is allowed to flow over the lower piston into the lower cylinder chamber. The • · '· *. * Will then move to the working position shown in Figure 3.

• · ·.·.· Kuvassa 3 keksinnön mukaisen lävistyspuristimen puskin 30 on ·♦· ί.,.ί 30 työasennossa. Puskin on työasennossa alempana kuin lepoasennos- . sa. Puskin 30 on liikkunut alaspäin eli z-suunnassa miinusta • · · kohden verrattuna kuvaan 2, jossa puskin 30 on lepoasennossa.In Fig. 3, the punch 30 of the piercing press of the invention is in the working position · ♦ · ί., Ί 30. The pusher is in a lower position than the rest position. you. The buffer 30 has moved downward, i.e. in the z direction toward minus · · ·, as compared to Figure 2, where the buffer 30 is in the rest position.

• · *** Puskin on liikkunut alaspäin, koska rullanokka 44 on liikkunut • · :.J i puskimen vinon käyttöpään 34 päälle x-suunnassa. Rullanokan ··· 35 liike on tapahtunut vain x-suunnassa. Puskinta 30 on alaspäin liikuttanut siten rullanokan 44 puskimen 30 käyttöpäähän 34 119281 12 tuottama painava vaikutus eikä alamäntä 76. Samalla kuitenkin alamännän 76 päälle alasylinterikammioon 86 on annettu virrata tarvittavasti ilmaa, jolloin alamäntä 76 päässyt liikkumaan alaspäin merkittävästi vaikuttamatta puskimen 30 liikkeeseen. 5 Puskimen ensimmäinen pää 32 on työasennossa painimen 22 yhteydessä .• · *** The bumper has moved downward because the roll cam 44 has moved • ·: .i over the oblique drive end 34 of the bumper in the x direction. The roller cage ··· 35 has been moved in the x direction only. The ram 30 is thus moved downwardly by the weight exerted by the roller 44 on the drive end 34 119281 12 of the bumper 30 and not by the down piston 76. However, the down ram 76 is allowed to flow sufficiently into the lower cylinder chamber 86 so that the down piston 76 5 The first end 32 of the ram is in working position with the ram 22.

Kuvassa 4 keksinnön mukaisen lävistyspuristimen puskin 30 on siirtoasennossa. Puskin on siirtoasennossa ylempänä kuin lepo-10 asennossa ja siten myös ylempänä kuin työasennossa. Puskin on liikkunut ylöspäin eli z-akselin positiiviseen suuntaan verrattuna kuvaan 2, jossa puskin on lepoasennossa. Puskin 30 on liikkunut ylöspäin, kun rullanokka 44 on ohjattu puskimen 30 käyttöpään 34 päältä sivuun ja tämän jälkeen alamännän 76 15 alapuolelle alasylinterikammioon 84 sekä ylämännän 74 yläpuolelle yläsylinterikammioon 84 on johdettu ilmaa. Rullanokka 44 on kohdistettu puskimeen 30 nähden siten, että puskimen 30 noustessa siirtoasentoon, rullanokassa 44 olevat tartuntatapit 37 menevät niille tarkoitettuihin tartuntakoloihin 90. Samaan 20 aikaan puskinrungon 66 sivusuuntainen lukitus poistuu, joten . ,·. puskinrunkoa 66 ja samalla puskinta 30 voidaan liikuttaa sivut- Φ · · tain liikutuselimellä 40, joka koostuu rullanokasta 44 ja • · * • t · “* \ tartuntatapeista 37. Liikutuselintä 40 ja käyttöelintä 36 eli • φ · ,* .* rullanokkaa 44 liikutetaan siten samalla toimilaitteella 38 • · · ··· · 25 (kuva 1) .In Figure 4, the punch 30 of the punch according to the invention is in the transfer position. The pusher is in the transfer position higher than the rest-10 position and thus also higher than the working position. The bumper has moved upward, i.e. in the positive direction of the z-axis, as compared to Fig. 2, where the bumper is in a resting position. The bumper 30 has been moved upwardly when air roller 44 is guided from above the drive end 34 of the bumper 30 to the side and then below the lower piston 76 15 to the lower cylinder chamber 84 and above the upper piston 74 to the upper cylinder chamber 84. The roll cam 44 is aligned with the bumper 30 such that, as the bumper 30 rises to the transfer position, the grip pins 37 on the roll cam 44 enter their respective gripping holes 90. At the same time, the lateral locking of the bumper body 66 is removed. ·. the bumper body 66 and at the same time the bumper 30 can be moved sideways by the actuating member 40 consisting of the roll cam 44 and the gripping pins 37. The actuating member 40 and the actuating member 36, i.e. • the cam cam 44 are moved thus with the same actuator 38 · · · ··· · 25 (Figure 1).

• • · m Φ · · Φ Φ Φ Φ Φ φ• • · m Φ · · Φ Φ Φ Φ Φ φ

Toisin sanoen puskimen liikkuminen alaspäin tapahtuu rullanokan painavasta vaikutuksesta ja ylöspäin sylinterien nostavasta • Φ V.· vaikutuksesta. Tämä on edullinen rakenne, sillä alaspäin liikku- • · Φ 30 misen on oltava tarkempaa halutun työstötuloksen saavuttamisek-, ,·, si. Lisäksi puskimen ylöspäin liikuttamisessa ei tarvita paljoa- φ Φ Φ kaan voimaa, jolloin puskimen liikuttaminen ylöspäin voidaan φ φ "* toteuttaa pneumaattisilla sylintereillä.In other words, the downward movement of the bumper is effected by the weight of the roller cam and upwards by the lifting effect of the cylinders. This is an inexpensive design, since the downward movement • · Φ 30 must be more accurate to achieve the desired machining result. In addition, it does not require much force to move the buffer upwards, so that the upward movement of the buffer can be accomplished by pneumatic cylinders.

• φ • · · φ φ φ * φ · φ · φ # φ · φφφ• φ · · φ φ φ φ φ φ φ # φ φφφ φφφ

Claims (10)

1. Hälpress, i vilken utövas en pressande bearbetning av ett ämne, vilken hälpress (10) innefattar: 5. en matningslinje (16) och en utgängslinje (18) för ämnena (12), en verktygsserie (28), vilken utgörs av flera verktyg (20) samt en verktygshällare (26), i vilken verktygen (20) har placerats i en rad, och varje verktyg (20) i verktygsserien (28) 10 har en presstämpel (22) och ett anhäll (24), mellan vilka det ämne (12) som skall bearbetas har anordnats att inmatas frän matningslinjen (16), en stödslid (30), som har ett viloläge och ett arbetsläge, vilken stödslid (30) har en första ände (32) och en andra ände, 15 där stödslidens första ände (32) är anordnad i arbetsläge i anslutning tili presstämpeln (22), vars stödslids (30) andra ände är anordnad som stödslidens (30) driftände (34) för att förflytta presstämpeln (22) för att utföra bearbetningshandlin-gen, 20. stödslidens (30) drivorgan (36), vilken är anordnad att , .·. röra sig i tvärställd riktning sett frän stödslidens (30) • * * rörelseriktning, med vilket drivorgan (36) det har anordnats att • · « *" *. rikta kraft mot stödslidens (30) drivände (34) för drivning av • · · .* .* stödsliden (30), · · ··· · 25 - ett noggrant positionerbart ställdon (38) för förflyttning i * » *·!·* av stödslidens (30) drivorgan (36), ··· - ett noggrant positionerbart förflyttningsorgan (40) för manöverering av stödsliden (30) i verktygsradens riktning tili V.i önskat verktyg (20) , 30. returanordningar för äterförande av stödsliden (30) tili . *.*. viloläge, • f · t*..# - positioneringsanordningar (48) för inriktning av valt • · '** verktyg (20) och det ämne (12) som skall bearbetas mot varandra ! i arbetsplanet, vilket är tvärställt mot stödslidens (30) »·· 35 rörelseriktning, 119281 kännetecknad av att den nämnda stödslidens (30) förflyttningsor-gan (40) är anordnad att verka med nämnda samma ställdon (38) som förflyttar stödslidens (30) drivorgan (36). 5An auxiliary press, in which a pressing processing of a blank is carried out, the auxiliary press (10) comprising: 5. a feed line (16) and an exit line (18) for the blanks (12), a tool series (28) comprising a tool (20) and a tool holder (26), in which the tools (20) have been placed in a row, and each tool (20) in the tool series (28) has a stamp (22) and a catch (24), between which the blank (12) to be processed has been arranged to be fed from the feed line (16), a support slide (30) having a rest position and a working position, said support slide (30) having a first end (32) and a second end; wherein the first end (32) of the support slide is disposed in working position adjacent to the press die (22), the other end of the support slide (30) being arranged as the operating end (34) of the support slide (30) to move the die (22) to perform the machining operation 20. the drive means (36) of the support slide (30), which is arranged to:. move in a transverse direction seen from the direction of movement of the support slide (30), with which drive means (36) it is arranged to direct force towards the driving end (34) of the support slide (30) for driving the · · · - an accurately positionable actuator (38) for movement in * »* ·! · * of the drive member (36) of the support slide (30), ··· - an accurate positioning actuator (38) positionable displacement means (40) for actuating the support slide (30) in the direction of the tool row to the desired tool (20), 30. return devices for the return of the support slide (30) to the *. * rest position, • f · t * .. # - positioning devices (48) for aligning the selected tool (20) and the blank (12) to be worked against each other in the work plane, which is transverse to the direction of movement of the support slide (30) »characterized by: the moving member (40) of said support slide (30) is arranged to operate m and the same actuator (38) which moves the drive means (36) of the support slide (30). 5 2. Hälpress enligt patentkrav 1, kännetecknad av att det noggrant positionerande ställdonet (38) är en rullskruv.2. A pressure cooker according to claim 1, characterized in that the precisely positioning actuator (38) is a roller screw. 3* Hälpress enligt patentkrav 2, kännetecknad att rullskruven är en kulskruv. 103 * Full press according to claim 2, characterized in that the roller screw is a ball screw. 10 4. Hälpress enligt nägot av patentkraven 1-3, kännetecknad av att hälpressen (10) innefattar en maskinstomme (50) och en anordningsstomme (52), och positioneringsanordningar (48) utgörs av anordningsstommens linjära förflyttningsanordningar (56) samt 15 linjära matningsanordningar, vilka inbördes är rätvinkliga.An auxiliary press according to any one of claims 1-3, characterized in that the auxiliary press (10) comprises a machine body (50) and a device body (52), and positioning devices (48) comprise the device body linear displacement devices (56) as well as linear feeding devices, which are mutually perpendicular. 5. Hälpress enligt nägot av patentkraven 1-4, kännetecknad av att drivorganet (36) och stödslidens (30) drivände (34) är anordnad att utgöras av en rulle och en snedyta (42). 20 φAn auxiliary pressing according to any one of claims 1-4, characterized in that the driving end (34) and the driving end (34) of the support slide (30) are arranged to be made of a roller and a cutting surface (42). 20 φ 6. Hälpress enligt nägot av patentkraven 1-5, kännetecknad • · · av att stödslidens (30) drivorgan (36) är ett rullorgan. • · · ··· · • · • iAn auxiliary press according to any of claims 1-5, characterized in that the drive member (36) of the support slide (30) is a rolling member. • · · ··· · • · • i » ,* ,* 7, Hälpress enligt patentkrav 6, kännetecknad av att rullor- • · · ··· * 25 ganet är en kamrulle (44) . t», *, * 7, Full press according to claim 6, characterized in that the roller is a cam roller (44). t · • « · *·· • · * • · *...* 8. Hälpress enligt nägot av patentkraven 1-7, kännetecknad av att den nämnda stödslidens (30) förflyttningsorgan (40) • · :,V utgörs av det nämnda ställdonet (38) och en i anslutning tili *«· 30 detta ingäende gripanordning (35) . ♦ · · • *8. A press as claimed in any of claims 1-7, characterized in that the displacement means (40) of said support slide (30) comprises: said the actuator (38) and an adjacent gripping device (35) thereon. ♦ · · • * 9. Hälpress enligt nägot av patentkraven 1-8, kännetecknad • * *1* av att stödsliden (30) har minst tre funktionella lägen, vilka • · ·.: : är viloläge, arbetsläge och transportläge. ·«* 35 119281 π9. A complete press according to any of claims 1-8, characterized in that the support slide (30) has at least three functional positions, which are · · ·:: are resting position, working position and transport position. · «* 35 119281 π 10. Hälpress enligt patentkrav 9, kännetecknad av att gri-panordningarna (35) innefattar en cylinder i anslutning till stödsliden (30), med vilken stödsliden (30) lyfts upp i trans-portläge. » t · · • · · IM • · I * I * · · »»· · • * • · · • ♦* * · • · • * · • · 9 ··« · • · · • · · It· *·· • I • · #·· • • · · I » · • * • · • · ··· • · · • · • •I ··· « · • · ··· » · • · · * * ♦ »·« » ft· • · • · «··10. Auxiliary press according to claim 9, characterized in that the gripping devices (35) comprise a cylinder adjacent to the support slide (30), with which the support slide (30) is lifted in transport position. »T · · • · · IM · · I * I * · ·» »· · • * • · · • ♦ * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · * ·· • I • · # ·· • • · · I »· • * * · · · ··· • · · · · · I ···« · · · ··· »· • · ·· * ♦ »·« »ft · • · • ·« ··
FI20065256A 2006-04-21 2006-04-21 The punch press FI119281B (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20065256A FI119281B (en) 2006-04-21 2006-04-21 The punch press
PCT/FI2007/050213 WO2007122294A1 (en) 2006-04-21 2007-04-23 Punch press
US12/226,167 US20090188364A1 (en) 2006-04-21 2007-04-23 Punch Press
RU2008145900/02A RU2008145900A (en) 2006-04-21 2007-04-23 HOLE PRESS
EP20070730700 EP2010341A1 (en) 2006-04-21 2007-04-23 Punch press

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20065256A FI119281B (en) 2006-04-21 2006-04-21 The punch press
FI20065256 2006-04-21

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20065256A0 FI20065256A0 (en) 2006-04-21
FI20065256A FI20065256A (en) 2007-10-22
FI119281B true FI119281B (en) 2008-09-30

Family

ID=36293850

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20065256A FI119281B (en) 2006-04-21 2006-04-21 The punch press

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20090188364A1 (en)
EP (1) EP2010341A1 (en)
FI (1) FI119281B (en)
RU (1) RU2008145900A (en)
WO (1) WO2007122294A1 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2330402B1 (en) 2008-02-15 2010-09-13 Eisen Xxi, S.L. AUTOMATIC MACHINE FOR PUNCHING AND TIRE CUTTING.
US8272323B2 (en) * 2009-10-30 2012-09-25 Peddinghaus Corporation Adjustable character stamp
US8146473B2 (en) * 2009-10-30 2012-04-03 Peddinghaus Corporation Tool press drive
EP2527058B1 (en) 2011-05-26 2014-07-16 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG Machine tool in the form of a press for processing workpieces, in particular metal sheets
US20130319198A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-05 Tsung-Wen Huang Control device for paper punch
EP3025803B1 (en) * 2014-11-26 2018-05-30 TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG Drive device for a machine tool and machine tool with such a drive device
DE102016118175B4 (en) * 2016-09-26 2018-08-23 Trumpf Werkzeugmaschinen Gmbh & Co. Kg Machine tool and method for processing plate-shaped workpieces
CN111112449B (en) * 2020-01-03 2021-11-16 杭州新松机器人自动化有限公司 High-efficient panel beating stamping equipment

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5945449B2 (en) * 1979-12-22 1984-11-06 Anritsu Electric Co Ltd
GB2226516B (en) * 1988-12-29 1993-06-09 Amada Co Ltd Sheet workpiece bending machine and method of using same
US5199293A (en) * 1988-12-29 1993-04-06 Amada Company, Limited Sheet workpiece bending machine
DE4007204A1 (en) * 1990-03-07 1991-09-12 Otto Bihler MACHINING MACHINE, ESPECIALLY PUNCHING AND BENDING MACHINE KEYWORD: MACHINING MACHINE WITH BAR CONTROL
FI108924B (en) * 1997-04-25 2002-04-30 Lillbacka Jetair Oy Procedure in machine tool
US6526800B1 (en) * 1998-04-08 2003-03-04 Lillbacka Jetair Oy Sheet fabrication center and methods therefor of optimally fabricating worksheets
JP4767385B2 (en) * 2000-01-19 2011-09-07 大同工業株式会社 Drilling device
JP4553493B2 (en) * 2001-01-11 2010-09-29 株式会社アマダ Punch press

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007122294A1 (en) 2007-11-01
EP2010341A1 (en) 2009-01-07
FI20065256A (en) 2007-10-22
FI20065256A0 (en) 2006-04-21
US20090188364A1 (en) 2009-07-30
RU2008145900A (en) 2010-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI119281B (en) The punch press
AT8674U1 (en) BLECH BENDING DEVICE WITH A FILLING DEVICE
AT401896B (en) METHOD FOR BENDING A WORKPIECE FROM SHEET AND SHEET BENDING MACHINE
KR100715422B1 (en) Multi-step process press system
US4382395A (en) Loading device for a machine tool, particularly for machining panels of sheet metal or other materials
KR101439890B1 (en) Transfer method for material in progressive inner transfer die
US20140174305A1 (en) Multi-step process press system
WO2006010351A2 (en) Flexible transfer machine comprising displaceable work piece supports
US20170095988A1 (en) C-frame press
KR101621065B1 (en) Automatic punching and noching apparatus of Profile
CN109789464B (en) Tool and machine tool for machining plate-shaped workpieces and method
CN111112449B (en) High-efficient panel beating stamping equipment
KR100722297B1 (en) Press die for multi-step process press system
CN210967186U (en) Plane bidirectional planing tool rest rotating around horizontal shaft
US9238261B2 (en) Sheet loading system with first and second transfer feeders
CN106312581A (en) Machine tool with oblique supporting function
KR100212592B1 (en) Press working machine
US3709025A (en) Method and apparatus for feeding high speed presses
CN201008908Y (en) Enclosed numerical control benders
JP3735331B2 (en) Punching device
CN219582302U (en) Horizontal two-way drilling chamfer tapping machine
JP3988031B2 (en) Continuous press working method and apparatus
KR102488394B1 (en) Dual type multi-process press device
CN209238882U (en) A kind of punching automatic feeder
CN211938777U (en) Numerical control punch press workstation